Muuttuva funktio, muuttuva konteksti Turun ilmatorjuntapatterit ennen ja nyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttuva funktio, muuttuva konteksti Turun ilmatorjuntapatterit ennen ja nyt"

Transkriptio

1 Muuttuva funktio, muuttuva konteksti Turun ilmatorjuntapatterit ennen ja nyt Janne Rantanen Turkuun rakennettiin viime sotien aikana kolme raskasta ilmatorjuntapatteria eri puolille kaupunkia. Patterit aseistettiin ruotsalaisilla ilmatorjuntakanuunoilla, ja niiden tehtävänä oli torjua Turkuun kohdistuvia ilmahyökkäyksiä. Sodan jälkeen patterit jäivät vähitellen pois käytöstä ja alkoivat rapistua. Turkulaisen nuorison otettua betoniset tykkiasemat käyttöön vuosituhannen lopulla ovat ilmatorjuntapatterit saaneet uuden elämän. Johdanto Sotahistorialliset monumentit ovat varsin yleinen muinaisjäännösryhmä Suomessa. Varhaisimmat varsinaiset sotahistorialliset muinaisjäännöksemme periytyvät keskiajalta, joskin jo sitä edeltävältä ajalta tunnetaan sotilaalliseen toimintaan viittaavia jäännöksiä. Suurin osa sotahistoriallisista muinaisjäännöksistä on kuitenkin rakennettu vasta uudella ajalla ja sen jälkeen. Yksi tavallisista jäännöstyypeistä on tykkiasemat, joita uudelta ajalta lähtien on rakennettu lähinnä raja- ja rannikkoseuduille. Tykkiasema on yleensä torjuntatykkiä varten rakennettu tuliasema, jolla on oma tulialue1 ja tykkiä sekä sen käyttäjiä suojaava ja tukeva kiinteä rakenne. Meripuolustuksen merkityksen kasvaessa 1700-luvulla alettiin rakentaa rannikkotykkiasemia, joiden jäänteitä on myös Turussa useita, erityisesti Pansiossa, Uittamolla, Hirvensalossa ja Ruissalossa kaupunkiin johtavien laivaväylien varrella. Suurin osa näistä on rakennettu 1800-luvulla Venäjän vallan aikana. 1900luvulla lentokoneiden mullistaessa sodankäynnin ryhdyttiin panostamaan myös ilmatorjuntaan. Kiinteiden ilmatorjuntapattereiden rakentaminen alkoi. 1 Alue, jolle tykin tuli voidaan kohdistaa. 1

2 Ilmatorjuntatykkiasema Turun Mikkolanmäellä. Graffititaiteilijat kuvanottohetkellä itse teossa tykkiaseman takana. Kuva: Janne Rantanen Suomessa ilmatorjuntajoukkojen synty ajoittuu 1920-luvulle, joskin jo edellisellä vuosikymmenellä olivat Venäjän sotavoimat sijoittaneet joitakin vastakehitettyjä ilmatorjuntakanuunoita Suomenlahden rannikkolinnoituksiin, kuten Suomenlinnaan. Olosuhteet pakottivat nuoren aselajin kiireiseen kasvattamiseen talvisodan syttyessä Hyvän kuvan silloisesta kaluston puutteesta antaa se, että juuri ennen sodan syttymistä oli varsinaisten ilmatorjuntajoukkojen käytössä vain muutama kymmenen ilmatorjuntakanuunaa ja satakunta ilmatorjuntakonekivääriä, jotka olivat lähinnä ensimmäisen maailmansodan aikaisia. Aseistusta oli lähtökohtaisesti aivan liian vähän, sillä talvisodan aikana pelkästään Turkua pommitettiin ilmasta käsin yli kuusikymmentä kertaa. Talvisodan kuluessa ilmatorjunta-aseiden lukumäärä kuitenkin kasvoi huomattavasti. Lisäksi viholliskoneitten torjuntaan osallistui ilmavoimien hävittäjiä ja laivaston aluksia. 2

3 Turun ilmatorjuntajoukot tuliasemissa Turun ilmatorjunta sai alkunsa vuonna 1937, kun Turun Suojeluskunnan Tykistön 43. patterista tuli ilmatorjunta- ja ilmavalvontakoulutuksesta vastaava yksikkö. Ilmatorjunta-aseina yksiköllä oli aluksi vain kaksi kaksoisilmatorjuntakonekivääriä. Niin sanottujen ylimääräisten harjoitusten ajan 43. patterin ilmatorjunta-asemat sijaitsivat Kakolanmäellä. Asemistaan patteri pystyi suojaamaan satamaa ja sähkölaitosta. Talvisodan sytyttyä patteri nimettiin uudelleen 61. Raskaaksi Ilmatorjuntakonekiväärijoukkueeksi; yksi konekivääreistä siirrettiin Kärsämäkeen ja sieltä Pansion öljysatamaan, toinen Vartiovuorenmäelle Tähtitorniin ja sitten niin ikään Pansioon. Talvisodan jälkeen miehistö siirtyi Ruohonpäähän Raskaaseen Helsinkiläisiä perustettuun 61. Ilmatorjuntapatteriin. ilmatorjuntajoukkoja oli asemissa Korppolaismäellä, aseistukseltaan nämä joukot olivat raskaammin varustettuja. Turussa toimi myös Ilmapuolustusaluekeskus, 75mm ilmatorjuntakanuuna m/30 Bofors. Turun seudun kodinpuolustus Åbonejdens hemvärn -säätiön pystyttämä muistomerkki Vartiovuorenmäellä. Kuva: Janne Rantanen josta käsin ilmatorjuntaa johdettiin. Koska Turun ilmatorjunnan kalusto oli kaupunkiin kohdistettuihin pommituksiin nähden tulivoimaltaan ja määrältään liian pieni, eikä puolustusvoimilta ollut odotettavissa lisäaseistusta, perustettiin talvella 1940 lähinnä siviileistä koostuva Turun Kodinpuolustustoimikunta. Toimikunnan tehtävänä oli kerätä rahaa raskaampien ilmatorjunta-aseiden hankkimiseen, missä se onnistuikin. Jo helmikuussa 1940 Turkuun tuotiin Ruotsista yhdeksän Boforsin tehtaalla valmistettua 75 mm ilmatorjuntatykkiä, tulenjohtolaitteita ja ammuksia, sekä koulutuksen saaneita 3

4 ruotsalaisia vapaaehtoisia. Tykit oli alun perin tarkoitettu Siamin eli Thaimaan armeijalle. Täten niitä alettiin kutsua siamilaistykeiksi. Talvisodan aikana perustettiin kaksi raskasta ilmatorjuntayksikköä Turkuun: 61. Raskas Ilmatorjuntapatteri Ruohonpään Pirunmäelle ja 62. Raskas Ilmatorjuntapatteri Uittamolle. Kolmas yksikkö, 60. Raskas Ilmatorjuntapatteri, perustettiin talvisodan jälkeen Itäharjun Satulamäelle, josta se siirrettiin parempien asemien toivossa läheiselle Mikkolanmäelle. Jatkosodassa patterit nimettiin uudelleen 21. (Mikkolanmäki), 22. (Uittamo) ja 23. (Ruohonpää) Raskaaksi Ilmatorjuntapatteriksi. Kuhunkin patteriin sijoitettiin kolme ruotsalaista ilmatorjuntatykkiä. Tykkiasemia nykyasussaan Uittamolla. Kuva: Janne Rantanen Tykkiasemien muuttuvat kasvot Sekä Ruohonpäähän, Uittamolle että Mikkolanmäelle rakennettiin kiinteitä tykkiasemia aseita ja miehistöä suojaamaan. Asemat valettiin betonista, ja ne olivat päältä avoimia. Joihinkin asemiin kuului myös ammussuojia. Varsinaisten tykkiasemien lisäksi pattereihin rakennettiin myös tulenjohto- ja tähystysasemia. Majoitus- ja huoltotarpeita silmällä pitäen kuhunkin patteriin 4

5 rakennettiin miehistöparakkeja, vartiotupia ja huoltorakennuksia. Kallion sisään louhittiin luolia varastoiksi ja voimalaitteita varten. Tykkiasemat pyrittiin naamioimaan, ja ollessaan poissa käytöstä ne oli katettu puisin katoksin. Sotien jälkeen pattereiden tiloja käytettiin pääasiassa muihin tarkoituksiin, lukuun ottamatta Uittamon patteria, joka oli varuskuntakäytössä vielä 1950-luvun alussa. Vähitellen pattereiden tilat jäivät kokonaan pois käytöstä ja alkoivat deformoitua. Taidetta tykkiaseman seinässä Uittamolla. Kuva: Janne Rantanen Nykyisin betoniset asemat ovat lähes ainoita pystyssä olevia rakennuksia. Niitä on Ruohonpäässä viisi, Uittamolla ja Mikkolanmäellä molemmissa kuusi. Kussakin patterissa asemista kolme oli varsinaisia tykkiasemia, muut tulenjohto-, tähystys- ja mittaustarkoituksia varten. Majoitus- ja huoltotilat on pääosin purettu tai ne ovat tuhoutuneet vuosien kuluessa, ainoastaan betoniset perustukset osoittavat niiden sijaintia. Kallioihin louhitut luolat on suljettu. Asemien arkeologisoituminen eli deformaatioprosessi on kuitenkin pysähtynyt, sillä ne on otettu uudelleen käyttöön. 5

6 Käyttöönotosta on vastannut pääasiassa turkulainen nuoriso. Hip hop kulttuurin levitessä Turkuun alkoivat paikalliset nuoret 1990-luvulla maalata graffiteja Itäharjulla sijaitsevan Mikkolanmäen tykkiasemien betonisiin seiniin. Kupittaan seutu oli turkulaisen hip hop kulttuurin varhaista sydänaluetta, ja Mikkolanmäen patteri tarjosi sopivan harrastus- ja ajanviettopaikan nuorille. Myöhemmin graffiteja ja tageja on ruvettu maalaamaan Ruohonpään ja Uittamonkin bunkkereihin. Graffiteja maalataan jatkuvasti lisää, ja vanhat maalaukset peittyvät uusien alle. Tykkiasemien ympäristössä lojuu runsaasti nykytoiminnasta kertovaa jätettä: tyhjiä spraymaalipurkkeja ja rikottuja olutpulloja. Graffititaitelijat eivät kuitenkaan ole ainoita pattereiden uusiokäyttäjiä, sillä ainakin Ruohonpäässä ilmakuula-aseilla sotaa leikkivät lapset ja nuoret käyttävät tykkiasemia jälleen sotatarpeisiin, tosin vain leikkisodassa. Toimintaan on liittynyt jossain määrin myös rakenteiden muokkausta ja särkemistä. Ilmatorjuntapattereiden kulttuurinen formaatioprosessi on jatkunut. Formaatioprosessin välineitä Ruohonpään patterilla. Kuva: Janne Rantanen

7 Puolustusvoimain hylättyä ilmatorjuntapatterit jäivät ne pois käytöstä ja alkoivat muuttua jäännöksiksi, joiden kulttuurinen konteksti on menneisyydessä nykyisyyden sijaan. Turkulaisten nuorten otettua vanhat tykkiasemat uudelleen käyttöön on arkeologisoitumisprosessi niiden osalta saanut uuden käänteen. On tapahtunut uudelleenkäyttöönotto, reokkupaatio. Graffititaiteilijat ja ilmakuulasoturit ovat tehneet hylätyistä sotahistoriallisista monumenteista osan omaa elävää ympäristöään, antaneet niille uusia merkityksiä. Niille on annettu sekundäärisiä funktioita, jotka eroavat niiden alkuperäisestä tarkoituksesta. Myös monumenttien suojelua voi pitää tietynlaisena reokkupaationa, mutta museaalisessa suojelussa pyritään säilyttämään kohde mahdollisimman muuttumattomana, irrottamaan se nykyisistä konteksteista. Muinaismuistolakia sovelletaan toisen maailmansodan aikaisiin kohteisiin tapauskohtaisesti, sillä laki ei aseta ikärajaa kiinteille muinaisjäännöksille. Sadan vuoden ikärajaa on tosin pidetty epävirallisena ohjenuorana muinaisjäännöksiä suojeltaessa. Ilmatorjuntapattereiden kaltaiset hylätyt rakennukset ja linnoitteet täyttävät sinänsä sotahistoriallisten muinaisjäännösten kriteerit, vaikka ikänsä puolesta ovatkin suhteellisen nuoria. Niihin kohdistuva uusiokäyttö ja uudet funktiot herättävät kuitenkin kysymyksiä, sillä patterit eivät ole vain muistoja menneiltä ajoilta, vaan uusiokäytössä osa nykyistä elävää kulttuuriympäristöämme. Kirjoittaja on turkulainen arkeologian opiskelija, joka harrastaa muinaisjäännösten ja muiden vanhojen paikkojen bongailua. Lähteet: Julkaisemattomat lähteet Holmborg, Otto Otteita hip hop kulttuurista Turussa Kansatieteen proseminaari, Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos. Kirjallisuus Alhonen, Tuukka Varsinais-Suomen ilmatorjuntarykmentti Turun seudun kodinpuolustus Åbonejdens hemvärn -säätiö, Turku. 7

8 Honkala, Antti Mikkolanmäki Uittamo Ruohonpää, siamilaistykkipatterit Turussa. Turun ilmatorjunta talvi- ja jatkosodan aikana. Varsinais-Suomen ilmatorjuntarykmentti/turun Maakuntamuseo, Uusikaupunki. Huttunen, Pertti ja Paavola, Matti J Suomen Turun sotilas- ja sotamuistomerkkejä. Turun Sotaveteraanit ry, Rauma. Lappi, Ahti Ilmatorjunta ilmasodassa Ilmatorjuntasäätiö, Vaasa. Niukkanen, Marianna Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ja suojelu. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3. Palmu, Pentti Yön yli päivään. Suomen ilmatorjunnan vaiheita Ilmatorjuntaupseeriyhdistys ry, Helsinki. Schiffer, Michael B Formation processes of the archaeological record. University of New Mexico Press, Albuquerque. 8

6. LINNOITUKSET. Etelä-Karjala, linnoitettu maakunta

6. LINNOITUKSET. Etelä-Karjala, linnoitettu maakunta 6. LINNOITUKSET Etelä-Karjala, linnoitettu maakunta Valtakunnan rajat ovat lähes koko historiallisen ajan jakaneet Etelä-Karjalan eri valtakuntien osiksi. Ruotsi ja itsenäistymisen jälkeen myös Suomi sekä

Lisätiedot

IV ARMEIJAKUNNAN ILMATORJUNNAN JÄRJESTELYT VETÄYTYMIS- VAIHEEN TAISTELUISSA 1944

IV ARMEIJAKUNNAN ILMATORJUNNAN JÄRJESTELYT VETÄYTYMIS- VAIHEEN TAISTELUISSA 1944 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU IV ARMEIJAKUNNAN ILMATORJUNNAN JÄRJESTELYT VETÄYTYMIS- VAIHEEN TAISTELUISSA 1944 Pro Gradu Kadetti Marko Lamppu Kadettikurssi 90 Ilmatorjuntaopintosuunta Maaliskuu 2007 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940

Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940 Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940 Lauri Kaira Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940

Lisätiedot

50 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Maanpuolustuskiltojen liitto 50 vuotta 1963 2013

50 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Maanpuolustuskiltojen liitto 50 vuotta 1963 2013 50 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä Maanpuolustuskiltojen liitto 50 vuotta 1963 2013 Puolustusvoimat Marko Palokangas 540 sivua Kovakantinen Tilaa nyt Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehen kustantamaa,

Lisätiedot

VELJESVIESTI TURUN SOTAVETERAANIT RY:n jäsenlehti 2/2013

VELJESVIESTI TURUN SOTAVETERAANIT RY:n jäsenlehti 2/2013 VELJESVIESTI TURUN SOTAVETERAANIT RY:n jäsenlehti 2/2013 Ritarien puisto sivuilla 3-7 2 Veteraanit kaipaavat ystäviä Turussa sotaveteraanien keski-ikä on lähes 90 vuotta. Heitä on Turun Sotaveteraaniyhdistyksessä

Lisätiedot

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT Aurajoen myllyjen arkea aikalaisten kokemana 2003 MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT JULKAISIJA Aurajokisäätiö KIRJOITTAJAT Hannele Salenius, Timo J. Virtanen, Martti

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2010. Teemana. "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2010. Teemana. Suljettujen saarten konversio ja uusiokäyttö Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2010 Teemana "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö Pääkirjoitus 3/2010 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti Päätoimittaja Kai Masalin puh 09-351

Lisätiedot

15. VUOSIKERTA - JOULUKUU 1972 N:0 4 RANNIKON VAASAN RANNIKKO- PATTERISTO 1952-72 PUOLUSTUSLAITOS -

15. VUOSIKERTA - JOULUKUU 1972 N:0 4 RANNIKON VAASAN RANNIKKO- PATTERISTO 1952-72 PUOLUSTUSLAITOS - 15. VUOSIKERTA - JOULUKUU 1972 N:0 4 RANNIKON VAASAN RANNIKKO- PATTERISTO 1952-72 PUOLUSTUSLAITOS - Lääkintämajuri K LUNDMARK RANNIKON PUOLUSTAJAT ME TYKKIEN TAKAA TÄHYILEMME MERTA, ME SUOJANA SEISOMME

Lisätiedot

HARRI NYMAN MERIVÄYLIEN RAKENNUSPERINTÖ

HARRI NYMAN MERIVÄYLIEN RAKENNUSPERINTÖ HARRI NYMAN MERIVÄYLIEN RAKENNUSPERINTÖ Valassaarten majakka valmistui 1886. Majakan porraskuilu sai hehkuvan punaisen maalikerroksen vain muutamia päiviä ennen inventointia kesällä 1999. Monet kohteet

Lisätiedot

Säästöjä tulossa, Pansion asema pysyy vankkana

Säästöjä tulossa, Pansion asema pysyy vankkana TURUN SOTAVETERAANIT RY:n JÄSENLEHTI 2/2011 Säästöjä tulossa, Pansion asema pysyy vankkana Pansio säilyttää merkittävän asemansa merivoimien rakenteissa, sanoo Saaristomeren Meripuolutusalueen komentaja,

Lisätiedot

SOTILASKARTOITUS MAASSAMME

SOTILASKARTOITUS MAASSAMME SOTILASKARTOITUS MAASSAMME Maanmittausalan perustutkinto opinnäytetyö Stadin ammattiopisto Jussi Marttila Tammikuu 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto s.3 2. Sotilaskartoitus Ruotsin vallan aikana s.4

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

43.Sotasairaalassa hoidetut puolustusvoimien psykiatriset potilaat ylimääräisten harjoitusten ja talvisodan aikana

43.Sotasairaalassa hoidetut puolustusvoimien psykiatriset potilaat ylimääräisten harjoitusten ja talvisodan aikana 43.Sotasairaalassa hoidetut puolustusvoimien psykiatriset potilaat ylimääräisten harjoitusten ja talvisodan aikana Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Historian oppiaineryhmä Suomen

Lisätiedot

Lokalahtelaiset sodissa 1939-1945

Lokalahtelaiset sodissa 1939-1945 Lokalahtelaiset sodissa 1939-1945 Veteraani- ja lottamatrikkeli, rintama- ja kotirintamakuvauksia Nettiversio, kirjoituksia. Henkilömatrikkeli netissä toisaalla. Kirjassa lisäksi muita kirjoituksia Toimitus,

Lisätiedot

SOTIEN 1939 1944 MUISTOJA VIROLAHDELLA

SOTIEN 1939 1944 MUISTOJA VIROLAHDELLA SOTIEN 1939 1944 MUISTOJA VIROLAHDELLA Matti Leikkonen ALKUSANAT Vuosi sitten joulukuussa Virolahden Sotaveteraanit ry. teki päätöksen luetteloida ja kuvata kaikki sotien 1939-1944 tapahtumiin liittyvät

Lisätiedot

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Varuskuntapolku Teksti Heikki Simola 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Tuusula on tunnettu Tuusulanjärven ja Rantatien korkeakulttuurin kultakauden taiteilijoistaan. Tuusulan pitäjän identiteetti nojaa

Lisätiedot

KILTAVIESTI 2 / 2015

KILTAVIESTI 2 / 2015 KILTAVIESTI 2 / 2015 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY:N JÄSENLEHTI HUHTIKUU KESÄKUU PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA KILTAVIESTI 2 / 2015 TOIMITUSKUNTA

Lisätiedot

HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars

HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars INVENTOINTIRAPORTTI HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars Ranta asemakaava alueiden arkeologinen inventointi 16. 17.10.2013 AKDG3599:2 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN

Lisätiedot

NEUVOSTOLIITON KULJETUSILMAVOIMIEN KALUSTON KEHITTÄMINEN KYLMÄN SODAN AIKANA

NEUVOSTOLIITON KULJETUSILMAVOIMIEN KALUSTON KEHITTÄMINEN KYLMÄN SODAN AIKANA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Perustutkinto-osasto NEUVOSTOLIITON KULJETUSILMAVOIMIEN KALUSTON KEHITTÄMINEN KYLMÄN SODAN AIKANA Tutkielma Kadetti Väinö Honkasalo Kadettikurssi 93 Jääkäriopintosuunta (panssari)

Lisätiedot

TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin

TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin Heli Kyllönen Suomen historian pro gradu -tutkielma Historian ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Sotilaskartoitus Jatkosodassa

Sotilaskartoitus Jatkosodassa Tänä vuonna on kulunut 60 vuotta Jatkosodan alkamisesta. Sotaan osallistui myös maanmittausalan väki siinä kuin muutkin Suomen nuoret miehet ja naiset. Monet toimivat rintamamiehinä, mutta monet myös mittaus-

Lisätiedot

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Toimittaja: Antti Kangaskesti Joroisten miehet talvi-ja jatkosodassa: Filosofian maisteri Eero Lappi Matrikkelitiedot: Joroisten Sotaveteraanit

Lisätiedot

NAANTALI Manner-Naantali

NAANTALI Manner-Naantali INVENTOINTIRAPORTTI NAANTALI Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen pohjoisosan arkeologinen inventointi 16.-17.4.2015 AKDG 4237:11 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

PASI VIRTAMO. Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY.

PASI VIRTAMO. Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. PASI VIRTAMO Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. Johdanto 2 1. Suojelun sietämätön keveys 5 1.1 Ohjelmatyön tavoitteet 5 1.2 Kulttuuriympäristön määrittelystä

Lisätiedot

Piirteita Turun kasvusta itsenaisyyden aikana

Piirteita Turun kasvusta itsenaisyyden aikana Piirteita Turun kasvusta itsenaisyyden aikana Kirjo'ittanut Eeva Matinolli Suuresta pikkukaupungista pieneksi suurkaupungiksi Turun vakiluku on kasvanut itsenaisyyden aikana yli kaksinkertaiseksi: vuoden

Lisätiedot

PORIN PUISET SOTALAIVAT

PORIN PUISET SOTALAIVAT PORIN PUISET SOTALAIVAT PORIN PUISET SOTALAIVAT Aarni Lehti Karl Immonen Paino Porin kaupungin painatuskeskus Taitto Marianne Kotiranta 2006 SISÄLLYSLUETTELO Porin puiset sotalaivat 1 Suomen merenkulku

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

jussarö saariston jalokivi

jussarö saariston jalokivi saariston jalokivi hieno vierassatama jussarö saariston jalokivi Siinä se on, suuri läiskä merikortilla aivan ulkomeren äärellä. Jussarö, länsi-uusmaalaisen saariston kruununjalokivi on kautta aikain ollut

Lisätiedot