Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (Päivitetty tammikuussa 2013) Ylöjärven varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 1. JOHDANTO 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säädökset 3. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 4. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma sisältää 4.1. TOIMINTAYKSIKÖN JA SEN TOIMINNA KUVAUS 4.2. LAPSET VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNTA 4.4. LASTEN VANHEMMAT JA HUOLTAJAT 4.5. TOIMINTAYKSIKÖN TILOJEN ULKOPUOLISET KÄYTTÄJÄT 4.6. Päivystys loma-aikoina 5. HÄIRIÖTILANTEISSA TARVITTAVAT YHTEYSTIEDOT 5.1. Puhelinnumerot 5.2. Tiedottaminen häiriö- tai kriisitilanteissa 6. TURVALLISUUSSUUNITELMAN KÄSITTELEMINEN JA YLLÄPITO 6. VARHAISKASVATUKSEN UHAT JA VAARAT SEKÄ NIIHIN VARAUTUMINEN 6.1. HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT Lapsen tuonti- ja hakutilanteet Lasta ei haeta hoidosta tai lasta ei voida luovuttaa hakijalle Lasten sairaudet ja tapaturmat Lasten lääkintä ja tartuntatautien ehkäisy 6.2. HYGIENIA Päivähoitopaikan lelut Lapsen tutti ja hampaiden hoito Vaipan vaihto ja wc-käynnit Tartuntatautien ehkäisy 6.3.LIIKKUMINEN Lasten ulkoilu Liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella, retket 6.4. LAPSEN KATOAMINEN PÄIVÄHOIDOSTA 6.5. LAPSEN KOSKEMATTOMUUTEEN KOHDISTUVIA UHKIA Lastensuojeluilmoitus Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö Lapsen sieppaaminen Lapseen kohdistunut kiusaaminen 6.6. TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT Päivähoidon työntekijän työtapaturma, sairauskohtaus/väkivallan kohteeksi joutuminen Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Tupakointi Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Uhkaustilanne 6.7. TOIMINTARISKIT Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus 6.8. TUKIPALVELUT Ruokapalvelut Siivouspalvelut ja jätehuolto Tilakeskuksen palvelu Kunnossapitopalvelut Ostopalvelut

2 Toimintaohje sisäilmaongelmatapauksissa 6.9. KIINTEISTÖN TOIMINTA IImanvaihto Valaistus, äänen voimakkuus, akustiikka Kalusteet, varusteet, laitteet Avaimet, henkilökunnan tunnuskortit ja hälytyslaitteet Piha-alueen riskit Aidat, portit Toimintaympäristön esteettömyys Ympäristöstä aiheutuvat riskit MUUT TOIMINTARISKIT Tartuntatautiepidemiat OMAISUUSRISKIT Rakennus Irtain omaisuus TIETOSUOJARISKIT 6.13 TURVALLISUUDEN YLLÄPITO JA SEURANTA Harjoitukset 7. KRIISIT JA NIIDEN JÄLKIHOITO 7.1. Toimenpiteet kriisin jälkeen 7.2. Jälkiarviointi 8. TURVALLISUUDEN YLLÄPITO 8.1. Perehdyttäminen 8.2. Ensiapukoulutukset 8.3. Harjoitukset Liitteet Selvitys lapsen karkaamisesta, tapaturmasta tai virhe lääkehoitosuunnitelman noudattamisesssa Väkivaltatapausten seuranta

3 1. Johdanto Varhaiskasvatuksen turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidossa annettavan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Toimintayksikön turvallisuuteen kuuluvat: toimintayksikön henkilöstö, päivähoidossa olevat lapset, toimintayksikössä satunnaisesti käymässä olevat henkilöt, toimintayksikön ulko- ja sisätilat ja ympäristö sekä toimintavälineet. Turvallisuussuunnitelmassa käsitellään henkisiä tekijöitä, tiedonhallintaa, resursseja, toiminnan laatua ja vastuuta koskevia seikkoja. 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säännökset Laki (36/1973) ja asetus (239/1973) lasten päivähoidosta Laki (603/1996)ja asetus ((1208/1996) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta (44/2006) Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Elintarvikelaki (23/2006) Pelastuslaki (468/2003) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2994; KuTuL) Tietoturvallisuuslainsäädäntö Terveydensuojelulaki (763/1994; TsLaki) Elintarvikelaki (23/2006) Omavalvontasuunnitelma (321/2006) Pelastuslaki (463/2003) ja pelastusasetus (787/2003) Rakennusten paloturvallisuus (RakMk E1, ) Turvallinen lääkehoito-opas (2005:32) 3. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on kokonaisturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitoon tähtäävä suunnitelma. Siinä arvioidaan toimintaa uhkaavat vaarat ja selvitetään toiminnan riskit. Siinä otetaan huomioon päivähoitoa säätelevien lakien keskeiset vaatimukset, toimintayksikön työsuojelun toimintaohjelma sekä työterveyshuollon työpaikkaselvitykset. Jokaisella varhaiskasvatusyksiköllä on oma määräajoin päivitettävä turvallisuussuunnitelma. 4. Varhaiskasvatusyksikön turvallisuussuunnitelma sisältää 4.1. Toimintayksikön ja sen toiminnan kuvaus Rakennukset käyttäjät ja käyttöajat Toimintayksikön turvallisuuskartat (tilojen palo-osastoinnit, poistumistiet, alkusammutusvälinreiden paikat, vesi- ja kaasusulut, koneellisen ilmanvaihdon pysähtymiskytkin, piha-alueen pelastustiet ja kokoontumispaikka, jonne siirrytään pelastautumisen jälkeen) Toimintayksikössä olevien henkilöiden määrä (aikuiset ja lapset) Rakennuksessa tai piha-alueella tapahtuvaa toimintaa vaikeuttavat seikat Piha-alueen kuvaus: aidat, portit, varastot, katokset, leikkipaikat, valaistus Lähiympäristön kuvaus: kulkuväylät, pysäköintialueet, maaston erityispiirteet Korvaavat tilat, jonne häiriötilanteen sattuessa tulee siirtyä väliaikaisesti 4.2. Lapset Päivähoidossa olevien lasten tarvittavat tiedot, nimet, syntymäajat, osoitteet ja perhetiedot henkilökunta löytää koko kaupungin päivähoidon Effica- ohjelmasta. Jokaisesta lapsesta laaditaan myös hoitopaikassa säilytettävä ja vuosittain päivitettävä tietolomake, johon liitetään mahdollisia etsintätilanteita varten lapsen valokuva.

4 Samassa lomakkeessa ovat tiedot myös lapsen taksikuljetuksista, sairauksista, lääkityksistä, fyysisistä ja psyykkisistä erityistekijöistä, uskonnon tai etnisen taustan huomioiminen Lomakkeessa ovat vanhempien ja varahakijoiden yhteystiedot Pelastussuunnitelmaan tarvittavat tiedot päivitetään vuosittain Turvallisuussuunnitelmaan saatetaan kirjata myös salassa pidettäviä lapsen tai perheen henkilöym. tietoja Yksiköissä tulee olla myös toimintaohjeet ja tieto siitä, millaisia tietoja lapsesta voidaan luovuttaa vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja 4.3. Varhaiskasvatuksen henkilökunta Häiriötilanteissa tarvitaan henkilöiden vastuutehtävien mukaiset luettelot sekä heidän yhteystietonsa päiväaikaan, tarvittaessa heidän tavoitettavuutensa myös ilta- ja yöaikaan. Luettelo sisältää Johtotehtävissä toimivat henkilöt kasvatus- ja hoitohenkilökunta keittiö- ja siivoushenkilökunta muu tuki- ja ostopalveluhenkilökunta Hoitohenkilökunnasta, myös sijaisista löytyvät tiedot kaupungin Populus- ohjelman kautta. Siivous- ja keittiö- ja laitoshuoltohenkilökunnan yhteystiedot saadaan tukipalveluyksikön kautta. Kiinteistöhenkilökunta tavoitetaan nopeimmin päivystävän kiinteistöhoitajan numeron kautta ( Lasten vanhemmat ja huoltajat Lasten vanhempia ja huoltajia koskevia tietoja ovat yhteystiedot, lasten hakuoikeudet, erityistiedot (poikkeavat työajat, päivystys- ja hätätyövelvollisuus). Pääsääntöisesti tarpeelliset tiedot löytyvät kaupungin Effica- ohjelmasta, mutta myös jokaiselle lapselle laadittavasta vasu-asiakirjasta. Effica- ohjelmasta ei löydy yhteystietoja, jos vanhemmilla on ns. turvakielto. Tällöin tarvittavat puhelinnumerot yms. tulee olla tiedossa päiväkodissa. Joissakin tapauksissa toinen tai kumpikaan lapsen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja. Näissä tapauksissa tiedonanto- ja yhteydenpitomenettelyistä on sovittava hoidon alkaessa Toimintayksikön tilojen ulkopuoliset käyttäjät (tiloissa muut kuin päivähoitoyksikön oma henkilökunta) Varhaiskasvatusyksikön tilat voivat olla iltaisin tai viikonloppuisin toiminnan ulkopuolisessa käytössä. Varaus tehdään kaupungin Timmi-ohjelman kautta. Siinä näkyy tilojen käyttöaika ja tarkoitus sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilöt perehdytetään talon turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan sekä ovien lukitsemismenettelyyn Päivystys loma-aikoina Päivähoidon loma-aikoina päivystää vain muutama päiväkoti. Tällöin päivystyspäiväkodeissa on varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa, jotka eivät tunne tiloja. Nämä perehdytetään turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ennen päivystysajan alkua. 5. Häiriötilanteissa tarvittavat yhteystiedot Ylöjärven kaupungin kriisiviestinnän ohjeet on päivitetty Ohjeet löytyvät Ylöjärven kaupungin Ylönetin sivuilta Koko Ylöjärven perusturvaa koskeva valmiussuunnitelma, jossa on myös avainhenkilöiden yhteystiedot on päivitetty. Se löytyy SharePointista Peesi- ryhmän sivuilta.

5 Kaupunginhallitus on antanut Ylöjärven työsuojelun toimintaohjelman, missä annetaan ohjeet työturvallisuuslakiin perustuvissa kysymyksissä. Työsuojelun yhteistoimintaa varten kaupungissa on: yhteistyökomitea, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies ja työpaikkakokoukset Puhelinnumerot Yleinen hälytysnumero on 112 Kaupungin puhelinvaihde (03) Hätäkeskuksen (poliisi ja palolaitos) puhelinnumero on 112 Myrkytystietokeskuksen numero on (09) Sairaanhoidon neuvonta on terveyskeskuksessa palvelupiirien mukaan. Perusturvajohtaja: ( (vaihde) Sosiaalipäivystys: Lastensuojelu: Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-12, päivystysnumero klo 9-16 on , virka-ajan ulkopuolella kiireiset asiat hätänumeroon 112 Terveyskeskuksen päivystys klo kunkin oman palvelupiirin alueella. Terveyskeskuksen iltapäivystys Ylöjärven terveyskeskuksessa klo (03) Päivystävä sairaala kiireisiä tapauksia varten klo 22-8: Acuta (03) , lastentautien poliklinikka (03) Hammaslääkäri: särkypäivystysnumero arkisian (03) , pyhinä ja viikonloppuisin Acutassa Kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja, elintarviketarkastaja): Pirkkalan Ympäristöterveydenhuolto Pirteva, (03) Isännöitsijä/kiinteistön huolto päivystysnumerot: tai Taksiasema: Aluetaksi Tiedottaminen häiriö- tai kriisitilanteissa: Kriisitilanteissa noudatetaan kunnan yleisiä viestintäohjeita ja käytäntöjä. Tehokkaalla kriisitilanteen viestimisellä varmistetaan lisävahinkojen tai suuremman vaaran syntyminen. Häiriötilanteissa varhaiskasvatuksen yksiköt informoivat aina sekä varhaiskasvatuksen johtajan että oman alueensa aluejohtajan. Jokaisen toimintayksikön omaan turvallisuussuunnitelmaan kirjataan, miten tiedonkulku järjestetään häiriötilanteessa, miten ja mitä tiedotetaan lasten huoltajille, kunnan viranomaisille, pelastustoimelle ja poliisille. Lisäksi laaditaan ohje, miten ja mitä medioille tiedotetaan. Kuntaa koskevia kriisitilanteita voivat olla onnettomuudet, rajut sääilmiöt, häiriöt palveluissa, talous- tai henkilöstökriisit, mediakriisit (virheelliset uutiset, harkitsemattomat lausunnot), uhkailut, rikokset ja väkivallanteot. Varhaiskasvatuksen kokonaistiedottamisesta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja. Päiväkodin tiedottamisesta vastaa yksikön esimies, perhepäivähoidon asioista perhepäivähoitajien esimies. Epidemioista koskevissa tapauksissa tiedottamisesta vastaa kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Kriisin havaitsevalla henkilöllä on velvollisuus välittömästi tiedottaa asiasta esimiehelleen, joka tiedottaa siitä eteenpäin. Onnettomuustapauksissa tiedotusvastuu on aina pelastustointa hoitavalla viranomaisella (pelastuslaitoksella tai poliisilla). 6. Turvallisuussuunnitelman käsitteleminen ja ylläpito Toimintayksikön turvallisuussuunnitelma käsitellään varhaiskasvatusyksikön henkilökunnan kokouksessa. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuussuunnitelmaan.

6 Lapsia ja vanhempia koskevat salassa pidettävät tiedot säilytetään erillään yleisestä turvallisuussuunnitelmasta. Pääasiasiassa lasten tiedot ovat Effica- ohjelmassa sekä lasten vasuasiakirjoissa. Lasten papereiden säilyttämisestä on sovittu kussakin varhaiskasvatusyksikössä erikseen. Turvallisuussuunnitelman tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa toimikauden alussa. Suunnitelmaan kirjataan päivämäärä, jolloin se on tarkistettu sekä määritellään seuraava tarkistamisajankohta sekä päivittämisestä vastaavat henkilöt. 7. Varhaiskasvatuksen uhat ja vaarat sekä niihin varautuminen Riski on tapahtuma, joka voi aiheuttaa tai josta voi välillisesti seurata henkilövahinkoja, toiminnan vaikeutumista tai taloudellista menetystä. Jokaisen varhaiskasvatusyksikön toiminnan turvallisuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Päivähoidossa riskien ennakoiminen on jokapäiväistä toimintaa. Riskit jaetaan henkilöriskeihin, toimintariskeihin, omaisuusriskeihin, tietoriskeihin ja muihin riskeihin, jotka kohdistuvat pääosin palveluntuottajan vastuuseen sekä palvelujen laatuun. 7.1.Hoidossa oleviin lapsiin kohdistuvat riskit Lasten tuonti- ja hakutilanteet Päivähoidon perustana on lapsen huoltajien kanssa jo hoidon alkaessa käytävä keskustelu, jossa sovitaan yksityiskohtaisesti lapsen hoitojärjestelyistä ja hoidon periaatteista. Hoitopaikkaan tutustumisen yhteydessä sovitaan kirjallisesti lapsen hoidosta hakemisen yksityiskohdat, kuka tuo ja hakee lapsen, sovitaan tavanomaiset, mutta myös tiedossa olevat poikkeukselliset tuonti- ja hakuajat. Lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitulle henkilölle. Päivähoidossa oleva lapsi tuodaan ja haetaan aikuisten toimesta päivähoitopaikasta. Pääsääntöisesti hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan luovuttaa 15 vuotta täyttäneelle oikeustoimikelpoiselle hakijalle. Toimintayksikön esimies arvioi kulloinkin erikseen, voiko alaikäiselle luovuttaa lapsen. Hakijan tulee olla kykenevä huolehtimaan lapsesta. Päivittäiskontakti vanhempien ja henkilökunnan välillä on tärkeää myös kasvatuskumppanuuden takia. Aamulla lapsen tuoja luovuttaa lapsen henkilökunnalle. Hakutilanteessa lapsi voi poistua päivähoitopaikasta vasta, kun poistumisesta on ilmoitettu henkilökunnalle. Hakutilanteessa vastuu lapsesta siirtyy vanhemmalle, kun tämä kohtaa lapsen joko päivähoitopaikan sisä- tai pihatiloissa. Henkilökunnan tulee tietää hoitohetkellä läsnä olevien lasten nimet ja lukumäärä. Varhaiskasvatusyksikössä pidetään listaa tai vihkoa, johon merkitään päivittäin lapsen tulo- ja lähtöajat. Listan pitämisen tärkeys korostuu päivystysaikana. Päivähoidossa oleva lapsi ei kulje yksin hoitomatkoja. Pelkässä esiopetuksessa oleva voi perusopetuslain mukaan kulkea yksin, mikäli lapsen kehitystaso ja kuljettava reitti mahdollistavat lapsen turvallisen kulkemisen. Mikäli päivähoidon henkilöstö arvioi lapsen kotimatkaan liittyvät riskit niin suuriksi, että lapsen turvallisuus vaarantuu, kotimatkajärjestelyjä ei huoltajan toivomuksesta huolimatta tule toteuttaa heidän esittämällään tavalla Jos lasta ei haeta hoidosta tai ei voida luovuttaa hakijalle Lapsen luovuttaminen hoitopäivän päättyessä on edelleen päivähoitoa ja tapahtuu aina henkilökunnan vastuulla. Henkilökunnan on tarvittaessa arvioitava lasta noutamaan tulleen henkilön kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta.

7 Jos lasta ei voida luovuttaa häntä hakemaan tulleelle henkilölle, henkilökunta selvittää, voiko toinen huoltaja tai varhaiskasvatussuunnitelmaan merkitty varahakija noutaa lapsen. Mikäli lasta ei haeta sovittuna aikana ja lapsen hakijoihin ei saada yhteyttä, odotellaan 30 min-60 min päiväkodin sulkeutumisen jälkeen, minkä jälkeen yhdessä esimiehen kanssa päätetään, siirretäänkö lapsi Rinteen vuoropäiväkotiin. Joka tapauksessa otetaan yhteyttä lastensuojeluun. Päivähoitopaikan oveen jätetään tieto, mihin paikkaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä. Sen lisäksi vanhemmille laitetaan tekstiviesti asiasta. Seuraavana päivänä asiasta keskustellaan vanhempien, henkilökunnan ja tarpeen mukaan sosiaaliviranomaisten kanssa Lasten sairaudet ja tapaturmat Lapsen tulee olla päivähoidossa olleessaan niin terve, että hän voi ja jaksaa osallistua normaaliin toimintaan. Lapsi voi sairauden jälkeen palata hoitopaikkaan, kun hän jaksaa osallistua toisten lasten kanssa päivän toimintaan. Hoitopäivän aikana sairastuvalle lapselle osoitetaan rauhallinen paikka lepäämistä varten. Henkilökunta ottaa yhteyttä vanhempiin ja sopii lapsen noutamisesta. Tarvittaessa otetaan yhteyttä lääkäriin tai kutsutaan sairaankuljetusauto. Jos henkilökunta vie hoitopäivän aikana lasta lääkäriin, mukaan otetaan lasta koskevat tiedot, henkilötiedot, vanhempien yhteystiedot, tiedot lapsen allergioista tai pitkäaikaissairauksista yms. Ylöjärvi on vakuuttanut hoitolapset tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Pohjolassa. Varhaiskasvatusyksikön esimies huolehtii tapaturmailmoituksen tekemisestä. Ilmoitus tehdään, vaikka tapaturmasta ei olisikaan rahallisia kustannuksia. Päivähoitoyksiköissä noudatetaan annettuja ohjeita infektioriskien torjumiseksi. Varhaiskasvatuksen pääsivulta löytyy linkki neuvolan sivulla olevaan pienten lasten tavallisimpien tartuntatautien tunnistamis- ja hoito-ohjeisiin. Jokaisessa päivähoitoyksiköissä ennakoidaan mahdolliset vaarapaikat. Kaupunki huolehtii siitä, että päiväkotien sisä- ja ulkotilat ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja turvalliset. Lasten lelut ja askarteluvälineet ovat myrkyttömiä ja ehjiä. Siivoukseen ja puhtaanapitoon liittyvät aineet eivät ole lasten saatavissa Lasten lääkintä ja tartuntatautien ehkäisy Lasten lääkitseminen hoidetaan ensisijaisesti kotona ja vain poikkeustapauksessa lasten päivähoidossa. Tästä ohjeet löytyvät Turvallinen lääkehoito-oppaasta (2005:32) Tavanomaisissa sairaustapauksissa lapsille ei pääsääntöisesti anneta lääkkeitä hoitopäivän aikana. Jos sellainen on välttämätöntä, lapselle annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lääkkeen pitää tällöin olla alkuperäispakkauksessa annosmitta mukana. Pakkauksessa tule olla lapsen nimi. Jokainen päivähoitoyksikkö laatii oman yksikön lääkehoitosuunnitelman Tiedot lapsen jatkuvaa lääkitystä tarvitsevista pitkäaikaissairauksista (astma, diabetes, yliherkkyys ruoka-aineille tai hyönteisten pistolle tms.) liitetään kirjallisina lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tätä varten lapselle laaditaan virallinen, henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Tieto lapsen sairaudesta tulee olla koko lasta hoitavan henkilökunnan tiedossa. Asiantuntijat opastavat henkilökunnan Epipen-kynän käyttöön tai insuliinihoidon antamiseen. Toimintayksikön lääkekaapit on pidettävä lukittuina. Lasten tarvitsemat lääkkeet suositellaan säilytettäväksi erillään henkilökunnan käyttöön tarkoitetusta lääkekaapista. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet säilytetään säiliössä erillään ruokatarvikkeista. Lääkekaapin suositussisältö löytyy kirjasta: Olli Saarsalmi: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Tällainen kirja on jokaisessa päiväkodissa. Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä noudatetaan kaupungin lääkehoito- ja hygieniaohjeita. Näissä ohjeissa annetaan päivitetyt ohjeet myös kihomatojen ja täiepidemioiden torjumiseksi.

8 6.2. Hygienia Ylöjärven päiväkodeille ja perhepäivähoitajille on laadittu perusturvalautakunnan hygieniatyöryhmän toimesta ohjeelliset hygieniaohjeet. Ohjeet löytyvät myös jokaisesta päiväkodista löytyvästä kirjasta: Infektioriskien vähentäminen päivähoidossa: Sosiaali- ja terveysministeriö ( Oppaita 2005:28) Hygieniasta huolehtiminen on paras suojautumiskeino infektioiden leviämiseen. Sekä henkilökunta että lapset pesevät kädet tullessaan päivähoitopaikkaan, wc-käyntien yhteydessä, ennen ruokailua, vaipanvaihdoin yhteydessä sekä ulkoilun jälkeen. Infektioiden aikana suositellaan käytettäväksi huolellista saippua-vesi käsipesun lisäksi tarvittaessa desinfioivaa käsihuuhdetta. Ruokatarjoilun yhteydessä huolehditaan ruokailuympäristön ja tarjoiluastioiden puhtaudesta sekä ruuan oikeasta säilytyslämpötilasta Päivähoitopaikan lelut Päivähoitopaikkaan leluja hankittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon niiden vesipesumahdollisuus ja yleinen kestävyys. Lapsen henkilökohtaiset unilelut säilytetään muulloin kuin lepoaikaan lapsen omassa lokerossa. Lasten käyttämät muut materiaalit ovat myrkyttömiä Lapsen tutti ja hampaiden hoito Vastuu lapsen hampaiden puhtaudesta ja hoidosta on perheillä. Toimintayksikössä huolehditaan hampaiden suojaamisesta tarjoamalla kaupungin toimesta ksylitolipastilli aamupalan ja lounaan jälkeen. Vuorohoidossa yöpyvien lasten hampaat pestään hoitopaikassa. Tutin käyttö suositellaan rajoitettavaksi lapsen päiväuniin ja vuorohoidossa lisäksi yöuniin. Lasten tutit merkataan ja ne säilytetään jokaisen omassa lokerossa Vaipanvaihto ja wc-käynnit Aikuinen ohjaa ja auttaa lapsia wc-käyntien yhteydessä. Vanhemmat tuovat lapsen tarvitseman määrän vaippoja. Lapsen vaipat vaihdetaan tähän tarkoitukseen varatussa tilassa, jossa on mahdollisuus suihkuttaa lapsen peppu vaipanvaihdon yhteydessä. Käytetyille vaipoille on tilassa oma kannellinen roskakori. Henkilökunta käyttää suojakäsineitä lapsen pepunpesun yhteydessä ja pesee sen jälkeen normaalisti kätensä. Jos lapsella on kestovaipat, huuhdotaan ne ja laitetaan pussiin. Perhe vie ne kotiin pestäviksi joka päivä. WC-allas ja potta huuhdellaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Lapsia ohjataan pesemään ja kuivaamaan kätensä jokaisen wc-käynnin jälkeen Lasten ulkoilu ja liikkuminen Lasten ulkoilu Jokaisella toimintayksiköllä on oma pihavalvontasuunnitelma, josta löytyvät seuraavat tiedot: Varhaiskasvatusyksiköllä on karttapiirros piha-alueesta, jossa näkyvät alueen rajat, rakennukset, aidat, portit, piha- ja leikkialueet sekä kiinteiden leikkivälineiden sijainti Päiväkodissa määritetään valvonnan vastuualueet ja tarvittava pihavalvojien määrä. Toimintayksikön koko henkilökunnalla on kokonaisvastuu lasten ulkovalvonnasta.

9 Pihavalvontasuunnitelmassa määritellään ulkoiluajat, lasten määrä, toimenpiteet lasten siirtyessä ulos ja sisään sekä miten kirjataan, kun lapset haetaan kotiin pihavalvonnan aikana. Samoin suunnitellaan valvonnan varmistaminen, jos joudutaan käymään kesken ulkoilun sisällä. Piha-alue tarkastetaan päivittäin ennen ulkoilua (porttien lukitus, leikkivälineiden saatavuus ja niiden silmämääräinen kunto sekä pihan siisteys) Tehdään piha- ja leikkialueesta riskinarviointi, jossa selvitetään aitojen ja porttien kunto, kiinteiden pihaleikkivälineiden kunto, valvonnan katvealueet sekä laaditaan suunnitelma henkilökunnan toimenpiteistä häiriötilanteissa. Henkilökunnan kanssa määritellään sään vaikutus ulkoiluun (liukkaus, pakkanen, paahtava auringonpaiste) Liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella ja retket Lasten kanssa kuljetaan toimintayksikön ulkopuolella siirryttäessä erilaisiin tilaisuuksiin, retkeillessä tai äkillisen lääkärinhoidon tarpeen vuoksi. Perhepäivähoitajat ulkoilevat lasten kanssa läheisissä leikkipuistoissa. Toimintayksikön ulkopuolella liikuttaessa niin päiväkoti- kuin perhepäivähoitolapsillakin käytetään huomioliivejä. Vanhemmilta pyydetään lupa lapsen kanssa tehtäviin retkiin ja se liitetään varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lasten ja henkilökunnan suhdelukujen tulee olla asetusten mukaiset päiväkodin lähietäisyydeltä kauemmaksi suuntautuvilla retkillä. Jos retkelle osallistuu hoidossa oleva lapsi oman vanhempansa kanssa, vanhempi on vastuussa omasta lapsestaan. Retkillä käytetään tilattua linja-autoa tai taksia tai matkat suoritetaan yleistä kulkuneuvoa käyttäen. Kulkuneuvoissa käytetään turvavöitä. Omalla autolla hoitolasten kuljettaminen on kielletty. Henkilökunta ei pääsääntöisesti kuljeta lapsia omalla autollaan. Kokopäiväretkiin laaditaan etukäteen kirjallinen retkisuunnitelma, jossa ennakoidaan riskit. Retkillä tulee olla mukana ensiapuvälineet sekä toimivat puhelin, jossa on tarvittavat yhteystiedot Lapsen katoaminen päivähoidosta Jos lapsi turvallisuustoimenpiteistä huolimatta pääsee katoamaan päiväkodista tai perhepäivähoitohoitopaikasta, toimintayksikön esimies tekee heti katoamisilmoituksen poliisille ja käynnistää heti etsintätoimenpiteet ennalta sovittujen lähietsintäohjeiden mukaisesti sekä ilmoittaa lapsen vanhemmille. Etsintäalue jaetaan sektoreihin. Lähietsintäalueeseen kuuluvat jalankulkureitit, risteykset, vilkkaat liikenneväylät, suuret pysäköintialueet, kalliot, jyrkänteet ja vesialueet. Lapsi saattaa hoitopaikasta poistuessaan pyrkiä kotiinsa, joten kunkin lapsen ajantasaiset tiedot ja kuva sähköisessä, mutta ainakin paperisessa muodossa tulee olla etsijöiden käytettävissä. Toimintaohjeet lapsen katoamisesta kerrataan ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Kadonneen lapsen etsintään osallistuu välittömästi katoamisen havaitsemisen jälkeen osa henkilökunnasta. Osa jää hoitamana toisia lapsia. Yksin työskentelevä perhepäivähoitaja ei voi jättää lapsia valvomatta. Kullekin hoitajalle laaditaan oma turvallisuussuunnitelma, jossa mietitään keinot, jolla saadaan lähietsintään apuvoimia esim. lähipäiväkodista. Tarkat toimintaohjeet antaa kunkin perhepäivähoitajan esimies. Etsintää jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy tai poliisi antaa luvan etsinnän lopettamiseksi.

10 Katoamistilanteen selvittyä järjestetään tarpeellinen jälkihoito sekä henkilökunnalle että lapsen vanhemmille. Tilanteen hoidon onnistuminen arvioidaan. Katoamistapauksista laaditaan myöhemmin myös virallinen selvitys, joka annetaan myös etsityn lapsen vanhemmille tiedoksi Lapsen koskemattomuuteen kohdistuvia uhkia Lastensuojeluilmoitus Päivähoitohenkilökunnalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus (L 417/2007), jos he havaitsevat lapsen hoidossa tai huolenpidossa puutteita. Lastensuojelulain 25 mukaan ilmoitusvelvollisen tulee viipymättä ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä kunnan lastensuojeluviranomaisille, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät, että lastensuojelun tarve selvitetään. Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on selvittää, seuraako ilmoituksesta lastensuojeluasiakkuus vai ei Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö taikka väkivaltarikos Lastensuojelulaki velvoittaa lastensuojeluviranomaisen tekemään salassapitosäännösten estämättä ilmoituksen poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu seksuaalirikos tai väkivaltarikos. Väkivaltarikoksista vain lievän pahoinpitelyn epäily voidaan harkinnanvaraisesti jättää ilmoittamatta Lapsen sieppaus Lapsen sieppaajaksi katsotaan kuka tahansa henkilö, joka vie lapsen luvatta pois päivähoidon toimintayksiköstä. Sieppaaja voi olla myös lapsen äiti tai isä, jonka tarkoituksena on ottaa lapsi mukaansa ilman toisen huoltajan suostumusta. Jos on uhka, että joku vie lapsen laittomasti pois maasta, kysymyksessä on kansainvälinen lapsikaappaus. Sieppaustilanteissa pyritään toimimaan rauhallisesti. Asiasta ilmoitetaan välittömästi poliisille, huoltajalle ja omalle esimiehelle. Tieto asiasta toimitetaan myös sosiaaliviranomaisille Lapseen kohdistunut kiusaaminen Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on kiusaamisen ehkäisemissuunnitelma Jokaisen lapsiryhmän henkilöstö havainnoi lasten toimintoja ja käyttäytymistä Henkilökunta puuttuu kasvatuksellisin keinoin jokaiseen lapsen tai vanhemman ilmaisemaan kiusaamistapaukseen Asiasta ja havainnoista keskustellaan muun henkilökunnan kanssa Asia käsitellään lapsiryhmässä lasten kanssa lasten ikätasoa vastaavasti Vanhempien kanssa keskustellaan asiasta ja sovitaan yhdessä toimenpiteistä Tilannetta seurataan Esimiehille annetaan tieto kiusaamistapauksisista 6.6. Toimintayksikön henkilöstön riskit Työntekijällä on velvollisuus tiedottaa omasta työkykyyn vaikuttavasta pitkäaikaissairaudestaan työpaikkaan tullessaan. Työntekijän sairastuttua hänellä on velvollisuus ilmoittaa työstä poissaolostaan esimiehelle sekä osoittaa sairauden syyt joko lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella tai omalla ilmoituksella (2 pv:

11 n poissaolo flunssan tai vatsataudin takia tai 1 pv poissaolo omalla ilmoituksella kroonisesta migreenistä). Poissaolot merkitään Populus-ohjelmaan Työntekijät opettelevat oikeanlaiset työasennot selkä- ja tukielin sairauksia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä Työntekijän sairauskohtaus, tapaturma tai väkivallan kohteeksi joutuminen Huolehditaan siitä, että työntekijä saa tarvittaessa ensiavun. Työntekijöillä on ohjeet siitä, miten tapaturman tai sairastumisen sattuessa toimitaan. Yksin työskentelevillä (mm. perhepäivähoitajat, vuorohoidon yöpäivystäjät) on kaupungin kännykän avulla mahdollisuus tarvittavan avun hälyttämiseen. Jokaisessa kännykässä tulee olla valmiina tarvittavat hälytysnumerot. Jokaisessa päiväkodissa tulee olla jokaista kolmea työntekijää kohden vähintään yksi työntekijä, jolla on voimassaoleva EA I. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi kaupunki tarjoaa erilaisia varhaisen kuntoutumisen muotoja. Henkilöstölle järjestetään säännöllisin väliajoin työterveyshuollon tarkastukset. Väkivallan kohteeksi joutuminen käsitellään työtapaturmana (myös työmatkalla). Huolehditaan siitä, että väkivallan kohteeksi joutunut saa tarvitsemansa tuen ja avun. Väkivaltatapauksissa työntekijä itse tekee työtapaturmailmoituksen kaupungin verkkosivuilla olevan vakuutusyhtiö Pohjolan lomakkeen kautta sekä toimittaa esimiehensä kautta kaikki tarpeelliset todistukset Tapaturmailmoitus tehdään, vaikka tapaturma ei vaatisikaan lääkärinhoitoa myös läheltä piti ilmoitukset tehdään Esimies huolehtii ohjaa työntekijän työterveyshuoltoon tai ensiapuun kriisi- ja jälkitilanteessa tarvittavista toimista niin työntekijälle kuin tarvittaessa työyhteisöllekin Huolehtii tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön Väkivaltatilanteissa tehdään ilmoitus poliisille Työsuojelupäällikkö Tekee tarvittaessa ilmoituksen työsuojelupiiriin esim. työntekijän epäasiallisesta kohtelusta Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Päihteiden käyttöön työaikana on nollatoleranssi. Päivähoidossa työskentelevä ei voi olla alkoholin eikä minkään huumaavan aineen vaikutuksen alainen työskennellessään. On tärkeää, että työntekijän ongelma tunnistetaan työpaikalla ja siihen puututaan heti. Päihtyneeksi työvuorossa todettu työntekijä toimitetaan työterveyshuolto Viisariin puhallutettavaksi tai huumetestiin. Alkoholimäärän mittaamisesta veressä voidaan käyttää päiväkodissa olevaa alkometriä. Päihderiippuvaisen ja huumeongelmaisen työntekijän hoitoonohjauksesta huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Tupakointi Tupakointi on kielletty kaikissa päiväkotien sisä- ja ulkotiloissa. Tupakkalaki koskee myös perhepäivähoitajan kotia. Varhaiskasvattajat eivät saa tupakoida työpäivän aikana Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Lasten kanssa työskentelevältä pyydetään nähtäväksi työsuhteen alkaessa oikeusrekisterikeskuksen antama rikosrekisteriote.

12 Esimies merkitsee rikosrekisterin antamispäivän sekä näyttöpäivän työntekijän Populus- tietoihin. Sijaisilla ote on voimassa puoli vuotta kerrallaan Uhkaustilanne Työntekijän ja työyhteisön tulee saada tietoonsa, jos tiedossa on, että toimintayksikköön on saapumassa henkilö, joka saattaa käyttäytyä väkivaltaisesti. Paikalla olevat lapset saatetaan pois tilanteesta. Päiväkotiin saapunut uhkaavasti käyttäytyvä henkilö pyritään poistamaan. Poliisin apua pyydetään tarvittaessa. Uhkaavien tilanteiden toistuessa uhkaajalle voidaan hakea oikeuden päätöksellä lähestymiskielto 6.7. Toimintariskit Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus Päivähoitoasetuksen 6 :ssa on säädetty hoito- ja kasvatushenkilöstön tarvittava määrä. Asetuksen mukaan 1 työntekijä tarvitaan seitsemää 3- vuotta täyttänyttä ja 1 työntekijä neljää alle 3-vuotiasta lasta kohden. Esiopetuslain mukaan esiopetusaikana lapsiryhmässä voi olla 13 esioppilasta yhtä lastentarhanopettajaa kohden. Päivähoitoasetus sallii satunnaisen ja lyhytaikaisen poikkeamisen suhdeluvuista. Perhepäivähoidon ryhmäkoko on neljä alle kouluikäistä samanaikaisesti, lisäksi voi olla puolipäiväpaikalla koululainen. Yksityisessä päivähoidossa noudatetaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia. Henkilöstön tulee täyttää samat kelpoisuudet kuin kunnan järjestämiltä varhaiskasvatuspalveluilta edellytetään. Suurimpia toimintariskejä aiheuttavat henkilökunnan sairastuminen. Pätevien sijaisten saaminen nopeasti on päiväkodeille haastava tehtävä. Henkilöstöä siirretään tarpeen mukaan ryhmästä tai päiväkodista toiseen. Jokaisella alueella toimii lähihoitaja vakituisena varahenkilönä. Hän sijaistaa etukäteen tiedossa olevia henkilökunnan vuosilomia yms. poissaoloja Tukipalvelut Ylöjärven päiväkotien siivous- ja ruokahuoltopalvelut järjestetään pääsääntöisesti kaupungin siivouspalveluiden ja ruokahuollon toimesta Ruokapalvelut järjestetään joko päiväkodissa olevan valmistuskeittiön tai keskuskeittiöiltä kuljetettujen aterioiden kautta. Omavalvonnasta huolehditaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti Päiväkodin henkilökunta huolehtii viikoittaiset ruokatilaukset ruokahuollolle, joka huolehtii ruuan valmistuksen, pakkaamisen ja kuljettamisen päiväkoteihin Varhaiskasvatushenkilöstö huolehtii siitä, että vanhemmat toimittavat lapsen ruoka-allergioista tarvittavat neuvolan tai lääkärintodistukset ruuan valmistavalle keittiölle. Kunkin lapsen ruoka-aineallergiat ovat myös jakelukeittiön sekä hoitohenkilökunnan tiedossa. Lasten allergiatodistukset päivitetään vuosittain. Perhepäivähoitajat noudattavat ruuanvalmistuksessa kotitaloudessa käytettäviä yleisiä hygieenisiä hoitotapoja Siivouspalvelut ja jätehuolto Päiväkotien puhtaudella on sitä suurempi merkitys, mitä nuorempia hoidettavat ovat. Siivous perustuu laadittuun siivoussuunnitelmaan. Siinä määritellään päivittäinen ylläpitosiivous että harvemmin siivottavat kohteet. Siivous suunnitellaan niin, että allergisoivia aineita ei käytetä päiväkodin siivoukseen.

13 Tiloja lasten toiminta-aikaan siivoava tai ruokapalveluja tuottava henkilö on lapsille ihan samanlainen tärkeä aikuisen malli kuin kasvatushenkilöstökin Siivousvälineet ja aineet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa. Lasten kädet pyyhitään paperipyyhkeillä. Hoitopöytä suojataan paperilla. Käytetyt vaipat laitetaan kannellisiin vaipparoskakoreihin. Päiväkodin jätetilat ja jätehuolto järjestetään niin kuin rakennuslupaa hyväksyttäessä ja kaupungin jätehuoltomääräyksiä annettaessa on edellytetty Tilakeskuksen palvelut Kullekin päiväkodille on määritelty kiinteistönhoitaja tai tiimi, jonka tehtäviin kuuluvat kiinteistöhoidolle määritellyt tehtävät sekä päiväkodin ulko- että sisätiloissa Kunnossapitopalvelut Päiväkodit suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman toimiviksi ja turvallisiksi. Kaupunki vastaa tilojen turvallisuudesta myös vuokraamissaan tiloissa. Lasten käsien ja pepunpesuun tarkoitetun veden lämpötila ei saa olla yli +65*C. Lyhytaikaisia sähkökatkoja varten päiväkodeissa tulee olla varalla taskulamppuja tai led- kynttilöitä Ostopalvelut Ostopalvelujen tuottaja sitoutuu turvallisuussuunnitelmaan ja tavoitteisiin, joita koskevat periaatteet ja vastuukysymykset kirjataan ostopalvelusopimukseen Kiinteistön toiminta Kiinteistön sisä- ja ulkotilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita Ilmanvaihto: Ilmanvaihtolaitteet huolletaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti Toiminta-aikana yksikössä tulee olla henkilö, joka tarvittaessa pystyy pelastusviranomaisen määräyksestä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteen. Jos päiväkodissa havaitaan sisäilmanlaadun heikentyminen tai kosteusvaurio, yksikön esimies ottaa yhteyttä tilakeskukseen, josta työntekijät tulevat tarkistamaan asian. Tilakeskus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. Toimintayksikön käynnistämisen yhteydessä, mutta toiminnan muuttuessa merkittävästi, tulee terveydensuojelulain mukaisesti tehdä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaisille Valaistus, äänen voimakkuus, akustiikka Valoteho määräytyy tilassa tapahtuvan toiminnan perusteella. Oikea valaistus lasten pöytäpinnoilla on lux. Ulkovalaistuksen tulee joka yksikössä olla riittävän tehokas ja kattaa myös pihan katvealueet. Tekniset laitteet säädetään siten, että keskitaso ei ylitä 35 db. Hyvien akustisten olosuhteiden aikaansaamiseksi päiväkoteihin asennetaan ääntä vaimentavia materiaaleja seiniin ja kattoon. Hankittaessa tai uusittaessa kalusteita pyritään hankkimaan ääntä vaimentavia kalustemateriaaleja Kalusteet, varusteet ja laitteet Kaikkien laitteiden tulee olla ehjiä ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisia. Pistorasioiden suojauksilla estetään lapsia työntämästä esineitä rasioiden sisään. Liesien etusuojus ehkäisee palovammojen syntymistä tiloissa, joissa toimitaan lasten kanssa. Uusia kalusteita hankittaessa ostetaan ergonomiasyistä lasten korkeita kalusteita

14 Kalusteet asennetaan niin, että ne eivät pääse kaatumaan. Huolehditaan, että pattereiden lämpötila ei kohoa liian korkeaksi. Lasten WC:n oven lukituksen tulee olla myös ulkopuolelta aukaistavissa. Laitteiden ja välineiden säännöllinen huolto dokumentoidaan jokaisessa yksikössä yhteisesti tiedossa olevaan paikkaan Avaimet, henkilökunnan tunnuskortit ja hälytyslaitteet Päiväkodin avaimet luetteloidaan. Ne luovutetaan kuittausta vastaan. Avainten säilyttämistä varten päiväkodeissa on avainkaapit. Työsuhteen loppuessa avaimen palautus kuitataan. Työsuhteen päättyessä työntekijä luovuttaa nimineulansa ja kuvallisen henkilökunnan tunnuskorttinsa esimiehelleen. Hälytyslaitteet huolletaan ja testataan säännöllisesti. Huollon päivämäärät kirjataan yksikön turvallisuustietojen liitteeksi. Hälytyslaitteiden käyttöohjeet liitetään yksikön turvallisuuskansioon Piha-alueen riskit Päivähoitopaikan ulkoilualueelta edellytetään, että se on käyttökelpoinen ja turvallinen kaikkina vuodenaikoina. Päiväkodin seinällä tulee olla näkyvissä päiväkodin nimi ja jokaiseen yksikköön ohjaa tienviitta. Pihan pintamateriaaleissa otetaan huomioon pölyhaittojen ehkäisy. Leikkivälineet ja leikkialue tarkastetaan säännöllisesti. Varhaiskasvatushenkilökunta tarkastaa ulkona olevat leikkivälineet silmämääräisesti työpäivän alussa. Leikkivälineiden huollosta vastaa tekninen toimi. Nämä tarkastukset kirjataan. Keinujen ja kiipeilyvälineiden alla tulee olla iskuja vaimentava alusta. Hiekkalaatikko suositellaan peitettäväksi käytön ulkopuoliseksi ajaksi. Päiväkotien leikkihiekka vaihdetaan kerran vuodessa. Kalteville katoille rakennetaan sisäänkäyntien kohdalla lumiesteet. Lumen auraus pyritään hoitamaan ennen päivähoitopäivän alkamista lasten turvallisuutta vaarantamatta. Jäiset pihat hiekoitetaan säännöllisesti ja aamulla ennen hoitopäivän alkua. Pihan rakennelmien turvallisuudessa huomioidaan kaivonkannet, palotikkaat ja sadevesien keräysastiat. Moottoriliikennettä on pääsääntöisesti kielletty päiväkodin piha-alueella. Tilojen yhteydessä on osoitettu parkkipaikat vanhempien autoille tuonti- ja hakupysäköintiä varten. Päiväkodin piha-alueella on tupakointikiellosta muistuttava kyltti Aidat ja portit Päiväkotien piha-alue on suositusten mukaan aidattu. Aita suositellaan rakennettavaksi 1,2 m korkeaksi. Puuaidoissa vaakajuoksut sijoitetaan aidan ulkopuolelle. Suositaan verkkoaitaa. Aita sijoitetaan niin, että lapsi ei pääse ryömimään alta pois. Porttien lukituksen tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia helposti auki. Porttiin kiinnitetään vanhemmille portin kiinni pitämisestä muistuttava kyltti. Huoltoajolle on erillinen huoltoportti. Hälytysajoneuvoliikenteen tulee päästä ovelle asti Toimintaympäristön esteettömyys Uudet toimintayksiköt suunnitellaan niin, että henkilöt, joiden toimintakyky tai aistit ovat alentuneet, voisivat esteettömästi saapua rakennukseen ja käyttää päiväkodin palveluja Päiväkotien porttien ja ulko-oven tulisi olla riittävän leveitä, että ne mahdollistavat pyörätuolilla kulkemisen. Huonetiloissa vähennetään melua rakenteellisilla ratkaisuilla sekä tekstiileillä.

15 Näkövammaisten liikkumista helpotetaan mm. riittävällä valaistuksella Ympäristöstä aiheutuvat riskit huomioidaan riskien kartoituksessa ja kirjataan jokaisen yksikön lähietsintäsuunnitelmassa. Säteilyvaarauhkista, katastrofeista yms. on annettu kaupungin toiminta-ohjeet Muut toimintariskit Tartuntatautiepidemiat Tavanomaisia sairauksia ehkäistään kiinnittämällä huomiota hygieniaan. Jos yksikössä on syytä epäillä epidemialuonteista infektiotautia, siitä ilmoitetaan ylilääkärille, varhaiskasvatuksen johtajalle ja aluejohtajalle. Terveysviranomaiset ovat antaneet ohjeet päiväkodeissa toistuvien täi- ja kihomatoepidemioiden hoitamisesta Omaisuusriskit Omaisuusriskit kohdistuvat päivähoitoyksikön käytössä olevaan piha-alueeseen, rakennukseen ja toimintayksikön sekä henkilökunnan että hoidossa olevien lasten irtaimeen omaisuuteen Tulipaloon varautuminen Päiväkodissa on olemassa ajantasainen pelastussuunnitelma, johon henkilökunta perehdytetään. Tulipaloon varautumisessa tärkeintä on henkilökunnan kouluttaminen ja turvallisuustietoisuuden lisääminen. Toimintayksikön tilojen seinälle laitetaan tilojen pohjapiirros, johon merkitään alkusammutusvälineiden sijainti ja poistumistiet. Palovaroittimet, alkusammutusvälineiden kunto ja toimivuus tarkistetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisin väliajoin. Poistumistiet on merkitty helposti havaittaviin opastein. Rakennuksen palo-ovet pidetään aina suljettuina. Poistumisteitä ei käytetä tavaran säilytykseen. Ovet tulee pystyä hätätilanteessa avaamaan sisältäpäin ilman avainta. Henkilökunta on perehdytetty pysäyttämään tulipalotilanteessa koneellinen ilmanvaihto Kiinteistölle johtavat pelastustiet on merkitty asianmukaisilla kylteillä Päiväkodissa järjestetään pelastautumis- ja poistumisharjoituksia puolen vuoden välein. Harjoituksista ilmoitetaan etukäteen lapsille ja huoltajille. Henkilökunta on tietoinen kokoontumispaikasta, jonne tulipalosta pelastautuvat ohjataan. Tulipalotilanteissa ensisijainen tehtävä on ihmishenkien pelastaminen. Tulipalojen ennaltaehkäisy Roska-astiat- ja lavat sijoitetaan riittävän etäälle rakennuksesta Huolehditaan yleisestä siisteydestä sekä sisällä että ulkona. Liesien välittömässä läheisyydessä ei säilytä palavaa materiaalia. Liesien kaatuminen on estettävä. Vialliset sähkölaitteet poistetaan välittömästi käytöstä. Television ja atk-laitteiden päällä ei säilytetä tavaraa. Pistorasioihin sijoitetaan suojatulpat, elleivät ne muuten ole asianmukaisesti suojattuja Kaikissa päivähoitotiloissa suositaan kiinteitä valaisimia. Tekstiilejä hankittaessa suositaan paloturvallisia, huonosti syttyviä materiaaleja, Avotulen käytössä tulee olla äärimmäisen huolellinen Tietoriskit Tietoriskejä aiheutuu mm.

16 painettujen asiakirjojen huolimattomasta käsittelystä, puutteellisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sähköisten asiakirjojen kyseessä ollessa riittämättömästä virustorjunnasta, käyttöympäristön turvattomuudesta, käyttövaltuuksien puutteellisesta hallinnasta, laitteiston ja ohjelmien ongelmista sekä käyttäjän tahattomista tai tahallisista virheistä tai rikkomuksista Toimintayksikölle laaditut menettelytapaohjeet edellyttävät henkilökunnan kouluttamisen tietoturvalliseen työskentelytapaan. Tietotekniikan turvallisuussuunnitelma perustuu Pirnet- kuntien tietoturvaohjeistukseen (2007) Keskeisimmät asiat tietosuojasta Perusturvalaissa on turvattu yksityisyyden suoja. Tietosuojan perustana on henkilötietolaki (523/1999). Lisäksi perustana on mm. sosiaalihuoltolaki asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä laki viranomaistentoiminnan julkisuudesta (621/1999) Vaitiolovelvollisia ovat kaikki sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa olevat. Vaitiolovelvollisuus koskee jokaista muuta viranomaisessa toimivaa asemastaan tai tehtävästään riippumatta. Vaitiolovelvollisuus koskee myös yksikössä toimivia harjoittelijoita tai opiskelijoita. Päivähoidon toimintayksiköllä on hallussaan salassa pidettäviä tietoja, mm. henkilötunnukset, sairauksia, lääkitystä, lapsen psyykkistä tai fyysistä tilaa koskevat tiedot ja lasten vanhempia ja muuta huoltajaa koskevat tiedot. Lasta ja hänen perhettään koskevat tarpeelliset tiedot ovat päivähoidon Effica- rekisterissä. Salassa pidettäviä tietoja käsitteleviä asiakirjoja on käsiteltävä ja säilytettävä arkistointimääräysten mukainen aika. Hävitettävät henkilötietoja sisältävät paperit joko laitetaan silppuriin tai poltetaan. Arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia tai muita lasten ja perheiden yksityisiä tietoja ei saa lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. Toimintayksikön esimies käy uuden työntekijän kanssa vaitiolovelvollisuusvaatimuksen jokaisen uuden työntekijän kanssa. Työntekijällä on vaitiolovelvollisuus myös työajan ulkopuolella. Salassa pidettävät tiedot tulee antaa vain sellaisen henkilökuntaan kuuluvan käsiin, jotka työnsä johdosta niitä tarvitsevat Lasta koskevat tiedot on niin pyydettäessä luovutettava vanhemmille. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11.1 mukaan asianosainen voi pyytää tietoja tietoja asiakirjojen/rekisteritietojen sisällöstä. Ilmoitustauluilla ei pidetä mitään salassa pidettävää tietoa. Lapsista ei saa olla esillä kuvia ilman vanhemmilta kirjallisesti kysyttyä lupaa Tietotekninen turvallisuus Käyttäjä lukitsee työaseman aina poistuessaan huoneesta Jokaisen kuuluu huolehtia käyttäjäoikeuksien ja salasanojen salassa pysymisestä Kaupunki tarjoaa sähköpostin työtehtävän hoitamista varten. Varhaiskasvatuksen esimiehillä ja erityistyöntekijöillä on omat sähköpostiosoitteet. Jokaisella päiväkodilla on päiväkotikohtainen osoite, jota yksikön henkilökunta voi käyttää työasioiden hoitamiseen. Jokaiselle työntekijälle avataan Populus- oikeudet henkilöstöhallinnon asioiden hoitamista varten ja oikeus päästä Ylönettiin ja SharePointiin Salassa pidettäviä tietoja ei kopioida perusjärjestelmästä irrotettaviin massamuisteihin (ulkoinen kovalevy tai USB- muistitikku) ja siirtää toimintayksikön ulkopuolelle. Tulostettaessa tulisi käyttää turvatulostuskoodia ja varmistaa, että tulostukset eivät joudu vääriin käsiin Turvallisuuden ylläpito ja seuranta Jokaisessa toimintayksikössä pitää suosituksen mukaan joka kolmannella työntekijällä olla voimassaoleva EA I, jota päivitetään hätäensiapukoulutuksella

17 Kaikissa toimintayksiköissä tulee järjestää säännöllisiä harjoituksia toimintayksikköön kohdistuvien häiriötilanteiden hallitsemiseksi. Harjoituksia tulisi järjestää yhteistyössä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa Harjoituksissa käydään läpi seuraavia asioita: Poistuminen rakennuksesta ja siirtyminen sovitulle kokoontumispaikalle Alkusammutusvälineiden käyttö Ensiavun antaminen sairauskohtauksen saaneelle tai loukkaantuneelle Kadonneen lapsen etsintä Haastavaan asiakaan kohtaaminen Kaasuvuoto tai muu toimintayksikön ympäristöstä uhkaava vaara, joka aiheuttaa tarpeen suojautua sisätiloihin 7. Kriisit ja niiden jälkihoito 7.1. Ennakointi ja toimenpiteet kriisin sattuessa Varaudutaan siihen, että hoidossa oleva lapsi, työntekijä, tiimi tai koko työyhteisö kohtaavat äkillisen, järkyttävän tapahtuman tai läheltä piti tilanteen. Lapsen tai työntekijän kuolema, vakava tapaturma, sairaus tai väkivalta aiheuttavat mahdollisesti yksilössä tai yhteisössä traumaattisen kriisin. Traumaattisen tilanteen kokeneelle lapselle, työntekijälle tai työyhteisölle tulee järjestää mahdollisimman nopeasti psykososiaalista tukea. Tästä vastaa kriisiryhmä, johon yhteyden saa terveyskeskuksen kautta. Lapsiryhmän henkilöstö arvioi lapsen tuentarpeen jatkossa. Henkilöstö on ohjeistettu ja koulutettu ottamaan huoli puheeksi 7.2. Jälkiarviointi Myöhemmin yksikössä käydään asiasta ns. jälkiarviointi, jossa selvitetään Häiriötilanteen syntymiseen johtaneet seikat Häiriötilanteen vakavuus Miten on toimittu, miten tilanne on päättynyt Millaisia vaikutuksia häiriötilanteessa on ollut lapsiin ja henkilökuntaan Millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään vastaavan häiriötilanteen välttämiseksi Tiedottaminen häiriötilanteen uusiutumisen ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä 8. Turvallisuuden ylläpito 8.1. Perehdyttäminen Turvallisuutta lisää, kun uudet työntekijät perehdytetään yksikön ja kaupungin toimintatapoihin ennen työn alkua. Kerrotaan toimenkuvaan liittyvät tehtävät ja vastuut, käsitellään salassapitoon ja tietoturvaan liittyvät asiat. Lähiesimiehen vastuulla on uuden työntekijän perehdyttäminen Ensiaputaidot Varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutukseen yleensä on kuulunut EA I suorittaminen. Tätä päivitetään määräajoin hätäensiapukoulutuksella. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutuksen avulla siitä, että jokaisessa yksikössä on riittävästi ensiaputaitoisia työntekijöitä Harjoitukset Turvallisuusvalmiuksia ylläpidetään yksiköissä järjestämällä määräajoin pelastusharjoituksia henkilökunnan ja lasten kanssa. Henkilökunnalle järjestetään tarpeen mukana sammutusharjoituksia.

18 SELVITYS LAPSEN KARKAAMISESTA / TAPATURMASTA / VIRHEESTÄ LÄÄKEHOIDOSSA PÄIVÄHOIDOSSA / ESIOPETUKSESSA Tiedot lapsesta Tapahtuma ajankohta lapsen sukunimi ja etunimet Syntymäaika ja henkilötunnus Lapsen hoitopaikka ja /tai esiopetuspaikka Päivämäärä: Selvitys tapahtuneesta mm mitä tapahtui missä tapahtui kuka valvoi lapsi / aikuinen suhdeluku muut tapahtuneeseen vaikuttaneet tekijät Toimenpiteet ja toistumisen estämissuunnitelma Miten toimittiin Kuka lapsen löysi, koska ja mistä Tapaus käsitelty henkilökunnan kanssa (pvm ja kuka käsitteli) Sovitut toimenpiteet Miten toistuminen estetään Kellonaika: Raportin laatijan allekirjoitus ja pvm Lapsen huoltajan allekirjoitus ja pvm Lomake toimitetaan aluejohtajalle viikon kuluessa tapahtuneesta

19 VÄKIVALTATAPAUSTEN SEURANTA Henkilökuntaa kohtaan kohdistuneet väkivaltatapaukset raportoidaan lomakkeella, joka toimitetaan lähiesimiehen kautta aluejohtajalle. Päivämäärä : viikonpäivä : klo: Kuka teki Missä tilanteessa, mitä teki ja mitä tapahtui? Teon syy tekijän ilmoittamana Väkivaltatapauksen kohde Miten tilanne selvitettiin / toimenpiteet Syy kohteen arvioimana Luokitus U = uhkaus T =töniminen, kiinnikäyminen K = kolhuja, naarmuja, lieviä vammoja V = vakava

20

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi

Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi Riskit ja turvallisuus - ohjeistus sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi STM:N VALMIUSSEMINAARI Haikon kartano 26.-27.5.2016 Yli-insinööri Olli

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21

Sisällysluettelo. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21 24.9.2012 Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21 Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTAA... 4 2 VARHAISKASVATUKSEN RISKIT JA VAARATILANTEET SEKÄ

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI YHTEYSTIEDOT: Auratie 3 92140 Pattijoki Kissankellot 1-3v kissankellot(at)raahe.fi p. 040 830 3010 Päivänkakkarat 3-5v. paivankakkarat(at)raahe.fi p. 040 830 3150 päivähoidonohjaaja

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Tuupikkalantie 5 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3487 Meritähdet p. 044 778 5937 keittiö sähköposti: merihalikko.paivakoti@salo.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI Sivu 1 (6) Hyvinvoinnin palvelualue Valvonta- ja ohjaustiimi KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA PALVELUNTUOTTAJA: nimi: y-tunnus: ryhmän nimi: osoite:

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! Sivu1 HOITOSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PERHEPÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN Hoidon aloitus on suuri muutos lapsen elämässä, hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan muiden lasten joukkoon.

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa VARHAISKASVATUKSESSA 2.4.2013 päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Hyväksytty liitteineen (1-4) 9.4.2013 va vastaava ylilääkäri Sanna Maula, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Suunnitelman perustana

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto Tervetuloa perhepäivähoitoon Varhaiskasvatuksen osasto 1.1.2015 2(5) Perhepäivähoitoon tulo Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan toisten lasten joukkoon. Valmistathan

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Perusturvalautakunnassa 21.10.2010 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 4 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS Saku Rouvali Turvallisuuskoulutuspäällikkö Hämeen Pelastusliitto ry Jokivarren VPK ry Valitettavasti tämä on arkipäivää Miten tämä voidaan ehkäistä? Vaihtoehto 1 - Estetään alaikäisten

Lisätiedot

Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta.

Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta. VARAHOIDON YHTEYSTIEDOT: puhelin: 050-5627822 osoite: Ketomaantie 19 Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta. Kun oma hoitaja on poissa töistä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Kauniaisten kaupunki 6.4.2010 Sosiaali- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja esiopetus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Tervetuloa Uotsolan päiväkotiin! Vihjeitä ja vinkkejä päivähoitoon tulevien lasten vanhemmille Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hoito- ja

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TOIMINTA-AJATUS: KASVATAMME LAPSIA TURVALLISESSA JA KANNUSTAVASSA ILMAPIIRISSÄ. PÄIVÄKOTIEMME LEIKKI- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT TUKEVAT LAPSEN OMATOIMISUUTTA JA AKTIIVISUUTTA.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA HEINOLAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO 19.5.2009 2 Sisällys Lukijalle... 5 YLEISET TIEDOT:... 6 Toimintayksikkö ja sen lähiympäristö... 6 Lapset... 6 Henkilökunta... 6 Lasten vanhemmat ja

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot