Kauppias on ajassa kiinni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppias on ajassa kiinni"

Transkriptio

1 TORSTAI 16. LOKAKUUTA 2014 NRO 82 HEIDI LAIKARI HELI NURKKALA Kauppias on ajassa kiinni Marja Kärkkäinen-Santanen muistuttaa, että kohta on jälleen kellojen talviaikaan käännön hetki. >> 16 LAURA SEPPÄ Tuoppi uuden yrittäjän käsissä Mira Kyrölä ehtii moneen paikkaan. Tänä syksynä hän aloitti Tuopin uutena yrittäjänä. >> 5 SIRPA KORTET Heikki Rautio innostui kellojen myötä vanhoista tavaroista. Mies pohtii olevansa ikuinen kauppamies. Tavaroiden lisäksi hän on myynyt kalojakin. Yrittäjyys ylöspäin Romu-Heikki: Huutokauppakokemuksesta yrittäjäksi. >> 12 Edustaja tietää trendit ja muodin Heikki Karvonen tietää, että lapset leikkivät yhä perinteisillä leluilla; nukeilla ja autoilla. >> 14 Puheenjohtajalta: Henkilöstöjohtaminen on taitolaji. Sitä ei voi ulkoistaa. >> 2

2 22 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Henkilöstöjohtaminen - Pitääkö töissä olla kivaa? Ihminen käyttää noin puolet valveillaoloajastaan työhön. Työssä saadut kokemukset ja tunteet vaikuttavat koko elämään. Tänä päivänä työyhteisöt ja organisaatiot elävät muutosprosessien keskellä. Henkilöstölle jatkuvat muutokset ovat koettelevia ja henkisesti raskaita. Muutokset tuottavat epävarmuutta, epätietoisuutta ja niiden myötä myös stressioireita. Stressaantuneet ihmiset eivät työskentele tehokkaasti yhdessä ja käyttäytyminen näkyy herkästi keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja huonontuneena asiakaspalveluna. Toisaalta positiivinen työilmapiiri luo edellytykset osaamiselle ja ihmisen kehittämiselle. Ihmisellä on luontainen pyrkimys etsiä kaikelle tekemiselleen merkityksiä ja selityksiä. Ihminen viihtyy työssään kun hän kokee sen mielekkääksi. Työssä viihtymistä lisää se, että työ on riittävän haastavaa, siinä on saavutettavissa olevat, hyväksytyt tavoitteet, työympäristöön ollaan tyytyväisiä ja työstä saadaan palkkio. Ympäristön jatkuva ja nopea muutos sekä ihmisten käyttäytymisen vaikea ennakointi aiheuttaa tietotaitojen jatkuvan kehittämisen paineita. Muutokset koetaan sekä mahdollisuuksina, että uhkina. Mahdollisuuksina muutokset toimivat silloin kun syntyy uutta ja muutosta osataan hyödyntää omassa toiminnassa. Uhkakuvia on kenties helpompi löytää, sillä muutosvastarinta on suurimmalle osalle meistä luontaista. Jokainen miettii, mitä muutos vaikuttaa minun kannalta, menetänkö työni, puututaanko minun reviiriini ja miten? Joskus on hyvä miettiä onko varasuunnitelmia nykyisessä työssä tai elämässä yleensä, eli onko A ja B vaihtoehtoja? Yksi ratkaisu on oman ammattitaidon ylläpitäminen. Jatkuva suunnitelmallinen itsensä kouluttautuminen työn ohessa on yksi keino lisätä oman elämän valinnan mahdollisuuksia. A Ratkaisukeskeisessä työyhteisössä välitetään ja arvostetaan toisista. Hyväksy neljä perustunnetta Jokainen ihminen kohtaa omassa elämässään useita ja eritasoisia muutoksia, kuten koulun, opiskelun tai työelämän alkamisen tai vaihtumisen. Jossain vaiheessa elämää voi tapahtua muutto vieraalle paikkakunnalle, työttömyyttä, sairautta, parisuhteen alkamisen tai sen päättymisen. Isoja asioita ovat lapsen syntymiset perheeseen ja läheisen ihmisen kuolema. Tällaisissa suurissa muutoksissa ihminen käy läpi neljä perustunnetta. Nämä perustunteet ovat; pelko, viha, suru ja ilo. Vasta käytyään läpi nämä tunteet ihminen on todella sinut muutoksen kanssa. Työorganisaatiossa koetut muutokset herättävät meissä ihmisessä näitä vastaavia pelon, vihan, surun ja ilon tuntemuksia. Nämä tunteet ovat ihmisen elämään kuuluvia ja vaativat eri ihmisiltä niiden sisäistämiseen ja läpikäymiseen eri pituisen ajan. Yrityksissä henkilöstöjohtaminen on yksi merkityksellinen menestys tekijä ja siihen kannattaa yrittäjien panostaa ja sitä ei voi eikä pidä ulkoistaa. Selvää on, että yritysjohdon ja esimiestehtävissä olevien henkilöiden henkilösuhteiden hoitaminen eri organisaatioissa on haastavaa. Ensinnäkin on osattava valita oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin, jonka jälkeen on hallittava henkilöstöjohtamisen laaja alainen kenttä lainsäädöksineen. Tunteet eivät jää naulakkoon työpaikallakaan Muuttuvassa maailmassa meidän kaikkien tulee pitää huolta omasta osaamisesta ja työssä viihtymisestä. Jos viihdyt työssä yrittäjänä tai työntekijänä sinulla on mahdollisuus saavuttaa tuloksia. Saavutetut tavoitteet lisäävät onnistumisen tunnetta. Tällöin vaikutamme oman arjen sujumiseen ja sitä kautta hyvään elämään. Olen sitä mieltä, että työpaikalla ei pidä olla, vaan saa olla kivaa. Tällöin ihmiset viihtyvät työssään paremmin ja saavat aikaan samalla tulosta. Valta ja vastuu kulkevat usein käsi kädessä, mieti mitä se merkitsee sinun yrityksessäsi. Ratkaisukeskeisessä työyhteisössä välitetään ja arvostetaan toisista ja pidetään sopivasti hauskaa huumoria yllä. Onnistuessamme yhteisessä tavoitteessa hoitaa työmme ja meille uskotut työtehtävät hyvin on selvää, että saamme aikaan hyviä tuloksia. Tähän tarvitsemme työpaikalla kannustavaa johtamista ja yhteisen päämäärän tunnistamista. Sinulle! Minulle! Jokainen on oman itsensä johtaja, vai onko? Joskus on hyvä pysähtyä ja miettiä miten päätät omaa itseäsi koskevia asioita ja valintoja. Selvää on, että elinympäristö ja eri tahot tekevät päätöksiä puolestamme? Olemmeko työyhteisössä vastarannan kiiskejä vai rakennammeko yhteistyötä omalla käytöksellä? Arkipäivässä on hyvä muistaa, että aina on asioita joihin emme voi vaikuttaa ja niitä on turha murehtia. Ritva Raetsaari puheenjohtaja Oulaisten Yrittäjät ry Ritva Raetsaari on suorittanut Jyväskylän yliopistossa emba-tutkinnon. Hänen lopputyönsä käsitteli aihetta asiakkuuden ja henkilöstön johtaminen. Mitä tahansa saavuttaa, kunhan vain yrittää! Kiinnostaako sinua yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen? Yhteistyössä yrittäjyyteen kannustavat: Tule kuuntelemaan perjantaina klo , JEDU Oulaisten ammattiopisto liiketalouden yksikkö Kosteenkatu 1, Oulainen Kouluttajana Toimitusjohtajakoulu Oy Intoa ja järkeä yrittämiseen sekä miten liikkeelle kestävin eväin? Yrittäjäksi omalla persoonalla ja osaamisella? Mitä eväitä jo löytyy, mitä vielä puuttuu? Mikä tavoitteena, kasvuyritys vai itsensä työllistäminen? Kahvitauko noin klo Aloittavan yrittäjän kysymykset, mitä, kenelle, miksi, miten? Markkinoinnin ja myynnin tärkeät teemat Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun takia osallistujien, ryhmien ja luokkien ilmoittautumiset viimeistään klo 12 mennessä sähköpostilla tai puhelimitse Oulaisten ammattiopisto

3 OULAISTEN KAUPUNGIN TERVEHDYS Yhteistyöstä ja yrittäjyydestä elinvoimaa KURKISTUS: MITÄ KUULUU? VEERA RÖYTTÄ Yritysimagon luominen Oulaisille on vahvassa myötätuulessa ja parasta on, että tämä kommentti tulee yrittäjiltä. Kaupungin jokaisen työntekijän, asukkaan sekä yrittäjien pitää tehdä vielä kuitenkin kovasti kehitystyötä ja markkinointia, jotta tämä trendi vain voimistuu ja saadaan lisättyä Oulaisten houkuttavuutta uusien asukkaiden, yrittäjien, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden silmissä. Tämä on kaikkien meidän etu. Yrittäjyys on kyky nähdä uusia asiayhteyksiä, kehittää epätavallisia ideoita, tekniikoita sekä etääntyä tavanomaisista ajatuksista. Se on myös tarjoutuvien mahdollisuuksien maksimointia, joustavuutta ja ennakkoluulottomuutta, riskinottokykyä sekä rajojen rikkomista. Yrittäjät luottavat tulevaisuuteen, jotta he voivat tehdä kauaskantoisia ratkaisuja. Meidän tulee kaupunkina olla tämän luottamuksen arvoisia. Yrittäjyys ilmiönä on voimistunut ja se kiinnostaa yhä useampia. Myös asenne-ilmapiiri yrittäjyyden ympärillä on muuttunut parempaan suuntaan. Yhä useampi nuori uskaltaa alkaa yrittäjäksi ja miettiikin opiskelun jälkeen sitä parhaaksi vaihtoehdoksi palkkatyön sijaan. Tähän meidän kaikkien pitää nuoria kannustaa ja olla ylpeitä yrittäjyydestä ja yrittäjistämme. On ilo nähdä että yrittäjyyskasvatuksella on Oulaisissa jo sijansa opintosuunnitelmissa. Toivotaan siitä kiinteää ja asteittain kasvavaa osaa koulutusjärjestelmäämme jolla nuorien ajattelu yrittäjyydestä saadaan uteliaalle, positiiviselle linjalle niin, että yrittäjyys olisikin se ensimmäinen vaihtoehto yhä useammalle työllistyä opiskelun jälkeen. AYrittäjyyden ihme ei ole liikeideassa, vaan siinä, että joku haluaa sen toteuttaa! Yrittäjien, kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyössä tulee rakentaa määrätietoisesti Oulaisille yritysmyönteistä imagoa ja löytää siihen jopa joskus epätavallisiltakin tuntuvia keinoja. Yhteiskunta muuttuu ympärillämme ja jotta säilytämme asemamme ja jopa kasvamme, on meidän kaikkien tarkasteltava asioita uusin tavoin ja avoimin mielin. Näin toimien voimme antaa kaupungistamme positiivisia ajatuksia luovan, houkuttelevan sekä kehittyvän ja dynaamisen kuvan, joka elää tässä hetkessä ja suuntaa tulevaisuuteen. Meidän tehtävämme juuri nyt on yhteistyössä taata ne edellytykset ja toimintatavat, joita asukkaiden ja yritysten tulevaisuuden rakentaminen Oulaisissa vaatii. Meidän tulee yhteistyössä rakentaa ja kehittää Oulainen, joka on entistäkin asiakaslähtöisempi, joustavampi ja tuottavampi. Tämä johtaa vieläkin parempaan yhteistyöhön sekä ilmapiiriin asukkaiden ja yritysten kanssa joka näkyy jokaisessa henkilössä, työntekijässä ja yrityksessä positiivisesti. Oulainen tarvitsee elinvoiman parantamiseen hyviä toimintatapoja sekä ennakkoluulottomia kumppaneita mm. asukkaita, yrittäjiä, yrittäjäjärjestöjä, Kauppakamaria, yrityskummeja, seutukuntaa, maakuntaa, kaupungin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä myös hyvää, nopeaa ja joustavaa päätöksentekojärjestelmää. Yhteistyöllä edistetään myös uusien elinkelpoisten yritysten syntymistä Oulaissa oleviin elinvoimaisiin maaseutukyliin. Tällä yhteistyöllä halutaan palvella maaseudun jo olemassa olevia yrittäjiä, alkavia yrittäjiä sekä maaseudulla että kaupungeissa asuvia ihmisiä, jotka harkitsevat yrityksen perustamista maaseudulle. Elinvoimaiset Oulaisten maaseutukylät ja kehittyvä kaupunkikeskusta ovat meidän kaikkien etu. Pienessä kaupungissa kaikkien pitäisi ymmärtää katsoa kokonaisuutta ja käyttää paikallisia palveluita ja lähialueen tuotteita. Työllistetään toinen toisiamme ja pidetään veroeurot talousalueella. Tavoite on, että Oulainen on kunta joka ottaa huomioon yritysten erilaiset tarpeet ja luo edellytyksiä aloittaa yritystoimintaa sekä auttaa jo olemassa olevia yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa ja työllistämään kuntalaisia. Oulainen on kunta, joka kokoaa markkinointinsa tehokkaaksi kokonaisuudeksi, jolla parannetaan kaupungin elinja vetovoimaa asukkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneidemme silmissä. Suomen Yrittäjät teettää joka toinen vuosi Elinkeinopoliittinen mittaristo-kyselyn, jossa selvitetään kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Tässä valtakunnallisessa kyselyssä 2014 Oulainen oli paras kunta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pyrkikäämme siihen, että Oulainen on tulevaisuudessa yritysmyönteisyydeltään ja yrityspalveluiltaan ylivoimainen kunta, joka myös näkyy koko kaupungin organisaation toiminnassa ja jokaisen yksittäisen työntekijän sekä asukkaan asenteessa yrittäjyyttä kohtaan. Parantakaamme vielä sijoitustamme valtakunnallisella tasolla. Tehdään kaikki töitä sen eteen, että Oulaisissa tullaan perustamaan tulevaisuu,- dessa eniten yrityksiä suhteessa työikäiseen väestöön. Jokainen voi maailmalla liikkuessaan markkinoida Oulaista hyvänä sijoituspaikkana yrityksille. Kertokaa, että ottavat suoraan yhteyttä Yrityspalvelukeskukseen ja kysyvät, mitä kaikkea hyvää Oulainen voi yrityksille tarjota. Jarmo Soinsaari kehitysjohtaja Oulaisten kaupunki Millaiselta Oulaisten yrittäjyys näyttää sihteerin silmiin? Oulaisten yrittäjäyhdistyksen järjestösihteerinä on toiminut toukokuusta lähtien Eira Someroja. Pesti jatkuu ensi kesään saakka. Millaiselta työt yhdistyksessä maistuvat? Edeltäjieni tekemät vuosirytmitykset kalenteriin ovat erinomaiset. Ne ovat auttaneet ottamaan asioita haltuun, vaikka välillä tuleekin olo, että nostanko jonkun asian kanssa kädet pystyyn. Ritvan ohjauksessa teen töitä. Kerro, mitä tehtäviä päiviisi kuuluu? Arkeani ovat kokousosallistumiset, palavereiden muistioiden puhtaaksikirjoitukset, yhteydenpitäminen yrittäjiin ja yrittäjien kotisivujen päivittämistä. Laittelen tietoa yrittäjille esimerkiksi tapahtumista. Mikään päivä ei ole toisensa kanssa samanlainen. Missä asioissa yrittäjät voivat ottaa sinuun yhteyttä? Jos yrittäjä esimerkiksi haluaa tietää, mitä etuja yrittäjäyhdistyksellä on tarjottavanaan, niin silloin kannattaa soittaa. Neuvon myös, mitä toimintaa yhdistys järjestää ja pyritään yhdessä löytämään niitä henkilöitä tai tahoja, joilta voidaan kysyä, jos ei itse tiedetä vastauksia kysymyksiin. Miltä Oulaisten yrittäjyysilmapiiri näyttää? Olen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka paljon Oulaisissa on yritystoimintaa ja yrittäjiä. Yrittäjiä on monelta eri alalta. Toki katukuvassa näkyy myös tyhjiä liikehuoneistoja, mutta silti Oulaisissa ei ole luovuttamisen ilmapiiri. Tuntuu, että yrittäjillä on luottavainen olo, että tästä selvitään eteenpäin, kun on aina ennenkin selvitty. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatuspäivä lukiolaisten kanssa avasi huomaamaan, mitä kaikkea yrittäjyystoimintaa Oulaisissa on. Onko sinulla omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä? Mieheni on ollut yrittäjä ja olen ollut mukana ky:ssa. Olen mukana myös sukulaisteni kanssa sijoitusyhtiössä. Sirpa Kortet Auton varaosat meiltä! Keskuskatu 6, OULAINEN Yritykset Rakennusliikkeet Kotitaloudet PYYDÄ TARJOUS

4 Kädentaitojen moniosaaja Heidi Laikari OULAINEN Ammatti luki jo Merimatilda Häkkilän vauvakirjassa. Sitä ennen nuoren naisen piti kuitenkin kokeilla ja kokea jotain muuta. Häkkilä on valmistunut ylioppilaaksi, ajanut taksia sekä opiskellut vaatetusalaa ja journalistiikkaa. Parturikampaajaksi 24-vuotias yrittäjä valmistui kesäkuussa Oulun seudun ammattiopistosta. Aina se on ollut mielessä taka-alalla. Tiesin, että haluan Ouluun Myllytullin yksikköön opiskelemaan, Häkkilä kertoo ammatinvalinnastaan ja koulutuksestaan. Oma paikka löytyi lopulta kotikaupungista, kun vastavalmistunut parturi-kampaaja palasi Oulaisiin vuokratuoliyrittäjäksi. Taakse jäivät Oulu, Tampere ja Korpilahti. Ura alkoi Päivin Hiuskulmasta. Tuolin vuokraamisesta Häkkilä kasvoi ulos jo muutamassa kuukaudessa, sillä koko Hiuskulma on ollut nuoren yrittäjän käsissä reilun kahden viikon ajan. Neljän kuukauden työnäytöt ja opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot vakuuttivat Päivin Hiuskulman yrittäjä Päivi Niemelän vuokralaisen taidoista. Maksan liiketilasta vuokraa, Häkkilä selventää 25 vuotta paikkakunnalla toimineen parturi-kampaamoliikkeen omistuskuviota. Nuori yrittäjä arvostaa saamaansa mahdollisuutta. Riski on omaa yritystä pienempi, ja kaupan päälle tulee vakiintunut asiakaskunta. Lisäksi lisääntynyt vastuu kiehtoo. HEIDI LAIKARI Parturi-kampaaja Merimatilda Häkkilä kertoo syksyn trendeiksi metallisävyt, erityisesti metalliraidat, ja kampauskiharat. Tässä on todella kovat vaatimukset ammattitaidolle. Parturi-kampaajan kädenjälki näkyy kauas. Häkkilä arvostaa työn vaihtelevuutta, sillä jokainen työ on uudenlainen ja erinäköinen. Kuten käsitöissä yleensä, parturi-kampaaja vertaa. Häkkilän mukaan alalla oppii vain tekemällä. Omiksi vahvuuksikseen hän listaa värien käytön ja tuotetietouden. Nuori tekijä erottuu edukseen muun muassa uusien menetelmien hallinnalla. Nuoret miehet ovat erityisen ihania asiakkaita, sillä lyhyeen hiukseen pääsee tekemään miltei kuukausittain jotain, Häkkilä toteaa. Kalustekulma laajeni Wertisaleksi Henna Haapakoski OULAINEN Vuonna 2007 perustettiin Oulaisiin Heikkilän kalustekulma. Toiminnan laajetessa Sirpa Heikkilä vaihtoi yrityksensä nimeksi Wertisale. Laajensin maahantuontia myös vaate- ja asustepuolelle, eikä Kalustekulma nimenä enää sopinut yrityksen toimintaan. Siitä alkoi ajatusriihi, mistä saada nimi, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn asiaan tai toimintaan, Heikkilä kertoo. Hän kertoo hakeneensa nimeä, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa myös kansainvälisen toiminnan. Englannin kielen sana versatile, joka tarkoittaa monipuolista, oli lähtökohta ja tuloksena syntyi yrityksen nykyinen nimi. Viime keväänä leikattu olkapää hidasti hieman yrittäjän menoa. Kipeänä on vaikeaa tehdä töitä. Varastomyymälää pidän auki parina iltana viikossa ja useimminkin sopimuksen mukaan, Heikkilä kertoo. Pienet kivijalkakaupat ovat Sirpa Heikkilän mielestä tärkeä osa ostoskulttuuria. Vaikka Heikkilä suosiikin verkkokauppoja, ei mikään vedä vertoja henkilökohtaiselle palvelulle ja putiikkien tunnelmalle. Mielestäni pienten putiikkien ja liikkeiden tulisi laajentaa verkkoon myyntiään. Se on tärkeää varsinkin pienillä paikkakunnilla toimiessa. Myös verkostoituminen voisi olla paikallisesti Sirpa Heikkilä vaihtoi yrityksensä Heikkilän kalustekulman nimen Wertisaleksi laajennettuaan yrityksen tuotevalikoimaa vaatteisiin. Seuraavaksi hän aikoo laajentaa aukioloaikoja. kannattavaa, verkkokaupan kulut saataisiin minimoitua ja asiakas saisi tilattua entistäkin monipuolisemmin tuotteita, Heikkilä tuumaa. HENNA HAAPAKOSKI Tämän hetkinen talouden huono tilanne ei ole juuri näkynyt Wertisalen toiminnassa. Heikkilä toteaa ihmisten tällä hetkellä remontoivan vanhaa ja arvostavan suunnittelupalvelua. Olen aikonut tulevaisuudessa keskittyä kalustekaupan osalta enemmän kiinto- kalusteryhmiensuunnitte- luun. Tarkoituksena olisi tehdä suunnitteluja jollekin toiselle yritykselle, jos se työllistää tarpeeksi. Tähän mennessä Sirpa Heikkilältä on voinut saada kodin kalustettuna myös avaimet käteen periaatteella. Heikkilä kertoo tehneensä yhteistyötä paikallisten sähkö- ja lvi- yritysten kanssa. Yrityksen pyörittämisen ohessa Heikkilä on valmistunut puutekniikan insinööriksi ja saanut kaksi lasta, jotka nyt ovat 3 ja 4 - vuotiaita. Äitinä olemisen ja uran yhdistäminen on sujunut hänen mielestään suhteellisen hyvin. Kuulin tuttavaltani kehuja heidän ottamastaan au pairista. Siinä rupesin pohtimaan, voisiko meillekin olla apua omasta apulaisesta ja pian Saksasta meille tuli oma au pair, jolla oli jo ennestään tuttuja Suomessa. Hän asusteli Heikkilöillä puolitoista vuotta. Au pairista oli paljon apua kotitöiden osalta, kun tytöt olivat pieniä, Heikkilä kertoo. FAKTA Keittiökalustepuolen 3dsuunnitelmat, kiintokalusteet, liukuovet, helat ja graniittitasojen maahantuonti. Naisten, lasten ja miesten vaatteet, naisten ja lasten kengät, sekä muut asusteet ja tarvikkeet. ENERGIATODISTUKSET RAKENNUKSILLE 1. Erillinen energiatodistus olemassa oleville rakennuksille 2. Uudisrakennuksille rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 3. Energiakatselmuksen yhteydessä annettava energiatodistus Todistusten antajilla Fisen ja Motivan auktorisoimat pätevyydet Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy pihalle ja sisustukseen , / en inpylväät ätasot een Kivet pihalle akivet ja sisustukseen Portinpylväät Pöytätasot Takkakivet Kivet pihalle ja sisustukseen *Kosmetologiset hoidot *Jalkojenhoito (AT) Likalantie Oulainen *Lymfahoidot Puh Likalantie Oulainen *Joe Blasco- ja Gerneticsarjojen myynti Portinpylväät Pöytätasot Takkakivet Likalantie Oulainen Puh Puh Likalantie Oulainen Puh Sahapolku 4, Oulainen Timo Suvanto , Teemu Suvanto , Jalka-ja kauneushoitola Jatta Haapala-Putila Laitumentie 10,Oulainen p

5 Syke kasvussa, tilaa tuli lisää Tuoppi jatkuu Miran käsissä LAURA SEPPÄ Sirpa Kortet OULAINEN Lääkärikeskus Sykkeen toiminta on laajentunut. Osuuspankin yläkerrasta tilitoimistolta vapautuneet huoneet on nyt muutettu vastaanottotiloiksi entisten työtilojen lisäksi. Uusien neliöiden myötä yrittäjä Kimmo Piirainen kertoo myös lääkäripalveluiden monipuolistuvan entisestään. Korvalääkärille saamme nyt oman huoneen, hän kertoo. Syke on ollut Piiraisen omistuksessa parisen vuotta. Kaikki on sujunut yrittäjän näkökulmasta juuri niin kuin hän on toivonutkin. Asiakkaiden antama palaute lämmittää mieltä. Erityisesti kiitosta tulee siitä, että vastaanotolle pääsee nopeasti. Akuutit asiakkaat pystytään hoitamaan äkkiä. Sen on todettu olevan meidän valttimme. Työikäiset arvostavat sitä, että meillä on iltavastaanotto. Toki koko ajan mietimme, missä voisimme kehittyä, hän jatkaa. Yhtenä mahdollisena laajentumiskohteena voisi olla työterveyspalveluiden aloittaminen. Piirainen phtii, että toimitilojen puolesta sekin nyt onnistuisi. Lääkäreitä talossa on tällähetkellä toistakymmentä. Muutama heistä on paikkakuntalainen, osa käy töissä Oulusta. Sen lisäksi yritys työllistää hammashoitajia, sairaanhoitajia ja toimistotyöntekijän. Parhaillaan meille on auki suuhygienistin/hammashoitajan paikka, Piirainen sanoo. Asiakaskunta tulee Oulaisista ja naapurikunnista, aina Raahesta, Kärsämäeltä ja Ylivieskasta asti. Haasteena Piirainen näkee koko hoitoalalla hoitoketjun nopeuden asiakkaan näkökulmasta. Meiltä asiakas pääsee nopeasti eteenpäin. Haasteena ovat jonotusajat erikoissairaanhoidossa, hän pohtii. Sykkeen tiloissa pystytään myös ottamaan ja analysoimaan laboratoriokokeet ja tekemään tähystykset. Yleislääkäreiden palveluiden lisäksi hoitoa saa ihotauteihin, sisätauteihin, naistentauteihin sekä korva-, nenäja kurkkuongelmiin. Kimmo Piiraisella on niin sanotusti tutka päällä koko ajan uusien lääkäreiden saamiseksi työrinkiin. Tehtäviä olisi esimerkiksi ortopedille, kirurgille ja yleislääkärille. VEERA RÖYTTÄ Kimmo Piirainen (oik.) on tyytyväinen Sykkeen tiloista. Laajennuksen myötä lääkäreille tuli lisää työskentelypaikkoja. Mukavaa matkantekoa Asemakatu 2, Oulainen p. (08) , fax. (08) Laura Seppä OULAINEN Tekeminen ei aivan heti lopu oulaistelaiselta Mira Kyrölältä. Touhukas nainen ryhtyi elokuun alussa Tuopin yrittäjäksi. Samalla hän jatkaa edelleen myös Teboilin yrittäjäkolmikossa. Yrittäjänä tykkään siitä, että saan itse päättää, paljonko töitä teen ja milloin. Ehkä ainut huono puoli on se, että on periaatteessa aina töissä. Koskaan ei voi olla täysin vapaalla, Kyrölä toteaa. Tuoppi on hänelle ennestään tuttu pubi. Kyrölä työskenteli paikassa jo aiemmin tehden iltahommia. Mahdollisuus yrittäjyyteen ilmaantui, kun Tuopin entinen yrittäjä tiedusteli Kyrölän kiinnostusta. Ajattelin, että mikäs siinä, tämä on mukavaa hommaa. Useampi kuukausi ratkaisua tuli mietittyä. Pyörittelin papereita ja mietin, miten aika riittää, ja jaksanko kahdessa hommassa. Hyvin on toiminta lähtenyt käyntiin, Kyrölä kertoo. Työntekijöitä Tuopissa on kymmenkunta. Tarjoilijoita on neljä. Kyrölä on itse paikan päällä lähinnä viikonloppuisin. Viikkojen arki-illat sujuvat työntekijöiden voimin. Vuodessa ei ole varmaan kuin pari päivää, jolloin ollaan kiinni. Muuten ollaan aina paikalla, Kyrölä sanoo. Viikolla pubissa on kävijämäärän suhteen melko rauhallista. Viikonloppuisin on vilkkaampaa. Kyrölä laskee, että jos viikonlopussa kertyy 120 kävijää, kyseessä on jo melko iso luku. Tuoppi jatkaa toimintaansa vanhalla hyväksi havaitulla linjalla. Viikonloppujen suosittuja karaokeiltoja on aikomus kehittää, Mira Kyrölä pohtii. Viikonloppuisin järjestettävä karaoke on Kyrölän mukaan asiakkaiden mieleen. Sitä on tarkoitus kehittää. Alalla ei ole näkyvissä suuria muutoksia, tosin alkoholimainonnan karsiminen on ollut viime aikoina julkisuudessa. Pubin toimintaan asia ei Kyrölän mukaan vaikuta, koska pubien ei ole ollut sallittua mainostaa alkoholia aiemminkaan. Mainonnan kiristäminen entisestään on Kyrölän mielestä hieman naurettavaa. Luulisin, ettei se vähennä myyntiä, jos teiden varsilta otetaan mainokset pois. Oulainen on Sievistä muuttaneen Kyrölän mielestä kiva paikka asua. Oulaisten Yrittäjissä Kyrölä on hallituksen jäsenenä ja vastaa nuorten yrittäjien puheenjohtajana nuorten yrittäjien toiminnasta. Yrittäjäyhdistys toimii hänen mielestään tosi hyvin. Yrittäjät ovat toisilleen vahvasti tukena. Monilla paikkakunnilla voi olla kyräilyä, täällä ei semmoista ole. Porukalta on voinut hakea tukea ja apua. Yhdistyksessä kannattaa olla tukiverkoston takia.

6 Maalari on työmaansa herra Heidi Laikari OULAINEN Kaukana ovat päivät, jolloin maalarit saapuivat työmaalle kravatit kaulassa ja nylonpaidat päällä. Maalin peittämiin haalareihin ja työvaatteisiin pukeutuneet Mauno Alila ja Eino Saukko ovat ainakin ensisijaisesti työmiehiä. Teemme kaikkia hommia, samalla tavalla kuin työmiehemme. Kun muut lähtevät kotia, me menemme vielä maalikauppaan. Illat pyöritämme papereita ja laskemme urakoita, Oulaisten Maalauspalvelun yrittäjäkaksikko kertoo. Alila ja Saukko yhdistivät voimansa 16 vuotta sitten. Vaikka kädet ja hartiat ovat fyysisessä työssä koetuksella, jaksavat miehet tehdä töitä kuin nuoret tekijät. Tulokkaisiin verrattuna konkareilla on kuitenkin erityinen valtti: Miehet jaksavat pakkeloida ja liipata. Maalausalan naisistuminen on kasvattanut maalareita, jotka eivät selviä kaikista työtehtävistä. Osa alan opiskelijoista ja työharjoittelijoista luulee, että tämä on nättiä, pientä hommaa, Saukko sanoo. Työ voi näyttää helpolta, mutta Alila vakuuttaa, että pintojen tasoittaminen vaatii voimaa. Esimerkiksi omakotitalon kiviseinän tasoittaminen voi viedä kiloa laastia. Alilan ja Saukon lisäksi yritys työllistää tällä hetkellä kaksi työntekijää. Joukossa on yksi nainen, toistakymmentä vuotta sitten työharjoittelun kautta tullut työntekijä, joka lunasti paikkansa miesten keskuudessa. Oulaisten Maalauspalvelulla on takanaan 23 vuoden historia: Alila perusti yrityksen vuonna 1991 yhdessä Eero Ahvenlammen kanssa. Saukosta tuli Alilan yhtiökumppani puolen vuoden työsuhteen jälkeen, kun Saukko osti Ahvenlammen osuuden. Yrityksen perustamisesta oli kulunut tuolloin kahdeksan vuotta. Kaksikko on tuntenut toisensa ja toimialansa vielä kauemmin, sillä molemmilla on aikaisempaa taustaa maalien parista. Alila on työskennellyt maalikaupassa ja Saukko maalarina lähes 40 vuotta. Yrityksemme on kasvanut pikkuhiljaa. Parhaimmillaan meillä on ollut 3-5 kokoaikaista työntekijää. Nyt taantuma alkaa kuitenkin näkyä, Alila toteaa. Pääasiassa rakennusliikkeille työskentelevä yrittäjäkaksikko myöntää, että kesän jälkeen on ollut hiljaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on ensimmäinen HEIDI LAIKARI - Ennen työmailla sanottiin, että maalarit ovat herroja, Eino Saukko kertoo nauraen. Vuosikymmenet ovat nostaneet maalareiden työmoraalia. Nyt jälki on se, mikä ratkaisee. Mauno Alilan mukaan yrityksen hyvä maine tulee hyvän työjäljen myötä. kerta, kun meillä ei ole kesken suuria projekteja. Potentiaalisia kohteita on kuitenkin tiedossa, miehet kertovat. OULAISTEN YRITYSPALVELUKESKUS Lautatarhankatu 7 B, p , Palvelemme yrittäjiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia mm. seuraavissa asioissa: - kun olet suunnittelemassa yrityksen perustamista - kun etsit yrityksellesi toimitiloja - kun haluat tietää, mistä saat rahoitusta, avustusta ja lainaa tai takausta - kun haluat keskustella yrityksesi kehittämiseen liittyvissä asioissa - kun haluat tietoa seutukunnan kehittämishankkeista - kun haluat tietoa muiden sidosryhmien palveluista: Seutukunta, Rieska-Leader, Ely-keskus, Finnvera, TE-toimisto ym. Sinua palvelevat: - kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari kehitysinsinööri Sirpa Nevanperä Tutustu myös: Vapaita toimitiloja: Sampsankadun Yritystalo: - vuokrataan tuotannollista tilaa 1010m2, tstot 165m2 ja kylmää 146m2 - heti vapaa TERVETULOA KAHVILLE! Lisätietoja: kehitysjohtaja

7 Hommia laidasta laitaan LAURA SEPPÄ Sivutoimi: Ari Knuutila tekee päivät töitä postilla ja vapaa-ajalla touhuaa yrityksessään. Laura Seppä OULAINEN Vuoden päivät sitten oulaistelainen Ari Knuutila pohti, mitä tekisi vapaa-ajallaan. Aiemmin se oli hurahtanut siivillä lasten urheiluharrastusten parissa, mutta lasten kasvaessa Knuutila huomasi, että päivissä oli joutilaita tunteja. Hän päätti perustaa yrityksen. Toiminimi A Knuutila aloitti viime marraskuun alussa. Lapset harrastivat paljon urheilua, siinä meni kymmenen vuotta. Nyt on tätä hommaa, eikä vapaa-ajan ongelmia ole, Knuutila kertoo. Miehen repertuaarissa on monenlaisia hommia piha- ja lumitöistä laatoitushommiin ja pikkuremontteihin saakka. Knuutilan asiakkaita ovat aivan tavalliset ihmiset, jotka haluavat apua vaikkapa ruohikon tai pensaiden leikkuussa. Lumitöitä ei kovin paljoa pysty ottamaan, kun ne ovat aamuhommia. Isompia ko- neita minulla ei lumitöihin ole, mutta pikkupihoja kolailen, Knuutila toteaa. Työtä on myös erilaisissa kuljetuksissa. Knuutila vie esimerkiksi pieniä kaatopaikkakuormia tai hakee ihmisille ostoksia rautakaupasta. Kaikilla ei ole autoa eikä peräkärryä, hän sanoo. Yritystoiminta on sivutoimista. Päätyötään Knuutila tekee Postilla. Yrityksen hommiin hän hyppää iltaisin ja lauantaisin. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka tästä ihan ammattikin tulisi, Knuutila tuumaa. Yrittäminen ei ole hänelle aivan outoa hommaa. Kokemusta yritysmaailmasta on kertynyt nuoremmalla iällä. Knuutilan kotona oli puutarha-alan yritystoimintaa, jossa hän oli mukana 80-luvun puolivälissä kolmisen vuotta. Oman yrityksen perustaminen sujui Knuutilan mukaan aika helposti. Hän marssi elinkeinoasiamiehenä toimineen Reijo Hakalan puheille. Pistettiin asiat rullaamaan, Knuutila toteaa. Liikkeelle yritys on lähte- Ari Knuutilalla on käytössä monenlaista kalustoa. Siimaleikkuri on pihatöissä ehdoton kapine. nyt hyvin. Asiakkaita on tullut, ja palaute on ollut myönteistä. Knuutila käy työkeikkoja etenkin vanhusten luona, jotka eivät pääse itse kulkemaan, mutta asiakkaina on ollut nuorempiakin ihmisiä. Vakioasiakkaitakin on jo ehtinyt kertyä. Kesäksi Knuutila solmi muun muassa koko suven mittaisia nurmikonleikkuusopimuksia. Työ on pitkälti ulkotyötä. Kelit ovat vaihtelevat. Kesällä voi olla kuumaa ja talvella kylmää. Heinäkuussa oli aika kuuma leikata pensasaitaa. Mutta tykkään olla ulkona, Knuutila kertoo. Koneita ja kalustoa hän on hankkinut tarpeen mukaan. Kuljetuksia varten on peräkärry, ja pihatyöt luistavat ruohonleikkurin, pensasleikkurin ja siimaleikkurin avulla. Moottorisahalla syntyy polttopuita. Koneet kuuluvat Knuutilan palveluun, mutta niin sovittaessa hän on leikannut nurmikkoa asiakkaankin ruohonleikkurilla. Oulaisten Yrittäjien jäsenyys on Knuutilan mukaan hyödyllinen asia. Yrittäjäyhdistyksen jäsenet saavat muun muassa erilaisia alennuksia, ja yhdistys tekee monenlaisia reissuja. Knuutila hyödyntää jäsenyyttään käymällä vesijumpassa. As Oy Oulaisten Senaatti Peltokatu 2, Oulainen Osta nyt unelmiesi koti uudesta As. Oy Oulaisten Senaatista. Kolmikerroksinen, hissillinen, kaukolämpöön liitetty, kerrostalo on rakennettu aivan Oulaisten ydinkeskustaan. Kaikki palvelut ovat asunnon välittömässä läheisyydessä. Mm. Kaupat, pankit ja koulut. Laadukkaasta rakentamisesta on vastannut Rakennusliike Sorvoja Oy. Esim. eristyksessä on minimoitu kosteusvaurioiden mahdollisuus. Hinnat alkaen: 73m² mh yl ,5m² mh yl * Yhtiölainan osuus tarkistetaan kaupantekohetkellä - Huoneistojen pohjaratkaisut ovat toimivia ja valoisia. - Hukkaneliöitä ei ole. - Huoneistokohtaiset sähkö- ja vesimittarit sekä ilmanvaihto lämmön talteenotolla. - Kaikissa huoneistoissa suuret lasitetut parvekkeet ja oma sauna. opkk.fi OP-Kiinteistökeskus Hannu Merilehto Riitta-Leena Streng Myyntineuvottelija Toimistonhoitaja LKV Keskuskatu 7, Oulainen P Laaksojen Op- Kiinteistökeskus Oy LKV Kauppakatu 11, Ylivieska. Y-tunnus Vh: Vh: Oulaistenkatu 23 L Oulainen Puh. (08) faksi (08)

8 LAURA SEPPÄ Huumori kuuluu tis Lihakauppa: Suunnitelmissa on laajentaa toimintaa muille paikkakunnille. Lihakaupan tiskissä on usein myynnissä lähilihaa alueen tiloilta. Vakiona tiskissä on possua ja nautaa, lammasta saa tilauksesta. Pakkausalan moniosaaja palvelee! Toimitamme pakkaukset aaltopahvista, kartongista ja paperista. Uutuutena paperipussit ja -kassit painettuna! p Takojankatu 11, Oulainen m et sä st ys kä yt ös sä! TA RJ OU UUTUUS! sissa, mutta asiakkaathan sen viime kädessä päättävät. OULAINEN Kaksi ja puoli vuotta ovat oulaistelaiset Vesa ja Paula Malkamäki jututtaneet asiakkaita Suomalaisen Lihan Kaupan tiskin takana. Tarkoituksena on ollut alusta saakka, että toimintaa laajennetaan muille paikkakunnille. Ajatuksena on, että kun toiminta saadaan käyntiin pienellä paikkakunnalla, ruvetaan vetämään tätä franchisingpohjalla ympäri Suomen. Raahen suuntaan on käyty neuvotteluja. Liiketiloja on katseltu ja yrittäjästäkin on jo vähän tietoa, Vesa Malkamäki paljastaa. Kosiskeluja, ihan kaupan nimen perusteella, on tullut myös reilusti isommilta paikkakunnilta kuten Lahdesta, Jyväskylästä ja pitkin Etelä-Suomea. Yrityksen kotipaikan yrittäjät haluaisivat pysyvän Oulai- Asiakkaita lihakaupassa käy Oulaisista ja ympäristökunnista. Määrä on ollut jatkuvasti kasvussa. Jos yrittäjät jotakin saisivat toivoa, he toivoisivat oulaistelaisten käyttävän oman paikkakunnan erikoisliikkeen palveluja hieman virkeämmin. Väljyyttä on etenkin alkuviikon päivissä. Aivan lähistöllä ei toista lihakauppaa ole. Vastaavaa palvelua täytyy hakea Oulusta saakka. Uskon siihen, että irtolihan myynnissä on tulevaisuus. Asiakas saa lihan tuoreena ja semmoisena kuin haluaa, ja näkee, kun se leikataan. Suomalaisen lihan kysyntä on kasvanut ja se tulee kasvamaan koko ajan. Hälytyskellojen pitäisi soida aina, kun valmiiksi pakatussa lihassa ei ole Suo- Vesa Malkamäki maistattaa lihahe paan lähti kaveriksi myös Jimi Vie men lippua tai jos lihaa myydään liian halvalla, Vesa Malkamäki huomauttaa. Ihmisten ostokäyttäytymisen lihakaupan yrittäjät ovat huomanneet vähitellen muuttuvan erikoisliikettä suosivaksi. Moni on sanonut, että ovat opetelleet tähän. Palaute on tärkeää, myös negatiivinen palaute. Ihmisillä on tarjonnan HUKI LUMILINGOT SONY XPERIA Z3 COMPACT Toimii myös Compact on vedenkestävä älypuhelin, jossa 4,6 näyttö, pitkä akun kesto ja ensiluokkainen kamera 20,7 Mpix. S Laura Seppä 549,Keskuskatu 11 Oulainen Puh ma-pe la Kovaan ammattikäyttöön! Oulaisten Metallityö Oy Takojankatu 6, OULAINEN, p Vaihtolavapalvelu Energiajätteen käsittely ja murskaus Jäteastioiden myynti ja vuokraus Arkiston tuhouspalvelu Viemärien aukaisu Likakaivojen tyhjennykset Hyötyjätteen keräys ja kuljetus Puh ,

9 kin taakse p Nurmelankatu 3, Oulainen LAURA SEPPÄ sottimilla ja huumorilla varustettu ihminen. Pitää olla sopiva persoona. Kaikentyyppiset ihmiset eivät tähän sovi. Työssä pitää osata lukea ihmisiä ja tietää, mitä heille voi puhua. Huumori on tärkeä osa, Malkamäki toteaa. Täyden palvelun sähkötyöt ammattitaidolla Sähköurakoinnit yksityisille ja yrityksille Sähköasennukset Sähkösuunnittelu Sähkötarvikkeiden myynti Ilmalämpöpumput + asennus ja tarvikkeet FAKTA Suomalaisen Lihan Kauppa myy muun muassa possun- ja naudanlihaa. Lammasta saa tilauksesta. Kanaa ei myynnissä ole, koska se vaatisi erilliset käsittelytilat. Kaikki posssunliha tulee Pöntiöltä Himangalta. Naudanlihan toimittaa Atria. Joukossa on myös lähilihaa alueen tiloilta. erkkuja oulaistelaisella Mika Vierimaalla. Suomalaisen Lihan Kauperimaa. suhteen hyvin monenlaisia toiveita, mutta perusvalikoiman suurentaminen vaatisi isomman asiakaskunnan, Malkamäki toteaa. Kimmoke lihakaupan perustamiseen lähti aikoinaan omasta tarpeesta. Malkamäet pitivät sikatilaa, ja halusivat saada omalle lihalle paremman hinnan. Oman kaupan eduista he eivät ehtineet nauttia kuin kuusi viikkoa. Sikala paloi maan tasalle. Uutta Malkamäet eivät katsoneet järkeväksi rakentaa. Lihakauppa jäi jäljelle, ja ikävän onnettomuuden jälkeen Malkamäet huomasivat saaneensa kauppiaana olosta itselleen ammatin. Lihatiskin takana pärjää Vesa Malkamäen mukaan hok- Kiireisintä on perjantaisin ja lauantaisin. Parhaina perjantaipäivinä asiakkaita saattaa käydä jopa lähes 200. Maanantaisin lihakauppa on suljettu. Kiireisintä aikaa ovat juhlapyhien alukset. Yksityisten kotitalouksien lisäksi lihakaupan asiakkaiden joukossa on kouluja, päiväkoteja, seurakunta sekä paikallinen ravintola. Puh Fax Oulaisten Yrittäjissä Vesa ja Paula Malkamäki ovat rivijäseniä. ASIANAJOTOIMISTO ISOLUOMA Yritystalo, Revonkatu 1 h Oulainen puh (08) , fax (08) AA, VT Toni Isoluoma AA, VT Pirjo Isoluoma AA, VT Kari Pikkarainen Ajanvaraus Kuljetus Sami Rantaeskola Kuljetus Sami Rantaeskola Honkarannantie Oulainen Honkarannantie Oulainen Yritysasiantuntijamme ottavat vastaan asiakkaita ma ja to klo saakka. Varaa aika tapaamiseen. Yhteyshenkilösi pankissa ja hänen kanssaan toimivat asiantuntijat auttavat yritystäsi löytämään oikeat ratkaisut yrityksesi toiminnan tueksi laajasta tuote- ja palveluvalikoimastamme. Maatalouden ja teollisuuden Maatalouden ja teollisuuden kuljetuspalvelut kuljetuspalvelut Pyydä tarjous: Pyydä tarjous: Nyt myös suodattimet, öljyt ja Nyt myös suodattimet, öljyt ja huollot kaikkiin kulkuneuvoihin! huollot kaikkiin kulkuneuvoihin! Avoinna: Ma-Pe 8-21, La 8-18 Keskuskatu 21, Oulainen Puh Yritysasiakkuudet ja rahoitus Arja Kiljunen Kai Pajala Mika Korkia-aho Yritysten maksuliike Maarit Mikkola Anniina Ylikauppila Yritysten varainhoito Sari Myllykoski-Hanhela Yritysten vakuutukset Arto Löppönen Yhdessä hyvä tulee

10 HENNA HAAPAKOSKI Laura ja Anna Koivukangas viihtyvät Ratsuateljeen parissa. Tallin hevoset ovat rauhallisia ja tulevat tervehtimään vieraita pelottomasti. Anna kertoo hevosten olevan mutkattomia ystäviä. Laumaterapiaa arkea vastaan Henna Haapakoski OULAINEN Ratsu-Ateljeen vuosi on pätkitty kolmeen osaan, kevääseen, kesään ja syksyyn. Talliympäristön leirit painottuvat kesäkaudelle ja vakiotuntitoiminta pyörii ympäri vuoden. Nyt alkanut syyskausi sisältää uusia tunteja ja uusia oppilaita. Laura Koivukankaan, Anna Koivukankaan, Helena Kolppasen, Rainer Kolppasen ja Tapio Koivukankaan omistama talli käsittää tällä hetkellä 11 hevosta. Anna kertoo hevosen ja ihmisen perustarpeiden olevan hyvä ruoka, riittävä liikunta. Lepo, huolenpito, läheisyys ja vuorovaikutuskokemukset ovat hyvin samanlaisia. Joskus nämä asiat ovat hukassa itse keneltäkin ja niitä voi harjoittaa esimerkiksi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kautta. Sen lisäksi, että toiminta voi olla luonteeltaan korjaavaa, se voi olla myös ennaltaehkäisevää, Anna lisää. Anna valmistuu ensi jouluna kuvataiteilijaksi. Tällä hetkellä hän tekee opinnäytetyötä. Taideopetuksen li- säksi Anna toimii leiriemona ja hoitaa yrityksen visuaalisen puolen. Minun osaltani talvi on hiljaisempaa aikaa, kun teen muita hommia. Ratsastustuntien pyörittämisen ympäri vuoden täysipainoisesti mahdollistaa pari vuotta sitten valmistunut maneesi, Anna Koivukangas kertoo. Laura Koivukangas pitää huolen kokonaisuudesta. Emilio Kids Oy Osto- ja myyntiliike T:mi Romuheikki p Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-14 Takojankatu 22, Oulainen p s-posti: Ratsastuksenohjaajana toimivan Lauran vastuualueita ovat esimerkiksi toiminnan suunnittelu, hevosten hyvinvoinnista vastaaminen ja kengitys. Helena Kolppanen huolehtii muun muassa turvallisuudesta erityisryhmien lisäksi. Helena on täydennyskouluttautunut sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan, jota hän pitää oman erityisluo- kanopettajan päivätyönsä ohella yhdessä Lauran kanssa. Myöskään yrityksen miehet Rainer Kolppanen ja Tapio Koivukangas eivät jää toimeetta vaan Rainer hoitaa sopimusasioita, tiluksia ja tallitöitä. Tapio Koivukangas puolestaan vastaa kiinteistön huollosta ja osaltaan tallin töistä. Muutto- ym. kuljetukset KULJETUKSET RAJANIEMI KY p Joka toiselle kuoppaa kaivaa... Kaivinkonetyöt Tela- ja pyöräalusteisilla Traktorityöt KALAJOKI, Kalajoentie 10, Puh. (08) www. mammaleone.fi Tietokonehuolto Web-suunnittelu Mainosjakelu Matkahuolto VR-lipunmyynti Rautatienkatu 2, Oulainen (juna-asema) p Avoinna: ma-pe 8-16 MIKA LEPSU p Paratiisintie 231, Oulainen , Villen Rengas ja Kone Oy Koskelankatu 2, Oulainen p

11 Luotto tulevaisuuteen pysyy HENNA HAAPAKOSKI Henna Haapakoski OULAINEN Maatalousyhtymä Somppi jatkaa urillaan maidon ja viljan tuottajana. Kasvavat tilakoot ja nyky yhteiskunnan kasvupaineet saivat Sompitkin hankkimaan lisää viljelysmaata. Vuoden loppuun mennessä meillä on noin 100 hehtaaria omaa peltoa ja vuokrapeltoa noin 40 hehtaaria, niistä noin 65 hehtaaria viljalla ja loput nurmella ja metsää on noin 200 hehtaaria, kertoo yksi omistajista Kari Somppi. Yrityksen omistaa tällä hetkellä Karin lisäksi Arja Somppi, Petri Somppi ja Sari Somppi. Karin ja Arjan pojat työskentelevät tilalla ja Petrin ja Sarin jälkikasvu ei ole ennättänyt vielä työmiehen ikään. Meillä on valtavan laaja osaaminen. Petri hoitaa koneiden huollot ja poikamme ovat käyneet rakennuspuolen. Pojat ovat rakentaneet pihaympäristöön hallin. Ainoastaan sähkötöissä oli apuri matkassa. Vanha sähkömiestuttumme kävi opastamassa poikia, miten sähköt tulee asentaa, Kari tuumaa. Yrityksen konekanta on vanhaa, mutta Karin mielestä se on vain etu. Vanhoja koneita voi itse korjata, kun nykyaikaisiin koneisiin tarvitaan tietokoneita. Naapurin isännän uusi traktori ei eräänä pakkaspäivänä lähtenyt millään käyn- Maatiloilla kesät vietetään peltotöissä ja talvella paneudutaan töihin, joita ei kesällä ehtinyt tehdä. Arja Somppi huolehtii myös navetan nuorimmaisten hoidon. Pohjanmaan LVI-YDIN Kaikki LVI-alan palvelut p tiin vaikka se oli ollut roikan nokassa jo tuntikaupalla. Kone hörähti käyntiin vasta, kun traktorin aivot oli lämmitetty sisätilanlämmittimellä hytissä. Kari Somppi pitää tärkeänä, että maatalousyritys on mahdollisimman omavarainen. Mies kertoo heidän kasvattavan karjalleen rehuruoan itse ja rehua tuleekin sen verran, että osan voi laittaa myyntiin. Eteläisimpiä sopimustalleja on meillä Tammisaaressa. Pohjoiseen tulee hajanaisia myyntejä esimerkiksi Kittilään poromiehille. Lisäksi Helsingin ratsupoliisit ostavat meiltä rehua. Kuutisen vuotta sitten Somppien navetta koki remontin ja sen yhteydessä laajennuksen. Nyt parsinavetassa asustaa keskimäärin 40 lehmää ja nuorkarjaa saman verran päälle. Syksyn karjan sairastelut verottivat vähän päälukua, mutta toivomme pääsevämme normaaliin lukumäärään hiehojen poikimisen jälkeen, Kari lisää. Valion ostaman maidon hinnan tippuminen on vaikuttanut myös Pohjolan maidolle maitonsa tuottavien Somppien tuloihin. Hinta on tippunut Venäjän pakotteiden takia nyt noin 4 senttiä. Se tekee meille euron loven tilipussiin vuodessa. Hintojen tippuminen ei silti pelota Somppeja. Kari luottaa tulevaisuuteen ja siihen, että maidon hinta tulee vielä nousemaan. Marko Lindelä Ylivieskantie 186, Oulainen Tommi -puukot Oulaistenkatu 36, p Avoinna: ma suljettu, ti-pe 10-17, la Lukkopalvelu RÖYTTÄ PUH Oulaisten Yritystalossa Lounas arkisin Puh LVI-alan työt 25 vuoden tuomalla vankalla ammattitaidolla! LVI-asennukset ja urakointi uudis- ja saneerauskohteisiin Öljypoltinasennukset ja -huollot Säätölaitehuollot Lämpökeskukset ja huollot Pintaputkitukset Hakelämpökeskukset Maalämpöjärjestelmät Mauno Alila Eino Saukko Öljypoltinhuolto Teuvo Pyhälä Luodontie 25, Pyhäjoki, p Kiinteistöhuolto ja kuljetus Lehtikangas Oy p Irvantie Oulainen

Yrittäjät nuorten asialla

Yrittäjät nuorten asialla carousel/mika laakkonen maija pylväs Mieluisa alavaihto Heikki Saari on itseoppinut kuvaaja. Hän ikuistaa arjen ja juhlat. >> 4 Maija Pylväs Yrittäjyys suvussa Tämännäköinen peliareena tulee myös Oulaisiin

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm.

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm. Y S Numero 2 keskiviikko 31.8.2011 Tässä lehdessä mm. MARTTI MÖLSÄN ISO JYTKY Sivu 10 HALLITUSOHJELMA YRITTÄJÄN SILMIN Sivu 25 ATTE KEINONEN ÄITINSÄ JALANJÄLJILLÄ Sivu 8 Tässä lehdessä mm. SUOMEN YSTÄVÄLLISINTÄ

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2015

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2015 jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa Haukipudas YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2015 Villivihannekset ovat luonnon superruokaa

Lisätiedot

Haukiputaan Yrittäjien joulunavaus pe 21.11.2014

Haukiputaan Yrittäjien joulunavaus pe 21.11.2014 jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemellä ja herukassa Haukipudas YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2014 Perjantaina ja lauantaina liikkeissä kovia

Lisätiedot

Tilitoimisto Eero Heinonen

Tilitoimisto Eero Heinonen Yritys- maailma Kainuu - Koillismaa Kesäkuu 2/2012 PK-YRITTÄJÄN ILMAINEN KIRJANPITO Kuinka hoidan yritykseni kirjanpidon näppärästi ja ymmärrettävästi ilman kuluja. Yksityisopetus suoraan käytäntöön. Myös

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSI- KERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TÖIHIN!-PALVELU OSANA ISOMPAA KOKONAISUUTTA. S. 3 4 1.1 Elinkeinopolitiikka on Jyväskylässä painopiste...4 2. TYÖN MERKITYS IHMISELLE. S. 5 6 2.1. Töihin!-palvelu

Lisätiedot

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen.

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjän päivää ja viikkoa todella tarvitaan 3 kymen Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2013 18 Yrittäminen

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi. Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola

Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi. Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola Yrittäjyystarinoita KYMENLAAKSOSTA 2010 Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola Ulkoasu ja taitto: Petteri

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu Maaliskuu l 2/2014 27 722 Juuso Kukkola ahkeroi ympäri maata Oppisopimuksella osaaja taloon Tieto lisää tiedon tarvetta Rap-muusikko Juuso Kukkola, 24, keikkailee itse ja järjestää musiikkitapahtumia ympäri

Lisätiedot

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com Pohjois-Suomen Yritys- maailma Kaivosseminaari 2013 Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivosteollisuus s. 16-47 Kesäkuu 3/2013 Tuulilasin vaihto ja korjaus TORNION LASI KY Torpinkatu 11, 95420 Tornio Puh. 016-445

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Yrittäjänpäivä TÄNÄÄN. Yrittäjyyden monet polut. uutta työpaikkaa syntynyt pk-yrityksiin. Hyvinvoinnista jaksamista arkeen

Yrittäjänpäivä TÄNÄÄN. Yrittäjyyden monet polut. uutta työpaikkaa syntynyt pk-yrityksiin. Hyvinvoinnista jaksamista arkeen N:o 3 Keskiviikko 5. syyskuuta 2012 77 000 uutta työpaikkaa syntynyt pk-yrityksiin Hyvinvoinnista jaksamista arkeen Yrittäjyyden monet polut 4 5 6 7 TÄNÄÄN 5.9. Yrittäjänpäivä Imatran seudun, Rautjärven

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 3 j Sunnuntai ai 27. marraskuuta 2011 Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillakin voi yrittää 2 Sunnuntai 27. marraskuuta 2011 Pääkirjoitus Meiltä löytyy, meillä palvellaan! Näin

Lisätiedot

Henriikka Oy Liiketalo Erkontähti, Myllytie 2, Orimattila p. 777 8160 Avoinna: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Henriikka Oy Liiketalo Erkontähti, Myllytie 2, Orimattila p. 777 8160 Avoinna: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14 6.4.2011 Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti. Laatua ammattiliikkeestä Monitoimityökalu CORE 75 Sis. lahjan. Tuotetta rajoitetusti. KRISTALLIT Karita 52 20 cm alkaen.

Lisätiedot

KUUKAUDEN YRITTÄJÄN TARINA. Teksti: Kristiina Harjula

KUUKAUDEN YRITTÄJÄN TARINA. Teksti: Kristiina Harjula Teksti: Kristiina Harjula Kun jämsäläinen maatalon tyttö, Anja Seppälä lähti Tampereen yliopistoon opiskelemaan tiedotusoppia, suunnitelmat olivat selvät: Hän ryhtyy toimittajaksi eikä mene naimisiin ennen

Lisätiedot

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO Nro 3 Maaliskuu 2012 ISSN 1796-8313 www.rautalampilehti.fi 5. vuosikerta SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO 3 Ratsastuskeskuksella uusia tuulia 4 Koivuranta täyttää 90 vuotta 7 Rakennuslandia

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 kymen Zoomaa kymenlaaksolaiseen yrittäjäkesään! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2013 15 Smile with your eyes Yrittäjä

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

RAHASTUSTA AMMATTITAIDOLLA KASSA JA TOIMISTOHUOLTO KY

RAHASTUSTA AMMATTITAIDOLLA KASSA JA TOIMISTOHUOLTO KY Maaliskuu l 2/2009 Eversti Hugo Standertskjöld alias Juha Haanperä Näyttelijäosuuskunta Koitoksesta esittää everstin ajan Aulangon dramatisoitua opastusta. IT_HameYritt_254x30_CONV 23.1.2009 08:11 Page

Lisätiedot

Nivalasta löytyy maauskoa ja kehittämisen halua

Nivalasta löytyy maauskoa ja kehittämisen halua MAATALOUS Marraskuu 2007 Riitta ja Mauri Isoniemi rakentavat uutta robottinavettaa Jokikylälle, ja pojat aikovat jatkaa tilanpitoa...s.3 Markku Tölli suunnittelee 120-paikkaista pihattoa Karvoskylälle...s.4

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

Kesähelteistä CAP-uudistukseen

Kesähelteistä CAP-uudistukseen Kesähelteistä CAP-uudistukseen Viime kesä oli säiden suhteen sen verran erikoinen, että ainakin maanviljelijät ja metsänomistajat tulevat sen muistamaan vielä vuosien päästä. Touko-kesäkuussa kärsittiin

Lisätiedot