Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa."

Transkriptio

1 I R J A K A U PA N K s y k s y SYKSY 2006 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon julkaisuista. Lehteen on koottu sekä ammattitietoa että kodinrakentajan oppaita. Toivomme että löydät tietoa työhösi ja harrastuksiisi. Kirjalahjalla voit myös muistaa ystävää tai liikekumppaniasi. Lisää julkaisuja RAKENNUSTIEDON UUTUUSKIRJOJA Kerrostalot Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen Petri Neuvonen, toim. Kerrostalot kirjaan on koottu tiivistetyssä muodossa 120 vuotta suomalaista arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa. Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti eri aikakausien asuintalojen rakenteita, rakennusmateriaaleja ja LVIS-tekniikkaa. Teema-artikkeleissa on tietoa yleisimpien rakennusosien ja teknisten järjestelmien ylläpitoon ja korjaamiseen. Upeasti kuvitettu, havainnollinen käsikirja suunnittelijoille, rakennuttajille, isännöitsijöille, osakkaille sekä kaikille asuinkerrostalojen arkkitehtuurista, rakenteista, rakennusmateriaaleista, teknisistä järjestelmistä ja korjaamisesta tietoa kaipaaville. Teos sopii myös rakennusalan oppikirjaksi. Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustekniikan keskus -säätiö, Museovirasto ISBN-13: ISBN-10: s. 75,- Huviloita ja saunoja Harri Hautajärvi Kirja johdattaa lukijan meren rannoille ja saaristoon, Järvi-Suomeen ja pohjoisen tuntureille, 44 kesähuvilaan, - mökkiin ja saunaan. Arkkitehti-lehden päätoimittaja, arkkitehti Harri Hautajärvi on valinnut kirjan kohteet; ne ovat yksilöllisesti paikkaansa suunniteltuja ja kiinnostavasti toisistaan poikkeavia, pienistä hirsimökeistä ylellisiin huviloihin Kukin kohde esitellään valokuvin, piirroksin ja suunnittelijoiden omin esittelytekstein. Hautajärvi kertoo kahdessa artikkelissaan suomalaisen huvila-arkkitehtuurin ja -elämän historiasta ja nykyisistä suuntauksista sekä saunakulttuurista. Samalla hän luo katsauksen kestävän kehityksen haasteisiin tulevaisuuden loma-asuntorakentamisessa. Kirja on tarkoitettu kaikille kesähuviloista, mökeistä ja saunoista kiinnostuneille, niiden omistajille, niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Kirjaa on saatavana myös englanninkielisenä Villas and Saunas in Finland. ISBN-13: ISBN-10: s. 44,- Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa Marja Straver-Nevalainen Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa. Sen tavoitteena on innostaa suomalaisia suunnittelijoita ja vaikuttajia kehittämään uusia kaavoituksen ja asumisen ratkaisuja. Alankomaiden käytäntöihin on hyödyllistä tutustua, sillä siellä on saavutettu tehokkaalla rakentamisella hyvää asumisen ympäristöä. Runsaasti kuvitettu kirja on mielenkiintoinen tietolähde muillekin asuinympäristön suunnittelusta ja Alankomaiden arkkitehtuurista kiinnostuneille. Kirjan alkuosassa käsitellään tiiviin kaupunkiasumisen kehityskaarta vuosisadan ajalta ja kuvataan seikkaperäisesti nykyistä hollantilaista asuinalue- ja asuntosuunnittelukäytäntöä. Loppuosa esittelee yhdeksään päätyyppiin jaotellut asuinympäristöesimerkit. Ympäristöministeriö ISBN-13: ISBN-10: s. 36,- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet InfraRYL käsikirjassa luodaan ensimmäistä kertaa infra-alalle yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Julkaisu sisältää infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan. Infra- RYL otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa InfraRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen määräykset voimaan hankkeessa. Teos sisältää kaksi selkeää kokonaisuutta: väyliä koskevat toimivuusvaatimukset sekä maa-, pohja-, kallio- ja päällysrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Toimivuusvaatimukset kuvaavat rakenteiden ja niiden osien käytön aikaiset vaatimukset johdonmukaisesti. Voit käyttää niitä rakenteiden suunnitteluperusteena uusien rakenteiden toteutuksessa sekä esimerkiksi toimenpiderajoina arvioidessasi kunnostustai korjaustarpeita. Tekniset vaatimukset on jäsennetty kätevästi yhteisen nimikkeistön mukaan. Teos korvaa eri toimijoiden omat työselostukset. Välttämätön työväline kaikille infra-alan rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille. (Sisältyy RT-kortistoon, CD-kortistoon cd:llä) Rakennustietosäätiö RTS (InfraRYL 2006) ISBN s. 160,- INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje Infra nimikkeistöjärjestelmässä infra-alalle luodaan ensimmäistä kertaa yhtenäinen ja yhteinen nimikkeistö, joka mahdollistaa yleisten laatuvaatimus- ja kustannusjärjestelmien laatimisen sekä avoimen tuotetietomallin luonnin. Nimikkeistöjärjestelmä yhtenäistää infraalan käsitteistön. Tämä julkaisu sisältää rakennusosa- ja hankenimikkeistön sekä sen pohjalta laaditun määrämittausohjeen. Se on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelu-, rakennuttamis- ja tuotantovaiheissa välitettäessä osapuolten kesken hanketta koskevia tietoja. Määrämittausohjetta käytetään mallinnettaessa suunnitelmaa kustannusten hallintaa ja tuotannon ohjausta varten. Mittausohjeet ovat hankkeen osapuolten välinen sopimus määrien toteamiseksi. Rakennustietosäätiö RTS (InfraRYL 2006) ISBN-13: ISBN-10: s. 34,-

2 Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet Hannu Penttilä, Sampsa Nissinen, Seppo Niemioja Tuotemallintaminen on kokonaisvaltainen tapa hallita rakennushankkeen tietoja digitaalisessa muodossa. Tuotemallin avulla kaikki rakennusten suunnittelussa, toteuttamisessa, käytössä ja ylläpidossa tarvittava tieto on paremmin hallittavissa ja siirrettävissä nopeasti, reaaliajassa, havainnollisesti ja älykkäässä muodossa. Tämä kirja antaa ohjeita tuotemallin tehokkaaseen hyödyntämiseen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Kirjassa selvitetään yleistajuisesti tuotemallipohjaisen rakennussuunnittelun ja rakennushankkeen periaatteet. Kirjan ohjeet auttavat rakennushankkeen osapuolia yhteisen mallintamistavan määrittämisessä. Kirja soveltuu myös perus- ja jatkokoulutusmateriaaliksi tuotemallipohjaisten työskentely- ja toimintatapojen opettamiseen ja itseopiskeluun. Kirja on osa Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän Pro IT -hankkeen tuloksia. Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö RTS ISBN-13: ISBN-10: s. 24,- Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa Hannu Penttilä, Sampsa Nissinen, Seppo Niemioja Rakennushankkeen tuotemallipohjainen tiedonhallinta kokoaa yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa sekä rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavan tiedon. Tuotemallin avulla voidaan siirtää ja hallita valtava määrä tietoa entistä luotettavammin ja tehokkaammin. Arkkitehti on suunnittelijana keskeisessä roolissa, kun rakennushankkeen tietoja aletaan koota tuotemallimuotoon. Tämä kirja antaa ohjeita tuotemallipohjaiseen tietojen hallintaan käytännön suunnittelutyössä erityisesti arkkitehdin näkökulmasta. Kirja soveltuu myös perus- ja jatkokoulutusmateriaaliksi. Kirja on osa Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän Pro IT - hankkeen tuloksia. Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö RTS ISBN-13: ISBN-10: s. 26,- Malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohtohankkeissa Matti Kruus, Juhani Kiiras, Jarmo Raveala, Arto Saari, Teppo Salmikivi Voiko suunnittelua suunnitella? Perinteisissä kiinteähintaisissa pääurakkamuodoissa suunnittelijat tuottavat lähes kaikki toteutussuunnitelmat ennen rakennustöiden aloitusta. Tällöin hankkeen toteuttajilla ei ole suurta tarvetta vaikuttaa suunnitelmien laatimiseen ja muotoon. Projektinjohtorakentamisessa suunnittelu, hankinta ja rakentaminen limittyvät. Tällöin myös suunnittelu on pakko suunnitella. Nykypäivän rakennushankkeet käynnistetään usein tilanteessa, jossa tilojen ensikäyttäjiä ei tiedetä. Tällaisia rakennushankkeita on sekä yksityisellä että julkisella puolella esimerkiksi kauppakeskukset ja tutkimustilat. SUKE-tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ovat mahdollistaa tilaajan myöhäiset tilapäätökset, hyödyntää projektinjohtototeuttajan osaaminen ja alihankkijoiden ratkaisut sekä parantaa yhteistyötä rakennushankkeen toteutusvaiheessa. Kirjassa esitetyt SUKE-tutkimuksen ratkaisut tuovat helpotusta käytännön rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen sekä alan opetukseen. Kirjan mallit on laadittu projektinjohtorakentamiseen, mutta ne soveltuvat myös muihin toteutusmuotoihin. Esitettyjä malleja voidaan ottaa myös käyttöön osissa, yksi kerrallaan. ISBN-13: ISBN-10: s. 25,- Osakeyhtiö - käytännön käsikirja Matti Norri Osakeyhtiö-käsikirja sisältää perusteellisesti uusitun, voimaan astuneen osakeyhtiölain selityksineen. Kirja sisältää selkeät mallit ja ohjeet lain soveltamiseksi erilaisten osakeyhtiöiden asioiden hoidossa. Perusmallin lisäksi kirjassa on malli yhdenyhtiölle, osakaspariyhtiölle ja harvainyhtiölle. Kirjassa käsitellään yhtiön asiat perustamisesta purkamiseen, esimerkiksi toiminimi, kaupparekisteri, prokura ja yhtiömiehen oikeudet selvitetään tarkasti. Matti Norri lähestyy laajaa asiaa käytännön soveltajan kannalta. Aihekohtaiset sisällysluettelot, asioiden yhteyksiä havainnollistavat kaaviokuvat ja asiahakemisto auttavat löytämään vastaukset lain soveltamisessa ja tulkinnassa esiin tuleviin kysymyksiin. Esimerkit ennakkotapauksista, virallisperustelut ja ylimpien oikeusasteiden ratkaisut selventävät lakitekstiä. Osakeyhtiö on luotettava opas ja käytännön käsikirja jokaiselle osakeyhtiölain ja yritystoiminnan kanssa tekemisissä olevalle. 6. uusittu painos ISBN-13: ISBN-10: s. 145,- Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa Olavi Syrjänen Tässä kirjassa selvitetään maankäyttö- ja rakennuslain osallistumista, vuorovaikutusta ja muutoksenhakua koskevien säännösten sisältöä ja toteutumista käytännön kaavoitustyössä. Oikeustapausesimerkit viime vuosilta valaisevat säännösten toimivuutta. Parhaimmillaan osallistuminen ja vuorovaikutus parantavat lopputulosta ja vähentävät valituksia. Toimivan vuorovaikutuksen esteinä voivat kuitenkin olla puutteellinen tiedottaminen ja osapuolten väliset ristiriidat. Kirjassa analysoidaan kuutta ristiriitaulottuvuutta päättäjien ja kaavan osallisten välillä sekä esitetään parannusehdotuksia valitusten vähentämiseksi. Kirja on tarkoitettu paitsi kaavoittajille ja kunnan päättäjille, myös muille kunnan ja valtion virkamiehille, hallinto-oikeuksien jäsenille, asianajajille, maanomistajille, rakennuttajille sekä jokaiselle asuinympäristöstään kiinnostuneelle kuntalaiselle. Rakennustieto Oy, 2005 ISBN s. 38,- Rakentajain kalenteri 2007, kirja + CD Vuosittain uudistuvassa ammattilaisen hakuteoksessa on suunnittelijoiden tarvitsemia perustietoja, taulukoita, mittoja, laskentamalleja ja kaavoja. Artikkeleissa on ajankohtaista tietoa uusiutuvista rakennusalan säännöksistä ja ohjeista, rakennuttamisesta ja sopimuksista, suunnittelusta, tuotteista ym. Lisäksi kirjassa on tuoreet hinta- ja tarviketiedot. Kalenteri on myös vuosikirja, oppikirja ja henkilöhakemisto, josta löytyvät helposti alan organisaatiot henkilö- ja yhteystietoineen. Osa organisaatio- ja jäsentiedoista on esitetty täydellisemmin CD: llä, josta tieto löytyy helposti ja nopeasti. Asiahakemistojen avulla tietoja löytyy myös edellisistä kalentereista kalenterin uusia aiheita: Rakennusperintö, putkipinnoitukset, Talo nimikkeistö, A1 uudistus - rakennustöiden valvonta, Eurocode 2 - betoninormit 2010, haja-asutusalueiden modernit vesi- ja viemäriratkaisut, henkilötunniste ja kulkulupa, suunnittelukilpailun pelisääntöjen uudistaminen, pientalojen ilmanvaihto ja tiiviys sekä paljon muuta. Lisätietoja painos, ilmestyy marraskuussa ISSN X Kirja n s. + CD 77,-, kestotilauksena 69,- RATU Korjaustöiden laatu KTL 2007 Ratu-käsikirja on tarkoitettu korjaustyömaan suunnitteluun, laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen. Siihen on koottu yleisimpien korjaustyökokonaisuuksien laadunvarmistustoimet helppokäyttöiseen muotoon. Kirja auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään korjausrakentamisen ongelmia hankkeen suunnittelussa ja korjaustyön toteutuksessa. Kirja on jatkoa Rakennustöiden laatu -kirjalle, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna Nämä käsikirjat kokoavat yhteen Ratu-työmenetelmäohjeiden ja RYL 2000:n laatuvaatimukset työn tekemisen näkökulmasta. ISBN-13: ISBN-10: s 32,- Klara.biz 5 uudis- ja korjausrakentaminen Mittaviiva Oy, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Klara.biz 5 Uudis- ja korjausrakentaminen on rakennuskustannusten laskentaohjelma, jolla voit laskea sekä uudis- että korjausrakennushankkeiden kustannuksia. Ohjelma on tarkoitettu kustannuslaskentaan, suunnittelu- ja rakennusvaiheen rakennuskustannusten arviointiin, eri rakenneratkaisujen työ- ja materiaalikustannusten vertailuun, urakkatarjousten laskentaan sekä rakennushankkeen kustannusohjaukseen ja -valvontaan. Klara soveltuu parhaiten omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalokohteiden sekä isojen remontti- ja peruskorjauskohteiden kustannusten laskentaan. Ohjelmaa voivat käyttää uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelijat ja urakoit- 2

3 sijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat. Ohjelma sisältää uudis- ja korjausrakentamisen rakennekirjaston, jossa on materiaali- ja työmenekkitiedot sekä tarvike- ja työhinnasto. Ohjelmassa on yli 700 rakennetta, joista 250 korjausrakentamisen erikoisrakennetta: purkutyö, esi- käsittely-, korjaus- ja uudisrakenteita ja hintatietoa sekä 20 mallilaskelmaa. ra yhdistää RT-kortiston ra- Klakenteet, Ratu-kortiston kokemusperäisen menekkitie- don ja Rakentajain kalenterin päivitettävät hinnastot kääksi laskentaohjelmaksi. älyk- Ohjelma toimii Windows-ympäristössä. Lisenssin hinta 1190,-. Lisätyöasemat 115,-/työasema. Vuoden 2007 päivityksen hinta on 170,-/työasema. Hintoihin lisätään alv 22 % Lisätietoja CD + opaskirja 11 s. 1451,80 Klara.biz 5 uudisrakentaminen Mittaviiva Oy Klara.biz 5 Uudisrakentaminen laskentaohjelmalla voit laskea uudisrakennushankkeiden kustannuksia. Ohjelmaa voivat käyttää uudisrakennusten suunnittelijat ja urakoitsijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat. Rakennekirjastossa on n. 450 rakennetta, n. 900 hintatietoa ja 13 mallilaskelmaa. Ohjelma toimii Windows-ympäristössä. Lisenssin hinta 690,-. Lisä- työasemat 100,-/työasema. Vuoden 2007 päivityksen hinta on 110,-/työasema. Hintoihin lisätään alv 22 % Lisätietoja CD + opaskirja 10 s. 841,80 Vesistöt liikuntapaikkoina Karoliina Luoto Vesistöt ovat tärkeä toimintaympäristö liikkumiselle ja virkistäytymiselle; niitä hyödyntää suuri joukko eri liikuntalajien harrastajia. Vesiliikuntapaikoista yleisessä käytössä ovat uimarannat, rantautumispaikat ja vierassatamat. Liikuntapaikkojen taso vaikuttaa lajien alueelliseen suosioon perinteiden ja seuratoiminnan lisäksi. Vesiliikuntapaikat ovat suhteellisesti tarkasteltuna edullisia ja vaativat vähän rakentamista. Niiden suunnittelu edellyttää kuitenkin tietoa eri lajien tarpeista ja vaatimuksista sekä turvallisuusja vastuukysymyksistä. Tämä julkaisu opastaa suunnittelijoita ja rakentajia ottamaan huomioon uusien kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa esiin tulevat eri lajien ja käyttäjäryhmien tarpeet sekä kannustaa uudistamaan myös olemassa olevia toimintakeskuksia. Julkaisu toimii myös hankesuunnittelun apuvälineenä. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 89) ISBN-13: ISBN-10: s. 24,- Uimarantaopas Mikkola Marja Uimarantaoppaassa annetaan ohjeita yleisten, luonnonvaraisten uimarantojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä määritellään uimarantojen rakentamisen ja varustelun taso. Talviuintipaikoille on omat ohjeensa. Erityistä huomiota kiinnitetään rantojen esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Oppaassa on otettu huomioon muuttuneet EU-direktiiveihin pohjautuvat kansalliset lait ja käytännöt, jotka koskevat uimaveden laatua ja laadun tarkkailua sekä terveyden-, ympäristön- ja vesien suojelua. Opas toimii apuvälineenä suunnittelu-, rahoitus- ja rakentamisvaiheessa. Sen avulla on mahdollista rakentaa ja ylläpitää laadukkaita ja turvallisia uimarantoja. Opetusministeriö Rakennustieto Oy, 2006 (Liikuntapaikkajulkaisu no 90) ISBN-13: ISBN-10: s. 26,- TULOSSA Asuntoja, rahaa ja rakentamista Teuvo Ijäs Asuntopolitiikasta ja sen eri osa-alueista on julkaistu vuosien mittaan kirjoja ja väitöskirjoja puhumattakaan erilaisista selvityksistä ja raporteista. Valtion asuntorahasto ARAn ylijohtaja Teuvo Ijäs on kirjoittanut kirjan, joka on tarkoituksellisesti erilainen. Se on sekoitus vahvaa asiaa ja elettyä elämää. Kirjan sisältö liittyy asumiseen, rahaan, rakentamiseen sekä siihen, miten nämä aihepiirit nivoutuvat kirjoittajan työuraan ja elämään. Ijäs käsittelee asuntopolitiikkaa tosiasioiden pohjalta unohtamatta ihmisiä, tapahtumia ja sattumuksia. Hän kurkistaa kulissien taakse ja kertoo asioiden taustoista sekä poliittisista kiemuroista. Hän ei myöskään kaihda reippaita mielipiteitä tai rohkeita subjektiivisia näkemyksiä. Ajallisesti kirjan tapahtumat liikkuvat 1970-luvulta tähän päivään. Rakennustieto, 2006 ISBN-13: ISBN-10: Ilmestyy lokakuussa n. 280 s 32,- 3

4 UUSIA RT-, LVI, SIT-, RATU- JA KH-KORTTEJA Domus-tuoli SIT Ohjekortissa kerrotaan Ilmari Tapiovaaran vuonna 1946 suunnitteleman Domus-tuolin rakenneratkaisuista, valmistustavasta ja mitoituksesta. Ilmari Tapiovaaran ja hänen vaimonsa Annikki Tapiovaara suunnittelivat Domus Academica opiskelija-asuntolaan kaikki kalusteet ja sisustuksen. Maineikkain asuntolan kalusteista on design-klassikoksi nostettu Domus-tuoli, jota valmistettiin sarjatuotantona vuosina Nykyisin tuoli on uustuotannossa. 4 s. 4,35 Hissitilat RT RT-ohjekortissa esitetään uusien hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita, joissa on otettu huomioon uusin lainsäädäntö sekä standardit. Käytössä olevien rakennusten hissejä koskevia modernisointiohjeita on KH-ohjekortissa KH Hissien modernisointi. 13 s. 10,20 Julkisivudetaljeja. Vierumäen urheiluopisto Erik Bryggman RT Tämä ohjekortti sisältää julkisivudetaljeja arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelemasta Vierumäen urheiluopistosta. 4 s. 4,35 Kalusteverhoilu ja pehmusteet SIT Ohjekortissa käsitellään yleisimpiä kalusteverhoilun rakenteita, menetelmiä ja tekniikoita. Siinä selvitetään verhoilutyössä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden ominaisuuksia ja niiden vaikutusta verhoilutyön onnistumiseen. Ohjekortti sisältää pääasiassa teollista kalusteverhoilua. Ohjeessa on lyhyt katsaus verhoilun historiaan ja selvitys perinteisen kalusteverhoilun perusteista. 8 s. 6,95 Kalusteverhoilu, detaljit SIT Ohjekortissa on kalusteverhoiluun ja pehmusteisiin liittyviä detaljipiirustuksia. Siinä selvitetään erilaisten verhoilutyössä käytettävien ommeltujen kangassaumatyyppien eroja sekä pehmustettujen kalusteiden rakenteita ja ergonomiaa. 4 s. 4,35 Kevytöljylämmitysjärjestelmän hoito ja huolto LVI , KH Ohjekortissa selvitetään rakennusten kevytöljylämmitysjärjestelmän hoitoa ja huoltoa. Ohjeessa esitetään energiatehokkaan ja toimintavarman lämmittämisen perusteita ja opastetaan siihen liittyvien havaintojen tekemiseen. Siinä selvitetään myös öljyn varastointiin liittyviä turvallisuusasioita. Ohje on tarkoitettu hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille sekä kevytöljylaitteiden käyttö- ja huoltohenkilöstölle. 7 s. 6,30 Kevytöljylämmityslaitteiden uusiminen LVI , KH Ohjekortissa käsitellään kevytöljylämmityslaitteiden uusimista. Se on tarkoitettu hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, kiinteistönhuoltoyritysten henkilöstölle sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden päättäjille. Liitteenä on esimerkki kevytöljylämmitysjärjestelmän kuntoarviosta. 8 s. 6,95 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin käyttö = 100 KH X Ohjekortti sisältää ohjeet kustannustason muutoksen (indeksikorjauksen) ja tuottavuuden mittauksen laskentaan. Korttia voidaan käyttää kiinteistön ylläpidon kustannustasovertailuihin ja tuottavuuslaskelmiin eri ajankohtien välillä. 8 s. 6,95 Liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden pesu KH Ohjekortissa esitetään eri aikakausien liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden ja lasijulkisivujen pesutapoja. Ohjeita voidaan soveltaa myös muiden rakennusten ikkunoiden pesuun. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöpäälliköille sekä kiinteistönhoitoyritysten ja ikkunoiden pesua harjoittavien yritysten henkilöstölle. Liitteenä Liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden ja julkisivulasien pesu. Ohjeita tilaajalle. 7 s. 6,30 Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta 2006 RT Tässä RT-ohjekortissa on esitetty luettelo opetusministeriön ja Rakennustietosäätiö RTS:n yhteistyönä liikuntapaikkarakentamista varten laatimista RT- ja LVI-ohjekorteista sekä liikuntapaikkarakentamista käsittelevistä käsikirjoista. 2 s. 3,05 Linjasaneeraus. Tilaajan ohje Ratu G-0294 Tämä ohje on tarkoitettu asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden yllä- ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille ja työryhmille linjasaneerauksen tilaamiseen ja toteutuksen seuraamiseen. Ohjeessa on esitetty linjasaneeraushankkeen keskeiset vaiheet ja toimenpiteet. Tässä ohjeessa linjasaneerauksella tarkoitetaan taloyhtiön vastuualueeseen kuuluvien LVIST-järjestelmien (lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö, teletekniikka) uusimista, korjaamista, laajentamista tai muuta parantavaa toimenpidettä. 18 s. 13,45 Linjasaneeraus. Toteutusohje Ratu G-0295 Linjasaneerauksen toteutusohje on tarkoitettu asuinkerrostalon vesi- ja viemärijärjestelmän sekä liittyvin osin ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmän korjaukseen. Toteutusohjeessa esitellään muutamia tyypillisimpiä linjasaneerauksen toteutustapoja. Linjasaneeraukseen tehdään aina kohdekohtaiset tekniset suunnitelmat. 20 s. 14,75 Patteriverkoston ilmausongelmat kuriin LVI , KH Tämä toimitussihteeri Essi Routasuon kirjoittama tiedonjyvä on julkaistu Suomen Kiinteistölehdessä 1/ s. 3,05 Puupellettilämmitys RT , LVI Ohjekortissa esitetään perustietoja pienkiinteistöjen puupellettilämmityksestä, tarvittavista laitteista, niiden vaatimista tiloista ja muista pellettilämmitysjärjestelmän suunnittelussa huomioon otettavista asioista. Ohjeet soveltuvat kiinteistöihin, joissa pellettilämmitys on päälämmitysmuotona ja lämmityskattilan teho on enintään 30 kw. Niitä voidaan soveltaen käyttää myös peruskorjauskohteiden suunnittelussa. Korvaa ohjekortit RT , LVI s. 6,95 Rakennusten energiatodistusmalli valmis LVI , KH Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat saaneet valmiiksi rakennusten energiatodistusasetuksen todistusmalleineen. Asetusluonnos laitettiin lausunnolle Samalla julkistettiin myös luonnos rakennusten energiatehokkuutta sääteleväksi lainsäädännöksi, josta hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä kevään aikana. 1 s. 2,40 Rakentamisen ajallinen suunnittelu. Ajallisen suunnittelun perusteet Ratu 1216-S Ohje sisältää aikataulusuunnittelun perusteet, menetelmät ja vaiheet perustuen Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään. Ohjeen esimerkkejä ja tehtäviä voidaan hyödyntää aikataulusuunnittelun opiskelussa. Ohje on tarkoitettu opetusmateriaaliksi ajalliseen suunnitteluun sekä herättämään ajatuksia ajallisen suunnittelun ja ohjaamisen menetelmistä. Se soveltuu niin koulujen ja oppilaitoksien opetusmateriaaliksi kuin yritysten omiin aikataulukoulutuksiin ja itseopiskeluun. 24 s. 12,20 Saarni SIT Tässä ohjekortissa selvitetään saarnen tuntomerkit ja lajivariaatiot sekä kerrotaan saarnen ominaisuuksista, saatavuudesta ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Voimakkaan syykuvionsa ansiosta saarni on haluttu huonekalujen valmistusmateriaali. Puusepänteollisuudessa saarnea käytetään etenkin kovalle kulutukselle joutuvissa huonekaluissa kuten pöytätasoissa, tuoleissa ja naulakoissa. Viiluja käytetään koivuvanerin pintaviiluna, lattioissa lautaparketin pinnassa, huonekaluissa ja paneeleissa. 2 s. 3,05 Sisäseinien ja -kattojen tasoitus RT , KH Tässä ohjekortissa esitetään perustietoja sisäseinien ja sisäkattojen tasoituksesta ja tasoitetyöstä. Kortissa annetaan myös ohjeet valmiin tasoitepinnan laadun arvioimiseen ja esitetään valokuvin erilaisia tasoitepintoja. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti tavanomaiseen asuinrakentamiseen, toimistorakentamiseen, liikerakentamiseen ja julkiseen rakentamiseen. Korjausrakentamiseen ohjeita voidaan käyttää soveltuvin osin. 8 s. 6,95 Talousjätevesien käsittely hajaasutusalueilla RT , LVI Ohjekortissa esitellään haja-asutusalueiden asuinkiinteistöillä ja muilla pienillä, vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla kiinteistöillä muodostuvien talousjätevesien käsittelyratkaisuja. Siinä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää myös useamman kiinteistön yhteisenä järjestelmänä ja soveltuvin osin myös loma-asuntojen järjestelminä. 20 s. 14,75 Tammi SIT Ohjekortissa selvitetään metsätammen, valkotammen ja punatammen ominaisuuksia, saatavuutta ja soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Tammea on käytetty huonekalujen, lattioiden ja paneelien valmistusmateriaalina. Sitä käytetään myös ulkokalusteissa ja -rakenteissa, koska sen kestävyys kosteissa ja vaativissa olosuhteissa on erinomainen. 2 s. 3,05 4

5 LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 31, /kesto 34, /vuosi Opiskelijat 15, Irtonumero 7,50 Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 10,50 RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoana Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Locus Vuositilaus 47, Kestotilaus 44, Opiskelijat 13, Irtonumero 6, Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Vuositilaus 45, Kestotilaus 42, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edistäminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS 5

6 KIRJAKAUPAN MUUT UUTUUSTUOTTEET 1-20 kv suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto Tämän suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeiston ja lomakkeiston avulla voidaan suorittaa työkokonaisuuden käyttöönottotarkastus, joka käsittää yleensä myös suurjänniteverkkoon liittyvän osan pienjännitejohdosta. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 16, luvun Tallinna - arkkitehtuuriopas Kirja esittelee Tallinnan 1900-luvun merkittävimmät ja näkyvimmät rakennukset sekä keskeisimmät arkkitehdit. Oppaassa on karttoja sekä uutta ja vanhaa kuvamateriaalia. Viron arkkitehtuurimuseo, 2003 ISBN s. 24,- Aaltopahvista ötökkäoveen - Jokakodin selviytymisopas Kuokkanen Esko Esko Kuokkasen jokakodin niksikirja sisältää työ-, asennus- ja valmistusohjeet yli 500 arkielämässä eteen tulevalle tehtävälle. Ohjeita löytyy verhotankojen asennuksesta taulujen ripustukseen ja tapetinpoistosta ja tapetoinnista palovaroittimen pariston sijoitukseen. Työohjeita havainnollistavat selkeät piirrokset ja tarvikeluettelot. Kustannusyhtiö Teos, 2005 ISBN s. 35,30 Architecture in Japan Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: Hitoshi Abe, Tadao Ando, Jun Aoki, Shigeru Ban, Shuhei Endo, Endoh & Ikeda, Hiroshi Hara, Arata Isozaki, Toyo Ito, Waro Kishi, Kengo Kuma, Fumihiko Maki, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A, Yoshio Taniguchi, Tezuka Architects, Makoto Sei Watanabe, Makoto Yokomizo. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN s. 29,- Architecture in Switzerland Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: Mario Botta, Santiago Calatrava, Aldo Celoria, Jürg Conzett, Deventhèry & Lamunière, Diener + Diener, Eckert & Eckert (e2a), Norman Foster, Fuhrimann + Hächler, Patrick Gartmann, Gigon & Guyer, Herzog & de Meuron, Davide Macullo, Valerio Ogliati, Renzo Piano, Philippe Rahm, Peter Zumthor. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN s. 29,- Architecture in the Netherlands Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: Wiel Arets, Erick van Egeraat, Herman Hertzberger, Meyer en Van Schooten, MvRdV, Neutlings Riedijk, NOX, OMA Rem Koolhaas, NL, Dirk Jan Postel, SeARCH, UN Studio, Koen van Velsen, Rene van Zuuk. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN X 192 s. 29,- Architecture in the United Kingdom Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: David Adjaye, Alsop Architects, Caruso St John Architects, Chetwood Associates, David Chipperfi eld, Edward Cullinan, decoi, Ellis Williams, Eva Jiricna, Foreign Offi ce Architects FOA, Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Zaha Hadid, Michael Hopkins, Eva Jiricna, Richard Rogers. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN s. 29,- Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta Nordman Henrik, Oksa Panu, Karjalainen Antti, Koskinen Heikki Asbesti aiheuttaa monia sairauksia, ja koska altistumisesta sairastumiseen kuluu jopa viisikymmentä vuotta, niin uusia sairastumisia on odotettavissa, vaikka asbestin uuskäyttö kiellettiin jo Altistuneita seurataan työterveyshuolloissa ja työsuhteen loputtua avoterveydenhuollossa. Korvaa aiemmin ilmestyneen työterveyslaitoksen julkaisun Asbesti purku- ja huoltotöissä. Työterveyslaitos, 2006 (Tutkimusraportti 28) ISBN s. 18,- Gunnar Asplund Blundell Jones Peter Erik Gunnar Asplund ( ). This book will be a comprehensive monograph on Asplund, and will include extensive new colour photography, as well as many original drawings. It was produced in collaboration with the archives of the Swedish Architectural Museum in Stockholm. Text; English. Phaidon Press Limited, 2006 ISBN s. 112,- At home in Fiskars Puustinen Sari, Ärrälä Ilkka Opens a door on the way of life in a community of artists and artisans that has grown up in an old factory milieu in the south of Finland. Most of the homes described are old workers accommodation, but there are also a number of new houses designed by well-known Finnish architects. The author have visited about twenty homes and recorded their unique atmosphere in this beautiful, sensuous book of interiors and lifestyle. Text; English. Tammi, 2006 ISBN s. 43,30 Betoni 06 käsikirja Käsikirja sisältää yritysten tuote-, laadunvalvonta ja yhteystiedot, tyyppihyväksytyt tuotteet sekä varmennetut tuoteselosteet ja käyttöselosteet. Lisäksi kirja sisältää alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen yhteystietoja, viimeisimpiä betonirakentamisen suunnittelu- ja rakentamisohjeita sekä tilastoja. Käsikirja rakennuttajille, suunnittelijoille sekä betonituotteiden hankinnasta vastaaville. Suomen Betonitieto Oy, 2006 ISBN s. 18,- Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus 2005 BY 210 Tämä kirja on kooste eri maissa julkaistuista betonirakenteiden käyttöä ja suunnittelua käsittelevien teoksien aihepiiristä sekä kotimaisesta kehityksestä. Se sisältää mm. taustatietoja ja selityksiä RakMK B4 ohjeista ja Eurocode 2:sta. Kirjassa esitellään betonirakenteiden mekaanisen ja fysikaalisen toiminnan periaatteet ja eri maissa käytössä olevat, yleisesti hyväksytyt mekaaniset mallit sekä Eurocode 2:n sisältämät suunnittelusäännöt ja merkintäsymboliikka. Kirja on tarkoitettu rakennesuunnittelijoille, opettajille ja betoniteollisuuden tuotekehittelijöille ja -suunnittelijoille. Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, 2006 (BY 210) ISBN s. 92,- Building simply Schittich Christian, ed. This book presents a challenge, in the face of today s overwhelming range of possibilities: to consider building as a creative prosess, to do justice to the nature and quality of materials, and spesifi cally through an economy of means and resources to express the potential of simplicity. Building simply with wood, loam and steel. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2005 (In Detail) ISBN s. 83,- Case Study Houses Smith Elizabeth A.T The Case Study House program ( ) was an exceptional, innovative event in the history of American architecture and remains to this day unique. The program, which concentrated on the Los Angeles area and oversaw the design of 36 prototype homes, sought to make available plans for modern residences that could be easily and cheaply constructed during the postwar building boom. This compact guide includes all projects featured in our XL version, with over 150 photos and plans and a map of where all houses are or were located. Text; English. Taschen, 2006 ISBN s. 12,- Chinese Design The book has been done in three chapters according to the three main geographical areas - Beijing, Shanghai, and Hong Kong - where most of these projects are located. A fourth chapter covers the architectural projects located in other parts of the Chinese mainland. The basic principle, however, that seemed to infl uence space design in China was related to a number of different philosophies like Confucianism, Taoism or Fengshui. 6

7 Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Developments in Timber Engineering The Swiss Contribution Steurer Anton The development of laminated timber construction and new joining techniques made wood a viable alternative material to steel and concrete, but it was the realisation of a number of awe-inspiring structures in the 1960 s that captured public attention. Although focusing on Switzerland, it also includes numerous international projects either built by Swiss architects and engineers, or with a strong infl uence on the Swiss construction scene. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2006 ISBN s. 69,- Esillä & piilossa - Kodin säilytysratkaisut Fay Martha, Endler Sterbentz Carol, Sterbentz Genevieve, Lappalainen Hilppa, suom. Miten saada koriste-esineet kauniisti esille ja muut tavarat siististi varastoiduiksi? Oivaltavia säilytysratkaisuja ja tilansäästövinkkejä kodin eri huoneisiin sekä luovia ideoita esineiden ja kokoelmien tyylikkääseen esillepanoon. Kirja auttaa ratkomaan sekä uuden asunnon että vanhojen tilojen säilytysongelmia. Lisäksi teos antaa vinkkejä siitä, kuinka erilaisia pikkuesineitä tai vaikkapa kirjoja ja koruja voidaan käyttää kodin tyylin tekijöinä. Runsas nelivärikuvitus. ISBN X 192 s. 52,- Fengshui puutarhassa Hale Gill Havainnollisesti kuvitettu monipuolinen feng shui -kirja tarjoaa yksityiskohtaisia ohjeita aina kukkapenkkien muodoista grillialueen väritykseen asti. Kirjasta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot, joiden avulla onnistut muuttamaan puutarhasi rauhan ja tasapainon tyyssijaksi. Käytännön ohjeita ja vinkkejä, joita voit soveltaa omaan puutarhaasi sekä puutarhasuunnitelmia ja ratkaisuja kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin puutarhoihin. Runsas nelivärikuvitus. PuutarhaKustannus, 2006 ISBN s. 28,- Fieldwork Landscape Architecture Europe Fieldwork presents 42 groundbreaking landscape architecture projects from Dublin to Athens, whose authors have done sensitive fi eldwork, with sensitivity to materials and details, respect for customs and mentalities, and pleasure in the play of their own powers of invention. Text; English. Birkhäuser, 2006 ISBN s. 69,50 Finnish Architecture 0405 Suomen rakennustaiteen museossa välisenä aikana nähtävän Suomen arkkitehtuuria näyttelyn yhteydessä julkaistu englanninkielinen kirja esittelee näyttelykohteet näyttävästi valokuvin ja piirroksin. Sarjassaan toinen yleiskatsaus ajankohtaiseen arkkitehtuuriin esittelee 25 asiantuntijajuryn valitsemaa rakennuskohdetta, jotka edustavat vuosien 2004 ja 2005 huippuarkkitehtuuria. Text; English. Alvar Aalto Academy, Finnish Association of Architects, Museum of Finnish Architecture, 2006 ISBN s. 22,50 Graft and Design Käsi- ja taideteollisuusalan englantia Ahtola Kirsti, Jurvanen Tiina Oppikirja on tarkoitettu englannin kielen opiskeluun käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisessa koulutuksessa. Se soveltuu myös muiden ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Kirjan yhteisissä osioissa käsitellään värejä, muotoja, työturvallisuutta ja työnhakua. Eriytetyt osat soveltuvat mm. puu-, rakennus- ja pintakäsittelyalojen opiskelijoille sekä metalli-, kivi- ja korualojen opiskelijoille. Opetushallitus, 2006 ISBN s. 29,- Infrarakentamisen kustannushallinta. Hanke- ja rakennusosahinnasto. RIL Julkaisun tavoitteena on kuvata infrarakentamisen kustannusten hallinnan teoria ja menetelmät sekä antaa työkalut kustannuslaskennan käytännön tehtäviin painottuen investointivaiheeseen. Tämä ohjeen toinen osa, hanke- ja rakennusosahinnasto, ilmestyy vuosittain hintatiedoiltaan päivitettynä. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2006 (RIL ) ISBN s. 45,- Infrarakentamisen kustannushallinta. Tekstiosa. RIL Julkaisussa kuvataan infrahankkeen (tie, katu, rata, viherrakenteet ja verkostot ym.) kustannusten hallinta teoriatasolla sekä esitellään nyt käyttöön saadut menetelmät investointivaiheen kustannusten hallintaan. Esitetyt menetelmät hyödyntävät käynnissä olevaa Infra- RYL-projektia ja siinä tuotettua uutta yhteistä infra-alan nimikkeistöä ja määrämittausohjetta. Ohje julkaistaan kahtena erillisenä julkaisuna, joista ensimmäinen käsittää ohjeosuuden. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2006 (RIL ) ISBN s. 56,- Kartanoita ja porvariskoteja - Sisustuksia ja tapakulttuuria 1800-luvun Suomessa Koskinen Riitta, Hagelstam Katja Kartanoita ja porvariskoteja Suomessa esittelee luvun interiöörejä ja elämänmenoa. Kirjassa tutustutaan yli kymmeneen aikakauden kotiin, kerrotaan niiden sisustuksessa käytetyistä tyylisuunnista sekä valotetaan samalla myös ajan tapakulttuuria. Runsas nelivärikuvitus. ISBN s. 48,- Kaupunkikuvan muutokset - Suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin Tuomi Timo Millaisiin periaatteisiin ja ihanteisiin suunnittelu pohjautui? Miten uudet asemakaavoitusratkaisut perusteltiin ja millaiseen kaupunkikuvaan niillä pyrittiin? Kirjassa eritellään kaupunkikeskustojen sotien jälkeisten suurten muutosten teoreettista taustaa ja selitetään modernismin kaupunkisuunnittelun ihanteiden syntyä ja kehittymistä. Teoreettisten ratkaisumallien ja todellisuuden kohtaamista tarkastellaan viiden lähtökohdiltaan erilaisen kaupunkikeskustan avulla: Helsinki, kivikaupunki Lahti, pommituksissa vaurioitunut Oulu, puukaupunki Joensuu sekä kokonaan uusi Tapiolan keskusta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (SKS Toimituksia 1046) ISBN s. 29,- Kiinteistön puhelinjärjestelmät ja yhteydet ST-käsikirja 14 Hovatta Tauno, päätoim. Kirjaan on koottu kiinteistöjen puhelinjärjestelmien ja - yhteyksien keskeiset perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Kirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, konsulteille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, teleoperaattoreille ja laitetoimittajien henkilöstölle sekä puhelinjärjestelmien ja telepäätelaitteiden hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja soveltuu käytettäväksi myös opetustarkoituksiin. 3. uusittu painos Sähkötieto ry Sähköinfo Oy, 2006 (ST-käsikirja 14) ISBN s. 65,90 Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2006 Nevala Tapio, Palo Marianne, Sirén Mauri Kirja on välttämätön työkalu kiinteistönvälittäjälle ja vuokrahuoneen välittäjälle sekä muille asunto- ja kiinteistökaupan ammattilaisille. Vuoden 2006 painoksen sisältöä on tarkistettu ja täydennetty ottamalla huomioon uutta lainsäädäntöä sekä uutta oikeuskäytäntöä. Keskeisimmät muutokset liittyvät asuntokauppalakiin, jonka laaja uudistus tuli voimaan vuoden 2006 alussa. Suomen Kiinteistönvälittäjäkoulutus Oy, 2006 ISBN s. 120,- Kodin neljä vuodenaikaa Falck Ilkka Aaltonen Inga Monipuolinen kotimainen sisustus- ja ruokakirja esittelee viihtyisää asumista ja tarjoaa tuoreita ideoita juhlien järjestäjälle. Kurkistukset mielenkiintoisiin koteihin antavat hyviä ideoita oman kodin sisustamiseen ja juhlakoristeluihin. Houkuttelevat kuvat innostavat järjestämään ihania vuodenaika- ja teemajuhlia, valmistamaan herkullisia ruokia ja kattamaan kauniisti ja persoonallisesti. Inspiroiva lahjakirja sisustamisesta, ruuanlaitosta ja juhlien järjestämisestä kiinnostuneille. Otava, 2006 ISBN s. 40,- 7

8 Kuviointi- ja koristemaalauksen käsikirja Perinteiset ja uudet koristemaalaustekniikat Skinner Kerry, Latvala Pirjo, kään. Käsikirjassa on 100 erilaista kuviointi- ja koristemaalausmallia, joista jokaisen yhteydessä on selkeä, vaihe vaiheelta etenevä työselostus. Teoksessa esitellään niin öljy-, akryyli- kuin stucco-maalaus, väriympyrä sekä erilaiset maalaustekniikat ootrauksesta marmorointiin ja sabluunan käytöstä väripestyyn pintaan. Mukana on myös harvinaisempia tekniikoita, kuten käärmeennahkaa jäljittelevä kuviomaalaus ja mondrian- tyylisen seinän toteutus. Käsikirja on unelmateos kaikille niille, jotka rakastavat käsillä tekemistä ja joiden koti ei ole koskaan aivan valmis - ainakaan ilman sitä uutta punaista keittiön seinää. ISBN s. 45,- Lato Kero Esa, Taskinen Juha, Kautiainen Risto, Tuovinen Teemu Ladot ovat uhanalainen osa suomalaista maaseutua. Näitä suomalaisen kulttuurimaiseman katoavia kuvia on viime hetkillä tallennettu kirjaan muistutukseksi tuleville polville siitä, miten heiniä ennen niitettiin ja nostettiin seipäille, poljettiin ladossa ja viskattiin suolaa sekaan; miltä tuntui kun lato täyttyi heinistä ja pärekaton naula tapasi pienen polkijan päälaen; kuka haravoi ojanpientareet puuharavalla ja miksi tarvittiin Multikustannus Oy, 2006 ISBN s. 22,- Levitysoppi levy- ja peltisepille Luodetlahti Kalervo, Mäkelä Simo Oppikirja käsittelee kappaleen vaipan piirtämistä alkaen viiva viivalta piirtämisestä, mutta edeten osaamisen ja kokemuksen karttuessa yhä kokonaisvaltaisempiin levityskuviin. Opiskelua pyritään tehostamaan runsaalla kuvituksella sekä kuvien ja tekstin jatkuvalla rinnastuksella. Kirja soveltuu toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen, aikuis- ja täydennyskoulutukseen, Opetushallitus, 2006 ISBN s. 33,- Liikenneturvallisuus kaavoituksessa Julkaisun tavoitteena on tukea työtä turvallisuuden, eheän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön hyväksi. Se on tarkoitettu kaavoittajien, liikennesuunnittelijoiden, alueellisten ympäristökeskusten, kaavaprosesseihin osallistuvien viranomaisten ja muiden osallisten käyttöön. Liikenneratkaisujen vaikutusarviointia varten julkaisussa esitetään tarkistuslistat, joiden kysymykset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Ympäristöministeriö Edita Publishing Oy, 2006 (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006) ISBN s. 17,- Luxury Hotels - SPA & Wellness Farameh Patrice, Kunz Martin Nicholas An indispensable guide to a select collection of luxury spa and wellness hotels. At these luxury hostelries, you will receive the levels of comfort and convenience you d expect from the fi nest hotels, but you will also feel revitalized thanks to their emphasis on relaxation and wellness. Text; English, Italian, Spanish, German, French. teneues, 2006 ISBN s. 54,- Maanvastaisten alapohjarakenteiden lämpö ja kosteus Leivo Virpi, Rantala Jukka Kirja käy läpi maanvastaisiin alapohjarakenteisiin liittyvät rakennusfysiikan nyrkkisäännöt. Lisäksi selitetään yksinkertaisin esimerkein tärkeimmät seikat, jotka on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa. Selkeäsanainen perusteos sopii niin oppilaitosten, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan kuin työmaan käyttöön. Rakennusteollisuuden kustannus RTK Oy, 2006 ISBN s. 42,15 Mariankatu 3 - Vanha tulli- ja pakkahuoneen historiaa Mannila Maarit Mariankatu 3 kuvaa rakennuksen historiaa 1750-luvulla aloitetusta suunnittelusta nykyisyyteen asti. Kirja sisältää runsaasti arkistotutkimuksiin perustuvaa tietoa rakentamisen yksityiskohdista, kuten rakentajista ja rakennusaineista sekä rakennuksen käyttötavoista ja käyttäjistä eri aikoina. Kirjassa julkaistaan myös aikaisemmin tuntemattomia, arkkitehtuurihistoriallisesti kiinnostavia rakennus- ja muutospiirustuksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingin kaupungin museo, 2006 (SKS:n toimituksia (SKST) 1050) ISBN s. 32,- Mariankatu viisi ja seitsemän - Taloutta, kulttuuria, politiikkaa ja rakennustaidetta Suvanto Pekka Mariankatu viisi on Carl Ludwig Engelin koulukunnan tyylipuhdas klassinen luomus ja Mariankatu seitsemän rakennustaiteen uudesta murroskaudesta vaikutuksia saaneen arkkitehti Georg Theodor Chiewitzin viimeinen työ. Kirja on ennen kaikkea kertomus Borgströmien merkittävästä kulttuuri- ja taloussuvusta, mutta talojen vaiheisiin liittyvät myös esimerkiksi seuraavat henkilöt: J. L. Runeberg, Z. Topelius, J. V. Snellman, Eugen Schauman ja C. G. E. Mannerheim. Teos palkittiin vuoden 2002 kauneimpana kirjana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006 (SKS:n toimituksia (SKST) 888) ISBN s. 39,- Moleskine Cahiers Pocket Plain Journals (Set of 3) Set of 3 Plain Journals. Each containing 64 plain pages, last 16 sheets detachable. The history of the Moleskine is inside. Acid-free paper, inner pocket, size 9 x 14 cm. Moleskine, 2006 ISBN s. 6,- Mökkielämää Loma-asukkaan opas Pukkila Hanna Jokaisen mökkiläisen tietopaketti takaa rennon ja huolettoman mökkiloman! Mitä on muistettava mökkiä hankkiessa, miten mökkielämään varaudutaan, kuinka mökkiä hoidetaan ja paljon muita hyödyllisiä neuvoja. Kirja on erinomainen lahja mökin ostoa tai vuokrausta harkitsevalle sekä tarpeellinen opas kaikille, jotka haluavat mökkeillä rennosti ilman huolia. Helmi, 2006 ISBN s. 16,- New fireplace design This book presents designs of both wood and gas fuelled fi replaces, chimenys and heaters, made from a variety of materials and original designs. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 21,- Olohuoneet Tyyliä ja tunnelmaa oleskelutiloihin Schwartz Bonnie, Leino Pirkko, suom. Kirja perehdyttää sisustamisen perusasioihin ja auttaa niin uuden kodin kalustajaa kuin vanhan uudistajaa löytämään sopivan tyylin ja toimivat ratkaisut. Yli 250 valokuvaa, jotka havainnollistavat yksityiskohtien suunnittelun värien käytöstä kalusteiden valintaan sekä viherkasvien ja koriste-esineiden sijoitteluun. Korkeatasoinen nelivärikuvitus. ISBN s. 52,- Organisaatiokäyttäytymisen perusteet Hautala Taru, Lämsä Anna-Maija Organisaatiokäyttäytymisen perusteet on alansa perusoppikirja, joka on tarkoitettu ammatti- ja tiedekorkeakoulujen kurssikirjaksi. Se on suunniteltu organisaatiokäyttäytymisen, työyhteisöasioiden, työ- ja organisaatiopsykologian, esimiestaitojen sekä henkilöstöjohtamisen opintoihin. Kirja soveltuu erinomaisesti myös työelämän henkilöstö- ja täydennyskoulutukseen. 2. painos Edita Publishing Oy, 2005 ISBN s. 37,90 Pieni majakirja Meskanen Pihla Pieni majakirja esittelee kahdeksan majatyyppiä eri puolilta maailmaa. Antonia Ringbomin piirrokset näyttävät vaihe vaiheelta, miten mm. tiipiin, kodan, jurtan, beduiiniteltan, kaislamajan ja puumajan voi itse rakentaa. Lisäksi kirjassa on ohjeet mm olki- ja pärekattoon. Pieni majakirja pohjautuu Arkkitehtuurikoulu Arkin majanrakennusleireillä yli kymmenen vuoden aikana saatuihin kokemuksiin. Pihla Meskanen yksi Arkin kolmesta perustajajäsenestä ja ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä majaleirejä alusta asti. Hän on saanut mm Rakennustietosäätiön jakaman Pietilä-palkinnon arkkitehtuurikasvatuksen edistämisestä Suomessa. Syksyllä 2005 hänelle myönnettiin lastenkulttuurin valtionpalkinto. Tammi, 2006 ISBN s. 22,30 Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Kilpeläinen Mikko, Hekkanen Martti, Seppälä Pekka, Riippa Tommi Julkaisun avulla ympäristöministeriö haluaa tarjota pientalon rakennuttajille ja heidän suunnittelijoille ja muille 8

9 yhteistyökumppaneille konkreettisen apuvälineen pientalohankkeen teknisen laadun hallintaan. Oppaassa esitetään joukko yksinkertaisia ja helppoja valintakysymyksiä, joihin vastaamalla kyllä tai ei pientalorakennuttaja itse voi ohjata hankkeensa kosteudenkestävyyden, sisäilmaston laadun, energiankulutuksen ja ympäristövaikutukset haluamalleen tasolle. Ympäristöministeriö Edita Publishing Oy, 2006 (Ympäristöopas) ISBN s. 22,- Pientalon teleasennukset Ristilä Juha, Kovalainen Sulo, päätoim. Julkaisussa annetaan käytännön ohjeita pientalojen yleisimpien tele- ja turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Julkaisusta on hyötyä sähköurakoitsijoille, jotka tekevät sähköistysten ohella myös teleja turvallisuusjärjestelmien toteutuksia omakoti- ja rivitaloihin. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 16,20 Pihoja ihmisille Kivikorttelien vihreät keitaat Mansikka Mikko Kirjassa käydään läpi kaupunkipihojen historiaa ja uusia, ekologisia suunnitteluperiaatteita sekä annetaan ohjeita onnistuneen pihahankkeen valmisteluun ja läpiviemiseen. Kirja on suunnattu erityisesti taloyhtiöille, asukasyhdistyksille ja kaikille kaupunkipihojen elävöittämisestä kiinnostuneille. Multikustannus, 2006 ISBN s. 42,- Puutalon runkotyöt Talonrakentajan käsikirja 1 Puutalon runkotyöt -kirja käsittelee yksityiskohtaisesti, vaihe vaiheelta, perinteisen puurunkoisen pientalon rakentamisen perustuksista vesikattoon ja lämpöeristettyyn runkoon sekä valmiiseen ulkoverhoukseen, vaiheeseen, jossa lämmitys voidaan aloittaa ja siirtyä sisätiloihin. Kirja on tarkoitettu ammatilliseen perusopetukseen sekä omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen opastukseen. 12. uudistettu painos Rakentajan Tietokirjat, 2006 (Talonrakentajan käsikirja 1) ISBN s. 26,- Puutarhan valotyöt Engstrand Kerstin Kirja esittelee sisääntulojen, pihakäytävien, julkisivujen, terassien, ja pihamaan valaistusta. Siinä on esitelty niin kesän kuin syksyn ja talvenkin valot. Kirja opastaa, miten kynttilöiden, valosarjojen ja kuituoptiikan avulla voi luoda puutarhaan juhlatunnelmaa. Atena, 2006 ISBN s. 35,- Rakas mökki - Ideoita ja unelmia Bagge Paula Suomalaisen mökkikansan juuret ovat pienissä, punamullalla maalatuissa torpissa ja syvällä luonnossa. Tämän kirjan persoonalliset olopaikat, hauskat sisustusratkaisut ja rakastettava mökkitunnelma luotiin vähällä rahalla, pienillä ideoilla ja suurilla unelmilla. Multikustannus, 2006 ISBN X 197 s. 35,50 Rakennusopin tietokirja Keinänen W Rakennusopin tietokirja on suomalaisen rakennusperinteen oppikirja, josta monet alan ammattilaiset ja omin päin nikkaroineet rakentajat opiskelivat viime vuosisadan alkupuolella niin perustustöiden, kivi- ja puurakenteiden, muurauksen ja rappauksen kuin katon kattauksen tekniikat. Piirroskuvitus esittelee yksityiskohtaisesti kaikki rakentamisen osa-alueet paalutuksesta puuliitoksiin ja erilaisiin ovi-, ikkuna- ja kattotuolimalleihin. 6. painos ISBN s. 27,- RUM en bok om arkitektur och samhällsplanering Hägerström Sofie, Schulman Vera Boken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefi nnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen. Boken riktar sig i första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet, men den lämpar sig också för den grundläggande yrkesutbildningen, bildkonstskolor och för alla som är intresserade av arkitektur. På lågstadiet är boken närmast avsedd för lärarna; för eleverna på lågstadiet passar övningarna på nätet. Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Svensk tekst. Opetushallitus, 2006 ISBN s. 32,50 Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen opas ja asiakirjamalli + CD Eklund Petrik Tämän oppaan avulla on helppoa laatia yrityksen räjähdyssuojausasiakirja. Asiakirja on laadittava sellaisia tiloja varten, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta siinä määrin, että erityiset suojelutoimenpiteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi ovat tarpeen. Velvollisuus huolehtia räjähdyssuojausasiakirjan laatimisesta kuuluu työnantajalle, ja asiakirja on laadittava ennen mahdollisen vaaraa aiheuttavan työn aloittamista. Kirjan mukana olevalle CD-romille on koottu työkalut asiakirjan laatimisprojektin läpiviemiseen. Edita Publishing Oy, 2006 ISBN Sisältää CD -levykkeen. 59 s. 68,- Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeet Luhtanen Raimo, toim. Julkaisu sisältää räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeiden ja turvallisuusmääräysten lisäksi panostajalain ja asetuksen panostajien pätevyyskirjoista, kirjan myöntävästä viranomaisesta ja vaadittavasta koulutuksesta sekä asetuksen räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta. Edita Publishing Oy, 2006 (Lakikokoelma 2006) ISBN s. 20,- Scandinavian design Fiell Charlotte, Fiell Peter TASCHEN s 25th anniversary - Special edition. Packed as tight as herring with design companies and artists from 1900 to the present. Scandinavian furniture, glass, ceramics, textiles, jewerly, metal ware, and industrial design from Aalto to Wirkkala. The book s introduction provides and overview of the evolution of Scandinavian design over the past century and highlights the similarities and differences in approach between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Text; English. Taschen, 2005 ISBN s. 37,- Single Family Houses-In Detail Schittich Christian, ed. Fully revised and expanded second edition. Perhaps more than any other fi eld in architecture, the private house has witnessed tremendous changes in recent years and not only with regard to user needs. Each of 22 houses is presented in detail from the foundation to the roof, illustrated with sequential sections. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2005 (In Detail) ISBN X 192 s. 83,- Sisusta ranskalaiseen tapaan Clifton-Mogg Caroline, Latvala Pirjo, suom. Kirja johdattaa lukijansa ranskalaisen talonpoikaistyylin perusteisiin. Se esittelee rennon ja romanttisen tyylin elementit sekä moninaiset tavat luoda niistä viihtyisä kokonaisuus. Ranskalaiset kodit, niiden maanläheiset materiaalit, ajan patinoimat huonekalut ja lukuisat vaalean sävyt, ovat ehtymättömiä unelmien ja innoituksen lähteitä jokaiselle sisustajalle. ISBN s. 42,- Sisustusvinkkejä kodin hankaliin tiloihin Burdon Jane, Mård Taija, suom. Jane Burdon on laatinut erilaisia ongelmatiloja varten kultaiset säännöt, joiden pohjalta lukija voi miettiä oman kotinsa sisustusta. Konkreettisia ratkaisumalleja löytyy herkullisin värikuvin ja kuvatekstein havainnollistetuista esimerkkitapauksista. Paitsi hankalien tilojen sisustamisen avuksi Sisustusvinkkejä sopii myös aivan hyvin toimivien kotienkin ideapankiksi. Karisto, 2006 ISBN s. 35,- 9

10 Sisäilman hyväksi Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun Lahtinen Marjaana, Lappalainen Sanna, Reijula Kari Työympäristö, jossa tekniikka toimii ja ihmiset voivat hyvin, saavutetaan oikean toimintamallin avulla. Sisäilman hyväksi kertoo, kuinka ongelmat ratkotaan suunnitelmallisesti ja hyvästä viestinnästä huolehtien. Malli perustuu tutkimustietoon ja kokemukseen, jonka Työterveyslaitoksen tutkijat ovat saaneet ratkoessaan sisäilmaongelmia sadoilla työpaikoilla. Opas soveltuu erinomaisesti työkaluksi työsuojelun, työterveyshuollon ja kiinteistöhallinnan ammattilaisille. Työterveyslaitos, 2006 ISBN s. 23,- Situation KCAP - Architects and Planners - Kees Christiaanse, Han van den Born, Ruurd Gietema, Irma van Oort The Dutch architect and urban planner Kees Christiaanse and his bureau KCAP conceive and realize exceptional concepts and designs in the fi elds of urban planning and architecture, and at the interface between the two. KCAP s broad fi eld of work includes large-scale urban and landscape planning, complex inner city transformations and designing buildings. Text; English. Nai Publishers, 2006 ISBN s. 59,- Stadium Design Nowadays, stadia are not only simply sporting sites, but also act as tourist attractions, distinguishing features and gathering place for clubs. In the following, various solutions of modern stadia design are presented. 32 projects are introduced, they are catching the eyes because of an extraordinary architecture. Included are all 12 stadiums which are scene of the soccer world championship Plans and sketches will be enclosed to every project. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 175 vuotta Finska Litteratursällskapet 175 år Finnish Literature Society 175 years Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlavuoden kirja on viehättävä kuvateos esittelee piirroksin SKS:n tiloja. Seura on toiminut Helsingin Kruununhaassa Hallituskatu 1: ssä arkkitehti, vapaaherra Sebastian Gripenbergin suunnittelemassa uusrenessanssitalossa sen valmistumisvuodesta 1890 lähtien. Nykyään Seuran osastoja ja toimintoja on useassa eri osoitteessa. Teksti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006 (SKS:n toimituksia (SKST) 1062) ISBN s. 22,- Suomen rakennustaiteen museo Finlands Arkitekturmuseum Museum of Finnish Architecture Suomen rakennustaiteen museo on maailman vanhimpia arkkitehtuuriin erikoistuneita museoita. Täyttäessään tänä vuonna 50 vuotta museo on julkaissut juhlakirjan. Historiikkiosan kirjoittaja on Eija Rauske. Sitä täydentää liiteosan näyttely-, julkaisu-, henkilökuntaluettelo sekä tiedot luottamuselimistä. Juhlaesseen on kirjoittanut arkkitehti Juhani Pallasmaa. Artikkeliosan muut kirjoittajat ovat Severi Blomstedt, Timo Tuomi ja Timo Keinänen. Petra Ceferinin artikkeli käsittelee Suomi-brändin syntyä ja museon osuutta siinä. Teksti suomen-, ruotsinja englanninkielellä. Suomen rakennustaiteen museo, 2006 ISBN s. 49,50 Suomi-Saksa tekniikan ja kaupan sanakirja Talvitie Jyrki K Sanakirjan kolmas tarkistettu ja laajennettu laitos sisältää noin hakusanaa ja noin vastinetta tekniikan ja kaupan eri aloilta. 3. tarkistettu laitos. ISBN s. 160,- Sähköasennukset 1 Tiainen Esa, päätoim. Uudistettaessa kirjasarjaa on otettu huomioon standardeissa, lähinnä standardisarjassa SFS 6000, tapahtuneet muutokset, viranomaisvaatimusten muutokset sekä asennuskäytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset muutokset. Kirja on tarkoitettu sekä sähköalan ammattilaisten käsikirjaksi että rakennusten sähköasennuksia käsitteleväksi perusoppikirjaksi sähköalan oppilaitoksiin. 4. uudistettu painos Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 70,20 Sähkötyöturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Kirjaan on koottu sähkötyöturvallisuusasioita, joiden tulee olla aina kunnossa järjestettäessä sähkötöiksi lueteltavien töiden opiskelua oppilaitoksesta, opintoalasta tai koulutusohjemasta riippumatta. Kirjan sisältö kattaa toimintaympäristön, tilat, laitteet sekä kouluttajien ja koulutettavien sähkötyöturvallisuuden tiedollisen ja taidollisen osaamisen. Kirja on tarkoitettu mm. oppilaitosten johdon, osastonjohtajien ja opetustilojen kunnosta vastaavien henkilöiden avuksi sähkötyöturvallisuusvastuiden asianmukaisessa hoitamisessa. Opas soveltuu myös sähkötöitä tekevien sähkötyöturvallisuuskoulutukseen. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 35,65 The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture Travel edition The pocket-sized The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Travel Edition is the essential companion to The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Comprehensive Edition. Weighing in at less than a twentieth of its ground-breaking predecessor, it documents the same 1,052 best buildings since 1998, 75 countries - this time with additional maps, an address and telephone number and an indication of whether each building can be visited and if an appointment is necessary. Pocket size 16 x 11cm. Phaidon Press Limited, 2005 ISBN s. 26,- Tuotelehti Teräsbetoninen lyöntipaalu Tuotelehdessä kuvataan Lyöntipaalutusohjeiden LPO ja standardin SFS-EN mukaiset paalutusluokan II ja IB teräsbetoniset lyöntipaalut poikkileikkaukseltaan 250x250, 300x300 ja 350x350(mm2). Tämä tuotelehti korvaa Rakennustuoteteollisuuden tuotelehden: Teräsbetoninen lyöntipaalu Rakennusteollisuus RT Suomen Betonitieto Oy, 2005 ISBN s. 7,- Työelämän lait 2006 Luhtanen Raimo, toim. Teos sisältää keskeisen työlainsäädännön tiiviissä muodossa mm seuraavat aihealueet;. työsopimus, yhteistoiminta, tasa-arvo ja yksityisyys, työaika ja vuosiloma sekä työturvallisuus ja sen valvonta. Lisäksi terveyshuolto, ammattitaudit ja tapaturmavakuutus sekä nuoret työntekijät. Kirjan avulla ratkaiset lain vaatiman säädösten nähtävänä pidon. Edita Publishing Oy, 2006 (Työsuhdekirjasto) ISBN s. 28,- Työpaikan lakikirja 2006 Luhtanen Raimo, toim. Työpaikan lakikirja tarjoaa aina ajantasaisen ja kattavan tiedon työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Vuonna 2006 teos sisältää uutuutena asiantuntijan kirjoittamat lainsäädännön kommentoidut osuudet. Näin lakitekstin tulkinta ja säädösten soveltaminen käytäntöön on kirjan käyttäjälle entistä helpompaa. Työpaikan lakikirjan sisältö on ryhmitelty johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi, ja laaja asiahakemisto takaa tarvitsemasi tiedon löytymisen. 23. laajennettu painos Edita Publishing Oy, 2006 (Työsuhdekirjasto) ISBN s. 72,- Työsuojeluvastuuopas Hietala Harri, Kaivanto Keijo, Kuikko Tapio Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta. Teoksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: työsuojeluvastuun määräytyminen, rikosoikeudellinen vastuu sekä vahingonkorvaus, työnantajan huolehtimisvelvoite, työntekijän velvollisuudet, erityistilanteiden vastuut, työnantajan työsuojelutehtävät. Lisäksi kirjassa tarkastellaan työsuojeluvastuun jakautumista yrityksen sisällä, työturvallisuuslain keskeisiä säännöksiä sekä viranomaisorganisaatiota. Talentum, 2006 ISBN X 219 s. 62,- Työturvallisuus ja sen valvonta Kuikko Tapio Kirja on selkeä yleisesitys vuoden 2003 alusta voimaan tulleesta työturvallisuuslaista ja mm. sen valvontaa sekä työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskevasta, voimaan tulevasta työsuojelun valvontalaista. Kirjassa selostetaan työturvallisuuslain ja työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskevien lakien sisältöä. Kirjassa käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat työturvallisuudesta huolehtiminen työpaikalla, työsuojelulainsäädännön valvonta sekä työnantajan ja 10

11 työntekijöiden välinen yhteistoiminta. Talentum, 2006 ISBN s. 58,- Unelmapiha - Suunnittele ja toteuta Helling Olle Kirja opastaa oman pihan suunnittelussa ja rakentamisessa. Siinä esitellään kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia mallipihoja. Kirjasta löytyy niin toteutus kuin pihan hoitoohjeet. Kirja sisältää runsaasti havainnollisia kuva- ja piirrosesimerkkejä. Kohteet ovat käytännön esimerkkejä tavallisista suomalaisista pihoista. Kirjasta löytyy tietoa ja ideoita niin alan harrastajille sekä alan ammattilaisille kuin myös alan opiskelijoille. Runsas kuvitus, yli 50 esimerkkiä. 2. täydennetty painos Viherympäristöliitto ry, 2006 (VYL -julkaisu 26) ISBN s. 37,- Viihtyisiä ja valoisia koteja sia. Vahva elämän tuntu on jokaisessa läsnä. Niissä on luovia ja luontevia, pelkistettyjä mutta persoonallisia sisustusratkaisuja. Yli 200 valokuvin esitellään niin laajemmat sisustuskokonaisuudet kuin pienet ihanat yksityiskohdat. Jokaisen esiteltävän asunnon kohdalla annetaan myös sen henkeen sopiva ruoka- tai juomaohje. ISBN s. 42,- Yliaallot ja kompensointi Kirja on tarkoitettu jakeluverkkoon liitettävien kuluttajien laitteistojen kompensointikysymysten perustietolähteeksi. Nykyisin elektronisten laitteiden synnyttämät yliaallot aiheuttavat häiriöitä. Siksi kirjassa käsitellään myös yliaaltojen aiheuttamia ongelmia. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN X 120 s. 48,60 Ympäristö ja rakentaminen 2006 Kärkkäinen Kalle, toim. Kattava lakikokoelma, johon on koottu keskeisiltä osiltaan Suomen kansallinen ympäristö- ja rakennuslainsäädäntö. Ympäristölainsäädännön osalta kirjassa ovat Elmquist Dorrit Wolfgang Birgitta, Kivelä Päivi, suom. Tutustu 14 tyylikkääseen ja tunnelmalliseen kotiin, jotka ovat hengeltään samanlaisia mutta ilmeeltään erilaimuun muassa ympäristön- ja luonnonsuojeluun, ympäristövaikutusten arviointiin, ympäristövahinkoihin, vesija kemikaalilainsäädäntöön sekä päästökauppaan ja liittyvät säädökset. Rakentamislainsäädännön osalta kirjaan on otettu kiinteistöjä, teitä ja kaavoitusta koskevat sekä maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat säädökset. Myös ympäristöviranomaisia ja -hallintoa koskevat säädökset ovat mukana. Kirja on hyödyllinen ympäristöasioiden ja rakentamisen parissa työskenteleville, sekä yksityisille että viranomaisille. Edita Publishing Oy, 2006 ISBN X 1234 s. 72,- Young Designers Americas This book presents 61 projects from the Young Designers Americas to celebrate the diversity of the ideas and the designers of the American countries. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Kuva Topi Tuominen, kirjasta HUVILOITA JA SAUN0JA Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit ti la ta niitä soittamalla pu he lin pal ve luum me, tilaus kupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Kortistojen ylläpitoa ja osoitteita koskevissa asioissa si nua pal ve lee Marja-Terttu Posa, puh Sähköisten tuotteiden käytössä ja hyödyntämisessä opastaa Erja Vähä-Nikkilä, puh , Tutustu uusittuihin nettisivuihimme Verkkokaupassa yli 4000 tuotetta osta ja maksa netissä! Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 18, ti-pe 9 17, la suljettu Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. TLH/9.2006/11 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN laskulla postiennakolla LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat 22 %. Toimituskulut alkaen 7,80. Tilaaja Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION RAKENNUSTIETO EDISTÄÄ HYVÄÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖNPITOTAPAA RAKENNUSTIETO-yhteisön muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Lähdetään ratkomaan ensimmäistä: Kaksi haastetta: 1) Alueen osat ovat erilaisia. Yksiselitteisiä ohjeita

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö TALKOOVUOSI 2015 Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö Talkootyömaiden eteneminen 2010 2011 2012-2013 2014 2015 Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen RIL 248-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen 2 RIL 248-2013 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI:

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Julkisivukorjaukset-työpaja VTT 25.5.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50%

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Jyväskylä 11.12.2017 Jaana Matilainen> Jyväskylä> 11.12.2017 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa 31.5.2016 MIKÄ? Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille. Lisäksi ohje toimii taustatietona

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus

Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Keijupuisto 27.1.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve

Lisätiedot

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA O T A N I E M I JUHANI KARANKA H E L S I N K I JUHANI KARANKA M E R I H A K A JUHANI

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 NUORET RAKSALLE Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012 Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 Rakentamista on kaikkialla Yksi ala Rakennusalan ammatit Kirvesmies Muurari Elementtiasentaja LVI-asentaja

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa RIL 258-2011 Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa 2 RIL 258-2011 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

LINE. Uusi ylellinen takka - jalustojen suunnittelu Two Designers signaturen kanssa.

LINE. Uusi ylellinen takka - jalustojen suunnittelu Two Designers signaturen kanssa. LINE Uusi ylellinen takka - jalustojen suunnittelu Two Designers signaturen kanssa. Pitkänlinjan tulisijavalmistaja Bodart & Gonay tuo markkinoille takkasydänmallistot, jotka ovat yhtä helppoja asentaa

Lisätiedot

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus Tervetuloa RIL 267-2015 Käyttäjälähtöinen älyrakennus - suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito Julkistamistilaisuus 29.9.2014 klo 14.00-16.30 RIL, Lapinlahdenkatu 1 B OHJELMA 14.00 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta,

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 5.2. - 11.3.2015

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 5.2. - 11.3.2015 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 11.3.2015 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 5.2. - 11.3.2015 02 Kirjastotoimi 02 HAASIO Haasio, Ari Löydä! :

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry LVI-koulutus 2018 tilaisuus,

Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry LVI-koulutus 2018 tilaisuus, Talotekniikan oppaat uudistettujen rakentamismääräysten tueksi Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus ry LVI-koulutus 2018 tilaisuus, Talotekniikka on joukko asioita, joilla helpotetaan arkipäivän olemista.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot