Onnellisuustalous: vaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onnellisuustalous: vaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvulle 9.6.2010"

Transkriptio

1 Onnellisuustalous: vaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvulle Timo Järvensivu Paavo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden t id tohtori Tutkija, kauppatieteiden t id maisteri i Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2 Vaihtoehtoa talouskasvulle ei siis voi edes ajatella? Voi tietysti ajatella, mutta kyse on juuri näistä valinnoista. Jos halutaan, että yhteiskunta tarjoaa koulutuspalveluja, terveyspalveluja, muita hyvinvointipalveluja, niin se ei onnistu ilman taloudellista kasvua. luonnonvarojakin voidaan kuluttaa kestävällä ällä tavalla. Ja tähänkin uusi kehittyvä teknologia tuo vastauksen. Ovatko aktivistit aivan väärien kysymysten äärellä? Eivät he tietysti väärien kysymysten äärellä ole. --- toisaalta sitten sitä kunnollista relevanttia vaihtoehtoa ei ole esitetty. Haastateltavana EK:n johtaja Jukka Koivisto

3 1. Talouskasvu vapaassa markkinataloudessa 2. Talouskasvu ohjatuilla markkinoilla 3. Degrowth-talous 4. Degrowth-yhteiskunta

4 Markkinoiden id tulee olla vapaita sääntelystä tä Tuotteiden ja palveluiden hinnat muodostuvat vapailla markkinoilla Luonnonvarojen väheneminen (öljy, metsät, viljelymaa, uraani, puhdas vesi, puhdas ilma) nostaa niiden markkinahintoja, mikä pakottaa löytämään vaihtoehtoisia resursseja tai säästämään ja kehittämään olemassa olevia Hintamekanismi ohjaa vähenevien luonnonvarojen säästämiseen ja niistä huolehtimiseen

5 Niin kauan kuin luonnon tuhoaminen ja ihmisten riistäminen on halpaa, markkinat käytännössä jatkavat luonnon tuhoamista ja ihmisten riistämistä Mikään ei takaa, että vapaasti ohjautuva hintamekanismi ohjaa luonnon kannalta hyvien resurssien käyttöön hyvyys riippuu yksilöiden preferensseistä Jos/kun markkinat eivät kykene moraalisiin valintoihin, niin tarvitaan markkinoiden sääntelyä

6 Ymmärretään, että markkinoita tulee ohjata Pyritään ennakoimaan ja estämään haitalliset ulkoisvaikutukset ennen kuin niistä tulee ongelmia Poliittisella tasolla edistetään markkinoiden toimintaa ja talouskasvua, mutta tietyin ohjausmekanismein: Asetetaan rajoituksia luonnon saastuttamiselle ja luonnonvarojen käytölle Epäoikeudenmukainen ihmisten kohtelu estetään Tuetaan ympäristön hyvinvointia i i sekä työllisyyttä edistävää ää innovointia, esim. vihreä talous, green new deal Perustuu olettamukseen, että teknologian ja kulutusrakenteen kehittyminen irtikytkee talouskasvun haitallisista ulkoisvaikutuksistaan (OECD, UNEP, kansalliset hallitukset)

7 (Jackson 2009)

8 (Jackson 2009)

9 Rockström et al. (2009)

10 Talouskasvun maksimointi edellyttää riskien ja tuotto-odotusten välistä optimointia Nyt olemme kohtaamassa systeemitason riskin, jota markkinoilla ei voida tasata toimijoiden kesken: ympäristön kantokyvyn romahtaminen Tätä riskiä ei voi optimoida, koska toteutuessaan se romahduttaa koko systeemin Ja kun ei voida optimoida, on edettävä varovaisuusperiaatteen mukaisesti

11 Talouskasvun absoluuttinen irtikytkeminen kaikista haitallisista ulkoisvaikutuksistaan ei ole näköpiirissä (Jackson 2009) Teknologisen kehityksen ja kulutusrakenteen edistymisen lisäksi tarvitaan todennäköisesti (ainakin lyhyellä aikavälillä) hallittua talouslaskua, jotta katastrofin riski voitaisiin varmasti välttää

12 Ymmärretään, että jatkuvasti kasvava talous on todennäköisesti mahdoton ilman haittavaikutusten a kasvua Politiikassa pyritään hallittuun talouslaskuun tai ei-kasvuun Tarvitaan uusia makroekonomisia malleja: Talouslasku, l markkinoiden toimivuus sekä luonnon ja ihmisten hyvinvointi voivat toteutua yhtäaikaisesti (esim. Victor 2010) Herman Dale: Steady State Economy On tärkeää mitata oikeita asioita, vrt. BKT, GPI, onnellisuus Tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia talouslaskusta Rajoituksia luonnon saastuttamiselle ja ihmisten epäoikeudenmukaiselle kohtelulle Rajoitetaan materiaalista tuotantoa ja kulutusta Tuetaan luonnon ja ihmisten hyvinvointia edistävää työtä ja innovaatioita mutta ei talouskasvun pakosta Jaetaan työtä tasaisemmin ja keskimäärinkin vähennetään työntekoa (Jackson 2009, Ulvila ja Pasanen 2009)

13 Pystymmekö todella rakentamaan sellaisia makroekonomisia malleja, joilla talouslaskun oikea taso kyetään määrittelemään? Syntyykö vain uusi globaali kilpailu kenen talous laskee vähiten Voidaanko talouskasvun yhteiskuntaan ajaa talouslaskua ilman, että se kriisiytyy? Jatkammeko vain samaa markkinatalouden oravanpyörää, joka on lopultakin hallitsematon vaikka kuinka paljon pyrimme ennakoimaan ja mallintamaan?

14 (Jackson 2009)

15 Luonnon hyvinvointi Ihmiskunnan hyvinvointi Talouden hyvinvointi

16 Ymmärretään, että ihmisen kyky y optimoida talousjärjestelmän hyötyjä ja haittoja on rajallinen Politiikassa pyritään rakentamaan luontoa ja ihmisiä aidosti arvostavaa yhteiskuntaa: Talouden ylivaltaa pyritään pakenemaan ihmiskunnan keskeisenä merkitysjärjestelmänä Taloudelle määritellään aidosti välineen rooli Pyritään rakentamaan tilalle uusi huolenpidon merkitysjärjestelmä Hyvinvointityön pääperiaatteeksi varovaisuusperiaate, ei maksimointi- tai optimointiperiaate (Fournier 2008, White 2009, Jackson 2009)

17 Markkinatalous ei ole luonto- ja ihmisvastainen sinällään Silti nykyiset markkinatalouden ihanteet ovat barbaarisia : voittaminen, yksilön vapaa voitontavoittelu, rahan ja muiden toissijaisten asioiden kerääminen, statuskilpailu Nämä barbaariset ihanteet johtavat luonnon ja ihmisten haitalliseen välineellistämiseen Ei-barbaarinen yhteiskunta: Asettaa keskiöön luonnon ja ihmisen itseisarvoina Ymmärtää, että kaikkea ei voida teknisrationaalisesti mallintaa ja optimoida (White 2009: The Barbaric Heart)

18 baarine oikeu aisuus i-barb htuus, muk E koh rbaari nen: ittami nen, vattam minen Ba vo kas Julkinen: politiikka, virkamiehet Kansalaiset: vapaa-aika, vapaaehtoiset Degrowth-yhteiskunta Degrowth-talous Kommunismi, i keskusohjaus Yksityinen: yritykset, työntekijät en: dens Pohjoismainen hyvinvointi- yhteiskunta Vihreä markkina- talous Kapitalismi, vapaa markkinatalous

19 Politiikka takaisin politiikkaan (mm. Tuomas Nevanlinna, Slavoj Žižek) Politiikasta on tullut vaihtoehdotonta talouskasvun hallinnointia, jossa on paljon pakkoja Arvokeskustelu k takaisin i yhteiskuntaan Ensimmäinen askel: pako nykyisen markkinatalouden välineellistävästä vallasta ja merkitysjärjestelmästä (Fournier 2008) Seuraavat askeleet: degrowth-talouskeskustelun jatkaminen, uudet poliittiset i ideologiat, i uudet utopiat hyvinvointi keskustelun keskiöön Sivistyksen vaaliminen takaisin politiikan keskiöön (sivistys mahdollistaa kyseenalaistavan ja osallistuvan kansalaisuuden)

20 Ovatko vain talouskasvua lisäävät innovaatiot sallittuja? Entä kulttuuriin, arvopohjaan ja sosiaalisuuteen liittyvät innovaatiot, jotka lisäävät ihmisten ja luonnon hyvinvointia, mutta joiden sivutuote on talouslasku? Entä jos keksisimme uuden kokonaissysteemin, jossa hyvinvointi olisi vapaa talouskasvusta eikö tämän keksimiseen kannattaisi juuri nyt panostaa verovaroja suurellakin riskillä? Taloustieteen ja rauhan Nobelit vuonna 2050?

21 Lisätietoa degrowthista: fi.wikipedia.org/degrowth

22

23 Decomposition of global energy-related CO2 emission changes at the global scale for three historical and three future decades. Sources: IEA data World Energy Outlook 2006 (IEA, 2006a)

24 Ihmiset ovat kuluttajia ja tuottajia tt Luonto on talousjärjestelmässä tuotannontekijä tai luonnonsuojelukohde Kansakunnan hyvyys = talouskasvu, kilpailukyky Hyvinvointi = vakaat markkinat, vakaa talouskasvu Luonnon ja ihmisten i kärsimys = haitallinen ulkoisvaikutus ik Ihmisten eriarvoistaminen = työnteon kannustavuus Raha eli vaihdon väline etäännyttää ostajan ostoksen todellisista haittavaikutuksista Osakeyhtiö eli rajoitetun vastuun voitontavoittelu vieraannuttaa yrittäjän pitkäaikaisesta vastuustaan

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

TALOUS- KASVUSTA. Robin Hahnel

TALOUS- KASVUSTA. Robin Hahnel TALOUS- KASVUSTA Robin Hahnel TALOUS- KASVUSTA Robin Hahnel ISBN 978-952-67649-6-2 i Parecon Finland ry on demokraattiseen ja ekologisesti kestävään talouteen paneutunut, puoluepoliittisesti sitoutumaton,

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Talouspoliittinen ohjelma Hallituksen esitys liittokokoukselle 24.10.2009

Lisätiedot

Ekologinen talous LUONTO MARKKINOILLA KASVUN ANATOMIA ROBIN HAHNEL ECUADORIN ÖLJYALOITE. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2012

Ekologinen talous LUONTO MARKKINOILLA KASVUN ANATOMIA ROBIN HAHNEL ECUADORIN ÖLJYALOITE. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2012 Ekologinen talous yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2012 LUONTO MARKKINOILLA KASVUN ANATOMIA ROBIN HAHNEL ECUADORIN ÖLJYALOITE Kaikkihan me tänne synnymme karvattomina ja siivettöminä ja huudamme ruokaa.

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon

Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon Antti Alaja ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2011

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

OSALLISUUS- TALOUS HAASTAA PUUTTEELLISET MARKKINA- RAKENTEET

OSALLISUUS- TALOUS HAASTAA PUUTTEELLISET MARKKINA- RAKENTEET 050 Peruste #4 2013 tuotanto OSALLISUUS- TALOUS HAASTAA PUUTTEELLISET MARKKINA- RAKENTEET Osallisuustalous on malli, joka hylkää sekä kapitalismin että keskusjohtoisen suunnitelmatalouden. Osallisuustaloudessa

Lisätiedot

oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen

oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 048 NÄKÖKULMA Peruste #1 2012 12 tietä oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen alexis j. passadakis & matthias schmelzer 12 tietä oikeuden mukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 049 1)

Lisätiedot

Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen

Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen Stadin Aikapankin jäsenien näkemyksiä nykyisen rahajärjestelmän ja sen uudistamisen ympäristövaikutuksista Lauri Väisänen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1 Sisällysluettelo Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1. Nykytilanne 2. Näennäistä luonnonsuojelua, näennäistä vihreyttä 2.1 Kapitalismin viherpesu 2.2 Esimerkki yhtiöstä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous HELSINKI 2012 Julkaisija: Vihreä Sivistysliitto ry Fredrikinkatu 33 A 00120 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

itsellesi jonkin määrän koulutusta, mutta sinun on varmaan vaikea myydä se sama koulutus eteenpäin jollekulle toiselle.

itsellesi jonkin määrän koulutusta, mutta sinun on varmaan vaikea myydä se sama koulutus eteenpäin jollekulle toiselle. Koulutuksen arvo Suomen Kasvatustieteellinen seura teki haastavan päätöksen valitessaan vuoden 2014 teemaksi Koulutuksen arvon. Tuskin olisi voinut hankalampaa ja moniulotteisempaa - jos kohta myöskään

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA Miten nopeutuva teknologinen kehitys muuttaa yhteiskuntaamme ja miten siihen tulisi poliittisesti vastata? VILLE-VEIKKO MASTOMÄKI JA JAAKKO STENHÄLL SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

MUsTarinda Keynes 2013

MUsTarinda Keynes 2013 Mustar inda Keynes 2013 sisältö 2013 1 Päätoimittajalta 4 Keynesin käsitys hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta Teppo Eskelinen 11 Vaihtokaupasta rahatalouteen Lauri Holappa 20 Bloomsburyn Maynard Keynes

Lisätiedot

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.)

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen suunnittelu: Marko von Konow Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-267-2 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Tuotanto YHTEIS- RESURSSIT RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS VIERAANTUMINEN. yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013

Tuotanto YHTEIS- RESURSSIT RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS VIERAANTUMINEN. yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013 Tuotanto yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013 YHTEIS- RESURSSIT VIERAANTUMINEN RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS Vaikka siirtyminen hajautettuun tuotantoon on ehkä väistämätöntä, on vielä epäselvää,

Lisätiedot

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Tämä kirjoitus esittelee modernin julkistalouden tutkimuksen

Lisätiedot

The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe

The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe with a case study on Finland Thomas Taussi Marko Juutinen, YTM Sakari Puisto, FT Anton Nikolenko D I S C U S S I O N P A P E R N O V E M B E R 2

Lisätiedot