6$70$7,&9$+9$67,352-(.7,72,0,78.6,66$

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6$70$7,&9$+9$67,352-(.7,72,0,78.6,66$"

Transkriptio

1 6$70$7,&9$+9$67,352-(.7,72,0,78.6,66$ 6lKN LVW\VMD$XWRPDDWLRUDNHQWDPLQHQRQ\KlYRLPDNNDDPPLQVLLUW\PlVVl \KWHLVW\ SRKMDLVHHQWRLPLQWDDQ 9HUNRVWRVVDYDKYXXGHWO \W\YlW SllWRLPLWWDMDWRWHXWWDDKDOXDPDQVDRVXXGHQ VDXPDWRQ\KWHLVW\ VXXQQLWWHOXWRLPLVWRMHQNDQVVD ORJLVWLLNDQKDOOLQWDVRSLPXVYDOPLVWXNVHVVDKLRWWXNXQWRRQ YDKYDNRNHPXVHULODLVLVWDMlUMHVWHOPLVWl 6DWPDWLF2\WRLPLLVXRUDVVD\KWH\GHVVlODLWHMlUMHVWHOPlYDOPLVWDMLLQWDL DXWRPDDWLR MDVlKN ODLWWHLGHQPDDKDQWXRMLLQWDLYDOPLVWDMLLQYDUPLVWDHQ KHLOWlNLOSDLOXN\N\LVHQKLQQRLWWHOXQDXWRPDDWLRVlKN NRPSRQHQWHLOOH 3URMHNWLQKDOOLQWDSllVXXQQLWWHOXMDVXXQQLWWHOXQYDOYRQWDNXXOXYDW YDKYXXNVLLPPHDYDLPHWNlWHHQWRLPLWXNVLVVDPPH

2 $XWRPDDWLR 6lKN LVW\V,QVWUXPHQWRLQWL

3 1.Esisuunnittelu 2. Suunnittelu 3. Laitetoimitukset 4. Asennukset 5. Testaus 6. Käyttöönotto 7. Koulutus Kenttäsuunnittelu Piirikaaviot Lay-outit Sovellutussuunnittelu Ohjelmointi Laitehankinnat Valmistus Testaus Fat-testaus Paikalleen asennus Kenttä-asennus Käyttöönotto Käyttäjäkoulutus Ylläpitäjä koulutus Taustahuolto 8. After Sales

4 Palvelumme.RNRQDLVSURMHNWLW 6XXQQLWWHOXRKMHOPRLQWL GRNXPHQWRLQWL.l\WW QRWWRNRXOXWXV $VHQQXNVHW 6lKN $XWRPDDWLR,QVWUXPHQWRLQWL +XROWR /RJLVWLLNNDSDOYHOXWVlKN MD DXWRPDDWLRLQVWUXPHQWRLQWL NRPSRQHQWHLOOH

5 Projektitoimitukset-avaimet käteen $XWRPDDWLRSURMHNWLW 6lKN LVW\VSURMHNWLW 3LHQMlQQLWHNHVNXVWRLPLWXNVHW 3ll MDPRRWWRULNHVNXVWRLPLWXNVHW NLLQWHlWXORVYHGHWWlYlW 9DLKWR MDWDVDYLUWDNl\WW WRLPLWXNVHW $VHQQXVSDOYHOXW 6XXQQLWWHOXSDOYHOXW

6 Kuparivalimon järjestelmäkaavio, PCS7 AS1 Valukone OP1 ET200 M DP/PA Link OS1 OS2 OS3 OS4 Profibus Profibus PA Industrial Ethernet OP2 AS2 Uuni S7-300 F DP/PA Link AS3 Panostus Profibus Profibus PA ET200 M Profibus ES1 ET200 M Operointiasemissa OS1, OS2, OS3 ja OS4 käytetään ohjauksiin WinCC valvomo-ohjelmistoa. Koko järjestelmän ohjelmointi tapahtuu konfigurointiasemassa ES1 PCS7- konfigurointityökaluilla. Automaatioasemat AS1, AS2 ja AS3 ovat Simatic S7 416-pohjaisia järjestelmiä, joihin IO:t liitetään Profibus-väylän avulla. Industrial Ethernet ja Profibus väylissä on käytetty optista rengasta häiriö- ja vikasietoisuuden parantamiseksi. Industrial Ethernet on käytössä automaatio- ja operointiasemien välisessä kommunikoinnissa. Paine-ero lähettimet liitetty Profibus PA-väylään. Uunin turvalukituksia valvoo Simatic S7-300 F logiikka, joka on liitetty väylällä järjestelmään. Paikallisohjauksissa käytetään OP17 ja OP27 operointipaneeleja.

7 Vuorivillalinja, Paroc Polska OS1 OS2 ES1 Paroc Oy Ab Puolaan toimittaman vuorivillan linjan ohjausjärjestelmän päivitys ja linjan laajennukseen uuden PCS7- järjestelmän toimitus. Industrial Ethernet Valokuitu AS1 AS2 S7-400 ET200 M Profibus DP ET200 M Profibus DP Vanha järjestelmä Hajautus Profibus DP-väylällä, johon taajuusmuuttajat on liitetty ma-signaaleilla. Skaalautuva järjestelmä mahdollisti vanhan Simatic S7-400 logiikan muuttamisen PCS7-asemaksi. PCS 7 laajuus: - 2 prosessiasemaa AS1 ja AS2 (S7-416) - I/O ET200M asemilla - 2 itsenäistä operointiasemaa OS 1 ja OS2 - ES1 konfigurointiasema - laajennuksessa digitaali-io 400 kpl - analogia-io 180 kpl

8 Puhdasvesilaitos, Valko-Venäjä Ethernet INSTRUMENT AIR WinCC PLC Cabinet S7-300 Profibus DP REPORT Printer ALARM Printer MCC 1 ON/OFF VALVE CONTROL PRINCIPLE Logiikkana on käytetty Siemens Simatic S7-300 sarjaa, joka on edullinen ja tehokas ratkaisu pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin. Valvomo-ohjelmistomana on Simatic WinCC. Se skaalautuu myös isompiin järjestelmiin. Valvomoliityntänä on Ethernet-väylä. Kenttäväylänä Profibus DP, johon taajuusmuuttajat on liitetty suoraan. Venttiilit on liitetty kenttäväylään venttiililohkojen välityksellä. Etuina kaapeloinnin ja kenttäkoteloiden johdotuksen helpottuminen.

9 Vuorivillalinja, Englanti Ethernet ET200 M WinCC PLC S DP Profibus DP Alarm Printer Report Printer Paroc Oy Ab:n Englantiin Queensferryyn toimitetussa vuorivillalinjassa logiikka on Siemens Simatic S Valvomo-ohjelmistomana on Simatic WinCC ja siihen liitetty hälytys- ja raporttikirjoittimet. Valvomoliityntänä on Ethernet-väylä. Kenttäväylänä Profibus DP, johon taajuusmuuttajat ja hajautettu IO on liitetty. Moottoreita on yhteensä 59 kpl ja niistä taajuusmuuttajaohjattuja 27 kpl. Analogiamittausten määrä 14 kpl ja kokonais-io määrä 240 kpl. Taajuusmuuttajat ABB ACS550/ACS800

10 Satmatic-Siemens valmistus ja myyntioikeudet Satmatic omistaa Siemens in kehittämille tuotteille valmistus ja myyntioikeudet Sivacon 8PUO-keskusrakenne 8HSO-keskusrakenne 8HRO-keskusrakenne 8HKO-kaappi- ja kotelorakenne 8KKO-pulpettirakenne 8KTO-pistorasiakeskus

11 Vaihto- ja tasavirtakäytöt 6RYHOOXWXVDOXHHWSXPSSX MDSXKDOOLQNl\W LVWl YDDWLYLLQOLQMDNl\WW LKLQ <NVLWWlLVNl\W W /LQMDNl\W W 7HKGDVWHVWL NXRUPDOOD

12 Ohjauskeskukset $XWRPDDWLRNHVNXNVHW 2KMDXVSXOSHWLWMDNRWHORW 5HOHNDDSLW 3QHXPDWLLNNDNDDSLW Lisää kuvia

13 8 PU - Kennokeskukset 7HNQLVHWWLHGRW 7\\SLOOLVLlNl\WW VRYHOOXNVLDHVLP WHROOLVXXGHQYRLPDODLWRVWHQSll PRRWWRUL MDDODNHVNXNVHW 0D[9$ 5DNHQQHVRYHOWXXP\ V WDVDMlQQLWWHHOOH 2LNRVXONXNHVWRLVXXV PD[,FZ,SNN$.RWHORLQWLOXRNND,3± Lisää kuvia 5DNHQQHYDLKWRHKGRWNLLQWHlMD XORVYHGHWWlYl

14 8 HSO - Kennokeskukset 7HNQLVHWWLHGRW 7\\SLOOLVLlNl\WW VRYHOOXNVLD HVLPPRRWWRULYDODLVWXVSll MDDODNHVNXNVHW 0D[9$ 5DNHQQHVRYHOWXXP\ V WDVDMlQQLWWHHOOH 2LNRVXONXNHVWRLVXXV PD[,FZ,SN N$.RWHORLQWLOXRNND,3,3.LLQWHlUDNHQQH

15 Asennuspalvelut.HVNXVWHQ SDLNDOOHHQDVHQQXV 6lKN DXWRPDDWLR MD LQVWUXPHQWRLQWL DVHQQXNVHW NHVNXVWRLPLWXVWHQ \KWH\GHVVl.RQHHQUDNHQQXNVHHQ OLLWW\YlW VlKN LVW\NVHW

16 Sähkönjakelu 3llNHVNXNVHW 3XLVWRPXXQWDPRW.DDSHOLMDNRNDDSLW 6XRMDUHOHNDDSLW

17 Tarkastus.DLNNLNHVNXNVHWWDUNDVWHWDDQ VRLWWRNHOORWDUNDVWXV HULVW\VYDVWXVPLWWDXV MlQQLWHWHVWL WHKGDVNRHVWXV 7RLPLQWDNRHVWXVWLODWWDHVVD.DLNLVWDNHVNXNVLVWDGLJLWDDOLNXYDVHNl WDUNDVWXVS \WlNLUMD

18 Tehtaaltamme testattuna suoraan vientipakkaukseen Laadunhallinta,62 ODDWXMlUMHVWHOPl

TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTTÖ OHJATTUNA PROFIBUS DP/ AS-I -TEOLLISUUSVÄYLIEN KAUTTA

TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTTÖ OHJATTUNA PROFIBUS DP/ AS-I -TEOLLISUUSVÄYLIEN KAUTTA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio Tutkintotyö Erkki Jämsä TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTTÖ OHJATTUNA PROFIBUS DP/ AS-I -TEOLLISUUSVÄYLIEN KAUTTA Työn

Lisätiedot

24. PROSESSIAUTOMAATIO

24. PROSESSIAUTOMAATIO 24. PROSESSIAUTOMAATIO 24.1. Yleistä Prosessiautomaation avulla parannetaan tuotannon tehokkuutta ja tuotteen laatua ja siten edistetään tehtaan kilpailukykyä. Muita tavallisia perusteita ovat yksitoikkoisten

Lisätiedot

Tiedonsiirto teollisuudessa. Katja Koivistoinen SIMATIC NET Tuotepäällikkö I IA DT SC IC

Tiedonsiirto teollisuudessa. Katja Koivistoinen SIMATIC NET Tuotepäällikkö I IA DT SC IC Tiedonsiirto teollisuudessa Katja Koivistoinen SIMATIC NET Tuotepäällikkö I IA DT SC IC Totally Integrated Automation 12.11.2008 SIMATIC NET Industrial Communications/ Koivistoinen 2 Teollisuuden tiedonsiirtoväylät

Lisätiedot

Sähkö, Instrumentointi, Automaatio & IT

Sähkö, Instrumentointi, Automaatio & IT ERP MES EIA Electrical, Instrumentation, Automation & Information Technology, EIA & IT Sähkö, Instrumentointi, & IT 0110010110100101101001001010100100101010101001001001001100001101011010100010010100100100100101011011001010001001010010100101000101

Lisätiedot

Totally Integrated Automation on Joustava, Turvallinen ja Luotettava automaation kokonaisratkaisu kaikille teollisuuden aloille

Totally Integrated Automation on Joustava, Turvallinen ja Luotettava automaation kokonaisratkaisu kaikille teollisuuden aloille Totally Integrated Automation on Joustava, Turvallinen ja Luotettava automaation kokonaisratkaisu kaikille teollisuuden aloille Joka on; avoin, laajennettava ja modulaarinen kokonaisratkaisu teollisuuden

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Energiatehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus. Turvatekniikka arvossaan. Oltermanni onnistuu automaatiolla

TeollisuusPartneri. Energiatehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus. Turvatekniikka arvossaan. Oltermanni onnistuu automaatiolla TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen www.siemens.fi/teollisuus s Turvatekniikka arvossaan Hitsauskonevalmistaja Kemppi Oy uusi automaatiojärjestelmän. Oltermanni onnistuu automaatiolla

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI Työn tekijä: Juhana Kaikkonen Työn valvoja: Jari Savolainen Työn ohjaaja:

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Innovaatiot menestyksen avain. Ohjelmistoilla tehoa suunnitteluun TIA Portal -ohjelmistoalusta on

TeollisuusPartneri. Innovaatiot menestyksen avain. Ohjelmistoilla tehoa suunnitteluun TIA Portal -ohjelmistoalusta on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 1/2013 www.siemens.fi/teollisuus s Innovaatiot menestyksen avain Ohjelmistoilla tehoa suunnitteluun TIA Portal -ohjelmistoalusta on Maisema vaihtoon

Lisätiedot

Unelmasta totta! s. 6 SATMATIC OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 AURINKOSÄHKÖN KÄYTTÖ KOVASSA KASVUSSA. SIVUT 4 5 SATMATIC 20 VUOTTA SÄHKÖISTÄMÄSSÄ!

Unelmasta totta! s. 6 SATMATIC OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 AURINKOSÄHKÖN KÄYTTÖ KOVASSA KASVUSSA. SIVUT 4 5 SATMATIC 20 VUOTTA SÄHKÖISTÄMÄSSÄ! Unelmasta totta! s. 6 SATMATIC OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 AURINKOSÄHKÖN KÄYTTÖ KOVASSA KASVUSSA. SIVUT 4 5 SATMATIC 20 VUOTTA SÄHKÖISTÄMÄSSÄ! SIVU 2 2 TOIMARIN TUOKIO 20 vuotta kiihtyvää kiirettä 1988 Tasavallan

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2012 s www.siemens.fi/teollisuus Kilpailukykyä uusista ideoista Partnerit vahvistavat toisiaan Kovaa ja turvallisesti merillä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Voimalaitokset asettavat ominaiset haasteensa automaatiojärjestelmille johtuen

Voimalaitokset asettavat ominaiset haasteensa automaatiojärjestelmille johtuen 69 7 Voimalaitosautomaation järjestelmät 7.1 Voimalaitosautomaation erityispiirteitä Voimalaitokset asettavat ominaiset haasteensa automaatiojärjestelmille johtuen voimantuotannon varmuusvaatimuksista,

Lisätiedot

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2009 Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 Elkome Systems Oy Järjestelmätoimittaja... 3 Komponenttidatan tallennusja raportointijärjestelmä...

Lisätiedot

Loppuraportti. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013. Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5.

Loppuraportti. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013. Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013 Loppuraportti Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5.2013 Ohjaaja Jukka Peltola Toteutus Antti Kangasrääsiö Joonas Kröger 1/12 Johdanto

Lisätiedot

Miten me sen teimme, Fastems MMS. Kiitos tilaisuuden järjestäjille kutsusta tulla kertomaan mitä Fastems on tehnyt!

Miten me sen teimme, Fastems MMS. Kiitos tilaisuuden järjestäjille kutsusta tulla kertomaan mitä Fastems on tehnyt! Miten me sen teimme, Fastems MMS Kiitos tilaisuuden järjestäjille kutsusta tulla kertomaan mitä Fastems on tehnyt! Jukka Pietilä, Tuotepäällikkö, FMS laitteet. Fastems Yleisesittely Fastems SUOMESSA TAMPERE

Lisätiedot

vaconin ac-käytöt varmaa käyntiä paperiin ja selluun

vaconin ac-käytöt varmaa käyntiä paperiin ja selluun vaconin ac-käytöt varmaa käyntiä paperiin ja selluun Vacon AC drives 1 Hakekenttä Sellupuuta Kuorintarumpu Haketin Kuorikattila Pyörrepuhdistus Jauhatus Paperikone meille ac-käytöt ovat sydämen asia Vaconin

Lisätiedot

Anybus Gateways. Elkome Systems Oy. Elkome News 2/2011

Anybus Gateways. Elkome Systems Oy. Elkome News 2/2011 News Elkome Systems Oy Elkome News 2/2011 Mitsubishi CC-Link Beckhoff EtherCAT Phoenix Interbus Schneider Electric Modbus, CANopen Rockwell Automation DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP Siemens Profibus,

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

KENTTÄLAITESANOMAT. Asiaa mm. AMSista ja venttiileistä. Emerson Process Management Oy:n asiakaslehti. 14. vsk. 1/04 Maaliskuu 2004.

KENTTÄLAITESANOMAT. Asiaa mm. AMSista ja venttiileistä. Emerson Process Management Oy:n asiakaslehti. 14. vsk. 1/04 Maaliskuu 2004. KENTTÄLAITESANOMAT Emerson Process Management Oy:n asiakaslehti 14. vsk. 1/04 Maaliskuu 2004 Asiaa mm. AMSista ja venttiileistä Tässä numerossa: sivu Pääkirjoitus... Ei ainoastaan automaatiosta 3 AMS Fortumilla

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

KENTTÄLAITESANOMAT. Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti. Micro Motion massamäärämittarit terästeollisuuden mittauksessa Raahessa, s.

KENTTÄLAITESANOMAT. Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti. Micro Motion massamäärämittarit terästeollisuuden mittauksessa Raahessa, s. KENTTÄLAITESANOMAT Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti 13. vsk. 1/03 Maaliskuu 2003 Micro Motion massamäärämittarit terästeollisuuden mittauksessa Raahessa, s. 7 Emerson ei tue FDT/DTM-konseptia, s. 10

Lisätiedot

DESIGO PX. Talotekniikan automaatiojärjestelmä. Building Technologies

DESIGO PX. Talotekniikan automaatiojärjestelmä. Building Technologies DESIGO PX Talotekniikan automaatiojärjestelmä Building Technologies s Joustava automaatiojärjestelmä DESIGO PX -rakennusautomaatiojärjestelmä on suunniteltu lämmitys-, jäähdytys-, ilmastointi- ja muihin

Lisätiedot

Pilpit lämmöntalteenottojärjestelmä

Pilpit lämmöntalteenottojärjestelmä Pilpit lämmöntalteenottojärjestelmä Kerrostaloihin, toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöihin Poistoilmasta energiaa - puolita kaukolämmön tehontarve Energiatehokkuutta kaikenikäisiin kiinteistöihin

Lisätiedot

KENTTÄLAITESANOMAT. Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti. AvestaPolarit Oy yli kaksinkertaistaa tuotantonsa Torniossa

KENTTÄLAITESANOMAT. Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti. AvestaPolarit Oy yli kaksinkertaistaa tuotantonsa Torniossa KENTTÄLAITESANOMAT Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti 12. vsk. 5-6/02 Joulukuu 2002 AvestaPolarit Oy yli kaksinkertaistaa tuotantonsa Torniossa Fisher-Rosemount kenttälaitteiden kokonaistoimittajana Foster

Lisätiedot

KENTTÄLAITESANOMAT. DeltaV 9 julkaistu. TAMK mukaan DeltaV-perheeseen. Emerson Process Management Oy:n asiakaslehti. 17. vsk.

KENTTÄLAITESANOMAT. DeltaV 9 julkaistu. TAMK mukaan DeltaV-perheeseen. Emerson Process Management Oy:n asiakaslehti. 17. vsk. KENTTÄLAITESANOMAT Emerson Process Management Oy:n asiakaslehti 17. vsk. 3/07 Lokakuu 2007 DeltaV 9 julkaistu TAMK mukaan DeltaV-perheeseen Tässä numerossa: sivu Pääkirjoitus... Missiomme on automaatio

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot Referenssikäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo CPU 41x:n rakenne Muistirakenne ja käynnistyslajit S7-400:n sykli- ja reaktioajat Tekniset arvot 1 2 3 4

Lisätiedot

KENTTÄLAITESANOMAT. Kenttäväylät ja DeltaV kiinnostavat Suomessa - myös Kemissä ja Porvoossa. Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti.

KENTTÄLAITESANOMAT. Kenttäväylät ja DeltaV kiinnostavat Suomessa - myös Kemissä ja Porvoossa. Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti. KENTTÄLAITESANOMAT Fisher-Rosemount Oy:n asiakaslehti 11. vsk. 5/01 Marraskuu 2001 Kenttäväylät ja DeltaV kiinnostavat Suomessa - myös Kemissä ja Porvoossa Tässä numerossa: sivu Pääkirjoitus... Prosessiautomaation

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Palvelut parantavat tuottavuutta. Teollisuuden tietoturvassa puutteita. Räjähtävää turvallisuutta. Energian säästäminen on helppoa

TeollisuusPartneri. Palvelut parantavat tuottavuutta. Teollisuuden tietoturvassa puutteita. Räjähtävää turvallisuutta. Energian säästäminen on helppoa TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 1/2012 www.siemens.fi/teollisuus s Palvelut parantavat tuottavuutta Energian säästäminen on helppoa Teollisuuden tietoturvassa puutteita Räjähtävää

Lisätiedot

Camille Bauer. Vahvavirtatekniikka. Kulmanmittaustekniikka. Prosessinohjaustekniikka. Rely on us.

Camille Bauer. Vahvavirtatekniikka. Kulmanmittaustekniikka. Prosessinohjaustekniikka. Rely on us. Vahvavirtatekniikka Kontram Oy PL 88 02201 Espoo Puh. 09 8866 4500 sahko@kontram.fi www.kontram.fi Vahvavirtatekniikka Kulmanmittaustekniikka Prosessinohjaustekniikka Ltd Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION INTEGRAATIO - kehitystrendejä. Professori Hannu Koivisto, Tampereen teknillinen yliopisto

TEOLLISUUSAUTOMAATION INTEGRAATIO - kehitystrendejä. Professori Hannu Koivisto, Tampereen teknillinen yliopisto SAS -Turvallisuusjaoston turvallisuusseminaari 30.10 1.11.2006 TEOLLISUUSAUTOMAATION INTEGRAATIO - kehitystrendejä Professori Hannu Koivisto, Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö Automaation trendejä

Lisätiedot