RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA KLO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA KLO KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen Eero, pj. Korhonen Jorma OLLEET X Partanen Rauha,vpj. Tuppurainen Tarja X Parviainen Leena* XKorhonen Lilja, kokouksessa läsnä klo X Pursiainen Markku Pursiainen Erkki H X Kekäläinen Kaarina Korhonen Elina Rydenfelt Samuli Korhonen Seppo X Kokkonen Kirsi Sissonen Eija - *poistui kokouksesta klo MUUT SAAPUVILLA OLLEET X Helvi Mustonen, esittelijä, perusturvajohtaja X Matti Ahonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- Perusturvalautakunnan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi TÖSVALTAISUUS ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Kekäläinen ja Kirsi Kokkonen ja varalle Rauha Partanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA Eero Kukkonen Helvi Mustonen VARMENNUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Kaarina Kekäläinen Kirsi Kokkonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI KLO NÄHTÄVÄNÄ Ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSKUTSU NRO 5/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Täyttölupa/sairaanhoitaja Lausunto esityksestä Pohjois-Savon ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseksi alkaen Arto Hakkaraisen ja Rauha Partasen aloite seniorineuvonnan käynnistämiseksi Rautavaaran kunnassa Rautavaara Savotta: Neuvottelutulos työhakijoiden palvelujen järjestämisestä Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II Itä- ja Keski-Suomessa, jatkohanke PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta TÄYTTÖLUPA/SAIRAANHOITAJA Perusturvaltk 36 Perusturvan organisaatiomuutoksen yhteydessä kotihoitoa vahvistettiin sairaanhoitajan tehtävällä. Sairaanhoitaja siirtyi vuodeosastolta kotihoitoon. Kotihoidossa vapautuu ko. sairaanhoitajan tehtä-vä alkaen. Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, missä työskentelee sairaanhoitaja ja perushoitaja sekä kotipalvelun, missä työskentelee perus-/lähihoita-jia. Palvelurakennemuutoksen johdosta kotihoitoa tullaan tehostamaan, mikä merkitsee sitä, että entistä huonokuntoisemmat asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan. Muutos merkitsee myös sitä, että kotihoito ja koko vanhus- ja vammaistyö tarvitsee vahvaa moniammatillista osaa-mista. Yhden sairaanhoitajan työpanos ei riitä turvaamaan riittäviä pal-veluja kotihoidossa tehtäväkentän laajentuessa. Työskentely yhden sairaanhoitajan työpanoksella on haavoittuva, mistä syystä on tärkeää täyttää nyt vapautuva sairaanhoitajan tehtävä. Kunnanhallitus on antanut vuoden 2012 täytäntöönpano-ohjeen henkilöstöasioissa: Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdollisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttämiseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Voimassa olevan hallintosäännön 2 luvun 18.1 :n mukaan kunnanhallitus päättää toistaiseksi otetun henkilöstön palkasta. Työntekijältä edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta laaja-alaiseen vanhus- ja vammaistyöhön, hyviä tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittämistyöhön. Tehtäväkuvaus liitteenä numerotta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa sairaanhoitajan tehtävään alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammatti-korkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta laajaalaiseen vanhus- ja vammaistyöhön, hyviä tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittämistyöhön.

4 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja valitun työntekijän on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. 2) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2.204,24 /kk, KVTES, hinnoittelukohta 03HOI030 Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Khall 110 Asiat kuuluvat kunnan voimassa olevan hallintosäännön 2. luvun :n mukaisesti kunnanhallituksen toimivaltaan: henkilöstöasiat. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Sairaanhoitajan tehtäväkuvaus, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa perusturvalautakunnalle täyttöluvan sairaanhoitajan työsuh-teen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammais-huoltoon. 2. kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammatti-korkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta laajaalaiseen vanhus- ja vammaistyöhön, hyviä tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittämistyöhön. 3. tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa (KVhL 9) ja valitun työntekijän on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. 4. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.204,24 /kk, KVTES, hinnoittelukohta 03HOI tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Perusturvalautakunta Perusturvaltk 46 Sairaanhoitajan työsuhde on ilmoitettu haettavaksi klo 12 mennessä kunnan ilmoitustaululla ja netti -sivuilla sekä mol.fi -sivuilla. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti sairaanhoitaja, sosionomi Riitta Kuokkanen, joka on kutsuttu haastatteluun lautakunnan kokoukseen klo Haastattelun ja keskustelun jälkeen perusturvajohtaja antaa päätösehdotuksen. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää valita sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sairaanhoitaja, sosionomi Riitta Kuokkasen erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti (hinnoittelukohta 03HOI 030) tehtäväkohtainen palkka ( alkaen) on 2204,24 /kk. Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

6 Perusturvalautakunta LAUSUNTO ESITYKSESTÄ POHJOIS-SAVON ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEKSI ALKAEN Perusturvaltk 47 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/kuopion yliopistollinen sairaala/ensihoitokeskus pyytää lausuntoa ensihoidon palvelutasopäätöksestä erityisesti toteuttamiskelpoisesta mallista (A vai B) sekä oikeudenmukaisimmasta kuntakustannusten jakoperusteesta mennessä. (s-posti ) 1. Ensihoitopalvelu järjestetään 2013 alkaen omana toimintana ja yhteistoiminnassa Pelastuslaitoksen kanssa mallissa A (liite 1) tai mallissa B (liite 2) kuvatuilta asemapaikoilta ja valmiudella. a) Malli A:n ja Malli B:n palvelujen saatavuustavoite on kuvattu liitteessä 3 (=palvelutaso). Saatavuus malli B:ssä on arvioitu samaksi kuin malli A:ssa, koska ensivastepalvelut jäävät kaikkiin nykyisiin asemapaikkoihin ja viereisen asemapaikan ambulanssit muutetaan malli B:ssä pääsääntöisesti ympärivuorokautiseen välittömään lähtövalmiuteen. b) Malli A:sta ja malli B:stä on liitteenä 4 valmiuskartat, joissa on kuvattu 30 min saavutettavuuden raja sekä päivällä (8-20) että yöllä (20-08) 2. Ambulansseilla tapahtuva hoitolaitosten välinen kiireetön suunniteltu potilassiirtotoiminta toteutetaan KYS:n potilassiirtoyksiköillä ja osittain yhdessä ensihoitopalvelun kanssa koko Pohjois-Savon alueella niin, että se muodostaa toiminnallisesti ja kustannuksellisesti tehokkaan kokonaisuuden koko KYS-ERVA alueella. 3. Ensihoitopalvelun kuntakustannusten jakoperusteita on esitys erilaisista malleista liitteessä 5 a) Liite 5:ssä esitetyt mallit perustuvat malli A:han. b) Malli B vähentää kuntakustannuksia 25 %, mikä voidaan vähentää kunkin kunnan osuudesta. c) Malli A:n asukaspohjainen kuntakustannus on 45 /asukas ja malli B:n 34 /asukas. d) Ensivastepalvelut laskutetaan potilaan kotikunnilta erikseen tehtävälaskutuksen mukaan. Asian valmistelusta: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan päättänyt terveydenhuoltolain mukaisesta ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alkaen seuraavasti: järjestää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelun alkaen palvelutasopäätöksessä kuvatulla tavalla omana toimintana sekä yhteistoiminnassa Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen kanssa siten, että tarkemmasta palvelutasosta (ensihoitoyksiköiden määrä ja valmius) ja kuntakustannusten jaosta päätetään erikseen vuoden 2011 aikana. KYSTERI-kuntia koskeva palvelutasopäätös ei sido miltään osin tehtävää palvelutasopäätöstä.

7 Perusturvalautakunta Palvelutasopäätösesitystä ambulanssien määrän ja valmiuden suhteen on valmisteltu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä virkamiestyönä sekä käsitelty asiaa valmistelevassa työryhmässä (Päivystyksen ja Ensihoidon ohjausryhmä ). Terveydenhuoltolaki ja asetus ensihoitopalvelusta asettavat lainsäädännölliset puitteet palvelutasopäätöksen sisällölle. Esityksen valmistelussa on lähtökohtina pidetty seuraavaa: Samanlaisten riskialueiden tulee saada samanlainen palvelu (yhdenvertaisuus) - vuoden 2010 tehtävätietojen mukaan (Hätäkeskuslaitos) Pohjois-Savossa on erittäin suuria vaihteluita palvelunsaatavuuden (potilaan tavoittamisajat) suhteen erityisesti kiireellisissä tehtävissä (A-B) samanlaisilla riskialueilla - Mikäli yksiköiden määrää tai lähtövalmiutta muutetaan, tulee se tehdä harmonisesti koko sairaanhoitopiirin alueella Yksikään kunta/kaupunki ei tule saamaan omia ambulansseja, vaan kaikki ovat kaikkien käytössä (maakunnallisuus). Asemapaikat sijaitsevat kuntien taajamissa. - Yksiköitä voidaan ja tulee käyttää koko sairaanhoitopiirin alueella. Välitöntä lähtövalmiutta lisätään ja varallaolon määrää vähennetään merkittävästi. - KVTES:in mukaan toimittaessa nykyinen toimintamalli, jossa usealla alueella vuorokautisesta työajasta 66 % on varallaoloa, muodostaa erityisesti työaikalainsäädännöllisen (5 ) ongelman, mutta vaarantaa myös henkilöstön saatavuuden. Henkilöstöltä ei varallaolon aikana voida edellyttää muuta kuin 15 min lähtövalmiutta, mikä huonontaa alueen ensihoitopalvelujen saatavuutta. Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen kanssa tehtävä yhteistoimintasopimus perustuu siihen, että myös Pelastuslaitoksen tuottama osuus ensihoitopalvelusta on normaalisti maakunnan kokonaisuuteen kuuluva osa ja kaikkia yksiköitä johtaa operatiivisesti terveystoimen tehtävien osalta kenttäjohtaja ja päivystävä ensihoitolääkäri. Kustannusten jaossa on kysymys kunkin kunnan osuudesta kokonaisuudesta, eikä pelkästään oman palvelun kustannusten maksamisesta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä kokouksessa. Asian käsittelyä jatketaan kuntakokouksessa ja ensihoitopalvelun palvelutasopäätös pyritään tuomaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi. (s-posti )

8 Perusturvalautakunta Lautakunta keskustelee asiasta, minkä jälkeen perusturvajohtaja antaa päätösehdotuksen. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että ko. asiassa annetaan seuraavansisältöinen lausunto: 1) toteuttamiskelpoinen vaihtoehto on malli A 2) oikeudenmukaisin kustannusten jakoperuste on asukaslukuun perustuva. Rautavaaran kunta edellyttää, että toiminnassa huomioidaan puitelain 5 mukaisesti pitkien matkojen ja harvaan asutuksen status. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

9 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta ARTO HAKKARAISEN JA RAUHA PARTASEN ALOITE SENIORINEUVONNAN KÄYNNIS- TÄMISEKSI RAUTAVAARAN KUNNASSA Khall 119 Kunnanhallituksen jäsenet Arto Hakkarainen ja Rauha Partanen jättivät kokouksessa aloitteen seniorineuvonnan käynnistämiseksi Rautavaaralla: Jatkuvasti kasvava seniorien ryhmä tarvitsee uusia palvelujen muotoja, jotta he voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan ja palvelu-asumisessa. Seniorineuvonnan avulla madalletaan kynnystä kohdata arjen ongelmatilan-teet ja samalla helpotetaan tarvittavan avun saantia. Kotikäynneillä on kar-toitettu ikäihmisten tilanne ja tarpeet. Seniorineuvonta tulee ulottaa koske-maan kaikkia yli 65-vuotiaita asukkaita. Neuvonnan tulee kattaa mm. asumiseen ja kotiin liittyvät asiat, terveydentilan ja toimentulo neuvonta, sosiaaliset verkostot ja kotiaskareet. Neuvontaan voisi tulla ilman ajanvarausta ja erillistä syytä palvelutarpeen kartoittamiseksi. Neuvonnassa tulee myös neuvoa, mistä voi tavoittaa esimerkiksi yksityisiä palveluja (siivous, kotitalkkari) ja kunnan atk-neuvonta. Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus antaa perusturva-osaston tehtäväksi käynnistää seniorineuvonnan käynnistämisen Rautavaaralla osana sosiaalitoimen palveluja. Seniorineuvontaa voidaan kokeiluluonteisesti antaa kahden viikon välein erikseen sovittavana ajankohtana. Silloin ei tarvita lisää henkilökuntaa. Kj:n ehdotus: Perusturvaltk 48 Kunnanhallitus päättää antaa kunnanhallituksen jäsenten Arto Hakkaraisen ja Rauha Partasen tekemän aloitteen kunnan perusturvaosaston valmisteltavaksi jatkotoimenpiteitä varten. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvajohtaja laatii parhaillaan ikäihmisten palveluista esitettä, mikä on tarkoitus jakaa kuntalaisille. Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevan kanssa on alustavasti sovittu ennalta ehkäisevien kotikäyntien suorittamisesta, mikä mahdollisesti voisi olla opinnäytetyö. Rautavaaran kunta on lähtenyt mukaan myös Ikäinnovaatio-hankkeeseen, mistä ensimmäinen kokoontuminen oli ja seuraava Sosiaalihuoltolaissa on säännökset palvelutarpeen arvioinnista. Oikeus palvelutarpeen arviointiin käsittää kaikki sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaiset palvelut. Keskeisimpiä vanhusten sosiaalipalveluja ovat koti-, asumis- ja laitoshoidonpalvelut sekä omaishoidon tuki. Oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa koskee myös esimerkiksi vammais- ja päihdepalveluja. Palvelujen antaminen perustuu edelleen asiakkaan hakemukseen ja kunnan viranomaisen päätökseen. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle on annettava hänen niin halutessaan kirjallinen päätös

10 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea päätökseen muutosta. Kunnan on myös laadittava asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelma sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 :n mukaisesti, mikäli kunta järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemiaan palveluita. Sosiaalihuoltolain 40 a :n mukaan kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Tämä oikeus koskee kaikkia iästä riippumatta. Eikiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä 80 vuotta täyttäneille sekä kansaneläkelain 30 a :n 1 momentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajien hoitotukea (erityishoitotuki) saaville henkilöille pääsy palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointia kunnalta voi pyytää joko henkilö itse, hänen laillinen edustajansa, omaisensa, muu henkilö tai viranomainen. Koska kysymyksessä on asiakkaalle kuuluva oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin, asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava asiakaslain 8 :n mukaisesti erityisesti silloin, kun yhteydenottajana on muu kuin asiakas itse. Henkilö, jolle on pyydetty palvelutarpeen arviointia, voi siis myös kieltäytyä palvelujen tarpeen arvioinnista. Oikeus palvelutarpeen arviointiin koskee sekä uusia että jo palvelujen piirissä olevia asiakkaita. Laissa ei määritellä sitä, kenen tehtäväksi kunta voi osoittaa palvelutarpeen arvioinnin käytännön toteuttamisen. Koska kysymyksessä on sosiaalihuollon palvelujen tarpeen arviointi, on perusteltua edellyttää, että arvioinnin tekee kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa oleva henkilö, joka tuntee kunnan sosiaalihuollon palvelujärjestelmän. Arvioinnin tekijä voi myös vaihdella sen mukaan, mitä palveluja asiakas hakee ja onko hän jo palvelujen piirissä. Arvioinnin tekevä työntekijä voi asiakkaan kanssa neuvoteltuaan ottaa tarvittaessa yhteyttä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon työtekijöihin tai opastaa asiakasta palvelujen hakemisessa. Asiasta käydään keskustelu, minkälaisessa laajuudessa ja millä tasolla asiassa edetään. Perusturvajohtaja antaa päätösehdotuksen keskustelun jälkeen. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja kartoittaa asiaa ja työntekijöiden halukkuutta/valmiutta käynnistää seniorineuvonta. Toiminta pyritään käynnistämään syksyllä 2012 kokeiluluonteisesti noin kerran kuussa. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi.

11 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta RAUTAVAARA-SAVOTTA: NEUVOTTELUTULOS TYÖHAKIJOIDEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Khall 29 Neuvottelut työhakijoiden palvelujen järjestämiseen perustuivat kunnanvaltuuston talousseminaarissa tiistaina käsiteltyyn osioon Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille : Mihin rahat riittävät ja mihin ei? Kunnan työttömyysaste 15,2 % ja työttömänä on 105 henkilöä. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 15/ :ssä 227, että kunnassa selvitetään kuluvan vuoden aikana vuoden 2012 talous-arvion käsittelyä varten: - Rautavaaran Työraitti ry:n, Työn Uudet Areenat ry:n (TUA) ja Etsivä nuorisotyö-hankkeen vv kaikki yhteistyöalueet päällekkäis-työn poistamiseksi: kuntouttava työtoiminta ja siinä tarvittavan yksilöoh-jauksen antaja -KELAn sakkorahojen minimointi ns. passiivityöttömien osalta : vuoden 2011 talousarviossa varattiin euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja vuoden 2012 talousarviossa euroa. - työttömien työnhakijoiden kortiston analysointi mallilla Taipale. - perusturvalautakunnan päätös : Kuntouttava työtoiminta: perusturvan omien resurssien huomioiminen. Kunnan henkilöstön ikääntymisestä ja eläköitymisestä aiheutuva työvoimapula on uhkaamassa muutaman vuoden kuluttua: kunnan henkilöstösuunnitelma (Helsu): - kunnan eläkepoistuma : 36 henkilöä eli 22,1 % - kunnan eläkepoistuma : 69 henkilöä eli 41,7 % - kunnan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2011: 73 % Asiasta pidetty kaksi neuvottelua: ja Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet 1 ja 2: - Neuvottelumuistio nro 1/ klo Neuvottelumuistio nro 2/ klo Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 aikana sopimukset laaditaan ja tuotetaan seuraavasti: 1. perusturva ja työvoimahallinto laativat tarvittavat sopimukset kuntouttavan työtoiminnan palvelujen osalta asiakkaan aktivointisuunnitelma yhteydessä: - ostopalvelujen tarve määritellään asiakaskohtaisesti: ikä, koulutus, työttömyyden eri lajit ja taustat huomioiden

12 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta tarvittava yksilöohjauksen toteutus: kunnan omat työntekijät ja sitten ostopalveluna Työn Uudet Areenat ry:ltä ja Rautavaaran Työraitilta. 2. antaa perusturvatoimen tehtäväksi selvittää eri yhteistyön painopistealueet Rautavaaran seurakuntien kanssa. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua ja sen järkevä hallinnointi kuuluu perusturvalautakunnalle. Aikataulu: selvitys valmis kunnanhallitus päättää edelleen avustuksista kunnanvaltuuston kokouksessa nro 5/ :ssä 40 hyväksymän vuoden 2012 talousarvion määrärahojen mukaisesti ja hyväksyy tarvittavat yhteistyösopimukset muun toiminnan osalta. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään tietoon saatetuksi kunnanjohtaja antama selvitys Työllistämisen kustannuksista ja sakkomaksuista: Yli 500 päivää työttömänä olleen kustannukset jaetaan puoliksi kunnan ja valtion kesken. Jos kunta ei halua tai pysty työllistämään pitkäaikaistyötöntä, maksaa se passiivisuudestaan. Tätä sakkomaksuksi kutsuttua maksua kunnat maksavat yli 100 miljoonaa euroa valtiolle vuodessa. Rautavaaraan kunnan sakkomaksut ovat olleet: -vuonna 2010/käytetty ,49 euroa - vuonna 2011/varaus TA-2011: arvioitu euroa, käytettiin ,71 euroa. - vuonna 2012/varaus TA-2012: euroa ( ka 10 työtöntä). Pahin ongelma on syrjäytynyt nuori, joka aiheuttaa yli miljoonan euron menoerän elämänsä aikana. Sen päälle tulevat inhimilliset menetykset. Yhtään nuorta ei ole varaa päästää syrjäytymään. Yksi työtön maksaa yhteiskunnalle noin euroa vuodessa verrattuna siihen, että olisi töissä. Perusturvaltk 49 Kunnanhallitus antoi perusturvatoimen tehtäväksi selvittää eri yhteistyön painopistealueet Rautavaaran seurakuntien kanssa mennessä todeten, että kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua ja sen järkevä hallinnointi kuuluu perusturvalauta-kunnalle. Perusturva (sosiaalitoimisto) on elvyttänyt kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnan, mikä perustuu lakiin kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003). Asiakasyhteistyöryhmään kuuluvat terveydenhuolto/lääkäri, kelan edustaja, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja sosiaalitoimen edustaja sekä erikseen tarvittaessa kutsutusti asiantuntijoita.

13 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvajohtaja kutsui Helluntaiseurakunnan, Kotiseurakunnan ja Evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat pidettyyn tapaamiseen. Tapaamisessa keskusteltiin työllistämisasioista ja seurakuntien tekemästä vapaaehtoistyöstä kunnassa ja kunnan asumispalveluyksiköissä. Muistio on liitteenä 6. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta toteaa seurakuntien kanssa käydyn keskustelun muistion pohjalta ja välittää muistion (liite 6) edelleen kunnanhallitukselle. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

14 Perusturvalautakunta LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE II ITÄ- JA KESKI- SUOMESSA, JATKOHANKE Perusturvaltk 50 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa on käynnistynyt Rautavaaran kunta on ollut mukana hankkeessa alusta alkaen. Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski- Suomessa juurruttamishankkeen Kaste 1 ohjelman mukainen jatkohankehakemus ajalle jätettiin Sosiaali- ja terveysministeriöön Jyväskylän kaupungin toimesta, joka hankkeen hallinnoija. Kokonaisrahoitusta haettiin , mistä valtionosuus on ja kuntien rahoitusosuus STM hyväksyi valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi , mistä valtionosuus on ja kuntien rahoitusosuus Sisältöalueina ovat ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa sekä lasten ja nuorten sijaishuollon ja perhehoidon kehittäminen. Tavoitteina on kehittävän työntutkimuksen otteella juurruttaa perhekeskus-ajattelumalli hankealueen kuntiin sekä vahvistaa perhehoitoa ensisijaisena sijaishuollon muotona kehittämällä sen eri muotoja ja juurruttamalla jo kehitettyjä perhehoidon tuen muotoja. Hanke- ja toimeenpanosuunnitelma liitteenä numerotta. Rautavaaran kuntaosuus ajalla on 125,27 (väestö /1848). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että Rautavaaran kunta sitoutuu jatkohankkeeseen ajalle yhteensä 125,27 suuruisella kuntaosuudella. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 17.12.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 97 176 97 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 21.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 26.9.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA keskiviikko 19.3.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot