Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma"

Transkriptio

1 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Piirustuskilpailun voittaja Eero 0A

2 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Inkoon kunta tarjoaa aamu-ja iltapäivätoimintaa koulujen 1. ja 2.vuosiluokan, pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle on ilmoitettu 31 lasta. Merituulen koulussa aamutoimintaa järjestetään arkiaamuisin alkaen klo Iltapäivätoiminta alkaa heti koulupäivän päätyttyä jatkuen klo asti. Aikaisemmasta tai myöhemmästä toiminta- ajasta päättää sivistystoimi. Toimintaa järjestetään ainoastaan koulun työpäivinä. Inkoon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on tehty tukemaan perusopetuslain mukaisesti järjestettävää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan toimintasuunnitelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Inkoon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta Lapsosten parhaaksi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapsille tuttu ja turvallinen paikka odottaa koulupäivän alkamista ja viettää koulupäivän jälkeistä aikaa. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. Otto 0B Lainmukaiset mää-päärät: Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua Edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta Tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumalla voi luoda kaveruussuhteita myös oman luokan ulkopuolelle. Piperrykset, hommelit ja kirmaukset. Niko 0A Lapsilla on mahdollisuus osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan luotettavan ja oikeudenmukaisen aikuisen valvonnassa. Aikaa on luovalle ja aktiiviselle toiminnalle, peleille, leikeille, ulkoilulle, ruokailulle ja läksyille sekä rauhalliselle tarinoiden kuuntelulle, lukemiselle ja lepäilylle. Aamu- ja iltapäivätoimintaa suunniteltaessa huomioidaan luonnonläheisyys, tavoitteena luonnosta ja ulkoilusta nauttiminen kaikkina vuodenaikoina säästä riippumatta.

3 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjatut toimintatuokiot ajoittuvat pääsääntöisesti klo välille. Lapsella on oikeus valita mihin toimintaan hän haluaa osallistua, mutta tarkoituksena on kannustaa häntä osallistumaan kaikkeen toimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajat tiedottavat koteja ja koulua toiminnan sisällöstä kuukausittain. Kuukausisuunnitelmasta selviää toiminnan lopullinen viikko-ohjelma ja mahdolliset tapahtumat. Lapset mukana hommissa Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsi tulee kuulluksi jokapäiväisissä askareissa ja leikeissä. Olennaista on, että lapsi kokee olevansa oman ryhmänsä hyväksytty ja tärkeä jäsen. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun siten, että saavat ajoittain suunnitella viikkosisällön ja myös vaikuttaa siihen mitä saman päivän aikana tehdään ja missä. Ryhmä voidaan jakaa lasten kiinnostuksen mukaan eri toimintapisteisiin. Lasten oma toiminnan suunnittelu voidaan järjestää äänestämällä tai yhteisissä keskusteluissa. Tämä mahdollistaa sen, että sekä yksittäisten lasten kuten myös ryhmän toiveet ja tarpeet tulevat esille ja ne voidaan ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä. Toiminnan alkaessa lapset luovat yhdessä toiminnan säännöt, joista pidetään yhdessä kiinni. Kaikki aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat ryhmän yhdenvertaisia jäseniä. Toiminta suunnitellaan siten, että kaikilla ryhmän jäsenillä on erityisen tuen tarpeesta huolimatta, on mahdollisuus osallistua kaikkeen toimintaan omien taitojensa mukaisesti yhdessä ryhmän kanssa. Lasten mielestä: Ilttiksessä on kivaa ja hauskaa!! Ilttiksessä on kivaa piirtää, jumpata ja askarrella!! Siellä voi leikkiä ulkona! Siellä voi myös kuunnella äänikirjoja! Siellä on paljon leluja! Eevi 0A

4 Toiminnan sisällön vuosisuunnitelma Kuukausi Kädentaidot ja kuukauden teemat Liikkuminen Elokuu - Vapaata askartelua - Me ollaan me - tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä Syyskuu - Askartelemme luonnonmateriaaleista - Silkkaa satua -retkeillään kirjastoon, luetaan tarinoita ym. Lokakuu - Halloween- askarteluja Marraskuu - Isänpäivä lähimetsään - Liikuntaa ja leikkejä ulkona - Liikuntaa ja leikkejä ulkona - Ulkoliikuntaa ja ulkoilua - Sisäleikkejä ja pelejä Joulukuu - Jouluaskarteluja - Joululeivonnaisia/ makeisia Tammikuu - Talvisia askarteluhommeleita Helmikuu - Ystävänpäivä - Kaverin kanssa on kivaa -mitä kaikkea voimmekaan tehdä yhdessä? Maaliskuu - Keväisiä askarteluhommeleita - Hei ope! - avoimet ovat opeille ja ehkä joillekuille muillekin Huhtikuu - Pääsiäis- ja vappuaskarteluja Toukokuu - Äitienpäivä - Kevät on yhtä juhlaa - lapsosilta ideat ja perheet mukaan kevätkarkeloihin Ylläolevaan vuosisuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia lukukauden aikana. - Ulkoilua - Talviurheilua - Talviurheilua - Sisäleikkejä ja pelejä - Ulkoilua - Liikuntaa ja leikkejä ulkona - Liikuntaa ja leikkejä ulkona Käsikädessä koulun kanssa Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen sekä lapsen kasvun, kehityksen, koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen. Aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulu toimivat tiiviissä yhteistyössä ja kehittävät jatkuvasti paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. Yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa toiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetuksen täydentävä päivähoito suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhteistyössä. Tällöin aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajilla on mahdollisuus tutustua esiopetuksen päivähoitoon osallistuviin lapsiin ja heidän perheisiinsä jo ennen kuin he siirtyvät seuraavana vuonna kouluun. Esiopetuksen päivähoidolle ja aamu- ja iltapäivätoiminnalle muodostuu luonteva jatkumo jossa tutut aikuiset pysyvät lapsen ympärillä koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Merituulen aamu- ja iltapäivätoiminta on koulun tavoin ollut mukana Kiva Koulu- hankkeessa syksystä 2010 lähtien. Hankkeen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä koulukiusaamista. Lisätietoja löytyy osoitteesta

5 Lupa jutella open tai terkkarin kanssa Koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus, jonka vuoksi eri tahot eivät ilman vanhempien suostumusta voi luovuttaa toisilleen lapsiin liittyviä tietoja. Vanhemmat voivat antaa suostumuksensa tiedonsiirtoon aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulun ja oppilashuollon välillä toimintaan hakiessaan, jolloin toiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjaajat osallistuvat vanhempien suostumuksella aamu- ja iltapäivätoimintaan siirtyvien lasten osalta päivähoidon ja koulun väliseen nivelpalaveriin keväällä ennen seuraavan toimintakauden alkamista. Perheiden kanssa pirpanoiden parhaaksi Yhteistyö aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kodin välillä edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Yhteistyö kodin kanssa on osa toiminnan arkea. Läksyhommat Lapsella on mahdollisuus tehdä kotitehtävät iltapäivätoiminnassa ja vanhemmat voivat niin halutessaan pyytää ohjaajia muistuttamaan lasta niiden tekemisestä. Kotitehtäville on varattu toiminnassa n. 30 minuuttia aikaa aina välipalan jälkeen. Tarvittaessa ohjaajat tukevat ja ohjaavat niiden lapsia kotitehtävien tekemisessä ja vanhemmat osaltaan seuraavat lapsen työtä kotona. Vanhemmat ovat kuitenkin vastuussa kotitehtävien tekemisestä ja niiden läpikäyminen kotona on ensiarvoisen tärkeää vanhemmille ja lapsille, koska se osoittaa lapselle, että hänen kotitehtävänsä ovat tärkeitä ja huoltaja on kiinnostunut hänen koulutyöstään. Tällöin lapsen oppimista voidaan tarkkailla myös kotona. Missä muruseni on? Perheiden kanssa sovitaan heti toiminnan alkaessa kirjallisesti turvallisuus- ja vastuukysymyksistä esim. kotiinlähdön osalta. Kun lapsesta tulee koululainen, hänellä on mahdollisuus lähteä toiminnasta kotiin yksin kävellen, mennä omiin harrastuksiinsa suoraan toiminnasta tai jäädä odottamaan vanhempien saapumista. Kun lapsi lähtee yksin toiminnasta, vanhempien tulee aina antaa lapselle kirjallinen lupa, jotta vastuu siirtyy ohjaajilta vanhemmille. Matkasta aamutoimintaan tai iltapäivätoiminnasta kotiin vastaavat lapsen vanhemmat. Jos lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan koulun työpäivinä klo alkaen, on hänellä mahdollisuus lähteä kotiin toiminnasta klo koulukuljetuksella. Tällöin hän saa lähteä sillä taksi/ bussireitillä jolla hän normaalistikin lähtisi. Päivän päätyttyä ohjaajat huolehtivat lapset kerhosta oikeaan kuljetukseen. Kunta ei järjestä erillisiä kuljetuksia normaalien koulukuljetusaikojen ulkopuolella ilman lapselle myönnettyä koulukuljetusetuutta. Sivistystoimenjohtaja voi myöntää koulukuljetusetuuden lapselle, jolle on annettu päätös erityisestä tuesta. Kotiin tai kaverille lähteminen on asia, joka tuottaa aina silloin tällöin hankaluuksia. Vaikka toiminta tapahtuukin koulun tiloissa, eivät ohjaajat välttämättä ole yhteydessä lasten opettajiin ennen toiminnan alkua. Ainoastaan opettajalle annetut tiedot lapsen kerhopäivän muutoksista eivät siis välttämättä ehdi välittymään iltapäiväkerhon ohjaajille. Aamu- ja iltapäivätoiminta-ajoista on aina ilmoitettava myös suoraan ohjaajille.

6 Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on oma puhelin, josta lapset saavat halutessaan soittaa vanhemmilleen. Mahdollinen kaverin luokse lähteminen tai jos haluaa jäädä iltapäivätoimintaan pidemmäksi aikaa tulee sopia aina edellisenä päivänä, jotta vanhemmat ehtivät keskustella asiasta keskenään ja informoida sitten ohjaajia. Seuraavia asioita ohjaajat tarvitsevat tietoonsa: Saako lapsi lähteä yksin kotiin ja mihin aikaan. Poikkeus normaalista lähtöajasta. Jos ohjaajille ei ole ilmoitettu muutoksesta eikä vanhempia tavoiteta, pidetään lapsi varmuuden vuoksi toiminnassa. Ilmoitus siitä, jos lapsen hakee joku muu kuin oma huoltaja. Ilmoitus siitä, jos lapsi on menossa toisen iltapäiväkerholaisen tai kaverin luokse kylään. Ilman vanhempien lupaa ohjaajat eivät saa luovuttaa lasta kenellekään, ei edes toisen kerholaisen vanhempien matkaan. Omat nyssykät ja systeemit Aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole vastuussa lapsen kouluun tai kerhoon tuomista henkilökohtaisista tavaroista. Ohjaajat yrittävät mahdollisuuksien mukaan auttaa etsimisessä, jos jotain sattuu katoamaan. Leluja saa tuoda kerhoon ainoastaan lelupäivänä. Lelupäivästä tiedotetaan erikseen. On tärkeää, että lapsen kaikki vaatteet ja tavarat on nimikoitu. Tällöin toimintaan jääneet tavarat päätyvät oikeille omistajilleen. Koska kerhossa ulkoillaan päivittäin, on lapsilla hyvä olla mukana liikkumiseen soveltuvat ulkoiluvaatteet/ jalkineet. Myös sadevaatteet ovat tarpeellisia. Kuumina päivinä ovat tarpeen päähine ja oma juomapullo. Lapset saattavat sadevaatteista huolimatta kastella tai liata itsensä jo koulun välituntien aikana, joten kelistä riippuen varavaatteetkin ovat usein tarpeen. Niitä lapsi voi säilyttää omassa naulakossaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Päivän aikataulu Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Klo Leikkiä aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa Aamiainen koulun ruokasalissa (aamiaiselle tultava viimeistään klo.8.10) Ulkoilua koulun pihalla. Klo 8.30 aamutoiminta loppuu ja vastuu siirtyy koululle. Koulupäivä Ulkoilua koulun pihalla Välipala koulun ruokasalissa Kotitehtävien teko / vapaata leikkiä / vapaaehtoista ohjattua toimintaa ulkona/ sisällä Vapaa leikki/ ohjattu toiminta/ ulkoilua Oma pikkuvälipala vanhempien niin toivoessa Ulkoilua koulun pihalla/ Vapaa leikki

7 Höpönassujen pulleat massut Aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana lapsille tarjotaan Saga 0B aamu- ja välipala, jotka sisältyvät kuukausimaksuun. Aamu- ja välipalat ovat joka päivä toistuvia tapahtumia, joiden aikana noudatetaan hyviä ruokailutapoja yhteisestä hiljentymisestä, vuoron odottamisesta ja ruoasta nauttimisesta aina kauniiseen kiittämiseen asti. Lapsen ei ole pakko syödä, mutta periaatteena on, että kaikkea yritetään maistaa. Välipalan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Inkoon kunnan omien toimipaikkojen osalta kunnan kanssa sopimuksen tehnyt ruokapalveluyritys, joka tuottaa palveluita kaikkiaan noin kymmenessä kunnan eri toimipisteessä. Lapsen iltapäivän pituudesta riippuen voivat vanhemmat oman harkintansa mukaan antaa lapselle mukaan pientä terveellistä purtavaa klo aikaan nautittavaksi. Pikkuvälipala voi olla esimerkiksi jokin hedelmä tai muuta repussa hyvin säilyvää. Tylsin osuus Huoltaja sitoutuu varaamaansa toiminta-aikaan ja maksuun vähintään lukukaudeksi. Palvelun tarvetta ei muuteta kuukausittain eikä takautuvasti. Maksut ovat samat kaikissa toimintapaikoissa. Kunta maksaa palveluntuottajalle lukukausittain lapsimäärään perustuvan sopimuksessa määrätyn korvauksen. 60 /kk (korkeintaan 3 tuntia/pv), 80 /kk (korkeintaan 4 tuntia/pv) 120 / kk(yli 4 tuntia/pv) Sisaralennus 20 % em. maksuista koskee kouluikäisiä sisaruksia, jotka ovat samaan aikaan kunnallisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Tämä tarkoittaa niitä kuukausia, jolloin lapsella ei ole mahdollista osallistua toimintaan koulujen loma- aikoina. Elokuussa peritään puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Esim. apsi on kaksi viikkoa sairaana ja sairaspoissaolo on ilmoitettu aamu- ja iltapäivätoimintaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet. Poissaolosta on ilmoitettava aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toiminta-ajan muutos ja paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti omaan aamu- ja iltapäivätoimintaan, jonka henkilökunta tiedottaa sivistystoimistoa. Vakuutukset Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa jokainen tapaturma kirjataan erilliseen lomakkeeseen, joka lähetetään kotiin tiedoksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Vakuutus on voimassa myös välittömästi aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana tapahtuvilla siirtymämatkoilla sekä retkillä. Vakuuttaminen sisältyy toimintamaksuun.

8 Turvallisuus- nou hätä Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulun ja koulurakennuksen turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja se käydään läpi ohjaajien kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa järjestetään poistumisharjoitus jokaisen toimintakauden alkaessa. Toimintapaikan turvallisuudesta vastaa koulun rehtori Satu Suonpää. Kaikki lasten parissa työskentelevät aikuiset Osoite ja puhelinnumerot Toiminnan järjestäjä, Esimies Tilat Kieli Ohjaajat lv Urheilutie Inkoo puh. (09) ja Inkoon kunta rehtori Satu Suonpää (09) ja Merituulen koulun tilat ja piha- alue suomi Vastuuohjaajat: Eveliina Wasström Liisa Valle Marina Hausalo Muut ohjaajat: Minna Bergholm Sivistystoimenjohtaja Mari Sjöström (09) kaikkien sähköpostiosoite on Inkoon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii Eveliina Wasström koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökuntaan kuuluvat ajoittain myös esiopetuksen päivähoidon henkilöstö. Iltapäiväkerhon ohjaajiin voi olla yhteydessä myös WILMA:n kautta. Tällöin viesti kannattaa osoittaa kaikille ohjaajille, jotta tieto varmasti saavuttaa ohjaajat myös sairastapauksissa. Varmin tapa viestittää kerhopäivää koskevia kiireellisiä asioita (kuten jos lapsi ei tulekaan kerhoon) on kuitenkin tekstiviesti tai puhelu kerhon puhelimeen.

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13

ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13 Sivistyslautakunta 21.8.2012 73 YLEISTÄ Askolan kunnan sivistystoimi järjestää ja vastaa Opetushallituksen antamien perusteiden (PoL 48 a 3)

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan säädöspohja

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille sekä alle 7-vuotiaille lapsille. Järjestämme myös

Lisätiedot

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot