YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08) 410 9300"

Transkriptio

1 Alavieska Ylivieska Sievi Nivala vko 10 Puolueeton paikallislehti PALJON VAIHTUVIA TUOTERYHMIÄ: Laattoja Laminaatteja Kiukaita Kylpyhuonetarvikkeita RIEHUU RAUTAPOHJASSA! Sähkötarvikkeita Työkaluja Tapetteja Työasuja ja -kenkiä...sekä paljon muuta! Laatumerkityt ja SFS-standardin mukaiset KATTORISTIKOT NYT TALVIEHDOILLA VIESKAN ELEMENTTI OY UUSI AVATAAN YLIVIESKAN KODINKESKUKSEEN HUHTIKUUSSA! Avoinna: ma pe , la YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08) NYT SE ON AVATTU! Tule tutustumaan rajuihin avajaisviikon tarjouksiin Vielä ehdit osallistua avajaisviikon arvontaan, palkintona 100 :n lahjakortteja Kalliontie 35 Nivala Puh Upeaa uutta kevättä Mode Mekosta MEKKOJA JAKKUJA TAKKEJA TUNIKOITA YM. PALJON KOKOJA JA MALLEJA kw Talven poistoja Tervetuloa tekemään löytöjä! % Haapajärvi Puistokatu 52 Nivala Toripiha 1 Puh Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la Lämpölaitosjärjestelmät Suomalainen lämpölaitos kotimaiselle polttoaineelle Hake - Turve - Pelletti - Vilja Omakotitalot Maatilat Viljankuivurit Teollisuuskiinteistöt Kaukolämpölaitokset Lämpökontit Reijo Santala Juha Valkama L k l k

2 Vko 10/2012 Sivu 2 Valtio elvyttää vuonna 2012 kansantaloutta -keventämälläkö tuloverotusta? Geologian tutkimuskeskus kartoittaa Jokilaaksojen nikkelipotentiaalin Huomatkaa: valtio keventää, eivät juurikaan kunnat. Valtio kompensoi täysimääräisesti elvyttäessään kevennykset kunnille. Veronkevennyksillä haetaan uutta ostovoimaa ja työllisyyden vahventumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Valtion toimeenpanemia veronkevennyksiä ei voi näin ollen käyttää tekosyynä kunnallisveroprosentin nostamiselle, vaan kunnallisveroprosentti on helpompi pitää ennallaan. Vaaliuurnat ovat tämän vuoden pitkän tähtäimen suunnitelmissa mahdollisine kuntauudistuksineen, joita jännityksellä seuraamme, kuinka kuntalaiset läpi valtakunnan muutokseen reagoivat. Kunnallisvero on osa suomalaista kireää ansiotulojen veroa. Keskivertokansalainen maksaa yleensä enemmän kunnallisveroja kuin valtionveroja. Kunnanvaltuustot päättävät itsenäisesti kunnallisveroprosentit, koska päätöksentekijät myös vastaavat veroilla saatavasta rahasta, joilla kunnalliset palvelut järjestetään. Kun katsomme takaisin esimerkiksi vuotta 1985 elimme tuolloin vielä kunnallisveron suhteen kulta-aikoja kansalaisten kannalta katsottuna. Suomen keskiarvoa kuvasti tuolloin todella kohtuullinen lukema kunnallisveron ollessa 15,98 prosenttiyksikköä valtakunnassamme kaikki kunnat mukaan luettuna. Tilannehan kulmoinoituu niin, että kun kunnallisveroa nostetaan niin kansa köyhtyy ja kunta ei kuitenkaan rikastu, vaan varsinainen vaurastuminen tulee uusien tuottavien työpaikkojen välityksellä ja sitä kautta yritysten menestymisen myötä valtakunnassa. Kun veroprosentin korotusta käytetään näennäisesti helppona ratkaisuna kunnan yritysten ja varsinaisten toimien kehittämisen sijaan, on todennäköisin lopputulos edelleen kehittymättömät palvelut ja aiempaa korkeammat verot. Vastuullinen kuntapäättäjä ottaa päätöksenteossa huomioon nimenomaan palveluiden sopeuttamisen kuntalaisilta saataviin verotuloihin, jotka määrittelevät raamit kokonaistaloudelle. Kunnallisveroprosentin tulee tähdätä aina vakauteen, jolla palveluita voidaan kattaa ja huonoina aikoina sopeuttaa. Enpä laittaisi ensimmäisenä kättäni kuntalaisten housunlahkeiden tyhjiin taskuihin, vaan tarkistelisin nyt kunnallisvaaliteemoitustakin sopeutustoimien näkökulmasta. Mika Moilanen Hituran kaivosta koskevissa arvioissa on nykyisten nikkelivarantojen arveltu riittävän noin viiden vuoden toimintaan. Näin ollen lisävarantojen paikantaminen on ajankohtaista. Kaivosyhtiön oma varantokartoitus keskittyy kaivoksen lähiympäristöön ja laajemman kartoituksen Jokilaaksojen nikkelipotentiaalista tekee Geologian tutkimuskeskus. -Jokilaaksojen nikkelipotentiaaliprojektin päätavoitteena on paikantaa ja tutkia nikkelikriittisiä kivilajiyksiköitä. Tutkimusalueena on pääosin Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat ja tarkoitus on herättää kaivos- ja etsintäyhtiöiden mielenkiinto Jokilaaksojen alueeseen nikkelimielessä ja luoda paremmat edellytykset kaivostoiminnan jatkumiselle, kertoo projektin koordinaattori, geologi Olavi Kontoniemi GTK:sta. -Projektin suunnittelu alkoi viime kesänä ja tavoitteena on selvittää paikannettujen nikkelikriittisten kivilajien todellinen malmipotentiaali. Paikannetut kohteet rankataan litogeokemiallisin menetelmin nikkelipotentiaalisuuden mukaan ja tulos antaa hyvän pohjan varsinaiselle malmitutkimukselle. Eli käytännössä ensin etsimme alueilta kivilajit, mitkä mahdollisesti sisältäisivät nikkeliä. Myöhemmin teemme sitten tarkempia tutkimuksia kairaamalla, selvittää geologi Kontoniemi. Maakuntahallitus näytti projektille vihreää valoa helmikuussa ja maastotöihin on tavoitteena päästä toukokuussa. Projekti kestää vuoden 2014 puoleen väliin ja Kontoniemen lisäksi projektissa vaikuttavat GTK:n nikkeliasiantuntijat Hannu Makkonen ja Tapio Halkoaho. Osa kairauksista ja kemialliset analyysit tehdään ostopalveluina, mutta muuten hankkeen ainoa toteuttaja on GTK. Geologian tutkimuskeskuksen geologi Olavi Kontoniemi ja Länsi-Suomen aluejohtaja Olli Breilin tutkivat mineraalikarttoja. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluva tutkimuslaitos ja se työllistää 600 henkilöä neljässä alueyksikössä. -Toimimme maanlaajuisesti ja budjettimme on noin 50 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 80 prosenttia tulee valtiolta ja loput ulkopuolisilta rahoittajilta. Pääkonttorimme on Otaniemessä ja aluetoimistomme sijaitsevat Kuopiossa, Rovaniemellä ja täällä Kokkolassa, kertoo Länsi- Suomen yksikön aluejohtaja Olli Breilin. Aluetoimistojen lisäksi GTK:lla on pari tutkimusasemaa. Mineraalitekniikan laboratorio Outokummussa sekä Lopen tutkimusasema, jonne arkistoidaan kaikki kallioperätutkimuksista saatu materiaali. Alansa huippuosaaja Geologian tutkimuskeskus on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. GTK:n tehtävä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. -Tutkimusohjelmamme luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimusja projektitoiminnassa, sanoo aluejohtaja Olli Breilin. Geologian tutkimuskeskuksen toiminta voidaan karkeasti jakaa neljään osaalueeseen: mineraalivarat ja malminetsintä, maankäyttö ja rakentaminen, energia- ja ympäristöhuolto. Mineraalivarat ja malmin etsintä -GTK:n tehtävänä on etsiä ja tutkia kallioperämme mineraalipotentiaalia ja ja varantoja. Malminetsintäyhtiöistä poiketen tutkimuksemme koskevat yleensä geologisesti mielekkäämpiä kokonaisuuksia muodostaen tavallaan pohjan varsinaiselle malmitutkimukselle.pidämme tietenkin yllä tietokantoja kaikista tutkimuksistamme ja tuloksista, sanoo aluejohtaja Breilin. Maankäyttö ja rakentaminen GTK tutkii pohjavesialueita maankäytön ja kaavoituksen sekä pohjaveden hankinnan tarpeisiin. -Tutkimme pohjavesialueiden geologisen rakenteen, jonka perusteella laadittujen mallien avulla pohjavesiolosuhteet ja vaikutukset voidaan todeta, kertoo Olli Breilin. Geologian tutkimuslaitoksessa on 70-luvulta lähtien on tehty vankkaa maa- ja kallioperän tutkimusta. Esimerkiksi Tampereen seudun korkeat arseenipitoisuudet ovat olleet tarkassa syynissä. -Länsi-Suomessa on vuoden 2006 kalakuolemien myötä kartoitettu happamia sulfaattimaita, jotka heikentävät pintavesiä. Tavoitteena on saada Suomen happamien sulfaattimaiden yleiskartta valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Laajassa EU:n Life+ hankkeessa selvitetään myös tekniikoita ja toimintatapoja, jotta happamuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin voidaan todella alkaa, painottaa aluejohtaja Breilin. Energiahuolto ja ympäristö Geologian tutkimuskeskus on tutkinut tehostetusti Suomen turvevaroja jo 1970-luvulta lähtien. Aluejohtaja Olli Breilin kertookin, että GTK tutkii soita noin hehtaarin alueelta vuodessa. -Turvevarat Suomessa vastaavat energiatasoltaan Norjan Pohjanmeren öljyvaroja. Tällä hetkellä soiden pinta-alasta on käytössä vajaa prosentti. Kyse on marginaalisesta määrästä, kun ajattelee, että miljoonan Suomalaisen koti lämpiää turve-energialla, sanoo Breilin. GTK on mukana useissa geoenergia eli kalliolämpöhankkeessa, Geoenergiaa voidaan hyödyntää rinnanmuiden energiamuotojen kanssa. Erityisesti viilennystä kaipaavissa kohteissa geoenergia on kilpailukykyinen. -Toimintatapamme on tutkia, mallintaa ja mitoittaa isoja lämpökaivokenttiä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa ja annamme heille speksit, minkä pohjalta rakentaja voi työn toteuttaa. Teemme myös selvityksiä ydinenergialaitosten rakentamiseen ja loppusijoitukseen liittyen. JAKELU JA ILMESTYMINEN Itella Oyj:n päiväkannossa kotitalouksiin kerran kuussa Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan ja Sievin alueella. Mahdolliset virheellisesti toimitetut tai pois jääneet ilmoitukset julkaistaan seuraavassa lehdessä suoriteperusteisesti. Vastuu virheistä rajoittuu enintään kertakorjaukseen Force Majeure -tapaukset huomioiden. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA Kustannus Oy Kallio Käynti- ja laskutusosoite Juurikoskenkatu 6 LH Ylivieska Y-tunnus Toimitusjohtaja Mika Moilanen ILMOITUSAINEISTOT Sähköpostina Mukaan tarvittavat kuvat, logot ja tekstit. Aineisto toimitettava kutakin julkaisuviikkoa edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä tai sopimuksen mukaan. MEDIATIEDOT Mediahinnat etusivu 1,71 /pmm, sisäsivu 1,51 /pmm, takasivu 1,61 /pmm, laskutuskulu 5,-/ lasku. Hintoihin lisätään alv 23%. Palstanleveydet: 38 mm, 80 mm, 122 mm, 164 mm, 206 mm, 248 mm, 290 mm. Sivun korkeus 390 mm. Linjatiheys 100 lpi, kuvien tarkkuus vähintään 200 ppi 1:1 koossa. Painomenetelmä offset. Tiedostomuodot PDF, CS5, FH11. Mika Moilanen Puh Vastaava toimittaja Mika Moilanen Puh Myyntineuvottelija Puh Sivunvalmistus Marko Virkkula, puh Painopaikka Kisapaino Oy, Kiuruvesi

3 Vko 10/2012 Sivu 3 Alavieskan Lasiasennus Oy Lasipalvelut tuulilasin korjauksista tyylikkäisiin sisustusratkaisuihin Alavieskan Lasiasennus Oy on täyden palvelun lasiliike, josta saat kaikki ikkunakorjaukset, monipuoliset lasitustyöt sekä lasialan tuotteet. Yrityksen pääkallonpaikka sijaitsee Kalajoella ja vuosikymmenten kokemuksen myötä yritys tunnetaan luotettavana toimijana myös ympäristökunnissa. -Isäni perusti Alavieskan Lasiasennuksen 36 vuotta sitten Alavieskaan. Siellä yritys toimi kolme vuotta kunnes siirtyi Kalajoelle. Kotipaikkaylpeys säilytti Alavieskan yrityksen nimessä, eikä sitä ole koettu tarpeelliseksi muuttaa, kertoo Lasipalvelun toimitusjohtaja, Alavieskassa itsekin asuva, Harri Heikkilä. -Itse tulin yritykseen töihin suoraan koulun penkiltä eli työkokemusta on kertynyt jo 25 vuoden ajalta. Sukupolvenvaihdos tehtiin yhdeksän vuotta sitten, jolloin otin Lasiasennuksen vetovastuun. Alavieskan Lasiasennus työllistää tällä hetkellä Harrin lisäksi yhden työntekijän ja asiakaskuntaa riittää noin 100 kilometrin säteellä Kalajoelta. Viime kesänä koettiin surun hetkiä Harrin isän poistuttua keskuudestamme. -Viime kesä oli muutenkin rankkaa aikaa. Töissä oltiin periaatteessa koko ajan. Perhettäkin näki pääasiassa työpaikalla, kun he kävivät siellä tapaamassa. Sitten oli vielä isän menehtyminen. Isän kanssa olimme hyvin läheisissä väleissä. Yhteyksissä olimme lähes päivittäin. Isä oli korvaamaton apu eläkepäivilläänkin. Aina sai apua kiireeseen ja häneltä pystyi aina kysymään neuvoja, jos aihetta oli. Monipuolinen lasiala Moottoripyöräily on Alavieskan Lasiasennuksen Harri Heikkilän rakkaimpia harrastuksia. Lasi on toimialana monipuolinen ja eri työnkuvia onkin useita. Alavieskan Lasiasennuksen palveluihin kuuluvat mm. terassi- ja parvekelasitukset, tuulilasien korjaukset ja perinteiset ikkunapalvelut. -Meille on vuosikymmenten aikana kertynyt sen verran kokemusta, että osaamme auttaa valitsemaan juuri oikean ja toimivan lasitusratkaisun. Halutessa tuotteet työstetään myös määrämittaan. Meiltä saa hionnat ja asennukset helposti ja vaivattomasti, Harri selvittää. Alavieskan Lasiasennus hoitaa siis käytännössä kaikki lasialan kohteet. -Tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme ovat autojen ja työkoneiden lasien korjaukset ja vaihdot, Harri kertoo ja jatkaa. -Rakentaessa ja remontoitaessa kannattaa muistaa lasittajien palvelut. Meiltä löytyvät muunmuassa wcja eteistilojen peilit sekä peililiukuovet. Peililiukuovilla säästät tilaa, saat avaruutta huoneeseen ja uutta ilmettä vaikka makuuhuoneeseen, eteiseen tai toimistoon. Keittiön välitilojen lasitus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina hurjasti. -Asiakas voi esimerkiksi asettaa printatun kuvan, maalata tai tapetoida tilan, jonka jälkeen me laitamme lasin päälle. Meiltä löytyy myös maalattuja laseja. Saunat lasittuvat Saunojen lasiseinät ovat melkein jo standardi nykypäivän rakentajilla. Harvemmin enää näkee täysin puusta tehtyjä umpisaunoja. Lasin läpinäkyvyys antaa enemmän tilan tuntua. -Tottakai meiltä löytyvät perinteiset ikkunalasit. Asiakkaat hakevat lasia moneen käyttöön. Koristelasia ja maitolasia käytetään paljon esimerkiksi väliovissa. Erikoislasit Alavieskan Lasiasennuksen kautta saat myös erikoisempia ratkaisuja. Palosuojalasit, profiililasit, valoa hajoittavat ja suuntaavat lasit, mittatilauslasit, vanhanaikaiset lasit muunmuassa löytyvät valikoimasta. -Esimerkiksi koneantiikkilasia käytetään sisustuslasina vaikka keittiöissä. Antiikkilasia sulattamalla saadaan kivat värit aikaiseksi Ompelukoneiden aatelia! Pfaff Select 3,0 ja tätä kautta vanhahtavaa värimaailmaa. Koneantiikkilasia ostetaan pääsääntöisesti opistojen lasinsulatuskursseille. Terassi- ja parvekelasit Kesän lähestyessä alkaa vahva terassi- ja parvekelasitusten sesonkiaika. -Terassilasitus on asuntosi ympärivuotisen viihtyisyyden lisäämiseksi helppo, huoleton ja edullinen ratkaisu. Lisäksi kauttamme saa myös lasikatteet, eli myös terassin katot onnistuu myös tehdä lasista. Nyt talvihintaan! Tuunaajan unelmakone - ompelee kankaat silkistä nahkaan Pohjanmaan ICT-palvelu uusiin toimitiloihin Nivalassa - vahva - monipuolinen - helppo ommelvalikoima vain yhdellä napinpainalluksella Kysy tarjous! Meillä myös ompelupalvelu Pohjanmaan ICT-palvelu on Nivalaan ja lähiympäristön kuntiin, yrityksille ja yksityishenkilöille tietotekniikkapalveluja tarjoava yritys. Yrittäjä Jani Karppinen kertoo, että Pohjanmaan ICT-palvelu Oy perustettiin vuonna Aikaisemmin asiakaskunta koostui pääasiassa yrityksistä ja nyt on aika tarjota palveluita enemmän yksityispuolellekin. - Meillähän oli alkuun toimitilat Nivalassa, mutta silloinen työtilanne oli vähän erilainen. Huomasimme, että työt tapahtuivat pääasiallisesti yrityksissä, joten suuremmille tiloille ei ollut tarvetta. Nyt tilanne on muuttunut. Pohjanmaan ICT-palvelu on kortteerannut tähän asti Janin kotipihassa. Ahtaus kuitenkin pakotti hankkimaan yritykselle väljemmät puitteet. Sopivat tilat löytyivät Nivalan Kalliontieltä ja avajaisia vietettiin viime perjantaina. -Yksityispuolen asiakkaat ovat löytäneet palvelumme yhä enenemässä määrin, vaikka yritimmekin olla vähän niinkuin piilossa. Kyselyitä onkin riittänyt ja tulimme johtopäätökseen, että yritystoiminnassa on otettava seuraava askel, Jani selvittää. Myynti, huolto ja korjaus Pohjanmaa ICT-palvelun palvelut eivät muutu aikaisemmasta. Voidaankin sanoa, että palvelukokonaisuuteen kuuluu kaikki, mitä tietotekniikka-ala sisällään pitää. -Tietokoneet, oheislaitteet ja tarvikkeet, niiden myynti, huolto ja korjaus. Rakennamme edelleen myös tietoverkkoja sekä kuparilla että kuidulla ja tarjoamme ylläpito- ja tietoturvapalveluita yrityksille kahden miehen voimin, sanoo Jani. -Laitekauppaa olemme tehneet koko ajan, mutta Lauantaina työn touhussa ollut toimitusjohtaja Jani Karppinen toivottaa sekä vanhat että uudet asiakkaat tervetulleeksi. varastossa niitä ei ole ollut. Nyt saamme koneet esille. Tietokonepuolella kauttamme saa kaikkia merkkejä, mutta päämerkkimme on Fujitsu. Halutessa kokoamme asiakkaalle koneen kokonaan ihan alusta alkaen. Kokoaminen on kuitenkin vähentynyt vuosien varrella, sillä isoilta valmistajilta löytyy toimivat ratkaisut tarpeeseen kuin tarpeeseen. Pohjanmaan ICT-palvelun toiminta perustuu rehelliseen, luottamukselliseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Tavoitteena on pitää hyllyillä sitä mitä kukainenkin tarvii. Vuosien kokemuksella ICT:läiset tietävät kyllä, mitä artikkeleita tarjolla on pidettävä. -Lähtökohtanamme ovat yrityksesi tai henkilökohtaiset tarpeesi, jotka pyrimme toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Palvelumme on kokonaisvaltaista, joten autamme internetoperaattorin ja -yhteyden valinnassa, toimitamme tarvittavat tietotekniikkalaitteistot, rakennamme verkon ja huolehdimme järjestelmän ylläpidosta ja tietoturvasta, Jani kiteyttää. Antinkankaantie 30, Raahe, p , Can-Am ja Lynx-huolto HUOMIO RAKENTAJAT! Kaikki maanrakennustyöt ammattitaidolla! -Rakennusten pohjatyöt -Hiekat -Sorat -Murskeet -Ruokamulta - Jätevesijärjestelmät (salaojat ja niihin liittyvät tarvikkeet) SUOMENSELÄN SORA JA KULJETUS OY ,

4 Vko 10/2012 Sivu 4 Pelti ja Rakennus Muhola Oy Kattourakointia ja rakennustoimintaa toisessa sukupolvessa KESKI-POHJANMAAN LAAJIN VALIKOIMA ERGONOMISIA TYÖTUOLEJA JA TOIMISTOKALUSTEITA AMMATTIKÄYTTÖÖN. SUORAAN VARASTOMYYNNISTÄ MARALUXKALUSTEET Kosilankatu 3 Kokkola. Puh. (08) Avoinna ma-pe Pelti ja Rakennus Muhola Oy on Sievissä toimiva rakennusalan yritys. Yritys toimii rakennusurakoitsijana sekä peltisepänliikkeenä ja se myy ja asentaa katto- ja seinäprofiileja, sadevesijärjestelmiä sekä kattoturvallisuustuotteita. Lisäksi Pelti ja Rakennus Muhola valmistaa erilaisia listoja, ikkunapeltejä ja piipunpellityksiä tilausten mukaan. Toimitusjohtajana toimii Jukka Muhola. Jukka on yrittäjä toisessa polvessa. -Isäni perusti peltisepänliikkeen vuonna 1968 ja tulin yritykseen mukaan vuonna Nyt vedän yritystä yksin, kertoo Jukka. Pelti- ja rakennusala ja yrittäminen on Jukalla ollut koko ajan luonnollinen valinta. -Eiköhän se homma ollut selvä jo silloin kun kaksivuotiaana kiipesin ensimmäistä kertaa isän perässä katolle. On tässä muutakin kokeiltu, eli olin muutaman vuoden vieraallakin töissä. Mutta kuitenkin tämä ala on niin veressä, että loppupeleissä oli aika selvää että palaan tälle alalle takaisin. Pelti ja Rakenus Muholan toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon ja laadukkaisiin tuotteisiin. Vuosikymmenten aikana tehty laadukas työ antaa pohjan positiivisille näkymille tulevaisuudessakin. -Kyllä se paras mainos on aina hyvin tehty työ. Aina Pelti ja Rakennus Muhola Oy:n Jukka Muhola näkee alan työnäkymät valoisina. on kysyntää hyvälle tekijälle. Yrityksessämme olemme perustaneet työntekomme ahkeruuteen ja luotettavuuteen. Työtilanne näyttääkin ihan hyvältä. Normaali vilkas kesä on tulossa. Kattoremontit Tiili-, huopa-, kuin peltikattokin tarvitsee ennen pitkää saneerausta. Pääasiallinen remonttitarve koskee vanhempia kiinteistöjä, mutta uusissakin taloissa voi olla tarpeen korjata puutteita. Kattoremontin jättäminen ammattilaisille on huoleton vaihtoehto. -Kattourakka kannattaa aina antaa luotettavan ammattilaisen tehtäväksi, sillä rakennusalalla on monenlaisia yrittäjiä, joiden toimintaperiaatteet eivät läheskään aina ole hyvän tavan mukaisia. Toteutamme uudisrakennuksien ja saneerauskohteiden kattojen pellitykset asiakkaan toiveiden mukaan. Teemme vanhempiin rakennuksiin kattojen korotukset. Toimitamme myös erikseen laadukkaat Plannja -peltikatteet ja tarvikkeet, selvittää toimitusjohtaja Jukka Muhola. Peltisepäntyöt Pelti ja Rakennus Muhola valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan kaikenlaisia peltiosia, kuten rakennuslistat, ikkunalistat, piipun pellitykset ja läpiviennit. -Toimitamme myös laadukkaat sadevesijärjestelmät valmiiksi asennettuna. Saumatonta vesikourua on saatavana sekä pyöreänä, että kanttisena. Lisäksi valikoimastamme löytyy kattoturvallisuustuotteet eli kaikenlaiset tikkaat, kävelysillat ja lumiesteet on saatavissa tarvittaessa paikoilleen asennettuina. Rakennusurakointi Pelti ja Rakennus Muhola hoitaa niin isot kuin pienetkin rakennusurakat. -Pääasiassa valmistamme omakotitaloja kappaletavarasta asiakkaan haluamaan valmiuteen. Valmistamme myös muita uudisrakennuksia kuten lomaasuntoja ja halleja. Pystytämme elementti-talopaketteja tilauksesta ja urakoimme talotehtaille pystytyksiä. Teemme myös kaikenlaisia saneerauksia kiinteistöihin, kuten kattokorotuksia. Edullisen hinnan ja hyvän laadun lisäksi kannattaa muistaa myös kotitalousvähennys työn osuudesta. Toimitusjohtaja Muhola kertoo, että tulevaisuusnäkymät ovat alalla valoisat. -Nöyrästi mennään. Tähänkin asti on edetty maltillisesti kysynnän mukaan ja samalla linjalla jatketaan tulevaisuudessakin. Puukorjuu, puukuljetus, metsähakkuu KONEYHTYMÄ KÄNSÄLÄ AY Sievinmäentie 183, Markkula koneyhtymakansala.www.fi

5 Vko 10/2012 Sivu 5 RVM Yhtiöt oy Apu yritysten ja yksityishenkilöiden talouden suunnitteluun Päivi Vuori. Mitä RVM Yhtiöt tekee? Kilpailuttaa ja vertailee asiakkaiden puolesta kun aiheena on henkilövakuuttaminen, säästäminen, sijoittaminen, kassanhallinta ja veropuolen asiat. RVM Yhtiöiden asiantuntijat tekevät tutustumiskäyntejä yrityksiin ja näillä käynneillä käydään läpi mm. yrittäjän omaa turvaa, perheen turvaa ja eläketurvaa. RVM Yhtiöiden asiakashankinnan toimipisteet Nivalassa ja Oulussa laajentavat toimintaansa. Nyt haetaan vähintään neljää uutta asiakashankinnan assistenttia lisääntyvään ajanvarauksen tarpeeseen. Assistentit varaavat aikoja talouspuolen asiantuntijoille yrityskäynteihin. Tanja Häkkilä. Ari-Pekka Päivärinta avasi Autonomin Nivalaan Jo kolmen vuoden ajan assistenttina toimineet Tanja Häkkilä ja Päivi Vuori kertovat työstään mielenkiintoisena ja erittäin sopivana alana henkilöille jotka haluavat työskennellä ihmisten kanssa. Työ joustaa tekijänsä tarpeiden mukaan. Tanja on toiminut aikaisemmin keittiöalalla ja myyntitehtävissä ja toteaa ettei enää haluaisi vaihtaa takaisin entiseen juuri työn joustavuuden vuoksi. Joustavuus ei toki tarkoita sitä, ettei työtä tarvitse tehdä, vaan sitä että työaika ottaa huomioon myös lastenhoidon tarpeet ja omat muut tärkeät menot. Tämä on mahdollista silloin kun palkkaus rakentuu sekä pohja- että provisiopalkasta. RVM Yhtiöiden toimipiste Nivalassa toimii samoissa tiloissa, missä aikaisemmin toimi eri puhelinmyyntiyrityksiä. Välillä tuntuu, että paikan mukana on edellisten toimijoiden maine siirtynyt seuraavalle, toteaa nyt toimistoa hoitava Kaarina Puusaari-Niemelä. RVM Yhtiöt Oy on kuitenkin toiminut jo vuodesta 1994 asti ja on n. 80 henkinen asiantuntijaorganisaatio, jolla ei ole sidossuhteita pankkeihin, vakuutus-, rahasto-, tai varainhoitoyhtiöihin. Toimintamme on puolueetonta ja vertailut näissä palveluissa tehdään asiakkaan edun mukaisesti joten voimme olla ylpeitä työnantajamme toiminnasta kertoo Puusaari- Niemelä..fi Nuoret yrittäjät esiintyivät liikkeen avajaispäivänä edukseen ottaen koko perheen huomioon markkinointikampanjassaan. Herkullinen makkaran tuoksu kiemurteli pihamaalla ja kahvitarjoilun munkit olivat kokoa extra large. Vaimoväki viihtyi Tupperware-esittelyn merkeissä ja toimen esittelijä sai useita kotikutsuja sovittua päivän aikana. Tupa oli täynnä väkeä kun puolen päivän aikaan piipahdin paikalla. Autonomi palvelupisteestä löytyy tilavat korjaamotilat ja nykyaikaiset laitteet autojen vikakoodien lukuun ja nollaukseen. Ympäristöasiat on myös huomioitu automaalien valinnassa. Maalaamotoiminta on vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Yrittäjä lupaa myös opastaa vahinkoilmoitusten teossa. Kysymyksessä on täyden palvelun korjaamo aina rengasmyyntiä myöden. Rekisteritunnuksella löytyy oikeat osat korjattaviin autoihin ja työ on takuutyötä kilpailukykyiseen hintaan, lupaa yrittäjä. Avajaispäivänä arvottiin huolto tankkauksella. Korjaamotoiminnan lisäksi yrittäjä vuokraa minikaivinkonetta. Anneli Päivärinta piti huolen vaimoväen kiinnostuksen kohteista korjaamon avajaispäivänä. RASKAAN KALUSTON HUOLTO JA VARAOSAT JCB SAUER-DANFOSS SCANRECO STEELWRIST Huolto Varaosat Ruojantie 60 Nivala HAUTAKIVET ~ Lisänimet vanhoihin kiviin ~ Vanhojen kivien entisöinnit Järvikyläntie 182, Nivala puh Ari-Pekka Päivärinta työpöytänsä takana korjaamon toimistotiloissa. Kahvit keitti Hilkka Sikala.

6 Vko 10/2012 Sivu 6 Tmi Ruosteenesto Sauli Nahkalalta löydät autoosi ruosteenestokäsittelyt ja maalipinnan suojaukset Yhteistyö katto-organisaatio Finikorin kanssa on ollut yrittäjä Sauli Nahkalan mielestä saumatonta, jo melkein kolmekymmentä vuotta. Sauli siirsi liiketoimintansa Suopellontieltä Ylivieskan keskustasta Rajaniementielle Oulun tien varteen kotipaikalleen Rajaniementie 45:een noin kahdeksan vuotta sitten. Yrittäjänä toimimisen parhaina puolina Sauli tuo esiin työn vaihtelevuuden ja vapauden ja vastapainona vaakakupissa työn sitovuuden myös silloin tällöin viikonloppuisin. Mutta yrittämistä se ei ole hidastanut, koska nykyisillä kommunikointivälineillä ollaan tarvittaessa tavoitettavissa melkein missä vain, hän toteaa. Sauli harrastelee vapaaaikanaan mm. kalastusta ja hänet voi tarvittaessa tavoittaa vaikka muikkuverkoilla Kuusamosta, mutta aina yrittäjä puhelimensa päivystää ja vapaita auton suojauskäsittelyitä löytyy palveluita tarvitseville. Sauli Nahkalan ura alkoi Mattiloiden autoliikkeestä ja nimenomaisesti Heimo Mattilan palveluksesta ja myöhemmin Heimon liikkeestä hän siirtyi Hakalan Osmon palvelukseen ja sieltä sittemmin Aution autoon. Sieltä sitten käynnistyi erilaisin toimin yhteistyö osuuskuntamuotoisen kattojärjestön suuntaan Finikoriin, ja myöhemmin omaan yritykseen, jossa Sauli toimii tuottaen palveluita maalipinnan suojauskäsittelyinä sekä ruosteenestokäsittelyinä asiakkailleen. Sauli toimii organisaatiossaan itsenäisesti ja on alansa huippuosaaja. Merkittävimpinä muutoksina hän mainitsee alalla tapahtuneet muutokset mm. siirtymän vesiohenteisten liuottimien ja ympäristöystävällisten kemi- Kuvassa yrittäjä Sauli Nahkala. kaalien käyttöön. Toki vaihtoehtoja löytyy aina eriasteisia erilaisten suojauskäsittelyiden osalta. Tällä kuvasarjalla saat käsityksen työn eri vaiheista. Sauli toteaa esimerkkinä Finikorin täyskäsittelyn, joka suoritetaan autoon täydessä laajuudessa, jossa kaikki sisälokasuojat irroitetaan ja kaikki alustamuo- Nyt Koti Kuntoon Laadukkaasti! Uudisrakentaminen ja remontit - laatoitukset - tapetoinnit - maalaukset ym. KULMAKUNNAN KUTKUTTAJAT Huomioi nyt suurempi kotitalousvähennys! Tervetuloa!!! Vieraile verkossa Mika Moilanen Tmi Olavi Palola Tenkan tietovisa & karaoke keskiviikkoisin! Perjantaisin ja lauantaisin karaokea! Lauantaina 24.3 Avoinna Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai vit puretaan käsittelyn ajaksi ja suojaukset tehdään koteloaineilla sekä alusta suojataan alusta-aineilla. Täydellisen FI 4085 standardin mukaisen käsittelyn suoja- ajaksi on katsottu kahdesta kolmeen vuotta. Siksi takuu ko. käsittelylle jatkuu aina 2 3 vuoden ajaksi uusintakäsittelyn jälkeen. Kysymyksessä on tällöin 12 vuoden ruosteenestokäsittely ja takuu. Katsastusinsinöörit eivät katsele autojen suojakoteloita muovien alle, joten jokaisen autostaan huolehtivan kannattaa tutkia myös näistä kohdin miten ajoneuvoa voitaisiin vielä tarkemmin suojata hapettumilta. Lisäturvakäsittelyn Saulilta saa luonnollisesti myös kaikkiin uusiin autoihin. Kevään rospuuttokelit ja suolat aiheuttavat aina autoihin kulumisesta seuraavia vaikutuksia, joten ruosteenestokäsittelyille on tänäkin keväänä kysyntää, soitto Nahkalan Saulille auttaa tässäkin vaivassa ja ajoneuvostahan kannattaa aina huolehtia. Pulkkilantie 810, Haapavesi Puh Ruosteenestokäsittelyn aloitusvaihe. 2. Ruiskutuskäsittely suoja-aineella. 3. Suojausaine ruiskutuksen jälkeen. 4. Valmis ruosteenestokäsittely. Löydät KAIKKI Kallion Seutu-lehden numerot netistä Puh Rakennus ja remonttipalvelu Tmi Olavi Palola NIVALA Haketuspalvelu Maansiirtourakointi Pellonraivaus KONE- JA ENERGIA VALTONEN OY Pekantie 9, Sievi Puh Yli 30 vuoden kokemuksella KALAJOEN MAALAUSLIIKE Tenho Tokola Kivimaantie 5, Rautio Puh , fax (08) AUTOKORJAAMO JA MAALAUS KESKINEN 4,80 /kg

7 Vko 10/2012 Sivu 7 Musiikkinäytelmä Rauli Badding Somerjoesta Kuormalavojen osto ja myynti Teemme: - Kanaalilouhintaa - Rakennuksien pohjien louhintaa - Kiven ampumista - Kanavalouhintaa - Lisäksi massalouhinta ja rammerityöt Ensi-ilta klo (loppuunmyyty) Muut esitykset: ti klo pe klo la klo su klo ja ti klo ke klo pe klo su klo ja Käsikirjoitus Marianne Tikkanen Ohjaus Eija-Liisa Pokki Lisätiedot ja varaukset puh Ylivieskan Teatteri, Korjaamontie 15 Liput 10/15 Jan-Henrik TUULILASIT, KORJAUKSET - MYYNTI - ASENNUS T:MI RAIMO HAPPO, , AUTOLAAKSO YLIVIESKA LIITYIMME UUTEEN AUTONOMI KORJAAMOKETJUUN Huollamme ja korjaamme kaikki autot takuutyönä, auton merkistä riippumatta. Kauttamme myös laadukkaat ja edulliset varaosat. Tässä 5 järkisyytä tuoda autosi meille huollettavaksi: 1. PAIKALLISUUS: Kaikki Autonomiauto korjaamot ovat palvelevia paikallisyrittäjiä. 2. HELPPOUS: Asioiminen on helppoa, sinun tarvitsee tietää vain re - kisteritunnuksesi. 3. NOPEUS: Meiltä saat määräaikais - huollot ja varaosat aina nopeasti. 4. EDULLISUUS: Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat ja tarkat hinta-arviot heti. 5. LUOTETTAVUUS: Kaikille tehdyille töille ja varaosille aina laatutakuu. PALVELUIHIMME KUULUU Autokorjaukset (koneremontit, jakopään remontit, öljyn vaihdot ym. ) Vuosihuollot Neli - pyöräsuuntaukset Ruosteenestokäsittelyt (ruostesuojaus) Auton vikakoodi luvut ja poistot Katsastushuollot Rengasmyynti Rengastyöt (renkaiden vaihto, renkaiden tasapainotus ) Automaalaukset Autojen sisäpesut ja vahaukset Minikaivinkoneurakointi ja vuokraus MAALAUS Autojen maalauksissa käytämme ympäristöystävällisiä ja korkealaatuisia De Beer -automaalituotteita. VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ Olemme vakuutusyhtiöiden hyväksymä maalaamo, joten voimme korjata kolaroidun autosi takaisin tieliikennekäyttöön. Opastamme myös vahinkoilmoituksen teossa. Käytössämme on vakuutusyhtiöiden hyväksymä Wincabas-laskentaohjelmisto. AUTOJEN VIKAKOODI LUVUT JA POISTOT Käytössämme on myös AUTOCOM-diagnostiikka- ja -vianhakujärjestelmä. Vikojen määrittä - minen: ABS-jarrut, luistonestot, sytytysjärjestelmät ym. Lisäksi: huoltovalon nollaukset, avai - mien koodaukset ja ajonestolaiteet. Ari-Pekka Päivärinta Oy Ylivieskantie 189b, Nivala P , Palvelemme: ma pe 8 17 (sopimuksen mukaan muulloinkin)

8 Kallion Seutu Vko 10/2012 Alavieska Ylivieska Sievi Nivala vko 10 Puolueeton paikallislehti KALLIOLÄMPÖPORAUKSET Lämpökaivoporaukset ennen kevään ruuhkia! Puh MAA- JA KALLIOPERÄN ASIANTUNTIJA ENERGIA Geoenergian tuotantokenttien mitoitus ja mallinnus Turvevarojen kartoitus MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Pohjavesivarat ja laatu Maa- ja kiviainestiedot Happamien sulfaattimaiden kartoitus Maaperän rakennettavuus MALMIT JA MINERAALIT Malminetsintä ja mineraalitekniikka Lisätietoja: toimialapäällikkö Jarmo Kallio, puh toimialapäällikkö Miikka Paalijärvi, puh NYT ON AIKA VARATA KESÄN KATTOREMONTIT! Vaasantie 6, KOKKOLA puh Uusi ContiIceContact. Brilliant Plus nastateknologialla. Uutuus! Kysy uusia talomallejamme! Myynti: Kalajoki-Raahe-Sotkamo Talomyynti Keijo Vierimaa TEERIJÄRVI puh , Fax Kysy nyt varastontyhjennystarjouksemme! Rengasliike Kimmo Sorjonen Kiskotie 4, Ylivieska Puh

Ari-Pekka Päivärinta Oy

Ari-Pekka Päivärinta Oy 20.2.2013 vko 8 Puolueeton paikallislehti KORJAUS MAALAUS RENGASTYÖT AUTOKORJAAMO Ari-Pekka Päivärinta Oy Korjaus Maalaus Rengastyöt ja myynti Vikakoodinluvut ja -poistot Nelipyöräsuuntaukset Ilmastointihuollot

Lisätiedot

Olga K nyt UUDESSA OSOITTEESSA

Olga K nyt UUDESSA OSOITTEESSA Alavieska 18.4.2012 vko 16 Puolueeton paikallislehti Ylivieska Nivala Sievi Maakunnan paras valikoima varaosia ja tarvikkeita Kaikkiosat osatsamasta samastapaikasta. paikasta. Kaikki Traktorienvaraosat:

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Metalliromun välitys Ongelmajätehuolto KULJETUSLIIKE MODUVIA OY

Kuljetuspalvelu Metalliromun välitys Ongelmajätehuolto KULJETUSLIIKE MODUVIA OY 18.5.2011 vko 20 Puolueeton paikallislehti Tarvitsetko lemmoikpailikleasni? luotettavan hoit Ylivieskan lemmikkieläinhoitola tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista täysihoitoa lemmikillesi ympäri vuoden.

Lisätiedot

RAKENNUSPELTITYÖT. piipunpellit turvavarusteet vesikourut listat 4 m koneella PELTITYÖ OY

RAKENNUSPELTITYÖT. piipunpellit turvavarusteet vesikourut listat 4 m koneella PELTITYÖ OY Mainos 13.9. vk 37 ilmoitusliite RAKENNUSPELTITYÖT lumiesteet kattotyöt kattopellit kävelysillat aluskatteet piipunpellit turvavarusteet vesikourut listat 4 m koneella tikkaat lapetikkaat kaikille tuotteille

Lisätiedot

Kverneland 4x16. Automaatti aurat tukipyörällä

Kverneland 4x16. Automaatti aurat tukipyörällä Mainos 18.10. vk 42 ilmoitusliite Sailokoski Ky Traktorit Maatalouskoneet Raudan myynti - M yyn t i-v ä lit ys-ost o - Can-Am ja Lynx-huolto 050 590 0099 Jokilaaksojen hinauspalvelu 044 313 8518 - Ka ike

Lisätiedot

Kun tilaat meiltä on sinulla Ässä hihassa! Antinkankaantie 30, 92130 Raahe, p. 08 220 032, 0400-587 219

Kun tilaat meiltä on sinulla Ässä hihassa! Antinkankaantie 30, 92130 Raahe, p. 08 220 032, 0400-587 219 4.12.2013 vko 49 Puolueeton paikallislehti Täyden palvelun tti! on kattorem KATTO OPTIMAL Kattoremontit pelti, tiili ja huopa Katon korotukset Lisälämmöneristykset ulkoseinä ja välipohja Ulkoverhousremontit

Lisätiedot

TALVIRENKAAT NIVALASTA. Meillä hyvä valikoima Varastossa. Esim Nokia, Hankook, Michelin, Marangoni, Bridgestone ym.

TALVIRENKAAT NIVALASTA. Meillä hyvä valikoima Varastossa. Esim Nokia, Hankook, Michelin, Marangoni, Bridgestone ym. 19.10.2011 vko 42 Puolueeton paikallislehti henkilönostimet, maantiivistäjät, pensasleikkurit, puutarhajyrsimet, piikkaus- ja porakoneet ja paljon muuta vuokraa cramo ylivieska Ratakatu 22, 84100 Ylivieska.

Lisätiedot

Nopea päättäjä saa talopakettinsa tontille vielä tänä kesänä. Tule valitsemaan oma talosi heti. OMA VAPAUS VALITA.

Nopea päättäjä saa talopakettinsa tontille vielä tänä kesänä. Tule valitsemaan oma talosi heti. OMA VAPAUS VALITA. Alavieska Ylivieska Sievi 12.5.2010 vko 19 Puolueeton paikallislehti Nivala ( Alavieska www.omatalo.com Ylivieska Sievi Nivala OMA VAPAUS VALITA. YHTEYSTIEDOT SIVULLA 2 Nopea päättäjä saa talopakettinsa

Lisätiedot

HYVÄN OLON KESKUS NYT ON AIKA VARATA KESÄN KATTOREMONTIT! Saimme erän Nishiki Stiff -maastopyöriä. Suositushinta. 299 Toppa-ale NYT MYYDÄÄN HINTAAN

HYVÄN OLON KESKUS NYT ON AIKA VARATA KESÄN KATTOREMONTIT! Saimme erän Nishiki Stiff -maastopyöriä. Suositushinta. 299 Toppa-ale NYT MYYDÄÄN HINTAAN 15.2.2012 vko 7 Puolueeton paikallislehti Lähihoitaja ja Koulutettu hieroja Susanna Hautala-Sirviö HYVÄN OLON KESKUS Puh. 040 3548 165 Pajalankatu 3 LH 35 Ylivieska Vyöhykehoidot Vauvoille koliikkihoidot

Lisätiedot

Nivalan ensimmäinen yksityinen päiväkoti Tuulentupa avaa ovensa 0-5 -vuotiaille naperoille elokuussa 2011. Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 6.30-17.

Nivalan ensimmäinen yksityinen päiväkoti Tuulentupa avaa ovensa 0-5 -vuotiaille naperoille elokuussa 2011. Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 6.30-17. 24.8.2011 vko 34 Puolueeton paikallislehti TÄYDEN PALVELUN AUTOTALO AVATTU NYT NIVALAAN Autokorjaukset Automaalaukset Ruosteenestokäsittelyt Rengasmyynti Rengastyöt Autojen vikakoodiluvut ja -poistot Autojen

Lisätiedot

www.vikingline.fi www.ctg-matkatoimistot.fi (suljettu 27.6.-15.7.) Puh. 040 3123 405 Fax 08 4123 418

www.vikingline.fi www.ctg-matkatoimistot.fi (suljettu 27.6.-15.7.) Puh. 040 3123 405 Fax 08 4123 418 13.7.2011 vko 28 Puolueeton paikallislehti Hiljalankatu 3, Haapajärvi Puh. (08) 764 113 Kalliontie 24, Nivala Puh. 040 734 9192 Tarjoamme monipuoliset palvelut juhliin kuin juhliin TERVETULOA RATSASTAMAAN

Lisätiedot

LAHJAT JOULUPUKIN KONTTIIN!

LAHJAT JOULUPUKIN KONTTIIN! 15.11.2010 vko 50 Puolueeton paikallislehti TOIVOTAMME HYVÄÄ JOULUA 2010 ASIAKKAILLEMME! City-Marketin ja Stemman vieressä Se Ylivieskan ainoa kotimainen katsastusasema palvelee AUTOKORJAAMO JA MAALAUS

Lisätiedot

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi

MODUVIA OY Juha Ruotsala Puh. 040 707 5846 www.moduvia.fi Mainos 27.9. vk 39 ilmoitusliite TYNGÄN KONE TEOLLINEN INTERNET LIIKUNTA S.4 S.5 Sailokoski Ky S.6 Nyt uusi parannettu versio Allemenevä KenLift AM sarjan invanostin Ei vie tilaa auton sisällä Meluton

Lisätiedot

Sportwagon! Malli! Pikku

Sportwagon! Malli! Pikku 13.3.2013 vko 11 Puolueeton paikallislehti Sopivaan hintaan! Kysytty turbo Audi! Ilmastoitu Volvo! Sportwagon! Hyvin pidetty! Turbo Saab! Audi A6 Avant 2.0 TDI -05 237 tkm, s-lasit + -peilit, 16 aluvant.,

Lisätiedot

Lämmintä alkavaan talveen: Ze-Ze, Zhenzi, Intown, Fredrikson 149,95. koot 42-56. Myös ompelu- ja. pukeutumispalvelut!

Lämmintä alkavaan talveen: Ze-Ze, Zhenzi, Intown, Fredrikson 149,95. koot 42-56. Myös ompelu- ja. pukeutumispalvelut! 23.10.2013 vko 43 Puolueeton paikallislehti Lämmintä alkavaan talveen: G-FORCE STUD n Ze-Ze, Zhenzi, Intown, Fredrikson varmaa pitoa jäällä ja sen huomaa! VKO 43 TARJOUS VKO 44 TARJOUS TARJOUS! 195/65R15

Lisätiedot

KYSY VAPAITA TONTTEJA KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ! Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi

KYSY VAPAITA TONTTEJA KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ! Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi 16.3.2011 vko 11 Puolueeton paikallislehti Pokaset Oy Uusi valvottu Lapsiparkki avattu! Tällä kupongilla veloitukseton tutustumiskäynti (sis.kuntosalin/ryhmäliikuntatunnin käytön) sekä mahdollisuus jättää

Lisätiedot

KOTITALO-talopaketit POMO-puuelementtihallit Rivitaloelementit rakennusliikkeille Kattoristikot pientaloihin

KOTITALO-talopaketit POMO-puuelementtihallit Rivitaloelementit rakennusliikkeille Kattoristikot pientaloihin Alavieska 21.11.2012 vko 47 Puolueeton paikallislehti Ylivieska Nivala Sievi KATTORISTIKOT AMMATTITAIDOLLA JA MITTATILAUSTYÖNÄ KOTITALO-talopaketit POMO-puuelementtihallit Rivitaloelementit rakennusliikkeille

Lisätiedot

UUDISTUNUT SISUSTUS TRENDO. Uusi erä. Rivieraa. saapunut! Audi A4 1.9. 18.12. tarjous. Kanavatyöt -20% 20.12. tarjous. Sisustustuotteet -20%

UUDISTUNUT SISUSTUS TRENDO. Uusi erä. Rivieraa. saapunut! Audi A4 1.9. 18.12. tarjous. Kanavatyöt -20% 20.12. tarjous. Sisustustuotteet -20% 14.12.2011 vko 50 Puolueeton paikallislehti Olga K:sta käsilaukkukoukut ja lahjakortit perheen naisille! UUDISTUNUT SISUSTUS TRENDO Värianalyysit jouluun asti tarjoushinnalla 55e! Erikoinen joulunalustarjous:

Lisätiedot

KANNOT POIS. pihalta ja puutarhasta. Oletko kyllästynyt pihapuiden kantoihin? Kantojyrsintä on edullista, eikä jätä jälkiä kuivaan nurmikkoon

KANNOT POIS. pihalta ja puutarhasta. Oletko kyllästynyt pihapuiden kantoihin? Kantojyrsintä on edullista, eikä jätä jälkiä kuivaan nurmikkoon Alavieska Ylivieska Sievi Nivala 17.10.2012 vko 42 Puolueeton paikallislehti Leppoisaa lomailua Runnin Kylpylässä Iisalmessa Loppusyksyn loma 150 / hlö / 2 vrk Sis. majoitus, buffetaamiaiset ja vapaat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Pyhäjärven kehittämisen kokoava voima ja yhteistyön rakentaja. Tarjoamme tilaa yritys ja osaamiskeskittymälle mm. valtateiden (4 ja 27) risteysalueella.

Lisätiedot

Uusi täysrehu hevosellesi! Complete - Grow - Mineral

Uusi täysrehu hevosellesi! Complete - Grow - Mineral 14.8.2013 vko 33 Puolueeton paikallislehti EI KOMPROMISSEJA! MICHELIN ENERGY TM Saver+ - renkaalla on alhainen vierinvastus, joka auttaa alentamaan niin polttoaineen kulutusta kuin hiilidioksidipäästöjä.

Lisätiedot

Massey-ferguson 30 Alkuperäiskuntoinen. Latolöytö, hieno alkuperäinen yksilö! 3 200. Rakentamisen ja remontoinnin tunnustettua huippuosaamista!

Massey-ferguson 30 Alkuperäiskuntoinen. Latolöytö, hieno alkuperäinen yksilö! 3 200. Rakentamisen ja remontoinnin tunnustettua huippuosaamista! Mainos 1.11. vk 44 ilmoitusliite Sailokoski Ky Traktorit Maatalouskoneet Raudan myynti - M yyn t i-v ä lit ys-ost o - Can-Am ja Lynx-huolto 050 590 0099 Jokilaaksojen hinauspalvelu 044 313 8518 Massey-ferguson

Lisätiedot

LIHAKAUPPA Suomalaista lihaa pieneen ja suureen tarpeeseen, arkeen ja juhlaan. Meiltä myös lahjakortit!

LIHAKAUPPA Suomalaista lihaa pieneen ja suureen tarpeeseen, arkeen ja juhlaan. Meiltä myös lahjakortit! Mainos 29.11. vk 48 ilmoitusliite Traktorit Maatalouskoneet Raudan myynti - M yyn t i-v ä lit ys-ost o - - Ka ike n la ise t t e r ä kse t - LIHAKAUPPA Suomalaista lihaa pieneen ja suureen tarpeeseen,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY

Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY 2 YRITYSMAAILMA Sijoitusten tuottoa kannattaa pohtia Korkotaso säilyy alhaisena Alkava kesä näyttää velallisen kannalta myönteiseltä. Lainojen

Lisätiedot

J Airio Oy. ATK- ja toimistotarvikkeet, ergonomiatuotteet ja liikelahjat. Antero Hillukkala p. 050 400 2303 anterohi@gmail.com www.hiiriohjain.

J Airio Oy. ATK- ja toimistotarvikkeet, ergonomiatuotteet ja liikelahjat. Antero Hillukkala p. 050 400 2303 anterohi@gmail.com www.hiiriohjain. 26.2.2014 vko 9 Puolueeton paikallislehti Rakentamisen ja remontoinnin tunnustettua huippuosaamista! Rakennus Palola Oy Palolantie 33 84100 Ylivieska Puh: 0400 951 663 ilkka.palola@omanetti.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Kuljetus- ja rakennusalojen yrityksillä oli vuonna erityisen paljon maksuvaikeuksia, toimialoilla. Vuonna 2011 uusia maksuhäiriömerkintöjä

Kuljetus- ja rakennusalojen yrityksillä oli vuonna erityisen paljon maksuvaikeuksia, toimialoilla. Vuonna 2011 uusia maksuhäiriömerkintöjä 18.1.2012 vko 3 Puolueeton paikallislehti Sanna palaa äitiyslomalta 23.1. HENNA MYLLYLÄ SANNA KAUKONEN MAARIT RAUTIAINEN Kelosyötteellä kelit parhaimmillaan! ANTIIKKIMESSUT Avoinna ma-pe 9-17, muina aikoina

Lisätiedot

EPPU NORMAALI KAJAANISSA 11.7.-10. Mukana myös. Kaukametsän piha 11.7.2010 klo 19. maailmanmusiikin pioneereihin kuuluva Mukutus Liput 25,-

EPPU NORMAALI KAJAANISSA 11.7.-10. Mukana myös. Kaukametsän piha 11.7.2010 klo 19. maailmanmusiikin pioneereihin kuuluva Mukutus Liput 25,- Alavieska Ylivieska Sievi Nivala 1662010 vko 24 Puolueeton paikallislehti EPPU NORMAALI KAJAANISSA 117-10 Kaukametsän piha 1172010 klo 19 Mukana myös maailmanmusiikin pioneereihin kuuluva Mukutus Liput

Lisätiedot

Yritys- Kuljetus. Nupposelta. BS-Saneeraus Oy. Espoon-Vantaan. BS-Saneeraus Oy

Yritys- Kuljetus. Nupposelta. BS-Saneeraus Oy. Espoon-Vantaan. BS-Saneeraus Oy Espoon-Vantaan Yritys- maailma Kesäkuu 2/2013 BS-Saneeraus Oy BS-Saneeraus Oy 040 040 682 8001 Kattojen maalaukset ja ja pesut pesut Tiilikattojen suojaukset Kattosaneeraukset Seinärappaukset Tasoitetyöt

Lisätiedot

sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti

sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti Yritys- RAKENNUS- EXTRA maailma Oulun seutu huhtikuu 2/2012 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

Yritys- Enemmän kuin edullinen! Pohjois-Suomen. Toukokuu 2/2013. ma-la 7-21 su 9-21. Omistajalle. Niurontie 7, 95600 Ylitornio 044-788 4984

Yritys- Enemmän kuin edullinen! Pohjois-Suomen. Toukokuu 2/2013. ma-la 7-21 su 9-21. Omistajalle. Niurontie 7, 95600 Ylitornio 044-788 4984 Pohjois-Suomen Yritys- maailma Toukokuu 2/2013 Ved Systems Oy Engineering Lämpökameralla lämpökuva digikuvalla tai ilman Vuodon ilmaisimet 040 7676 486 myynti@vedsys.com www.vedsys.com Terveenä töissä!

Lisätiedot