PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:48 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 117 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginjohtajan katsaus Tieavustusperusteet Päällystystyöt Sähköenergian hankinta kaudelle sekä optio vuosille 2019 ja Hankintayhteistyösopimuksen uudistaminen Teknisen työn koneet ja laitteet Yhdyskuntatekniikan päällikön viran auki julistaminen Lausunto / tiesuunnitelma valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie Poropudas 127 Lausunto /Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos Laajakaista kaikille -hanke/rakentamisen jatkoluvan antaminen/kairan Kuitu 231 Oy 129 Iijoen kalatiet yhteishankkeen rahoitus vuosille Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan nimen muutos Toimielimen täydentäminen/antti Ruottisen eronpyyntö 236 hyvinvointivaliokunnasta 132 Talouden toteutuminen Lautakuntien/viranhaltijain päätösten ottaminen kaupunginhallituksen 239 käsiteltäväksi 134 Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Tiedoksi saatettavat asiat Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeus/teija Sarajärvi Esitys Metsälän postinumeroalueen muuttamisesta 248 Kh:n puheenjohtaja Vesa Riekki Hallintojohtaja Seija Turpeinen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-18:48 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Otava OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Riekki Vesa 16:00-18:48 Puheenjohtaja Parkkisenniemi Hilkka 16:00-18:48 1. varapj. Tykkyläinen Kari 16:00-18:48 2. varapj. Honkanen-Rönkkö 16:00-18:48 Jäsen Sari Ikonen Eija 16:00-18:48 Jäsen Kuukasjärvi Tuula 16:00-18:48 Jäsen Lantto Marja 16:00-18:48 Jäsen Ronkainen Onerva 16:00-18:48 Jäsen Talala Reijo 16:00-18:48 Jäsen Tihinen Paavo 16:00-18:48 Jäsen Turpeinen Alpo 16:00-18:48 Jäsen Vähäkuopus Timo 16:00-18:48 Valtuuston pj. Hämäläinen Henrik 16:00-18:48 Valt. 1. varapj. Törrö Marja-Leena 16:00-18:48 Valt. 2. varapj. Veivo Sointu 16:00-18:48 Valt. 3. varapj. Timonen Tomi 16:00-18:48 Kaupunginjohtaja Turpeinen Seija 16:00-18:48 Hallintojohtaja MUU Kälkäjä Mikko 16:40-17:00 Toimitusjohtaja Kairan Kuitu Oy ALLEKIRJOITUKSET Vesa Riekki Puheenjohtaja Seija Turpeinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Tuula Kuukasjärvi Marja Lantto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskustoimistossa klo Seija Turpeinen, hallintojohtaja Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH Kaupunginjohtajan esitys: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Kaupunginjohtajan esitys: Päätös: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kuukasjärvi ja Marja Lantto. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan katsaus KH Kuultiin kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista. Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tieavustusperusteet /10/20/2015 KH Kaupungin myöntämä tieavustus on tarkoitettu kaikille avustusehdot täyttäville pysyvän asutuksen teille myönnettävään tien hoitoon tarkoitettuun perusavustukseen ja tien kunnostukseen tarkoitettuun erityisavustukseen. Avustusta ei myönnetä talouksille, joiden tiet ovat tiestön yhteisalueurakassa. Myös kaupunginrajat ylittävät läpikulkutiet (3 kpl) on Pudasjärven osalta mukana alueurakassa. Läpikulkuteiden osalta talvikunnossapito suoritetaan ehdolla, että naapurikunta osallistuu kunnossapitokustannuksiin oman kuntansa osalta. Perusavustusta myönnettäessä otetaan huomioon tien liikenteellinen merkitys pisteyttämällä tie pysyvän asutuksen ja säännöllisen liikenteen mukaan. Tien pituudesta johtuva talvikunnossapidon suhteellinen kustannusvaikutus huomioidaan eri kertoimina. Säännöllisen liikenteen osalta tie jaetaan kunnossapitoluokkiin 1-4. Avustus maksetaan suoraan avustuksenhakijan pankkitilille ilman erillistä tilitystä. Avustukseen sisältyy tien talvi- ja kesähoito. Erityskohteisiin myönnettäessä, kuten siltojen ja rumpujen korjaukseen ja uusimiseen sekä tulvavaurion korjaukseen, avustus maksetaan jälkikäteen tositteita vastaan. Avustuksen hakemisesta tiedotetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Aikaisemmin avustettujen teiden osalta ei uutta hakemusta ole vaadittu kuin tapauksissa, joissa olosuhteet ovat muuttuneet. Uusilta avustuksenhakijoilta ja tapauksista, jossa tien pituus on muuttunut, on vaadittu kahden jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta. Tieavustuksiin on vuodelle 2015 varattu määräraha (v ), joista tien hoitoon tarkoitettuihin perusavustuksiin on suunniteltu käytettävän ja erityiskohteiden avustamiseen sekä kaupungin toimesta tapahtuviin höyläyksiin 500. Määräraha on varattu laskentaperusteella 290 /km ja että avustettavan tien vähimmäispituus on 100 metriä. Määrärahavarausta tehtäessä on suunniteltu luokitusten, luokkien ja kertoimien pysyvän aikaisempien vuosien mukaisina. Vuonna 2014 tien auraus-/kunnossapitoavustuksia maksettiin n euroa ja erityisavutuksia n Tienkunnossapitoavustuksen saajia on n. 440 taloutta. Kuntalaisilta on tullut palautetta siitä, että tieavustusperusteena oleva /km on liian alhainen hintakehitykseen verrattuna. Tekniset palvelut tulee valmistelemaan ja päivittämään avustusperusteet mm. tieavustusten osalta, jolloin mahdolliset euromuutokset voidaan ottaa talousarvion laadintavaiheessa huomioon. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen jäsenille toimitetaan oheismateriaalina tieavustusperusteet vuodelle Asian on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginjohtajan esitys: Päätös: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä: 1) vuoden 2015 avustuksen perusteeksi 290 /km, 2) avustettavan tien vähimmäispituudeksi 100 metriä, 3) tien kunnossapitoluokituksen ja tien pituudesta sekä kunnossapitoluokasta johtuvat kertoimet esitetyn mukaisina, 4) avustuksen maksamisen suoraan hakijan tilille ilman tilitystä, erityiskohteita lukuun ottamatta, 5) ettei sellaisia jääteitä avusteta, joilla ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Päällystystyöt /10/10/2015 KH Rakennuttajakonsultti Ramboll Finland Oy on teknisten palveluiden toimeksiannosta kilpailuttanut kaupungin päällystystöiden suorittamisesta vuonna 2015 kaikkine töineen ja materiaalihankintoineen yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana. Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen (LVR). Päällystysurakan kohteina ovat kaupungin keskustaajamassa Tuulimyllyntien ja Suojakujan päällystäminen, Syötteen alueella Isosyötteentien ja Syötekeskuksentien päällystäminen sekä pienet paikkaustyöt. Urakkaan lisäksi kuuluu Tuulimyllyntien ja Suojakujan luiskien multaus ja kylvö. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankinta-asetusta (314/2007). Hankinnassa noudatetaan hankintalain mukaista kansalliset kynnysarvot ylittävää hankintatapaa. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa Hankintamenettely on avoin. Tarjouksen valintaperusteena on urakkaosien yhteenlaskettu edullisin hinta. Tarjous oli annettava pyydetyssä muodossa ja siihen tuli liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville: Lemminkäinen Oy, NCC Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy ja ViherRengas Järvenpää Oy. Tarjouksen määräaikaan, klo 10:00 jättivät: Lemminkäinen Oy, NCC Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy ja ViherRengas Järvenpää Oy. Kaikki jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut kriteerit. Edullisimman tarjouksen jätti NCC Roads Oy urakkahintaan ,00 (alv 0 %). Tarjousten avauspöytäkirja toimitetaan oheismateriaalina. Vuoden 2015 investointiohjelmassa on varattu euron määräraha katujen kunnossapitoon. Em. lisäksi Pikku-Syötteen huipuntien ja Iso-Syötteen huipuntielle on varattu yhteensä euroa ko. teiden perusparantamiseksi. Asian on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginjohtajan esitys: Päätös: Kaupunginhallitus päättää: 1) hyväksyä vuoden 2015 päällystystöiden urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen NCC Roads Oy:n urakkahintaan ,- (alv 0 %), 2) antaa teknisille palveluille töiden aloitusluvan. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Sähköenergian hankinta kaudelle sekä optio vuosille 2019 ja /11/45/2015 KH Tekninen toimi on kilpailuttanut Pudasjärven Kaupungin ja Pudasjärven Kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöyhtiöiden puolesta sähköenergian marginaalin kaudelle , sekä option vuosille 2019 ja Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma- hankintakanavassa Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin perustein: - Marginaali - Mikäli spot-tunti/-kausi, kvartaali- ja vuosituotteella on eri marginaali, laskennassa käytetään näiden aritmeettista keskiarvoa - Muilta osin tarjouksen ominaisuudet arvostetaan tarjousliitteessä esitettyjen arvotuksien mukaisesti. Tarjouspyynnön mukaan sähkön toimituksen hinta kiinnitetään NASDAQ OMX Commodities Europe:ssa noteeratuilla systeemija Suomen aluehintaerotuotteilla, tuotteet voidaan kiinnittää eriaikaisesti. Hintakiinnitys toteutetaan kvartaali- ja vuosituotteilla 1-3 erässä. Aluehintaerotuote voidaan kiinnittää kiinnitettyyn systeemivuosituotteeseen ko. vuoden kvartaalihintaerotuotteilla. Mikäli Suomen aluehintaerotuotetta ei ole kiinnitetty, tai kiinnitysosuus on alle 100 %, niin loppuosa suoritetaan toteutuneen Helspot- kuukausikeskihinta toimituksen jälkikäteen toteutuneen SYS-HEL hintaeron keskiarvon mukaan. Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksena jättivät Nordic Green Energy, Turku Energia Oy, Energiapolar Oy, Kokkolan Energia Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy, Vaasan Sähkö Oy, ja Helen Oy. Savon Voiman tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Saapuneista tarjouksista on laadittu tarjousvertailu, jonka mukaan sähköenergian edullisin vertailumarginaali on 2,20 /MWh. Näin ollen edullisimman tarjouksen sähköenergian hinnaksi muodostuu 3,2 4,5 snt/kwh. Sähkötarjoajien marginaalit on esitetty liitteessä Vertailutaulukko. Hankittavan sähköenergian tämänhetkinen määrä on n MWh/vuosi Nykyinen sähköenergian marginaali on 2,00 /MWh, ja sähköenergian hinta kokonaisuudessaan 4,62 snt/kwh. Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Asian on valmistellut kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen Kaupunginjohtajan esitys: Päätös: Kaupunginhallitus päättää: 1) hylätä Savon Voima Oy:n tarjouksen, koska tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, 2) valita Pudasjärven kaupungin ja kaupungin kiinteistöyhtiöiden sähköenergian toimittajaksi ajalle Nordic Green Energyn, sekä 3) hyväksyä optioiden käytön vuosille 2019 ja Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Hankintayhteistyösopimuksen uudistaminen 703/01/60/2015 KH Oulun kaupunki ja lähialueen kunnat ovat tehneet hankintayhteistyötä vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2008 solmittu hankintasopimus tarvitsee uudistamista. Sopimuksen keskeiset muutokset liittyvät tietojärjestelmiin, maksuosuuksienlaskentaan ja toimintatapojen selkiinnyttämiseen. Sopimuksen uudistamista on valmisteltu hankintayhteistyösopijapuolten välisissä neuvotteluissa syksyn 2014 ja talven 2015 aikana. Alkuperäisessä sopimuksessa on sovittu hankintayhteistyön lisäksi yhteisen ostotilausjärjestelmän käytöstä, käytön periaatteista ja kustannuksista. Tällaista yhteistä järjestelmää ei kuitenkaan ole enää käytössä, sillä v käyttöönotetun järjestelmän sopimus on päättänyt. Koska vuoden 2008 järjestelmä on rakennettu pitkälti tämän tietojärjestelmän käytön ympärille, on sopimus syytä uudistaa. Hankintayhteistyön kustannusten maksuosuuksien laskenta on ollut vanhassa sopimuksessa varsin monimutkaista ja aikaa vievää. Uudessa sopimuksessa maksu osuudet jäädytetään vanhan sopimuksen aikana vakiintuneille tasoille. Tasot eivät ole muuttuneet merkittävästi vuosien aikana. Mahdollinen sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus tullee muuttamaan myös hankintatoimen organisointi malleja ja tästä syystä kiinteät maksuprosentit esitetään sovittavaksi vain kahdelle seuraavalle vuodelle ( ). Tämän jälkeen maksuosuudet määritellään uudestaan, kun toimintaympäristön mahdolliset muutokset ovat selvillä. Tällä hetkellä Oulun Konttori -liikelaitoksen hankintapalveluiden kustannukset ovat vuositasolla euroa, josta hankintayhteistyösopimukseen perustuvia, yhteisesti jaettavia kustannuksia on noin euroa. Muut muutokset sopimuksessa liittyvät toimintatapojen selkiyttämiseen. Sopimuksessa määritellään mm. eri hankintojen asiantuntijatyöryhmien roolia ja tehtävää sekä hankintayhteishenkilöiden vastuita. Onnistunut hankinta edellyttää, että hankinnan suorittavan tahon ja loppukäyttäjien välinen vuoropuhelu on toimivaa. Ainoastaan näin voidaan varmistaa käyttäjien ja veronmaksajien tarpeet täyttävä hankinta. Hankintayhteistyön hyödyt ovat olleet kiistattomat. Useiden hankintaprosessien yhteydessä on tullut ilmi, että tarjoajat pitävät Oulun hankintayhteistyösopimuksen laajuisia kilpailutuksia erittäin tärkeinä ja oman liiketoimintansa kannalta keskeisinä. Lisäksi useamman ostavan tahon yhdistetyt volyymit lisäävät hankinnan mielenkiintoa toimittajien suuntaan. Näin ollen tarjoajat osallistuvat kilpailutuksiin aktiivisesti ja kilpailutukset ovat tehokkaita. Hankintayhteistyö mahdollistaa sen osapuolille myös hintasäästöt ja hankintasopimusten pienemmät elin Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus kaarikustannukset, kun jokainen toimija ei kilpailuta samoja tavaroita ja palveluita erikseen. Uusi sopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Asian on valmistellut hankintapäällikkö Jouni Piri puh: Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1) hyväksyy Oulun kaupungin, Hailuodon kunnan, Iin kunnan, Kempeleen kunnan, Kuusamon kaupungin, Limingan kunnan, Lumijoen kunnan, Muhoksen kunnan, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän, Oulunkaaren kuntayhtymän, Pudasjärven kaupungin, Tyrnävän kunnan ja Utajärven kunnan välisen hankintayhteistyö-sopimuksen. 2) oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Teknisen työn koneet ja laitteet 620/04/05/2015 KH Kaupungin toimesta on kilpailutettu Pudasjärvelle valmistuvaan hirsikoulun teknisentyön koneet ja laitteet. Hankittavat laitteet tulevat koulun ala- ja yläkoulun, puu- ja metallityön opetuskäyttöön. Tarjouspyynnössä määriteltiin kaikille hankittaville laitteille minimivaatimukset, jota tarjottavat laitteet tuli täyttää. Lisäksi kaikki hankittavat työkoneet ja laitteet tulee olla uusia. Hankittavienkoneiden ja laitteiden on täytettävä työturvallisuusviranomaisten määrittämät turvallisuusvaatimukset. Kilpailutukseen liittyi myös lisähankintamahdollisuus, jossa kaupunki varaa itselle oikeuden tehdä valitulta toimittajalta täydentäviä lisähankintoja enintään 20 % arvosta alkuperäisestä hankintasummasta. Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain mukaista kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankinta ilmoitettiin virallisessa HILMA hankintakanavassa Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Kilpailutus suoritettiin sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä, jossa kaikilla tarjoajilla oli mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä. Lisätietokysymykset oli lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Määräaikaan ei esitetty yhtään lisäkysymystä. Hankinnassa käytetään sähköistä hankintapäätöksen tiedoksiantoa. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jätti Ab Bäck & Co Oy. Hankittavien laitteiden yhteishinta ,00 (alv 0%). Oikeuskäytännön mukaan tilanteessa, jossa on saatu vain yksi tarjous, hankinta on mahdollista keskeyttää, koska tällöin ei synny todellista kilpailua tai hyväksyä saatu tarjous. Asian on valmistellut hankintapäällikkö Jouni Piri Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hankkia hirsikoulun teknisentyön koneet ja laitteet Ab Bäck & Co Oy:ltä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Yhdyskuntatekniikan päällikön viran auki julistaminen 712/03/05/2015 KH Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppänen jää eläkkeelle alkaen. Sitä ennen hän pitää pitämättömät lomat, joten hän käytännössä jää pois viranhoidosta marraskuussa Liikenneväylistä ja yleisistä alueista Pudasjärvellä vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Kauko Seppäsen nykyisessä toimenkuvassa on sellaisia tehtäviä, joita tehdään virkavastuulla. Yhdyskuntatekniikan päällikön virka esitetään haettavaksi toistaiseksi täytettäväksi alkaen siten, että virka täytetään määräaikaisena saakka. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto taikka teknisen koulun yhdyskuntatekniikan osastolla suoritettu teknikon tutkinto ja perehtyneisyyttä tie- ja vesirakennus- sekä kunnallistekniikassa. Palkkaus perustuu kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen. Virassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: 1) julistaa yhdyskuntatekniikan päällikön viran haettavaksi toistaiseksi täytettäväksi alken siten, että virka täytetään määräaikaisena saakka. 2) viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto / tiesuunnitelma valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie - Poropudas 648/10/05/2015 KH Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Pudasjärven kaupungin lausuntoa tiesuunnitelmasta valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie - Poropudas. Tiesuunnitelman mukaan valtatielle 20 rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä (Jussinahon alikulkukäytävä) Varsitien liittymän pohjoispuolelle. Alikulkukäytävän kuivatus hoidetaan uuden rakennettavan pumppaamon kautta läheiseen laskuojaan. Alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan tulvapenger, koska uusi jalankulku- ja polkupyörätie (J2) korvaa vanhan jalankulku- ja polkupyörätien joka on aiemmin toiminut tulvapenkereenä. Ritolantien nykyinen liittymä katkaistaan ja korvaava yhteys muodostuu uuden Nyynäjäntien katuyhteyden kautta (noin 200 m pohjoisempana). Valtatielle rakennetaan kanavointi uuden Nyynäjäntien liittymän kohdalle. Rahtimiehentien (mt 18776) tasausta korjataan noin 80 metrin matkalla. Melun suojaamiseksi valtatien ympäristöön suunnitellaan kaksi meluvallia, joista toiseen tulee lisäksi päälle meluaita. Melunsuojaukset toteutetaan vaiheittain. Yleisiin teihin kuuluva jalankulku- ja pyörätie Karhukunnaantie lakkaa yleisiin teihin kuuluvanvana väylänä välillä valtatie 20 - Rahtimiehentie kaupungin urakan valmistumisen jälkeen tekemällä kadunpitopäätöksellä. Valtatien suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Hankkeella syntyvät sellaiset massat, joita ei voida hyödyntää rakenteissa ja istutusalustoissa. läjitetään valtatien meluvalleihin ja tulvapenkereeseen. Lisäksi leikkausmassoja voidaan läjittää Pudasjärven kaupungin omistamalle maanläjitysalueelle. Tiehankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat (alv 0, Mrindeksi 112,6, 2010=100), josta lunastus- ja korvauskustannukset arviolta ja laiteomistajien osuus Hanke rakennetaan vuosien aikana ELV-keskus pyytää lausuntonsa yhteydessä Pudasjärven kaupunkia samalla ilmoittamaan - onko suunnitelman käsittävälie alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava tiesuunnitelman mukainen. Muuttaako kaupunki kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia. Asemakaavan vastaista tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä. - vastaako kaupunki kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä - vastaako kaupunki tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden rakennuskustannuksista asiakirjan 1.5T-1 (kustannusarvio) mukaisesti - ottaako kaupunki omistukseensa ja kunnossapidettäväkseen K4J-, K3J ja K1 (Nyynäjäntie) sekä Karhukunnaantien välillä vt 20 - Rahtimiehentie. - sitoutuuko kaupunki tekemään välittömästi hankkeen valmistuttua kadunpitopäätöksen Karhukunnaantien Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus muuttamisesta kaduksi välillä vt 20 Rahtimiehentie. Karhukunnantie siirtyy kaupungin omistukseen kadunpitopäätöksen myötä. - sitoutuuko kaupunki tulevaisuudessa muuttamaan asemakaavassa Rahtimiehentien kaduksi koko asemakaavoitetun alueen osalta. - ottaako kaupunki ylläpidettäväkseen Jussinahon alikulkukäytävän kohdan uuden tulvapenkereen. - ottaako kaupunki ylläpidettäväkseen valtatien 20 paalulla 680 tien vasemmalla puolelle rakennettavan hulevesialtaan sekä siitä lähtevän purkuputken Ritolantien alikulkukäytävään saakka. Altaaseen johdetaan valtatien 20 vesiä valtatien nykyisestä rummusta sekä altaan ympäröivästä maastosta. Hulevesialtaasta vedet johdetaan sadevesiviemärissä Ritolan alikulkukäytävän pumppaamon kautta Iijokeen. - ottaako kaupunki kunnossapidettäväkseen meluvallit istutuksineen (sis. meluaidan). - antaako kaupunki / hankkiiko kaupunki suostumuksen käyttää läjitysalueelle johtavia katu- ja tieyhteyksiä asemaavoitetun alueen osalta läjitysmassojen kuljettamiseen läjitysalueelle - hyväksyykö kaupunki tiesuunnitelmassa esitetyt muutkin toimenpiteet - luovuttaako kaupunki omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoitukseen. ELY-keskuksen omistukseen ja kunnossapitoon jäävät - valtatie 20 rakenteineen - maantie (Rahtimiehentie) rakenteineen - alikulkusilta S1 (Jussinahon akk) kuivatusjärjestelyineen - kevyen liikenteen väylät J1, J2. ELY-keskus vastaa kustannuksellaan hankkeen urakoitsijan valinnasta hankintalain mukaisesti ja vastaa rakennuttamiskustannuksista. ELY-keskus panee myös vireille yleisen tien parantamista koskevan maantietoimituksen ja vastaa tietoimitus- ja korvauskustannuksista. Tiesuunnitelmaehdotus on pidetty yleisesti nähtävänä Suunnitelmasta ei esitetty muistutuksia. Suunnitelmakartat ja kustannusarvio jaetaan esityslistan mukana. Esityslistan lähettämisen jälkeen on ELY-keskukselta saatu tieto, että hankkeesta jätetty halvin tarjous on euroa kustannusarviota suurempi (tarjouksessa hanke 2). Tarjous jaetaan kokouksessa. Asian on valmistellut maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan ELY-keskukselle: Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus ) Kaupunki hyväksyy osaltaan tiesuunnitelman ja siinä esitetyt toimenpiteet; 2) tiesuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen, lukuun ottamatta Jussinahon alikulkukäytävään liittyviä jalankulku- ja polkupyöräteiden alueita, joilta osin valtuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ; 3) Kaupunki sitoutuu kaikkiin lausuntopyynnössä ja myöhemmässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tehtäviin; 4) Kaupunki luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoitukseen ja antaa suostumuksensa käyttää rakennusaikana läjitysalueelle johtavia katu- ja tieyhteyksiä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto /Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos KH Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Pudasjärven kaupungin lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntakaavan uudistamisen toinen vaihe koskee maaseudun asukasrakennetta, kulttuuriympäristöjä, virkistys- ja matkailualueita, materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueita, ampumaratoja ja puolustusvoimien aluetta. Maakuntakaavan 2. vaiheessa osoitetaan maaseudun asutusrakenne, kehittämisvyöhykkeet ja maaseutuasutuksen ja aluerakenteen kannalta tärkeät kylät. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallinen virkistysalueiden ja reittien verkosto, laajat matkailun vetovoima-alueet ja virkistyksen kehittämisen kannalta tärkeät vyöhykkeet sekä matkailukeskusten alueet ja muut matkailupalvelujen keskittymät. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallinen virkistysalueiden ja reittien verkosto, laajat matkailun vetovoima- alueet ja virkistyksen kehittämisen kannalta tärkeät vyöhykkeet sekä matkailukeskusten alueet ja muut matkailupalvelujen keskittymät. Maakuntakaavassa osoitetaan Oulun seudun materiaalikeskuksen ratkaisu ja muut seudulliset jätteenkäsittelyalueet. Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti puolustusvoimien ja rajavalvonnan aluetarpeet. Maakuntakaavassa osoitetaan seudullinen ampumaratojen verkko. Pudasjärven alueelle on maakuntakaavassa ositettu seuraavia merkintöjä: Maaseudun kehittämisen kohdealue Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. Pudasjärvellä kohdealueeseen sisältyy Iijokivarsi laajennettuna Aittojärvelle ja Korentokylään. Iijokilaakson (mk-1) kehittämisen kohdealueelle on osoitettu suunnittelumääräys: voimalaitosympäristöjen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon kalateiden toteuttamismahdollisuudet. Kylä Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä. Pudasjärvellä kyläalueiksi on merkitty Kipinä, Hetekylä, Aittojärvi, Taipaleenharju, Livo, Pärjänsuo, Hirvaskoski, Sarakylä, Syötekylä, Jaurakkajärvi ja Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Puhos. Uusina kylinä maakuntakaavaan on osoitettu Aittojärvi, Taipaleenharju ja Livo. Aikaisemmista kylistä on poistettu Iinattijärvi. Kyläverkosto on muodostettu kylistä laskettujen erilaisten tilastotietojen, olemassa olevia palvelujen, kuntien yleiskaavojen ja strategisten suunnitelmien, aluerakenteellisen merkityksen sekä kylän sijoittumisen kaupunki-maaseutuvyöhykkeille pohjalta. Keskeisin valintaan vaikuttava tekijä on väkiluku, joka tuli olla harvaan asutulla maaseudulla yli 100 asukasta, ydinmaaseudulla vähintään noin 150 ja muilla vyöhykkeillä yli 200 asukasta. Väestön voimakas väheneminen, sekä lasten ja nuorten vähäinen määrä on katsottu kylän tulevaisuuden kannalta merkitykselliseksi. Olemassa olevien koulujen ja kauppapalvelujen merkitystä on korostettu samoin kuin loma-asutusta ja sijaintia matkailualueella. Vaikka väestölliset tai muut kriteerit eivät aina ole toteutuneet, niin kylän aluerakenteellisen merkityksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi eräät kylät on otettu mukaan kyläverkostoon. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi. Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä. Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian päämääränä on edesauttaa maaseudulla asuvien ja sinne muuttavien ihmisten elinolojen paranemista, maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamista ja kehittämistä sekä maaseutuympäristön viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisääntymistä. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla Aittojärvi Kyngäs (Pudasjärvi Aittojärven ja Livojokivarren kulttuurimaisema (Pudasjärvi) Olvassuo (Pudasjärvi, Utajärvi, Puolanka). Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hirvisuo (Oulu, Pudasjärvi) Kollajan kulttuurimaisema Iijokivarressa (Pudasjärvi) Taipaleenharjun kulttuurimaisema (Pudasjärvi) Korentojärven rantamaisemat (Pudasjärvi) Syötteen maisematie (Pudasjärvi). Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Pudasjärven kirkko ympäristöineen ja Naamanka, Kynkään Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus kesänavetat ja Hiltulan pihapiiri Hilturannassa. Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Pudasjärven osalta maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. Muinaismuistot Pudasjärvellä paljon kohteita Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue Syötteen alue (mv-2) Alueen kehittäminen perustuu matkailukeskuksen palveluihin sekä kansallispuistoon, muuhun luontoon ja retkeilyyn liittyviin virkistystoimintoihin. Olvassuo (mv-8) Alueen virkistyskäytön kehittäminen perustuu suoluontoon ja se pyritään toteuttamaan alueen luonteeseen soveltuvana kansallispuistona. Keskustatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseudun kuntakeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Suuryksiköiden enimmäismitoitus Kurenalla on kerrosalaneliömetriä. Luonnon monikäyttöalueet Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Litokaira sekä Hirvisuo- Martimojoen alue-kuusisuo-hattusuo. Kaavasta on poistettu Paikallista merkitystä omaavat Ohtosensuo, Soininsuo-Kapustasuo ja Pudasjärven eteläosan vanhat metsät sekä Pudasjärven lintuvedet, joka on liitetty osaksi laajempaa Iijoen kokonaisuutta. Virkistysalue Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysalueita. Syötteellä merkinnällä on osoitettu talviurheilukeskus, valtion retkeilyalue ja virkistysmetsä. Muut virkistysalueet? Matkailupalvelujen alue Loma- ja matkailualue (R): Merkinnällä osoitetaan pääasiassa loma-asumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille rakentamisalueita. Matkailupalvelujen alue (RM):Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sisältyy hotelli-ym. palveluja. Viheryhteystarve Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä ja niihin liittyviä pienialaisia virkistysalueita. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Iijokivarsi. Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 Kaupunginhallitus 06.05.2014 AIKA 06.05.2014 klo 17:00-18:37 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 Kaupunginhallitus 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 klo 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 Kaupunginhallitus 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 16:00-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 220 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 Kaupunginhallitus 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 16:00-19:00 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava luonnos Kannen kuvat:: - Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisema, Kuusamo (Kaisa Mäkiniemi) - Maakunnallisesti arvokkaan Ruukinkoski ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot