Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (Päivitetty tammikuussa 2013) Ylöjärven varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 1. JOHDANTO 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säädökset 3. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 4. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma sisältää 4.1. TOIMINTAYKSIKÖN JA SEN TOIMINNA KUVAUS 4.2. LAPSET VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNTA 4.4. LASTEN VANHEMMAT JA HUOLTAJAT 4.5. TOIMINTAYKSIKÖN TILOJEN ULKOPUOLISET KÄYTTÄJÄT 4.6. Päivystys loma-aikoina 5. HÄIRIÖTILANTEISSA TARVITTAVAT YHTEYSTIEDOT 5.1. Puhelinnumerot 5.2. Tiedottaminen häiriö- tai kriisitilanteissa 6. TURVALLISUUSSUUNITELMAN KÄSITTELEMINEN JA YLLÄPITO 6. VARHAISKASVATUKSEN UHAT JA VAARAT SEKÄ NIIHIN VARAUTUMINEN 6.1. HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT Lapsen tuonti- ja hakutilanteet Lasta ei haeta hoidosta tai lasta ei voida luovuttaa hakijalle Lasten sairaudet ja tapaturmat Lasten lääkintä ja tartuntatautien ehkäisy 6.2. HYGIENIA Päivähoitopaikan lelut Lapsen tutti ja hampaiden hoito Vaipan vaihto ja wc-käynnit Tartuntatautien ehkäisy 6.3.LIIKKUMINEN Lasten ulkoilu Liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella, retket 6.4. LAPSEN KATOAMINEN PÄIVÄHOIDOSTA 6.5. LAPSEN KOSKEMATTOMUUTEEN KOHDISTUVIA UHKIA Lastensuojeluilmoitus Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö Lapsen sieppaaminen Lapseen kohdistunut kiusaaminen 6.6. TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT Päivähoidon työntekijän työtapaturma, sairauskohtaus/väkivallan kohteeksi joutuminen Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Tupakointi Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Uhkaustilanne 6.7. TOIMINTARISKIT Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus 6.8. TUKIPALVELUT Ruokapalvelut Siivouspalvelut ja jätehuolto Tilakeskuksen palvelu Kunnossapitopalvelut Ostopalvelut

2 Toimintaohje sisäilmaongelmatapauksissa 6.9. KIINTEISTÖN TOIMINTA IImanvaihto Valaistus, äänen voimakkuus, akustiikka Kalusteet, varusteet, laitteet Avaimet, henkilökunnan tunnuskortit ja hälytyslaitteet Piha-alueen riskit Aidat, portit Toimintaympäristön esteettömyys Ympäristöstä aiheutuvat riskit MUUT TOIMINTARISKIT Tartuntatautiepidemiat OMAISUUSRISKIT Rakennus Irtain omaisuus TIETOSUOJARISKIT 6.13 TURVALLISUUDEN YLLÄPITO JA SEURANTA Harjoitukset 7. KRIISIT JA NIIDEN JÄLKIHOITO 7.1. Toimenpiteet kriisin jälkeen 7.2. Jälkiarviointi 8. TURVALLISUUDEN YLLÄPITO 8.1. Perehdyttäminen 8.2. Ensiapukoulutukset 8.3. Harjoitukset Liitteet Selvitys lapsen karkaamisesta, tapaturmasta tai virhe lääkehoitosuunnitelman noudattamisesssa Väkivaltatapausten seuranta

3 1. Johdanto Varhaiskasvatuksen turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidossa annettavan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Toimintayksikön turvallisuuteen kuuluvat: toimintayksikön henkilöstö, päivähoidossa olevat lapset, toimintayksikössä satunnaisesti käymässä olevat henkilöt, toimintayksikön ulko- ja sisätilat ja ympäristö sekä toimintavälineet. Turvallisuussuunnitelmassa käsitellään henkisiä tekijöitä, tiedonhallintaa, resursseja, toiminnan laatua ja vastuuta koskevia seikkoja. 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säännökset Laki (36/1973) ja asetus (239/1973) lasten päivähoidosta Laki (603/1996)ja asetus ((1208/1996) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta (44/2006) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Elintarvikelaki (23/2006) Pelastuslaki (468/2003) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2994; KuTuL) Tietoturvallisuuslainsäädäntö Terveydensuojelulaki (763/1994; TsLaki) Elintarvikelaki (23/2006) Omavalvontasuunnitelma (321/2006) Pelastuslaki (463/2003) ja pelastusasetus (787/2003) Rakennusten paloturvallisuus (RakMk E1, ) Turvallinen lääkehoito-opas (2005:32) 3. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on kokonaisturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitoon tähtäävä suunnitelma. Siinä arvioidaan toimintaa uhkaavat vaarat ja selvitetään toiminnan riskit. Siinä otetaan huomioon päivähoitoa säätelevien lakien keskeiset vaatimukset, toimintayksikön työsuojelun toimintaohjelma sekä työterveyshuollon työpaikkaselvitykset. Jokaisella varhaiskasvatusyksiköllä on oma määräajoin päivitettävä turvallisuussuunnitelma. 4. Varhaiskasvatusyksikön turvallisuussuunnitelma sisältää 4.1. Toimintayksikön ja sen toiminnan kuvaus Rakennukset käyttäjät ja käyttöajat Toimintayksikön turvallisuuskartat (tilojen palo-osastoinnit, poistumistiet, alkusammutusvälinreiden paikat, vesi- ja kaasusulut, koneellisen ilmanvaihdon pysähtymiskytkin, piha-alueen pelastustiet ja kokoontumispaikka, jonne siirrytään pelastautumisen jälkeen) Toimintayksikössä olevien henkilöiden määrä (aikuiset ja lapset) Rakennuksessa tai piha-alueella tapahtuvaa toimintaa vaikeuttavat seikat Piha-alueen kuvaus: aidat, portit, varastot, katokset, leikkipaikat, valaistus Lähiympäristön kuvaus: kulkuväylät, pysäköintialueet, maaston erityispiirteet Korvaavat tilat, jonne häiriötilanteen sattuessa tulee siirtyä väliaikaisesti 4.2. Lapset Päivähoidossa olevien lasten tarvittavat tiedot, nimet, syntymäajat, osoitteet ja perhetiedot henkilökunta löytää koko kaupungin päivähoidon Effica- ohjelmasta. Jokaisesta lapsesta laaditaan myös hoitopaikassa säilytettävä ja vuosittain päivitettävä tietolomake, johon liitetään mahdollisia etsintätilanteita varten lapsen valokuva.

4 Samassa lomakkeessa ovat tiedot myös lapsen taksikuljetuksista, sairauksista, lääkityksistä, fyysisistä ja psyykkisistä erityistekijöistä, uskonnon tai etnisen taustan huomioiminen Lomakkeessa ovat vanhempien ja varahakijoiden yhteystiedot Pelastussuunnitelmaan tarvittavat tiedot päivitetään vuosittain Turvallisuussuunnitelmaan saatetaan kirjata myös salassa pidettäviä lapsen tai perheen henkilöym. tietoja Yksiköissä tulee olla myös toimintaohjeet ja tieto siitä, millaisia tietoja lapsesta voidaan luovuttaa vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja 4.3. Varhaiskasvatuksen henkilökunta Häiriötilanteissa tarvitaan henkilöiden vastuutehtävien mukaiset luettelot sekä heidän yhteystietonsa päiväaikaan, tarvittaessa heidän tavoitettavuutensa myös ilta- ja yöaikaan. Luettelo sisältää Johtotehtävissä toimivat henkilöt kasvatus- ja hoitohenkilökunta keittiö- ja siivoushenkilökunta muu tuki- ja ostopalveluhenkilökunta Hoitohenkilökunnasta, myös sijaisista löytyvät tiedot kaupungin Populus- ohjelman kautta. Siivous- ja keittiö- ja laitoshuoltohenkilökunnan yhteystiedot saadaan tukipalveluyksikön kautta. Kiinteistöhenkilökunta tavoitetaan nopeimmin päivystävän kiinteistöhoitajan numeron kautta ( Lasten vanhemmat ja huoltajat Lasten vanhempia ja huoltajia koskevia tietoja ovat yhteystiedot, lasten hakuoikeudet, erityistiedot (poikkeavat työajat, päivystys- ja hätätyövelvollisuus). Pääsääntöisesti tarpeelliset tiedot löytyvät kaupungin Effica- ohjelmasta, mutta myös jokaiselle lapselle laadittavasta vasu-asiakirjasta. Effica- ohjelmasta ei löydy yhteystietoja, jos vanhemmilla on ns. turvakielto. Tällöin tarvittavat puhelinnumerot yms. tulee olla tiedossa päiväkodissa. Joissakin tapauksissa toinen tai kumpikaan lapsen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja. Näissä tapauksissa tiedonanto- ja yhteydenpitomenettelyistä on sovittava hoidon alkaessa Toimintayksikön tilojen ulkopuoliset käyttäjät (tiloissa muut kuin päivähoitoyksikön oma henkilökunta) Varhaiskasvatusyksikön tilat voivat olla iltaisin tai viikonloppuisin toiminnan ulkopuolisessa käytössä. Varaus tehdään kaupungin Timmi-ohjelman kautta. Siinä näkyy tilojen käyttöaika ja tarkoitus sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilöt perehdytetään talon turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan sekä ovien lukitsemismenettelyyn Päivystys loma-aikoina Päivähoidon loma-aikoina päivystää vain muutama päiväkoti. Tällöin päivystyspäiväkodeissa on varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa, jotka eivät tunne tiloja. Nämä perehdytetään turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ennen päivystysajan alkua. 5. Häiriötilanteissa tarvittavat yhteystiedot Ylöjärven kaupungin kriisiviestinnän ohjeet on päivitetty Ohjeet löytyvät Ylöjärven kaupungin Ylönetin sivuilta Koko Ylöjärven perusturvaa koskeva valmiussuunnitelma, jossa on myös avainhenkilöiden yhteystiedot on päivitetty. Se löytyy SharePointista Peesi- ryhmän sivuilta.

5 Kaupunginhallitus on antanut Ylöjärven työsuojelun toimintaohjelman, missä annetaan ohjeet työturvallisuuslakiin perustuvissa kysymyksissä. Työsuojelun yhteistoimintaa varten kaupungissa on: yhteistyökomitea, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies ja työpaikkakokoukset Puhelinnumerot Yleinen hälytysnumero on 112 Kaupungin puhelinvaihde (03) Hätäkeskuksen (poliisi ja palolaitos) puhelinnumero on 112 Myrkytystietokeskuksen numero on (09) Sairaanhoidon neuvonta on terveyskeskuksessa palvelupiirien mukaan. Perusturvajohtaja: ( (vaihde) Sosiaalipäivystys: Lastensuojelu: Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-12, päivystysnumero klo 9-16 on , virka-ajan ulkopuolella kiireiset asiat hätänumeroon 112 Terveyskeskuksen päivystys klo kunkin oman palvelupiirin alueella. Terveyskeskuksen iltapäivystys Ylöjärven terveyskeskuksessa klo (03) Päivystävä sairaala kiireisiä tapauksia varten klo 22-8: Acuta (03) , lastentautien poliklinikka (03) Hammaslääkäri: särkypäivystysnumero arkisian (03) , pyhinä ja viikonloppuisin Acutassa Kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja, elintarviketarkastaja): Pirkkalan Ympäristöterveydenhuolto Pirteva, (03) Isännöitsijä/kiinteistön huolto päivystysnumerot: tai Taksiasema: Aluetaksi Tiedottaminen häiriö- tai kriisitilanteissa: Kriisitilanteissa noudatetaan kunnan yleisiä viestintäohjeita ja käytäntöjä. Tehokkaalla kriisitilanteen viestimisellä varmistetaan lisävahinkojen tai suuremman vaaran syntyminen. Häiriötilanteissa varhaiskasvatuksen yksiköt informoivat aina sekä varhaiskasvatuksen johtajan että oman alueensa aluejohtajan. Jokaisen toimintayksikön omaan turvallisuussuunnitelmaan kirjataan, miten tiedonkulku järjestetään häiriötilanteessa, miten ja mitä tiedotetaan lasten huoltajille, kunnan viranomaisille, pelastustoimelle ja poliisille. Lisäksi laaditaan ohje, miten ja mitä medioille tiedotetaan. Kuntaa koskevia kriisitilanteita voivat olla onnettomuudet, rajut sääilmiöt, häiriöt palveluissa, talous- tai henkilöstökriisit, mediakriisit (virheelliset uutiset, harkitsemattomat lausunnot), uhkailut, rikokset ja väkivallanteot. Varhaiskasvatuksen kokonaistiedottamisesta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja. Päiväkodin tiedottamisesta vastaa yksikön esimies, perhepäivähoidon asioista perhepäivähoitajien esimies. Epidemioista koskevissa tapauksissa tiedottamisesta vastaa kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Kriisin havaitsevalla henkilöllä on velvollisuus välittömästi tiedottaa asiasta esimiehelleen, joka tiedottaa siitä eteenpäin. Onnettomuustapauksissa tiedotusvastuu on aina pelastustointa hoitavalla viranomaisella (pelastuslaitoksella tai poliisilla). 6. Turvallisuussuunnitelman käsitteleminen ja ylläpito Toimintayksikön turvallisuussuunnitelma käsitellään varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan kokouksessa. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuussuunnitelmaan.

6 Lapsia ja vanhempia koskevat salassa pidettävät tiedot säilytetään erillään yleisestä turvallisuussuunnitelmasta. Pääasiasiassa lasten tiedot ovat Effica- ohjelmassa sekä lasten vasuasiakirjoissa. Lasten papereiden säilyttämisestä on sovittu kussakin varhaiskasvatusyksikössä erikseen. Turvallisuussuunnitelman tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa toimikauden alussa. Suunnitelmaan kirjataan päivämäärä, jolloin se on tarkistettu sekä määritellään seuraava tarkistamisajankohta sekä päivittämisestä vastaavat henkilöt. 7. Varhaiskasvatuksen uhat ja vaarat sekä niihin varautuminen Riski on tapahtuma, joka voi aiheuttaa tai josta voi välillisesti seurata henkilövahinkoja, toiminnan vaikeutumista tai taloudellista menetystä. Jokaisen varhaiskasvatusyksikön toiminnan turvallisuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Päivähoidossa riskien ennakoiminen on jokapäiväistä toimintaa. Riskit jaetaan henkilöriskeihin, toimintariskeihin, omaisuusriskeihin, tietoriskeihin ja muihin riskeihin, jotka kohdistuvat pääosin palveluntuottajan vastuuseen sekä palvelujen laatuun. 7.1.Hoidossa oleviin lapsiin kohdistuvat riskit Lasten tuonti- ja hakutilanteet Päivähoidon perustana on lapsen huoltajien kanssa jo hoidon alkaessa käytävä keskustelu, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti lapsen hoitojärjestelyistä ja hoidon periaatteista. Hoitopaikkaan tutustumisen yhteydessä sovitaan kirjallisesti lapsen hoidosta hakemisen yksityiskohdat, kuka tuo ja hakee lapsen, sovitaan tavanomaiset, mutta myös tiedossa olevat poikkeukselliset tuonti- ja hakuajat. Lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitulle henkilölle. Päivähoidossa oleva lapsi tuodaan ja haetaan aikuisten toimesta päivähoitopaikasta. Pääsääntöisesti hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan luovuttaa 15 vuotta täyttäneelle oikeustoimikelpoiselle hakijalle. Toimintayksikön esimies arvioi kulloinkin erikseen, voiko alaikäiselle luovuttaa lapsen. Hakijan tulee olla kykenevä huolehtimaan lapsesta. Päivittäiskontakti vanhempien ja henkilökunnan välillä on tärkeää myös kasvatuskumppanuuden takia. Aamulla lapsen tuoja luovuttaa lapsen henkilökunnalle. Hakutilanteessa lapsi voi poistua päivähoitopaikasta vasta, kun poistumisesta on ilmoitettu henkilökunnalle. Hakutilanteessa vastuu lapsesta siirtyy vanhemmalle, kun tämä kohtaa lapsen joko päivähoitopaikan sisä- tai pihatiloissa. Henkilökunnan tulee tietää hoitohetkellä läsnä olevien lasten nimet ja lukumäärä. Varhaiskasvatusyksikössä pidetään listaa tai vihkoa, johon merkitään päivittäin lapsen tulo- ja lähtöajat. Listan pitämisen tärkeys korostuu päivystysaikana. Päivähoidossa oleva lapsi ei kulje yksin hoitomatkoja. Pelkässä esiopetuksessa oleva voi perusopetuslain mukaan kulkea yksin, mikäli lapsen kehitystaso ja kuljettava reitti mahdollistavat lapsen turvallisen kulkemisen. Mikäli päivähoidon henkilöstö arvioi lapsen kotimatkaan liittyvät riskit niin suuriksi, että lapsen turvallisuus vaarantuu, kotimatkajärjestelyjä ei huoltajan toivomuksesta huolimatta tule toteuttaa heidän esittämällään tavalla Jos lasta ei haeta hoidosta tai ei voida luovuttaa hakijalle Lapsen luovuttaminen hoitopäivän päättyessä on edelleen päivähoitoa ja tapahtuu aina henkilökunnan vastuulla. Henkilökunnan on tarvittaessa arvioitava lasta noutamaan tulleen henkilön kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta.

7 Jos lasta ei voida luovuttaa häntä hakemaan tulleelle henkilölle, henkilökunta selvittää, voiko toinen huoltaja tai varhaiskasvatussuunnitelmaan merkitty varahakija noutaa lapsen. Mikäli lasta ei haeta sovittuna aikana ja lapsen hakijoihin ei saada yhteyttä, odotellaan 30 min-60 min päiväkodin sulkeutumisen jälkeen, minkä jälkeen yhdessä esimiehen kanssa päätetään, siirretäänkö lapsi Rinteen vuoropäiväkotiin. Joka tapauksessa otetaan yhteyttä lastensuojeluun. Päivähoitopaikan oveen jätetään tieto, mihin paikkaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä. Sen lisäksi vanhemmille laitetaan tekstiviesti asiasta. Seuraavana päivänä asiasta keskustellaan vanhempien, henkilökunnan ja tarpeen mukaan sosiaaliviranomaisten kanssa Lasten sairaudet ja tapaturmat Lapsen tulee olla päivähoidossa olleessaan niin terve, että hän voi ja jaksaa osallistua normaaliin toimintaan. Lapsi voi sairauden jälkeen palata hoitopaikkaan, kun hän jaksaa osallistua toisten lasten kanssa päivän toimintaan. Hoitopäivän aikana sairastuvalle lapselle osoitetaan rauhallinen paikka lepäämistä varten. Henkilökunta ottaa yhteyttä vanhempiin ja sopii lapsen noutamisesta. Tarvittaessa otetaan yhteyttä lääkäriin tai kutsutaan sairaankuljetusauto. Jos henkilökunta vie hoitopäivän aikana lasta lääkäriin, mukaan otetaan lasta koskevat tiedot, henkilötiedot, vanhempien yhteystiedot, tiedot lapsen allergioista tai pitkäaikaissairauksista yms. Ylöjärvi on vakuuttanut hoitolapset tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Pohjolassa. Varhaiskasvatusyksikön esimies huolehtii tapaturmailmoituksen tekemisestä. Ilmoitus tehdään, vaikka tapaturmasta ei olisikaan rahallisia kustannuksia. Päivähoitoyksiköissä noudatetaan annettuja ohjeita infektioriskien torjumiseksi. Varhaiskasvatuksen pääsivulta löytyy linkki neuvolan sivulla olevaan pienten lasten tavallisimpien tartuntatautien tunnistamis- ja hoito-ohjeisiin. Jokaisessa päivähoitoyksiköissä ennakoidaan mahdolliset vaarapaikat. Kaupunki huolehtii siitä, että päiväkotien sisä- ja ulkotilat ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja turvalliset. Lasten lelut ja askarteluvälineet ovat myrkyttömiä ja ehjiä. Siivoukseen ja puhtaanapitoon liittyvät aineet eivät ole lasten saatavissa Lasten lääkintä ja tartuntatautien ehkäisy Lasten lääkitseminen hoidetaan ensisijaisesti kotona ja vain poikkeustapauksessa lasten päivähoidossa. Tästä ohjeet löytyvät Turvallinen lääkehoito-oppaasta (2005:32) Tavanomaisissa sairaustapauksissa lapsille ei pääsääntöisesti anneta lääkkeitä hoitopäivän aikana. Jos sellainen on välttämätöntä, lapselle annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lääkkeen pitää tällöin olla alkuperäispakkauksessa annosmitta mukana. Pakkauksessa tule olla lapsen nimi. Jokainen päivähoitoyksikkö laatii oman yksikön lääkehoitosuunnitelman Tiedot lapsen jatkuvaa lääkitystä tarvitsevista pitkäaikaissairauksista (astma, diabetes, yliherkkyys ruoka-aineille tai hyönteisten pistolle tms.) liitetään kirjallisina lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tätä varten lapselle laaditaan virallinen, henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Tieto lapsen sairaudesta tulee olla koko lasta hoitavan henkilökunnan tiedossa. Asiantuntijat opastavat henkilökunnan Epipen-kynän käyttöön tai insuliinihoidon antamiseen. Toimintayksikön lääkekaapit on pidettävä lukittuina. Lasten tarvitsemat lääkkeet suositellaan säilytettäväksi erillään henkilökunnan käyttöön tarkoitetusta lääkekaapista. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet säilytetään säiliössä erillään ruokatarvikkeista. Lääkekaapin suositussisältö löytyy kirjasta: Olli Saarsalmi: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Tällainen kirja on jokaisessa päiväkodissa. Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä noudatetaan kaupungin lääkehoito- ja hygieniaohjeita. Näissä ohjeissa annetaan päivitetyt ohjeet myös kihomatojen ja täiepidemioiden torjumiseksi.

8 6.2. Hygienia Ylöjärven päiväkodeille ja perhepäivähoitajille on laadittu perusturvalautakunnan hygieniatyöryhmän toimesta ohjeelliset hygieniaohjeet. Ohjeet löytyvät myös jokaisesta päiväkodista löytyvästä kirjasta: Infektioriskien vähentäminen päivähoidossa: Sosiaali- ja terveysministeriö ( Oppaita 2005:28) Hygieniasta huolehtiminen on paras suojautumiskeino infektioiden leviämiseen. Sekä henkilökunta että lapset pesevät kädet tullessaan päivähoitopaikkaan, wc-käyntien yhteydessä, ennen ruokailua, vaipanvaihdoin yhteydessä sekä ulkoilun jälkeen. Infektioiden aikana suositellaan käytettäväksi huolellista saippua-vesi käsipesun lisäksi tarvittaessa desinfioivaa käsihuuhdetta. Ruokatarjoilun yhteydessä huolehditaan ruokailuympäristön ja tarjoiluastioiden puhtaudesta sekä ruuan oikeasta säilytyslämpötilasta Päivähoitopaikan lelut Päivähoitopaikkaan leluja hankittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon niiden vesipesumahdollisuus ja yleinen kestävyys. Lapsen henkilökohtaiset unilelut säilytetään muulloin kuin lepoaikaan lapsen omassa lokerossa. Lasten käyttämät muut materiaalit ovat myrkyttömiä Lapsen tutti ja hampaiden hoito Vastuu lapsen hampaiden puhtaudesta ja hoidosta on perheillä. Toimintayksikössä huolehditaan hampaiden suojaamisesta tarjoamalla kaupungin toimesta ksylitolipastilli aamupalan ja lounaan jälkeen. Vuorohoidossa yöpyvien lasten hampaat pestään hoitopaikassa. Tutin käyttö suositellaan rajoitettavaksi lapsen päiväuniin ja vuorohoidossa lisäksi yöuniin. Lasten tutit merkataan ja ne säilytetään jokaisen omassa lokerossa Vaipanvaihto ja wc-käynnit Aikuinen ohjaa ja auttaa lapsia wc-käyntien yhteydessä. Vanhemmat tuovat lapsen tarvitseman määrän vaippoja. Lapsen vaipat vaihdetaan tähän tarkoitukseen varatussa tilassa, jossa on mahdollisuus suihkuttaa lapsen peppu vaipanvaihdon yhteydessä. Käytetyille vaipoille on tilassa oma kannellinen roskakori. Henkilökunta käyttää suojakäsineitä lapsen pepunpesun yhteydessä ja pesee sen jälkeen normaalisti kätensä. Jos lapsella on kestovaipat, huuhdotaan ne ja laitetaan pussiin. Perhe vie ne kotiin pestäviksi joka päivä. WC-allas ja potta huuhdellaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Lapsia ohjataan pesemään ja kuivaamaan kätensä jokaisen wc-käynnin jälkeen Lasten ulkoilu ja liikkuminen Lasten ulkoilu Jokaisella toimintayksiköllä on oma pihavalvontasuunnitelma, josta löytyvät seuraavat tiedot: Varhaiskasvatusyksiköllä on karttapiirros piha-alueesta, jossa näkyvät alueen rajat, rakennukset, aidat, portit, piha- ja leikkialueet sekä kiinteiden leikkivälineiden sijainti Päiväkodissa määritetään valvonnan vastuualueet ja tarvittava pihavalvojien määrä. Toimintayksikön koko henkilökunnalla on kokonaisvastuu lasten ulkovalvonnasta.

9 Pihavalvontasuunnitelmassa määritellään ulkoiluajat, lasten määrä, toimenpiteet lasten siirtyessä ulos ja sisään sekä miten kirjataan, kun lapset haetaan kotiin pihavalvonnan aikana. Samoin suunnitellaan valvonnan varmistaminen, jos joudutaan käymään kesken ulkoilun sisällä. Piha-alue tarkastetaan päivittäin ennen ulkoilua (porttien lukitus, leikkivälineiden saatavuus ja niiden silmämääräinen kunto sekä pihan siisteys) Tehdään piha- ja leikkialueesta riskinarviointi, jossa selvitetään aitojen ja porttien kunto, kiinteiden pihaleikkivälineiden kunto, valvonnan katvealueet sekä laaditaan suunnitelma henkilökunnan toimenpiteistä häiriötilanteissa. Henkilökunnan kanssa määritellään sään vaikutus ulkoiluun (liukkaus, pakkanen, paahtava auringonpaiste) Liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella ja retket Lasten kanssa kuljetaan toimintayksikön ulkopuolella siirryttäessä erilaisiin tilaisuuksiin, retkeillessä tai äkillisen lääkärinhoidon tarpeen vuoksi. Perhepäivähoitajat ulkoilevat lasten kanssa läheisissä leikkipuistoissa. Toimintayksikön ulkopuolella liikuttaessa niin päiväkoti- kuin perhepäivähoitolapsillakin käytetään huomioliivejä. Vanhemmilta pyydetään lupa lapsen kanssa tehtäviin retkiin ja se liitetään varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lasten ja henkilökunnan suhdelukujen tulee olla asetusten mukaiset päiväkodin lähietäisyydeltä kauemmaksi suuntautuvilla retkillä. Jos retkelle osallistuu hoidossa oleva lapsi oman vanhempansa kanssa, vanhempi on vastuussa omasta lapsestaan. Retkillä käytetään tilattua linja-autoa tai taksia tai matkat suoritetaan yleistä kulkuneuvoa käyttäen. Kulkuneuvoissa käytetään turvavöitä. Omalla autolla hoitolasten kuljettaminen on kielletty. Henkilökunta ei pääsääntöisesti kuljeta lapsia omalla autollaan. Kokopäiväretkiin laaditaan etukäteen kirjallinen retkisuunnitelma, jossa ennakoidaan riskit. Retkillä tulee olla mukana ensiapuvälineet sekä toimivat puhelin, jossa on tarvittavat yhteystiedot Lapsen katoaminen päivähoidosta Jos lapsi turvallisuustoimenpiteistä huolimatta pääsee katoamaan päiväkodista tai perhepäivähoitohoitopaikasta, toimintayksikön esimies tekee heti katoamisilmoituksen poliisille ja käynnistää heti etsintätoimenpiteet ennalta sovittujen lähietsintäohjeiden mukaisesti sekä ilmoittaa lapsen vanhemmille. Etsintäalue jaetaan sektoreihin. Lähietsintäalueeseen kuuluvat jalankulkureitit, risteykset, vilkkaat liikenneväylät, suuret pysäköintialueet, kalliot, jyrkänteet ja vesialueet. Lapsi saattaa hoitopaikasta poistuessaan pyrkiä kotiinsa, joten kunkin lapsen ajantasaiset tiedot ja kuva sähköisessä, mutta ainakin paperisessa muodossa tulee olla etsijöiden käytettävissä. Toimintaohjeet lapsen katoamisesta kerrataan ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Kadonneen lapsen etsintään osallistuu välittömästi katoamisen havaitsemisen jälkeen osa henkilökunnasta. Osa jää hoitamana toisia lapsia. Yksin työskentelevä perhepäivähoitaja ei voi jättää lapsia valvomatta. Kullekin hoitajalle laaditaan oma turvallisuussuunnitelma, jossa mietitään keinot, jolla saadaan lähietsintään apuvoimia esim. lähipäiväkodista. Tarkat toimintaohjeet antaa kunkin perhepäivähoitajan esimies. Etsintää jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy tai poliisi antaa luvan etsinnän lopettamiseksi.

10 Katoamistilanteen selvittyä järjestetään tarpeellinen jälkihoito sekä henkilökunnalle että lapsen vanhemmille. Tilanteen hoidon onnistuminen arvioidaan. Katoamistapauksista laaditaan myöhemmin myös virallinen selvitys, joka annetaan myös etsityn lapsen vanhemmille tiedoksi Lapsen koskemattomuuteen kohdistuvia uhkia Lastensuojeluilmoitus Päivähoitohenkilökunnalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus (L 417/2007), jos he havaitsevat lapsen hoidossa tai huolenpidossa puutteita. Lastensuojelulain 25 mukaan ilmoitusvelvollisen tulee viipymättä ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä kunnan lastensuojeluviranomaisille, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät, että lastensuojelun tarve selvitetään. Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on selvittää, seuraako ilmoituksesta lastensuojeluasiakkuus vai ei Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö taikka väkivaltarikos Lastensuojelulaki velvoittaa lastensuojeluviranomaisen tekemään salassapitosäännösten estämättä ilmoituksen poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu seksuaalirikos tai väkivaltarikos. Väkivaltarikoksista vain lievän pahoinpitelyn epäily voidaan harkinnanvaraisesti jättää ilmoittamatta Lapsen sieppaus Lapsen sieppaajaksi katsotaan kuka tahansa henkilö, joka vie lapsen luvatta pois päivähoidon toimintayksiköstä. Sieppaaja voi olla myös lapsen äiti tai isä, jonka tarkoituksena on ottaa lapsi mukaansa ilman toisen huoltajan suostumusta. Jos on uhka, että joku vie lapsen laittomasti pois maasta, kysymyksessä on kansainvälinen lapsikaappaus. Sieppaustilanteissa pyritään toimimaan rauhallisesti. Asiasta ilmoitetaan välittömästi poliisille, huoltajalle ja omalle esimiehelle. Tieto asiasta toimitetaan myös sosiaaliviranomaisille Lapseen kohdistunut kiusaaminen Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on kiusaamisen ehkäisemissuunnitelma Jokaisen lapsiryhmän henkilöstö havainnoi lasten toimintoja ja käyttäytymistä Henkilökunta puuttuu kasvatuksellisin keinoin jokaiseen lapsen tai vanhemman ilmaisemaan kiusaamistapaukseen Asiasta ja havainnoista keskustellaan muun henkilökunnan kanssa Asia käsitellään lapsiryhmässä lasten kanssa lasten ikätasoa vastaavasti Vanhempien kanssa keskustellaan asiasta ja sovitaan yhdessä toimenpiteistä Tilannetta seurataan Esimiehille annetaan tieto kiusaamistapauksisista 6.6. Toimintayksikön henkilöstön riskit Työntekijällä on velvollisuus tiedottaa omasta työkykyyn vaikuttavasta pitkäaikaissairaudestaan työpaikkaan tullessaan. Työntekijän sairastuttua hänellä on velvollisuus ilmoittaa työstä poissaolostaan esimiehelle sekä osoittaa sairauden syyt joko lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella tai omalla ilmoituksella (2 pv:

11 n poissaolo flunssan tai vatsataudin takia tai 1 pv poissaolo omalla ilmoituksella kroonisesta migreenistä). Poissaolot merkitään Populus-ohjelmaan Työntekijät opettelevat oikeanlaiset työasennot selkä- ja tukielin sairauksia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä Työntekijän sairauskohtaus, tapaturma tai väkivallan kohteeksi joutuminen Huolehditaan siitä, että työntekijä saa tarvittaessa ensiavun. Työntekijöillä on ohjeet siitä, miten tapaturman tai sairastumisen sattuessa toimitaan. Yksin työskentelevillä (mm. perhepäivähoitajat, vuorohoidon yöpäivystäjät) on kaupungin kännykän avulla mahdollisuus tarvittavan avun hälyttämiseen. Jokaisessa kännykässä tulee olla valmiina tarvittavat hälytysnumerot. Jokaisessa päiväkodissa tulee olla jokaista kolmea työntekijää kohden vähintään yksi työntekijä, jolla on voimassaoleva EA I. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi kaupunki tarjoaa erilaisia varhaisen kuntoutumisen muotoja. Henkilöstölle järjestetään säännöllisin väliajoin työterveyshuollon tarkastukset. Väkivallan kohteeksi joutuminen käsitellään työtapaturmana (myös työmatkalla). Huolehditaan siitä, että väkivallan kohteeksi joutunut saa tarvitsemansa tuen ja avun. Väkivaltatapauksissa työntekijä itse tekee työtapaturmailmoituksen kaupungin verkkosivuilla olevan vakuutusyhtiö Pohjolan lomakkeen kautta sekä toimittaa esimiehensä kautta kaikki tarpeelliset todistukset Tapaturmailmoitus tehdään, vaikka tapaturma ei vaatisikaan lääkärinhoitoa myös läheltä piti ilmoitukset tehdään Esimies huolehtii ohjaa työntekijän työterveyshuoltoon tai ensiapuun kriisi- ja jälkitilanteessa tarvittavista toimista niin työntekijälle kuin tarvittaessa työyhteisöllekin Huolehtii tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön Väkivaltatilanteissa tehdään ilmoitus poliisille Työsuojelupäällikkö Tekee tarvittaessa ilmoituksen työsuojelupiiriin esim. työntekijän epäasiallisesta kohtelusta Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Päihteiden käyttöön työaikana on nollatoleranssi. Päivähoidossa työskentelevä ei voi olla alkoholin eikä minkään huumaavan aineen vaikutuksen alainen työskennellessään. On tärkeää, että työntekijän ongelma tunnistetaan työpaikalla ja siihen puututaan heti. Päihtyneeksi työvuorossa todettu työntekijä toimitetaan työterveyshuolto Viisariin puhallutettavaksi tai huumetestiin. Alkoholimäärän mittaamisesta veressä voidaan käyttää päiväkodissa olevaa alkometriä. Päihderiippuvaisen ja huumeongelmaisen työntekijän hoitoonohjauksesta huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Tupakointi Tupakointi on kielletty kaikissa päiväkotien sisä- ja ulkotiloissa. Tupakkalaki koskee myös perhepäivähoitajan kotia. Varhaiskasvattajat eivät saa tupakoida työpäivän aikana Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Lasten kanssa työskentelevältä pyydetään nähtäväksi työsuhteen alkaessa oikeusrekisterikeskuksen antama rikosrekisteriote.

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 0 KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA CAROLA HAKOLA / OMPPULA Sivistyskeskus Varhaiskasvatus 2009 Päivitetty 2012 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 Turvallisuustyöryhmä päivitys 23.3.2013 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE...4 JOHDANTO...5 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Auralan päiväkodin turvallisuussuunnitelma pitää sisällään toimintaohjeet koskien päiväkodin toimintaa. Laadinnassa on käytetty asiantuntijoiden ajankohtaisia

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti 10.10.2014 2 1 MÄÄRITELMÄT Omavalvonnalla tarkoitetaan Vaahteramäen päiväkodin omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012

HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009

Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009 Selvitys lasten tapaturmien ehkäisystä Lapsen turvaksi -hanke 2007 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17 00530 Helsinki p. 075 324 51 www.mll.fi Selvityksen tekijä: Ritva Paavonheimo

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomalais-venäläinen päiväkoti Miska-talo Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot