Kirjaluettelo. Anne Laimio Kilpisenkatu JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaluettelo. Anne Laimio Kilpisenkatu 1 40100 JYVÄSKYLÄ 050 4409 733 15.03.2008"

Transkriptio

1 Kirjaluettelo Anne Laimio Kilpisenkatu JYVÄSKYLÄ Anttila, Rousu, Kinnunen & Vuorijärvi. Onko meillä mahdollisuutta kehittää toisin? Kokemuksia ja arviointia kehittämistyön poluilta. Tapaus Harava Lastensuojelun keskusliitto ja Suomen Kuntaliitto Anttila m. & Rousu S. Haravalla kootut. Moniasiantuntijuus. Strateginen kumppanuus. Seudullinen kumppanuus. Lastensuojelun keskusliitto ja Suomen kuntaliitto Auvinen A. Omin ehdoin Naisten oma-apuryhmien opas. Kansalaisareena ry 2000 Blomqvist L. & Hovila E. Ryhmätoiminnan ja koulutuksen arviointi. Yhdessä elämyksiä arkeen-projekti. Vanhustyön keskusliitto Borkman T. Understanding Self-Help/ Mutual Aid. Rutgers University Press 1999 Eronen, Kinnunen, Tiermas & Wikman. Hyvinvoinnin voimavaroja ja huolenaiheita. Kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista Jyväskylässä, Jyväskylän maalaiskunnassa, Jämsässä, Jämsänkoskella, Saarijärvellä ja Suonenjoella. STKL Eskola A. & Kurki L. (toim) Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Osuuskunta Vastapaino Heiskanen, Salonen, Kitchener & Jorm. Käsikirja Mielen terveydestä ja ensiavusta. SMS Helander V. & Laaksonen H. Suomalainen kolmas sektori. Rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu. STKL Hiilamo H. & K. Apua? Lähimmäisyyden perusteet. Kirjapaja Hokkanen L. & Astikainen A.

2 Voimia omaishoitajan työhön. Sotiemme veteraanien omaishoitajille suunnatun projektin arviointia ja johtopäätöksiä. STKL Hulmi H. Ihminen, vertainen 10 vuotta Mielenterveyden keskusliiton vertaistukitoimintaa MTKL 2004 Hyttinen N. Arviointi avuksi projektityöhön. Sininauhaliitto 2006 Hyyppä M. Elinvoimaa yhteisöstä sosiaalinen pääoma ja terveys. PK-kustannus Hyyppä M. Me-hengen mahti. PS-kustannus Hämäläinen J. & Kurki L. Sosiaalipedagogiikka. WSOY Järvelin J. & Lemström E. Tietoyhteiskuntaa tasapainottamassa. Tieka-projekti ja kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiudet Keski-Suomessa. STKL Järvinen R. & Taajamo T. Vertaisryhmä ohjaajan käsikirja + keskustelukortit. MLL Karlsson M. Självhjälpsgrupper teori och praktik. Studientlitteratur 2006 Kaskiharju, Oesch-Börman & Sarvimäki Samassa veneessä apua arkeen vertaisilta. Opas fokusryhmän ohjaajille Ikäinstituutti- Hyvät käytännöt 1/2006 Kaukkila V. & Lehtonen E. Ryhmästä enemmän käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. SMS Kinnunen P. & Laitinen R.(toim.) Näkymätön kolmas sektori. STKL Kurtz L. Self-Help and support groups A Handbook for Practitioners. SagePublications 1997 Kärkkäinen T. & Nylund M. Oma-apuryhmät: vertaisten tukea ja toimintaa. Kansalaisareena ry 1996 Lehtinen T. (toim.) Kasvu ja uuden mahdollisuudet. Kansalaisareena ry 1997 Lehto M.

3 Keinoja omaan kuntoutumiseen vertaisohjaajan työkirja. MTKL 2005 Koskisuu J. & Yrttiaho K. Keinoja omaan kuntoutumiseen ohjaajan työkirja. MTKL 2005 Lehtonen E. & Tommola S. Arjen ankkurina opas iäkkäässä omaishoitoperheessä toimivalle vapaaehtoiselle. Eläkeliitto Loikkanen H. & Saari J. Suomalaisen sosiaalipolitiikan alueellinen rakenne. STKL Majasaari J. Järjestökentän kuvaa etsimässä. Selvitys keskisuomalaisista kolmannen sekrotin yhteisöistä ja niiden tarpeista. KYT Mykkänen-Hänninen R. Vapaaehtoistyön rajapinnoilla. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Möttönen S. & Niemelä J. Kunta ja kolmas sektori yhteistyön uudet muodot. PS-Kustannus 2005 Nichols & Jenkinson Leading a Support Group A Practical Guide. Open university press 2006 Nyholm & Saarelainen Koulutetut vapaaehtoiset vertaisryhmien ohjaajina opas yhdistyksille. SMS 2007 Nyholm & Saarelainen Yhdistyksen projektiopas. SMS 2007 Nylund & Yeung (toim.) Vapaaehtoistoiminta anti, arvot ja osallisuus. Vastapaino 2005 Pedersen L. Handbook för självhjälpsgrupper. Självhjälpshuset Solkatten Porkka S-T & Myllymaa T. Riskien arviointi vapaaehtoistyössä opas yhdistyksille. SMS 2007 Rajavaara M. Yhteiskuntaan vaikuttava Kela. Katsaus vaikuttavuuden käsitteisiin ja arviointiin. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia Rajavaara M. Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia Seppänen-Järvelä R.

4 Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Opas käytäntöihin. FinSoc arviointiraportteja. Stakes Siltaniemi, Perälahti, Eronen & Londén. Hyvinvointi, palvelut ja elämänlaatu Keski-Suomessa. STKL Siltaniemi, Perälahti, Eronen, Londén & Peltosalmi. Hyvinvointi ja osallisuus Itä-Suomessa. STKL Stenlund H. Projektijohtamisen perusteet. Oy Edita Ab Särkelä, Vuorinen & Peltosalmi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuudet palveluiden ja tuen tuottamisessa. STKL Viirkorpi P. Kumppanuus-johtamisen rakenteita ja käytäntöjä. Lastensuojelun keskusliitto ja Suomen Kuntaliitto Viirkorpi P. Onnistunut projekti opas kunta-alan projektityöskentelyyn. Suomen Kuntaliitto Vuorinen, Särkelä, Perälahti, Peltosalmi & Londen. Paikkansa pitävät sosiaali- ja terveysjärjestöt paikallisina toimijoina. STKL Hyvinvointi kansalaispuntarissa. Kansalaisten kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmästä. STKL Järjestöbarometri Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä. STKL Järjestöbarometri Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä. STKL Kansalaistoiminnan yliopistollinen opetus ja tutkimus Suomessa OM 13/2006 Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja. Työministeriö ja STM Miten vertaistukiryhmä perustetaan? MS-liiton julkaisusarja n:o 32, 2007 Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiapotilaiden tukimallin vaikuttavuus. Tutkimusraportti. Vanhustyön keskusliitto Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus. Ikääntyneiden yksinäisyys. Tutkimusraportti. Vanhustyön keskusliitto Sosiaalibarometri Hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. STKL 2006.

5 Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio kansalaisten hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksesta. STKL Valtioneuvoston pariaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä Hallituksen politiikkaohjelmat Kansalaisvaikuttaminen OM 4/2007 Vanhemmuuden roolikartta. Käyttäjän opas. Suomen Kuntaliitto ja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä Vanhemmuuden roolikartta. Syvennä ja sovella käyttäjän opas 2. Suomen Kuntaliitto ja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä Vertaistoiminnan perusteet käsikirja Allergia- ja astmayhdistyksille ja niiden vertaistoimijoille. Allergia- ja astmaliitto 2004 Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan hyvinvointialan järjestöstrategia Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2007.

Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä

Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä VERTAISTUKI BIBLIOGRAFIA Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä 6.8.2002 Sisällys 1. Kirjallisuutta

Lisätiedot

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina.

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. 86 Lähteet Ahonen, J., Kuntajohtamisessako kohti markkinaehtoisuutta? Palvelutuotantojärjestelmän verkostoperusteinen kehittäminen Oulun seudun hyvinvointipalveluissa. Julkaisematon lisensiaattitutkielma.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry. 1 Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.n julkaisu KIRJALLISUUTTA Aarnio, P. & Vuorinen, R. (1991):

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

JÄRJESTÖT JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS KATSAUS MINNA MATTILA-AALTO JÄRJESTÖT JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyö työikäisten kuntoutuksessa Sosiaalinen kuntoutus on moniselitteinen asia, jossa korostuvat sekä

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009 Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö

Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009 Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009 Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö Jyväskylän Paviljonki ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu TYÖRYHMÄOHJELMA

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Jyväskylän kaupunki YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa viranhaltijatyöryhmä 31.12.2010 2 JOHDANTO Kaupunginjohtaja on asettanut Yhteistyö kolmannen sektorin

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTE Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa! VALIKKO-verkoston osaamiskartoituksen tulkinnoista tulevaisuuden osaamistarpeisiin Marika Aro Järjestö- ja

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä 2013 Järjestöbarometri Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2013 Anne Eronen Tyyne Hakkarainen Pia Londén Juha Peltosalmi Riitta Särkelä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Yhdistysten asema hyvinvoinnin turvaamisessa. Erica Mäkipää, 4.5.2015 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Yhdistysten asema hyvinvoinnin turvaamisessa. Erica Mäkipää, 4.5.2015 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Yhdistysten asema hyvinvoinnin turvaamisessa Erica Mäkipää, 4.5.2015 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vuodesta 2012 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö Jäseninä 199 valtakunnallista sote-järjestöä,

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012)

ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012) Väliraportti vuodesta 2011 Huhtikuu 2012 Suomen Osteoporoosiliitto ry SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Projektin

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan merkitys miesvapaaehtoisille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi (AMK) Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS

YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS Raija Jääskeläinen YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS POTILASYHDISTYSTEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SAVONLINNASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.12.2006

Lisätiedot