UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet"

Transkriptio

1 UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun toimintaa. Tuki osoitetaan ohjelmatukena eli alueellisten ohjelmien muodostamaan kokonaisuuteen. Tämä on yhteisrahoitettava ohjelma, jota Ulkomaanapu rahoittaa vähintään 15 % omavastuuosuudella vuosittaisesta ohjelman kokonaisbudjetista. Valtaosa (90 %) tästä kehitysyhteistyötuesta käytetään projektikuluihin. Lisäksi ministeriö myöntää Ulkomaanavulle tiedotustukea sekä määrärahan kotimaan hallintokuluja varten. Ulkoministeriön rahoittaman ohjelman lisäksi Ulkomaanavun kokonaisohjelma sisältää muista lähteistä rahoitettuja hankkeita. Tältä sivulta löydät linkit ministeriön rahoitusta saavien hankkeiden kuvauksiin. Ulkoministeriön myöntämä tuki vuonna Länsi-Afrikan ohjelma Liberia talouden kehittämishanke, maaseutu Liberia Kesto Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää naisjohtoisten kotitalouksien köyhyyttä ja haavoittuvuutta. Toiminnot Järjestetään maatalouskoulutusta viljelymenetelmistä ja kanojen kasvatuksesta. Koulutuksen lisäksi jaetaan tarvikkeita maanviljelyyn ja pienkanaloiden rakentamiseen. Lisäksi naiset saavat koulutusta pienyrittäjyyteen, jotta heillä olisi paremmat edellytykset toimeentulon hankkimiseksi. Budjetti talouden kehittämishanke, Monrovian slummialueet Liberia 2015 Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa köyhien kotitalouksien, etenkin naisjohtoisten, toimeentulon hankkimista. Toiminnot Järjestetään käytännönläheistä koulutusta ostereiden, vihannesten, sienten ja erilaisten juurten sekä mukuloiden viljelystä. Hyödynsaajia kannustetaan viljelemään edellisen kaltaisia tuotteita, koska ne eivät vaadi suurta maa-alaa, mutta niiden markkina-arvo on hyvä. Jaetaan myös erilaisia tarvikkeita viljelyyn,

2 kuten työkaluja ja siemeniä. Budjetti Sierra Leone Yhteisöjen voimaannuttamishanke, itäinen maakunta Sierra Leone Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Tukea maaseudun syrjäytyneitä yhteisöjä onnistumaan itsenäisesti ponnisteluissa köyhyyden vähentämiseksi, tavoitteenaan mahdollisuus elää rauhallisessa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Toiminnot Hankkeessa on jo aiemmin perustettu kyläkehitysryhmiä. Nyt koulutetaan uusia ryhmiä esimerkiksi oikeusperusteisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja rauhanrakentamiseen, sekä valvomaan jo olemassa olevien kyläkehitysryhmien toimintaa esimerkiksi pienlainojen hoitamisen, siemenpankin ja aikuisopetuksen saralla. nviljelijät saavat myös koulutusta viljelytekniikoista ja yhteisöt hiv/aids-valistuksesta, ympäristön huomioinnista maataloustuotannossa sekä vaikuttamistoiminnasta. Budjetti Bonthe Islandin ympäristö- ja toimeentulohanke Sierra Leone Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Tukea maaseudun yhteisöjä Bonthe Islandilla toimeentulohankkeen kautta. Toiminnot Järjestetään koulutusta maanviljelystä ja ympäristösioista, kuten ilmastonmuutoksesta. Hyödynsaajia koulutetaan erityisesti sipulin viljelyyn, minkä lisäksi toteutetaan pilottikokeilu kalojen viljelystä. Hankkeessa huomioidaan erityisesti nuoret. Toimeentulon hankkimisen tähtäävän toiminnan ohella annetaan myös hiv/aids-valistusta, ympäristön huomiointia maataloustuotannossa ja ryhmien kouluttamista vaikuttamistoimintaan. Budjetti Länsi-Afrikka, alueellinen Läntisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto Liberia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa.

3 Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Liberia ja Sierra Leone Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan. Tarjotaan esimerkiksi projektihallinnon ja taloushallinnon koulutusta sekä tietoa läpileikkaavista teemoista (mm. sukupuoli, ilmastonmuutos ja osallisuus). Budjetti ohjelma-evaluointi ja perustutkimukset Liberia ja Sierra Leone, mahd. paikalliset pienet järjestöt Tavoitteet Sisältää alueella tehtävät perustutkimukset sekä hanke- ja maaohjelmaevaluoinnit. Toiminnot Tehdä uusien hankkeiden perustutkimuksia ja arvioida toteutuneiden hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Budjetti Keskisen Afrikan ohjelma Kongon demokraattinen tasavalta Kubagun kehitys- ja kapasiteetin vahvistamishanke Kongon demokraattinen tasavalta 2015 Toimiala Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen Tavoitteet Parantaa Kubagun alueen asukkaiden ruokaturvaa ja elinoloja Toiminnot Kehitetään maanviljelystaitoja ja parannetaan viljelijöiden tulonhankkimismahdollisuuksia. Viljelijöistä kootaan ryhmiä, joita koulutetaan maanviljelystekniikoista (mm. viljelyskasvien kierrättäminen) ja eläinten kasvattamisesta (ankat, kanat ja vuohet). Lisäksi hanke tukee naisten lukutaitoopetusta, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua päätöksentekoon. Kubagun asukkaat saavat myös valistusta hiv/aids-taudeista, sukupuolten tasaarvosta, ihmisoikeuksista ja rauhan rakentamisesta. Budjetti Nuorison voimaannuttamisprojekti Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2015 Toimiala Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille

4 Tavoitteet Edistää yhteiskunnallista vakautta vähentämällä nuorisorikollisuutta ja demobilisoitujen nuorten aseellisiin ryhmiin uudelleenvärväytymistä. Toiminnot Koulutetaan hyödynsaajia valitsemissaan ammatillisissa taidoissa. Mahdollistetaan pääsy psykososiaaliseen tukeen ja elämäntaitovalmennukseen samalla kun annetaan koulutusta yritysjohtamisessa ja liikkeenharjoitustaidoissa. Tuetaan koulutuskeskusta kasvattamaan koulutusohjelmien kestoa ja parantamaan koulutuksen laatua. Budjetti Naisasianajajat naisten oikeuksien puolesta Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2016 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Naisten oikeuksien puolustaminen ja osallisuuden lisääminen paikallisen vaikuttamisen kautta. Toiminnot Seksuaalisesta välivallasta kärsineet saavat juridista apua ja psykososiaalista tukea. Projektin tuella järjestetään koulutusta ja workshopeja naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta paikallisille yhteisöille, perinteisille johtajille ja paikallishallinnon työntekijöille. Projektin avulla selvitetään myös laajempia vaikuttamis- ja tiedotustyön mahdollisuuksia naisten oikeuksista ja osallistumisesta Itä-Kongon alueella. Budjetti Naisasianajajat naisten kehityksen puolesta Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2016 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Naisten oikeuksien puolustaminen ja osallisuuden lisääminen paikallisen vaikuttamisen kautta. Toiminnot Paikallisella järjestöllä on maaseudun yhteisöissä kiertäviä työntekijöitä, jotka antavat valistusta naisten oikeuksista. Keinoina esimerkiksi yhteisökokoukset, keskustelut sekä radion ja tv:n välityksellä tehtävä vaikuttaminen. Järjestö tarjoaa hankkeen tuella juridista apua naisille ja tytöille, jotka haluavat viedä tapauksensa oikeuteen. Budjetti Naisten osallisuus- ja vaikuttamishanke Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Paikallinen kumppani 2016 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Naisten osallisuuden lisääminen paikallisen vaikuttamisen kautta. Toiminnot Vaikuttamis- ja tiedotustyö naisten oikeuksista ja osallistumisesta päätöksentekoon konfliktin jälkeisessä tilanteessa YK:n päätöslauselma 1325 mukaisesti, esim: tiedotustilaisuudet ja radiokampanjat; kirjelmät, tapaamiset ja

5 keskustelutilaisuudet päättäjille; verkostoituminen. tta toteutetaan paikallisesti Itä-Kongon alueella, mutta myös kansallisella tasolla. Budjetti Keskinen Afrikka, alueellinen Keski-Afrikan alueellinen kenttätoimisto Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Kongon demokraattinen tasavalta Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Kongon demokraattinen tasavalta Kumppani Pienet paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Itäisen ja eteläisen Afrikan ohjelma Kenia Turkanan alueen toimeentulon parantaminen ja katastrofivalmius Kenia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt - Toimiala Toimeentulo ja katastrofivalmius

6 Tavoitteet Parannetaan Turkanan alueen ihmisten, erityisesti nuorten ja naisten, toimeentuloa ja ruokaturvaa. Toiminnot Kuivuus on vaikuttanut syvästi alueella asuvien ihmisten toimeentuloon ja ruokaturvattomuuteen. Hankkeen tuella toteutettiin arviointi siitä, millaista tukea alueen ihmiset ja erityisesti nuoret tarvitsevat parantaakseen toimeentuloaan. Arvioinnin pohjalta käynnistetään projekti, joka tukee ihmisiä monipuolistamaan toimeentulon lähteitä huomioiden erityisesti naisten oikeudet ja katastrofivalmiuden. Budjetti Itä-Afrikka, alueellinen/kenia Itäisen Afrikan alueellinen kenttätoimisto Kenia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Alueellisen ohjelman toteuttaminen ja paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen alueellinen, Itä-Afrikka Kumppani Paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia. Toiminnot Itäisen ja eteläisen Afrikan alueella hankkeiden monitorointi ja evaluointi, etenkin niissä toimintamaissa, joissa Ulkomaanavulla ei ole pysyvää läsnäoloa. Lisäksi paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Somalia Tuki Somalian uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanaloitteelle Somalia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Toimiala Siviilikriisinhallinta Tavoitteet Vähentää aktiivista konfliktia Somali- ja Puntmaan alueilla ja vaikuttaa jälleenrakennuksen onnistumiseen. Toiminnot Aktivoidaan Somalian uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkostoa sekä fasilitoidaan keskustelua ja yhteistyötä uskonnollisten johtajien, klaanien

7 vanhimpien, konfliktin eri osapuolten ja naisryhmien kesken sekä kylä-, piirikuntaettä alueellisella tasolla. Tutustutetaan ja koulutetaan uskonnollisia ja perinteisiä johtajia rauhanneuvottelutekniikoihin. Kaikessa toiminnassa pyritään varmistamaan yhteys ja koordinaatio muihin rauhan ja jälleenrakennuksen aloitteisiin. Budjetti Somalian maatoimisto Somalia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Vahvistetaan toimiston varustetasoa sekä rekrytoidaan henkilökuntaa. Budjetti Rauhantyön alueellinen laajentaminen Somaliassa Somalia Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat ja viranomaiset Tavoitteet Vaikuttaa jälleenrakennuksen onnistumiseen ja parantaa rauhantyön tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Läsnäolon laajentaminen Keski-Somaliaan rauhantyön vaikutusalueen suurentamiseksi ja eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi. Hankkeen tuella on myös järjestetty jälleenrakentamisen edistämiseksi tähtäävä konferenssi Somalian sisäministeriön pyynnöstä. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Somalia Kumppani Paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia. Toiminnot Olemassa olevien kumppaneiden kapasiteetin arvioiminen, ja kapasiteetin vahvistaminen arviossa nousseiden tarpeiden mukaan. Budjetti Uganda Kumppani Jälleenrakennus ja kehitysyhteistyö Paderissa Uganda Luterilainen maailmanliitto ja sen paikalliset kumppanuusjärjestöt

8 2016 Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet LWF Uganda on siirtynyt hätäavusta ja jälleenrakennuksesta pitkäaikaiseen kehitystyöhön fasilitoiden yhteisöjä linjassa LRRD-jatkumon kanssa. Paluumuuttajat ja kohdealueilla elävät ihmiset nauttivat oikeuksistaan turvattuun elinkeinoon. Toiminnot Vahvistetaan alueen ihmisten ruokaturvaa tukemalla maanviljelyä ja järjestämällä elinkeinojen hankkimiseen tähtääviä koulutuksia, sekä voimautetaan ihmisiä vaatimaan paikalliselta hallinnolta heille kuuluvia maanviljelysalueita. Alueen metsät ovat kärsineet liiallisesta polttopuun hakkuusta, mikä tekee alueen ihmisistä altistuneempia mahdollisten katastrofien (mm. tulvat, kuivuus) vaikutuksille. Tämän vuoksi hankkeen tuella hankitaan puiden siemeniä ja perustetaan puuhoitoloita metsityksen parantamiseksi, jotta ympäristö pysyisi asuttavana ja tuottavana. Budjetti Katakwin maaseudun kehittäminen Uganda Kesto Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Evakosta kotikyliin palanneiden ihmisten omaehtoisen elämän ja elinolojen parantaminen. Toiminnot Tehdään kehitysprojekteja, joihin kuuluu 1) ruokaturvan ja toimeentulon vahvistaminen antamalla koulutusta viljelytekniikoista ja jakamalla maataloustyökaluja sekä siemeniä, 2) puhtaan veden saaminen ja hygienian edistäminen kaivoja poraamalla sekä hygienia- ja sanitaatiokoulutusta antamalla, 3) kotitalous- ja koulutarvikkeiden jakaminen, 4) hiv/aids-tietous ja aidsia sairastavien perheiden tukeminen, sekä 5) paikallisten järjestöjen tukeminen. Budjetti Sembabulen yhteisöpohjainen projekti Uganda Kesto Toimiala talouden kehittäminen Tavoitteet Parantaa ruokaturvaa ja elinkeinojen hankkimismahdollisuuksia. Toiminnot Toimintoihin sisältyy 1) ruokaturvan ja toimeentulon vahvistaminen antamalla koulutusta viljelytekniikoista ja jakamalla maataloustyökaluja sekä siemeniä, 2) nuorten ammatillinen kouluttaminen ja muut toimeentulon hankintaan tähtäävät toiminnot 3) orvot ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset saavat avustusta koulunkäyntiin 4) tarjotaan orvoille ja haavoittuvassa asemassa oleville lapsille perustaito-opetusta, terveyskasvatusta ja toimeentulon hankkimista tavoittelevaa toimintaa 5) rakennetaan ja kunnostetaan kaivoja puhtaan veden saamiseksi sekä järjestetään hygieniavalistusta 6) annetaan HIV/AIDS koulutusta sekä tukea sairauden kanssa eläville ihmisille (mm. jaetaan perustarvikkeita) sekä ehkäistään malarian leviämistä jakamalla moskiittoverkkoja. Budjetti

9 Kampalan slummiasukkaiden vaikuttamistyö- ja kehityshanke Uganda ja paikallinen järjestö 2015 Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Ruohonjuuritason vaikuttamistyön avulla luodaan köyhien federaatio, joka kykenee neuvottelemaan viranomaisten ja järjestöjen kanssa asukkaiden oikeuksia toteuttavista muutoksista. Köyhien kannalta mielekkäiden ruohonjuuritason talousjärjestelmien edistäminen. Tärkeä osa on yhteisövetoisen tutkimuksen tukeminen yhteisön omista elinoloista. Toiminnot Koulutetaan slummien yhteisöjä neuvottelu- ja vaikuttamistaidoissa, sekä koulutetaan yhteisöjä säästöryhmien perustamisessa. RBAta, HIV/aidsia, malariaa, hygieniaa, tietojenhankintaa, psykologista tukea ja muita mahdollisia teemoja koskevaa koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Uganda Kumppani Paikalliset järjestöt Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti ohjelman evaluointi Uganda Tavoitteet Arvioidaan pitkäaikaiset hankkeet Sembabulen yhteisöpohjainen projekti ja Katakwin maaseudun kehittäminen. Toiminnot Arvioidaan monivuotisten hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Tämä loppuevaluointi järjestetään vuonna 2013 ja sen pohjalta tehdään uusien hankkeiden suunnittelua. Budjetti Mosambik Toimeentuloturvan kehittäminen Gazan maakunnassa Mosambik 2015 Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Rakentaa toimintakykyisiä perhekuntia ja yhteisöjä, tukea yhteisöjä hiv-riskin vähentämiseksi ja aidsin vaikutusten lievittämiseksi. Vahvistaa syrjäytyneiden ja

10 vähäosaisten ääntä ja helpottaa heidän pääsyään keskeisiin palveluihin. Toiminnot Tuetaan perheitä ja yhteisöjä ruokaturvan, naisten ansiotason, veden saannin, terveydenhuollon ja koulutuksen järjestämisessä. Kasvatetaan naisten osallisuutta päätöksenteossa, pyritään vähentämään perheväkivaltaa ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vahvistetaan yhteisöjen kapasiteettia vastata hätätilanteisiin. Muodostetaan vaikuttamistoiminnan verkostoja, koulutetaan henkilökuntaa ja kehitetään organisaation rakenteita. Budjetti Xikhelenin kaupunkikehityshanke Mosambik 2015 Toimiala Naiset kehityksessä Tavoitteet Parantaa naisten asemaa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Vahvistaa toteuttavan kumppanijärjestön toimintakykyä toteuttamaan kehityshankkeita itsenäisesti sekä tukea kaupunginosan kansalaisyhteiskuntaa omaehtoisessa järjestäytymisessä. Toiminnot Puhutaan naisten oikeuksien puolesta ja valistetaan niistä, annetaan terveysvalistusta, vähennetään hiv/aidsin aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia, koulutetaan projektin toteuttavan järjestön työntekijöitä projektihallintoon ja projektin toteuttamiseen, vahvistetaan Xikhelenin kaupunginosan omia järjestöjä ja perustetaan uusia. Toteutetaan säästö- ja lainaohjelmia sekä järjestetään pienyrittäjäkoulutusta. Budjetti Etelä Sudan Rauhan edistäminen ja paikallisten konfliktien ehkäiseminen Etelä Sudan Toimiala Konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Parantaa paikallisten toimijoiden valmiutta ehkäistä paikallisten konfliktien syntymistä. Toiminnot Koulutetaan paikallisia, perinteisiä ja uskonnollisia johtajia konfliktin ehkäisyyn ja rauhantyöhön kolmen kuukauden mittaisella kurssilla. Heidän odotetaan olevan tulevaisuudessa avain asemassa rauhanrakentamisessa omissa yhteisöissään. Budjetti Konfliktien ehkäiseminen ja rauhantyö Mundrin alueella Etelä Sudan 2015 Toimiala Konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Paikallisen hallinnon työntekijöiden, perinteisten ja uskonnollisten johtajien ymmärrys ihmis- ja kansalaisoikeuksista kasvaa, minkä lisäksi heillä on paremmat mahdollisuudet ehkäistä konfliktien syntymistä ja olla mukana niiden

11 ratkaisemisessa. Toiminnot Annetaan koulutusta ihmis- ja kansalaisoikeuksista sekä konfliktien ratkaisusta uskonnollisille ja perinteisille johtajille sekä paikallishallinnon työntekijöille, poliiseille, kirkon johtajille ja naisryhmien johtajille. Tämän lisäksi koulutetaan opettajia samoista teemoista ja organisoidaan kouluihin ihmisoikeus kerhoja, joissa oppilaat saavat opetusta. Budjetti Opettajien koulutushanke Etelä Sudan Kesto Toimiala Opettajien koulutus Tavoitteet Lisätä peruskoulun opettajien koulutusta ja tätä kautta opetuksen laatua. Toiminnot Suurin osa Etelä Sudanin peruskoulun opettajista ei ole saanut opettajankoulutusta. Hankkeen tuella vuosittain noin 30 opettajaksi opiskelevaa pystyy suorittamaan opettajankoulutuksen loppuun ja saamaan tutkinnon. Laadukkaan opetuksen lisääntyessä yhä useampi lapsi käy koulua ja saa laadukasta opetusta. Budjetti Ruokaturvahanke, Mundri Etelä Sudan Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaisen ruokaturvan parantaminen elinkeinoja ja ruoan tuotantoa kehittämällä. Toiminnot Erilaiset koulutukset ja materiaalinen seuraaviin asioihin: Kuivuutta hyvin kestävien kasvien ja vihannesten viljelyn edistäminen, siemen ja työkalupankkien hankkiminen, kanojen kasvatus ja munien tuotanto, käsin tehtävästä viljelymaan auraamisesta siirtyminen härkä-vetoisien aurojen käyttöön, lisäksi lukutaito- ja kaupankäyntikoulutukset, jotka edistävät toimeentulon hankkimista. Budjetti Etelä Sudanin maatoimisto Etelä Sudan Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt, donorit Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti

12 Aasian ohjelma Myanmar seudun kehittämishanke Myanmar 2015 Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Vahvistetaan paikallista hallintoa edistämään kestävää kehitystä ja katastrofivalmiutta, sekä tuetaan yhteisöjä parantamaan omia elinolojaan. Toiminnot Paikallisissa yhteisöissä ja kylissä organisoidaan kyläkomiteoita, joita koulutetaan vaikuttamistointaan ja kestävään kehitykseen omien elinolojensa parantamiseksi. He saavat koulutusta säästöryhmien perustamisesta, hygienia- ja sanitaatiohuollosta, ympäristöasioista sekä katastrofivalmiudesta. Köyhiä kotitalouksia koulutetaan myös maanviljelytekniikoista tuottavuuden lisäämiseksi. Lisäksi hankkeen tuella rakennetaan koulutiloja, koulutetaan opettajia ja jaetaan koulutarvikkeita. Budjetti Katastrofivalmius Myanmar Kumppani AZEECON (Asian Zone Environment and Emergency Co-operation Network) Kesto Toimiala Katastrofivalmius ja niiden ehkäiseminen Tavoitteet Tuetaan AZEECO:n verkostoa, joka pyrkii vaikuttamaan yhteisöjen katastrofivalmiuteen ja köyhien elinoloihin. Toiminnot Tuen avulla koulutetaan verkoston jäsenten työntekijöitä ja jaetaan tietoa katastrofivalmiudesta ja katastrofiriskien vähentämisestä. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Myamar Kumppani Luterilainen ilmanliitto Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Nepal Tuki köyhille ja syrjäytyneille yhteisöille Nepal Kesto Toimiala seudun kehittäminen

13 Tavoitteet Parantaa köyhimpien ja syrjäytyneimpien yhteisöjen asemaa ja toimeentuloa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Toiminnot Tarjotaan peruskoulutusta köyhille ja heidän yhteisöilleen, tuetaan paikallistalouden kehittymistä, autetaan väestöä ympäristönsuojelussa ja uusien viljelymenetelmien ja -kasvien käyttöönotossa sekä tuetaan karjankasvatusta. Tuetaan paikallisten järjestöjen demokraattisten toimintamallien vahvistumista, sukupuolten tasa-arvoisuutta ja ihmisoikeuksien tuntemusta. Lisäksi annetaan tukea peruskoulutuksen järjestämiseen. Koulutetaan ja avustetaan yhteisöjä katastrofivalmiuteen. Budjetti Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja katastrofivalmius Nepal Kumppani Luterilainen ilmanliitto Kesto Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Paikallisyhteisöt sopeutuvat paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin, sekä pystyvät ennaltaehkäisemään ja varautumaan katastrofeihin. Toiminnot Koulutetaan yhteisöjä ymmärtämään paremmin ilmastonmuutokseen ja katastrofeihin sopeutumismekanismeja, sekä avustamaan maanviljelyssä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan paikallisiin ja kansallisiin päättäjiin jakamalla tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja katastrofivarautumisen tärkeydestä. Budjetti Dalitien ihmisoikeuksien puolustaminen Nepal Kesto Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Vahvistaa tietoutta syrjityn etnisen vähemmistön, dalitien, ihmisoikeuksista ja vähentää heihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia. Toiminnot Tarkkaillaan daliteihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia, järjestetään suuren yleisön saavuttavaa valistusta ihmisoikeuksista sekä pyritään vaikuttamaan oikeusinstituutioihin ja -viranomaisiin. Lisäksi avustetaan ihmisoikeusraportin tuottamisessa. Budjetti ttomat ryhmät Nepal Kesto Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Vahvistaa maattomien vähemmistöryhmien (vapautettujen velkaorjien) asemaa ja elämänhallintaa. Toiminnot Autetaan vähemmistöryhmiin kuuluvia maanviljelyn sekä muun toimeentulon hankkimisessa esimerkiksi ammatillista ja pienyrittäjyyskoulutusta järjestämällä. Hankkeeseen liittyy myös olennaisesti vaikuttamistoiminta valtakunnallisella ja paikallisen hallinnon tasolla vähemmistöryhmien oikeuksista. Budjetti

14 Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Nepal Kumppani Luterilainen ilmanliitto Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Nepalin maatoimisto Nepal Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Kambodzha Kambodzhan maaseutuyhteisöjen vahvistaminen Kambodzha Kesto Toimiala seudun kehittäminen Tavoitteet Vahvistaa maaseutuyhteisöjä kestävän kehityksen avulla niin, että ne tulevat toimeen itsenäisesti ja ovat taloudellisesti riippumattomia. Toiminnot Tuetaan maakuntien maaseutuyhteisöjen järjestäytymistä, autetaan yhteisöjä omien tarpeidensa ja ongelmiensa määrittelyssä ja ratkaisujen löytymisessä. Toiminta kohdistuu maanviljelyyn, tulojenhankintaan, perus- ja ammatilliseen koulutukseen, kansalais- ja ihmisoikeuksiin peruspalvelujen saamisessa sekä ympäristön parantamiseen. Budjetti Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kambodzha Kesto Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Kouluttaa yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Toiminnot Projekti auttaa yhteisöjä sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin, kuten kuivuuteen. Projekti pyrkii kasvattamaan tietoutta,

15 miten ennaltaehkäistä kuivuuden pahimpia vaikutuksia ja hallinnoida veden riittävyyttä. Tarkoituksena on myös avustaa parempien käytäntöjen löytämiseen maanviljelyssä kuivalla kaudella. Budjetti Oikeus koulutukseen Kambodzha Kumppani Paikallinen kumppani Toimiala Ammatillinen koulutus Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten koulutusta. Toiminnot Hankkeen tuella toteutettiin arviointi, joka kartoitti yhteisöjen tarpeita koulutukseen, erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnin pohjalta käynnistetään projekti, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten kouluttautumismahdollisuuksia. Budjetti oikeuksien tietoisuushanke Kambodzha Kesto Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisyhteisöjen tietoa maan omistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä laeista. Toiminnot Tuetaan maaseutuyhteisöjen voimaantumista koulutuksilla siten että he ymmärtävät paremmin oikeutensa maahan. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Kambodzha Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia. Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus ja taloushallinto-koulutus. Budjetti Aasia, alueellinen Aasian alueellinen kenttätoimisto Kambodzha Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja

16 oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Vahvistetaan aluetoimiston johtoa ja varustetasoa sekä rekrytoidaan henkilökuntaa Budjetti Latinalaisen Amerikan ja Karibian ohjelma Haiti Turvattu toimeentulo Haiti Kesto Toimiala seudun kehittäminen ja katastrofivalmiuden parantaminen Tavoitteet Kehittää katastrofivalmiutta ja kykyä vastata ilmastomuutoksen tuomiin muutoksiin. Turvata kestävien elinkeinomahdollisuuksien kehittymistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Vahvistaa ihmisoikeustietämystä. Toiminnot Koulutetaan kyläläisiä luonnonmukaisista viljely- ja tuotantokäytännöistä sekä tuotantoeläinten ylläpidosta, minkä lisäksi tehdään ruokaturvastrategia yhdessä kyläläisten kanssa. Perustetaan ja koulutetaan paikallisia katastrofitoimikuntia ja tehdään katastrofivalmiussuunnitelmaa. Edistetään metsien suojelua ja uudelleen metsittämistä (taimihoitolat ja puiden istutus). Lisäksi annetaan ihmisoikeuskoulutusta. Budjetti Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja katastrofivalmius Haiti ja paikalliset kansalaisjärjestöt 2014 Toimiala Katastrofivalmius ja -ehkäisy Tavoitteet Parantaa yhteisöjen katastrofivalmiutta ja sopeutumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Toiminnot Koulutetaan yhteisöjä ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset ja niiden yhteys katastrofeihin, sekä parannetaan yhteisöjen, paikallisten järjestöjen ja kansanedustajien tietoutta katastrofivalmiudesta kouluttamalla ja jakamalla tietoa. Budjetti Oikeudet ja osallisuus -työ Haitissa Haiti Kumppani Paikallinen toimijaverkosto 2014 Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Paikallisen vaikuttamistyön vahvistaminen ja parantunut tietoisuus ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta.

17 Toiminnot Koulutetaan koulujen opettajia ihmisoikeuksista ja sen opettamisesta osallistavien menetelmien kautta. Tuetaan vaikuttamistyötä kansallisella ja paikallisella tasolla, jotta ihmisoikeuskoulutus otettaisiin osaksi opetussuunnitelmaa. Budjetti Opettajien koulutus valmissuunnittelussa Haiti Kumppani Luterilainen maailmaliitto Toimiala Opettajien koulutus Tavoitteet Vahvistaa koulujen kykyä valmistautua katastrofeihin ja toipua niistä. Toiminnot toteutetaan Haitissa Les Palmesin alueella, johon kuuluu 4 kuntaa. Alue on hyvin altis luonnonkatastrofeille, kuten maanjäristyksille, trooppisille myrskyille, tulville ja maanvyörymille. Hankkeessa annetaan 200 peruskoulun opettajalle koulutusta katastrofivalmiudessa ja riskien minimoimisessa. Opettajat edustavat noin 65 koulua, joita myös tuetaan valmiussuunnitelman laatimisessa. Lisäksi järjestetään kilpailu koulujen välillä, jossa haetaan parhaita konkreettisia ehdotuksia katastrofiriskien vähentämiseksi yhteistyössä oppilaiden kanssa. Budjetti Suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatus kouluissa Haiti Toimiala Rauhantyö- ja konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Hankkeen tavoite on väkivaltaisuuden vähentäminen Haitin väkivaltaisissa kaupunginosissa muuttamalla nuorten asenteita ja käyttäytymistä. Toiminnot Hankkeessa koulutetaan opettajia, koulujen hallintoa ja vapaa-ajan ohjaajia rauhankasvatuksessa. Hankkeen hyödynsaajakoulut sijaitsevat köyhimmillä asuinalueilla, joita leimaa väkivallan arkipäiväistyminen. Koulutetut opettajat ottavat rauhankasvatuksen osaksi viikottaista opetussuunnitelmaa, ja koulut järjestävät neljännesvuosittain konferenssin suvaitsevaisuus -teemasta. Lisäksi järjestetään urheilutapahtumia, joihin kaikki alueen lapset ja nuoret voivat osallistua riippumatta siitä käyvätkö he hankkeeseen osallistuvaa koulua. Budjetti Haiti, alueellinen Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueellinen kenttätoimisto Haiti Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt Kesto Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista

18 kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Latinalainen Amerikka ja Karibia Keski-Amerikan kestävä kehitys ja vaikuttamistoiminta Guatemala ja Keski-Amerikka alueellinen Kesto Toimiala Monisektoriapu: Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteet Monipuolistaa ihmisten toimeentulolähteitä, turvata alueen luonnonvarojen monimuotoisuus ja kestävä hyödyntäminen, parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa kyläyhteisöjen katastrofivalmiutta maanjäristysten, hurrikaanien, maanvyöryjen, tulvien ja kuivuuden kurittamilla alueilla. Toiminnot Tuetaan kouluttamalla kyläyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaa, luodaan aktiivisesti verkostoja ja koalitioita sekä tuotetaan julkaisuja. Budjetti Keski-Amerikan kapasiteetin vahvistaminen katastrofivalmiudessa Keski-Amerikka alueellinen Toimiala Katastrofivalmius Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on lisätä teknistä osaamista luonnonkatastrofeihin liittyvien riskien hallinnassa koulutusohjelman avulla. Toiminnot Koulutusohjelma on alueellinen ja keskittyy Keski-Amerikkaan. Opintokokonaisuuteen otetaan 30 opiskelijaa, jotka koostuvat paikallisten yhteistyökumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajista. Jokaisesta Keski- Amerikan maasta tulee opiskelijoita, ja puolet heistä on naisia. Hankkeessa käytetään ja kehitetään edelleen virtuaalista opetussivustoa, joka on kehitetty aikaisemman hankkeen tuella. Budjetti Paikallisten yhteisöjen tukeminen toimeentulon kehittämisessä Honduras Kumppani Paikallinen kumppani Kesto Toimiala Katastrofivalmius ja niiden ehkäiseminen Tavoitteet Hankkeen tavoite on vahvistaa paikallisyhteisöjen kapasiteettia, jotta he voivat paremmin turvata toimeentulonsa ja vahvistaa resistenssiään ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan. Toiminnot Tuetaan ruokaturvaa etsimällä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuvia ruoan tuotannon keinoja ja autetaan paikallisia yhteisöjä verkostoitumaan alueellisesti, jotta he voisivat jakaa hyväksi havaittuja keinoja. Budjetti

19 Kansalaisten turvallisuus ja ihmisoikeudet Honduras 2016 Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Hankkeen päätavoite on väkivallan ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Toiminnot Väkivaltaa pyritään ehkäisemään vaikuttamalla sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin Kansalaisturvallisuus-aloitteen kautta. Hankkeessa vahvistetaan kansalaisten ja paikallisten virkamiesten kanssakäymistä, Santa Rosa de Copán ja Nueva Arcadian kunnissa kansalaisturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi tuetaan rauhankasvatusta. Budjetti Tuki ihmisoikeuspuolustajille Guatemala, Honduras ja Keski-Amerikka alueellinen Kumppani Paikalliset järjestöt ja toimijat 2016 Toimiala Ihmisoikeudet Tavoitteet Ihmis- ja kansalaisoikeudet toteutuvat paremmin Keski-Amerikan alueella. Toiminnot Tuetaan monia pieniä ihmisoikeustyöhön kohdistettavia avustuksia Keski- Amerikan alueella. Tällaisia ovat esimerkiksi seminaarien ja kansainväliseen, kansalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen tähtäävät toiminnot. Tuetaan myös ihmisoikeuksista tiedottavien materiaalien julkaisemista. Budjetti Uskonnolliset ja perinteiset toimijat ihmisoikeus- ja rauhantyössä Guatemala ja Honduras Kumppani Paikalliset järjestöt 2016 Toimiala Rauhantyö- ja konfliktien ehkäiseminen Tavoitteet Tuetaan nuorten kouluttamista uskonnollisten- ja kansalaisinstituutioiden johtoasemiin ihmisoikeuksien ja rauhan edistämiseksi. Toiminnot Järjestetään seminaareja ihmisoikeuksista ja rauhantyöstä sekä rakennetaan mentorointijärjestelmä nuorille, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet osallistua uskonnollisten ja muiden kansalaisinstituutioiden johtamiseen. Koulutusta tarjotaan myös nuorten mentoreille. Budjetti Paikalliskumppaneiden toimintakyvyn vahvistaminen Guatemala, Honduras Kumppani Paikalliset järjestöt 2016 Tavoitteet Kumppaneiden kasvanut kapasiteetti toteuttaa laadukkaita ohjelmia Toiminnot Paikalliskumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen tarpeiden mukaan, esim. PMEkoulutus, sekä temaattinen ja taloushallinto-koulutus. Budjetti

20 ohjelman evaluointi Guatemala ja Keski-Amerikka alueellinen Tavoitteet Arvioidaan pitkäaikainen Keski-Amerikan kestävä kehitys ja vaikuttamistoiminta - hanke. Toiminnot Arvioidaan monivuotisen hankkeen tuloksia ja vaikutuksia. Tämä loppuevaluointi järjestetään vuonna 2013 sekä sen pohjalta käydään uuden hankkeen ja maaohjelman strategiakeskusteluja. Budjetti Keski-Amerikan maatoimisto Guatemala Kumppani Paikalliset ja alueelliset kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansainväliset järjestöt - Tavoitteet Parantaa temaattisiin alueisiin, kestäviin elinkeinoihin, vakaisiin yhteiskuntiin ja oikeuksiin ja osallisuuteen keskittyvien ohjelmien tehokkuutta, laatua ja vaikutusta kenttäläsnäolon avulla. Toiminnot Tuetaan strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä tarjotaan hallinnollista tukea ja neuvontaa. Kehitetään paikallisten kumppaneiden institutionaalista kapasiteettia ja tuetaan verkostoitumista muiden järjestöjen kanssa. Budjetti Lähi-idän ohjelma Palestiinalaisalueet ja Israel Demokraattisen prosessin edistäminen Palestiinassa Palestiinalaisalueet, Länsiranta 2015 Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Tavoitteet Kasvattaa yleisesti palestiinalaisten sekä nuorten ja nuorten aikuisten tietoisuutta erityisesti Palestiinan itsenäisyysjulistukseen perustuvista demokraattisista periaatteista. Toiminnot Järjestetään työpajoja ja koulutusta oikeuskysymyksistä kuten sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, hallinnon demokraattisesta järjestelmästä, vähemmistöjen oikeuksista, syrjimättömyydestä ja oikeusturvasta. Tuotetaan valtakunnallisia televisioituja tilaisuuksia. Budjetti Ekumeeninen seurantaohjelma palestiinalaisalueilla ja Israelissa (EAPPI) Palestiinalaisalueet ja Israel

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ SUVAITSEMATTOMUUTTA VASTAAN

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ SUVAITSEMATTOMUUTTA VASTAAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ SUVAITSEMATTOMUUTTA VASTAAN Hyviä esimerkkejä Ruotsin kuntien valmiudesta torjua muukalaisvihaa EXPO Tekstin on laatinut Expo-säätiö osana Good Relations -hanketta Kirjoittaja: Mohammed

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA Suosituksia Suomelle Julkaisutiedot Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013 Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Väkivalta ja terveys maailmassa

Väkivalta ja terveys maailmassa Väkivalta ja terveys maailmassa WHO:n raportti toim. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi ja Rafael Lozano L ÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY T ERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot