Toimintakertomus 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2005"

Transkriptio

1 1 (7) Toimintakertomus 2005 Yleistä Vuosi 2005 oli Sähköklubi ry:n 25. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestettiin tilaisuuksia hieman edellisvuotta enemmän. Uusista tilaisuuksista etenkin yrittäjyyssaunailta, minigolfturnaus ja mentorointisaunailta herättivät kiinnostusta ja saivat osallistujilta kiitosta. Myös Otaniemen alueen tapahtumista on tiedotettu aiempaa enemmän sklubilaisille. Huolimatta perusteellisesta ja hyvissä ajoin aloitetusta markkinoinnista elokuulle suunniteltu hyväntekeväisyysgolf jouduttiin perumaan ja AlumniWeekendin päiväseminaarin suosio laski. Vuoden aikana on panostettu erityisesti toimintaprosessien hiomiseen, opiskelijanäkyvyyden lisäämiseen tiivistämällä yhteistyötä killan ja ammattiainekerhojen kanssa sekä uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Hallitus ja kokoukset Sähköklubi ry:n vuosikokous pidettiin Koneen tiloissa Helsingin Haagassa. Vuosikokouksen aluksi Vice President, Finland R&D, Jussi Oijala piti lyhyen alustuksen Koneen tuotekehityksestä. Kokoukseen osallistui 20 sklubilaista. Kokouksen jälkeen keskusteltiin iltapalan ja saunomisen lomassa vapaamuotoisesti Sklubin toiminnasta. Hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt: asti: Puheenjohtaja Sanna Allt Varapuheenjohtaja Marko Koski Sihteeri Jussi-Pekka Parkkari Rahastonhoitaja Risto Kinnunen (vs.) Tiedotusvastaava Outi Koski Jäsenasianvastaava Janne Inkilä Hallituksen jäsen Salla Ruosaari Hallituksen jäsen Tiina Tukiainen Rahastonhoitaja Henrik Petander (estynyt) alkaen: Puheenjohtaja Sanna Allt Varapuheenjohtaja Janne Inkilä Sihteeri Outi Koski Rahastonhoitaja Risto Kinnunen Tiedotusvastaava Aki Lähdesmäki Jäsenasiainvastaava Tiina Tukiainen Hallituksen jäsen Jussi-Pekka Parkkari Hallituksen jäsen Erkki Valtonen

2 2 (7) Lisäksi hallitus on kutsunut seuraavat toimihenkilöt: asti: TLT-yhdyshenkilö Klaus Nieminen Osaston yhdyshenkilö Jussi Liesiö Yritysyhdyshenkilö Mikko J. Salminen SVT-yhdyshenkilö Lauri Riihimäki alkaen: TLT-yhdyshenkilö Klaus Nieminen Osaston yhdyshenkilö Jussi Liesiö Toimihenkilö Salla Ruosaari SVT-yhdyshenkilö Lauri Riihimäki Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa. Hallitus on päivittänyt postien noutamisesta ja laskujen maksamisesta laadittua toimintaohjetta. Vastaava prosessikuvaus on laadittu Lokajoulun järjestämisestä, ja samanlainen on valmisteilla jäsenrekisterin ylläpidosta. Hallitus on myös hyväksynyt rekisteriselosteen Sklubin jäsenrekisteristä. Wapun alla jäsenille järjestettiin pienimuotoinen aloitekilpailu, johon saatiinkin muutama erittäin hyvä vastaus. Saadut ideat otettiin välittömästi käyttöön sellaisenaan tai hieman muokattuna kesän ja syksyn tapahtumissa. Kilpailun voittaja, Kari Tuisku, palkittiin Humpsvakarien uudella levyllä. Yhteydenpito ja yhteistyö TKK:n sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston kanssa on jatkettu yhteistyötä tuttuun tapaan muun muassa AlumniWeekendin ja Wappubrunssin tiimoilta. Osaston edustajana Sähköklubin hallituksessa on toiminut Jussi Liesiö. Yhteistyö Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n kanssa on ollut tiivistä koko vuoden. Yhdistykset ovat tiedottaneet toistensa toiminnasta www-sivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Sklubi onnitteli 84-vuotiasta kiltaa Potentiaalin Tasauksessa lahjoittamalla kannun Moccamaster -kahvinkeittimeen ja tiskiharjan. Wappuriehan julistuksen yhteydessä SIK:n tarjoama kuohuviini oli ensimmäistä kertaa myös sklubilaisten saatavilla. Lokajoulu järjestettiin toistamiseen yhdistettynä killan syyssitseihin. Joulukuussa Sklubin ja killan hallitukset ja toimihenkilöt ottivat mittaa toisistaan biljardipöytien ääressä. Killan puheenjohtajan koolle kutsumana Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston yhteydessä toimivien ammattiainekerhojen, killan ja Sähköklubin puheenjohtajat tapasivat toukokuusssa. Tapaamisessa keskusteltiin yhdistysten suhteista ja niiden toiminnan muodostamasta kokonaisuudesta. Työnjakoa ja yhteistä markkinointia hahmoteltiin alustavasti aina kussakin opintojen vaiheessa. Puheenjohtajille luotiin oma sähköpostilista, jota on jo jonkin verran käytetty. Puheenjohtaja on osallistunut PoliAlumnin järjestämiin alumniyhdistysten puheenjohtajien tapaamisiin, joista molemmista on saatu uusia ideoita Sklubin

3 3 (7) toimintaan. Puheenjohtajilla on myös oma ryhmä PoliAlumnin sivuilla, jota on käytetty muun muassa AlumniWeekendin mainostamiseen. Jatkoopiskelijayhdistyksen (JOY) kanssa on selvitelty mahdollisuuksia muun muassa yhteisten sitsien järjestämiseen, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin. Talous Sähköklubi on rahoittanut toimintaansa rahastosijoituksilla, keräämällä jäsenmaksuja ja tilaisuuksien osallistumismaksuilla. Varoja on käytetty pääosin ohjelmatoimintaan. Kaiken kaikkiaan toiminta on pysynyt varsin hyvin talousarvion puitteissa. AlumniWeekend tuotti budjetoitua enemmän tappiota, mutta tiukalla taloudenpidolla koko vuoden toiminta pysyi budjetissa. Rahastonhoitajana on toiminut koko vuoden Risto Kinnunen: alkuvuonna 2005 rahastonhoitaja Petanderin esteen vuoksi hallituksen valitsemana sijaisena sekä vuosikokouksen jälkeen virallisesti valittuna rahastonhoitajana. Rahastonhoitaja on antanut hallitukselle säännöllisesti katsauksen talousarvion toteutumisesta sekä kehittänyt Sklubin kirjanpitoa ottamalla käyttöön sekä yhtenäisen rahaanomuslomakkeen että uuden kirjanpito-ohjelman. Sähköklubin rahastosijoitukset on jaettu kolmeen Alfred Bergin rahastoon seuraavasti: Optimal A, suomalainen sekarahasto (40,6 % osuus), Optimal Europe A, eurooppalainen sekarahasto (34 % osuus) ja Korko A (25,3 % osuus). Rahastojen voitto-osuudet olivat 2126,86 euroa. Rahastojen arvo on noussut 3995,5. Marko Koski on valmistellut Sklubille sijoitusstrategiaa, jonka melko valmista luonnosta hallitus on jo käsitellyt. Tavoitteena strategian laatimisella on ollut sijoittaa Sklubin varat turvallisesti, pitkäjänteisesti ja tuottavasti. Jäsenmaksuja tuloutettiin yhteensä 3374,22 euroa, mikä ylitti hieman budjetoidun. Jäsenmaksulasku lähetettiin jäsenkirjeen mukana keväällä ja lisäksi karhuja postitettiin syksyllä yhteensä yli 200 jäsenelle. Tapahtumat Yrittäjyyssaunailta Sklubi järjesti yhteistyössä TLT-klubin kanssa saunaillan yrittäjyydestä 8.3. Jämeräntaival 3 A:n kattosaunalla. Aiheesta alustivat S-osaston kasvatti, DI Tuomas Kohila (CEO,Cidercone Wireless Oy) ja DI Taavetti Mutanen (DI, Uudenmaan TE-keskus). Saunailta keräsi 15 osallistujaa Sklubista ja TLTklubista. Keskustelu oli vilkasta ja Sklubin tilaisuudesta saama palaute erittäin myönteistä. Maksuttomassa saunaillassa tarjottiin pitsaa ja omakustanteisia virvokkeita. JOYS-toiminta Muutama sklubilainen innostui Hannu Lehtisen aloitteesta järjestämään JOYShiihtomatkan Alpeille. Matkaa mainostettiin Sklubin jäsenkirjeessä ja www-

4 4 (7) sivuilla. Sklubin jäsen, Kimmo Mattila, tarjoutui järjestämään pienimuotoisen hyväntekeväisyysgolfturnauksen elokuussa. Tarkoituksena oli lahjoittaa 100 euron osallistumismaksusta green feen ylittävä osuus Lastenklinikan Kummit ry:lle. Runsaasta markkinnoinnista huolimatta tapahtuma ei kiinnostanut sklubin jäseniä, joten se peruttiin. Varsinaisia kuluja JOYS-toiminnasta ei toimintavuoden aikana aiheutunut. Sähköforum ja muut Otaniemen tapahtumat Sklubin toimintaa esiteltiin lyhyesti Sähköforumin päätösluennolla. Johtaja Antti Kilpinen (Outokumpu) alusti 5.4. aiheesta "Suprajohteiden tieteelliset ja kaupalliset sovellukset". Luennon jälkeen noin 25 osallistujaa jäi kahvin ja pullan ääreen keskustelemaan luennon annista ja Sklubin toiminnasta. Syksyn Telecom Forumille suunniteltu Sklubin toiminnan esittely jouduttiin perumaan sairastumisen vuoksi. Tavoitteena osaston Studia Generalia -tilaisuuksissa näkymisellä on ollut markkinoida luennolle tulleille opiskelijoille ja alumnille Sklubin toimintaa ja jäsenyyttä. Samalla on vastattu jäsenistön toiveisiin ammattiaiheita sivuavien seminaarien järjestämisestä tarjoamalla ensisijaisesti TKK:n jo olemassa olevaa tarjontaa. Vuoden aikana on Sklubin jäsenille mainostettu myös muun muassa kansainvälisen avaruusviikon tiimoilta S-osastolla pidettyjä luentoja ja TKK:n yrittäjyysiltaa alumnille. Myös TKY:n ja sen piirissä toimivien yhdistysten toiminnasta, kuten konserteista, on tiedotettu sklubilaisille. Teekkarispeksi Kevään kulttuuritapahtumana Sklubi välitti 8 lippua jäsenilleen katsomaan Teekkarispeksiä "1985" Savoy-teatteriin. Sklubi tuki lipun hintaa kolmella eurolla per sklubin jäsen. Ilta oli onnistunut ja esitys hauska. Vappubrunssi ja historiikkiprojekti Sähköklubi kutsui perinteiselle istuvan ja edeltävän vuoden nyyttikestibrunssille ensimmäistä kertaa kaikki Sklubin hallituksessa, keskuskomiteassa tai toimihenkilönä vuosien varrella toimineet. Tavoitteena oli kerätä vanhoilta toimijoilta ajantasaiset yhteystiedot ja jonkinasteinen sitoumus mahdolliseen Sklubin 25-vuotishistoriikkiprojektiin. Tilaisuuteen osallistui 30 eri vuosien sklubitoimijaa aina perustajajäsenistä nuorimpiin opiskelijoihin. Ilahduttavan moni on vieläkin yhdistyksen jäsen. Brunssi oli leppoisa, osallistujien tuomat syötävät herkullisia ja Sklubin tarjoama skumppa teki kauppansa. Muutama osallistuja tarjoutui haastateltavaksi tai muuten osallistumaan historiikin tekemiseen ja osalla oli tallella vanhoja valokuvia tai dokumentteja Sklubi-tapahtumista. Kutsua varten hallitus kävi läpi Sklubin arkistoa JMT11:n varastossa. Arkisto kaipaisi kipeästi järjestämistä, mutta hallitus ei ole ehtinyt asiaan paneutua. Historiikin suhteen ei ole myöskään edetty, koska valtavaa vapaaehtoisten tunkua historiikin laatimistyöhön ei ole ollut, eikä rahoitus ole näyttänyt kovin

5 5 (7) helpolta järjestää. Saadut yhteystiedot ja tarjoukset materiaaleista on dokumentoitu. Urheiluviikonloppu Vierumäellä Sklubi järjesti urheilutapahtuman Vierumäellä. Koska sklubilaisia ilmoittautui vain muutama, tapahtuman talouden tasapainottamiseksi mukaan rekrytoitiin muutama osallistujien ei-sklubilaisten tuttava. Yhdeksän hengen seurue nautti upeasta kesäviikonlopusta grillaillen, testaten golfia, lenkkeillen, uiden ja pelaten. Jälleen kerran oli todettava, että viikonloppuisin järjestetyt tapahtumat eivät oikein vedä sklubilaisia. Minigolf-turnaus Vähemmän vakavahenkinen minigolf-kisa järjestettiin sään salliessa Sibeliuspuiston minigolf-radalla. Liian kovia tuloksia tasoitettiin kisaajien omilla virvokkeilla. Jälkipelit ja palkintojenjako käytiin Meritallin terassilla. 15 osallistujasta voittoon suoriutui Jukka Pajula, joka palkittiin kuohuviinipullolla. Sklubin iltapurjehdus Iltapurjehdus järjestettiin jälleen jäsenistön omaa venekantaa hyödyntäen. Yhteensä 17 sklubilaista tai avecia suunnisti yhdellä purjeveneellä ja kahdella moottoriveneellä Espoon edustalle. Mukaan pääsi myös ilman omaa venettä. Pienessä saaressa nautittiin kesäisistä herkuista, lämpimästä illasta ja hyvästä seurasta. Iltapalan tarjosi Sklubi. Takaisin lähdettiin hyttyskeskityksen yltyessä illan hämärtyessä. AlumniWeekend: päiväseminaari ja Lokajoulu Sklubin ja samalla koko TKK:n suurin alumnitapahtuma, AlumniWeekend, järjestettiin Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla. AlumniWeekendin viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen panostettiin jo keväästä alkaen kaikki liikenevä hallituksen aika. Välineinä käytettiin muun muassa TEK-lehteä, julisteita, PoliAlumnin tietokantaa, osaston ruutukehää, killan ja Sklubin sähköpostilistoja, www-sivuja ja henkilökohtaisia kontakteja eri tapahtumissa. Henkilökohtainen kutsu postitettiin viime vuosina tilaisuuteen osallistuneille ja 1945, 1955, 1965 jne opintonsa aloittaneille. Kävijämäärä päiväseminaarissa jäi alle sataan, eikä opiskelijoita onnistuttu erityisesti opiskelijoille suunnatusta viestinnästä huolimatta houkuttelemaan juurikaan paikalle. Päiväseminaari nykymuotoisena ei tunnu kiinnostavan alumneja tai opiskelijoita. Päiväseminaarin alustukset olivat jälleen erittäin hyvätasoisia: Rainer Wegelius (Outokumpu Oyj): Kokemuksia vientiteollisuudesta Johtaja Marko Koski (Elektrobit Microwave Oy): Avaruusteknologiasta maanpäällistä liiketoimintaa Johtaja Sami Franssila (TKK Mikroelektroniikkakeskus): Mikrofluidistiikka - neste- ja kaasuvirtauksia piikiekolla Professori Raimo Sepponen (TKK Sovelletun elektroniikan laboratorio):

6 6 (7) Terveysteknologiasta hyvinvointia Professori Jouko Lampinen (TKK Laskennallisen tekniikan laboratorio): Anturiverkot Seminaarissa oli lisäksi osaston tarjoama aamukahvi ja omakustannelounas, jonka aikana kiltahuoneella oli mahdollisuus tutustua killan toimintaan. Seminaarin lopuksi oli vierailuja osaston laboratorioihin ja Polluxin pienoismallirakettinäytös. Puhujien rekrytoinnista vastasivat Päivi Jukola ja Jussi Liesiö. AlumniWeekendin kutsuista laadittiin asianmukainen mediakortti ilmoitustilan myyntiä varten. Kutsun ilmoitustilaa yritettiin myydä aiempina vuosina kutsussa ilmoitelleille yrityksille, mutta ilmoitustilaa ei saatu kaupaksi. Tämä aiheutti sen, että AlumniWeekend aiheutti budjetoitua enemmän nettokuluja Sklubille, vaikka hallitus karsi kaikki mahdolliset AW:n kulut minimiin ja korotti lippujen hintoja. Lokajoulu järjestettiin jälleen killan syyssitseihin yhdistettynä Suurjännitehallissa. Osallistujamäärä laski hieman. Sitsaajia oli 110, joista kolmannes oli opiskelijoita. Lokajoulussa oli tuttuun tapaan kolmen ruokalajin illallinen ja ohjelmaa aina puheista speksiin, perinteisiä yllätyksiä unohtamatta. Palaute tilaisuudesta oli kiittävää. Mentorointi-saunailta Sklubi järjesti Sähköinsinöörikillan ja TLT-klubin kanssa pienimuotoisen mentorointisaunaillan upouudessa Ossin linnan saunatilassa. Saunaillassa tietoliikennealalla työskentelevät alumnit (Eeva-Liisa Vuolle, Jari Vaario ja Hanna Ahtola) kertoivat parille kymmenelle opiskelijalle ja sklubilaiselle urapolustaan ja opinnoistaan. Alustusten jälkeen TLT-klubi tarjosi pientä purtavaa ja Sklubi mahdollisuuden testata uuden saunan löylyt. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja sai osallistujilta, etenkin opiskelijoilta, paljon kiitosta. Viestintä ja jäsenasiat Sähköklubin toiminnasta on tiedotettu pääosin sähköisellä jäsenkirjeellä noin kerran kuussa. Paperinen jäsenkirje lähetettiin vuosikokouksen jälkeen, jäsenmaksulaskun kera. Jäsenrekisteriä on päivitetty aktiivisesti. Jäsenmaksukarhuja postitettiin syksyllä peräti 193 jäsenelle, ja samalla tiedotettiin tulevista tapahtumista. Uusille jäsenille on lähetetty tervetuloa jäseneksi sähköposti. Jäsenmäärä on kasvanut 492:een vuoden alun 446:sta. Tiedotusvastaava on päivittänyt Sähköklubin www-sivuja aina kunkin jäsenkirjeen jälkeen. Sivuston uusimista on valmisteltu tarjoamalla Sklubin wwwsivuja EVTEKin opiskelijoiden www-sivukurssin yhdeksi harjoitustyöksi. Sivujen osoite muuttui syksyllä TKY:n palvelinuudistuksen myötä. Sklubin värillisiä esitteitä on jaettu Sähköforumin ja AlumniWeekendin yhteydessä, ja ao. tilaisuuksissa on markkinoitu Sklubin jäsenyyttä. Osaston Sisäpiiri-lehdessä on

7 7 (7) mainostettu Sklubia ja AlumniWeekendiä, ja lehden takakannen lomakkeen avulla Sklubiin liittyi vuoden aikana muutamia uusia jäseniä. Toiminnasta on tiedotettu myös TKK:n alumnitiedotteessa, jonka PoliAlumni lähettää sähköpostitse kuukausittain noin 8500 alumnille. Lisäksi PoliAlumni on lähettänyt AlumniWeekendin markkinointiviestin kaikille rekisterissään oleville S- osaston kasvateille. PoliAlumnin sähköisessä palvelussa on kokeiltu ryhmättoiminnon soveltuvuutta Sklubin jäsentiedotukseen. Koska palvelu ei ainakaan toistaiseksi ole avoin TKK:lla vielä opiskeleville, Sklubi on pitäytynyt omassa tiedotuksessaan. Sklubin jäseninä olevat ulkomailta Suomeen muuttaneet opiskelijat ja alumni ovat aktivoituneet vuoden aikana. Puheenjohtaja ja hallitus ovat käyneet keskusteluja toiminnan kehittämisestä näiden jäsenten kanssa. Liikkeelle on lähdetty lisäämällä englanninkielinen osio sähköiseen jäsenkirjeeseen. Tavoitteeksi on sovittu, että JOYS-toiminnan tapaan Sklubin jäsenistä osa järjestäisi englanninkielistä toimintaa.

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 Yleistä Hallitus pohti aktiivisesti koko vuoden kestäneessä prosessissa kuinka toimintaa tulisi suunnata, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin jäsenistön tarpeita. Työn ensimmäisessä

Lisätiedot

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Puheenjohtajalta Huhtikuun aikana kilta järjesti noin 30 tapahtumaa, joka tekee noin yhden tapahtuman jokaista vuorokautta kohden. Tapahtumakirjo

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/05 1 Yleistä Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/2005 1.1 Osastoyhteydet Jossain määrin ristiriitaisten tietojen mukaan osastolle

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry...1...1...1 1. Yleistä...4 1.1 Puheenjohtajalta...4 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa...5 1.3 Sihteeri ja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2008 1 Yleistä 1.1.1 Puheenjohtajan näkökulma Kevät on mennyt taas aivan uskomattoman nopeasti! Itse kunkin päästessä koko ajan paremmin tehtäväänsä

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4 / 2007 1 Yleistä Syksy on pikku hiljaa pimentynyt, mutta ainakin se on mennyt nopeasti. Tapahtumia on ollut paljon, ja painopiste on ollut ehkä hieman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat. OIKOS ry OIKOS. ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat. OIKOS ry OIKOS. ry. Ravitsem O TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry Helsingin Yliopisto OIKOS ry. Ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian opiskelijat Sisällysluettelo 1. Katsaus

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS 2007 Markus Heimonen 17.2.2008 1 Yleistä (Puheenjohtaja Markus Heimonen) Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n yhdeksännen toimintavuoden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tasekirja 2012. Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere

Automaatiotekniikan kilta. Tasekirja 2012. Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere Automaatiotekniikan kilta Tasekirja 2012 Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere 2 TASEKIRJA 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 Sisällys Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/05 1 Yleistä Kevät alkaa olla pikku hiljaa takana päin. Aika on tuntunut menevän kovin nopeasti. Alkuvuodesta päätimme lähteä hommiin radikaalilla

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 3 / 2009 1. Yleistä Uutena asiana syksyllä olen aloittanut viikkokatsausten lähettämisen valtuustolle, toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Katsausten

Lisätiedot

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2013

V U O S I K E R T O M U S 2013 KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT RT V U O S I K E R T O M U S 2013 1. YLEISTÄ Yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi oli sopeutumista uuteen toimintaympäristöön, sillä Keravan Taidemuseo oli muuttanut edellisenä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Fyysikkokilta ry

Toimintakertomus 2005 Fyysikkokilta ry Toimintakertomus 2005 Fyysikkokilta ry Yleistä Kevään aikana muutettiin kiltajärjestystä, jotta edustajistokin hyväksyisi killan säännöt. Esitettiin edustajistolle että kiltajärjestystä voitaisiin käsitellä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

r emburssi Newsletter 1 07 Uusi hallitus Viron-ekskursio MicroMedia Remburssin vuosijuhlat Technopolis

r emburssi Newsletter 1 07 Uusi hallitus Viron-ekskursio MicroMedia Remburssin vuosijuhlat Technopolis r emburssi Newsletter 1 07 Uusi hallitus Viron-ekskursio MicroMedia Remburssin vuosijuhlat Technopolis Newsletter 1 2007 22 3 Puhispulinat 10 Grand Casino -excursion 4 Infoilta 11 Hannes Snellman -excursion

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 1. JOHDANTO Tampereen yliopiston tieteentekijöiden vuoden 2008 toiminnassa näkyivät yliopistoon tulossa olevat muutokset. Keskeisin kysymys oli tulossa oleva yliopistolakiuudistus,

Lisätiedot

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Päivämäärä: 26.3.2013 Aika: 18:00 Paikka: Luonnontieteiden talo 1, luentosali XV,

Lisätiedot

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi)

varapuheenjohtaja (3. kausi) (3. kausi) (2. kausi) (3.kausi) (3. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (2. kausi) (1. kausi) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 JÄSENISTÖ 2 HALLINTO JA TOIMIELIMET Toimintavuosi oli seuran neljäskymmeneskahdeksas. Uusia henkilöjäseniä hyväksyttiin seuraan 41 ja seurasta erosi 18 henkilöä. Lisäksi

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty. KSK 2/2011 1 Yleistä Edellisen KSK:n jälkeen killassa on ehtinyt tapahtua perinteiseen vuosikelloon liittyviä juttuja, kuten Kotimaan Pitkä excursio ja Wanhojen sekä fuksien Wappusitsit. Perinteikkäiden

Lisätiedot