LVI-tekniikan täydennyskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-tekniikan täydennyskoulutus"

Transkriptio

1 LVI-tekniikan täydennyskoulutus Esittelytilaisuus Taru Hakanen

2 LVI-tekniikan täydennyskoulutus Toteuttaja Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech, tilaaja Pirkanmaan ELY-keskus Koulutuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 2

3 Toimialan haasteet Tilanne Haaste Asuntokanta vanhenee putki-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja energiansäästöremontit sekä korjausrakentamisen tarve lisääntyy Energiatehokkuuden vaatimustaso kasvaa, lähes nollaenergiatalot Teknisen osaamisen vaativuustaso kasvaa (kosteudenhallinta, terveellinen sisäilmasto) Uusien tekniikoiden yhdistäminen vanhoihin ratkaisuihin Tuottavuuden nostaminen Asiakkaiden tietämys- ja vaativuustaso kasvaa Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 3

4 Kohderyhmä Teknisen koulutuksen saaneet henkilöt (insinöörit, diplomi-insinöörit ja arkkitehdit, erityisesti rakennus- /automaatio-/kone-/prosessi-/energia-/ympäristö- ja sähkötekniikan aloilta), joilla on koulutuksensa ja/tai työkokemuksensa kautta hankittua perustietoa LVIalasta. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille esim. rakennusalalta ja prosessiteollisuudesta. Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta ja se on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille (mm. määräaikaistyöntekijät, lomautetut sekä irtisanotut, joilla ei ole työvelvoitetta) Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 4

5 Hyödyt Soveltamista käytäntöön Uusinta teoriatietoa, tulevaisuudessa alalla tarvittavaa osaamista Tutustumista alaan, verkostoitumista Perusvalmiudet LVI-tekniikan asiantuntijatehtäviin Aiemmin hankitun osaamisen yhdistämistä uuteen Laajan kokonaisuuden hahmottaminen Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 5

6 Koulutusjaksot LVI-suunnittelun perusteet Matematiikkaa LVI-suunnittelijalle Lämmönsiirron perusteet Virtausoppi Rakennetekniikka, korjausrakentaminen ja LVI Energiatalous, energiatehokkuus ja eristystarpeet Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät Lean-ajattelu LVI-suunnittelussa ja urakointi Sähköinen talotekniikka Jäähdytystekniikka Tietotekninen osaaminen ja suunnittelumenetelmät Kustannuslaskenta ja taloudelliset valinnat Lainsäädäntö ja rakentamismääräykset Projektin hallinta Työnhaun valmennus Työssäoppimisjakso (6 kk, alkaa maaliskuun alussa) Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 6

7 Työskentelymuodoista Lähiopetusta (n. 3pv/viikko) Luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, yritys- ja messuvierailuja sekä ohjelmistokoulutusta Etäpäivät (n. 2pv/viikko) Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa opiskelua ja harjoittelua sekä harjoitustöitä Verkko-oppimisympäristönä Moodle Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 7

8 Sisältö 1. LVI-suunnittelun perusteet Vaippa ja lämmitys-/ilmanvaihtojärjestelmä Laitemitoituksen perusteet Energiatehokkuus ja energialuokitus Lämmönsiirron perusteita Käyttövesi ja viemäröinti Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelu Äänitekniikan perusteita 2. Matematiikkaa LVI-suunnittelijalle Differentiaaliyhtälöt Lämmönsiirron laskenta Virtauslaskenta 3. Lämmönsiirron perusteet Lämmönsiirron perusmuodot Stationääri ja epästationääri lämmön johtuminen Lämpövastukset eri geometrioille Konvektiivinen lämmönsiirto Säteilylämmönsiirto Lämmönsiirtimet Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 8

9 Sisältö 4. Virtausoppi Virtausopin esittelyä Hallitsevat yhtälöt (jatkuvuus- ja liikeyhtälöt) Rajakerrosvirtaukset Ongelmien ratkaisumenetelmät Turbulentti virtaus Monifaasivirtauksen perusteita Virtaus putkissa ja kanavissa Virtauskoneiden perusteita 5. Rakennetekniikka, korjausrakentaminen ja LVI Rakenteiden historiaa Rakenneratkaisut ja niiden rakennusfysikaalinen toiminta Rakennusfysiikan perusteet Korjausrakentamisen perusteet ja korjaushankkeet Äänitekniikka ja tärinäeristys Kuntotutkimukset Sisäilmasto-ongelmat ja korjaus Kosteuden siirto ja hallinta Paloturvallisuus Putkisto- ja märkätilasaneeraus Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 9

10 Sisältö 6. Energiatalous, energiatehokkuus ja eristystarpeet Rakennusten energiatehokkuus ja sen elementit Matalaenergia- ja passiivitalot Energiatehokkuusluokat Energiatehokkuuden laskenta Laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuus Vaipan energiatehokkuus LEED ja BREEAM 7. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät Lämmönjako Energianlähteet Ilmanvaihto Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 10

11 Sisältö 8. Lean-ajattelu LVI-suunnittelussa ja urakointi Urakkamuodot ja urakkasopimuksen sisältö Rakennusurakan asiakirjajärjestelmä Yhteistyö työmaalla Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet Lisä- ja muutostyöt Sivu-urakan alistaminen ja sen hallinta LVI-urakoitsijana työmaalla Urakkahäiriötilanteet Korjausrakentamisen urakka ja LVI-suunnittelijan tehtävät siinä Tilaajan näkökulma Hankesuunnittelu Olemassa olevien lvisa-installaatioiden kuntoarviointi ja tutkimukset Selvitys korjaustarpeesta ja kustannusarvio Lean-ajattelun periaatteet Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 11

12 Sisältö 9. Sähköinen talotekniikka Sähkötekniikan ja rakennusautomaation perusteet Sähköisen talotekniikan perusteet (sähkötekniikka, sähköasennukset, sähköturvallisuus, tietojärjestelmät, valaistus yms.) Väylät ja valvomojärjestelmät 10. Jäähdytystekniikka Kompressoriprosessin perusteet Koneiston pääkomponenttien toiminta Absorptioprosessien periaatteet Höyrystymisen ja lauhtumisen lämmönsiirto Eristeiden lämmön ja kosteuden siirto Lämpöpumput 11. Tietotekninen osaaminen ja suunnittelumenetelmät Tietotekniikka LVI-suunnittelussa Solid Works, MagiCAD, CADS, Lamit, IDA ICE Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 12

13 Sisältö 12. Kustannuslaskenta ja taloudelliset valinnat LVI-järjestelmien taloudellinen valinta Elinkaariajattelu Rakennus- ja käytönaikaisten kustannusten laskenta Energiataloudelliset valinnat Ympäristöasiat ja kustannuslaskenta 13. Lainsäädäntö ja rakentamismääräykset Lait ja asetukset Keskeiset rakentamismääräykset 14. Projektinhallinta Projektitoimintaympäristö Projektisuunnitelma ja sen toteutus Projektin läpivienti ja tulosten hallinta 15. Työnhaun valmennus Oman osaamisen markkinointi Itseanalyysi ja uratavoitteet Työnhakumenetelmät ja työpaikkahaastattelu 16. Työssäoppimisjakso Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 13

14 Työssäoppimisjakso Kesto 6 kk, alkaa maaliskuun 2015 alussa Osallistuja hankkii itselleen työssäoppimisyrityksen, Edutech auttaa osallistujaa hakuprosessissa. Työssäoppijan ja työnantajan tilaisuus tutustua toisiinsa ja rakentaa pohjaa vakituiseen työsuhteeseen. Työssäoppiminen ei voi tapahtua sellaisissa tehtävissä, joista on yrityksessä vuoden aikana irtisanottu tai lomautettu henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 14

15 Tärkeitä päivämääriä Viimeinen hakupäivä koulutukseen on Valinnat haastatteluun Haastattelut Osallistujavalinta viikolla 8 -> tieto haastatelluille Koulutus alkaa ja päättyy Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 15

16 Pääkouluttajat Prof. Hannu Ahlstedt, TTY Prof. Timo Kalema, TTY Prof. Juha Vinha, TTY Prof. Matti Pentti, TTY Projektipäällikkö Juhani Heljo, TTY Jarmo Kuitunen, Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech Taru Hakanen 16

17 Kiitos! Kysymyksiä? Taru Hakanen, Edutech puh , Eija Mäkelä, Pirkanmaan TE-toimisto puh , Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech 17

Pilviteknologian asiantuntijakoulutus. 21.9.2015 17.5.2016 Koulutuksen nro: 662008

Pilviteknologian asiantuntijakoulutus. 21.9.2015 17.5.2016 Koulutuksen nro: 662008 Pilviteknologian asiantuntijakoulutus 21.9.2015 17.5.2016 Koulutuksen nro: 662008 Edutechista Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) täydennyskoulutuskeskus Koulutuksia asiantuntijuuden ja johtamisosaamisen

Lisätiedot

Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto

Koulutustaso. 1,5 v. Tekniikka, teoria, käytäntö, myynti, ympäristönsuojelunäkökohdat. osatutkinto Koulutus Alue 1. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto 1.1. Lämpöpumppuasentajan koulutus nuorille, Lämmityslaiteasentajan osatutkinto, lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt Uusimaa Amiedu Ammattitutkinto/

Lisätiedot

LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys

LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys LVI-tekniikan (talotekniikan) koulutusmateriaaliselvitys Loppuraportti Suomen LVI-Liitto ry Markku Rantama 26.4.2011 1 Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Selvityksen lähtökohdat 5 Tiede- ja ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

XX00AA01 Orientoivat opinnot

XX00AA01 Orientoivat opinnot 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen

Lisätiedot

Selvitysraportti 2014. Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen

Selvitysraportti 2014. Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen Selvitysraportti 2014 Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen Mika Metsäalho, Hannu Kuusela, Marja Savolainen REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja selvitysraportti 2014 Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

56 Opinto-opas 2002-2003

56 Opinto-opas 2002-2003 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

INS FORMATION. www.ayravainen.fi. Kesä 2009. Sisäilma hallinnassa, Energiatehokkuus. - konsulteilla riittää kehitettävää. turvallisuus haasteenamme

INS FORMATION. www.ayravainen.fi. Kesä 2009. Sisäilma hallinnassa, Energiatehokkuus. - konsulteilla riittää kehitettävää. turvallisuus haasteenamme INS FORMATION Kesä 2009 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti Sisäilma hallinnassa, haasteena - konsulteilla riittää kehitettävää INSide vieraana DI Jukka Forsman, HKR Talotekniikan suunnittelija

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu

TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu OMISTAUTUNUT SINULLE TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu Kehitä itsestäsi tulevaisuuden osaaja Päteviä ja osaavia tekniikan alan työnjohtajia, esimiehiä ja asian tuntijoita tarvitaan aina! Työteknikon koulutus

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan. kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan. kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Varsinais-Suomen Energiatoimisto ALKUSANAT Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa selvitettiin

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Yhteistyöopas yrityksille

Yhteistyöopas yrityksille Yhteistyöopas yrityksille 1 Tekniikkaa suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto on koko historiansa ajan ollut tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta, jolla

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite 2 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...4 2 Vastaajien tausta...5 3 Yritysten työvoiman tarve...6 4 Yritysten rekrytointi...8 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...10 6 Oppilaitosyhteistyö...19 LIITE

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

UUTISET 1 2011 NIBE LÄMPÖPUMPUT LUONNOLLISESTI. Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu

UUTISET 1 2011 NIBE LÄMPÖPUMPUT LUONNOLLISESTI. Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu UUTISET 1 2011 Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu Tekninen tiimi esittäytyy Maalämmöllä rivitaloyhtiö tyytyväiseksi Tehdashalliin maalämpöä 18 porakaivon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN

OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN 21.1.2015 8.9.2015 (160 pv päivää) (33 opintopistettä) OPETUSSUUNNITELMA http://www.savonia.fi Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa

Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa Eija Haapanen Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa Tutkintokoulutusten nykysisällön kartoitus Aducate Reports and Books 6/2011 Aducate Centre for Training and Development EIJA HAAPANEN Rakennusterveyskoulutus

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010. www.kiinko.fi

KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010. www.kiinko.fi KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010 www.kiinko.fi Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle ja Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

INS FORMATION. "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

INS FORMATION. Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen INS FORMATION Kesäkuu 2013 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" TkT Kimmo Konkarikoski kertoo CE-merkinnöistä INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot