YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08) 410 9300"

Transkriptio

1 Alavieska Ylivieska Sievi Nivala vko 10 Puolueeton paikallislehti PALJON VAIHTUVIA TUOTERYHMIÄ: Laattoja Laminaatteja Kiukaita Kylpyhuonetarvikkeita RIEHUU RAUTAPOHJASSA! Sähkötarvikkeita Työkaluja Tapetteja Työasuja ja -kenkiä...sekä paljon muuta! Laatumerkityt ja SFS-standardin mukaiset KATTORISTIKOT NYT TALVIEHDOILLA VIESKAN ELEMENTTI OY UUSI AVATAAN YLIVIESKAN KODINKESKUKSEEN HUHTIKUUSSA! Avoinna: ma pe , la YLIVIESKA Savari-Pohjoinen Ruutihaantie 2, Puh. (08) NYT SE ON AVATTU! Tule tutustumaan rajuihin avajaisviikon tarjouksiin Vielä ehdit osallistua avajaisviikon arvontaan, palkintona 100 :n lahjakortteja Kalliontie 35 Nivala Puh Upeaa uutta kevättä Mode Mekosta MEKKOJA JAKKUJA TAKKEJA TUNIKOITA YM. PALJON KOKOJA JA MALLEJA kw Talven poistoja Tervetuloa tekemään löytöjä! % Haapajärvi Puistokatu 52 Nivala Toripiha 1 Puh Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la Lämpölaitosjärjestelmät Suomalainen lämpölaitos kotimaiselle polttoaineelle Hake - Turve - Pelletti - Vilja Omakotitalot Maatilat Viljankuivurit Teollisuuskiinteistöt Kaukolämpölaitokset Lämpökontit Reijo Santala Juha Valkama L k l k

2 Vko 10/2012 Sivu 2 Valtio elvyttää vuonna 2012 kansantaloutta -keventämälläkö tuloverotusta? Geologian tutkimuskeskus kartoittaa Jokilaaksojen nikkelipotentiaalin Huomatkaa: valtio keventää, eivät juurikaan kunnat. Valtio kompensoi täysimääräisesti elvyttäessään kevennykset kunnille. Veronkevennyksillä haetaan uutta ostovoimaa ja työllisyyden vahventumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Valtion toimeenpanemia veronkevennyksiä ei voi näin ollen käyttää tekosyynä kunnallisveroprosentin nostamiselle, vaan kunnallisveroprosentti on helpompi pitää ennallaan. Vaaliuurnat ovat tämän vuoden pitkän tähtäimen suunnitelmissa mahdollisine kuntauudistuksineen, joita jännityksellä seuraamme, kuinka kuntalaiset läpi valtakunnan muutokseen reagoivat. Kunnallisvero on osa suomalaista kireää ansiotulojen veroa. Keskivertokansalainen maksaa yleensä enemmän kunnallisveroja kuin valtionveroja. Kunnanvaltuustot päättävät itsenäisesti kunnallisveroprosentit, koska päätöksentekijät myös vastaavat veroilla saatavasta rahasta, joilla kunnalliset palvelut järjestetään. Kun katsomme takaisin esimerkiksi vuotta 1985 elimme tuolloin vielä kunnallisveron suhteen kulta-aikoja kansalaisten kannalta katsottuna. Suomen keskiarvoa kuvasti tuolloin todella kohtuullinen lukema kunnallisveron ollessa 15,98 prosenttiyksikköä valtakunnassamme kaikki kunnat mukaan luettuna. Tilannehan kulmoinoituu niin, että kun kunnallisveroa nostetaan niin kansa köyhtyy ja kunta ei kuitenkaan rikastu, vaan varsinainen vaurastuminen tulee uusien tuottavien työpaikkojen välityksellä ja sitä kautta yritysten menestymisen myötä valtakunnassa. Kun veroprosentin korotusta käytetään näennäisesti helppona ratkaisuna kunnan yritysten ja varsinaisten toimien kehittämisen sijaan, on todennäköisin lopputulos edelleen kehittymättömät palvelut ja aiempaa korkeammat verot. Vastuullinen kuntapäättäjä ottaa päätöksenteossa huomioon nimenomaan palveluiden sopeuttamisen kuntalaisilta saataviin verotuloihin, jotka määrittelevät raamit kokonaistaloudelle. Kunnallisveroprosentin tulee tähdätä aina vakauteen, jolla palveluita voidaan kattaa ja huonoina aikoina sopeuttaa. Enpä laittaisi ensimmäisenä kättäni kuntalaisten housunlahkeiden tyhjiin taskuihin, vaan tarkistelisin nyt kunnallisvaaliteemoitustakin sopeutustoimien näkökulmasta. Mika Moilanen Hituran kaivosta koskevissa arvioissa on nykyisten nikkelivarantojen arveltu riittävän noin viiden vuoden toimintaan. Näin ollen lisävarantojen paikantaminen on ajankohtaista. Kaivosyhtiön oma varantokartoitus keskittyy kaivoksen lähiympäristöön ja laajemman kartoituksen Jokilaaksojen nikkelipotentiaalista tekee Geologian tutkimuskeskus. -Jokilaaksojen nikkelipotentiaaliprojektin päätavoitteena on paikantaa ja tutkia nikkelikriittisiä kivilajiyksiköitä. Tutkimusalueena on pääosin Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat ja tarkoitus on herättää kaivos- ja etsintäyhtiöiden mielenkiinto Jokilaaksojen alueeseen nikkelimielessä ja luoda paremmat edellytykset kaivostoiminnan jatkumiselle, kertoo projektin koordinaattori, geologi Olavi Kontoniemi GTK:sta. -Projektin suunnittelu alkoi viime kesänä ja tavoitteena on selvittää paikannettujen nikkelikriittisten kivilajien todellinen malmipotentiaali. Paikannetut kohteet rankataan litogeokemiallisin menetelmin nikkelipotentiaalisuuden mukaan ja tulos antaa hyvän pohjan varsinaiselle malmitutkimukselle. Eli käytännössä ensin etsimme alueilta kivilajit, mitkä mahdollisesti sisältäisivät nikkeliä. Myöhemmin teemme sitten tarkempia tutkimuksia kairaamalla, selvittää geologi Kontoniemi. Maakuntahallitus näytti projektille vihreää valoa helmikuussa ja maastotöihin on tavoitteena päästä toukokuussa. Projekti kestää vuoden 2014 puoleen väliin ja Kontoniemen lisäksi projektissa vaikuttavat GTK:n nikkeliasiantuntijat Hannu Makkonen ja Tapio Halkoaho. Osa kairauksista ja kemialliset analyysit tehdään ostopalveluina, mutta muuten hankkeen ainoa toteuttaja on GTK. Geologian tutkimuskeskuksen geologi Olavi Kontoniemi ja Länsi-Suomen aluejohtaja Olli Breilin tutkivat mineraalikarttoja. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluva tutkimuslaitos ja se työllistää 600 henkilöä neljässä alueyksikössä. -Toimimme maanlaajuisesti ja budjettimme on noin 50 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 80 prosenttia tulee valtiolta ja loput ulkopuolisilta rahoittajilta. Pääkonttorimme on Otaniemessä ja aluetoimistomme sijaitsevat Kuopiossa, Rovaniemellä ja täällä Kokkolassa, kertoo Länsi- Suomen yksikön aluejohtaja Olli Breilin. Aluetoimistojen lisäksi GTK:lla on pari tutkimusasemaa. Mineraalitekniikan laboratorio Outokummussa sekä Lopen tutkimusasema, jonne arkistoidaan kaikki kallioperätutkimuksista saatu materiaali. Alansa huippuosaaja Geologian tutkimuskeskus on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. GTK:n tehtävä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. -Tutkimusohjelmamme luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimusja projektitoiminnassa, sanoo aluejohtaja Olli Breilin. Geologian tutkimuskeskuksen toiminta voidaan karkeasti jakaa neljään osaalueeseen: mineraalivarat ja malminetsintä, maankäyttö ja rakentaminen, energia- ja ympäristöhuolto. Mineraalivarat ja malmin etsintä -GTK:n tehtävänä on etsiä ja tutkia kallioperämme mineraalipotentiaalia ja ja varantoja. Malminetsintäyhtiöistä poiketen tutkimuksemme koskevat yleensä geologisesti mielekkäämpiä kokonaisuuksia muodostaen tavallaan pohjan varsinaiselle malmitutkimukselle.pidämme tietenkin yllä tietokantoja kaikista tutkimuksistamme ja tuloksista, sanoo aluejohtaja Breilin. Maankäyttö ja rakentaminen GTK tutkii pohjavesialueita maankäytön ja kaavoituksen sekä pohjaveden hankinnan tarpeisiin. -Tutkimme pohjavesialueiden geologisen rakenteen, jonka perusteella laadittujen mallien avulla pohjavesiolosuhteet ja vaikutukset voidaan todeta, kertoo Olli Breilin. Geologian tutkimuslaitoksessa on 70-luvulta lähtien on tehty vankkaa maa- ja kallioperän tutkimusta. Esimerkiksi Tampereen seudun korkeat arseenipitoisuudet ovat olleet tarkassa syynissä. -Länsi-Suomessa on vuoden 2006 kalakuolemien myötä kartoitettu happamia sulfaattimaita, jotka heikentävät pintavesiä. Tavoitteena on saada Suomen happamien sulfaattimaiden yleiskartta valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Laajassa EU:n Life+ hankkeessa selvitetään myös tekniikoita ja toimintatapoja, jotta happamuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin voidaan todella alkaa, painottaa aluejohtaja Breilin. Energiahuolto ja ympäristö Geologian tutkimuskeskus on tutkinut tehostetusti Suomen turvevaroja jo 1970-luvulta lähtien. Aluejohtaja Olli Breilin kertookin, että GTK tutkii soita noin hehtaarin alueelta vuodessa. -Turvevarat Suomessa vastaavat energiatasoltaan Norjan Pohjanmeren öljyvaroja. Tällä hetkellä soiden pinta-alasta on käytössä vajaa prosentti. Kyse on marginaalisesta määrästä, kun ajattelee, että miljoonan Suomalaisen koti lämpiää turve-energialla, sanoo Breilin. GTK on mukana useissa geoenergia eli kalliolämpöhankkeessa, Geoenergiaa voidaan hyödyntää rinnanmuiden energiamuotojen kanssa. Erityisesti viilennystä kaipaavissa kohteissa geoenergia on kilpailukykyinen. -Toimintatapamme on tutkia, mallintaa ja mitoittaa isoja lämpökaivokenttiä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa ja annamme heille speksit, minkä pohjalta rakentaja voi työn toteuttaa. Teemme myös selvityksiä ydinenergialaitosten rakentamiseen ja loppusijoitukseen liittyen. JAKELU JA ILMESTYMINEN Itella Oyj:n päiväkannossa kotitalouksiin kerran kuussa Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan ja Sievin alueella. Mahdolliset virheellisesti toimitetut tai pois jääneet ilmoitukset julkaistaan seuraavassa lehdessä suoriteperusteisesti. Vastuu virheistä rajoittuu enintään kertakorjaukseen Force Majeure -tapaukset huomioiden. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA Kustannus Oy Kallio Käynti- ja laskutusosoite Juurikoskenkatu 6 LH Ylivieska Y-tunnus Toimitusjohtaja Mika Moilanen ILMOITUSAINEISTOT Sähköpostina Mukaan tarvittavat kuvat, logot ja tekstit. Aineisto toimitettava kutakin julkaisuviikkoa edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä tai sopimuksen mukaan. MEDIATIEDOT Mediahinnat etusivu 1,71 /pmm, sisäsivu 1,51 /pmm, takasivu 1,61 /pmm, laskutuskulu 5,-/ lasku. Hintoihin lisätään alv 23%. Palstanleveydet: 38 mm, 80 mm, 122 mm, 164 mm, 206 mm, 248 mm, 290 mm. Sivun korkeus 390 mm. Linjatiheys 100 lpi, kuvien tarkkuus vähintään 200 ppi 1:1 koossa. Painomenetelmä offset. Tiedostomuodot PDF, CS5, FH11. Mika Moilanen Puh Vastaava toimittaja Mika Moilanen Puh Myyntineuvottelija Puh Sivunvalmistus Marko Virkkula, puh Painopaikka Kisapaino Oy, Kiuruvesi

3 Vko 10/2012 Sivu 3 Alavieskan Lasiasennus Oy Lasipalvelut tuulilasin korjauksista tyylikkäisiin sisustusratkaisuihin Alavieskan Lasiasennus Oy on täyden palvelun lasiliike, josta saat kaikki ikkunakorjaukset, monipuoliset lasitustyöt sekä lasialan tuotteet. Yrityksen pääkallonpaikka sijaitsee Kalajoella ja vuosikymmenten kokemuksen myötä yritys tunnetaan luotettavana toimijana myös ympäristökunnissa. -Isäni perusti Alavieskan Lasiasennuksen 36 vuotta sitten Alavieskaan. Siellä yritys toimi kolme vuotta kunnes siirtyi Kalajoelle. Kotipaikkaylpeys säilytti Alavieskan yrityksen nimessä, eikä sitä ole koettu tarpeelliseksi muuttaa, kertoo Lasipalvelun toimitusjohtaja, Alavieskassa itsekin asuva, Harri Heikkilä. -Itse tulin yritykseen töihin suoraan koulun penkiltä eli työkokemusta on kertynyt jo 25 vuoden ajalta. Sukupolvenvaihdos tehtiin yhdeksän vuotta sitten, jolloin otin Lasiasennuksen vetovastuun. Alavieskan Lasiasennus työllistää tällä hetkellä Harrin lisäksi yhden työntekijän ja asiakaskuntaa riittää noin 100 kilometrin säteellä Kalajoelta. Viime kesänä koettiin surun hetkiä Harrin isän poistuttua keskuudestamme. -Viime kesä oli muutenkin rankkaa aikaa. Töissä oltiin periaatteessa koko ajan. Perhettäkin näki pääasiassa työpaikalla, kun he kävivät siellä tapaamassa. Sitten oli vielä isän menehtyminen. Isän kanssa olimme hyvin läheisissä väleissä. Yhteyksissä olimme lähes päivittäin. Isä oli korvaamaton apu eläkepäivilläänkin. Aina sai apua kiireeseen ja häneltä pystyi aina kysymään neuvoja, jos aihetta oli. Monipuolinen lasiala Moottoripyöräily on Alavieskan Lasiasennuksen Harri Heikkilän rakkaimpia harrastuksia. Lasi on toimialana monipuolinen ja eri työnkuvia onkin useita. Alavieskan Lasiasennuksen palveluihin kuuluvat mm. terassi- ja parvekelasitukset, tuulilasien korjaukset ja perinteiset ikkunapalvelut. -Meille on vuosikymmenten aikana kertynyt sen verran kokemusta, että osaamme auttaa valitsemaan juuri oikean ja toimivan lasitusratkaisun. Halutessa tuotteet työstetään myös määrämittaan. Meiltä saa hionnat ja asennukset helposti ja vaivattomasti, Harri selvittää. Alavieskan Lasiasennus hoitaa siis käytännössä kaikki lasialan kohteet. -Tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme ovat autojen ja työkoneiden lasien korjaukset ja vaihdot, Harri kertoo ja jatkaa. -Rakentaessa ja remontoitaessa kannattaa muistaa lasittajien palvelut. Meiltä löytyvät muunmuassa wcja eteistilojen peilit sekä peililiukuovet. Peililiukuovilla säästät tilaa, saat avaruutta huoneeseen ja uutta ilmettä vaikka makuuhuoneeseen, eteiseen tai toimistoon. Keittiön välitilojen lasitus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina hurjasti. -Asiakas voi esimerkiksi asettaa printatun kuvan, maalata tai tapetoida tilan, jonka jälkeen me laitamme lasin päälle. Meiltä löytyy myös maalattuja laseja. Saunat lasittuvat Saunojen lasiseinät ovat melkein jo standardi nykypäivän rakentajilla. Harvemmin enää näkee täysin puusta tehtyjä umpisaunoja. Lasin läpinäkyvyys antaa enemmän tilan tuntua. -Tottakai meiltä löytyvät perinteiset ikkunalasit. Asiakkaat hakevat lasia moneen käyttöön. Koristelasia ja maitolasia käytetään paljon esimerkiksi väliovissa. Erikoislasit Alavieskan Lasiasennuksen kautta saat myös erikoisempia ratkaisuja. Palosuojalasit, profiililasit, valoa hajoittavat ja suuntaavat lasit, mittatilauslasit, vanhanaikaiset lasit muunmuassa löytyvät valikoimasta. -Esimerkiksi koneantiikkilasia käytetään sisustuslasina vaikka keittiöissä. Antiikkilasia sulattamalla saadaan kivat värit aikaiseksi Ompelukoneiden aatelia! Pfaff Select 3,0 ja tätä kautta vanhahtavaa värimaailmaa. Koneantiikkilasia ostetaan pääsääntöisesti opistojen lasinsulatuskursseille. Terassi- ja parvekelasit Kesän lähestyessä alkaa vahva terassi- ja parvekelasitusten sesonkiaika. -Terassilasitus on asuntosi ympärivuotisen viihtyisyyden lisäämiseksi helppo, huoleton ja edullinen ratkaisu. Lisäksi kauttamme saa myös lasikatteet, eli myös terassin katot onnistuu myös tehdä lasista. Nyt talvihintaan! Tuunaajan unelmakone - ompelee kankaat silkistä nahkaan Pohjanmaan ICT-palvelu uusiin toimitiloihin Nivalassa - vahva - monipuolinen - helppo ommelvalikoima vain yhdellä napinpainalluksella Kysy tarjous! Meillä myös ompelupalvelu Pohjanmaan ICT-palvelu on Nivalaan ja lähiympäristön kuntiin, yrityksille ja yksityishenkilöille tietotekniikkapalveluja tarjoava yritys. Yrittäjä Jani Karppinen kertoo, että Pohjanmaan ICT-palvelu Oy perustettiin vuonna Aikaisemmin asiakaskunta koostui pääasiassa yrityksistä ja nyt on aika tarjota palveluita enemmän yksityispuolellekin. - Meillähän oli alkuun toimitilat Nivalassa, mutta silloinen työtilanne oli vähän erilainen. Huomasimme, että työt tapahtuivat pääasiallisesti yrityksissä, joten suuremmille tiloille ei ollut tarvetta. Nyt tilanne on muuttunut. Pohjanmaan ICT-palvelu on kortteerannut tähän asti Janin kotipihassa. Ahtaus kuitenkin pakotti hankkimaan yritykselle väljemmät puitteet. Sopivat tilat löytyivät Nivalan Kalliontieltä ja avajaisia vietettiin viime perjantaina. -Yksityispuolen asiakkaat ovat löytäneet palvelumme yhä enenemässä määrin, vaikka yritimmekin olla vähän niinkuin piilossa. Kyselyitä onkin riittänyt ja tulimme johtopäätökseen, että yritystoiminnassa on otettava seuraava askel, Jani selvittää. Myynti, huolto ja korjaus Pohjanmaa ICT-palvelun palvelut eivät muutu aikaisemmasta. Voidaankin sanoa, että palvelukokonaisuuteen kuuluu kaikki, mitä tietotekniikka-ala sisällään pitää. -Tietokoneet, oheislaitteet ja tarvikkeet, niiden myynti, huolto ja korjaus. Rakennamme edelleen myös tietoverkkoja sekä kuparilla että kuidulla ja tarjoamme ylläpito- ja tietoturvapalveluita yrityksille kahden miehen voimin, sanoo Jani. -Laitekauppaa olemme tehneet koko ajan, mutta Lauantaina työn touhussa ollut toimitusjohtaja Jani Karppinen toivottaa sekä vanhat että uudet asiakkaat tervetulleeksi. varastossa niitä ei ole ollut. Nyt saamme koneet esille. Tietokonepuolella kauttamme saa kaikkia merkkejä, mutta päämerkkimme on Fujitsu. Halutessa kokoamme asiakkaalle koneen kokonaan ihan alusta alkaen. Kokoaminen on kuitenkin vähentynyt vuosien varrella, sillä isoilta valmistajilta löytyy toimivat ratkaisut tarpeeseen kuin tarpeeseen. Pohjanmaan ICT-palvelun toiminta perustuu rehelliseen, luottamukselliseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Tavoitteena on pitää hyllyillä sitä mitä kukainenkin tarvii. Vuosien kokemuksella ICT:läiset tietävät kyllä, mitä artikkeleita tarjolla on pidettävä. -Lähtökohtanamme ovat yrityksesi tai henkilökohtaiset tarpeesi, jotka pyrimme toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Palvelumme on kokonaisvaltaista, joten autamme internetoperaattorin ja -yhteyden valinnassa, toimitamme tarvittavat tietotekniikkalaitteistot, rakennamme verkon ja huolehdimme järjestelmän ylläpidosta ja tietoturvasta, Jani kiteyttää. Antinkankaantie 30, Raahe, p , Can-Am ja Lynx-huolto HUOMIO RAKENTAJAT! Kaikki maanrakennustyöt ammattitaidolla! -Rakennusten pohjatyöt -Hiekat -Sorat -Murskeet -Ruokamulta - Jätevesijärjestelmät (salaojat ja niihin liittyvät tarvikkeet) SUOMENSELÄN SORA JA KULJETUS OY ,

4 Vko 10/2012 Sivu 4 Pelti ja Rakennus Muhola Oy Kattourakointia ja rakennustoimintaa toisessa sukupolvessa KESKI-POHJANMAAN LAAJIN VALIKOIMA ERGONOMISIA TYÖTUOLEJA JA TOIMISTOKALUSTEITA AMMATTIKÄYTTÖÖN. SUORAAN VARASTOMYYNNISTÄ MARALUXKALUSTEET Kosilankatu 3 Kokkola. Puh. (08) Avoinna ma-pe Pelti ja Rakennus Muhola Oy on Sievissä toimiva rakennusalan yritys. Yritys toimii rakennusurakoitsijana sekä peltisepänliikkeenä ja se myy ja asentaa katto- ja seinäprofiileja, sadevesijärjestelmiä sekä kattoturvallisuustuotteita. Lisäksi Pelti ja Rakennus Muhola valmistaa erilaisia listoja, ikkunapeltejä ja piipunpellityksiä tilausten mukaan. Toimitusjohtajana toimii Jukka Muhola. Jukka on yrittäjä toisessa polvessa. -Isäni perusti peltisepänliikkeen vuonna 1968 ja tulin yritykseen mukaan vuonna Nyt vedän yritystä yksin, kertoo Jukka. Pelti- ja rakennusala ja yrittäminen on Jukalla ollut koko ajan luonnollinen valinta. -Eiköhän se homma ollut selvä jo silloin kun kaksivuotiaana kiipesin ensimmäistä kertaa isän perässä katolle. On tässä muutakin kokeiltu, eli olin muutaman vuoden vieraallakin töissä. Mutta kuitenkin tämä ala on niin veressä, että loppupeleissä oli aika selvää että palaan tälle alalle takaisin. Pelti ja Rakenus Muholan toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon ja laadukkaisiin tuotteisiin. Vuosikymmenten aikana tehty laadukas työ antaa pohjan positiivisille näkymille tulevaisuudessakin. -Kyllä se paras mainos on aina hyvin tehty työ. Aina Pelti ja Rakennus Muhola Oy:n Jukka Muhola näkee alan työnäkymät valoisina. on kysyntää hyvälle tekijälle. Yrityksessämme olemme perustaneet työntekomme ahkeruuteen ja luotettavuuteen. Työtilanne näyttääkin ihan hyvältä. Normaali vilkas kesä on tulossa. Kattoremontit Tiili-, huopa-, kuin peltikattokin tarvitsee ennen pitkää saneerausta. Pääasiallinen remonttitarve koskee vanhempia kiinteistöjä, mutta uusissakin taloissa voi olla tarpeen korjata puutteita. Kattoremontin jättäminen ammattilaisille on huoleton vaihtoehto. -Kattourakka kannattaa aina antaa luotettavan ammattilaisen tehtäväksi, sillä rakennusalalla on monenlaisia yrittäjiä, joiden toimintaperiaatteet eivät läheskään aina ole hyvän tavan mukaisia. Toteutamme uudisrakennuksien ja saneerauskohteiden kattojen pellitykset asiakkaan toiveiden mukaan. Teemme vanhempiin rakennuksiin kattojen korotukset. Toimitamme myös erikseen laadukkaat Plannja -peltikatteet ja tarvikkeet, selvittää toimitusjohtaja Jukka Muhola. Peltisepäntyöt Pelti ja Rakennus Muhola valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan kaikenlaisia peltiosia, kuten rakennuslistat, ikkunalistat, piipun pellitykset ja läpiviennit. -Toimitamme myös laadukkaat sadevesijärjestelmät valmiiksi asennettuna. Saumatonta vesikourua on saatavana sekä pyöreänä, että kanttisena. Lisäksi valikoimastamme löytyy kattoturvallisuustuotteet eli kaikenlaiset tikkaat, kävelysillat ja lumiesteet on saatavissa tarvittaessa paikoilleen asennettuina. Rakennusurakointi Pelti ja Rakennus Muhola hoitaa niin isot kuin pienetkin rakennusurakat. -Pääasiassa valmistamme omakotitaloja kappaletavarasta asiakkaan haluamaan valmiuteen. Valmistamme myös muita uudisrakennuksia kuten lomaasuntoja ja halleja. Pystytämme elementti-talopaketteja tilauksesta ja urakoimme talotehtaille pystytyksiä. Teemme myös kaikenlaisia saneerauksia kiinteistöihin, kuten kattokorotuksia. Edullisen hinnan ja hyvän laadun lisäksi kannattaa muistaa myös kotitalousvähennys työn osuudesta. Toimitusjohtaja Muhola kertoo, että tulevaisuusnäkymät ovat alalla valoisat. -Nöyrästi mennään. Tähänkin asti on edetty maltillisesti kysynnän mukaan ja samalla linjalla jatketaan tulevaisuudessakin. Puukorjuu, puukuljetus, metsähakkuu KONEYHTYMÄ KÄNSÄLÄ AY Sievinmäentie 183, Markkula koneyhtymakansala.www.fi

5 Vko 10/2012 Sivu 5 RVM Yhtiöt oy Apu yritysten ja yksityishenkilöiden talouden suunnitteluun Päivi Vuori. Mitä RVM Yhtiöt tekee? Kilpailuttaa ja vertailee asiakkaiden puolesta kun aiheena on henkilövakuuttaminen, säästäminen, sijoittaminen, kassanhallinta ja veropuolen asiat. RVM Yhtiöiden asiantuntijat tekevät tutustumiskäyntejä yrityksiin ja näillä käynneillä käydään läpi mm. yrittäjän omaa turvaa, perheen turvaa ja eläketurvaa. RVM Yhtiöiden asiakashankinnan toimipisteet Nivalassa ja Oulussa laajentavat toimintaansa. Nyt haetaan vähintään neljää uutta asiakashankinnan assistenttia lisääntyvään ajanvarauksen tarpeeseen. Assistentit varaavat aikoja talouspuolen asiantuntijoille yrityskäynteihin. Tanja Häkkilä. Ari-Pekka Päivärinta avasi Autonomin Nivalaan Jo kolmen vuoden ajan assistenttina toimineet Tanja Häkkilä ja Päivi Vuori kertovat työstään mielenkiintoisena ja erittäin sopivana alana henkilöille jotka haluavat työskennellä ihmisten kanssa. Työ joustaa tekijänsä tarpeiden mukaan. Tanja on toiminut aikaisemmin keittiöalalla ja myyntitehtävissä ja toteaa ettei enää haluaisi vaihtaa takaisin entiseen juuri työn joustavuuden vuoksi. Joustavuus ei toki tarkoita sitä, ettei työtä tarvitse tehdä, vaan sitä että työaika ottaa huomioon myös lastenhoidon tarpeet ja omat muut tärkeät menot. Tämä on mahdollista silloin kun palkkaus rakentuu sekä pohja- että provisiopalkasta. RVM Yhtiöiden toimipiste Nivalassa toimii samoissa tiloissa, missä aikaisemmin toimi eri puhelinmyyntiyrityksiä. Välillä tuntuu, että paikan mukana on edellisten toimijoiden maine siirtynyt seuraavalle, toteaa nyt toimistoa hoitava Kaarina Puusaari-Niemelä. RVM Yhtiöt Oy on kuitenkin toiminut jo vuodesta 1994 asti ja on n. 80 henkinen asiantuntijaorganisaatio, jolla ei ole sidossuhteita pankkeihin, vakuutus-, rahasto-, tai varainhoitoyhtiöihin. Toimintamme on puolueetonta ja vertailut näissä palveluissa tehdään asiakkaan edun mukaisesti joten voimme olla ylpeitä työnantajamme toiminnasta kertoo Puusaari- Niemelä..fi Nuoret yrittäjät esiintyivät liikkeen avajaispäivänä edukseen ottaen koko perheen huomioon markkinointikampanjassaan. Herkullinen makkaran tuoksu kiemurteli pihamaalla ja kahvitarjoilun munkit olivat kokoa extra large. Vaimoväki viihtyi Tupperware-esittelyn merkeissä ja toimen esittelijä sai useita kotikutsuja sovittua päivän aikana. Tupa oli täynnä väkeä kun puolen päivän aikaan piipahdin paikalla. Autonomi palvelupisteestä löytyy tilavat korjaamotilat ja nykyaikaiset laitteet autojen vikakoodien lukuun ja nollaukseen. Ympäristöasiat on myös huomioitu automaalien valinnassa. Maalaamotoiminta on vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Yrittäjä lupaa myös opastaa vahinkoilmoitusten teossa. Kysymyksessä on täyden palvelun korjaamo aina rengasmyyntiä myöden. Rekisteritunnuksella löytyy oikeat osat korjattaviin autoihin ja työ on takuutyötä kilpailukykyiseen hintaan, lupaa yrittäjä. Avajaispäivänä arvottiin huolto tankkauksella. Korjaamotoiminnan lisäksi yrittäjä vuokraa minikaivinkonetta. Anneli Päivärinta piti huolen vaimoväen kiinnostuksen kohteista korjaamon avajaispäivänä. RASKAAN KALUSTON HUOLTO JA VARAOSAT JCB SAUER-DANFOSS SCANRECO STEELWRIST Huolto Varaosat Ruojantie 60 Nivala HAUTAKIVET ~ Lisänimet vanhoihin kiviin ~ Vanhojen kivien entisöinnit Järvikyläntie 182, Nivala puh Ari-Pekka Päivärinta työpöytänsä takana korjaamon toimistotiloissa. Kahvit keitti Hilkka Sikala.

6 Vko 10/2012 Sivu 6 Tmi Ruosteenesto Sauli Nahkalalta löydät autoosi ruosteenestokäsittelyt ja maalipinnan suojaukset Yhteistyö katto-organisaatio Finikorin kanssa on ollut yrittäjä Sauli Nahkalan mielestä saumatonta, jo melkein kolmekymmentä vuotta. Sauli siirsi liiketoimintansa Suopellontieltä Ylivieskan keskustasta Rajaniementielle Oulun tien varteen kotipaikalleen Rajaniementie 45:een noin kahdeksan vuotta sitten. Yrittäjänä toimimisen parhaina puolina Sauli tuo esiin työn vaihtelevuuden ja vapauden ja vastapainona vaakakupissa työn sitovuuden myös silloin tällöin viikonloppuisin. Mutta yrittämistä se ei ole hidastanut, koska nykyisillä kommunikointivälineillä ollaan tarvittaessa tavoitettavissa melkein missä vain, hän toteaa. Sauli harrastelee vapaaaikanaan mm. kalastusta ja hänet voi tarvittaessa tavoittaa vaikka muikkuverkoilla Kuusamosta, mutta aina yrittäjä puhelimensa päivystää ja vapaita auton suojauskäsittelyitä löytyy palveluita tarvitseville. Sauli Nahkalan ura alkoi Mattiloiden autoliikkeestä ja nimenomaisesti Heimo Mattilan palveluksesta ja myöhemmin Heimon liikkeestä hän siirtyi Hakalan Osmon palvelukseen ja sieltä sittemmin Aution autoon. Sieltä sitten käynnistyi erilaisin toimin yhteistyö osuuskuntamuotoisen kattojärjestön suuntaan Finikoriin, ja myöhemmin omaan yritykseen, jossa Sauli toimii tuottaen palveluita maalipinnan suojauskäsittelyinä sekä ruosteenestokäsittelyinä asiakkailleen. Sauli toimii organisaatiossaan itsenäisesti ja on alansa huippuosaaja. Merkittävimpinä muutoksina hän mainitsee alalla tapahtuneet muutokset mm. siirtymän vesiohenteisten liuottimien ja ympäristöystävällisten kemi- Kuvassa yrittäjä Sauli Nahkala. kaalien käyttöön. Toki vaihtoehtoja löytyy aina eriasteisia erilaisten suojauskäsittelyiden osalta. Tällä kuvasarjalla saat käsityksen työn eri vaiheista. Sauli toteaa esimerkkinä Finikorin täyskäsittelyn, joka suoritetaan autoon täydessä laajuudessa, jossa kaikki sisälokasuojat irroitetaan ja kaikki alustamuo- Nyt Koti Kuntoon Laadukkaasti! Uudisrakentaminen ja remontit - laatoitukset - tapetoinnit - maalaukset ym. KULMAKUNNAN KUTKUTTAJAT Huomioi nyt suurempi kotitalousvähennys! Tervetuloa!!! Vieraile verkossa Mika Moilanen Tmi Olavi Palola Tenkan tietovisa & karaoke keskiviikkoisin! Perjantaisin ja lauantaisin karaokea! Lauantaina 24.3 Avoinna Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai vit puretaan käsittelyn ajaksi ja suojaukset tehdään koteloaineilla sekä alusta suojataan alusta-aineilla. Täydellisen FI 4085 standardin mukaisen käsittelyn suoja- ajaksi on katsottu kahdesta kolmeen vuotta. Siksi takuu ko. käsittelylle jatkuu aina 2 3 vuoden ajaksi uusintakäsittelyn jälkeen. Kysymyksessä on tällöin 12 vuoden ruosteenestokäsittely ja takuu. Katsastusinsinöörit eivät katsele autojen suojakoteloita muovien alle, joten jokaisen autostaan huolehtivan kannattaa tutkia myös näistä kohdin miten ajoneuvoa voitaisiin vielä tarkemmin suojata hapettumilta. Lisäturvakäsittelyn Saulilta saa luonnollisesti myös kaikkiin uusiin autoihin. Kevään rospuuttokelit ja suolat aiheuttavat aina autoihin kulumisesta seuraavia vaikutuksia, joten ruosteenestokäsittelyille on tänäkin keväänä kysyntää, soitto Nahkalan Saulille auttaa tässäkin vaivassa ja ajoneuvostahan kannattaa aina huolehtia. Pulkkilantie 810, Haapavesi Puh Ruosteenestokäsittelyn aloitusvaihe. 2. Ruiskutuskäsittely suoja-aineella. 3. Suojausaine ruiskutuksen jälkeen. 4. Valmis ruosteenestokäsittely. Löydät KAIKKI Kallion Seutu-lehden numerot netistä Puh Rakennus ja remonttipalvelu Tmi Olavi Palola NIVALA Haketuspalvelu Maansiirtourakointi Pellonraivaus KONE- JA ENERGIA VALTONEN OY Pekantie 9, Sievi Puh Yli 30 vuoden kokemuksella KALAJOEN MAALAUSLIIKE Tenho Tokola Kivimaantie 5, Rautio Puh , fax (08) AUTOKORJAAMO JA MAALAUS KESKINEN 4,80 /kg

7 Vko 10/2012 Sivu 7 Musiikkinäytelmä Rauli Badding Somerjoesta Kuormalavojen osto ja myynti Teemme: - Kanaalilouhintaa - Rakennuksien pohjien louhintaa - Kiven ampumista - Kanavalouhintaa - Lisäksi massalouhinta ja rammerityöt Ensi-ilta klo (loppuunmyyty) Muut esitykset: ti klo pe klo la klo su klo ja ti klo ke klo pe klo su klo ja Käsikirjoitus Marianne Tikkanen Ohjaus Eija-Liisa Pokki Lisätiedot ja varaukset puh Ylivieskan Teatteri, Korjaamontie 15 Liput 10/15 Jan-Henrik TUULILASIT, KORJAUKSET - MYYNTI - ASENNUS T:MI RAIMO HAPPO, , AUTOLAAKSO YLIVIESKA LIITYIMME UUTEEN AUTONOMI KORJAAMOKETJUUN Huollamme ja korjaamme kaikki autot takuutyönä, auton merkistä riippumatta. Kauttamme myös laadukkaat ja edulliset varaosat. Tässä 5 järkisyytä tuoda autosi meille huollettavaksi: 1. PAIKALLISUUS: Kaikki Autonomiauto korjaamot ovat palvelevia paikallisyrittäjiä. 2. HELPPOUS: Asioiminen on helppoa, sinun tarvitsee tietää vain re - kisteritunnuksesi. 3. NOPEUS: Meiltä saat määräaikais - huollot ja varaosat aina nopeasti. 4. EDULLISUUS: Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat ja tarkat hinta-arviot heti. 5. LUOTETTAVUUS: Kaikille tehdyille töille ja varaosille aina laatutakuu. PALVELUIHIMME KUULUU Autokorjaukset (koneremontit, jakopään remontit, öljyn vaihdot ym. ) Vuosihuollot Neli - pyöräsuuntaukset Ruosteenestokäsittelyt (ruostesuojaus) Auton vikakoodi luvut ja poistot Katsastushuollot Rengasmyynti Rengastyöt (renkaiden vaihto, renkaiden tasapainotus ) Automaalaukset Autojen sisäpesut ja vahaukset Minikaivinkoneurakointi ja vuokraus MAALAUS Autojen maalauksissa käytämme ympäristöystävällisiä ja korkealaatuisia De Beer -automaalituotteita. VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ Olemme vakuutusyhtiöiden hyväksymä maalaamo, joten voimme korjata kolaroidun autosi takaisin tieliikennekäyttöön. Opastamme myös vahinkoilmoituksen teossa. Käytössämme on vakuutusyhtiöiden hyväksymä Wincabas-laskentaohjelmisto. AUTOJEN VIKAKOODI LUVUT JA POISTOT Käytössämme on myös AUTOCOM-diagnostiikka- ja -vianhakujärjestelmä. Vikojen määrittä - minen: ABS-jarrut, luistonestot, sytytysjärjestelmät ym. Lisäksi: huoltovalon nollaukset, avai - mien koodaukset ja ajonestolaiteet. Ari-Pekka Päivärinta Oy Ylivieskantie 189b, Nivala P , Palvelemme: ma pe 8 17 (sopimuksen mukaan muulloinkin)

8 Kallion Seutu Vko 10/2012 Alavieska Ylivieska Sievi Nivala vko 10 Puolueeton paikallislehti KALLIOLÄMPÖPORAUKSET Lämpökaivoporaukset ennen kevään ruuhkia! Puh MAA- JA KALLIOPERÄN ASIANTUNTIJA ENERGIA Geoenergian tuotantokenttien mitoitus ja mallinnus Turvevarojen kartoitus MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Pohjavesivarat ja laatu Maa- ja kiviainestiedot Happamien sulfaattimaiden kartoitus Maaperän rakennettavuus MALMIT JA MINERAALIT Malminetsintä ja mineraalitekniikka Lisätietoja: toimialapäällikkö Jarmo Kallio, puh toimialapäällikkö Miikka Paalijärvi, puh NYT ON AIKA VARATA KESÄN KATTOREMONTIT! Vaasantie 6, KOKKOLA puh Uusi ContiIceContact. Brilliant Plus nastateknologialla. Uutuus! Kysy uusia talomallejamme! Myynti: Kalajoki-Raahe-Sotkamo Talomyynti Keijo Vierimaa TEERIJÄRVI puh , Fax Kysy nyt varastontyhjennystarjouksemme! Rengasliike Kimmo Sorjonen Kiskotie 4, Ylivieska Puh

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012

Mediatiedot 2012 Selänne mediatiedot 2012 Mediatiedot 2012 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa puh.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. PAINOPINTA-ALA: koko sivu 254 x 365 mm. (etusivulla 254 x 316 mm)

Tekniset tiedot. PAINOPINTA-ALA: koko sivu 254 x 365 mm. (etusivulla 254 x 316 mm) Mediatiedot 2016 Ilmestyminen Seitsemän kertaa viikossa Jakelualue ja -määrä Yhteistavoittavuus (printti ja verkko) 47 000 Lukijamäärä (printti) 33 000 hlö/lehti KMT 2015 Kävijämäärä (verkkosivusto) 25

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Mediatiedot 2013 Selänne mediatiedot 2013

Mediatiedot 2013 Selänne mediatiedot 2013 Mediatiedot 2013 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa puh.

Lisätiedot

Mediatiedot 2013 Vieskalainen mediatiedot 2013

Mediatiedot 2013 Vieskalainen mediatiedot 2013 Mediatiedot 2013 Vieskalainen KAUPUNKILEHTI ### *W *D. *>nta *Y Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu 10 Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Suomen toiseksi. paras paikallislehti 2012! Mediatiedot 2013

Suomen toiseksi. paras paikallislehti 2012! Mediatiedot 2013 Suomen toiseksi paras paikallislehti 2012! Mediatiedot 2013 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 45, 67101 Kokkola Käyntiosoite Mediakulma, Rantakatu

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs www.halwest.com www.hh-kaluste.fi Halwest Ay:n toiminta alkoi maaliskuussa 2003 ja v. 2008 yhtiömuodoksi vaihtui Oy. Tuotevalikoimamme painottui Aluksi yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin ergonomisiin

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Mediatiedot 2013 Kalajokilaakso mediatiedot 2013 1

Mediatiedot 2013 Kalajokilaakso mediatiedot 2013 1 Mediatiedot 2013 Kalajokilaakso mediatiedot 2013 1 Ilmestyminen ja aineistoaikataulu Julkaisija Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Postiosoite PL 7, 84101 Käyntiosoite Kartanotie 3, Puhelin 020 750 4600 Telefax

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015 [Otc list] Seuravaatetilaus 2015 1 viesti OTC Oulu 10. tammikuuta 2015 22.45 Vast. ott.: otc list@kompassi.com Huomio Huomio seuraväki. Lue huolella loppuun saakka, että osaat toimia

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Eteläkärjen ykkönen. Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT LUKIJAPEITTO. Hanko 39 % RAASEPORI HANKO

Eteläkärjen ykkönen. Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT LUKIJAPEITTO. Hanko 39 % RAASEPORI HANKO KSF MEDI MEDIKORTTI 2013 HL 61 Eteläkärjen ykkönen Tommy Westerlund, päätoimittaja, HT JULKISIJ & KUSTNTJ KSF Media b ulevardi 20, 10900 Hanko www.hangonlehti.fi Tommy Westerlund 029 0801 392 LUKIJPEITTO

Lisätiedot

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO 1 MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO Sijainti kartalla ja kiinteistön karttaote Tietoja Kiinteistötunnus 734-3-17-2 Kiinteistön pinta-ala 15.227 m2 Tehokkuus e=1,5 Rakennuksen kerrosala noin 5.700 m2 Kiinteistövero

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Hevosurheilu. Uudistunut upea tabloidkokoinen. Kasvava intohimomedia! Lukijoista 48% naisia ja 52% miehiä.

Hevosurheilu. Uudistunut upea tabloidkokoinen. Kasvava intohimomedia! Lukijoista 48% naisia ja 52% miehiä. Uudistunut upea tabloidkokoinen Mediatiedot 2016 printti & verkko Kasvava intohimomedia! Lukijoista 48% naisia ja 52% miehiä. Ravien ja ratsastuksen erikoislehti kahdesti viikossa. Vauras, kuluttava ja

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital Paikallinen ilmoituspaketti (ÅU/PK) Lisäjakeluja toispaikkakuntalaisille vapaa-ajan asunnon omistajille Lisäjakelut

Lisätiedot

Kesäpirtti Tampereen työväenopiston opiskelijat ry Kesäpirtti, Kesäpirtintie 48, Ylöjärvi

Kesäpirtti Tampereen työväenopiston opiskelijat ry Kesäpirtti, Kesäpirtintie 48, Ylöjärvi Kesäpirtti 2014 Tampereen työväenopiston opiskelijat ry Kesäpirtti, Kesäpirtintie 48, 33480 Ylöjärvi www.tto-opiskelijat.fi/kesapirtti 044 3491 030 Ravintola avoinna 31.5. - 31.8.2014 Arkisin 16.00 17.00

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KATTAA JA KALUSTAA TILAISUUTESI

KATTAA JA KALUSTAA TILAISUUTESI Klaffituoli, pehmustettu 1 Vuokrahinta. KATTAA JA KALUSTAA TILAISUUTESI TELTAT KALUSTEET KATSOMOT KALUSTE- VUOKRAUS STOPTELTAT ON DESIGN! Nimekkäiden suunnittelijoiden kalusteet. Valaisimet. Käsinsolmitut

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs www.halwest.com Halwest Ay:n toiminta alkoi maaliskuussa 2003 ja v. 2008 yhtiömuodoksi vaihtui Oy. Tuotevalikoimamme painottui Aluksi yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin ergonomisiin ratkaisuihin.

Lisätiedot

Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti

Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti Pientalorakentajan luotettava kumppani 2 Paljetie 10, 90140 OULU Puh. 010 3202 300 www.sisustustalo.net Sisustussuunnittelu Pintamateriaalit Rakennuspalvelu Kokon

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA As Oy Ylivieskan Kino EAKKOMARKKIOIIS Osta omaksi tai sijoitusasunnoksi! As Oy Ylivieskan Kino rakennetaan Ylivieskan keskustan tuntumaan suojaiselle ja rauhalliselle tontille. Kaksikerroksinen luhtitalo

Lisätiedot

Lapponia-saunamökit 06-07. Paras paikka kesäihmisille

Lapponia-saunamökit 06-07. Paras paikka kesäihmisille Lapponia-saunamökit 06-07 Paras paikka kesäihmisille 1 Maailman paras paikka! Oma kesäpaikka: vapaa-ajanasunto, huvila tai saunamökki on suomalaisille suvantopaikka arjen keskellä. Piilopirtti metsän keskellä

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

VARAUS- JA AINEISTOAIKATAULUT PALSTAN LEVEYDET JA MODUULIEN KORKEUDET. Lehti ilmestyy torstaisin. Varaukset ja aineistot

VARAUS- JA AINEISTOAIKATAULUT PALSTAN LEVEYDET JA MODUULIEN KORKEUDET. Lehti ilmestyy torstaisin. Varaukset ja aineistot MEDIA- TIEDOT 2016 VARAUS- JA AIKATAULUT VALMISTETTAVAT ILMOITUKSET Varaukset ja aineistot ma klo 12 mennessä PAINOVALMIIT ILMOITUKSET Aineistot ti klo 12 mennessä Liitteet, aukeamat ja luovat ratkaisut

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

GTK:n haaste lähtökohdista ja tietoaineistoista. Open Finland Challenge kehittäjätapahtuma

GTK:n haaste lähtökohdista ja tietoaineistoista. Open Finland Challenge kehittäjätapahtuma GTK:n haaste lähtökohdista ja tietoaineistoista Open Finland Challenge kehittäjätapahtuma Sisältö Joitain lähtökohtia GTK:n roolista, tehtävistä ja tavoitteista GTK:n haaste GTK:n palvelut ja tietotuotteet

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

PINNALLA ABL-LAATTOJEN ASIAKASLEHTI 3/2015

PINNALLA ABL-LAATTOJEN ASIAKASLEHTI 3/2015 PINNALLA ABLLAATTOJEN ASIAKASLEHTI 3/2015 ABLLAATTOJEN ASIAKASLEHTI 3/2015 lounge myymälä uusi ilme uudet nettisivut laattapankki ABLLAATAT LOUNGE Avasimme uuden yli 600 m² kokoisen näyttelytilamme, ABLLoungen,

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Joulunäytöksen lipunmyynti. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry.

Joulunäytöksen lipunmyynti. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry. Joulunäytöksen lipunmyynti Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry. Tehtävät, aikataulut ja resurssit Lipunmyyntiin tulee valita yksi vastuuhenkilö koko viikonlopun ajaksi Kutsuvieraille varataan B katsomon

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus Anna-Maria Rauhala, Suomen ympäristökeskus Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto @OljyvapaaPK Öljyvapaa

Lisätiedot

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja Mediakortti 2017 Mediatiedot Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan seurakuntien uusi, yhteinen media. Ilmoitukset ovat myös näköislehdissä verkkosivulla www.kirkkojakaupunki.fi

Lisätiedot

Keltainen Pörssi tavoittaa aktiiviset lukijat ostopäätösten ääreltä.

Keltainen Pörssi tavoittaa aktiiviset lukijat ostopäätösten ääreltä. Keltainen Pörssi tavoittaa aktiiviset lukijat ostopäätösten ääreltä. Suomen suurin ja tunnetuin ilmoituslehti Keltainen Pörssi on ilmoita ilmaiseksi -lehtien markkinajohtaja. Kaksi kolmesta suomalaiskuluttajasta

Lisätiedot