Perusturva Grundtrygghet 1/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturva Grundtrygghet 1/12"

Transkriptio

1 Perusturva Grundtrygghet 1/12 huhtikuu april

2 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kannen kuva Futureimagebank Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Tilaukset ja osoitteenmuutokset Perusturva-tiedote jaetaan jokaiseen kuntaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja eräille muille alan toimijoille maksutta. Seuraava tiedote Ilmestyy kesäkuussa ISSN Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuolto kuntauudistuksen pyörteissä 3 Ledare: Kommunreformen rör om i social- och hälsovården 4 Ajankohtaista Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Kunnat saavat hankerahaa peruspalvelujen uudistamiseen 6 Peruspalvelujen saatavuus vuonna Kunnat haasteiden edessä 7 Mielekkään organisaatiomuutoksen takana ovat viestintä, henkilöstön osallistuminen ja tuki 8 VALVIRAn ohje kehitysvammaisten ylläpitomaksuista 9 Aulikki Kananojasta Suomen ensimmäinen ylisosiaalineuvos 9 Matkalla kohti uutta Kelaa 10 VALVIRA on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus- ja valvontaviranomainen 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmat 10 Valvontaviranomaiset tehostavat neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valvontaa valvontaohjelman avulla 12 Työelämäosallisuuden kehittäminen ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistaminen on käynnistynyt 13 Tuetuilta lomilta voimavaroja arkeen! 13 Tapaturmapäivä : Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi 14 Kuntaliiton EU-poliittiset linjaukset 14 Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalveluissa tarvitaan alueellista yhteistyötä 15 Lainsäädäntö Kotikunta- ja sosiaalihuoltolain muutosten tulkintaa kehitysvammahuoltoon liittyen 16 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä 18 Solarium K Talous Euroalueen työttömyys kohosi ennätyslukemiin 19 Sosiaaliset yritykset paikkaavat lähipalveluita ja palveluaukkoja 19 Sosiaali- ja terveyspalvelujen erityispiirteet pitäisi ottaa paremmin huomioon 20 Kuntien terveysmenojen erot tasoittuivat vuonna Lapset, nuoret ja perheet Läheisverkosto tiukemmin mukaan lasten sijoitustilanteissa 22 Oppilashuollon käsikirja 22 Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen vertaisryhmätoiminnalla 23 Uusia julkaisuja lasten ja perheiden palveluista 23 Brysselissä pohdittiin parhaita keinoja nuorten työllistämiseksi 24 Suojele Tue Toimi -materiaali ilmestynyt 24 Väitöstutkimus lasten jan uorten psykiatrisesta laitoshoidosta 25 Vanhukset Väitöstutkimus iäkkäiden henkilöiden psyykelääkkeiden käytöstä 26 Ikäihmisten yksinäisyys yleistä: Yhteisöllisyyttä hyödyntävää ryhmätoimintaa varten 26 Käynnissä kaksi ikäihmisten perhehoidon hanketta 27 Helsingin vanhustenhoito on hyvää mutta remontin tarpeessa 28 Sairas- ja veljeskotiverkosto osaksi toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää 29 Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa valmistellaan 30 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa valmistellaan 30 Ikäihmisten kansalaisraadin loppuraportti 31 Ikääntyvien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehittämiselle välineitä Pohjois-Savossa 31 Iäkkäiden kaatumista voidaan ehkäistä tehokkaasti työn tueksi uusi opas 32 Kunnat tukevat iäkkäiden terveysliikuntaa 33 Vammaiset Raportti Elämänkulku ja kehitysvammaisuus -seurantatutkimuksesta 34 Terveys Ohjeita käyntisyiden kirjaamiseen ICPC-sivuilla 34 Psykoterapeutin ominaisuuksilla on väliä 35 Väitöskirja kuntoutusjärjestelmästä ja palveluiden käytöstä aluetasolla 35 Ympäristöterveydenhuolto Tupakkatuotteita ei saa näkyä enää kauppojen hyllyillä 36

3 Sosiaali- ja terveydenhuolto kuntauudistuksen pyörteissä Helmikuun alussa julkaistiin Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän kaksiosainen selvitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Valtiovarainministeriön vuosi sitten asettaman työryhmän toimeksiantona oli laatia karttamuotoinen kuntauudistusesitys. Julkaistussa selvityksessä oli kuntakarttaehdotuksen lisäksi myös paljon muuta: palvelutarpeiden, kuntatalouden, asumisen ja yhdyskuntarakenteen sekä työssäkäynti- ja asiointialueiden tarkastelua vuoteen 2030 saakka. Kartat anastivat suurimman huomion julkisuudessa ja mittava tilastoaineisto jäi karttakohun jalkoihin. Kuntauudistuksen tavoitteena on luoda elinvoimainen ja toiminnallinen kuntarakenne, joka turvaisi nykyistä paremmin peruspalvelujen järjestämisen ja vastaisi ihmisten arjen rakenteita. Uudistuksen tavoitteena on myös vahvistaa kuntien taloutta ja taloudellista liikkumavaraa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan työryhmän käyttämät rakenneuudistuksen tarpeiden tarkastelun kriteerit ovat relevantteja. Päätösten pitäisi kuitenkin perustua ensisijaisesti olla kuntien vapaaehtoisiin liitoksiin. Uudistuksen aikataulu on kireä, mikä sekin on ollut omiaan herättämään vastustusta. Parhaillaan kunnissa pohditaan vastauksia kunnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Vastausaika päätyy huhtikuun puolivälissä. Rakennetyöryhmä katsoi, että rakenteiden uudistamiseksi tarvitaan erillinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys. Sen tulisi olla valmis toukokuun lopussa. Näin ollen kunnat ottavat kantaa työryhmän ehdotuksiin tietämättä sitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus tullaan maassa järjestämään. Kuntaliitto edellyttääkin, että kuntien tulee saada antaa lausunto rakennetyöryhmän esityksestä toisen kerran sitten, kun valmistelun kokonaisuus on käytettävissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävien sisältölakien valmistelu tuntuu jääneen rakennekeskustelun varjoon. Kevään aikana saadaan valmiiksi esitykset sekä sosiaalihuoltolaiksi että vanhuspalvelulaiksi. Näitä lakeja tehdään tulevaisuutta silmällä pitäen ja toimeenpantavaksi uusiutuvissa kunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteissa. Kuntarakennetyöryhmän raportissa on paljon käyttökelpoista aineistoa myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, palveluprosessien ja toimintatapojen uudistamisen pohjaksi. Nykyisen kuntatalouden tunnuslukujen, väestökehityksen ja huoltosuhteen tarkastelu sekä erityisesti vuoteen 2030 ulottuvat ennusteet kannattaa huomioida kunnissa niiden miettiessä vastauksiaan tulevaisuudestaan. Mitä merkitsee tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistavassa se, että lähes puolessa nykyisistä kunnista yli 75-vuotiaiden osuuden arvioidaan vuonna 2030 olevan noin 20 %:a? Joissain kunnissa jopa useamman kuin joka neljännen asukkaan arvioidaan tuolloin olevan yli 75-vuotias. Entä mitä kuntien taloudelle merkitsee se, että vuoteen 2030 lähes puolessa nykyisistä kunnista väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan olevan noin sata? Tämä tarkoittaa sitä, että sataa työikäistä kohden on saman verran alle 15- ja yli 65-vuotiaita. Joka viidennessä kunnassa väestöllinen huoltosuhde tulee olemaan enemmän kuin 110. Helmikuun alussa julkaistiin myös toinen tärkeä asiakirja, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste Kaste on pitkäkestoinen muutos-, modernisointi- ja innovaatioprosessi, jonka päätavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden luominen. Tavoitteena ovat taloudellisesti kestävät ja toimivat palvelurakenteet. Kuntakentällä on käynnissä jatkuva muutos. Viime vuosina on tehty kymmeniä kuntaliitoksia, perustettu lukuisia yhteistoiminta-alueita ja laadittu selvityksiä selvitysten perään. Muutosten keskellä erityisen lujille on joutunut sosiaali- ja terveydenhuollon johto. Sosiaalija terveydenhuollossa on paljon työntekijöitä, mikä tarkoittaa sitä, että muutostilanteissa on myös paljon epävarmuutta ja pelkoja. Esimiesten muutosjohtamisen taitoja on koeteltu ja tullaan koettelemaan edelleenkin. Kuntauudistus vaatii poliittisia päätöksiä, mutta ne ovat vasta pitkän muutosprosessin alku. Varsinainen työ alkaa sen jälkeen, ja se joudutaan tekemään jokaisessa toimintayksikössä erikseen. Hallinnollisten ja toiminnallisten muutosten onnistuminen punnitaan viime kädessä työntekijän ja asiakkaan kohtaamistilanteessa. Sinne, asiakastyön etulinjaan, tarvitaan vahvaa tukea ja osaavaa johtamista. Rakennetyöryhmän esityksen mukaan yhdistyville kunnille tullaan myöntämään suoraa taloudellista sekä erillistä kohdennettua muutostukea palvelurakenteen ja toimintatapojen sekä tietojärjestelmien muutoksiin. Lisäksi tarvitaan toimia, joilla vahvistetaan muutoksen johtamista ja työhyvinvoinnin lisäämistä. Tarja Myllärinen, Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön uusi johtaja Perusturva 1/2012 3

4 Kommunreformen rör om i social- och hälsovården I början av februari publicerade Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur den tvådelade utför ett år sedan hade som uppgift att utarbeta en presentation av kommunreformen i form av en karta. I utredningen ingick utöver förslaget till kommunkarta även mycket annat: granskning av servicebehovet, den kommunala ekonomin, boendet och samhällsstrukturen samt arbets- och servicependlingen fram till år Kartorna tilldrog sig det största intresset i offentligheten och det omfattande statistiska materialet blev överkört av uppståndelsen kring kartorna. Målet med kommunreformen är att skapa en livskraftig och funktionell kommunstruktur som bättre än den nuvarande tryggar basservicen och motsvarar människornas vardagsstrukturer. Ett annat mål är att stärka kommunernas ekonomi och ekonomiska rörelsefrihet. Enligt Kommunförbundet är de kriterier som arbetsgruppen använt för att granska behoven av en strukturreform relevanta. Besluten borde ändå i första hand bygga på frivilliga kommunsammanslagningar. Reformens tidsschema är snävt, vilket också har varit ägnat att väcka motstånd. Som bäst funderar man i kommunerna över svar på frågor som gäller kommunens framtid. Man kan svara till mitten av april. Stukturarbetsgruppen ansåg att det behövs en separat servicestrukturutredning för social- och hälsovården för att man ska kunna förnya strukturerna. Utredningen bör vara klar i slutet av maj. Således tar kommunerna ställning till arbetsgruppens förslag utan att känna till hur social- och hälsovårdstjänsterna som helhet kommer att ordnas i landet. Kommunförbundet förutsätter därför att kommunerna ska få ge Beredningen av viktiga substanslagar inom social- och hälsovården verkar ha råkat i skuggan av strukturdebatten. Under våren färdigställs förslagen till både socialvårdslag och äldreservicelag. De här lagarna stiftas med tanke på framtiden och för att verkställas i de förnyade kommunstrukturerna samt i omorganiseringen av social- och hälsovårdsstrukturerna. strukturer, serviceprocesser och verksamhetsmetoder inom social- och hälsovården. När kommunerna funderar över svar som gäller deras framtid har de anledning att beakta nyckeltalen inom den nuvarande kommunala ekonomin, befolkningsutvecklingen och försörjningskvoten och speciellt prognoserna som sträcker sig till år Vad innebär det att social- och hälsovårdstjänsterna i framtiden ordnas utgående från att andelen över 75-åringar i närmare hälften av de nuvarande kommunerna beräknas utgöra cirka 20 procent år 2030? I av de nuvarande kommunerna fram till år 2030? Det innebär att det per hundra personer i arbetsför ålder I början av februari publicerades också ett annat viktigt dokument, det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, Kaste Kaste är en långvarig process för förändring, moderklientorienterade strukturer för social- och hälsovården. Målet är ekonomiskt hållbara och fungerande servicestrukturer. I kommunerna pågår en kontinuerlig förändring. Under de senaste åren har tiotals kommunsammansgen för social- och hälsovården har haft det särskilt svårt på grund av förändringarna. Inom social- och förändringssituationerna. Chefernas färdigheter i förändringsledning har prövats och kommer att prövas också i fortsättningen. Kommunreformen kräver politiska beslut, med de är bara början till en lång förändringsprocess. Det egentliga arbetet inleds därefter och det arbetet är man tvungen att utföra separat i varje verksamhetsenhet. Hur administrativa beslut och beslut som gäller verksamheten utfallit övervägs i sista hand när den anställda och klienten träffas. I spetsen för detta klientarbete behövs starkt stöd och kompetent ledning. Enligt strukturarbetsgruppens förslag kommer kommuner som är på väg att gå samman att beviljas direkt ekonomiskt stöd och separat riktat stöd för förändringar som gäller servicestrukturen, verksamhetsformerna och datasystemen. Dessutom behövs åtgärder genom vilka förändringsledningen stärks och arbetshälsan förbättras Tarja Myllärinen, ny direktör för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet 4 Perusturva 1/2012

5 AJANKOHTAISTA Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste). Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin (733/1992, 5 ). Ohjelmassa määritellään alan uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lisäksi siinä määritellään tavoitteiden saavuttamista tukevat keskeiset lainsäädäntöhankkeet, ohjelmat, suositukset ja valvonnan painopisteet. Kaste on sosiaali- ja terveydenhuollon pääohjelma. Ohjelma on osin jatkumoa kaudella käynnistetylle kehittämistyölle. Kaste-ohjelmaa on valmisteltu kansallisesti. Valmistelu perustuu asiantuntijatyöhön, lausuntoihin ja kuulemisiin, Kaste-ohjelman ulkoisen arvioinnin aineistoon, STM:n strategiaan, hallitusohjelmaan ja kansalaiskyselyyn. Ohjelmassa nivotaan yhteen hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategian mukainen säädös-, resurssi- ja vuorovaikutusohjaus. Ohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta ja sen alainen johtoryhmä sekä viisi alueellista johtoryhmää. Kaste-ohjelman tavoitteet: I. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja II. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä. Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta osaohjelmasta, niihin liittyvistä säädösuudistuksista ja suosituksista. Osaohjelmat: I. Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan, II. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan, III. Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan, IV. Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan, V. Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi ja VI. Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja toimeenpanoa tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset. Hankerahoitukseen on käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä noin 70 miljoonaa euroa vuosina Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi yhteistyössä eri rahoittajatahojen kanssa muuta kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja yrityksille tarkoitettua sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoitusta. Hankerahoituksen lisäksi eri toimijat käyttävät omia resurssejaan ohjelman linjausten mukaiseen uudistustyöhön. Ohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Aktiivisella viestinnällä tehdään tunnetuksi ohjelmaa, sen etenemistä ja tuloksia alan ammattilaisille, päätöksentekijöille ja kansalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Suomen Kuntaliitto sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt antavat kunnille asiantuntija-apua. apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p , neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi, p , Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:1, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Perusturva 1/2012 5

6 Kunnat saavat hankerahaa peruspalvelujen uudistamiseen Kuntien perusterveydenhuoltoa vahvistetaan, pitkäaikaisasunnottomuutta vähennetään ja syrjäytymistä ehkäistään sosiaali- ja terveysministeriön myöntämillä valtionavustuksilla. Tänä vuonna avustuksia jaetaan yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset jaetaan vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin kuntien ja kuntayhtymien hankkeisiin. Ohjelman tavoitteena on tukea palvelujen kehittämistä, edistää terveyttä ja vähentää syrjäytymistä. VAHVISTETAAN PERUSTERVEYDENHUOLTOA JA JOHTAMISTA Pitkäaikaissairauksien hoitoon on luotu uusia asiakaslähtöisiä ja moniammatillisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Potku II Potilas kuljettajan paikalle -hankkeessa. Hankkeelle myönnetään 3,3 miljoonaa euroa toimivien käytäntöjen juurruttamiseen. Terveyskeskuspalvelujen saatavuus on parantunut Espoon kaupungin Hyvä vastaanotto 2 -hankkeen myötä. Hankkeelle annetaan jatkorahoitusta 0,5 miljoonaa euroa. Väestön hyvinvointia ja terveydentilaa kuvaavia tietoja tarvitaan kunnissa päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hankkeessa on mallinnettu sähköinen hyvinvointikertomus, joka helpottaa tietojen saatavuutta. Hankkeen jatkamiseen ja laajentamiseen myönnetään 2,3 miljoonaa euroa avustusta. Palvelujen saatavuuden ja laadun sekä henkilöstön pysyvyyden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan hyvää johtamista. Oulun kaupungin hallinnoimalle Hyvejohtamisen kartta - Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin -hankkeelle myönnetään 1,3 miljoonaa euroa. 6 RAHAA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- TYÖHÖN SEKÄ PITKÄAIKAISASUNNOTTO- MUUDEN VÄHENTÄMISEEN Varhainen tuki ja peruspalvelujen toimivuus ovat tärkeitä mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Satakunnan sairaanhoitopiirin LÄNSI 2013, Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishankkeelle myönnetään 0,6 miljoonaa euroa. Vantaan kaupungin hallinnoima Etelä-Suomen alueen laaja Mielen avain -hanke saa myös jatkorahoitusta 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeessa on luotu konkreettisia mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osallisuutta lisääviä toimintamalleja, joita voidaan jatkossa soveltaa koko maassa. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen valtionavustusta haki kymmenen kaupunkia. Hakemukset ovat valmistelussa. Avustusta myönnetään yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. TUKEA VANHUSTEN, VAMMAISTEN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIHIN Vanhusten palveluihin kaivataan rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Satakunnan sairaanhoitopiirin Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa hankkeelle myönnetään 0,5 miljoonaa euroa. Hankkeessa on tehty etsivää vanhustyötä sekä luotu neuvontakeskuksia ja uusia tapoja koti- jalaitoshoidon rajapintoihin. Vammaispalvelujen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (Eteva kuntayhtymä) parannetaan vammaispalvelujen saatavuutta ja henkilöstön osaamista. Hankkeen jatkolle myönnetään 0,9 miljoonaa euroa. Myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kehittävissä hankkeissa mallinnettujen hyvien toimintatapojen juurruttamiseen myönnetään jatkorahoitusta. Rahaa saavat Remontti II - lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Länsi-Suomen alueella 0,3 miljoonaa euroa (Turun kaupunki), Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 0,2 miljoonaa euroa (Jyväskylän kaupunki) sekä TUKEVA 3- hyvinvointia lapsille nuorille ja lapsiperheille 0,3 miljoonaa euroa (Oulun seutu). UUSI AVAUS TIETOJÄRJESTELMIIN JA TEKNOLOGIAAN Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen tietojärjestelmäratkaisuja on tärkeää kehittää kokonaisuutena. Oulun kaupungin hallinnoimalle Uuden sukupolven alueellinen sosiaali- jaterveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sitä tukevat teknologiset ratkaisut: AVAUS, mallinnus- ja määrittelyvaihe -hankkeelle myönnetään 0,3 miljoonaa euroa. KASTEOHJELMAN UUSI KAUSI ON KÄYNNISTYNYT Helmikuussa 2012 valtioneuvosto vahvisti Kasteohjelman toisen kauden tavoitteet vuosille Tällä hetkellä käynnissä on siirtymävaihe, jonka aikana valtionavustuksilla tuetaan pääasiassa ohjelman ensimmäisen kauden hankkeissa luotujen uusien toimintamallien käytäntöön viemistä. Perusturva 1/2012

7 Uuden ohjelmakauden toimeenpanosuunnitelma ja hankerahoituksen opas valmistuvat toukokuussa. Niissä kerrotaan tarkemmin uuden ohjelmakauden hakuehdoista ja ajoista sekä hankerahoituksen painotuksista. Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p , (Kasteohjelma) Hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi, p , (hankehallinto) Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p , (Kasteohjelma) Neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta p , (perusterveydenhuollon, mielenterveys, -päihde ja tietoteknologiahankkeet) Peruspalvelujen saatavuus vuonna 2011 Aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat arvioineet toimialojensa peruspalvelujen saatavuutta. Vuotta 2011 koskevan arvioinnin teemat olivat syrjäytymisen ehkäisyn ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden kannalta keskeiset palvelut. Valtakunnallinen raportti luovutettiin hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on koordinoinut valtakunnallisen raportin valmistelun. Arvioinnin tuloksena selvisi, että yhteispalvelun kattavuudessa on parantamisen varaa nuorille määrättävä edunvalvonnat ovat erityisesti kaupunkialueilla olleet paikoin kasvussa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen saavutettavuus pysyivät hyvänä lähes joka 10. peruskoulun päättänyt hakija jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa väkivaltarikokset ovat lisääntyneet pelastustoimen onnettomuuksia ehkäisevien palvelujen tarjonta vaihtelee jopa saman pelastusalueen sisällä ehkäisevä päihdetyö vaihtelee suuresti alueittain liikuntatoimen menoista suurin osa syntyi Etelä- Suomessa ja kaupunkimaisissa kunnissa kirjastojen verkkoaineistojen ja erityisesti e-kirjojen hankinta ja tarjonta vaihtelee maakunnittain huomattavasti valtaosa Suomen kunnista hoitaa yleisen kulttuuritoimen alle yhdellä henkilövuodella nuorten ohjaus- ja palveluverkoston oli perustanut 60 prosenttia kunnista peruspalvelutasoisessa joukkoliikennetarjonnassa on puutteita kaikkialla Suomessa tierakentamisen korjausvelka kasvaa koko ajan poliisin toimintavalmiusaika on parantunut elintarvikevalvontaa ei pystytä toteuttamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla kunnat suhtautuvat aiempaa myönteisemmin turvallisuusyhteistyöhön Alueellinen arviointityö jatkuu. Jokaisen aluehallintoviraston alueella valmistuu alueellinen peruspalvelujen saatavuuden arviointiraportti, jossa syvennetään valtakunnallisia arviointituloksia ja keskitytään alueellisiin erityispiirteisiin. Alueelliset raportit julkistetaan toukokuun puolivälissä. Kunnat haasteiden edessä Meneillään oleva kuntauudistus on edennyt aluekierroksille. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä on työnsä tehnyt ja raporttinsa antanut, nyt on kuntien vuoro. Alueellisten tilaisuuksien lisäksi kunnilta pyydetään mennessä lausuntoa työryhmän selvityksestä. Aikataulu on erittäin haastava ja kireä. Asiaa kun ei voi olankohautuksella kunnissa sivuuttaa, vaan se vaatii mahdollisimman laaja-alaisen valmistelun ja valtuuston päätöksen. Lyhyessä ajassa pitäisi pystyä käymään monipuolista keskustelua, kuunnella kuntalaisten mielipiteitä ja pohtia tulevaisuutta naapurikuntien kanssa. Oman haasteensa lausuntoon tekee myös se, että kunnan kokonaisuuden kannalta varsin oleellisia ratkaisuja on vielä tässä vaiheessa hämärän peitossa, kuten miten sosiaali- ja terveystoimi on tarkoitus jatkossa järjestää. Esitetyn mukainen kuntajaotus ei ratkaise sosiaali- ja terveystoimen haasteita, vaan tarvi- Perusturva 1/2012 7

8 taan muitakin ratkaisuja ja kuntien välistä yhteistyötä. Avoimia kysymyksiä on myös koulutuksen järjestämisen osalla. Kokonaisuuden hahmottaminen ja tulevaisuuskuvan määrittely on nyt todella vaikeaa. Kuntalaisilla ja päättäjillä on aitoa huolta oman alueen palveluista ja niiden säilymisestä tulevaisuudessa. Lähipalvelut, lähidemokratia, elinvoimaisuus - näitä asioita pohtii tällä hetkellä melkoinen joukko kuntapäättäjiä ja asiantuntijoita. Miten erilaisissa toimintaympäristöissä toimivat kunnat pystyvät jatkossakin järjestämään palvelut kuntalaisilleen parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntien ei kuitenkaan missään tapauksessa pidä nyt kaivautua poteroihin, vaan aktiivisesti toimimalla otettava uudistus kuntien omiin käsiin. Tätä ei saavuteta vastaamalla kaikkeen ei. Kuntien tuleekin nyt pohtia tulevaisuuttaan avoimin mielin ja nostaa työryhmän ehdotuksen rinnalla esiin mahdolliset omat vaihtoehdot. Tätä kautta on mahdollista päästä nopeastikin siihen keskeiseen asiaan - palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen. Rakenteet luovat mahdollisuuksia tai esteitä varsinaiselle toiminnalle. Keskeistä on se, miten näitä mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään ja esteitä madaltamaan. Kuntauudistuksen eräänä negatiivisena seurannaisilmiönä on kehittämistyön hidastuminen tai jopa pysähtyminen. Tämä luonnollista ja ymmärrettävääkin - kuntien henkilöstö on ollut todella kovassa myllerryksessä jo useamman vuoden, eikä työrauhaa perustehtävän suorittamiseen edelleenkään tunnuta saavan. Odotetaan, millaisessa rakenteessa jatkossa toimitaan. Tämä on nähtävissä erityisesti monella sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella. Nämä yhteistoiminta-alueet ovat huomattavasti mainettaan parempia ja monella yhteistoimintaalueella ollaan vasta pääsemässä siihen vaiheeseen, että uusi organisaatio rupeaisi olemaan toimintakykyinen. Monilla alueilla on jo saavutettu hyviä tuloksia, niin kustannusten hillitsemisen kuin palveluiden toimivuudenkin näkökulmasta. Tätä hyvin tehtyä työtä ei voi, eikä saa, heittää hukkaan uudistuksen edetessä. Kevään aikana on käynnistynyt myös ns. rakennelakia laativan työryhmän työskentely. Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida aluekierroksella saatavaa palautetta ja sen pohjalta laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta sekä tehdä uudistuksen vaikutusarviointi ja laatia tarkennettu esitys uudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavoista. Lausuntokierroksen jälkeen maan hallitus linjaa kuntauudistuksen jatkon ja määrittelee rakenneuudistusta ohjaavan rakennelain sisällön eli erityisesti vahvan kunnan kriteerit ja toteuttamistavan. Hallituksen linjausten jälkeen työryhmän tulee laatia hallituksen esitysluonnos laiksi kuntarakenteesta. Lain pitäisi tulla voimaan vuoden 2013 alusta ja se korvaa ns. Paras-hankkeen puitelain. Antti Kuopila, p Mielekkään organisaatiomuutoksen takana ovat viestintä, henkilöstön osallistuminen ja tuki Työterveyslaitos oli mukana eurooppalaisessa hankkeessa, jossa tutkittiin organisaatiomuutoksen vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mielekkäässä organisaatiomuutoksessa keskeisiä asioita ovat laadukas viestintä, mahdollisuus henkilöstön osallistumiseen ja tuen saaminen muutoksen aikana. Hankkeessa analysoitiin Suomesta, Hollannista, Puolasta ja Tanskasta kerättyä aineistoa erityyppisistä organisaatiomuutoksista. Tulokset osoittivat, että organisaatiomuutoksen aikana kokemus työn epävarmuudesta yleensä lisääntyöpaikalla lisääntyä, mitkä tekijät taas puolestaan heikentävät hyvinvointia ja terveyttä, kertoo tiimipäällikkö Krista Pahkin Työterveyslaitoksesta. Tuloksemme osoittavat myös, että organisaatiomuutoksiin ei totu eli aiempi kokemus organisaatiomuutoksista ei vähennä muutoksen negatiivisia vaikutuksia, kertoo Pahkin. Toisaalta kaikki organisaatiomuutosten seuraukset eivät aina ole hyvinvoinnin kannalta kielteisiä. Työhön liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset voimavarat voivat suojella työntekijöitä. Tässä hankkeessa saamiemme tulosten mukaan muutosten kielteisiä vaikutuksia voi vähentää valmistautumalla prosessiin hyvin. Eri maista kerätyssä tutkimusaineistossa nousivat esiin samat keskeiset tekijät onnistuneen organisaatiomuutoksen taustalla. Nämä tekijät ovat laadukas viestintä, osallistuminen ja tuen saamisen mahdollisuus. TIETOA EI TULE KOSKAAN LIIKAA Organisaatiomuutos koskettaa jokaista organisaation jäsentä ylimmästä johdosta työntekijöihin. Viestintä on tärkeää organisaation kaikilla tasoilla. Viestintä ei saa olla pelkkää tiedon jakamista vaan sen tulee tarjota mahdollisuus aitoon vuoropuheluun. Sekä johdon että työntekijöiden tulee viestiä organisaatiomuutokseen liittyvistä asioista. Tiedottamisessa kannattaa käyttää useita kanavia. Muutoksen eri vaiheissa kaivataan erityyppistä informaatiota. 8 Perusturva 1/2012

9 MUUTOSPROSESSIIN OSALLISTUMINEN ON YHTÄ TÄRKEÄÄ KUIN VIESTINTÄ Mahdollisuus vaikuttaa muutoksen toteuttamiseen ja uuden organisaation suunnitteluun on keino sitouttaa koko organisaatio muutokseen. Siten myös kaikkien asiantuntemus voidaan hyödyntää terveen organisaation aikaansaamiseksi. TUKI AUTTAA MUUTOKSISTA SELVIYTYMISEEN Organisaatiomuutoksen onnistumiseen vaikuttaa työntekijöille, heidän edustajilleen ja esimiehille tarjottu tuki. Se voi esim. olla yksilöihin ja työryhmiin kohdistuvaa koulututusta muuttuviin työtehtäviin ja vastuisiin, tukea muutoksen läpikäymiseen tai koulutusta esimiehille muutoksen hallitsemiseen. Tukea voivat tarjota myös organisaation ulkopuoliset tahot, kuten työterveyshuolto. MUUTOKSEN ONNISTUMISEEN VAIKUT- TAA MERKITTÄVÄSTI TOTEUTUSTAPA Organisaatiomuutoksen läpivieminen ei ole vain ylimmän johdon velvollisuus, vaan jokaisella on oltava siinä oma roolinsa. Organisaatiomuutoksessa onnistumista tukevia toimia voidaan suunnata neljälle eri tasolle: yksilö-, ryhmä-, johto- ja organisaatiotasolle. Viestintää ja tukea tarvitaan ennen muutosprosessia, sen aikana ja vielä muutoksen jälkeenkin. Hanketta ovat tukeneet Työsuojelurahasto (Suomi), Ministry of Social Aff airs and Employment (Alankomaat), Ministry of Science and Higher Education (Puola) ja National Research Centre for the Working Environment (Tanska). Krista Pahkin, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos, Työntekijöiden henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksessa: Keskeiset seuraukset ja vaikutusmekanismit (PSYRES). VALVIRAn ohje kehitysvammaisten ylläpitomaksuista Valvira on antanut ohjeen (1/2012) liittyen kehitysvammaisten erityishuollosta perittyihin asiakasmaksuihin. Ohjeessa viitataan Korkeimman hallinto-oikeuden purkuhakemuksen johdosta antamaan päätökseen sekä Rovaniemen hallinto-oikeuden joulukuussa 2010 tekemiin ratkaisuihin. Ohje kokonaisuudessaan löytyy Valviran sivuilta Sami Uotinen, p Aulikki Kananojasta Suomen ensimmäinen ylisosiaalineuvos Tasavallan presidentti Tarja Halonen on perustanut ylisosiaalineuvoksen arvonimen perjantaina 27. tammikuuta ja myöntänyt sen YTM Aulikki Kananojalle. Helsingin kaupungin eläkkeellä oleva sosiaalijohtaja, YTM Aulikki Kananoja edustaa laaja-alaista ja monipuolista sosiaalialan kokemusta sekä työtehtäviensä että luottamustoimiensa perusteella. Hän on kehittänyt merkittävästi sosiaalialaa, soveltanut tutkimustietoa käytäntöön, osallistunut aktiivisesti alan kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja toiminut myös sosiaalityön opettajana. Ylisosiaalineuvos on sosiaalialan korkein mahdollinen arvonannon osoitus. Se voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä ja vertautuu arkkiatrin arvonimeen. Ylisosiaalineuvos toimii sosiaalialan arvojohtajana ja nostaa esiin alan eettisiä kysymyksiä. Hän on riippumaton yhteiskunnallinen keskustelija ja kannanottaja. Uutta arvonimeä esittäneet Huoltaja-säätiö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia näkevät, että muutosten keskellä tarvitaan alan vanhimman ääntä tuomaan julkiseen keskusteluun sosiaalialan näkökulmaa. Esittäjätahot toivovat, että ylisosiaalineuvosinstituutio tekee näkyväksi sosiaalialan yhteiskunnallista merkitystä ja vahvistaa alan yhteiskunnallista asemaa. Tavoitteena on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja kaikkien ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta. Arvonimiesityksen suosittelijoina toimivat Helsingin yliopiston, Suomen Kuntaliiton, Lastensuojelun Keskusliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat. Perusturva 1/2012 9

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 3/12 lokakuu oktober Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 3/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

2/2006. kesäkuu juni

2/2006. kesäkuu juni 2/2006 kesäkuu juni Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2006 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

3/2007. syyskuu september

3/2007. syyskuu september 3/2007 syyskuu september Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Helsinki 8.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Helsinki 8.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Helsinki 8.3. 09.00 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen, ongelmien ehkäisy ja ongelmia kohdanneiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:4 Erkki Paara (toim.) Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Selvitys vammaislakien yhdistämisestä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot