Labkotec on palvelua.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Labkotec on palvelua."

Transkriptio

1 Vol. 2 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Labkotec on palvelua. Muutimme uusiin tiloihin. Labkotec toimii nyt Pirkkalassa. Katso tarkemmin s. 3. Laajensimme automaation ylläpitopalvelua. Lue käyttäjien kokemuksia s Turvallisesti kohti uusia biopolttoaineita. Labkotec mukana VTT:n projektissa, s TransCont Entro ja TransControl, vahvoja kulunvalvonnassa, s Hulevesien virtausmittaus isolla ratapihalla, s.4.

2 Vol. 2 P Ä Ä K I R J O I T U S Sisällys Pääkirjoitus Sovellusosaaminen avainasemassa sivu 2 Labkotec muutti uusiin toimitiloihin sivu 3 Ratapihan ja entisen kaatopaikan sade- ja hulevesien hallinta sivut 4-5 Tuoteuutisia sivu 6 Pinnanvalvonta myös kaukolämpökaivoon sivu 7 Turvallisesti kohti uusia biopolttoaineita sivu 8 St 1 Biofuels Oy:n valinta: TransCont Entro sivu 9 Tampere luottaa TransControliin sivut Laajensimme automaation ylläpitopalvelua sivu Oma huolto on tärkeä osa asiakaspalvelua sivu 14 Uutuuspalveluna virtausmittauslaitteiden vuokraus sivu 15 Yhteystiedot sivu 16 Julkaisija Labkotec Oy Päätoimittaja Heikki Helminen Labkotec Oy Toimitus Pertti Hyyrynmäki Tmi Tekstistudio Ulkoasu Hannu Viitanen Pictorino Oy Painatus Kirjapaino Hermes Oy 2009 Sovellusosaaminen avainasemassa Asiakkaamme arvostavat sitä, että pystymme toimittamaan parhaiten soveltuvan kenttälaitteen juuri heidän prosessiinsa. Tämä on mahdollista ainoastaan tuntemalla hyvin asiakkaan tarve ja tapa toimia. Olemme liittäneet uuden tuotteen kehitysprosessiimme aina mukaan kyseisen asiakasalan edustajan. Näin olemme toimineet jo kaksikymmentä vuotta. Tällä menettelyllä varmistamme uuden tuotteen hyvän soveltuvuuden käyttökohteeseen sekä sen asennus-, huolto- ja käyttäjäystävällisyyden. Juuri nämä seikat ratkaisevat jatkossa asiakkaan prosessin kitkattoman ja varman toiminnan. Mottomme on: Yhdessä asiakkaan kanssa. Labkotec muuttuu asiakaskunnan tarpeiden mukana. Samaa periaatetta noudatamme myös edustustuotteidemme valinnassa. Olemme laajentaneet valikoimamme mahdollisimman kattavaksi niin pinnanmittaus-, analysointi- kuin virtausmittauspuolellakin. Näin olemme varmistaneet sen, että kuhunkin käyttötarpeeseen löytyy juuri oikea tuote. Osaava asiakaspalveluhenkilöstömme tuntee asiakaskuntamme tarpeet jopa vuosikymmenten takaa, joten osaamme taatusti yhdessä laatia luotettavan ja asiakasta parhaiten palvelevan ratkaisun. Mottomme on jo pitkän aikaa ollut yhdessä asiakkaan kanssa. Siitä emme näe mitään syytä milloinkaan luopua. Labkotecin huolto- ja asennuspalvelut laajenevat Joustavana organisaationa Labkotec muuttuu tilanteen mukaan asiakaskunnan tarpeiden mukana. Automaation sekä erilaisten toimintojen ulkoistamisen ja keskittämisen lisääntyessä asiakkaamme arvostavat yhä enemmän kokonaispalvelun saamista yhdestä paikasta, ja mieluiten vielä tutulta henkilöltä. Tänään kykenemmekin mittalaiteratkaisujen lisäksi tarjoamaan erittäin monipuoliset käyttöönotto-, koulutus- ja ylläpitopalvelut. Olemme kehittäneet merkittävästi myös huoltosopimuspalvelujamme niin LabkoNet- kuin automaatiopuolellakin. Uutuutena voimme nyt tarjota virtausmittaukseen liittyvät monipuoliset laitteiden vuokrauskonseptit sekä mittauspalvelun. Tarjoamme sopimusperusteisia huoltopalveluja myös alueellisesti. Kaikki palvelumme on tarkoitettu helpottamaan juuri Sinun mahdollisuuksiasi keskittyä ydinliiketoimintasi kehittämiseen. Heikki Helminen toimitusjohtaja Kannen kuvassa instrumenttiasentaja Matti Suikkonen Kuvaaja: Janne Viinanen

3 Labkotec muutti uusiin toimitiloihin Muutimme tammikuun alussa Winglet Business Parkiin Tampere-Pirkkalan lentoaseman välittömään läheisyyteen. Saimme vihdoinkin kaikki toimintomme hallinnosta huoltoon samaan tasoon ja saman katon alle. Käytössämme on nyt 1200 neliötä hyvin varustettua ja toimivaa tilaa, jossa tuotanto- ja toimistotilat on voitu haluamallamme tavalla yhdistää. Uudet tilaratkaisut lisäävät tehokkuuden ohella myös viihtyvyyttä ja merkitsevät selkeää parannusta niin asiakaspalveluumme ja toimitusvarmuuteemme kuin muihinkin tärkeisiin laatutekijöihimme. Muuton myötä myös liikenneyhteytemme paranivat kertaheitolla valtavasti kaikkiin ilmansuuntiin. Ajomatka kentän kupeesta Tampereen keskustaan vie 15 minuuttia, itse lentokenttä on vain kahden kilometrin päässä. Logistisesti erinomainen sijainti tarjoaa paljon muitakin mahdollisuuksia, ovathan kahdeksan Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista noin 160 kilometrin säteellä. Winglet Business Parkiin on syntymässä tuhannen työpaikan keskittymä. Alueen elinkeinorakennetta silmälläpitäen laaditut kehityssuunnitelmat palvelevat vahvasti etenkin teknologiateollisuuden etuja. Tämä lisää luonnollisesti synergiamahdollisuuksia alueen yritysten kesken. Meille on nyt todella helppo löytää. Seuraat vain Tampereen läntiseltä kehätieltä kentälle kääntyvää Lentokentäntietä. Uusi osoitteemme on Myllyhaantie 6B, Pirkkala. Tervetuloa Labkoteciin! Kuvissa arkkitehdin näkemyksiä Winglet Business Parkista. Lehden painoaikataulun vuoksi emme vielä saaneet kuvia uusista toimitiloistamme tähän numeroon. 3

4 Ratapihan ja entisen kaatopaikan sade- ja hulevesien hallinta on vaativaa virtausmittausta Pasilan ratapihaa laajennettiin luvulla Ilmalaan, kun siellä sijainneen kaatopaikan toiminta loppui. Alueelle oli viidentoista vuoden aikana ajettu arviolta noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä pääasiassa kotitalousjätettä. Ajan käytännön mukaan kaatopaikalle oli viety yhdyskuntajätteen lisäksi myös teollisuus- ja ongelmajätteitä. Uusi ratapiha-alue pohjustettiin ilman eristyskerrosta suoraan tasatun kaatopaikan päälle. Menettely oli sen aikaisten rakentamismääräysten mukainen. Sade- ja hulevedet ohjattiin läheiseen Kumpulan puroon, jota myöten ne valuivat Vallilan siirtolapuutarha-alueen läpi Vanhankaupunginlahteen. Hulevesien määrä arvioitiin laskennallisesti Hulevesien laatu aiheutti vuosikymmenien aikana jatkuvia ongelmia ja Kumpulan purossa havaittiin myös öljyjäämiä, joiden arveltiin olevan peräisin ratapihalta. Helsingin kaupungin ympäristökeskus velvoitti Helsingin Veden vuonna 1997 liittämään sadevesiviemärin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle johtavaan kalliotunneliviemäriin. Vuonna 2004 Helsingin Vesi päätti ryhtyä perimään perus- ja jätevesimaksuja kaikista ns. pilaantuneilta alueilta jätevesiviemäriin johdettavista vesistä. Vuoden 2006 aikana asiaa ryhdyttiin selvittämään myös Ilmalan ratapihan osalta. Jätevesimaksuja varten tarvittiin arvio sade- ja hulevesien virtausmäärästä. Veden laadun tarkkailussa mitattiin mm. hiilivetypitoisuutta. Kuvassa anturin tuottamaa mittauskäyrää. Virtausmäärää arvioitaessa perusteina käytettiin ratapihan pinta-alan lisäksi keskimääräisiä vuosittaisia sadantatietoja ja arvioita haihtumistai imeytymismääristä. Ison osan vedestä arveltiin imeytyvän maaperään. Kuudenkymmenen hehtaarin laajuisen alueen sade- ja hulevesimääräksi saatiin keskimäärin 665 kuutiometriä päivässä. Myöhemmin havaittiin, että ratapihalle valuu vesiä myös viereiseltä Pasilan postikeskuksen alueelta. Arviosta reaaliaikaiseen tietoon Laskennalliseen arvioon perustuva vuorokausivirtaama oli kohtuullisen suuri ja veden puhdistuskustannukset sen mukaiset. Arvioperusteinen laskutus ei ole reilun pelin mukaista kummallekaan osapuolelle, sanoo ympäristöpäällikkö Yrjö Lundström Helsingin Veden Ympäristöpalveluista. Haluamme tietää hulevesien tarkan kokonaismäärän. Lisäksi tarvitsemme varman tiedon siitä, minkälaisia epäpuhtauksia huleveden mukana kulkeutuu, koska vanhoilta kaatopaikoilta tulevat suotovedet tuovat usein ongelmia jätevedenpuhdistamoille. Jos veden laatu osoittautuu sellaiseksi, että sen voi johtaa takaisin Kumpulan puroon, olemme pelkästään tyytyväisiä. Virtausmittaus ja veden laatuanalyysi Vuonna 2006 vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia ryhdyttiin selvittämään Ilmalan ratapihan osalta seurantaprojektilla. Loppuvuodesta 2007 aloitetuilla mittauksilla on selvitetty ratapihan sade- ja hulevesien kokonaismäärää sekä veden laatua. Ratapihan sadevesiviemäriin asennettiin Nivus OCM Pro -virtausmittausjärjestelmä. Virtausmittaus on jatkuva. Vesinäytteet otetaan kaivosta neljä kertaa vuodessa siirrettävän näytteenottimen avulla. Vesinäytteitä otetaan myös ratapihalla olevista pohja- ja orsiveden havaintoputkista sekä ympäristön avo-ojista. Virtaamatietojen ja laatuanalyysitulosten perusteella voidaan laskea huleveden aiheuttama kuormitus. Kohteeseen asennettiin lisäksi GPRS-modeemi ja kohde lisättiin Helsingin Veden Labko- Net-sivustoon, joka on perustettu aikaisemmin jäteveden hiili- ja rikkivetypitoisuuksien seuraamiseen mm. sataman pumppaamoissa. Kaukovalvontajärjestelmän monipuolisten toimintojen ansiosta voidaan mitattu data välittää automaattisesti eri osapuolille tai antaa katseluoikeus mittauksista kiinnostuneille. Tietoja ratapihan hulevesistä seuraavat Helsingin Veden lisäksi Ratahallintokeskus ja VR- Yhtymä Oy sekä projektin ympäristökonsulttina toimiva Golder Associates Oy, joka raportoi tiedot vesimääristä ja veden laadusta Uudenmaan ympäristökeskukselle osana vanhan kaatopaikan ympäristövaikutusten seurantaa. Virtaus onkin ollut arvioitua suurempaa Ratapihalta tulevan huleveden virtaama on ollut noin 15 l/s, kun sen arvioitiin olevan noin 8 l/s. Todellinen virtaama on siis lähes tuplaantunut laskennallisesta arviosta. Vesimäärät ovat olleet kuutiometriä kuukaudessa. Hetkittäin virtaama on noussut jopa kuutiometriin tunnissa. Tämän hetkisen käsityksen mukaan vesimäärä näyttää Golder Associates Oy:n toimistopäällikkö Kim Branderin mielestä olevan suurelta osin ratapihalta kertyvää sadevettä. Ilmalan ratapihan alueelle ei siis todennäköisesti virtaa merkittäviä määriä pohja- ja orsivesiä ympäröiviltä alueilta. Tällaisia vesimääriä on erittäin kallista johtaa jätevedenpuhdistamoon. Uskon olevan mahdollista, että nyt kerättävien tietojen perusteella suunnitellaan vaihtoehtoinen järjestelmä sade- ja hulevesien käsittelemiseksi, koska kaatopaikan suotovesiä niissä ei analyysitietojen perusteella näytä olevan merkittäviä määriä. Brander ei kuitenkaan vielä halua ottaa veden laatuun kantaa varmuudella. Ongelmia voi syntyä tilanteissa, joissa ratapihalla tapahtuu onnettomuus tai vuoto, hän täsmentää. Myös poikkeuksellisen runsaat sateet tai sulamisvedet voivat Branderin mielestä aiheuttaa yllättäviä tilanteita. jatkuu seuraavalla aukeamalla >

5 Mittaustiedot ovat LabkoNetin kautta välittömästi kaikkien osapuolten käytettävissä. Kaukovalvontajärjestelmän monipuolisten liitäntöjen ansiosta kohde voitiin suoraan lisätä Helsingin Veden LabkoNet-sivustoon. 5

6 Ratapihan ja entisen kaatopaikan sade- ja hulevesien hallinta < jatkoa edelliseltä aukeamalta Virtausmittaus on toiminut hienosti Sekä Helsingin Vesi että Golder Associates Oy ovat varsin tyytyväisiä virtausmittauksen toimintaan. Tarkkaa tietoa on saatu nopeasti ja luotettavasti. Lukemia on voitu seurata Labko- Netin kautta ja tiedoista on saatu selkeitä graafisia kuvaajia. Olemme voineet käyttää LabkoNetista saamiamme virtausmäärätietoja kuukausittaisen laskutuksen perusteina. Myös hiilivetyanturin tuottamat mittaustiedot näytteenottokaivosta ovat antaneet selkeän kuvan veden laadusta. Analyysitulosten perusteella voimme arvioida, onko järkevää johtaa ratapiha-alueen laimeita hulevesiä jätevedenpuhdistamolle, koska ne kuormittavat sitä turhaan, kertoo valvontainsinööri Heli Lindberg Helsingin Veden Ympäristöpalveluista. Selkeästi hyvää järjestelmässä on ollut trendin näkeminen tunnin viiveellä sateesta. Jos seuraisimme vain sadantatietoja, joutuisimme odottamaan paljon kauemmin. Seuranta on ollut helppoa ja johdonmukaista, sanoo Kim Brander Golderista. Lindberg arvelee, että ilman vesimäärän jatkuvaa mittausta, keskustelu siitä, mihin ratapihaalueen hulevedet oikeasti kuuluvat, ei ehkä olisi käynnistynyt. Neuvotteluja vesien uudesta käsittelymenetelmästä on käyty joulukuun 2008 aikana. Nivus OCM Pro OCM Pro mittausjärjestelmä pystyy samanaikaisesti mittaamaan sekä virtausnopeutta että nesteen pinnankorkeutta. Mittausta eivät häiritse liete, kiintoaineet, kuidut, rasva, jäteveden pinnalle muodostuva kalvo tai muutkaan mitattavaan nesteeseen liittyvät haittatekijät. Mittalaite on markkinoiden tarkin. Se on kehitetty nimenomaan jätevesien ja vuotovesien mittaukseen. OCM Pro soveltuu erinomaisesti niin isojen putkien kuin avokanavienkin virtausmittauksiin. Suuren tietomäärän ansiosta saadaan hyvin tarkka kuva nesteen virtausprofiilista eri ajankohtina. Näytöltä on luettavissa jopa kahden viikon virtausmäärät. Leveisiin kanaviin, joissa virtausprofiili kanavan poikkisuunnassa voi vaihdella, voidaan asentaa kaikkiaan kolme anturia. Järjestelmään voidaan integroidun pinnankorkeusmittarin lisäksi liittää ulkoisia pinnankorkeudenmittauksia, esim. ultraäänitutka tai paineanturi. Tuoteuutisia Aurinkopaneelikäyttöinen erotinhälytin SolarSET Kaikki tarvittavat komponentit yhdessä laitekotelossa, jonka kanteen on integroitu aurinkopaneeli. SolarSET lataa itse akkunsa vähäiselläkin auringonpaisteella ja toimii vähintään neljä kuukautta yhdellä latauksella, koska se on lepotilassa suurimman osan ajasta. SolarSET on ohjelmoitu heräämään 30 min. välein tarkistamaan erottimen tilan ja lähettämään tarvittaessa öljy-, vikatai akun jännitehälytyksen. Hälytys voidaan ohjata LabkoNetiin tai tekstiviestinä matkapuhelimeen. SolarSET on vähän ylläpitoa ja huoltoa kaipaava laite paikkoihin, joissa sähköverkkoa ei ole käytettävissä. Laite on tullut markkinoille marraskuussa Tiedonsiirtoyksikkö suoraan havainneputkeen Labko 255 Automaattisella mittaustietojen siirrolla varustettu kaukovalvontajärjestelmä pohjavesien pinnanseurantaan. Tiedonsiirtoyksikkö asennetaan suoraan 2 havainneputkeen. Edullinen tiedonsiirto GPRS-tekniikalla. Flash-muisti jopa n tietueelle. Labko 255 lähettää tallennetut mittaustiedot automaattisesti vapaasti valittavin välein (1 sek. 99 päivää) internetpalvelimelle, josta ne välitetään sähköpostiin tai matkapuhelimeen. Palvelimella tiedot päivittyvät jatkuvasti. Tarkastusluotaukset voidaan suorittaa ilman purku- tai muutostöitä vähintään 2 tuuman putkessa. Kompakti rakenne, materiaali korkealaatuista jaloterästä. Sisäänrakennettu antenni. Virtalähteenä 3 pikkuparistoa, jotka riittävät 2 vuodeksi omavaraiseen mittaus- ja tiedonsiirtotoimintaan. Käyttölämpötila -20ºC +60ºC. Kahden mittaussondin liitäntä mahdollista (pinta, lämpötila, johtavuus/suolapitoisuus, ph). Langaton yhteys lokasäiliöön Lokaset R Lokaset R on helppokäyttöinen ja varmatoiminen järjestelmä lokasäiliöiden valvontaan. Lokaset R ilmoittaa säiliön tyhjentämistarpeesta. Langattomasti toimiva järjestelmä voidaan helposti asentaa myös jo olemassa olevaan lokasäiliöön ilman kaivuutyötä. Järjestelmään kuuluvat säiliöön asennettavat anturi ja paristokäyttöinen lähetinyksikkö sekä verkkokäyttöinen keskusyksikkö, joka asennetaan rakennukseen sisälle. Lähetinyksikön paristo kestää normaalikäytössä 10 vuotta. Koteloitu antenni ei ole altis häiriöille eikä rikkoontumiselle. Järjestelmä seuraa jatkuvasti omaa toimintaansa. Lokaset R tulee markkinoille tammi-helmikuussa Monipuoliset analysaattorit automaattisiin mittauksiin Tuotevalikoimassamme on oikeat laitteet ja menetelmät kaikkiin jätevedenpuhdistamoilla, vesilaitoksilla, teollisuudessa ja vesistöjen tutkimuksessa käytettäviin veden laadun mittauksiin ja analyyseihin. Analysaattorit ovat edistyksellisimpiä mitä markkinoilta on tänä päivänä saatavissa. Uutuus 3S Tocmeter on monipuolinen analysaattori teollisuuden ja ympäristön tarkkailun sovelluksiin, kuten nitraattien, hiilivetyjen, ammoniakin ja fosfaattien tarkkailuun teollisuuden prosessi- ja jätevesistä sekä lähtö- ja tulovesistä. Sopii myös lämmityskattiloiden tuloveden, kondenssi- ja jäähdytysveden sekä juomaveden ja pintaveden tarkkailuun. Tuotekehityspäällikkö Jarkko Latonen vastaa Labkotecin omien tuotteiden kehittämisestä. 6

7 Vattenfall Lämpö Oy, Hämeenlinna Pinnanvalvonta myös kaukolämpökaivoon Rankkasateet ja lumien sulaminen saavat kadut ja aukiot kaupungeissa tulvimaan. Hulevedet saattavat valua kaukolämpöverkon huoltokaivoihin ja turmella niissä olevat sähkölaitteet sekä pumput. Ongelma on melko yleinen kaukolämpöverkostoissa. Vattenfall Lämpö Oy Hämeenlinnassa on vajaan vuoden ajan kerännyt kokemuksia kaukolämpökaivojen pinnanvalvonnasta. Yhteen vesivahingoille alttiiseen huoltokaivoon kaupungin keskustassa on asennettu pintakytkimet ja Labcom 200 -tiedonsiirtolaite, jonka avulla tieto kaivoon kertyvästä vedestä saadaan ennen kuin vahinkoja pääsee tapahtumaan. Kuluneen sateisen kesän aikana kohteesta saatiin useita hälytyksiä ja huoltoryhmä ehti pumppaamaan kaivon ajoissa tyhjäksi. Kaikki hälytykset olivat aiheellisia, yhtäkään turhaa lähtöä huoltoryhmälle ei tullut. Vastaavanlaisilla pintakytkinsovelluksilla mitataan yleisesti myös nestesäiliöiden pinnankorkeutta ja valvotaan mahdollisia vuotoja. Kriittiset kohteet valvontaan Veden tulvimisesta aiheutuneita vahinkoja sattuu usein. Syynä voi rankkasateiden ohella olla myös putkirikko, vaikkakin harvemmin. Olemme kartoittaneet verkoston ongelmallisimmat kohteet. Tarkoituksenamme on saada vähennetyksi turhia huolto- ja tarkastuskäyntejä, koska kaivoja on paljon. Visiona on, että kaikki kaukolämmön kriittiset kohteet saataisiin kaukovalvonnan piiriin, sillä jo pelkästään kaivojen pumppaaminen tyhjäksi aiheuttaa kustannuksia ja työtä, kertoo automaatioinsinööri Ville Kaján Vattenfall Lämmön Vanajan voimalaitokselta. Näitä kriittisiä kaivoja on Kajánin laskelmien mukaan useita kymmeniä. Ongelmana on häiriöiden äkillisyys ja yllättävyys, joten niiden hoitaminen rutiininomaisin tarkastuskäynnein ei ole mahdollista. Siksi Vattenfall Lämpö onkin etsinyt parempaa ja luotettavampaa menetelmää. Kaivo soittaa tyhjentäjän paikalle tarvittaessa Labcom 200 -tiedonsiirtolaitteessa on SIMkortti, johon voidaan määritellä kaivon nimi, hälytyksen aihe sekä matkapuhelinnumerot, joihin hälytys välitetään. Tällä hetkellä hälytys tulee Kajánin lisäksi kaukolämpöverkoston pääkäyttäjälle. Kaikki on toiminut moitteettomasti. Vajaan vuoden aikana kaivosta on tullut hälytys 5 6 kertaa, eikä huoltomiesten ole koskaan tarvinnut mennä turhaan paikanpäälle katsomaan. Aina he ovat joutuneet myös pumppaustöihin, Kaján sanoo. Järjestelmää ei ole vielä liitetty Vattenfallin omaan kaukovalvontaverkkoon, mutta näin on tarkoitus tehdä. Haluaisimme, että kaikki nämä hälytysten aiheuttamat ongelmat eri kohteissa tulisivat keskusvalvontamme näytölle. Siitä olisi apua sikälikin, että voisimme katsella järjestelmästä historiatietoja ja näkisimme, missä kohteissa ongelmia on esiintynyt tiettynä ajanjaksona. Näin voisimme suunnitella verkon parannuksia ja varmistaa sen toimintaa tältäkin osin. Anturit valmiina jo useassa kaivossa Kaján kertoo, että nyt toiminnassa olevan kohteen lisäksi anturit on jo asennettu ja tarvittavat kaapeloinnit tehty valmiiksi useisiin kriittisiksi kohteiksi luokiteltuihin kaivoihin. Ne ovat tiedonsiirtolaitetta vaille valmiita valvontaan. Pääosa kaivoista sijaitsee paikoissa, joihin rankkasateiden aiheuttama vesi helposti pääsee, koska ne ovat sen verran ympäröivää maastoa alempana. Lähes kaikki ovat kaupungin keskustaalueella, vain muutaman kilometrin etäisyydellä voimalaitokselta. Vaikka kohteisiin ei ole pitkä matka, vie niiden kaikkien tilanteen kartoittaminen paikan-päällä käymällä aikaa, joten ne on päätetty varustaa pinnanvalvontalaittein. Näin voimme merkittävästi vähentää huoltomiesten ajelemista ympäri kaupunkia. Normaalisti nämä kohteet käydään tarkistamassa noin kymmenen kuukauden välein. Hyvä toimiva järjestelmä Kokemukset laitteiston toiminnasta ovat Kajánin mielestä olleet hyviä. Järjestelmä on toiminut luotettavasti. Laitteet ovat verkkokäyttöisiä, mutta niissä on varalla akku, joten toiminta ei katkea sähkökatkoksen takia. Virran katkeamisesta tulee tekstiviestihälytys. Kun järjestelmä liitetään vielä omaan kaukovalvontaamme, niin enpä usko, että siinä on enää mitään isompaa kehitettävää. Tämä on ollut meille mielenkiintoinen pilottiprojekti, koska kohteita, joissa tätä tarvitaan, on paljon. Tiedonsiirtolaitteisto antaisi mahdollisuudet monenlaisiin liitäntöihin, mutta Vattenfall Lämmön käyttötarkoitukseen on riittänyt kaivojen pinnanvalvonta. Sillä tullaan Kajánin mielestä toimeen ihan mainiosti. Olemme vanhoja tuttuja Labkotecin kanssa. Se on ollut luotettava kumppani, jolta olemme hankkineet vuosien varrella monenlaisia mittaus- ja valvontalaitteistoja. Uskon yhteistyön jatkuvan edelleenkin. Huoltokaivoon asennetut pintakytkimet ja Labcom 200 -tiedonsiirtolaite takaavat, että tieto kaivoon kertyvästä vedestä saadaan ennen kuin vahinkoja pääsee tapahtumaan. Internetin kautta tapahtuvan LabkoNettiedonsiirtopalvelun avulla hälytykset saadaan reaaliajassa. Labcom 200 -tiedonsiirtolaite edulliseen tiedonsiirtoon mittauskohteesta internetiin tai matkapuhelimeen. 7

8 Turvallisesti kohti uusia biopolttoaineita Labkotec Oy oli mukana Tekesin tukemassa VTT:n Biojakelu-projektissa. Mukana olivat merkittävimmät kotimaiset energia- ja jakeluyritykset, jakeluasemalaitteiden valmistajat ja toimittajat sekä joukko jakeluasemien ja mittarikenttien suunnittelua ja urakointia harjoittavia yrityksiä. Projektissa selvitettiin jakeluasemilla käytössä olevan tekniikan ja uusien moottoripolttoaineiden yhteensopivuutta sekä biopolttoaineiden syttymisriskejä. Projektin keskeiset tulokset antavat aiheen katsoa tulevaisuuteen turvallisin mielin. Tarvitaan vain pieniä muutoksia osaan käytössä olevasta laitteistosta. Mitään turvallisuusriskejä projektissa ei Labkotecin tuotteiden osalta tullut esille. Oikea tapa edetä Halusimme varmistaa, että huoltoasemilla käytettävät tuotteemme täyttävät biopolttoaineiden asettamat vaatimukset, ja selvittää ennakolta mahdolliset ongelma- ja vaaratilanteet jo asennettujen laitteiden osalta, kertoo tuotekehityspäällikkö Jarkko Latonen. Selvityksessä käytiin läpi kaikki asiat polttoaineiden maahantuonnista, jalostuksesta ja kuljetuksesta alkaen aina kuluttajan tankkiin asti. Tuloksena oli kattava selvitys biopolttoaineiden turvallisesta jakelusta. Näin edettiin mielestäni oikeassa järjestyksessä: ensin kartoitettiin riskit ja turvallisuuteen liittyvät asiat, sitten vasta lähdetään laatimaan uusien moottoripolttoaineiden jakelua koskevaa lainsäädäntöä. Pidän tätä kansainvälisestikin merkittävänä projektina. Maailmalta löytyy paljon esimerkkejä päinvastaisestakin etenemisestä, sanoo St1 Oy:n myyntijohtaja Mikko Reinekari. Reinekari uskoo suomalaisen jakeluasemaosaamisen kehittyneen tämän projektin myötä paljon. Olemme hyvin varustautuneet etukäteen Meille tämä oli tärkeä projekti, koska pyrimme tuomaan Suomeen lähitulevaisuudessa ihan uuden biopolttoaineen. Labkotec on tässä mukana siten, että uusien moottoripolttoaineiden myötä tulee myös varastointi- ja jakelutekniikalle uudet materiaalivaatimukset, sanoo Reinekari. Olemme yhdessä Labkotecin kanssa valmistelleet asiaa jo niin, että koko jakelukenttä on tietoinen näiden polttoaineiden asettamista vaatimuksista. Tiedämme, mitä materiaaleja pitää vaihtaa ja osaamme varautua siihen. Voi sanoa, että olemme riittävän hyvin varustautuneet asiaan etukäteen. Uudet biopolttoaineet eivät tuo yllätyksiä jakelutekniikan osalta. Kaikki tähän liittyvä osaaminen ja tietämys on nyt Kuvassa Helsingin Vallilaan lokakuun lopulla avattu uudenlainen St1-huoltoasema, joka myy fossiilisten polttoaineiden lisäksi biopolttoaineita ja tuulisähköä. 8 St1 Biofuels Oy valmistaa bioetanolia ja jalostaa sen maailman puhtaimmalla tavalla liikennepolttonesteen biokomponentiksi. Etanolix -menetelmän on kehittänyt St1 Biofuels yhdessä VTT:n kanssa. Tuotanto on hajautettu. Tuotantolaitokset ovat siellä, missä sopivaa käymiskelpoista jätettä syntyy. Bioetanolin väkevöinti tapahtuu Haminan satama-alueella toimivassa absolutointilaitoksessa. Väkevöinnin jälkeen bioetanoli on valmista sekoitettavaksi bensiiniin. Raaka-aineena St1 Biofuels käyttää nyt tuotantolaitosten lähiympäristöstä saatavaa elintarviketeollisuuden biojätettä. Jo vuoden 2009 aikana alkaa muunkin biojätteen jalostaminen bioetanoliksi. Suunnitteilla on myös selluloosapohjaisen jätteen käyttö bioetanolin tuotannossa. Haminan absolutointilaitoksen lisäksi yrityksellä on nyt kolme bioetanolin tuotantolaitosta. Jo vuoden 2009 aikana aloittaa kymmenkunta uutta tuotantoyksikköä. Lähivuosien tavoitteena on kaikkiaan tuotantolaitoksen käynnistäminen eri puolilla maata.

9 myös Labkotecilla. Reinekari kertoo St1:n tulevaisuuden strategian perustuvan siihen, että yritys on hiilidioksidivapaiden polttoaineiden tuottajana johtavassa asemassa Suomessa. Siksi se on myös käyttänyt paljon resursseja tutkimus- ja kehitystyöhön. Biopolttoaineiden valikoima ja erilaiset energiavaihtoehdot lisääntyvät. Paineet perinteisten öljy-yhtiöiden toimintakonseptille kasvavat. St1:n on pienenä ja joustavana kotimaisena yhtiönä helpompi mukautua kuin suurten maailmanlaajuisten öljy-yhtiöiden. Meidän mahdollisuutemme erottua markkinoilla on nimenomaan näissä uusissa energiamuodoissa. Fossiiliset polttoaineet jäävät pikku hiljaa pois. Tulossa korkeaseosetanolipolttoaine On vaarallista puhua vain laveasti biodieselistä tai biopolttoaineista yleensä. Markkinoilla on jo tuotteita, jotka hyvin vähän poikkeavat tavanomaisista. Olemme nyt tuomassa markkinoille korkeaseosetanolipolttoainetta. Siinä on 85 prosenttia suomalaisesta jätteestä valmistettua etanolia. Tuote on vielä varsinaista kaupallista nimeäkin vailla. Toistaiseksi puhumme siitä kirjainlyhenteellä KSEP. Sen tulo markkinoille voi olla kiinni vain muutamasta kuukaudesta. Tuote on valmis. Tarvitaan valtiovallan päätös sen verokohtelusta, jotta tuote voidaan hinnoitella - ja virallinen myyntilupa, Reinekari kertoo. Korkeaseosetanolipolttoaine vaatii joitakin muutoksia jakeluasemien tekniikkaan. Muutokset koskevat lähinnä käytettäviä materiaaleja esimerkiksi säiliöiden mitta-antureissa. Reinekarin mielestä jakeluasemien laitteet ovat vuosien varrella saumattoman yhteistyön tuloksena hioutuneet varsin pitkälle, joten mitään suuria projekteja ei nyt tarvita. Hyvä yhteistyö jatkuu Reinekari on iloinen siitä, että tässäkin projektissa olivat mukana myös yritykset, jotka huoltavat ja asentavat huoltoasemalaitteistoja. Näin se kattoi hyvin koko jakeluketjun ja siihen yhteydessä olevat toimijat. Hänen mielestään koko ketjun osaaminen on kunnossa. Kaikki tahot saivat projektista tärkeätä uutta tietoa omaan toimintaansa. Meillä on ollut hyvä ja hedelmällinen yhteistyö Labkotecin kanssa jo noin kahdeksan vuoden ajan. Kehitys on ollut kummallakin osapuolella hyvää, ja se on tapahtunut samalla vauhdilla. Laitekanta kehittyy edelleen voimakkaasti ja yritysten tarpeet muuttuvat. Se tuo kyllä tekemistä kummallekin osapuolelle myös jatkossa. LabkoNet on jokapäiväinen työkalumme LabkoNet on ollut meille tietoinen valinta alusta asti. Se on tehostanut varastonvalvontaa, hälytysten perille menoa ja koko logistiikan organisointia. Se on toimiva, jokapäiväinen työkalu, jonka kehittämistyössä olemme olleet mukana alusta alkaen. Kuljetustoimintamme ohjautuu nyt kokonaan LabkoNetin kautta, Reinekari kertoo. Tekniikan määrä myös polttoaineiden jakelussa kasvaa. Siksi kokonaisuuden hallinta on entistä tärkeämpää. Vaikka LabkoNet ei suoraan keskustele toiminnanohjausjärjestelmämme kanssa, tiedot välittyvät kyllä järjestelmästä toiseen. Linkkinä toimii jakeluaseman maksuautomaatti. Kaikki toiminnassa tarvittavat järjestelmät tulisikin saada linkittymään keskenään. Oleellista on pystyä haravoimaan informaatiotulvasta nopeasti todella tärkeät asiat. Tilanne on Reinekarin näkemyksen mukaan menossa koko ajan enemmän siihen suuntaan, että tietoja kerätään yritysten omaan intranetpalveluun, josta on avoimet rajapinnat mahdollisimman monelle taholle. Avoimet rajapinnat antavat käyttäjille enemmän valinnan mahdollisuuksia. Hän toivookin, että myös LabkoNetiä tullaan tulevaisuudessa kehittämään tähän suuntaan. St1 Biofuels Oy:n valinta TransCont Entro Kun toimitaan palavien nesteiden kanssa, on turvallisuudella korostetun tärkeä asema. Tuotantolaitoksille ei saa päästä henkilöitä tai ajoneuvoja, joilla ei ole kulkulupaa. Tarvittaessa on pystyttävä jälkikäteen selvittämään kaikki alueella kulkemiset. Asia on konkreettisesti tulenarka ja yleensä myös tunteita herättävä. Labkotec toimitti St1 Biofuelsille Haminaan viime syksynä TransCont Entro-kulunvalvontajärjestelmän. Sen piirissä ovat myös Lappeenrannassa, Närpiössä ja Vantaalla toimivat bioetanolin tuotantolaitokset. Tarkoituksena on, että Haminan absolutointilaitos toimii operatiivisena keskuksena, josta hallinnoidaan kulunvalvontaa kaikissa tulevissakin tuotantolaitoksissa. Tärkeitä valintaperusteita olivat järjestelmän käytön laajuus sekä sen luotettavuus ja helppokäyttöisyys. Valvonta kattaa sekä henkilöiden että ajoneuvojen liikkumisen. Kuljetuksia paljon ristiin Hajautettu tuotanto merkitsee sitä, että valmistustoiminta tapahtuu siellä, missä raakaaineita on saatavissa läheltä. Biojätekuljetukset hoidetaan paikallisesti, sitä ei kannata kuljetella pitkiä matkoja. Käytämme nyt bioetanolin pääasiallisena raaka-aineena elintarviketeollisuuden, mm. leipomo- ja perunatehtaiden biojätettä. Kuljetusliikkeet hoitavat sitten lopputuotteen, bioetanolin, kuljetuksen tuotantolaitoksilta Haminaan väkevöitäväksi. Tässä ketjussa on useita kuljetusliikkeitä, jotka hoitavat myös St1 Biofuelsin paikalliset tuotantolaitokset käyttävät bioetanolin raaka-aineena elintarviketeollisuuden biojätettä. Kuva Närpiöstä. kilpailijoidemme kuljetuksia, kertoo hankintajohtaja Mika Jokinen. Kun tuotantolaitosten määrä kasvaa ja raakaaineeksi tulee biojäte laajemminkin, kasvaa myös kuljetusliikkeiden määrä bioetanolin valmistuksen jakautuessa enemmän ympäri maata. Myös biojätteen vastaanottomäärät tulevat nykyisestä huomattavasti kasvamaan, joten liikenne tuotantolaitoksilla kasvaa. jatkuu seuraavalla sivulla >

10 St1 Biofuels Oy:n valinta TransCont Entro Tampe < jatkoa edelliseltä sivulta Erityisesti lopputuotteen kuljetukset tuotantolaitoksista Haminaan lisääntyvät. Vaikka yksittäiset tuotantolaitokset eivät ole suuria, tulee valvottavaa liikennettä koko tuotantoketjussa olemaan paljon. Entistä useampien kuljetusliikkeiden autot pyörivät silloin näissä samoissa laitoksissa. On merkittävä asia, että sama tunnistin käy niin meillä kuin muuallakin kulkevissa autoissa. Kuljetuksiahan tehdään paljon ristiin. Tunnistimia on muistaakseni tällä hetkellä käytössä noin kappaletta. On hyvä, ettei niitä tarvitse olla joka autossa useita. On iso etu, että sama kulunvalvontajärjestelmä on laajasti käytössä, sanoo Jokinen. Hyvät referenssit ja kokemukset vakuuttivat Valintaa tehtäessä painoivat omien käytännön kokemustemme lisäksi TransCont Entron vahvat referenssit muista käyttökohteista. Voidaan sanoa niinkin, että se on kilpailijoiden jo testaama ja hyväksymä järjestelmä, naurahtaa Jokinen. TransCont Entro pärjäsi myös hintakilpailussa hyvin. Se kattoi haluamamme henkilöiden kulunvalvonnan sekä ajoneuvojen tunnistuksen. Se oli toimivin paketti meidän tarpeisiimme. Siinä ovat kevyenä kokonaisuutena kaikki ne ominaisuudet, joita kuluvalvontajärjestelmältä tarvitsemme. Samaan järjestelmään kuuluva henkilöiden kulunvalvonta on käytössä myös St1:n pääkonttorilla Helsingissä. Jokinen pitääkin isona plussana, ettei henkilökunnan tarvitse eri pisteissä käydessään vaihtaa kulkulupaansa. Emme tarvinneet järjestelmään mitään erityistä räätälöintiä. Meille riitti perussetti, koska kysymys on puhtaasti kulunvalvonnasta. Meillä ei ole myöskään mitään muuta erityistä tietojen keruutarvetta. Meille on oleellista tietää, että vain luvalliset ajoneuvot ja henkilöt kulkevat tuotantolaitoksillamme. Prosessien valvontaan on oma automaatiojärjestelmänsä, kulunvalvontaan omansa. Jokisen mielestä aika näyttää, onko tarvetta ajoneuvojen tunnistuksen lisäksi selvittää esimerkiksi niiden käynnin syy tai tietoja niiden kuormasta tai muuta vastaavaa. Se on hänen mukaansa vasta ajatuksen asteella. Labkotec ymmärtää pientenkin yritysten tarpeet Vaikka energia-alalla toimivaa St1-konsernia ei voi pienenä yrityksenä enää pitääkään, on Jokisen mielestä yksi yhteistyötä suuresti helpottavista tekijöistä se, että Labkotec pystyy toimittamaan ratkaisuja ja laitteistoja, joita ei ole suunniteltu pelkästään suuryritysten tarpeisiin. St1:n yhteistyö Labkotecin kanssa on jatkunut jo pitkään. Meillä on hyviä kokemuksia tästä yhteistyöstä koko yritystoimintamme ajalta, onhan St1 ollut alusta asti LabkoNetin laajamittainen käyttäjä. Se, mitä tiesimme Labkotecistä ja TransCont Entro -järjestelmästä sinänsä, oli varsin merkittävä asia valintaa tehtäessä. Hinta oli tietysti toinen tärkeä tekijä, sanoo Jokinen. Kokemukset siltä ajalta, minkä tämä järjestelmä on ollut meillä Haminassa käytössä, ovat olleet hyviä. Oli miellyttävää nähdä, kuinka helposti sen sisäänajo tapahtui. Käytön oppiminen kävi nopeasti ja helposti, koska ohjelmiston rakenne on looginen ja käyttäjäystävällinen. Siilon alle voi ajaa vaikka suuren kuormaajan. Heikki Koskinen näyttää, kuinka siilosta saa hiekkaa... Haminan absolutointilaitoksessa bioetanoli väkevöidään sekoitettavaksi bensiiniin. 10

11 e luottaa TransControliin TransControl-järjestelmä valvoo hiekkasiilojen käyttöä....kun on ensin näyttänyt lukijalaitteelle korttia, jossa on hakijan ja ajoneuvon tiedot. LabkoNet TransControl-järjestelmä helpottaa kulunvalvontaa mm. varastosiiloilla ja lumen tai asfalttijätteen vastaanottopaikoilla sekä muissa kohteissa, joissa ei välttämättä tarvita miehitystä toiminnan ylläpitämiseksi. Tampereen kaupunki on käyttänyt järjestelmää hiekkasiiloillaan jo 2000-luvun alusta. Vuonna 2007 kaupunki otti siiloilla käyttöön uuden, kehittyneemmän LabkoNet TransControl-järjestelmäversion. Samalla myös kaupungin lumen vastaanottopaikoille tuli tunnistimiin perustuva kaukovalvonta. Laskut kaupungilta hiekkasiilojen ja lumen vastaanottopaikkojen käyttäjille lähtevät kulunvalvonnan välittämien tietojen perusteella. Kokemukset ovat olleet niin myönteisiä, että kaupunki hankki käyttöönsä myös siirrettävän kulunvalvontalaitteiston; käyttökohteita Tampereen kokoisessa kaupungissa sille ei tarvitse suurennuslasin kanssa etsiä. TransControl hiekkasiiloissa Rakennusmestari Heikki Koskinen Tampereen kaupungin Katu- ja vihertuotannosta kertoo kaupungilla olevan kolme siiloa, jotka on rakennettu kallion sisään eri puolille kaupunkia. Siilojen käyttöä valvoo LabkoNet TransControlkulunvalvontajärjestelmä. Tilat ovat lukittuja, joten puomeja ei tarvita. Hiekkaa ei siilosta saa, ellei näytä sen alla olevalle lukijalaitteelle korttia, jossa on hakijan ja ajoneuvon tiedot. Palvelimella on tieto kyseisen ajoneuvon lavan tai säiliön koosta. Tämä on tarpeen, sillä ajoneuvoissa on paljon kiinteistönhoitokoneita, joiden säiliön koko vaihtelee. Kuormien kokotiedot auttavat oikean laskuttamisen lisäksi myös seuraamaan siilossa olevan hiekan määrää, sillä sitä on hankala mitata antureilla hiekalle ominaisen holvaantumisen takia. Jokainen hakukerta näkyy valvontajärjestelmässä. Tiedämme kuka haki, milloin ja kuinka paljon. Kulunvalvonnan välittämä tieto on sellaisenaan valmis laskutusperuste. Laskutus tapahtuu kuukausittain näiden raporttien mukaan, siitä on sopimus siiloja käyttävien yritysten kanssa, sanoo Koskinen. Kalliosiiloissa varmistuksena kaapelointi Vaikka järjestelmä normaalitapauksessa onkin langaton, varmistettiin tiedon häiriötön kulku paksun kallion sisältä kaapeliyhteydellä. Tiedonsiirto hiekkasiiloista ja siiloihin toimii ADSLmodeemilla. Yhteydet ovat toimineet moitteettomasti. Vilkkaimpina talvikuukausina tapahtumia on ollut yhteensä jopa Sopimuksen mukaan voi samoilla kulkuluvilla ja korteilla käyttää kaikkia kolmea siiloa, joten esimerkiksi kiinteistönhoitokalustoa voidaan siirtää eri puolille kaupunkia ilman muutoksia. Toiminta on Koskisen mielestä ollut luotettavaa eikä häiriötilanteita ole kirjattu montaakaan. TransControl lumen vastaanottopaikoilla Samalla kun hiekkasiiloilla otettiin käyttöön uusi järjestelmäversio, siirryttiin siihen myös kaupungin kahdella lumen vastaanottopisteellä. Kulunvalvonta toimii langattomasti. Tiedonsiirto on osoittautunut luotettavaksi ja nopeaksi. Käyttö on ollut vilkasta. Kahteen vastaanottopisteeseen tuodaan talven aikana keskimäärin yhteensä n autokuormallista lunta. Kun ajoneuvoissa on tunnistin ikkunalla, ei puomin takana tarvitse turhaan jonottaa, se avautuu ilman pysähtymistä. Lukuetäisyys on säädetty noin viiteentoista metriin, jolloin ohi kulkeva liikenne ei vielä häiritse ruuhka-aikanakaan, kertoo Koskinen. Vanhan järjestelmän magneettijuovakortit olivat Koskisen kokemuksen mukaan herkkiä kastumiselle. Kortin syöttäminen lukulaitteeseen vaati pysähtymisen, jolloin ajosta lämpimät renkaat tekivät puomin edustan usein liukkaaksi ja auton etenemisen hitaaksi. Käytössä myös siirrettävä järjestelmä Tampereen kaupunki hankki käyttöönsä myös siirrettävän kulunvalvontalaitteiston. Vahvimpana ehdokkaana sen käyttökohteeksi Koskinen pitää asfalttijätteen vastaanottopaikkaa Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa. Tällaista jätettä meille tulee vuosittain n tonnia. Se on yli oman tarpeen. Siksi on tärkeätä pystyä kierrättämään se tehokkaasti. Tarastenjärvellä se murskataan ja käsitellään teiden ja katujen pohjamateriaaliksi. Koska tuotavissa kuormissa saattaa olla mukana myös tähän käyttöön sopimatonta ainesta, on meidän voitava jotenkin valvoa, mitä vastaanottopaikkaan tuodaan. TransControllin avulla saamme päivittäin tiedot tuoduista kuormista, joten voimme jäljittää, mistä sopimaton aines on peräisin, sanoo Koskinen. Järjestelmällä on paljon etuja puolellaan Muitakin sopivia kohteita järjestelmälle Tampereen kokoinen kaupunki Koskisen mielestä löytäisi, mutta toistaiseksi on riittänyt, että esimerkiksi varastoalueet ovat aidattuja ja portit muulloin kuin työaikana suljettuja. Järjestelmä ei ollut iso investointi. Sen käyttö ei vaadi erityistä sisäänajoa. Ja, ennen kaikkea, sen välittämät tiedot ovat valmiita laskutustietoja. Tunnistimia ja kortteja vaihdetaan vuosittain varsin vähän, joten olemme pystyneet hoitamaan sen työn ihan mukavasti itse. 11

12 Ylläpitopalvelulla on nyt oma palvelunumero Ylläpitotoiminnoista vastaa kunnossapitopäällikkö Petri Kauranta. Automaation yllä varmistaa häiriöttöm Labkotec on tarjonnut automaation ylläpitopalvelua kunnallisen vesihuollon LabkoWin-järjestelmää käyttäville asiakkaille jo 90-luvulta. Palvelua on nyt uudistettu ja laajennettu mm. asiakastutkimuksemme palautteen perusteella. Laajan ylläpitopalvelun rinnalle tuotiin ns. perusylläpitopaketti. Nyt palvelu vastaa paremmin sellaistenkin asiakkaidemme toiveita, joille aiempi ylläpitopaketti oli sisällöltään turhan laaja. Vastaanotto kentällä on ollut kiinnostunutta ja ylläpitoasiakkaidemme määrä on viimeisen vuoden aikana merkittävästi kasvanut. 12 Kymenlaakson Vesi valmistaa tekopohjavettä. Kuivalan fluorinpoistolaitos on Suomen suurin juomaveden tuotannossa oleva kalvosuodatuslaitos. Järjestelmien laajeneminen ja pula osaavista henkilöistä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa Espoossa otettiin keväällä 2007 käyttöön Labkotecin tarjoama laaja ylläpitopalvelu. Miljoonaa pääkaupunkiseudun asukasta palvelevassa jätteenkäsittelykeskuksessa on jo vuodesta 2002 ohjattu suotovesien hallintaa LabkoWinillä. Pontimena laajaan ylläpitopalveluun siirtymiseen oli automaatiojärjestelmän jatkuva laajeneminen. Sen myötä myös valvottavien kenttälaitteiden määrä on lisääntynyt ja järjestelmän ylläpitotarve kasvanut. Kymenlaakson Vesi tuottaa talousvettä noin sadalle tuhannelle asukkaalle Kotkassa, Haminassa ja Anjalankoskella. LabkoWin ohjaa ja valvoo veden hankintaa, käsittelyä, siirtoa ja jakelua luvun lopulla käyttöön otetun järjestelmän ylläpito on ulkoistettu Labkotecille. Käytämme ammattimiehiä tekemään oikeita asioita. Suurin hyöty ylläpitopalvelun käytöstä on ollut asiantuntevan henkilön nopea paikalle saaminen tarvittaessa. Kun jatkuva kontakti on olemassa, pärjätään pienellä omalla ylläpitohenkilökunnalla, sanoo automaatioteknikko Timo Leppänen. Olemme Labkotecin kanssa rakentaneet järjestelmän hyvin tarkkaan alun perin. Ylläpitohuollon tarvetta ovat aiheuttaneet ulkopuoliset tekijät. Valkealassa LabkoWin ohjaa sekä puhdasvesiettä jätevesipuolen toimintoja. Vuodenvaihteeseen asti kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkönä toiminut Jan Mänttäri kertoo, että järjestelmän ylläpidosta oli ollut puhetta jo pitkään.

13 itopalvelu järjestelmän än toiminnan Pari vuotta sitten se päätettiin ostaa järjestelmän toimittajalta valmiina, sopimuspohjaisena palvelupakettina. Suurin hyöty on ollut juuri osaamisen ja resurssien saaminen. Ongelmat on voitu ratkaista joustavasti ja suhteellisen nopeasti. Tiedonsiirron varmistaminen LabkoWin on ollut markkinoilla 1990-luvun alusta. Järjestelmiin liitettyjen toimintojen ja oheislaitteiden määrä on kaiken aikaa kasvanut ja itse järjestelmätkin ovat laajentuneet. Kun kentällä on paljon laitteita, joiden välittämää tietoa seurataan, ei vanhojen modeemien välityskapasiteetti enää riitä ja tiedonsiirrossa esiintyy häiriöitä. Tavallinen esimerkki eteen tulevista häiriöistä on radioverkkojen riittämätön kapasiteetti suhteessa kasvaneeseen datamäärään. Esimerkiksi Valkealassa esiintyneet tiedonsiirtohäiriöt ovat osaksi johtuneet lisääntyneestä tietoliikenteestä, osin häiriöitä on aiheuttanut myös viranomaisverkon liikenne, joka sekin on merkittävästi kasvanut vuosien myötä. Monimuotoisen maaston ja pitkien välimatkojen vuoksi on radioverkon toimintaa jouduttu pitkin matkaa tehostamaan. Myös matkapuhelinverkon kasvu on tuonut tullessaan häiriöitä, joita tätä tietoliikenneverkkoa rakennettaessa ei vielä pystytty ennakoimaan riittävästi, sanoo Mänttäri. Kenttälaitteiden toimintahäiriöt Ylläpidon tarkoituksena on ennakoida laiterikkoja. Laitetieto- ja historiaseurannalla sekä laitetarkastuksilla pyritään estämään äkilliset rikkoutumiset. Käytännössä kysymys on mm. mittalaitteiden tarkastuksista ja kalibroinneista sekä automaatiolaitteiden kuntokartoituksista. Kymenlaakson Veden kanssa sovitussa ylläpitopalvelussa käydään vuosittain katselmuksessa tarkkaan läpi koneiden kunnot ja määritellään niiden huollontarpeet. Myös kaikki järjestelmän keräämät historiatiedot kerätään ja talletetaan, jotta päästään taas jatkamaan puhtaalta pöydältä. Laitoksen historian varmuuskopiointi on tärkeätä. Järjestelmän toimittaja tekee tämän työn, korostaa Leppänen. Avuksi asiantuntija Järjestelmiä on usein laajennettu vähin erin, joten niistä on joskus vaikeata hahmottaa selkeä kokonaisnäkemys. Ylläpitopalvelu toimii asiakkaan apuna kehittämiskohteiden osalta selvittäessään määräajoin koko järjestelmän riittävyyden ja varman toiminnan vaatimuksia. Labkotec on järjestänyt asiakkailleen myös käyttöhenkilöstön koulutusta tilanteissa, joissa asiakkaan organisaatioon on tullut muutoksia. Timo Leppänen Kymenlaakson Vedestä kertoo, että toiminta on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Yhtiö toimii kevyellä organisaatiolla, joten automaation ylläpito on ulkoistettu. Se on Leppäsen kokemuksen mukaan viisasta jättää asiantuntijoille. Yhteistyö takaa myös tarvittavan koulutusavun saamisen. Kun meille 2000-luvun alussa valmistui kaksi täysin uutta laitosta, saimme niiden käyttöhenkilökunnalle Labkotecilta tarvittavan koulutuksen, sanoo Leppänen. Hän kiittelee, että laitteistopuoltakin on ollut helppo kehittää yhteistyökumppanin kanssa, joka tuntee järjestelmän jo pitkältä ajalta. Ylläpitopalvelun asiakkaina on sekä pieniä että suuria kuntia tai kuntayhtymiä, jotka haluavat varmistaa vesihuollon häiriöttömän toiminnan ja mahdollisuuksien mukaan myös ennakoida tulossa olevia ongelmia. Nopeus, kokemus, dokumentointi, varaosat Säännöllinen kontrolli on olennainen osa ylläpitopalvelua. Usein riittää vuosittainen järjestelmän toiminnan sekä siihen liitettyjen toimintojen ja komponenttien läpikäynti. Tilannekartoitus on parasta suorittaa normaalitilanteessa, jolloin on aikaa keskittyä koko järjestelmän tarkasteluun. Kun häiriö on jo ilmaan- Kuvateksti kuvateksti kuvateksti kkuvateksti tunut, on kiire korjaaville toimenpiteille. Ämmässuon tapauksessa ylläpitotapaamiset on sovittu pidettäviksi kuuden kuukauden välein. Tällöin käydään yhdessä läpi tilannekatsaus järjestelmän toiminnasta, katsotaan onko jotakin kehitettävää ja suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Tarvittaessa kokoonnutaan useamminkin. Suunnittelupäällikkö Jukka Taskisen mielestä ylläpitopalvelu on toiminut varsin hyvin ja tuonut sitä, mitä asiakas siltä odottikin: aikaisempaa nopeampia toimenpiteitä ja lisävarmuutta järjestelmän toimintaan. Yleensä ratkaisut löytyvät jo yhdessä pöydän jatkuu seuraavalla sivulla > YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on Pohjoismaiden suurin yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Kuva: YTV 13

14 Automaation ylläpitopalvelu varmistaa järjestelmän häiriöttömän toiminnan < jatkoa edelliseltä sivulta ääressä istuttaessa, joissakin tapauksissa parin päivän viiveellä, sanoo Taskinen. Ylläpitopalvelun rooli on kuin laajennettu atktuki. Se tuntee käytössä olevan järjestelmän ja pystyy suorittamaan toimenpiteitä myös etätukena. Avainasioita ovat nopea reagointi vikatilanteisiin, pitkä kokemus ja järjestelmää koskeva dokumentointi. Kun ylläpitopalvelulla on oma, laaja varaosavarasto, ei uusia osia tarvitse odotella. Järjestelmätoimittajalla on aina varmuuskopiot kustakin ratkaisusta, joten niiden tietojen varaan on helppoa rakentaa ylläpitopalvelu. Timo Leppänen Kymenlaakson Vedestä painottaa laitoksen historiatietojen varmuuskopioinnin merkitystä erityisesti yritykselle, joka toimii juomaveden kanssa. Priorisointi on lyhentänyt vasteaikoja Automaation ylläpitopalvelun suurimpana etuna Jukka Taskinen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta näkee vasteaikojen nopeutumisen. Se on hänen mielestään tärkeätä varsinkin nyt, kun keskuksen toiminnot ovat laajentuneet uuden kaatopaikan käyttöönoton myötä. Vasteaikojen nopeutuminen on parantanut palvelutasoa. Muutokset ja korjaavat toimenpiteet voidaan nyt tehdä nopeammin. Kun ylläpitopalvelu otettiin käyttöön, laadittiin järjestelmä, jolla ylläpitoa vaativat kohteet luokitellaan eri kiireellisyysluokkiin. Se on selvästi helpottanut ja selkeyttänyt automaation ylläpitoa, sanoo Taskinen. Kari Vaaleri tuntee mitta- ja tiedonsiirtolaitteet kuin omat taskunsa. Oma huolto on tärkeä osa asiakaspalvelua Labkotecin oma huoltopalvelu varmistaa toimittamiemme automaatioja valvontajärjestelmien sekä instrumenttien, mitta- ja tiedonsiirtolaitteiden asianmukaisen toiminnan. Hyvä huoltopalvelu on tärkeä osa asiakaspalveluamme. Usein asiakkaalle toimitetut laitteet on liitetty LabkoNet-kaukovalvontaamme, jolloin voimme itse nähdä vikahälytykset suoraan internetistä asiakkaan omilta LabkoNet-sivuilta. Hälytykset ohjautuvat lisäksi tekstiviestinä asiakkaan haluamiin matkapuhelinnumeroihin. Näin varmistamme toimittamiemme laitteiden ja järjestelmien mahdollisimman häiriöttömän toiminnan sekä lyhyen vasteajan, kun tarvitaan huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Apunanne on joukko asiantuntevia moniosaajia, jotka huoltavat ja korjaavat laitteenne nopeasti. Käyttöpäällikkö Petri Kauranta (vas.) ja myyntipäällikkö Toni Saarela ovat olleet keskeisessä asemassa automaation ylläpitopalvelua kehitettäessä. Instrumentit LabkoNetneuvontapalvelu Mitta- ja tiedonsiirtolaitteet Huollon esimies Erkki Kallio, Tapani Kauppinen Matti Riihikoski Kari Vaaleri Jarmo Numminen

15 Labkotecin uutuuspalveluna virtausmittauslaitteiden vuokraus On paljon käyttökohteita ja virtausmittaustarpeita, joissa ei ole tarkoituksenmukaista investoida omiin mittauslaitteisiin ja -järjestelmiin. Tällaisia kohteita ovat väliaikaiset mittaukset, joilla selvitetään esimerkiksi viemäriverkon kapasiteetin riittävyyttä, kriittisiä kohteita ja vuotoja. Toisaalta väliaikaista vertailumittausta voidaan tarvita myös kohteissa, joissa on jo kiinteä virtausmittaus, jos se on rikki tai halutaan määrittää sille vertailuarvo. Meiltä voitte vuokrata kannettavan Nivus PCM Pro -virtausmittauslaitteiston määräajaksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä vasta sitten luotettavan faktatiedon perusteella. siinä ei ole ravinteita ja jätevettä kylmempänä se haittaa puhdistusprosessin toimintaa. Tietoja saatetaan haluta myös viemäreiden kapasiteetin riittävyydestä normaalitilanteessa ja tulva-aikana, Tonteri sanoo. Kannettavassa mittauslaitteistossa on anturi, joka asennetaan putken pohjalle putken sisäpintaan kiristettävän mansetin avulla. Anturi mittaa vedenpinnan korkeuden joko hydrostaattisesti tai ultraäänen avulla. Virtausnopeuden mittaus perustuu ultraäänipulssien takaisinheijastumiseen niin kutsutussa mittausikkunassa. Virtausnopeus lasketaan ristikorrelaatiomenetelmällä. Me asennamme laitteiston käyttökuntoon ja toimitamme mittausdatan asiakkaan toivomassa muodossa. Seuraavat asennukset asiakas pystyy tekemään yleensä itse saatuaan koulutuksen ensimmäisen asennuksen yhteydessä. Ensimmäiset vuokralaiteasennukset Labkotec on tehnyt Lahti Aqua Oy:lle, Ratahallintokeskukselle, Kouvolan Vedelle ja Kajaanin Vedelle. Kajaanissa kannettava laitteisto asennettiin viiteen kohtaan jätevesiverkostossa, koska asiakas halusi selvittää, oliko jätevesiverkostossa esiintyneiden ongelmien syynä huleveden määrä vai jätevesiviemäreiden tai -pumppaamojen kapasiteetti. Asiantuntijan palveluiden avulla visaisetkin virtausmittausongelmat ratkeavat. Kannattaa kääntyä puoleemme ja kartoittaa tilanne yhteistuumin. Labkotecistä löytyvät luotettavat ratkaisut ja käytössä varmoiksi testatut laitteet. Nivus tärkein tuotemerkki virtausmittauksessa Virtausmittauslaitteiden tuotetarjonnassa Labkotec Oy:llä on vaihtoehtoja erilaisiin mittaustarpeisiin, mutta laajimmat valikoimat ovat avokanavien, vajaakäyttöisten putkien ja jätevesiviemäreiden virtausmittauksiin tarkoitetuissa laitteissa. Tärkein tuotemerkkimme tällä hetkellä on saksalainen Nivus. Nivuslaitteilla pystytään mittamaan todellinen virtausprofiili suurissakin virtauksissa. Laitteita on käytössä niin kunnallisissa kuin teollisuudenkin vesilaitoksissa, kertoo virtausmittausratkaisujen tuotepäällikkö Petri Tonteri. Virtausmittauslaitteiden vuokrausta projektikäyttöön Virtausmittausten tekeminen ei vaadi aina omaa laitteistoa. Labkotec vuokraa kannettavia Nivus-virtausmittauslaitteistoja projektiluonteiseen käyttöön. Asiakas saattaa haluta mitata, miten paljon ja mistä jätevesiviemäriin tulee muuta kuin jätevettä eli esimerkiksi pohjavettä, sadevettä, sulamisvettä tai merivettä. Tällainen puhdas vesi on paha asia jätevedenpuhdistamolle, koska OCM Pro virtausmittauslaitteiston kannettava versio PCM Pro on osoittautunut lyömättömäksi kenttäolosuhteissa tehtävissä mittauksissa. 15

16 Labkotec Oy Myllyhaantie Pirkkala Puhelin Fax Labkotec Oy Haaransuontie Oulu Puhelin Pidetään yhteyttä. Puhelin Matkapuhelin Toimitusjohtaja Heikki Helminen Automaatio-osasto Myynti Jukka Korhonen Toni Saarela Suunnittelu/asennus Petri Kauranta Juho Kuukka Marko Kämppi Kimmo Nieminen Vienti Pasi Hautamäki Kari Kananen Markku Mikkola Vientiassistentti Eija Grönlund Huolto Tapio Kauppinen Erkki Kallio Kari Vaaleri Huollon esimies Jarmo Numminen Tunnistintekniikka Myynti Tomi Virtanen Lasse Peltonen Instrumentit Myynti Jukka Kortesniemi Tommi Pasonen Jukka Juntunen Petri Tonteri Myyntiassistentti Nina Josefsson LabkoNet-palvelun neuvonta Matti Riihikoski Hallinto Controller Eija Ahlqvist Kirjanpitäjä Elvi Gardemeister Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa Pictorino./Kirjapaino Hermes 1/2009

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee

Lisätiedot

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman

Lisätiedot

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Copyright FF-Automation 2011 PROJEKTIN KUVAUS: ONGELMA: Kaatopaikan haitallisia vaikutuksia ympäristöön pyritään

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

Varavoimakoneiden huoltopalvelut

Varavoimakoneiden huoltopalvelut Varavoimakoneiden huoltopalvelut pidämme sen käynnissä! Huolettomuutta toimivalla huollolla Hienoinkaan auto ei säilytä käyttövarmuuttaan ilman säänöllistä, ammattitaitoisesti tehtyä huoltoa. Sama pätee

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla.

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Työajanseuranta Kulunseuranta Viranomaisraportit Ratkaisut rakennustyömaille Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Inoptics Oy Johtava rakennustyömaiden

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN Langatonta mittaustekniikkaa Nokeval Kotimaista osaamista ja luotettavuutta OVA LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTA Nokeval on kehittänyt langattoman lämpötilan mittausjärjestelmän

Lisätiedot

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2 Emerson Process Management Oy kouluttaa 2008 2009 Sisällysluettelo sivu Koulutuspalvelujemme esittely 2 Räätälöidyt kurssit 2 AMS Kentänhallintaohjelmisto 3 DeltaV Automaatiojärjestelmä 3 Virtaus & Analysointi

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Mittausverkko Finland WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN. Wirepas Oy. Jarmo Lehto Toimitusjohtaja

Mittausverkko Finland WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN. Wirepas Oy. Jarmo Lehto Toimitusjohtaja WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN Wirepas Oy Jarmo Lehto Toimitusjohtaja YITYS Wirepas Oy (Mittausverkko Finland) on 4.5.2010 perustettu suomalainen spin-off Tampereen Teknillisestä Yliopistosta. Omistajat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

Parasta ammunnanharjoitteluun

Parasta ammunnanharjoitteluun Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

SET-pintakytkimet. SET-anturit. nestepintojen valvontaan ja ohjaukseen. Measure your success with Labkotec. Pintakytkimet.

SET-pintakytkimet. SET-anturit. nestepintojen valvontaan ja ohjaukseen. Measure your success with Labkotec. Pintakytkimet. SET-anturit SET-pintakytkimet nestepintojen valvontaan ja ohjaukseen Measure your success with Labkotec Erikoisanturi nesteille, joiden lämpötila voi olla jopa 120 C. Niitä voidaan käyttää ala- tai yläraja-antureina,

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Vesihuollon avoin automaatioprojekti on VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke

Vesihuollon avoin automaatioprojekti on VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke Vesihuollon projekti on VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke Hankkeen tavoitteena on saada vesihuoltoalalle soveltuvia - ja kaukovalvontatuotteita nykyistä edullisemmalla hinnalla. Avoimen n avulla saadaan

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Arto Mäkinen Projektipäällikkö, Metso Automation Sisältö Metson jatkuvatoimisen mittauspalvelun

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Väliraportti: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari

Väliraportti: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari Väliraportti: Vesipistekohtainen veden kulutuksen seuranta, syksy 2015 Mikko Kyllönen Matti Marttinen Vili Tuomisaari Projektin eteneminen Projekti on edennyt syksyn aikana melko vaikeasti. Aikataulujen

Lisätiedot

Liite 1. Raportti. WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems.

Liite 1. Raportti. WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems. Liite 1. Raportti WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems.fi Pohjavesipintojen ja pohjaveden ottomäärien seurantajärjestelmä reaaliaikaiseen

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry

Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry Betoniteollisuus tänään DI Seppo Petrow RTT ry Betoni muutti maailmaa n. 2000 vuotta vanha Pantheon Roomassa on tunnetuimpia vanhoja betonirakenteita Portland-sementti keksittiin1800-luvulla Suomeen 1800-luvun

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

utkipos Ethernet Sairaala- Putkipostit TT-MedicalPost TEHO-TEKNIIKKA OY Putkipostijärjestelmät - Ihmishenkien ollessa kyseessä, toiminnan nopeus, tehokkuus ja varmuus ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.

Lisätiedot

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ

KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ KOTKAN SATAMATALOT OY TOIMITILAT SATAMAN YTIMESSÄ TILAT PARHAIMMALTA PAIKALTA MONENLAISIA MAHDOLLISUUKSIA HaminaKotkan satama yritys- ja logistiikka-alueineen tarjoaa dynaamisen, monipuolisen sekä logistisesti

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija

Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija Kallio-, maaperä ja pohjavesitutkimuskoneiden asiantuntija Kestäviä kallio- ja maaperätutkimuskoneita vaativiin olosuhteisiin Geomachine Oy on vuonna 1984 perustettu kallio- ja maaperätutkimuslaitteiden

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Loimaalainen Trulli Oy on tuonut markkinoille tuotteen, joka helpottaa elintarvike-alan omavalvontaa, mutta sopii joustavuutensa ansiosta

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella ECL Portal on tietoliikennesovellus, jonka avulla pystyt etäohjaamaan kaukolämmitysjärjestelmääsi. ECL Portalia on helppo käyttää, olit sitten

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet Metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Kannettava tiedonsiirtolaite yksilötason LIVE paikannukseen! Pikakäyttöohje

Kannettava tiedonsiirtolaite yksilötason LIVE paikannukseen! Pikakäyttöohje Kannettava tiedonsiirtolaite yksilötason LIVE paikannukseen! Pikakäyttöohje Kolme erilaista käyttötapaa; Käynnistä laite ja seuraa, Lähetä tekstiviestihälytys ja keskustele, Yhdistä Movescount harjoituspäiväkirjaan.

Lisätiedot

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com

Kehyskuvasto. www.eirikehykset.com. www.eirikehykset.com Kehyskuvasto www.eirikehykset.com 2014 www.eirikehykset.com www.eirikehykset.com Eiri Kehykset Oy Eiri Kehykset Oy on valmistanut laadukkaita valokuvakehyksiä jo 60 vuoden ajan. Tuotteet tehdään suomalaisilla

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun

Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Puhelinliikenteen hallinnan haasteita ongelma Puhelinliikenteen

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot