RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Vuoden 2011 talousarvion toteutumavertailu ajalta Rautavaara-Savotta: Arvio valtionosuusleikkausten vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille Rautavaara-Savotta: TA-2011 ja TASU /Rautavaaran kunnan hankesalkku vv Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta Rautavaaran kunnan sairauslomaa koskevia diagnooseja käsittelevien henkilöiden nimeäminen Tietojen toimittaminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen velvoitteiden täyttämisestä Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tehtäväkuvan laajentaminen sosiaalihuollon alueella Täyttölupa/ohjaaja Rautavaara-Savotta: Metsätalo-nimisen tilan rakennuksen ja ala-asteen opettajien asuintalon kuntokartoitus: rakennukset, LVI ja sähkö Rautavaara-Savotta: Kauppakirjan hyväksyminen/entinen ala-asteen opettajien asuintalo Rautavaara-Savotta: Suojärven kylässä Koulukorpi-nimisen tilan myynti (entisen Pirttipuron koulun tontti) Rautavaara-Savotta: Määräalan myyminen Kari Vanhalalle Karikko-nimiseltä tilalta RN:o 4: Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2011 Sivu 343 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Arto Hakkarainen, poissa/varajäsen Markku Pulkkinen Eila Keinänen Mika Mustonen Rauha Partanen Rauni Pursiainen Toivo Rissanen, poissa/varajäsen Aarne Koistinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Liisa Korkalainen, kv:n 1. vpj., poissa Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Pursiainen ja Mika Mustonen sekä varalle Aarne Koistinen ja Markku Pulkkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauni Pursiainen Mika Mustonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Khall 184 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 8/ :ssä 36 Rautavaaran kunnan talousarvion 2011 ja Taloussuunnitelman vuosille TASU:n tuloslaskelma ennakoi tilikauden tulokseksi vuonna euroa ja vuonna euroa. Nämä ovat mollivoittoisia arvauksia, mutta kunnan talous tulee pysyttää vakaalla pohjalla ja talouden tulee mahdollistaa kunnan palveluiden tasaisen, vakaan, häiriöttömän ja oikea-aikaisen tarjonnan sekä kehittämisen lainsäädännön ja ennalta määrättyjen periaatteiden mukaan. RAUTAVAARA-SAVOTTA: keskeistä kunnassa on hoitaa kunnan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin ja käyttötaloutta säästäväisesti. Talousarvion toteutumavertailu ajalta käsittää käyttötalouden ja investoinnit. Tasaisella taulukolla toteutuman tulee olla 50,00 %. Tilakauden vuosikate euroa (arvio). Verrattuna valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden toteutumat osoittavat, että: - Toimintatuotot 53,20 % - Toimintakulut 47,30 % - Toimintakate eli Käyttötalouden netto 46,40 % - Verotulot 52,60 % - Valtionosuudet 49,60 % - Investointien toteutuminen netto 59,35 % Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - TA-2011 toteutuminen ajalta , liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. käsitellä vuoden 2011 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta seurata kuukausittain Rautavaaran kunnan talouskehitystä: analyysi ja käyttötaloussuunnitelma. Rautavaaran kunnan vuoden 2011 talousarviosta Rullaava budjetti ja talouden vakaana pitäminen. 3. antaa vuoden 2011 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta valtuustolle tiedoksi. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, Jory ja Hakut Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: ARVIO VALTIONOSUUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE Khall 185 Kunnassa on laskettu uuden hallituksen hallitusohjelman mukaisten valtionosuusleikkausten (- 631 milj. euroa) ja verotulojen tasauksen vaikutukset Rautavaaran kuntaan: - valtionosuuden leikkaus 118 euroa/asukas eli euroa - verotulojentasauksen muutos/kiinteistöveron poistaminen tasauksesta euroa Kokonaisvaikutus euroa Rautavaaralla vaikutus kuntatalouteen on euroa eli 186 euroa/asukas (asukasluku: 1.863). Lisäksi hallitus poistaa Sotu-helpotuksen euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2012 vaikuttaa erityisen harvaan asutuksen kunnan lisäosa euroa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä valtionosuusleikkauksen ja verotulojen tasauksen arviolaskelman tietoonsa saatetuksi. 2. vuoden 2012 talousarvion valmistelussa kunnan kaikkien toimielinten tulee ottaa huomioon valtionosuusleikkausten euroa eli 186 euroa/asukas vaikutukset koko Rautavaaran kunnan talouteen. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, Jory ja Hakut Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: TA-2011 JA TASU /RAUTAVAARAN KUNNAN HANKESALKKU VV Khall 71 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Strategisena visiona: Rautavaaran kunta on itsenäinen, eri tahojen kanssa yhteistyötä tekevä, taloudelliset ja luontaiset resurssit huomioon ottava, riittä-vän peruspalvelujen tason tarjoava, henkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva kunta. Kunnan menestyminen edellyttää meiltä kaikilta vahvuuksien hyödyntämistä, heikkouksien poistamista ja strategisen painopisteiden valintaa. Koulutuksella on merkittävä rooli kunnan kehittämistyön edistäjänä. Oikeanlainen ja monipuolinen osaaminen yhdessä sopivan ilmapiirin, vuorovaikutusmahdollisuuksien ja järjestelmällisen asioiden kehittämisen kanssa mahdollistavat hyvän lopputuloksen. Tuskin kukaan vastuunsa tunteva luottamushenkilö tai viranhaltija johtaa kuntaansa heikkouksilla ja uhilla. Todellisia haasteita ovat tulevaisuudessa vanhustenhoito (seniorien avohoito ja asumispalvelut) sekä erikoissairaanhoidon kustannusten nousu, joka johtuu osittain lääketieteen kehityksestä ja suurelta osin kustannusten jakoperusteista (peruskunnat ja valtio). Vanhustenhoidon osalta suuri kysymys on se, miten laajoiksi vanhusten subjektiiviset oikeudet kasvatetaan ja kuinka olemattomaksi oma- ja etenkin omaisvastuu häivytetään. Puheet ja teot eivät varmasti kohtaa, koska kustannuseroja ja kunnan taloudellista asemaa ei selitä kunnan maantieteellinen sijainti, poliittinen rakenne, verokertymä tai käytettävissä olevien tulojen määrä asukasta kohti. Väestön ikärakenteella ja kunnan pinta-alalla on jonkun verran merkitystä, mutta ratkaisevinta on se toimintakulttuuri, joka kunnassa vallitsee. Ja sen määrittää ensisijassa kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Päämäärän mukaiset tavoitteet ja keinot sekä toimenpiteet näkyvät myös jokaisen hallintokunnan kohdalla. Useilla kunnan elinkeinoelämän kehittämisprojekteilla (Hankesalkku vv ) pyrimme laajentamaan kunnan verotulopohjaa. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka ovat paikallisella tasolla monella tavalla toisiinsa liittyvä kokonaisuus, niiden keskinäinen yhteen nivominen olisi strategiatyössä useimmiten tarkoituksenmukaisinta.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA-2011 elinkeinopalveluissa on varattu 245 euroa/asukas eli nettomenot euroa: - elinkeinojen kehittämiseen euroa - elinkeinoyhteistyöhön euroa - kuntamarkkinointiin ja yrittäjien hankintaan (sis. aiemmat eläkemaksut) euroa - elinkeinoprojekteihin euroa - nuorten työllistämiseen euroa - kunnan myöntämiin työmatkatukiin euroa - tieavustuksiin euroa - vesihuoltoavustuksiin euroa - Laajakaista kaikille -hanke: v euroa ja v. 2012/ euroa. Kuntastrategia 2025-asiakirjan toteutumista on myös mitattava ja käytettävät mittarit on laadittava mahdollisimman käytännönläheisiksi. Rautavaaran kunnan työttömyysaste tammikuussa ,3 % ja työttömänä 105 henkilöä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan Hankesalkku vv liitteenä nro 3 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Rautavaaran kunnan Hankesalkun vv antaa ohjeeksi, että kaikkien Rautavaaran kunnan hallintokuntien/lautakuntien hanketoiminnan (hankesalkku) tulee olla selkeästi kytketty paikallisiin ja alueellisiin kehittämistavoitteisiin ja kuntatalouden vahvistamiseen (tuloslaskelman vuosikatteen yläpuoliset erät: verotulokertymän lisääminen). Projektien lukumäärän sijasta Rautavaaran kunnan panostuksen tulee keskittyä niiden vaikuttavuuden parantamiseen. Tarkemmat linjaukset tältä osin tehdään Rautavaaran kunnan Kuntastrategia 2025-asiakirjassa. Rautavaaran Savotta käynnistyy valtuuston strategiaseminaarissa tiistaina klo alkaen Metsäkartanon tiloissa. Hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että hankesalkkuun lisätään Rautavaaran Työraitti ry, Työn Uudet Areenat ry ja Etsivä työhanke/erityisnuorisotyöntekijä (OPM). Merkitään, että jäsen Mika Mustonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Hankesalkkua on päivitetty Rautavaaran Työraitti ry, Työn Uudet Areenat ry ja Etsivä työ-hanke/erityisnuorisotyöntekijä (OPM). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan Hankesalkku vv , liite 2 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Rautavaaran kunnan päivitetyn Hankesalkun vuosille antaa ohjeeksi, että kaikkien Rautavaaran kunnan hallintokuntien/lautakuntien hanketoiminnan (Hankesalkku) tulee olla selkeästi kytketty paikallisiin ja alueellisiin kehittämistavoitteisiin ja kuntatalouden vahvistamiseen (tuloslaskelman vuosikatteen yläpuoliset erät: verotulokertymän lisääminen). Projektien lukumäärän sijasta Rautavaaran kunnan panostuksen tulee keskittyä niiden vaikuttavuuden parantamiseen. Tarkemmat linjaukset tältä osin tehdään Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia 2025-asiakirjassa. Rautavaaran-Savotta käynnistyi valtuuston strategiaseminaarissa tiistaina klo alkaen Metsäkartanon tiloissa. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. RAUTAVAARAN KUNTA

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KEHYSSUUNNITELMASTA Perusturvaltk 49 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää mennessä lausuntoa kehyssuunnitelmasta , liite 3. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikaisen laitosasumisen määrää pyritään alentamaan, mitä tukee valtakunnallinen tavoite asuntojen rakentamiseksi kehitysvammaisille (600/vuosi). Vaalijalan kuntoutuskeskuksen paikkaluku alenee noin paikkaa vuodessa. Suunnitelmakauden alussa asiakaspaikkoja on noin 230 ja suunnitelmakauden lopulla määräksi arvioidaan noin 180 paikkaa. Näistä lähes puolet varataan määräaikaisia kuntoutusjaksoja varten. Kuntayhtymä on valmis suunnitelmakaudella perustamaan uusia yövalvottuja yksikköjä 2-3 paikkakunnalle; Kangasniemi vuonna 2012 ja Punkaharju 2013, joihin on ARA:n myönteinen ennakkopäätös. Tarvittaessa kuntayhtymä lisää muitakin palvelujaan jäsenkuntien toimeksiantojen mukaan. Kuntayhtymän liikevaihto nousee suunnitelmakauden alussa noin 35 milj. euroon. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 % käyttötalousmenoista. Jäsenkunnat ja ulkopuoliset käyttäjäkunnat maksavat noin 90 % kuntayhtymän menoista ja kuntien taloustilanne vaikuttaa suoraan Vaalijalan toimintoihin. Kuntayhtymä pitää toimintojensa yksikköhinnat kohtuullisella tasolla ja hintojen korotuspaineita tasataan kohdistamalla osa edellisten vuosien ylijäämistä kuntoutuskeskuksen kuntahintojen alentamiseen. Suunnitelmakaudella kehitysvammahuollon investoinnit ovat 1,0-1,5 milj. /vuosi. Investointeihin jäsenkunnilta ei kerätä rahoitusta erikseen, vaan ne katetaan poistoilla, kassavaroin ja tarvittaessa lainalla. Palvelukotiohjelman toteuttaminen edellyttää vammaispalvelujen vuosittaisen investointimäärärahan pitämistä noin 2,5 milj. tasolla ja hankkeet rahoitetaan ARA:n avustuksella ja korkotukilainalla. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle, että Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelma on oikeansuuntainen. Laitospaikkojen vähentäminen on suunniteltu hallitusti huomioiden korvaavien palvelujen tuottaminen avohuollossa. Lautakunta korostaa, että riittävä ja tarpeenmukainen kuntoutus sekä hoidon erityisasiantuntemus tulee turvata kehitysvammaisille pitkistä välimatkoista huolimatta myös jatkossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. RAUTAVAARAN KUNTA

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Khall 187 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh ja sp: Esityslistan liite: - Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelma , numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta seuraavan lausunnon: 1. kunta pitää Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmaa hyvänä ja oikeansuuntaisena. Laitospaikkojen vähentäminen on suunniteltu hallitusti huomioiden korvaavien palvelujen tuottaminen avohuollossa. 2. kunta korostaa, että riittävä ja tarpeenmukainen kuntoutus sekä hoidon erityisasiantuntemus tulee turvata kehitysvammaisille pitkistä välimatkoista huolimatta myös jatkossa (puitelain 5). 3. kehyssuunnitelman toteutuksessa tulee panostaa henkilökuntaan ja pitää huolta heidän osaamisestaan ja työnhyvinvoinnista. Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön rekrytointiin työnantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. kuntayhtymän talouden pitäminen hyvin hallinnassa tyydyttää kuntaa: kuntayhtymän kolme viimeistä tilinpäätöstä ovat ylijäämäisiä. Tavoite, että kuntayhtymän talous pidetään tasapainossa ja palvelujen hinnat valtakunnallisen keskitason alapuolella on erittäin kannatettava. 5. Jäsenkuntien taloudellinen liikkumavara tulee huomioida edelleen kuntayhtymän palveluhinnoittelussa ja investointiohjelmassa vuosina Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman luku 10 KUNTAPOLITIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN sivut lupaa kylmää kyytiä Itä-Suomen maaseutukunnille. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin välineinä mm. valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja rakennelaki. Rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS-puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. Samalla purkautuvat kuntayhtymärakenteet. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta leikataan 631 miljoonaa euroa eli leikkaus on 118 euroa/asukas. Merkittävä uusi tehtävä on vuonna 2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole arvioitu kunnolla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN SAIRAUSLOMAA KOSKEVIA DIAGNOOSEJA KÄSITTELEVIEN HENKILÖIDEN NIMEÄMINEN Perusturvaltk 50 Työnantajalla on velvollisuus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 5 :n mukaisesti nimetä henkilöt, jotka voivat työnantajan puolesta käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja. Lain mukaan terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät palvelussuhdetta koskevia päätöksiä taikka toimeenpanevat niitä. Työnantajan on lain mukaan nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen/virkasuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että perusturvan tulosalueella henkilöiksi, joilla on oikeus työnantajan puolesta käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja, nimetään 1. perusturvajohtaja 2. perusturvajohtajan poissa ollessa sosiaalityöntekijä 3. kotihoidon esimies 4. asumispalvelujen esimies Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 188 Lääkärintodistuksen käsittelyssä ja toimittamisessa otetaan huomioon kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) vuonna 2010 lisätty lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuutta koskeva soveltamisohjeen määräys, jonka mukaisesti työnantajan tulee yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n mukaisesti nimetä ne henkilöt, jotka työnantajan puolesta voivat käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja. Henkilöstön terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät palvelussuhdetta koskevia päätöksiä taikka toimeenpanevat niitä. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: nimetä perusturvan tulosalueen henkilöiksi, joilla on oikeus työnantajan puolesta käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja: - perusturvajohtajan - perusturvajohtajan poissa ollessa sosiaalityöntekijän - kotihoidon esimiehen - asumispalvelujen esimiehen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus TIETOJEN TOIMITTAMINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISESTÄ Khall 189 Valtiovarainministeriö : "Arvoisa vastaanottaja, Tämä viesti on valtioneuvostolta ja se on osoitettu yhteen tiedossa olevaan kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta edellyttää, että kuntanne vastaa tämän viestin mukana tulevaan sähköiseen kyselyyn mennessä. Kyselyyn vastataan alla olevan vastauslinkin kautta. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi vastaavan kieliversion valitsemalla. Ennen kyselyyn vastaamista pyydämme perehtymään oheiseen saatekirjeeseen ja vastausohjeeseen. Liitteenä on tiedoksenne myös pdf-versio kysymyksistä helpottamaan vastauksen valmistelua kunnassanne. Sitä ei tarvitse palauttaa ministeriöille." Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (puitelaki) 5 :n 3 momentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin asukasta. Väestöpohjatavoitteen tulee täyttyä viimeistään Yhteistoiminta-alueille tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Sosiaalihuollon palvelut tulee siirtää alueelle viimeistään Puitelain 5 b :ssä edellytetään, että kuntien valtuustot tekevät näiden velvoitteiden täyttämisestä sitovat päätökset mennessä. Valtionvarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kartoittavat kuntiin lähetetyllä kyselyllä kuntien päätöksenteon tilanteen velvoitteiden täyttämisestä. Kuntien vastaukset tulee palauttaa kello mennessä. Kyselylomaketta ei tarvitse käsitellä kunnallisissa hallintoelimissä, mutta kyselyyn tulee vastata kunnan valtuuston päättämien kunta- ja palvelurakenneratkaisujen mukaisesti. Rautavaaran kunnan osalta tilanne vaatii valtuuston päätöstä poikkeamismahdollisuuden hakemisesta koskien vähintään asukkaan väestöpohjaa yhteistoiminta-alueella.

12 Kunnanhallitus Puitelain 5 :n 6 momentin mukaan: Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostamiselle 3 ja 5 momentissa väestöpohjalle säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos: 1) toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi ole 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla mahdollista; 2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi; 3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; tai 4) valtioneuvosto myöntää kunnille oikeuden poiketa 3 momentissa säädetystä väestöpohjavaatimuksesta, koska toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on alueelliset olosuhteet huomioon ottaen tehty kunnissa riittävät päätökset. Puitelain perustelujen (HE 268/2010 vp.) mukaan pitkillä etäisyyksillä tarkoitetaan eri kunnissa olevien keskusten yli 40 kilometrin pituista välimatkaa yleisiä teitä pitkin. Perusteluissa on mainittu 27 kuntaa, joiden joukossa on Rautavaaran kunta. Samoilla perusteilla myös kunnan tulee hakea poikkeamismahdollisuutta valtioneuvostolta puitelain 5 :n 6 momentin 4 kohdan perusteella. Jos poikkeamismahdollisuutta ei haeta nyt, tilaisuus on menetetty. Poikkeamisluvan hakeminen ei estä mahdollisia yhteistyö-neuvotteluja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh ja sp: Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön saatekirje liitteenä, numerotta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kirjeen koskien tietojen toimittamista kunta- ja palvelurakenneuudistuksen velvoitteiden täyttämisestä. 2. hakea valtioneuvostolta poikkeusta väestöpohjavelvoitteesta ja vetoaa kyselyssä puitelaissa säädettyyn poikkeusperusteeseen pitkät etäisyydet (puitelain 5). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

13 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERIN TEHTÄVÄKUVAN LAAJENTAMINEN SOSIAALIHUOLLON ALUEELLA Perusturvaltk Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos 32 Kysteri on muodostettu ja se aloittaa varsinaisen toimintansa Tällöin siihen kuuluvat kunnat (Juankosken, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kunnat) siirtävät perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tehtävien järjestämisen ja tuottamisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Siirtyvien tehtävien organisointi toteutetaan kunnallisen liikelaitoksen muodossa kuntalain kunnallisia liikelaitoksia koskevien säännösten mukaisesti. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta (384/2011) tuli voimaan Laki sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä vahvistavat säännökset, joiden mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena lukuun ottamatta päivähoitoa. Kunnan on tehtävä elokuun 2011 loppuun mennessä sitova päätös väestöpohjavaatimuksen täyttämisestä sekä yhteistoiminta-alueelle perusterveydenhuollon lisäksi siirrettävistä sosiaalihuollon tehtävistä. Samaan aikaan voimaantulleen Lain sosiaalihuollon väliaikaisesta muuttamisesta (385/2011) mukaan sosiaalihuollon tehtävät tulee siirtää yhteistoiminta-alueille viimeistään Tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat puitelain nojalla perustettavilla yhteistoiminta-alueilla toiminnallisen kokonaisuuden ja että sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuus ei palveluiden järjestämisen näkökulmasta perusteettomasti hajoa järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään integroituna kokonaisuutena väestön tarpeiden mukaisesti niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena. Näin ollen tavoitteena on, että kehittämistyössä mukana olevilla alueilla rakenteiden uudistus vahvistaa asiakkaiden palvelujen laatua ja saatavuutta asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tehokkuus ja vaikuttavuus kasvavat. Kysteri-hankkeen ohjausryhmä teki päätöksen, jossa perustettiin uusi sote-eheys-työryhmä tehtävänään suunnitella sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottaminen Kysteri-kuntien alueella. Sosiaalihuollon palvelujen järjestäminen Kysteri-liikelaitoksen toimesta on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa projektimuodossa.

14 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Aulis Sarnola (Juankoski), Heli Pärnänen (Kaavi), Riitta Väänänen (Keitele), Paula Tiihonen (Leppävirta), Urpo Suvanto (Pielavesi), Hannu Happonen, myöhemmin Anna-Liisa Väyrynen (Rautavaara), Pirjo Nikkinen (Tervo ja Vesanto), Mikko Korhonen (puheenjohtaja, Kysteri), Pekka Mäntyselkä (sairaanhoitopiiri) ja sihteeriksi Raimo Tuomainen (sairaanhoitopiiri). Sote-eheys-työryhmä on tehtäväksiannon mukaisesti kartoittanut Kysteri-alueen kuntien sosiaalihuollon palvelut. Voidaan todeta, että peruskunnissa sosiaalihuollon organisoitumistapa ja suhde kunnan eri hallintokuntiin poikkeaa kunnittain siinä määrin, että tarkempi siirtyvien palvelujen määrittely jätetään toimeenpanoprojektin tehtäväksi. Lähtökohtana kuitenkin pidetään sitä, että kunnan sosiaalihuollon tehtävät lukuun ottamatta päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja siirtyvät terveystoimen kanssa yhteiseen organisaatioon. Palvelujen rajauksissa kunnittain pyritään yhteiseen näkemykseen, joka turvaa edelleen harmoniset ja tasalaatuiset palvelut Kysterin alueella ja mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluketjuprosessin tarkastelun koko sosiaali- ja terveystoimen alueella. Toimeenpanoa varten muodostetaan hankeorganisaatio. Lähtökohtana on, että kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat mukana valmistelutyössä. Ne ovat jo nimenneet edustajan Kysterin sote-eheystyöryhmään. Koska kyse on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiossa tehtävistä järjestelyistä, on sairaanhoitopiirin osuus linjanvetojen ja ratkaisujen valmistelussa myös tärkeä. Työ käynnistyy sote-eheys-työryhmän ohjauksessa. Myöhemmin hankkeelle on perustettava projektiorganisaatio, eli ohjausryhmä sekä tarvittavat valmisteluryhmät. Hankeorganisaatioon ehdotetaan kuuluvan: * ohjausryhmä, johon kuuluvat kunkin hankkeeseen osallistuvan kunnan luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon edustajat kuntien oman valinnan mukaan siten, että kustakin kunnasta edustajia on enintään kaksi. Sairaanhoitopiirin edustus ohjausryhmässä noudattaa samaa periaatetta kuitenkin siten, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiiriä edustava henkilö, jonka lisäksi sairaanhoitopiiristä on toinen edustaja ja Kysteri-organisaation edustajia on kaksi. Lisäksi johtoryhmän puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmällä on myös oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

15 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus * johtoryhmä (mahdollisesti), ja jos se perustetaan, sen valmisteluun kuuluisivat johtosääntöasiat, mahdolliset perussopimuksiin tarvittavat muutokset jne. * valmisteluryhmät (esim. toimeenpano-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintoryhmät); kuhunkin ryhmään tulee valittavaksi yksi asiantuntija kustakin hankkeeseen osallistuvasta kunnasta ja sairaanhoitopiiristä sekä Kysteriorganisaatiosta. Lisäksi henkilöstöryhmään nimetään henkilöstöjärjestöjen edustajia. Kunkin työryhmän puheenjohtajana toimii työryhmien välisen koordinaation varmistamiseksi ja asioiden käytännön hoitamisen edistämiseksi Kysterin edustaja. Työryhmät kuulevat tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. * projektipäällikkö, jona toimii hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ulkopuolinen asiantuntija. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia käytännön valmistelutyön ohjauksesta ja koordinoinnista sekä antaa tukea ja asiantuntija-apua hankeorganisaatiolle. Projektipäällikkö valmistelee hankkeen vaiheita koskevat esitykset ohjausryhmälle sekä toimii valmisteluryhmien välisenä koordinoijana järjestäen valmisteluryhmien puheenjohtajien kanssa tarvittavia koordinaatiotilaisuuksia ja osallistumalla tarpeen mukaan valmisteluryhmien kokouksiin. Projektipäälliköltä edellytetään vahvaa sosiaalialan osaamista. *projektisihteeri, jona ehdotetaan toimivan yksi sairaanhoitopiirin nimeämä työntekijä. Projektisihteerin tehtävänä on toimia ohjausryhmän (ja johtoryhmän) sihteerinä, huolehtia hankkeen hallinnoinnista ja toimia yhdyshenkilönä hankeorganisaation osapuoliin nähden. Hanke toteutetaan projektimuotoisesti, ja sen kustannuksista vastaavat osapuolina olevat kunnat asukaslukujensa mukaisessa suhteessa. Kustannusten kattamiseksi haetaan avustusta kuntien yhteistoimintaavustuksesta Valtiovarainministeriöstä. Mahdollisuus on myös suunnitella projekti toteuttavaksi kokeiluna, jolle voidaan hakea avustusta. Hankkeen kustannukset riippuvat aivan olennaisesti siitä, millä ajoituksella hankkeen projektipäällikkö palkataan. Vastaavissa hankkeissa projektipäällikön tehtäviä on hoidettu euron kuukausipalkalla. Vuodessa kulut sivukuluineen tällöin ovat noin euroa. Työryhmän esitys: Sote-eheys-työryhmä esittää, että Kysteri-alueen kunnissa sosiaalihuollon tehtävät, lukuun ottamatta päivähoitoa, liitetään Kysteri-organisaatioon Työryhmä esittää, että kesän 2011 kuntien päätöksenteon jälkeen käynnistetään sosiaalihuollon palvelujen siirron toimeenpano.

16 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Siinä yhteydessä suunnitellaan ja toimeenpannaan kaikki tarvittavat järjestelyt, joita tehtävien siirto kunnilta liikelaitokselle edellyttää ennen toiminnan käynnistämisajankohtaa. Toimeenpano toteutetaan yllä kuvatun hankeorganisaation toimesta. Valmistelija Anna-Liisa Väyrynen puhelin Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Perusturvaltk 53 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäynti-alueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Uusi hallitusohjelma tähtää vahvoihin peruskuntiin muun muassa uudistamalla valtionosuusjärjestelmää. Annettavalla rakennelailla kumotaan nykyinen PARAS -puitelainsäädäntö. Puitelait ovat voimassa saakka. PARAS-puitelain keskeisin tavoite on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Puitelaissa on määritelty 5 :ssä säännöksen mukaisiksi pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa, mihin kuuluu Rautavaaran kunta. Sellaisiksi kunniksi lasketaan kunnat, joissa välimatka toisen kunnan keskukseen ylittää 40 kilometriä yleisiä teitä pitkin. Näillä kunnilla on erityisolosuhteiden vuoksi mahdollisuus poiketa asukkaan väestötasovaatimuksesta. Puitelain tarkoitus kuitenkin on, että Rautavaaran kunta täyttää lain tavoitteet ja vaatimukset palvelujen turvaamiseksi. Käytännössä pitkien etäisyyksien kuntien palvelujen järjestäminen on jäänyt kuntien omalle vastuulle, johon PARAS-hankkeen yhteydessä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hallituksen ohjelmassa sosiaaliturvan kehittämisessä pääpaino on palveluiden laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa sekä etuuksien kehittämisessä. Hallitus painottaa julkisten palveluiden merkitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaajana. Kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja vahvistetaan. Sosiaalija terveyspalvelut järjestetään yhtenä kokonaisuutena ennaltaehkäisyä ja asiakkaan asemaan painottaen.

17 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikeaaikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Rautavaaran kunta osallistui yhdessä Pudasjärven, Sallan, Ilomantsin ja Pellon kuntien kanssa pitkien etäisyyksien kuntien kuntalaislähtöiset palveluratkaisumallit hankkeeseen. Edellä mainittujen kuntien lisäksi hankkeessa olivat mukana valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja FCG Efeko Oy. Kunnanhallitus on / 169 kokouksessaan päättänyt muun muassa tehdä esityksen Suomen Kuntaliitolle jatkohankkeen vauhdittamiseksi ja käynnistämiseksi, missä päästäisiin käytännössä kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja palvelujen ja elinvoiman turvaamiseksi myös pitkien etäisyyksien olosuhteissa. Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri aloittaa toimintansa , jonne Rautavaaran kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshuolto siirtyvät. Kunnassa on käynnissä palvelurakennemuutos, missä panostetaan asumispalveluihin. Syyskuussa 2011 valmistuu uusi asumispalveluyksikkö dementiaa sairastaville ja kehitysvammaisille sekä tukiasuntoja. Rakentamis- ja muutostyöt jatkuvat vuodeosaston saneerauksella ja muuttamisella tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Laitospaikkoja ei kunnassa ole Nykyisen palveluasumista tuottavan yksikön muutostöiden suunnitteluun on varattu määräraha. Suunnitelmissa on myös uuden keittiön rakentaminen ko. rakennuskompleksin yhteyteen, millä turvataan ruokahuollon toteuttaminen. Perusturvassa toteutetaan organisaatiomuutos, missä huomioidaan vahvasti asiakaslähtöisyys ja lähipalvelujen saatavuus. Sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekevät parityötä, mitä työtä on lisäksi tukemassa erityisnuorisotyöntekijä ja perusturvajohtaja, jolla on myös sosiaalityöhön vaadittava kelpoisuus. Lisäksi kunnassa toimii yksityisiä yrityksiä sekä vanhus-, mielenterveys- että lastensuojelutyössä. Valtioneuvosto kartoittaa PARAS-ratkaisut sähköisellä kyselyllä, missä tulee selvittää muun muassa, aikooko kunta vedota johonkin laissa säädetyistä poikkeusperusteista (muun muassa pitkät etäisyydet) tai hakeeko kunta poikkeusta väestöpohjavelvoitteesta sillä perusteella, että toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoimintaalueen perustamiseksi on tehty riittävät päätökset. Sosiaalihuollon tehtävien siirtoon liittyvää poikkeamismahdollisuutta voi hakea erikseen mennessä ja valtioneuvosto tekee päätökset mennessä. Kunnat, jotka ovat aiemmin saaneet ns. exitin, tulee myös hakea poikkeamista kyselyn kautta. Myös kunnat, joita koskevat puitelaissa jo aiemmin olleet poikkeamisperusteet, kuten pitkät etäisyydet, tulee vedota tähän kyselyssä. Kokoukseen osallistuville toimitetaan Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta sivut ja Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin

18 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää käydä sosiaalipalvelun siirrosta lähetekeskustelun. Esittelijän perusteltu päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käydyn lähetekeskustelun jälkeen esittelijä teki perustellun päätösehdotuksen: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että: 1. Rautavaaran kunta on mukana käynnissä olevassa sote-hankeorganisaation valmistelutyössä. Hanke käynnistyi Sote-eheysryhmän kokouksessa Rautavaaran kunta ei siirrä vielä tässä vaiheessa sosiaalihuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuuta yhteistoiminta-alueen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin liikelaitokselle. 3. Rautavaaran kunta hakee valtioneuvostolta poikkeamismahdollisuutta vedoten puitelain 5 :ään (pitkien etäisyyksien kunta). Perustelut: - aikaisemmin kunnassa toimineet valtionhallinnon paikallispalvelut on jo organisoitu maakuntatasolle: verohallinto, työhallinto, KELA - kunta on palvelujen turvaamiseksi muun muassa: * uudistanut perusturvan organisaatiota * onnistunut rekrytoinnissa * panostanut/panostaa palvelurakennemuutokseen mahdollistaa laajakaistan (valokuitu) myötä informaatioteknologian laajan hyödyntämisen kuntalaisille ja palvelujen tuottamisessa * mukana perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterissä alkaen (perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito) * järjestää asiointi- ym. kuljetuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 190 Rautavaaran kunnan osalta tilanne vaatii valtuuston päätöksen poikkeamismahdollisuuden hakemisesta koskien vähintään asukkaan väestöpohjaa yhteistoiminta-alueella.

19 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja perus-turvajohtaja Helvi Mustonen, puh ja sp: Esityslistan liite: - pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman sivut ja 75-78, liite 3 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. Rautavaaran kunta on mukana käynnissä olevassa sote-hankeorganisaation valmistelutyössä. Hanke käynnistyi Sote-eheysryhmän kokouksessa Rautavaaran kunta ei siirrä vielä tässä vaiheessa sosiaalihuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuuta yhteistoiminta-alueen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin liikelaitokselle. 3. hakea valtioneuvostolta poikkeamismahdollisuutta puitelain 5 :n 3 momentissa säädetystä asukkaan väestöpohjavaatimuksesta ja perustella hakemustaan seuraavasti: - kunta on pitkien etäisyyksien kunta (puitelaki 5) - aikaisemmin kunnassa toimineet valtionhallinnon paikallispalvelut on jo viety maakuntatasolle: verohallinto, työhallinto, KELA, maaseutuhallinto - kunta on palvelujen turvaamiseksi muun muassa: * uudistanut perusturvan organisaatiota * onnistunut rekrytoinnissa * kunta panostanut/panostaa palvelurakennemuutokseen, jossa mahdollistetaan laajakaistan (valokuitu) myötä informaatioteknologian laajan hyödyntämisen kuntalaisille ja kunnan palvelujen tuottamisen * mukana perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterissä alkaen (perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito) * kunta järjestää asiointi- ym. kuljetuksia. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus TÄYTTÖLUPA/OHJAAJA Perusturvaltk 54 Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan kehitysvammaisten suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, sopeutumista yhteiskuntaan ja turvata muu hoito ja huolenpito. Erityishuollon järjestämisvastuu on kotipakkakunnalla. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Kehitysvammaisten erityspalveluja ovat mm. asumispalvelut, (palveluasuminen, ohjattu asuminen, tukiasuminen) työja päivätoiminta, perhehoito, laitoshoito ja kehitysvammaneuvolat. Laitoshoidon vähentäminen ja kehitysvammaisten lapsuuden kodista muuttaminen edellyttävät asumisen lisäksi riittäviä avohuollon palveluja. Ympärivuorokautisesti valvotussa asumispalveluyksikkö Sinikellossa asuu kahdeksan (8) asiakasta, minkä lisäksi yksikön toiminnan piirissä on kuusi (6) tukiasunnoissa asuvaa asiakasta. Sinikellon, tukiasuntojen asiakkaiden ja kotonaan asuvien erityisryhmien asiakkaiden arki niveltyy kiinteästi työ- ja toimintakeskuksen toimintaan, missä toimintaa on viitenä päivänä viikossa. Asumispalveluyksikön ja työ- ja toimintakeskuksen vakinaisia vakansseja on ollut täytettynä kuusi, joista yhtä on täytetty pitkän poissaolon vuoksi sijaisella. Lisäksi tänä vuonna yksi työntekijä on siirtynyt pysyvästi muihin tehtäviin ja yksi työskentelee kunnan toisessa hoivayksikössä määräaikaisesti. Työntekijöiden vaihtuvuus on aiheuttanut sijaistarvetta. Kehitysvammahuollon vastaavan ohjaajan paikka on ollut täyttämättä tähän kevääseen saakka. Erityisryhmien kanssa tehtävä työ on pitkäjänteistä, asiakkaita tukevaa, päivittäistä arjessa auttamista ympärivuorokautisesti, mikä vaatii riittävän vakinaisen ammattitaitoisen henkilöstön resurssoinnin. Siten kyetään varmistamaan asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja tuloksellinen toiminta pitkällä aikajänteellä. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää pyytää täyttölupaa ohjaajan tehtävän täyttämiseen lukien toistaiseksi. Työntekijän alkusijoituspaikka on kehitysvammahuollon asumisyksikkö, mutta työntekijällä on oltava valmiudet myös muissa työyksiköissä työskentelyyn. Peruspalkka määräytyy KVTESin mukaisena, kohta 04SOS06A (1889,57 /kk lukien). Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi arvostetaan monipuolisen työkokemuksen ohella erityistaitoja. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia- Kunnanhallitus 245 12.10.2015 Projektitoiminnan yleisohjeet/leader, EAKR, ESR, KOR Khall 12.10.2015 245 Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 5/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 7.6.2011 klo 18.30-19:45 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 12.03.2012 131 Kunnanhallitus 26.03.2012 149 Kunnanvaltuusto 10.4.2012 15 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KOKOUSAIKA Tiistai 28.10.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 8.12.2010 klo 18.00-19.05. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 8.12.2010 klo 18.00-19.05. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 8.12.2010 klo 18.00-19.05 Kunnanviraston

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot