UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet"

Transkriptio

1 UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun toimintaa. Tuki osoitetaan ohjelmatukena eli alueellisten ohjelmien muodostamaan kokonaisuuteen. Tämä on yhteisrahoitettava ohjelma, jota Ulkomaanapu rahoittaa vähintään 15 % omavastuuosuudella vuosittaisesta ohjelman kokonaisbudjetista. Valtaosa (90 %) tästä kehitysyhteistyötuesta käytetään projektikuluihin. Lisäksi ministeriö myöntää Ulkomaanavulle tiedotustukea sekä määrärahan kotimaan hallintokuluja varten. Ulkoministeriön rahoittaman ohjelman lisäksi Ulkomaanavun kokonaisohjelma sisältää muista lähteistä rahoitettuja hankkeita. Tältä sivulta löydät linkit ministeriön rahoitusta saavien hankkeiden kuvauksiin. Ulkoministeriön myöntämä tuki vuonna Länsi-Afrikan ohjelma Liberia talouden kehittämishanke, maaseutu Liberia Kesto Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää naisjohtoisten kotitalouksien köyhyyttä ja haavoittuvuutta. Toiminnot Järjestetään maatalouskoulutusta viljelymenetelmistä ja kanojen kasvatuksesta. Koulutuksen lisäksi jaetaan tarvikkeita maanviljelyyn ja pienkanaloiden rakentamiseen. Lisäksi naiset saavat koulutusta pienyrittäjyyteen, jotta heillä olisi paremmat edellytykset toimeentulon hankkimiseksi. Budjetti talouden kehittämishanke, Monrovian slummialueet Liberia 2015 Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa köyhien kotitalouksien, etenkin naisjohtoisten, toimeentulon hankkimista. Toiminnot Järjestetään käytännönläheistä koulutusta ostereiden, vihannesten, sienten ja erilaisten juurten sekä mukuloiden viljelystä. Hyödynsaajia kannustetaan viljelemään edellisen kaltaisia tuotteita, koska ne eivät vaadi suurta maa-alaa, mutta niiden markkina-arvo on hyvä. Jaetaan myös erilaisia tarvikkeita viljelyyn,

2 kuten työkaluja ja siemeniä. Budjetti Sierra Leone Yhteisöjen voimaannuttamishanke, itäinen maakunta Sierra Leone Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Tukea maaseudun syrjäytyneitä yhteisöjä onnistumaan itsenäisesti ponnisteluissa köyhyyden vähentämiseksi, tavoitteenaan mahdollisuus elää rauhallisessa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Toiminnot Hankkeessa on jo aiemmin perustettu kyläkehitysryhmiä. Nyt koulutetaan uusia ryhmiä esimerkiksi oikeusperusteisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja rauhanrakentamiseen, sekä valvomaan jo olemassa olevien kyläkehitysryhmien toimintaa esimerkiksi pienlainojen hoitamisen, siemenpankin ja aikuisopetuksen saralla. nviljelijät saavat myös koulutusta viljelytekniikoista ja yhteisöt hiv/aids-valistuksesta, ympäristön huomioinnista maataloustuotannossa sekä vaikuttamistoiminnasta. Budjetti Bonthe Islandin ympäristö- ja toimeentulohanke Sierra Leone Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Tukea maaseudun yhteisöjä Bonthe Islandilla toimeentulohankkeen kautta. Toiminnot Järjestetään koulutusta maanviljelystä ja ympäristösioista, kuten ilmastonmuutoksesta. Hyödynsaajia koulutetaan erityisesti sipulin viljelyyn, minkä lisäksi toteutetaan pilottikokeilu kalojen viljelystä. Hankkeessa huomioidaan erityisesti nuoret. Toimeentulon hankkimisen tähtäävän toiminnan ohella annetaan myös hiv/aids-valistusta, ympäristön huomiointia maataloustuotannossa ja ryhmien kouluttamista vaikuttamistoimintaan. Budjetti Länsi-Afrikka, alueellinen Läntisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto Liberia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa.

3 Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Liberia ja Sierra Leone Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan. Tarjotaan esimerkiksi projektihallinnon ja taloushallinnon koulutusta sekä tietoa läpileikkaavista teemoista (mm. sukupuoli, ilmastonmuutos ja osallisuus). Budjetti ohjelma-evaluointi ja perustutkimukset Liberia ja Sierra Leone, mahd. paikalliset pienet järjestöt Tavoitteet Sisältää alueella tehtävät perustutkimukset sekä hanke- ja maaohjelmaevaluoinnit. Toiminnot Tehdä uusien hankkeiden perustutkimuksia ja arvioida toteutuneiden hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Budjetti Keskisen Afrikan ohjelma Kongon demokraattinen tasavalta Kubagun kehitys- ja kapasiteetin vahvistamishanke Kongon demokraattinen tasavalta 2015 Toimiala Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen Tavoitteet Parantaa Kubagun alueen asukkaiden ruokaturvaa ja elinoloja Toiminnot Kehitetään maanviljelystaitoja ja parannetaan viljelijöiden tulonhankkimismahdollisuuksia. Viljelijöistä kootaan ryhmiä, joita koulutetaan maanviljelystekniikoista (mm. viljelyskasvien kierrättäminen) ja eläinten kasvattamisesta (ankat, kanat ja vuohet). Lisäksi hanke tukee naisten lukutaitoopetusta, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua päätöksentekoon. Kubagun asukkaat saavat myös valistusta hiv/aids-taudeista, sukupuolten tasaarvosta, ihmisoikeuksista ja rauhan rakentamisesta. Budjetti Nuorison voimaannuttamisprojekti Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2015 Toimiala Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille

4 Tavoitteet Edistää yhteiskunnallista vakautta vähentämällä nuorisorikollisuutta ja demobilisoitujen nuorten aseellisiin ryhmiin uudelleenvärväytymistä. Toiminnot Koulutetaan hyödynsaajia valitsemissaan ammatillisissa taidoissa. Mahdollistetaan pääsy psykososiaaliseen tukeen ja elämäntaitovalmennukseen samalla kun annetaan koulutusta yritysjohtamisessa ja liikkeenharjoitustaidoissa. Tuetaan koulutuskeskusta kasvattamaan koulutusohjelmien kestoa ja parantamaan koulutuksen laatua. Budjetti Naisasianajajat naisten oikeuksien puolesta Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2016 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Naisten oikeuksien puolustaminen ja osallisuuden lisääminen paikallisen vaikuttamisen kautta. Toiminnot Seksuaalisesta välivallasta kärsineet saavat juridista apua ja psykososiaalista tukea. Projektin tuella järjestetään koulutusta ja workshopeja naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta paikallisille yhteisöille, perinteisille johtajille ja paikallishallinnon työntekijöille. Projektin avulla selvitetään myös laajempia vaikuttamis- ja tiedotustyön mahdollisuuksia naisten oikeuksista ja osallistumisesta Itä-Kongon alueella. Budjetti Naisasianajajat naisten kehityksen puolesta Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2016 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Naisten oikeuksien puolustaminen ja osallisuuden lisääminen paikallisen vaikuttamisen kautta. Toiminnot Paikallisella järjestöllä on maaseudun yhteisöissä kiertäviä työntekijöitä, jotka antavat valistusta naisten oikeuksista. Keinoina esimerkiksi yhteisökokoukset, keskustelut sekä radion ja tv:n välityksellä tehtävä vaikuttaminen. Järjestö tarjoaa hankkeen tuella juridista apua naisille ja tytöille, jotka haluavat viedä tapauksensa oikeuteen. Budjetti Naisten osallisuus- ja vaikuttamishanke Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2016 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Naisten osallisuuden lisääminen paikallisen vaikuttamisen kautta. Toiminnot Vaikuttamis- ja tiedotustyö naisten oikeuksista ja osallistumisesta päätöksentekoon konfliktin jälkeisessä tilanteessa YK:n päätöslauselma 1325 mukaisesti, esim: tiedotustilaisuudet ja radiokampanjat; kirjelmät, tapaamiset ja

5 keskustelutilaisuudet päättäjille; verkostoituminen. tta toteutetaan paikallisesti Itä-Kongon alueella, mutta myös kansallisella tasolla. Budjetti Keskinen Afrikka, alueellinen Keski-Afrikan alueellinen kenttätoimisto Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Kongon demokraattinen tasavalta Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Pienet paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Itäisen ja eteläisen Afrikan ohjelma Kenia Turkanan alueen toimeentulon parantaminen ja katastrofivalmius Kenia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt - Toimiala Toimeentulo ja katastrofivalmius

6 Tavoitteet Parannetaan Turkanan alueen ihmisten, erityisesti nuorten ja naisten, toimeentuloa ja ruokaturvaa. Toiminnot Kuivuus on vaikuttanut syvästi alueella asuvien ihmisten toimeentuloon ja ruokaturvattomuuteen. Hankkeen tuella toteutettiin arviointi siitä, millaista tukea alueen ihmiset ja erityisesti nuoret tarvitsevat parantaakseen toimeentuloaan. Arvioinnin pohjalta käynnistetään projekti, joka tukee ihmisiä monipuolistamaan toimeentulon lähteitä huomioiden erityisesti naisten oikeudet ja katastrofivalmiuden. Budjetti Itä-Afrikka, alueellinen/kenia Itäisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto Kenia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Alueellisen ohjelman toteuttaminen ja paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen alueellinen, Itä-Afrikka Kumppani Paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia. Toiminnot Itäisen ja eteläisen Afrikan alueella hankkeiden monitorointi ja evaluointi, etenkin niissä toimintamaissa, joissa Ulkomaanavulla ei ole pysyvää läsnäoloa. Lisäksi paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Somalia Tuki Somalian uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanaloitteelle Somalia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Toimiala Siviilikriisinhallinta Tavoitteet Vähentää aktiivista konfliktia Somali- ja Puntmaan alueilla ja vaikuttaa jälleenrakennuksen onnistumiseen. Toiminnot Aktivoidaan Somalian uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkostoa sekä fasilitoidaan keskustelua ja yhteistyötä uskonnollisten johtajien, klaanien

7 vanhimpien, konfliktin eri osapuolten ja naisryhmien kesken sekä kylä-, piirikuntaettä alueellisella tasolla. Tutustutetaan ja koulutetaan uskonnollisia ja perinteisiä johtajia rauhanneuvottelutekniikoihin. Kaikessa toiminnassa pyritään varmistamaan yhteys ja koordinaatio muihin rauhan ja jälleenrakennuksen aloitteisiin. Budjetti Somalian maatoimisto Somalia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Vahvistetaan toimiston varustetasoa sekä rekrytoidaan henkilökuntaa. Budjetti Rauhantyön alueellinen laajentaminen Somaliassa Somalia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat ja viranomaiset Tavoitteet Vaikuttaa jälleenrakennuksen onnistumiseen ja parantaa rauhantyön tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Läsnäolon laajentaminen Keski-Somaliaan rauhantyön vaikutusalueen suurentamiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi. Hankkeen tuella on myös järjestetty jälleenrakentamisen edistämiseksi tähtäävä konferenssi Somalian sisäministeriön pyynnöstä. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Somalia Kumppani Paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia. Toiminnot Olemassa olevien kumppaneiden kapasiteetin arvioiminen, ja kapasiteetin vahvistaminen arviossa nousseiden tarpeiden mukaan. Budjetti Uganda Kumppani Jälleenrakennus ja kehitysyhteistyö Paderissa Uganda Luterilainen maailmanliitto ja sen paikalliset kumppanuusjärjestöt

8 2016 Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet LWF Uganda on siirtynyt hätäavusta ja jälleenrakennuksesta pitkäaikaiseen kehitystyöhön fasilitoiden yhteisöjä linjassa LRRD-jatkumon kanssa. Paluumuuttajat ja kohdealueilla elävät ihmiset nauttivat oikeuksistaan turvattuun elinkeinoon. Toiminnot Vahvistetaan alueen ihmisten ruokaturvaa tukemalla maanviljelyä ja järjestämällä elinkeinojen hankkimiseen tähtääviä koulutuksia, sekä voimautetaan ihmisiä vaatimaan paikalliselta hallinnolta heille kuuluvia maanviljelysalueita. Alueen metsät ovat kärsineet liiallisesta polttopuun hakkuusta, mikä tekee alueen ihmisistä altistuneempia mahdollisten katastrofien (mm. tulvat, kuivuus) vaikutuksille. Tämän vuoksi hankkeen tuella hankitaan puiden siemeniä ja perustetaan puuhoitoloita metsityksen parantamiseksi, jotta ympäristö pysyisi asuttavana ja tuottavana. Budjetti Katakwin maaseudun kehittäminen Uganda Kesto Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Evakosta kotikyliin palanneiden ihmisten omaehtoisen elämän ja elinolojen parantaminen. Toiminnot Tehdään kehitysprojekteja, joihin kuuluu 1) ruokaturvan ja toimeentulon vahvistaminen antamalla koulutusta viljelytekniikoista ja jakamalla maataloustyökaluja sekä siemeniä, 2) puhtaan veden saaminen ja hygienian edistäminen kaivoja poraamalla sekä hygienia- ja sanitaatiokoulutusta antamalla, 3) kotitalous- ja koulutarvikkeiden jakaminen, 4) hiv/aids-tietous ja aidsia sairastavien perheiden tukeminen, sekä 5) paikallisten järjestöjen tukeminen. Budjetti Sembabulen yhteisöpohjainen projekti Uganda Kesto Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Parantaa ruokaturvaa ja elinkeinojen hankkimismahdollisuuksia. Toiminnot Toimintoihin sisältyy 1) ruokaturvan ja toimeentulon vahvistaminen antamalla koulutusta viljelytekniikoista ja jakamalla maataloustyökaluja sekä siemeniä, 2) nuorten ammatillinen kouluttaminen ja muut toimeentulon hankintaan tähtäävät toiminnot 3) orvot ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset saavat avustusta koulunkäyntiin 4) tarjotaan orvoille ja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille perustaito-opetusta, terveyskasvatusta ja toimeentulon hankkimista tavoittelevaa toimintaa 5) rakennetaan ja kunnostetaan kaivoja puhtaan veden saamiseksi sekä järjestetään hygieniavalistusta 6) annetaan HIV/AIDS koulutusta sekä tukea sairauden kanssa eläville ihmisille (mm. jaetaan perustarvikkeita) sekä ehkäistään malarian leviämistä jakamalla moskiittoverkkoja. Budjetti

9 Kampalan slummiasukkaiden vaikuttamistyö- ja kehityshanke Uganda ja paikallinen järjestö 2015 Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Ruohonjuuritason vaikuttamistyön avulla luodaan köyhien federaatio, joka kykenee neuvottelemaan viranomaisten ja järjestöjen kanssa asukkaiden oikeuksia toteuttavista muutoksista. Köyhien kannalta mielekkäiden ruohonjuuritason talousjärjestelmien edistäminen. Tärkeä osa on yhteisövetoisen tutkimuksen tukeminen yhteisön omista elinoloista. Toiminnot Koulutetaan slummien yhteisöjä neuvottelu- ja vaikuttamistaidoissa, sekä koulutetaan yhteisöjä säästöryhmien perustamisessa. RBAta, HIV/aidsia, malariaa, hygieniaa, tietojenhankintaa, psykologista tukea ja muita mahdollisia teemoja koskevaa koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Uganda Kumppani Paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti ohjelman evaluointi Uganda Tavoitteet Arvioidaan pitkäaikaiset hankkeet Sembabulen yhteisöpohjainen projekti ja Katakwin maaseudun kehittäminen. Toiminnot Arvioidaan monivuotisten hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Tämä loppuevaluointi järjestetään vuonna 2013 ja sen pohjalta tehdään uusien hankkeiden suunnittelua. Budjetti Mosambik Toimeentuloturvan kehittäminen Gazan maakunnassa Mosambik 2015 Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Rakentaa toimintakykyisiä perhekuntia ja yhteisöjä, tukea yhteisöjä hiv-riskin vähentämiseksi ja aidsin vaikutusten lievittämiseksi. Vahvistaa syrjäytyneiden ja

10 vähäosaisten ääntä ja helpottaa heidän pääsyään keskeisiin palveluihin. Toiminnot Tuetaan perheitä ja yhteisöjä ruokaturvan, naisten ansiotason, veden saannin, terveydenhuollon ja koulutuksen järjestämisessä. Kasvatetaan naisten osallisuutta päätöksenteossa, pyritään vähentämään perheväkivaltaa ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vahvistetaan yhteisöjen kapasiteettia vastata hätätilanteisiin. Muodostetaan vaikuttamistoiminnan verkostoja, koulutetaan henkilökuntaa ja kehitetään organisaation rakenteita. Budjetti Xikhelenin kaupunkikehityshanke Mosambik 2015 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Parantaa naisten asemaa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Vahvistaa toteuttavan kumppanijärjestön toimintakykyä toteuttamaan kehityshankkeita itsenäisesti sekä tukea kaupunginosan kansalaisyhteiskuntaa omaehtoisessa järjestäytymisessä. Toiminnot Puhutaan naisten oikeuksien puolesta ja valistetaan niistä, annetaan terveysvalistusta, vähennetään hiv/aidsin aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia, koulutetaan projektin toteuttavan järjestön työntekijöitä projektihallintoon ja projektin toteuttamiseen, vahvistetaan Xikhelenin kaupunginosan omia järjestöjä ja perustetaan uusia. Toteutetaan säästö- ja lainaohjelmia sekä järjestetään pienyrittäjäkoulutusta. Budjetti Etelä Sudan Rauhan edistäminen ja paikallisten konfliktien ehkäiseminen Etelä Sudan Toimiala Konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Parantaa paikallisten toimijoiden valmiutta ehkäistä paikallisten konfliktien syntymistä. Toiminnot Koulutetaan paikallisia, perinteisiä ja uskonnollisia johtajia konfliktin ehkäisyyn ja rauhantyöhön kolmen kuukauden mittaisella kurssilla. Heidän odotetaan olevan tulevaisuudessa avain asemassa rauhanrakentamisessa omissa yhteisöissään. Budjetti Konfliktien ehkäiseminen ja rauhantyö Mundrin alueella Etelä Sudan 2015 Toimiala Konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Paikallisen hallinnon työntekijöiden, perinteisten ja uskonnollisten johtajien ymmärrys ihmis- ja kansalaisoikeuksista kasvaa, minkä lisäksi heillä on paremmat mahdollisuudet ehkäistä konfliktien syntymistä ja olla mukana niiden

11 ratkaisemisessa. Toiminnot Annetaan koulutusta ihmis- ja kansalaisoikeuksista sekä konfliktien ratkaisusta uskonnollisille ja perinteisille johtajille sekä paikallishallinnon työntekijöille, poliiseille, kirkon johtajille ja naisryhmien johtajille. Tämän lisäksi koulutetaan opettajia samoista teemoista ja organisoidaan kouluihin ihmisoikeus kerhoja, joissa oppilaat saavat opetusta. Budjetti Opettajien koulutushanke Etelä Sudan Kesto Toimiala Opettajien koulutus Tavoitteet Lisätä peruskoulun opettajien koulutusta ja tätä kautta opetuksen laatua. Toiminnot Suurin osa Etelä Sudanin peruskoulun opettajista ei ole saanut opettajankoulutusta. Hankkeen tuella vuosittain noin 30 opettajaksi opiskelevaa pystyy suorittamaan opettajankoulutuksen loppuun ja saamaan tutkinnon. Laadukkaan opetuksen lisääntyessä yhä useampi lapsi käy koulua ja saa laadukasta opetusta. Budjetti Ruokaturvahanke, Mundri Etelä Sudan Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaisen ruokaturvan parantaminen elinkeinoja ja ruoan tuotantoa kehittämällä. Toiminnot Erilaiset koulutukset ja materiaalinen seuraaviin asioihin: Kuivuutta hyvin kestävien kasvien ja vihannesten viljelyn edistäminen, siemen ja työkalupankkien hankkiminen, kanojen kasvatus ja munien tuotanto, käsin tehtävästä viljelymaan auraamisesta siirtyminen härkä-vetoisien aurojen käyttöön, lisäksi lukutaito- ja kaupankäyntikoulutukset, jotka edistävät toimeentulon hankkimista. Budjetti Etelä Sudanin maatoimisto Etelä Sudan Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti

12 Aasian ohjelma Myanmar seudun kehittämishanke Myanmar 2015 Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Vahvistetaan paikallista hallintoa edistämään kestävää kehitystä ja katastrofivalmiutta, sekä tuetaan yhteisöjä parantamaan omia elinolojaan. Toiminnot Paikallisissa yhteisöissä ja kylissä organisoidaan kyläkomiteoita, joita koulutetaan vaikuttamistointaan ja kestävään kehitykseen omien elinolojensa parantamiseksi. He saavat koulutusta säästöryhmien perustamisesta, hygienia- ja sanitaatiohuollosta, ympäristöasioista sekä katastrofivalmiudesta. Köyhiä kotitalouksia koulutetaan myös maanviljelytekniikoista tuottavuuden lisäämiseksi. Lisäksi hankkeen tuella rakennetaan koulutiloja, koulutetaan opettajia ja jaetaan koulutarvikkeita. Budjetti Katastrofivalmius Myanmar Kumppani AZEECON (Asian Zone Environment and Emergency Co-operation Network) Kesto Toimiala Katastrofivalmius ja niiden ehkäiseminen Tavoitteet Tuetaan AZEECO:n verkostoa, joka pyrkii vaikuttamaan yhteisöjen katastrofivalmiuteen ja köyhien elinoloihin. Toiminnot Tuen avulla koulutetaan verkoston jäsenten työntekijöitä ja jaetaan tietoa katastrofivalmiudesta ja katastrofiriskien vähentämisestä. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Myamar Kumppani Luterilainen ilmanliitto Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Nepal Tuki köyhille ja syrjäytyneille yhteisöille Nepal Kesto Toimiala seudun kehittäminen

13 Tavoitteet Parantaa köyhimpien ja syrjäytyneimpien yhteisöjen asemaa ja toimeentuloa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Toiminnot Tarjotaan peruskoulutusta köyhille ja heidän yhteisöilleen, tuetaan paikallistalouden kehittymistä, autetaan väestöä ympäristönsuojelussa ja uusien viljelymenetelmien ja -kasvien käyttöönotossa sekä tuetaan karjankasvatusta. Tuetaan paikallisten järjestöjen demokraattisten toimintamallien vahvistumista, sukupuolten tasa-arvoisuutta ja ihmisoikeuksien tuntemusta. Lisäksi annetaan tukea peruskoulutuksen järjestämiseen. Koulutetaan ja avustetaan yhteisöjä katastrofivalmiuteen. Budjetti Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja katastrofivalmius Nepal Kumppani Luterilainen ilmanliitto Kesto Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Paikallisyhteisöt sopeutuvat paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin, sekä pystyvät ennaltaehkäisemään ja varautumaan katastrofeihin. Toiminnot Koulutetaan yhteisöjä ymmärtämään paremmin ilmastonmuutokseen ja katastrofeihin sopeutumismekanismeja, sekä avustamaan maanviljelyssä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan paikallisiin ja kansallisiin päättäjiin jakamalla tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja katastrofivarautumisen tärkeydestä. Budjetti Dalitien ihmisoikeuksien puolustaminen Nepal Kesto Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Vahvistaa tietoutta syrjityn etnisen vähemmistön, dalitien, ihmisoikeuksista ja vähentää heihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia. Toiminnot Tarkkaillaan daliteihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia, järjestetään suuren yleisön saavuttavaa valistusta ihmisoikeuksista sekä pyritään vaikuttamaan oikeusinstituutioihin ja -viranomaisiin. Lisäksi avustetaan ihmisoikeusraportin tuottamisessa. Budjetti ttomat ryhmät Nepal Kesto Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Vahvistaa maattomien vähemmistöryhmien (vapautettujen velkaorjien) asemaa ja elämänhallintaa. Toiminnot Autetaan vähemmistöryhmiin kuuluvia maanviljelyn sekä muun toimeentulon hankkimisessa esimerkiksi ammatillista ja pienyrittäjyyskoulutusta järjestämällä. Hankkeeseen liittyy myös olennaisesti vaikuttamistoiminta valtakunnallisella ja paikallisen hallinnon tasolla vähemmistöryhmien oikeuksista. Budjetti

14 Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Nepal Kumppani Luterilainen ilmanliitto Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Nepalin maatoimisto Nepal Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Kambodzha Kambodzhan maaseutuyhteisöjen vahvistaminen Kambodzha Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Vahvistaa maaseutuyhteisöjä kestävän kehityksen avulla niin, että ne tulevat toimeen itsenäisesti ja ovat taloudellisesti riippumattomia. Toiminnot Tuetaan maakuntien maaseutuyhteisöjen järjestäytymistä, autetaan yhteisöjä omien tarpeidensa ja ongelmiensa määrittelyssä ja ratkaisujen löytymisessä. Toiminta kohdistuu maanviljelyyn, tulojenhankintaan, perus- ja ammatilliseen koulutukseen, kansalais- ja ihmisoikeuksiin peruspalvelujen saamisessa sekä ympäristön parantamiseen. Budjetti Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kambodzha Kesto Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Kouluttaa yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Toiminnot Projekti auttaa yhteisöjä sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin, kuten kuivuuteen. Projekti pyrkii kasvattamaan tietoutta,

15 miten ennaltaehkäistä kuivuuden pahimpia vaikutuksia ja hallinnoida veden riittävyyttä. Tarkoituksena on myös avustaa parempien käytäntöjen löytämiseen maanviljelyssä kuivalla kaudella. Budjetti Oikeus koulutukseen Kambodzha Kumppani Paikallinen kumppani Toimiala Ammatillinen koulutus Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten koulutusta. Toiminnot Hankkeen tuella toteutettiin arviointi, joka kartoitti yhteisöjen tarpeita koulutukseen, erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnin pohjalta käynnistetään projekti, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten kouluttautumismahdollisuuksia. Budjetti oikeuksien tietoisuushanke Kambodzha Kesto Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisyhteisöjen tietoa maan omistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä laeista. Toiminnot Tuetaan maaseutuyhteisöjen voimaantumista koulutuksilla siten että he ymmärtävät paremmin oikeutensa maahan. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Kambodzha Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia. Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Aasia, alueellinen Aasian alueellinen kenttätoimisto Kambodzha Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja

16 oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Vahvistetaan aluetoimiston johtoa ja varustetasoa sekä rekrytoidaan henkilökuntaa Budjetti Latinalaisen Amerikan ja Karibian ohjelma Haiti Turvattu toimeentulo Haiti Kesto Toimiala seudun kehittäminen ja katastrofivalmiuden parantaminen Tavoitteet Kehittää katastrofivalmiutta ja kykyä vastata ilmastomuutoksen tuomiin muutoksiin. Turvata kestävien elinkeinomahdollisuuksien kehittymistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Vahvistaa ihmisoikeustietämystä. Toiminnot Koulutetaan kyläläisiä luonnonmukaisista viljely- ja tuotantokäytännöistä sekä tuotantoeläinten ylläpidosta, minkä lisäksi tehdään ruokaturvastrategia yhdessä kyläläisten kanssa. Perustetaan ja koulutetaan paikallisia katastrofitoimikuntia ja tehdään katastrofivalmiussuunnitelmaa. Edistetään metsien suojelua ja uudelleen metsittämistä (taimihoitolat ja puiden istutus). Lisäksi annetaan ihmisoikeuskoulutusta. Budjetti Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja katastrofivalmius Haiti ja paikalliset kansalaisjärjestöt 2014 Toimiala Katastrofivalmius ja -ehkäisy Tavoitteet Parantaa yhteisöjen katastrofivalmiutta ja sopeutumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Toiminnot Koulutetaan yhteisöjä ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset ja niiden yhteys katastrofeihin, sekä parannetaan yhteisöjen, paikallisten järjestöjen ja kansanedustajien tietoutta katastrofivalmiudesta kouluttamalla ja jakamalla tietoa. Budjetti Oikeudet ja osallisuus -työ Haitissa Haiti Kumppani Paikallinen toimijaverkosto 2014 Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Paikallisen vaikuttamistyön vahvistaminen ja parantunut tietoisuus ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta.

17 Toiminnot Koulutetaan koulujen opettajia ihmisoikeuksista ja sen opettamisesta osallistavien menetelmien kautta. Tuetaan vaikuttamistyötä kansallisella ja paikallisella tasolla, jotta ihmisoikeuskoulutus otettaisiin osaksi opetussuunnitelmaa. Budjetti Opettajien koulutus valmissuunnittelussa Haiti Kumppani Luterilainen maailmaliitto Toimiala Opettajien koulutus Tavoitteet Vahvistaa koulujen kykyä valmistautua katastrofeihin ja toipua niistä. Toiminnot toteutetaan Haitissa Les Palmesin alueella, johon kuuluu 4 kuntaa. Alue on hyvin altis luonnonkatastrofeille, kuten maanjäristyksille, trooppisille myrskyille, tulville ja maanvyörymille. Hankkeessa annetaan 200 peruskoulun opettajalle koulutusta katastrofivalmiudessa ja riskien minimoimisessa. Opettajat edustavat noin 65 koulua, joita myös tuetaan valmiussuunnitelman laatimisessa. Lisäksi järjestetään kilpailu koulujen välillä, jossa haetaan parhaita konkreettisia ehdotuksia katastrofiriskien vähentämiseksi yhteistyössä oppilaiden kanssa. Budjetti Suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatus kouluissa Haiti Toimiala Rauhantyö- ja konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Hankkeen tavoite on väkivaltaisuuden vähentäminen Haitin väkivaltaisissa kaupunginosissa muuttamalla nuorten asenteita ja käyttäytymistä. Toiminnot Hankkeessa koulutetaan opettajia, koulujen hallintoa ja vapaa-ajan ohjaajia rauhankasvatuksessa. Hankkeen hyödynsaajakoulut sijaitsevat köyhimmillä asuinalueilla, joita leimaa väkivallan arkipäiväistyminen. Koulutetut opettajat ottavat rauhankasvatuksen osaksi viikottaista opetussuunnitelmaa, ja koulut järjestävät neljännesvuosittain konferenssin suvaitsevaisuus -teemasta. Lisäksi järjestetään urheilutapahtumia, joihin kaikki alueen lapset ja nuoret voivat osallistua riippumatta siitä käyvätkö he hankkeeseen osallistuvaa koulua. Budjetti Haiti, alueellinen Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueellinen kenttätoimisto Haiti Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista

18 kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Latinalainen Amerikka ja Karibia Keski-Amerikan kestävä kehitys ja vaikuttamistoiminta Guatemala ja Keski-Amerikka alueellinen Kesto Toimiala Monisektoriapu: Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteet Monipuolistaa ihmisten toimeentulolähteitä, turvata alueen luonnonvarojen monimuotoisuus ja kestävä hyödyntäminen, parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa kyläyhteisöjen katastrofivalmiutta maanjäristysten, hurrikaanien, maanvyöryjen, tulvien ja kuivuuden kurittamilla alueilla. Toiminnot Tuetaan kouluttamalla kyläyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaa, luodaan aktiivisesti verkostoja ja koalitioita sekä tuotetaan julkaisuja. Budjetti Keski-Amerikan kapasiteetin vahvistaminen katastrofivalmiudessa Keski-Amerikka alueellinen Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on lisätä teknistä osaamista luonnonkatastrofeihin liittyvien riskien hallinnassa koulutusohjelman avulla. Toiminnot Koulutusohjelma on alueellinen ja keskittyy Keski-Amerikkaan. Opintokokonaisuuteen otetaan 30 opiskelijaa, jotka koostuvat paikallisten yhteistyökumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajista. Jokaisesta Keski- Amerikan maasta tulee opiskelijoita, ja puolet heistä on naisia. Hankkeessa käytetään ja kehitetään edelleen virtuaalista opetussivustoa, joka on kehitetty aikaisemman hankkeen tuella. Budjetti Paikallisten yhteisöjen tukeminen toimeentulon kehittämisessä Honduras Kumppani Paikallinen kumppani Kesto Toimiala Katastrofivalmius ja niiden ehkäiseminen Tavoitteet Hankkeen tavoite on vahvistaa paikallisyhteisöjen kapasiteettia, jotta he voivat paremmin turvata toimeentulonsa ja vahvistaa resistenssiään ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan. Toiminnot Tuetaan ruokaturvaa etsimällä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuvia ruoan tuotannon keinoja ja autetaan paikallisia yhteisöjä verkostoitumaan alueellisesti, jotta he voisivat jakaa hyväksi havaittuja keinoja. Budjetti

19 Kansalaisten turvallisuus ja ihmisoikeudet Honduras 2016 Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Hankkeen päätavoite on väkivallan ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Toiminnot Väkivaltaa pyritään ehkäisemään vaikuttamalla sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin Kansalaisturvallisuus-aloitteen kautta. Hankkeessa vahvistetaan kansalaisten ja paikallisten virkamiesten kanssakäymistä, Santa Rosa de Copán ja Nueva Arcadian kunnissa kansalaisturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi tuetaan rauhankasvatusta. Budjetti Tuki ihmisoikeuspuolustajille Guatemala, Honduras ja Keski-Amerikka alueellinen Kumppani Paikalliset järjestöt ja toimijat 2016 Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Ihmis- ja kansalaisoikeudet toteutuvat paremmin Keski-Amerikan alueella. Toiminnot Tuetaan monia pieniä ihmisoikeustyöhön kohdistettavia avustuksia Keski- Amerikan alueella. Tällaisia ovat esimerkiksi seminaarien ja kansainväliseen, kansalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen tähtäävät toiminnot. Tuetaan myös ihmisoikeuksista tiedottavien materiaalien julkaisemista. Budjetti Uskonnolliset ja perinteiset toimijat ihmisoikeus- ja rauhantyössä Guatemala ja Honduras Kumppani Paikalliset järjestöt 2016 Toimiala Rauhantyö- ja konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Tuetaan nuorten kouluttamista uskonnollisten- ja kansalaisinstituutioiden johtoasemiin ihmisoikeuksien ja rauhan edistämiseksi. Toiminnot Järjestetään seminaareja ihmisoikeuksista ja rauhantyöstä sekä rakennetaan mentorointijärjestelmä nuorille, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet osallistua uskonnollisten ja muiden kansalaisinstituutioiden johtamiseen. Koulutusta tarjotaan myös nuorten mentoreille. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Guatemala, Honduras Kumppani Paikalliset järjestöt 2016 Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti

20 ohjelman evaluointi Guatemala ja Keski-Amerikka alueellinen Tavoitteet Arvioidaan pitkäaikainen Keski-Amerikan kestävä kehitys ja vaikuttamistoiminta - hanke. Toiminnot Arvioidaan monivuotisen hankkeen tuloksia ja vaikutuksia. Tämä loppuevaluointi järjestetään vuonna 2013 sekä sen pohjalta käydään uuden hankkeen ja maaohjelman strategiakeskusteluja. Budjetti Keski-Amerikan maatoimisto Guatemala Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt - Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Lähi-idän ohjelma Palestiinalaisalueet ja Israel Demokraattisen prosessin edistäminen Palestiinassa Palestiinalaisalueet, Länsiranta 2015 Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Kasvattaa yleisesti palestiinalaisten sekä nuorten ja nuorten aikuisten tietoisuutta erityisesti Palestiinan itsenäisyysjulistukseen perustuvista demokraattisista periaatteista. Toiminnot Järjestetään työpajoja ja koulutusta oikeuskysymyksistä kuten sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, hallinnon demokraattisesta järjestelmästä, vähemmistöjen oikeuksista, syrjimättömyydestä ja oikeusturvasta. Tuotetaan valtakunnallisia televisioituja tilaisuuksia. Budjetti Ekumeeninen seurantaohjelma palestiinalaisalueilla ja Israelissa (EAPPI) Palestiinalaisalueet ja Israel

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Missio Tekoja ihmisarvon puolesta

Missio Tekoja ihmisarvon puolesta Kirkon Ulkomaanavun strategia 2013 2016 1 Kirkon Ulkomaanapu Missio Tekoja ihmisarvon puolesta Visio Muutamme maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Uskomme paikallisyhteisöjen kykyyn

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Katastrofin ainekset

Katastrofin ainekset Katastrofin ainekset KOULUTUKSEN Katastrofi Monessa maassa yhä useampi lapsi aloittaa koulunkäynnin. Koulua käymättömien lasten määrä laski vuosien 2000 ja 2011 välillä lähes puoleen, 102 miljoonasta 57

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Mikä kampanja? nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen.

Mikä kampanja? nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen. 2 3 Mikä kampanja? Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2015 Tekoja-kampanjan teemana ovat nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä väkivaltaisiin ääriryhmiin liittymisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

BANGLADESH Hanke Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus Maa Kumppani Kesto Toimiala Tavoitteet Toiminnot Budjetti

BANGLADESH Hanke Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus Maa Kumppani Kesto Toimiala Tavoitteet Toiminnot Budjetti BANGLADESH Bangladesh (Mymensingh ja Netrokona) Kumppani Pelastakaa Lasten Bangladeshin maatoimisto sekä paikallinen kansalaisjärjestö SUF Toimiala Sosiaaliturva- ja palvelut Tavoitteet Lapsiköyhyyden

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Valoa pakolaisleirien asukkaille

Valoa pakolaisleirien asukkaille UUTISKIRJE Valoa pakolaisleirien asukkaille Brighter Lives for Refugees -kampanjan myötä IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta 3.2. 29.3.2014 myydystä led-lampusta yhden euron pakolaisleirien valaisemiseen.

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

on ihmisen kasvot Ilmastonmuutoksella Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja sen negatiivisiin vaikutuksiin sopeutumisessa on kysymys ihmisarvoisesta

on ihmisen kasvot Ilmastonmuutoksella Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja sen negatiivisiin vaikutuksiin sopeutumisessa on kysymys ihmisarvoisesta Ilmastonmuutoksella on ihmisen kasvot Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja sen negatiivisiin vaikutuksiin sopeutumisessa on kysymys ihmisarvoisesta elämästä ja monilla alueilla taistelusta eloonjäämisestä.

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011 MAAILMANKOULU Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille Paula Hyväri 17.11.2011 MITÄ ON GLOBAALIKASVATUS? Kansainvälisyyskasvatus (KVK) = Globaalikasvatus = Kasvaminen maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

World Vision antaa avullesi kasvot

World Vision antaa avullesi kasvot World Vision antaa avullesi kasvot Lapsille mahdollisuus elämässä I 4 6 3 2 5 7 8 10 15 9 12 11 14 13 Katso, miten sinun avullasi kylä kehittyy Me Suomen World Visionissa parannamme pysyvästi lasten elinoloja

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013)

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) ry toteuttaa, RAY rahoittaa Projektitiimi: Tiina Lappalainen projektipäällikkö,

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kaikki lapset kouluun Schools for Africa Alakoulut

Kaikki lapset kouluun Schools for Africa Alakoulut Kaikki lapset kouluun Schools for Africa Alakoulut Tulosta nämä muistiinpanot erikseen, et voi lukea niitä esityksen aikana näyttöruudulta! Ohjeita F5 = aloita diaesitys = siirry eteenpäin nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

NAISTEN PANKKI Satu Mehtälä PwC 6.3.2009

NAISTEN PANKKI Satu Mehtälä PwC 6.3.2009 NAISTEN PANKKI Satu Mehtälä PwC 6.3.2009 Naisten Pankki sai alkunsa 12 suomalaisnaisen Liberian matkasta 1/2007: Ellen Sirleaf Johnson I would like You to tell the Story of hope Liberialaisen naisyhteisön

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden Suomenlahti-vuoden visio Miksi Suomenlahti-vuosi? Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden aktiivista vuorovaikutusta

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot