Valmistautuminen tilintarkastukseen. HAUS Mirka Laasonen, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistautuminen tilintarkastukseen. HAUS 1.12.2010 Mirka Laasonen, VTT"

Transkriptio

1 Valmistautuminen tilintarkastukseen HAUS Mirka Laasonen, VTT

2 2 Tilintarkastus: koska ja kuka sen voi tehdä? Organisaatio ja projekti voidaan tarkastaa kolmella tasolla: 1. "Perus" tilintarkastus (Certificate on the Financial Statements) Kohdistuu aina yhteen projektiin sen keston aikana Grant Agreement, Annex II, Section 2, kohta II.4 2. Komission tilintarkastus Ad hoc tyyppinen, komissio valitsee tarkastuksen kohteen ja ilmoittaa siitä osapuolelle kirjeellä. Kirjeessä pyydetään ottamaan yhteyttä komission valitsemaan tilintarkastajaan/firmaan tarkastusajankohdan sopimiseksi. Kirjeen liitteenä on lista etukäteen toimitettavista dokumenteista. Grant Agreement, Annex II, Section 3, kohta II.22 Komission tekemien tilintarkastusten määrä on lisääntynyt! Arviolta joka 3. hankkeen osapuoli tulee tarkastetuksi komission toimesta! 3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastus (European Court of Auditors, ECA) Voi seurata komission tilintarkastuksesta tai tulla erillisenä tarkastuksena Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artikla 248

3 3 Certificate on the financial statements (CFS) Sopimusosapuolen tulee suorittaa tilintarkastus kun kustannuksia vastaava kumulatiivinen EU:n rahoitusosuus saavuttaa :n rajan tai ylittää sen. Tilintarkastus budjetoidaan hakuvaiheessa ja tarve kartoitetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä. Jos projekti kestää 2 vuotta tai vähemmän, tilintarkastus yleensä projektin lopussa Jos Certificate on the Methodology, tilintarkastus on tehtävä projektin lopussa Jos komission rahoitusosuus jää alle , tilintarkastusta ei tarvita ollenkaan. Tilintarkastuksen voi suorittaa: Yksityinen tilintarkastaja (external auditor) tai julkisorganisaatiossa omaan henkilökuntaan kuuluva tarkastaja (competent public officer). Ulkopuolisen tilintarkastajan tekemä tarkastus on alihankintaa (subcontracting, ensisijainen management kulu). Organisaation kuuluvan henkilön tekemä tarkastus on henkilöstökulua (personnel). Vahvistettava sopimusneuvotteluvaiheessa kumpaa käyttää.

4 4 Certificate on the financial statements (CFS) 2/2 Tilintarkastustoimiston valinta tehtävä hankintalain säädösten mukaan (kilpailutus). Kannattaa käyttää samaa toimistoa kaikkiin tarkastuksiin. Näin syntyy hyvä kumppanuussuhde ja organisaation käytännöt tulevat tutuksi. Tarkastusprosessiin kuuluu myös neuvonta - muutoksiin ja pulmatilanteisiin voi ja saa kysyä neuvoa. Tilintarkastus on projektin suora kustannus Raportoidaan Management-aktiviteetin Subcontracting -kategoriassa. Alkuperäinen lausunto Independent Report on Factual Findings ja Terms of reference (ToR) toimitetaan komissiolle Form C:n mukana. Jos projektissa on mukana kolmas osapuoli, määräytyy raja partnerin ja kolmannen osapuolen yhteenlasketusta komission rahoitusosuudesta

5 5 Tilintarkastus: esimerkki 1 (3-vuotinen projekti) Komission rahoitusosuus 1. vuonna: ei tilintarkastusta Komission rahoitusosuus 2. vuonna: tilintarkastuslausunto vaaditaan, koska 1. ja 2. kauden kustannuksia vastaava Euroopan Unionin rahoitusosuus ylittää tarkastusrajan ( = ) Komission rahoitusosuus 3. vuonna: ei tilintarkastusta, koska tarkastuksen jälkeen kertynyt kustannuksi vastaava rahoitusosuus jää alle o EU:n rahoitusosuus koko projektin aikana o Komission tarkastus on mahdollinen koska tahansa!

6 6 Tilintarkastus: esimerkki 2 (3-vuotinen projekti) Komission rahoitusosuus 1. vuonna: ei tilintarkastusta Komission rahoitusosuus 2. vuonna: ei tilintarkastusta ( ) Komission rahoitusosuus 3. vuonna: ei tilintarkastusta ( ) EU:n rahoitusosuus koko projektin aikana Tilintarkastustodistusta ei siis vaadita ko. projektin aikana, koska komission rahoitusosuus jää alle o Huom! Komissio voi tehdä oman auditoinnin eli tämä ei poista osapuolen velvoitteita hoitaa asioita asianmukaisesti ja systemaattisesti. o Huom! Mahdolliset budjettimuutokset saattavat tuoda mukanaan tilintarkastusvelvoitteen mikäli EU:n rahoitusosuus kasvaa alkuperäisestä suunnitellusta.

7 7 Tilintarkastus: esimerkki 3 (2-vuotinen projekti) Komission rahoitusosuus 1. vuonna: ei tilintarkasta Komission rahoitusosuus 2. vuonna: tilintarkastus vaaditaan ( > ) o EU:n rahoitusosuus koko projektin aikana o Tilintarkastuslausunto vaaditaan 2-vuotisissa projekteissa vasta projektin päätyttyä.

8 8 Vaadittavat tilintarkastusdokumentit Tilintarkastuksen vaatimukset on määritelty avustussopimuksen liitteessä Annex VII Form D (Terms of reference for the certificate of financial statements). Vaadittavat dokumentit: Letter of Representation (LoR - johdon vastuukirje) Terms of Reference (ToR - toimeksiantokirje) Independent Report of Factual Findings (tilintarkastuslausunto + Procedures performed by the Auditor taulukko komissioon toimitetaan partnerin ja tilintarkastajan allekirjoittama Terms of Reference, tilintarkastajan allekirjoittama Independent Report of Factual Findings sekä Procedures performed by the Auditor taulukko Huom! Letter of Representation on vain partnerin ja tilintarkastustoimiston välinen, ei toimiteta komissioon, säilytettävä CFS:n liitteenä Lisätietoa tilintarkastusvaatimuksista Cordiksesta: Find a Document Guidance notes for beneficiaries and auditors on certificates issued by external auditors Huom! Päivitetty versio tulossa vuoden 2012 alussa!!!

9 9 Mitä tilintarkastuksessa tapahtuu? Koordinaattori lähettää konsortiolle viestin talousraportoinnin aikataulusta sekä vaaditusta dokumenteista. Osapuolen tulee itse seurata omaa kustannuskertymäänsä ja tarkistaa tuleeko tilintarkastus ja tarvitaanko tilintarkastuslausunto Jos tilintarkastus vaaditaan, sovitaan tilintarkastusaika. Huom! Raportointikauden päättyminen + 60 pv varmista että pysyt aikataulussa etkä viivästytä konsortion raportointia ja raportoinnin submitoimista komissioon! Mikäli tarkastusta ei vaadita, täytetään vain Form C raportointikauden aikana syntyneistä kustannuksista Tilintarkastajat käyvät läpi: Organisaatiokohtaista tietoa: Projektilaskentakäytännöt Yleiskustannuslaskenta Projektikohtaista tietoa: Tuloslaskelman ja tapahtumalokin sekä tositteet: ostolaskut, matkalaskut ym.) Tuntikirjaukset ja työaikaraportit. Tehtyjen työaikojen on oltava todenmukaisia Palkkatiedot henkilöittäin, työsopimukset tarkastetaan kerran projektin aikana. Hankinnat ja hankintoihin liittyvät dokumentit, palvelujen ostot, muut kulut

10 10 Mitä tilintarkastuksessa tapahtuu? Tilintarkastaja käy läpi projektia koskevaa aineistoa ja tositteita: ostolaskuja, matkalaskuja, työaikakirjanpitoa, palkkakustannuksia jne., projektin sopimuksia ja sopimusmuutoksiin liittyviä aineistoja (amendmentit) sekä työsuunnitelmaa. Tarkastus alkaa yleensä yhteispalaverilla, jossa ovat läsnä projektin taloudesta vastaava henkilö, projektipäällikkö ja tilintarkastaja(t). Varmista, että vastuuhenkilöt ovat tavoitettavissa koko tarkastuksen ajan. Aloituspalaverissa on hyvä käydä läpi mikä organisaation rooli on hankkeessa, mitkä ovat projektin tavoitteet, mitkä ovat olleet suurimmat kustannuserät tähän saakka ja mitä hankkeessa on tehty/saavutettu ja kuinka työt ovat edenneet. Tarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat esittävät tarkentavia kysymyksiä kustannuksista ja tositteista ja pyytävät lisäselvityksiä. Tilintarkastuslausunto liitteineen ja Form C toimitetaan koordinaattorille ja koordinaattori toimittaa ne keskitetysti komissioon. Partnerit eivät koskaan lähetä raportteja tai dokumentteja suoraan komissioon! Tilintarkastus on paitsi tarkastelun paikka mutta myös oppimismahdollisuus - oivallinen tilaisuus esittää kysymyksiä ja saada tarkennuksia sekä käytäntöihin että komission talousohjeistuksen tulkintoihin ja niissä ilmenneisiin pulmakohtiin!

11 11 Vinkkejä Muista, että tilintarkastajia voi konsultoida jo raportointikauden kuluessa tai vaikka jo projektin alkaessa, jos näyttää siltä, että projektiin liittyy esimerkiksi projektilaitteita tai itse rakennettavia laitteita tai jotakin muuta sellaista mikä vaatii etukäteen selvittelyä. Varaa tilintarkastusaika hyvissä ajoin huomioi raportoinnin määräajat komissioon. Dokumentit on toimitettava aikarajan puitteissa turhien viivästysten välttämiseksi. Puuttuvat dokumentit keskeyttävät raportoinnin evaluoinnin ja asia on ns. jäissä kunnes kaikki tarvittava on toimitettu komissioon. Komissio voi halutessaan edetä ilman puuttuvia dokumentteja mutta samalla ongelmat siirtyvät seuraavaan kauden raportointiin. Etukäteismateriaali antaa tilintarkastajalle mahdollisuuden tutustua projektiin jo ennen varsinaista tarkastusta. Tässä yhteydessä voi esimerkiksi kysyä jonkun kuluerän hyväksyttävyydestä tai missä kulukategoriassa ko. kustannus tulee tilintarkastajan näkemyksen mukaan raportoida (Esimerkiksi palvelun osto).

12 12 Vinkkejä, jatkuu Kerää tarvittava materiaali ajoissa! Aineiston huolellinen koonti vie aikaa mutta säästää vaivaa tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen aikana nousee esiin kysymyksiä ja lisäselvitystä vaativia asioita, joten talousvastaavan kannattaa varautua toimittamaan pyydetyt tarkennukset ja lisätiedot mieluiten jo tarkastuspäivän aikana. Tilintarkastajien tarkkuus vaihtelee tarkastajittain Tilintarkastajan kysymyksiin on hyvä vastata ripeästi ja mahdollisimman pian tarkastuksen jälkeen. Mikäli et saa kaikkea tarvittavaa toimitettua saman päivän aikana pyydä lista puuttuvista asioista ja toimita kaikki tarvittavat lisäselvitykset kerralla. o Muidenkin tahojen tietämystä voidaan tarvita tarkastuksen läpiviemisessä (esim. HR, kirjanpito, laskentapäällikkö, hankintaorganisaatio, ) o Joskus käydään syvällistäkin keskustelua komission ohjeistuksista ja säännöksistä, muutoksista ja epäkohdista. Hyödynnä siis tilaisuutesi - tilintarkastukset ovat oivallinen paikka oppia uutta ja saada lisätietoa!

13 13 Mahdollisia ongelmatilanteita o Arvonlisäverot ja muut verot esimerkiksi matkakustannusten yhteydessä, palvelujen ostot ulkomailta (esimerkiksi tilavuokrat ja kokousjärjestelyt). o Dokumentoi tilaamasi palvelut ja muu tarvittava. Säilytä sähköpostikirjeenvaihto! Myös komission kanssa käyty kirjeenvaihto! o Laitekustannukset (erikoislaitekäytöt, laitevuokrat, poistot) miten tuntihinnat on laskettu ja mitä kulueriä sisältyy yleiskustannuksiin ja mitä laitteen käytöstä veloitettuun tuntihintaan. o Edustuskulut ja mahdolliset tarpeettomat kustannukset. Tilintarkastajat arvioivat myös kustannusten tarpeellisuutta. o Epäselvät laskut ja epäselvät tositteet. Varmista että aineisto on asianmukaisesti koottu ja ettei tositteita puutu. Epäselvät tositteet hylätään. Puuttuvia tositteita vastaavat kulut hylätään myös. o Alihankinnat. Alihankintasopimukset ja tilaukset tulee esittää tarkastuksen yhteydessä. Myös lopulliset valintaperusteet tulee dokumentoida kirjallisesti. Alihankintojen yhteydessä tulee osoittaa toimineensa 7. Puiteohjelman sääntöjen mukaan (olennaista transparency, equal treatment and best value for money ratio)

14 14 Komission tilintarkastus Komissiolla on oikeus milloin tahansa projektin aikana ja viisi vuotta projektin päättymisen jälkeen suorittaa oma tilintarkastus Komission tilintarkastus kohdistuu tiettyyn osallistujaorganisaatioon yksi tai useampi projekti tarkastetaan samanaikaisesti Komission suorittama tarkastus on aina selvästi laajempi kuin CFS:n saamiseksi tehtävät projektein tilintarkastukset kohdistuvat laajasti koko organisaation projektilaskentakäytäntöihin Suorittajana komission oma tilintarkastaja tai komission sopima tilintarkastustoimisto. Komissio on osoittanut aina päätilintarkastajan ja varsinaiset tarkastajat, jotka tulevat tekemään tarkastuksen paikan päälle. Tilintarkastuksen eteneminen: o Ilmoituskirje/tiedonanto, jossa komissio ilmoittaa tarkastuksen kohteen ja tarkastettavan projektin/tarkastettavat projektit sekä tarkastajan. Kirjeessä ilmoitetaan etukäteen tarvittavat tiedot/dokumentit o Kirjeen saavuttua, on otettava yhteyttä tarkastajaan ja sovittava aika ja paikka, yhteyshenkilö ym. tarkastukseen liittyvät käytännön järjestelyt o Projektin kustannukset: palkkatodistukset, maksutositteet, tuntilistat, laskukopiot, kilpailutusasiakirjat alihankinnoista, matkalaskut, rahaliikenne - koordinaattorin maksut projektin osapuolille jne. o Organisaatio: organisaation rakenne, taloustiedot, henkilöstökuvaukset, järjestelmäkuvaukset, allekirjoitusoikeudet jne.

15 15 Komission tilintarkastus, jatkuu Tarkastuksen alkupalaveri, esim. seuraavasti o Organisaation yleisesittely o Tarkastettavan projektin esittely (projektipäällikkö) o Organisaation laskentajärjestelmän sekä erityisesti projektilaskentakäytäntöjen esittely (talousvastaava, talouspäällikkö) Loppupalaveri o Tarkastaja kertoo omista havainnoistaan, mahdollisista ei-hyväksyttävistä kustannuksista, tarvittavista lisäselvityksistä jne. o Esittää tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavia kysymyksiä tulee myös tarkastuksen jälkeen ja niihin on hyvä vastata mahdollisimman pian. Loppuraportti o Tarkastaja lähettää raporttiluonnoksen kommentoitavaksi. Raportin saaminen vie aikaa ja tarkastuksen kohteen tulee esittää hyvin perusteltuja näkökohtia, jos osapuolella on raporttiin jotakin kommentoitavaa tai huomautettavaa. o Lopullinen raportti tulee yleensä useita kuukausia tarkastuksen jälkeen o Jos kaikkia raportoituja kustannuksia ei ole hyväksytty, tulee aikanaan ns. recovery order, jolla komissio perii liikaa maksetun rahoituksen takaisin tai jos komission maksuja saamatta projektissa, komissio pidättää osuuden viimeisestä maksatuksesta. o Kokemusten mukaan raportointia kannattaa pyrkiä korjaamaan jo projektin aikana (selvät tapaukset).

16 16 Komission tilintarkastus, jatkuu Huomioitavaa: Komission tarkastuksissa tehdyistä havainnoista saattaa seurata tarkastettuja projekteja laajempiakin vaikutuksia esim. jos tarkastuksessa havaittu jokin systemaattinen virhe projektien laskentakäytännöissä, joudutaan ehkä oikaisemaan kustannusraportointia taannehtivasta kaikissa 7. PO:n projekteissa tai muuttamaan käytäntöjä jatkossa Raporttien saaminen kestää, joten tarkastuksen kohteen on hyvä olla myös itse aktiivinen ja kysyä raporttia ja tilannetta tarkastajilta. Ongelmana on, että osapuolet eivät tahdo saada näitä draft -versioita nähtäväkseen ja ovat epätietoisuudessa siitä mitä tapahtuu tai odotetaanko heiltä jotakin inputtia asian eteenpäin saattamiseksi. Voi olla, että tilintarkastuksen loppuraporttia ei ole saatu projektin päättymiseen mennessä ja näin ollen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin raportoida normaalisti omien kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Komissio perii EU rahaa takaisin, jos katsoo maksaneensa perusteettomasti liikaa tai vastaavasti pyytää korjaamaan raportointia jälkikäteen.

17 17 KIITOS! Mirka Laasonen Financial Officer, MSocSc, Vocational Qualification in Business and Administration EU-Projects VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PO. Box. 1000, VTT Finland Visiting address: Tietotie 3, Espoo Tel , fax

18 18 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 Sopimuskoulutus 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 DM 02-2014 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM 02-2014 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tarkastuskäsikirja - Hanketarkastukset

Tarkastuskäsikirja - Hanketarkastukset Liite 3 Valtiovarain controller toiminto/ tarkastusviranomaisyksikkö 2.11.2009 EAKR ja ESR hanketarkastusten kilpailutus Tarkastuskäsikirja - Hanketarkastukset Johdanto Valtiovarainministeriön valtiovarain

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma

Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Mäntylä, Jenni 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Jenni Mäntylä Liiketalouden

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi

TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti v. 2013 Vuonna 2013 hyväksytyt hankkeet: Sopimuskausi: 1.10.2013

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot