ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISBN: 978-951-42-9818-9"

Transkriptio

1 ISBN:

2

3

4

5 Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto Kirjapaino: Erweko Oy, Oulu (2012) ISBN:

6 TUTA 30-VEE ALKUSANAT Tällä kirjalla Oulun yliopiston Tuotantotalouden diplomi-insinöörit kertovat omasta alastaan kiinnostavana ammattina ja mielenkiintoisena oppialana. Kirja sai alkunsa havainnosta, että vuonna 2011 tuli täyteen 30 vuotta siitä, kun Oulun yliopistossa alkoi tuotantotalouden opetus. Teollisuustalouden apulaisprofessuuri sijoitettiin tuolloin Prosessitekniikan osastolle. Kolmenkymmenen vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Nyt Tuotantotalous on Teknillisen tiedekunnan itsenäinen osasto. Tuotantotalous on myös arvostettu koulutusohjelma teknillisessä tiedekunnassa sekä yliopiston tohtorikoulussa University of Oulu Graduate School ssa. Toinen tekijä kirjan taustalla oli TIIM 2011 (Technology Innovation and Industrial Management) konferenssi Oulussa, jossa Oklahoma State University stä professori Jeretta Nord esitteli oman opinahjonsa kirjaa MBA Preferred Celebrating 50 years Profiles of Distingueshed MBA Alumni. Siinä oli hyvä esikuva kirjalle, jossa kerrotaan kuluneiden vuosikymmenien kehitystä koulutusohjelman suorittaneiden näkökulmasta. Kirjamme keskeisen sisällön ovat tuottaneet tuotantotalouden opiskelijat haastattelemalla Oulun yliopistosta valmistuneita tuotantotalouden diplomi-insinöörejä eli alumneja, ja kokoamalla kiinnostavat uratarinat. Tekstien kielen ovat tarkastaneet ja korjanneet Oulun yliopiston kielikeskuksen ammattilaiset. Kirjan layout n suunnitteli ja taiton hoiti Pakkahuone Oy. Haluamme kiittää kaikkia teitä, jotka olette antaneet panoksenne tämän kirjan sisältöön ja ulkonäköön. Oulu Henna Paananen Mirja Väänänen Pekka Kess 5

7 TUTA SUOMI SANAKIRJA alumni = tarkoitamme Oulun yliopistossa tuotantotaloutta aiemmin opiskellutta henkilöä. Alumnien merkitys toiminnan rahoittajana, tukena, mahdollisuuksien tarjoajana voi olla suurikin. Tuotantotalouden alumnit työskentelevät sekä pienissä yrityksissä että suurissa, kuten Nokia, Rautaruukki, Wärtsilä, Osuuspankki, Outokumpu ja Outotec. Tuotantotalouden alumneja työskentelee myös julkisella sektorilla kuten kaupunkien ja korkeakoulujen erilaisissa asiantuntijaja esimiestehtävissä. case study = tapaustutkimus ERP = Enterprise Resource Planning, kokonaisvaltainen yrityksen johtamisjärjestelmä. ICP = Inter-University Cooperation Programme, mikä tarkoittaa yliopistojen välistä yhteistyötä erityisesti opiskelijavaihdon toteuttamiseksi. CP-vastaavan tehtävä on olla toteuttamassa opiskelijavaihtoa. kilta = Oulun yliopistossa tietyn alan opiskelijoiden yhdistys. Optiem on tuotantotaloutta opiskelevien kilta. komponentti = osa laatu, laatujohtaminen = tuotantotaloudessa laatu viittaa määriteltyjen ominaisuuksien täyttymiseen tuotteessa, palvelussa tai tuotannossa. Määritellyt ominaisuudet voivat olla yrityksen sisäisiä laatuvaatimuksia tai ulkoisia, yleisesti hyväksyttyjä laatustandardeja. lean = turhan ja tuottamattoman työn karsimiseen tähtäävä työn organisointi- ja johtamistapa. Kehitetty Japanissa Toyotalla. logistiikka = yritysten ja muidenkin organisaatioiden materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa raaka-ainesta loppuasiakkaille saakka. kapeikkoajattelu = toimintojen johtaminen siten, että etsitään tuotantoa rajoittavia tekijöitä ja pyritään poistamaan niitä. Usein puhutaan myös pullonkauloista. mentori, mentorointi = kokeneempi työntekijä, joka ohjaa kokemattomampaa. Toiminta voi olla vapaaehtoista ja vapaamuotoista tai johdettua ja säänneltyä. NPD = New Product Development eli uusien tuotteiden kehittäminen. NPI = New Product Introduction eli uusien tuotteiden tuotantoon saattaminen. NSN = Nokia Siemens Networks R&D = Research and Development eli tutkimus ja kehitys. Usein yrityksissä suomennetaan tuotekehitykseksi. ramp up -vaihe = liittyy laajamittaisemman tuotannon käynnistämiseen, kun pienillä tuotantosarjoilla on varmistettu, että tuote pystytään tehokkaasti valmistamaan ja että tuotteelle on kasvava kysyntä. segmentointi = osittaminen. Esimerkiksi asiakkaat segmentoidaan jonkun ominaisuuden perusteella: huippu-urheilijat; vakavasti urheiluharrastuksen ottavat; tavalliset harrastelijat; urheiluharrastusta harkitsevat. vaihtari = vaihto-opiskelija eli ulkomaalainen opiskelija Oulussa tai oululainen opiskelija ulkomaalaisessa yliopistossa. 6

8 Kuva: Kati Leinonen 7

9 TUOTANTOTALOUDEN OPETUKSEN ENSIMMÄISET 30 VUOTTA OULUN YLIOPISTOSSA Tuotantotalous ja teollisuustalous ovat olleet rinnakkaisia termejä. Niitä on käytetty oppiaineesta, jossa yhdistyy tekniset tieteet, taloustieteet ja käyttäytymistieteet eli tekniikka, raha ja ihmiset. Me käytämme johdonmukaisesti termiä tuotantotalous. Tuotantotalous oppiaineena alkoi Oulun yliopistossa vuonna Opetus suunniteltiin aluksi palvelemaan erityisesti muiden insinööriosastojen tarpeita. Tavoitteena jo silloin oli, että insinöörit ymmärtäisivät paremmin teknisten ratkaisujen taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset. Opetuksen teemoiksi tuolloin valittiin: yritystoiminta ja yritystalous, tehdassuunnittelu, yrityksen ohjaus- ja informaatiojärjestelmät sekä tuotesuunnittelu. Ensimmäinen tuotantotalouden diplomityö valmistui Se käsitteli päätöksenteon tukijärjestelmiä ja työn teki Pirjo Rötkönen. Hän työskentele nykyään osittain omistamassaan Viestintätoimisto Teonsana Oy ssä. Tuotantotalouden koulutusohjelma aloitti vuonna Ensimmäisenä vuonna opiskelemaan otettiin 20 opiskelijaa. Nykyisin vuosittainen sisäänotto on 35 opiskelijaa. Juha Kinnunen valmistui ensimmäisenä diplomi-insinööriksi tästä koulutusohjelmasta vuonna Tämän jälkeen koulutusohjelmasta on valmistunut satoja diplomi-insinöörejä. Ensimmäinen sata tuli täyteen vuonna 2001, toinen vuonna 2005, kolmas vuonna 2009 ja neljäs vuonna Tuotantotalouden alaan suuntautuneita diplomi-insinöörejä on valmistunut useita kymmeniä myös Prosessi- ja ympäristötekniikan samoin kuin Konetekniikan osaston koulutusohjelmista. Tuotantaloudesta on vuosien varrella valmistunut diplomiinsinöörien lisäksi tekniikan lisensiaatteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita. Ensimmäinen koko opintoputken tuotantotalouden alalta läpikäynyt on Jukka Yliherva. Hän suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon vuonna 1999 ja väitteli itsensä tekniikan tohtoriksi vuonna TUOTANTOTALOUS JA SEN OPETUS OULUN YLIOPISTOSSA NYT JA HUOMENNA Tuotantotalouden opetus nykyisin muodostuu neljästä kokonaisuudesta: 1) Käytettävyyden ja työhyvinvoinnin hallinta ja johtaminen, 2) Laatu- ja projektijohtaminen, 3) Tuotannollisen toiminnan johtaminen ja 4) Tuotekehityksen johtaminen. Viime vuosina erikoistuminen Laatu- ja projektijohtamiseen on ollut kaikkein suosituinta tuotantotalouden opiskelijoiden keskuudessa. Tuotantotalouden opetus on arvioitu parhaaksi teknillisen tiedekunnan sisällä ja yhdeksi parhaimmista koko Oulun yliopistossa. Opetusta annetaan monimuotoisesti ja opiskelijat voivat suorittaa useita opintokokonaisuuksia vaihtoehtoisilla tavoilla. Perusopinnoissa käytetään vielä jonkin verran niin sanottuja teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteisiä massaluentoja. Näissä saattaa olla paikalla useita satoja opiskelijoita. Vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä on yksisuuntaista: opettaja esittää asiansa ja opiskelijat pyrkivät oppimaan riittävästi, jotta kykenevät suoriutumaan seuraavista itsenäisemmistä tehtävistä. Tuotannon ohjausta terästehtaassa Rautaruukki Massaluento 8

10 Opintojen myöhäisemmissä vaiheissa käytetään enemmän vuorovaikutteisempia opetusmetodeja kuten seminaareja asioiden oppimiseen. Opiskelijat valmistelevat itsenäisesti tai pienryhmissä seminaariesitelmät annetuista aiheista. Seminaarityöt esitellään seminaari-istunnoissa, joissa joskus käytetään myös opponointia. Tällöin joku tai jotkut opiskelijat ovat etukäteen paneutuneet esitettävään työhön ja pystyvät näin paremmin antamaan kriittistä palautetta. Itsenäinen opiskelu on olennainen osa yliopisto-opiskelua ja niin myös tuotantotaloudessa. Diplomi-insinöörit harvoin tekevät täysin itsenäistä työtä, joten ryhmätyötaitojen kehittäminen on erittäin tärkeä osa opintoja. Tämän vuoksi myös itsenäinen työskentely useimmiten on työtä opiskelukavereiden kanssa parityönä, pienryhmissä tai joskus osana suurempaakin ryhmää. Useilla kursseilla opettajat ovat kehittäneet omia opettamisen ja opiskelun menetelmiä. Esimerkiksi Projektikurssilla opiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen kilpailuun, jossa he sekä oppivat uutta että voittivat Suomen mestaruuden. Voittajajoukkue (Projektikurssi) Voittaneen joukkueen Onnistamo, tulevaisuuden asuinympäristö Tuotekehityksen opinnoissa tuotantotalouden opiskelijat yhdessä arkkitehtiopiskelijoiden kanssa suunnittelivat tulevaisuuden asuinympäristön. Tämäkin ryhmä menestyi mainiosti kansallisessa kilpailussa. Tieteellisiä opintoja on pohdittu professorin johdolla erilaisilla vaelluksilla. Kävellen on aivojen toimintaa viritelty eri puolella Suomea ja joskus jopa Pyhän Jaakobin tiellä suuntana Santiago De Compostela. DIPLOMITYÖ Diplomi-insinöörin opinnot päättyvät diplomityöhön. Se on laajin yksittäinen tehtävä, jonka opiskelija suorittaa pätevöityessään diplomi-insinööriksi. Diplomityö on hyvä näyte opintojen avulla saavutetusta ammattitaidosta. Diplomityön tekemiseen varataan päätoimisesti työskennellen 6 kuukautta. Lopputulos on tuotantotalouden alalla tyypillisesti sivun kirja, josta tekijä, työn tilaaja, työn valvoja, äiti ja kaikki muut sukulaiset ovat ylpeitä. Leónin katedraali matkalla Santiago de Compostelaan Diplomityössä puututaan johonkin merkittävään kysymykseen tuotantotalouden alalta. Työn aiheet tulevat useimmissa tapauksissa yrityksistä, jotka myös palkkaavat riveihinsä tuotantotalouden diplomi-insinöörejä. Yritykset yleensä maksavat palkan jo diplomityön tekemisestä. Diplomityön kysymykseen opiskelija hakee vastauksen hyödyntämällä sekä teoreettista tietoa kirjallisuudesta että yrityksistä kerättyä tutkimustietoa. Kari Aula teki diplomityön Karelia-Upofloor -nimiseen yritykseen. Tämä valmistaa parketteja ja esimerkiksi tähdet tanssivat MTV3 n ohjelmassa Karelia-parketeilla. Diplomityössä tavoitteena oli tutkia teoreettisesti tuotanto- ja logistiikkaketjujen suorituskyvyn mittaamista. Tämän osaamisen pohjalta Kari kehitti suorituskyvyn mittariston ja auttoi yrityksen henkilöstöä ottamaan uuden työkalun käyttöön. Yrityksessä työskentelevät avainhenkilöt olivat erittäin tyytyväisiä diplomityössä saatuihin tuloksiin. Logistiikkafoorum arvioi Kari Aulan diplomityön vuoden 2011 parhaaksi Suomessa tehdyksi logistiikka-alan opinnäytetyöksi ja palkitsi Karin muhkealla stipendillä. Tällä hetkellä Kari työskentelee Fortum Oyj ssä, missä hän hyödyntää osaamistaan johtamisen numeerisiin menetelmiin. 9

11 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA TUOTANTOTALOUDEN OPISKELU Tuotantotalous sopii sekä naisille että miehille. Opiskelijoista miehiä oli alkuaikoina huomattavasti enemmän kuin naisia, nykyisin naisten osuus on noin 30 %. Valmistuneista tuotantotalouden diplomi-insinööreistä on tähän mennessä ollut miehiä n. 80 % ja naisia n. 20 %. OPISKELIJOIDEN HARRASTUKSET Tuotantotalouden opiskelijoilla on oma kilta: OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit ry. Optiem perustettiin vuonna 1991 ja sen tarkoituksena on ajaa jäsentensä opintoihin liittyviä etuja sekä järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja muun muassa urheilun ja akateemisen opiskelijakulttuurin saralla. Toiminnan organisoinnista vastaavat killan hallitus ja toimihenkilöt ja killan toimintaan osallistuvat oman innostuksensa mukaan kaikki kiltalaiset. Kilta toimii myös yhteistyössä kattojärjestönsä, Oulun Teekkariyhdistyksen eli OTY:n sekä kaikkien yliopisto-opiskelijoiden emon, Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan eli OYY:n kanssa. Päiväkoti Peruskoulu Lukio TUTA -opinnot KESKIMÄÄRÄISET OPISKELUAJAT Keskimääräinen opiskeluaika TUTA-teekkareilla on alle 5 vuotta. Opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen. Ensiksi suoritetaan alempi korkeakoulututkinto (tekniikan kandidaatti), jonka suorittamisen suositusaika on kolme vuotta. Toisessa vaiheessa suoritetaan diplomi-insinööritutkinto, joka hoidetaan tyypillisesti vajaassa kahdessa vuodessa ja osittain limittäin kanditutkinnon kanssa. Kuva: Juha Sarkkinen Tuotantotalouden opiskelijat ehtivät opintojen ja kiltatoiminnan ohessa myös harrastaa kaikenlaista. Harrastusten joukosta löytyy mm. l RATSASTUSTA l LIIKUNTAA l UINTIA l PUNTTISALIA l ELOKUVIA l KITARANSOITTOA l LUMILAUTAILUA l WAKEBOARDING l JUOKSEMISTA l JALKAPALLOA l BRASILIAN JU-JUTSUA l LASKETTELUA l SYÖMISTÄ l SALIBANDYÄ l PIENTÄ BILETYSTÄ l KYYKKÄÄ 10

12 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA ENSIMMÄISET TYÖPAIKAT Tuotantotalouden diplomi-insinöörit hakeutuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin ja organisaatioissa hyvin monenlaisiin toimintoihin. Tuotantotehtävissä nimike voi olla esimerkiksi tuotantoinsinööri, tuotantopäällikkö, ryhmäpäällikkö tai huoltoinsinööri. Projektihallinnon tehtävissä tuotantotalouden diplomi-insinöörejä on esimerkiksi projekti-insinööreinä, projektipäällikköinä ja projektikoordinaattoreina. Koulutus antaa mahdollisuuden toimia myös markkinoinnissa esimerkiksi asiakkuuspäällikkönä, teknisessä myynnissä, teknisessä asiakastuessa ja myyntipäällikkönä. Logistiikka ja laatu ovat uudehkoja tuotantotalouden osaamisalueita. Ammattinimikkeitä näillä aloilla ovat logistiikkapäällikkö ja -koordinaattori, laatuinsinööri sekä laatupäällikkö. KANSAINVÄLINEN TUTA Tuotantotalouden opiskelijat toimivat kansainvälisessä opiskelijamaailmassa. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on TUTA-teekkareiden oma eurooppalainen yhteisö, jossa tapahtuu monenlaista kiinnostavaa läpi vuoden. Oulun TUTA-teekkarit ovat perinteisesti olleet aktiivisia tässä toiminnassa. Opiskelijat hankkivat kansainvälistä kokemusta jo opintojen aikana. Tuotantotaloudella on useita yhteistyöyliopistoja eri puolilla maailmaa. Näissä yliopistoissa suuri osa TUTA -teekkareista opiskelee lukukauden tai lukuvuoden. Noin kolmasosa suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla. Perinteisesti suosittuja vaihto-opiskelupaikkoja ovat mm. Saksa, Itävalta, Hollanti, Ranska, Espanja ja Portugali. Nykyisin yhä useampi suuntaa vaihto-opinnoissaan kauemmaksi, näistä esimerkkeinä USA, Kanada, Thaimaa, Kiina, Singapore ja Australia. Kurssien lisäksi opitaan vieraita kulttuureja usein myös muiden kuin isäntämaan kulttuureja, sillä vaihdossa tavataan myös muualta maailmasta ko. paikkaan opiskelemaan tulleita. Tuotantotalous Oulussa on suosittu kohde ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille. Vaihtareita tulee ympäri maailmaa, mm. Saksasta, Itävallasta, Puolasta, Italiasta, Espanjasta, Portugalista, Ranskasta, Kiinasta, ja Meksikosta. Osa loppuvaiheen kursseista opetetaan englanniksi ja niinpä Kasetsart University on myös tutkijoiden ja opettajien vierailukohde. vaihto-opiskelijat nivoutuvat sopivasti muiden opiskelijoiden mukaan kursseille. Kasetsar t University Bangkokissa on kasvattanut suosiotaan opiskelijoiden keskuudessa. Lämpimän ilmaston ja matkailumahdollisuuksien lisäksi tämä kuninkaalinen yliopisto tarjoaa vaihto-opiskelijoille tasokasta opetusta ja siihen integroituja yritysvierailuja. 11

13 KIRJOITTANUT: NATALIA BLOMSTER HENKILÖKUVASSA MIIA JUTILA Miia Jutila syntyi Espoossa, mutta vietti suurimman osan lapsuudestaan Järvenpäässä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna Nykyään Miia asuu Oulussa aviopuolisonsa ja neljän lapsensa kanssa. URAVALINTA Miian uravalintaan ovat vaikuttaneet paljon hänen omat vanhempansa. Äiti on koulutukseltaan fyysikko, ja toimi matemaattisten aineiden opettajana. Koulussa Miian vahvimmat aineet olivatkin matemaattiset aineet, vaikka koulu myös kokonaisuutena meni hyvin. Tuotantotalouden yritysmaailman kiinnostus on lähtöisin puolestaan isältä, joka perusti palvelualan yrityksen Miian ollessa yläasteikäinen. Tässä yhteydessä Miia on nähnyt yrittäjän arkea sekä sitä, mitä kaikkea yrityksen toiminta tarkoittaa. Tuotantotalouden valitseminen ei ollut Miialle itsestäänselvyys. Käytyään TKK:n infotilaisuudessa kavereidensa kanssa Miia päätyi laittamaan hakupaperit fysiikan koulutusohjelman lisäksi teknillisen korkeakoulun yhteisvalintaan. Tuotantotalouden koulutusohjelman hän valitsi opinto-oppaan ja muiden materiaalien perusteella, sillä se vaikutti mielenkiintoisimmalta. Oulu päätyi ykköspaikkakunnaksi siksi, että nuori naisen alku halusi muuttaa opiskelemaan mahdollisimman kauas kotoa. Siinä vaiheessa Miia ei osannut ajatella ulkomailla opiskelua. 12

14 OULUUN Muutto Ouluun auttoi Miian mukaan itsenäistymisen alkuun, kun hänen piti ottaa täysi vastuu omasta elämästään. Hän ei voinut käydä joka viikonloppu vierailulla kotona. Välillä oli tietenkin kova ikävä, varsinkin ensimmäisenä syksynä. Ensimmäinen syksy oli muutenkin työläs, ja välillä Miia jopa mietti opintoalan vaihtamista. Miia muistelee huvittuneena sitä, kun kotiin soittaakseen hänen oli varattava läjä kolikoita kolikkopuhelinta varten. Sopeutuminen oli loppujen lopuksi kuitenkin nopeaa. Loppua kohti opinnot alkoivat tuntua todella mielenkiintoisilta. Miian vuosikurssi oli toinen vuosikurssi, joka on aloittanut opinnot Oulun Tuotantotalouden osastolla. Pieni sisäänottomäärä (reilut 20 opiskelijaa) takasi pienen ja tiiviin ryhmän. Porukassa opiskeltiin samaa tahtia ensimmäiset kaksi vuotta. Miian mukaan oli mukavaa tehdä yhteistyötä opiskelukavereiden kanssa tentteihin valmistautumisessa ja luentomateriaalien keräämisessä. Hän on myös sitä mieltä, että pieni ryhmäkoko ja tiivis ryhmä auttavat opintojen etenemisessä ja opiskelumaailmaan sisälle pääsemisessä. KESÄTÖISTÄ DIPLOMITYÖHÖN Pahimmat 90-luvun alun lamavuodet olivat käynnissä Miian opiskeluaikana, joten kesätöiden löytäminen varsinkin Oulusta oli haasteellista. Tämän ongelman Miia ratkaisi käymällä Etelä-Suomessa töissä. Opintojen loppupuolella Miia haki LK-products -nimiseen yritykseen töihin. Paikka täytettiin lopulta sisäisen haun kautta, mutta työhaastattelu poiki diplomityöpaikan. Tätä Miia pitää osoituksena siitä, ettei kaikki mene aina suorinta tietä. Hänen uransa onkin muodostunut avautuneiden mahdollisuuksien mukaan. Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua hyvin monenlaisiin työtehtäviin. Diplomityön aiheena oli Laatupalkinto ja prosessijohtaminen toiminnan kehittämisen välineinä tietoliikennealan yrityksessä. LK-products oli juuri saanut rakennetua oman laatujärjestelmänsä ja hankkinut ISO sertifikaatin. Laatupäällikkö pohti seuraavaa suuntaa ja tavoitetta, joilla varmistettaisiin se, ettei yrityksessä jämähdettäisi tälle tasolle. Alettiin tutkia laatupalkintoja, niiden kriteerejä sekä prosessijohtamista. Diplomityön kirjoittamisen aikana Miia kävi läpi paljon laatuasioita, historiaa sekä laatutyökaluja. Tästä on ollut hyötyä työelämässä, sillä diplomityövaiheen myötä mukaan tullut laatu on kulkenut punaisena lankana Miian uralla. Tuotantotalouden koulutusohjelmaan kuului 1990-luvun alussa laatuun liittyviä opintoja, myös syventäviä. Laatuasiat olivatkin Miian mielestä jo koulussa mielenkiintoisia, mutta niin olivat monet muutkin. Näin ollen Miia ei tiennyt vielä opiskeluaikoinaan, että laatujohtaminen on se tuotantotalouden ala, jonka parissa hän haluaa tehdä tulevaisuudessa töitä. Tuotantotalouden vahvuuden Miia näkeekin alan laajuudessa. TYÖURA Miia valmistui vuonna Hän sai viralliset paperit käteensä ja toisen lapsensa heti seuraavana yönä. Valmistumisen jälkeen hän jäi äitiyslomalle. Kesäkuussa 1996 Miia haki ja pääsi töihin. Ensimmäinen työpaikka oli Nokia Networksissa. Miia toimi laatuinsinöörinä huolehtien muun muassa tuotekehityksen laadusta, sisäisistä arvioinneista, itsearvioinneista, tuoteturvallisuus asioista sekä laatutoimintojen globaalista tukemisesta. Vuosituhannen vaihteessa perhe muutti Texasiin miehen päästyä ulkomaan komennukselle. Miia haki siinä vaiheessa Nokia Mobile Phonesin puolelle ja toimi Texasissa Program quality leaderina jo markkinoilla olevien tuotteiden puolella. Perhe lähti ulkomaille sillä ajatuksella, että on kaksi vuotta pois ja palaa takaisin Suomeen, sillä siellä odotti vuoden 1996 jouluksi valmistunut omakotitalo. Miia näkee työskentelyajan ulkomailla eräänä suurimmista onnistumisistaan. Se antoi hänelle paljon. Tuona aikana hänen piti sopeutua uuteen asuinmaahan ja järjestellä asioita sekä oppia toimimaan täysin vieraskielisessä Yritykset ovat hyötyneet Miian osaamisesta niin, että tuotteiden ja toiminnan laatu on parantunut. Tätä voidaan mitata myös rahassa, esimerkiksi matkapuhelinprojekteissa pienempinä takuukustannuksina ja parempana asiakastyytyväisyytenä. ympäristössä. Lähtö oli eräänlainen kasvukynnys. Ulkomailta Miialle jäi ymmärrys tai tieto siitä, että muuallakin kuin Suomessa voi elää vuoden loppupuolella perhe palasi Suomeen, ja Miia tuli töihin Ouluun matkapuhelinten kehitykseen. Hänen työtehtävänsä oli Program quality manager tuotekehitysvaiheen matkapuhelinhankkeissa. Miian toimenkuvaan kuuluivat tuotekehityksen aikaiset hankkeen toimintaan ja puhelimen kehitykseen liittyvät laatuasiat, kuten johtamiskäytännöt, tuotelaatu ja tuotteen luotettavuus. Miia työskenteli niin yksittäisen tuoteprojektin kuin myös tuoteperheen tasolla kuusi vuotta. Näin ollen Miia tuntee tuotteen elinkaaren aikaisesta vaiheesta ylläpitoon asti. Tämän jälkeen Miia toimi pari vuotta laatuosaston operational exellence -tiimissä toiminnan kehittämistehtävissä. 13

15 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA Keväällä 2009 Nokialla oli hyvä mahdollisuus hakea uusia työpaikkoja organisaatiomuutosten ansiosta. Miian nykyinen työpaikka on organisaatiossa, joka kerää globaalisti käyttäjäkokemuspalautetta kehitysvaiheessa olevista Nokian tuotteista ensisijaisesti tuotekehityksen tarpeisiin. OSAAMISTA, VAHVUUKSIA JA HAASTEITA Miian mielestä tuotantotalouden opinnoista on ollut hyötyä alkuvaiheessa uraa varsinkin. Tutkinto on hyvä valtti: se vaikutti siihen, että hän tuli valituksi mielenkiintoisiin tehtäviin. Henkisen pääoman kannalta Miia on hyötynyt tuotantotalouden opinnoista siten, että on saanut hankittua kokonaisvaltaisen ymmärryksen yritystoiminnasta. Nykyisessä työssään hän hyödyntää muun muassa tuotekehityksen ymmärrystä, laatujohtamista, projektijohtajuutta, projektiympäristössä ja kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä toimimista, toiminnankehityskokemusta sekä sitä, miten saada muutosprojekti läpi ja PowerPointin kulmaan kirjoitetut ajatukset muuttumaan toiminnaksi. Miian kolme menestystekijää ovat kyky hahmottaa kokonaisuuksia, kyky toimia virtuaalisissa verkostoissa kansainvälisesti sekä määrätietoisuus ja sinnikkyys tehdä asiat loppuun asti. Yritykset ovat hyötyneet Miian osaamisesta niin, että tuotteiden ja toiminnan laatu on parantunut. Tätä voidaan mitata myös rahassa, esimerkiksi matkapuhelinprojekteissa pienempinä takuukustannuksina ja parempana asiakastyytyväisyytenä. Miialle työ merkitsee toimeentuloa. Hänelle ei kuitenkaan riitä, että saa palkan. On tärkeää, että työn kokee merkitykselliseksi, siinä voi vaikuttaa johonkin ja saada aikaan sellaista, josta on hyötyä muille. Miian mielestä työpaikan ihmissuhteet ovat tärkeitä. Työssä tulee pystyä oppimaan ja kehittymään. Työntekijänä Miia on tavoite-orientoitunut: työtehtävien tulee olla selkeästi sovittuja ja tavoitteiden selvillä. Suurena ulkoisena haasteena urallaan Miia näkee nykyisen työnantajansa tilanteen, joka on myös julkisesti ollut paljon esillä. Muutosta on ollut muutenkin toimialalla rajusti, ja vaikka Miia on kasvanut siihen, että muutoksiin tulee sopeutua, tämä on erilainen haaste. Erityisesti tulee huolehtia siitä, miten jaksaa töissä ja pitää itsensä motivoituneena. Toistuvat YT-neuvottelut ja henkilöstön vähennyskierrokset ovat rankkoja sekä heille, joiden työt päättyvät, että myös heille, joiden työt jatkuvat. INSPIROIVIA IHMISIÄ Miesvaltaisessa opiskelu- ja työympäristössä kasvanut Miia on erityisesti inspiroitunut vahvoista naisjohtajista ja heidän toimintatavoistaan ja käyttäytymisestään. Esimerkiksi Facebookin COO Sheryl Sandberg ja hänen puheensa Barnardin valmistujille toukokuussa 2011 inspiroivat Miiaa. Sandberg puhui erityisesti siitä, millaista on olla naisena työelämässä ja miten voi toimia paremmin. Neuvojana, opastajana ja keskustelukumppanina Miialla on ollut useita erittäin hyviä esimiehiä sekä joitakin kollegoita, jotka ovat toimineet ikään kuin mentorin roolissa. Erittäin tärkeä ihminen, joka on vaikuttanut siihen, kuka Miia on, sekä tukenut ja kannustanut elämässä paljon, on oma puoliso. NEUVOJA TULEVILLE TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMI-INSINÖÖREILLE Miia kehottaa tuotantotalouden opiskelijoita olemaan rohkeita ja asettamaan tavoitteet korkealle. Hänen mukaansa kannattaa pyrkiä tehtäviin, jotka mieltää merkityksellisiksi ja mielenkiintoisiksi. Kun Miia valmistui, oli hyvin vähän tietoa siitä, millaisiin työtehtäviin tuotantotalouden diplomi-insinöörit voivat hakea ja missä tehtävissä toimia. Kannattaa tutkia sitä, missä tehtävissä tuotantotaloutta aikanaan opiskelleet ovat ja miten he kokevat elämänsä ja uransa. Lisäksi kannattaa pitää huoli siitä, että elämä kokonaisuutena pysyy hallinnassa. Konkreettinen vaara on, että työstä tulee ympärivuorokautinen harrastus. Tällä tavoin polttaa itsensä pian loppuun. Elämässä olisi hyvä olla myös tärkeitä ihmissuhteita, aikaa itselle, jotain harrastuksia ja muuta mielekästä vapaa-ajan viettoa. Lisäksi Miia muistuttaa, että ihminen ei valmistuessaan ole vielä valmis: on pystyttävä sopeutumaan muutokseen. TULEVAISUUS Urallaan Miia kokee olevansa tällä hetkellä risteyskohdassa. Työelämää on pitkästi takana ja pitkästi edessä. Opinnoista on jo aikaa, ja vaikka töissä on ollut koulutusta, Miiasta tuntuu, että hänellä itsellään alkaa olla tarve päivittää omaehtoisesti omia tietojaan ja omaa osaamistaan. Miia toivoo, että hänellä on myös tulevaisuudessa mahdollisuus toimia mielenkiintoisissa ja merkityksellisissä tehtävissä, jotka liittyvät kansainväliseen liiketoimintaan. Miian unelmana on päästä myötävaikuttamaan siihen, että Suomi ja Oulun seutu kehittyvät ja että täällä olisi myös tulevaisuudessa mahdollisuus työskennellä ja elää hyvää elämää. 14

16 O U L U N Y L I O P I S TO - T U OTA N TOTA L O U D E N O S A S TO 3 0 V U OT TA KIRJOITTANUT: JANI JÄMSÄ HENKILÖKUVASSA MIRJA VÄÄNÄNEN Mirja Väänänen syntyi Porvoossa, mutta jo parin vuoden iässä Mirja ja hänen vanhempansa muuttivat Kiiminkiin. Pian asuinpaikka vaihtui Haukiputaaksi, jossa Mirja kävi koulunsa. Koulu-ura alkoi Kiviniemen ala-asteelta, josta se jatkui Kellon yläasteelle ja viimein Haukiputaan lukioon, josta Mirja myös kirjoitti ylioppilaaksi. Mirjan äiti on koulutukseltaan insinööri, ja Mirja kokee perineensä loogisen ajattelukyvyn äidiltään. Toisaalta hän on myös ollut isän oma pieni tyttö, joka varmasti on osaltaan vaikuttanut siihen, kuka Mirja on nyt. Ei siis ole olemassa yksittäistä tapahtumaa lapsuudessa tai nuoruudessa, joka olisi muokannut hänen elämäänsä suuresti. Tuotantotalous ei ollut ainoa opiskeluvaihtoehto Mirjalle. Hän kävi aloja läpi laidasta laitaan, kun opiskelupaikan valinta tuli ajankohtaiseksi lukiossa. Lapsena Mirja haaveili eläinlääkäriksi pääsemisestä, mutta mielenkiinto sitä kohtaan oli hiipunut ikää tullessa lisää. Pitkä matematiikka ja fysiikka kuitenkin houkuttelivat häntä tekniikan alalle. Yhtenä päävaihtoehdoista olivat myös toimintaterapeutin opinnot. Mirja kävi pääsykokeissa, mutta ei läpäissyt niitä ja päätyi Tuotantotalouden osastolle Ouluun. Tähän varmasti vaikutti myös se, että Mirjaa ei kiinnostanut pelkästään tekniikka, vaan häntä oli aina kiehtonut organisatoriset asiat ja kehittämistyö. Tuotantotaloudessa niitä voi opiskella. Vaikka Mirja mietti useiden eri opiskeluvaihtoehtojen välillä, Tuotantotalouden osasto on ollut hänen ainoa opiskelupaikkansa. Mirja aloitti tuotantotalouden opinnot vuonna 1998 ja valmistui Tuotantotaloudesta tai muista teknillisen tiedekunnan osastoista Mirjalla ei ollut aiempaa kokemusta, eikä kukaan hänen perheestään ole opiskellut aiemmin Oulun yliopistossa tai TKK:ssa. Kovin moni hänen sukulaisistaan ei omaa korkeakoulutusta, mutta hänen äitinsä on koulutukseltaan insinööri, ja muutama serkku on suorittanut korkeakouluopintoja kandidaatin vaiheeseen saakka. Kouluajat tuovat Mirjalle hyviä muistoja mieleen. Heillä oli todella tiivis viiden hengen tyttöporukka, jolla he pitivät hauskaa yhdessä. Hauskanpito ei kuitenkaan rajoittunut tähän viiteen henkeen, vaan koko vuosikurssi oli mukana riennoissa. Yksi Mirjan mieleenpainuvimmista muistoista on fuksisuunnistus, mutta monia muitakin tapahtumia on jäänyt mieleen. Mirjalla on useita kavereita opiskeluajoilta, ja he kävivät jopa pitkään yhteisillä vaellusretkillä valmistumisen jälkeen. Yhteydenpito on nyt hieman vähentynyt, sillä jokaisella on oma perhe, joka nousee tärkeimmäksi asiaksi. Sosiaaliset mediat ovat kuitenkin helpottaneet yhteydenpitoa. Mirjalla on muistoja myös työnteosta opiskeluaikoina, sillä jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Mirja pääsi toimihenkilöharjoitteluun Haukiputaalle silloiselle Nokialle. Hän toimi siellä tuotannonsuunnittelussa, mutta kuitenkin lähellä asiakasrajapintaa. Työ oli oikein mieluinen Mirjalle, ja hän työskenteli samassa paikassa myös seuraavan kesän. Tällöin työtehtävät olivat hieman muuttuneet, mutta positiiviseen suuntaan, sillä ne olivat lähentyneet asiakasrajapintaa entisestään. Mirja piti työstä myös siksi, että se liittyi hyvin konkreettisesti omiin opintoihin tuotantotalouden osastolla. Ennen valmistumistaan Mirja kokeili suurempaa työyhteisöä kesätöissä Nokia Networksilla (nykyinen Nokia Siemens Networks) Ruskossa. Hänestä työyhteisö oli kuin muurahaispesä, eikä hän pitänyt siellä työskentelemisestä. Haukiputaan ympäristö sopi Mirjalle huomattavasti paremmin. Diplomityöaiheen etsimisen Mirja aloitti jo kesätöiden ohessa. Hän kyseli sitä Nokia Networksilta, mutta sieltä ei sopivaa aihetta löytynyt. Nokia Networks kuitenkin ehdotti Mirjalle, että he keksisivät jonkin aiheen, josta hän voisi tehdä työn. Silloin Mirja heräsi miettimään, miksi hän edes on siellä. Loppujen lopuksi diplomityön aihe löytyi tuotantotalouden osastolta Pekka Kessiltä. Tätä voidaan pitää suurena sattumana, sillä Mirja ei edes etsi- 15

17 Työ, jota Mirja tekee tällä hetkellä, on ollut erilaisten intuitioiden ja sattumien seuraus. Vasta väitöskirjaa tehdessään hän huomasi tuotantotalouden diplomi-insinöörin osaamisen tarkoituksen. Hän on yrittänyt viestittää osaamista opiskelijoille mahdollisimman hyvin, mutta ei ole varma, onko pystynyt siihen. Matka opintojen tieltä kohti uran kehitystä on konkretisoinut Mirjan lukioainyt aihetta osastolta, vaan kävi otolliseen aikaan Kessin huoneessa. Pekalla oli sopiva projekti meneillään, ja Mirja sai aiheen diplomityölleen. Aiheeksi tuli Oulun alueen merkittävät teknologiat Diplomityöllä on ollut suuri merkitys, sillä Mirja työskentelee edelleenkin tuotantotalouden osastolla. Mirjalla ei ole ollut monia työpaikkoja uransa aikana. Kesätöiden lisäksi hän on työskennellyt vain tuotantotalouden osastolla. Osastolla hänellä on kuitenkin ollut erilaisia työtehtäviä, mutta päätyönantaja on ollut aina sama. Hän aloitti tutkimusprofessorin assistenttina, ja tässä yhteydessä hän sai toimia myös opetustehtävissä tutkimuksen lisäksi. Erinäköisten työtehtävien välissä Mirja vietti äitiyslomaa, jolta palatessaan hän tuli opintoneuvojaksi ja suunnittelijaksi osastolle. Nykyisin hänen virallinen tittelinsä on tutkijatohtori, ja hän työskentelee opintoneuvonnassa. Nykyisen tittelin myötä työn kuva on tutkimuspainotteisempi kuin aiemmin. Tuotantotalouden opinnot ovat antaneet Mirjalle mahdollisuuden luoda uraa yliopistossa. Hän sai perusopintojen kautta mahdollisuuden toteuttaa lukioaikaista haavettaan organisaatioiden kehittämisestä. Tuotantotalouden opinnot ovat antaneet Mirjalle mahdollisuuden luoda uraa yliopistossa. Hän sai perusopintojen kautta mahdollisuuden toteuttaa lukioaikaista haavettaan organisaatioiden kehittämisestä. Kuitenkin vasta jatko-opinnot ovat antaneet Mirjalle lopullisen tietotaidon organisaatioista ja niiden kehittämisestä. Pelkästään perusopinnot eivät hänelle riittäneet, ja hän on itse tietoisesti hakenut lisää tietoa. Mirjan tärkeimmät osaamiset, joita hän hyödyntää työssään, ovat looginen ajattelukyky, syy-seuraus-suhteiden hahmottaminen, esiintymistaito ja kuuntelemistaito. Loogisen ajattelukyvyn hän sai jo syntyessään äidiltään, ja se on kehittynyt matematiikan opiskeluiden ansiosta. Akateemiset opinnot ovat kokonaisuudessaan auttaneet Mirjaa hahmottamaan erilaisia syy-seuraus-suhteita ja muutenkin antaneet mahdollisuuden oppia abstraktimpaa ajattelua. Esiintymistaitoihin hän panosti opiskeluaikaan paljon. Hän harjoitteli peilin edessä ja kertasi esimerkiksi käsien asentoja. Taito esiintyä tulee nykyisin Mirjalla selkärangasta ja hän pitää sitä yhtenä vahvuutenaan työelämässä. Suunnittelijan työssään Mirja huomasi, kuinka tärkeä on myös taito kuunnella ihmistä. Se tapa, jolla läsnäolo tuodaan esille, on mahdollista saavuttaa vain harjoittelemalla ja tekemällä sellaista työtä, jossa joutuu kuuntelemaan erilaisia ihmisiä. Mirja onkin suunnittelijan työssään saanut kokea ja kuulla erilaisia näkemyksiä sekä opiskelijoilta että professoreilta. Lopputuloksena hän on saanut luotua itselleen erinomaisen vahvuuden: kuuntelutaidon. Mirja aloitti jo opiskeluaikanaan opetuksen kehittämisen. Opiskeluaikana Mirja ja hänen ystäväpiirinsä tekivät laajan kurssipalautteita käsittelevän tutkimuksen. Yhdessä kavereidensa kanssa he kävivät läpi kaikki tuotantotalouden osaston kurssit ja keräsivät niistä palautteet. Systemaattisella läpikäynnillä saatiin kaikista kursseista palaute ja palautteisiin pohjautuva raportti, joka myöhemmin toimitettiin osaston opettajille. Työn tarkoituksena oli kehittää opetusta, sillä silloin ei annettu kursseista muuten palautetta. Opetuksen kehitys on siis yksi Oulun yliopiston hyötymä asia, jota Mirja on ollut tekemässä. Opetuksen kehitystä on tapahtunut jo opiskeluaikoina, mutta myös Mirjan ollessa töissä suunnittelijana Oulun yliopiston palveluksessa. Väitöskirjaa tehdessään useat yritykset hyötyivät Mirjan viestinnän tutkimuksista. Aiemmin yritykset eivät panostaneet viestintään ja viestintäsuunnitelmien laatimiseen lainkaan, mutta nykyisin se on säännöllistä kaikissa suuremmissa yrityksissä. Osaksi tähän on varmasti vaikuttanut Mirjan väitöskirja projektiviestinnästä. Yritystoiminta on ollut Mirjan mielessä useita kertoja ja hän onkin jo perustanut toiminimen. Hänellä ei kuitenkaan ole vielä ollut aikaa yrittämiseen. Assistenttiaikanaan Mirja sai hieman kokemusta yritystoiminnasta, kun hän toimi Tauno Jokisen yrityksessä hiljaisena jäsenenä. Oman toiminimen Mirja perusti voidakseen suorittaa jonkinlaista sivutoimintaa. Mielessä hänellä ovat käyneet konsultointitehtävät, erilaiset koulutukset ja muut asiat, jotka liittyvät viestintään, organisaatioihin ja niiden kehittämiseen. Näiden nykyiseen työhön ja aiempiin opintoihin liittyvien tehtävien lisäksi Mirjalla on lupa vetää Shindo-ryhmiä, joiden tarkoitus on venytellä ja rentoutua ryhmässä. 16

18 kaista ajatusta organisaatioiden kehitystyöstä. Työ on Mirjalle paikka, jossa hän voi toteuttaa itseään. Se ei ole pelkästään rahaa tai toimeentuloa: tässä tapauksessa Mirja todennäköisesti toimisi jossain rahakkaammassa tehtävässä. Hän ei voi kuvitellakaan työskentelevänsä suurissa globaaleissa yrityksissä, koska tiukka kellokorttipeli, jossa vain oma lokero tulee hoitaa, ei hänen mielestään mahdollista luovaa työtä. Kehityshaluisuus ja sitoutuminen ovat sanoja, jotka kuvaavat Mirjaa työntekijänä parhaiten. Yrittäjyys on Mirjalle tulevaisuuden asia. Hänen työntekijäominaisuutensa, aktiivisuus ja päämäärätietoisuus, ovat vielä antaneet odottaa Mirjan yrittäjyyden alkua. Mirjan elämään on mahtunut useita haasteita, joista esimerkkeinä toimivat kolme seuraavaa. Yhtenä haasteena Mirjalla on ollut aikataulun hallinta ja tekemisen priorisointi. Kehityshalukkaana ja sitoutuneena ihmisenä Mirjan on ollut vaikea valita, mihin hän haluaa osallistua ja mihin hänellä riittää aikaa osallistua. Hänen on ollut haasteellista opetella valitsemaan vain harvoja asioita, joihin ottaa osaa. Toinen haaste liittyy Mirjan väitöskirjaan ja väitöstilaisuuteen. Mirja on täydellisyyttä hakeva ihminen, jonka on vaikea ottaa kritiikkiä vastaan. Väitöstilaisuus on periaatteessa pelkkää kritiikkiä, joten oli suuri haaste jo pelkästään osallistua siihen. Kuitenkin kaikki meni hyvin ja tilaisuus onnistui täydellisesti. Suunnittelijan työssään Mirja kohtasi kolmannen esimerkkihaasteen: Kuinka tuotantotalouden DI:n ydinkompetenssit voidaan määritellä? Mihin opiskelijoiden tulee keskittyä ja miten viestiä asiat, joihin kannattaa pyrkiä? Kaikki tämä on haastavaa, sillä Mirja ei voi yksin opettaa kaikkia asioita opiskelijoille, vaan myös professorit ja muut opettajat ohjaavat opiskelijoita. Onkin vaikea opastaa muita siten, että he myös pyrkisivät nostamaan opiskelijoille tärkeät asiat esille kursseilla ja harjoitustöissä. Monien onnistumistensa keskeltä Mirja valitsee suurimmaksi hänen viisi vuotiaan poikansa. Toinen tärkeä onnistuminen on ollut väitöstilaisuuden läpikäyminen menestyksekkäästi. Tämä onnistuminen on vaikuttanut positiivisesti Mirjan ura-ajatteluun ja ammatti-identiteettiin. Suuria ja merkittäviä epäonnistumisia ei Mirjan elämässä ole. Ainoa heikompi onnistuminen on ollut se, kun yksi hänen kasvattamistaan koirista ei sopeutunut elämään muiden hänen koiriensa kanssa. Hän on kuitenkin voittanut tämän haasteen ja saanut koiransa olemaan yhdessä. Työelämässä Mirja inspiroituu helposti aidoista ja inhimillisistä ihmisistä. Hyvät johtajat ovat myös henkilöitä, jotka innostavat häntä. Esimerkkinä toimii yliopisto, josta hänellä on omakohtaista kokemusta. Siellä hän on tavannut useita hyviä johtajia, jotka hän tunnistaa siitä, että heidän johtamansa organisaatio toimii hyvin. Mirja on hyvin inspiroitunut Oulun yliopiston ATK-keskuksesta ja kirjastosta. Molemmat ovat osoittautuneet hyvin palveluorientoituneiksi. Tavatessaan kirjaston johtajan Mirja inspiroitui suuresti, sillä henkilö oli aivan normaali ihminen, jolla oli näkemystä, kokemusta ja tietynlaista vakautta. Nämä seikat tekivät Mirjaan vaikutuksen. Yleisesti Mirjaa siis inspiroivat hyvät johtajat, jotka tuntevat oman inhimillisyytensä ja sitä kautta luovat omat voimavaransa. Mentoreita hän pitää tärkeinä erityisesti työhön perehdyttämisessä. Erityisesti uran alkuvaiheessa työhön opastaminen on tärkeää. Esimiestehtävissä mentorointi on hänestä enemmän informaation antamista kuin perehdyttämistä. Mirjan menestystekijät ovat sosiaalisuus, sinnikkyys ja tasapainoisuus. Sosiaalisuus sisältää Mirjan mielestä kaksi erilaista puolta, jotka kertyvät kokemuksista. Sosiaaliset taidot sisältävät kuuntelutaidon, empatiataidon ja läsnäolon taidon. Näiden sosiaalisten taitojen lisäksi Mirja pitää tärkeänä sitä, että hän löytää jostain oman aikansa ja saa istua hiljaa yksin jossakin kahvilassa tai kirjastossa. Mirjan sinnikkyys tulee ilmi silloin, kun hän tekee jotain, jossa hän ei ole kovin lahjakas. Mirja suorittaa tehtävänsä aina kovalla yrityksellä ja sinnikkyydellä. Mirjan tasapainoisuus tarkoittaa sitä, että hän on pystynyt yhdistämään työn, perheen ja vapaa-ajan. Perheen ja vapaa-ajan avulla hän myös jaksaa työssään. Muiden urakehitykseen Mirjalla on selvät neuvot. Hän pitää tärkeänä oppia tuntemaan itsensä, omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Itsensä tunteminen auttaa löytämään itselleen sopivan haastavia tehtäviä, joita voi toteuttaa. Mirja ei yleensä tee pitkäaikaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Lähitulevaisuudessa hänen perheeseensä on kuitenkin tulossa lisää kotieläimiä. Nykyinen hetki on selkeyttänyt Mirjan näkemystä omasta työstään, siitä mitä hän haluaa tehdä ja missä työskennellä. Yksi mainitsemisen arvoinen teema on työskennellä DSM-matriisin parissa, joka on työkalu kompleksisten systeemien optimointiin. Tulevaisuus tulee näyttämään painottuuko tulevaisuuden töissä oma toiminimi vai tutkijan tehtävät. 17

19 HENKILÖKUVASSA ALEKSI JÄMSÄ KIRJOITTANUT: JANI JÄMSÄ Aleksi Jämsä syntyi maaliskuussa 1986 Oulussa. Koko lapsuuden, niin kauan kuin hän vain muistaa, hän on asunut Haukiputaalla. Hänen lapsuuteensa on vaikuttanut turvallinen ja vakaa ympäristö. Tästä esimerkkeinä toimivat koko ajan samana pysyneet koulu ja perhe. Peruskoulun Aleksi aloitti pienessä kyläkoulussa Jokikylässä, josta hän jatkoi isommalle Asemankylän ala-asteelle. Sieltä hänen matkansa jatkui Kirkonkylän yläasteelle ja lopulta Haukiputaan Lukioon. Sieltä hän myös kirjoitti ylioppilaaksi, tosin hieman nopeammin kuin muut, sillä parin kaverinsa kanssa hän suoritti lukio-opinnot kahdessa vuodessa. Tuotantotalous ei ollut Aleksille itsestään selvä valinta. Lukion toisen vuoden syksynä, kun he tekivät kaveriporukalla päätöksen, että kävisivät kaikki kurssit lukuvuoden loppuun mennessä ja suorittaisivat kirjoitukset pois alta, tuli valinta jatko-opinnoista ajankohtaiseksi. Silloin Aleksi mietti teknillisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan välillä, kumpi sopisi hänelle paremmin. Lopulliseen päätökseen tuotantotalouden valinnasta vaikuttivat hyvät lähtöpisteet, sillä hyvin menneiden kirjoitusten jälkeen hän tiesi, että pääsisi suoraan sisälle tuotantotalouteen, eikä pääsykokeista tarvitsisi murehtia. Tuotantotalouden hän valitsi myös siksi, että talous ja liike-elämä ovat aina olleet enemmän hänen sydäntään lähellä kuin täysin tekniset alat. Kaiken tämän jälkeen hänen valintansa tuntui luonnolliselta. Aleksi aloitti opinnot tuotantotaloudessa vuonna 2005 ja valmistui sieltä Muissa paikoissa hän ei ole opiskellut, mutta opintojensa ohessa hän suoritti logistiikan sivuaineen, joka sisälsi perusopinnot, 25 opintopistettä, taloustieteellisessä tiedekunnassa. Aleksin perheenjäsenistä kukaan ei ole aiemmin opiskellut tuotantotaloutta. Tällä hetkellä hänen pikkuveljensä opiskelee taloustieteitä ja pikkusiskonsa ei vielä ole opiskeluiässä. Kauempia sukulaisia opiskelee teknillisillä aloilla, muun muassa tuotantotaloudessa. Aleksin muistot kouluajoilta ovat hyvin positiivisia. Hän ei opiskeluaikanaan ollut mikään juhlijatyyppi, vaan keskittyi töissä ja koulussa käymiseen. Muistot liittyvät kavereihin ja yhteisiin ryhmätöihin. Myös kiltahuonebiljardit ja -pokerit ovat jääneet hänen mieleensä. Vanhoihin opiskelukavereihin hänellä on yhä yhteyksiä joko työhön tai vapaa-aikaan liittyen. 18

20 Osa Aleksin kouluaikojen muistoista liittyy työskentelyyn opiskelun ohessa. Hän löysi työpaikan Inex Partnersin varastolta kerääjänä ja teki töitä lähes koko opiskeluajan. Varastotöissä hän vietti useamman vuoden, josta siirtyi myöhemmin Nokia Siemens Networksille kesätöihin ostajaksi. Varastotyö helpotti Aleksin koulunkäyntiä rahallisesti, sillä hän sai tehdä viikonloppuja ja iltavuoroja läpi vuoden. Nokia Siemens Networksilla Aleksi vietti vain kesät, mutta talveksi projektiluontoisia tehtäviä löytyi Fortuna Partnersilta. Aiemmat työkokemukset Aleksi on hankkinut teini-ikäisenä niin sanottuna tonnityöläisenä, mutta näistä hänellä ei ole erikoisia muistoja, eivätkä ne ole vaikuttaneet hänen uraansa lainkaan. Aleksi aloitti diplomityön vuonna 2009 ja teki sen NSN:lle. Vuonna 2009 samaan aikaan diplomityön kanssa Aleksi sai NSN:ltä vakituisen työpaikan ostajana, mutta teki kuitenkin diplomityön tuotannon puolelle Leanin käyttöönoton haasteista loppukokoonpanossa. Hänen diplomityönsä oli tavallaan oman päivätyön ulkopuolella, mutta silti hän arvioi siitä olleen hyötyä tämän hetkisessä asemassaan. Diplomityön avulla hän ymmärtää paremmin laajoja kokonaisuuksia ja sitä, mitä muualla yrityksessä oikeasti tehdään. Tämän lisäksi hän ymmärtää tuotannon haasteet ja osaa kuunnella ihmisiä, jotka tuotannon puolella työskentelevät. Diplomityö loi Aleksille myös mahdollisuuden siirtyä Leanin puolelle, sillä siitä hän ymmärtää paljon. Tämänhetkisessä työssä diplomityöllä ei siis ole ollut suoranaisia vaikutuksia uraan, vaikka Aleksin kokonaisvaltainen näkökulma onkin laajentunut. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi 2010 Aleksi jatkoi vakituisessa työssään ostajana Nokia Siemens Networksilla. Aleksi on nuori ja vastavalmistunut, joten hänen uraansa ei ole vielä paljon kokemuksia kertynyt, mutta ainakin tähän asti se on ollut nousujohdanteinen. Hänen tämänhetkinen tittelinsä on Materials Execution Category Manager, eli hän vastaa materiaalien koordinoinnista muutamassa eri komponenttikategoriassa. Tällä hetkellä hänen vastuualueinaan ovat magneettiset komponentit, oskillaattorit, isolaattorit, sirkulaattorit ja SAW-filterit. Näiden komponenttien ympärillä Aleksilla on vastuu globaalista toimittajayhteistyöstä ja toimitusmallien kehittämisestä. Materiaalipuutteiden ilmetessä hän toimii ostajien ja alihankkijoiden tukena. Häntä voisi kuvailla jonkinlaiseksi yleismieheksi hankintatoimessa globaalilla tasolla. Aiemmassa ostajan tehtävässään Aleksi paini hyvin samankaltaisten ongelmien kanssa, mutta vastuualueet olivat suppeampia ja toiminta keskittyi pääasiassa vain muutamaan eri toimittajaan komponenttikategorioiden sijasta. Lisäksi ostajan toimenkuvaan kuului enemmän käytännön tehtäviä, kuten tilausten tekemistä ja varaston hallintaa. Vaikka nykyisen tittelin perässä on Manager, ei hänellä ole suoranaisia alaisia. Kuten aiemmin mainittiin, Aleksin työ on hyvin monipuolista ja siinä tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä. Tuotantotalous on antanut hänelle laajalaista osaamista yrityselämästä ja taloudesta sekä käytännön toiminnasta toimitusketjuissa. Ilman tuotantotaloutta hän tuskin olisi tällä hetkellä nykyisessä asemassaan. Aleksin vuorovaikutustaidot ovat erinomaiset ja hän pyrkii hyödyntämään niitä työssään jatkuvasti. Vaikka hänellä ei ole suoranaisia alaisia, on hänellä vetovastuu tietynlaisista virtuaalitiimeistä. Tämän vetovastuun lisäksi hän joutuu olemaan päivittäin yhteydessä tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin. Aleksin vahvuus on saada tieto ja viesti menemään läpi, mutta hän myös osaa kuunnella ja ottaa huomioon toisten mielipiteet. Kaikkeen tähän vaikuttaa kielitaito, joka Aleksilla on erinomainen. Myös esiintymistaitoja hän joutuu harjoittamaan päivittäin, mikä onkin hioutunut Aleksin omaksi vahvuudeksi. Muita osaamisia, joita hän työssään hyödyntää, ovat oman ja toimittajien toimitusketjujen tunteminen. Hänellä on hyvä käsitys siitä, mitä omassa talossa tapahtuu, mutta hän tietää myös tarkasti, miten alihankkijat ja asiakkaat toimivat. Kaikki edellä mainitut asiat liittyvät Aleksin ominaisuuksista tärkeimpään: oppimiskykyyn. Muita osaamisia, joita hän työssään hyödyntää, ovat oman ja toimittajien toimitusketjujen tunteminen. Hänellä on hyvä käsitys siitä, mitä omassa talossa tapahtuu, mutta hän tietää myös tarkasti, miten alihankkijat ja asiakkaat toimivat. Ilman oppimiskykyä Aleksi tuskin olisi näin nopeasti saanut luotua kattavaa uraa, sillä joka päivä hän kohtaa työssään jotain uutta, johon pitää sopeutua. Aleksi pitää menestymistekijöinään juuri vuorovaikutustaitoja, oppimiskykyä, sopeutumiskykyä, esiintymistaitoja ja itsevarmuuttaan. Näiden asioiden avulla hän pyrkii erottumaan massasta ja luomaan omaa uraansa. Yritykset ovat todennäköisesti hyötyneet Aleksin osaamisesta, sillä hän on saanut jatkaa työssään, ja palkka on maksettu ainakin tähän saakka. Tähän varmasti vaikuttavat ne seikat, että Aleksi ajattelee yrityksen parasta ja pyrkii aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Lukuja ei pystytä viivan alle laittamaan, mutta tulosta on 19

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta Tuotantotalous - Menestyjän valinta Sisältö Oulun yliopisto ja tekniikan opiskelu Mikä ihmeen tuotantotalous? Tutalainen työelämässä Opiskelu tutalla Opiskelun ohessa Miten haen? Yhteystiedot Oulun yliopisto

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Aija Rytioja Tuotantoinsinööri Boliden Kokkola Oy

Aija Rytioja Tuotantoinsinööri Boliden Kokkola Oy Aija Rytioja Tuotantoinsinööri Aija Rytioja syntynyt Kokkolassa 1972 opiskellut Oulussa prosessitekniikan diplomiinsinööriksi valmistunut vuonna v. 1999 työskennellyt Suomen ainoassa sinkkitehtaassa vuodesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN

MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN Valitse viisaasti valitse oikea tekniikka MIKSI OULUN YLIOPISTO Laajasti vaihtoehtoja Itsesi näköinen kokonaisuus Tiedeyhteisön jäseneksi heti Huippuopetusta

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta Valitsemisen solmukohdassa Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta 400 aloituspaikkaa 7 koulutusohjelmaa arkkitehtuuri konetekniikka prosessitekniikka ympäristötekniikka sähkötekniikka tietotekniikka tuotantotalous

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto Ohjelmassa toteutetaan uusi kehitys- ja koulutuskonsepti, jossa kehitetään sekä yritysten liiketoimintaa että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman ytimen muodostaa pitkä

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Työelämätaitoja lukiolaisille

Työelämätaitoja lukiolaisille Opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi Työelämätaitoja lukiolaisille Leena Viitanen Mirja Väänänen ZestMarkin laatima lista työelämässä tarvittavista taidoista yritysten työnhakuilmoitusten

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground Diplomi-insinööriksi Porissa Let science be your playground your Haaveissa urakehitys? Opiskele diplomi-insinööriksi Porissa! 2 Voit suorittaa johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinööritutkinnon työn

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009 OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009, n = 315 1 Tiivistettynä 2 Keskeiset tulokset 3 Kuvat 1 TIIVISTETTYNÄ Rakennusalaa opiskelee yliopistotasolla enemmän ja lahjakkaampaa ainesta kuin aikoihin. Työnteko

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Elämän kartat. yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä

Elämän kartat. yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä Elämän kartat yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä Olen oman elämäni päämies, saan tehdä itsenäisiä päätöksiä ja vastata niistä. (Samuli Palmu, Harjavalta) Elämän kartat Kartat auttavat meitä ymmärtämään,

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa

tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa Toimivia ratkaisuja monenlaisia ja tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen ja tuki Keudan aikuisopistossa Vastuukouluttajien ohjausosaaminen

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta

Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta Jussi Myllärniemi Sanna Nokelainen Eila Pajarre TTY 21.8.2013 Taustaa Yliopisto-opetuksessa arvioinnin

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely tehtiin e-lomakkeella ajalla 1.9. 31.12.2009, ja siihen vastasi 14 humanististen

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen (Otavan Opisto) OPS eläväksi -seminaari, Varkaus 31.3.2016 NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot