AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS-0.3200 - Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 Tehtävänanto: AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto Työn tehtävänä on käyttöönottaa Pioneer P3-DX robottialusta sekä asentaa siihen tietokone ja erinäisiä antureita. Robottialustaa/alustoja on tarkoitus käyttää tutkimuksessa sekä ensi vuoden Kenttä-ja palvelurobotiikan kurssilla. Alustat on hankittu ja tietokoneet sekä anturit tilauksessa, mutta lisäosia voi joutua tilaamaan työn edetessä. Lisäksi robotti olisi tarkoitus tehdä ROSyhteensopivaksi (Robot Operating System ) ja tehdä jonkinlainen esimerkkiohjelma kuinka robottia ohjataan ja antureita luetaan. Alustoja on kaksi (anturit ovat osin erilaisia), joten työ voi sisältää molempien alustojen instrumentointi, tai työ voidaan jakaa kahdelle ryhmälle. Opintopisteet: 4 op Työn nimi: Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto Aloituspäivä: Lopetuspäivä: Tekijät: Niko Böckerman Niilo Heinonen Hannu Häyrinen Matias Katajamäki Tuomas Pylvänen

2 1. Johdanto Työn tavoitteena oli käyttöönottaa kaksi laitokselle tilattua Pioneer P3 DX -robottialustaa. Toisen alustan on jatkossa tarkoitus korvata kenttä- ja palvelurobotiikan kurssilla käytössä ollut J2B2- robotti. Tätä alustaa haluttiin kokeilla kuitenkin jo tämän syksyn kurssilla, mikä asetti projektille omat aikataululliset paineensa. Pioneer P3-DX-robottialusta on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Pioneer P3-DX-robottialusta. Kumpaakin robottia varten oli tilattu samanlaiset Asuksen Micro ATX -emolevyt ja DC-DC - muuntimet (kuva 2). Paikannusta ja navigointia varten molempiin alustoihin oli tilattu yksi SICKin LMS 100 -laserskanneri. Lisäksi, kenttä- ja palvelurobotiikan kurssilla käytettävää robottia varten oli hankittu Asuksen Xtion Pro Live -stereokamera. Toista robottia varten tilattiin Asuksen kameran sijaan Bumblebee-stereokamera. Näin ollen ryhmän päätettäväksi jäi käytännössä ainoastaan muistien ja kovalevyjen mallit koneita varten. Alustojen käyttöönotto koostui käytännössä robottiin asennettavan tietokoneen kotelon suunnittelemisesta ja valmistamisesta, itse tietokoneen kokoonpanosta, anturien asennuksesta ja tarvittavien ohjelmistojen asennuksesta. Robotteihin asennettuihin koneisiin asennettiin pohjalle Ubuntu-käyttöjärjestelmät ja näiden päälle ROS (Robot Operating System), joka toimii rajapintana robotin ohjaamiseen.

3 Kuva 2. Vasemmalla Asuksen emolevy kiinnitettynä toisen robottialustan kansilevyyn. Oikealla DC-DC-muunnin kytkettynä emolevyyn ja robottialustan akkuihin testausta varten.

4 2. Työn vaiheet Raportin kirjoitushetkellä olemme kasanneet valmiiksi vasta kenttä- ja palvelurobotiikan kurssilla käytettävän robottialustan. Toisen robotin kasaus on käynnissä ja se saadaan valmiiksi viimeistään tammikuun 2013 alussa. 2.1 Muistien ja kovalevyjen valinta ja tietokoneen kokoonpano Ensimmäisenä meidän tuli valita koneista puuttuvat komponentit eli muistit ja kovalevyt, jotka on esitetty kuvassa 3. Alunperin suunnittelimme neljän gigatavun keskusmuistin riittävän yhteen koneeseen, mutta päädyimme tilaamaan kumpaankin koneeseen kaksi neljän gigatavun DDR3-muistikampaa. Syynä tähän oli, että halusimme kaiken robotin toimintaan liittyvän laskennan tapahtuvan robotin omalla tietokoneella. Vaihtoehtona olisi ollut erillinen langattoman verkon kautta kommunikoiva kone, joka olisi hoitanut lievemmin aikakriittiset laskennat, kuten stereokameran kuvankäsittelyn. Massamuistiksi valitsimme Kingstonin edullisen 120 gigatavun SSD-levyn. SSD-levy valittiin, koska se kestää perinteistä mekaanista kovalevyä paremmin tärinää ja kuluttaa vähemmän virtaa, eikä kuitenkaan ole merkittävästi kalliimpi. Kuva 3. G-Skill muistit ja Kingstonin SSD-levy

5 Komponenttien huonon saatavuuden vuoksi jouduimme odottamaan tilattuja komponentteja yli 5 viikkoa, mikä lisäsi ikävästi aikataulullisia paineita. Osien saavuttua komponenttien asentamiseen kului arviolta noin 20 työtuntia. DC-DC-muuntimen tilauksesta oli jäänyt pois emolevyn vaatima nelipinninen ATX12Vlisävirtakaapeli. Jouduimme siis rakentamaan vastaavan kaapelin itse laitokselta löytämistämme kaapelinpätkistä. Muilta osin tietokoneen fyysinen kokoonpano ja konfigurointi oli melko suoraviivaista. BIOSista asetettiin tietokone käynnistymään automaattisesti aina sähkökatkon jälkeen. Näin tietokone menee itsestään päälle samalla kun robottialustaan kytketään virrat. Näin ollen tietokoneeseen ei nähty tarpeelliseksi liittää erillistä virta- tai reset-kytkintä. 2.2 Kotelon suunnittelu ja kasaus Ensimmäisen robotin koneen kotelo rakennettiin alumiinista. Alumiinikotelo muodostettiin viidestä osasta, jotka kiinnitettiin toisiinsa vetoniiteillä. Kansiosa kiinnitettiin siipimuttereilla helpon avattavuuden mahdollistamiseksi. Kotelon ilmanvaihdon takaamiseksi kannen ja kotelon seinien väliin jätettiin pieni aukko. Emolevyn takapaneelin ulkoiset liittimet ovat käytettävissä kotelon ulkopuolelta. Valmis kotelo on esitetty kuvissa 4, 5 ja 6. Ensimmäisessä kotelossa ei ole pohjalevyä, joten tietokoneen emolevy on kiinnitetty suoraan robottialustan kanteen. Kotelo asetetaan emolevyn ympärille ja kiinnitetään sivuistaan, emolevyn tapaan, robottialustan kanteen. Kotelon sisälle kiinnitettiin vaadittavien koneen osien lisäksi SSD-levy ja DC-DC-muunnin, jolle tuodaan käyttöjännite robotin takaosassa olevista 12 voltin lyijyakuista. Kuva 4. Tietokoneen alumiinikotelo asennettuna robottialustan päälle

6 Kuva 5. Näkymä valmiin tietokonekotelon sisälle Kuva 6. Emolevyn ulkoiset liittimet Toisen robotin koneen kotelon kasaus on aloitettu. Tämä kotelo eroaa ensimmäisestä siten, että kotelossa on erillinen pohjalevy, johon emolevy kiinnitetään. Tämä kotelo kiinnitetään ensimmäisen kotelon tavoin suoraan robotin kanteen kiinni, mutta kotelon pohjalevy mahdollistaa sen, että tietokone on koteloineen helposti siirrettävissä muuhun käyttöön. Lisäksi toisen robotin kotelo on hieman tilavampi, jotta sen sisälle mahtuu tarvittaessa laajennuskortti.

7 Kotelot on vielä tarkoitus maalata siistimmän lopputuloksen saavuttamiseksi, mutta tarvittavaa maalia ei ole löytynyt suoraan koulun puolesta. 2.3 Anturien kiinnitys Ensiksi kootun robotin osalta SICKin laserskanneri (kuva 7) kiinnitettiin tietokoneen alumiinikotelon päälle. Laserin skannausalue on 270 ja se on yksin vastuussa robotin navigoinnista, joten se täytyi sijoittaa siten, että sillä on esteetön näkymä ympäristöön. Skannerin kiinnitystä varten muodostettiin alumiinista kaksi L-muotoista palaa, jotka kiinnitettiin alumiinikotelon päälle ja joihin itse skanneri kiinnitettiin. Laserskannerin mukana ei toimitettu minkäänlaisia piuhoja. Piuha datansiirtoa varten löytyi laitokselta valmiina, mutta virtapiuhan jouduimme työstämään itse. Kuva 7. SICK LMS100 laserskanneri Asuksen stereokamera, jonka pakkaus on esitetty kuvassa 8, päätettiin kiinnittää robotin etuosaan, koska sillä oli tarkoitus tunnistaa esineitä lattialta robotin edestä. Stereokamera kiinnitettiin jalustastaan ruuveilla robotin kanteen. Stereokameran sijoituspaikka rajaa mahdollisten manipulaattorien toteutuksia jonkin verran, mutta kamera on helppo siirtää tarvittaessa myös tietokoneen kotelon päälle. Kuva 8. Asuksen stereokamera Piirroskuvassa (kuva 9) on esitetty laserin ja kameran paikat kasatussa robotissa.

8 Kuva 9. Piirroskuva kasatusta robotista ja antureiden paikoista. Antureiden sijoitusta toisessa robotissa ei ole vielä päätetty, mutta todennäköisesti ne tullaan sijoittamaan pitkälti samalla tavalla kuin jo kasatussa robotissa. Toiseen robottiin ollaan mahdollisesti kiinnittämässä 5 kg painava manipulaattori, joka tulee luonnollisesti huomioida antureiden paikkoja mietittäessä. Asuksen stereokameran sijaan toiseen robottialustaan kiinnitetään Bumblebee-stereokamera (kuva 10). Kuva 10. Bumblebee-stereokamera

9 3. Tulokset Lopputuloksena saatu ensimmäinen robotti (kuvat 11 ja 12) täytti sille asetetut laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset hyvin. Antureiden sijoittelu saatiin toteutettua järkevästi, joten se palveli hyvin myös kenttä- ja palvelurobotiikan kurssilaisten harjoitustyötä. Ohjelmistojen puolesta toteutuksesta ei löydetty merkittäviä puutteita ja tietokoneelle valittu kokoonpano kykeni rimaa hipoen suorittamaan kaiken tarvittavan laskennan itse. Suorituskyvyn pullonkaulana on epäilemättä emolevylle integroitu varsin tehoton AMD:n E-450 prosessori/apu, jota ei valitettavasti ole mahdollista vaihtaa vaihtamatta emolevyä. Eräänä mainitsemisen arvoisena haasteena voidaan nähdä koneen virrankäyttö. Robottialusta, tietokone ja kaikki anturit yhdessä kuluttavat kovassa ajossa melko nopeasti käytössä olevan akkukapasiteetin. Toinen esiin tullut ongelma oli tietokonetta varten tilattujen USB-WLANsovittimien yhteensopivuus: ilmeisesti WLAN-sovitin aiheutti USB-väylän jumittumista, mikä haittasi ainakin Asuksen kameran käyttöä. Ongelma ratkaistiin väliaikaisesti käyttämällä toista WLAN-sovitinta. Alkuperäisen ongelman syistä tai mahdollisista ratkaisuista ei ole tämän tarkempaa tietoa. Kuvat 11 ja 12. Lopullinen versio ensimmäisestä robottialustasta. Robotin etuosaan on kiinnitetty kenttä- ja palvelurobotiikan-kurssia varten suunnitellun manipulaattorin ensimmäinen versio.

10 4. Ajankäyttö ja työnjako Arvioidut tuntimäärät ovat kaikkien osallistujien yhteenlaskettu summa molemmille roboteille, vaikka toisen robotin kasaaminen onkin vielä kesken. Tunneissa on huomioitu toiselle robotille hieman pienemmät aika-arviot, koska suurimmat haasteet on jo ratkaistu ensimmäisen robotin rakentamisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset antureiden sijoitteluun voivat vaikuttaa korottavasti annettuun arvioon. Työvaihe Vastuuhenkilöt Tunnit Suunnittelu Kaikki 35 Koteloiden valmistus ja kokoonpano Tuomas, Matias, Niilo 33 Tietokoneen komponenttien asennus ja konfigurointi Laserin asennus, konfigurointi ja testaus Tuomas, Matias, Hannu, Niilo Hannu, Niilo, Tuomas, Niko Kameran asennus ja testaus Hannu, Niilo, Tuomas 22 Ohjelmistojen asennus ja konfigurointi Hannu, Niilo, Matias, Niko 42 Testaus Pääosin kenttä- ja palvelurobotiikan ryhmä 110 Dokumentointi ja demot Kaikki 45 Yhteensä Ryhmän koko kasvoi tehtävänannossa esiintyneestä ohjeistuksesta, koska ryhmä työskenteli osittain tiiviisti kenttä- ja palvelurobotiikan kurssin pioneeri -ryhmän kanssa. Ryhmäkoko olisi ollut hieman yliampuva pelkkään toimilaitteiden sijoitteluun ja kiinnitykseen. Laitteiston konfigurointi ja testaus osoittautuivat kuitenkin odotettua haasteellisemmaksi ja siten vei myös odotettua enemmän aikaa, jolloin jokaiselle ryhmän jäsenelle riitti tehtävää. Ryhmän jäsenistä kolme kuuluivat myös kenttä- ja palvelurobotiikan ryhmään ja heidän osaltaan työtuntien erottelu näiden kahden kurssin kesken oli hankalaa.

Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto

Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto Niilo Heinonen Hannu Häyrinen Matias Katajamäki Tuomas Pylvänen Robottialustan instrumentointi ja käyttöönotto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 1. Projektin tavoite Projektin puitteissa

Lisätiedot

Vedenseurantaja rjestelma

Vedenseurantaja rjestelma A Vedenseurantaja rjestelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Opintopisteitä: 3 op Aloituspäivä: 21.1.2015 Lopetuspäivä: 29.5.2015 Tekijät: Mikko Rekola, 222095, mikko.e.rekola@aalto.fi

Lisätiedot

Loppuraportti. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013. Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5.

Loppuraportti. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013. Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5. AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Kevät 2013 Loppuraportti Työ 3: Kahvinkeitimen PLC-ohjain (3 op) 17.5.2013 Ohjaaja Jukka Peltola Toteutus Antti Kangasrääsiö Joonas Kröger 1/12 Johdanto

Lisätiedot

Sisäilmatiimi LOPPURAPORTTI Sisäilmaston laadun mittaus ZigBee yhteyden avulla

Sisäilmatiimi LOPPURAPORTTI Sisäilmaston laadun mittaus ZigBee yhteyden avulla Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu Automaatio ja systeemitekniikan laitos AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Loppuraportti Kevät 2010 Sisäilmatiimi LOPPURAPORTTI Sisäilmaston

Lisätiedot

TESTIPENKKI TIETOKONEEN KOMPONENTEILLE

TESTIPENKKI TIETOKONEEN KOMPONENTEILLE TESTIPENKKI TIETOKONEEN KOMPONENTEILLE Case: Datatronic Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Tietokone-elektroniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Mika Pelvola Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN YLÄMUMMO HEILAHTAA 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI 19.12.2008 Simo Heimonen, Sampo Tuominen, Lassi Viitanen, 2008-A32-Moottoroitu kauppakassi Aloitettu: 16.09.2008 Päätetty: 22.1.2009

Lisätiedot

Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto. Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj

Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto. Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj Ryhmä 20 - Tommi Suomi, Atte Laine, Jani Murto Bonderin heijastussuoja, Okmetic Oyj Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Kokoava Projekti 2 - loppuraportti 11.5.2012

Lisätiedot

Janne Jääskeläinen. Pumppaamojen suunnittelukirjasto

Janne Jääskeläinen. Pumppaamojen suunnittelukirjasto Janne Jääskeläinen Pumppaamojen suunnittelukirjasto Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka Projektiraportti 11.4.2011 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin toteutus 2 2.1

Lisätiedot

Kenttä- ja palvelurobotiikan harjoitustyö. Teemu Kemppainen, Heikki Hyyti, Olli Sjöberg, Sami Salonen, Timo Schwarte, Lotta Kannari 15.1.

Kenttä- ja palvelurobotiikan harjoitustyö. Teemu Kemppainen, Heikki Hyyti, Olli Sjöberg, Sami Salonen, Timo Schwarte, Lotta Kannari 15.1. Kenttä- ja palvelurobotiikan harjoitustyö Teemu Kemppainen, Heikki Hyyti, Olli Sjöberg, Sami Salonen, Timo Schwarte, Lotta Kannari 15.1.2011 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ohjelmiston rakenne 5 3 Robotin arkkitehtuuri

Lisätiedot

Tekijät: Mikael Korpinen Juha Vanhatalo

Tekijät: Mikael Korpinen Juha Vanhatalo Tekijät: Mikael Korpinen Juha Vanhatalo AMMATILLISESTI SUUNTAAVA PROJEKTI 10.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Tuotteen visio... 1 Tuotteen ominaisuudet... 5 Toteutus ja testaus... 9 Kokoamisohjeet...

Lisätiedot

Kehityssuunnitelma AUTT-1 robotille

Kehityssuunnitelma AUTT-1 robotille AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Syksy 2008 Kehityssuunnitelma AUTT-1 robotille Juho Cederström Riikka Liedes Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Rauta ja sähköt...

Lisätiedot

Automaattinen pesäpallon syöttölaite

Automaattinen pesäpallon syöttölaite AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaattinen pesäpallon syöttölaite AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Tekijät: Reidar Udd 67449W Olli Mäentaka 64376E Dan Anttila 66917W

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Projektisuunnitelma. Peltorobotin akselimoduulin ohjain

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Projektisuunnitelma. Peltorobotin akselimoduulin ohjain AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma Peltorobotin akselimoduulin ohjain Joni Rannisto Janne Hafrén Matti Koskinen 31.1.2012 1 1. Projektin tavoite Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Joni Niko Tapani Leppilahti MNS-ACS850-RATKAISUJEN LÄMPÖTILAN VALVONTA PTC-TEKNIIKALLA

Joni Niko Tapani Leppilahti MNS-ACS850-RATKAISUJEN LÄMPÖTILAN VALVONTA PTC-TEKNIIKALLA Joni Niko Tapani Leppilahti MNS-ACS850-RATKAISUJEN LÄMPÖTILAN VALVONTA PTC-TEKNIIKALLA Tekniikka ja liikenne 2010 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty osana Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotannon menetelmien käyttö sulautetuissa järjestelmissä

Ohjelmistotuotannon menetelmien käyttö sulautetuissa järjestelmissä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKKA KANDIDAATINTYÖ Ohjelmistotuotannon menetelmien käyttö sulautetuissa järjestelmissä Työn ohjaaja ja tarkastaja: prof. Jero Ahola Lappeenranta 2013.04.15

Lisätiedot

LINUXIN ASENTAMINEN WINDOWSIN RINNALLE

LINUXIN ASENTAMINEN WINDOWSIN RINNALLE LINUXIN ASENTAMINEN WINDOWSIN RINNALLE Ubuntu-linux Gparted-ohjelma Tämän kerran aiheena on Linuxin asentaminen koneeseen. Koska laitteessa on jo Windows-käyttöjärjestelmä asennetuna siten, että se käyttää

Lisätiedot

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN YLÄMUMMO HEILAHTAA AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI 19.12.2008 Simo Heimonen 2008-A33-Omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmä (3 op / 2 ov) Aloitettu: 16.09.2008 Päätetty: 18.12.2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Väliraportti. A10-14 Automaattinen pesäpallolukkari

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt. Väliraportti. A10-14 Automaattinen pesäpallolukkari AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A10-14 Automaattinen pesäpallolukkari Dani Anttila Olli Mäentaka Reidar Udd 10/31/2010 Projektisuunnitelma päivitetty sisältämään tietoa projektin

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

AVR-POHJAINEN MOBIILIROBOTTI

AVR-POHJAINEN MOBIILIROBOTTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Jani Vehviläinen AVR-POHJAINEN MOBIILIROBOTTI Työn tarkastaja: Professori Lasse Lensu Työn

Lisätiedot

Salibandypallon nopeuden mittaavan laitteen rakentaminen

Salibandypallon nopeuden mittaavan laitteen rakentaminen TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Salibandypallon nopeuden mittaavan laitteen rakentaminen 27.11.2007 Akseli Miranto Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

Arno Solin Päättötyö Turun Steiner-koulu 2004 2005

Arno Solin Päättötyö Turun Steiner-koulu 2004 2005 Arno Solin Päättötyö Turun Steiner-koulu 2004 2005 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Saatteeksi... 6 Toimintaperiaate... 8 Mekaniikka... 9 Pohjustus... 10 Suunnittelua määräävät osat... 11 Kamera...

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S14-04 Rakennusautomaatiojärjestelmä demotaloon (4op) Iiro Pyykkönen (iiro.pyykkonen@aalto.fi) Antti Eerola (antti.eerola@aalto.fi) Markus Nylund

Lisätiedot

Ari Moilanen PROJEKTINHALLINNAN KÄYTTÖÖNOTTO

Ari Moilanen PROJEKTINHALLINNAN KÄYTTÖÖNOTTO Ari Moilanen PROJEKTINHALLINNAN KÄYTTÖÖNOTTO PROJEKTINHALLINNAN KÄYTTÖÖNOTTO Ari Moilanen Opinnäytetyö Kevät 2012 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa

Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa Digabi-projekti 19.6.2014 Raportti koetilan verkosta Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa YTL päättää syksyn 2014 aikana voiko koetilan lähiverkon rakentaa WLAN-teknologialla.

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

Tietokoneen hankkiminen

Tietokoneen hankkiminen Antti Mehtätalo Tietokoneen hankkiminen Itse koottu vai pakettikone RAPORTIN NIMIÖSIVU Tietokoneen hankkiminen Itse koottu vai pakettikone 2 Antti Mehtätalo Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Janne Schutskoff MINECRAFT ELEKTRONIIKKASUUNNITTELUN VÄLINEENÄ

Janne Schutskoff MINECRAFT ELEKTRONIIKKASUUNNITTELUN VÄLINEENÄ Janne Schutskoff MINECRAFT ELEKTRONIIKKASUUNNITTELUN VÄLINEENÄ MINECRAFT ELEKTRONIIKKASUUNNITTELUN VÄLINEENÄ Janne Schutskoff Opinnäytetyö Kevät 2015 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ILMAJOUSITUKSEN JÄLKIASENTAMINEN

ILMAJOUSITUKSEN JÄLKIASENTAMINEN Joonas Silanen T497SN2 ILMAJOUSITUKSEN JÄLKIASENTAMINEN Opinnäytetyö Ajoneuvo ja kuljetustekniikka Syyskuu 2011 Opinnäytetyön päivämäärä 1.11.2011 Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen Joonas Silanen

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys. Nykytilan kuvaus 13.8.2015. Palotie, Eemeli

Logistiikkaselvitys. Nykytilan kuvaus 13.8.2015. Palotie, Eemeli Logistiikkaselvitys Nykytilan kuvaus 13.8.2015 Palotie, Eemeli i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... i 1 Johdanto... 1 2 Nykytilan kuvauksen tavoitteet... 2 3 Tutkimusmateriaali... 3 4 Kirjastologistiikan

Lisätiedot