PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-18:37 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Tieavustusperusteet Kehittämisjohtajan viran täyttäminen Lautakuntien/viranhaltijain päätösten ottaminen kaupunginhallituksen 422 käsiteltäväksi 199 Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Tiedoksi saatettavat asiat Ruokapalvelupäällikön määräaikainen virka Talouden toteutuminen Nuorten työpajan (Karhupajan) ohjausryhmän nimeäminen 431 Kh:n puheenjohtaja Vesa Riekki Hallintojohtaja Seija Turpeinen Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-18:37 Paikka Pohjantähden yläkerran kokoustila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Riekki Vesa 17:00-17:44 Puheenjohtaja Tykkyläinen Kari 17:00-18:37 1. varapj. Parkkisenniemi Hilkka 17:00-18:37 2. varapj. Ekdahl Aune 17:00-18:37 Jäsen Ikonen Eija 17:00-18:37 Jäsen Lantto Marja 17:00-18:37 Jäsen Ronkainen Onerva 17:00-18:37 Jäsen Ruottinen Antti 17:00-18:37 Jäsen Talala Reijo 17:00-18:37 Jäsen Tihinen Paavo 17:00-18:37 Jäsen Turpeinen Alpo 17:00-18:37 Jäsen Vähäkuopus Timo 17:00-18:37 Valtuuston pj. Hämäläinen Henrik 17:00-18:37 Valt. 2. varapj. Veivo Sointu 17:00-18:37 Valt. 3. varapj. Turpeinen Seija 17:00-18:37 Hallintojohtaja Moilanen Mirja 17:00-18:37 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Kuukasjärvi Tuula Valt. 1. varapj. Daavittila Kaarina Kaupunginjohtaja MUU Talala Eero 17:05-17:22 vs. Tekninen johtaja Kinnula Ritva 17:46-18:17 Palvelusuunnittelija Holappa Juha 17:46-18:27 Opetus- ja sivistysjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Vesa Riekki Kari Tykkyläinen Mirja Moilanen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Aune Ekdahl Eija Ikonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskustoimistossa klo Seija Turpeinen, hallintojohtaja Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 194 Hallintojohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 195 Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aune Ekdahl ja Eija Ikonen. --- Merkitään pöytäkirjaan, että asian käsittelyn järjestystä muutettiin niin, että asia 12 ruokapäällikön määräaikainen virka, käsiteltiin asia 9 tiedoksi saatettavat asiat jälkeen. Asia 5 talouden toteutuminen siirtyi käsiteltäväksi asia 12 ruokapäällikön määräaikainen virka jälkeen. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tieavustusperusteet /10.20/2014 KH Kaupungin tieavustus on tarkoitettu kaikille avustusehdot täyttäville pysyvän asutuksen teille myönnettävään tien hoitoon tarkoitettuun perusavustukseen ja tien kunnostukseen tarkoitettuun erityisavustukseen. Avustusta ei myönnetä talouksille, joiden tiet ovat tiestön yhteisalueurakassa. Myös kaupunginrajat ylittävät läpikulkutiet (3 kpl) on Pudasjärven osalta mukana alueurakassa. Läpikulkuteiden osalta talvikunnossapito suoritetaan ehdolla, että naapurikunta osallistuu kunnossapitokustannuksiin oman kuntansa osalta. Perusavustusta myönnettäessä otetaan huomioon tien liikenteellinen merkitys pisteyttämällä tie pysyvän asutuksen ja säännöllisen liikenteen mukaan. Tien pituudesta johtuva talvikunnossapidon suhteellinen kustannusvaikutus huomioidaan eri kertoimina. Säännöllisen liikenteen osalta tie jaetaan kunnossapitoluokkiin 1-4. Avustus maksetaan suoraan avustuksenhakijan pankkitilille ilman erillistä tilitystä. Avustukseen sisältyy tien talvi- ja kesähoito. Erityskohteisiin myönnettäessä, kuten siltojen ja rumpujen korjaukseen ja uusimiseen sekä tulvavaurion korjaukseen, avustus maksetaan jälkikäteen tositteita vastaan. Avustuksen hakemisesta tiedotetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Aikaisemmin avustettujen teiden osalta ei uutta hakemusta ole vaadittu kuin tapauksissa, joissa olosuhteet ovat muuttuneet. Uusilta avustuksenhakijoilta ja tapauksista, jossa tien pituus on muuttunut, on vaadittu kahden jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta. Tieavustuksiin on vuodelle 2014 varattu määräraha, joista tien hoitoon tarkoitettuihin perusavustuksiin on suunniteltu käytettävän ja erityiskohteiden avustamiseen sekä kaupungin toimesta tapahtuviin höyläyksiin 500. Määräraha on varattu laskentaperusteella 290 /km ja että avustettavan tien vähimmäispituus on 100 metriä. Lisäksi määrärahavarausta tehtäessä on suunniteltu luokitusten, luokkien ja kertoimien pysyvän aikaisempien vuosien mukaisina. Kaupunginhallituksen jäsenille toimitetaan esityslistan mukana tieavustusperusteet vuodelle Asian on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginhallitus päättää hyväksyä: 1) vuoden 2014 avustuksen perusteeksi 290 /km, 2) avustettavan tien vähimmäispituudeksi 100 metriä, Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) tien kunnossapitoluokituksen ja tien pituudesta sekä kunnossapitoluokasta johtuvat kertoimet esitetyn mukaisina, 4) avustuksen maksamisen suoraan hakijan tilille ilman tilitystä, erityiskohteita lukuun ottamatta, 5) ettei sellaisia jääteitä avusteta, joilla ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. KH 196 Vuonna 2013 maksettiin tien kunnossapitoavustuksena yhteensä (määräraha ) ja erityisavustusta 4.171,10 (määräraha ). Avustusteiden höyläyksiin käytettiin 486 (määräraha 500 ). Vuodelle 2014 varattu määräraha arvioidaan riittävän kuluvan vuoden avustuksiin ja höyläyksiin. Asian on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1) vuoden 2014 avustuksen perusteeksi 290 /km, 2) avustettavan tien vähimmäispituudeksi 100 metriä, 3) tien kunnossapitoluokituksen ja tien pituudesta sekä kunnossapitoluokasta johtuvat kertoimet esitetyn mukaisina, 4) avustuksen maksamisen suoraan hakijan tilille ilman tilitystä, erityiskohteita lukuun ottamatta, 5) ettei sellaisia jääteitä avusteta, joilla ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1) vuoden 2014 avustuksen perusteeksi 290 /km, 2) avustettavan tien vähimmäispituudeksi 100 metriä, 3) tien kunnossapitoluokituksen ja tien pituudesta sekä kunnossapitoluokasta johtuvat kertoimet esitetyn mukaisina, 4) avustuksen maksamisen suoraan hakijan tilille ilman tilitystä, erityiskohteita lukuun ottamatta, 5) ettei sellaisia jääteitä avusteta, joilla ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kehittämisjohtajan viran täyttäminen 193/03.05/2013 KH Kehittämisjohtajan avoin virka on ollut väliaikaisesti täytettynä saakka, jolloin määräaikainen virkajärjestely on päättynyt. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kehittämisjohtajan virkatehtäviin kuuluvien Pudasjärven kaupungin vastuulla olevan elinkeinojen edistämisen, elinvoiman vahvistamisen ja yritysyhteistyöhön liittyvien kehittämis - ja elinkeinotoimen tehtävien väliaikaisista tehtäväjärjestelyistä. Johtoryhmä on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti jakanut kehittämisjohtajan virkatehtävät. Tehtäväjärjestelyissä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisia painotuksia. Uusia toimintatapoja on löydetty ja kokonaisvastuu yritys- ja elinkeinoelämän kehittämisestä on ollut kaupunginjohtajalla. Tehtäväjärjestelyistä saatu palaute on huolestuttavaa. Erityisesti kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja palvelusuunnittelija ovat kuormittuneet liikaa. Järjestelyistä on saatu erityisesti yrittäjiltä kriittistä palautetta. Yrittäjien toivomaa panostusta elinvoiman kehittämiseen ja työpaikkojen säilymiseen ja lisääntymiseen ei ole pystytty resurssivajeen vuoksi turvaamaan. Päätoimista kehittämisjohtajaa tarvittaisiin erityisesti paikkakunnalla toimivien ja sinne aikovien yritysten toimintaedellytysten ja sitä kautta työmahdollisuuksien lisäämiseksi. Yrittäjien ja eri järjestöjen huolena on myös se, että Pudasjärvellä ei ole saatavissa EU:n alkaneen uuden rahoituskauden hyödyntämiseksi tarvittavia, yrittäjille välttämättömiä neuvonta- ja osaamisasiantuntijatahoja. Tilanne muuttuu myös johtuen siitä, että kaupunginjohtaja on ilmoittanut siirtymisestään vanhuuseläkkeelle alkaen. Vuosilomille hän siirtyy kesäkuun 2014 alkupuolella. Uuden kaupunginjohtajan hakumenettely on käynnistymässä vähitellen. Odotettavissa on, että viimeisenkin varsinaisesti yritysyhteistyöstä vastanneen viranhaltijan vaihtuminen, virkavaaliin liittyvien määräaikojen vaatima viive sekä mahdollinen virkavaalien vahvistumisen pitkittyminen aiheuttavat merkittävän riskin sekä elinkeinojen kehittämiselle että kaupunkiorganisaation muulle toiminnalle erityisesti johtavien viranhaltijoiden työtaakan kasvaessa virkavastuineen kestämättömäksi. Tämän riskin minimoimiseksi on Pudasjärven kaupungin edun mukaista julistaa kehittämisjohtajan virka haettavaksi samanaikaisesti ja samassa yhteydessä kaupunginjohtajan viran kanssa. Yhteisillä ilmoituksilla saadaan todennäköisesti laajempi joukko hyviä hakijoita molempiin Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus virkoihin. Virkailmoitukseen sisällytetään kuvaus siitä, että kehittämisjohtaja vastaa mm. kaupungin kehittämis- ja elinkeinotoiminnasta, kaupungin viestinnän kehittämisestä ja kattavuudesta sekä työllisyys- ja maahanmuuttotyön koordinoinnista. Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, vahva kokemus yritystoiminnassa, elinkeinoelämässä, kehittämistoiminnassa, viestinnässä, yhteistyökyky, alueellisten ja valtakunnallisten toimijaverkostojen tuntemus sekä hallinnollisissa tehtävissä hankitut käytännön taidot. Esityslistan mukana on Pudasjärven Yrittäjät ry:n kannanotto asiaan. Kaupunginhallitus 1) päättää ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn; sekä 2) julistaa kehittämisjohtajan viran haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Hakumenettelystä ilmoitetaan samassa yhteydessä kaupunginjohtajan viran haettavaksi tulemisen kanssa. Kaupunginhallituksen käsittely: Keskustelun kuluessa Marja Lantto esitti, että asia jätetään pöydälle. Reijo Talala kannatti esitystä. Alpo Turpeinen esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Paavo Tihinen, Onerva Ronkainen ja Antti Ruottinen kannattivat Alpo Turpeisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kuluessa oli esitetty kannatettu esitys asian pöydälle jättämisestä sekä kannatettu esitys asian käsittelyn jatkamisesta, joten asia oli ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen äänestysmenettelyksi:esitys asian käsittelyn jatkamiseksi on "jaa" ja esitys asian pöydälle jättämiseksi on "ei". Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin yhteensä 11 ääntä: "jaa" -ääniä annettiin 6 (Riekki, Tykkyläinen, Ronkainen, Ruottinen, Tihinen, Turpeinen), "ei" -ääniä annettiin 4 (Parkkisenniemi, Ikonen, Lantto ja Talala)ja "tyhjä"-ääniä annettiin 1 (Ekdahl) Puheenjohtaja totesi, että Alpo Turpeisen esitys oli saanut eniten kannatusta ja asian käsittelyä jatketaan. Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) päättää ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn; sekä 2) julistaa kehittämisjohtajan viran haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Hakumenettelystä ilmoitetaan samassa yhteydessä kaupunginjohtajan viran haettavaksi tulemisen kanssa. Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. KH Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kehittämisjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana klo mennessä. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa kokemusta yritystoiminnassa, elinkeinoelämässä, kehittämistoiminnassa ja viestinnässä. Kehittämisjohtajan tulee olla yhteistyökykyinen ja hänen tulee omata alueellisten ja valtakunnallisten toimijaverkostojen tuntemus sekä hallinnollisissa tehtävissä hankitut käytännön taidot. Kehittämisjohtaja vastaa kaupungin kehittämis- ja elinkeinotoiminnasta, kaupungin viestinnän kehittämisestä ja kattavuudesta sekä työllisyys- ja maahanmuuttotyön koordinoinnista. Virka täytetään toistaiseksi. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisina. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 29 hakemusta: YTM, BBA, Juhana Aalto, Kuhmo KTK, Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Risto Alaheikka, Tornio MMT,DI, Jalo Aminoff, Karjalohja KM, Helsingin kaupungin projektisuunnittelija/projektipäällikkö Kaija Asp, Helsinki FM, Pudasjärven kaupungin kehittämisasiantuntija Virpi Harilahti-Juola, Oulu KTM, Katri Hämäläinen, Oulu TaM, Pohjois-Pohjanmaan liiton vs. kehittämispäällikkö Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maria Juurikka, Kempele DI, emba, Kajaanin ammattikorkeakoulun Project Manager Esa Järvenoja, Oulu YAMK-insinööri, Oulun seudun ammattiopisto Pudasjärven yksikön koulutuspäällikkö Keijo Kaukko, Pudasjärvi FT, KTM, konsultti, Oulun Yliopiston Program Manager Anri Kivimäki, Raahe YAMK-insinööri, Ossi Klemetti, Joensuu FM, Vaasan kaupungin tietohallinnon kehitystehtävässä työskentelevä Raimo Kujanpää, Vaasa DI, Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän projektipäällikkö Jorma Pietiläinen, Sodankylä DI, Seinäjoen ammattikorkeakoulun yritysasiamies Juha-Matti Päivölä, Seinäjoki FM, Raahen seutukunnan kehittämispäällikkö Jukka-Matti Rantakari, Oulu DI, Miset Oy:n projektipäällikkö Pekka Reiman, Mäkelä FT, Itä-Lapin kuntayhtymän projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen, Oulu YTM, Oulun yliopiston apurahatutkija Susanna Sakko, Oulu KM, OSAO Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön päävastuullinen opettaja Sirpa Salmela, Jääli RF-Electronic engineering, Nokia Solutions Networks tekninen johtaja Pekka Timonen, Oulu KTM, KM, Oamk Oy:n projektikoordinaattori Teija Tuhkala, Oulunsalo MMM, yritysneuvoja Jussi Tuovinen, Vartiala HM, YTM, Kemi-Tornion oikeusaputoimiston oikeusapusihteeri Maria Vaittinen, Tornio VTM, Oulun kaupungin projektisuunnittelija Mika Vierimaa, Oulu FK/FM, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen projektikoordinaattori Helena Ylisirniö, Oulu Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisäksi on neljä hakijaa, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen. Yhteenveto hakijoista toimitetaan kaupunginhallitukselle esityslistan mukana. Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh KH Kaupunginhallitus päättää kehittämisjohtajan viran jatkotoimista. Kaupunginhallitus päätti, että asian valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus jatkaa kehittämisjohtajan viran täyttämisen käsittelyä. Kaupunginhallitus päättää kehittämisjohtajan viran täyttöön liittyvistä jatkotoimista. Kaupunginhallitus päättää kutsua kehittämisjohtajan virkaa hakeneista haastatteluun: - KTM, Alaheikka Risto - OTM, Haro Heikki - FM, Harilahti-Juola Virpi - TaM, Juurikka Maria - DI, Pietiläinen Jorma - DI, Päivölä Juha-Matti - FM, Rantakari Matti - FK/FM, Ylisirniö Helena Haastattelut pidetään 28.4 ja 29.4 ja haastattelun suorittaa valtuusto. KH 197 Kehittämisjohtajan viran haastattelutilaisuudet järjestettiin ja Haastatteluun osallistui valtuuston ja kaupunginhallituksen edustajia sekä hallintojohtaja. Haastatteluun kutsutuista Heikki Härö ilmoitti , että hän vetäytyy kehittämisjohtajan viran valinnasta. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Suomen perustuslain 125 :n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt julistaa kehittämisjohtajan viran haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa kokemusta yritystoiminnassa, elinkeinoelämässä, kehittämistoiminnassa ja viestinnässä. Kehittämisjohtajan tulee olla yhteistyökykyinen ja hänen tulee omata alueellisten ja valtakunnallisten toimijaverkostojen tuntemus sekä hallinnollisissa tehtävissä hankitut käytännön taidot. Haastatteluun kutsutuilla kaikilla on kelpoisuusvaatimuksena edellytetty ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella luodaan kokonaisvertailu hakijoista ja sen perusteella esitetään soveltuvin henkilö kehittämisjohtajan virkaan. Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh Kaupunginhallitus keskustelee alustavasti kehittämisjohtajan valinnasta ja tulee tekemään esityksen valtuustolle kehittämisjohtajan virkaan valittavasta henkilöstö pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus keskustelee alustavasti kehittämisjohtajan valinnasta ja tulee tekemään esityksen valtuustolle kehittämisjohtajan virkaan valittavasta henkilöstö pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lautakuntien/viranhaltijain päätösten ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi KH 198 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön IX luvun (päätösten siirtäminen kaupunginhallitukselle) määräysten mukaisesti kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien kokouspöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Teknisen johtajan päätös ; Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen johtajan toimen täyttäminen; 2) Teknisen johtajan päätös ; Irtisanoutuminen/Ruokangas Annikki; 3) Hallintojohtajan päätös ; Harjoittelija ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimialalla; 4) Opetus- ja sivistysjohtajan päätös ; Irtisanoutuminen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta nro 5115; 5) Kaupunginjohtajan päätös ; Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen. Kaupunginhallitus päättää todeta, ettei edellä mainittujen lautakuntien kokousten eikä viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää todeta, ettei edellä mainittujen lautakuntien kokousten eikä viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus KH 199 Kuntayhtymien hallinnoissa toimivat kaupunginhallituksen jäsenet antavat ajankohtaiskatsauksen. Hallintojohtajan esitys: Kuntayhtymien hallinnoissa toimivat kaupunginhallituksen jäsenet antavat ajankohtaiskatsauksen. Kuultiin katsaus ajankohtaisista asioita. Pöytäkirjantarkastajat:

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat KH 200 Kaupunginhallitukselle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjelmät ja päätökset: 1) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 4/ ; Lappeenranta-seminaari ; 2) Kiinteistönluovutusilmoitukset 4 kpl. Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ruokapalvelupäällikön määräaikainen virka 322/03.05/2013 KH Kaupunginhallitus on myöntänyt Anna Ahoselle eron ruokapalvelupäällikön virasta alkaen kokouksessaan Virkaa on hoitanut viransijaisena keittäjä Aira Ervasti Ervastille on tehty jatkosopimus ajalle Aira Ervasti on ilmoittanut, ettei hän jatka kyseisessä tehtävässä määräajan jälkeen. Ruokahuollon tulosyksikön johdosta vastaa ruokapalvelupäällikkö. Määräaikainen virkamääräys on kaksi vuotta ja alkaa keväällä 2014 ja päättyy keväällä Viran jatkaminen tarkastellaan kevään 2016 aikana. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi edellytetään vahvaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaitoja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. Tehtävänä on vastata koko kaupungin ruokapalvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruoanvalmistusta ja muita ruokapalveluita. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan käytännön ruoanvalmistustyöhön. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Asian on valmistellut vs. tekninen johtaja Eero Talala, Kaupunginhallitus päättää julistaa ruokapalvelupäällikön viran haettavaksi määräaikaisena ajalle Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. KH Ruokapalvelupäällikön määräaikainen virka on julistettu haettavaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kuntarekry.fi-järjestelmässä, Kalevassa, Iijokiseudussa, Pudasjärvi-lehdessä sekä Työvoimahallinnon internet-sivuilla seuraavalla kuulutuksella: "Ruokapalvelupäällikkö Pudasjärven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta, Pohjois-Pohjanmaa, Pudasjärvi Haku päättyy :00 Pöytäkirjantarkastajat:

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ilmoitus jätetty Työsuhteen kesto Määräaikainen Työn luonne Kokoaikatyö Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi ruokapalvelupäällikön määräaikaisen viran ajalle Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vahvaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaitoja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruokapalvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmistusta ja muita ruokapalveluita. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hirsikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen keskuskeittiö, jonka toiminnan suunnittelussa ruokapalvelupäälliköllä on keskeinen rooli. Hakemukset virkaan tulee ensisijaisesti jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus koulutus- ja työtodistuksineen on mahdollista toimittaa osoitteella Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, Pudasjärvi. Työ alkaa Palkkaus KVTES Työavain Yhteystiedot: vs. tekninen johtaja Eero Talala, , " Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Huumonen Saara, restonomi, Ahmas Mustonen Päivi, suurtalousesimies, Muhos Ojala Sisko, suurtalouden esimies, Pudasjärvi Pitkänen Marja, restonomi, Kuusamo Tervashonka Petri, restonomi, Rovaniemi Turtinen Anja, restonomi, Yli-Ii Vaakanainen Jaana, ravitsemusteknikko, Joensuu Ylitalo Inkeri, suurtalouden esimies, Pudasjärvi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka vastaava aikaisempi koulutus. Yhteenveto hakijoista toimitetaan kaupunginhallitukselle esityslistan mukana. Pöytäkirjantarkastajat:

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asiaa on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kaupunginhallitus päättää kutsua haastatteluun restonomi Saara Huumosen, restonomi Anja Turtisen, restonomi Marja Pitkäsen ja restonomi (AMK) Petri Tervashongan. Haastattelu tapahtuu virkamiestyönä. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen esitteli asiaa kokouksessa. Palvelusuunnittelija Ritva Kinnula oli läsnä asian esittelyn ajan. KH Haastattelut pidettiin Haastattelut suoritettiin virkamiestyönä. Haastatteluryhmä esittää ruokapalvelupäällikön määräaikaiseen virkaan valittavaksi restonomi Marja Pitkänen Kuusamosta. Asiaa on valmistellut vs. tekninen johtaja Eero Talala, Kaupunginhallitus päättää valita ruokapalvelupäällikön virkaan ajalle restonomi Marja Pitkäsen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. KH 201 Hallintojohtajan esitys: Marja Pitkänen on lähettämällä sähköpostilla vs. tekniselle johtajalle ilmoittanut, ettei hän ota ruokapalvelupäällikön tehtävää vastaan. Kaupunginhallitus päättää 1) ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn, 2) todeta, ettei ruokapalvelupäällikön määräaikaiseen virkaan valittu Marja Pitkänen ota virkaa vastaan, ja 3) julistaa ruokapalvelupäällikön viran haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. Puheenjohtaja Vesa Riekki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.44, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Kari Tykkyläinen. Pöytäkirjantarkastajat:

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talouden toteutuminen /02.05/2013 KH 202 Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueitten toimintakatteiden tasolla Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-maaliskuun toteumasta raportti tulee antaa mennessä. Talousarvion toteumasta on laadittu euromääräinen raportti ajalta Raportti sisältää mm. toiminta-aluekohtaiset raportit. Toimintakate (25,5 %) ylittää tasaisen kertymän 0,5 % (25 %). Toimintamenot ovat ylittyneet 0,5 % ( euroa) ja toimintatuotot (25,4 %) ovat ylittyneet 0,4 % ( euroa). Sitovien toiminta-alueitten toimintakatteiden käyttöprosentit ovat; (tasainen kertymä, keskiarvo 25,0 %) - hallintotoiminta 20,4 % - kehittämistoiminta 26,0 % - sivistys- ja hyvinvointitoiminta 25,1 % - tekninen ja ympäristötoiminta -10,1 % - kunnan yhteistoiminta 25,5 % Investointien toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä on euroa ja käyttöprosentti 10,1 %. Hallintotoiminnan investointien käyttö on 25,9 %, sivistys- ja hyvinvointitoiminnan 2,1 % ja tekninen ja ympäristötoiminnan 3,9 %. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ensimmäisellä neljänneksellä on 2,0 Pöytäkirjantarkastajat:

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys on euroa ja lyhytaikaisten lainojen lisäys euroa. Lainakannan muutos on 1,4 milj. euroa. Rahavarojen muutos on 1,5 milj. euroa. Kaupunginhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana talousarvion toteutuminen vuonna 2014 / tilanne Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen puh ja laskentasihteeri Mirjami Holappa puh Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-maaliskuulta 2014 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta budjetin pitävyydestä. Hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-maaliskuulta 2014 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta budjetin pitävyydestä. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala, palvelusuunnittelija Ritva Kinnula ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa esittelivät oman toiminta-alueensa talouden toteutumaa. Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 Kaupunginhallitus 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 16:00-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 220 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot