SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 1 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 1 / 2013"

Transkriptio

1 SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 1 / 2013

2 Puheenjohtajan tervehdys Sammattiseuran 78. toimintavuosi on takanapäin. Painopisteinä toiminnassamme oli neljä asiaa: jäsentemme saaman informaation monipuolistaminen ja lisääminen, Miinan mökki, Paikkarin torpan museotoiminnan turvaaminen sekä sääntöjemme uudistaminen. Jäsentiedotusta on perinteisesti hoidettu jäsenkirjeillä. Niitä on lähetetty kolme viime vuoden aikana. Lisäksi käytössämme ovat kotisivut, joilla olemme pyrkineet palvelemaan jäsenistöämme Seuran asioiden lisäksi myös Sammattiin liittyvillä tiedoilla. Olemme myös ottaneet käyttöön jäsentiedotteet, joita olemme lähettäneet niille jäsenillemme, jotka ovat antaneet käyttöömme e- mail-osoitteensa. Tätä viimeksi mainittua palvelua pyrimme aktiivisesti kehittämään, koska se on nopein tapa saada yhteys jäseniin. Miinan mökillä on tehty paljon perusparannustöitä. Ympäristö on raivattu, polut on uusittu, uusi vaja rakennettu varustettuna eko-käymälällä, ulkokompostori on hankittu ja samoin kävijöiden viihtyvyyden parantamiseksi puutarhakalusto. Mökin ikkunat on myös korjattu ja tänä keväänä uusitaan mökin katto ja kuisti sekä ulkosähköistys. Miinan mökin peruskorjauksella olemme halunneet turvata mökki yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisesti tärkeänä Elias Lönnrotiin liittyvänä pysyvänä muistona. On ollut hieno asia, että viime kesänä käsityönäyttelyn osallistujamäärä nousi yli kolmenkymmenen ja taidenäyttelyitä oli viiden viikon ajan. Yhteensä mökillä vieraili noin 2700 kävijää, mikä sekin lienee ennätys. Toivomme, että kaikkien uudistustöiden jälkeen Miinan mökki on entistäkin houkuttelevampi niin näytteille asettelijoille kuin vierailijoillekin. Sammattiseura toimi erittäin aktiivisesti Paikkarin torpan pelastamiseksi. Kesäajaksi hankimme kuusi vapaaehtoista opasta ja etsimme yhteistyökumppaneita. Lokakuussa Seuran aloitteesta perustettiin Paikkarin torpan tuki ry, jonka tehtävänä on tukea taloudellisesti ja henkisesti torpan museotoimintaa sekä Elias Lönnrotin käsittämättömän laajaa ja merkittävää elämäntyötä. Seura piti tätä toimintaa kansalaisvelvollisuutena. On hieno asia, että myös kulttuuriministeri, Museovirasto ja Lohjan kaupunki ovat todenneet Tuki ry:n toiminnan enemmän kuin tarpeelliseksi. Tästä on hyvä jatkaa. Vanhat sääntömme olivat 1990-luvulta. Ne haluttiin modernisoida vastaamaan tämän päivän kansalaistoiminnan tarpeita. Perusteisiin ja tavoitteisiimme ei ole koskettu; ne ovat kestävät ja muuttuvat yhä kestävämmiksi.tehdyt muutokset lisäävät jäsendemokratiaa ja parantavat toimintaedellytyksiä. Eräs muutos on aiheellista todella tälläkin palstalla. Vuosikokous oli 1990-luvulla päättänyt, että perheenjäsenet voivat olla jäseniä, jos jäsenmaksun maksaja tätä halusi. Päätöstä ei koskaan viety sääntöihin, enkä ole löytänyt asiasta edes tehdyn Yhdistysrekisterille ilmoitusta. Uusissa säännöissä tämä menettely on poistettu, koska se on sekä perustuslain että yhdistyslain vastainen. Sijalle on rakennettu kannattajajäsenyys perheenjäsenille ilman äänioikeutta ja ilman jäsenmaksuvelvollisuutta. Toki tämäkin edellyttää henkilökohtaista ilmoitusta. Meneillään oleva vuosi on juhlien vuosi Sammatille. Tästä on erillinen infolaatikko kirjeessämme. Vuosi on myös Seuralle juhlavuosi, koska Miinan mökin valmistumisesta tulee kuluneeksi 150 vuotta. Tavataan viimeistään näillä juhlilla. Hyvää kevättä ja tulevaa kesää Risto Piekka Puheenjohtaja

3 Sammattiseura ry:n vuosikokous 2013 Aika: klo Paikka:SKS, Hallituskatu 1, Helsinki Huom: SKS-esittely klo15.00, jonka jälkeen kahvit Sammattilaiset voivat kuljetusasioissa olla yhteydessä Kari Uittamoon Esityslista 1. Vuosikokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - puheenjohtajan valitseminen - sihteerin valitseminen - kahden pöytäkirjantarkistajan valitseminen - kahden ääntenlaskijan valitseminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamine 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 11. Muut mahdolliset asiat 12. Kokouksen päättäminen

4 Sammattiseura ryn toimintakertomus 2012 Omat tilaisuudet ja toimet Vuosikokous pidettiin huhtikuussa Työeläkeyhtiö Varman tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin uudet säännöt. Veteraanikivelle laskettiin kukat yhdessä Maamiesseuran kanssa Kesätorilla järjestettiin kesä- ja heinäkuussa tapaamistilaisuudet jäsenistölle Järjestettiin perinteiset Sammatin itsenäisyyspäiväjuhlat. Juhlapuhujana oli elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Tilaisuuteen osallistui yli 100 henkilöä. Seura toimi aktiivisesti Paikkarin torpan museotoiminnan turvaamiseksi ja organisoi lokakuussa Sampaalassa pidetyn Paikkarin torpan tuen perustavan kokouksen. Osallistuminen yhteisiin tilaisuuksiin Osallistuttiin kotokontupäiville huhtikuussa. Luovutettiin stipendi Sammatin koululle oppilaiden harrastustoiminnan tukemiseksi. Organisoitiin sammattilaisten järjestöjen kesätorivuorojen jakotilaisuus Osallistuttiin Elias Lönnrotin kirkkopyhään. Osallistuttiin sammattilaisten järjestöjen joulumyyjäisiin Miinan mökki Miinan mökin korjaus- ja parannustyöt aloitettiin suunnitelman mukaisilla puiden kaadoilla ja maaston tasoituksella. Pihan polut saivat uuden sorapinnan ja samalla laajennettiin ja tasoitettiin pysäköintialuetta. Näyttelyn tienvarsikyltit uusittiin ja lisäksi hankittiin uusi mainosteline. Vanhan ja lahonneen wc/varastorakennuksen paikalle pystytettiin uudisrakennus, josta on nyt Biolankompostikäymälä ja varastohuone. Pihalle ostettiin myös Biolan kompostori. Pihan viihtyvyyttä parannettiin hankkimalla puiset pihakeinu- ja kalusteryhmät. Mökin varustusta parannettiin tyyliin sopivalla peilillä, hyllykaapilla sekä kahvinkeittovälineistöllä. Tuvan ja eteisen valaistusta parannettiin lisävalaisimilla. Ikkunoiden kunnostus aloitettiin ja työ jatkuu keväällä. Sateisesta syksystä johtuen sekä huopakaton uusinta että ulkosähkötyöt jouduttiin siirtämään. Kirjattujen talkootuntien lukumäärä on ollut 150, kirjaamattomia talkootunteja on vähintään sama määrä. Mökin käsityönäyttelyyn osallistuneiden määrä oli yli 30. Näyttelytoiminta laajeni seitsemän (7) viikon mittaiseksi. Kävijämäärän arvioidaan olleen Hallinto Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat: puheenjohtajaksi Risto Piekka, varapuheenjohtajaksi Asko Saviaho ja jäseniksi Jukka Apajalahti, Paula Kanerva, Anita Remitz ja Kari Uittamo sekä varajäseniksi Marja Eloranta ja Reino Rannikko. Jäsenmaksut olivat ennallaan eli vuosimaksu 15 euroa ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa. Taloudenhoitajana lokakuuhun asti on toiminut Paula Kanerva ja hänen jälkeensä Jukka Apajalahti.Tilitoimistona on ollut Arol Finance Oy. Tilintarkastajana on ollut Tero Hanninen ja varalla Timo Laurila. Miinan mökin isäntänä on toiminut Teppo Eloranta ja näyttelyvastaavana Marja Eloranta ja Nina Haatio. Käsityönäyttelyvastaavana on ollut Paula Kanerva. Kotisivuja on hoitanut Kari Uittamo. Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa. Lisäksi on pidetty tiivistä sähköpostiyhteyttä. Miinan mökin korjaustöiden osalta on pidetty lukuisia palavereja. Jäsenrekisterissä on nimiä/perheitä tällä hetkellä 370. Niistä maksavien jäsenten määrä vuoden lopussa oli vuosijäsenten osalta 150 ja ainaisjäsenten osalta 70. Maksavien jäsenten vähennys edelliseen vuoteen verrattuna n. 50.

5 Tiedotus Seuralla on oma kotisivu. Jäsenkirjeitä on lähetetty kolme. Lisäksi on lähetetty sähköisiä jäsentiedotteita kolme. On ylläpidetty aktiivisesti yhteistyösuhteita mediaan, erityisesti Länsi-Uusimaahan ja Ykkössanomiin. Näihin lehtiin on myös kirjoitettu lukuisia kolumneja ja juttuja. Yhteistyö Seura on harjoittanut yhteistyötä lukuisten sammattilaisten järjestöjen kanssa. Näin on tapahtunut erityisesti kesätoriin liittyvissä asioissa ja itsenäisyyspäivien organisoinnissa. Uutena yhteistyömuotona on ollut Seuran aloitteesta syntynyt läntisen Uudenmaan kotiseutuyhdistysten välinen yhteistyö. Yhteistoimintaa on jatkettu Suomen Kotiseutuliitossa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Keskeisesti on vaikutettu Paikkarin torpan asemaan ja tukiyhdistyksen perustamiseen sekä siinä aktiivisesti toimimiseen. Seura on vaikuttanut kirjoituksillaan, kannanotoillaan ja tapaamisillaan kotiseututyön ja erityisesti Elias Lönnrotin merkityksen korostamiseksi. Sammattiseura ryn toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sääntöjensä tarkoituspykälän mukaisesti Seura toimii Elias Lönnrotin kulttuuri- ja kotiseutuperinteen vaalijana, kehittäjänä ja uudistajana sekä yhdysrenkaana Sammattiin sitoutuneiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa. Tämä tarkoitus on ollut kestävä yli 75 vuoden ajan. Toimintaa jatketaan vakiintuneelta pohjalta kehittäen yhteistyöjärjestönä, toimijana ja vaikuttajana. Omat tilaisuudet Elias Lönnrotin muistopaadelle kukat huhtikuussa (09.04.) Veteraanikivelle lasketaan kukat huhtikuussa (27.04.) Tuetaan Sammatin koulun oppilaiden harrastustoimintaa toukokuussa Jäsentapaaminen touko-kesäkuussa Toritapahtuma järjestetään kesäkuussa ( ) Selvitetään mahdollisuudet pitää Miinan mökillä jäsentapahtumia Syksyllä järjestetään perinteiset elojuhlat Itsenäisyyspäiväjuhlat järjestetään perinteisessä sammattilaisessa muodossa Järjestetään jäsentapahtuma Helsingissä Suunnitellaan vierailua Eeva Joenpellon kirjailijataloon, isäntänä kirjailija Aki Ollikainen Osallistuminen yhteisiin Kalevalan päivän tilaisuus Sammatissa Kotokontupäivät huhtikuussa ( ) Sammatin kirjasto 150 vuotta Seura toimii kokoonkutsujana kesätorin järjestelytapahtumassa Elias Lönnrotin kirkkopyhä Joulumyyjäiset Selvitetään mahdollisuudet perhetapahtumaan jonkun/joidenkin sammattilaisten järjestöjen kanssa Miinan mökki Mökin peruskorjaustöitä jatketaan mm katon, rännien ja kuistin osalta sekä uusitaan sähköistystä. Järjestetään perinteinen sammattilaisten käsityönäyttely sekä taidenäyttelyitä kesäaikaan. Pidetään mökin 150-vuotisjuhlat Sampomäellä ja julkaistaan juhlakirja.

6 Paikkarin torppa Osallistutaan aktiivisesti Paikkarin torpan tuki ry:n toimintaan torpan museotoiminnan ylläpitämiseksi ja elvyttämiseksi. Tiedotus Jatketaan kotisivujen kehittämistä. Julkaistaan kolme jäsenkirjettä sekä lisäksi sähköisesti jäsentiedotteita. Ylläpidetään ja kehitetään hyviä yhteistyösuhteita mediaan. Jäsenistö Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin. Kehitetään jäsenrekisteriä ja -osoitteiden hankintaa Selvitetään mahdollisuudet uudenlaisten jäsentapahtumien järjestämiseen. Yhteistyö Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä sammattilaisten järjestöjen ja Lohjan kotiseutuyhdistyksen kanssa. Toimitaan aktiivisesti Paikkarin torpan tuki ry:ssä ja sen jäsenyhdistysten kanssa. Toimitaan aktiivisesti muodostetussa läntisen Uudenmaan kotiseutuyhdistysten välisessä yhteistyössä Talous Jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jatketaan aktiivista toimintaa omaehtoisen rahoituksen ylläpitämiseksi mm jäsentuotteiden myynnillä ja arpajaisilla. Pyritään aktiivisesti saamaan ulkopuolista rahoitusta yrityksiltä ja säätiöiltä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jatketaan aktiivisesti sääntöjen tarkoituspykälässä määriteltyjen tavoitteiden edistämistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, medioissa ja erilaisissa verkostoissa. Sääntömme on uudistettu Yhdistysrekisteri on hyväksynyt ja merkinnyt uudistetut sääntömme rekisteriin. Tekemämme uudistukset kevätkokouksessa 2012 hyväksyttiin muuttamattomina. Sääntöuudistuksessa modernisoimme lähes kaksikymmentä (20) vuotta käytössä olleet säännöt. Työ tehtiin huolella perinteet ja hyvät käytännöt säilyttäen, mutta samalla kehittäen toimintaamme yhdistyslakiin tehtyjen, jäsendemokratiaa lisäävien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Keskeiset muutokset ovat lyhykäisesti esitettynä: - Seuran hallituksen tehtävät ja vastuu määritettiin - päätöksentekomuotoja täsmennettiin - jäsenperusteisiin lisättiin kannattajajäsenet ja tukijäsenet (ei äänioikeutta) Seuran uudet säännöt löytyvät kotisivuiltamme kohdasta säännöt

7 Tapahtunutta edellisen jäsenkirjeen jälkeen Sammatin itsenäisyyspäiväjuhlat ( ) Elias Lönnrot-luento Tuusulassa ) Elias Lönnrot-luento Örebrossa, Ruotsissa Kalevalan päivän tilaisuus koululaisille kirjastossa ( ) Sammatin aluetoimikunnan perustaminen (Lohjan lähidemokratia) Paikkarin torpan tuen aloitustoimet Miinan mökin käytännön asiat Kirjoituksia ja uutisia medioissa ( katso kotisivut) Elias Lönnrot Säätiö Säätiö on muuttanut sääntöjään ja uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa Uusien sääntöjen mukaan Sammattiseura ry on saanut paikan säätiön hallitukseen. Sammattiseura valitsi edustajakseen pj Risto Piekan ja varalle Kari Uittamon. Uuden Lohjan lähidemokratia Lohjan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi Lohjalla käynnistetään lähidemokratiatoiminta. Lohjan alueelle muodostetaan kahdeksan aluetoimikuntaa. Seura on valinnut edustajakseen Sammatin aluetoimikuntaan Reino Rannikon ja varalle Kari Uittamon. Lisätietoa on Lohjan kotisivuilla Asukas Lähidemokratia Sammatin juhlapäiviä 2013 Kirkon kellotapuli 250 vuotta Miinan mökki 150 vuotta Sammatin kirjasto 150 vuotta Sammatin kirkon alttaritaulu 130 vuotta Sammatin Sampo 100 vuotta Paikkarin koulu 100 vuotta Paikkarin torpan tuki ry Seura toimi innovaattorina Paikkarin torpan tuen perustamisessa. Sen jälkeen Seura on toiminnut aktiivisesti Tuen käyntiinsaattamisessa, jäsenhankinnassa sekä Tuen yhteiskunnallisen aseman vahvistamisessa. Tuen toiminnan tarkoituksena on henkisesti ja taloudellisesti toimia Paikkarin torpan museotoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä Elias Lönnrotin käsittämättömän laajan elämäntyön arvostamiseksi. Tuki ry:llä on kotisivut osoitteessa Seuramme kotisivuilla on myös siihen suora linkki. Toivomme, että mahdollisimman moni liittyy myös Paikkarin torpan tuen jäseneksi. Tuki ry:n puheenjohtaja on Risto Piekka ja sihteerinä Kari Uittamo

8 KERRO MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI KIITOKSEKSI SAAT TYYLIKKÄÄN JA KÄYTÄNNÖLLISEN SAMMATTISEURAN AVAINNAUHAN Haluamme parantaa ja tehostaa tiedonkulkua jäsenillemme. Tästä syystä olemme lisänneet sähköistä tiedotusta. Tutun 3 kertaa vuodessa ilmestyvän Jäsenkirjeen rinnalle olemme tuoneet sähköisen Jäsentiedotteen, jolla tiedotamme ja kerromme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Sähköisesti toimitetaan myös kaikki viralliset Seuran asiakirjat ja jäsenkirje. Tätä varten keräämme jäsentemme sähköpostiosoitteita.. Mikäli Teillä on sähköpostiosoite käytössänne, toivomme että ilmoitatte sen sihteerille Samalla pyydämme Teitä ilmoittamaan postiosoitteen, johon haluatte saada Sammattiseuran avainkaulanauhan. Huom. Osoitteita käytetään vain seuran sisäisessä postituksessa. Ohessa jäsenmaksulomake.

SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 1 / 2012

SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 1 / 2012 SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 1 / 2012 www.sammattiseura.fi PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Kulunut talvikausi on ollut Seuralle enemmän kuin kiireinen. Töitä ovat teettäneet lähivuosien tasavuosijuhlat. Sellainen

Lisätiedot

SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 3 / 2012

SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 3 / 2012 1 SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 3 / 2012 Kuva: Kari Uittamo Näkymä Paikkarin torpalta Valkjärveen 2 PUHEENJOHTAJALTA Kulunut kesä on ollut Seuralle työntäyteistä aikaa. Miinan mökin ympäristö on kunnostettu,

Lisätiedot

SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 2 / 2013

SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 2 / 2013 1 SAMMATTISEURA RY Jäsenkirje 2 / 2013 Ruskainen näkymä Sammatista Kuva: Kari Uittamo 2 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Kuluva vuosi on ollut Sammatille todellinen ympyriäisten vuosien sarja. Aikajärjestyksessä

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

ELIAS LÖNNROT - PAIKKARIN TORPPA - SUOMI

ELIAS LÖNNROT - PAIKKARIN TORPPA - SUOMI 1 ELIAS LÖNNROT - PAIKKARIN TORPPA - SUOMI Risto Piekka Paikkarin torpan tuki ry:n puheenjohtaja Elias Lönnrot oli suomen kirjakielen toinen isä, kansalliseepos Kalevalan ja sen sisarteosten luoja, suomen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY Kyläkirje 3 / 2010 LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY TÄSSÄ KYLÄKIRJEESSÄ MUUN MUASSA : - LAPIN KYLÄTOIMINTA JÄRJESTÄYTYI Sivut 7-8 -

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 1(9)

Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 1(9) Helsingin Maalarimestariyhdistyksen sääntömuutosehdotus Työversio Sivu 1(9) HELSINGIN MAALARIMESTARIYHDISTYS R.Y:N Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Maalarimestariyhdistys r.y. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

lauantaina maaliskuun 12. päivä 2011 klo 13.30 Paavalin kirkon kokoustiloissa, Sammatintie 5.

lauantaina maaliskuun 12. päivä 2011 klo 13.30 Paavalin kirkon kokoustiloissa, Sammatintie 5. N:o 85 Helmikuu 2011 40. vuosikerta Koonneet Anja Wirman, Juha Tuhkanen ja Maarit Kivistö Taitto Minna Kommeri Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2011 pidetään lauantaina

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.5.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue ry Yhdistyksen I varsinainen kokous Aika: 14.6.2009 kello 12.00 Paikka: Rekolan Kino, Rekolantie 43, 01400 Vantaa 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot