Radio ja televisiotoimittajien liitto ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radio ja televisiotoimittajien liitto ry"

Transkriptio

1 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä tukea jäsenyhdistyksien edunvalvontaa. RTTL:n päätehtäviä ovat sähköistä mediaa koskeva viestintäpoliittinen vaikuttaminen, tekijänoikeuksien puolustaminen ja vaikuttaminen Suomen Journalistiliitossa (SJL). RTTL puolustaa toiminnassaan journalismia ja sananvapautta. Vaikea taloustilanne on pitkittynyt jo usean vuoden mittaiseksi. Mediasektorillakin on odotettu jo nousua aallonpohjasta, mutta näyttää siltä, että taloussuhdanteet heikkenevät edelleen. Samaan aikaan median käytössä on tapahtunut murros, jonka nopeus on yllättänyt niin kaupalliset mediayhtiöt kuin Yleisradionkin. Tämä on johtanut vakaviin seurauksiin. Sähköisen median yhtiöissä on ollut YT neuvotteluja toisensa jälkeen, suurimpana Ylen YT neuvottelut, jotka koskivat syksyllä 2014 yli tuhatta työntekijää. Sähköisen median työpaikat ovat vähentyneet ja työnantajien asenteet koventuneet. Yhä useampi RTTL:n jäsen on joko työttömänä, vuokratyöntekijänä, tarvittaessa töihin tulevana, alihankkijoiden palveluksessa, freelancerina tai yrittäjänä. Työpaikkojen vähentyminen, työttömyyden lisääntyminen ja vajaatyöllisyys ovat jonkin verran laskeneet RTTL:n työssäkäyvien jäsenten määrää, mutta tilannetta on tasoittanut Ylen designtyöntekijöiden siirtyminen Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitosta (TeMe) Suomen Journalistiliiton (SJL) jäseniksi. Suomen Journalistiliitosta tulevat jäsenmaksupalautukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla usean vuoden ajan, ja oma sijoitustoiminta on pitänyt RTTL:n talouden suhteellisen vakaana. Tulevana vuonna tilanne voi kuitenkin muuttua muun muassa Yleisradion irtisanomisten myötä, ja jatkossa RTTL:n on suunniteltava talouttaan entistä huolellisemmin. Vaikka mediatalous onkin kriisissä, journalismi voi hyvin monilla sektoreilla. Alati kasvavassa informaatiotulvassa on tärkeää, että monipuolinen ja riippumaton journalismi pystytään turvaamaan. RTTL jatkaa työtä riippumattoman ja laadukkaan journalismin puolesta Suomessa ja yhteistyötahojen kanssa myös muualla Euroopassa ja koko maailmassa. Sähköisen median ja printtimedian työnkuvien lähestyessä toisiaan on tärkeää saada media alalle yhtenäiset työehdot. Siitä ensimmäisenä merkkinä ovat MTV:n ja Yleisradion työehtojen yhdistämispyrkimykset. RTTL toimii sen puolesta, että media alan työehtosopimukset yhdistettäisiin tulevaisuudessa mahdollisimman pitkälle. Tekijöiden oikeuksia omiin teoksiinsa on pyritty heikentämään tai poistamaan kokonaan. RTTL jatkaa tekijöiden moraalisten ja taloudellisten oikeuksien puolustamista ja korostaa, että

2 2 tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille ja niistä voidaan luopua vain tekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella. RTTL on SJL:n suurin jäsenyhdistys ja toimii vahvana vaikuttajana SJL:n valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa. Osallistumme liiton toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden SJL:n jäsenyhdistysten kanssa. Suurimpana ryhmänä toimimme valtuustossa vastuullisesti ja yhteistyöhakuisesti. Vuonna 2015 Journalistiliiton hallituksessa aloittavat joulukuussa 2014 valitut henkilöt. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, kuka on SJL:n puheenjohtaja seuraavien neljän vuoden ajan. RTTL:n oma ehdokas on nykyinen puheenjohtaja Arto Nieminen. RTTL:llä on vuoden 2015 alussa noin jäsentä, joista työssäkäyviä on vajaat EDUNVALVONTA RTTL ei ole neuvotteluosapuoli työehtoja koskevissa asioissa, vaan RTTL:n jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti jäsentensä edunvalvonnan yhteistyössä SJL:n kanssa. Järjestäytymättömän tuotantoyhtiökentän osalta edunvalvontavastuu on SJL:llä. RTTL:n päätavoite edunvalvonnassa on sähköisen median yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaaminen. RTTL tukee Ylen ja MTV:n ohjelmatyöntekijöiden yhteisiä tavoitteita työehtosopimusten yhdistämisprosessissa. RTTL osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alan työehtojen ja työpaikkojen puolustamiseksi. RTTL:n jäsenistöä koskevat seuraavat työehtosopimukset: YLE YOT/SJL (voimassa asti) Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on voimassa marraskuun loppuun 2016 asti. Sopimus koskee myös syksyllä 2014 liikkeenluovutuksella Ylestä Aito Tehdas Oy:n palvelukseen siirtyneitä työntekijöitä. Palkkoja ja palkkataulukoita sekä euromääräisiä lisä korotetaan alkaen 0,4 prosenttia. Sopimuskauden 2. jakson ( ) palkankorotuksista sovitaan mennessä. Ylessä käytiin raskaat YT neuvottelut syksyllä Yleisradio perusteli henkilöstön vähentämiseen johtaneita YT neuvotteluja indeksikorotuksen jäädytyksen vaikutuksilla sekä median käytön muutoksilla, erityisesti verkkokäytön lisääntymisellä. Yhtiö arvioi neuvottelujen alussa, että indeksikorotuksen jäädytykseen perustuva kustannusten karsimisen tarve olisi vuonna miljoonaa euroa. Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT) ry piti yhtiön johdon esittämiä perusteluja ristiriitaisina ja osin jopa virheellisinä, sillä Viestintäviraston ilmoituksen mukaan jäädytys leikkasi suunniteltua rahoitusta vain noin neljä miljoonaa euroa. YOT:n mukaan tämä olisi pystytty säästämään suhteellisen helposti ilman irtisanomisia ja henkilöstövähennykset olisi voitu hoitaa

3 3 luonnollisen poistuman kautta vuoden 2017 loppuun mennessä. Neuvottelujen päättyessä yhtiö ilmoitti 74 vakinaisessa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanomisesta. Kun mukaan lasketaan eläköitymisen ja määräaikaisten sopimusten päättymisen kautta poistunut työvoima ja freetyön vähentäminen, yhtiöstä häviää yhteensä 160 henkilötyövuotta. Suurin osa irtisanomisista johtui toimintojen ulkoistamisista, eikä niistä koitunut yhtiölle säästöä. YT neuvottelujen alettua SJL/YOT keskeytti yhtiön kanssa käydyt neuvottelut työehtosopimukseen sisältyvästä palkkausjärjestelmäuudistuksesta, ja neuvottelujen jatkuminen on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa vielä epäselvää. MTV MOT/SJL (voimassa asti) Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän keskusliiton välillä solmittu MTV Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva sopimus on voimassa maan yleisen nk. työllisyys ja kasvusopimuksen mukaisesti. Työehtosopimus koskee lähes kaikkia MTV:n kaikille julkaisualustoille (tv kanaville ja nettiin) ohjelma ja sisältötyötä tekeviä työntekijöitä, jotka ovat Journalistiliiton jäseniä. Se koskee tietysti MTV:n vakituisia ohjelmatyöntekijöitä, mutta myös Nouhau Professional vuokratyöyhtiön kautta MTV:lle työskenteleviä ohjelmatyöntekijöitä sekä sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuneiden ulkoistuksien kohteeksi joutuneita ohjelmatyöntekijöitä. MTV ulkoisti syyskuussa teknistä työntekijää Ericssonille ja 10 graafista työntekijää Valve Oy:lle. Molemmissa yhtiöissä säilyy liikkeenluovutuslainsäädännön mukaisesti voimassa MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus kauden loppuun MTV:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on siis hajotettu tai levitetty yli yhtiön rajojen MTV:n tekemien ratkaisujen myötä. Yhtiö pyrkii yhä enemmän hankkimaan työvoimaa ulkopuolelta, siksi se ulkoistaa ja käyttää vuokratyövoimaa. Tällainen meno vaikeuttaa merkittävästi edunvalvontaa, koska MTV:n ohjelmatyöntekijöiden luottamusmies ei voi mennä edunvalvojaksi toisiin firmoihin, vaan neuvoo jäseniä ikään kuin aidan takaa. Ongelmallisin kohta edunvalvonnassa on Nouhau Production yhtiö, joka kutsuu itseään tuotantoyhtiöksi. Sen työntekijöissä on myös liittomme jäseniä, mutta Nouhau Productions ei noudata mitään työehtosopimusta vedoten siihen, että se on riippumaton tuotantoyhtiö. Silti sen työntekijät työskentelevät MTV:n tiloissa, MTV:n laittein ja MTV:n työnjohdon alaisuudessa. He tekevät lähinnä nettiin muuta sisältöä kuin päivittäistä uutistyötä. Tämä edunvalvonta asia on niin sanotusti vaiheessa. MTV:n Ohjelmantyöntekijät ry:hyn kuuluu myös iso joukko Directors Cut yhtiön palveluksessa olevaa studioteknistä henkilökuntaa, jotka ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Sopimuksen ovat työntekijäpuolelta allekirjoittaneet Teatteri ja Mediatyöntekijät ry (TeMe) ja Suomen Journalistiliitto.

4 4 Sanoma Entertainment NOT/SJL (neuvottelut käynnissä) NOT/SJL sopimus kattaa käytännössä Sanomien radioiden journalistisen henkilöstön. Marraskuun alkuun mennessä uutta sopimusta ei ole vielä saatu neuvoteltua, mutta keskustelut työnantajan kanssa sopimuksen uusimiseksi on aloitettu. Aiemmin sama työehtosopimus kattoi myös Nelosen uutisten journalistit, mutta viimeinenkin sidos tähän työehtosopimukseen Helsingin Sanomissa tehtävään videotuotantoon katkesi lokakuun 2014 alussa, kun lehdistön työehtosopimus astui voimaan uudella, laajennetulla soveltamisalalla. Ilta Sanomissa ja Helsingin Sanomissa tehtävään sähköiseen journalistiseen työhön sovelletaan siis tästedes lehdistön työehtosopimusta. NOT/SJLsopimuksen neuvotteluissa on tarkoitus päivittää sopimuksen nimi ja soveltamisala vastaamaan nykytilannetta. Palkankorotuksissa ja sopimuksen kestossa noudattelisimme lehdistön sopimusta. Uudessa videotuotantoja tekevässä Sanoma Creative Studiossa ei vielä noudateta mitään työehtosopimusta. Sanoma Creative Studion liittämisestä jompaankumpaan sopimukseen on tarkoitus saada päätös aikaan neuvotteluiden yhteydessä. Yhtyneet sopimus (voimassa asti) Yhtyneet sopimus takaa Yleisradiolle työskenteleville freelancereille minimipalkkiot. Käytännössä tämä on usein merkinnyt sitä, että minimipalkkiot ovat muodostuneet myös maksimipalkkioiksi. Sopimus kuitenkin määrittelee myös tilanteet, joissa palkkioita on syytä korottaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, tekijän journalistinen tai taiteellinen osaaminen, työn laatu, työsuorituksen määrä, esiintymisosaaminen ja kielitaito. Myös ohjelmantekijän tekemän teknisen työn (kuvaus, äänitys, leikkaus) pitää korottaa palkkiota. Sopimuksessa on määritelty myös kokemuslisä, joka korottaa palkkiota vähintään viisi prosenttia. Aikaisemmin palkkiokiistoissa on tyydytty korostamaan minimipalkkioista kiinnipitämistä; jatkossa on korostettava myös sitä, että jokainen työkeikka pitää arvioida yksilöllisesti ja minimipalkkioita on korotettava, jos siihen on syytä. Vuoden 2015 aikana Yhtyneet sopimuksen kieliasu uudistetaan työryhmätyönä, johon kuuluu sekä Yleisradion että Suomen Journalistiliiton edustajia. Yhtyneet sopimuksen valvonnasta vastaa freelance luottamusmies yhdessä Freelanceammattiosasto FAO:n puheenjohtajan kanssa. RTTL vastaa freelance luottamusmiehen palkkiokuluista ja saa kustannuksiin tukea Yleisradiolta. Elokuva ja tv työtä koskeva työehtosopimus (voimassa asti) Elokuva ja televisiotyötä koskevan työehtosopimuksen voimassa oloa on jatkettu vuodella. Sopimuksen uudistamista käydään parhaillaan neuvotteluja, ja tavoitteena on saada aikaan sopimus, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja saa mahdollisimman monen tuotantoyhtiön järjestäytymään ja liittymään sopimuksen piiriin.

5 5 Ålands Radio och TV (sopimukseton tila, aiemmin YOT:n työehtosopimusta) Neuvottelujen aloiteltiin keväällä, mutta niiden tämänhetkisestä tilanteesta ei ole tietoa. Keväällä työntekijöiden tavoitteena oli säilyttää ehdot Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisina. Mediarinki Oy (voimassa asti) Vuokratyöyritys Mediaringin työehdot ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Käännöstoimisto Pre text (voimassa asti, neuvottelut käynnissä) Neuvotteluja av käännöstoimistoja koskevan yleissitovan työehtosopimuksen solmimiseksi käydään parhaillaan. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa olivat mukana kaikki avkäännöstoimistot: Pre Text, Rosmer International Osk, SDI Media, Stellar Text ja myös BTI Studios. Av kääntäjiä neuvottelussa edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. RTTL tukee av kääntäjien ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. 3. JÄSENTILAISUUDET Toimintavaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia jäsenistölle. Keväällä järjestetään tukihenkilö viisikkopäivä, syksyllä kaksipäiväiset tukihenkilöpäivät ja tarpeen mukaan loppuvuodesta yksipäiväinen viisikkopäivä. Tukihenkilö ja viisikkopäivät on tarkoitettu jäsenyhdistysten tukihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Yhteistyössä Journalistiliiton ja oppilaitosten kanssa pyritään järjestämään alan opiskelijoille tapaaminen pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on tiedottaa alan harjoittelu ja työehdoista sekä hankkia liittoon uusia jäseniä. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan oppilaitosvierailuja. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia tapahtumia, koulutusta ja jäsentilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä paikallisten sanomalehtimiesyhdistysten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muita tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla tuetaan työssä jaksamista. Jäsentilaisuuksien tavoitteena on välittää tietoa alan yhteisistä kysymyksistä ja lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista eri työnantajille työskentelevien jäsenten välillä.

6 6 4. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeusvaliokunta seuraa mediakentän muutoksia ja niiden vaikutuksia tekijänoikeuksiin. Valiokunta valmistelee hallitukselle lausuntoja ja kannanottoja, joilla pyritään puolustamaan tekijöiden taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Vuonna 2015 valiokunta pyrkii järjestämään tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta yhdistysten hallituksille, liiton aktiiveilla ja asiasta kiinnostuneille jäsenille yhteistyössä Kopioston ja Suomen Journalistiliiton kanssa. Jakelukanavien lisääntyminen ja uudet hyvitysmaksun piiriin kuulumattomat tallennealustat ovat romahduttaneet hyvitysmaksuista saatavat korvaukset. Hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen ja ajantasaistaminen ovat tekijäjärjestöjen keskeisempiä tavoitteita myös ensi vuonna. RTTL toimii aktiivisesti tekijänoikeuksia valvovassa Kopiostossa. Valiokunnan jäsenet tekevät aktiivisesti yhteistyötä SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan kanssa laatien muun muassa lausuntoja. Läheistä yhteistyötä tehdään myös muiden tekijäjärjestöjen kanssa Tekijäfoorumin kautta. Ajankohtaisista tekijänoikeusasioista tiedotetaan liiton nettisivuilla, jäsentiedotteissa ja Liiton Arkissa. 5. VIESTINTÄPOLITIIKKA RTTL:n viestintäpoliittinen valiokunta seuraa sähköisessä mediassa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin. Valiokunta ottaa osaa alan eettisistä kysymyksistä käytävään keskusteluun. Viestintäpoliittinen päätapahtuma on RTTL:n oma mediaseminaari syksyllä Seminaarin järjestelyissä pyritään jatkamaan yhteistyötä SJL:n, Yleisradion ja kaupallisen median kanssa. Tarpeen vaatiessa järjestetään muita viestintäpoliittisia tilaisuuksia. Viestintäpoliittinen valiokunta seuraa myös kansainvälistä kehitystä BREG ryhmän kautta EFJ:ssä. RTTL tekee aikaisempien vuosien tapaan ehdotuksia valtion tiedonjulkistamispalkintojen saajiksi. Ehdotusten kokoamisesta vastaa RTTL:n tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä. 6. TIEDOTUSTOIMINTA Liiton tiedotustoimintaa hoidetaan sivujen, sähköisten uutiskirjeiden ja nettiarkin kautta. RTTL:n painettu jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä ja toinen loppusyksyllä. Lehden sisällöstä vastaa RTTL:n tiedotustoimikunta ja sen päätoimittajana on RTTL:n puheenjohtaja. Nettiarkkia julkaistaan noin kerran kuukaudessa ja sähköisiä uutiskirjeitä

7 7 tarpeen mukaan pikatiedotuksena. Epävirallisena ja vapaamuotoisena tiedotus ja keskustelukanavana toimivat RTTL:n facebook sivut. 7. YHDISTYKSET JA OSASTOT RTTL:n yhdistyksiä ovat olleet Freelance ammattiosasto FAO Frilansarnas fackavdelning ry, MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT ry, Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry, YMT Yhdistyneet mediatyöntekijät ry ja Ylen ohjelmatyöntekijät Rundradions programarbetare ry (YOT), jolla on kuusi osastoa: Alue, Pasila, Tohloppi, Ruuti, Svenska fackavdelningen SFA ja Tuotannon osasto (Hki). Marraskuussa 2014 perustettu Aito Tehtaan työntekijöiden yhdistys liitetään RTTL:n jäseneksi loppuvuodesta Yhdistykset hyväksyvät toimintasuunnitelmansa vuosikokouksissaan. Sanomien organisaatiossa tapahtuneista muutoksista huolimatta Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry jatkaa RTTL:n jäsenyhdistyksenä. Senioriosasto Vanhat Ketut Gamla Rävar Osasto toimii RTTL:n eläkkeellä olevien jäsenten yhdyssiteenä ja järjestää keskustelu ja viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja muuta toimintaa. 8. TALOUS Yleinen taloustilanne jatkuu edelleen epävarmana. Sijoitustoiminnan tuotot ovat kuitenkin olleet viime vuosina odotettua hieman parempia, ja odotukset vuodelle 2015 ovat tästä syystä hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna. Jäsenistön eläköityminen, työttömyyden kasvu ja kassamaksujen kohoaminen alentavat SJL:n jäsenmaksutuloa ja pienentävät myös yhdistyksille tulevia jäsenmaksupalautuksia. Siksi RTTL:n talouden seurantaan ja kulukuriin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. RTTL:n asiamies jää eläkkeelle 31.3., ja uusi asiamies on aloittanut syyskuussa Vuoden 2015 talousarviossa RTTL:n toimintamenot katetaan pääosin jäsenmaksupalautuksilla. Talousarvion alijäämä katetaan sijoitusten tuotolla ja käyttörahastoa purkamalla.

8 8 Sijoitukset Toimintavuoden 2015 sijoitustuotot ovat Mombasan hiekkarantaa. Siitä voi haaveilla, mutta sinne ne vain mereen huuhtoutuvat haaveet ja hiekat linnoineen. Eletään siis hissuksiin ja pidetään huivista kiinni. Aiempina vuosina tehdyt kiinteistösijoitukset alkavat olla kypsässä vaiheessa, joten ilman täyttä romahdusta ne ehkä tuottavat sen minkä ovat ennakoineet. Omista osakkeista saadaan parhaassa tapauksessa kohtuullinen osinkotuotto, sillä keskeiset salkkumme yhtiöt ovat vakaita ja vauraita. Nokiakin. Euroopan taloustilanteen kehittymistä on silti syytä seurata valppaasti ja tarvittaessa harkita suorien osakeomistusten vähentämistä niistä yhtiöistä, jotka kriisistä eniten nilkkaansa ottaisivat. Osakerahasto kannattaa pitää, mutta sieltä on turha odottaa muuta kuin hyvät juhannukset. Metsälaina pidetään salkussa edelleen. Salkkumme pieni kuopus, kehittyvien maiden omavaluuttaiset korkopaperit, on testi siitä, miten tämä isojen keskuspankkien kyhäämä separaattori lopulta toimii.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017/ hallituksen esitys RTTL:n edustajakokoukselle

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017/ hallituksen esitys RTTL:n edustajakokoukselle 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017/ hallituksen esitys RTTL:n edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / luonnos hallituksen esitykseksi kevätedustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / luonnos hallituksen esitykseksi kevätedustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / luonnos hallituksen esitykseksi kevätedustajakokoukselle Vuosikertomus 2014 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Radio- ja televisiotoimittajien liitolle kiireinen. Media-alan

Lisätiedot

JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT

JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT 2014-2016 S E L V I T Y S 24.4.2017 tytti.oras@journalistiliitto.fi TYÖEHTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Yleissitova TES Valtakunnallinen, työnantajat ja työntekijät edustavasti järjestäytyneet

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

nettiarkin TES-extra

nettiarkin TES-extra RTTL:n jäsentiedote 2/2013 www.rttl.fi Tässä tiedotteessa: * Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen kertoo, millaisissa tunnelmissa valmistaudutaan tessupervuoden 2013 neuvotteluihin * Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle Toimintakertomus 2015 1. YLEISTÄ Yt-neuvotteluja, ulkoistamisia ja Yle-kritiikkiä - Radio- ja televisiotoimittajien

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 Freelance-ammattiosasto FAO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. YLEISTÄ 2 2. EDUNVALVONTA 3 Yhtyneet työryhmät 3 - Lisät- työryhmä - Editointi- työryhmä Yhtyneet- työehtosopimusneuvottelut 4 Uusintakorvaukset

Lisätiedot

SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012

SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012 SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012 Freelancereiden rooli liitossa kasvaa Journalistisesta työstä entistä suuremman osan tekevät tänä päivänä freelancerit. Valtaosa päätoimisista freelance-

Lisätiedot

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Lottaliina Lehtinen lakiasiainpäällikkö Suomen Muusikkojen Liitto ry Tekijäfoorumin työvaliokunnan jäsen Tekijäfoorumi Animaatioklinikka

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Jäsenyhdistysten kommentit hallituksen jäsenmaksu-esityksestä

Jäsenyhdistysten kommentit hallituksen jäsenmaksu-esityksestä SJL:n hallitus 4.5.2017 Jäsenyhdistysten kommentit hallituksen jäsenmaksu-esityksestä Journalistiliiton hallitus päätti kokouksessaan 6.4.2017, että yhdistysten lausuntokierrokselle viedään seuraava esitys:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintakertomus 2016 1. YLEISTÄ Yt-neuvotteluja, Satosen työryhmän asettamat tavoitteet ja tulevaisuuden tavoitteet. Siinä vuosi tiivistettynä kolmeen aiheeseen.

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle Vuosikertomus 2013 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton toimintaa vuonna 2013 hallitsivat TES ja YT neuvottelut.

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Freelance-ammattiosasto FAO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Muisto edellisvuoden jäsenmatkalta Albaniaan. 2 1.YLEISTÄ 3 2.EDUNVALVONTA 4 Yhtyneettyöryhmät 5 >Hankintatyöryhmä >Tiedotus>jakoulutustyöryhmä Yhtyneet>työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN 1.1.2014 1(6) AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN Tekstit voimassa 1.1.2014 lukien. Palkkiot voimassa 1.5.2015 alkaen. Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Valtuuston järjestäytymiskokous

Valtuuston järjestäytymiskokous 1 Aika Paikka (ke pe) Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2014 2017 1 :N JA :N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys - ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013 sopineet työllisyys-

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Valtuuston syyskokous 10. 11.12.2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot