Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa."

Transkriptio

1 I R J A K A U PA N K s y k s y SYKSY 2006 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon julkaisuista. Lehteen on koottu sekä ammattitietoa että kodinrakentajan oppaita. Toivomme että löydät tietoa työhösi ja harrastuksiisi. Kirjalahjalla voit myös muistaa ystävää tai liikekumppaniasi. Lisää julkaisuja RAKENNUSTIEDON UUTUUSKIRJOJA Kerrostalot Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen Petri Neuvonen, toim. Kerrostalot kirjaan on koottu tiivistetyssä muodossa 120 vuotta suomalaista arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa. Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti eri aikakausien asuintalojen rakenteita, rakennusmateriaaleja ja LVIS-tekniikkaa. Teema-artikkeleissa on tietoa yleisimpien rakennusosien ja teknisten järjestelmien ylläpitoon ja korjaamiseen. Upeasti kuvitettu, havainnollinen käsikirja suunnittelijoille, rakennuttajille, isännöitsijöille, osakkaille sekä kaikille asuinkerrostalojen arkkitehtuurista, rakenteista, rakennusmateriaaleista, teknisistä järjestelmistä ja korjaamisesta tietoa kaipaaville. Teos sopii myös rakennusalan oppikirjaksi. Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustekniikan keskus -säätiö, Museovirasto ISBN-13: ISBN-10: s. 75,- Huviloita ja saunoja Harri Hautajärvi Kirja johdattaa lukijan meren rannoille ja saaristoon, Järvi-Suomeen ja pohjoisen tuntureille, 44 kesähuvilaan, - mökkiin ja saunaan. Arkkitehti-lehden päätoimittaja, arkkitehti Harri Hautajärvi on valinnut kirjan kohteet; ne ovat yksilöllisesti paikkaansa suunniteltuja ja kiinnostavasti toisistaan poikkeavia, pienistä hirsimökeistä ylellisiin huviloihin Kukin kohde esitellään valokuvin, piirroksin ja suunnittelijoiden omin esittelytekstein. Hautajärvi kertoo kahdessa artikkelissaan suomalaisen huvila-arkkitehtuurin ja -elämän historiasta ja nykyisistä suuntauksista sekä saunakulttuurista. Samalla hän luo katsauksen kestävän kehityksen haasteisiin tulevaisuuden loma-asuntorakentamisessa. Kirja on tarkoitettu kaikille kesähuviloista, mökeistä ja saunoista kiinnostuneille, niiden omistajille, niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Kirjaa on saatavana myös englanninkielisenä Villas and Saunas in Finland. ISBN-13: ISBN-10: s. 44,- Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa Marja Straver-Nevalainen Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa. Sen tavoitteena on innostaa suomalaisia suunnittelijoita ja vaikuttajia kehittämään uusia kaavoituksen ja asumisen ratkaisuja. Alankomaiden käytäntöihin on hyödyllistä tutustua, sillä siellä on saavutettu tehokkaalla rakentamisella hyvää asumisen ympäristöä. Runsaasti kuvitettu kirja on mielenkiintoinen tietolähde muillekin asuinympäristön suunnittelusta ja Alankomaiden arkkitehtuurista kiinnostuneille. Kirjan alkuosassa käsitellään tiiviin kaupunkiasumisen kehityskaarta vuosisadan ajalta ja kuvataan seikkaperäisesti nykyistä hollantilaista asuinalue- ja asuntosuunnittelukäytäntöä. Loppuosa esittelee yhdeksään päätyyppiin jaotellut asuinympäristöesimerkit. Ympäristöministeriö ISBN-13: ISBN-10: s. 36,- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet InfraRYL käsikirjassa luodaan ensimmäistä kertaa infra-alalle yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Julkaisu sisältää infrarakentamisessa sovellettavan hyvän rakennustavan. Infra- RYL otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa InfraRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen määräykset voimaan hankkeessa. Teos sisältää kaksi selkeää kokonaisuutta: väyliä koskevat toimivuusvaatimukset sekä maa-, pohja-, kallio- ja päällysrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Toimivuusvaatimukset kuvaavat rakenteiden ja niiden osien käytön aikaiset vaatimukset johdonmukaisesti. Voit käyttää niitä rakenteiden suunnitteluperusteena uusien rakenteiden toteutuksessa sekä esimerkiksi toimenpiderajoina arvioidessasi kunnostustai korjaustarpeita. Tekniset vaatimukset on jäsennetty kätevästi yhteisen nimikkeistön mukaan. Teos korvaa eri toimijoiden omat työselostukset. Välttämätön työväline kaikille infra-alan rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille. (Sisältyy RT-kortistoon, CD-kortistoon cd:llä) Rakennustietosäätiö RTS (InfraRYL 2006) ISBN s. 160,- INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje Infra nimikkeistöjärjestelmässä infra-alalle luodaan ensimmäistä kertaa yhtenäinen ja yhteinen nimikkeistö, joka mahdollistaa yleisten laatuvaatimus- ja kustannusjärjestelmien laatimisen sekä avoimen tuotetietomallin luonnin. Nimikkeistöjärjestelmä yhtenäistää infraalan käsitteistön. Tämä julkaisu sisältää rakennusosa- ja hankenimikkeistön sekä sen pohjalta laaditun määrämittausohjeen. Se on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelu-, rakennuttamis- ja tuotantovaiheissa välitettäessä osapuolten kesken hanketta koskevia tietoja. Määrämittausohjetta käytetään mallinnettaessa suunnitelmaa kustannusten hallintaa ja tuotannon ohjausta varten. Mittausohjeet ovat hankkeen osapuolten välinen sopimus määrien toteamiseksi. Rakennustietosäätiö RTS (InfraRYL 2006) ISBN-13: ISBN-10: s. 34,-

2 Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet Hannu Penttilä, Sampsa Nissinen, Seppo Niemioja Tuotemallintaminen on kokonaisvaltainen tapa hallita rakennushankkeen tietoja digitaalisessa muodossa. Tuotemallin avulla kaikki rakennusten suunnittelussa, toteuttamisessa, käytössä ja ylläpidossa tarvittava tieto on paremmin hallittavissa ja siirrettävissä nopeasti, reaaliajassa, havainnollisesti ja älykkäässä muodossa. Tämä kirja antaa ohjeita tuotemallin tehokkaaseen hyödyntämiseen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Kirjassa selvitetään yleistajuisesti tuotemallipohjaisen rakennussuunnittelun ja rakennushankkeen periaatteet. Kirjan ohjeet auttavat rakennushankkeen osapuolia yhteisen mallintamistavan määrittämisessä. Kirja soveltuu myös perus- ja jatkokoulutusmateriaaliksi tuotemallipohjaisten työskentely- ja toimintatapojen opettamiseen ja itseopiskeluun. Kirja on osa Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän Pro IT -hankkeen tuloksia. Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö RTS ISBN-13: ISBN-10: s. 24,- Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa Hannu Penttilä, Sampsa Nissinen, Seppo Niemioja Rakennushankkeen tuotemallipohjainen tiedonhallinta kokoaa yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa sekä rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavan tiedon. Tuotemallin avulla voidaan siirtää ja hallita valtava määrä tietoa entistä luotettavammin ja tehokkaammin. Arkkitehti on suunnittelijana keskeisessä roolissa, kun rakennushankkeen tietoja aletaan koota tuotemallimuotoon. Tämä kirja antaa ohjeita tuotemallipohjaiseen tietojen hallintaan käytännön suunnittelutyössä erityisesti arkkitehdin näkökulmasta. Kirja soveltuu myös perus- ja jatkokoulutusmateriaaliksi. Kirja on osa Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän Pro IT - hankkeen tuloksia. Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö RTS ISBN-13: ISBN-10: s. 26,- Malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohtohankkeissa Matti Kruus, Juhani Kiiras, Jarmo Raveala, Arto Saari, Teppo Salmikivi Voiko suunnittelua suunnitella? Perinteisissä kiinteähintaisissa pääurakkamuodoissa suunnittelijat tuottavat lähes kaikki toteutussuunnitelmat ennen rakennustöiden aloitusta. Tällöin hankkeen toteuttajilla ei ole suurta tarvetta vaikuttaa suunnitelmien laatimiseen ja muotoon. Projektinjohtorakentamisessa suunnittelu, hankinta ja rakentaminen limittyvät. Tällöin myös suunnittelu on pakko suunnitella. Nykypäivän rakennushankkeet käynnistetään usein tilanteessa, jossa tilojen ensikäyttäjiä ei tiedetä. Tällaisia rakennushankkeita on sekä yksityisellä että julkisella puolella esimerkiksi kauppakeskukset ja tutkimustilat. SUKE-tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ovat mahdollistaa tilaajan myöhäiset tilapäätökset, hyödyntää projektinjohtototeuttajan osaaminen ja alihankkijoiden ratkaisut sekä parantaa yhteistyötä rakennushankkeen toteutusvaiheessa. Kirjassa esitetyt SUKE-tutkimuksen ratkaisut tuovat helpotusta käytännön rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen sekä alan opetukseen. Kirjan mallit on laadittu projektinjohtorakentamiseen, mutta ne soveltuvat myös muihin toteutusmuotoihin. Esitettyjä malleja voidaan ottaa myös käyttöön osissa, yksi kerrallaan. ISBN-13: ISBN-10: s. 25,- Osakeyhtiö - käytännön käsikirja Matti Norri Osakeyhtiö-käsikirja sisältää perusteellisesti uusitun, voimaan astuneen osakeyhtiölain selityksineen. Kirja sisältää selkeät mallit ja ohjeet lain soveltamiseksi erilaisten osakeyhtiöiden asioiden hoidossa. Perusmallin lisäksi kirjassa on malli yhdenyhtiölle, osakaspariyhtiölle ja harvainyhtiölle. Kirjassa käsitellään yhtiön asiat perustamisesta purkamiseen, esimerkiksi toiminimi, kaupparekisteri, prokura ja yhtiömiehen oikeudet selvitetään tarkasti. Matti Norri lähestyy laajaa asiaa käytännön soveltajan kannalta. Aihekohtaiset sisällysluettelot, asioiden yhteyksiä havainnollistavat kaaviokuvat ja asiahakemisto auttavat löytämään vastaukset lain soveltamisessa ja tulkinnassa esiin tuleviin kysymyksiin. Esimerkit ennakkotapauksista, virallisperustelut ja ylimpien oikeusasteiden ratkaisut selventävät lakitekstiä. Osakeyhtiö on luotettava opas ja käytännön käsikirja jokaiselle osakeyhtiölain ja yritystoiminnan kanssa tekemisissä olevalle. 6. uusittu painos ISBN-13: ISBN-10: s. 145,- Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa Olavi Syrjänen Tässä kirjassa selvitetään maankäyttö- ja rakennuslain osallistumista, vuorovaikutusta ja muutoksenhakua koskevien säännösten sisältöä ja toteutumista käytännön kaavoitustyössä. Oikeustapausesimerkit viime vuosilta valaisevat säännösten toimivuutta. Parhaimmillaan osallistuminen ja vuorovaikutus parantavat lopputulosta ja vähentävät valituksia. Toimivan vuorovaikutuksen esteinä voivat kuitenkin olla puutteellinen tiedottaminen ja osapuolten väliset ristiriidat. Kirjassa analysoidaan kuutta ristiriitaulottuvuutta päättäjien ja kaavan osallisten välillä sekä esitetään parannusehdotuksia valitusten vähentämiseksi. Kirja on tarkoitettu paitsi kaavoittajille ja kunnan päättäjille, myös muille kunnan ja valtion virkamiehille, hallinto-oikeuksien jäsenille, asianajajille, maanomistajille, rakennuttajille sekä jokaiselle asuinympäristöstään kiinnostuneelle kuntalaiselle. Rakennustieto Oy, 2005 ISBN s. 38,- Rakentajain kalenteri 2007, kirja + CD Vuosittain uudistuvassa ammattilaisen hakuteoksessa on suunnittelijoiden tarvitsemia perustietoja, taulukoita, mittoja, laskentamalleja ja kaavoja. Artikkeleissa on ajankohtaista tietoa uusiutuvista rakennusalan säännöksistä ja ohjeista, rakennuttamisesta ja sopimuksista, suunnittelusta, tuotteista ym. Lisäksi kirjassa on tuoreet hinta- ja tarviketiedot. Kalenteri on myös vuosikirja, oppikirja ja henkilöhakemisto, josta löytyvät helposti alan organisaatiot henkilö- ja yhteystietoineen. Osa organisaatio- ja jäsentiedoista on esitetty täydellisemmin CD: llä, josta tieto löytyy helposti ja nopeasti. Asiahakemistojen avulla tietoja löytyy myös edellisistä kalentereista kalenterin uusia aiheita: Rakennusperintö, putkipinnoitukset, Talo nimikkeistö, A1 uudistus - rakennustöiden valvonta, Eurocode 2 - betoninormit 2010, haja-asutusalueiden modernit vesi- ja viemäriratkaisut, henkilötunniste ja kulkulupa, suunnittelukilpailun pelisääntöjen uudistaminen, pientalojen ilmanvaihto ja tiiviys sekä paljon muuta. Lisätietoja 91. painos, ilmestyy marraskuussa ISSN X Kirja n s. + CD 77,-, kestotilauksena 69,- RATU Korjaustöiden laatu KTL 2007 Ratu-käsikirja on tarkoitettu korjaustyömaan suunnitteluun, laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen. Siihen on koottu yleisimpien korjaustyökokonaisuuksien laadunvarmistustoimet helppokäyttöiseen muotoon. Kirja auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään korjausrakentamisen ongelmia hankkeen suunnittelussa ja korjaustyön toteutuksessa. Kirja on jatkoa Rakennustöiden laatu -kirjalle, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna Nämä käsikirjat kokoavat yhteen Ratu-työmenetelmäohjeiden ja RYL 2000:n laatuvaatimukset työn tekemisen näkökulmasta. ISBN-13: ISBN-10: s 32,- Klara.biz 5 uudis- ja korjausrakentaminen Mittaviiva Oy, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Klara.biz 5 Uudis- ja korjausrakentaminen on rakennuskustannusten laskentaohjelma, jolla voit laskea sekä uudis- että korjausrakennushankkeiden kustannuksia. Ohjelma on tarkoitettu kustannuslaskentaan, suunnittelu- ja rakennusvaiheen rakennuskustannusten arviointiin, eri rakenneratkaisujen työ- ja materiaalikustannusten vertailuun, urakkatarjousten laskentaan sekä rakennushankkeen kustannusohjaukseen ja -valvontaan. Klara soveltuu parhaiten omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalokohteiden sekä isojen remontti- ja peruskorjauskohteiden kustannusten laskentaan. Ohjelmaa voivat käyttää uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelijat ja urakoit- 2

3 sijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat. Ohjelma sisältää uudis- ja korjausrakentamisen rakennekirjaston, jossa on materiaali- ja työmenekkitiedot sekä tarvike- ja työhinnasto. Ohjelmassa on yli 700 rakennetta, joista 250 korjausrakentamisen erikoisrakennetta: purkutyö, esi- käsittely-, korjaus- ja uudisrakenteita ja hintatietoa sekä 20 mallilaskelmaa. ra yhdistää RT-kortiston ra- Klakenteet, Ratu-kortiston kokemusperäisen menekkitie- don ja Rakentajain kalenterin päivitettävät hinnastot kääksi laskentaohjelmaksi. älyk- Ohjelma toimii Windows-ympäristössä. Lisenssin hinta 1190,-. Lisätyöasemat 115,-/työasema. Vuoden 2007 päivityksen hinta on 170,-/työasema. Hintoihin lisätään alv 22 % Lisätietoja CD + opaskirja 11 s. 1451,80 Klara.biz 5 uudisrakentaminen Mittaviiva Oy Klara.biz 5 Uudisrakentaminen laskentaohjelmalla voit laskea uudisrakennushankkeiden kustannuksia. Ohjelmaa voivat käyttää uudisrakennusten suunnittelijat ja urakoitsijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat. Rakennekirjastossa on n. 450 rakennetta, n. 900 hintatietoa ja 13 mallilaskelmaa. Ohjelma toimii Windows-ympäristössä. Lisenssin hinta 690,-. Lisä- työasemat 100,-/työasema. Vuoden 2007 päivityksen hinta on 110,-/työasema. Hintoihin lisätään alv 22 % Lisätietoja CD + opaskirja 10 s. 841,80 Vesistöt liikuntapaikkoina Karoliina Luoto Vesistöt ovat tärkeä toimintaympäristö liikkumiselle ja virkistäytymiselle; niitä hyödyntää suuri joukko eri liikuntalajien harrastajia. Vesiliikuntapaikoista yleisessä käytössä ovat uimarannat, rantautumispaikat ja vierassatamat. Liikuntapaikkojen taso vaikuttaa lajien alueelliseen suosioon perinteiden ja seuratoiminnan lisäksi. Vesiliikuntapaikat ovat suhteellisesti tarkasteltuna edullisia ja vaativat vähän rakentamista. Niiden suunnittelu edellyttää kuitenkin tietoa eri lajien tarpeista ja vaatimuksista sekä turvallisuusja vastuukysymyksistä. Tämä julkaisu opastaa suunnittelijoita ja rakentajia ottamaan huomioon uusien kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa esiin tulevat eri lajien ja käyttäjäryhmien tarpeet sekä kannustaa uudistamaan myös olemassa olevia toimintakeskuksia. Julkaisu toimii myös hankesuunnittelun apuvälineenä. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 89) ISBN-13: ISBN-10: s. 24,- Uimarantaopas Mikkola Marja Uimarantaoppaassa annetaan ohjeita yleisten, luonnonvaraisten uimarantojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä määritellään uimarantojen rakentamisen ja varustelun taso. Talviuintipaikoille on omat ohjeensa. Erityistä huomiota kiinnitetään rantojen esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Oppaassa on otettu huomioon muuttuneet EU-direktiiveihin pohjautuvat kansalliset lait ja käytännöt, jotka koskevat uimaveden laatua ja laadun tarkkailua sekä terveyden-, ympäristön- ja vesien suojelua. Opas toimii apuvälineenä suunnittelu-, rahoitus- ja rakentamisvaiheessa. Sen avulla on mahdollista rakentaa ja ylläpitää laadukkaita ja turvallisia uimarantoja. Opetusministeriö Rakennustieto Oy, 2006 (Liikuntapaikkajulkaisu no 90) ISBN-13: ISBN-10: s. 26,- TULOSSA Asuntoja, rahaa ja rakentamista Teuvo Ijäs Asuntopolitiikasta ja sen eri osa-alueista on julkaistu vuosien mittaan kirjoja ja väitöskirjoja puhumattakaan erilaisista selvityksistä ja raporteista. Valtion asuntorahasto ARAn ylijohtaja Teuvo Ijäs on kirjoittanut kirjan, joka on tarkoituksellisesti erilainen. Se on sekoitus vahvaa asiaa ja elettyä elämää. Kirjan sisältö liittyy asumiseen, rahaan, rakentamiseen sekä siihen, miten nämä aihepiirit nivoutuvat kirjoittajan työuraan ja elämään. Ijäs käsittelee asuntopolitiikkaa tosiasioiden pohjalta unohtamatta ihmisiä, tapahtumia ja sattumuksia. Hän kurkistaa kulissien taakse ja kertoo asioiden taustoista sekä poliittisista kiemuroista. Hän ei myöskään kaihda reippaita mielipiteitä tai rohkeita subjektiivisia näkemyksiä. Ajallisesti kirjan tapahtumat liikkuvat 1970-luvulta tähän päivään. Rakennustieto, 2006 ISBN-13: ISBN-10: Ilmestyy lokakuussa n. 280 s 32,- 3

4 UUSIA RT-, LVI, SIT-, RATU- JA KH-KORTTEJA Domus-tuoli SIT Ohjekortissa kerrotaan Ilmari Tapiovaaran vuonna 1946 suunnitteleman Domus-tuolin rakenneratkaisuista, valmistustavasta ja mitoituksesta. Ilmari Tapiovaaran ja hänen vaimonsa Annikki Tapiovaara suunnittelivat Domus Academica opiskelija-asuntolaan kaikki kalusteet ja sisustuksen. Maineikkain asuntolan kalusteista on design-klassikoksi nostettu Domus-tuoli, jota valmistettiin sarjatuotantona vuosina Nykyisin tuoli on uustuotannossa. 4 s. 4,35 Hissitilat RT RT-ohjekortissa esitetään uusien hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita, joissa on otettu huomioon uusin lainsäädäntö sekä standardit. Käytössä olevien rakennusten hissejä koskevia modernisointiohjeita on KH-ohjekortissa KH Hissien modernisointi. 13 s. 10,20 Julkisivudetaljeja. Vierumäen urheiluopisto Erik Bryggman RT Tämä ohjekortti sisältää julkisivudetaljeja arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelemasta Vierumäen urheiluopistosta. 4 s. 4,35 Kalusteverhoilu ja pehmusteet SIT Ohjekortissa käsitellään yleisimpiä kalusteverhoilun rakenteita, menetelmiä ja tekniikoita. Siinä selvitetään verhoilutyössä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden ominaisuuksia ja niiden vaikutusta verhoilutyön onnistumiseen. Ohjekortti sisältää pääasiassa teollista kalusteverhoilua. Ohjeessa on lyhyt katsaus verhoilun historiaan ja selvitys perinteisen kalusteverhoilun perusteista. 8 s. 6,95 Kalusteverhoilu, detaljit SIT Ohjekortissa on kalusteverhoiluun ja pehmusteisiin liittyviä detaljipiirustuksia. Siinä selvitetään erilaisten verhoilutyössä käytettävien ommeltujen kangassaumatyyppien eroja sekä pehmustettujen kalusteiden rakenteita ja ergonomiaa. 4 s. 4,35 Kevytöljylämmitysjärjestelmän hoito ja huolto LVI , KH Ohjekortissa selvitetään rakennusten kevytöljylämmitysjärjestelmän hoitoa ja huoltoa. Ohjeessa esitetään energiatehokkaan ja toimintavarman lämmittämisen perusteita ja opastetaan siihen liittyvien havaintojen tekemiseen. Siinä selvitetään myös öljyn varastointiin liittyviä turvallisuusasioita. Ohje on tarkoitettu hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille sekä kevytöljylaitteiden käyttö- ja huoltohenkilöstölle. 7 s. 6,30 Kevytöljylämmityslaitteiden uusiminen LVI , KH Ohjekortissa käsitellään kevytöljylämmityslaitteiden uusimista. Se on tarkoitettu hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille, kiinteistönhuoltoyritysten henkilöstölle sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden päättäjille. Liitteenä on esimerkki kevytöljylämmitysjärjestelmän kuntoarviosta. 8 s. 6,95 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin käyttö = 100 KH X Ohjekortti sisältää ohjeet kustannustason muutoksen (indeksikorjauksen) ja tuottavuuden mittauksen laskentaan. Korttia voidaan käyttää kiinteistön ylläpidon kustannustasovertailuihin ja tuottavuuslaskelmiin eri ajankohtien välillä. 8 s. 6,95 Liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden pesu KH Ohjekortissa esitetään eri aikakausien liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden ja lasijulkisivujen pesutapoja. Ohjeita voidaan soveltaa myös muiden rakennusten ikkunoiden pesuun. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöpäälliköille sekä kiinteistönhoitoyritysten ja ikkunoiden pesua harjoittavien yritysten henkilöstölle. Liitteenä Liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden ja julkisivulasien pesu. Ohjeita tilaajalle. 7 s. 6,30 Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta 2006 RT Tässä RT-ohjekortissa on esitetty luettelo opetusministeriön ja Rakennustietosäätiö RTS:n yhteistyönä liikuntapaikkarakentamista varten laatimista RT- ja LVI-ohjekorteista sekä liikuntapaikkarakentamista käsittelevistä käsikirjoista. 2 s. 3,05 Linjasaneeraus. Tilaajan ohje Ratu G-0294 Tämä ohje on tarkoitettu asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden yllä- ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille ja työryhmille linjasaneerauksen tilaamiseen ja toteutuksen seuraamiseen. Ohjeessa on esitetty linjasaneeraushankkeen keskeiset vaiheet ja toimenpiteet. Tässä ohjeessa linjasaneerauksella tarkoitetaan taloyhtiön vastuualueeseen kuuluvien LVIST-järjestelmien (lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö, teletekniikka) uusimista, korjaamista, laajentamista tai muuta parantavaa toimenpidettä. 18 s. 13,45 Linjasaneeraus. Toteutusohje Ratu G-0295 Linjasaneerauksen toteutusohje on tarkoitettu asuinkerrostalon vesi- ja viemärijärjestelmän sekä liittyvin osin ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmän korjaukseen. Toteutusohjeessa esitellään muutamia tyypillisimpiä linjasaneerauksen toteutustapoja. Linjasaneeraukseen tehdään aina kohdekohtaiset tekniset suunnitelmat. 20 s. 14,75 Patteriverkoston ilmausongelmat kuriin LVI , KH Tämä toimitussihteeri Essi Routasuon kirjoittama tiedonjyvä on julkaistu Suomen Kiinteistölehdessä 1/ s. 3,05 Puupellettilämmitys RT , LVI Ohjekortissa esitetään perustietoja pienkiinteistöjen puupellettilämmityksestä, tarvittavista laitteista, niiden vaatimista tiloista ja muista pellettilämmitysjärjestelmän suunnittelussa huomioon otettavista asioista. Ohjeet soveltuvat kiinteistöihin, joissa pellettilämmitys on päälämmitysmuotona ja lämmityskattilan teho on enintään 30 kw. Niitä voidaan soveltaen käyttää myös peruskorjauskohteiden suunnittelussa. Korvaa ohjekortit RT , LVI s. 6,95 Rakennusten energiatodistusmalli valmis LVI , KH Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat saaneet valmiiksi rakennusten energiatodistusasetuksen todistusmalleineen. Asetusluonnos laitettiin lausunnolle Samalla julkistettiin myös luonnos rakennusten energiatehokkuutta sääteleväksi lainsäädännöksi, josta hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä kevään aikana. 1 s. 2,40 Rakentamisen ajallinen suunnittelu. Ajallisen suunnittelun perusteet Ratu 1216-S Ohje sisältää aikataulusuunnittelun perusteet, menetelmät ja vaiheet perustuen Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään. Ohjeen esimerkkejä ja tehtäviä voidaan hyödyntää aikataulusuunnittelun opiskelussa. Ohje on tarkoitettu opetusmateriaaliksi ajalliseen suunnitteluun sekä herättämään ajatuksia ajallisen suunnittelun ja ohjaamisen menetelmistä. Se soveltuu niin koulujen ja oppilaitoksien opetusmateriaaliksi kuin yritysten omiin aikataulukoulutuksiin ja itseopiskeluun. 24 s. 12,20 Saarni SIT Tässä ohjekortissa selvitetään saarnen tuntomerkit ja lajivariaatiot sekä kerrotaan saarnen ominaisuuksista, saatavuudesta ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Voimakkaan syykuvionsa ansiosta saarni on haluttu huonekalujen valmistusmateriaali. Puusepänteollisuudessa saarnea käytetään etenkin kovalle kulutukselle joutuvissa huonekaluissa kuten pöytätasoissa, tuoleissa ja naulakoissa. Viiluja käytetään koivuvanerin pintaviiluna, lattioissa lautaparketin pinnassa, huonekaluissa ja paneeleissa. 2 s. 3,05 Sisäseinien ja -kattojen tasoitus RT , KH Tässä ohjekortissa esitetään perustietoja sisäseinien ja sisäkattojen tasoituksesta ja tasoitetyöstä. Kortissa annetaan myös ohjeet valmiin tasoitepinnan laadun arvioimiseen ja esitetään valokuvin erilaisia tasoitepintoja. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti tavanomaiseen asuinrakentamiseen, toimistorakentamiseen, liikerakentamiseen ja julkiseen rakentamiseen. Korjausrakentamiseen ohjeita voidaan käyttää soveltuvin osin. 8 s. 6,95 Talousjätevesien käsittely hajaasutusalueilla RT , LVI Ohjekortissa esitellään haja-asutusalueiden asuinkiinteistöillä ja muilla pienillä, vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla kiinteistöillä muodostuvien talousjätevesien käsittelyratkaisuja. Siinä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää myös useamman kiinteistön yhteisenä järjestelmänä ja soveltuvin osin myös loma-asuntojen järjestelminä. 20 s. 14,75 Tammi SIT Ohjekortissa selvitetään metsätammen, valkotammen ja punatammen ominaisuuksia, saatavuutta ja soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Tammea on käytetty huonekalujen, lattioiden ja paneelien valmistusmateriaalina. Sitä käytetään myös ulkokalusteissa ja -rakenteissa, koska sen kestävyys kosteissa ja vaativissa olosuhteissa on erinomainen. 2 s. 3,05 4

5 LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 31, /kesto 34, /vuosi Opiskelijat 15, Irtonumero 7,50 Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 10,50 RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoana Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Locus Vuositilaus 47, Kestotilaus 44, Opiskelijat 13, Irtonumero 6, Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Vuositilaus 45, Kestotilaus 42, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edistäminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS 5

6 KIRJAKAUPAN MUUT UUTUUSTUOTTEET 1-20 kv suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto Tämän suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeiston ja lomakkeiston avulla voidaan suorittaa työkokonaisuuden käyttöönottotarkastus, joka käsittää yleensä myös suurjänniteverkkoon liittyvän osan pienjännitejohdosta. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 16, luvun Tallinna - arkkitehtuuriopas Kirja esittelee Tallinnan 1900-luvun merkittävimmät ja näkyvimmät rakennukset sekä keskeisimmät arkkitehdit. Oppaassa on karttoja sekä uutta ja vanhaa kuvamateriaalia. Viron arkkitehtuurimuseo, 2003 ISBN s. 24,- Aaltopahvista ötökkäoveen - Jokakodin selviytymisopas Kuokkanen Esko Esko Kuokkasen jokakodin niksikirja sisältää työ-, asennus- ja valmistusohjeet yli 500 arkielämässä eteen tulevalle tehtävälle. Ohjeita löytyy verhotankojen asennuksesta taulujen ripustukseen ja tapetinpoistosta ja tapetoinnista palovaroittimen pariston sijoitukseen. Työohjeita havainnollistavat selkeät piirrokset ja tarvikeluettelot. Kustannusyhtiö Teos, 2005 ISBN s. 35,30 Architecture in Japan Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: Hitoshi Abe, Tadao Ando, Jun Aoki, Shigeru Ban, Shuhei Endo, Endoh & Ikeda, Hiroshi Hara, Arata Isozaki, Toyo Ito, Waro Kishi, Kengo Kuma, Fumihiko Maki, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A, Yoshio Taniguchi, Tezuka Architects, Makoto Sei Watanabe, Makoto Yokomizo. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN s. 29,- Architecture in Switzerland Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: Mario Botta, Santiago Calatrava, Aldo Celoria, Jürg Conzett, Deventhèry & Lamunière, Diener + Diener, Eckert & Eckert (e2a), Norman Foster, Fuhrimann + Hächler, Patrick Gartmann, Gigon & Guyer, Herzog & de Meuron, Davide Macullo, Valerio Ogliati, Renzo Piano, Philippe Rahm, Peter Zumthor. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN s. 29,- Architecture in the Netherlands Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: Wiel Arets, Erick van Egeraat, Herman Hertzberger, Meyer en Van Schooten, MvRdV, Neutlings Riedijk, NOX, OMA Rem Koolhaas, NL, Dirk Jan Postel, SeARCH, UN Studio, Koen van Velsen, Rene van Zuuk. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN X 192 s. 29,- Architecture in the United Kingdom Jodidio Philip The book features 15 to 20 architects. Architects/fi rms included: David Adjaye, Alsop Architects, Caruso St John Architects, Chetwood Associates, David Chipperfi eld, Edward Cullinan, decoi, Ellis Williams, Eva Jiricna, Foreign Offi ce Architects FOA, Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Zaha Hadid, Michael Hopkins, Eva Jiricna, Richard Rogers. Photographs. Text; English, German, French. Taschen, 2006 ISBN s. 29,- Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta Nordman Henrik, Oksa Panu, Karjalainen Antti, Koskinen Heikki Asbesti aiheuttaa monia sairauksia, ja koska altistumisesta sairastumiseen kuluu jopa viisikymmentä vuotta, niin uusia sairastumisia on odotettavissa, vaikka asbestin uuskäyttö kiellettiin jo Altistuneita seurataan työterveyshuolloissa ja työsuhteen loputtua avoterveydenhuollossa. Korvaa aiemmin ilmestyneen työterveyslaitoksen julkaisun Asbesti purku- ja huoltotöissä. Työterveyslaitos, 2006 (Tutkimusraportti 28) ISBN s. 18,- Gunnar Asplund Blundell Jones Peter Erik Gunnar Asplund ( ). This book will be a comprehensive monograph on Asplund, and will include extensive new colour photography, as well as many original drawings. It was produced in collaboration with the archives of the Swedish Architectural Museum in Stockholm. Text; English. Phaidon Press Limited, 2006 ISBN s. 112,- At home in Fiskars Puustinen Sari, Ärrälä Ilkka Opens a door on the way of life in a community of artists and artisans that has grown up in an old factory milieu in the south of Finland. Most of the homes described are old workers accommodation, but there are also a number of new houses designed by well-known Finnish architects. The author have visited about twenty homes and recorded their unique atmosphere in this beautiful, sensuous book of interiors and lifestyle. Text; English. Tammi, 2006 ISBN s. 43,30 Betoni 06 käsikirja Käsikirja sisältää yritysten tuote-, laadunvalvonta ja yhteystiedot, tyyppihyväksytyt tuotteet sekä varmennetut tuoteselosteet ja käyttöselosteet. Lisäksi kirja sisältää alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen yhteystietoja, viimeisimpiä betonirakentamisen suunnittelu- ja rakentamisohjeita sekä tilastoja. Käsikirja rakennuttajille, suunnittelijoille sekä betonituotteiden hankinnasta vastaaville. Suomen Betonitieto Oy, 2006 ISBN s. 18,- Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus 2005 BY 210 Tämä kirja on kooste eri maissa julkaistuista betonirakenteiden käyttöä ja suunnittelua käsittelevien teoksien aihepiiristä sekä kotimaisesta kehityksestä. Se sisältää mm. taustatietoja ja selityksiä RakMK B4 ohjeista ja Eurocode 2:sta. Kirjassa esitellään betonirakenteiden mekaanisen ja fysikaalisen toiminnan periaatteet ja eri maissa käytössä olevat, yleisesti hyväksytyt mekaaniset mallit sekä Eurocode 2:n sisältämät suunnittelusäännöt ja merkintäsymboliikka. Kirja on tarkoitettu rakennesuunnittelijoille, opettajille ja betoniteollisuuden tuotekehittelijöille ja -suunnittelijoille. Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, 2006 (BY 210) ISBN s. 92,- Building simply Schittich Christian, ed. This book presents a challenge, in the face of today s overwhelming range of possibilities: to consider building as a creative prosess, to do justice to the nature and quality of materials, and spesifi cally through an economy of means and resources to express the potential of simplicity. Building simply with wood, loam and steel. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2005 (In Detail) ISBN s. 83,- Case Study Houses Smith Elizabeth A.T The Case Study House program ( ) was an exceptional, innovative event in the history of American architecture and remains to this day unique. The program, which concentrated on the Los Angeles area and oversaw the design of 36 prototype homes, sought to make available plans for modern residences that could be easily and cheaply constructed during the postwar building boom. This compact guide includes all projects featured in our XL version, with over 150 photos and plans and a map of where all houses are or were located. Text; English. Taschen, 2006 ISBN s. 12,- Chinese Design The book has been done in three chapters according to the three main geographical areas - Beijing, Shanghai, and Hong Kong - where most of these projects are located. A fourth chapter covers the architectural projects located in other parts of the Chinese mainland. The basic principle, however, that seemed to infl uence space design in China was related to a number of different philosophies like Confucianism, Taoism or Fengshui. 6

7 Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Developments in Timber Engineering The Swiss Contribution Steurer Anton The development of laminated timber construction and new joining techniques made wood a viable alternative material to steel and concrete, but it was the realisation of a number of awe-inspiring structures in the 1960 s that captured public attention. Although focusing on Switzerland, it also includes numerous international projects either built by Swiss architects and engineers, or with a strong infl uence on the Swiss construction scene. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2006 ISBN s. 69,- Esillä & piilossa - Kodin säilytysratkaisut Fay Martha, Endler Sterbentz Carol, Sterbentz Genevieve, Lappalainen Hilppa, suom. Miten saada koriste-esineet kauniisti esille ja muut tavarat siististi varastoiduiksi? Oivaltavia säilytysratkaisuja ja tilansäästövinkkejä kodin eri huoneisiin sekä luovia ideoita esineiden ja kokoelmien tyylikkääseen esillepanoon. Kirja auttaa ratkomaan sekä uuden asunnon että vanhojen tilojen säilytysongelmia. Lisäksi teos antaa vinkkejä siitä, kuinka erilaisia pikkuesineitä tai vaikkapa kirjoja ja koruja voidaan käyttää kodin tyylin tekijöinä. Runsas nelivärikuvitus. ISBN X 192 s. 52,- Fengshui puutarhassa Hale Gill Havainnollisesti kuvitettu monipuolinen feng shui -kirja tarjoaa yksityiskohtaisia ohjeita aina kukkapenkkien muodoista grillialueen väritykseen asti. Kirjasta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot, joiden avulla onnistut muuttamaan puutarhasi rauhan ja tasapainon tyyssijaksi. Käytännön ohjeita ja vinkkejä, joita voit soveltaa omaan puutarhaasi sekä puutarhasuunnitelmia ja ratkaisuja kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin puutarhoihin. Runsas nelivärikuvitus. PuutarhaKustannus, 2006 ISBN s. 28,- Fieldwork Landscape Architecture Europe Fieldwork presents 42 groundbreaking landscape architecture projects from Dublin to Athens, whose authors have done sensitive fi eldwork, with sensitivity to materials and details, respect for customs and mentalities, and pleasure in the play of their own powers of invention. Text; English. Birkhäuser, 2006 ISBN s. 69,50 Finnish Architecture 0405 Suomen rakennustaiteen museossa välisenä aikana nähtävän Suomen arkkitehtuuria näyttelyn yhteydessä julkaistu englanninkielinen kirja esittelee näyttelykohteet näyttävästi valokuvin ja piirroksin. Sarjassaan toinen yleiskatsaus ajankohtaiseen arkkitehtuuriin esittelee 25 asiantuntijajuryn valitsemaa rakennuskohdetta, jotka edustavat vuosien 2004 ja 2005 huippuarkkitehtuuria. Text; English. Alvar Aalto Academy, Finnish Association of Architects, Museum of Finnish Architecture, 2006 ISBN s. 22,50 Graft and Design Käsi- ja taideteollisuusalan englantia Ahtola Kirsti, Jurvanen Tiina Oppikirja on tarkoitettu englannin kielen opiskeluun käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisessa koulutuksessa. Se soveltuu myös muiden ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Kirjan yhteisissä osioissa käsitellään värejä, muotoja, työturvallisuutta ja työnhakua. Eriytetyt osat soveltuvat mm. puu-, rakennus- ja pintakäsittelyalojen opiskelijoille sekä metalli-, kivi- ja korualojen opiskelijoille. Opetushallitus, 2006 ISBN s. 29,- Infrarakentamisen kustannushallinta. Hanke- ja rakennusosahinnasto. RIL Julkaisun tavoitteena on kuvata infrarakentamisen kustannusten hallinnan teoria ja menetelmät sekä antaa työkalut kustannuslaskennan käytännön tehtäviin painottuen investointivaiheeseen. Tämä ohjeen toinen osa, hanke- ja rakennusosahinnasto, ilmestyy vuosittain hintatiedoiltaan päivitettynä. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2006 (RIL ) ISBN s. 45,- Infrarakentamisen kustannushallinta. Tekstiosa. RIL Julkaisussa kuvataan infrahankkeen (tie, katu, rata, viherrakenteet ja verkostot ym.) kustannusten hallinta teoriatasolla sekä esitellään nyt käyttöön saadut menetelmät investointivaiheen kustannusten hallintaan. Esitetyt menetelmät hyödyntävät käynnissä olevaa Infra- RYL-projektia ja siinä tuotettua uutta yhteistä infra-alan nimikkeistöä ja määrämittausohjetta. Ohje julkaistaan kahtena erillisenä julkaisuna, joista ensimmäinen käsittää ohjeosuuden. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2006 (RIL ) ISBN s. 56,- Kartanoita ja porvariskoteja - Sisustuksia ja tapakulttuuria 1800-luvun Suomessa Koskinen Riitta, Hagelstam Katja Kartanoita ja porvariskoteja Suomessa esittelee luvun interiöörejä ja elämänmenoa. Kirjassa tutustutaan yli kymmeneen aikakauden kotiin, kerrotaan niiden sisustuksessa käytetyistä tyylisuunnista sekä valotetaan samalla myös ajan tapakulttuuria. Runsas nelivärikuvitus. ISBN s. 48,- Kaupunkikuvan muutokset - Suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin Tuomi Timo Millaisiin periaatteisiin ja ihanteisiin suunnittelu pohjautui? Miten uudet asemakaavoitusratkaisut perusteltiin ja millaiseen kaupunkikuvaan niillä pyrittiin? Kirjassa eritellään kaupunkikeskustojen sotien jälkeisten suurten muutosten teoreettista taustaa ja selitetään modernismin kaupunkisuunnittelun ihanteiden syntyä ja kehittymistä. Teoreettisten ratkaisumallien ja todellisuuden kohtaamista tarkastellaan viiden lähtökohdiltaan erilaisen kaupunkikeskustan avulla: Helsinki, kivikaupunki Lahti, pommituksissa vaurioitunut Oulu, puukaupunki Joensuu sekä kokonaan uusi Tapiolan keskusta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (SKS Toimituksia 1046) ISBN s. 29,- Kiinteistön puhelinjärjestelmät ja yhteydet ST-käsikirja 14 Hovatta Tauno, päätoim. Kirjaan on koottu kiinteistöjen puhelinjärjestelmien ja - yhteyksien keskeiset perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Kirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, konsulteille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, teleoperaattoreille ja laitetoimittajien henkilöstölle sekä puhelinjärjestelmien ja telepäätelaitteiden hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja soveltuu käytettäväksi myös opetustarkoituksiin. 3. uusittu painos Sähkötieto ry Sähköinfo Oy, 2006 (ST-käsikirja 14) ISBN s. 65,90 Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2006 Nevala Tapio, Palo Marianne, Sirén Mauri Kirja on välttämätön työkalu kiinteistönvälittäjälle ja vuokrahuoneen välittäjälle sekä muille asunto- ja kiinteistökaupan ammattilaisille. Vuoden 2006 painoksen sisältöä on tarkistettu ja täydennetty ottamalla huomioon uutta lainsäädäntöä sekä uutta oikeuskäytäntöä. Keskeisimmät muutokset liittyvät asuntokauppalakiin, jonka laaja uudistus tuli voimaan vuoden 2006 alussa. Suomen Kiinteistönvälittäjäkoulutus Oy, 2006 ISBN s. 120,- Kodin neljä vuodenaikaa Falck Ilkka Aaltonen Inga Monipuolinen kotimainen sisustus- ja ruokakirja esittelee viihtyisää asumista ja tarjoaa tuoreita ideoita juhlien järjestäjälle. Kurkistukset mielenkiintoisiin koteihin antavat hyviä ideoita oman kodin sisustamiseen ja juhlakoristeluihin. Houkuttelevat kuvat innostavat järjestämään ihania vuodenaika- ja teemajuhlia, valmistamaan herkullisia ruokia ja kattamaan kauniisti ja persoonallisesti. Inspiroiva lahjakirja sisustamisesta, ruuanlaitosta ja juhlien järjestämisestä kiinnostuneille. Otava, 2006 ISBN s. 40,- 7

8 Kuviointi- ja koristemaalauksen käsikirja Perinteiset ja uudet koristemaalaustekniikat Skinner Kerry, Latvala Pirjo, kään. Käsikirjassa on 100 erilaista kuviointi- ja koristemaalausmallia, joista jokaisen yhteydessä on selkeä, vaihe vaiheelta etenevä työselostus. Teoksessa esitellään niin öljy-, akryyli- kuin stucco-maalaus, väriympyrä sekä erilaiset maalaustekniikat ootrauksesta marmorointiin ja sabluunan käytöstä väripestyyn pintaan. Mukana on myös harvinaisempia tekniikoita, kuten käärmeennahkaa jäljittelevä kuviomaalaus ja mondrian- tyylisen seinän toteutus. Käsikirja on unelmateos kaikille niille, jotka rakastavat käsillä tekemistä ja joiden koti ei ole koskaan aivan valmis - ainakaan ilman sitä uutta punaista keittiön seinää. ISBN s. 45,- Lato Kero Esa, Taskinen Juha, Kautiainen Risto, Tuovinen Teemu Ladot ovat uhanalainen osa suomalaista maaseutua. Näitä suomalaisen kulttuurimaiseman katoavia kuvia on viime hetkillä tallennettu kirjaan muistutukseksi tuleville polville siitä, miten heiniä ennen niitettiin ja nostettiin seipäille, poljettiin ladossa ja viskattiin suolaa sekaan; miltä tuntui kun lato täyttyi heinistä ja pärekaton naula tapasi pienen polkijan päälaen; kuka haravoi ojanpientareet puuharavalla ja miksi tarvittiin Multikustannus Oy, 2006 ISBN s. 22,- Levitysoppi levy- ja peltisepille Luodetlahti Kalervo, Mäkelä Simo Oppikirja käsittelee kappaleen vaipan piirtämistä alkaen viiva viivalta piirtämisestä, mutta edeten osaamisen ja kokemuksen karttuessa yhä kokonaisvaltaisempiin levityskuviin. Opiskelua pyritään tehostamaan runsaalla kuvituksella sekä kuvien ja tekstin jatkuvalla rinnastuksella. Kirja soveltuu toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen, aikuis- ja täydennyskoulutukseen, Opetushallitus, 2006 ISBN s. 33,- Liikenneturvallisuus kaavoituksessa Julkaisun tavoitteena on tukea työtä turvallisuuden, eheän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön hyväksi. Se on tarkoitettu kaavoittajien, liikennesuunnittelijoiden, alueellisten ympäristökeskusten, kaavaprosesseihin osallistuvien viranomaisten ja muiden osallisten käyttöön. Liikenneratkaisujen vaikutusarviointia varten julkaisussa esitetään tarkistuslistat, joiden kysymykset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Ympäristöministeriö Edita Publishing Oy, 2006 (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006) ISBN s. 17,- Luxury Hotels - SPA & Wellness Farameh Patrice, Kunz Martin Nicholas An indispensable guide to a select collection of luxury spa and wellness hotels. At these luxury hostelries, you will receive the levels of comfort and convenience you d expect from the fi nest hotels, but you will also feel revitalized thanks to their emphasis on relaxation and wellness. Text; English, Italian, Spanish, German, French. teneues, 2006 ISBN s. 54,- Maanvastaisten alapohjarakenteiden lämpö ja kosteus Leivo Virpi, Rantala Jukka Kirja käy läpi maanvastaisiin alapohjarakenteisiin liittyvät rakennusfysiikan nyrkkisäännöt. Lisäksi selitetään yksinkertaisin esimerkein tärkeimmät seikat, jotka on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa. Selkeäsanainen perusteos sopii niin oppilaitosten, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan kuin työmaan käyttöön. Rakennusteollisuuden kustannus RTK Oy, 2006 ISBN s. 42,15 Mariankatu 3 - Vanha tulli- ja pakkahuoneen historiaa Mannila Maarit Mariankatu 3 kuvaa rakennuksen historiaa 1750-luvulla aloitetusta suunnittelusta nykyisyyteen asti. Kirja sisältää runsaasti arkistotutkimuksiin perustuvaa tietoa rakentamisen yksityiskohdista, kuten rakentajista ja rakennusaineista sekä rakennuksen käyttötavoista ja käyttäjistä eri aikoina. Kirjassa julkaistaan myös aikaisemmin tuntemattomia, arkkitehtuurihistoriallisesti kiinnostavia rakennus- ja muutospiirustuksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingin kaupungin museo, 2006 (SKS:n toimituksia (SKST) 1050) ISBN s. 32,- Mariankatu viisi ja seitsemän - Taloutta, kulttuuria, politiikkaa ja rakennustaidetta Suvanto Pekka Mariankatu viisi on Carl Ludwig Engelin koulukunnan tyylipuhdas klassinen luomus ja Mariankatu seitsemän rakennustaiteen uudesta murroskaudesta vaikutuksia saaneen arkkitehti Georg Theodor Chiewitzin viimeinen työ. Kirja on ennen kaikkea kertomus Borgströmien merkittävästä kulttuuri- ja taloussuvusta, mutta talojen vaiheisiin liittyvät myös esimerkiksi seuraavat henkilöt: J. L. Runeberg, Z. Topelius, J. V. Snellman, Eugen Schauman ja C. G. E. Mannerheim. Teos palkittiin vuoden 2002 kauneimpana kirjana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006 (SKS:n toimituksia (SKST) 888) ISBN s. 39,- Moleskine Cahiers Pocket Plain Journals (Set of 3) Set of 3 Plain Journals. Each containing 64 plain pages, last 16 sheets detachable. The history of the Moleskine is inside. Acid-free paper, inner pocket, size 9 x 14 cm. Moleskine, 2006 ISBN s. 6,- Mökkielämää Loma-asukkaan opas Pukkila Hanna Jokaisen mökkiläisen tietopaketti takaa rennon ja huolettoman mökkiloman! Mitä on muistettava mökkiä hankkiessa, miten mökkielämään varaudutaan, kuinka mökkiä hoidetaan ja paljon muita hyödyllisiä neuvoja. Kirja on erinomainen lahja mökin ostoa tai vuokrausta harkitsevalle sekä tarpeellinen opas kaikille, jotka haluavat mökkeillä rennosti ilman huolia. Helmi, 2006 ISBN s. 16,- New fireplace design This book presents designs of both wood and gas fuelled fi replaces, chimenys and heaters, made from a variety of materials and original designs. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 21,- Olohuoneet Tyyliä ja tunnelmaa oleskelutiloihin Schwartz Bonnie, Leino Pirkko, suom. Kirja perehdyttää sisustamisen perusasioihin ja auttaa niin uuden kodin kalustajaa kuin vanhan uudistajaa löytämään sopivan tyylin ja toimivat ratkaisut. Yli 250 valokuvaa, jotka havainnollistavat yksityiskohtien suunnittelun värien käytöstä kalusteiden valintaan sekä viherkasvien ja koriste-esineiden sijoitteluun. Korkeatasoinen nelivärikuvitus. ISBN s. 52,- Organisaatiokäyttäytymisen perusteet Hautala Taru, Lämsä Anna-Maija Organisaatiokäyttäytymisen perusteet on alansa perusoppikirja, joka on tarkoitettu ammatti- ja tiedekorkeakoulujen kurssikirjaksi. Se on suunniteltu organisaatiokäyttäytymisen, työyhteisöasioiden, työ- ja organisaatiopsykologian, esimiestaitojen sekä henkilöstöjohtamisen opintoihin. Kirja soveltuu erinomaisesti myös työelämän henkilöstö- ja täydennyskoulutukseen. 2. painos Edita Publishing Oy, 2005 ISBN s. 37,90 Pieni majakirja Meskanen Pihla Pieni majakirja esittelee kahdeksan majatyyppiä eri puolilta maailmaa. Antonia Ringbomin piirrokset näyttävät vaihe vaiheelta, miten mm. tiipiin, kodan, jurtan, beduiiniteltan, kaislamajan ja puumajan voi itse rakentaa. Lisäksi kirjassa on ohjeet mm olki- ja pärekattoon. Pieni majakirja pohjautuu Arkkitehtuurikoulu Arkin majanrakennusleireillä yli kymmenen vuoden aikana saatuihin kokemuksiin. Pihla Meskanen yksi Arkin kolmesta perustajajäsenestä ja ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä majaleirejä alusta asti. Hän on saanut mm Rakennustietosäätiön jakaman Pietilä-palkinnon arkkitehtuurikasvatuksen edistämisestä Suomessa. Syksyllä 2005 hänelle myönnettiin lastenkulttuurin valtionpalkinto. Tammi, 2006 ISBN s. 22,30 Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Kilpeläinen Mikko, Hekkanen Martti, Seppälä Pekka, Riippa Tommi Julkaisun avulla ympäristöministeriö haluaa tarjota pientalon rakennuttajille ja heidän suunnittelijoille ja muille 8

9 yhteistyökumppaneille konkreettisen apuvälineen pientalohankkeen teknisen laadun hallintaan. Oppaassa esitetään joukko yksinkertaisia ja helppoja valintakysymyksiä, joihin vastaamalla kyllä tai ei pientalorakennuttaja itse voi ohjata hankkeensa kosteudenkestävyyden, sisäilmaston laadun, energiankulutuksen ja ympäristövaikutukset haluamalleen tasolle. Ympäristöministeriö Edita Publishing Oy, 2006 (Ympäristöopas) ISBN s. 22,- Pientalon teleasennukset Ristilä Juha, Kovalainen Sulo, päätoim. Julkaisussa annetaan käytännön ohjeita pientalojen yleisimpien tele- ja turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Julkaisusta on hyötyä sähköurakoitsijoille, jotka tekevät sähköistysten ohella myös teleja turvallisuusjärjestelmien toteutuksia omakoti- ja rivitaloihin. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 16,20 Pihoja ihmisille Kivikorttelien vihreät keitaat Mansikka Mikko Kirjassa käydään läpi kaupunkipihojen historiaa ja uusia, ekologisia suunnitteluperiaatteita sekä annetaan ohjeita onnistuneen pihahankkeen valmisteluun ja läpiviemiseen. Kirja on suunnattu erityisesti taloyhtiöille, asukasyhdistyksille ja kaikille kaupunkipihojen elävöittämisestä kiinnostuneille. Multikustannus, 2006 ISBN s. 42,- Puutalon runkotyöt Talonrakentajan käsikirja 1 Puutalon runkotyöt -kirja käsittelee yksityiskohtaisesti, vaihe vaiheelta, perinteisen puurunkoisen pientalon rakentamisen perustuksista vesikattoon ja lämpöeristettyyn runkoon sekä valmiiseen ulkoverhoukseen, vaiheeseen, jossa lämmitys voidaan aloittaa ja siirtyä sisätiloihin. Kirja on tarkoitettu ammatilliseen perusopetukseen sekä omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen opastukseen. 12. uudistettu painos Rakentajan Tietokirjat, 2006 (Talonrakentajan käsikirja 1) ISBN s. 26,- Puutarhan valotyöt Engstrand Kerstin Kirja esittelee sisääntulojen, pihakäytävien, julkisivujen, terassien, ja pihamaan valaistusta. Siinä on esitelty niin kesän kuin syksyn ja talvenkin valot. Kirja opastaa, miten kynttilöiden, valosarjojen ja kuituoptiikan avulla voi luoda puutarhaan juhlatunnelmaa. Atena, 2006 ISBN s. 35,- Rakas mökki - Ideoita ja unelmia Bagge Paula Suomalaisen mökkikansan juuret ovat pienissä, punamullalla maalatuissa torpissa ja syvällä luonnossa. Tämän kirjan persoonalliset olopaikat, hauskat sisustusratkaisut ja rakastettava mökkitunnelma luotiin vähällä rahalla, pienillä ideoilla ja suurilla unelmilla. Multikustannus, 2006 ISBN X 197 s. 35,50 Rakennusopin tietokirja Keinänen W Rakennusopin tietokirja on suomalaisen rakennusperinteen oppikirja, josta monet alan ammattilaiset ja omin päin nikkaroineet rakentajat opiskelivat viime vuosisadan alkupuolella niin perustustöiden, kivi- ja puurakenteiden, muurauksen ja rappauksen kuin katon kattauksen tekniikat. Piirroskuvitus esittelee yksityiskohtaisesti kaikki rakentamisen osa-alueet paalutuksesta puuliitoksiin ja erilaisiin ovi-, ikkuna- ja kattotuolimalleihin. 6. painos ISBN s. 27,- RUM en bok om arkitektur och samhällsplanering Hägerström Sofie, Schulman Vera Boken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefi nnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen. Boken riktar sig i första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet, men den lämpar sig också för den grundläggande yrkesutbildningen, bildkonstskolor och för alla som är intresserade av arkitektur. På lågstadiet är boken närmast avsedd för lärarna; för eleverna på lågstadiet passar övningarna på nätet. Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Svensk tekst. Opetushallitus, 2006 ISBN s. 32,50 Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen opas ja asiakirjamalli + CD Eklund Petrik Tämän oppaan avulla on helppoa laatia yrityksen räjähdyssuojausasiakirja. Asiakirja on laadittava sellaisia tiloja varten, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta siinä määrin, että erityiset suojelutoimenpiteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi ovat tarpeen. Velvollisuus huolehtia räjähdyssuojausasiakirjan laatimisesta kuuluu työnantajalle, ja asiakirja on laadittava ennen mahdollisen vaaraa aiheuttavan työn aloittamista. Kirjan mukana olevalle CD-romille on koottu työkalut asiakirjan laatimisprojektin läpiviemiseen. Edita Publishing Oy, 2006 ISBN Sisältää CD -levykkeen. 59 s. 68,- Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeet Luhtanen Raimo, toim. Julkaisu sisältää räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeiden ja turvallisuusmääräysten lisäksi panostajalain ja asetuksen panostajien pätevyyskirjoista, kirjan myöntävästä viranomaisesta ja vaadittavasta koulutuksesta sekä asetuksen räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta. Edita Publishing Oy, 2006 (Lakikokoelma 2006) ISBN s. 20,- Scandinavian design Fiell Charlotte, Fiell Peter TASCHEN s 25th anniversary - Special edition. Packed as tight as herring with design companies and artists from 1900 to the present. Scandinavian furniture, glass, ceramics, textiles, jewerly, metal ware, and industrial design from Aalto to Wirkkala. The book s introduction provides and overview of the evolution of Scandinavian design over the past century and highlights the similarities and differences in approach between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Text; English. Taschen, 2005 ISBN s. 37,- Single Family Houses-In Detail Schittich Christian, ed. Fully revised and expanded second edition. Perhaps more than any other fi eld in architecture, the private house has witnessed tremendous changes in recent years and not only with regard to user needs. Each of 22 houses is presented in detail from the foundation to the roof, illustrated with sequential sections. Text; English. Birkhäuser Verlag, 2005 (In Detail) ISBN X 192 s. 83,- Sisusta ranskalaiseen tapaan Clifton-Mogg Caroline, Latvala Pirjo, suom. Kirja johdattaa lukijansa ranskalaisen talonpoikaistyylin perusteisiin. Se esittelee rennon ja romanttisen tyylin elementit sekä moninaiset tavat luoda niistä viihtyisä kokonaisuus. Ranskalaiset kodit, niiden maanläheiset materiaalit, ajan patinoimat huonekalut ja lukuisat vaalean sävyt, ovat ehtymättömiä unelmien ja innoituksen lähteitä jokaiselle sisustajalle. ISBN s. 42,- Sisustusvinkkejä kodin hankaliin tiloihin Burdon Jane, Mård Taija, suom. Jane Burdon on laatinut erilaisia ongelmatiloja varten kultaiset säännöt, joiden pohjalta lukija voi miettiä oman kotinsa sisustusta. Konkreettisia ratkaisumalleja löytyy herkullisin värikuvin ja kuvatekstein havainnollistetuista esimerkkitapauksista. Paitsi hankalien tilojen sisustamisen avuksi Sisustusvinkkejä sopii myös aivan hyvin toimivien kotienkin ideapankiksi. Karisto, 2006 ISBN s. 35,- 9

10 Sisäilman hyväksi Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun Lahtinen Marjaana, Lappalainen Sanna, Reijula Kari Työympäristö, jossa tekniikka toimii ja ihmiset voivat hyvin, saavutetaan oikean toimintamallin avulla. Sisäilman hyväksi kertoo, kuinka ongelmat ratkotaan suunnitelmallisesti ja hyvästä viestinnästä huolehtien. Malli perustuu tutkimustietoon ja kokemukseen, jonka Työterveyslaitoksen tutkijat ovat saaneet ratkoessaan sisäilmaongelmia sadoilla työpaikoilla. Opas soveltuu erinomaisesti työkaluksi työsuojelun, työterveyshuollon ja kiinteistöhallinnan ammattilaisille. Työterveyslaitos, 2006 ISBN s. 23,- Situation KCAP - Architects and Planners - Kees Christiaanse, Han van den Born, Ruurd Gietema, Irma van Oort The Dutch architect and urban planner Kees Christiaanse and his bureau KCAP conceive and realize exceptional concepts and designs in the fi elds of urban planning and architecture, and at the interface between the two. KCAP s broad fi eld of work includes large-scale urban and landscape planning, complex inner city transformations and designing buildings. Text; English. Nai Publishers, 2006 ISBN s. 59,- Stadium Design Nowadays, stadia are not only simply sporting sites, but also act as tourist attractions, distinguishing features and gathering place for clubs. In the following, various solutions of modern stadia design are presented. 32 projects are introduced, they are catching the eyes because of an extraordinary architecture. Included are all 12 stadiums which are scene of the soccer world championship Plans and sketches will be enclosed to every project. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 175 vuotta Finska Litteratursällskapet 175 år Finnish Literature Society 175 years Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlavuoden kirja on viehättävä kuvateos esittelee piirroksin SKS:n tiloja. Seura on toiminut Helsingin Kruununhaassa Hallituskatu 1: ssä arkkitehti, vapaaherra Sebastian Gripenbergin suunnittelemassa uusrenessanssitalossa sen valmistumisvuodesta 1890 lähtien. Nykyään Seuran osastoja ja toimintoja on useassa eri osoitteessa. Teksti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006 (SKS:n toimituksia (SKST) 1062) ISBN s. 22,- Suomen rakennustaiteen museo Finlands Arkitekturmuseum Museum of Finnish Architecture Suomen rakennustaiteen museo on maailman vanhimpia arkkitehtuuriin erikoistuneita museoita. Täyttäessään tänä vuonna 50 vuotta museo on julkaissut juhlakirjan. Historiikkiosan kirjoittaja on Eija Rauske. Sitä täydentää liiteosan näyttely-, julkaisu-, henkilökuntaluettelo sekä tiedot luottamuselimistä. Juhlaesseen on kirjoittanut arkkitehti Juhani Pallasmaa. Artikkeliosan muut kirjoittajat ovat Severi Blomstedt, Timo Tuomi ja Timo Keinänen. Petra Ceferinin artikkeli käsittelee Suomi-brändin syntyä ja museon osuutta siinä. Teksti suomen-, ruotsinja englanninkielellä. Suomen rakennustaiteen museo, 2006 ISBN s. 49,50 Suomi-Saksa tekniikan ja kaupan sanakirja Talvitie Jyrki K Sanakirjan kolmas tarkistettu ja laajennettu laitos sisältää noin hakusanaa ja noin vastinetta tekniikan ja kaupan eri aloilta. 3. tarkistettu laitos. ISBN s. 160,- Sähköasennukset 1 Tiainen Esa, päätoim. Uudistettaessa kirjasarjaa on otettu huomioon standardeissa, lähinnä standardisarjassa SFS 6000, tapahtuneet muutokset, viranomaisvaatimusten muutokset sekä asennuskäytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset muutokset. Kirja on tarkoitettu sekä sähköalan ammattilaisten käsikirjaksi että rakennusten sähköasennuksia käsitteleväksi perusoppikirjaksi sähköalan oppilaitoksiin. 4. uudistettu painos Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 70,20 Sähkötyöturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Kirjaan on koottu sähkötyöturvallisuusasioita, joiden tulee olla aina kunnossa järjestettäessä sähkötöiksi lueteltavien töiden opiskelua oppilaitoksesta, opintoalasta tai koulutusohjemasta riippumatta. Kirjan sisältö kattaa toimintaympäristön, tilat, laitteet sekä kouluttajien ja koulutettavien sähkötyöturvallisuuden tiedollisen ja taidollisen osaamisen. Kirja on tarkoitettu mm. oppilaitosten johdon, osastonjohtajien ja opetustilojen kunnosta vastaavien henkilöiden avuksi sähkötyöturvallisuusvastuiden asianmukaisessa hoitamisessa. Opas soveltuu myös sähkötöitä tekevien sähkötyöturvallisuuskoulutukseen. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN s. 35,65 The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture Travel edition The pocket-sized The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Travel Edition is the essential companion to The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Comprehensive Edition. Weighing in at less than a twentieth of its ground-breaking predecessor, it documents the same 1,052 best buildings since 1998, 75 countries - this time with additional maps, an address and telephone number and an indication of whether each building can be visited and if an appointment is necessary. Pocket size 16 x 11cm. Phaidon Press Limited, 2005 ISBN s. 26,- Tuotelehti Teräsbetoninen lyöntipaalu Tuotelehdessä kuvataan Lyöntipaalutusohjeiden LPO ja standardin SFS-EN mukaiset paalutusluokan II ja IB teräsbetoniset lyöntipaalut poikkileikkaukseltaan 250x250, 300x300 ja 350x350(mm2). Tämä tuotelehti korvaa Rakennustuoteteollisuuden tuotelehden: Teräsbetoninen lyöntipaalu Rakennusteollisuus RT Suomen Betonitieto Oy, 2005 ISBN s. 7,- Työelämän lait 2006 Luhtanen Raimo, toim. Teos sisältää keskeisen työlainsäädännön tiiviissä muodossa mm seuraavat aihealueet;. työsopimus, yhteistoiminta, tasa-arvo ja yksityisyys, työaika ja vuosiloma sekä työturvallisuus ja sen valvonta. Lisäksi terveyshuolto, ammattitaudit ja tapaturmavakuutus sekä nuoret työntekijät. Kirjan avulla ratkaiset lain vaatiman säädösten nähtävänä pidon. Edita Publishing Oy, 2006 (Työsuhdekirjasto) ISBN s. 28,- Työpaikan lakikirja 2006 Luhtanen Raimo, toim. Työpaikan lakikirja tarjoaa aina ajantasaisen ja kattavan tiedon työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Vuonna 2006 teos sisältää uutuutena asiantuntijan kirjoittamat lainsäädännön kommentoidut osuudet. Näin lakitekstin tulkinta ja säädösten soveltaminen käytäntöön on kirjan käyttäjälle entistä helpompaa. Työpaikan lakikirjan sisältö on ryhmitelty johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi, ja laaja asiahakemisto takaa tarvitsemasi tiedon löytymisen. 23. laajennettu painos Edita Publishing Oy, 2006 (Työsuhdekirjasto) ISBN s. 72,- Työsuojeluvastuuopas Hietala Harri, Kaivanto Keijo, Kuikko Tapio Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta. Teoksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: työsuojeluvastuun määräytyminen, rikosoikeudellinen vastuu sekä vahingonkorvaus, työnantajan huolehtimisvelvoite, työntekijän velvollisuudet, erityistilanteiden vastuut, työnantajan työsuojelutehtävät. Lisäksi kirjassa tarkastellaan työsuojeluvastuun jakautumista yrityksen sisällä, työturvallisuuslain keskeisiä säännöksiä sekä viranomaisorganisaatiota. Talentum, 2006 ISBN X 219 s. 62,- Työturvallisuus ja sen valvonta Kuikko Tapio Kirja on selkeä yleisesitys vuoden 2003 alusta voimaan tulleesta työturvallisuuslaista ja mm. sen valvontaa sekä työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskevasta, voimaan tulevasta työsuojelun valvontalaista. Kirjassa selostetaan työturvallisuuslain ja työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskevien lakien sisältöä. Kirjassa käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat työturvallisuudesta huolehtiminen työpaikalla, työsuojelulainsäädännön valvonta sekä työnantajan ja 10

11 työntekijöiden välinen yhteistoiminta. Talentum, 2006 ISBN s. 58,- Unelmapiha - Suunnittele ja toteuta Helling Olle Kirja opastaa oman pihan suunnittelussa ja rakentamisessa. Siinä esitellään kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia mallipihoja. Kirjasta löytyy niin toteutus kuin pihan hoitoohjeet. Kirja sisältää runsaasti havainnollisia kuva- ja piirrosesimerkkejä. Kohteet ovat käytännön esimerkkejä tavallisista suomalaisista pihoista. Kirjasta löytyy tietoa ja ideoita niin alan harrastajille sekä alan ammattilaisille kuin myös alan opiskelijoille. Runsas kuvitus, yli 50 esimerkkiä. 2. täydennetty painos Viherympäristöliitto ry, 2006 (VYL -julkaisu 26) ISBN s. 37,- Viihtyisiä ja valoisia koteja sia. Vahva elämän tuntu on jokaisessa läsnä. Niissä on luovia ja luontevia, pelkistettyjä mutta persoonallisia sisustusratkaisuja. Yli 200 valokuvin esitellään niin laajemmat sisustuskokonaisuudet kuin pienet ihanat yksityiskohdat. Jokaisen esiteltävän asunnon kohdalla annetaan myös sen henkeen sopiva ruoka- tai juomaohje. ISBN s. 42,- Yliaallot ja kompensointi Kirja on tarkoitettu jakeluverkkoon liitettävien kuluttajien laitteistojen kompensointikysymysten perustietolähteeksi. Nykyisin elektronisten laitteiden synnyttämät yliaallot aiheuttavat häiriöitä. Siksi kirjassa käsitellään myös yliaaltojen aiheuttamia ongelmia. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Sähköinfo Oy, 2006 ISBN X 120 s. 48,60 Ympäristö ja rakentaminen 2006 Kärkkäinen Kalle, toim. Kattava lakikokoelma, johon on koottu keskeisiltä osiltaan Suomen kansallinen ympäristö- ja rakennuslainsäädäntö. Ympäristölainsäädännön osalta kirjassa ovat Elmquist Dorrit Wolfgang Birgitta, Kivelä Päivi, suom. Tutustu 14 tyylikkääseen ja tunnelmalliseen kotiin, jotka ovat hengeltään samanlaisia mutta ilmeeltään erilaimuun muassa ympäristön- ja luonnonsuojeluun, ympäristövaikutusten arviointiin, ympäristövahinkoihin, vesija kemikaalilainsäädäntöön sekä päästökauppaan ja liittyvät säädökset. Rakentamislainsäädännön osalta kirjaan on otettu kiinteistöjä, teitä ja kaavoitusta koskevat sekä maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat säädökset. Myös ympäristöviranomaisia ja -hallintoa koskevat säädökset ovat mukana. Kirja on hyödyllinen ympäristöasioiden ja rakentamisen parissa työskenteleville, sekä yksityisille että viranomaisille. Edita Publishing Oy, 2006 ISBN X 1234 s. 72,- Young Designers Americas This book presents 61 projects from the Young Designers Americas to celebrate the diversity of the ideas and the designers of the American countries. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Kuva Topi Tuominen, kirjasta HUVILOITA JA SAUN0JA Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit ti la ta niitä soittamalla pu he lin pal ve luum me, tilaus kupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Kortistojen ylläpitoa ja osoitteita koskevissa asioissa si nua pal ve lee Marja-Terttu Posa, puh Sähköisten tuotteiden käytössä ja hyödyntämisessä opastaa Erja Vähä-Nikkilä, puh , Tutustu uusittuihin nettisivuihimme Verkkokaupassa yli 4000 tuotetta osta ja maksa netissä! Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 18, ti-pe 9 17, la suljettu Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. TLH/9.2006/11 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN laskulla postiennakolla LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat 22 %. Toimituskulut alkaen 7,80. Tilaaja Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus Tervetuloa RIL 267-2015 Käyttäjälähtöinen älyrakennus - suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito Julkistamistilaisuus 29.9.2014 klo 14.00-16.30 RIL, Lapinlahdenkatu 1 B OHJELMA 14.00 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa Future Home Institute Tutkimusaamiainen Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa koti ja asuminen on kulttuuri-sidonnaista:

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö Tausta: DI Hometalkoiden kuulumisia Katja Outinen Kosteus- ja hometalkoiden tausta Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot