Mielenterveys- ja päihdestrategiatyön lähtökohtia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys- ja päihdestrategiatyön lähtökohtia"

Transkriptio

1 Mielenterveys- ja päihdestrategiatyön lähtökohtia Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esa Nordling 1

2 Vastakkainasettelut pois Mielenterveys- ja päihdetyössä on aina kiistelty rajoista ja vastuista: kenellä on oikeus tai velvollisuus auttaa ja hoitaa Asiakkaan, kuntoutujan, potilaan elämänlaadun ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää lähes aina monialaista yhteistyötä tämä ei ole ollut itsestään selvä asia: vastakkainasettelua on riittänyt: - psykiatriset osastot keskenään -hoito vrs kuntoutus -sairaala/ laitos vrs avohoito

3 - perusterveydenhoito vrs erikoissairaanhoito - ammattilaiset vrs potilaat ja heidän omaisensa vrs muut - julkinen sektori vrs yksityinen vrs kolmas sektori - mielenterveystyö vrs päihdetyö - terveyssektori vrs sosiaalisektori Tällä hetkellä näistä vastakkainasetteluista halutaan päästä eroon Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (MIELI suunnitelma) on laadittu asiakas- ja kuntoutujakeskeisesti yhteistyötä korostaen Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Mieli-suunnitelman ehdotukset yleisellä tasolla 1. Asiakkaan aseman vahvistaminen 2. Edistävä ja ehkäisevä työ 3. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen 4. Ohjauskeinojen kehittäminen -> Yhteensä 18 tarkennettua ehdotusta 4

5 Mielen Tukihanke Terveyden edistämisen määrärahoilla toteutettava hanke, joka on tärkeä osa kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanoa -Vetovastuu THL:n Mielenterveyden edistäminen-yksiköllä 5

6 Mielen Tuki: Tavoitteet ja aikataulu Tavoitteet ovat: 1) Tukea kuntia laatimaan strategia, jossa korostuu edistävä ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö. 2) Juurruttaa, levittää ja tukea Mieli-suunnitelmaa tukevia edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön hyviä toimintamalleja ja näyttöön perustuvia käytäntöjä. 3) Mallintaa edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueellisia koordinaatiorakenteita ja tukea niiden implementointia Hanke toteutetaan

7 Mielen Tuki hankkeen kanssa yhteistyötä tekevät kunnat ( ) Lappi: Rovaniemi, Pello, Kolari, Sodankylä, Posio, Enontekiö, Kittilä, Kemijärvi, Ranua, Salla, Muonio ja Utsjoki Pohjois-Pohjanmaa: UusiOulu, Kuusamo, Taivalkoski Ylä-Savo: Sote-kuntayhtymä, johon kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä Länsi-Suomi: Turku, Pori, Ulvila, Rauma, Merikarvia, Pomarkku, Salo, Laitila, Raisio, Rusko, Huittinen, Nakkila, Eurajoki, Eura, Harjavalta Etelä-Suomi: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Vironlahti, Espoo, Päijät-Hämeen kunnat, Lohja, Vantaa Kainuun maakunta Itä- ja Keski-Suomi: Kuopio, Jyväskylä, Nurmes, Valtimo 7

8 Mitä kunnille on tarjottu Mielen Tuki -hankkeessa? Konsultaatioapua mielenterveys-/päihdestrategian laatimisessa ja sen käytäntöön saattamisessa Apua seurantaindikaattorien valinnassa ja indikaattoritietojen keräämisessä Apua vaikuttavien menetelmien sekä hyvien ja lupaavien käytäntöjen soveltamisessa ja kehittämisessä Kanava, jolla voi kansallisesti tehdä näkyviksi kunnassa/alueella kehitetyt lupaavat käytännöt 8

9 Mitä kunnille on tarjottu Mielen Tuki -hankkeessa? Täsmäkoulutusta erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvissä asioissa Mahdollisuus hankekuntien vertaistukeen ja kehittämistyöhön liittyvien oppimiskokemusten hyödyntämiseen Arviointiapua strategian tuloksellisuuden suhteen Edistävään ja ehkäisevään mielenterveystyöhön ja ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää uusinta tietoa Tutkimusapua ja -ohjausta 9

10 Strategia -Pitkäaikainen suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä (Laitila & Järvinen) -Strategiatyötä ohjaavat visio, missio ja ennen kaikkea arvot Esityksen Esa Nordling nimi / Tekijä 10

11 Strategiatyö kunnissa/alueilla Päätös Valitaan lähestymistapa, esim. Top-down tai Bottom-up (hyvin laaja-alainen työryhmä) Työryhmän kokoaminen (suppea versus horisontaalinen, vastuista sopiminen, jne.) Nykytilaselvitys Kuntalaisten kuuleminen Tulevaisuuden visio, kehittämiskohteiden valinta ja konkreettiset tavoitteet Strategian työstäminen ja kirjaaminen Kommentointien ja palautteiden jälkeen hyväksyttäväksi 11

12 Strateginen suunnittelu Hätönen & Nordling,

13 Havaintoja mielenterveys- ja päihdestrategiatyöstä Nykytilan kuvaukset saavat strategioissa usein merkittävän painoarvon Strategioissa painopiste on palveluissa, ei niinkään ehkäisevässä eikä edistävässä työssä Päihdestrategioita on tehty melko paljon, mielenterveysstrategioita luvattoman vähän ja vielä vähemmän on integroituja strategioita Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Havaintoja mielenterveys- ja päihdestrategia-työstä (2) Strategiatyöhön resursoidaan usein liian vähän aikaa Strategiatyö jää harvojen vastuulle Kansalaiskuulemisiin on vaikea saada kuntalaisia Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Mikä auttaa mielenterveys- ja päihdestrategian siirtymistä paperilta käytäntöön? Strategia ei ole itsetarkoitus, vaan tähtäimessä on oltava sen avulla saavutettava positiivinen muutos eli vaikuttavuus Strategian toteuttamista ei voi jättää hankkeiden varaan, vaan toimintamallit pitää saada rakenteisiin Johdon sitoutuminen ja sitoutumisen esille tuonti on kaiken a ja o strategian hyväksymisen jälkeenkin 15

16 Mikä auttaa mielenterveys- ja päihdestrategian siirtymistä paperilta käytäntöön? (2) Laaja-alainen, horisontaalinen osallisuus sekä kenttätyötä tekevien osallistuminen strategiatyöhön sitouttaa; samalla opitaan ymmärtämään erilaisia työkulttuureita Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen strategiatyöhön ohjaa asiakaskeskeisyyteen Strategiset linjaukset pitää säilyttää johdon henkilövaihdoksista huolimatta 16

17 Mikä auttaa mielenterveys- ja päihdestrategian siirtymistä paperilta käytäntöön? (3) Strategian toimeenpanosuunnitelman strukturointi ja konkretisointi: kehittämiskohteet, tavoitteet, konkreettiset menetelmät, mittarit, vastuutahot, aikataulut, arviointiajankohdat ja riskit Konkreettisina menetelminä on hyvä käyttää sellaisia toimintamalleja, jotka on todettu vaikuttaviksi tai hyviä ja lupaavia käytäntöjä, joita on ainakin osin arvioitu 17

18 Mikä auttaa mielenterveys- ja päihdestrategian siirtymistä paperilta käytäntöön? (4) Tulosten arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota indikaattorien valintaan: objektiiviset ja subjektiiviset tunnusluvut, jotka ovat tarpeeksi herkkiä osoittamaan muutoksia ja jotka kuvaavat tarpeeksi monipuolisesti tavoitetta; on myös tiedettävä, mistä ja miten indikaattoritiedot kootaan. Sairauksia ja häiriöitä kuvaavien tunnuslukujen lisäksi on hyvä ottaa käyttöön ns. positiivisen mielenterveyden indikaattoreita 18

19 Mikä auttaa mielenterveys- ja päihdestrategian siirtymistä paperilta käytäntöön? (5) Ammattilaisilla on oltava riittävät vapausasteet ja mahdollisuudet tehdä strategian toteutumisen edellyttämää työtä; johdon ja työyhteisöjen kannustava asennoituminen tuottaa hyviä tuloksia Strategian toteutumisen hyötyjen hakeminen ja näkyviksi tekeminen: välittömät hyödynsaajat, välilliset hyödynsaajat ja mahdolliset hyödynsaajat 19

20 Mikä auttaa mielenterveys- ja päihdestrategian siirtymistä paperilta käytäntöön? (6) Strategian toimeenpano on usein pitkäjänteistä toimintaa, mutta strategian päivittämisen yhteydessä voi tulla tarve korjata suuntaa. Viestinnän onnistuminen on haaste: miten viestintää kohdennetaan monitasoisessa ja monialaisessa kehittämistoiminnassa --> tiedon saanti mainitaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa usein ongelmaksi Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Esimerkki hankeviidakosta - Vuosina syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hankkeita Helsingissä (suurin osa käynnissä edelleen vuonna 2009): Lapset ja nuoret: yksilö 39, perhe 12, lähiyhteisöt 15, asuinalueet 7 yhteensä 73 Työikäiset: yksilö 22, perhe 6, lähiyhteisöt 7, asuinalueet 4 yhteensä 39 Vanhukset: yksilö 7, perhe 2, lähiyhteisöt 4, asuinalueet 3 yhteensä 16 Erityisryhmät: yksilö15, perhe 2, lähiyhteisöt 3, asuinalueet 7 yhteensä 27 Kaikki yhteensä: 155 Lähde: Helsingin kaupungin turvallisuusohjelman alatyöryhmän raportti

22 Hoito Hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisen strategiat Mielenterveyden edistäminen Hätönen & Nordling, 2011Barry Ba Barry

23 Ehkäisevän työn toteutus Suuri osa edistävästä ja ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä toteutuu mielenterveyspalveluiden ulkopuolella perheissä, päivähoidossa, kouluissa, työpaikoilla, kulttuuri- ja ympäristötoimessa sekä järjestöissä. Koskettaa kaikkia kunnan hallinnon aloja Hätönen & Nordling,

24 Esimerkkejä edistävän mielenterveystyön ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön vaikuttavista menetelmistä ja hyvistä käytännöistä Kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luona Organisaatiotason toimenpiteet stressin vähentämiseksi ja mielenterveyden edistämiseksi työelämässä. Kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat Kiusaamisen vähentämiseen tähtäävät yhteisöohjelmat. Ohjelmat, joilla kannustetaan yhteisölliseen osallisuuteen (esim. Urheiluseurayhteistyö) Mielenterveyden ensiapukurssit. Työttömille suunnatut vertaistukiryhmät. Ohjelmat ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi parisuhteessa. Mini-interventio 24

25 Esimerkkejä edistävän mielenterveystyön ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön vaikuttavia menetelmiä (2) Säännöllinen liikunta, liikuntaryhmät Ikäihmisten yksinäisyyttä ehkäisevät ryhmät ja vapaaehtoistyö. Senioripysäkkitoiminta Osallistava asumisympäristön suunnittelu. Erilaiset kampanjat (esim. masennustalkoot) Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen toimintamalli nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimiva lapsi&perhe työmenetelmät perheen tukemiseksi, kun vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu vakava sairaus. Psykoedukatiivinen työskentelyote mielenterveyspotilaiden omaisten jaksamisen tukemiseksi. Oireenhallintaryhmät skitsofreniapotilaiden sairauden oireiden uusiutumisen ehkäisemiseksi.. 25

Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4.12.2013 1 MIELENTERVEYS (World Health Organisation) Mielenterveys on hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ?

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? ALPO KOMMINAHO Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Pori Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2012 TAMPEREEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Jorma Posio ja Marika Ahola

Jorma Posio ja Marika Ahola Kuva: Matti Virtanen Jatkohanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen seudulliseen kehittämiseen v.2007 2009 Loppuraportti Jorma Posio ja Marika Ahola 1 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 2 KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne... 7 I JOHDANTO...10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...10 II KOMMENTTEJA KOKO OHJELMASTA, SEN TAVOITTEISTA, PAINOPISTEALUEISTA

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne ja kehittämistarpeet Seinäjoella. kuulemistilaisuuksien raportti

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne ja kehittämistarpeet Seinäjoella. kuulemistilaisuuksien raportti Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne ja kehittämistarpeet Seinäjoella kuulemistilaisuuksien raportti Strategiatyön yhdyshenkilö Auli Romppainen Projektikoordinaattori Minna Laitila 14.5.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot