Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (Päivitetty tammikuussa 2013) Ylöjärven varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 1. JOHDANTO 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säädökset 3. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 4. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma sisältää 4.1. TOIMINTAYKSIKÖN JA SEN TOIMINNA KUVAUS 4.2. LAPSET VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNTA 4.4. LASTEN VANHEMMAT JA HUOLTAJAT 4.5. TOIMINTAYKSIKÖN TILOJEN ULKOPUOLISET KÄYTTÄJÄT 4.6. Päivystys loma-aikoina 5. HÄIRIÖTILANTEISSA TARVITTAVAT YHTEYSTIEDOT 5.1. Puhelinnumerot 5.2. Tiedottaminen häiriö- tai kriisitilanteissa 6. TURVALLISUUSSUUNITELMAN KÄSITTELEMINEN JA YLLÄPITO 6. VARHAISKASVATUKSEN UHAT JA VAARAT SEKÄ NIIHIN VARAUTUMINEN 6.1. HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT Lapsen tuonti- ja hakutilanteet Lasta ei haeta hoidosta tai lasta ei voida luovuttaa hakijalle Lasten sairaudet ja tapaturmat Lasten lääkintä ja tartuntatautien ehkäisy 6.2. HYGIENIA Päivähoitopaikan lelut Lapsen tutti ja hampaiden hoito Vaipan vaihto ja wc-käynnit Tartuntatautien ehkäisy 6.3.LIIKKUMINEN Lasten ulkoilu Liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella, retket 6.4. LAPSEN KATOAMINEN PÄIVÄHOIDOSTA 6.5. LAPSEN KOSKEMATTOMUUTEEN KOHDISTUVIA UHKIA Lastensuojeluilmoitus Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö Lapsen sieppaaminen Lapseen kohdistunut kiusaaminen 6.6. TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT Päivähoidon työntekijän työtapaturma, sairauskohtaus/väkivallan kohteeksi joutuminen Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Tupakointi Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Uhkaustilanne 6.7. TOIMINTARISKIT Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus 6.8. TUKIPALVELUT Ruokapalvelut Siivouspalvelut ja jätehuolto Tilakeskuksen palvelu Kunnossapitopalvelut Ostopalvelut

2 Toimintaohje sisäilmaongelmatapauksissa 6.9. KIINTEISTÖN TOIMINTA IImanvaihto Valaistus, äänen voimakkuus, akustiikka Kalusteet, varusteet, laitteet Avaimet, henkilökunnan tunnuskortit ja hälytyslaitteet Piha-alueen riskit Aidat, portit Toimintaympäristön esteettömyys Ympäristöstä aiheutuvat riskit MUUT TOIMINTARISKIT Tartuntatautiepidemiat OMAISUUSRISKIT Rakennus Irtain omaisuus TIETOSUOJARISKIT 6.13 TURVALLISUUDEN YLLÄPITO JA SEURANTA Harjoitukset 7. KRIISIT JA NIIDEN JÄLKIHOITO 7.1. Toimenpiteet kriisin jälkeen 7.2. Jälkiarviointi 8. TURVALLISUUDEN YLLÄPITO 8.1. Perehdyttäminen 8.2. Ensiapukoulutukset 8.3. Harjoitukset Liitteet Selvitys lapsen karkaamisesta, tapaturmasta tai virhe lääkehoitosuunnitelman noudattamisesssa Väkivaltatapausten seuranta

3 1. Johdanto Varhaiskasvatuksen turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidossa annettavan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Toimintayksikön turvallisuuteen kuuluvat: toimintayksikön henkilöstö, päivähoidossa olevat lapset, toimintayksikössä satunnaisesti käymässä olevat henkilöt, toimintayksikön ulko- ja sisätilat ja ympäristö sekä toimintavälineet. Turvallisuussuunnitelmassa käsitellään henkisiä tekijöitä, tiedonhallintaa, resursseja, toiminnan laatua ja vastuuta koskevia seikkoja. 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säännökset Laki (36/1973) ja asetus (239/1973) lasten päivähoidosta Laki (603/1996)ja asetus ((1208/1996) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta (44/2006) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Elintarvikelaki (23/2006) Pelastuslaki (468/2003) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2994; KuTuL) Tietoturvallisuuslainsäädäntö Terveydensuojelulaki (763/1994; TsLaki) Elintarvikelaki (23/2006) Omavalvontasuunnitelma (321/2006) Pelastuslaki (463/2003) ja pelastusasetus (787/2003) Rakennusten paloturvallisuus (RakMk E1, ) Turvallinen lääkehoito-opas (2005:32) 3. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on kokonaisturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitoon tähtäävä suunnitelma. Siinä arvioidaan toimintaa uhkaavat vaarat ja selvitetään toiminnan riskit. Siinä otetaan huomioon päivähoitoa säätelevien lakien keskeiset vaatimukset, toimintayksikön työsuojelun toimintaohjelma sekä työterveyshuollon työpaikkaselvitykset. Jokaisella varhaiskasvatusyksiköllä on oma määräajoin päivitettävä turvallisuussuunnitelma. 4. Varhaiskasvatusyksikön turvallisuussuunnitelma sisältää 4.1. Toimintayksikön ja sen toiminnan kuvaus Rakennukset käyttäjät ja käyttöajat Toimintayksikön turvallisuuskartat (tilojen palo-osastoinnit, poistumistiet, alkusammutusvälinreiden paikat, vesi- ja kaasusulut, koneellisen ilmanvaihdon pysähtymiskytkin, piha-alueen pelastustiet ja kokoontumispaikka, jonne siirrytään pelastautumisen jälkeen) Toimintayksikössä olevien henkilöiden määrä (aikuiset ja lapset) Rakennuksessa tai piha-alueella tapahtuvaa toimintaa vaikeuttavat seikat Piha-alueen kuvaus: aidat, portit, varastot, katokset, leikkipaikat, valaistus Lähiympäristön kuvaus: kulkuväylät, pysäköintialueet, maaston erityispiirteet Korvaavat tilat, jonne häiriötilanteen sattuessa tulee siirtyä väliaikaisesti 4.2. Lapset Päivähoidossa olevien lasten tarvittavat tiedot, nimet, syntymäajat, osoitteet ja perhetiedot henkilökunta löytää koko kaupungin päivähoidon Effica- ohjelmasta. Jokaisesta lapsesta laaditaan myös hoitopaikassa säilytettävä ja vuosittain päivitettävä tietolomake, johon liitetään mahdollisia etsintätilanteita varten lapsen valokuva.

4 Samassa lomakkeessa ovat tiedot myös lapsen taksikuljetuksista, sairauksista, lääkityksistä, fyysisistä ja psyykkisistä erityistekijöistä, uskonnon tai etnisen taustan huomioiminen Lomakkeessa ovat vanhempien ja varahakijoiden yhteystiedot Pelastussuunnitelmaan tarvittavat tiedot päivitetään vuosittain Turvallisuussuunnitelmaan saatetaan kirjata myös salassa pidettäviä lapsen tai perheen henkilöym. tietoja Yksiköissä tulee olla myös toimintaohjeet ja tieto siitä, millaisia tietoja lapsesta voidaan luovuttaa vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja 4.3. Varhaiskasvatuksen henkilökunta Häiriötilanteissa tarvitaan henkilöiden vastuutehtävien mukaiset luettelot sekä heidän yhteystietonsa päiväaikaan, tarvittaessa heidän tavoitettavuutensa myös ilta- ja yöaikaan. Luettelo sisältää Johtotehtävissä toimivat henkilöt kasvatus- ja hoitohenkilökunta keittiö- ja siivoushenkilökunta muu tuki- ja ostopalveluhenkilökunta Hoitohenkilökunnasta, myös sijaisista löytyvät tiedot kaupungin Populus- ohjelman kautta. Siivous- ja keittiö- ja laitoshuoltohenkilökunnan yhteystiedot saadaan tukipalveluyksikön kautta. Kiinteistöhenkilökunta tavoitetaan nopeimmin päivystävän kiinteistöhoitajan numeron kautta ( Lasten vanhemmat ja huoltajat Lasten vanhempia ja huoltajia koskevia tietoja ovat yhteystiedot, lasten hakuoikeudet, erityistiedot (poikkeavat työajat, päivystys- ja hätätyövelvollisuus). Pääsääntöisesti tarpeelliset tiedot löytyvät kaupungin Effica- ohjelmasta, mutta myös jokaiselle lapselle laadittavasta vasu-asiakirjasta. Effica- ohjelmasta ei löydy yhteystietoja, jos vanhemmilla on ns. turvakielto. Tällöin tarvittavat puhelinnumerot yms. tulee olla tiedossa päiväkodissa. Joissakin tapauksissa toinen tai kumpikaan lapsen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja. Näissä tapauksissa tiedonanto- ja yhteydenpitomenettelyistä on sovittava hoidon alkaessa Toimintayksikön tilojen ulkopuoliset käyttäjät (tiloissa muut kuin päivähoitoyksikön oma henkilökunta) Varhaiskasvatusyksikön tilat voivat olla iltaisin tai viikonloppuisin toiminnan ulkopuolisessa käytössä. Varaus tehdään kaupungin Timmi-ohjelman kautta. Siinä näkyy tilojen käyttöaika ja tarkoitus sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilöt perehdytetään talon turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan sekä ovien lukitsemismenettelyyn Päivystys loma-aikoina Päivähoidon loma-aikoina päivystää vain muutama päiväkoti. Tällöin päivystyspäiväkodeissa on varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa, jotka eivät tunne tiloja. Nämä perehdytetään turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ennen päivystysajan alkua. 5. Häiriötilanteissa tarvittavat yhteystiedot Ylöjärven kaupungin kriisiviestinnän ohjeet on päivitetty Ohjeet löytyvät Ylöjärven kaupungin Ylönetin sivuilta Koko Ylöjärven perusturvaa koskeva valmiussuunnitelma, jossa on myös avainhenkilöiden yhteystiedot on päivitetty. Se löytyy SharePointista Peesi- ryhmän sivuilta.

5 Kaupunginhallitus on antanut Ylöjärven työsuojelun toimintaohjelman, missä annetaan ohjeet työturvallisuuslakiin perustuvissa kysymyksissä. Työsuojelun yhteistoimintaa varten kaupungissa on: yhteistyökomitea, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies ja työpaikkakokoukset Puhelinnumerot Yleinen hälytysnumero on 112 Kaupungin puhelinvaihde (03) Hätäkeskuksen (poliisi ja palolaitos) puhelinnumero on 112 Myrkytystietokeskuksen numero on (09) Sairaanhoidon neuvonta on terveyskeskuksessa palvelupiirien mukaan. Perusturvajohtaja: ( (vaihde) Sosiaalipäivystys: Lastensuojelu: Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-12, päivystysnumero klo 9-16 on , virka-ajan ulkopuolella kiireiset asiat hätänumeroon 112 Terveyskeskuksen päivystys klo kunkin oman palvelupiirin alueella. Terveyskeskuksen iltapäivystys Ylöjärven terveyskeskuksessa klo (03) Päivystävä sairaala kiireisiä tapauksia varten klo 22-8: Acuta (03) , lastentautien poliklinikka (03) Hammaslääkäri: särkypäivystysnumero arkisian (03) , pyhinä ja viikonloppuisin Acutassa Kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja, elintarviketarkastaja): Pirkkalan Ympäristöterveydenhuolto Pirteva, (03) Isännöitsijä/kiinteistön huolto päivystysnumerot: tai Taksiasema: Aluetaksi Tiedottaminen häiriö- tai kriisitilanteissa: Kriisitilanteissa noudatetaan kunnan yleisiä viestintäohjeita ja käytäntöjä. Tehokkaalla kriisitilanteen viestimisellä varmistetaan lisävahinkojen tai suuremman vaaran syntyminen. Häiriötilanteissa varhaiskasvatuksen yksiköt informoivat aina sekä varhaiskasvatuksen johtajan että oman alueensa aluejohtajan. Jokaisen toimintayksikön omaan turvallisuussuunnitelmaan kirjataan, miten tiedonkulku järjestetään häiriötilanteessa, miten ja mitä tiedotetaan lasten huoltajille, kunnan viranomaisille, pelastustoimelle ja poliisille. Lisäksi laaditaan ohje, miten ja mitä medioille tiedotetaan. Kuntaa koskevia kriisitilanteita voivat olla onnettomuudet, rajut sääilmiöt, häiriöt palveluissa, talous- tai henkilöstökriisit, mediakriisit (virheelliset uutiset, harkitsemattomat lausunnot), uhkailut, rikokset ja väkivallanteot. Varhaiskasvatuksen kokonaistiedottamisesta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja. Päiväkodin tiedottamisesta vastaa yksikön esimies, perhepäivähoidon asioista perhepäivähoitajien esimies. Epidemioista koskevissa tapauksissa tiedottamisesta vastaa kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Kriisin havaitsevalla henkilöllä on velvollisuus välittömästi tiedottaa asiasta esimiehelleen, joka tiedottaa siitä eteenpäin. Onnettomuustapauksissa tiedotusvastuu on aina pelastustointa hoitavalla viranomaisella (pelastuslaitoksella tai poliisilla). 6. Turvallisuussuunnitelman käsitteleminen ja ylläpito Toimintayksikön turvallisuussuunnitelma käsitellään varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan kokouksessa. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuussuunnitelmaan.

6 Lapsia ja vanhempia koskevat salassa pidettävät tiedot säilytetään erillään yleisestä turvallisuussuunnitelmasta. Pääasiasiassa lasten tiedot ovat Effica- ohjelmassa sekä lasten vasuasiakirjoissa. Lasten papereiden säilyttämisestä on sovittu kussakin varhaiskasvatusyksikössä erikseen. Turvallisuussuunnitelman tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa toimikauden alussa. Suunnitelmaan kirjataan päivämäärä, jolloin se on tarkistettu sekä määritellään seuraava tarkistamisajankohta sekä päivittämisestä vastaavat henkilöt. 7. Varhaiskasvatuksen uhat ja vaarat sekä niihin varautuminen Riski on tapahtuma, joka voi aiheuttaa tai josta voi välillisesti seurata henkilövahinkoja, toiminnan vaikeutumista tai taloudellista menetystä. Jokaisen varhaiskasvatusyksikön toiminnan turvallisuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Päivähoidossa riskien ennakoiminen on jokapäiväistä toimintaa. Riskit jaetaan henkilöriskeihin, toimintariskeihin, omaisuusriskeihin, tietoriskeihin ja muihin riskeihin, jotka kohdistuvat pääosin palveluntuottajan vastuuseen sekä palvelujen laatuun. 7.1.Hoidossa oleviin lapsiin kohdistuvat riskit Lasten tuonti- ja hakutilanteet Päivähoidon perustana on lapsen huoltajien kanssa jo hoidon alkaessa käytävä keskustelu, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti lapsen hoitojärjestelyistä ja hoidon periaatteista. Hoitopaikkaan tutustumisen yhteydessä sovitaan kirjallisesti lapsen hoidosta hakemisen yksityiskohdat, kuka tuo ja hakee lapsen, sovitaan tavanomaiset, mutta myös tiedossa olevat poikkeukselliset tuonti- ja hakuajat. Lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitulle henkilölle. Päivähoidossa oleva lapsi tuodaan ja haetaan aikuisten toimesta päivähoitopaikasta. Pääsääntöisesti hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan luovuttaa 15 vuotta täyttäneelle oikeustoimikelpoiselle hakijalle. Toimintayksikön esimies arvioi kulloinkin erikseen, voiko alaikäiselle luovuttaa lapsen. Hakijan tulee olla kykenevä huolehtimaan lapsesta. Päivittäiskontakti vanhempien ja henkilökunnan välillä on tärkeää myös kasvatuskumppanuuden takia. Aamulla lapsen tuoja luovuttaa lapsen henkilökunnalle. Hakutilanteessa lapsi voi poistua päivähoitopaikasta vasta, kun poistumisesta on ilmoitettu henkilökunnalle. Hakutilanteessa vastuu lapsesta siirtyy vanhemmalle, kun tämä kohtaa lapsen joko päivähoitopaikan sisä- tai pihatiloissa. Henkilökunnan tulee tietää hoitohetkellä läsnä olevien lasten nimet ja lukumäärä. Varhaiskasvatusyksikössä pidetään listaa tai vihkoa, johon merkitään päivittäin lapsen tulo- ja lähtöajat. Listan pitämisen tärkeys korostuu päivystysaikana. Päivähoidossa oleva lapsi ei kulje yksin hoitomatkoja. Pelkässä esiopetuksessa oleva voi perusopetuslain mukaan kulkea yksin, mikäli lapsen kehitystaso ja kuljettava reitti mahdollistavat lapsen turvallisen kulkemisen. Mikäli päivähoidon henkilöstö arvioi lapsen kotimatkaan liittyvät riskit niin suuriksi, että lapsen turvallisuus vaarantuu, kotimatkajärjestelyjä ei huoltajan toivomuksesta huolimatta tule toteuttaa heidän esittämällään tavalla Jos lasta ei haeta hoidosta tai ei voida luovuttaa hakijalle Lapsen luovuttaminen hoitopäivän päättyessä on edelleen päivähoitoa ja tapahtuu aina henkilökunnan vastuulla. Henkilökunnan on tarvittaessa arvioitava lasta noutamaan tulleen henkilön kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta.

7 Jos lasta ei voida luovuttaa häntä hakemaan tulleelle henkilölle, henkilökunta selvittää, voiko toinen huoltaja tai varhaiskasvatussuunnitelmaan merkitty varahakija noutaa lapsen. Mikäli lasta ei haeta sovittuna aikana ja lapsen hakijoihin ei saada yhteyttä, odotellaan 30 min-60 min päiväkodin sulkeutumisen jälkeen, minkä jälkeen yhdessä esimiehen kanssa päätetään, siirretäänkö lapsi Rinteen vuoropäiväkotiin. Joka tapauksessa otetaan yhteyttä lastensuojeluun. Päivähoitopaikan oveen jätetään tieto, mihin paikkaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä. Sen lisäksi vanhemmille laitetaan tekstiviesti asiasta. Seuraavana päivänä asiasta keskustellaan vanhempien, henkilökunnan ja tarpeen mukaan sosiaaliviranomaisten kanssa Lasten sairaudet ja tapaturmat Lapsen tulee olla päivähoidossa olleessaan niin terve, että hän voi ja jaksaa osallistua normaaliin toimintaan. Lapsi voi sairauden jälkeen palata hoitopaikkaan, kun hän jaksaa osallistua toisten lasten kanssa päivän toimintaan. Hoitopäivän aikana sairastuvalle lapselle osoitetaan rauhallinen paikka lepäämistä varten. Henkilökunta ottaa yhteyttä vanhempiin ja sopii lapsen noutamisesta. Tarvittaessa otetaan yhteyttä lääkäriin tai kutsutaan sairaankuljetusauto. Jos henkilökunta vie hoitopäivän aikana lasta lääkäriin, mukaan otetaan lasta koskevat tiedot, henkilötiedot, vanhempien yhteystiedot, tiedot lapsen allergioista tai pitkäaikaissairauksista yms. Ylöjärvi on vakuuttanut hoitolapset tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Pohjolassa. Varhaiskasvatusyksikön esimies huolehtii tapaturmailmoituksen tekemisestä. Ilmoitus tehdään, vaikka tapaturmasta ei olisikaan rahallisia kustannuksia. Päivähoitoyksiköissä noudatetaan annettuja ohjeita infektioriskien torjumiseksi. Varhaiskasvatuksen pääsivulta löytyy linkki neuvolan sivulla olevaan pienten lasten tavallisimpien tartuntatautien tunnistamis- ja hoito-ohjeisiin. Jokaisessa päivähoitoyksiköissä ennakoidaan mahdolliset vaarapaikat. Kaupunki huolehtii siitä, että päiväkotien sisä- ja ulkotilat ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja turvalliset. Lasten lelut ja askarteluvälineet ovat myrkyttömiä ja ehjiä. Siivoukseen ja puhtaanapitoon liittyvät aineet eivät ole lasten saatavissa Lasten lääkintä ja tartuntatautien ehkäisy Lasten lääkitseminen hoidetaan ensisijaisesti kotona ja vain poikkeustapauksessa lasten päivähoidossa. Tästä ohjeet löytyvät Turvallinen lääkehoito-oppaasta (2005:32) Tavanomaisissa sairaustapauksissa lapsille ei pääsääntöisesti anneta lääkkeitä hoitopäivän aikana. Jos sellainen on välttämätöntä, lapselle annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lääkkeen pitää tällöin olla alkuperäispakkauksessa annosmitta mukana. Pakkauksessa tule olla lapsen nimi. Jokainen päivähoitoyksikkö laatii oman yksikön lääkehoitosuunnitelman Tiedot lapsen jatkuvaa lääkitystä tarvitsevista pitkäaikaissairauksista (astma, diabetes, yliherkkyys ruoka-aineille tai hyönteisten pistolle tms.) liitetään kirjallisina lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tätä varten lapselle laaditaan virallinen, henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Tieto lapsen sairaudesta tulee olla koko lasta hoitavan henkilökunnan tiedossa. Asiantuntijat opastavat henkilökunnan Epipen-kynän käyttöön tai insuliinihoidon antamiseen. Toimintayksikön lääkekaapit on pidettävä lukittuina. Lasten tarvitsemat lääkkeet suositellaan säilytettäväksi erillään henkilökunnan käyttöön tarkoitetusta lääkekaapista. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet säilytetään säiliössä erillään ruokatarvikkeista. Lääkekaapin suositussisältö löytyy kirjasta: Olli Saarsalmi: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Tällainen kirja on jokaisessa päiväkodissa. Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä noudatetaan kaupungin lääkehoito- ja hygieniaohjeita. Näissä ohjeissa annetaan päivitetyt ohjeet myös kihomatojen ja täiepidemioiden torjumiseksi.

8 6.2. Hygienia Ylöjärven päiväkodeille ja perhepäivähoitajille on laadittu perusturvalautakunnan hygieniatyöryhmän toimesta ohjeelliset hygieniaohjeet. Ohjeet löytyvät myös jokaisesta päiväkodista löytyvästä kirjasta: Infektioriskien vähentäminen päivähoidossa: Sosiaali- ja terveysministeriö ( Oppaita 2005:28) Hygieniasta huolehtiminen on paras suojautumiskeino infektioiden leviämiseen. Sekä henkilökunta että lapset pesevät kädet tullessaan päivähoitopaikkaan, wc-käyntien yhteydessä, ennen ruokailua, vaipanvaihdoin yhteydessä sekä ulkoilun jälkeen. Infektioiden aikana suositellaan käytettäväksi huolellista saippua-vesi käsipesun lisäksi tarvittaessa desinfioivaa käsihuuhdetta. Ruokatarjoilun yhteydessä huolehditaan ruokailuympäristön ja tarjoiluastioiden puhtaudesta sekä ruuan oikeasta säilytyslämpötilasta Päivähoitopaikan lelut Päivähoitopaikkaan leluja hankittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon niiden vesipesumahdollisuus ja yleinen kestävyys. Lapsen henkilökohtaiset unilelut säilytetään muulloin kuin lepoaikaan lapsen omassa lokerossa. Lasten käyttämät muut materiaalit ovat myrkyttömiä Lapsen tutti ja hampaiden hoito Vastuu lapsen hampaiden puhtaudesta ja hoidosta on perheillä. Toimintayksikössä huolehditaan hampaiden suojaamisesta tarjoamalla kaupungin toimesta ksylitolipastilli aamupalan ja lounaan jälkeen. Vuorohoidossa yöpyvien lasten hampaat pestään hoitopaikassa. Tutin käyttö suositellaan rajoitettavaksi lapsen päiväuniin ja vuorohoidossa lisäksi yöuniin. Lasten tutit merkataan ja ne säilytetään jokaisen omassa lokerossa Vaipanvaihto ja wc-käynnit Aikuinen ohjaa ja auttaa lapsia wc-käyntien yhteydessä. Vanhemmat tuovat lapsen tarvitseman määrän vaippoja. Lapsen vaipat vaihdetaan tähän tarkoitukseen varatussa tilassa, jossa on mahdollisuus suihkuttaa lapsen peppu vaipanvaihdon yhteydessä. Käytetyille vaipoille on tilassa oma kannellinen roskakori. Henkilökunta käyttää suojakäsineitä lapsen pepunpesun yhteydessä ja pesee sen jälkeen normaalisti kätensä. Jos lapsella on kestovaipat, huuhdotaan ne ja laitetaan pussiin. Perhe vie ne kotiin pestäviksi joka päivä. WC-allas ja potta huuhdellaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Lapsia ohjataan pesemään ja kuivaamaan kätensä jokaisen wc-käynnin jälkeen Lasten ulkoilu ja liikkuminen Lasten ulkoilu Jokaisella toimintayksiköllä on oma pihavalvontasuunnitelma, josta löytyvät seuraavat tiedot: Varhaiskasvatusyksiköllä on karttapiirros piha-alueesta, jossa näkyvät alueen rajat, rakennukset, aidat, portit, piha- ja leikkialueet sekä kiinteiden leikkivälineiden sijainti Päiväkodissa määritetään valvonnan vastuualueet ja tarvittava pihavalvojien määrä. Toimintayksikön koko henkilökunnalla on kokonaisvastuu lasten ulkovalvonnasta.

9 Pihavalvontasuunnitelmassa määritellään ulkoiluajat, lasten määrä, toimenpiteet lasten siirtyessä ulos ja sisään sekä miten kirjataan, kun lapset haetaan kotiin pihavalvonnan aikana. Samoin suunnitellaan valvonnan varmistaminen, jos joudutaan käymään kesken ulkoilun sisällä. Piha-alue tarkastetaan päivittäin ennen ulkoilua (porttien lukitus, leikkivälineiden saatavuus ja niiden silmämääräinen kunto sekä pihan siisteys) Tehdään piha- ja leikkialueesta riskinarviointi, jossa selvitetään aitojen ja porttien kunto, kiinteiden pihaleikkivälineiden kunto, valvonnan katvealueet sekä laaditaan suunnitelma henkilökunnan toimenpiteistä häiriötilanteissa. Henkilökunnan kanssa määritellään sään vaikutus ulkoiluun (liukkaus, pakkanen, paahtava auringonpaiste) Liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella ja retket Lasten kanssa kuljetaan toimintayksikön ulkopuolella siirryttäessä erilaisiin tilaisuuksiin, retkeillessä tai äkillisen lääkärinhoidon tarpeen vuoksi. Perhepäivähoitajat ulkoilevat lasten kanssa läheisissä leikkipuistoissa. Toimintayksikön ulkopuolella liikuttaessa niin päiväkoti- kuin perhepäivähoitolapsillakin käytetään huomioliivejä. Vanhemmilta pyydetään lupa lapsen kanssa tehtäviin retkiin ja se liitetään varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lasten ja henkilökunnan suhdelukujen tulee olla asetusten mukaiset päiväkodin lähietäisyydeltä kauemmaksi suuntautuvilla retkillä. Jos retkelle osallistuu hoidossa oleva lapsi oman vanhempansa kanssa, vanhempi on vastuussa omasta lapsestaan. Retkillä käytetään tilattua linja-autoa tai taksia tai matkat suoritetaan yleistä kulkuneuvoa käyttäen. Kulkuneuvoissa käytetään turvavöitä. Omalla autolla hoitolasten kuljettaminen on kielletty. Henkilökunta ei pääsääntöisesti kuljeta lapsia omalla autollaan. Kokopäiväretkiin laaditaan etukäteen kirjallinen retkisuunnitelma, jossa ennakoidaan riskit. Retkillä tulee olla mukana ensiapuvälineet sekä toimivat puhelin, jossa on tarvittavat yhteystiedot Lapsen katoaminen päivähoidosta Jos lapsi turvallisuustoimenpiteistä huolimatta pääsee katoamaan päiväkodista tai perhepäivähoitohoitopaikasta, toimintayksikön esimies tekee heti katoamisilmoituksen poliisille ja käynnistää heti etsintätoimenpiteet ennalta sovittujen lähietsintäohjeiden mukaisesti sekä ilmoittaa lapsen vanhemmille. Etsintäalue jaetaan sektoreihin. Lähietsintäalueeseen kuuluvat jalankulkureitit, risteykset, vilkkaat liikenneväylät, suuret pysäköintialueet, kalliot, jyrkänteet ja vesialueet. Lapsi saattaa hoitopaikasta poistuessaan pyrkiä kotiinsa, joten kunkin lapsen ajantasaiset tiedot ja kuva sähköisessä, mutta ainakin paperisessa muodossa tulee olla etsijöiden käytettävissä. Toimintaohjeet lapsen katoamisesta kerrataan ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Kadonneen lapsen etsintään osallistuu välittömästi katoamisen havaitsemisen jälkeen osa henkilökunnasta. Osa jää hoitamana toisia lapsia. Yksin työskentelevä perhepäivähoitaja ei voi jättää lapsia valvomatta. Kullekin hoitajalle laaditaan oma turvallisuussuunnitelma, jossa mietitään keinot, jolla saadaan lähietsintään apuvoimia esim. lähipäiväkodista. Tarkat toimintaohjeet antaa kunkin perhepäivähoitajan esimies. Etsintää jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy tai poliisi antaa luvan etsinnän lopettamiseksi.

10 Katoamistilanteen selvittyä järjestetään tarpeellinen jälkihoito sekä henkilökunnalle että lapsen vanhemmille. Tilanteen hoidon onnistuminen arvioidaan. Katoamistapauksista laaditaan myöhemmin myös virallinen selvitys, joka annetaan myös etsityn lapsen vanhemmille tiedoksi Lapsen koskemattomuuteen kohdistuvia uhkia Lastensuojeluilmoitus Päivähoitohenkilökunnalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus (L 417/2007), jos he havaitsevat lapsen hoidossa tai huolenpidossa puutteita. Lastensuojelulain 25 mukaan ilmoitusvelvollisen tulee viipymättä ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä kunnan lastensuojeluviranomaisille, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät, että lastensuojelun tarve selvitetään. Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on selvittää, seuraako ilmoituksesta lastensuojeluasiakkuus vai ei Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö taikka väkivaltarikos Lastensuojelulaki velvoittaa lastensuojeluviranomaisen tekemään salassapitosäännösten estämättä ilmoituksen poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu seksuaalirikos tai väkivaltarikos. Väkivaltarikoksista vain lievän pahoinpitelyn epäily voidaan harkinnanvaraisesti jättää ilmoittamatta Lapsen sieppaus Lapsen sieppaajaksi katsotaan kuka tahansa henkilö, joka vie lapsen luvatta pois päivähoidon toimintayksiköstä. Sieppaaja voi olla myös lapsen äiti tai isä, jonka tarkoituksena on ottaa lapsi mukaansa ilman toisen huoltajan suostumusta. Jos on uhka, että joku vie lapsen laittomasti pois maasta, kysymyksessä on kansainvälinen lapsikaappaus. Sieppaustilanteissa pyritään toimimaan rauhallisesti. Asiasta ilmoitetaan välittömästi poliisille, huoltajalle ja omalle esimiehelle. Tieto asiasta toimitetaan myös sosiaaliviranomaisille Lapseen kohdistunut kiusaaminen Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on kiusaamisen ehkäisemissuunnitelma Jokaisen lapsiryhmän henkilöstö havainnoi lasten toimintoja ja käyttäytymistä Henkilökunta puuttuu kasvatuksellisin keinoin jokaiseen lapsen tai vanhemman ilmaisemaan kiusaamistapaukseen Asiasta ja havainnoista keskustellaan muun henkilökunnan kanssa Asia käsitellään lapsiryhmässä lasten kanssa lasten ikätasoa vastaavasti Vanhempien kanssa keskustellaan asiasta ja sovitaan yhdessä toimenpiteistä Tilannetta seurataan Esimiehille annetaan tieto kiusaamistapauksisista 6.6. Toimintayksikön henkilöstön riskit Työntekijällä on velvollisuus tiedottaa omasta työkykyyn vaikuttavasta pitkäaikaissairaudestaan työpaikkaan tullessaan. Työntekijän sairastuttua hänellä on velvollisuus ilmoittaa työstä poissaolostaan esimiehelle sekä osoittaa sairauden syyt joko lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella tai omalla ilmoituksella (2 pv:

11 n poissaolo flunssan tai vatsataudin takia tai 1 pv poissaolo omalla ilmoituksella kroonisesta migreenistä). Poissaolot merkitään Populus-ohjelmaan Työntekijät opettelevat oikeanlaiset työasennot selkä- ja tukielin sairauksia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä Työntekijän sairauskohtaus, tapaturma tai väkivallan kohteeksi joutuminen Huolehditaan siitä, että työntekijä saa tarvittaessa ensiavun. Työntekijöillä on ohjeet siitä, miten tapaturman tai sairastumisen sattuessa toimitaan. Yksin työskentelevillä (mm. perhepäivähoitajat, vuorohoidon yöpäivystäjät) on kaupungin kännykän avulla mahdollisuus tarvittavan avun hälyttämiseen. Jokaisessa kännykässä tulee olla valmiina tarvittavat hälytysnumerot. Jokaisessa päiväkodissa tulee olla jokaista kolmea työntekijää kohden vähintään yksi työntekijä, jolla on voimassaoleva EA I. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi kaupunki tarjoaa erilaisia varhaisen kuntoutumisen muotoja. Henkilöstölle järjestetään säännöllisin väliajoin työterveyshuollon tarkastukset. Väkivallan kohteeksi joutuminen käsitellään työtapaturmana (myös työmatkalla). Huolehditaan siitä, että väkivallan kohteeksi joutunut saa tarvitsemansa tuen ja avun. Väkivaltatapauksissa työntekijä itse tekee työtapaturmailmoituksen kaupungin verkkosivuilla olevan vakuutusyhtiö Pohjolan lomakkeen kautta sekä toimittaa esimiehensä kautta kaikki tarpeelliset todistukset Tapaturmailmoitus tehdään, vaikka tapaturma ei vaatisikaan lääkärinhoitoa myös läheltä piti ilmoitukset tehdään Esimies huolehtii ohjaa työntekijän työterveyshuoltoon tai ensiapuun kriisi- ja jälkitilanteessa tarvittavista toimista niin työntekijälle kuin tarvittaessa työyhteisöllekin Huolehtii tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön Väkivaltatilanteissa tehdään ilmoitus poliisille Työsuojelupäällikkö Tekee tarvittaessa ilmoituksen työsuojelupiiriin esim. työntekijän epäasiallisesta kohtelusta Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Päihteiden käyttöön työaikana on nollatoleranssi. Päivähoidossa työskentelevä ei voi olla alkoholin eikä minkään huumaavan aineen vaikutuksen alainen työskennellessään. On tärkeää, että työntekijän ongelma tunnistetaan työpaikalla ja siihen puututaan heti. Päihtyneeksi työvuorossa todettu työntekijä toimitetaan työterveyshuolto Viisariin puhallutettavaksi tai huumetestiin. Alkoholimäärän mittaamisesta veressä voidaan käyttää päiväkodissa olevaa alkometriä. Päihderiippuvaisen ja huumeongelmaisen työntekijän hoitoonohjauksesta huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Tupakointi Tupakointi on kielletty kaikissa päiväkotien sisä- ja ulkotiloissa. Tupakkalaki koskee myös perhepäivähoitajan kotia. Varhaiskasvattajat eivät saa tupakoida työpäivän aikana Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Lasten kanssa työskentelevältä pyydetään nähtäväksi työsuhteen alkaessa oikeusrekisterikeskuksen antama rikosrekisteriote.

12 Esimies merkitsee rikosrekisterin antamispäivän sekä näyttöpäivän työntekijän Populus- tietoihin. Sijaisilla ote on voimassa puoli vuotta kerrallaan Uhkaustilanne Työntekijän ja työyhteisön tulee saada tietoonsa, jos tiedossa on, että toimintayksikköön on saapumassa henkilö, joka saattaa käyttäytyä väkivaltaisesti. Paikalla olevat lapset saatetaan pois tilanteesta. Päiväkotiin saapunut uhkaavasti käyttäytyvä henkilö pyritään poistamaan. Poliisin apua pyydetään tarvittaessa. Uhkaavien tilanteiden toistuessa uhkaajalle voidaan hakea oikeuden päätöksellä lähestymiskielto 6.7. Toimintariskit Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus Päivähoitoasetuksen 6 :ssa on säädetty hoito- ja kasvatushenkilöstön tarvittava määrä. Asetuksen mukaan 1 työntekijä tarvitaan seitsemää 3- vuotta täyttänyttä ja 1 työntekijä neljää alle 3-vuotiasta lasta kohden. Esiopetuslain mukaan esiopetusaikana lapsiryhmässä voi olla 13 esioppilasta yhtä lastentarhanopettajaa kohden. Päivähoitoasetus sallii satunnaisen ja lyhytaikaisen poikkeamisen suhdeluvuista. Perhepäivähoidon ryhmäkoko on neljä alle kouluikäistä samanaikaisesti, lisäksi voi olla puolipäiväpaikalla koululainen. Yksityisessä päivähoidossa noudatetaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia. Henkilöstön tulee täyttää samat kelpoisuudet kuin kunnan järjestämiltä varhaiskasvatuspalveluilta edellytetään. Suurimpia toimintariskejä aiheuttavat henkilökunnan sairastuminen. Pätevien sijaisten saaminen nopeasti on päiväkodeille haastava tehtävä. Henkilöstöä siirretään tarpeen mukaan ryhmästä tai päiväkodista toiseen. Jokaisella alueella toimii lähihoitaja vakituisena varahenkilönä. Hän sijaistaa etukäteen tiedossa olevia henkilökunnan vuosilomia yms. poissaoloja Tukipalvelut Ylöjärven päiväkotien siivous- ja ruokahuoltopalvelut järjestetään pääsääntöisesti kaupungin siivouspalveluiden ja ruokahuollon toimesta Ruokapalvelut järjestetään joko päiväkodissa olevan valmistuskeittiön tai keskuskeittiöiltä kuljetettujen aterioiden kautta. Omavalvonnasta huolehditaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti Päiväkodin henkilökunta huolehtii viikoittaiset ruokatilaukset ruokahuollolle, joka huolehtii ruuan valmistuksen, pakkaamisen ja kuljettamisen päiväkoteihin Varhaiskasvatushenkilöstö huolehtii siitä, että vanhemmat toimittavat lapsen ruoka-allergioista tarvittavat neuvolan tai lääkärintodistukset ruuan valmistavalle keittiölle. Kunkin lapsen ruoka-aineallergiat ovat myös jakelukeittiön sekä hoitohenkilökunnan tiedossa. Lasten allergiatodistukset päivitetään vuosittain. Perhepäivähoitajat noudattavat ruuanvalmistuksessa kotitaloudessa käytettäviä yleisiä hygieenisiä hoitotapoja Siivouspalvelut ja jätehuolto Päiväkotien puhtaudella on sitä suurempi merkitys, mitä nuorempia hoidettavat ovat. Siivous perustuu laadittuun siivoussuunnitelmaan. Siinä määritellään päivittäinen ylläpitosiivous että harvemmin siivottavat kohteet. Siivous suunnitellaan niin, että allergisoivia aineita ei käytetä päiväkodin siivoukseen.

13 Tiloja lasten toiminta-aikaan siivoava tai ruokapalveluja tuottava henkilö on lapsille ihan samanlainen tärkeä aikuisen malli kuin kasvatushenkilöstökin Siivousvälineet ja aineet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa. Lasten kädet pyyhitään paperipyyhkeillä. Hoitopöytä suojataan paperilla. Käytetyt vaipat laitetaan kannellisiin vaipparoskakoreihin. Päiväkodin jätetilat ja jätehuolto järjestetään niin kuin rakennuslupaa hyväksyttäessä ja kaupungin jätehuoltomääräyksiä annettaessa on edellytetty Tilakeskuksen palvelut Kullekin päiväkodille on määritelty kiinteistönhoitaja tai tiimi, jonka tehtäviin kuuluvat kiinteistöhoidolle määritellyt tehtävät sekä päiväkodin ulko- että sisätiloissa Kunnossapitopalvelut Päiväkodit suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman toimiviksi ja turvallisiksi. Kaupunki vastaa tilojen turvallisuudesta myös vuokraamissaan tiloissa. Lasten käsien ja pepunpesuun tarkoitetun veden lämpötila ei saa olla yli +65*C. Lyhytaikaisia sähkökatkoja varten päiväkodeissa tulee olla varalla taskulamppuja tai led- kynttilöitä Ostopalvelut Ostopalvelujen tuottaja sitoutuu turvallisuussuunnitelmaan ja tavoitteisiin, joita koskevat periaatteet ja vastuukysymykset kirjataan ostopalvelusopimukseen Kiinteistön toiminta Kiinteistön sisä- ja ulkotilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita Ilmanvaihto: Ilmanvaihtolaitteet huolletaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti Toiminta-aikana yksikössä tulee olla henkilö, joka tarvittaessa pystyy pelastusviranomaisen määräyksestä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteen. Jos päiväkodissa havaitaan sisäilmanlaadun heikentyminen tai kosteusvaurio, yksikön esimies ottaa yhteyttä tilakeskukseen, josta työntekijät tulevat tarkistamaan asian. Tilakeskus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. Toimintayksikön käynnistämisen yhteydessä, mutta toiminnan muuttuessa merkittävästi, tulee terveydensuojelulain mukaisesti tehdä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaisille Valaistus, äänen voimakkuus, akustiikka Valoteho määräytyy tilassa tapahtuvan toiminnan perusteella. Oikea valaistus lasten pöytäpinnoilla on lux. Ulkovalaistuksen tulee joka yksikössä olla riittävän tehokas ja kattaa myös pihan katvealueet. Tekniset laitteet säädetään siten, että keskitaso ei ylitä 35 db. Hyvien akustisten olosuhteiden aikaansaamiseksi päiväkoteihin asennetaan ääntä vaimentavia materiaaleja seiniin ja kattoon. Hankittaessa tai uusittaessa kalusteita pyritään hankkimaan ääntä vaimentavia kalustemateriaaleja Kalusteet, varusteet ja laitteet Kaikkien laitteiden tulee olla ehjiä ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisia. Pistorasioiden suojauksilla estetään lapsia työntämästä esineitä rasioiden sisään. Liesien etusuojus ehkäisee palovammojen syntymistä tiloissa, joissa toimitaan lasten kanssa. Uusia kalusteita hankittaessa ostetaan ergonomiasyistä lasten korkeita kalusteita

14 Kalusteet asennetaan niin, että ne eivät pääse kaatumaan. Huolehditaan, että pattereiden lämpötila ei kohoa liian korkeaksi. Lasten WC:n oven lukituksen tulee olla myös ulkopuolelta aukaistavissa. Laitteiden ja välineiden säännöllinen huolto dokumentoidaan jokaisessa yksikössä yhteisesti tiedossa olevaan paikkaan Avaimet, henkilökunnan tunnuskortit ja hälytyslaitteet Päiväkodin avaimet luetteloidaan. Ne luovutetaan kuittausta vastaan. Avainten säilyttämistä varten päiväkodeissa on avainkaapit. Työsuhteen loppuessa avaimen palautus kuitataan. Työsuhteen päättyessä työntekijä luovuttaa nimineulansa ja kuvallisen henkilökunnan tunnuskorttinsa esimiehelleen. Hälytyslaitteet huolletaan ja testataan säännöllisesti. Huollon päivämäärät kirjataan yksikön turvallisuustietojen liitteeksi. Hälytyslaitteiden käyttöohjeet liitetään yksikön turvallisuuskansioon Piha-alueen riskit Päivähoitopaikan ulkoilualueelta edellytetään, että se on käyttökelpoinen ja turvallinen kaikkina vuodenaikoina. Päiväkodin seinällä tulee olla näkyvissä päiväkodin nimi ja jokaiseen yksikköön ohjaa tienviitta. Pihan pintamateriaaleissa otetaan huomioon pölyhaittojen ehkäisy. Leikkivälineet ja leikkialue tarkastetaan säännöllisesti. Varhaiskasvatushenkilökunta tarkastaa ulkona olevat leikkivälineet silmämääräisesti työpäivän alussa. Leikkivälineiden huollosta vastaa tekninen toimi. Nämä tarkastukset kirjataan. Keinujen ja kiipeilyvälineiden alla tulee olla iskuja vaimentava alusta. Hiekkalaatikko suositellaan peitettäväksi käytön ulkopuoliseksi ajaksi. Päiväkotien leikkihiekka vaihdetaan kerran vuodessa. Kalteville katoille rakennetaan sisäänkäyntien kohdalla lumiesteet. Lumen auraus pyritään hoitamaan ennen päivähoitopäivän alkamista lasten turvallisuutta vaarantamatta. Jäiset pihat hiekoitetaan säännöllisesti ja aamulla ennen hoitopäivän alkua. Pihan rakennelmien turvallisuudessa huomioidaan kaivonkannet, palotikkaat ja sadevesien keräysastiat. Moottoriliikennettä on pääsääntöisesti kielletty päiväkodin piha-alueella. Tilojen yhteydessä on osoitettu parkkipaikat vanhempien autoille tuonti- ja hakupysäköintiä varten. Päiväkodin piha-alueella on tupakointikiellosta muistuttava kyltti Aidat ja portit Päiväkotien piha-alue on suositusten mukaan aidattu. Aita suositellaan rakennettavaksi 1,2 m korkeaksi. Puuaidoissa vaakajuoksut sijoitetaan aidan ulkopuolelle. Suositaan verkkoaitaa. Aita sijoitetaan niin, että lapsi ei pääse ryömimään alta pois. Porttien lukituksen tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia helposti auki. Porttiin kiinnitetään vanhemmille portin kiinni pitämisestä muistuttava kyltti. Huoltoajolle on erillinen huoltoportti. Hälytysajoneuvoliikenteen tulee päästä ovelle asti Toimintaympäristön esteettömyys Uudet toimintayksiköt suunnitellaan niin, että henkilöt, joiden toimintakyky tai aistit ovat alentuneet, voisivat esteettömästi saapua rakennukseen ja käyttää päiväkodin palveluja Päiväkotien porttien ja ulko-oven tulisi olla riittävän leveitä, että ne mahdollistavat pyörätuolilla kulkemisen. Huonetiloissa vähennetään melua rakenteellisilla ratkaisuilla sekä tekstiileillä.

15 Näkövammaisten liikkumista helpotetaan mm. riittävällä valaistuksella Ympäristöstä aiheutuvat riskit huomioidaan riskien kartoituksessa ja kirjataan jokaisen yksikön lähietsintäsuunnitelmassa. Säteilyvaarauhkista, katastrofeista yms. on annettu kaupungin toiminta-ohjeet Muut toimintariskit Tartuntatautiepidemiat Tavanomaisia sairauksia ehkäistään kiinnittämällä huomiota hygieniaan. Jos yksikössä on syytä epäillä epidemialuonteista infektiotautia, siitä ilmoitetaan ylilääkärille, varhaiskasvatuksen johtajalle ja aluejohtajalle. Terveysviranomaiset ovat antaneet ohjeet päiväkodeissa toistuvien täi- ja kihomatoepidemioiden hoitamisesta Omaisuusriskit Omaisuusriskit kohdistuvat päivähoitoyksikön käytössä olevaan piha-alueeseen, rakennukseen ja toimintayksikön sekä henkilökunnan että hoidossa olevien lasten irtaimeen omaisuuteen Tulipaloon varautuminen Päiväkodissa on olemassa ajantasainen pelastussuunnitelma, johon henkilökunta perehdytetään. Tulipaloon varautumisessa tärkeintä on henkilökunnan kouluttaminen ja turvallisuustietoisuuden lisääminen. Toimintayksikön tilojen seinälle laitetaan tilojen pohjapiirros, johon merkitään alkusammutusvälineiden sijainti ja poistumistiet. Palovaroittimet, alkusammutusvälineiden kunto ja toimivuus tarkistetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisin väliajoin. Poistumistiet on merkitty helposti havaittaviin opastein. Rakennuksen palo-ovet pidetään aina suljettuina. Poistumisteitä ei käytetä tavaran säilytykseen. Ovet tulee pystyä hätätilanteessa avaamaan sisältäpäin ilman avainta. Henkilökunta on perehdytetty pysäyttämään tulipalotilanteessa koneellinen ilmanvaihto Kiinteistölle johtavat pelastustiet on merkitty asianmukaisilla kylteillä Päiväkodissa järjestetään pelastautumis- ja poistumisharjoituksia puolen vuoden välein. Harjoituksista ilmoitetaan etukäteen lapsille ja huoltajille. Henkilökunta on tietoinen kokoontumispaikasta, jonne tulipalosta pelastautuvat ohjataan. Tulipalotilanteissa ensisijainen tehtävä on ihmishenkien pelastaminen. Tulipalojen ennaltaehkäisy Roska-astiat- ja lavat sijoitetaan riittävän etäälle rakennuksesta Huolehditaan yleisestä siisteydestä sekä sisällä että ulkona. Liesien välittömässä läheisyydessä ei säilytä palavaa materiaalia. Liesien kaatuminen on estettävä. Vialliset sähkölaitteet poistetaan välittömästi käytöstä. Television ja atk-laitteiden päällä ei säilytetä tavaraa. Pistorasioihin sijoitetaan suojatulpat, elleivät ne muuten ole asianmukaisesti suojattuja Kaikissa päivähoitotiloissa suositaan kiinteitä valaisimia. Tekstiilejä hankittaessa suositaan paloturvallisia, huonosti syttyviä materiaaleja, Avotulen käytössä tulee olla äärimmäisen huolellinen Tietoriskit Tietoriskejä aiheutuu mm.

16 painettujen asiakirjojen huolimattomasta käsittelystä, puutteellisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sähköisten asiakirjojen kyseessä ollessa riittämättömästä virustorjunnasta, käyttöympäristön turvattomuudesta, käyttövaltuuksien puutteellisesta hallinnasta, laitteiston ja ohjelmien ongelmista sekä käyttäjän tahattomista tai tahallisista virheistä tai rikkomuksista Toimintayksikölle laaditut menettelytapaohjeet edellyttävät henkilökunnan kouluttamisen tietoturvalliseen työskentelytapaan. Tietotekniikan turvallisuussuunnitelma perustuu Pirnet- kuntien tietoturvaohjeistukseen (2007) Keskeisimmät asiat tietosuojasta Perusturvalaissa on turvattu yksityisyyden suoja. Tietosuojan perustana on henkilötietolaki (523/1999). Lisäksi perustana on mm. sosiaalihuoltolaki asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä laki viranomaistentoiminnan julkisuudesta (621/1999) Vaitiolovelvollisia ovat kaikki sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa olevat. Vaitiolovelvollisuus koskee jokaista muuta viranomaisessa toimivaa asemastaan tai tehtävästään riippumatta. Vaitiolovelvollisuus koskee myös yksikössä toimivia harjoittelijoita tai opiskelijoita. Päivähoidon toimintayksiköllä on hallussaan salassa pidettäviä tietoja, mm. henkilötunnukset, sairauksia, lääkitystä, lapsen psyykkistä tai fyysistä tilaa koskevat tiedot ja lasten vanhempia ja muuta huoltajaa koskevat tiedot. Lasta ja hänen perhettään koskevat tarpeelliset tiedot ovat päivähoidon Effica- rekisterissä. Salassa pidettäviä tietoja käsitteleviä asiakirjoja on käsiteltävä ja säilytettävä arkistointimääräysten mukainen aika. Hävitettävät henkilötietoja sisältävät paperit joko laitetaan silppuriin tai poltetaan. Arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia tai muita lasten ja perheiden yksityisiä tietoja ei saa lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. Toimintayksikön esimies käy uuden työntekijän kanssa vaitiolovelvollisuusvaatimuksen jokaisen uuden työntekijän kanssa. Työntekijällä on vaitiolovelvollisuus myös työajan ulkopuolella. Salassa pidettävät tiedot tulee antaa vain sellaisen henkilökuntaan kuuluvan käsiin, jotka työnsä johdosta niitä tarvitsevat Lasta koskevat tiedot on niin pyydettäessä luovutettava vanhemmille. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11.1 mukaan asianosainen voi pyytää tietoja tietoja asiakirjojen/rekisteritietojen sisällöstä. Ilmoitustauluilla ei pidetä mitään salassa pidettävää tietoa. Lapsista ei saa olla esillä kuvia ilman vanhemmilta kirjallisesti kysyttyä lupaa Tietotekninen turvallisuus Käyttäjä lukitsee työaseman aina poistuessaan huoneesta Jokaisen kuuluu huolehtia käyttäjäoikeuksien ja salasanojen salassa pysymisestä Kaupunki tarjoaa sähköpostin työtehtävän hoitamista varten. Varhaiskasvatuksen esimiehillä ja erityistyöntekijöillä on omat sähköpostiosoitteet. Jokaisella päiväkodilla on päiväkotikohtainen osoite, jota yksikön henkilökunta voi käyttää työasioiden hoitamiseen. Jokaiselle työntekijälle avataan Populus- oikeudet henkilöstöhallinnon asioiden hoitamista varten ja oikeus päästä Ylönettiin ja SharePointiin Salassa pidettäviä tietoja ei kopioida perusjärjestelmästä irrotettaviin massamuisteihin (ulkoinen kovalevy tai USB- muistitikku) ja siirtää toimintayksikön ulkopuolelle. Tulostettaessa tulisi käyttää turvatulostuskoodia ja varmistaa, että tulostukset eivät joudu vääriin käsiin Turvallisuuden ylläpito ja seuranta Jokaisessa toimintayksikössä pitää suosituksen mukaan joka kolmannella työntekijällä olla voimassaoleva EA I, jota päivitetään hätäensiapukoulutuksella

17 Kaikissa toimintayksiköissä tulee järjestää säännöllisiä harjoituksia toimintayksikköön kohdistuvien häiriötilanteiden hallitsemiseksi. Harjoituksia tulisi järjestää yhteistyössä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa Harjoituksissa käydään läpi seuraavia asioita: Poistuminen rakennuksesta ja siirtyminen sovitulle kokoontumispaikalle Alkusammutusvälineiden käyttö Ensiavun antaminen sairauskohtauksen saaneelle tai loukkaantuneelle Kadonneen lapsen etsintä Haastavaan asiakaan kohtaaminen Kaasuvuoto tai muu toimintayksikön ympäristöstä uhkaava vaara, joka aiheuttaa tarpeen suojautua sisätiloihin 7. Kriisit ja niiden jälkihoito 7.1. Ennakointi ja toimenpiteet kriisin sattuessa Varaudutaan siihen, että hoidossa oleva lapsi, työntekijä, tiimi tai koko työyhteisö kohtaavat äkillisen, järkyttävän tapahtuman tai läheltä piti tilanteen. Lapsen tai työntekijän kuolema, vakava tapaturma, sairaus tai väkivalta aiheuttavat mahdollisesti yksilössä tai yhteisössä traumaattisen kriisin. Traumaattisen tilanteen kokeneelle lapselle, työntekijälle tai työyhteisölle tulee järjestää mahdollisimman nopeasti psykososiaalista tukea. Tästä vastaa kriisiryhmä, johon yhteyden saa terveyskeskuksen kautta. Lapsiryhmän henkilöstö arvioi lapsen tuentarpeen jatkossa. Henkilöstö on ohjeistettu ja koulutettu ottamaan huoli puheeksi 7.2. Jälkiarviointi Myöhemmin yksikössä käydään asiasta ns. jälkiarviointi, jossa selvitetään Häiriötilanteen syntymiseen johtaneet seikat Häiriötilanteen vakavuus Miten on toimittu, miten tilanne on päättynyt Millaisia vaikutuksia häiriötilanteessa on ollut lapsiin ja henkilökuntaan Millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään vastaavan häiriötilanteen välttämiseksi Tiedottaminen häiriötilanteen uusiutumisen ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä 8. Turvallisuuden ylläpito 8.1. Perehdyttäminen Turvallisuutta lisää, kun uudet työntekijät perehdytetään yksikön ja kaupungin toimintatapoihin ennen työn alkua. Kerrotaan toimenkuvaan liittyvät tehtävät ja vastuut, käsitellään salassapitoon ja tietoturvaan liittyvät asiat. Lähiesimiehen vastuulla on uuden työntekijän perehdyttäminen Ensiaputaidot Varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutukseen yleensä on kuulunut EA I suorittaminen. Tätä päivitetään määräajoin hätäensiapukoulutuksella. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutuksen avulla siitä, että jokaisessa yksikössä on riittävästi ensiaputaitoisia työntekijöitä Harjoitukset Turvallisuusvalmiuksia ylläpidetään yksiköissä järjestämällä määräajoin pelastusharjoituksia henkilökunnan ja lasten kanssa. Henkilökunnalle järjestetään tarpeen mukana sammutusharjoituksia.

18 SELVITYS LAPSEN KARKAAMISESTA / TAPATURMASTA / VIRHEESTÄ LÄÄKEHOIDOSSA PÄIVÄHOIDOSSA / ESIOPETUKSESSA Tiedot lapsesta Tapahtuma ajankohta lapsen sukunimi ja etunimet Syntymäaika ja henkilötunnus Lapsen hoitopaikka ja /tai esiopetuspaikka Päivämäärä: Selvitys tapahtuneesta mm mitä tapahtui missä tapahtui kuka valvoi lapsi / aikuinen suhdeluku muut tapahtuneeseen vaikuttaneet tekijät Toimenpiteet ja toistumisen estämissuunnitelma Miten toimittiin Kuka lapsen löysi, koska ja mistä Tapaus käsitelty henkilökunnan kanssa (pvm ja kuka käsitteli) Sovitut toimenpiteet Miten toistuminen estetään Kellonaika: Raportin laatijan allekirjoitus ja pvm Lapsen huoltajan allekirjoitus ja pvm Lomake toimitetaan aluejohtajalle viikon kuluessa tapahtuneesta

19 VÄKIVALTATAPAUSTEN SEURANTA Henkilökuntaa kohtaan kohdistuneet väkivaltatapaukset raportoidaan lomakkeella, joka toimitetaan lähiesimiehen kautta aluejohtajalle. Päivämäärä : viikonpäivä : klo: Kuka teki Missä tilanteessa, mitä teki ja mitä tapahtui? Teon syy tekijän ilmoittamana Väkivaltatapauksen kohde Miten tilanne selvitettiin / toimenpiteet Syy kohteen arvioimana Luokitus U = uhkaus T =töniminen, kiinnikäyminen K = kolhuja, naarmuja, lieviä vammoja V = vakava

20

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi

Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi STM:N VALMIUSSEMINAARI Haikon kartano 26.-27.5.2016 Yli-insinööri Olli

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Janne Mäkinen Mäntsälän kunta opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) Marjaana Mäkinen Nurmijärven kunta rehtori Rajamäen ja Suomiehen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5) - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja

Tietosuojaseloste 1 (5) - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Hyvinkään sosiaali- ja terveyslautakunta Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 2. Rekisteriasioiden vastuuhenkilö Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Olli-Pekka

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot