RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT Säännöllisen kotipalvelun maksut Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tukipalvelumaksut Omaishoidon tuen maksut VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Tehostettu palveluasuminen Tuettu palveluasuminen Perhehoito Laitoshoito Lyhytaikaishoito VAMMAISTEN JA MUIDEN ERITYISRYHMIEN ASIAKASMAKSUT Kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea saavien asiakasmaksut Sosiaalihuoltolain mukaiset erityisryhmien asumispalvelut LASTENSUOJELUN MAKSUT Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus MUUT MAKSUT Ensi- ja turvakotimaksut Päihdehuollon laitosmaksut Perusturvatoimen tilojen vuokraus MAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN... 12

3 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2 Maksu on tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut, kun perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen, maksu osoittautuu virheelliseksi tai asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan (AsiakasmaksuA 31 ). Maksut tarkistetaan myös heti jos asiakas saa kokonaan uuden tulolähteen esim. hoitotuen tai asumistuen. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamaan virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta (AsiakasmaksuA 31 ) Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itse tuottamista vastaavista palveluista. (Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 14/80/2000) Palvelusetelin käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua, asiakas suorittaa omavastuuosuuden palvelun tuottajalle. Asiakasmaksulain 2 :n palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT 2.1. Säännöllisen kotipalvelun maksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun osuuden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 :ään ja sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) 9 :ään. Kotisairaanhoidon järjestäminen perustuu kansanterveyslain (1972/66) mukaisiin kunnan tehtäviin. Asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, jos hän saa säännöllisesti kotihoitoa enemmän kuin 3 käyntiä kuukaudessa ja käyntien kesto on kuukauden aikana yhteensä yli 1 tunnin. Kotona annettavasta palvelusta peritään käyntikertojen ja asiakkaiden maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja määrittelevät laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/912). Asiakasmaksulain 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. Perheenjäsenten määrä Tulorajat 1-4 4,1-8 8, , , , yli

4 Jos perheenjäsenten määrä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kuukausimaksu tarkistetaan, jos asiakkaan hoidon tarve eli hoitoisuus muuttuu eri hoitoisuusluokkaan (maksuluokkaan). Kotihoidon asiakasmaksuja määrättäessä huomioon otettavat tulot: - Tuloina otetaan huomioon bruttotulot - Palvelun käyttäjän sekä avio-/avopuolison veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (asetus 27 ). Jos molemmat puolisot saavat palvelua, silloin huomioidaan molemmille vain omat tulot. - Korkotulot otetaan huomioon, mikäli niitä on yli 10 /kk - Metsätulo (asetus 28 ) - Tulot, joita ei oteta huomioon (asetus 29 ) - Omaishoidon tuen palkkiota ei oteta huomioon Mikäli asiakas ei anna selvitystä tuloistaan, peritään häneltä korkeimman maksuluokan mukainen maksu. Asiakasmaksun keskeytyksistä: - Kotihoitomaksu keskeytyy laitoshoidon ajalta siitä päivästä, kun asiakas menee laitoshoitoon ja siihen päivään asti kun asiakas palaa laitoshoidosta - Omaisten hoitaessa asiakasta, kotihoidon maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina ei ole hoitajien käyntejä. - Arkipyhä ei ole keskeytyspäivä. Tällöin käyntipäivä sovitaan asiakkaan kanssa tarpeen mukaan muuksi arkipäiväksi. Asiakasmaksujen tulojen mukainen tarkistus tehdään alkaen Tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito Tilapäisen kotipalvelun käyntimaksu on 9,30 /käynti. Maksu peritään kun käyntejä on kuukauden aikana korkeintaan 3 käyntiä eikä niiden kesto ole yhteensä yli 1 tuntia. Lapsiperheiden kotipalvelun kertamaksut kun palvelun tarve kestää alle 2 kuukautta tai on alle 16 tuntia/kk, ovat seuraavat: tuntia/kk hinta 0-2 tuntia 12,20 yli 2 4 tuntia 24,20 yli 4 6 tuntia 30,30 yli 6 8 tuntia 36,30 yli 8 10 tuntia 42,40 yli tuntia 48,50 yli tuntia 54,50 yli tuntia 60,60 Jos lapsiperheen kotipalvelun tarve kestää yli 2 kuukautta tai on yli 16 tuntia/kk, peritään maksut kohdan 2.1. mukaisesti siten, että prosenttiosuuksista vähennetään -3. Kotisairaanhoidon käyntimaksu 9,30 /käynti - Kotisairaanhoidon käyntimaksun suuruus määritellään Valtioneuvoston asetuksella. Palvelutarpeen arviointikäynti, muistisairaiden palveluneuvojan ja hyvinvointia tukevat kotikäynnit ovat maksuttomia. Lastensuojelun tukitoimenpiteenä annettava kotipalvelu on maksutonta. 3

5 Tukipalvelumaksut Tukipalvelujen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 :ään ja sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) 9 :ään, jonka mukaan kotipalveluina järjestetään myös tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. Tukipalvelujen maksuista ei ole asiakasmaksulainsäädännössä yksityiskohtaista ohjeistusta eikä määräyksiä. Kunnan tulee kuitenkin ottaa maksuja määritellessään huomioon lainsäädännössä olevat maksuja koskevat yleissäännökset. Ateriapalvelut - kotiin vietävä lämmin ateria (sis.kuljetus) 8,60 /ateria - kotiin vietävä kylmä ateria (sis.kuljetus) 8,00 /ateria Kylvetyspalvelu - kylvetyspalvelu 10,00 /kerta - kuljetus (edestakaisin) 4,10 /kerta - kuljetus vain toiseen suuntaan 2,20 /kerta Pyykkipalvelu - vain säännöllistä kotihoitoa saaville 5,10 /koneellinen Asiointipalvelu - kauppakassipalvelu (ostopalvelu) 9,10 /kerta - asiointipalvelu 6,50 /kerta - saattajapalvelu 12,00 /tunti Turvapalvelut - turvapalvelu 22,00 /kk - turvapuhelimen hälytyskäynti (kertamaksu) 12,10 /käynti o kotihoidon käynti asiakkaan luona Päivätoiminta (Rautatienpuiston päivätoiminta ja Rentukka) - kokopäivämaksu (sis. aamupalan, lounaan, iltapäiväkahvin 15,10 /kerta ja mahd. suihkun) - osapäivämaksu (sis. lounaan ja aamupala/iltapäiväkahvin) 10,10 /kerta - kuljetus (edestakaisin) 4,10 /kerta - kuljetus vain toiseen suuntaan 2,20 /kerta 2.4. Omaishoidon tuen maksut Omaishoidon tuen lakisääteinen vapaan ajalle järjestetystä hoidosta peritään 11,30 /pv.

6 5 3. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT 3.1. Tehostettu palveluasuminen Omat yksiköt Tehostettua palveluasumista tarjotaan Riihikodin tehostetun palveluasumisen yksiköissä (Pajula, Vilja ja Uranuskoti). Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoivapalvelua. Palveluasunnoissa asuvat maksavat asumisestaan vuokran, ateriamaksut, asumishuoltomaksun ja hoivapalvelumaksun. Asiakasmaksut tehostetussa palveluasumisessa (Pajula, Vilja, Uranuskoti) Vuokra/kk Tekninen keskus määrittelee kaikki vuokrat Sähkö/kk Sisältyy vuokraan Ateriat ravintopäivä/pv 14,00 ravintopäivä/kk 426,00 Asumishuoltomaksu maksuun sisältyvät mm. siivous, 96,00 /kk pyykkihuolto,yhteiset välineet, lehdet, wc-ja käsipaperit, käsineet, virkistystoiminta, asiointi 2 x kk Saattajapalvelu esim. lääkärissäkäynti 12,00 /tunti Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikainen asuminen 25,00 /vrk saakka 27,00 /vrk alkaen Osavuorokautinen hoito (päivä-/yöhoito) 17,60 /vrk Hoivapalvelumaksun määrittelyssä huomioidaan asiakkaan maksukyky. Asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, ateriat, asumishuoltomaksu, lääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuus ja käyttövarat. Käyttövara huomioidaan, mikäli on säästöjä alle Ohessa esimerkkilaskelma hoivapalvelumaksun määrittelystä: Nettotulot vuokra ateriat asumishuoltomaksu - 94 lääkemenot - 59 käyttövarat = Hoivapalvelumaksu 811

7 Mikäli molemmat aviopuolisot ovat tehostetun palveluasumisen asiakkaina, määräytyy tehostetun palveluasumisen hoivapalvelumaksu kummankin henkilökohtaisten tulojen perusteella. Ostopalvelut Ostopalveluina hankittavien tehostetun asumispalvelun yksiköissä määritellään sosiaali- ja terveystoimen maksuosuus kohdassa 3.2. tuetun palveluasumisen kohdalla esitetyllä tavalla. Tulojen mukaisten asiakasmaksujen tarkistus tehdään alkaen Tuettu palveluasuminen Kaupungilla ei ole omaa tuettua palveluasumista. Sitä järjestetään mm. Kotokartanosäätiön ja Inkilänhovin palveluissa. Tuetussa palveluasumisessa ei ole ympärivuorokautista valvontaa. Asumispalvelun maksujen määrittelyssä huomioidaan asiakkaan maksukyky ja lasketaan sosiaali- ja terveystoimelle tuleva maksuosuus palveluista. Asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, muut asumisen välttämättömät menot, ateriat, palvelutalomaksu, hoivapalvelun maksut, lääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuus ja käyttövarat. Edunvalvontamaksu huomioidaan vain mikäli asiakas on tulojensa puolesta niin vähävarainen, että hän olisi oikeutettu maksunalennukseen. Mikäli asukas ei kykene selviytymään asumispalvelun maksuista, maksaa sosiaali- ja terveystoimi maksukyvyn ylittävän osuuden. Ohessa esimerkkilaskelma hoivapalvelumaksun määrittelystä: Nettotulot vuokra Muut asumisen välttämättömät menot ateriat palvelutalomaksu - 94 hoivapalvelumaksut lääkemenot - 59 edunvalvontamaksu - 60 käyttövarat = perusturvan maksama osuus palvelusta Mikäli asukas ei osta koko ateriapakettia, huomioidaan kuitenkin koko ateriapakettia vastaava summa vähennyksenä laskelmassa. Asiakkaan käyttövaroiksi huomioidaan kaksi kertaa asiakasmaksuasetuksen mukainen laitoshoidon käyttövara, mikä on 210 /kk. Käyttövara huomioidaan, mikäli on säästöjä alle Asukkaat kustantavat itse terveydenhuoltomenonsa ja muut henkilökohtaiset menonsa. Asukkaalla on oikeus Kelan korvauksiin. Laskelmassa huomioon otettavat tulot: - Asukkaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot (esim. työ- ja kansaneläkkeet, muut eläkkeet, pääomasta tai muusta omaisuudesta saatavat jatkuvat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot, säästö- ja eläkevakuutusten tuotto, maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulot, metsätulo, syytinki). - Verosta vapaat tulot (esim. eläkettä saavan hoitotuki, veteraanilisä, ylimääräinen rintamalisä) Tulona ei huomioida: - rintamalisä - tapaturmavakuutuksen perusteella suoritetut tutkimus- ja hoitokorvaukset Tulojen mukaisten asiakasmaksujen tarkistus tehdään alkaen.

8 Perhehoito Perhehoidon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksuasetuksen (2003/251) 19 :ssä. Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään maksu samalla tavoin kuin kohdassa 3.4. laitoshoidosta. Lastensuojelulain ja kehitysvammalain nojalla järjestetyn perhehoidon asiakasmaksuja koskevat erilliset säädökset. Asiakasmaksulain 10 b :n mukaan vammaisetuudet otetaan huomioon pitkäaikaishoidettavan tuloina asiakasmaksua määrättäessä. Vammaisetuuksista annetun lain (2007/570) mukaan eläkettä saavan hoitotukea, alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta maksetaan myös silloin, kun laitoshoito kestää yli kolme kuukautta. Lyhytaikaisen perhehoidon ja osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksut määräytyvät vanhusten tehostetun palveluasumisen maksujen mukaisesti. Pitkäaikainen perhehoito Lyhytaikainen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi annettava perhehoito asiakasmaksulain mukainen laitoshoidon maksu 25,00 /vrk saakka 27,00 /vrk alkaen 17,60 /vrk 11,30 /vrk 3.4. Laitoshoito Riihikodin vanhainkotiosastot (Pellava, Tähkä, Niittylä, Lemmikki) tarjoavat laitoshoitotasoista hoivaa. Lyhytaikaishoidon vuorokausihinta on 38,10. Maksukaton täyttymisen jälkeen vuorokausimaksu on 17,60. Asiakasmaksulain (2003/221) 7 c :n mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 hoidossa olevan kuukausituloista. Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään 105. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa (avio- tai avoliitto) ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin perittävä maksu voi olla enintään 42,5 yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määritellään molemmille erikseen 85 :n maksuperiaatteen mukaisesti. Maksulaskelmassa huomioon otettavat tulot: - asukkaan nettomääräiset palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet (esim. hoitotuki, veteraanilisä, ylimääräinen rintamalisä), elinkorot ja rahana suoritettava etuus (syytinki) ja muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot (esim. säästö- ja eläkevakuutusten tuotto) - pääomasta tai muusta omaisuudesta saatavat jatkuvat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot - maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulot sekä metsätulot

9 8 Tulona ei huomioida: - tapaturmavakuutuksen perusteella suoritetut tutkimus- ja hoitokorvaukset - rintamalisä Tulojen mukaisten asiakasmaksujen tarkistus tehdään alkaen Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoitoa annetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä: Riihikodin Lyhdeosastolla ja Uranuskodissa. Lyhytaikaishoidon maksu on 25,00 /vrk saakka ja 27 /vrk alkaen. Asiakas tuo mukanaan omat lääkkeensä ja hoitotarvikkeensa. 4. VAMMAISTEN JA MUIDEN ERITYISRYHMIEN ASIAKASMAKSUT 4.1. Kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea saavien asiakasmaksut Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus erityishuollon palveluihin on maksutonta. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat mm. tutkimukset, terveydenhuolto, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus, toiminnallinen valmennus, työtoiminta, apuvälineiden järjestäminen, yksilöllinen hoito, huolenpito, huoltajien- ja perheenjäsenten ohjaus ja neuvonta, tiedotustoiminnan harjoittaminen, kehityshäiriöiden ehkäisy ja muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta. Vaikeavammaisena henkilönä pidetään vammaispalveluasetuksen 11 :n mukaan henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina, tai muutoin erityisen runsaasti. Henkilö ei ole kuitenkaan jatkuvan laitoshuollon tarpeessa. Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavassa asumispalvelussa ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakkaan maksettavaksi jäävät tavanomaiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut eli ns. ylläpidosta aiheutuvat kulut. Ne ovat sellaisia kustannuksia, jotka syntyvät vammasta riippumatta ja joilla ei ole yhteyttä henkilön avun ja palvelujen tarpeeseen. Ylläpitoon katsotaan vuokran ja ruoan raaka-ainekulujen lisäksi kuuluvan sähkö ja vesi (elleivät sisälly vuokraan) sekä tavallisesti yhteishankintana tehtävät siivoustarvikkeet ja -materiaalit, pesu- ja puhdistusaineet, wc- ja käsipaperit, vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet sekä virike- ja askartelutarvikkeet. Kehitysvammainen ja vaikeavammainen henkilö maksaa itse kaikki asumiseensa ja elämiseensä liittyvät normaalit menot (vuokra, ruoka-aineet, lääkkeet, vaatteet, harrastukset, hygieniatuotteet yms.). Asumispalveluissa ateriat sisältävät vain raaka-aineiden ja ruoan valmistukseen tarvittavan energian osuuden. Työ- ja päivätoiminnassa ateriamaksu sisältää myös valmistuskulut. Vaikeavammaisen henkilön vammasta aiheutuvista palveluasumisen kustannuksista voidaan periä maksu silloin, kun henkilö saa korvausta kustannuksiin muun lain nojalla, esimerkiksi tapaturma- tai liikennevakuutuslain tai sotilasvammalain mukaan. Asumispalveluissa henkilölle tulee jäädä käyttövaraa vähintään 210 /kk. Lyhytaikaishoidossa kokopäivämaksu peritään yön yli kestävästä hoidosta kalenteripäivien mukaan. Osapäivämaksu peritään tilapäisestä päivähoitotyyppisestä hoidosta (ei kestä yön yli) tai alle 4h kestävästä hoidosta. Mikäli kyseessä on omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito, lasketaan hoitovuorokaudeksi 24 tunnin yhtäjaksoinen hoitojakso.

10 9 Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon järjestymiseksi välttämättömistä kuljetuksista ja niiden kustannuksista vastaa asiakas. Asumisvalmennuksen päivämaksu on sama kuin lyhytaikaishoidon maksu. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen. Mikäli asiakkaalle joudutaan tilaamaan uusi taksi kortti kadonneen tilalle, veloitetaan uudesta kortista 10 euroa. Asiakasmaksut: Asumispalvelut Vuokra vuokrasopimuksen mukaan Ateriat/päivä 5,25 Ateriat/osapäivä 2,90 Ylläpitomaksu - vesi - sähkö - aineet ja tarvikkeet 10,00 /kk 17,00 /kk 13,50 /kk Lyhytaikaishoito (sis. lyhytaikainen perhehoito) ja asumisvalmennus Yli 16-vuotias/kokopäivä Yli 16-vuotias/osapäivä Alle 16-vuotias/kokopäivä Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 23,00 11,50 13,80 Hoitomaksu/vrk 11,30 Työ- ja päivätoiminta Ateriamaksu 5,20 Kuljetuspalvelu omavastuu/yhdensuuntainen matka palvelulinja linja-autotaksan suuruinen lasten lipun hinta 4.2. Sosiaalihuoltolain mukaiset erityisryhmien asumispalvelut Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Erityisryhmiä ovat mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Asumispalveluissa asiakas maksaa nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotuksen siten, että käyttövaroja jää vähintään 210 /kk. Käyttövara sisältää mm. puhelinkulut, harrastemenot, vaatemenot, lääkekulut, lääkärikulut, silmälasit ym. henkilökohtaiset lyhytaikaiset tai muuttuvat menot. Asiakas maksaa vuokran ja ateriat suoraan palveluntuottajalle. Ateriamaksu voi olla korkeintaan Riihimäen kaupungin määrittämä 14 /päivä (v tasossa). Jos asukkaalla on säästöjä yli 6.000, ei hänelle huomioida käyttövaraa. Säästöiksi katsotaan pankkitalletukset, osakkeet ja rahastot. Kiinteää omaisuutta tai asunto-osaketta ei katsota säästöiksi.

11 10 Tuloina huomioidaan - eläkkeet - asumistuki - hoitotuki - vakuutuskorvaukset - vuokratulot, korkotulot - maatilatalouden tulot - muut henkilökohtaiset tulot Menoina huomioidaan - käyttövara - vuokra - sähkö - kohtuulliset vesi-, sauna- ja pesutupamaksut - asiakkaan asumisyksikölle maksamat ateriamaksut - elatusmaksut - edunvalvojan palkkio, mikäli asiakkaalla on säästöjä alle LASTENSUOJELUN MAKSUT 5.1. Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Asiakasmaksulain 7 :n 1 momentin mukaan lapsen vanhemmilta voidaan periä lastensuojelun asiakasmaksu, jos lapsi on sijoitettuna avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona perhehoitoon, laitoshuoltoon tai asumispalveluihin. Maksu peritään vanhempien maksukyvyn mukaan ja se saa olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1 3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Vanhemmilta perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien määrä ja käytettävissä olevat nettotulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asiakasmaksu ja tehdään päätös yhteen laskettujen nettotulojen perusteella. Yhdessä asuville vanhemmille voidaan määritellä asiakasmaksu myös erikseen. Jos henkilö tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi maksua, tulee se todeta ja tehdä kirjallinen päätös. Kunta voi periä ja nostaa lapselle tulevat lapsilisät ja elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa em. perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sekä käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Tästä ei tarvitse tehdä erillistä maksupäätöstä, perinnästä tehdään maininta lastensuojelupäätökseen. Lastensuojelun asiakasmaksuista päättää johtava sosiaalityöntekijä. Huomioon otettavat tulot Ansiotulojen lisäksi tuloina otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki, pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään suoraan hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona.

12 Huomioon otettavat menot 11 Asiakasmaksua määriteltäessä nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 /huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 /huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Vanhempien maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös perheen kokonaistilanne. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa missään tilanteessa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti ongelmistaan. Maksun alentamista tai siitä luopumista voidaan hakea erityisestä syystä. Perittävä asiakasmaksu määritellään seuraavasti: Nettotulot/kk vähennysten jälkeen Perintä/kk Maksua ei peritä Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia, lkm Korotus, 1 Ei korotusta tai useampi Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Asiakasmaksulain 7 :n 3 momentin mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuullinen maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset, muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Asiakasmaksuasetuksen 20 mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1.432,40 /kk (2015), eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lastensuojelulain 77 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on varattava aina vähintään 40 hänen itsenäistymisvaroihinsa - 60 voidaan käyttää hoidon korvauksena.

13 12 6. MUUT MAKSUT 6.1. Ensi- ja turvakotimaksut Aikuisilta perittävä maksu 24,20 /vrk. Alle 18-vuotias lapsi 12,80 /vrk. Turvakotipalveluja koskevan kansallisten laatusuositusten (11/2013) mukaisesti maksua voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä, mikäli asiakkaan toimentulo vaarantuu väkivallan takia, asiakas on taloudellisesti riippuvainen väkivallan tekijästä tai turvakotipalveluun pääsyn tai sen käytön esteenä on asiakkaalta perittävä maksu Päihdehuollon laitosmaksut Asiakasmaksuasetuksen (1992/912) 12 mukainen asiakasmaksu on 38,10, jonka laitos perii suoraan asiakkaalta. Maksukaton täyttymisen jälkeen vuorokausimaksu on 17, Sosiaalitoimen tilojen vuokraus Nämä maksut koskevat kaupungin ulkopuolisia vuokraajia arkisin 16,50 /tunti (sis. alv 24 ) la, su ja arkipyhät sekä aattopäivät klo 18 jälkeen 25,50 /tunti (sis. alv 24 ) 7. MAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. (AsiakasmaksulakiL 11 ). Ensisijaisena toimenpiteenä ennen maksun alentamista edellytetään, että Kelalta on anottu ne etuudet, joihin asiakas on oikeutettu (esim. hoitotuki ja asumistuki). Maksujen alentamisen perusteluna ei voi olla yksityisten vastaavien palvelujen käyttö. Esim. kotihoidon maksua ei voi alentaa sillä perusteella, että asiakas käyttää lisäksi yksityistä kotipalvelua. Maksun alentamista haetaan kirjallisesti palvelualuepäälliköiltä ja hakemukseen on liitettävä selvitys perheen kuukausittaisista nettotuloista ja nettomenoista kuitteineen. Alentamisen perusteena on toimeentulotukilaskelma, jossa otetaan huomioon asukkaan todelliset tulot, menot, säästöt ja varallisuus. Jos asukkaalla on säästöjä yli euroa, maksua ei alenneta. Asiasta tehdään erillinen päätös. Asumispalveluissa alennetaan ensin hoivapalvelumaksua, asumishuoltomaksua ja sen jälkeen vasta ateriamaksua.

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen

Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen 1 Perusturvatoimi Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito Ojamonkatu 34 08100 Lohja puh. 019 3690 Maksuperusteet / Kotihoito Lohjan perusturvatoimen kotihoito- ja tukipalvelumaksut 1.4.2015 alkaen Kotona

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

NURMIJÄRVEN KUNTA. Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.3.2012 muutokset 15.10.2013 1 1. Yleistä Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN Ikäihmisten palveluasumisen hoidon ja hoivan kuukausimaksuun

Lisätiedot