Ohjelmapäällikkö Seppo Holmberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmapäällikkö Seppo Holmberg seppo.holmberg@ep-logistics.fi www.valo-ohjelma.fi"

Transkriptio

1 Liikennetelematiikan tutkimusohjelmien esittely Tampere Valo-ohjelma Verkostojen ajantasainen logistiikka Tietotekniikan avulla tehokkaampaan logistiikkaan Ohjelmapäällikkö Seppo Holmberg

2 PERUS JA SOVELTAVA T&K JÄRJESTELMÄ T&K Verkostojen Ajantasainen LOgistiikka LOGISTISTEN PROSESSIEN STRATEGIAPROSESSI KYSYNTÄ TARJONTAPROSESSI TOIMINTAMALLIT JA TOIMINTATAVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄT KÄSITTELY- JA KULJETUS JÄRJESTELMÄT TOIMITUSPROSESSI

3 Hankealue 1 LOGISTISTEN PROSESSIEN TOIMINTAMALLIT JA TOIMINTATAVAT Tavoitteena toimintaverkostojen strateginen kehittäminen Suurten ja pk-yritysten toimintaedellytykset Kilpailukyky koti- ja ulkomaisilla markkinoilla Perus- ja soveltava t&k Uudet toimintamallit ja niiden arviointi Toimintaverkoston roolit, yhteistoimintapinnat ja tavat Toimintaympäristöön kohdistuvat muutostarpeet Järjestelmä t&k Työkalujen kehittäminen yritysten ja viranomaisten päätöksenteon tueksi

4 Hankealue 2 Tavoitteena toiminnanohjauksen ja sen edellytysten kehittäminen Kysyntä- ja tarjontatiedon hyödyntäminen Tiedonsiirto- ja varastointi Automaattinen tunnistus ja paikannus Perus- ja soveltava t&k Tiedon hyödyntämistavat Tietotarpeet Rajapintojen yhtenäistäminen Järjestelmä t&k Kysyntä- ja tarjontatietojen integrointi toiminnanohjausjärjestelmiin LOGISTIIKAN TOIMINNAN- OHJAUS- JÄRJESTELMÄT

5 Ohjelman sisältö TAVOITTEENA kehittää yritysten logistisia prosesseja parantaa kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä luoda uusia kilpailukykyisiä tuotteita maailmanmarkkinoille TUTKIMALLA erilaisten toimintamallien soveltuvuutta niiden edellyttämiä kehityskohteita yrityksissä ja niiden muodostamissa verkoissa Suunnitelmaraportti LVM B 1/2001 saatavissa internetistä Valo-ohjelmasta tarkemmin

6 Painopistealueet Uusien toimintamallien strateginen käyttöönotto ja niiden vaatimien toimintatapojen soveltaminen logistisessa prosessissa Uusien ohjausperiaatteiden ja mahdollisuuksien soveltaminen toiminnanohjausjärjestelmiin Käsittely- ja kuljetusjärjestelmien mukauttaminen uusiin tarpeisiin ja vaateisiin

7 Ohjelman kesto ja rahoitus Ohjelma avattiin Ketjun päätösseminaarissa Kesto noin kolme vuotta Johtoryhmän puheenjohtaja liikenneneuvos Lassi Hilska, LVM Johtoryhmä kokoontuu neljä - viisi kertaa vuodessa Rahoitus Tavoitellaan kokonaislaajuutena yli 5 M Lähteet LVM, KTM ja yritykset Yritysosuus riippuu hankkeen tyypistä (lähtö 1/3)

8 Ohjelmavastaavat Ohjelman vastuuhenkilö, liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) Erikoistutkija Jari Gröhn puh. (09) Ohjelmapäällikkö Seppo Holmberg puh. (09) ,

9 Johtoryhmä Hilska Lassi Liikenne- ja viestintäministeriö (pj.) Aaltonen Pekka ECL Haaraoja Marita Planmeca Oy Holmberg Sirkka-Leena VR Cargo Kaartama Maire Teollisuuden ja Työnantajain Kliitto Kahri Irene DHL International Oy Kuitunen Tero Kauppa- ja teollisuusministeriö Latvanne Aki Nokia Networks Oy Kostiainen Katri LP-Logistics Oy Litja Kari Suomen Logistiikkayhdistys r.y. Salminen Risto Inex Partners Oy Tanskanen Kari Teknillinen korkeakoulu Wahlström Juha-Pekka Roadnet Finland Oy Lindroth Heidi Tekes

10 Hakutuloksia 34 hakemusta ( ) Käynnistetyt hankkeet yhteensä noin 2,3 M Hanketuki n. 1M Käytettävissä 3 vuodelle n. 1,7 M Suurin osa hankkeista 2-alueella

11 Hanketilanne Hyväksytyt hankkeet Kokonaiskustannusarvio Valo-osuus Valo/KTM kpl mk mk mk 2002 (1.4.02) kpl * mk mk --- Yhteensä mk mk mk * hyväksyttiin 3 uutta hanketta, joiden lopulliset kustannusarviot eivät vielä ole selvillä

12 Ensimmäinen haku, hakijaprofiili LUKUMÄÄRÄ YRITYSTYYPPI TOIMIALA 4 Valtion Tutkimuslaitos 2 Yksityinen Oy Tietotekniikka, logistiikka 2 Yksityinen Oy Logistiikka, tietotekniikka 1 Julkinen Oy Logistiikka 1 Julkinen Oy Tietotekniikka 1 Julkinen Oy Logistiikka, suuryksikkökäs. 1 Julkinen Oy Perusteollisuus 1 Yksityinen Lakiasiain konsultointi 2 Korkeakoulu Kuitumat./logistiikka 1 Yliopisto Logistiikka 4 Valtion organisaatiota 1 Korkeakoulu Logistiikka 9 Yksityistä/julkista yhtiötä 1 Yliopisto Tutkimuslaitos 5 Yliopistoa/korkeakoulua 1 Kunnallinen Oy 1 Kunnallinen Oy 1 Yhdistys Tiedonsiirto 1 Yhdistys YHTEENSÄ 20

13 Uusien hanke-ehdotusten jättäminen Haku jatkuvaa, seuraavat odotuspvm:t ja käytä nettihakulomaketta, toimita se sähköisesti ohjelmapäällikölle johtoryhmä päättää, kokoontuminen noin 4-5 kertaa vuodessa, seuraava Sopimukset neuvottelee ja ja tekee LVM

14 Aiehakemuksen osat Tausta mihin hankealueeseen hanke liittyy Tavoite Sisältö Aikataulu Tekijät Kustannukset Rahoitus Hyödyntäminen Hakemuslomake saatavana osoitteesta

15 Vihje uusia hakemuksia varten... Parhaat menestymisen mahdollisuudet saattavat olla hanke-ehdotuksilla, jotka sijoittuvat kolmannelle hankealueelle. Seuraava johtoryhmän kokous on

16 Hankealue 3 Tavoitteena kotimaisen käsittelyja kuljetustekniikan kehittäminen Logistiikan uudet haasteet (Teknologia)yritysten kilpailukyky KÄSITTELY- JA KULJETUS- JÄRJESTELMÄT Perus- ja soveltava t&k Toimitusketjun, tuotannon ja yritysterminaalien käsittelyja kuljetustekniikoiden arviointi ja kehittämistarpeiden määrittely Järjestelmä t&k Materiaalinkäsittely-, yksiköinti-, varastointi- ja terminaaliteknologiat Sisäiset ja ulkoiset kuljetusteknologiat

17 Parannetaan laatua Nopeutetaan prosessia Vähennetään kustannuksia Hankkeiden valintaperusteet Yleiset valintakriteerit -kuuluu VALOon -LVM-rahoitus 33% -yrityksiä mukana Hankealuekohtaiset perusteet Verkottuminen -mittaristo -malli -työkalu uudet toimintamallit ja -tavat Ydinalueisiin liittyvät Ydinalueet Toimintamallit, järjestelmät Kysyntä&tarjonta Tilaus/toimitusjärjestelyt Rajatapaukset, hyväksytään harkinnan perusteella I = ehdotetaan rahoitusta II = lisäselvityksiä, harkinnanvarainen III = ei aiheuta toimenpiteitä

18 Tiedottaminen Oma kotisivu : linkki löytyy LVM:n kautta (www.mintc.fi) Projektitapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa Hankkeet ovat julkisia Hankkeista raportoitava säännöllisesti ohjelmapäällikölle

19 Ohjelman kehittäminen Saapuneet hakemukset keskittyneet toimitus/tilausjärjestelmien, toiminnaohjauksen ja tiedonsiirron kehittämiseen Valosta muodostunut kuntalogistiikan kehitysforum Halutaan konkreettisia työkaluja ja malleja toiminnan kehittämiseen

20 VERKOTTUMINEN ULKOINEN YHTEISTOIMINTA SISÄINEN YHTEISTOIMINTA TIETOJÄRJESTELMÄ ORGANISAATIO HENKILÖSTÖ NYKYTILA Hyvät ja huonot toimintatavat Tunnusluvut Kehittämistarpeet TOIMINTAYMPÄRISTÖN HALLINTA YRITYKSEN STRATEGIA UHKAT NIMIKE- VALIKOIMA HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET TOIMINNAN HALLINTA TAVARAN OMINAISUUDET VAHVUUDET KILPAILUTILANNE MARKKINAT YRITYKSEN ASEMA VERKOSTOSSA TAVOITETILA Kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen Kehittämisen painopistealueet OSTOHINTA JA SEN KEHITYS TOIMINNANOHJAUS TOIMINTATAVAT MATERIAALIN OHJAUS SAATAVUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT ENNUSTEET TARVE- JA KYSYNTÄENNUSTEET HANKINTAKANAVAT JA TAVARANTOIMITTAJAT N E T M A N VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

21 TRACKING Vaatteiden hankintaketjun seuranta Ulkomaisesta alihankinnasta kuluttajalle Smart label RFID tekniikka Valmistaja, huolitsija, kauppa verkostossa Ajantasainen tieto tuotteista, tilauksista ja myynnistä

22 VALO-ohjelma,hankealue 1 Strategisen tason logististen prosessien toim intam a litja toim intatavat LOGISTIIKKALUOTSI Logistikan kehitt m isen m ahdo lisuudet pienile ja keskisuurile yrityksile

23 HYVÄKSYTTYJEN HANKKEIDEN AIKATAULUT Vetäjä/Yritys Hankkeen nimi Aikataulu JORY:n kokous Hankealue Oulun yliopisto Logistiikan koulutuspäivät 3 pv Päivät järjestetään Tampereen Viatek Logistiikkaluotsi 6/2001-3/2003 Sop. KTM 4.TTKK 20. TTKK Hankealue 2 13.VTT Hankealue 3 Hankealueet 1,2 18.VTT Hankealueet 1,2,3 Toimitusketjun seurantajärjestelmä (Tracking) 5/2001-2/2002 Sop Lento- ja pintarahdin tulevaisuus (Lenpi) 5/ /2001 VALMISTUNUT Kysyntä- ja tarjontaverkon hallinnan keh. (NETMAN) 6/2001-3/2002 Sop Palvelun tuotekehitysprosessi 6/2001-6/2002 Sop. KTM Konseptin laatiminen 6/01-9/01 Logistiikkaluotsia Järjestelmän alustava kuvaus 8/01-10/01 Lopullinen kuvaus 2/02 Raportointi 7/01-12/01 Tavoitetila 7/01-11/01 Suositukset 1/02-3/02 Toimintamallin ja käsikirjan viimeistely 11/01-12/01 Tulosten katselmointi os.yrityksissä 6/02

24 HYVÄKSYTTYJEN HANKKEIDEN AIKATAULUT JORY:n kokous Vetäjä/Yritys Hankkeen nimi Aikataulu Hankealue Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Hankintarenkaiden ja log. keh.ohjelma (HALKO) 3/ / QDC Business Engineering Oy Toimitusketjusta kilpailuvaltti (ToKi) 3/2002-9/ TTKK ( keskustelu LVM-TTKK) Tracking -laajennus 2/2002 Sopimus Hankealue 2 Hankealue 3 Hankealueet 1,2 29. CyberCube Oy MRM 2/2002-9/2002 Sopimus 26. Timo Kivistö Cons. Oy / Häme (varauksella) Kuntatekn. toim.ohjauksen määr. toim.verkostossa 2/2002-3/2003 Hankealueet 2,3 24. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Tavarakuljetusten seuranta (TASKU) 6kk vuoden 2002 aikana Sopimus Hankealueet 1,2,3 23.Timo Kivistö Consulting Oy. Majakka 02/02-11/02 Sopimus 25. EP-Logistics Oy Scorpion /2002-3/2003

25 Kokemuksista opittua Mitä useampia osallistujia... Mitä vähemmän osallistujia... Rahoitusta yritetään enemmän kuin on luvattu Hankeideaa voisi usein työstää pidemmälle Kannattaa käyttää ammattiapua Kuntasektori lähtenyt liikkeelle (muiden avustamana) Mukaan ajatellut yritykset kannattaa sopia ajoissa Raportointivelvollisuus Hyödyntämisuunnitelmat

26 Kaikille teille hyödyksi mahdollisuus liikenne- ja viestintäministeriön rahoitukseen lisäksi mahdollisuuksia saada - projektien koordinointiapua - ideoiden arviointia - selvennystä pelisääntöihin apua ulkoisen rahoituksen hankkimisessa yhteistyökumppaneita julkisuutta hankkeille

27 Valoisaa kevättä Kiitos kärsivällisyydestänne Ohjelmapäällikkö Seppo Holmberg

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot