RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Vuoden 2011 talousarvion toteutumavertailu ajalta Rautavaara-Savotta: Arvio valtionosuusleikkausten vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille Rautavaara-Savotta: TA-2011 ja TASU /Rautavaaran kunnan hankesalkku vv Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta Rautavaaran kunnan sairauslomaa koskevia diagnooseja käsittelevien henkilöiden nimeäminen Tietojen toimittaminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen velvoitteiden täyttämisestä Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tehtäväkuvan laajentaminen sosiaalihuollon alueella Täyttölupa/ohjaaja Rautavaara-Savotta: Metsätalo-nimisen tilan rakennuksen ja ala-asteen opettajien asuintalon kuntokartoitus: rakennukset, LVI ja sähkö Rautavaara-Savotta: Kauppakirjan hyväksyminen/entinen ala-asteen opettajien asuintalo Rautavaara-Savotta: Suojärven kylässä Koulukorpi-nimisen tilan myynti (entisen Pirttipuron koulun tontti) Rautavaara-Savotta: Määräalan myyminen Kari Vanhalalle Karikko-nimiseltä tilalta RN:o 4: Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2011 Sivu 343 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Arto Hakkarainen, poissa/varajäsen Markku Pulkkinen Eila Keinänen Mika Mustonen Rauha Partanen Rauni Pursiainen Toivo Rissanen, poissa/varajäsen Aarne Koistinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Liisa Korkalainen, kv:n 1. vpj., poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Pursiainen ja Mika Mustonen sekä varalle Aarne Koistinen ja Markku Pulkkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauni Pursiainen Mika Mustonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Khall 184 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 8/ :ssä 36 Rautavaaran kunnan talousarvion 2011 ja Taloussuunnitelman vuosille TASU:n tuloslaskelma ennakoi tilikauden tulokseksi vuonna euroa ja vuonna euroa. Nämä ovat mollivoittoisia arvauksia, mutta kunnan talous tulee pysyttää vakaalla pohjalla ja talouden tulee mahdollistaa kunnan palveluiden tasaisen, vakaan, häiriöttömän ja oikea-aikaisen tarjonnan sekä kehittämisen lainsäädännön ja ennalta määrättyjen periaatteiden mukaan. RAUTAVAARA-SAVOTTA: keskeistä kunnassa on hoitaa kunnan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin ja käyttötaloutta säästäväisesti. Talousarvion toteutumavertailu ajalta käsittää käyttötalouden ja investoinnit. Tasaisella taulukolla toteutuman tulee olla 50,00 %. Tilakauden vuosikate euroa (arvio). Verrattuna valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden toteutumat osoittavat, että: - Toimintatuotot 53,20 % - Toimintakulut 47,30 % - Toimintakate eli Käyttötalouden netto 46,40 % - Verotulot 52,60 % - Valtionosuudet 49,60 % - Investointien toteutuminen netto 59,35 % Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA-2011 toteutuminen ajalta , liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. käsitellä vuoden 2011 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta seurata kuukausittain Rautavaaran kunnan talouskehitystä: analyysi ja käyttötaloussuunnitelma. Rautavaaran kunnan vuoden 2011 talousarviosta Rullaava budjetti ja talouden vakaana pitäminen. 3. antaa vuoden 2011 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta valtuustolle tiedoksi. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, Jory ja Hakut Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ARVIO VALTIONOSUUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE Khall 185 Kunnassa on laskettu uuden hallituksen hallitusohjelman mukaisten valtionosuusleikkausten (- 631 milj. euroa) ja verotulojen tasauksen vaikutukset Rautavaaran kuntaan: - valtionosuuden leikkaus 118 euroa/asukas eli euroa - verotulojentasauksen muutos/kiinteistöveron poistaminen tasauksesta euroa Kokonaisvaikutus euroa Rautavaaralla vaikutus kuntatalouteen on euroa eli 186 euroa/asukas (asukasluku: 1.863). Lisäksi hallitus poistaa Sotu-helpotuksen euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2012 vaikuttaa erityisen harvaan asutuksen kunnan lisäosa euroa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä valtionosuusleikkauksen ja verotulojen tasauksen arviolaskelman tietoonsa saatetuksi. 2. vuoden 2012 talousarvion valmistelussa kunnan kaikkien toimielinten tulee ottaa huomioon valtionosuusleikkausten euroa eli 186 euroa/asukas vaikutukset koko Rautavaaran kunnan talouteen. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, Jory ja Hakut Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TA-2011 JA TASU /RAUTAVAARAN KUNNAN HANKESALKKU VV Khall 71 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Strategisena visiona: Rautavaaran kunta on itsenäinen, eri tahojen kanssa yhteistyötä tekevä, taloudelliset ja luontaiset resurssit huomioon ottava, riittä-vän peruspalvelujen tason tarjoava, henkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva kunta. Kunnan menestyminen edellyttää meiltä kaikilta vahvuuksien hyödyntämistä, heikkouksien poistamista ja strategisen painopisteiden valintaa. Koulutuksella on merkittävä rooli kunnan kehittämistyön edistäjänä. Oikeanlainen ja monipuolinen osaaminen yhdessä sopivan ilmapiirin, vuorovaikutusmahdollisuuksien ja järjestelmällisen asioiden kehittämisen kanssa mahdollistavat hyvän lopputuloksen. Tuskin kukaan vastuunsa tunteva luottamushenkilö tai viranhaltija johtaa kuntaansa heikkouksilla ja uhilla. Todellisia haasteita ovat tulevaisuudessa vanhustenhoito (seniorien avohoito ja asumispalvelut) sekä erikoissairaanhoidon kustannusten nousu, joka johtuu osittain lääketieteen kehityksestä ja suurelta osin kustannusten jakoperusteista (peruskunnat ja valtio). Vanhustenhoidon osalta suuri kysymys on se, miten laajoiksi vanhusten subjektiiviset oikeudet kasvatetaan ja kuinka olemattomaksi oma- ja etenkin omaisvastuu häivytetään. Puheet ja teot eivät varmasti kohtaa, koska kustannuseroja ja kunnan taloudellista asemaa ei selitä kunnan maantieteellinen sijainti, poliittinen rakenne, verokertymä tai käytettävissä olevien tulojen määrä asukasta kohti. Väestön ikärakenteella ja kunnan pinta-alalla on jonkun verran merkitystä, mutta ratkaisevinta on se toimintakulttuuri, joka kunnassa vallitsee. Ja sen määrittää ensisijassa kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Päämäärän mukaiset tavoitteet ja keinot sekä toimenpiteet näkyvät myös jokaisen hallintokunnan kohdalla. Useilla kunnan elinkeinoelämän kehittämisprojekteilla (Hankesalkku vv ) pyrimme laajentamaan kunnan verotulopohjaa. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka ovat paikallisella tasolla monella tavalla toisiinsa liittyvä kokonaisuus, niiden keskinäinen yhteen nivominen olisi strategiatyössä useimmiten tarkoituksenmukaisinta.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA-2011 elinkeinopalveluissa on varattu 245 euroa/asukas eli nettomenot euroa: - elinkeinojen kehittämiseen euroa - elinkeinoyhteistyöhön euroa - kuntamarkkinointiin ja yrittäjien hankintaan (sis. aiemmat eläkemaksut) euroa - elinkeinoprojekteihin euroa - nuorten työllistämiseen euroa - kunnan myöntämiin työmatkatukiin euroa - tieavustuksiin euroa - vesihuoltoavustuksiin euroa - Laajakaista kaikille -hanke: v euroa ja v. 2012/ euroa. Kuntastrategia 2025-asiakirjan toteutumista on myös mitattava ja käytettävät mittarit on laadittava mahdollisimman käytännönläheisiksi. Rautavaaran kunnan työttömyysaste tammikuussa ,3 % ja työttömänä 105 henkilöä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan Hankesalkku vv liitteenä nro 3 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Rautavaaran kunnan Hankesalkun vv antaa ohjeeksi, että kaikkien Rautavaaran kunnan hallintokuntien/lautakuntien hanketoiminnan (hankesalkku) tulee olla selkeästi kytketty paikallisiin ja alueellisiin kehittämistavoitteisiin ja kuntatalouden vahvistamiseen (tuloslaskelman vuosikatteen yläpuoliset erät: verotulokertymän lisääminen). Projektien lukumäärän sijasta Rautavaaran kunnan panostuksen tulee keskittyä niiden vaikuttavuuden parantamiseen. Tarkemmat linjaukset tältä osin tehdään Rautavaaran kunnan Kuntastrategia 2025-asiakirjassa. Rautavaaran Savotta käynnistyy valtuuston strategiaseminaarissa tiistaina klo alkaen Metsäkartanon tiloissa. Hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että hankesalkkuun lisätään Rautavaaran Työraitti ry, Työn Uudet Areenat ry ja Etsivä työhanke/erityisnuorisotyöntekijä (OPM). Merkitään, että jäsen Mika Mustonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Hankesalkkua on päivitetty Rautavaaran Työraitti ry, Työn Uudet Areenat ry ja Etsivä työ-hanke/erityisnuorisotyöntekijä (OPM). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan Hankesalkku vv , liite 2 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Rautavaaran kunnan päivitetyn Hankesalkun vuosille antaa ohjeeksi, että kaikkien Rautavaaran kunnan hallintokuntien/lautakuntien hanketoiminnan (Hankesalkku) tulee olla selkeästi kytketty paikallisiin ja alueellisiin kehittämistavoitteisiin ja kuntatalouden vahvistamiseen (tuloslaskelman vuosikatteen yläpuoliset erät: verotulokertymän lisääminen). Projektien lukumäärän sijasta Rautavaaran kunnan panostuksen tulee keskittyä niiden vaikuttavuuden parantamiseen. Tarkemmat linjaukset tältä osin tehdään Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia 2025-asiakirjassa. Rautavaaran-Savotta käynnistyi valtuuston strategiaseminaarissa tiistaina klo alkaen Metsäkartanon tiloissa. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. RAUTAVAARAN KUNTA

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KEHYSSUUNNITELMASTA Perusturvaltk 49 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää mennessä lausuntoa kehyssuunnitelmasta , liite 3. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikaisen laitosasumisen määrää pyritään alentamaan, mitä tukee valtakunnallinen tavoite asuntojen rakentamiseksi kehitysvammaisille (600/vuosi). Vaalijalan kuntoutuskeskuksen paikkaluku alenee noin paikkaa vuodessa. Suunnitelmakauden alussa asiakaspaikkoja on noin 230 ja suunnitelmakauden lopulla määräksi arvioidaan noin 180 paikkaa. Näistä lähes puolet varataan määräaikaisia kuntoutusjaksoja varten. Kuntayhtymä on valmis suunnitelmakaudella perustamaan uusia yövalvottuja yksikköjä 2-3 paikkakunnalle; Kangasniemi vuonna 2012 ja Punkaharju 2013, joihin on ARA:n myönteinen ennakkopäätös. Tarvittaessa kuntayhtymä lisää muitakin palvelujaan jäsenkuntien toimeksiantojen mukaan. Kuntayhtymän liikevaihto nousee suunnitelmakauden alussa noin 35 milj. euroon. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 % käyttötalousmenoista. Jäsenkunnat ja ulkopuoliset käyttäjäkunnat maksavat noin 90 % kuntayhtymän menoista ja kuntien taloustilanne vaikuttaa suoraan Vaalijalan toimintoihin. Kuntayhtymä pitää toimintojensa yksikköhinnat kohtuullisella tasolla ja hintojen korotuspaineita tasataan kohdistamalla osa edellisten vuosien ylijäämistä kuntoutuskeskuksen kuntahintojen alentamiseen. Suunnitelmakaudella kehitysvammahuollon investoinnit ovat 1,0-1,5 milj. /vuosi. Investointeihin jäsenkunnilta ei kerätä rahoitusta erikseen, vaan ne katetaan poistoilla, kassavaroin ja tarvittaessa lainalla. Palvelukotiohjelman toteuttaminen edellyttää vammaispalvelujen vuosittaisen investointimäärärahan pitämistä noin 2,5 milj. tasolla ja hankkeet rahoitetaan ARA:n avustuksella ja korkotukilainalla. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle, että Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelma on oikeansuuntainen. Laitospaikkojen vähentäminen on suunniteltu hallitusti huomioiden korvaavien palvelujen tuottaminen avohuollossa. Lautakunta korostaa, että riittävä ja tarpeenmukainen kuntoutus sekä hoidon erityisasiantuntemus tulee turvata kehitysvammaisille pitkistä välimatkoista huolimatta myös jatkossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. RAUTAVAARAN KUNTA

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Khall 187 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh ja sp: Esityslistan liite: - Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelma , numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta seuraavan lausunnon: 1. kunta pitää Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmaa hyvänä ja oikeansuuntaisena. Laitospaikkojen vähentäminen on suunniteltu hallitusti huomioiden korvaavien palvelujen tuottaminen avohuollossa. 2. kunta korostaa, että riittävä ja tarpeenmukainen kuntoutus sekä hoidon erityisasiantuntemus tulee turvata kehitysvammaisille pitkistä välimatkoista huolimatta myös jatkossa (puitelain 5). 3. kehyssuunnitelman toteutuksessa tulee panostaa henkilökuntaan ja pitää huolta heidän osaamisestaan ja työnhyvinvoinnista. Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön rekrytointiin työnantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. kuntayhtymän talouden pitäminen hyvin hallinnassa tyydyttää kuntaa: kuntayhtymän kolme viimeistä tilinpäätöstä ovat ylijäämäisiä. Tavoite, että kuntayhtymän talous pidetään tasapainossa ja palvelujen hinnat valtakunnallisen keskitason alapuolella on erittäin kannatettava. 5. Jäsenkuntien taloudellinen liikkumavara tulee huomioida edelleen kuntayhtymän palveluhinnoittelussa ja investointiohjelmassa vuosina Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman luku 10 KUNTAPOLITIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN sivut lupaa kylmää kyytiä Itä-Suomen maaseutukunnille. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin välineinä mm. valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja rakennelaki. Rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS-puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. Samalla purkautuvat kuntayhtymärakenteet. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta leikataan 631 miljoonaa euroa eli leikkaus on 118 euroa/asukas. Merkittävä uusi tehtävä on vuonna 2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole arvioitu kunnolla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN SAIRAUSLOMAA KOSKEVIA DIAGNOOSEJA KÄSITTELEVIEN HENKILÖIDEN NIMEÄMINEN Perusturvaltk 50 Työnantajalla on velvollisuus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 5 :n mukaisesti nimetä henkilöt, jotka voivat työnantajan puolesta käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja. Lain mukaan terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät palvelussuhdetta koskevia päätöksiä taikka toimeenpanevat niitä. Työnantajan on lain mukaan nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen/virkasuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että perusturvan tulosalueella henkilöiksi, joilla on oikeus työnantajan puolesta käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja, nimetään 1. perusturvajohtaja 2. perusturvajohtajan poissa ollessa sosiaalityöntekijä 3. kotihoidon esimies 4. asumispalvelujen esimies Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 188 Lääkärintodistuksen käsittelyssä ja toimittamisessa otetaan huomioon kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) vuonna 2010 lisätty lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuutta koskeva soveltamisohjeen määräys, jonka mukaisesti työnantajan tulee yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n mukaisesti nimetä ne henkilöt, jotka työnantajan puolesta voivat käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja. Henkilöstön terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät palvelussuhdetta koskevia päätöksiä taikka toimeenpanevat niitä. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: nimetä perusturvan tulosalueen henkilöiksi, joilla on oikeus työnantajan puolesta käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja: - perusturvajohtajan - perusturvajohtajan poissa ollessa sosiaalityöntekijän - kotihoidon esimiehen - asumispalvelujen esimiehen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus TIETOJEN TOIMITTAMINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISESTÄ Khall 189 Valtiovarainministeriö : "Arvoisa vastaanottaja, Tämä viesti on valtioneuvostolta ja se on osoitettu yhteen tiedossa olevaan kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta edellyttää, että kuntanne vastaa tämän viestin mukana tulevaan sähköiseen kyselyyn mennessä. Kyselyyn vastataan alla olevan vastauslinkin kautta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi vastaavan kieliversion valitsemalla. Ennen kyselyyn vastaamista pyydämme perehtymään oheiseen saatekirjeeseen ja vastausohjeeseen. Liitteenä on tiedoksenne myös pdf-versio kysymyksistä helpottamaan vastauksen valmistelua kunnassanne. Sitä ei tarvitse palauttaa ministeriöille." Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (puitelaki) 5 :n 3 momentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin asukasta. Väestöpohjatavoitteen tulee täyttyä viimeistään Yhteistoiminta-alueille tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Sosiaalihuollon palvelut tulee siirtää alueelle viimeistään Puitelain 5 b :ssä edellytetään, että kuntien valtuustot tekevät näiden velvoitteiden täyttämisestä sitovat päätökset mennessä. Valtionvarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kartoittavat kuntiin lähetetyllä kyselyllä kuntien päätöksenteon tilanteen velvoitteiden täyttämisestä. Kuntien vastaukset tulee palauttaa kello mennessä. Kyselylomaketta ei tarvitse käsitellä kunnallisissa hallintoelimissä, mutta kyselyyn tulee vastata kunnan valtuuston päättämien kunta- ja palvelurakenneratkaisujen mukaisesti. Rautavaaran kunnan osalta tilanne vaatii valtuuston päätöstä poikkeamismahdollisuuden hakemisesta koskien vähintään asukkaan väestöpohjaa yhteistoiminta-alueella.

12 Kunnanhallitus Puitelain 5 :n 6 momentin mukaan: Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostamiselle 3 ja 5 momentissa väestöpohjalle säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos: 1) toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi ole 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla mahdollista; 2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi; 3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; tai 4) valtioneuvosto myöntää kunnille oikeuden poiketa 3 momentissa säädetystä väestöpohjavaatimuksesta, koska toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on alueelliset olosuhteet huomioon ottaen tehty kunnissa riittävät päätökset. Puitelain perustelujen (HE 268/2010 vp.) mukaan pitkillä etäisyyksillä tarkoitetaan eri kunnissa olevien keskusten yli 40 kilometrin pituista välimatkaa yleisiä teitä pitkin. Perusteluissa on mainittu 27 kuntaa, joiden joukossa on Rautavaaran kunta. Samoilla perusteilla myös kunnan tulee hakea poikkeamismahdollisuutta valtioneuvostolta puitelain 5 :n 6 momentin 4 kohdan perusteella. Jos poikkeamismahdollisuutta ei haeta nyt, tilaisuus on menetetty. Poikkeamisluvan hakeminen ei estä mahdollisia yhteistyö-neuvotteluja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh ja sp: Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön saatekirje liitteenä, numerotta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kirjeen koskien tietojen toimittamista kunta- ja palvelurakenneuudistuksen velvoitteiden täyttämisestä. 2. hakea valtioneuvostolta poikkeusta väestöpohjavelvoitteesta ja vetoaa kyselyssä puitelaissa säädettyyn poikkeusperusteeseen pitkät etäisyydet (puitelain 5). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERIN TEHTÄVÄKUVAN LAAJENTAMINEN SOSIAALIHUOLLON ALUEELLA Perusturvaltk Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos 32 Kysteri on muodostettu ja se aloittaa varsinaisen toimintansa Tällöin siihen kuuluvat kunnat (Juankosken, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kunnat) siirtävät perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tehtävien järjestämisen ja tuottamisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Siirtyvien tehtävien organisointi toteutetaan kunnallisen liikelaitoksen muodossa kuntalain kunnallisia liikelaitoksia koskevien säännösten mukaisesti. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta (384/2011) tuli voimaan Laki sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä vahvistavat säännökset, joiden mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena lukuun ottamatta päivähoitoa. Kunnan on tehtävä elokuun 2011 loppuun mennessä sitova päätös väestöpohjavaatimuksen täyttämisestä sekä yhteistoiminta-alueelle perusterveydenhuollon lisäksi siirrettävistä sosiaalihuollon tehtävistä. Samaan aikaan voimaantulleen Lain sosiaalihuollon väliaikaisesta muuttamisesta (385/2011) mukaan sosiaalihuollon tehtävät tulee siirtää yhteistoiminta-alueille viimeistään Tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat puitelain nojalla perustettavilla yhteistoiminta-alueilla toiminnallisen kokonaisuuden ja että sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuus ei palveluiden järjestämisen näkökulmasta perusteettomasti hajoa järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään integroituna kokonaisuutena väestön tarpeiden mukaisesti niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena. Näin ollen tavoitteena on, että kehittämistyössä mukana olevilla alueilla rakenteiden uudistus vahvistaa asiakkaiden palvelujen laatua ja saatavuutta asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tehokkuus ja vaikuttavuus kasvavat. Kysteri-hankkeen ohjausryhmä teki päätöksen, jossa perustettiin uusi sote-eheys-työryhmä tehtävänään suunnitella sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottaminen Kysteri-kuntien alueella. Sosiaalihuollon palvelujen järjestäminen Kysteri-liikelaitoksen toimesta on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa projektimuodossa.

14 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Aulis Sarnola (Juankoski), Heli Pärnänen (Kaavi), Riitta Väänänen (Keitele), Paula Tiihonen (Leppävirta), Urpo Suvanto (Pielavesi), Hannu Happonen, myöhemmin Anna-Liisa Väyrynen (Rautavaara), Pirjo Nikkinen (Tervo ja Vesanto), Mikko Korhonen (puheenjohtaja, Kysteri), Pekka Mäntyselkä (sairaanhoitopiiri) ja sihteeriksi Raimo Tuomainen (sairaanhoitopiiri). Sote-eheys-työryhmä on tehtäväksiannon mukaisesti kartoittanut Kysteri-alueen kuntien sosiaalihuollon palvelut. Voidaan todeta, että peruskunnissa sosiaalihuollon organisoitumistapa ja suhde kunnan eri hallintokuntiin poikkeaa kunnittain siinä määrin, että tarkempi siirtyvien palvelujen määrittely jätetään toimeenpanoprojektin tehtäväksi. Lähtökohtana kuitenkin pidetään sitä, että kunnan sosiaalihuollon tehtävät lukuun ottamatta päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja siirtyvät terveystoimen kanssa yhteiseen organisaatioon. Palvelujen rajauksissa kunnittain pyritään yhteiseen näkemykseen, joka turvaa edelleen harmoniset ja tasalaatuiset palvelut Kysterin alueella ja mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluketjuprosessin tarkastelun koko sosiaali- ja terveystoimen alueella. Toimeenpanoa varten muodostetaan hankeorganisaatio. Lähtökohtana on, että kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat mukana valmistelutyössä. Ne ovat jo nimenneet edustajan Kysterin sote-eheystyöryhmään. Koska kyse on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiossa tehtävistä järjestelyistä, on sairaanhoitopiirin osuus linjanvetojen ja ratkaisujen valmistelussa myös tärkeä. Työ käynnistyy sote-eheys-työryhmän ohjauksessa. Myöhemmin hankkeelle on perustettava projektiorganisaatio, eli ohjausryhmä sekä tarvittavat valmisteluryhmät. Hankeorganisaatioon ehdotetaan kuuluvan: * ohjausryhmä, johon kuuluvat kunkin hankkeeseen osallistuvan kunnan luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon edustajat kuntien oman valinnan mukaan siten, että kustakin kunnasta edustajia on enintään kaksi. Sairaanhoitopiirin edustus ohjausryhmässä noudattaa samaa periaatetta kuitenkin siten, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiiriä edustava henkilö, jonka lisäksi sairaanhoitopiiristä on toinen edustaja ja Kysteri-organisaation edustajia on kaksi. Lisäksi johtoryhmän puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmällä on myös oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

15 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus * johtoryhmä (mahdollisesti), ja jos se perustetaan, sen valmisteluun kuuluisivat johtosääntöasiat, mahdolliset perussopimuksiin tarvittavat muutokset jne. * valmisteluryhmät (esim. toimeenpano-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintoryhmät); kuhunkin ryhmään tulee valittavaksi yksi asiantuntija kustakin hankkeeseen osallistuvasta kunnasta ja sairaanhoitopiiristä sekä Kysteriorganisaatiosta. Lisäksi henkilöstöryhmään nimetään henkilöstöjärjestöjen edustajia. Kunkin työryhmän puheenjohtajana toimii työryhmien välisen koordinaation varmistamiseksi ja asioiden käytännön hoitamisen edistämiseksi Kysterin edustaja. Työryhmät kuulevat tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. * projektipäällikkö, jona toimii hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ulkopuolinen asiantuntija. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia käytännön valmistelutyön ohjauksesta ja koordinoinnista sekä antaa tukea ja asiantuntija-apua hankeorganisaatiolle. Projektipäällikkö valmistelee hankkeen vaiheita koskevat esitykset ohjausryhmälle sekä toimii valmisteluryhmien välisenä koordinoijana järjestäen valmisteluryhmien puheenjohtajien kanssa tarvittavia koordinaatiotilaisuuksia ja osallistumalla tarpeen mukaan valmisteluryhmien kokouksiin. Projektipäälliköltä edellytetään vahvaa sosiaalialan osaamista. *projektisihteeri, jona ehdotetaan toimivan yksi sairaanhoitopiirin nimeämä työntekijä. Projektisihteerin tehtävänä on toimia ohjausryhmän (ja johtoryhmän) sihteerinä, huolehtia hankkeen hallinnoinnista ja toimia yhdyshenkilönä hankeorganisaation osapuoliin nähden. Hanke toteutetaan projektimuotoisesti, ja sen kustannuksista vastaavat osapuolina olevat kunnat asukaslukujensa mukaisessa suhteessa. Kustannusten kattamiseksi haetaan avustusta kuntien yhteistoimintaavustuksesta Valtiovarainministeriöstä. Mahdollisuus on myös suunnitella projekti toteuttavaksi kokeiluna, jolle voidaan hakea avustusta. Hankkeen kustannukset riippuvat aivan olennaisesti siitä, millä ajoituksella hankkeen projektipäällikkö palkataan. Vastaavissa hankkeissa projektipäällikön tehtäviä on hoidettu euron kuukausipalkalla. Vuodessa kulut sivukuluineen tällöin ovat noin euroa. Työryhmän esitys: Sote-eheys-työryhmä esittää, että Kysteri-alueen kunnissa sosiaalihuollon tehtävät, lukuun ottamatta päivähoitoa, liitetään Kysteri-organisaatioon Työryhmä esittää, että kesän 2011 kuntien päätöksenteon jälkeen käynnistetään sosiaalihuollon palvelujen siirron toimeenpano.

16 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Siinä yhteydessä suunnitellaan ja toimeenpannaan kaikki tarvittavat järjestelyt, joita tehtävien siirto kunnilta liikelaitokselle edellyttää ennen toiminnan käynnistämisajankohtaa. Toimeenpano toteutetaan yllä kuvatun hankeorganisaation toimesta. Valmistelija Anna-Liisa Väyrynen puhelin Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Perusturvaltk 53 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäynti-alueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin muun muassa uudistamalla valtionosuusjärjestelmää. Annettavalla rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS -puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. PARAS-puitelain keskeisin tavoite on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Puitelaissa on määritelty 5 :ssä säännöksen mukaisiksi pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa, mihin kuuluu Rautavaaran kunta. Sellaisiksi kunniksi lasketaan kunnat, joissa välimatka toisen kunnan keskukseen ylittää 40 kilometriä yleisiä teitä pitkin. Näillä kunnilla on erityisolosuhteiden vuoksi mahdollisuus poiketa asukkaan väestötasovaatimuksesta. Puitelain tarkoitus kuitenkin on, että Rautavaaran kunta täyttää lain tavoitteet ja vaatimukset palvelujen turvaamiseksi. Käytännössä pitkien etäisyyksien kuntien palvelujen järjestäminen on jäänyt kuntien omalle vastuulle, johon PARAS-hankkeen yhteydessä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hallituksen ohjelmassa sosiaaliturvan kehittämisessä pääpaino on palveluiden laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa sekä etuuksien kehittämisessä. Hallitus painottaa julkisten palveluiden merkitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaajana. Kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja vahvistetaan. Sosiaalija terveyspalvelut järjestetään yhtenä kokonaisuutena ennaltaehkäisyä ja asiakkaan asemaan painottaen.

17 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikeaaikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Rautavaaran kunta osallistui yhdessä Pudasjärven, Sallan, Ilomantsin ja Pellon kuntien kanssa pitkien etäisyyksien kuntien kuntalaislähtöiset palveluratkaisumallit hankkeeseen. Edellä mainittujen kuntien lisäksi hankkeessa olivat mukana valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja FCG Efeko Oy. Kunnanhallitus on / 169 kokouksessaan päättänyt muun muassa tehdä esityksen Suomen Kuntaliitolle jatkohankkeen vauhdittamiseksi ja käynnistämiseksi, missä päästäisiin käytännössä kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja palvelujen ja elinvoiman turvaamiseksi myös pitkien etäisyyksien olosuhteissa. Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri aloittaa toimintansa , jonne Rautavaaran kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshuolto siirtyvät. Kunnassa on käynnissä palvelurakennemuutos, missä panostetaan asumispalveluihin. Syyskuussa 2011 valmistuu uusi asumispalveluyksikkö dementiaa sairastaville ja kehitysvammaisille sekä tukiasuntoja. Rakentamis- ja muutostyöt jatkuvat vuodeosaston saneerauksella ja muuttamisella tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Laitospaikkoja ei kunnassa ole Nykyisen palveluasumista tuottavan yksikön muutostöiden suunnitteluun on varattu määräraha. Suunnitelmissa on myös uuden keittiön rakentaminen ko. rakennuskompleksin yhteyteen, millä turvataan ruokahuollon toteuttaminen. Perusturvassa toteutetaan organisaatiomuutos, missä huomioidaan vahvasti asiakaslähtöisyys ja lähipalvelujen saatavuus. Sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekevät parityötä, mitä työtä on lisäksi tukemassa erityisnuorisotyöntekijä ja perusturvajohtaja, jolla on myös sosiaalityöhön vaadittava kelpoisuus. Lisäksi kunnassa toimii yksityisiä yrityksiä sekä vanhus-, mielenterveys- että lastensuojelutyössä. Valtioneuvosto kartoittaa PARAS-ratkaisut sähköisellä kyselyllä, missä tulee selvittää muun muassa, aikooko kunta vedota johonkin laissa säädetyistä poikkeusperusteista (muun muassa pitkät etäisyydet) tai hakeeko kunta poikkeusta väestöpohjavelvoitteesta sillä perusteella, että toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoimintaalueen perustamiseksi on tehty riittävät päätökset. Sosiaalihuollon tehtävien siirtoon liittyvää poikkeamismahdollisuutta voi hakea erikseen mennessä ja valtioneuvosto tekee päätökset mennessä. Kunnat, jotka ovat aiemmin saaneet ns. exitin, tulee myös hakea poikkeamista kyselyn kautta. Myös kunnat, joita koskevat puitelaissa jo aiemmin olleet poikkeamisperusteet, kuten pitkät etäisyydet, tulee vedota tähän kyselyssä. Kokoukseen osallistuville toimitetaan Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta sivut ja Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin

18 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää käydä sosiaalipalvelun siirrosta lähetekeskustelun. Esittelijän perusteltu päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käydyn lähetekeskustelun jälkeen esittelijä teki perustellun päätösehdotuksen: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että: 1. Rautavaaran kunta on mukana käynnissä olevassa sote-hankeorganisaation valmistelutyössä. Hanke käynnistyi Sote-eheysryhmän kokouksessa Rautavaaran kunta ei siirrä vielä tässä vaiheessa sosiaalihuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuuta yhteistoiminta-alueen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin liikelaitokselle. 3. Rautavaaran kunta hakee valtioneuvostolta poikkeamismahdollisuutta vedoten puitelain 5 :ään (pitkien etäisyyksien kunta). Perustelut: - aikaisemmin kunnassa toimineet valtionhallinnon paikallispalvelut on jo organisoitu maakuntatasolle: verohallinto, työhallinto, KELA - kunta on palvelujen turvaamiseksi muun muassa: * uudistanut perusturvan organisaatiota * onnistunut rekrytoinnissa * panostanut/panostaa palvelurakennemuutokseen mahdollistaa laajakaistan (valokuitu) myötä informaatioteknologian laajan hyödyntämisen kuntalaisille ja palvelujen tuottamisessa * mukana perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterissä alkaen (perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito) * järjestää asiointi- ym. kuljetuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 190 Rautavaaran kunnan osalta tilanne vaatii valtuuston päätöksen poikkeamismahdollisuuden hakemisesta koskien vähintään asukkaan väestöpohjaa yhteistoiminta-alueella.

19 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja perus-turvajohtaja Helvi Mustonen, puh ja sp: Esityslistan liite: - pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman sivut ja 75-78, liite 3 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. Rautavaaran kunta on mukana käynnissä olevassa sote-hankeorganisaation valmistelutyössä. Hanke käynnistyi Sote-eheysryhmän kokouksessa Rautavaaran kunta ei siirrä vielä tässä vaiheessa sosiaalihuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuuta yhteistoiminta-alueen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin liikelaitokselle. 3. hakea valtioneuvostolta poikkeamismahdollisuutta puitelain 5 :n 3 momentissa säädetystä asukkaan väestöpohjavaatimuksesta ja perustella hakemustaan seuraavasti: - kunta on pitkien etäisyyksien kunta (puitelaki 5) - aikaisemmin kunnassa toimineet valtionhallinnon paikallispalvelut on jo viety maakuntatasolle: verohallinto, työhallinto, KELA, maaseutuhallinto - kunta on palvelujen turvaamiseksi muun muassa: * uudistanut perusturvan organisaatiota * onnistunut rekrytoinnissa * kunta panostanut/panostaa palvelurakennemuutokseen, jossa mahdollistetaan laajakaistan (valokuitu) myötä informaatioteknologian laajan hyödyntämisen kuntalaisille ja kunnan palvelujen tuottamisen * mukana perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterissä alkaen (perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito) * kunta järjestää asiointi- ym. kuljetuksia. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus TÄYTTÖLUPA/OHJAAJA Perusturvaltk 54 Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan kehitysvammaisten suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, sopeutumista yhteiskuntaan ja turvata muu hoito ja huolenpito. Erityishuollon järjestämisvastuu on kotipakkakunnalla. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Kehitysvammaisten erityspalveluja ovat mm. asumispalvelut, (palveluasuminen, ohjattu asuminen, tukiasuminen) työja päivätoiminta, perhehoito, laitoshoito ja kehitysvammaneuvolat. Laitoshoidon vähentäminen ja kehitysvammaisten lapsuuden kodista muuttaminen edellyttävät asumisen lisäksi riittäviä avohuollon palveluja. Ympärivuorokautisesti valvotussa asumispalveluyksikkö Sinikellossa asuu kahdeksan (8) asiakasta, minkä lisäksi yksikön toiminnan piirissä on kuusi (6) tukiasunnoissa asuvaa asiakasta. Sinikellon, tukiasuntojen asiakkaiden ja kotonaan asuvien erityisryhmien asiakkaiden arki niveltyy kiinteästi työ- ja toimintakeskuksen toimintaan, missä toimintaa on viitenä päivänä viikossa. Asumispalveluyksikön ja työ- ja toimintakeskuksen vakinaisia vakansseja on ollut täytettynä kuusi, joista yhtä on täytetty pitkän poissaolon vuoksi sijaisella. Lisäksi tänä vuonna yksi työntekijä on siirtynyt pysyvästi muihin tehtäviin ja yksi työskentelee kunnan toisessa hoivayksikössä määräaikaisesti. Työntekijöiden vaihtuvuus on aiheuttanut sijaistarvetta. Kehitysvammahuollon vastaavan ohjaajan paikka on ollut täyttämättä tähän kevääseen saakka. Erityisryhmien kanssa tehtävä työ on pitkäjänteistä, asiakkaita tukevaa, päivittäistä arjessa auttamista ympärivuorokautisesti, mikä vaatii riittävän vakinaisen ammattitaitoisen henkilöstön resurssoinnin. Siten kyetään varmistamaan asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja tuloksellinen toiminta pitkällä aikajänteellä. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää pyytää täyttölupaa ohjaajan tehtävän täyttämiseen lukien toistaiseksi. Työntekijän alkusijoituspaikka on kehitysvammahuollon asumisyksikkö, mutta työntekijällä on oltava valmiudet myös muissa työyksiköissä työskentelyyn. Peruspalkka määräytyy KVTESin mukaisena, kohta 04SOS06A (1889,57 /kk lukien). Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi arvostetaan monipuolisen työkokemuksen ohella erityistaitoja. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 21.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 26.9.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 15/2012 Kunnanhallitus 19.09.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 24.9.2012 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 400 1 189 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot