Säästä polttoainetta. Säädä ja käytä muokkauskoneita oikein. Jussi Esala. SeAMK Elintarvike ja maatalous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästä polttoainetta. Säädä ja käytä muokkauskoneita oikein. Jussi Esala. SeAMK Elintarvike ja maatalous"

Transkriptio

1 Säästä polttoainetta Säädä ja käytä muokkauskoneita oikein Jussi Esala SeAMK Elintarvike ja maatalous

2 Työ ja polttoaineen kulutus Muokkauksen tavoitteena on tehdä maasta hyvä itämis- ja kasvualusta kasveille. Onnistuneen muokkauksen jälkeen kylvölannoittimella kylvetyllä siemenellä on hyvä yhteys kosteaan maahan; siemen itää nopeasti ja kehittää laajan juuriston keräämään ravinteita ja kosteutta nopean kasvun turvaamiseksi. Hyvärakenteisessa ja hyvin muokatussa maassa kaasujen vaihto on riittävän tehokasta sekä kasvin että maan kannalta. Muokkauksessa muokkauskerrokseen mullataan uuden kasvuston tarpeisiin edellisen kasvuston jätteet, karjanlanta sekä mm. kalkki. Maan pinta myös tasaantuu muokkauksessa, joko tarkoituksella tai tahattomasti, muokkausmenetelmästä riippuen. Erityisesti kyntäminen voi jopa kasvattaa maan pinnan korkeuseroja, mutta nämä epätasaisuudet tasaantuvat kylvömuokkauksen yhteydessä. Muokkaus- ja kylvötekniikka täytyy suunnitella yhdessä. Esimerkiksi jos kylvössä käytetään perinteistä sivupyöräkylvölannoitinta ja laahavannasta, täytyy maa olla muokattuna tehokkaammin kuin jos kylvetään kokkareita murskaavalla takapyörälannoittimella tai syörakylvölannoittimella, joka vaatii kaikkein vähiten kyntöä edeltävää käsittelyä. Polttoainetta tarvitaan maan leikkaamiseen, maan rakenteen hienontamiseen, maan sekoittamiseen ja maan siirtämiseen. Kaikki nämä toiminnot tulevat esiin eri tavoin eri muokkausja kylvömenetelmissä. Polttoainetta kuluu sitä enemmän, mitä hienommaksi maan rakenne halutaan, mitä syvempi kerros käsitellään ja mitä useampi käsittelykerta tarvitaan. Näistä tinkimällä polttoaineen kulutus saadaan laskemaan, mutta muokkauksesta saavutettava hyöty saattaa myös pienentyä ja alentaa satoa. Kuva 1. Oikeaan asentoon säädetty aura sivulta ja takaa katsottuna. 2

3 Kyntöauran säätäminen Peltotöistä kyntäminen kuluttaa eniten polttoainetta hehtaaria kohden. Kynnettäessä jäykällä savimaalla voi kulutus nousta jopa yli 30 l/ha. Pienilläkin prosentuaalisilla säästöillä voi säästää korkeasta polttoainekulutuksesta jopa enemmän kuin mitä kuluu johonkin kevyempään työhön. Jotta kyntäminen onnistuisi ja olisi taloudellista, kyntöauran on oltava oikein säädetty (Kuvat 1 ja 2). Auran ojaslinjan tulisi olla 90 kulmassa maahan nähden. Ojaslinjan poikkema pystysuunnasta kynnökseen päin, lisää siiven ja viilun välistä kitkaa. Käytännössä toisinaan ilmenevä, mutta selkeästi havaittavissa oleva 10 säätövirhe, voi lisätä polttoaineen kulutusta usealla kymmenellä prosen- tilla. Polttoaineen kulutusta lisäävät suurempi kitka sekä painon siirtyminen pois vetäviltä pyöriltä ja tämän myötä lisääntynyt luisto. Kyntämättömän maan suuntaan kallistettu aura kulkee hieman pienemmällä kulutuksella, mutta tällöin on vaarana, että siipi ei ohjaa viiluja riittävän tiiviisti edellisiä vasten. Toinen kulutusta lisäävä säätövirhe syntyy, jos auran ensimmäisen viilun leveys säädetään sarka-aurassa vetokartun kulmansäädöllä tai kaksoisaurassa säädetään auran kulma väärin vetokolmioon nähden. Väärin säädetyssä aurassa vetovarret eivät ole kyntötilanteessa symmetrisesti takapyörien välissä ja polttoaineenkulutus on suurempi kuin oikeilla säädöillä kynnettäessä. Kyntövastus N/dm 2 Auran sivuttaiskallistuksen aste Kuva 2. Auran sivukallistuman vaikutus kyntövastukseen. Positiivinen kulma tarkoittaa, että aura on kallistettu kynnetyn maan suuntaan. (Niittymaa) 3

4 Kuiva savi Vetovastus kn/m Kuiva hiue Märkä hiue Normaali hiue Kyntösyvyys cm Kuva 3. Auran vetovastus (kn/m) savi- ja hiuemaalla kolmessa eri kosteudessa 13, 17 ja 21 cm:n kyntösyvyyteen kynnettäessä. Normaalikosteus oli muovailtavuuden raja-arvon tuntumassa. (Arvidsson 2004) Auran kohtaama vetovastus on sitä suurempi, mitä syvempään kynnetään (Kuva 3). Kuvan mukaan vetovastusta voidaan alentaa oleellisesti tinkimällä muokkaussyvyydestä ja kyntämällä oikeaan aikaan. Polttoaineen kulutus alenee samassa suhteessa vetovastuksen kanssa. Tämä edellyttää, että traktorin kuormitusaste pystytään pitämään riittävänä alentuneesta vetovastuksesta huolimatta. Useiden kokeiden perusteella on laskettu, että kulutus nousee 1 2 l/ha jokaista kyntösyvyyteen lisättyä senttimetriä kohden. Kun tavanomainen kyntösyvyys ylittyy, voi kulutus nousta enemmänkin tiiviin kyntöanturan vuoksi. Kyntöanturan rikkominen on tosin usein syvän kynnön tavoitteena. Terän työleveyden kasvattaminen laskee polttoaineen kulutusta (Kuva 4), koska leikkurille ja vantaalle tulee työleveysmetriä kohden vähemmän leikkaavaa työtä. Viilun leveyden tulisi olla vähintään 1,5 kyntösyvyys (cm). Jos kyntöviilun paksuus on yli 2/3 osaa leveydestä voi viilun kääntyminen tiiviisti edellistä viilua vasten vaarantua. 4

5 Auran siipi siirtää maasta irrotetun viilun tilansa verran sivuun. Hehtaarin kyntötyössä siirretään noin m 3 maata. Mitä suuremmalla nopeudella kynnetään, sitä suurempi kiihtyvyys viilulle annetaan ja sitä enemmän työhön tarvitaan voimaa ja polttoainetta (Kuva 5). Ajonopeuden vaikutus kulutukseen riippuu siipityypistä. Nykyisin Suomessa käytetään auroissa loivamuotoisia ja hieman ruuvimaiseksi muotoiltuja siipiä. Kuvassa 5 on käytetty lyhyttä ja lieriömäistä siipityyppiä, jolle on ominaista kulutuksen nouseminen nopeasti nopeuden lisääntyessä. Erityisesti suuremmilla kyntönopeuksilla lyhyt lieriömäinen siipi hajottaa viilua, sekoittaa maakerroksia ja tarvitsee enemmän energiaa kuin loiva siipi. Kaikilla siipityypeillä yli 10 km/h nopeudella kyntäminen alkaa vaikuttaa, maalajista riippuen, kynnön laatuun ja kasvattaa riskiä vaurioittaa aura maassa olevaan kiveen. Ajonopeuden nostaminen tekee kuitenkin kyntöauran ja traktorin käytöstä tehokkaampaa ja alentaa työmenekkiä eli hehtaarille käytettävän työn aikaa. Polttoaineen kulutus % Terän leveys cm Kuva 4. Terän työleveyssäädön vaikutus polttoaineen kulutukseen kyntösyvyyden pysyessä vakiona (Kverneland terätyyppi 8). Suhdeluku 100 % ilmaisee kulutuksen terän 35 cm:n säädöllä (Pettersson 1989). Polttoaineen kulutus l/ha Kyntönopeus km/h Työmenekki h/ha Kuva 5. Kyntönopeuden vaikutus polttoaineen kulutukseen ja työmenekkiin kolmiteräisellä auralla. (Moizi 2006) 5

6 Käyttäjä joutuu kyntäessä ottamaan huomioon myös traktorin moottorin kuormitusasteen. Kuvan 6 käyrässä on oletuksena, että nopeutta kasvatetaan vaihteistolla moottorin pyörimisnopeuden pysyessä ennallaan. Käyrä osoittaa tilannetta, jossa alhaisen kyntönopeuden vuoksi vetovastus ja tehontarve ovat pienimmillään. Moottori kuormittuu vähän ja tämä johtaa huonoon moottorin hyötysuhteeseen (korkea ominaiskulutus g/kwh), jolloin hehtaarikohtainen kulutus on korkea. Kun esimerkissä nostetaan ajonopeutta, moottorin hyötysuhde nousee nopeammin kuin auran vetovastus ja tämän seurauksena hehtaarikohtainen kulutus alenee. Moottorin hyötysuhde on parhaimmillaan 6 km/h nopeudella. Nopeuden nostaminen tästä lisää hehtaarikohtaista kulutusta, koska vetovastus kasvaa ja pyörät luistavat enemmän. Nopeuden nostaminen voi kuormittaa moottorin äärimmilleen. Tämä yleensä alentaa hyötysuhdetta ja lisää hehtaarikohtaista kulutusta entisestään. Jos alhainen ajonopeus on käytännössä tarpeen säilyttää, on kuljettajan vaihdettava suuremmalle vaihteelle ja alennettava moottorin pyörimisnopeutta. Nykyisillä traktoreilla vaihteistoautomatiikka tekee tämän kuljettajan puolesta. Näin moottorin kuormitusaste ja hyötysuhde nousevat ja hehtaarikohtainen kulutus pysyy alhaisena. Kulutus l/ha ha/h l/ha Työsaavutus ha/h Ajonopeus km/h Kuvio 6. Ajonopeuden vaikutus polttoaineen kulutukseen kyntötyössä, kun moottorin pyörimisnopeus säilyy vakiona ja nopeutta lisätään voimansiirron välitystä muuttamalla (portaallinen tai portaaton vaihteisto). (Ahokas) Auran siiven kulmaa on totuttu säätämään niin, että traktorin takarenkaat mahtuvat kyntövakoon. Tällä säädöllä siipi siirtää viilua enemmän sivulle päin ja lisää näin myös hieman viilun murtumista ja maakerrosten sekoittumista. Nämä kaikki lisäävät hiukan polttoaineen kulutusta. Auran kunto vaikuttaa harvoin merkittävästi polttoaineen kulutukseen. Hyvin kuluneet auran terät ja vantaat voivat kuitenkin ainakin välillisesti vaikuttaa kulutukseen. Kuluneilla terillä auran massasta entistä suurempi osa tarvitaan pitämään aura työsyvyydessä ja tämä massa on poissa traktorin vetäviltä pyöriltä ja lisää luistoa. Tylsät kärjet voivat myös hieman kasvattaa vetovastusta. Nämä molemmat voivat myös lisätä hieman polttoaineen kulutusta. 6

7 Yksi muokkauskerta kultivaattorilla säästää Kuvassa 7 esitetään perinteisen kultivaattorinpiikin työperiaate. Maahantunkeutumiskulmasta ja piikin mallista riippuen piikki sekoittaa voimakkasti maakerroksia nostamalla maata ylös eteen ja sivuilleen. Yhden piikin muokkausalueen muoto on leveäpohjaisen V-kirjaimen muotoinen. Yksittäiset muokkausalueet yhdistyvät sitä paremmin ja pinnasta tulee sitä tasaisempi, mitä tiheämmässä kultivattorin piikit ovat. Sama vaikutus saadaan piikin kärjessä olevalla hanhenjalkatyyppisellä levikkeellä tai vaakatasossa olevilla siivekkeillä. n piikin muokkausyvyyden lisääntyessä jossain vaiheessa ylittyy piikin mallista riippuvainen kriittinen syvyys, jossa piikki alkaa syrjäyttää maata sivuilleen. Kriittisen syvyyden ylitys voi aiheuttaa maan tiivistymistä. Vetovastus 3 metrin työleveydelle kn Yli 32 mm murujen osuus % Ominaisvastus kn/m 2 Aura Kyntösyvyys 23 cm n. 13,5 cm jäykkä hanhenkalkaterä n. 7,5 cm jäykkä hanhenkalkaterä n. 13 cm 80 mm jäykkä terä n. 10 cm 210 mm jäykkä terä n. 8 cm 80 mm jäykkä terä n. 8 cm 80 mm jäykkä kulunut terä n. 8 cm 80 mm jäykkä siivellinen terä n. 7 cm 80 mm jousiterä Kuva 8. Auran ja piikkimalliltaan erilaisten kultivaattoreiden aiheuttama vetovastus 3 m työleveyttä kohti, yli 32 mm murujen osuus muokkauskerroksesta sekä maan ominaisvastus. Taulukko pohjautuu Arvidssonin 2010 savimaalla mittaamaan aineistoon. Ajosuunta Muokkautumisvyöhyke Maan pinta Kriittinen syvyys Edestä Muokkautumisvyöhyke Muokkaussyvyys Kuva 7. n piikin työtavan periaate. 7

8 Maan ominaisvastus saadaan jakamalla piikin aiheuttama vastus piikin muokkaamalla alalla. Kuvassa 8 on eräästä kokeesta saatuja savimaan ominaisvastuslukemia erityyppisille kultivaattorin piikeille sekä kyntöauralle. Tutkimuksen ja käytännön havaintojen perusteella hanhenjalkaterän tapaiset piikit ja myös jotkut nykyiset siipityyppiset piikit aiheuttavat selvästi alhaisimmat ominaisvastukset ja polttoaineen kulutuksen. Energiatalouden kannalta olisi parempi, että piikin tunkeutumiskulma maahan olisi melko pieni eli piikki suuntaisi maan liikkeen voimakkaasti ylöspäin (Kuva 9). Maakerrokset ja kasvinjäteet sekoittuvat tehokkaasti, kun piikin etupinnan kierre tai asetettujen siipien kulmat ovat sopivat. - Piikkiin kohdistuva voima kn Vetovastus Pystyvoima Piikin kulman aste maahan nähden Kuva 9. Piikin kulman aste maahan nähden ja sen vaikutus vetovastukseen ja pystyvoimaan. (Spoor ja Godwin 1977) n käyttö perusmuokkauksessa vähentää polttoaineen kulutusta kyntämiseen nähden vain, jos kultivointi tapahtuu oleellisesti kyntösyvyyttä matalampaan ja muokkauskertoja on vain yksi. Jos muokkaussyvyys on selvästi suurempi kuin puolet kyntösyvyydestä, tai jos muokkauskertoja on kaksi, polttoaineen säästöt eivät ole merkittäviä. Työsaavutus (ha/h) voi tässäkin tapauksessa olla vielä kyntötyön työsaavutusta korkeampi. Kyntöä korvaavat menetelmät Kuva: Markus Hagenlocher, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0. Hanhenjalkaterä voivat vähentää myös kylvömuokkaustarvetta joko niin, että s-piikkiäestyskerrat vähenevät tai kylvömuokkaus voi parhaimmillaan jäädä pelkän kylvölannoittimeen kytketyn muokkarin varaan. 8

9 Säästä polttoainetta s-piikkiäestyksessä S-piikkiäkeen piikin muokkaustapaan pätevät samat periaatteet kuin kultivaattorin piikkiin (Kuva 7). S-piikkiäkeen piikit ovat kooltaan kultivaattorin piikkejä pienempiä. Piikkien kärkilaput ovat tyypillisesti mm, mutta joissakin tapauksissa 50 mm leveitä. Kuvassa 7 näkyvä kriittinen syvyys ei ylity S-piikkiäkeellä, koska sen muokkaussyvyys on vain 2 7 cm. Suurin yksittäinen vetovastus, ja tämän myötä suurin polttoaineen kulutus, aiheutuu s-piikkiäkeen piikkien vastuksesta. Piikkien aiheuttama vastus riippuu maalajista, muokkaussyvyydestä ja ajonopeudesta (Kuva 10). Ensimmäisellä muokkauskerralla piikin vastus on aina suurempi kuin myöhemmillä kerroilla. Muokkaussyvyyden kaksinkertaistaminen kaksin- tai kolminkertaistaa piikin aiheuttaman vastuksen. Tämän vuoksi on syytä välttää tarpeettoman syvää muokkausta. Jäykillä savimailla muokkaussyvyys on säädettävä polttoainekulutuksesta huolimatta niin syväksi, että siemen saadaan kylvettyä tarpeeksi kosteaan maahan. Muokkauskauden alkuvaiheessa, kun maa juuri kantaa muokkauskaluston, maan kuiva kerros ja muokkauskerros ovat ohuemmat, jolloin maa muokkautuu pienemmällä kulutuksella kuin myöhemmin syvempään muokattaessa. Piikin vetovastus N Savi, 7 km/h, 1. kerta Savi, 13 km/h Multa, 7 km/h, 1. kerta Savi, 10 km/h Savi, 7 km/h Multa, 13 km/h Multa, 10 km/h Multa, 7 km/h Muokkaussyvyys cm Kuva 10. S-piikin vetovastus toisella muokkauskerralla kolmella eri muokkaussyvyydellä ajonopeuden muuttuessa. S-piikin kärkilapun leveys oli 34 mm. (Mäkinen 1985) 9

10 Multamailla piikin aiheuttama vastus on pienempi kuin kovemmalla maalla, joten äestyskin kuluttaa polttoainetta vähemmän. Multamaita ja muita kosteudeltaan hyviä maita muokataan usein turhan syvään, jolloin polttoainetta kuluu turhaan. Äes on mitoitettava muokkaamaan hyvin tilan kovimmat maat. Tällainen äes on kuitenkin turhan painava ja tehokas kevyiden multamaiden muokkaukseen. Jos äestä vielä vedetään vetovastukseen nähden ylimitoitetulla traktorilla, voi keveiden maiden hehtaarikohtainen kulutus nousta samaan kuin jäykillä savimailla. Ajonopeus vaikuttaa kuvion 10 mukaisesti polttoaineen kulutukseen. Nopeudesta ei voi tinkiä polttoainekulu- Piikkien vetovastus 45 % Etulatavastus 29 % Tukipyörät 9 % Varpajyrä 17 % Kuva 11. S-piikkiäkeen vetovastusten jakautuminen eri tekijöiden kesken (Ahokas). tuksen alentamiseksi, koska muokkaustyötä tehdään kiireiseen aikaan ja kaikki muokkausteho on syytä hyödyntää. Joissakin S-piikkiäkeissä voi olla maan kokkareita murustavia ja maata tasaavia latoja edessä olevan lisäksi myös äkeen keskellä piikkiakseleiden välissä tai äkeen takana. Muokkauksen polttoaineen kulutukseen vaikuttavat piikkien lisäksi ennen piikkejä olevan ladan tai muun maata tasaavan laitteen käyttö ja säädöt, kantavien pyörien kulkuvastus ja äkeen takana olevan haran tai varpajyrän aiheuttama vastus (Kuva 11). Äkeen aiheuttama vetovastus ja siten polttoaineen kulutus kasvavat maata muokkaavien ja käsittelevien elementtien lisääntyessä. Etulata aiheuttaa pikkien ohella merkittävän osan äkeen aiheuttamasta vastuksesta ja siten polttoaineen kulutuksesta. Jos lata on säädetty niin, että sen edessä kulkee koko ajan multaa, voi hehtaarikohtainen kulutus nousta 1 2 l. Uusissa äkeissä varpajyrä ei ole tavanomainen varuste. Aikaisemmin sitä käytettiin äkeen takana piikkien jättämän muokkausjäljen tasaamiseen. Varpajyrä voi lisätä kulutusta huomattavasti erityisesti multamaalla, mikäli varpajyrä kantaa suuren osan äkeen massasta. 10

11 Muokkaus- ja kylvöketjun hallinta Tilan muokkaus- ja kylvöketjun valintaan vaikuttavat monet asiat. Polttoainekulutus ei yleensä ole ollut keskeisimpiä valintaperusteita, sillä kaikkiin muokkaus- ja kylvötöihin kuluu yhteensä korkeintaan muutaman sadan jyväkilon arvosta polttoainetta. Perusmuokkaus aiheuttaa suurimman osan koko muokkaus- ja kylvöketjun polttoaineen kulutuksesta. Kyntöön perustuvassa muokkauksessa perusmuokkauksen osuus voi olla yli puolet koko ketjun kulutuksesta (Kuva 12). Lähes yhtä paljon polttoainetta kuluu kahdesti tehtävään kultivattorimuokkaukseen, jossa ensin muokataan matalaan ja toisella kerralla syvempään. Kuviossa 12 näkyvät muokkausvalintojen merkitykset. Muokkausvälinekohtaiset lukemat ovat keskimääräisiä lukemia eri tutkimuksista. Lukemiin vaikuttavat edellä mainitut säädöt, muokkausvälineen tyyppi ja rakenne sekä käyttöperiaate. Lukemat kattavat vain lohkon sisällä tapahtuvan ajon. Polttoaineen kulutukseen on lisättävä 5 20 % kattamaan tilan ja lohkojen väliset siirtymiset. Muokkaus- ja kylvöketjun kulutus l/ha SAVI Kyntö + 2 muokkausta + kylvö Kyntö + 1 muokkaus + kylvö + 1 muokkaus + kylvö + kylvö Suorakylvö MULTA Kyntö + 2 muokkausta + kylvö Kyntö + 1 muokkaus + kylvö + 1 muokkaus + kylvö + kylvö Suorakylvö Kuva 12. Erilaisten muokkaus- ja kylvöketjujen vaikutus polttoainekulutukseen. 11

12 Sisällysluettelo 2 Työ ja polttoaineen kulutus 3 Kyntöauran säätäminen 7 Yksi muokkauskerta kultivaattorilla säästää 9 Säästä polttoainetta S-piikkiäestyksessä 11 Muokkaus- ja kylvöketjun hallinta Säästä polttoainetta Säädä ja käytä muokkauskoneita oikein Maata tulee muokata vain sen verran kuin siemenen hyvä itäminen ja kasvu vaativat. Väärin säädetty aura voi lisätä polttoainekulutusta yhtä paljon kuin mitä kuluu yhteen muokkauskertaan s-piikkiäkeellä. Erityisesti keveillä mailla liian järeän muokkauskaluston aiheuttama polttoainekulutus voi olla merkittävästi suurempi kuin oikein mitoitetun. Oikea muokkaus- ja kylvölannoitinvalinta voi vähentää muokkauskertoja ja siten merkittävästi vähentää myös hehtaarikohtaista kulutusta. Oppaan tiedot perustuvat tutkimustuloksiin ja esimerkkeihin. Varmista aina omalta osaltasi ohjeiden sopivuus. Lisää maatalouden energiatietoa

Jussi Esala SeAMK Elintarvike ja maatalous

Jussi Esala SeAMK Elintarvike ja maatalous Muokkaus- ja kylvötöiden energiankulutus Jussi Esala SeAMK Elintarvike ja maatalous Muokkaustyöstä energiankulutukseen Tämä opas käsittelee polttoaineen kulutusta muokkaus- ja kylvötyössä. Oppaassa selvitetään,

Lisätiedot

Muokkauksen perusteet Maan muokkaus Muokkauksen energian kulutus Muokkauskokemuksia ja vähän tuloksiakin

Muokkauksen perusteet Maan muokkaus Muokkauksen energian kulutus Muokkauskokemuksia ja vähän tuloksiakin Muokkauksen ja kylvön perusteita, mitä tiedetään ja miten menetellään eri olosuhteissa MML Jussi Esala, yliopettaja (maatalousteknologia) Energia-akatemia Muokkauksen perusteet Maan muokkaus Muokkauksen

Lisätiedot

Maatalouskoneiden energiankulutus. Energian käyttö ja säästö maataloudessa Tapani Jokiniemi

Maatalouskoneiden energiankulutus. Energian käyttö ja säästö maataloudessa Tapani Jokiniemi Maatalouskoneiden energiankulutus Energian käyttö ja säästö maataloudessa Tapani Jokiniemi Kasvinviljelyn energiankulutus Valtaosa kasvinviljelyn käyttämästä energiasta (~ 50 % tai yli) kuluu lannoitteiden

Lisätiedot

Muokkaustöiden energian kulutus. Muokkaus, maan kovuus ja energian kulutus

Muokkaustöiden energian kulutus. Muokkaus, maan kovuus ja energian kulutus Muokkaustöiden energian kulutus Muokkaus, maan kovuus ja energian kulutus Muokkauksen tavoitteena on tuottaa maahan kasville sopiva itämis- ja kasvualusta. Siinä itävä siemen saa hyvän maakontaktin joka

Lisätiedot

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsin viljely Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsi Iso siemen Korkea öljypitoisuus Satoisa Menestyy jopa IV-viljelyvyöhykkeellä 2 Miksi syysrypsiä? 1/2 Satoisampi vaihtoehto kuin

Lisätiedot

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun energia-akatemia Tavoitteena - Maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen - Hankkeessa tuotetaan

Lisätiedot

Konetyönäytöspäivä Juvalla 12.7.2013

Konetyönäytöspäivä Juvalla 12.7.2013 Konetyönäytöspäivä Juvalla 12.7.2013 2014 Anne Tillanen, Pirjo Kivijärvi ja Veikko Hintikainen MTT 28.2.2014 *************************************************************************************** Tilaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO Tarkkuusvantaan kylvösyvyyden säätö Tarkkuusvantaan (ks. Kuva 1) kylvösyvyys säädetään vannaskohtaisesti kylkipyörän (osa 1.1) korkeutta säätämällä. Kylkipyörän

Lisätiedot

Joker. Kompakti lautasäes sängen muokkaukseen ja kylvöalustan valmistamiseen

Joker. Kompakti lautasäes sängen muokkaukseen ja kylvöalustan valmistamiseen Joker Kompakti lautasäes sängen muokkaukseen ja kylvöalustan valmistamiseen MICHAEL HORSCH: Lautasmuokkaimemme ovat viime vuosina lunastaneet paikkansa nykyaikausessa maan muokkauksessa. Viljelijät arvostavat

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä,

Lisätiedot

Kevätrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Kevätrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Kevätrypsin viljely Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 30.11.2009 Rypsi kukassa Kuva Reijo Käki 2 2009 Reijo Käki Kevätrypsin viljely Luomurypsi Rypsi on elintarvikeöljyn ja eläinten valkuaisrehun

Lisätiedot

Juolavehnän torjunta luomutuotannossa

Juolavehnän torjunta luomutuotannossa Juolavehnän torjunta luomutuotannossa vapaa käännös ja tiivistelmä julkaisusta Åtgärder mot kvickrot i ekologisk produktion, Jordbruksinformation 16-2016 Jukka Saarinen (4.10.2016) Yhteenveto s. 2 Ravinnerikas

Lisätiedot

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön 1. Suorakylvö säästää polttoainetta Perinteisellä viljelymenetelmällä polttoaineen kulutus voi olla viisinkertainen suorakylvöön verrattuna Halpa

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report VA K 0 LA Rukkila ACV Helsinki 10 12;Z Helsinki 43 41 61 Pitäjizinmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1969 Koetusselostus

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä kaikkiin kylvömenetelmiin

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä kaikkiin kylvömenetelmiin Tuottavuutta ja kustannussäästöjä kaikkiin kylvömenetelmiin Varmatoimiset kylvökoneet kaikkiin olosuhteisiin Sängelle Muokatulle Nurmelle DS-MALLISTO Erinomainen kylvötarkkuus muokatulla ja suorakylvössä.

Lisätiedot

TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön

TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön TITAN TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön Tume Titan on ominaisuuksiltaan vakuuttava kylvötöiden kumppani jonka voi varustaa myös

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Siemenmäärän merkitys suorakylvetyn kuminan kasvulle

Siemenmäärän merkitys suorakylvetyn kuminan kasvulle Siemenmäärän merkitys suorakylvetyn kuminan kasvulle Hannu Känkänen MTT Kasvintuotannon tutkimus Pellonpiennarpäivä Jokioinen 17.6.2013 Kylvötiheyskoe muokatussa ja muokkaamattomassa maassa Suorakylvö

Lisätiedot

S M D. Uuden sukupolven kylvökoneet

S M D. Uuden sukupolven kylvökoneet S M D Uuden sukupolven kylvökoneet Junkkarin uusi kylvökonemallisto on jaettu kolmeen eri sarjaan. Moduulirakenteisuuden ansiosta voit valita helposti oikeat työkalut eri tarpeisiin. Perinteiseen Junkkarityyliin

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN DSD TEKNIIKKA

AINUTLAATUINEN DSD TEKNIIKKA DISCROLLER HEVA DiscRoller issa on kaikki tehokkaan muokkauskoneen pääpiirteet se toimii se on yksinkertainen ja mikä tärkeintä se säästää aikaa ja rahaa. HEVA DiscRoller in kahden vuoden kehityksen ja

Lisätiedot

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Pellon tasaus Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Nybyn tilan peltomaisemaa Pellot ovat pääosin varsin tasaisia Lohkojen koko n. 3-15 ha Kuva: Jukka Rajala 2 3.11.2010 Tasaisia peltoja Kuva:

Lisätiedot

Maan kasvukunnon havainnointi. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012

Maan kasvukunnon havainnointi. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Maan kasvukunnon havainnointi Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 2012 Maan kasvukunto Notkelma 16.7.2012 2 2012 Rajala J.: Maan kasvukunnon havainnointi Viettävä

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

Agronic VLM Vetoletkumultaimet. Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lietteenlevitykseen ilman levitysvaunua.

Agronic VLM Vetoletkumultaimet. Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lietteenlevitykseen ilman levitysvaunua. Agronic VLM Vetoletkumultaimet Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lietteenlevitykseen ilman levitysvaunua. Traktorin nostolaite pidetään vakioasennossa. Nosto ja lasku multaimen sylintereillä. Multain

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KIVI-PEKKA KIVI-PEKKA

KIVI-PEKKA KIVI-PEKKA KIVI-PEKKA PELTOTYÖKONEET KIVENKERÄYSKONE MUOKKAIN MULTIVAATTORI LIETELANNAN KIEKKOMULTAIN Myynti, valmistus, huolto ja varaosat SEPPÄLÄNSALMENTIE 181 58900 RANTASALMI KIVI-PEKKA KIVENKERÄYSKONE OMINAISUUDET

Lisätiedot

Rehumaissin viljelyohjeet

Rehumaissin viljelyohjeet Rehumaissin viljelyohjeet MAISSI Maissi reagoi päivän pituuteen. Kasvu nopeutuu vasta päivien lyhetessä heinäkuun puolivälissä. Maissin tärkein osa on tähkä, tavoite maito/taikinatuleentuminen Activate

Lisätiedot

Maanmuokkauksen omavalvontaohje

Maanmuokkauksen omavalvontaohje Maanmuokkauksen omavalvontaohje Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin 1. Johdanto Maanmuokkauksen tavoite turvata metsänuudistamisen onnistuminen parantaa taimikon alkukehitystä Maanmuokkauksen

Lisätiedot

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 15340 www.potila.fi 12/2010 POTILA CLASSIC ÄKEIDEN

Lisätiedot

Ravinnehuollon perusteet luomussa, Osa 1. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Ravinnehuollon perusteet luomussa, Osa 1. Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ravinnehuollon perusteet luomussa, Osa 1 Jukka Rajala Erikoissuunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 11.3.2010 Kasvu ja maan kasvukunto 1/4 Kasvu heikkoa Maa tiivistynyttä Kylvömuokkaus

Lisätiedot

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Yksiroottorinen karhotin Murtosokkasuojattu voimansiirto roottorille Säädettävä karhotinpressu Kokoon taitettavat turvakaiteet Korkealaatuiset Super-C piikit, 9 mm

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria

Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille. Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Taloudellisen ajon koulutusta viljelijöille Koulutuspaketti Hämeenlinna 11.12.2013 Fredrik Ek, Markku Lappi, Maarit Kari, ProAgria Historiaa Kasvihuonekaasupäästöjen päälähteet maataloudessa Typen oksidit;

Lisätiedot

Kevytmuokkaus- ja suorakylvökokeet keveillä mailla

Kevytmuokkaus- ja suorakylvökokeet keveillä mailla Timo Lötjönen & Essi Saarinen MTT Ruukki Kevytmuokkaus- ja suorakylvökokeet keveillä mailla 2009-2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 28.3.2012 1 Muokkausmenetelmäkokeet 2009-2011 -Tavoite:

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

Huittinen Pertti Riikonen ProAgria Satakunta. Humuspitoisuuden vaukutus pistearvoihin

Huittinen Pertti Riikonen ProAgria Satakunta. Humuspitoisuuden vaukutus pistearvoihin Huittinen 2.2.2012 Pertti Riikonen ProAgria Satakunta Humuspitoisuuden vaukutus pistearvoihin 1 Eri maalajien ilma- ja vesitalous Maan tiivistyminen suuren huomion kohteena kaikkialla Euroopassa yksipuolisessa

Lisätiedot

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN

VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN VINKKEJÄ ERITYYPPISTEN VEHNIEN VILJELYYN Vilja-alan yhteistyöryhmä Helmikuu 2011 Opas päivitetty huhtikuussa 2013 1 VEHNÄMARKKINAT SUOMESSA Vehnän kylvöala on viimeisen viiden vuoden aikana ollut n. 225

Lisätiedot

Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013

Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013 Rehumaissin viljelyohjeet Juha Anttila 2013 MAISSI Maissi reagoi päivän pituuteen. Kasvu nopeutuu vasta päivien lyhetessä heinäkuun puolivälissä Maissin tärkein osa on tähkä, tavoite maito/taikinatuleentuminen

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille 15.4.2016 Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Energiakustannus ja % tuottajahinnasta, esimerkkejä (ei keskiarvoja)

Lisätiedot

50 vuotta Väderstadin varmoja ratkaisuja

50 vuotta Väderstadin varmoja ratkaisuja 1962-2012 50 vuotta Väderstadin varmoja ratkaisuja 1962-2012 2 Auraton viljely asettaa viljelijälle kovia haasteita. Oikeiden toimintatapojen valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten esikasvi ja seuraavan

Lisätiedot

Kerääjäkasvikokemuksia

Kerääjäkasvikokemuksia Kerääjäkasvikokemuksia Myllyvilja- ja mallasohraseminaari 2016 Hannu Känkänen, Luke Kerääjäkasvi huolehtii pellosta ja ympäristöstä Muokkaamattomuus vähentää eroosiota Menetelmä ei sovi kaikille Pelto

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Transporter Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

VAKOLA KoetusselostuS 690 Test report VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VAKOLA KoetusselostuS 690 Test report VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Rukkila 10) Helsinki 10 VAKOLA %k Helsinki 43 4161 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1968 KoetusselostuS 690 Test report S-PIIKKINEN

Lisätiedot

Mika Turunen JAMK Teknologia

Mika Turunen JAMK Teknologia Lypsylehmien ruokinnan energiankulutus Mika Turunen JAMK Teknologia Ruokintaan liittyvien laitteiden energiankulutus aiheutuu pääasiassa rehun siirtämisestä, rehun laadun muuttamisesta ja rehun jakamisesta

Lisätiedot

Kerääjäkasvit. Ympäristöneuvonnan neuvottelupäivät Hannu Känkänen, Luke

Kerääjäkasvit. Ympäristöneuvonnan neuvottelupäivät Hannu Känkänen, Luke Kerääjäkasvit Ympäristöneuvonnan neuvottelupäivät 2016 Hannu Känkänen, Luke Kerääjäkasvi huolehtii pellosta ja ympäristöstä Muokkaamattomuus vähentää eroosiota Menetelmä ei sovi kaikille Pelto pitkään

Lisätiedot

Muunnokset ja mittayksiköt

Muunnokset ja mittayksiköt Muunnokset ja mittayksiköt 1 a Mitä kymmenen potenssia tarkoittavat etuliitteet m, G ja n? b Mikä on massan (mass) mittayksikkö SI-järjestelmässäa? c Mikä on painon (weight) mittayksikkö SI-järjestelmässä?

Lisätiedot

Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /

Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Muokkaus ja kylvö viljantuotannossa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos www.helsinki.fi/yliopisto 10.4.2012 1 Maan muokkaukseen liittyviä tavoitteita ja tutkimuskohteita Lannan,

Lisätiedot

OHJEITA METSANVIUELUALLE

OHJEITA METSANVIUELUALLE ~.. OHJEITA METSANVIUELUALLE Paljasjuuriset taimet PIDÄ TAIMET TUOREINA Paakkutaimet......... Pura säkit ja laita taiminiput löysättyinä valeistutukseen varjoisaan ja kosteaan maastokohtaan ei kuitenkaan

Lisätiedot

SADANTA LISÄÄNTYY JA EROOSION RISKI KASVAA: VARAUTUMISKEINOJA JA KOKEMUKSIA TILOILTA

SADANTA LISÄÄNTYY JA EROOSION RISKI KASVAA: VARAUTUMISKEINOJA JA KOKEMUKSIA TILOILTA SADANTA LISÄÄNTYY JA EROOSION RISKI KASVAA: VARAUTUMISKEINOJA JA KOKEMUKSIA TILOILTA Janne Heikkinen, TEHO Plus hanke Ilmaston muutos ja maaseutu (ILMASE) hankkeen työpaja 1.11.2012 Piispanristi ESITYKSEN

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

Alus- ja kerääjäkasvien mahdollisuudet. Hannu Känkänen Vanhempi tutkija MTT, Kasvintuotannon tutkimus

Alus- ja kerääjäkasvien mahdollisuudet. Hannu Känkänen Vanhempi tutkija MTT, Kasvintuotannon tutkimus Alus- ja kerääjäkasvien mahdollisuudet Hannu Känkänen Vanhempi tutkija MTT, Kasvintuotannon tutkimus 9.11.2011 Termien merkitys lyhyesti Aluskasvi (engl. undersown crop) jatkaa kasvuaan satokasvin korjuun

Lisätiedot

Takapyöräkonekylvön vaikutus satoon helposti liettyvillä mailla

Takapyöräkonekylvön vaikutus satoon helposti liettyvillä mailla Takapyöräkonekylvön vaikutus satoon helposti liettyvillä mailla Heikki Harmanen, Jussi Esala SeAMK, Elintarvike ja maatalous, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki, etunimi.sukunimi@seamk.fi TIIVISTELMÄ Viimevuosikymmeninä

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

Suot maataloudessa. Martti Esala ja Merja Myllys, MTT. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari

Suot maataloudessa. Martti Esala ja Merja Myllys, MTT. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Suot maataloudessa Martti Esala ja Merja Myllys, MTT Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Alussa oli suo, kuokka ja Jussi (soiden maatalouskäytön historiaa) Satunnaisia mainintoja soiden raivauksesta pelloiksi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN PISTEYTYSOHJEET

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN PISTEYTYSOHJEET AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 010 VALINTAKOETEHTÄVIEN PISTEYTYSOHJEET Pisteytys on pyritty tekemään pelkistetyksi, jotta kaikki korjaajat päätyisivät samaan arvosteluun.

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto

Pinoamistrukkimallisto Roclan käyden ajettavat Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon tarkoitetut ulkomitoiltaan kompaktit ja ketterästi liikkuvat

Lisätiedot

Syysrypsikooste Pellot tuottamaan -hanke. Joensuu: Ti klo 9-15 Pasi Hartikainen, ProAgria Pohjois-Karjala

Syysrypsikooste Pellot tuottamaan -hanke. Joensuu: Ti klo 9-15 Pasi Hartikainen, ProAgria Pohjois-Karjala Syysrypsikooste Pellot tuottamaan -hanke Joensuu: Ti 23.10.2012 klo 9-15 Pasi Hartikainen, ProAgria Pohjois-Karjala Edut: Syysrypsi Kylvö ja korjuu heinäkuussa Pitää yllä hyvärakenteisen maan rakennetta

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

DriveLineWIN. Lähtötiedot

DriveLineWIN. Lähtötiedot DriveLineWIN Tietokonekoneohjelma DriveLineWIN auttaa valitsemaan taka-akselin välityssuhde / rengaskoko yhdistelmän ajotehtävään sopivaksi. Samoin ohjelmalla voidaan tarkastella eri automallien nopeusalueiden

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Olemme työskennelleet todella paljon viimeiset vuodet Iso-Britanniassa, ja ollakseni rehellinen, työ on vielä kesken.

Olemme työskennelleet todella paljon viimeiset vuodet Iso-Britanniassa, ja ollakseni rehellinen, työ on vielä kesken. Purjeet ja riki Olemme kääntäneet tämän tekstin ruotsinkielisestä artikkelista. http://www.swe.magicmicro.org/e107_files/public/segeltips.pdf Ruotsalaiset ovat keränneet eri MM-sivustoilta artikkeleita,

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Kalle Toroska. Tieajon polttoaineenkulutus kasvinviljelytilalla

Kalle Toroska. Tieajon polttoaineenkulutus kasvinviljelytilalla Kalle Toroska Tieajon polttoaineenkulutus kasvinviljelytilalla Opinnäytetyö Kevät 2014 Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU 2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa

Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa Bioenergiateeman hanketreffit 28.1.2016, Elinkeinotalo, Seinäjoki Kestävä metsäenergia hanke (päättynyt) Risto Lauhanen,

Lisätiedot

HONDA PELAA VARMASTI.

HONDA PELAA VARMASTI. Lumilingot 2014-2015 HONDA PELAA VARMASTI. Honda-lumilinkojen perusominaisuuksiin kuuluvat varmatoimisuus, suuri suorituskyky ja helppo hallittavuus. Hondan ylistettyjä ominaisuuksia ovat leveä ja korkea

Lisätiedot

Kerääjäkasvikokemuksia varhaisperunalta Pirkanmaalla

Kerääjäkasvikokemuksia varhaisperunalta Pirkanmaalla 31.10.2013 Kerääjäkasvikokemuksia varhaisperunalta Pirkanmaalla ProAgria Etelä-Suomen YmpäristöKompassi hankkeessa selvitetään, voitaisiinko varhaisperunan noston jälkeen kylvettävällä kerääjäkasvilla

Lisätiedot

Miltä työn tekeminen tuntuu

Miltä työn tekeminen tuntuu Työ ja teho Miltä työn tekeminen tuntuu Millaisia töitä on? Mistä tiedät tekeväsi työtä? Miltä työ tuntuu? Mitä työn tekeminen vaatii? Ihmiseltä Koneelta Työ, W Yksikkö 1 J (joule) = 1 Nm Työnmäärä riippuu

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Kertaustehtävien ratkaisut. x y = x + 6 (x, y) 0 0 + 6 = 6 (0, 6) + 6 = (, ) + 6 = 0 (, 0) y-akselin leikkauspiste on (0, 6) ja x-akselin (, 0).. x y = x (x, y) 0 0 (0, 0) (, ) (, ) x y = x + (x, y) 0

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

MAASEUDUN ENERGIA-AKATEMIA

MAASEUDUN ENERGIA-AKATEMIA MAASEUDUN ENERGIA-AKATEMIA MAATALOUDEN ENERGIAPOTENTIAALI HAVAINTOJA PELTOALAN ENERGIAPOTENTIAALIIN LIITTYEN ENERGIAN KÄYTTÖ JA SÄÄSTÖ MAATALOUDESSA - SEMINAARI, MAANANTAINA 28.2. 2011 JYRKI KATAJA JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Effective Serial 45 / 70 Äkeiden Käyttöohje

Effective Serial 45 / 70 Äkeiden Käyttöohje Effective Serial 45 / 70 Äkeiden Käyttöohje Mallit: 5000 /6000 / 7000 / 8000 ParKone Oy Kuokkakatu 3 85800 Haapajärvi Puhelin: 0445906122 / 0442677023 E-mail: info@parko.fi Internet: http://www.parko.fi/

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT vz--a--\k- -,"---\ C, j PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1119

Lisätiedot

Portaaton vaihteisto yleisesti. Ajotavat / asetukset. Ajaminen eri työtehtävissä

Portaaton vaihteisto yleisesti. Ajotavat / asetukset. Ajaminen eri työtehtävissä 1 2 Hydrauliikka PowerShift vaihteisto 3 Portaaton vaihteisto yleisesti 4 Ajotavat / asetukset 5 Ajaminen eri työtehtävissä Perinteinen hydrauliikka - Kiinteätilavuuksinen hammaspyöräpumppu Pumpun tuotto

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan koe 1.6.2010 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Koeaika on 2 tuntia (klo 12.00 14.00). Kokeesta saa poistua aikaisintaan

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Pinoamistrukkimallisto SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclan ajotasolla varustetut Solid-pinoamistrukit lisäävät työn tuottavuutta ja sujuvuutta monikäyttöisyytensä ansiosta. Hyllyttämiseen ja lavansiirtoon pidemmilläkin ajomatkoilla suunnitellut ulkomitoiltaan

Lisätiedot

AKTÖREit0E^ Y1::-IITHMÄlkÖETIT

AKTÖREit0E^ Y1::-IITHMÄlkÖETIT Postiosoite.'kaatela Puh.lielänkf 392-79 1.autat., as. Pitajanmaki peusåselositi.ts AKTÖREit0E^ Y1::-IITHMÄlkÖETIT -, - " Koetuksessa. olleet traklorit. Traktorin nimi : Ihneitt'aja Valmistaja. BMB -:...P;bw;,1VIate

Lisätiedot

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,

Lisätiedot

Nurmen massan ja säilörehusadon mittaaminen (KARPE hanke) Auvo Sairanen NurmiArtturi 23.11.2011, Seinäjoki

Nurmen massan ja säilörehusadon mittaaminen (KARPE hanke) Auvo Sairanen NurmiArtturi 23.11.2011, Seinäjoki Nurmen massan ja säilörehusadon mittaaminen (KARPE hanke) Auvo Sairanen NurmiArtturi 23.11.2011, Seinäjoki Sadonmittauksen merkitys Ruokinnansuunnittelu perustuu tietoon säilörehun varastomäärästä ja laadusta

Lisätiedot

PÖTTINGER TERRADISC. Lautasmuokkaimet 97+237.15.0113. Kaikki tiedot verkosta

PÖTTINGER TERRADISC. Lautasmuokkaimet 97+237.15.0113. Kaikki tiedot verkosta PÖTTINGER TERRADISC Lautasmuokkaimet Kaikki tiedot verkosta 97+237.15.0113 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 / 5001 / 6001 Muokkauksen yleiskone Lautasmuokkaimet, työleveydet 3,0 6,0 m Sadonkorjuun jälkeen

Lisätiedot

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto ravikeskus 2.10.2013 www.helsinki.fi/yliopisto 3.10.2013 1 Kuivauksen tehostamisen

Lisätiedot

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet.

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet. TAMK, VALINTAKOE 24.5.2016 1(12) Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Insinööri (AMK) Monimuotototeutus NIMI Henkilötunnus Tehtävien pisteet: 1 (10 p.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yht. (max. 70 p.) OHJEITA

Lisätiedot

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita Pöyry oy, 29.5.2007 1 NIEMET JA KANNAKSET Todellista rantaviivaa on suoristettu, jolloin siitä on poistunut alle 50m kapeat

Lisätiedot

VAKOLA Koetusselostus 343

VAKOLA Koetusselostus 343 VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1960 Koetusselostus 343 JUKO-KYLVöKONE 17-laahavantainen Koetuttaja: Keskusosuusliike

Lisätiedot

XCELSIOR / VARI FLEX. Nostolaitekiinnitteiset paluuaurat. Powered by Kongskilde

XCELSIOR / VARI FLEX. Nostolaitekiinnitteiset paluuaurat. Powered by Kongskilde XCELSIOR / VARI FLEX Nostolaitekiinnitteiset paluuaurat Powered by Kongskilde Härdat stål Siipiaihioiden seostaminen. Karkaistu teräs Överumin kulutusosissa käytettävästä teräksestä käytetään nimitystä

Lisätiedot