ISBN:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISBN: 978-951-42-9818-9"

Transkriptio

1 ISBN:

2

3

4

5 Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto Kirjapaino: Erweko Oy, Oulu (2012) ISBN:

6 TUTA 30-VEE ALKUSANAT Tällä kirjalla Oulun yliopiston Tuotantotalouden diplomi-insinöörit kertovat omasta alastaan kiinnostavana ammattina ja mielenkiintoisena oppialana. Kirja sai alkunsa havainnosta, että vuonna 2011 tuli täyteen 30 vuotta siitä, kun Oulun yliopistossa alkoi tuotantotalouden opetus. Teollisuustalouden apulaisprofessuuri sijoitettiin tuolloin Prosessitekniikan osastolle. Kolmenkymmenen vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Nyt Tuotantotalous on Teknillisen tiedekunnan itsenäinen osasto. Tuotantotalous on myös arvostettu koulutusohjelma teknillisessä tiedekunnassa sekä yliopiston tohtorikoulussa University of Oulu Graduate School ssa. Toinen tekijä kirjan taustalla oli TIIM 2011 (Technology Innovation and Industrial Management) konferenssi Oulussa, jossa Oklahoma State University stä professori Jeretta Nord esitteli oman opinahjonsa kirjaa MBA Preferred Celebrating 50 years Profiles of Distingueshed MBA Alumni. Siinä oli hyvä esikuva kirjalle, jossa kerrotaan kuluneiden vuosikymmenien kehitystä koulutusohjelman suorittaneiden näkökulmasta. Kirjamme keskeisen sisällön ovat tuottaneet tuotantotalouden opiskelijat haastattelemalla Oulun yliopistosta valmistuneita tuotantotalouden diplomi-insinöörejä eli alumneja, ja kokoamalla kiinnostavat uratarinat. Tekstien kielen ovat tarkastaneet ja korjanneet Oulun yliopiston kielikeskuksen ammattilaiset. Kirjan layout n suunnitteli ja taiton hoiti Pakkahuone Oy. Haluamme kiittää kaikkia teitä, jotka olette antaneet panoksenne tämän kirjan sisältöön ja ulkonäköön. Oulu Henna Paananen Mirja Väänänen Pekka Kess 5

7 TUTA SUOMI SANAKIRJA alumni = tarkoitamme Oulun yliopistossa tuotantotaloutta aiemmin opiskellutta henkilöä. Alumnien merkitys toiminnan rahoittajana, tukena, mahdollisuuksien tarjoajana voi olla suurikin. Tuotantotalouden alumnit työskentelevät sekä pienissä yrityksissä että suurissa, kuten Nokia, Rautaruukki, Wärtsilä, Osuuspankki, Outokumpu ja Outotec. Tuotantotalouden alumneja työskentelee myös julkisella sektorilla kuten kaupunkien ja korkeakoulujen erilaisissa asiantuntijaja esimiestehtävissä. case study = tapaustutkimus ERP = Enterprise Resource Planning, kokonaisvaltainen yrityksen johtamisjärjestelmä. ICP = Inter-University Cooperation Programme, mikä tarkoittaa yliopistojen välistä yhteistyötä erityisesti opiskelijavaihdon toteuttamiseksi. CP-vastaavan tehtävä on olla toteuttamassa opiskelijavaihtoa. kilta = Oulun yliopistossa tietyn alan opiskelijoiden yhdistys. Optiem on tuotantotaloutta opiskelevien kilta. komponentti = osa laatu, laatujohtaminen = tuotantotaloudessa laatu viittaa määriteltyjen ominaisuuksien täyttymiseen tuotteessa, palvelussa tai tuotannossa. Määritellyt ominaisuudet voivat olla yrityksen sisäisiä laatuvaatimuksia tai ulkoisia, yleisesti hyväksyttyjä laatustandardeja. lean = turhan ja tuottamattoman työn karsimiseen tähtäävä työn organisointi- ja johtamistapa. Kehitetty Japanissa Toyotalla. logistiikka = yritysten ja muidenkin organisaatioiden materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa raaka-ainesta loppuasiakkaille saakka. kapeikkoajattelu = toimintojen johtaminen siten, että etsitään tuotantoa rajoittavia tekijöitä ja pyritään poistamaan niitä. Usein puhutaan myös pullonkauloista. mentori, mentorointi = kokeneempi työntekijä, joka ohjaa kokemattomampaa. Toiminta voi olla vapaaehtoista ja vapaamuotoista tai johdettua ja säänneltyä. NPD = New Product Development eli uusien tuotteiden kehittäminen. NPI = New Product Introduction eli uusien tuotteiden tuotantoon saattaminen. NSN = Nokia Siemens Networks R&D = Research and Development eli tutkimus ja kehitys. Usein yrityksissä suomennetaan tuotekehitykseksi. ramp up -vaihe = liittyy laajamittaisemman tuotannon käynnistämiseen, kun pienillä tuotantosarjoilla on varmistettu, että tuote pystytään tehokkaasti valmistamaan ja että tuotteelle on kasvava kysyntä. segmentointi = osittaminen. Esimerkiksi asiakkaat segmentoidaan jonkun ominaisuuden perusteella: huippu-urheilijat; vakavasti urheiluharrastuksen ottavat; tavalliset harrastelijat; urheiluharrastusta harkitsevat. vaihtari = vaihto-opiskelija eli ulkomaalainen opiskelija Oulussa tai oululainen opiskelija ulkomaalaisessa yliopistossa. 6

8 Kuva: Kati Leinonen 7

9 TUOTANTOTALOUDEN OPETUKSEN ENSIMMÄISET 30 VUOTTA OULUN YLIOPISTOSSA Tuotantotalous ja teollisuustalous ovat olleet rinnakkaisia termejä. Niitä on käytetty oppiaineesta, jossa yhdistyy tekniset tieteet, taloustieteet ja käyttäytymistieteet eli tekniikka, raha ja ihmiset. Me käytämme johdonmukaisesti termiä tuotantotalous. Tuotantotalous oppiaineena alkoi Oulun yliopistossa vuonna Opetus suunniteltiin aluksi palvelemaan erityisesti muiden insinööriosastojen tarpeita. Tavoitteena jo silloin oli, että insinöörit ymmärtäisivät paremmin teknisten ratkaisujen taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset. Opetuksen teemoiksi tuolloin valittiin: yritystoiminta ja yritystalous, tehdassuunnittelu, yrityksen ohjaus- ja informaatiojärjestelmät sekä tuotesuunnittelu. Ensimmäinen tuotantotalouden diplomityö valmistui Se käsitteli päätöksenteon tukijärjestelmiä ja työn teki Pirjo Rötkönen. Hän työskentele nykyään osittain omistamassaan Viestintätoimisto Teonsana Oy ssä. Tuotantotalouden koulutusohjelma aloitti vuonna Ensimmäisenä vuonna opiskelemaan otettiin 20 opiskelijaa. Nykyisin vuosittainen sisäänotto on 35 opiskelijaa. Juha Kinnunen valmistui ensimmäisenä diplomi-insinööriksi tästä koulutusohjelmasta vuonna Tämän jälkeen koulutusohjelmasta on valmistunut satoja diplomi-insinöörejä. Ensimmäinen sata tuli täyteen vuonna 2001, toinen vuonna 2005, kolmas vuonna 2009 ja neljäs vuonna Tuotantotalouden alaan suuntautuneita diplomi-insinöörejä on valmistunut useita kymmeniä myös Prosessi- ja ympäristötekniikan samoin kuin Konetekniikan osaston koulutusohjelmista. Tuotantaloudesta on vuosien varrella valmistunut diplomiinsinöörien lisäksi tekniikan lisensiaatteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita. Ensimmäinen koko opintoputken tuotantotalouden alalta läpikäynyt on Jukka Yliherva. Hän suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon vuonna 1999 ja väitteli itsensä tekniikan tohtoriksi vuonna TUOTANTOTALOUS JA SEN OPETUS OULUN YLIOPISTOSSA NYT JA HUOMENNA Tuotantotalouden opetus nykyisin muodostuu neljästä kokonaisuudesta: 1) Käytettävyyden ja työhyvinvoinnin hallinta ja johtaminen, 2) Laatu- ja projektijohtaminen, 3) Tuotannollisen toiminnan johtaminen ja 4) Tuotekehityksen johtaminen. Viime vuosina erikoistuminen Laatu- ja projektijohtamiseen on ollut kaikkein suosituinta tuotantotalouden opiskelijoiden keskuudessa. Tuotantotalouden opetus on arvioitu parhaaksi teknillisen tiedekunnan sisällä ja yhdeksi parhaimmista koko Oulun yliopistossa. Opetusta annetaan monimuotoisesti ja opiskelijat voivat suorittaa useita opintokokonaisuuksia vaihtoehtoisilla tavoilla. Perusopinnoissa käytetään vielä jonkin verran niin sanottuja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteisiä massaluentoja. Näissä saattaa olla paikalla useita satoja opiskelijoita. Vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä on yksisuuntaista: opettaja esittää asiansa ja opiskelijat pyrkivät oppimaan riittävästi, jotta kykenevät suoriutumaan seuraavista itsenäisemmistä tehtävistä. Tuotannon ohjausta terästehtaassa Rautaruukki Massaluento 8

10 Opintojen myöhäisemmissä vaiheissa käytetään enemmän vuorovaikutteisempia opetusmetodeja kuten seminaareja asioiden oppimiseen. Opiskelijat valmistelevat itsenäisesti tai pienryhmissä seminaariesitelmät annetuista aiheista. Seminaarityöt esitellään seminaari-istunnoissa, joissa joskus käytetään myös opponointia. Tällöin joku tai jotkut opiskelijat ovat etukäteen paneutuneet esitettävään työhön ja pystyvät näin paremmin antamaan kriittistä palautetta. Itsenäinen opiskelu on olennainen osa yliopisto-opiskelua ja niin myös tuotantotaloudessa. Diplomi-insinöörit harvoin tekevät täysin itsenäistä työtä, joten ryhmätyötaitojen kehittäminen on erittäin tärkeä osa opintoja. Tämän vuoksi myös itsenäinen työskentely useimmiten on työtä opiskelukavereiden kanssa parityönä, pienryhmissä tai joskus osana suurempaakin ryhmää. Useilla kursseilla opettajat ovat kehittäneet omia opettamisen ja opiskelun menetelmiä. Esimerkiksi Projektikurssilla opiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen kilpailuun, jossa he sekä oppivat uutta että voittivat Suomen mestaruuden. Voittajajoukkue (Projektikurssi) Voittaneen joukkueen Onnistamo, tulevaisuuden asuinympäristö Tuotekehityksen opinnoissa tuotantotalouden opiskelijat yhdessä arkkitehtiopiskelijoiden kanssa suunnittelivat tulevaisuuden asuinympäristön. Tämäkin ryhmä menestyi mainiosti kansallisessa kilpailussa. Tieteellisiä opintoja on pohdittu professorin johdolla erilaisilla vaelluksilla. Kävellen on aivojen toimintaa viritelty eri puolella Suomea ja joskus jopa Pyhän Jaakobin tiellä suuntana Santiago De Compostela. DIPLOMITYÖ Diplomi-insinöörin opinnot päättyvät diplomityöhön. Se on laajin yksittäinen tehtävä, jonka opiskelija suorittaa pätevöityessään diplomi-insinööriksi. Diplomityö on hyvä näyte opintojen avulla saavutetusta ammattitaidosta. Diplomityön tekemiseen varataan päätoimisesti työskennellen 6 kuukautta. Lopputulos on tuotantotalouden alalla tyypillisesti sivun kirja, josta tekijä, työn tilaaja, työn valvoja, äiti ja kaikki muut sukulaiset ovat ylpeitä. Leónin katedraali matkalla Santiago de Compostelaan Diplomityössä puututaan johonkin merkittävään kysymykseen tuotantotalouden alalta. Työn aiheet tulevat useimmissa tapauksissa yrityksistä, jotka myös palkkaavat riveihinsä tuotantotalouden diplomi-insinöörejä. Yritykset yleensä maksavat palkan jo diplomityön tekemisestä. Diplomityön kysymykseen opiskelija hakee vastauksen hyödyntämällä sekä teoreettista tietoa kirjallisuudesta että yrityksistä kerättyä tutkimustietoa. Kari Aula teki diplomityön Karelia-Upofloor -nimiseen yritykseen. Tämä valmistaa parketteja ja esimerkiksi tähdet tanssivat MTV3 n ohjelmassa Karelia-parketeilla. Diplomityössä tavoitteena oli tutkia teoreettisesti tuotanto- ja logistiikkaketjujen suorituskyvyn mittaamista. Tämän osaamisen pohjalta Kari kehitti suorituskyvyn mittariston ja auttoi yrityksen henkilöstöä ottamaan uuden työkalun käyttöön. Yrityksessä työskentelevät avainhenkilöt olivat erittäin tyytyväisiä diplomityössä saatuihin tuloksiin. Logistiikkafoorum arvioi Kari Aulan diplomityön vuoden 2011 parhaaksi Suomessa tehdyksi logistiikka-alan opinnäytetyöksi ja palkitsi Karin muhkealla stipendillä. Tällä hetkellä Kari työskentelee Fortum Oyj ssä, missä hän hyödyntää osaamistaan johtamisen numeerisiin menetelmiin. 9

11 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA TUOTANTOTALOUDEN OPISKELU Tuotantotalous sopii sekä naisille että miehille. Opiskelijoista miehiä oli alkuaikoina huomattavasti enemmän kuin naisia, nykyisin naisten osuus on noin 30 %. Valmistuneista tuotantotalouden diplomi-insinööreistä on tähän mennessä ollut miehiä n. 80 % ja naisia n. 20 %. OPISKELIJOIDEN HARRASTUKSET Tuotantotalouden opiskelijoilla on oma kilta: OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit ry. Optiem perustettiin vuonna 1991 ja sen tarkoituksena on ajaa jäsentensä opintoihin liittyviä etuja sekä järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja muun muassa urheilun ja akateemisen opiskelijakulttuurin saralla. Toiminnan organisoinnista vastaavat killan hallitus ja toimihenkilöt ja killan toimintaan osallistuvat oman innostuksensa mukaan kaikki kiltalaiset. Kilta toimii myös yhteistyössä kattojärjestönsä, Oulun Teekkariyhdistyksen eli OTY:n sekä kaikkien yliopisto-opiskelijoiden emon, Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan eli OYY:n kanssa. Päiväkoti Peruskoulu Lukio TUTA -opinnot KESKIMÄÄRÄISET OPISKELUAJAT Keskimääräinen opiskeluaika TUTA-teekkareilla on alle 5 vuotta. Opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen. Ensiksi suoritetaan alempi korkeakoulututkinto (tekniikan kandidaatti), jonka suorittamisen suositusaika on kolme vuotta. Toisessa vaiheessa suoritetaan diplomi-insinööritutkinto, joka hoidetaan tyypillisesti vajaassa kahdessa vuodessa ja osittain limittäin kanditutkinnon kanssa. Kuva: Juha Sarkkinen Tuotantotalouden opiskelijat ehtivät opintojen ja kiltatoiminnan ohessa myös harrastaa kaikenlaista. Harrastusten joukosta löytyy mm. l RATSASTUSTA l LIIKUNTAA l UINTIA l PUNTTISALIA l ELOKUVIA l KITARANSOITTOA l LUMILAUTAILUA l WAKEBOARDING l JUOKSEMISTA l JALKAPALLOA l BRASILIAN JU-JUTSUA l LASKETTELUA l SYÖMISTÄ l SALIBANDYÄ l PIENTÄ BILETYSTÄ l KYYKKÄÄ 10

12 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA ENSIMMÄISET TYÖPAIKAT Tuotantotalouden diplomi-insinöörit hakeutuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin ja organisaatioissa hyvin monenlaisiin toimintoihin. Tuotantotehtävissä nimike voi olla esimerkiksi tuotantoinsinööri, tuotantopäällikkö, ryhmäpäällikkö tai huoltoinsinööri. Projektihallinnon tehtävissä tuotantotalouden diplomi-insinöörejä on esimerkiksi projekti-insinööreinä, projektipäällikköinä ja projektikoordinaattoreina. Koulutus antaa mahdollisuuden toimia myös markkinoinnissa esimerkiksi asiakkuuspäällikkönä, teknisessä myynnissä, teknisessä asiakastuessa ja myyntipäällikkönä. Logistiikka ja laatu ovat uudehkoja tuotantotalouden osaamisalueita. Ammattinimikkeitä näillä aloilla ovat logistiikkapäällikkö ja -koordinaattori, laatuinsinööri sekä laatupäällikkö. KANSAINVÄLINEN TUTA Tuotantotalouden opiskelijat toimivat kansainvälisessä opiskelijamaailmassa. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on TUTA-teekkareiden oma eurooppalainen yhteisö, jossa tapahtuu monenlaista kiinnostavaa läpi vuoden. Oulun TUTA-teekkarit ovat perinteisesti olleet aktiivisia tässä toiminnassa. Opiskelijat hankkivat kansainvälistä kokemusta jo opintojen aikana. Tuotantotaloudella on useita yhteistyöyliopistoja eri puolilla maailmaa. Näissä yliopistoissa suuri osa TUTA -teekkareista opiskelee lukukauden tai lukuvuoden. Noin kolmasosa suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla. Perinteisesti suosittuja vaihto-opiskelupaikkoja ovat mm. Saksa, Itävalta, Hollanti, Ranska, Espanja ja Portugali. Nykyisin yhä useampi suuntaa vaihto-opinnoissaan kauemmaksi, näistä esimerkkeinä USA, Kanada, Thaimaa, Kiina, Singapore ja Australia. Kurssien lisäksi opitaan vieraita kulttuureja usein myös muiden kuin isäntämaan kulttuureja, sillä vaihdossa tavataan myös muualta maailmasta ko. paikkaan opiskelemaan tulleita. Tuotantotalous Oulussa on suosittu kohde ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille. Vaihtareita tulee ympäri maailmaa, mm. Saksasta, Itävallasta, Puolasta, Italiasta, Espanjasta, Portugalista, Ranskasta, Kiinasta, ja Meksikosta. Osa loppuvaiheen kursseista opetetaan englanniksi ja niinpä Kasetsart University on myös tutkijoiden ja opettajien vierailukohde. vaihto-opiskelijat nivoutuvat sopivasti muiden opiskelijoiden mukaan kursseille. Kasetsar t University Bangkokissa on kasvattanut suosiotaan opiskelijoiden keskuudessa. Lämpimän ilmaston ja matkailumahdollisuuksien lisäksi tämä kuninkaalinen yliopisto tarjoaa vaihto-opiskelijoille tasokasta opetusta ja siihen integroituja yritysvierailuja. 11

13 KIRJOITTANUT: NATALIA BLOMSTER HENKILÖKUVASSA MIIA JUTILA Miia Jutila syntyi Espoossa, mutta vietti suurimman osan lapsuudestaan Järvenpäässä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna Nykyään Miia asuu Oulussa aviopuolisonsa ja neljän lapsensa kanssa. URAVALINTA Miian uravalintaan ovat vaikuttaneet paljon hänen omat vanhempansa. Äiti on koulutukseltaan fyysikko, ja toimi matemaattisten aineiden opettajana. Koulussa Miian vahvimmat aineet olivatkin matemaattiset aineet, vaikka koulu myös kokonaisuutena meni hyvin. Tuotantotalouden yritysmaailman kiinnostus on lähtöisin puolestaan isältä, joka perusti palvelualan yrityksen Miian ollessa yläasteikäinen. Tässä yhteydessä Miia on nähnyt yrittäjän arkea sekä sitä, mitä kaikkea yrityksen toiminta tarkoittaa. Tuotantotalouden valitseminen ei ollut Miialle itsestäänselvyys. Käytyään TKK:n infotilaisuudessa kavereidensa kanssa Miia päätyi laittamaan hakupaperit fysiikan koulutusohjelman lisäksi teknillisen korkeakoulun yhteisvalintaan. Tuotantotalouden koulutusohjelman hän valitsi opinto-oppaan ja muiden materiaalien perusteella, sillä se vaikutti mielenkiintoisimmalta. Oulu päätyi ykköspaikkakunnaksi siksi, että nuori naisen alku halusi muuttaa opiskelemaan mahdollisimman kauas kotoa. Siinä vaiheessa Miia ei osannut ajatella ulkomailla opiskelua. 12

14 OULUUN Muutto Ouluun auttoi Miian mukaan itsenäistymisen alkuun, kun hänen piti ottaa täysi vastuu omasta elämästään. Hän ei voinut käydä joka viikonloppu vierailulla kotona. Välillä oli tietenkin kova ikävä, varsinkin ensimmäisenä syksynä. Ensimmäinen syksy oli muutenkin työläs, ja välillä Miia jopa mietti opintoalan vaihtamista. Miia muistelee huvittuneena sitä, kun kotiin soittaakseen hänen oli varattava läjä kolikoita kolikkopuhelinta varten. Sopeutuminen oli loppujen lopuksi kuitenkin nopeaa. Loppua kohti opinnot alkoivat tuntua todella mielenkiintoisilta. Miian vuosikurssi oli toinen vuosikurssi, joka on aloittanut opinnot Oulun Tuotantotalouden osastolla. Pieni sisäänottomäärä (reilut 20 opiskelijaa) takasi pienen ja tiiviin ryhmän. Porukassa opiskeltiin samaa tahtia ensimmäiset kaksi vuotta. Miian mukaan oli mukavaa tehdä yhteistyötä opiskelukavereiden kanssa tentteihin valmistautumisessa ja luentomateriaalien keräämisessä. Hän on myös sitä mieltä, että pieni ryhmäkoko ja tiivis ryhmä auttavat opintojen etenemisessä ja opiskelumaailmaan sisälle pääsemisessä. KESÄTÖISTÄ DIPLOMITYÖHÖN Pahimmat 90-luvun alun lamavuodet olivat käynnissä Miian opiskeluaikana, joten kesätöiden löytäminen varsinkin Oulusta oli haasteellista. Tämän ongelman Miia ratkaisi käymällä Etelä-Suomessa töissä. Opintojen loppupuolella Miia haki LK-products -nimiseen yritykseen töihin. Paikka täytettiin lopulta sisäisen haun kautta, mutta työhaastattelu poiki diplomityöpaikan. Tätä Miia pitää osoituksena siitä, ettei kaikki mene aina suorinta tietä. Hänen uransa onkin muodostunut avautuneiden mahdollisuuksien mukaan. Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua hyvin monenlaisiin työtehtäviin. Diplomityön aiheena oli Laatupalkinto ja prosessijohtaminen toiminnan kehittämisen välineinä tietoliikennealan yrityksessä. LK-products oli juuri saanut rakennetua oman laatujärjestelmänsä ja hankkinut ISO sertifikaatin. Laatupäällikkö pohti seuraavaa suuntaa ja tavoitetta, joilla varmistettaisiin se, ettei yrityksessä jämähdettäisi tälle tasolle. Alettiin tutkia laatupalkintoja, niiden kriteerejä sekä prosessijohtamista. Diplomityön kirjoittamisen aikana Miia kävi läpi paljon laatuasioita, historiaa sekä laatutyökaluja. Tästä on ollut hyötyä työelämässä, sillä diplomityövaiheen myötä mukaan tullut laatu on kulkenut punaisena lankana Miian uralla. Tuotantotalouden koulutusohjelmaan kuului 1990-luvun alussa laatuun liittyviä opintoja, myös syventäviä. Laatuasiat olivatkin Miian mielestä jo koulussa mielenkiintoisia, mutta niin olivat monet muutkin. Näin ollen Miia ei tiennyt vielä opiskeluaikoinaan, että laatujohtaminen on se tuotantotalouden ala, jonka parissa hän haluaa tehdä tulevaisuudessa töitä. Tuotantotalouden vahvuuden Miia näkeekin alan laajuudessa. TYÖURA Miia valmistui vuonna Hän sai viralliset paperit käteensä ja toisen lapsensa heti seuraavana yönä. Valmistumisen jälkeen hän jäi äitiyslomalle. Kesäkuussa 1996 Miia haki ja pääsi töihin. Ensimmäinen työpaikka oli Nokia Networksissa. Miia toimi laatuinsinöörinä huolehtien muun muassa tuotekehityksen laadusta, sisäisistä arvioinneista, itsearvioinneista, tuoteturvallisuus asioista sekä laatutoimintojen globaalista tukemisesta. Vuosituhannen vaihteessa perhe muutti Texasiin miehen päästyä ulkomaan komennukselle. Miia haki siinä vaiheessa Nokia Mobile Phonesin puolelle ja toimi Texasissa Program quality leaderina jo markkinoilla olevien tuotteiden puolella. Perhe lähti ulkomaille sillä ajatuksella, että on kaksi vuotta pois ja palaa takaisin Suomeen, sillä siellä odotti vuoden 1996 jouluksi valmistunut omakotitalo. Miia näkee työskentelyajan ulkomailla eräänä suurimmista onnistumisistaan. Se antoi hänelle paljon. Tuona aikana hänen piti sopeutua uuteen asuinmaahan ja järjestellä asioita sekä oppia toimimaan täysin vieraskielisessä Yritykset ovat hyötyneet Miian osaamisesta niin, että tuotteiden ja toiminnan laatu on parantunut. Tätä voidaan mitata myös rahassa, esimerkiksi matkapuhelinprojekteissa pienempinä takuukustannuksina ja parempana asiakastyytyväisyytenä. ympäristössä. Lähtö oli eräänlainen kasvukynnys. Ulkomailta Miialle jäi ymmärrys tai tieto siitä, että muuallakin kuin Suomessa voi elää vuoden loppupuolella perhe palasi Suomeen, ja Miia tuli töihin Ouluun matkapuhelinten kehitykseen. Hänen työtehtävänsä oli Program quality manager tuotekehitysvaiheen matkapuhelinhankkeissa. Miian toimenkuvaan kuuluivat tuotekehityksen aikaiset hankkeen toimintaan ja puhelimen kehitykseen liittyvät laatuasiat, kuten johtamiskäytännöt, tuotelaatu ja tuotteen luotettavuus. Miia työskenteli niin yksittäisen tuoteprojektin kuin myös tuoteperheen tasolla kuusi vuotta. Näin ollen Miia tuntee tuotteen elinkaaren aikaisesta vaiheesta ylläpitoon asti. Tämän jälkeen Miia toimi pari vuotta laatuosaston operational exellence -tiimissä toiminnan kehittämistehtävissä. 13

15 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA Keväällä 2009 Nokialla oli hyvä mahdollisuus hakea uusia työpaikkoja organisaatiomuutosten ansiosta. Miian nykyinen työpaikka on organisaatiossa, joka kerää globaalisti käyttäjäkokemuspalautetta kehitysvaiheessa olevista Nokian tuotteista ensisijaisesti tuotekehityksen tarpeisiin. OSAAMISTA, VAHVUUKSIA JA HAASTEITA Miian mielestä tuotantotalouden opinnoista on ollut hyötyä alkuvaiheessa uraa varsinkin. Tutkinto on hyvä valtti: se vaikutti siihen, että hän tuli valituksi mielenkiintoisiin tehtäviin. Henkisen pääoman kannalta Miia on hyötynyt tuotantotalouden opinnoista siten, että on saanut hankittua kokonaisvaltaisen ymmärryksen yritystoiminnasta. Nykyisessä työssään hän hyödyntää muun muassa tuotekehityksen ymmärrystä, laatujohtamista, projektijohtajuutta, projektiympäristössä ja kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä toimimista, toiminnankehityskokemusta sekä sitä, miten saada muutosprojekti läpi ja PowerPointin kulmaan kirjoitetut ajatukset muuttumaan toiminnaksi. Miian kolme menestystekijää ovat kyky hahmottaa kokonaisuuksia, kyky toimia virtuaalisissa verkostoissa kansainvälisesti sekä määrätietoisuus ja sinnikkyys tehdä asiat loppuun asti. Yritykset ovat hyötyneet Miian osaamisesta niin, että tuotteiden ja toiminnan laatu on parantunut. Tätä voidaan mitata myös rahassa, esimerkiksi matkapuhelinprojekteissa pienempinä takuukustannuksina ja parempana asiakastyytyväisyytenä. Miialle työ merkitsee toimeentuloa. Hänelle ei kuitenkaan riitä, että saa palkan. On tärkeää, että työn kokee merkitykselliseksi, siinä voi vaikuttaa johonkin ja saada aikaan sellaista, josta on hyötyä muille. Miian mielestä työpaikan ihmissuhteet ovat tärkeitä. Työssä tulee pystyä oppimaan ja kehittymään. Työntekijänä Miia on tavoite-orientoitunut: työtehtävien tulee olla selkeästi sovittuja ja tavoitteiden selvillä. Suurena ulkoisena haasteena urallaan Miia näkee nykyisen työnantajansa tilanteen, joka on myös julkisesti ollut paljon esillä. Muutosta on ollut muutenkin toimialalla rajusti, ja vaikka Miia on kasvanut siihen, että muutoksiin tulee sopeutua, tämä on erilainen haaste. Erityisesti tulee huolehtia siitä, miten jaksaa töissä ja pitää itsensä motivoituneena. Toistuvat YT-neuvottelut ja henkilöstön vähennyskierrokset ovat rankkoja sekä heille, joiden työt päättyvät, että myös heille, joiden työt jatkuvat. INSPIROIVIA IHMISIÄ Miesvaltaisessa opiskelu- ja työympäristössä kasvanut Miia on erityisesti inspiroitunut vahvoista naisjohtajista ja heidän toimintatavoistaan ja käyttäytymisestään. Esimerkiksi Facebookin COO Sheryl Sandberg ja hänen puheensa Barnardin valmistujille toukokuussa 2011 inspiroivat Miiaa. Sandberg puhui erityisesti siitä, millaista on olla naisena työelämässä ja miten voi toimia paremmin. Neuvojana, opastajana ja keskustelukumppanina Miialla on ollut useita erittäin hyviä esimiehiä sekä joitakin kollegoita, jotka ovat toimineet ikään kuin mentorin roolissa. Erittäin tärkeä ihminen, joka on vaikuttanut siihen, kuka Miia on, sekä tukenut ja kannustanut elämässä paljon, on oma puoliso. NEUVOJA TULEVILLE TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMI-INSINÖÖREILLE Miia kehottaa tuotantotalouden opiskelijoita olemaan rohkeita ja asettamaan tavoitteet korkealle. Hänen mukaansa kannattaa pyrkiä tehtäviin, jotka mieltää merkityksellisiksi ja mielenkiintoisiksi. Kun Miia valmistui, oli hyvin vähän tietoa siitä, millaisiin työtehtäviin tuotantotalouden diplomi-insinöörit voivat hakea ja missä tehtävissä toimia. Kannattaa tutkia sitä, missä tehtävissä tuotantotaloutta aikanaan opiskelleet ovat ja miten he kokevat elämänsä ja uransa. Lisäksi kannattaa pitää huoli siitä, että elämä kokonaisuutena pysyy hallinnassa. Konkreettinen vaara on, että työstä tulee ympärivuorokautinen harrastus. Tällä tavoin polttaa itsensä pian loppuun. Elämässä olisi hyvä olla myös tärkeitä ihmissuhteita, aikaa itselle, jotain harrastuksia ja muuta mielekästä vapaa-ajan viettoa. Lisäksi Miia muistuttaa, että ihminen ei valmistuessaan ole vielä valmis: on pystyttävä sopeutumaan muutokseen. TULEVAISUUS Urallaan Miia kokee olevansa tällä hetkellä risteyskohdassa. Työelämää on pitkästi takana ja pitkästi edessä. Opinnoista on jo aikaa, ja vaikka töissä on ollut koulutusta, Miiasta tuntuu, että hänellä itsellään alkaa olla tarve päivittää omaehtoisesti omia tietojaan ja omaa osaamistaan. Miia toivoo, että hänellä on myös tulevaisuudessa mahdollisuus toimia mielenkiintoisissa ja merkityksellisissä tehtävissä, jotka liittyvät kansainväliseen liiketoimintaan. Miian unelmana on päästä myötävaikuttamaan siihen, että Suomi ja Oulun seutu kehittyvät ja että täällä olisi myös tulevaisuudessa mahdollisuus työskennellä ja elää hyvää elämää. 14

16 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA KIRJOITTANUT: JANI JÄMSÄ HENKILÖKUVASSA MIRJA VÄÄNÄNEN Mirja Väänänen syntyi Porvoossa, mutta jo parin vuoden iässä Mirja ja hänen vanhempansa muuttivat Kiiminkiin. Pian asuinpaikka vaihtui Haukiputaaksi, jossa Mirja kävi koulunsa. Koulu-ura alkoi Kiviniemen ala-asteelta, josta se jatkui Kellon yläasteelle ja viimein Haukiputaan lukioon, josta Mirja myös kirjoitti ylioppilaaksi. Mirjan äiti on koulutukseltaan insinööri, ja Mirja kokee perineensä loogisen ajattelukyvyn äidiltään. Toisaalta hän on myös ollut isän oma pieni tyttö, joka varmasti on osaltaan vaikuttanut siihen, kuka Mirja on nyt. Ei siis ole olemassa yksittäistä tapahtumaa lapsuudessa tai nuoruudessa, joka olisi muokannut hänen elämäänsä suuresti. Tuotantotalous ei ollut ainoa opiskeluvaihtoehto Mirjalle. Hän kävi aloja läpi laidasta laitaan, kun opiskelupaikan valinta tuli ajankohtaiseksi lukiossa. Lapsena Mirja haaveili eläinlääkäriksi pääsemisestä, mutta mielenkiinto sitä kohtaan oli hiipunut ikää tullessa lisää. Pitkä matematiikka ja fysiikka kuitenkin houkuttelivat häntä tekniikan alalle. Yhtenä päävaihtoehdoista olivat myös toimintaterapeutin opinnot. Mirja kävi pääsykokeissa, mutta ei läpäissyt niitä ja päätyi Tuotantotalouden osastolle Ouluun. Tähän varmasti vaikutti myös se, että Mirjaa ei kiinnostanut pelkästään tekniikka, vaan häntä oli aina kiehtonut organisatoriset asiat ja kehittämistyö. Tuotantotaloudessa niitä voi opiskella. Vaikka Mirja mietti useiden eri opiskeluvaihtoehtojen välillä, Tuotantotalouden osasto on ollut hänen ainoa opiskelupaikkansa. Mirja aloitti tuotantotalouden opinnot vuonna 1998 ja valmistui Tuotantotaloudesta tai muista teknillisen tiedekunnan osastoista Mirjalla ei ollut aiempaa kokemusta, eikä kukaan hänen perheestään ole opiskellut aiemmin Oulun yliopistossa tai TKK:ssa. Kovin moni hänen sukulaisistaan ei omaa korkeakoulutusta, mutta hänen äitinsä on koulutukseltaan insinööri, ja muutama serkku on suorittanut korkeakouluopintoja kandidaatin vaiheeseen saakka. Kouluajat tuovat Mirjalle hyviä muistoja mieleen. Heillä oli todella tiivis viiden hengen tyttöporukka, jolla he pitivät hauskaa yhdessä. Hauskanpito ei kuitenkaan rajoittunut tähän viiteen henkeen, vaan koko vuosikurssi oli mukana riennoissa. Yksi Mirjan mieleenpainuvimmista muistoista on fuksisuunnistus, mutta monia muitakin tapahtumia on jäänyt mieleen. Mirjalla on useita kavereita opiskeluajoilta, ja he kävivät jopa pitkään yhteisillä vaellusretkillä valmistumisen jälkeen. Yhteydenpito on nyt hieman vähentynyt, sillä jokaisella on oma perhe, joka nousee tärkeimmäksi asiaksi. Sosiaaliset mediat ovat kuitenkin helpottaneet yhteydenpitoa. Mirjalla on muistoja myös työnteosta opiskeluaikoina, sillä jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Mirja pääsi toimihenkilöharjoitteluun Haukiputaalle silloiselle Nokialle. Hän toimi siellä tuotannonsuunnittelussa, mutta kuitenkin lähellä asiakasrajapintaa. Työ oli oikein mieluinen Mirjalle, ja hän työskenteli samassa paikassa myös seuraavan kesän. Tällöin työtehtävät olivat hieman muuttuneet, mutta positiiviseen suuntaan, sillä ne olivat lähentyneet asiakasrajapintaa entisestään. Mirja piti työstä myös siksi, että se liittyi hyvin konkreettisesti omiin opintoihin tuotantotalouden osastolla. Ennen valmistumistaan Mirja kokeili suurempaa työyhteisöä kesätöissä Nokia Networksilla (nykyinen Nokia Siemens Networks) Ruskossa. Hänestä työyhteisö oli kuin muurahaispesä, eikä hän pitänyt siellä työskentelemisestä. Haukiputaan ympäristö sopi Mirjalle huomattavasti paremmin. Diplomityöaiheen etsimisen Mirja aloitti jo kesätöiden ohessa. Hän kyseli sitä Nokia Networksilta, mutta sieltä ei sopivaa aihetta löytynyt. Nokia Networks kuitenkin ehdotti Mirjalle, että he keksisivät jonkin aiheen, josta hän voisi tehdä työn. Silloin Mirja heräsi miettimään, miksi hän edes on siellä. Loppujen lopuksi diplomityön aihe löytyi tuotantotalouden osastolta Pekka Kessiltä. Tätä voidaan pitää suurena sattumana, sillä Mirja ei edes etsi- 15

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1 www.solmukohdassa.fi Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education 9.9.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi Marketing of Industrial Management Education Kandidaatintyö

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2008 / Kasarminmäen kampuksella tapahtuu Jutun nimi pääkirjoitus / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/10 HAAGA-HELIA SIGNALS HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti KOLUMNI Biblo on viestinnän ammattilaisille ja muille viestintää työkseen tekeville suunniteltu uusi verkkopalvelu ja kasvualusta

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Prodekon Alumni. Tiedote 2/2012 RISTO SIILASMAA YRITYKSEN PERUSTAMISTA HARKITSEVALLE TUTALAISELLE: ALOITA, ÄLÄ MIETI ENÄÄ!

Prodekon Alumni. Tiedote 2/2012 RISTO SIILASMAA YRITYKSEN PERUSTAMISTA HARKITSEVALLE TUTALAISELLE: ALOITA, ÄLÄ MIETI ENÄÄ! Prodekon Alumni Tiedote 2/2012 RISTO SIILASMAA YRITYKSEN PERUSTAMISTA HARKITSEVALLE TUTALAISELLE: ALOITA, ÄLÄ MIETI ENÄÄ! Puheenjohtajan tervehdys Arvon alumnit, Lueskelin tämän alumnitiedotteen vedosta

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti Inter Vivos Pykälä ry:n jäsenlehti 3/2013 Suuri phuksinumero Uudistetut Lakikanava-seurantapalvelu pitää ajan tasalla valitsemissasi aihealueissa ja aineistoissa. hakutoiminnot ohjaavat löytämään relevantit

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Opiskelun ja oppimisen opas

Opiskelun ja oppimisen opas Opiskelun ja oppimisen opas kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa 1 2 Sisällys 1. Johdatus yliopisto-opintoihin... 1 1.1 Opiskelijana tiedeyhteisössä... 5 1.2 Opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä...

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot