asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS"

Transkriptio

1 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 3/2012 Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti Sotkamo Silver Helsingin pörssiin

2 Pääkirjoitus Hyvä aika sijoittaa Talouden kasvunäkymä on kansainvälisellä tasolla epävarma. Etelä-Euroopan maiden valtiontalouksien tasapainottaminen vaatii merkittäviä sopeutustoimia samalla, kun näiden valtioiden lainojen jälleenrahoituksen korkotasoa yritetään pitää kohtuullisena erilaisilla EU:n tukioperaatioilla. Pankkien tila kytkeytyy valtiontalouksiin. Riski rahoitusmarkkinoiden toimintahäiriöstä on otettava vakavasti. EVCA:n pääsihteeri Dörte Höppner uskoo pääomasijoitustoimialan käänteeseen, kun talousahdingossa olevien valtioiden uudistukset alkavat tuottaa tulosta. Välttämätön reunaehto käänteelle on uskottava reaalitalouden vakaus ja mielellään myös kasvunäkymä, vaikka loivakin. Institutionaaliset sijoittajat ovat katsoneet varautuneesti sijoitusmahdollisuuksia venture capital -kasvurahastoihin, kun allokaation tuottotaso on ollut heikko. Markkinat kuitenkin toimivat rationaalisesti. Epäonnistumisten myötä tiimejä poistuu markkinoilta, uutta osaamista ohjautuu toimialalle ja uudenlaisia rahastoja syntyy. Pienten ja keskisuurten yritysten kasvu tuottaa nopeimmin työpaikkoja. Teollisuussijoituksen tavoitteena on lisätä riskirahoituksen tarjontaa suomalaisille pk-yrityksille. Teollisuussijoitus hallinnoi työeläkeyhtiöiden kanssa yhdessä perustettua Kasvurahastojen Rahastoa, jonka 135 miljoonan euron pääoma tulee kohta sijoitetuksi. Ilmarisen listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Esko Torsti arvioi rahaston toimintaa tämän lehden haastattelussa. Kuluvan syksyn aikana on tarkoitus selvittää samalla periaatteella toimivan kakkosrahaston perustamisen edellytyksiä. Rahastosijoitusten ohella Teollisuussijoitus sijoittaa myös suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitukset tehdään aina markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Yksityistä rahaa pitää olla vähintään puolet sijoituksen määrästä. Merkittävissä teollisissa investoinneissa tai yritysjärjestelyissä tarvitaan kymmeniä miljoonia riskirahaa. Sijoittajista ja riskin jakajista on usein pulaa. Ilpo Kokkila on sijoitusyhtiönsä Pontoksen kautta Teollisuussijoituksen kumppanina Valmet Automotive ja Finnproteinhankkeissa. Hän kertoo näkemyksiään lehtemme haastattelussa. Tässä numerossa kerromme lisäksi ruotsalaisen Creandumin uudesta rahastosta, HR Housen yritysjärjestelyistä sekä Sotkamo Silverin listautumisesta Helsingin pörssiin. PS. Teollisuussijoituksen entiset ja nykyiset salkkuyritykset niittävät mainetta maailmalla: The Switch, Eniram ja Forchem nousivat ainoina suomalaisyrityksinä Global Cleantech Later Stage Award -kilpailun TOP 30 -listalle kilpailijan joukosta. Onnittelut! Juha Marjosola Toimitusjohtaja Kansikuvitus: Eero Pitkänen SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIDOSRYHMÄLEHTI JULKAISIJA SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY, MANNERHEIMINTIE 14 A, PL 685, HELSINKI, PUH. (09) , SIJOITUS.FI, PÄÄTOIMITTAJAT JUHA MARJOSOLA, ANNA KILPELÄINEN KUSTANTAJA SANOMA MAGAZINES FINLAND OY TOIMI- TUS MARTTI RISTIMÄKI ULKOASU ANU PYYKKÖ PAINO PAINOYHTYMÄ OY 2012 ISSN OSOITEMUUTOKSET 2

3 4 Kasvu 2 PÄÄKIRJOITUS Kuva: Susanna kekkonen Kuva: Robert Lindström Kuva: istockphoto Kuva: EVCA PÄÄOMASIJOITUSALAN ROOLI VAHVISTUU EUROOPASSA EVCA:n Dörte Höppner arvioi, että pääomasijoitusalalla on hyvät kasvunäkymät, kunhan Eurooppa pääsee talouskriisistä. SUOMESTA ENTISTÄ KIINNOSTAVAMPI Teollisuussijoitus sijoitti Creandumin rahastoon houkutellakseen ulkomaista pääomaa Suomeen. PALVELUYRITYKSILLE LISÄÄ KOKOA Henkilöstöpalveluyhtiö HR House vauhdittaa kasvuaan yritysjärjestelyillä. Isommat yrityskokonaisuudet ovat eduksi palvelualojen kehitykselle. KASVURAHOITUS LUO TYÖPAIKKOJA Kasvurahoitus on erittäin tärkeää uudelle yritystoiminnalle, korostaa Ilmarisen Esko Torsti. UUSI KAIVOSYHTIÖ PÖRSSIIN Sotkamo Silverin rinnakkaislistautuminen tuo kotimaista kaivosalaa Helsingin pörssiin. PITKÄJÄNTEINEN SIJOITTAJA Vuorineuvos Ilpo Kokkila suosii sijoittamisessa pitkäjänteisyyttä. Sijoituskohteiden pitää sopia omaan ajatusmaailmaan. KOLUMNI Nyt kannattaa panostaa pk-yritysten kasvuun, korostaa Antti Kummu. AJANKOHTAISTA Osakeanti vauhdittaa Keliberin litiumhanketta Keski-Pohjanmaalla. 14 3

4 Markkinat Maailmantalouden epävarmuus vähentää institutionaalisten sijoittajien mielenkiintoa pääomasijoitustoimialaa kohtaan. Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen pääsihteeri Dörte Höppner arvioi silti alan kasvunäkymät myönteisiksi. Eurooppa oikealla polulla Te k s t i N i n a G a r l o K u v a E V C A euroopan talous ei elvy nopeasti, mutta Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n pääsihteeri Dörte Höppner uskoo edustamansa toimialan käänteeseen, kunhan talousahdingossa olevien valtioiden uudistukset alkavat tuottaa tulosta. Vaikka kukaan ei voi ennustaa, mihin suuntaan maailmantalous on menossa, sektorin tiedetään kiinnostavan vaikeissakin taloudellisissa oloissa. Pääomasijoittamisessahan on kyse nimenomaan sellaisten yritysten tunnistamisesta, joilla on kasvupotentiaalia. Tulevaisuuden mahdollisia menestyjiä on aina, aivan kuten it-kuplan puhkeamisen jälkeen. Nyt on itse asiassa paras aika sijoittaa yrityksiin tai ostaa yrityksiä, sillä hinnat ovat alhaiset, Höppner sanoo. Höppner on haluton syyttämään yksinomaan euroalueen kriisiä pääomasijoitustoimialan tämän hetkisistä vaikeuksista. Maailmanlaajuinen talouskriisi vaimentaa institutionaalisten sijoittajien kiinnostusta pääomasijoittamiseen. Höppnerin mielestä Euroopan hallitukset ovat jo ryhtyneet oikeanlaisiin toimiin palauttaakseen sijoittajien luottamusta alueeseen. Nämä säästötoimet ja talousreformit tulevatkin ajan myötä näkymään myös pääomasijoitustoimialan virkistymisenä Euroopassa. Euroopan hallitukset ja euroalueen maat antavat erittäin selkeitä viestejä siitä, että ne ymmärtävät, että niiden täytyy tehdä kotiläksynsä ja toteuttaa talousuudistuksia. Elämme kovia aikoja juuri nyt, mutta kipeät uudistukset tulevat lopulta maksamaan itsensä takaisin. Kymmenisen vuotta sitten Saksa oli Euroopan sairas potilas, mutta maa teki useita työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksia, jotka nyt alkavat kantaa hedelmää. REAALITALOUDEN VAUHDITTAJIA Höppnerin mukaan pääomasijoitustoimialalla voi olla merkittävä rooli eurokriisistä toipumisessa. Vaikka pelot pankkien vakavaraisuudesta ovatkin voimissaan erityisesti monissa Etelä-Euroopan maissa, pääomasijoittajat voivat tarjota paljon kaivattuja varoja yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Alan yritykset voivat tarjota 42 68%

5 pääomaa yrityksille, joista voi tulla kansallisia tai kansainvälisiä menestystarinoita. Pääomasijoitusyhtiöt ovat toisaalta hyvin valikoivia. Ne sijoittavat vain sellaisiin yrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali. Tämä on oikeastaan paras seikka talouskasvun kannalta, sillä juuri nämä yritykset todella ansaitsevat pääomaa ja niillä on kyky menestyä. TIUKENNUKSET HUOLESTUTTAVAT Puhuttaessa Euroopan unionin suunnitelmista tiukentaa otettaan alan yrittäjiin Höppner on varovaisen optimistinen. Jotkut suunnitelluista säännöksistä - erityisesti sellaiset, jotka eivät suoranaisesti liity pääomasijoitustoimialaan - voivat kuitenkin saada aikaan tahattomia kielteisiä vaikutuksia talouteen. Esimerkiksi AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) lisää alan yhtiöiden kustannuksia sekä tarkoittaa byrokratian lisääntymistä. Toisaalta tiukempaa sääntelyä tarvitaan ajoittain, kuten nykyisessä taloustilanteessa. On kuitenkin olemassa muita suunniteltuja rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyviä tiukennuksia, jotka huolestuttavat. Tiukennukset kohdistuvat etenkin institutionaalisiin sijoittajiin, kuten vakuutusyhtiöihin ja eläkerahastoihin. Höppner sanoo, että erityisesti pienet vakuutusyhtiöt kokevat Solvenssi II -direktiivin säännöksiin suunniteltujen muutosten rajoittavan toimintaansa, sillä muutokset voivat rajoittaa yhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoitusinstrumentteihin. Jos EU toteuttaa suunnitelmansa ensi kesäkuussa, vakuutusyhtiöiden riskiluokitus kasvaa, mikäli ne sijoittavat esimerkiksi listaamattomiin yhtiöihin. Kyseiset yritykset voivat välttää korkeamman riskiluokituksen vain, mikäli ne perustavat oman sisäisen riskiluokitusmallin. Tämä olisi kuitenkin hyvin kallis toteutettavaksi kenties liian kallis pienemmille vakuutusyhtiöille. Tämä huolestuttaa meitä, sillä jos vakuutusyhtiöt pystyvät investoimaan aikaisempaa vähemmän listaamattomiin yrityksiin, reaalitalouteen olisi käytettävissä vähemmän pääomaa. EU suunnittelee asettavansa samankaltaisia vaatimuksia myös eläkerahastojen toimintaan tämä olisi selkeästi Pääomasijoitustoimialalla voi olla merkittävä rooli eurokriisistä toipumisessa. epäasianmukaista, koska ne ovat hyvin erilaisia kuin vakuutusyhtiöt. Toisaalta, EU:n suunnittelema niin sanottu Horizon aloite osoittaa halua auttaa pk-yrityksiä rahoituksen saannissa, ja tämä on erittäin myönteinen asia myös meidän alamme kannalta, Höppner sanoo. Noin 85 prosenttia kaikista niistä Euroopan yrityksistä, jotka saavat pääomasijoituksen, on pk-yrityksiä, joten pidämme tätä aloitetta erittäin hyödyllisenä. Julkisen riskipääomarahoituksen lisääminen ei saisi olla kuitenkaan alan pitkän aikavälin ratkaisu. Meidän täytyy pyrkiä lisäämään erityisesti yksityisen pääomarahoituksen määrää, sillä nyt jo 40 prosenttia riskipääomarahoituksesta tulee jo julkisilta tahoilta ja tämän tulisi muuttua ajan myötä. Pääomasijoitusten jakauma Suomessa SUOMESSA KASVUYRI- TYSTEN pääomasijoituksista oli viime vuonna lähes puolet peräisin julkisista lähteistä. Pääomasijoitustoimiala on luonteeltaan syklistä ja julkisen sektorin tavoitteena on tasoittaa suhdanteiden aiheuttamaa vaihtelua kasvuyritysten pääomarahoituksen tarjonnassa. Pidemmällä aikavälillä pyrkimyksenä on siirtää painopistettä markkinaehtoisen ja yksityisen pääoman johdolla toimivan pääomasijoitusmarkkinan suuntaan. 100% Yksityinen (milj. ) Julkinen (milj. ) Lähde: FVCA 5

6 Case 6

7 UUTTA KANSAINVÄLISTÄ PÄÄOMAA Teollisuussijoitus sijoitti Creandum III -rahastoon houkutellakseen kansainvälistä pääomaa Suomeen. Te k s t i R a n d e l W e l l s K u v a t A i t o j a i S t o c k p h o t o teollisuussijoitus jatkaa sijoitustoimintaansa myös haastavina aikoina. Se sitoutuu sijoituskohteisiinsa pitkäksi aikaa suhdanteista riippumatta. Kasvuvaiheen pääomasijoituksien osuus sijoituksistamme on melko suuri moniin institutionaalisiin sijoittajiin verrattuna, sanoo rahastosijoituksista vastaava johtaja Anne Riekki. Olemme valtion omistama yhtiö, ja tehtävämme on edistää suomalaista liiketoimintaa. Siksi olemme eri asemassa kuin monet muut sijoittajat, mikä vaikuttaa toimintaamme, Riekki lisää. Teollisuussijoituksen erityistehtävä on tärkeä etenkin silloin, kun rahoitusmarkkinoiden tilanne ei ole suotuisa uusille rahastoille. Teollisuussijoitukselle annetun tehtävän kannalta on yhtä lailla tärkeää, että se voi sijoittaa myös ulkomaisiin rahastoihin. Yhtiö on sijoittanut muun muassa ruotsalaisen Creandumin hallinnoimiin rahastoihin houkutellakseen kansainvälistä pääomaa Suomeen. Teollisuussijoitus antoi toukokuussa 7,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Creandum III -rahastoon. Edellisen sijoituksensa Creandumin rahastoihin Teollisuussijoitus teki viitisen vuotta sitten. Olemme tulleet siihen tulokseen, että meidän pitää panostaa myös kansainvälisiin tiimeihin, jotka toimivat aktiivisesti Suomen markkinoilla, Riekki sanoo. Haluamme kannustaa niitä jatkamaan toimintaansa Suomessa ja tuomaan tänne osaamista ja uutta pääomaa. UUSIA KYKYJÄ Creandum ei aseta erityisiä maantieteellisiä tavoitteita, koska on mahdotonta ennustaa, missä päin avautuu parhaita mahdollisuuksia, sanoo Creandumin partneri Staffan Helgesson. Suomen kiinnostavuus on mielestämme kasvanut merkittävästi parin, kolmen viime vuoden aikana. Tähän on kaksi syytä. Suomessa on yhä enemmän yrittäjiä, jotka ovat huomanneet, että heillä on mahdollisuus luoda kansainvälinen yritys kotimaassa. Suurin syy on varmaankin Nokia. Pienen maan markkinoita hallitseva korkean teknologian yhtiö on luonnollinen valinta koulutusjärjestelmästä valmistuville uusille kyvyille. Tämä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Nyt Suomen tilanne on muuttunut: Nokia ei enää ole johtava toimija. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki vaihtoehtojaan pohtivat työntekijät valitsevat startup-yrityksen. Yrityksille on kuitenkin tarjolla selvästi enemmän kyvykkäitä työnhakijoita kuin muutama vuosi sitten. Ruotsalaisille tilanne on tuttu. Ruotsin teknologiateollisuutta aiemmin hallinnut Ericsson supisti viime vuosikymmenen alussa merkittävästi toimintaansa. It-jätin henkilöstömäärä pieneni nopeasti työntekijästä työntekijään. Tilannetta pidettiin tuolloin katastrofina, mutta siitä oli tosiasiassa hyötyä Ruotsille, aloitteleville yrityksille ja pääomasijoittajille. Muutos synnytti spin-off-yrityksiä, uusia yrityksiä ja paljon muuta toimintaa, Helgesson kertoo. 7

8 Staffan Helgesson Nokian tilanne voi tuntua suomalaisista pahalta. Mielestäni siitä on kuitenkin hyötyä Suomen taloudelle ajan mittaan. Monipuolinen teknologiateollisuus on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin yksi suuri toimija, Helgesson korostaa. Creandumilla on kokenut tiimi, joka on toiminut jo kauan aktiivisesti Pohjoismaiden markkinoilla. Heillä on myös kiinnostava kansainvälinen suhdeverkosto, Anne Riekki sanoo. Se on tärkeä osa lisäarvoa, jota sijoitustiimit voivat tuoda suomalaisille yrityksille. Nykyään useimmat uudet teknologiat ja palvelut ovat maailmanlaajuisia. Uusien tuotteiden on toimittava myös niiden alkuperämaan ulkopuolella. Teollisuuden kehityksen ja sijoitusten seuraaminen laajasta näkökulmasta etenkin Pohjoismaissa hyödyttää Suomea ennen pitkää. UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Creandum keskittyy edelleen IT-sektoriin. Yhtiö etsii uusia mahdollisuuksia kuluttajapalveluissa (noin 40 prosenttia sijoituksista), ohjelmistoissa (40 prosenttia) ja laitteissa (20 prosenttia). Ruotsalainen Creandum on sijoittanut muun muassa suomalaiseen Aito Technologiesiin, joka kehittää ohjelmistoja asiakkuuden hallintaan ja asiakkaiden analysointiin. Creandum III -rahaston on tarkoitus tehdä sijoitusta viiden vuoden aikana. Suomi on ollut perinteisesti melko vahva ohjelmistokehityksessä. Creandum näkee kuitenkin kiinnostavia mahdollisuuksia kuluttajamarkkinoilla, jotka ovat aiemmin olleet Ruotsin vahvaa aluetta. Etenkin pelimarkkinat vaikuttavat mielenkiintoisilta. Täytyy kuitenkin muistaa, että kiinnostavilta vaikuttavista alueista ei välttämättä tule meille painopistealueita, Helgesson sanoo. Mahdollisuuksia voi olla muuallakin, joten pidämme korvat auki, jotta varmasti kuulemme niistä ennen muita. SUOTUISA SIJOITUSILMASTO Creandumin edustajat käyvät Suomessa viikoittain. Suomessa on nyt hankevirtaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Siksi olemmekin päivittäneet Suomea koskevaa ennustettamme, Helgesson kertoo. Rahastot, joiden neuvonantajina toimimme, ovat tehneet tänä vuonna jo kaksi sijoitusta, joista toisen Suomeen. Pääoman lisäksi Creandum tarjoaa suomalaisille yrityksille niiden kipeästi kaipaamaa kansainvälistä näkökulmaa. Yhtiö auttaa yrityksiä selviämään alkuvaiheen ongelmista vahvan kansainvälisen verkostonsa avulla. Tiimissämme on lujaa osaamista. Olemme tehneet vuosien myötä yhteistyötä erittäin monen kansainvälisesti laajentuneen yrityksen kanssa, Helgesson sanoo. Olemme myös löytäneet oikeat ihmiset auttamaan yrityksiä ja hankkineet niille jatkosijoittajia. Ruotsin ulkopuolella yhtiö ei toimi koskaan yksin. Creandum-rahastot sijoittavat aina paikallisen kumppanin kanssa, Helgesson kertoo. Näin Creandumilla on aina edustaja paikan päällä. Paikallisen kumppanin näkemykset auttavat varmistamaan, että Creandum tekee järkeviä sijoituksia. Yhtiöllä on hyvät suhteet myös moniin suomalaisiin pääomasijoittajiin. Kannustamme paikallisia sijoittajia tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin, koska Creandum ei tee omin päin sijoituspäätöksiä Suomessa. Teollisuussijoitus on meille merkittävä kumppani, Helgesson sanoo. Arvostamme todella paljon heidän ainutlaatuista pitkän ajan näkemystään. Heillä on pitkä kokemus, ja he ymmärtävät, että menestyvien yritysten rakentaminen vie aikaa. Kun lähtee mukaan pitkäaikaisilla sijoituksilla, pääsee hyötymään myös tuloksista, Helgesson painottaa. 8

9 ase Henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin erikoistunut HR House haluaa rakentaa suuremman yrityskokonaisuuden. Se osti hiljattain valmennusyhtiö Spring Housen. Uudet osakkaat, Teollisuussijoitus ja Etera edistävät kasvutavoitteen saavuttamista. Te k s t i O l l i M a n n i n e n K u v i t u s i S t o c k p h o t o HR HOUSE tähtää markkinoita nopeampaan kasvuun FAKTA HR HOUSE Perustettu 1997 Liikevaihto 28 milj. euroa (2011) Henkilöstö 50 ja lisäksi 2200 vuokratyöntekijää Toimipisteet Helsinki, Kotka, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Tampere 9

10 Palvelut keskeinen sijoituskohde Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Heikki Vesterinen pitää henkilöstöpalvelualaa kiinnostavana sijoituskohteena, sillä alalla on paljon kasvun mahdollisuuksia. Palvelusektori on yksi keskeisiä sijoitustoimintamme painopistealueita. Salkkuyhtiöistämme viidennes toimii palvelusektorilla, Vesterinen sanoo. Henkilöstöpalvelualalle on odotettavissa keskittymistä lähivuosina ja haluamme olla edistämässä tätä rakennemuutosta. Lainsäädännön ja yhteiskuntavastuukysymysten vuoksi hän uskoo alalla menestyvän parhaiten isot toimijat, joilla on riittävät rahkeet tarjota työnantajille laadukkaita palvelukokonaisuuksia työntekijöiden välityksestä koulutukseen ja valmennukseen. Alan kasvua kiihdyttävät työnantajien muuttuvat työvoimatarpeet ja toiminnan tehostaminen, mutta myös työntekijöiden halu tehdä joustavammin töitä. Henkilöstöpalveluala helpottaa myös sesonkiluonteisten toimialojen työvoiman saatavuutta, Vesterinen sanoo. suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ostivat 40 prosentin osuuden HR House Group Oysta aiemmin tänä vuonna. HR Housen hallituksen puheenjohtaja Martti Kiuru sanoo, että uudet omistajat mahdollistavat HR Housen kasvutavoitteet ja tuovat samalla uskottavuutta koko toimialalle. Kiurun mukaan toimiala on maturoimaton ja saturoimaton, eli kehittymiselle ja kasvulle on vielä paljon tilaa. Hän uskoo toimialan keskittyvän lähivuosina ja asiakaskunnan laajentuvan, kun työnantajat tarvitsevat nopeita ja joustavia keinoja voidakseen reagoida muuttuviin työvoimatarpeisiinsa. Henkilöstöpalvelutoimiala on Suomessa hyvin sirpaleinen. Toimialalla on noin puoli tusinaa suurempaa ja pienempää yritystä. Pienemmillä yrityksillä ei ole välttämättä riittävästi resursseja tai ymmärrystä toimialan lainsäädännöllisistä vaatimuksista tai yhteiskuntavastuuseen liittyvistä kysymyksistä. Haluamme olla aktiivisesti kehittämässä toimialaa ja parantaa siten myös sen mainetta vastuullisena työllistäjänä. Toiminnan pitkäjänteisyys on tärkeää niin työnantajille kuin työntekijöille, Kiuru sanoo. Hän haluaa korostaa erityisesti toimialan yhteiskunnallista merkitystä. Tarjoamme työtä suomalaiselle yhteiskunnalle ja olemme mukana estämässä syrjäytymistä. Henkilövuok- Haluamme olla aktiivisesti kehittämässä toimialaa ja parantaa siten sen mainetta vastuullisena työllistäjänä. Martti Kiuru 10

11 Yritysostolla 60 valmentamisen ammattilaista Spring Housen varatoimitusjohtaja Anu Ahokas uskoo, että yrityskaupan ansiosta sekä Spring House että HR House voivat palvella asiakkaitaan nykyistä monipuolisemmin ja tehokkaammin. Meitä molempia yhdistää asiakaslähtöinen tapa toimia. Henkilöstöpalveluala tulee uudistumaan Suomessa ja haluamme olla alan suunnannäyttäjä, Ahokas sanoo. Hänen mukaansa työnantajat haluavat nyt rinnalleen pitkäjänteistä kehittäjää, joka tuo lisäarvoa palveluillaan. Spring House työllistää 60 valmentamisen ammattilaista. Tarjoamme valmennuksen keinoin ratkaisuja muutostilanteisiin, myynnin kehittämiseen ja työilon herättämiseen. Valmennuksissamme syntyy konkreettisia työvälineitä arjen kehittämiseen ja valmennusmenetelmämme kiihdyttävät asiakkaittemme liiketoimintaa, Ahokas lupaa. Hänen mukaansa hyvällä henkilöstöpalveluyrityksellä on onnistumisen nälkä. Onnistuminen mitataan kyvyllä tuottaa asiakkaalleen arvoa. Arvoa voi tuottaa vain ymmärtämällä laaja-alaisesti asiakasorganisaation tilanne ja tarjoamalla ratkaisuja kumppanina, Ahokas luonnehtii Spring Housen toimintatapaa. rauspalvelut madaltavat työllistymiskynnystä, nopeuttavat työllistymistä ja kerryttävät vero- ja eläketuloja, Kiuru sanoo. Henkilöstöpalvelutoimiala on kasvanut koko 2000-luvun noin 20 prosentin vuosivauhtia. Sen arvioitu liikevaihto oli viime vuonna noin 1,5 miljardia euroa ja se työllistää nyt noin prosentin Suomen työvoimasta. YRITYSOSTOJA KOLMELLA LOHKOLLA Kiurun mukaan Suomessa ollaan henkilöpalvelumarkkinan kehityksessä muutama vuosi jäljessä muusta Länsi- Euroopasta. EU-alueella henkilöpalveluiden kautta työllistyy noin 2,5 prosenttia työväestöstä. Joissakin maissa tai toimialoilla osuus on jo 5 prosenttia, Kiuru sanoo. HR House välittää nyt työvoimaa hotelli-, ravintola- ja catering-toimintoihin, kaupalle, teollisuudelle sekä tietoliikenne- ja toimistotehtäviin. Tämän lisäksi HR House on kehittänyt henkilöstöasioiden ja -tietojen hallintaan sähköisiä HR-prosesseja, joita hyödyntävät useat suuret kotimaiset työnantajat. Kiurun mukaan HR Housen tavoitteena on laajentaa edelleen osaamistaan ja tarjota asiakkailleen enemmän lisäarvopalveluja, jolloin työnantajat saavat avaimet käteen -periaatteella työntekijöiden lisäksi myös esimerkiksi koulutus-, rekrytointi-, soveltuvuus- ja arviointipalveluja. Yhtiön osaamista vahvistetaan strategisin yritysjärjestelyin. Valmennusyhtiö Spring Housen osto toi taloon laadukasta henkilöstö- ja työvoimakoulutusosaamista. Uusia yritysostoja harkitaan koko ajan. Haemme aktiivisesti sellaisia ostokohteita, jotka täydentävät toimintaamme. Ensinnäkin meitä kiinnostavat sellaiset henkilöstöpalveluyritykset, jotka tarjoavat palveluja toimialoille, joilla emme vielä itse ole. Toiseksi haluamme laajentaa maantieteellistä läsnäoloamme työmarkkinoilla. Kolmanneksi haemme yrityksiä, joilla on oman yhtiömme kaltainen palveluvalikoima. Luomalla yritysjärjestelyin isompia kokonaisuuksia syntyy kustannussäästöjä ja tehokkuutta, Kiuru sanoo. 11

12 Yhteistyö Kasvurahoitus on elintärkeää uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle. Kasvurahastojen Rahasto puolestaan on ollut viime vuosina rahastojen peruskivi. Te k s t i R i s t o P e n n a n e n K u v a I l m a r i n e n Puolen miljardin kasvusykäys FAKTA Mikä KRR? Kasvurahastojen Rahasto Ky sijoittaa kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Rahaston pääoma on 135 miljoonaa euroa, joista työeläkeyhtiöiden sitoumukset ovat 60 ja Teollisuussijoituksen 40 prosenttia. Sijoitukset ovat mahdollisia kaikille toimialoille kiinteistöjä lukuun ottamatta. KRR on antanut sijoitussitoumuksia kohderahastoihin noin 100 miljoonalla eurolla. Sijoituskausi päättyy joulukuussa KRR:n taustavoimat harkitsevat kakkosrahaston perustamista. suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus on parhaiten turvattu, kun syntyy yritystoimintaa ja intohimoa viedä asioita eteenpäin. Siinä kasvurahoitus on erittäin tärkeää, sanoo Ilmarisen listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Esko Torsti. Torsti on myös nelisen vuotta sitten perustetun Kasvurahastojen Rahaston sijoitusneuvoston puheenjohtaja. Nuo neljä vuotta ovat olleet kansainvälisen finanssikriisin vuoksi niukan rahan aikaa, jolloin erityisesti aloitusvaiheessa olevilla yrityksillä on ollut suuria haasteita pääoman hankinnassa. Tuona aikana Kasvurahastojen Rahasto (KRR) on antanut merkittävän sykäyksen uuden syntymiselle. Se on antanut sijoitussitoumuksia noin sadalla miljoonalla eurolla rahastoille, jotka ovat keränneet pääomia kaikkiaan 530 miljoonaa euroa. KRR on ollut ankkurisijoittaja yhdeksässä uudessa rahastossa, joista osa on venture- ja osa buyout-rahastoja. Venture-rahastojen sijoitusfokus vaihtelee peli- ja viihdemaailman hankkeista kasvuvaiheen cleantechhankkeisiin. Buyout-rahastot puolestaan vauhdittavat talouskasvua rahoittamalla yritysjärjestelyitä, jotka ovat usein välttämättömiä kilpailukyvyn lisäämiseksi. KRR:n salkku on erittäin kattava ja tasapainoinen etenkin, kun muistaa, että finanssikriisi on myllertänyt ympärillä koko rahaston toiminta-ajan, sanoo Torsti. Sijoittajien huoli hyvien sijoituskohteiden puutteesta on siis osoittautunut aiheettomaksi. KRR:llä on ollut jopa varaa valita kriittisellä otteella kiinnostavimmat kohteet. KANSAINVÄLISTÄ PÄÄOMAA SUOMEEN KRR ja valtion omistama Teollisuussijoitus ovat olleet uusissa rahastoissa katalyyttejä, jotka ovat vetäneet muita sijoittajia mukaan. Suomen kannalta on ollut erityisen tärkeää, että osa rahastoista on saanut ankkurisijoittajien mukaantulon jälkeen myös kansainvälisiä sijoittajia. Riskiraha on Suomelle erityisen tärkeää nyt, kun meneillään on merkittävä ict-alan rakennemuutos. Nokia-klusterista katoaa noin työpaikkaa lyhyessä ajassa. Suuri osa irtisanottavista on ict-alan ammattilaisia, joista monilla on kiinnostusta ja osaamista yrittämiseen. Suomen kannalta olisi onnettomuus, jos uusien yritysten synty kaatuisi riskirahan puutteeseen. Eurooppa on aktiiviselle riskirahoittajalle kaiken kaikkiaan kiinnostava toimialue, sillä vanhalla mantereella on virinnyt etenkin uusien teknologiayritysten perustamisinto. Euroopassa on syntynyt esimerkiksi KRR tarjosi mahdollisuuden tehdä sijoitus asiantuntevan tahon kautta. Samalla saatoimme itse keskittyä omaan leipälajiimme, sanoo Ilmarisen listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Esko Torsti. 12

13 monia internetliiketoimintaratkaisuja, joita on kopioitu USA:ssa. Amerikkalaiset riskirahoittajat ja kaupallistajat ovat kuitenkin usein eurooppalaisia aggressiivisempia. VAUHTIA MONELLA SARALLA Työeläkeyhtiöille Teollisuussijoituksen hallinnoima KRR tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa pienemmän kokoluokan rahastoihin, joihin niiden voisi olla muuten vaikea sijoittaa. Pääosin KRR on sijoittanut vakiintuneiden toimijoiden kriittisen massan omaaviin rahastoihin. Lisäksi KRR:n vahvuutena on ollut uusien tiimien tukeminen ja erikoistuminen. KRR:n salkkuun on valikoitunut sijoituksia myös tarkan fokuksen omaaviin rahastoihin, jotka sijoittavat lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin. KRR:n kautta suuret sijoittajat voivat hajauttaa varojaan ja riskiään tehokkaasti uusiin rahastoihin. Suurilla sijoittajilla on aina haaste sijoittaa parhaalla mahdolliselle tavalla sekä aloittaviin että kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin. KRR tarjosi mahdollisuuden tehdä sijoitus asiantuntevan tahon kautta. Samalla saatoimme itse keskittyä omaan leipälajiimme, sanoo Esko Torsti. Yhteiskunnan tulevaisuus on parhaiten turvattu, kun syntyy yritystoimintaa ja intohimoa. Esko Torsti 13

14 Case Uusi kaivosyhtiö HELSINGIN PÖRSSIIN Sotkamo Silverin listautuminen tuo kotimaista kaivosalaa Helsingin pörssiin. Ennestään yhtiö on listattuna Tukholman NGM-pörssissä. Te k s t i Ve l i - P e k k a L e s k e l ä K u v a t R o b e r t L i n d s t r ö m TUKHOLMAN MALLIIN Pohjoismaiset kaivosyhtiöt listautuvat perinteisesti Tukholmaan, koska siellä on pitkä perinne ja sen tuoma tietämys kaivosten omistamisesta. Sotkamo Silver pääsi sinne fuusioitumalla ruotsalaisen kaivosyhtiön kanssa. Suomalaisille sijoittajille kaivosala on vielä uutta. Kaivoksiin sijoitettiin viimeksi kymmenen vuotta sitten, kun Outokumpu oli vielä myös kaivosyhtiö. Kaivosyhtiöt listautuvat moniin kansainvälisiin pörsseihin. Niistä ostaminen on työläämpää suurempien kustannusten takia, Teollisuussijoituksen johtaja Kimmo Viertola pohtii. Lindborg painottaa yhtiön suomalaisuutta: johto ja hallitus puhuvat suomea, ja pääkonttori sijaitsee Oulussa, minne on muodostumassa suomalainen kaivososaamisen keskus. Tekninen konttori on Sotkamossa, jonka Nikkelilaakso jatkaa kasvuaan. Kaivokset vetävät kaivoss otkamo Silverin heinäkuinen rinnakkaislistautuminen antaa suomalaisille entistä paremman mahdollisuuden omistaa kotimaista kaivosteollisuutta. Ruotsissa tällä on pitkät perinteet ja sijoittajia paljon. Sotkamo Silver AB:n kotipaikka sijaitsee Tukholmassa, mutta suomalaiset omistavat yhtiöstä 70 prosenttia. Yhtiöllä on Suomessa useita hankkeita, joista pisimmällä on Sotkamon Taivaljärvellä sijaitseva hopeakaivoshanke. Toimintaa hoitaa tytäryhtiö, jonka päämaja on Oulussa ja kenttätoimisto Sotkamossa. Suomalaisella omistuksellaan Sotkamo Silverin listautuminen virkistää Helsingin pörssiä ja parantaa kaivosalan tunnettuutta sijoittajien keskuudessa. Sotkamo Silver on omassa luokassaan Talvivaaran nikkelikaivoksen kanssa. Silveriä omistavat eniten Teollisuussijoitus, Teknoventure, Ilmarinen ja yhtiön kolme perustajaa. Toimitusjohtaja Timo Lindborg omistaa yhtiöstä kymmenen prosenttia. Haluamme pitää yhtiön suomalaisena, ja siksi listauduimme myös Helsingin pörssiin. Haluamme saada myös suomalaista pääomaa tulevissa osakeanneissa, joissa keräämme pääomaa kaivoksen avaamista varten, Lindborg toteaa. 14

15 jilta ja pankeista. Työpaikkoja tulee noin 100. Kaivos toiminee pitempään, yleensä vähintään kolme kertaa kauemmin kuin alussa on varmasti tiedetty. Alan kansainvälisten sääntöjen mukaan emme voi kuitenkaan ilmoittaa muuta kuin sen, mitä tiedämme varmasti tähänastisten tutkimusten perusteella, Lindborg kertoo. Haluamme pitää yhtiön suomalaisena, ja siksi listauduimme myös Helsinkiin, kertoo Timo Lindborg (kuudes vas.) ympärillään johtoa ja hallitusjäseniä. Helsingin pörssin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl (oik.) toivottaa Sotkamo Silverin ja toimitusjohtaja Timo Lindborgin tervetulleiksi pörssiin. alaa palvelevia yrityksiä, joita kaikki seudun kaivokset tarvitsevat. Kun palveluita on paljon, on mistä valita, Viertola painottaa. Kaivoksen avaaminen varmistuu vuodenvaihteeseen mennessä. Hanke näytti kannattavalta tutkimuksessa, jota Teollisuussijoitus rahoitti osakeannin kautta. Malmia riittää ainakin yhdeksäksi vuodeksi. Avaamiseen kerätään 40 miljoonaa euroa: osa pörssistä ja loput rahoituspaketilla yksityisiltä ja julkisilta sijoitta- JALOMETALLIT HYÖTYVÄT KRIISISTÄ Euron kriisi tai Kiinan kysynnän hiipuminen eivät Lindborgia hirvitä, eivät edes Australian vaikeudet. Kiinan kysynnän hiipuminen koskee eniten rautaa, jota Australia tuottaa paljon. Samaan aikaan maa sääti mittavan kaivosveron. Jalometallit sen sijaan hyötyvät jopa euron kriisistä: ne toimivat turvasatamina silloin, kun lama uhkaa muuta taloutta, pankkeja ja dollaria. Kulta säilyttää arvoa vanhastaan, hopea nousi sen rinnalle taas muutama vuosi sitten. Hopea tuo tulevasta liikevaihdostamme 80 prosenttia, kulta 10 prosenttia, Lindborg kertoo. Hän ei usko Talvivaaran ympäristöhaasteiden haittaavan hopeakaivoksen avaamista. Kriteerit toki nousevat aina, mutta on hyvä, että ympäristönormeista pidetään kiinni. Meidänkin 31 miljoonan laiteinvestoinneistamme 13 prosenttia menee ympäristönsuojeluun, Lindborg painottaa. Yhtiön hallitusta on vahvistettu lisäämällä vastuullisen toimintaympäristön osaamista. VAKAAT NÄKYMÄT Teollisuussijoitus pitää Sotkamo Silverin listautumista hienona seikkana: se virkistää pörssiä ja parantaa kaivosalan tunnettuutta sijoittajien keskuudessa. Kimmo Viertola uskoo listautumisia tulevan enemmänkin. Hän ei myöskään usko kaivosalan taantuvan 15 vuoden taakse, jolloin kaivokset katsottiin menneisyyden alaksi Suomessa. Ei missään nimessä! Jos hinnat laskevat Kiinan ja Intian hiipumisen takia, se voi lykätä joitakin hankkeita. Mutta syvää sukellusta ei tule, koska kehittyvissä maissa yhä useammat ihmiset tarvitsevat metallista valmistettuja tuotteita. Se turvaa metallien kysynnän ja hinnan, jota tukee myös kustannusten nousu kehittyvässä maailmassa. Pitkäaikainen näkymä on vakaa, Viertola toteaa. Teollisuussijoitus jatkossakin sijoittaa hankkeisiin, joiden kehitysvaiheiden rahoittaminen poikii liikevaihtoa ja työpaikkoja harvaanasutuille alueille vuosikymmeniksi. Yrityksiä kehitetään myös hallitustyöskentelyn kautta. Kaivosalan koulutus mahdollistaa teollisen työn erämaiden keskellä. Samalla kaivokset työllistävät jalostuslaitoksia ja kaupunkien yrityksiä myös ympäristötekniikassa. Kotimaistakin työvoimaa on riittänyt: moni palaa yhä mielellään pohjoiseen luonnonläheisten harrastusten pariin, Viertola iloitsee. 15

Taustatukena bisnesenkeli

Taustatukena bisnesenkeli 2 / 2 0 1 1 MultiTouch osui kasvutrendiin Kaivosklusteri tarvitsee uusia avauksia Taustatukena bisnesenkeli S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i Pääkirjoitus

Lisätiedot

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 2/2013 Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääkirjoitus 4 Kasvu Menestystarinoita on syntynyt

Lisätiedot

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9

Uutta energiaa. öljyrahoilla. Palvelut. kasvussa. S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 Uutta energiaa öljyrahoilla Palvelut kasvussa S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 1 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1 / 2 0 0 9 Sijoituksia

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin

asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin Pääkirjoitus Intoa ja kannustimia kasvuyrittäjyyteen Kuluvan vuoden alkupuolella

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus asvu teollisuussijoitus 2/2014 Älykäs sähköjärjestelmä haukkaa työkoneiden kuluista Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääkirjoitus Kasvuvauhtia yrityksille

Lisätiedot

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun Väsymätön silmä valvoo laatua USA:n pääomasijoittajat uskovat kasvuun Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin

ei rajoja Kasvulle Energiaremontti Chip-Man: kerralla kotiin Energiaremontti kerralla kotiin Chip-Man: Kasvulle ei rajoja S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 3 / 2 0 0 9 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 3 /

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

aviisori Pelaa tai peräänny Pekka Perän kaivosyhtiö kasvaa Lontoon pörssissä Heräävä jättiläinen Brasilian talous etsii piristysruisketta

aviisori Pelaa tai peräänny Pekka Perän kaivosyhtiö kasvaa Lontoon pörssissä Heräävä jättiläinen Brasilian talous etsii piristysruisketta aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 2/2007 Pelaa tai peräänny Pekka Perän kaivosyhtiö kasvaa Lontoon pörssissä Heräävä jättiläinen Brasilian talous etsii piristysruisketta SISÄLLYS 10 4 8 10

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ Tekesin 1 Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 1 2015 näköalat Sijoituksilla kasvuun SIVUT 10-23 SIVU 18 Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SIVU 26 SUUNNANNÄYTTÄJÄ Debyyttipelillä latauslistojen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ. Kestävän kasvun kumppani LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA

EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ. Kestävän kasvun kumppani LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA PwC:N ASIAKASLEHTI Kestävän kasvun kumppani EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1 ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA STÉPHANE GARELLI: UUDET SÄÄNNÖT PELIIN sisältö

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta Yhteistoiminnalla työviihtyvyyttä ja kilpailukykyä s. 40 Viro ymmärtää yrityksiä s. 34 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2012 Palkkakehitys painaa vaihtotasetta sivu 14 Millaisia insinöörejä tarvitaan

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot