Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksutaulukko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksutaulukko 1.1.2015 -"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksutaulukko Maksut, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (636/2013) muutoksineen (1292/2014) Suorite Suoritenumero Perusmaksu, Suoritenumero Lisämaksu, 1 Vaarallisten kemikaalien käsittely 1.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Tuotantolaitos, lupa /h Tuotantolaitos, muutosilmoitus /h Turvallisuusselvitys /h Turvallisuusselvitys, muutos /h Pelastussuunnitelma /h Pelastussuunnitelma, muutos /h Muu lupa, lausunto tai vastaava /h Käytönvalvojan pätevyyskoe Hyväksytty liike Hyväksytty liike, muutos Pätevyyskoe, kaasuasennukset Tarkastukset Tuotantolaitos, käyttöönottotarkastus /h Muu käyttöönottotarkastus /h Tuotantolaitos, määräaikaistarkastus /h Suoritteen enimmäismaksu, 2 Nestekaasu 2.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Nestekaasulaitos /h Nestekaasulaitos, muutos /h Turvallisuusselvitys /h Turvallisuusselvitys, muutos /h Pelastussuunnitelma /h Pelastussuunnitelma, muutos /h Muu lupa, lausunto tai vastaava /h Käytönvalvojan pätevyyskoe Tarkastukset Nestekaasu, käyttöönottotarkastus /h Nestekaasu, määräaikaistarkastus /h 3 Maakaasu 3.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Maakaasun siirto- ja jakeluputkisto /h Maakaasun käyttöputkisto /h Maakaasuputkisto, muutos /h Kompressoriasema /h Paineenvähennysasema /h Turvallisuusselvitys /h Turvallisuusselvitys, muutos /h Pelastussuunnitelma /h Pelastussuunnitelma, muutos /h Muu lupa, lausunto tai vastaava /h Käytönvalvojan pätevyyskoe Käytönvalvojaa koskeva ilmoitus Muovisten maakaasuputkistojen asennusliike Muovisten maakaasuputkistojen asennusliike, muutos Kemikaalisäiliöt Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Vaarallisten kemikaalien varastosäiliön hyväksyminen /h 5 Räjähteiden valmistus ja käsittely 5.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Räjähdetehdas /h Räjähdetehdas, muutos /h Räjähdetehdas, käyttölupa /h Räjähdevarasto, pysyvä /h Räjähdevarasto, tilapäinen /h Kaupan räjähdevarasto /h Räjähdevarasto, muutos /h Räjähteen työmaavalmistus ja matriisiajoneuvo /h Ilotulitenäytäntöjen järjestäminen /h Räjähteiden siirtotodistus Turvallisuusselvitys /h Turvallisuusselvitys, muutos /h Pelastussuunnitelma /h Pelastussuunnitelma, muutos /h Muu lupa, lausunto tai vastaava /h Pätevyyskoe, räjähdeala Räjähdealan pätevyystodistuksen uusinta Tarkastukset Käyttöönottotarkastus, räjähdetehdas /h

2 Käyttöönottotarkastus, räjähdevarasto /h Käyttöönottotarkastus, kaupan varasto /h Räjähteen työmaavalmistuksen ja matriisiajoneuvon tarkastus /h Määräaikaistarkastus, räjähdetehdas /h Määräaikaistarkastus, räjähdevarasto /h 6 Räjähteet, tuotteet 6.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Maahantuontilupa /h Räjähteen hyväksyminen /h Räjähteen yksilöllinen tunniste Lupa, lausunto tai vastaava /h 7 Biosidit (artiklaviittaukset viittaavat biosidiasetukseen (EU) N:o 528/2012) 7.1 Tehoaineen hyväksymishakemus Tehoaineen ja edustavan valmisteen arviointi ensimmäisessä valmisteryhmässä /h Tehoaineen arviointi, kun kyseessä on mikroorganismi (art. 8) /h Tehoaineen ja edustavan valmisteen arviointi seuraavissa valmisteryhmissä /h Uudelleenhyväksyminen ensimmäisessä valmisteryhmässä uusi arviointi /h suppea lisäarviointi /h Uudelleenhyväksyminen seuraavissa valmisteryhmissä uusi arviointi /h suppea lisäarviointi /h Tehoaineen arviointi biosidiasetuksen liitteeseen I hyväksymisen yhteydessä /h Arviointi tehoaineen hyväksymisen muutoksesta, joka on muu kuin valmisteryhmän lisäys /h Valmisteen hyväksyminen Valmisteen hyväksyminen viitejäsenvaltiona, kun valmistetta ja ehdotettuja käyttöjä ei ole arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä * /h Valmisteen hyväksyminen viitejäsenvaltiona, kun valmiste ja ehdotetut käytöt on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* /h Valmisteen uudelleenarviointi viitejäsenvaltiona* uusi arviointi /h suppea lisäarviointi /h Valmisteen arviointi unionihyväksymisen yhteydessä arvioinnista vastaavana viranomaisena /h Valmisteen väliaikainen hyväksyminen (art. 55(2)), kun valmistetta ja ehdotettuja käyttöjä ei ole arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä /h Valmisteen väliaikainen hyväksyminen, kun valmiste ja ehdotetut käytöt on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä /h Valmisteen ja valmisteperheen vastavuoroinen hyväksyminen /h Valmisteen ja valmisteperheen vastavuoroinen uudelleenhyväksyminen /h Valmisteen hyväksyminen yksinkertaistetulla lupamenettelyllä (art. 26), kun valmistetta ja ehdotettuja käyttöjä ei ole on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* /h Valmisteen hyväksyminen yksinkertaistetulla lupamenettelyllä (art. 26), kun valmiste ja ehdotetut käytöt on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* /h Valmisteen uudelleenhyväksyminen yksinkertaistetulla lupamenettelyllä* uusi arviointi /h suppea lisäarviointi /h Saman valmisteen hyväksyminen (komission asetus (EU) N:o 414/2013)* /h Lisätoimenpiteet (maksutaulukon kohtaan 7.2 liittyvät lisämaksut) Valmisteen sisältämän huolta aiheuttavan aineen arviointi /h Valmisteen vertaileva arviointi viitejäsenvaltiona /h

3 Valmisteen vertaileva arviointi vastavuoroisen hyväksymisen yhteydessä /h Valmisteesta aiheutuvien jäämien enimmäismäärien arviointi /h Ilmoitukset Ilmoitus yksinkertaistetulla lupamenettelyllä luvan saaneiden valmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla (art. 27(1)) Ilmoitus biosidivalmisteperheeseen kuuluvan valmisteen markkinoille saattamisesta (art. 17(6)) /h Koetoimintailmoitus (art. 56(2)) /h Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön (art. 55(1)) /h Rinnakkaisvalmisteen kauppaa koskeva lupa (art. 53) Hyväksyntää koskeva muutos (luvansaaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista - asetuksen (EU) N:o 354/2013 määritelmien mukaisesti) (koskee kohtaa 7.2) merkittävä muutos % perusmaksusta /h perusmaksu vähäinen muutos % perusmaksusta /h 50 % perusmaksusta hallinnollinen muutos /h Kemikaalilain lukujen 5 ja 6 mukaiset biosidivalmisteet, koulutus, tutkinto ja rekisterit 8.1 Valmisteen hyväksyminen /h Yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemikaali Hakijan pyynnöstä tehtävä valmisteperheen määrittely (biosidiset torjunta-aineet ja kiinnittymisenestoaineet) /h Valmisteperheen määrittelyn piiriin kuuluvan valmisteen hyväksyminen /h Identtisen valmisteen hyväksyminen Lisänimi Rinnakkaisvalmiste tai vastaava /h Valmisteella tehtävä koe /h Valmisteen uudelleenhyväksyminen % perusmaksusta /h perusmaksu 8.8 Päätöksen olennainen muutos (esim. käyttötarkoituksen laajentaminen, koostumuksen tai käsittelytavan olennainen muuttaminen) 8.9 Päätöksen vähäinen muuttaminen (esim. muutokset luokituksessa ja merkinnöissä) % perusmaksusta /h perusmaksu % perusmaksusta /h 50 % perusmaksusta 8.10 Päätöksen teknisestä tai vastaavasta syystä aiheutuva muuttaminen (esim. valmisteen nimen muuttaminen, hakijan vaihtuminen) Pätevyyden todentaminen Tuholaistorjuntakoulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen Tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen Tuholaistorjuntapätevyyden lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin Erityistutkinnon suorittamisen lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin Toiminnanharjoittajan lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin Kasvinsuojeluaineet 9.1 Tehoaineen hyväksymishakemus Biologiset tehoaineet /h Kemialliset tehoaineet /h Tehoaineen uudelleenarviointi, lisäarviointi tai toimiminen co-raportoijana /h Tehoaineen vastaavuuden arviointi /h Valmisteen hyväksyminen Vyöhykearviointi, Suomi raportoijana /h Vyöhykearviointi, Suomi ei raportoijana /h

4 Vastavuoroinen hyväksyminen /h Väliaikainen hyväksyminen /h Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai vähäriskinen valmiste /h Kasvinsuojelun hätätilanteet (120 vrk) Käyttölaimennusvalmiste Identtinen valmiste Rinnakkaisvalmisteen hyväksyminen Lisätutkimusten arviointi /h 9.3 Valmisteen hyväksynnän uusiminen Vyöhykearviointi, Suomi raportoijana /h Vyöhykearviointi, Suomi ei raportoijana /h Vastavuoroinen hyväksyminen /h Väliaikainen hyväksyminen Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitet Käyttölaimennusvalmiste Identtinen valmiste Rinnakkaisvalmisteen hyväksyminen Asiakirjoihin perustuva Lisätutkimusten arviointi /h 9.4 Käytön laajentaminen Useat käyttökohteet /h Yksittäinen käyttökohde /h Vähäinen käyttötarkoitus Hyväksyntää koskeva muutos Pieni muutos, esim. luvanhaltijan muutos, valmistuspaikan muuto Suuri muutos, esim. koostumuksen muutoksen arviointi tai uuden Luokituksen tarkastaminen CLP- asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Päätös luokituksen tarkastamisesta/valmiste Tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavien kokeiden lupa Koeruutu/valmiste Viljelmäkoe/valmiste Biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaava laitos Hyväksyminen Uudelleen hyväksyminen Tarkastusmaksu/kerta Koulutus, tutkinto ja levitysvälineet Kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksyminen Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan hyväksyminen 10 Pesuaineet Poikkeuslupahakemuksen käsittely Tuote-VOC Poikkeuslupahakemuksen käsittely Kemikaalien tuoterekisteri; maksu ilmoitusten käsittelystä Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä kpl ,7 *) Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä 200 kpl ylittävältä osalta ,3 *) *) Huom! Suoritteet ja laskutetaan kolmessa tasasuuruisessa erässä. Tämä on yhden laskutuskerran suoritehinta. Kaivostoiminta / ns. vanhat kaivossuoritteet, Tukes Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit Kaivosta koskeva lupa /h Tarkastukset Määräaikaistarkastus, avolouhos /h Määräaikaistarkastus, maanalainen kaivos /h Määräaikaistarkastus, nostolaitos /h Muu tarkastus, kaivokset /h TEM / ns. vanhat kaivossuoritteet (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 1217/2010) Varaus, alue Valtauskirja Kaivoskirja Päätökset kaivoslain (503/1965) mukaisiin hakemuksiin ja oikeuksiin

5 13 Kaivokset 13.1 Varauspäätökset Varauspäätös, pinta-ala < 100 km /h Varauspäätös, pinta-ala 100 km /h Varauspäätöksen raukeaminen Malminetsintä Malminetsintälupa Malminetsintälupa, < 1000 ha /h Malminetsintälupa, ha /h Malminetsintälupa, ha /h Malminetsintälupa, > 4000 ha /h Malminetsintäluvan voimassolon jatkaminen /h Malminetsintäluvan raukeaminen Malminetsintäluvan muuttaminen Pieni muutos Olennainen muutos Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) /h 13.3 Kullanhuuhdonta Kullanhuuhdontalupa Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen Kullanhuuhdontaluvan muuttaminen Kullanhuuhdontaluvan raukeaminen Kaivostoiminta Kaivoslupa /h Kaivosluvan määräysten tarkistaminen /h Kaivosluvan määräysten tarkistaminen, kullanhuuhdonta /h Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen /h Kaivosluvan raukeaminen /h Kaivosluvan muuttaminen /h Kaivostoiminnan lopettaminen /h Kaivostoiminnan lopettaminen, kullanhuuhdonta /h Metallimalmin luohintakorvauksen vahvistaminen /h Muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin luohintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen /h Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) /h Vakuuden asettaminen /h 13.5 Luvan siirto tai panttaus, muut päätökset Luvan siirto (pl. kullanhuuhdonta) /h Kullanhuuhdontaluvan siirto tai kaivospiirin siirto, jossa harjoitetaan pelkästään kullanhuuhdontaa /h Luvan/lupien panttaus /h Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen (hallintopakko) /h Muu päätös /h 13.6 Kaivosturvallisuus Todistus hyväksytystä vastuuhenkilön kokeesta Kaivosturvallisuuslupa /h Kaivosturvallisuusluvan määräysten tarkistaminen /h Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon jatkaminen /h Kaivosturvallisuusluvan raukeaminen /h Kaivosturvallisuusluvan muuttaminen /h Kaivosturvallisuus, käyttöönottotarkastus /h Kaivosturvallisuus, määräaikaistarkastus /h Tarkastuslaitoksen hyväksyminen /h Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) /h 14 Mittauslaitteet Lupa, lausunto tai vastaava /h Huoltoliikkeen hyväksyminen Jalometallituotteet Rekisteröinti Nimileiman hyväksymispäätöksen muutos Nimileiman rekisteröinnin vahvistaminen Lupa, lausunto tai vastaava /h 16 Painelaitteet

6 Lupa, lausunto tai vastaava /h 17 Sähkölaitteistot sekä hissit ja niihin verrattavat nosto- ja siirtolaitteet Laitteistoilmoitus Laitteistoilmoitus, muutos Sähkölaitteisto, lausunto tai vastaava /h Hissi, lausunto tai vastaava /h Urakointi-ilmoitus Urakointi-ilmoitus, muutos Urakointi-ilmoitus, kohdekohtainen Oman työn varmennusoikeus /h Turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja Hissiturvallisuustutkinto Vaarallisten aineiden kuljetus Räjähteen luokituksen hyväksyminen /h Ilotulitteen luokituksen hyväksyminen /h Lupa, lausunto tai vastaava /h 19 Ympäristölle vaaralliset aineet Kylmälaiteliikkeen todistus Kylmälaiteliikkeen muutosilmoitus Kylmäalan pätevyystodistus ja sen muutos Kylmäalan pätevyyskokeen järjestäjän hyväksyminen Pelastustoimen laitteistot 20.1 Paloilmoitinlaitteistot Asennus- ja huoltoliike, ilmoitus Asennus- ja huoltoliike, muutosilmoitus Pätevyystodistus ja sen uusiminen Sammutinlaitteistot Asennus- ja huoltoliike, ilmoitus Asennus- ja huoltoliike, muutosilmoitus Pätevyystodistus ja sen uusiminen Käsisammuttimet Huolto- ja tarkastusliike, ilmoitus Huolto- ja tarkastusliike, muutosilmoitus Pätevyystodistus ja sen uusiminen Tarkastustoiminta Tarkastuslaitos, hyväksyminen /h Tarkastuslaitos, muutos /h Valtuutettu tarkastaja, hyväksyminen /h Valtuutettu tarkastaja, muutos /h Tarkastusliike /h 22 Akkreditointi- ja arviointipalvelut 22.1 Laboratoriot, tarkastuslaitokset ja vertailumittausjärjestäjät Hakemusmaksu Arvioinnin perusmaksu Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Arviointi, h /h Tekninen arviointi tapauskohtaisesti Päätöksenteko /h Vuosimaksu Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L Hintaluokka L

7 Arviointi, h /h Tekninen arviointi tapauskohtaisesti Päätöksenteko /h 22.2 Sertifiointielimet ja todentajat Hakemusmaksu Arvioinnin perusmaksu Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Arviointi, h /h Tekninen arviointi tapauskohtaisesti Päätöksenteko /h Vuosimaksu Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Hintaluokka S Arviointi, h /h Tekninen arviointi tapauskohtaisesti Päätöksenteko /h MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET 1. ALENNUKSET JA KOROTUKSET 1 1 Räjähteet Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä koskevien vastaavien suoritteiden maksusta. 1 2 Kaivokset a) Kohdan 13.1 varauspäätöksen, kohdan 13.2 malminetsinnän ja kohdan 13.3 kullanhuuhdonnan maksuja on mahdollista muuttaa +/ 35 % käytetyn työajan perusteella, lukuun ottamatta varauspäätöksen raukeamista ja päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevaa päätöstä. b) Kohdan 13.4 metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 50 % perusmaksusta. c) Kohdan 13.4 muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 25 % perusmaksusta. Maanomistajan hakemuksesta annettu louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen on maksuton. d) Malminetsintäluvan kielteisen päätöksen antamisesta ennen hakemuksesta tiedottamista veloitetaan maksutaulukon kohdan 13.5 Muu päätös mukaan. 1 3 Kasvinsuojeluaineet Kohdan 9.9 kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskeva koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon järjestäjän hyväksyminen, peritään koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman sekä tutkinnon järjestäjän hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %. 1 4 Biosidit Kohdan 7.2 tähdellä (*) merkityt muut kuin tuntihintaan perustuvat maksut peritään kaksinkertaisina, jos kyseessä on valmisteperheen hyväksyminen. Kohdan 8.11 tuholaistorjuntakoulutusta koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen, peritään koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman sekä tutkinnon vastaanottajan hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %. 2. ENNAKKOMAKSUT 2 1 Biosidit Kaikista maksutaulukon kohdan 7 suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään suoritteen perusmaksu. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi erityisestä syystä periä ennakkomaksun perusmaksua pienempänä. 2 2 Kasvinsuojeluaineet Kaikista työmäärältään merkittävistä kohdan 9 kasvinsuojeluaineita koskevista suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä. 3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET 3 1 Puutteellisen valmistelun takia peruuntunut tarkastus peritään tarkastusten tuntimaksun mukaisesti. 3 2 Hylkäävään päätökseen johtavista päätöksistä ja tarkastuksista peritään maksu täysimääräisenä. 3 3 Biosideja koskevan hakemuksen arviointiprosessin keskeytyessä peritään siihen mennessä käytetyt työtunnit ja ennakkoon perityn suoritemaksun loppuosa palautetaan. 3 4 Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti. 3 5 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista peritään erikseen täysimääräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään puolet voimassaolevasta tuntimaksusta. Akkreditointi- ja arviointipalvelun teknisestä arvioinnista perittävän maksun yhteydessä ei peritä käsittelykulua. 3 6 Malminetsintä- ja kaivosluvan käsittelyn keskeytyessä peritään maksu siihen mennessä käytettyjen työtuntien mukaan. 3 7 Akkreditointia koskevasta pätevyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakkreditoinnista

8 ei peritä hakemusmaksua. Keskeytyneestä arvioinnista peritään syntyneet kustannukset. 4. AKKREDITOINTI- JA ARVIOINTIPALVELUN MAKSUJEN RAKENNE Akkreditoinnin maksut koostuvat kiinteästä hakemusmaksusta, kiinteästä arvioinnin perus- ja vuosimaksusta, arvioinnin ja päätöksenteon tuntimaksusta sekä teknisen arvioinnin maksusta. Kiinteä hakemusmaksu peritään arviointielimen hakiessa akkreditointia tai siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia ensimmäistä kertaa. Arvioinnin perus- ja vuosimaksu määräytyy FINASin määrittelemän arviointielimen hintaluokan mukaan. Arvioinnin ja päätöksenteon tuntimaksut määräytyvät käytetyn työajan mukaan. Teknisen arvioinnin maksu määräytyy teknisen arviointiin käytetyn työajan mukaan. Ulkopuolisen arvioijan tai asiantuntijan tekemä arviointi laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Muihin arviointipalveluihin sovelletaan akkreditointipalveluiden hinnastoa arvioitavan toimielimen tyypin mukaisesti. Maksut, jotka perustuvat Tukesin päätökseen 10201/13/2014 Maksuihin lisätään alv 24 %. Koulutus, Tukesin järjestämä Kurssimaksu Kurssikohtainen Kurssiaineisto maksu Ilmoittautumisen peruutus Osallistumismaksu Arvioijakurssi ,00 FINAS-päivä ,00 Luennot Esityksen pituus 60 min ,00 Esityksen pituus > 60 - < 90 min ,00 Esityksen pituus 1½ - < 2 tuntia ,00 Esityksen pituus 2 - < 3 tuntia ,00 Esityksen pituus 3 - < 6 tuntia ,00 Esityksen pituus 6 tuntia ,00 Tilaisuuden puheenjohtajana toimiminen ,00 Muut Asiantuntijapalvelu /h Asiakirjan käännös /h FINAS-asiantuntijapalvelu /h Karttatuloste 1: ,00 Karttatuloste 1: ,00 Postituskulut Tapauskohtaisesti Ostopalvelut Tapauskohtaisesti Matkakustannukset Tapauskohtaisesti Kuulutus- ja ilmoituskulut Tapauskohtaisesti Käsittelykulut ,50 Kopiot alkuperäisistä asiakirjoista ,43 /sivu Tuloste diaarin asiakirjaluettelosta ,43 /sivu Toimitusmaksu lähettämisestä ,80 /lähetys Tiedon esille hakem ja salassapid vaat toimenpit ,00 /h Muut valiokopiot, faksit ja tulost, 10 ensimm siv ,70 /10 sivua Seuraavat sivut, alkavalta 10 sivulta ,30 /10 sivua Toimitusmaksu lähettämisestä ,80 /lähetys Julkaisut Kirjasto- ja tietopalvelut Tapauskohtaisesti Maksut, jotka perustuvat seuraaviin erillislakeihin: - sähköturvallisuuslaki (410/1996) - laki pelastustoimen laitteista (10/2007) - painelaitelaki (869/1999) - laki jalometallituotteista (1029/2000) - jätelaki (646/2011) - maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) - laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Markkinavalvonta Sähkö Sähkölaitteiden hankintakustannukset Tapauskohtaisesti Sähkölaitteiden testauskustannukset Tapauskohtaisesti Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteiden hankintakustannukset Tapauskohtaisesti Pelastustoimen laitteiden testauskustannukset Tapauskohtaisesti Painelaitteet Painelaitteiden hankintakustannukset Tapauskohtaisesti Painelaitteiden testauskustannukset Tapauskohtaisesti Jalometallituotteet Jalometallituotteiden hankintakustannukset Tapauskohtaisesti

9 Jalometallituotteiden testauskustannukset Tapauskohtaisesti RoHS RoHS-hankintakustannukset Tapauskohtaisesti RoHS-testauskustannukset Tapauskohtaisesti Rakennustuotteet Rakennustuotteiden hankintakustannukset Tapauskohtaisesti Rakennustuotteiden testauskustannukset Tapauskohtaisesti Kuluttajatuotteet Kuluttajatuote, hankintakustannukset Tapauskohtaisesti Kuluttajatuote, testauskulut Tapauskohtaisesti Kaasulaitteet Kaasulaitteiden hankintakustannukset Tapauskohtaisesti Kaasulaitteiden testauskulut Tapauskohtaisesti

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta Annettu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 694/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 694/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 694/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot