Loppuraportti. AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013. Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5."

Transkriptio

1 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013 Loppuraportti Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) Ohjaaja Jukka Peltola Toteutus Antti Kangasrääsiö Joonas Kröger 1/12

2 Johdanto Projektityön tarkoituksena oli tutustua Beckhoffin uuteen TwinCat3 PLC alustaan ja toteuttaa sillä uusi automaatiojärjestelmä 1. kerroksen kahvihuoneen automaattiseen kahvinkeittimeen. Alustan markkinoituina ominaisuuksina oli muun muassa integroitu OPC UA serveri, joka mahdollistaisi esimerkiksi verkon yli erilaisilla päätelaitteilla (mm. PC, Android) toimivat etävalvomot. OPC UA serveri voisi mahdollistaa myös keittoprosessin lisätoiminnallisuuksien toteuttamisen hajautetusti lähiverkossa, sillä esimerkiksi nykyinen keittimeen integroitu IRC botti voisi sijaita missä päin tahansa lähiverkkoa, kunhan sille toteutettaisiin OPC UA standardin mukainen client rajapinta serveriin. Tämän lisäksi PLC:ssä oli myös mukana teollisuustietokone (Windows Embedded Standard), jossa voisi teoriassa olla mahdollista ajaa valvomo ohjelmistoa, mikä mahdollistaisi thin client tyyppisten valvomoiden käytön esimerkiksi normaalin www selaimen kautta. Tämän lisäksi pitäisi olla mahdollista integroida ulkoisia ohjelmia eritoten Simulink simulointimalleja toimimaan yhdessä PLC:ssä ajettavien IEC ohjelmien kanssa. Tämä voisi sallia muun muassa ohjausohjelmiston testaamisen Simulink mallia vasten ennen implementointia oikeaan toimintaympäristöön. Työssä tutustuttiin edellä mainittujen uusien ominaisuuksien toteutukseen, sekä myös yleisesti kyseisen PLC laitteen käyttöönottoon. Osa ominaisuuksista saatiin toimimaan, kun taas osan toimintaan saaminen ei onnistunut tämän projektin puitteissa. Työssä luotiin tekninen raportti (liite A), jossa kuvataan se, miten toimimaan saadut asiat saatiin toimimaan ja mitä kaikkea yritettiin muiden ominaisuuksien osalta. Tämän raportin on tarkoituksena olla apuna esimerkiksi seuraavalle projektiryhmälle, joka pääsee jatkamaan tätä työtä ehkä jo ensi syksynä. Tässä dokumentissa käydään ensin läpi työssä käytetty laitteisto. Tämän jälkeen käydään läpi työn toteutussuunnitelma siten kun se kehittyi projektin saatossa. Seuraavaksi käydään läpi työn kulku, jonka jälkeen kerrataan työssä saavutetut tulokset. Lopuksi on vielä pohdintaa projektista ylipäänsä sekä projektin mahdollisesta jatkosta. Tulokset Työssä saatiin konfiguroitua Beckhoffin CX5010 PLC sekä siihen liittyvä IO. PLC:lle ohjelmoitiin IEC logiikkaohjelma käyttäen hyväksi TwinCat3 ohjelmointiympäristöä. Logiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti PLC:n uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. PLC:llä oleva OPC UA serveri saatiin konfiguroitua siten, että se toimii yhdessä logiikkaohjelman kanssa. Serverille on mahdollista ottaa yhteys laboratorion lähiverkosta. PLC asennettiin laboratorion kahvinkeitinprosessin yhteyteen ja se on tällä hetkellä toiminnassa laboratorion kahvihuoneessa. Työssä tutkittiin mahdollisuutta OPC UA valvomon toteutukseen, mutta puuttuvan lisenssin takia 2/12

3 tätä ei voitu toteuttaa tämän projektin puitteissa. PLC:lle oli mahdollista asentaa valvomo ohjelma, joka mahdollistaisi thin client tyyppisten valvomoiden käytön, mutta ohjelma kaatui aina käynnistettäessä, eli sitä saatu toimimaan käytännössä. Laitteisto Työn päälaite on Beckhoffin TwinCat3 CX5010 PLC (Kuva 1), joka sisältää Windows Embedded Standard käyttöjärjestelmän sekä IEC suoritusympäristön logiikkaohjelmia varten. Kuva 1: Beckhoff CX5010 PLC PLC:ssä on kiinni kolme IO korttia: 8 porttinen digitaalinen ulostulo (KL2408), 8 porttinen digitaalinen sisääntulo (KL1408) sekä 8 porttinen analoginen sisääntulo (KL3468). Tämän lisäksi pakassa on myös IO pakan lopputerminaali, jonka ainoa tarkoitus lienee terminoida pakan sisäiset väylät. Testaamista varten käytettiin myös laboratoriossa olevaa ABB:n PLC testisalkkua (Kuva 2), tarkemmin ottaen sen IO testitoimilaitteita (potentiometri ja kahdeksan kytkintä), sekä laboratorion linjastosta lainattua valomajakkaa. Näiden avulla voitiin todentaa ohjelman toimivuus IO tasolle asti. Testisalkun toimilaitteiden kytkemistä varten tehtiin lattakaapelista kytkentäjohto, koska testisalkun toimilaitteiden kaapelit eivät olleet riittävän pitkiä tarvittavien IO kytkentöjen tekemistä varten. 3/12

4 Kuva 2: ABB PLC testisalkun IO:t testikäytössä Itse keittoprosessissa on keittimenä akateemiseen teollisuuskäyttöön suunniteltu MoccaMaster prosessilaitteisto. Keittimen prosessisäiliöön voidaan annostella kahvijauhetta oheisesta kahvisiilosta käyttäen ruuvikuljetinta. Ruuvikuljettimen yhteydessä on tuuletin, jonka tehtäviin kuuluu sekä ruuvikuljettimen moottorin jäähdytys että riittävän ilmanvaihdon turvaaminen kahvipurun siirtoputkessa (estää purujen tarttumista vesihöyryn kostuttamaan putkeen, mikä voisi ajan saatossa johtaa tukkeumiin). Laitteistoon kuuluu myös summeri, jolla voidaan ilmaista käyttäjille keittoerän päättymisestä. Laitteiston hallinta tapahtuu pääsääntöisesti käyttöpaneelin avulla. Paneelissa on kolme nappia, joissa jokaisessa on myös valo. Keltaisesta napista voi testata laitteiston toimivuuden sekä poistaa vesisäiliöön mahdollisesti jääneen veden (pakottaa keittimen päälle). Vihreästä napista voidaan kuitata että suodatin on vaihdettu ja keitin on valmis aloittamaan seuraavan erän keiton. Sinisestä napista voidaan käynnistää keitto. Tämän lisäksi paneelissa on digitaalinen valitsin keittomäärälle sekä analoginen valitsin keittovahvuudelle. Prosessilaitteisto on esitetty edestä päin kuvassa 3. 4/12

5 Kuva 3: Prosessilaitteisto Ohjelmointia varten käytettiin laboratorion Dell Optiplex 780 työasemakonetta. Tärkeimmät käytetyt ohjelmistot olivat Beckhoffin TwinCat ohjelmointiympäristö (tehty Microsoft VisualStudio 2010 Shellin päälle), TwinCat konfigurointityökalu (TwinCat System Manager), TwinCat OPC UA konfigurointityökalu (TcOpcUaConfigurator.exe) sekä InduSoft Web Studio 7.1 (valvomo ohjelmisto, demo lisenssi). Tämän lisäksi 3. kerroksen laboratoriosta lainattiin Samsung Galaxy Tab 2 Android kosketustietokone, mutta sitä ei päästy käyttämään koska aika ei riittänyt Android sovelluksen tekoon. 5/12

6 Toteutussuunnitelma Toteuttajilla olevan toisen samanaikaisen projektin vuoksi toteutettiin projekti pääpainotteisesti kevään jälkimmäisen periodin aikana. Projektiin uskottiin olevan käytössä riittävästi aikaa ottaen huomioon että työn laajuus olisi 3op. Projektin suunniteltu toteutusarkkitehtuuri on esitetty kuvassa 4. Kuva 4: Projektin suunniteltu toteutusarkkitehtuuri. Toteutus suunniteltiin tehtäväksi pienemmissä työpaketeissa (sprinteissä). Suunnitelma hioutui alun jälkeen suurinpiirtein seuraavanlaiseksi. (Vastuu: A = Antti, J = Joonas, M = molemmat) Sprintti 1 (viikot 9 11) Laitteiston asentaminen paikalleen (M) Laitteistoon, sen käyttöönottoon ja ohjelmointiin tutustuminen (M) Sprintti 2 (viikot 12 13) Logiikkaohjelman suunnittelu ja toteutus (A) Ulkoisten ohjelmien integroinnin tutkiminen (J) Simulaattorin toteutus (J) 6/12

7 Sprintti 3 (viikot 14 15) OPC UA serverin konfigurointi (A) IO:n konfigurointi (A) Sprintti 4 (viikot 16 17) OPC UA valvomon toteutus (J) Thin client valvomon toteutus (A) Ohjelman viritys käyttäen hyväksi mittauksia oikeasta järjestelmästä (A) Ohjelman testaus käyttäen hyväksi IO:ta ja valvomoa (A) Sprintti 5 (viikot 18 19) Laitteiston asennus paikalleen prosessiin (M) Ohjelman testaus ja viimeiset säädöt paikan päällä (M) Dokumentointi (M) Extra sprintti (jos aika sallii) Android valvomo (A, J tai M) Suunnitelmassa pysyttiin melko hyvin, joskin toteuttajien muut kiireet wapun alla johtivat siihen, että sprintin 4 asioista osa jouduttiin siirtämään wapun jälkeen, mikä aiheutti hieman kiirettä loppua kohti. Työn kulku Projekti aloitettiin helmikuussa kun työn ääriviivat luonnosteltiin ja laitteistoon tutustuttiin nopeasti ohjaajan sekä Beckhoffin konsultin kanssa. Valitettavan huonon ajankohdan takia toteuttajat eivät kuitenkaan pystyneet olemaan laitteiston esittelytilaisuudessa kovin pitkään, jolloin suurin osa opastuksesta jäi kuulematta. Kokouksesta ei myöskään tehty muistiinpanoja, jotta nämä detailit olisi voinut opiskella jälkeenpäin. Maaliskuussa projekti lähti käyntiin sillä, että PLC ja työasema asennettiin käyttökuntoon laboratorion ensimmäisen kerroksen työhuoneeseen Työasemaan asennettiin TwinCat3 kehitysympäristö jolla PLC:n ohjelmointi ja konfigurointi hoituivat. Tässä vaiheessa kului paljon aikaa käsittämättömien yhteysongelmien ratkaisemiseen, sillä jostain syystä yhteys PLC:n ja työasemakoneen välillä katkesi aina välillä tuntemattomasta syystä. Asia saatiin lopulta korjattua riittävän monen boottauksen, uudelleenasennuksen ja uudelleenkonfiguroinnin jälkeen. Tämän lisäksi konfigurointivaiheessa paljon asioita meni pieleen sen takia, että PLC:ssä olikin käytössä väärä käyttöjärjestelmäversio. Kun saimme vihdoin hankittua oikean käyttöjärjestelmän, moni asia selvisi. Kun työasema oli käyttökunnossa, aloitettiin logiikkaohjelman ohjelmointi. Ohjelma tehtiin 7/12

8 pääpiirteittäin tilakonetyyppiseksi ohjaukseksi käyttäen ST ja FBD kieliä (IEC ). Ohjelma tehtiin sellaiseksi, että sen toiminta olisi mahdollisimman samanlaista kuin aikaisemmankin totetutuksen, joskin avoimen aikaohjatun ohjauksen sijaan päädyttiin mallipohjaiseen avoimeen ohjaukseen käyttäen hyväksi simulaattorista saatuja simuloituja mittauksia. Ohjelmaan tehtiin kaksi paikallista debug valvomoa, toinen muistuttamaan OPC UA valvomonäkymää ja toinen taasen puhtaasti debug valvomoksi, josta näkee esimerkiksi raa at IO signaalit. Ulkoisten ohjelmien ja logiikkaohjelman integroinnin testaamista varten toteutettiin yksinkertainen Simulink malli Matlabissa. Integrointi osoittautui kuitenkin erittäin ongelmalliseksi, sillä kävi ilmi, että Simulink mallista generoitua koodia ei mitenkään saanut kääntymään oikein, useista miestyötunneista ja ohjelmien asennuksista, poistoista ja jatkuvasta virheenmetsästyksestä huolimatta. Simulink simulaattori päätettiin lopulta korvata logiikkaohjelman sisäisellä simulaattorilla, joka oli toteutettu ST kielellä omaksi ohjelmakseen. OPC UA serveri konfiguroitiin toimimaan käyttäen hyväksi Beckhoffin manuaaleja. Tämä onnistui suhteellisen helposti ja kivuttomasti, joskin uudelleenkonfigurointi on vielä hieman kömpelöä ja vaatii erinäisiä manuaalisia toimenpiteitä. IO:n konfiguroinnissa meni paljon aikaa PLC:ssä alunperin olleen Profibus masterin toimimattomuuden selvittelyyn. Lopulta todettiin master moduulin olevan todennäköisesti rikki, ja IO pakka liitettiin suoraan PLC:n kylkeen. Tämän jälkeen IO:n konfigurointi oli yksinkertaista. Logiikkaohjelman ja simulaattorin parametrit viritettiin käyttäen hyväksi mittauksia oikeasta keittoprosessista. Tämä oli melko suoraviivaista, sillä prosessi ei ole loppujen lopuksi kovinkaan monimutkainen. IO testattiin käyttäen hyväksi erään toisen PLC:n IO toimilaitteita (Kuva 2). Ohjelma testattiin ja se vaikutti toimivan hyvin. Tämän jälkeen alettiin tutkia OPC UA valvomon toteuttamista käyttäen annettua InduSoft ohjelmistopakettia. Pian alkuselvittelyiden jälkeen kuitenkin selvisi, että kyseinen demo lisenssi ei esimerkiksi mahdollista omien valvomoiden toteuttamista. Korvaavaa tuotetta etsittiin, mutta ei valitettavasti löydetty. Yksi mahdollisuus olisi ollut toteuttaa täysin oma valvomo ohjelmisto käyttäen hyväksi esimerkiksi OPC UA:sta tehtyä Java SDK:ta, mutta tämä todettiin liian työlääksi tämän projektin puitteissa. Lopulta päätettiin käyttää OPC UA valvomon sijaan tavallista OPC UA asiakasohjelmaa (UaExpert). Thin client tyyppistä valvomoa testattiin myös, ja kaikki toimi hyvin siihen asti kunnes demo valvomon käynnistää PLC:llä. Jokin osa valvomosta kaatuu tuntemattomasta syystä, eikä syytä löydetty etsinnöistä huolimatta. Työssä oli optiona toteuttaa myös Android valvomo, mutta valitettavasti aikaa tähän ei ollut, johtuen siitä, että priorisoimme päätoimintojen toteutuksen (tai ainakin toteutuksen yrittämisen) lisätoimintojen edelle. 8/12

9 Lopuksi PLC asennettiin oikean prosessin yhteyteen (Kuva 5) ja sen toimintaa testattiin. Ennen demotilaisuutta ohjelmaan tehtiin vielä viimeisiä virityksiä oikean laitteiston toiminnan perusteella. Demotilaisuudessa esiteltiin PLC:n ominaisuuksia sekä itse järjestelmän toimintaa. Lisäksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus maistaa uudella järjestelmällä keitettyä kahvia. Demon jälkeen PLC sijoitettiin vanhan Ethernet IO:n tilalle ja keitin asetettiin siististi takaisin alkuperäiselle paikalleen. PLC:n mahdollista konfigurointia varten siihen jätettiin kiinni näyttö, näppäimistö ja hiiri (Kuva 6). Projektin ajankäyttö on kuvattu taulukossa 1. Kummallakin toteuttajalla kului projektiin suurinpiirtein yhtä monta tuntia. Työn teknisistä yksityiskohdista voi lukea liitteenä olevasta raportista (liite A). Kuva 5: PLC kytkettynä prosessilaitteistoon 9/12

10 Taulukko 1: Ajankäyttö Kohde Ajankäyttö (miestyötuntia) Kurssin yhteiset tilaisuudet 8 Palaverit 8 Työaseman käyttöönotto 16 Logiikkaohjelman teko 19 Valvomoiden teko 6 OPC UA konfigurointi 12 IO:n konfigurointi 6 Simulink 14 Dokumentointi 12 Demo ja sen valmistelut 24 Yhteensä 123 Kuva 6: Loppuasennus 10/12

11 Pohdintaa Projektissa tuli vastaan useita ongelmia laitteiden ja toimintojen toimintaan saamisen kanssa. Tämä on tavallaan ymmärrettävää siitä syystä, että PLC edustaa uusinta uutta ja työkalut eivät ole vielä päässeet samanlaiseen kypsyyteen kuin ehkä vanhemmissa PLC:issä. Toisaalta tämä debuggaus vei paljon aikaa tuottavalta työnteolta, mikä taasen aiheutti sen, että aikaa ei jäänyt kaikkien projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Jotkin osat olisi ehkä ollut nopeampi toteuttaa, jos toteuttajat olisivat päässeet osallistumaan Beckhoffin konsultin järjestämään demotilaisuuteen kokonaisuudessaan, tai jos siitä olisi jäänyt kunnollinen kokousmuistio. Debugaamiseen käytettiin pääsääntöisesti Beckhoffin manuaaleja sekä verkkosivuja. Niistä ei kuitenkaan löytynyt esimerkiksi kaikkia saamiamme erilaisia virhekoodeja tai troubleshootingia moniin ongelmiin joita vastaamme tuli. Olisimme voineet alkaa neuvottelemaan asiasta Beckhoffin asiakaspalvelun kanssa, mutta johtuen sen todennäköisestä hitaudesta jätimme sen väliin. Lisäksi tykkäämme haasteista. Itse PLC:n päätoimintojen toteutus oli hyvinkin yksinkertaista ja miellyttävää. Ohjelmointiympäristö oli toimiva ja esimerkiksi IO:n konfigurointi oli helppoa. Myös OPC UA:n toimintaan saaminen oli suhteellisen helppoa, joskin hieman työläämpää kuin voisi toivoa. Projektissa olisi voitu tehdä ehkä hieman enemmän taustatyötä valvomo ohjelmiston valinnan kanssa, sillä heti asennuksen jälkeen selvisi, ettei ilmaislisenssi ollut riittävä haluttujen toimintojen toteuttamiseksi. Olisi ollut hyvin aikaa tilata esimerkiksi oikea lisenssi, jos tilauksen olisi tehnyt projektin alkuvaiheessa. Valitettavasti emme myöskään tajunneet testata valvomoa heti alussa, vaan vasta projektin loppuvaiheessa kun tuli aika toteuttaa valvomo. Simulink mallien toiminnallisuutta tämänkaltaisessa ympäristössä kannattanee testata lisää myös tulevaisuudessa, mutta mielellään Beckhoffin teknisen tuen kanssa. Nyt ne jouduttiin hylkäämään kiireellisen aikataulun vuoksi, mutta toimiessaan ne voisivat olla erittäin toimiva tapa simulaattorien toteutukseen. Projektin lopuksi on helppo todeta, että kaikki järjestelmät, joiden käyttöä harkitsee on hyvä testata heti projektin alussa, jotta toteutus sujuu jouhevasti. Lisäksi olisi hyvä saada asiantuntija näyttämään paikan päällä miten kaikki uusimmat ja hienoimmat jutut pitää laittaa toimimaan. 11/12

12 Liitteet A Beckhoff TwinCat3 PLC:n (CX5010) asennus ja käyttöönotto 12/12

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Virtanen, Ilkka 2009 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 -PALVELIMEN ASENTAMINEN

Lisätiedot

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN YLÄMUMMO HEILAHTAA 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI 19.12.2008 Simo Heimonen, Sampo Tuominen, Lassi Viitanen, 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi Aloitettu: 16.09.2008 Päätetty: 22.1.2009

Lisätiedot

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN YLÄMUMMO HEILAHTAA AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI 19.12.2008 Simo Heimonen 2008-A33-Omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmä (3 op / 2 ov) Aloitettu: 16.09.2008 Päätetty: 18.12.2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet

LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet LÄMPÖTILOJEN SEURANTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Amisto Loviisan kylmälaitteet Opinnäytetyö Porvoon ammattiopisto Loviisan toimipiste Tietotekniikan asentaja Pasi Vähämartti Ohjaaja: Olavi Aalto Opponentti:

Lisätiedot

Tut1x-projektin laajennus

Tut1x-projektin laajennus Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos 83962, Tietoliikennetekniikan projektityö kevät 2005 Tut1x-projektin laajennus Loppuraportti 20.5.2005 Projektin valvoja ja ohjaaja: Jukka

Lisätiedot

ios-ohjelmistokehitys

ios-ohjelmistokehitys ios-ohjelmistokehitys Suunnitelmasta julkaisuun Jarno Virtanen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Virtanen, Jarno Henrik Työn

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yrityksen tietoliikenne ja tietoturva 2015 Emmi Aaltonen, Minna Kuittinen YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Käännöspolku Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE

Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE Tomi Nousiainen Töiden raportointi- ja laskutusohjelma BASE Web-sovellus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.5.2011 ALKULAUSE Tämä insinöörityö tehtiin

Lisätiedot

Janne Olli HALLITTU OHJELMISTOKEHITYS VOITTOA TAVOITTELEMATTOMASSA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ

Janne Olli HALLITTU OHJELMISTOKEHITYS VOITTOA TAVOITTELEMATTOMASSA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ Janne Olli HALLITTU OHJELMISTOKEHITYS VOITTOA TAVOITTELEMATTOMASSA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Kokkola

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio 6.8.2010 Vesihuollon avoin automaatiohankkeen toteuttajat Jouko Vilmi, Oulu Rooper Ky, Haukipudas

Lisätiedot

Janne Jääskeläinen. Pumppaamojen suunnittelukirjasto

Janne Jääskeläinen. Pumppaamojen suunnittelukirjasto Janne Jääskeläinen Pumppaamojen suunnittelukirjasto Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka Projektiraportti 11.4.2011 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin toteutus 2 2.1

Lisätiedot

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Urholin, Jesse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET VNK:n VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET tammi/helmikuu 2007 Liite Työryhmäjärjestelmien pilotointiraporttiin 7.3.2007 1. Mitä käyttäjäryhmää edustat? Valitse kaikki

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks Kielenkääntäjän sanastotyökalu Markus Becks Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 31.12.2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Markus Becks Raportin nimi

Lisätiedot