YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08) 410 9300"

Transkriptio

1 Alavieska Ylivieska Sievi Nivala vko 10 Puolueeton paikallislehti PALJON VAIHTUVIA TUOTERYHMIÄ: Laattoja Laminaatteja Kiukaita Kylpyhuonetarvikkeita RIEHUU RAUTAPOHJASSA! Sähkötarvikkeita Työkaluja Tapetteja Työasuja ja -kenkiä...sekä paljon muuta! Laatumerkityt ja SFS-standardin mukaiset KATTORISTIKOT NYT TALVIEHDOILLA VIESKAN ELEMENTTI OY UUSI AVATAAN YLIVIESKAN KODINKESKUKSEEN HUHTIKUUSSA! Avoinna: ma pe , la YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08) NYT SE ON AVATTU! Tule tutustumaan rajuihin avajaisviikon tarjouksiin Vielä ehdit osallistua avajaisviikon arvontaan, palkintona 100 :n lahjakortteja Kalliontie 35 Nivala Puh Upeaa uutta kevättä Mode Mekosta MEKKOJA JAKKUJA TAKKEJA TUNIKOITA YM. PALJON KOKOJA JA MALLEJA kw Talven poistoja Tervetuloa tekemään löytöjä! % Haapajärvi Puistokatu 52 Nivala Toripiha 1 Puh Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la Lämpölaitosjärjestelmät Suomalainen lämpölaitos kotimaiselle polttoaineelle Hake - Turve - Pelletti - Vilja Omakotitalot Maatilat Viljankuivurit Teollisuuskiinteistöt Kaukolämpölaitokset Lämpökontit Reijo Santala Juha Valkama L k l k

2 Vko 10/2012 Sivu 2 Valtio elvyttää vuonna 2012 kansantaloutta -keventämälläkö tuloverotusta? Geologian tutkimuskeskus kartoittaa Jokilaaksojen nikkelipotentiaalin Huomatkaa: valtio keventää, eivät juurikaan kunnat. Valtio kompensoi täysimääräisesti elvyttäessään kevennykset kunnille. Veronkevennyksillä haetaan uutta ostovoimaa ja työllisyyden vahventumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Valtion toimeenpanemia veronkevennyksiä ei voi näin ollen käyttää tekosyynä kunnallisveroprosentin nostamiselle, vaan kunnallisveroprosentti on helpompi pitää ennallaan. Vaaliuurnat ovat tämän vuoden pitkän tähtäimen suunnitelmissa mahdollisine kuntauudistuksineen, joita jännityksellä seuraamme, kuinka kuntalaiset läpi valtakunnan muutokseen reagoivat. Kunnallisvero on osa suomalaista kireää ansiotulojen veroa. Keskivertokansalainen maksaa yleensä enemmän kunnallisveroja kuin valtionveroja. Kunnanvaltuustot päättävät itsenäisesti kunnallisveroprosentit, koska päätöksentekijät myös vastaavat veroilla saatavasta rahasta, joilla kunnalliset palvelut järjestetään. Kun katsomme takaisin esimerkiksi vuotta 1985 elimme tuolloin vielä kunnallisveron suhteen kulta-aikoja kansalaisten kannalta katsottuna. Suomen keskiarvoa kuvasti tuolloin todella kohtuullinen lukema kunnallisveron ollessa 15,98 prosenttiyksikköä valtakunnassamme kaikki kunnat mukaan luettuna. Tilannehan kulmoinoituu niin, että kun kunnallisveroa nostetaan niin kansa köyhtyy ja kunta ei kuitenkaan rikastu, vaan varsinainen vaurastuminen tulee uusien tuottavien työpaikkojen välityksellä ja sitä kautta yritysten menestymisen myötä valtakunnassa. Kun veroprosentin korotusta käytetään näennäisesti helppona ratkaisuna kunnan yritysten ja varsinaisten toimien kehittämisen sijaan, on todennäköisin lopputulos edelleen kehittymättömät palvelut ja aiempaa korkeammat verot. Vastuullinen kuntapäättäjä ottaa päätöksenteossa huomioon nimenomaan palveluiden sopeuttamisen kuntalaisilta saataviin verotuloihin, jotka määrittelevät raamit kokonaistaloudelle. Kunnallisveroprosentin tulee tähdätä aina vakauteen, jolla palveluita voidaan kattaa ja huonoina aikoina sopeuttaa. Enpä laittaisi ensimmäisenä kättäni kuntalaisten housunlahkeiden tyhjiin taskuihin, vaan tarkistelisin nyt kunnallisvaaliteemoitustakin sopeutustoimien näkökulmasta. Mika Moilanen Hituran kaivosta koskevissa arvioissa on nykyisten nikkelivarantojen arveltu riittävän noin viiden vuoden toimintaan. Näin ollen lisävarantojen paikantaminen on ajankohtaista. Kaivosyhtiön oma varantokartoitus keskittyy kaivoksen lähiympäristöön ja laajemman kartoituksen Jokilaaksojen nikkelipotentiaalista tekee Geologian tutkimuskeskus. -Jokilaaksojen nikkelipotentiaaliprojektin päätavoitteena on paikantaa ja tutkia nikkelikriittisiä kivilajiyksiköitä. Tutkimusalueena on pääosin Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat ja tarkoitus on herättää kaivos- ja etsintäyhtiöiden mielenkiinto Jokilaaksojen alueeseen nikkelimielessä ja luoda paremmat edellytykset kaivostoiminnan jatkumiselle, kertoo projektin koordinaattori, geologi Olavi Kontoniemi GTK:sta. -Projektin suunnittelu alkoi viime kesänä ja tavoitteena on selvittää paikannettujen nikkelikriittisten kivilajien todellinen malmipotentiaali. Paikannetut kohteet rankataan litogeokemiallisin menetelmin nikkelipotentiaalisuuden mukaan ja tulos antaa hyvän pohjan varsinaiselle malmitutkimukselle. Eli käytännössä ensin etsimme alueilta kivilajit, mitkä mahdollisesti sisältäisivät nikkeliä. Myöhemmin teemme sitten tarkempia tutkimuksia kairaamalla, selvittää geologi Kontoniemi. Maakuntahallitus näytti projektille vihreää valoa helmikuussa ja maastotöihin on tavoitteena päästä toukokuussa. Projekti kestää vuoden 2014 puoleen väliin ja Kontoniemen lisäksi projektissa vaikuttavat GTK:n nikkeliasiantuntijat Hannu Makkonen ja Tapio Halkoaho. Osa kairauksista ja kemialliset analyysit tehdään ostopalveluina, mutta muuten hankkeen ainoa toteuttaja on GTK. Geologian tutkimuskeskuksen geologi Olavi Kontoniemi ja Länsi-Suomen aluejohtaja Olli Breilin tutkivat mineraalikarttoja. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluva tutkimuslaitos ja se työllistää 600 henkilöä neljässä alueyksikössä. -Toimimme maanlaajuisesti ja budjettimme on noin 50 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 80 prosenttia tulee valtiolta ja loput ulkopuolisilta rahoittajilta. Pääkonttorimme on Otaniemessä ja aluetoimistomme sijaitsevat Kuopiossa, Rovaniemellä ja täällä Kokkolassa, kertoo Länsi- Suomen yksikön aluejohtaja Olli Breilin. Aluetoimistojen lisäksi GTK:lla on pari tutkimusasemaa. Mineraalitekniikan laboratorio Outokummussa sekä Lopen tutkimusasema, jonne arkistoidaan kaikki kallioperätutkimuksista saatu materiaali. Alansa huippuosaaja Geologian tutkimuskeskus on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. GTK:n tehtävä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. -Tutkimusohjelmamme luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimusja projektitoiminnassa, sanoo aluejohtaja Olli Breilin. Geologian tutkimuskeskuksen toiminta voidaan karkeasti jakaa neljään osaalueeseen: mineraalivarat ja malminetsintä, maankäyttö ja rakentaminen, energia- ja ympäristöhuolto. Mineraalivarat ja malmin etsintä -GTK:n tehtävänä on etsiä ja tutkia kallioperämme mineraalipotentiaalia ja ja varantoja. Malminetsintäyhtiöistä poiketen tutkimuksemme koskevat yleensä geologisesti mielekkäämpiä kokonaisuuksia muodostaen tavallaan pohjan varsinaiselle malmitutkimukselle.pidämme tietenkin yllä tietokantoja kaikista tutkimuksistamme ja tuloksista, sanoo aluejohtaja Breilin. Maankäyttö ja rakentaminen GTK tutkii pohjavesialueita maankäytön ja kaavoituksen sekä pohjaveden hankinnan tarpeisiin. -Tutkimme pohjavesialueiden geologisen rakenteen, jonka perusteella laadittujen mallien avulla pohjavesiolosuhteet ja vaikutukset voidaan todeta, kertoo Olli Breilin. Geologian tutkimuslaitoksessa on 70-luvulta lähtien on tehty vankkaa maa- ja kallioperän tutkimusta. Esimerkiksi Tampereen seudun korkeat arseenipitoisuudet ovat olleet tarkassa syynissä. -Länsi-Suomessa on vuoden 2006 kalakuolemien myötä kartoitettu happamia sulfaattimaita, jotka heikentävät pintavesiä. Tavoitteena on saada Suomen happamien sulfaattimaiden yleiskartta valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Laajassa EU:n Life+ hankkeessa selvitetään myös tekniikoita ja toimintatapoja, jotta happamuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin voidaan todella alkaa, painottaa aluejohtaja Breilin. Energiahuolto ja ympäristö Geologian tutkimuskeskus on tutkinut tehostetusti Suomen turvevaroja jo 1970-luvulta lähtien. Aluejohtaja Olli Breilin kertookin, että GTK tutkii soita noin hehtaarin alueelta vuodessa. -Turvevarat Suomessa vastaavat energiatasoltaan Norjan Pohjanmeren öljyvaroja. Tällä hetkellä soiden pinta-alasta on käytössä vajaa prosentti. Kyse on marginaalisesta määrästä, kun ajattelee, että miljoonan Suomalaisen koti lämpiää turve-energialla, sanoo Breilin. GTK on mukana useissa geoenergia eli kalliolämpöhankkeessa, Geoenergiaa voidaan hyödyntää rinnanmuiden energiamuotojen kanssa. Erityisesti viilennystä kaipaavissa kohteissa geoenergia on kilpailukykyinen. -Toimintatapamme on tutkia, mallintaa ja mitoittaa isoja lämpökaivokenttiä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa ja annamme heille speksit, minkä pohjalta rakentaja voi työn toteuttaa. Teemme myös selvityksiä ydinenergialaitosten rakentamiseen ja loppusijoitukseen liittyen. JAKELU JA ILMESTYMINEN Itella Oyj:n päiväkannossa kotitalouksiin kerran kuussa Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan ja Sievin alueella. Mahdolliset virheellisesti toimitetut tai pois jääneet ilmoitukset julkaistaan seuraavassa lehdessä suoriteperusteisesti. Vastuu virheistä rajoittuu enintään kertakorjaukseen Force Majeure -tapaukset huomioiden. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA Kustannus Oy Kallio Käynti- ja laskutusosoite Juurikoskenkatu 6 LH Ylivieska Y-tunnus Toimitusjohtaja Mika Moilanen ILMOITUSAINEISTOT Sähköpostina Mukaan tarvittavat kuvat, logot ja tekstit. Aineisto toimitettava kutakin julkaisuviikkoa edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä tai sopimuksen mukaan. MEDIATIEDOT Mediahinnat etusivu 1,71 /pmm, sisäsivu 1,51 /pmm, takasivu 1,61 /pmm, laskutuskulu 5,-/ lasku. Hintoihin lisätään alv 23%. Palstanleveydet: 38 mm, 80 mm, 122 mm, 164 mm, 206 mm, 248 mm, 290 mm. Sivun korkeus 390 mm. Linjatiheys 100 lpi, kuvien tarkkuus vähintään 200 ppi 1:1 koossa. Painomenetelmä offset. Tiedostomuodot PDF, CS5, FH11. Mika Moilanen Puh Vastaava toimittaja Mika Moilanen Puh Myyntineuvottelija Puh Sivunvalmistus Marko Virkkula, puh Painopaikka Kisapaino Oy, Kiuruvesi

3 Vko 10/2012 Sivu 3 Alavieskan Lasiasennus Oy Lasipalvelut tuulilasin korjauksista tyylikkäisiin sisustusratkaisuihin Alavieskan Lasiasennus Oy on täyden palvelun lasiliike, josta saat kaikki ikkunakorjaukset, monipuoliset lasitustyöt sekä lasialan tuotteet. Yrityksen pääkallonpaikka sijaitsee Kalajoella ja vuosikymmenten kokemuksen myötä yritys tunnetaan luotettavana toimijana myös ympäristökunnissa. -Isäni perusti Alavieskan Lasiasennuksen 36 vuotta sitten Alavieskaan. Siellä yritys toimi kolme vuotta kunnes siirtyi Kalajoelle. Kotipaikkaylpeys säilytti Alavieskan yrityksen nimessä, eikä sitä ole koettu tarpeelliseksi muuttaa, kertoo Lasipalvelun toimitusjohtaja, Alavieskassa itsekin asuva, Harri Heikkilä. -Itse tulin yritykseen töihin suoraan koulun penkiltä eli työkokemusta on kertynyt jo 25 vuoden ajalta. Sukupolvenvaihdos tehtiin yhdeksän vuotta sitten, jolloin otin Lasiasennuksen vetovastuun. Alavieskan Lasiasennus työllistää tällä hetkellä Harrin lisäksi yhden työntekijän ja asiakaskuntaa riittää noin 100 kilometrin säteellä Kalajoelta. Viime kesänä koettiin surun hetkiä Harrin isän poistuttua keskuudestamme. -Viime kesä oli muutenkin rankkaa aikaa. Töissä oltiin periaatteessa koko ajan. Perhettäkin näki pääasiassa työpaikalla, kun he kävivät siellä tapaamassa. Sitten oli vielä isän menehtyminen. Isän kanssa olimme hyvin läheisissä väleissä. Yhteyksissä olimme lähes päivittäin. Isä oli korvaamaton apu eläkepäivilläänkin. Aina sai apua kiireeseen ja häneltä pystyi aina kysymään neuvoja, jos aihetta oli. Monipuolinen lasiala Moottoripyöräily on Alavieskan Lasiasennuksen Harri Heikkilän rakkaimpia harrastuksia. Lasi on toimialana monipuolinen ja eri työnkuvia onkin useita. Alavieskan Lasiasennuksen palveluihin kuuluvat mm. terassi- ja parvekelasitukset, tuulilasien korjaukset ja perinteiset ikkunapalvelut. -Meille on vuosikymmenten aikana kertynyt sen verran kokemusta, että osaamme auttaa valitsemaan juuri oikean ja toimivan lasitusratkaisun. Halutessa tuotteet työstetään myös määrämittaan. Meiltä saa hionnat ja asennukset helposti ja vaivattomasti, Harri selvittää. Alavieskan Lasiasennus hoitaa siis käytännössä kaikki lasialan kohteet. -Tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme ovat autojen ja työkoneiden lasien korjaukset ja vaihdot, Harri kertoo ja jatkaa. -Rakentaessa ja remontoitaessa kannattaa muistaa lasittajien palvelut. Meiltä löytyvät muunmuassa wcja eteistilojen peilit sekä peililiukuovet. Peililiukuovilla säästät tilaa, saat avaruutta huoneeseen ja uutta ilmettä vaikka makuuhuoneeseen, eteiseen tai toimistoon. Keittiön välitilojen lasitus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina hurjasti. -Asiakas voi esimerkiksi asettaa printatun kuvan, maalata tai tapetoida tilan, jonka jälkeen me laitamme lasin päälle. Meiltä löytyy myös maalattuja laseja. Saunat lasittuvat Saunojen lasiseinät ovat melkein jo standardi nykypäivän rakentajilla. Harvemmin enää näkee täysin puusta tehtyjä umpisaunoja. Lasin läpinäkyvyys antaa enemmän tilan tuntua. -Tottakai meiltä löytyvät perinteiset ikkunalasit. Asiakkaat hakevat lasia moneen käyttöön. Koristelasia ja maitolasia käytetään paljon esimerkiksi väliovissa. Erikoislasit Alavieskan Lasiasennuksen kautta saat myös erikoisempia ratkaisuja. Palosuojalasit, profiililasit, valoa hajoittavat ja suuntaavat lasit, mittatilauslasit, vanhanaikaiset lasit muunmuassa löytyvät valikoimasta. -Esimerkiksi koneantiikkilasia käytetään sisustuslasina vaikka keittiöissä. Antiikkilasia sulattamalla saadaan kivat värit aikaiseksi Ompelukoneiden aatelia! Pfaff Select 3,0 ja tätä kautta vanhahtavaa värimaailmaa. Koneantiikkilasia ostetaan pääsääntöisesti opistojen lasinsulatuskursseille. Terassi- ja parvekelasit Kesän lähestyessä alkaa vahva terassi- ja parvekelasitusten sesonkiaika. -Terassilasitus on asuntosi ympärivuotisen viihtyisyyden lisäämiseksi helppo, huoleton ja edullinen ratkaisu. Lisäksi kauttamme saa myös lasikatteet, eli myös terassin katot onnistuu myös tehdä lasista. Nyt talvihintaan! Tuunaajan unelmakone - ompelee kankaat silkistä nahkaan Pohjanmaan ICT-palvelu uusiin toimitiloihin Nivalassa - vahva - monipuolinen - helppo ommelvalikoima vain yhdellä napinpainalluksella Kysy tarjous! Meillä myös ompelupalvelu Pohjanmaan ICT-palvelu on Nivalaan ja lähiympäristön kuntiin, yrityksille ja yksityishenkilöille tietotekniikkapalveluja tarjoava yritys. Yrittäjä Jani Karppinen kertoo, että Pohjanmaan ICT-palvelu Oy perustettiin vuonna Aikaisemmin asiakaskunta koostui pääasiassa yrityksistä ja nyt on aika tarjota palveluita enemmän yksityispuolellekin. - Meillähän oli alkuun toimitilat Nivalassa, mutta silloinen työtilanne oli vähän erilainen. Huomasimme, että työt tapahtuivat pääasiallisesti yrityksissä, joten suuremmille tiloille ei ollut tarvetta. Nyt tilanne on muuttunut. Pohjanmaan ICT-palvelu on kortteerannut tähän asti Janin kotipihassa. Ahtaus kuitenkin pakotti hankkimaan yritykselle väljemmät puitteet. Sopivat tilat löytyivät Nivalan Kalliontieltä ja avajaisia vietettiin viime perjantaina. -Yksityispuolen asiakkaat ovat löytäneet palvelumme yhä enenemässä määrin, vaikka yritimmekin olla vähän niinkuin piilossa. Kyselyitä onkin riittänyt ja tulimme johtopäätökseen, että yritystoiminnassa on otettava seuraava askel, Jani selvittää. Myynti, huolto ja korjaus Pohjanmaa ICT-palvelun palvelut eivät muutu aikaisemmasta. Voidaankin sanoa, että palvelukokonaisuuteen kuuluu kaikki, mitä tietotekniikka-ala sisällään pitää. -Tietokoneet, oheislaitteet ja tarvikkeet, niiden myynti, huolto ja korjaus. Rakennamme edelleen myös tietoverkkoja sekä kuparilla että kuidulla ja tarjoamme ylläpito- ja tietoturvapalveluita yrityksille kahden miehen voimin, sanoo Jani. -Laitekauppaa olemme tehneet koko ajan, mutta Lauantaina työn touhussa ollut toimitusjohtaja Jani Karppinen toivottaa sekä vanhat että uudet asiakkaat tervetulleeksi. varastossa niitä ei ole ollut. Nyt saamme koneet esille. Tietokonepuolella kauttamme saa kaikkia merkkejä, mutta päämerkkimme on Fujitsu. Halutessa kokoamme asiakkaalle koneen kokonaan ihan alusta alkaen. Kokoaminen on kuitenkin vähentynyt vuosien varrella, sillä isoilta valmistajilta löytyy toimivat ratkaisut tarpeeseen kuin tarpeeseen. Pohjanmaan ICT-palvelun toiminta perustuu rehelliseen, luottamukselliseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Tavoitteena on pitää hyllyillä sitä mitä kukainenkin tarvii. Vuosien kokemuksella ICT:läiset tietävät kyllä, mitä artikkeleita tarjolla on pidettävä. -Lähtökohtanamme ovat yrityksesi tai henkilökohtaiset tarpeesi, jotka pyrimme toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Palvelumme on kokonaisvaltaista, joten autamme internetoperaattorin ja -yhteyden valinnassa, toimitamme tarvittavat tietotekniikkalaitteistot, rakennamme verkon ja huolehdimme järjestelmän ylläpidosta ja tietoturvasta, Jani kiteyttää. Antinkankaantie 30, Raahe, p , Can-Am ja Lynx-huolto HUOMIO RAKENTAJAT! Kaikki maanrakennustyöt ammattitaidolla! -Rakennusten pohjatyöt -Hiekat -Sorat -Murskeet -Ruokamulta - Jätevesijärjestelmät (salaojat ja niihin liittyvät tarvikkeet) SUOMENSELÄN SORA JA KULJETUS OY ,

4 Vko 10/2012 Sivu 4 Pelti ja Rakennus Muhola Oy Kattourakointia ja rakennustoimintaa toisessa sukupolvessa KESKI-POHJANMAAN LAAJIN VALIKOIMA ERGONOMISIA TYÖTUOLEJA JA TOIMISTOKALUSTEITA AMMATTIKÄYTTÖÖN. SUORAAN VARASTOMYYNNISTÄ MARALUXKALUSTEET Kosilankatu 3 Kokkola. Puh. (08) Avoinna ma-pe Pelti ja Rakennus Muhola Oy on Sievissä toimiva rakennusalan yritys. Yritys toimii rakennusurakoitsijana sekä peltisepänliikkeenä ja se myy ja asentaa katto- ja seinäprofiileja, sadevesijärjestelmiä sekä kattoturvallisuustuotteita. Lisäksi Pelti ja Rakennus Muhola valmistaa erilaisia listoja, ikkunapeltejä ja piipunpellityksiä tilausten mukaan. Toimitusjohtajana toimii Jukka Muhola. Jukka on yrittäjä toisessa polvessa. -Isäni perusti peltisepänliikkeen vuonna 1968 ja tulin yritykseen mukaan vuonna Nyt vedän yritystä yksin, kertoo Jukka. Pelti- ja rakennusala ja yrittäminen on Jukalla ollut koko ajan luonnollinen valinta. -Eiköhän se homma ollut selvä jo silloin kun kaksivuotiaana kiipesin ensimmäistä kertaa isän perässä katolle. On tässä muutakin kokeiltu, eli olin muutaman vuoden vieraallakin töissä. Mutta kuitenkin tämä ala on niin veressä, että loppupeleissä oli aika selvää että palaan tälle alalle takaisin. Pelti ja Rakenus Muholan toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon ja laadukkaisiin tuotteisiin. Vuosikymmenten aikana tehty laadukas työ antaa pohjan positiivisille näkymille tulevaisuudessakin. -Kyllä se paras mainos on aina hyvin tehty työ. Aina Pelti ja Rakennus Muhola Oy:n Jukka Muhola näkee alan työnäkymät valoisina. on kysyntää hyvälle tekijälle. Yrityksessämme olemme perustaneet työntekomme ahkeruuteen ja luotettavuuteen. Työtilanne näyttääkin ihan hyvältä. Normaali vilkas kesä on tulossa. Kattoremontit Tiili-, huopa-, kuin peltikattokin tarvitsee ennen pitkää saneerausta. Pääasiallinen remonttitarve koskee vanhempia kiinteistöjä, mutta uusissakin taloissa voi olla tarpeen korjata puutteita. Kattoremontin jättäminen ammattilaisille on huoleton vaihtoehto. -Kattourakka kannattaa aina antaa luotettavan ammattilaisen tehtäväksi, sillä rakennusalalla on monenlaisia yrittäjiä, joiden toimintaperiaatteet eivät läheskään aina ole hyvän tavan mukaisia. Toteutamme uudisrakennuksien ja saneerauskohteiden kattojen pellitykset asiakkaan toiveiden mukaan. Teemme vanhempiin rakennuksiin kattojen korotukset. Toimitamme myös erikseen laadukkaat Plannja -peltikatteet ja tarvikkeet, selvittää toimitusjohtaja Jukka Muhola. Peltisepäntyöt Pelti ja Rakennus Muhola valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan kaikenlaisia peltiosia, kuten rakennuslistat, ikkunalistat, piipun pellitykset ja läpiviennit. -Toimitamme myös laadukkaat sadevesijärjestelmät valmiiksi asennettuna. Saumatonta vesikourua on saatavana sekä pyöreänä, että kanttisena. Lisäksi valikoimastamme löytyy kattoturvallisuustuotteet eli kaikenlaiset tikkaat, kävelysillat ja lumiesteet on saatavissa tarvittaessa paikoilleen asennettuina. Rakennusurakointi Pelti ja Rakennus Muhola hoitaa niin isot kuin pienetkin rakennusurakat. -Pääasiassa valmistamme omakotitaloja kappaletavarasta asiakkaan haluamaan valmiuteen. Valmistamme myös muita uudisrakennuksia kuten lomaasuntoja ja halleja. Pystytämme elementti-talopaketteja tilauksesta ja urakoimme talotehtaille pystytyksiä. Teemme myös kaikenlaisia saneerauksia kiinteistöihin, kuten kattokorotuksia. Edullisen hinnan ja hyvän laadun lisäksi kannattaa muistaa myös kotitalousvähennys työn osuudesta. Toimitusjohtaja Muhola kertoo, että tulevaisuusnäkymät ovat alalla valoisat. -Nöyrästi mennään. Tähänkin asti on edetty maltillisesti kysynnän mukaan ja samalla linjalla jatketaan tulevaisuudessakin. Puukorjuu, puukuljetus, metsähakkuu KONEYHTYMÄ KÄNSÄLÄ AY Sievinmäentie 183, Markkula koneyhtymakansala.www.fi

5 Vko 10/2012 Sivu 5 RVM Yhtiöt oy Apu yritysten ja yksityishenkilöiden talouden suunnitteluun Päivi Vuori. Mitä RVM Yhtiöt tekee? Kilpailuttaa ja vertailee asiakkaiden puolesta kun aiheena on henkilövakuuttaminen, säästäminen, sijoittaminen, kassanhallinta ja veropuolen asiat. RVM Yhtiöiden asiantuntijat tekevät tutustumiskäyntejä yrityksiin ja näillä käynneillä käydään läpi mm. yrittäjän omaa turvaa, perheen turvaa ja eläketurvaa. RVM Yhtiöiden asiakashankinnan toimipisteet Nivalassa ja Oulussa laajentavat toimintaansa. Nyt haetaan vähintään neljää uutta asiakashankinnan assistenttia lisääntyvään ajanvarauksen tarpeeseen. Assistentit varaavat aikoja talouspuolen asiantuntijoille yrityskäynteihin. Tanja Häkkilä. Ari-Pekka Päivärinta avasi Autonomin Nivalaan Jo kolmen vuoden ajan assistenttina toimineet Tanja Häkkilä ja Päivi Vuori kertovat työstään mielenkiintoisena ja erittäin sopivana alana henkilöille jotka haluavat työskennellä ihmisten kanssa. Työ joustaa tekijänsä tarpeiden mukaan. Tanja on toiminut aikaisemmin keittiöalalla ja myyntitehtävissä ja toteaa ettei enää haluaisi vaihtaa takaisin entiseen juuri työn joustavuuden vuoksi. Joustavuus ei toki tarkoita sitä, ettei työtä tarvitse tehdä, vaan sitä että työaika ottaa huomioon myös lastenhoidon tarpeet ja omat muut tärkeät menot. Tämä on mahdollista silloin kun palkkaus rakentuu sekä pohja- että provisiopalkasta. RVM Yhtiöiden toimipiste Nivalassa toimii samoissa tiloissa, missä aikaisemmin toimi eri puhelinmyyntiyrityksiä. Välillä tuntuu, että paikan mukana on edellisten toimijoiden maine siirtynyt seuraavalle, toteaa nyt toimistoa hoitava Kaarina Puusaari-Niemelä. RVM Yhtiöt Oy on kuitenkin toiminut jo vuodesta 1994 asti ja on n. 80 henkinen asiantuntijaorganisaatio, jolla ei ole sidossuhteita pankkeihin, vakuutus-, rahasto-, tai varainhoitoyhtiöihin. Toimintamme on puolueetonta ja vertailut näissä palveluissa tehdään asiakkaan edun mukaisesti joten voimme olla ylpeitä työnantajamme toiminnasta kertoo Puusaari- Niemelä..fi Nuoret yrittäjät esiintyivät liikkeen avajaispäivänä edukseen ottaen koko perheen huomioon markkinointikampanjassaan. Herkullinen makkaran tuoksu kiemurteli pihamaalla ja kahvitarjoilun munkit olivat kokoa extra large. Vaimoväki viihtyi Tupperware-esittelyn merkeissä ja toimen esittelijä sai useita kotikutsuja sovittua päivän aikana. Tupa oli täynnä väkeä kun puolen päivän aikaan piipahdin paikalla. Autonomi palvelupisteestä löytyy tilavat korjaamotilat ja nykyaikaiset laitteet autojen vikakoodien lukuun ja nollaukseen. Ympäristöasiat on myös huomioitu automaalien valinnassa. Maalaamotoiminta on vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Yrittäjä lupaa myös opastaa vahinkoilmoitusten teossa. Kysymyksessä on täyden palvelun korjaamo aina rengasmyyntiä myöden. Rekisteritunnuksella löytyy oikeat osat korjattaviin autoihin ja työ on takuutyötä kilpailukykyiseen hintaan, lupaa yrittäjä. Avajaispäivänä arvottiin huolto tankkauksella. Korjaamotoiminnan lisäksi yrittäjä vuokraa minikaivinkonetta. Anneli Päivärinta piti huolen vaimoväen kiinnostuksen kohteista korjaamon avajaispäivänä. RASKAAN KALUSTON HUOLTO JA VARAOSAT JCB SAUER-DANFOSS SCANRECO STEELWRIST Huolto Varaosat Ruojantie 60 Nivala HAUTAKIVET ~ Lisänimet vanhoihin kiviin ~ Vanhojen kivien entisöinnit Järvikyläntie 182, Nivala puh Ari-Pekka Päivärinta työpöytänsä takana korjaamon toimistotiloissa. Kahvit keitti Hilkka Sikala.

6 Vko 10/2012 Sivu 6 Tmi Ruosteenesto Sauli Nahkalalta löydät autoosi ruosteenestokäsittelyt ja maalipinnan suojaukset Yhteistyö katto-organisaatio Finikorin kanssa on ollut yrittäjä Sauli Nahkalan mielestä saumatonta, jo melkein kolmekymmentä vuotta. Sauli siirsi liiketoimintansa Suopellontieltä Ylivieskan keskustasta Rajaniementielle Oulun tien varteen kotipaikalleen Rajaniementie 45:een noin kahdeksan vuotta sitten. Yrittäjänä toimimisen parhaina puolina Sauli tuo esiin työn vaihtelevuuden ja vapauden ja vastapainona vaakakupissa työn sitovuuden myös silloin tällöin viikonloppuisin. Mutta yrittämistä se ei ole hidastanut, koska nykyisillä kommunikointivälineillä ollaan tarvittaessa tavoitettavissa melkein missä vain, hän toteaa. Sauli harrastelee vapaaaikanaan mm. kalastusta ja hänet voi tarvittaessa tavoittaa vaikka muikkuverkoilla Kuusamosta, mutta aina yrittäjä puhelimensa päivystää ja vapaita auton suojauskäsittelyitä löytyy palveluita tarvitseville. Sauli Nahkalan ura alkoi Mattiloiden autoliikkeestä ja nimenomaisesti Heimo Mattilan palveluksesta ja myöhemmin Heimon liikkeestä hän siirtyi Hakalan Osmon palvelukseen ja sieltä sittemmin Aution autoon. Sieltä sitten käynnistyi erilaisin toimin yhteistyö osuuskuntamuotoisen kattojärjestön suuntaan Finikoriin, ja myöhemmin omaan yritykseen, jossa Sauli toimii tuottaen palveluita maalipinnan suojauskäsittelyinä sekä ruosteenestokäsittelyinä asiakkailleen. Sauli toimii organisaatiossaan itsenäisesti ja on alansa huippuosaaja. Merkittävimpinä muutoksina hän mainitsee alalla tapahtuneet muutokset mm. siirtymän vesiohenteisten liuottimien ja ympäristöystävällisten kemi- Kuvassa yrittäjä Sauli Nahkala. kaalien käyttöön. Toki vaihtoehtoja löytyy aina eriasteisia erilaisten suojauskäsittelyiden osalta. Tällä kuvasarjalla saat käsityksen työn eri vaiheista. Sauli toteaa esimerkkinä Finikorin täyskäsittelyn, joka suoritetaan autoon täydessä laajuudessa, jossa kaikki sisälokasuojat irroitetaan ja kaikki alustamuo- Nyt Koti Kuntoon Laadukkaasti! Uudisrakentaminen ja remontit - laatoitukset - tapetoinnit - maalaukset ym. KULMAKUNNAN KUTKUTTAJAT Huomioi nyt suurempi kotitalousvähennys! Tervetuloa!!! Vieraile verkossa Mika Moilanen Tmi Olavi Palola Tenkan tietovisa & karaoke keskiviikkoisin! Perjantaisin ja lauantaisin karaokea! Lauantaina 24.3 Avoinna Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai vit puretaan käsittelyn ajaksi ja suojaukset tehdään koteloaineilla sekä alusta suojataan alusta-aineilla. Täydellisen FI 4085 standardin mukaisen käsittelyn suoja- ajaksi on katsottu kahdesta kolmeen vuotta. Siksi takuu ko. käsittelylle jatkuu aina 2 3 vuoden ajaksi uusintakäsittelyn jälkeen. Kysymyksessä on tällöin 12 vuoden ruosteenestokäsittely ja takuu. Katsastusinsinöörit eivät katsele autojen suojakoteloita muovien alle, joten jokaisen autostaan huolehtivan kannattaa tutkia myös näistä kohdin miten ajoneuvoa voitaisiin vielä tarkemmin suojata hapettumilta. Lisäturvakäsittelyn Saulilta saa luonnollisesti myös kaikkiin uusiin autoihin. Kevään rospuuttokelit ja suolat aiheuttavat aina autoihin kulumisesta seuraavia vaikutuksia, joten ruosteenestokäsittelyille on tänäkin keväänä kysyntää, soitto Nahkalan Saulille auttaa tässäkin vaivassa ja ajoneuvostahan kannattaa aina huolehtia. Pulkkilantie 810, Haapavesi Puh Ruosteenestokäsittelyn aloitusvaihe. 2. Ruiskutuskäsittely suoja-aineella. 3. Suojausaine ruiskutuksen jälkeen. 4. Valmis ruosteenestokäsittely. Löydät KAIKKI Kallion Seutu-lehden numerot netistä Puh Rakennus ja remonttipalvelu Tmi Olavi Palola NIVALA Haketuspalvelu Maansiirtourakointi Pellonraivaus KONE- JA ENERGIA VALTONEN OY Pekantie 9, Sievi Puh Yli 30 vuoden kokemuksella KALAJOEN MAALAUSLIIKE Tenho Tokola Kivimaantie 5, Rautio Puh , fax (08) AUTOKORJAAMO JA MAALAUS KESKINEN 4,80 /kg

7 Vko 10/2012 Sivu 7 Musiikkinäytelmä Rauli Badding Somerjoesta Kuormalavojen osto ja myynti Teemme: - Kanaalilouhintaa - Rakennuksien pohjien louhintaa - Kiven ampumista - Kanavalouhintaa - Lisäksi massalouhinta ja rammerityöt Ensi-ilta klo (loppuunmyyty) Muut esitykset: ti klo pe klo la klo su klo ja ti klo ke klo pe klo su klo ja Käsikirjoitus Marianne Tikkanen Ohjaus Eija-Liisa Pokki Lisätiedot ja varaukset puh Ylivieskan Teatteri, Korjaamontie 15 Liput 10/15 Jan-Henrik TUULILASIT, KORJAUKSET - MYYNTI - ASENNUS T:MI RAIMO HAPPO, , AUTOLAAKSO YLIVIESKA LIITYIMME UUTEEN AUTONOMI KORJAAMOKETJUUN Huollamme ja korjaamme kaikki autot takuutyönä, auton merkistä riippumatta. Kauttamme myös laadukkaat ja edulliset varaosat. Tässä 5 järkisyytä tuoda autosi meille huollettavaksi: 1. PAIKALLISUUS: Kaikki Autonomiauto korjaamot ovat palvelevia paikallisyrittäjiä. 2. HELPPOUS: Asioiminen on helppoa, sinun tarvitsee tietää vain re - kisteritunnuksesi. 3. NOPEUS: Meiltä saat määräaikais - huollot ja varaosat aina nopeasti. 4. EDULLISUUS: Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat ja tarkat hinta-arviot heti. 5. LUOTETTAVUUS: Kaikille tehdyille töille ja varaosille aina laatutakuu. PALVELUIHIMME KUULUU Autokorjaukset (koneremontit, jakopään remontit, öljyn vaihdot ym. ) Vuosihuollot Neli - pyöräsuuntaukset Ruosteenestokäsittelyt (ruostesuojaus) Auton vikakoodi luvut ja poistot Katsastushuollot Rengasmyynti Rengastyöt (renkaiden vaihto, renkaiden tasapainotus ) Automaalaukset Autojen sisäpesut ja vahaukset Minikaivinkoneurakointi ja vuokraus MAALAUS Autojen maalauksissa käytämme ympäristöystävällisiä ja korkealaatuisia De Beer -automaalituotteita. VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ Olemme vakuutusyhtiöiden hyväksymä maalaamo, joten voimme korjata kolaroidun autosi takaisin tieliikennekäyttöön. Opastamme myös vahinkoilmoituksen teossa. Käytössämme on vakuutusyhtiöiden hyväksymä Wincabas-laskentaohjelmisto. AUTOJEN VIKAKOODI LUVUT JA POISTOT Käytössämme on myös AUTOCOM-diagnostiikka- ja -vianhakujärjestelmä. Vikojen määrittä - minen: ABS-jarrut, luistonestot, sytytysjärjestelmät ym. Lisäksi: huoltovalon nollaukset, avai - mien koodaukset ja ajonestolaiteet. Ari-Pekka Päivärinta Oy Ylivieskantie 189b, Nivala P , Palvelemme: ma pe 8 17 (sopimuksen mukaan muulloinkin)

8 Kallion Seutu Vko 10/2012 Alavieska Ylivieska Sievi Nivala vko 10 Puolueeton paikallislehti KALLIOLÄMPÖPORAUKSET Lämpökaivoporaukset ennen kevään ruuhkia! Puh MAA- JA KALLIOPERÄN ASIANTUNTIJA ENERGIA Geoenergian tuotantokenttien mitoitus ja mallinnus Turvevarojen kartoitus MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Pohjavesivarat ja laatu Maa- ja kiviainestiedot Happamien sulfaattimaiden kartoitus Maaperän rakennettavuus MALMIT JA MINERAALIT Malminetsintä ja mineraalitekniikka Lisätietoja: toimialapäällikkö Jarmo Kallio, puh toimialapäällikkö Miikka Paalijärvi, puh NYT ON AIKA VARATA KESÄN KATTOREMONTIT! Vaasantie 6, KOKKOLA puh Uusi ContiIceContact. Brilliant Plus nastateknologialla. Uutuus! Kysy uusia talomallejamme! Myynti: Kalajoki-Raahe-Sotkamo Talomyynti Keijo Vierimaa TEERIJÄRVI puh , Fax Kysy nyt varastontyhjennystarjouksemme! Rengasliike Kimmo Sorjonen Kiskotie 4, Ylivieska Puh

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Kuntamarkkinat

Lisätiedot

KAIKKEA PELLISTÄ PARHAAT TERÄSKATTEET

KAIKKEA PELLISTÄ PARHAAT TERÄSKATTEET KAIKKEA PELLISTÄ PARHAAT TERÄSKATTEET TÄYDEN PALVELUN PELTITYÖT LAADUKKAASTI PERINTEINEN PELTISEPÄNLIIKE KATTOREMONTIT Suoritamme kattoremontteja niin pienempiin kotitalouksiin kuin suurempiin rivi- ja

Lisätiedot

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Energianhallinta Aallon kampuksilla tilaisuus Helsinki 25.3.2015 Nina Leppäharju, Geologian tutkimuskeskus (GTK) Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK Geologian tutkimuskeskus GTK Eurooppalainen huippuosaaja Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012 Mediatiedot 2012 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa puh.

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

LUOTETTAVA KUMPPANI. MISSIOMME on toimittaa toimivia ja energiatehokkaita. luotettavasti ja suunnitellusti tarvikkeista asennukseen.

LUOTETTAVA KUMPPANI. MISSIOMME on toimittaa toimivia ja energiatehokkaita. luotettavasti ja suunnitellusti tarvikkeista asennukseen. JOTTA KOTI TOIMISI ARVOMME ovat luotettava kumppanuus, asiakastyytyväisyys, perheyrityksen yhteisöllisyys sekä laadun ja osaamisen jatkuva kehittäminen. MISSIOMME on toimittaa toimivia ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Tekniset tiedot. PAINOPINTA-ALA: koko sivu 254 x 365 mm. (etusivulla 254 x 316 mm)

Tekniset tiedot. PAINOPINTA-ALA: koko sivu 254 x 365 mm. (etusivulla 254 x 316 mm) Mediatiedot 2016 Ilmestyminen Seitsemän kertaa viikossa Jakelualue ja -määrä Yhteistavoittavuus (printti ja verkko) 47 000 Lukijamäärä (printti) 33 000 hlö/lehti KMT 2015 Kävijämäärä (verkkosivusto) 25

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

& KESÄN 2015 PARHAAT LIIKELAHJAIDEAT

& KESÄN 2015 PARHAAT LIIKELAHJAIDEAT kevään uutuuksia & KESÄN 2015 PARHAAT LIIKELAHJAIDEAT Yrityksesi visuaalinen ilme ja arvot saavat näkyä myös liikelahjoissa. Meidän kauttamme se onnistuu. Voit tilata tuotteet haluamallasi kuvalla kudottuna

Lisätiedot

Verkkomediahinnasto 2011

Verkkomediahinnasto 2011 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n lehtien yhteinen verkkopalvelu Todellista täsmämarkkinointia juuri oikealle asiakasryhmälle niin alueellisesti kuin asiasisällöllisesti! Verkkomediahinnasto 2011 Uusia

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Mediatiedot 2013 Selänne mediatiedot 2013

Mediatiedot 2013 Selänne mediatiedot 2013 Mediatiedot 2013 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa puh.

Lisätiedot

MV- WELDING OY. Kohti täydellistä tiedon maailmaa

MV- WELDING OY. Kohti täydellistä tiedon maailmaa MV- WELDING OY Kohti täydellistä tiedon maailmaa MV Welding on vaativiin teollisuuden vaatimuksiin hitsaustöitä toteuttava yritys. MV Weldingin työmaat vaihtelevat ympäri Suomen. Kasvutahdissa olevan yhtiön

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Mediatiedot 2013 Vieskalainen mediatiedot 2013

Mediatiedot 2013 Vieskalainen mediatiedot 2013 Mediatiedot 2013 Vieskalainen KAUPUNKILEHTI ### *W *D. *>nta *Y Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

Lataa Lapin geologiset luonnonvarat Lataa

Lataa Lapin geologiset luonnonvarat Lataa Lataa Lapin geologiset luonnonvarat 2010 Lataa ISBN: 9789519327648 Sivumäärä: 133 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.61 Mb Se on ajantasainen, yleisluontoinen, alan asiantuntijoiden kirjoittama katsaus

Lisätiedot

Direktlaminat tarjoaa laminaattisten komponenttien huippuosaamista.

Direktlaminat tarjoaa laminaattisten komponenttien huippuosaamista. ME TOTEUTAMME IDEAT Direktlaminat tarjoaa laminaattisten komponenttien huippuosaamista. F900 SUORAT VAI PYÖREÄT KULMAT? Joustavuus ja erikoistuminen takaa tyytyväisiä asiakkaita Kuten nimestämme voi päätellä,

Lisätiedot

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs www.halwest.com www.hh-kaluste.fi Halwest Ay:n toiminta alkoi maaliskuussa 2003 ja v. 2008 yhtiömuodoksi vaihtui Oy. Tuotevalikoimamme painottui Aluksi yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin ergonomisiin

Lisätiedot

Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija

Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija Kestäviä kallio- ja maaperätutkimuskoneita vaativiin olosuhteisiin Geomachine Oy on vuonna 1984 perustettu kallio- ja maaperätutkimuslaitteiden

Lisätiedot

Suomen toiseksi. paras paikallislehti 2012! Mediatiedot 2013

Suomen toiseksi. paras paikallislehti 2012! Mediatiedot 2013 Suomen toiseksi paras paikallislehti 2012! Mediatiedot 2013 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Sadevesijärjestelmät. Tikkaat. Kattoturvatuotteet. Turvakiskot. Asennuspalvelu

Sadevesijärjestelmät. Tikkaat. Kattoturvatuotteet. Turvakiskot. Asennuspalvelu Sadevesijärjestelmät Tikkaat Kattoturvatuotteet Turvakiskot Asennuspalvelu Asiantuntijat palveluksessanne! Sadex-asiantuntijamme toimivat Pirkanmaan, Uudenmaan, Keski-Suomen, Ylivieskan, Satakunnan ja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Mediatiedot. Yrityspäättäjien ykkösmedia. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti

Mediatiedot. Yrityspäättäjien ykkösmedia. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Yrityspäättäjien ykkösmedia Pohjalainen Yrittäjä -lehti tavoittaa Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaalla yli 20 000 yrittäjää, yritystä ja päättäjää. Lehti

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN Eiskon Sähkö Oy:n asiakkaalle räätälöityjen sähkökeskusten laadun takaavat ammattitaitoiset asentajat, tasokkaat rakennemateriaalit sekä tunnettujen

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla 22.04.2015 Petri Koskinen Director of Product Management and Sales ADA Drive Oy Petri.koskinen@adadrive.fi +358 40 500 6314 ADA Drive Oy - yritys ADA Drive Oy on peruste-u

Lisätiedot

Oulun. Tutkijantie Teknologiakylän ytimessä

Oulun. Tutkijantie Teknologiakylän ytimessä Oulun Tutkijantie 7 8 9 Teknologiakylän ytimessä Tutkijantie 8 Toimitilaa Oulun ihmeen syntysijoilla Menestystarinoiden Teknologiakylä Oulun Linnanmaan Teknologiakylä oli lajissaan ensimmäisiä Suomessa

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Suptek Pumppusi asiantuntija

Suptek Pumppusi asiantuntija 1 Suptek Pumppusi asiantuntija Suptek Oy on teollisuuden pumppujen asiantuntija. Huoltomme pitää laitteesi kunnossa ja prosessisi pyörimässä. Myynniltämme saat nykyisen tai tulevien tarpeidesi mukaisen

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 MYYNTIESITE KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 VARAA UUDET TOIMITILAT KALAJOEN NÄKYVIMMÄLTÄ LIIKEPAIKALTA ONKO TÄSSÄ PAIKKA YRITYKSESI UUSILLE TOIMITILOILLE? Kalajoen keskusta Pyhäjoki Raahe

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Mediatiedot 2013 Kalajokilaakso mediatiedot 2013 1

Mediatiedot 2013 Kalajokilaakso mediatiedot 2013 1 Mediatiedot 2013 Kalajokilaakso mediatiedot 2013 1 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 7, 84101 Käyntiosoite Kartanotie 3, Puhelin 020 750 4600 Telefax

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

VASTUUVAPAUS. Esittelyssä: LUOTTAMUKSELLINEN

VASTUUVAPAUS. Esittelyssä: LUOTTAMUKSELLINEN Yritysesittely VASTUUVAPAUS Tämän esityksen sisältö perustuu Kotkanpesä 2000 Oy:ltä (Yhtiö) ja muista lähteistä saatuihin tietoihin. Suomen Yrityskaupat Oy, tämän edustaja tai Yhtiö eivät vastaa muistion

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski. Case Västervik

Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski. Case Västervik Kohti energiatehokasta rakentamista -seminaari 23.10.2009 Mauri Lieskoski Case Västervik Jämerä-kivitaloalue rakentaa: rakennussuunnittelu Leo Haglund ja kotisi on jo lämmin Nyt voit rentoutua - Me lämmitämme

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

postinen MEDIAKORTTI 2015 2016

postinen MEDIAKORTTI 2015 2016 postinen MEDIAKORTTI 2015 2016 TAVOITA SUOMALAISET TEHOKKAASTI POSTISELLA Postinen on kuluttajat aktivoiva, täysin uudenlainen media. Nelisivuinen Postinen on kustannustehokas media mainostajalle. Postisen

Lisätiedot

Rapko teollisuushallit Varastot ja toimitilat. Kestävät ja muunneltavat liiketilat toiveittesi mukaisesti.

Rapko teollisuushallit Varastot ja toimitilat. Kestävät ja muunneltavat liiketilat toiveittesi mukaisesti. Kestävät ja muunneltavat liiketilat toiveittesi mukaisesti. Rapko teollisuushallit Varastot ja toimitilat Hallirakentamisen luotettava ja turvallinen ratkaisu. Rapko teräsrunko kestää. Rapko halli kestää

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! Vahvista suhteitasi Joyful -joululahjakortilla! www.joyful.fi

Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! Vahvista suhteitasi Joyful -joululahjakortilla! www.joyful.fi Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! Vahvista suhteitasi Joyful -joululahjakortilla! www.joyful.fi 2 Lahjakortti joka antaa moninkertaisen elämyksen! Joyful -lahjakortti on helppo

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Kenet uskaltaisi päästää kotiinsa? 1 Miksi tätä pohtia? Kotien palvelutarve kasvaa Kodin erityisyys palvelun ja työn ympäristönä Kuluttajat haluavat valita itsenäisesti

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Mainosmoduulien palstaleveydet (5 palstaa) 1 palsta 47 mm 2 palstaa 99 mm 3 palstaa 150 mm 5 palstaa 254 mm

Tekniset tiedot. Mainosmoduulien palstaleveydet (5 palstaa) 1 palsta 47 mm 2 palstaa 99 mm 3 palstaa 150 mm 5 palstaa 254 mm Mediatiedot 2017 Ilmestyminen Seitsemän kertaa viikossa Tavoittavuus Yhteistavoittavuus (printti ja verkko) 64 000 Lukijamäärä (printti) 30 000 hlö/lehti KMT 2016 Kävijämäärä (verkkosivusto) 65 000 TNS

Lisätiedot

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660

Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Systems Oy Naps Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien toimittaja ja

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU ELEMENTS. 100% hyöty, 100% lveco Hyvä asiakas, Tarjotaksemme teille parhaimman palvelun toiveitteinne mukaisesti, IVECO on kehittänyt Elements-ohjelman. Tämä ohjelma sisältää

Lisätiedot

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät?

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? Tervetuloa! Atomitie 5, pitäjänmäki Suomalainen Mirasys Oy on kansainvälisesti

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Yrityksemme historia ulottuu pitkälle aikojen taakse. Tämän sivun pappilan piirustukset teki Timber-Hirsi Oy:n toimitusjohtajan isoisän isä Joonas

Yrityksemme historia ulottuu pitkälle aikojen taakse. Tämän sivun pappilan piirustukset teki Timber-Hirsi Oy:n toimitusjohtajan isoisän isä Joonas Yrityksemme historia ulottuu pitkälle aikojen taakse. Tämän sivun pappilan piirustukset teki Timber-Hirsi Oy:n toimitusjohtajan isoisän isä Joonas Timlin vuonna 1898, mikä kertoo pitkistä hirsirakentamisen

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen.

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jäteratkaisut yrityksille Syksy 2010 Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jätteestä kierrätetään Miten Sortit toimii Sortit tarjoaa joustavan, edullisen ja kiinteähintaisen

Lisätiedot

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ TILAT PARHAIMMALTA PAIKALTA MONENLAISIA MAHDOLLISUUKSIA HaminaKotkan satama yritys- ja logistiikka-alueineen tarjoaa dynaamisen, monipuolisen sekä logistisesti

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

MESTARIT. Toukokuun kuukausikokous. Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00. Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA. Tervetuloa!

MESTARIT. Toukokuun kuukausikokous. Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00. Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA. Tervetuloa! MESTARIT Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja insinöörit AMK Jäsenlehti n:o 4-2015 Toukokuun kuukausikokous Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00 Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA Tervetuloa!

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI Haukiputaan Kehitys Oy toimi yli 30 vuotta Haukiputaan kunnan elinkeinoyhtiönä. Uuden Oulun perustamisen myötä yhtiön rooli supistui toimitilojen tarjoajaksi yrityksille

Lisätiedot

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä. Autoilija- ja kuljettajatiedote $times tamp-j.n.y$ 1/7

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä. Autoilija- ja kuljettajatiedote $times tamp-j.n.y$ 1/7 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä Autoilija- ja kuljettajatiedote $times tamp-j.n.y$ 1/7 Taksi Helsinki Seniori-asiointipalvelujen markkinointikampanja on alkanut tänään Markkinointikampanjan

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door on väliseinään integroitu tehdasvalmis liukuovikokonaisuus, jossa ovilevy liukuu runkoelementin sisään. Liunella huomioit tilan kaikki tarpeet yhdellä aukolla, sillä

Lisätiedot