Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset"

Transkriptio

1 Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT JA OHJEET

2 Sisällys Sivu Avustuksia koskevat yleiset säännöt 3 5 Yleistä Tavoite Avustusmuodot Hakumenettely Päätös Ennakkoavustus Selvitys Toiminta-avustus 6 7 Liikuntatoiminta Lapsi- ja nuorisotoiminta Erityiset ehdot Lomakkeet Liitteet Uusi mustasaarelainen yhdistys Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä Käyttöavustus 8 Yleistä - Liitteet Korjausavustus 9 10 Yleistä - Liitteet Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä Selvitys ja maksatus Käyttötarkoituksen muuttaminen Hoitoavustus 11 Hiihtoladut Liikunta-alueet - Lomakkeet ja liitteet Ohjaajakoulutusavustus 12 Tavoite Ohjaajakoulutusavustus Lomakkeet ja liitteet Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä Kartta-avustus 12 Lomakkeet ja hakuajat 13 2

3 AVUSTUKSIA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT Yleistä Liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja uimakoulutoimintaa järjestävät yhdistykset voivat hakea vapaa-aikalautakunnalta toiminta-avustusta. Toiminnan on käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä tai toimintasuunnitelmasta. Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Mustasaari. Uuden (mustasaarelaisen) yhdistyksen rekisteröintihakemus on oltava jätetty edellisenä vuonna kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen on noudatettava yhdistyslakia ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä. Avustushakemusasiakirjojen on täytettävä näissä ohjeissa asetetut vaatimukset. Avustusta myönnetään kalenterivuoden aikana samaan tarkoitukseen vain kerran (ja vain yhden Mustasaaren kunnan lautakunnan toimesta). Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Toiminta-avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, yrityksille tai yhtiöille. Tavoite Vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on jakaa avustuksia liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja uimakoulutoimintaan nuorisolain ja liikuntalain nojalla. Vapaaaikalautakunta pyrkii tukemaan aatteellisten järjestöjen järjestämää kyseistä toimintaa. Avustuksella on tarkoitus edistää kunnan liikunta- ja nuorisotoimintaa. Erityisesti huomioidaan lasten ja nuorten tarpeet ja mahdollisuudet aktiiviseen ja luovaan vapaa-aikaan. Avustuksen on myös tarkoitus piristää ja aktivoida yhdistyselämää. Yhdistyksen tulee olla aktiivisesti mukana ehkäisevässä päihdetyössä tarjoamalla tietoa ja koulutusta. Avustuksen tarkoituksena ei ole toiminnan ylläpitäminen, vaan sen tukeminen. Kaikilla avustuksen saajilla on oltava omaa varainhankintaa toimintansa toteuttamiseen. Avustusmuodot Avustusmuodot ovat seuraavat: - toiminta-avustus * liikuntatoiminta * lapsi- ja nuorisotoiminta * uimakoulutoiminta - nuorisoseurantalon ja kotiseututalon käyttöavustus - nuorisoseurantalon ja kotiseututalon korjausavustus - hiihtolatujen hoitoavustus - liikunta-alueiden hoitoavustus - ohjaajakoulutusavustus. 3

4 Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon 1. hakijan toiminnan käyttötarkoitus, laatu ja laajuus 2. lapsi-, nuoriso- ja junioritoiminnan laajuus 3. avustuksen tarve (hakijan taloudellinen tilanne) 4. hakijan omatoimisuus, yritteliäisyys ja oma rahoitus 5. hakijan muualta saatavissa oleva avustus. Hakumenettely Vapaa-aikalautakunta julkaisee avustusten hakuilmoituksen Pohjalaisessa ja Vasabladetissa. Avustushakemuslomakkeita saa kunnan verkkosivuilta Hakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta, Vapaa-aikalautakunta, Keskustie 4, Mustasaari. Hakemus palautetaan viimeistään klo näissä ohjeissa ilmoitettuna päivänä. Jos viimeinen hakupäivä on lauantai tai muu pyhäpäivä, hakemus on palautettava viimeistään seuraavana arkipäivänä klo Hakemuksen mukana palautetaan näissä säännöissä ja ohjeissa mainitut liitteet. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Puutteellisesti täytettyjä haku- ja liitelomakkeita ei huomioida päätöksentekovaiheessa, jos yhdistys ei täydennä niitä vapaa-aikapäällikön ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Päätös Vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustusten sekä nuorisoseurantalon ja kotiseututalon ylläpitoavustusten jakamisesta huhti toukokuussa. Vapaaaikapäällikkö päättää hiihtolatujen hoitoavustuksista (toukokuussa), liikuntaalueiden hoitoavustuksista (marraskuussa) ja ohjaajakoulutusavustuksista (marraskuussa). Päätökset annetaan vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi seuraavassa kokouksessa. Avustuspäätöksestä käy ilmi vastaanottaja, avustuksen määrä, käyttötarkoitus ja avustuksen käyttöön liittyvät mahdolliset ehdot. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille pöytäkirjanotteella, johon sisältyy oikaisuvaatimusohjeet. Yhdistykset voivat tehdä oikaisuvaatimuksen vapaaaikalautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (päätöksen postittamiseen lasketaan kuluvan seitsemän päivää). Vapaa-aikalautakunta pidättää itselleen oikeuden kuitata myönnetyt avustukset niitä mahdollisia saatavia vastaan, joita Mustasaaren kunnalla tai Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymällä on kultakin yhdistykseltä. Ennakkoavustus Yhdistykset, joille vapaa-aikalautakunta on edellisenä vuonna myöntänyt toiminta-avustusta, voivat hakea ennakkoavustusta. Ennakkoavustuksena voidaan myöntää korkeintaan 50 % edellisvuoden avustuksen määrästä, jos hakija voi osoittaa toiminnan olevan jatkuvaa. Ennakkoavustusta haetaan 4

5 kirjallisesti vapaa-aikalautakunnalta. Hakemuksessa tulee perustella ennakkoavustuksen tarve sekä antaa selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Päätöksen tekee vapaa-aikapäällikkö. Vapaa-aikalautakunnalla on oikeus vaatia ennakkoavustuksen takaisinmaksua, jos yhdistys ei hae varsinaista avustusta tai ei muista syistä ole oikeutettu siihen. Selvitys Yhdistys on velvollinen selvittämään myönnetyn avustuksen käyttöä. Vapaaaikalautakunnalla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat selvittääkseen, onko avustus käytetty suunniteltuun tarkoitukseen. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, vapaaaikalautakunta voi vaatia saajaa palauttamaan avustuksen joko kokonaan tai osittain. 5

6 TOIMINTA-AVUSTUS Liikuntatoiminta Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille urheiluseuroille, joiden kotipaikka on Mustasaari. Sääntöjen mukaan seuran pääasiallisena tehtävänä on oltava liikuntatoiminta. Liikuntatoimintaan voi saada avustusta korkeintaan 30 % hakijan hyväksytyistä toimintakuluista. Lapsi- ja nuorisotoiminta Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Mustasaari. Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain liikuntatoiminnan sekä lapsi- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet. 4H-yhdistyksille ja Femte ungdomsringenille myönnetään toiminta-avustusta ohjaaja-avustuksena. Uimakoulutoimintaan myönnetään avustusta osallistujien lukumäärän perusteella. Erityiset ehdot Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat seikat: 1. toiminnan laajuus ja laatu 2. yhdistyksen avustuksen tarve (hakijan taloudellinen tilanne) 3. avustettavan toiminnan on oltava säännöllistä ja lapsille ja nuorille suunnattua (koskee yhdistyksiä, jotka hakevat avustusta lapsi- ja nuorisotoimintaan). Avustus myönnetään edellisvuoden toiminnan perusteella. Jos toimikausi ei ole kalenterivuosi, otetaan huomioon viimeisin päättynyt toimikausi (kirjanpitolain 4. :n mukaan tilikausi on 12 kuukautta). Lomakkeet Avustusta haetaan lomakkeella A (kaikki hakijat) Liitelomakkeet: lomake B urheiluseurat lomake D uimakoulutoimintaa järjestävät yhdistykset lomake E lapsi- ja nuorisotoimintaa järjestävät yhdistykset. Hakuaika, ks. viimeinen sivu. Liitteet Hakemukseen liitetään - edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös (tulos- ja taselaskelmat) ja tilintarkastuskertomus - toimintasuunnitelma ja talousarvio jaksolta, jolta avustusta haetaan - yhdistyksen säännöt (jos niitä on muutettu tai yhdistys ei ole aiemmin hakenut avustusta) - kopio yhdistyksen säännöistä, kun avustusta haetaan vuodeksi

7 Uusi mustasaarelainen yhdistys Uudelle yhdistykselle voidaan vapaa-aikalautakunnan harkinnan mukaan myöntää ensimmäisenä toimintavuonna niin kutsuttu starttiavustus, joka on enintään 200 euroa. Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä Avustusta ei myönnetä - paikallisille yhdistyksille, jotka saavat avustusta kunnan muilta toimielimiltä - rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka ei ole Mustasaari - linja-autokuljetuksiin, kouluretkiin, leirikouluihin tai oppilaille, jotka edustavat kouluansa - rekisteröityjen yhdistysten jaostoille ja työryhmille - koti- ja kouluyhdistyksille tai vastaaville, jotka järjestävät toimintaa koulun oppilaille - poliittisille yhdistyksille/järjestöille - lapsi- ja nuorisotoimintaan, jota järjestää koulu, oppilaitos tai muu laitos - investointeihin (esimerkiksi käyttöomaisuuden, kiinteistöjen tai osakkeiden hankkimiseen, sellaisten koneiden, laitteiden ja varusteiden hankkimiseen, joiden käyttöaika on yli viisi vuotta) - yritystoimintaan - yksityishenkilöille. 7

8 KÄYTTÖAVUSTUS Yleistä Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla on oma seurantalo ja jotka järjestävät omana toimintana säännöllistä ja ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille, voivat hakea avustusta seurantalon käyttökustannuksiin. Yhdistyksen lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus vaikuttaa avustuksen määrään. Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain lapsi- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet, joihin käyttöavustus perustuu. Avustusta haetaan lomakkeilla A, C ja E. Hakuaika, ks. viimeinen sivu. Avustus myönnetään edellisvuoden käyttökustannusten perusteella. Jos toimikausi ei ole kalenterivuosi, otetaan huomioon viimeisin päättynyt toimikausi (kirjanpitolain 4. :n mukaan tilikausi on 12 kuukautta). Käyttöavustus on toimintaan perustuvaa. Yhdistykselle voidaan myöntää käyttöavustusta enintään 50 % hyväksytyistä käyttökustannuksista. Hyväksyttävät kustannukset ovat - sähkö - lämmitys - vesi ja viemäri (enintään 500 euroa) - kiinteistövakuutukset - ylläpitokustannukset (enintään 500 euroa). Liitteet Hakemukseen liitetään - edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - toimintasuunnitelma ja talousarvio jaksolta, jolta avustusta haetaan - yhdistyksen säännöt (jos niitä on muutettu tai yhdistys ei ole aiemmin hakenut avustusta). - kopio yhdistyksen säännöistä, kun avustusta haetaan vuodeksi

9 KORJAUSAVUSTUS Yleistä Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla on oma seurantalo, voivat hakea avustusta korjaushankkeisiin. Avustus on toimintaan perustuvaa. Avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen rakennuksessa järjestämä toiminta. Toiminnan perusteella lasketaan avustusprosentti, joka määrää avustuksen suuruuden. Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain lapsi- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet, joihin korjausavustus perustuu. Korjausavustusta voi hakea ympäri vuoden. Korjausavustus on harkinnanvarainen. Vapaa-aikalautakunta voi erityisestä syystä myöntää yhdistykselle poikkeavan (suuremman tai pienemmän) avustusprosentin mukaisen avustuksen, mikäli vapaa-aikalautakunta katsoo sen tarpeelliseksi. Vuosina vapaa-aikalautakunta asettaa etusijalle hakemukset, jotka koskevat jätevesijärjestelmien uusimista. Liitteet Hakemukseen liitetään - työselitys ja työaikataulu - kustannusarvio (joka perustuu tarjouksiin ja/tai kokeneen, alan asiantuntijan arvioon) ja rahoitussuunnitelma - tiedot mahdollisista avustuksista, joita on haettu/saatu samaan tarkoitukseen muilta tahoilta. Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä Avustusta ei myönnetä ulkorakennuksiin ja parakkeihin pihapiirien kunnostamiseen irtaimistoon maa-alueiden ostoon lainoihin ja lyhennyksiin kunnostuksiin ja korjauksiin, joiden kustannusarvio on alle euroa (sisältää arvonlisäveron). Selvitys ja maksatus Avustus on käytettävä sinä kalenterivuonna, jolloin avustus on myönnetty. Myönnetystä korjausavustuksesta maksetaan 50 % ennakkoon. Loput avustuksesta maksetaan koko avustussummasta tehtyä selvitystä vastaan. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään erillisellä lomakkeella ja palautetaan vapaa-aikalautakunnalle viimeistään Selvitykseen on joissain tapauksissa liitettävä rakennustarkastajan katselmuspöytäkirja (tästä ilmoitetaan yhdistykselle, kun avustuspäätös tehdään). 9

10 Kustannusselvitykseen tulee sisältyä myös oma rahoitusosuus. Myönnetty korjausavustus maksetaan kokonaisuudessaan, kun hyväksytty selvitys on jätetty ja avustusosuus on korkeintaan yhdistykselle myönnetyn avustusprosentin suuruinen (todellisista kokonaiskustannuksista laskettuna). Mikäli selvitystä ei ole annettu määräajassa, avustus voidaan joko osittain tai kokonaan jättää maksamatta sekä jo maksettu avustus periä takaisin. Käyttötarkoituksen muuttaminen Vapaa-aikalautakunta voi avustuksen saajan hakemuksesta ja erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja. Mikäli hankkeen laadussa, laajuudessa tai kustannuksissa tapahtuu oleellisia muutoksia, vapaaaikalautakunta voi avustuksen saajan hakemuksesta muuttaa avustuspäätöstä. Myönnetyn avustuksen muuttamista on haettava ennen hankkeen alkamista. 10

11 HIIHTOLATUJEN HOITOAVUSTUS Hiihtolatujen hoitoavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, jotka hoitavat hiihtolatuja Mustasaaressa. Hoitoavustus on 150 euroa/km perinteisen tyylin ladulta ja 200 euroa/km sekä perinteisen tyylin ladulta että vapaan tyylin ladulta (luistelu). Avustuksen määrä kaksinkertaistetaan, jos yhdistys tekee tekolunta omalla lumitykillä. Jotta avustusta voidaan myöntää, hiihtoladun on oltava avoinna vähintään 80 % hiihtokaudesta. Hiihtokauden alkamis- ja päättymisajankohdan arvioi vapaa-aikaosaston henkilöstö. Retkiladuista maksetaan lisäksi 30 euroa jokaiselta alkavalta kolmelta kilometriltä. Lisän maksamisen edellytyksenä on, että retkilatu on avoinna hiihtokaudella vähintään neljä viikkoa. Hiihtolatujen hoitoavustuksen kriteerit Hiihtolatu: perinteinen - valaistu hiihtolatu - ladun pituus vähintään 1 km Hiihtolatu: sekä perinteinen että vapaa (luistelu) - valaistu hiihtolatu - ladun pituus vähintään 1 km - ladun leveys vähintään 4 m Avustusta haetaan lomakkeella F. Hakuaika, ks. viimeinen sivu. LIIKUNTA-ALUEIDEN HOITOAVUSTUS Liikunta-alueiden hoitoavustusta myönnetään yhdistykselle, jonka vapaaaikalautakunta on hyväksynyt etukäteen. Liikunta-alueiden hoitoon kuuluu - urheilumajan siivous - liikunta-alueen kentän kunnossapito - vahtimestarin tehtävät. Avustus perustuu seuraaviin: Siivous - urheilumajan pinta-ala ja käyttöaste Kenttävahtimestarin tehtävät - liikunta-alueen käyttöaste ja toimintamuodot Vahtimestarin tehtävät - etukäteen vahvistetut summat koko vuoden tai kauden käytön perusteella. Lomakkeet ja liitteet Avustusta haetaan takautuvasti marraskuussa (ajalta ) Avustusta haetaan lomakkeella J. Hakuaika, ks. viimeinen sivu. 11

12 OHJAAJAKOULUTUSAVUSTUS Tavoite Vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on kehittää ohjaajakoulutusavustuksella ohjaajien/valmentajien osaamista. Yhdistykset vastaavat siitä, että ohjaajat ovat hyviä esikuvia toimintaan osallistuville lapsille ja nuorille. Tällä tavalla lapset ja nuoret oppivat toimimaan vastuuntuntoisesti, luottamuksellisesti ja kunnioittavasti ryhmässä ja yhteiskunnassa. Ohjaajakoulutusavustus Ohjaajakoulutusavustusta myönnetään yhdistyksen ohjaajan ja valmentajan koulutukseen (esimerkiksi kurssit ja lyhyehköt koulutukset). Nuorten ohjaajien koulutus asetetaan etusijalle. Avustusta haetaan takautuvasti marraskuussa (ajalta ). Hakuaika, ks. viimeinen sivu. Lomakkeet ja liitteet Avustusta haetaan lomakkeella G. Hakemukseen liitetään tositekopiot maksetuista kustannuksista. Tositteista on käytävä ilmi kurssille/koulutukseen osallistuneen nimi, kurssin/koulutuksen järjestäjä sekä kurssimaksu. Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä Avustusta ei myönnetä - matkakustannuksiin - majoituskustannuksiin. KARTTA-AVUSTUS Vapaa-aikalautakunta voi myöntää suunnistustoimintaa tarjoaville yhdistyksille avustusta uusien suunnistuskarttojen valmistamiseen. Suunnistuskarttojen suunnitelma on jätettävä vapaa-aikalautakunnalle viimeistään elokuussa, jotta suunnistuskartat voidaan ottaa mukaan seuraavan vuoden talousarvion käsittelyyn. Selvitys myönnetyn avustuksen käyttämisestä tehdään vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti avustusta myönnettäessä. 12

13 LOMAKKEET JA HAKUAJAT LOMAKE KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA A Peruslomake kaikille hakijoille (hakuaika 15.3.) Liitteet Lomakkeeseen A B Liikuntatoiminta C Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla oma seurantalo D Uimakoulutoimintaa järjestävät yhdistykset E Lapsi- ja nuorisotoiminta Muut lomakkeet F Hiihtolatujen hoitoavustus G Ohjaajakoulutusavustus J Liikunta-alueiden hoitoavustus

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki.

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki. Valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä nuorisotyön palvelujärjestöt Valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöt YLEISAVUSTUKSEN HAKU-, KÄYTTÖ- JA SELVITYSOHJE 1. Hakeminen Nuorisolain (72/2006) 10

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä. VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen AVUSTUSHAKEMUS YHDISTYKSILLE / RYHMILLE VUOSI: Jätetty: HAKIJA Yhdistys/Ryhmä: Osoite: Pankki ja tilin nro: Kotipaikka Rekisteröimisvuosi

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot