SIVUAINEINFOT ke Salissa 2208

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVUAINEINFOT ke 3.10.2012 Salissa 2208"

Transkriptio

1

2 SIVUAINEINFOT ke Salissa Energiatekniikka Mika Horttanainen LVI-Talotekniikka/Kestävä yhdyskunta Mika Luoranen Ympäristö ja liiketoiminta Liisa Lahti Vihreä kemia Eveliina Repo

3 Ympäristötekniikan sivuaineet Kandidaatin tutkinto + Valinnaiset opinnot (suositeltavia) tukevat sivuaineopintoja Diplomi-insinöörin tutkinto + Valinnaiset opinnot (suositeltavia) tukevat sivuaineopintoja 1. Energiatekniikka 1. Energiatekniikka 2. LVI-talotekniikka 2. Kestävä yhdyskunta 3. Vihreä kemia 3. Vihreä kemia 4. Ympäristö ja liiketoiminta 4. Ympäristö ja liiketoiminta

4 ENERGIATEKNIIKKA (kandi) Opiskelija saavuttaa energiatekniikassa voimalaitostekniikan, poltto- ja prosessilaitetekniikan alojen teoreettiset ja käytännölliset perustiedot sekä omaksuu kokonaisnäkemyksen energian tuotantoprosesseista, menetelmistä ja laitteista. Opetuksen tavoitteena on tuottaa edellytykset syventyä diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelemaan energiatekniikkaa syvemmin. Pakolliset opinnot (21 op) vsk per. op BH20A0200 (1 Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi TkK BH20A0300 Lämmönsiirron perusteet TkK BH20A0450 Lämmönsiirto TkK BH20A0500 (1 Lämmönsiirron harjoitus- ja laboratoriotyökurssi TkK BH30A0000 Ydinenergian yleiskurssi TkK BH40A0300 Energianmuuntoprosessit TkK BH40A1400 Virtaustekniikka I TkK BH50A0200 Voimalaitosopin perusteet TkK ) Keskenään vaihtoehtoiset opintojaksot

5 ENERGIATEKNIIKKA (DI) Sivuaine perehdyttää opiskelijan jätteiden energiasisällön hyödyntämiseen sekä energiantuotantoprosessien erityisvaatimuksiin. Opiskelija saa valmiudet kehittyä energiantuotantoprosessien suunnittelun, kehittämisen ja ympäristövaikutusten hallinnan asiantuntijaksi. Pakolliset opinnot (4 op) vsk per. op BH60A2401 Energy Recovery from Solid Waste DI Vaihtoehtoiset opinnot: Energiakoneet ja prosessit Opintojaksoilla perehdytään energiatekniikassa tarvittaviin laitteisiin, kuten turbiineihin, kompressoreihin ja pumppuihin, näiden ominaisuuksiin, optimointiin ja suunnitteluun. Voimalaitostekniikka Opintojaksoilla perehdytään lämpövoimalaitosten suunnitteluun, rakenteeseen, järjestelmiin ja toimintaan. Opintojaksoilla tutustutaan lämpö- ja sähköenergian tuotantotapoihin, lähtien polttoaineiden ominaisuuksista ja päätyen jakeluverkkoon syötettävään sähkö- tai lämpöenergiaan. Ydinvoimatekniikka Opintojaksoilla perehdytään ydinvoimalaitosten toimintaperiaatteisiin, käytön turvallisuuteen, luotettavuuteen ja optimointiin.

6 Energiakoneet ja prosessit Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan siten, että sivuaineen minimilaajuus vsk per. op 20 op täyttyy) BH40A0200 Pumput, puhaltimet ja kompressorit DI BH40A0400 Virtaus- ja lämpökoneiden työkurssi DI BH40A0500 (* Turbokonetekniikan seminaari DI BH40A0800 Termiset virtauskoneet DI BH40A0900 Virtauskoneiden suunnittelu DI BH40A1000 Virtauskoneiden työkurssi DI BH40A1100 (* Kaasudynamiikka DI BH40A1200 (** Turbokoneiden konstruktiotekniikka DI *) Järjestetään joka toinen vuosi, ei lukuvuonna **) Järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran Voimalaitostekniikka Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan siten, että sivuaineen minimilaajuus vsk per. op 20 op täyttyy) BH50A0300 Voimalaitosoppi DI BH50A0500 Poltto- ja kattilatekniikan perusteet DI BH50A0800 Höyrykattilatekniikka DI BH50A0900 Kunnossapitotekniikka DI Ydinvoimatekniikka Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan siten, että sivuaineen minimilaajuus vsk per. op 20 op täyttyy) BH30A0100 Ydinvoimatekniikan perusteet TkK BH30A0200 Ydinvoimatekniikka I DI BH30A0300 Ydinvoimatekniikka II DI BH30A1300 Ydinonnettomuuksien hallinta DI

7 Energiatekniikka (Kandi) + Energiatekniikka (DI): Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan ympäristötekniikan opiskelija osaa soveltaa energiaosaamistaan erilaisten prosessien ja järjestelmien kehittämiseen (kuten esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuden kehittämiseen ja päästöjen hallintaan) muodostaa ja analysoida erilaisten prosessien ja järjestelmien energiataseet analysoida jäte- ja sivuainevirtojen potentiaalia energiahyötykäyttöön arvioida energiahuollon taloudellisuutta (energiamarkkinat ja päästökauppa) analysoida ja vertailla energiajärjestelmävaihtoehtojen ympäristövaikutuksia arvioida ja kehittää prosessien energiatehokkuutta

8 LVI-Talotekniikka (kandi) LVI-talotekniikan sivuaine antaa opiskelijalle valmiudet LVI-järjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen siten, että rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiset toiminnalliset olosuhteet on mahdollista toteuttaa. Opiskelija saavuttaa LVI-talotekniikan teoreettiset ja käytännön perustiedot sekä kyvyn tarkastella rakennuksen energiankäyttöön, ympäristökuormitukseen sekä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Sivuainekokonaisuus antaa valmiudet toimia LVI-tekniikan asiantuntemusta edellyttävissä työtehtävissä (esim. suunnittelu- ja kehitystehtävät). Pakolliset opinnot (23 op) vsk per. op BH20A0300 Lämmönsiirron perusteet TkK BH40A1400 Virtaustekniikka I TkK BH60A1200 Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka TkK BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka TkK BH60A1400 Rakennus ja ympäristö TkK 1 3 3

9 Kestävä yhdyskunta (DI) Kestävä yhdyskunta sivuaine soveltuu erityisesti LVI-Talotekniikan sivuaineen suorittaneille. Sivuaineen sisällöllinen pääpaino on rakennusten energiahuoltoon ja sisäolosuhteiden luomiseen liittyvien tekijöiden huomioimisessa yksittäisiä rakennuksia laajemmasta näkökulmasta. Opetuskokonaisuus tarjoaa opiskelijalle hyvät perusvalmiudet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen yhdyskuntaratkaisujen suunnitteluun ja arviointiin. Kestävä yhdyskunta sivuaineen sisällön omaksuminen antaa hyvät lähtökohdat toimia erilaisissa yhdyskuntien suunnitteluun liittyvissä asiantuntijatehtävissä, kuten kuntien energia-, jäte- ja vesihuoltoon liittyvät suunnittelu- ja kehitystehtävät sekä ympäristökonsultointi. Pakolliset opinnot (7 op) vsk per. op BH60A2700 Energiatehokas elinympäristö DI Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan siten, että väh. 20 op täyttyy) vsk per. op BH50A1200 Energy Systems Engineering DI BH50A1700 (* Kaukolämmitys DI BH50A1800 Energiajärjestelmien suunnittelun perusteet DI BH60A2401 Energy Recovery from Solid Waste DI BL20A0400 Sähkömarkkinat DI BL40A2300 Energiatehokkuus DI *) Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran lukuvuonna

10 LVI-talotekniikka (Kandi) + Kestävä yhdyskunta (DI): Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan ympäristötekniikan opiskelija osaa arvioida järjestelmien (kuten vesi-, jätehuolto- ja energiaenergiajärjestelmien sekä asuinympäristön) muodostamia kokonaisuuksia määritellä ja arvioida järjestelmien raha-, massa ja energiavirtoja sekä käyttää mallintamisessa tarvittavia työkaluja tuottaa ja tulkita tuloksia talokohtaiseen ja alueelliseen energiasuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa varten, sekä tehdä tarvittavia johtopäätöksiä ja osaa viestiä näistä sidosryhmien kanssa

11 Vihreä kemia (kandi + DI) KANDI Vihreän kemian sivuaine antaa opiskelijalle perustiedot analyyttisestä ja orgaanisesta kemiasta sekä kemiallisesta termodynamiikasta. Sivuaine tutustuttaa opiskelijan ympäristöanalytiikkaan sekä teoriassa että käytännössä ja antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja toteuttaa kokeita sekä mittauksia. Lisäksi opiskelija saa perustiedot vihreän kemian periaatteista ja niiden soveltamisesta prosessiteollisuudessa. Pakolliset opinnot (22 op) vsk per. op BH60A3101 Introduction to Green Chemistry TkK BJ70A0701 Teollisuus- ja ympäristöanalytiikka I TkK BJ70A1400 Analyyttinen ja orgaaninen kemia TkK BJ80A1000 Kemiallinen termodynamiikka TkK DI Vihreän kemian sivuaine antaa opiskelijalle perustiedot kemiallisesta reaktiotekniikasta sekä perehdyttää opiskelijan instrumentaalianalytiikkaan erityisesti ympäristötekniikassa. Sivuaine antaa valmiudet soveltaa vihreän kemian periaatteita prosessiteollisuudessa ja ympäristöanalytiikassa. Opiskelija oppii vihreän kemian periaatteita noudattavat vesien käsittelymenetelmät teoriassa ja käytännön harjoituksissa. Opiskelija saa erinomaiset lähtökohdat toimia erilaisissa ympäristöanalytiikan ja vesien käsittelyyn liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Pakolliset opinnot (23 op) vsk per. op BH60A3201 Advanced Course on Green Chemistry DI BH60A3300 Methods of Green Chemistry in Environmental DI Technology BJ70A1500 Teollisuus- ja ympäristöanalytiikan jatkokurssi DI 1 4, BJ80A0400 Reaktiokinetiikka DI BJ90A0100 Kemiallinen reaktiotekniikka DI

12 Vihreä kemia (Kandi) + Vihreä kemia (DI): Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja soveltaa analyyttisen kemian perusmenetelmiä sekä valita menetelmän matriisin ja tutkittavien yhdisteiden perusteella käyttää teollisuuden eri osa-alueilla sekä ympäristön tilan seurannassa sovellettavia tekniikoita sekä menetelmiä (erityisesti instrumenttianalytiikan menetelmiä) tunnistaa teknillisen kemian teoreettiset perusteet vertailla ja arvioida prosessiteollisuudessa ja vesienkäsittelyssä käytettäviä menetelmiä hyödyntämällä vihreän kemian periaatteita soveltaa vihreän kemian periaatteita prosessiteollisuudessa sekä ympäristökemian yksikköoperaatioissa

13 Ympäristö ja liiketoiminta (kandi + DI) KANDI Ympäristö ja liiketoiminta -sivuaine tarjoaa perustiedot liiketoiminnasta, ja siten valmiudet ympäristöasioiden yhdistämisestä yrityksen päätöksentekoon ja yritysvastuun kehittämisen menetelmistä. Pakolliset opinnot (23 op) vsk per. op A130A0250 Kansainvälisen markkinoinnin perusteet TkK A130A0500 Liiketoiminnan ja strategian perusteet TkK A130A0550 Organisaatiokäyttäytymisen perusteet TkK CS31A0101 Kustannusjohtamisen peruskurssi TkK DI Ympäristö ja liiketoiminta sivuaine antaa valmiudet ympäristöasioiden hallintaan liiketoiminnan näkökulmasta. Pakolliset opinnot (10 op) vsk per. op BH60A3000 Yritysvastuu ja johtaminen 2 DI BH60A3500 Sustainable Innovations DI Vaihtoehtoiset opinnot (valitaan siten, että väh. 20 op täyttyy) vsk per. op A380A0000 Cross-Cultural Issues in International Business DI A390A0400 Organisaation kehittäminen DI CS20A0000 Toimitusketjut ja logistiikka DI CS20A0050 Toimitusketjun hallinta DI CS30A0951 Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi DI CS30A1450 Riskienhallinta ja vakuuttaminen teollisuusyrityksessä DI

14 Ympäristö ja liiketoiminta (Kandi) + Ympäristö ja liiketoiminta (DI): Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja kertoa kuinka yritys toimii määritellä yrityksen arvoketjun (toimitusketjun, asiakkaat, ympäristövaikutukset) määritellä yrityksen erilaiset sidosryhmät ja osaa viestiä niiden kanssa arvioida ja vertailla tuotteiden ympäristövaikutuksia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa niihin jo tuotekehitysvaiheessa kehittää ja johtaa yrityksen sisäisiä prosesseja ja strategioita

15 SIVUAINEIDEN VALINNAT KANDI-vaiheen sivuaine Valitaan 1.vsk:n keväällä (maaliskuussa) DI-vaiheen sivuaine Valitaan 3.vsk:n keväällä (maaliskuussa) Valinnat hyväksyy koulutusohjelman johtaja Valinta edellä mainituista tai Sivuaineen voi valita poikkeustapauksessa myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta, mikäli se on tutkintoon sopiva. Anomukseen tarvitaan koulutusohjelmajohtajan hyväksyntä. Sivuaineinfot helmi-maaliskuussa Valinnaiset opinnot Opinto-oppaassa listat opintojaksoista, joita suositellaan kuhunkin sivuaineeseen (s. 140 ja 146 )

16 Opettajatuutorit Kati Koikkalainen (huone 6534) Mari Hupponen (huone 6532)

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma

Energiatekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja

Lisätiedot

Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella... Introduction Esitelkää lyhyesti itsenne - keitä olette ja mistä tulette, mitä tulette kertomaan, lyhyt outline. Yleisö on hyvä pitää koko ajan tietoisena, mitä kerrotte ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraavan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUS Biotalouden keskus

OPETUSSUUNNITELMA. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUS Biotalouden keskus OPETUSSUUNNITELMA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUS Biotalouden keskus Uusiutuva energia on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painoaloista. Joensuun seudulla on kansallinen vetovastuu

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? MONISTE 13/2006 Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? Selvitys laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien koulutuksista, sijoittumisesta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehdot ovat:- Kestävä energiatalous- Kestävä teknologia Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Mitä ympäristöteknologia on? Ympäristöteknologia on maailmanlaajuisestikin

Lisätiedot

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kemian tekniikan korkeakoulu BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011 2012 Toimittanut:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2007 ISNN 1795-8318 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely

KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op Aloitusluento, kurssin esittely Opintojakson tavoitteena on tutustua teollisiin kemiallisiin ja biokemiallisiin prosesseihin ja niihin liittyvään laskentaan ja vertailuun

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta n syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta Laajuus Perusopinnot OP Orientoivat opinnot XX00AB52 Orientoivat opinnot 3 Matematiikka TU00AB63

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRITUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT

DIPLOMI-INSINÖÖRITUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT DIPLOMI-INSINÖÖRITUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT Yleistä Maisteritason erillisessä opiskelijavalinnassa hyväksytyksi tulleen hakijan opinto-oikeus yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot