TUUMASTA TOIMEEN. opas tapahtumien järjestäjille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUMASTA TOIMEEN. opas tapahtumien järjestäjille"

Transkriptio

1 TUUMASTA TOIMEEN opas tapahtumien järjestäjille

2 Tuumasta toimeen opas tapahtumien järjestäjille Johdanto Lahdessa järjestetään paljon tapahtumia. Kesäisin on usein suuria tapahtumia, esimerkiksi markkinoita, talviset tapahtumat taas liittyvät usein urheiluun ja yhdessä tekemisiin. Tapahtumat tarjoavat virikkeitä yhdessä tekemiseen ja vapaa ajan viettoon. Useimmat niistä ovat vapaaehtoisten järjestämiä. Tapahtumien järjestäjiltä on puuttunut yhtenäinen opas, joka auttaisi myös tavallista kansalaista tapahtuman järjestämisessä. Opas helpottaa järjestelyjen aloittamista ja etenemistä suunnitelmallisesti kohti tavoitteita. Tapahtumien järjestely helpottuu hyväksi ja organisoiduksi haasteeksi, kun kykenee etenemään järjestelmällisesti ja välttää turhia ongelmatilanteita. Hyvin onnistuneessa tapahtumassa kaikki sujuu huomaamattomasti ja osallistujat voivat nauttia siitä yhdessä yleisön kanssa. Opas käsittelee paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon alusta loppuun tapahtumaa tehtäessä. Usein lähtökohtana ovat yleisötapahtumat, joissa on erilaisia osallistujaryhmiä. Oppaan ohjeita voi soveltaa kaikenkokoisiin tapahtumiin. Toivottavasti Tapahtumaoppaasta on apua Sinulle ja se auttaa tapahtuman järjestämisessä ja voit nauttia onnistuneesta tilaisuudesta ja sen tekemisestä. Opas on syntynyt kansalaisopiston projektityönä ryhmässä, johon osallistuivat Eila Hellman ja Tuomo Haarala. 2

3 Sisällysluettelo: sivu Johdanto 2 Sisällysluettelo 3 Käynnistäminen 4 Suunnittelu 5,6 Toteutus 7 Tiedotus/Tiedote 8,9 Tapahtuman vaiheet 10 Tapahtuman toteutus 11,12 Luvat 13,14 Vakuutukset 15,16 ja 17 Tekijänoikeudet 18 Maankäyttö 19 Ulkotilaisuuksien jätehuolto 20,21 Päättäminen 22 Jokamiehen oikeudet 23 3

4 Tapahtuman käynnistäminen Tapahtumia järjestetään vuosittain paljon, joten kannattaa kartoittaa löytyykö sinun tapahtumallesi elintilaa. Tarkistakaa Lahden matkailutoimistosta eli Lahti Travelista (p ) mitä muita tapahtumia on samaan aikaan Lahdessa. Miettikää onko tapahtuman idea ainutlaatuinen vai tavanomainen, lisäksi on syytä tarkastella aikataulutus ja saatko tarpeeksi talkooväkeä avuksesi. Tapahtumaa suunniteltaessa olisi hyvä tehdä vaikka 3 4 hengen ryhmiä jotka ottavat vastatakseen jonkin osa alueen. Helpotat työtäsi esimerkiksi tekemällä vastuualueluettelon, johon voit kirjallisesti merkitä kuka hoitaa minkäkin asian. Lähtökohtana millainen tapahtuma on: kesä talvi ulko vai sisätapahtuma tarpeiden ja toiveiden etusijalle asettaminen ja valinta kartoita tilanne /ei samaan aikaan vastaava tapahtumaa tapahtuman idea ainutlaatuinen vai tavanomainen aikataulutus rahoitus ketkä tekee miksi tehdään, tavoite, minkä takia haluamme järjestää tapahtuman, viekö se asiaa eteenpäin, mitä haluamme viestittää muille, miten hyödymme tapahtuman järjestämisestä, voisiko tavoitteeseen päästä muulla tavoin, olemmeko yksimielisiä tavoitteista mitä tehdään, tapahtuman ideointi, kannattaa ideoida porukalla, tulee uusia ajatuksia, ihmiset sitoutuvat paremmin, miten ideoida, on erilaisia tapoja, perinteinen kokous, ryhmätyömenetelmät, ideariihi, kyselyt. Tapahtuman valinta, kuka tai ketkä päättävät mitä tehdään miksi olen mukana tiedotus seuranta ja arviointi toimintaperiaatteet 4

5 Suunnittelu Hyvä suunnittelu auttaa tapahtuman onnistumiseen Miten ja mitä tehdään? Tapahtuma valmistuu projektin avulla Tapahtumajärjestelyjen alussa on vaikeaa usein hahmottaa, mitä työhön kuuluu ja mitä kaikkea on otettava huomioon. Onko valmiita malleja yhtenäinen ohjeita antava opas puuttuu tarpeiden ja toiveiden etusijalle asettaminen tavoite auttaa tapahtumien järjestäjää muistamaan kaikki asiat kaikille suunnattu, aikuiset, lapset ketkä tekevät (talkooporukka) ajankohta(ei muita tapahtumia samaan aikaan) sponsorit / rahoitus taloussuunnitelma Milloin oltava valmis jokaisen työtekijän osa alue Sähköt Ohjelma / kuka kokoaa / missä painetaan Kuvitus Vastuualueet/varamiehitysjätehuolto tehtävätaulukko/vastuuhenkilöt rahoitus/taloussuunnitelma milloin oltava valmis kohderyhmä, kenelle tapahtuma pääasiassa on suunnattu, ohjelma mukautuu sen mukaan tapahtuma, mitä tehdään tapahtuman runko missä ja milloin, tarkka aika ja tarkka paikka Suunnittelun vastuut työnjako: kuka tekee ja mitä, kelle ilmoitetaan muutoksista ym. aikataulu: milloin tehdään, tarkka aika, mihin mennessä, suunnittelutaulukko Suunnittelu/luvat ja tila huvilupa, elintarvikkeiden myynti, melu, mielenosoitus tila: tilan asettamat vaatimukset, säännöt, käytänteet, luvat Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty vanha sanonta pitää paikkansa. Tapahtuman huolellinen suunnittelu auttaa arvioimaan, ovatko tavoitteet saavutettavissa. Hyvin suunnittelu toiminta parantaa myös sen tehokkuutta. Suunnitelman on oltava selkeä, mikä auttaa käyttämään resursseja paremmin ja johtamaan eri toimintoja, jolloin tehostuu myös ajankäyttö. Suunnittelun yhteydessä on hyvä myös pohtia tapahtuman riskejä ja uhkia. Suunnitteluun on jäätävä aikaa, hyvässä suunnittelussa yhdistyvät pitkän ja lyhyen tähtäimen näkymät. Myös muuttuviin olosuhteisiin on varauduttava. 5

6 Suunnittelussa esitetään karkea toteutusaikataulu ja avaintulokset. Suunnitelma kertoo myös, mitä pitäisi saada aikaan tapahtumalla ja miten se toteutetaan. Siitä pitää tulla ilmi ketkä sen toteuttavat ja mitkä resurssit ovat käytettävissä sekä millä budjetilla se tehdään. Tapahtuman suunnitelma: tavoitteet ja niiden arviointi, toimenpiteet, avaintulokset, budjetin, organisaation ja toteutusaikataulun. Uuden tapahtuman järjestäminen on aina tavallaan projektityötä, siinä on oltava oma aikataulu ja tavoitteet, tapahtuma on yleensä kertaluonteinen, jos siitä ei ole tarkoitus tehdä monivuotista, jolloin se muuttuu vakituiseksi toiminnaksi. Muistettavaa: määrittele tavoitteet tapahtumalle, huolellisesti tehty suunnitelma sisältää tekijät, budjetin ja aikataulun. Huolehdi siis hyvin kaikista tapahtumaan osallistuvista tekijöistä ja hyvästä hengestä. Tapahtuman läpiviemiseksi on henkilökuntaa varattava tarpeeksi. 6

7 Toteutus tapahtuman suunnittelupalaverit ajankohta, Lahden matkailukeskuksesta vuoden tapahtumat selvitettävä, ettei samaan aikaan muita tapahtumia työnjako/päävastuunvetäjä/muut henkilöt markkinointi: lehdistötiedote, tapahtumakalenteri Tapahtuman toteuttaminen on monimutkaista. Tapahtumaa, jonka yleisö, osallistujat ja media näkevät, edeltää suuri määrä työtä, mitä ilman ei tapahtuma onnistu. Päävastuunottaja eli johtaja ei saisi olla missään hommassa kiinni, vaan hänen pitäisi olla valmis ongelmien ratkaisuun. Tapahtumaprojektin toteuttaminen mittaa sen päävastuun vetäjän ammattitaidon. Hänen vastuullaan on, että järjestelyt sujuvat suunnitelman mukaan ja pysytään aikataulussa. Hyvän perehdyttämisen ja koulutuksen lisäksi on tärkeää luoda hyvä tunnelma ja ilmapiiri, mikä auttaa talkoolaisia viihtymään ja helpottaa ongelmia ratkottaessa ja myös koko tapahtumassa. Tapahtuman alkaessa kaiken on oltava valmista, tapahtuman aikana voi ilmetä pieniä ongelmia ja muita erilaisia tilanteita. Innostuneet ja koulutetut talkoolaiset osaavat hoitaa ongelmat itse. Tapahtumassa talkoolaisten täytyy tietää vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Tapahtumasta kertovat esitteet ja niissä olevat yhteystiedot kannattaa suunnitella hyvin, jotta tilanteessa jossa osallistujalla on jotain kysyttävää hän tietää kehen voi ottaa yhteyttä. Lisäksi kannattaa laittaa infopiste tapahtumaan ja sen kautta hoitaa asioita. Yllättäviin ja hankaliin tilanteisiin tulisi suhtautua rauhallisesti: ketään ei lähdetä syyttelemään virheistä ja ongelmat yritetään ratkoa yhdessä. Tapahtuman ylin johtaja ottaa vastuun ja yrittää selvittää tilanteet. Usein viime tinkaan jätetyt asiat aiheuttavat turhia ongelmia ja olisikin hyvä saada ajoissa kaikki kuntoon. Miten tehdään onnistunut tapahtuma? Edellyttää järjestäjiltä huolellista suunnittelemista, miten tapahtumassa yleisö viihtyy ja mitä ohjelmaa heille tarjotaan. Tapahtumaa voi verrata palveluun, osallistujalle jää hänen kokemuksensa ja siitä jokaisella on oma mielipiteensä. Tapahtuman onnistumista ei voi tietää etukäteen ja siihen voi vaikuttaa moni asia, yksi merkittävä ainakin ulkotapahtumissa lienee sää. Tapahtumaa voi kehittää, hallita ja johtaa, mutta se ei voi kehittyä itsekseen. Järjestäjän on kyettävä hahmottamaan kaikki osa alueet. On mietittävä miten eri osa alueet toisiinsa liittyvät ja minkälaisilla toimenpiteillä niihin voi vaikuttaa. Asiakkaiden tyytyväisyys on tärkeää onnistuneelle tapahtumalle, hänen kokemukseensa monet asiat vaikuttavat. Tapahtuma voi tarjota erilaisia elämyksiä monille asiakasryhmille, kun se on suunniteltu hyvin. Tapahtuman markkinointi: tavoitteet, tilannetiedot, toteuttaminen, tuotteistaminen, tapahtuma ja tutkiminen ja kiitos. 7

8 Tiedotus/tiedote: Tiedotus Miten informoimme asiasta omaa väkeä, miten pyydämme heitä mukaan ulkoinen tiedotus, miksi tiedotamme? saadaksemme väkeä tapahtumaan, tehdäksemme toimintamme tunnetuksi ketkä haluamme mukaan, kohderyhmä tiedotesuunnitelma: kuka tekee, vastaa ja milloin Huolehdi, että tapahtumassa sovitut mainokset ovat paikoillaan Kutsu heidät aina tapahtumaan mukaan Kenelle kerrotaan, muistettavaa: kenelle, kuka viestii, mitä viestitetään ja mitä kautta se tehdään. Tapahtuman viestinnästä päävastuu on tapahtuman projektipäälliköllä, hän tietää eniten tapahtumasta ja sen yksityiskohdista. Tapahtuman viestintäkanavia: sähköposti ja kirjeet, mobiilipalvelut,, henkilökohtaiset keskustelut, paikallis ja ilmaisjakelulehdet, henkilöstölehdet, kaupungin intrasivut, banderollit, julisteet, esitteet ja ilmoitustaulut sekä ilmoitusten jako esim. kirjastoille, jakaminen postin mukana tai kädestä käteen. Tiedotteessa kannattaa käyttää iskevää otsikkoa ja mainita tärkeät asiat heti alussa: kuka, milloin, miksi ja missä. Lisäksi on oltava yhteistiedot, mikäli haluaa lisätietoa tapahtumasta. Tiedotteen tulee olla helppolukuinen, selkeä, hyvää suomen kieltä ja yhden A4 kokoinen. Tapahtuman viestintä eri vaiheissa: ennen tapahtumaa se on inforvoivaa, kiinnostusta herättävää ja myyvää, tapahtuman aikana kerrotaan tuoreista uutisista ja mitä nyt tapahtuu. Medialle on laitettava ajoissa tiedote tapahtumasta. Nykyaikainen markkinointi: lähtee aina asiakkaiden tarpeista, etenee pitkäaikaisena prosessina, ohjaa koko ajan toimintaa liikeidean kautta, on kannattavaa ja tavoitteellista, on samaa linjaa noudattavaa ja johdonmukaista ja luo kilpailuetua. Tapahtuman markkinoinnin tavoitteet on hyvä määritellä selkeästi, ne voivat olla taloudellisia, imagollisia tai laadullisia. Markkinointi ei saa olla pääasia, vaan ainoastaan yksi keino saavuttaa tavoitteet. On mietittävä tarkkaan kenelle tehdään tapahtuma ja mitkä ovat kohderyhmät. Sisäinen markkinointi kuvaa sitä, kuinka tapahtumaa ja sen tavoitteita markkinoidaan tapahtuman tekijöille, jotka usein ovat vapaaehtoisia talkoolaisia. Ulkoinen markkinointi on näkyvää ja sen toimenpiteet keskittyvät osaksi myynnin edistämiseen. Markkinoinnin tulee olla yhteistä linjaa noudattava ja pitkäjänteistä. Tärkeää muistettavaa: mitä asiakas haluaa tapahtumalta, kenelle sitä markkinoidaan, miksi asiakas tulee tapahtumaan, miten markkinoidaan ja mitä tapahtumasta markkinoidaan. tapahtuman markkinoinnin kohderyhmät ovat yleisö, osallistujat, yhteistyökumppanit ja tekijäjoukko. Tapahtuman talouden hallinta Tapahtumalle voidaan asettaa monenlaisia tavoitteita, joita voivat olla esim. virkistys, toimialan tunnetuksi tekeminen tai yhdistyksen jäsenistön aktivoiminen. Usein tapahtumat ovat varainhankinnan välineitä, jolloin odotetaan taloudellista tuotosta, mikä voisi olla vaikka oman asuinalueen parantaminen, leikkipuiston kohennus ym. vastaavaa. Tapahtumien tulee aina tuottaa sen verran, että kulut saataisiin maksettua, sillä ainakaan tappiollisia tapahtumia ei montaa kertaa järjestetä. Tapahtuman taloudellinen tulos lasketaan: + tuotot kulut= tulos. Tuloja saadaan: arpojen, tuotteiden myynnistä, pääsylipputuloista ja esim. kilpailujen osallisuusmaksuista. 8

9 Menoja ovat: markkinointi mainoskulut, rakentaminen, vuokrat, talkoolaisten ruokailut, kopiointikulut, luvat ja ilmoitukset(teostot, viranomaisilmoitukset), vakuutukset, ostopalvelut, esiintymispalkkiot. Suunnittele huolellisesti ja realistisesti tapahtuman talous, seuraa järjestelyjen kehittymistä alusta alkaen, kulut on hyvä pitää kurissa ja hyvä kirjanpito kaikista menoista ja tuloista. Järjestelyihin kuluva aika on käytettävä hyvin, delegoi tarvittaessa muille tehtäviä. Lakisääteiset velvollisuudet on hoidettava huolellisesti, vakuutukset kuntoon. Tapahtumasta tärkeää muistettavaa: kartta/pohjapiirustus, missä kukin taho on toripaikka paikkavaraus, pöydät, tuolit kalusto, teltta pöydät tapahtuman juontaja säävaraus esitemateriaalit, kyltit, kalupakki, sakset, teipit, nastat ym. kamera nimikyltit sponsorit: pullaa, limsaa, makkaraa ym. kilpailuja arpajaiset äänitekniikka pakollinen WC järjestysmiehet ensiapukoulutuksen saanut ensiapulaukku pelastussuunnitelma (pelastustiet) pakoreitit tapahtuma ei saa viedä keneltäkään mitään pois kirpputorin pito kadulla, voi joutua maksamaan kaupungille suljettu tapahtuma, lippuja voi kopioida käsiohjelma ostopalvelut budjetti tavoite julkinen somistus kadonneitten tavaroiden metsästys aloitelaatikko sisä ulkotapahtuma, kesä talvi kouluille postitus maksullinen maksuton minkä ikäisille miksi tehdään (rahan keruu) mielenosoitus ennalta ehkäisevä tapahtuma halutaanko huomiota vapaaehtoiset työntekijät palkittava yleinen kaikille avoin 9

10 Tapahtuman vaiheet Tapahtuman alkuvaiheessa on selvitettävä tapahtuman olemassaolon ydin eli syy, josta määräytyy luonne tapahtumalle. Festivaaleilla musiikki on ydin, kesäteatterissa näytelmä, urheilutapahtumissa kilpailut ja urheilulajit, liikuntatapahtumissa on kuntoilu ja siihen liittyvät oheistapahtumat. Asumalähiöissä voidaan järjestää asukkaiden yhteinen tapahtuma, jolla pyritään saamaan asukkaita toimimaan yhdessä ja tutustuvat toisiinsa paremmin. Onnistuakseen tapahtuma tarvitsee muita toimintoja ja palveluita vierelleen. Lipunmyynti pääsymaksullisissa tapahtumissa ja järjestyksenvalvonta anniskelutapahtumissa ovat lakisääteisiä. Tapahtumassa on usein palveluja ja toimintoja, jotka antavat lisäarvoa tapahtumalle, ne voivat olla: ravintola kahviopalvelut, väliaikaismusiikki ja selostukset. Palveluajatus on huolellisesti mietittävä ja tärkeä osa onnistuneelle tapahtumalle: miksi järjestetään, mitä tarjotaan ja kenelle tehdään tapahtuma. Tapahtuman sisältö: ajankohta, paikka, onko helppo tulla ja käyttää siellä tarjolla olevia palveluita. Olosuhteet oltava kunnossa: riittävät parkkipaikat, hyvät liikenneyhteydet, istumapaikkoja riittävästi yleisölle ja osallistujille. Kuulutukset, opasteet ja aikataulut vaikuttavat, onko helppo osallistujan toimia tapahtumassa. tapahtumassa on aina asiakas yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa järjestäjän kanssa, hän on henkilökunnan, erilaisten järjestelmien ja muiden asiakkaiden kanssa tekemisissä. Tärkeää muistettavaa on, että kävijälle jää ainoastaan hänen oma kokemuksensa, hyvä kokemus saa hänet tulemaan uudestaan. Henkilökunnan palvelualttius ja käyttäytyminen on erityisen tärkeää. Tapahtuman hyvä maine kuvaa aina tiettyjä odotuksia, se antaa myös äänettömän luvan odottaa hyvää palvelua, se myös suojaa joskus suuriltakin kolhuilta. Huono maine voi paisuttaa epäkohtia, eikä tuo uusia tai vanhojakaan asiakkaita tapahtumaan. Maine myös vaikuttaa henkilökuntaan, hyvä ja selkeä maine kertoo tapahtuman arvoista, vahvistaa henkilökunnan myönteisiä asenteita ja auttaa uusien työntekijöiden mukaan tuloa. Tapahtuman maine toimii suodattimena, viestii odotuksista, vaikuttaa henkilökuntaan ja riippuu odotuksista ka kokemuksista. Järjestäjä vaikuttaa tapahtumansa onnistumiseen monella tavalla. yksi tärkeä keino on viestintä. Yleensä käytetään perinteistä markkinointiviestintää: mainontaa, PR toimintaa ja myynninedistämistä. Markkinointi ei saa luvata liikoja, ettei tule liian suuria odotuksia, pettymykset tuottavat tyytymättömiä asiakkaita. Vaikka tapahtuma olisi hyvä, tyytymätön asiakas voi pilata sen maineen. Tapahtuman tärkein tavoite on tyytyväinen yleisö ja osallistujat, samoin työntekijöiden palvelualttius ja hyvä käyttäytyminen. Tapahtuma etenee vaiheittain, hyvää ideaa seuraavat käynnistäminen, suunnittelu, toteutus ja päätös. Niistä muodostuu tapahtuman elinkaari, jonka eri vaiheet vaativat erilaisia toimenpiteitä. Tavoitteiden määrittely ja suunnittelu on erityisen tärkeää. Hyvän idean on jalostettava konkreettiseksi tavoitteiksi. Tapahtuman järjestämiseen on varattava tarpeeksi aikaa. 10

11 Tapahtuman toteutus Tekijöiden johtaminen ja ohjaaminen yksittäiset ihmiset ryhmät kuka kantaa vastuun niin ei ole mitään epäselvää Päätöksen teko kuka antaa luvat kenelle tiedotetaan kenelle raportoidaan Toteutuksen seuranta Raportoidun aineiston keruu kenelle palautteet kenelle kyselyt kenelle tuotokset Tavoitteet Tavoitteiden määrittely: miksi tehdään kenelle tehdään tapahtuman vastuut, velvollisuudet ja oikeudet mihin käytetään saadut varat tehdäänkö tapahtumasta jatkuva Oma motivaatio miksi minä itse mukana? aika ajoin on hyvä tarkistaa omat syynsä olla toiminnassa mukana, tietäminen ohjaa toimintaa Tapahtuma ja tavoite tapahtuma suhteessa tavoitteisiin edistävätkö suunnitellut asiat alkuperäistä tavoitetta Tapahtuman arviointi tapahtuman onnistuminen millainen on onnistunut tapahtuma? oliko tapahtuma sellainen, miksi tai miksi ei entä jatko? mitä tehdään ensi kerralla toisin, mitä seuraavaksi Tekemisen ilo ja porukan palkitseminen tekemisen täytyy olla tarkoituksen mukaista ja mielekästä, jotta sitä viitsii tehdä toistekin liika otsan rypistäminen vaikuttaa itsensä lisäksi muihin ja aiheuttaa turhaa stressiä 11

12 itsensä ja muut pitää palkita tapahtuman teon aikana ja jälkeen, vähintä mitä voi tehdä, on sanoa kiitos itselle ja muille Miksi ja kenelle tapahtuma tehdään, tavoitteet voivat olla esim. taloudellisia, tapahtumalla voidaan aktivoida asukkaita ja virkistää ja lähentää paikkakuntalaisia. Suurin osa tapahtumista tehdään vapaaehtoisten tekemänä, talkoita tehdään paljon edelleen, mutta sen muoto on muuttunut aiempaa enemmän varainkeruuseen. Talkoita ei enää tehdä vain tekemisen ilosta, vaan usein kerätään esim. rahaa yhteisiin retkiin tai vaikkapa leikkikentän välineisiin tai muuten oman ympäristönsä parantamiseen. Talkoolaiset eivät saa työstään palkkaa, heidät palkitaan esim. ruokailun ym. järjestämisessä ja tapahtuman jälkeen olisi hyvä pitää kunnollinen palautetilaisuus, missä käytäisiin tapahtuman kulkua läpi ja yhdessä pidettäisiin hauskaa ja muisteltaisiin hyviä, kuten myös huonoja hetkiä. Talkoolaisten rekrytointi. Etsi työntekijöitä avoimin mielin, käytä aikaa vastuuhenkilöiden löytämiseen, arvosta jokaista työntekijää, etsi jokaiselle sopiva tehtävä, selvitä työntekijöiden toiveet ja taidot, perehdytä hyvin, rohkaise erilaisiin tehtäviin, ymmärrä esteet, innosta ja kannusta tapahtuman aikana, kerää palautteet ja tärkein hyvä kiittäminen. Jokainen työntekijä on perehdytettävä hyvin, kerro miksi tapahtuma tehdään, mitkä tavoitteet, jokaisen työpanos on tärkeä, mikä on kunkin työtehtävä ja mihin kokonaisuuteen hänen työtehtävänsä liittyy ja jokainen vastaa omasta työstään. Talkooväkeä on muistettava palkita kahvilla, sämpylällä tai pitemmän ajan tapahtumassa myös ruokailumahdollisuudella ja taukoja on pystyttävä pitämään. Tapahtuman jälkeen on hyvä pitää kiitosjuhla, päättäjäiset tai saunailta, joka toisi hyvän mielen ja mahdollisuuden tavata kaikkia muita talkoolaisia, monelle kiittäminen on paras palkinto. 12

13 Luvat: huvilupa, melulupa, elintarvikelupa maanomistajan lupa arpajaislupa kunnanlupa(kaavoitettualue) Teosto/Gramex Täytyykö tilaisuudesta tehdä ilmoitus? Yleisötilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava tilaisuudesta kirjallisesti poliisille vähintään viisi ( 5 ) vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvita, jos tilaisuus ei esim. osanottajien vähäisen määrän vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Rajanveto ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien välillä on joskus vaikeaa, joten on syytä hyvissä ajoin olla yhteydessä järjestämispaikan poliisipiiriin. Lahden Kihlakunnan Poliisi Salininkatu 3 Avoinna ma ti ke pe klo: to klo: p. (03) Poliisi lupaneuvonta (03) Poliisi huvi ym. Luvat (03) Jos tilaisuudessa myydään ruokaa, juomaa tai alkoholia, on siitä tehtävä ilmoitus 14 vuorokautta ennen tilaisuutta kirjallisesti valvonta ja ympäristökeskukseen ympäristöterveydensuojeluun, puh. (03) Terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti ja myytävistä elintarvikkeista on aina ilmoitettava terveystarkastajille kahta viikkoa ennen tapahtumaa. lomakkeet löytyvät Lahden kaupungin sivuilta (Intrasta). Aiheuttaako tilaisuus meluhaittaa, käytätkö äänenvahvistinta? Näytätkö elokuvia? Lupa poliisilta poliisin lupaneuvonta p.( 03 ) Liputus ja ulkomainonta Mainontaan kaupungin maalla tai ilmatilassa tarvitaan kaupungin lupa. Aiheuttaako tilaisuus meluhaittaa, käytätkö äänenvahvistinta? Tilaisuudessa saadaan poliisilaitoksen luvalla käyttää äänenvahvistinlaitteita, joiden ääni on sopeutettava tilaisuuden yleisömäärän mukaan niin, ettei ääni kantaudu kauemmaksi kuin että tilaisuuteen tulleet kykenevät kuulemaan esityksen. Äänenvahvistimen käyttölupa poliisilta, poliisin lupaneuvonta p. ( 03 ) Meluntorjuntalain ( 382/87 ) edellyttämä ilmoitus tulee tehdä 13

14 ympäristökeskuksen neuvovalle ympäristötarkastajalle, Johanna Saarola p.( 03 ) Päivystävä terveystarkastaja (03) elintarvikelupa Teostosta maksulomake johon merkitään laulettavat laulut p. (09) Tapahtuman äänentoistoa voi toteuttaa monella tavalla, riippuen yleisömäärästä, budjetista ja tavoitteesta. Äänentoistoa kannattaa harkita aina silloin, kun on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Ulkotapahtumissa voi olla aina muuta häiritsevää melua, kuten liikenne. Musiikin tehtävänä on viihdyttää ja välttää hiljaisia hetkiä. Juontaja on tärkeä tapahtuman kululle ja äänentoisto auttaa yleisöä pysymään aikataulussa mukana. Yhteislaulutilaisuus Järjestyksenvalvojat 2 4 kaikilla pitää olla järjestyksenvalvojan kortti määrää laki oli tilaisuus maksuton tai maksullinen. Poliisin lupa toimistosta ilmoitus lomake Onko tilaisuudessa musiikkia? Katusoittoon ei tarvita lupaa. Muista tekijänoikeusmaksut! Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöltä, esim. Teostolta, p. (09) Näytätkö elokuvia? Lupa poliisilta poliisin lupaneuvonta p.( 03 ) Liputus ja ulkomainonta Mainontaan kaupungin maalla tai ilmatilassa tarvitaan kaupungin lupa. Päijät Hämeen jätehuolto oy Jäteneuvonta (03) Toimisto ma pe klo: p. (03) Lahden seudun ympäristöpalvelut Päijät Hämeen Kestävän kehityksen keskus Vanamo/ Ympäristöneuvonta Patina Vesku Lahti p. (03) Avoinna ma ti ke pe klo: to klo:

15 Vakuutukset Vakuutuksen hinta ihmismäärän mukaan kilpailutettava Pakollisia vakuutuksia ei tilaisuuden järjestäjällä ole, mutta mikäli käytetään palkattuja työntekijöitä, on hoidettava pakolliset työntekijöiden vakuutukset. Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa vapaaehtoisesti tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutuksen(rekisteröity yhdistys) sekä mahdollisesti tapaturmavakuutuksen tietyille henkilöille tilaisuuden luonteesta riippuen. Tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus korvaa henkilö ja esinevahingon, joka vakuutetussa toiminnassa aiheutuu toiselle esim. toimintapaikan, sen rakenteiden, laitteiden tai kalusteiden puutteellisesta kunnosta järjestyksenpidon tai turvallisuuden riittämättömyydestä tuottamuksesta ohjelmasuorituksessa tai tarjoilutoiminnassa Vakuutusturva ei korvaa käytössä olevalle kiinteistölle, huoneistolle tai muulle toiminnassa käytetylle kiinteälle tai irtaimelle aiheutunutta vahinkoa. Vakuutusmäärä ja omavastuu sovitaan vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusmaksu määräytyy tilaisuuden luonteen, osallistujien lukumäärän ja odotettavissa olevan yleisömäärän mukaisesti. Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa vapaaehtoisesti tapaturmavakuutuksen määräaikaisena tilaisuuden ajaksi haluamalleen henkilöryhmälle. Yleensä yleisöä ei tilaisuuden järjestäjä vakuuta tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutuksen vakuutusmäärät, vakuutusmaksu yms. ehdot määräytyvät kunkin tilaisuuden luonteen mukaisesti. Tilaisuuden järjestäjän tapaturmavakuutuksesta huolimatta on loukkaantuneen mahdollinen oma tapaturvavakuutus aina ensisijainen. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva täysivaltainen henkilö, joka on saanut sisäasianministeriön hyväksymän koulutuksen. Järjestyksenvalvojan hyväksymisen myöntää kotikunnan paikallispoliisi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hyväksymistä koskeva hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti poliisilaitokselle. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä haettaessa on oltava mukana hakemuslomake, 2 valokuvaa ja selvitys sisäasianministeriön hyväksymän koulutuksen suorittamisesta. Poliisi voi peruuttaa hyväksymisen henkilöltä, joka ei täytä järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksiä. Hyväksymisen peruuttamisen sijasta järjestyksenvalvojalle voidaan antaa myös varoitus. Järjestyksenvalvojien oikeudet ja velvollisuudet on määritelty laissa järjestyksenvalvojista. Ilmoitus yleisötilaisuudesta Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana: yleisellä paikalla järjestettävää yleistä kokousta koskeva ilmoitus täytettynä. Maksut: yleisötilaisuutta koskevapäätös, joka sisältää määräyksiä 31euroa, yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 10 euroa. 15

16 Pienarpajaiset Arpajaislain mukaan yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman lupaa tavaraarpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa (pienarpajaiset). Koululuokka tai sitä vastaava opintoryhmä voi opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseksi toimeenpanna pienarpajaiset, jos arpajaisten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö. Pien ja miniatyyriarpajaisissa voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35% arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava yhtä suuri kuin arvan hinta. Tapahtuman järjestäjän vakuutukset Järjestäjän on hyvä vakuuttaa vastuuvakuutuksella toimintansa, poliisi voi kokoontumislain perusteella jopa vaatia sitä. Myös vapaaehtoiset työntekijät on vakuutettava. Vakuutusyhtiöillä on erilaisia vaihtoehtoja tapahtumien vakuuttamiseen. Tapahtuman turvallisuus tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta, jonka toimintaa monet turvallisuutta koskevat lait säätelevät. Kokoontumislaki ja laki järjestyksenvalvojista säätelevät tapahtuman järjestämistä. Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan vaaroihin sekä niiden vaatimiin pelastustoimiin. Laki kuluttajapalvelujen turvallisuudesta liittyy tapahtumajärjestämiseen. Poliisin lupa tapahtumalle Kokoontumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan avoimia yleisölle huvitilaisuuksia, näytöksiä, kilpailuja ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä poliisille yleisötilaisuuden järjestämisestä, poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytä toimia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuuden ilmoituksessa on oltava: järjestäjän tiedot, paikka, tilaisuuden tarkoitus, alkamisja päättymisaika, tilaisuuteen asetetut järjestyksen valvojat, tilaisuudessa käytetyt rakennelmat ja muut erityisvälineet, anniskelu ja musiikki ja aina yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Tilaisuudessa saadaan poliisilaitoksen luvalla käyttää äänenvahvistinlaitteita, joiden ääni on sopeutettava tilaisuuden yleisömäärän mukaan niin, ettei ääni kantaudu kauemmaksi kuin että tilaisuuteen tulleet kykenevät kuulemaan esityksen. Äänenvahvistimen käyttölupa poliisilta, poliisin lupaneuvonta p. ( 03 ) Poliisi antaa ennakolta tai tilaisuuden aikana määräyksiä tai ohjeita kokoontumislaissa mainituista seikoista, poliisi voi myös kokoontumislaissa säädetyin edellytyksin kieltää, estää, määrätä tai keskeyttää yleisötilaisuuden päättymään. Poliisi voi tarvittaessa vaatia myös muita selvityksiä, kuten esim. yleisötilaisuuden järjestämispaikan haltijan tai omistajan suostumuksen ja muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet ja vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä: Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 16

17 Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Poistumis ja suojautumismahdollisuudet ja pelastus ja sammutustehtävien järjestelyt Tarvittava materiaali kuten pelastus, alkusammutus ja raivauskalusto, ensiaputarvikkeet, henkilösuojaimet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen Turvallisuushenkilöstö, sen kouluttaminen ja varaaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan Ohjeet ennakoituja vaara, onnettomuus ja vahinkotilanteita varten Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon? Järjestäjän on hyvä ottaa yhteyttä suunnitellessaan alueen pelastuslaitokseen, jonka kanssa tarkastetaan tapahtumatilojen mahdolliset vaarat ja käydään läpi pelastussuunnitelma. Ulkona järjestettävien tapahtumien on myös otettava yhteys viranomaisiin mm. tulipalovaarojen vuoksi, ja tulee huomioida pelastusteiden riittävyys ja hälytysajoneuvojen mahdollinen paikalle pääsy. Avotulen tekemiseen on anottava lupa ja huomioitava mahdolliset metsäpalovaroitukset, jolloin avotulen teko on kielletty. Ilotulitteiden käytöstä tulee ilmoittaa paloviranomaisille, jos kysymyksessä on ammattilaisten järjestämä ilotulitus, riittää ilmoitus poliisille. Elintarvike ja alkoholiluvat Elintarvikkeiden myyjän on aina tehtävä ilmoitus toiminnastaan, eli kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaisille hyvissä ajoin (15 vuorokautta )ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi toiminnanharjoittaja, kotipaikka, yhteystiedot, selvitys vedenotosta, ilmanvaihdosta, jätehuollosta, viemäröinnistä ja tapahtumapaikasta sekä siellä harjoitettavasta toiminnasta. lisäksi on ilmoitettava käymälöiden ja pesupisteiden lukumäärä sekä tarpeelliset tiedot terveyshaittojen estämiseksi ja tuotevalikoima ja tuoteteiden säilyttäminen, säilytys ja valmistuslaitteet sekä helposti pilaantuvien tuotteiden käsittelijän tartuntalainsäädännön mukainen lääkärintodistus(salmonella todistus). Käytännössä osa ilmoituksen tiedoista tulee tapahtuman järjestäjältä ja osa yksityisiltä elintarvikemyyjiltä. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Tarpeellisia määräyksiä voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai vaikka kieltää ja estää toiminnan harjoittamisen kyseisessä paikassa. Lisätietoja saa kaupungin ja kunnan elintarvikevalvonnasta ja terveystarkastajalta. Tilapäinen anniskelulupa Alkoholilupia myöntää lääninhallitus. Lupa perustuu alkoholilainsäädäntöön ja sen nojalla asetettuun sosiaali ja terveysministeriön päätökseen. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuudelle, jolla on ennalta määritelty kesto, lupa voi olla pisimmillään kuukauden mittainen. Luvan saannin perusteena on, että hakija nimeää anniskelupaikan vastaavan ja varavastaavan. heillä tulee olla koulutusta ja työkokemusta ravitsemusalalta, lisäksi tulee perustella ja määritellä anniskelupaikan sijainti ja rajaus, sekä miksi ja miten anniskelu suoritetaan. Hakemuksessa tulee olla liitteenä tapahtuma alueen kartta, selvitys anniskelun toteutuksesta ja valvonnasta sekä muista palveluista esim. ruokapalveluista. Hakemuksessa tulee selvitä mahdollinen osallistujien määrä sekä heille varatut asiakaspaikat ja WC tilat. Myöntävän päätöksen tultua, on ilmoitettava tapahtumapaikan poliisille ja terveysviranomaisille, lupa edellyttää alkoholilain säädösten noudattamista, on myös otettava huomioon: asiakasturvallisuus, ei alle 18 vuotiaille, ei velaksi, anniskelusta on annettava kuitti ja alkoholiton vaihtoehto on oltava saatavilla. Anniskeluluvat ovat maksullisia ja hinnat riippuvat haetun anniskelun laajuudesta ja hakupaikasta, luvan käsittely kestää 3 5 viikkoa ja on muistettava alkoholin mainonnan ohjeet. 17

18 Tekijänoikeuskorvaukset Teosto ja gramex Onko tilaisuudessa musiikkia? Katusoittoon ei tarvita lupaa. Muista tekijänoikeusmaksut! Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöltä, esim. Teostolta, puh. (09) Teosto ja Gramex sekoitetaan usein keskenään, ne on kuitenkin täysi eri organisaatioita, Teosto on sanoittajien, säveltäjien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeus toimisto. Gramex edustaa muusikoita ja äänittäjien tuottajia. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että on otettava yhteys Teostoon ja Gramexiin, kun käyttää musiikkia, joka on äänitteellä, mutta jos käyttää vai live musiikkia, järjestää konsertin, jossa on vain live esiintyjiä, eikä äänitemusiikkia, on otettava yhteys vain Teostoon. Aluetapahtumien osalta todetaan, että Teoston ja kuntien kesken on Teoston edustamien luovien tekijöiden osalta solmittu sopimuksia, jotka koskevan musiikin esittämistä kuntien järjestämissä tilaisuuksia. Mikäli kunnan ja Teoston välillä ei ole voimassa olevaa sopimusta, kunta on velvollinen hankkimaan musiikin esitysluvat erikseen Teostolta. Tallentamisluvat kunnan on aina hankittava erikseen Nordisk Copyright Bureau lta (NCB). Teosto p. (09) Gramex Asiakaspalvelu ma pe klo: Toimisto avoinna ma pe klo: p. (09)

19 Maankäyttö ja meluilmoitus Kunnat ja kaupungit omistavat yleensä kadut, torit, puistot sekä muut julkiset alueet, näiden käyttämisestä tapahtumassa tulee anoa kunnalta lupa, lisäksi tulee anoa lupa myös poliisilta. alueesta voidaan joutua maksamaan vuokraa, myös käytettäessä yksityisen maa aluetta joudutaan pyytämään maanomistajan lupa, lupa vaaditaan myös mainoskylttien ja banderollien alittamiselle. Lisätietoja saa kuntien ja kaupunkien teknisistä virastoista. Kuntien järjestyssäännöt asettavat rajoituksia melun tasolle ja ajankohdalle, meluilmoitus tulee tehdä kaikesta tilapäisesti aiheutuvasta melusta, mikäli sen oletetaan olevan häiriöksi voimakkuutensa, kestonsa, toistuvuutensa tai ajankohtansa vuoksi. Ilmoituksen tulee olla paikkakunnan ympäristönsuojeluviranomaisilla viimeistään kuukautta ennen melun aiheuttamisajankohtaa. Lisätietoja saa kaupunkien ja kuntien ympäristösuojelunviranomaisilta. Ympäristösuunnitelma Tapahtuman järjestäjä on aina velvollinen huolehtimaan alueen siistinä pitämisestä ja syntyvien jätteiden lajittelusta ja kuljetuksesta. Tapahtuman järjestäjän on oltava tietoinen oman kuntansa lajitteluvaatimuksista, kunnilla voi olla myös erillisiä määräyksiä tapahtumille. Tapahtuman järjestäjän on paneuduttava huolellisesti jätteidenhuoltoon, jolloin tapahtumapaikka pysyisi siistinä ja asiakkaat tyytyväisenä. Ympäristösuunnitelma liittyy kiinteästi elintarvikemyynnin edellyttämiin vaatimuksiin. Ympäristösuunnitelma tapahtumassa: Jätteiden synnyn ehkäisy jätteiden lajittelu, kierrätys ja kerääminen liikennejärjestelyt yleisökäymälät Jätteiden syntyä tulisi ehkäistä tehokkaasti, käytettävien tarvikkeiden edullisuus, kestävyys ja hävitettävyys on syytä tutkia hankintoja tehtäessä ja varastointivaatimukset on huomioitava. Ympäristön kannalta parhaita astioita ovat pestävät kestoastiat, joista jätettä ei synny, astioita voi myös vuokrata tai lainata. Tapahtuma alueen toimintaa suunniteltaessa on hyvä huomioida eri pisteissä syntyvät jätteet, jotta lajittelu olisi helppoa ja saataisiin aikaan paras mahdollinen tulos. Ympäristösuunnitelman tärkeimpiä kohtia on syntyvän jätteen kerääminen, kierrätys ja lajittelu. Keräys ja lajitteluastioita on oltava riittävästi, ne on merkattava selvästi ja myös tyhjennettävä usein. Jätehuoltomääräyksien mukaisesti yleisötapahtumissa on lajiteltava erikseen biojäte, kaatopaikkajäte, energiajäte, metalli, lasi ja paperi (Päijät Hämeen seudulla). Tapahtuman osallistujille ja asiakkaille on oltava riittävästi käymälöitä ja ne on tyhjennettävä riittävän usein. Kemiallisten sijasta voi hankkia kompostoivia käymälöitä. Vessojen ja niiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava. 19

20 Ulkotilaisuuksien jätehuolto Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on tilaisuuden järjestäjän huolehdittava jätehuollosta. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin aina keräysvälineiden täyttyessä ja tarpeen mukaan. Monipäiväisissä tilaisuuksissa on alue puhdistettava päivittäin. Alueella tulee olla keräysvälineitä riittävästi ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueella on oltava riittävä määrä roskakoreja. Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia, mikäli hyötyjätettä syntyy ilmoitetut määrät tilaisuuden aikana. Tapahtuman luonteesta, kävijämäärästä ja kestosta riippuen ruoka ja juomatarjoilujätettä n g/kävijä. Jätemäärä on helposti laskettavissa, esim: Kävijämäärä Jätemäärä(kg) Jätemäärä(m3) Miesten käymälöistä voidaan korvata vastaavalla määrällä virsta altaita, jos tapahtumassa tarjoillaan alkoholia, käymälöitä on oltava riittävästi. Kustannukset: tapahtumien jätehuolto voi maksaa muutamasta sadasta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin Liikennejärjestelyitä suunniteltaessa tulee varata riittävät paikoitustilat. Jos tilaisuuteen on mahdollista saapua pyörällä, jalkaisin tai julkisilla kulkuvälineillä, on niistä hyvä tiedottaa etukäteen. Kulkuväylät jäteastioille on pidettävä avoimina koko tapahtuman ajan, jotta tyhjennykset onnistuvat. Lisätietoja saa kaupungin tai kunnan ympäristönsuojelukeskuksista ja jätehuollon ammattilaisilta. 20

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN MISTÄ TILAT TAPAHTUMALLE? LUVAT JA ILMOITUKSET Kuva: Pyry Keto TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA Tämä ohje

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Kytäjä-Usmi Ulkoilualue 1 Tervetuloa Kytäjä-Usmi ulkoilualueelle Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto ja alueella sijaitsevat retki kohteet tarjovata loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn, pyöräilyyn, grillaukseen,

Lisätiedot

MAAILMANKYLÄT toimintamalli

MAAILMANKYLÄT toimintamalli Tapahtuman nimi: Nettisivu: Tapahtuman tunnus: Tapahtuman koordinointi: Nettisivu: Maailmankylät Maailman matto, joka kiertää järjestettävissä kylissä KyläHyve ry. www.kylahyve.fi Lohijäarvi 2004, vieraita

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Tervetuloa Kytäjä-Usmi ulkoilualueelle Hyvinkäällä sijaitsevan Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto ja alueella sijaitsevat retki kohteet. Tarjoavat loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn,

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä

Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä Carlos Santana 2008 Kirjurinluoto 36 000 kuulijaa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.-6.5.2015 Yyterin kylpylähotelli 6.5.2015

Lisätiedot

Tapahtumailmoituslomake. Yhteenveto. Hakija. Tapahtuman järjestäjä. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry. Puhelinnumero 0505734424

Tapahtumailmoituslomake. Yhteenveto. Hakija. Tapahtuman järjestäjä. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry. Puhelinnumero 0505734424 Tapahtumailmoituslomake Yhteenveto Asiakirjan nimi Hakemusnumero Talous-ja suunnittelukeskus, elinkeinopalvelun tapahtumayksikkö Päivämäärä Hakija Tapahtuman järjestäjä Nimi Yhteyshenkilö Yhdistys Cirko

Lisätiedot

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2015

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2015 JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2015 Rosa Heikkinen, JYYn hallituksen kulttuurivastaava Maija Valkeapää, jäsenpalvelusihteeri Anniina Hartikainen, kulttuurisihteeri Samppa & Juuso, Maailmanlopun ravintola

Lisätiedot

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016 Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Tapahtuman suunnittelu ja valmistelu Vastuunjako Talousarvion laatiminen & avustukset Tiedottaminen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Mosa herää Järjestelyohje MOSA HERÄÄ. Tapanilan kyläjuhla. Alkaen 22.4.1979 - ohje päivitetty 14.3.2013

Mosa herää Järjestelyohje MOSA HERÄÄ. Tapanilan kyläjuhla. Alkaen 22.4.1979 - ohje päivitetty 14.3.2013 MOSA HERÄÄ Tapanilan kyläjuhla Alkaen 22.4.1979 - ohje päivitetty 14.3.2013 Tapanila-Seura ry. http://www.tapanila.fi Sivu 1 1 MOSA HERÄÄ... 3 1.1 TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄ... 3 1.2 TORITILAISUUDEN OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (5) yleisötilaisuuden järjestämisestä

Ilmoitus 1 (5) yleisötilaisuuden järjestämisestä Ilmoitus 1 (5) Nro Poliisilaitos Tilaisuuden järjestäjä Yhteystiedot Nimi (luonnollinen henkilö) / Nimi (oikeushenkilö) Lähiosoite Henkilötunnus / Y-tunnus Puhelin Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Turvallisuus ja pelastussuunnitelma yleisötapahtumissa

Turvallisuus ja pelastussuunnitelma yleisötapahtumissa TURVALLISUUSOHJEISTUS KÄPYLÄN PALLO RY 2015 Ohjeistuksen pohjana Pelastuslaki ( 2004 ) Tuoteturvallisuuslaki ( kuluttajapalvelut ) Tapahtumapalveluiden turvallisuuden edistäminen Kokoontumislaki ( lupa

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Luvat ja turvallisuus kuntoon kesän tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Kuluttajaturvallisuus Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Suurtapahtumat Järjestäjä tekee

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

MOSA HERÄÄ Tapanilan kyläjuhla Alkaen 22.4.1979

MOSA HERÄÄ Tapanilan kyläjuhla Alkaen 22.4.1979 MOSA HERÄÄ Tapanilan kyläjuhla Alkaen 22.4.1979 Tapanila-Seura ry. http://www.tapanila.fi Sivu 1 1 MOSA HERÄÄ... 3 1.1 TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄ... 3 1.2 TORITILAISUUDEN OSALLISTUJAT... 3 1.3 ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Securitas Events Tapahtumaturvallisuuspalvelut

Securitas Events Tapahtumaturvallisuuspalvelut Securitas Events Tapahtumaturvallisuuspalvelut 2 Securitas Events Tapahtumaturvallisuuspalvelut 3 Securitas Events on erikoistunut tuottamaan turvallisuus- ja tukipalveluja tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin.

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA Tilaisuuden/tapahtuman nimi: Tapahtumapaikan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 1. TIEDOT

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä?

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA KALAJOELLA Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? 29.4.2015. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6.

Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6. Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6.2009/405 Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset 1 Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset RYHMÄTÖIDEN OTSIKOT Mitä talkoilla voi tehdä? Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja

Lisätiedot

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE AJANKOHTA 28.12.2015 3.1.2016 1. Naisten finaalipeli perjantaina 2. Naisten finaalipeli lauantaina 3. Naisten finaalipeli (tarvittaessa)

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free Konferenssin järjestämisopas Kuva: Ms free Tavoitteiden ja sisällön suunnittelu Mikä on konferenssin tavoite? Entä kohderyhmä? Onko aiempaa kokemusta konferenssin suunnittelusta? Jos konferenssi on järjestetty

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Hämäläiset tori-illat keskiviikkoisin asuntomessujen aikaan Järjestelyjen abc

Hämäläiset tori-illat keskiviikkoisin asuntomessujen aikaan Järjestelyjen abc Hämäläiset tori-illat keskiviikkoisin asuntomessujen aikaan Järjestelyjen abc Aukioloajat: keskiviikkona 18.7. klo. 17 22 keskiviikkona 25.7. klo. 17 22 keskiviikkona 1.8. klo. 17 22 keskiviikkona 8.8.

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

Luvat, tapahtumat ja suostumukset Metsästys. Selkämeren kansallispuistossa. Mikael Nordström

Luvat, tapahtumat ja suostumukset Metsästys. Selkämeren kansallispuistossa. Mikael Nordström Luvat, tapahtumat ja suostumukset Metsästys Selkämeren kansallispuistossa Mikael Nordström Tässä esitelmässä Jokamiehenoikeudet Luvanvarainen toiminta Tapahtumat Metsästys Jokamiehenoikeus Mahdollisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen Semifinaalien käytännön järjestelyt Sami Karjalainen Esittely Sami Karjalainen 36v, Kainuun ammattiopisto, Kajaani Sähkö- ja automaatioalan opettaja Insinööri ylempi amk, master of engineering Opettajana

Lisätiedot

RAHAA KASSAAN VARAINHANKINTA AVUSTUKSET MISTÄ TULOJA?

RAHAA KASSAAN VARAINHANKINTA AVUSTUKSET MISTÄ TULOJA? RAHAA KASSAAN VARAINHANKINTA AVUSTUKSET MISTÄ TULOJA? Yhdistyslaki Ydistys voi laillisesti kerätä varoja eri keinoin (jäsenmaksut, myyjäiset, arpajaiset ym.) Toiminta epäammattimaista Tuotot pysyvät pieninä

Lisätiedot

Näyttelykeskus WeeGeen vuokraehdot

Näyttelykeskus WeeGeen vuokraehdot Näyttelykeskus WeeGeen vuokraehdot 1. Vuokralaisen vastuu Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka vuokralainen,

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Lomake 1 Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Luvanhaltija Ravintola Luvanhaltijan yhteyshenkilö lupa-asioissa ja hänen yhteystietonsa Anniskelulupa A B C Lupanumero Päivämäärä Voimassaoloaika

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Mistä rahat toimintaan?

Mistä rahat toimintaan? Mistä rahat toimintaan? Kylien bisneskeissit hanke, SYTY ry 1 Varainhankinta pienessä yhdistyksessä Yleishyödyllisen yhdistyksen tavoitteena ei ole taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu, vaan yhdistyksen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Etelä-Savon pelastuslaitos TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Järjestäjä: Anttolan Urheilijat ry Tilaisuus: Kaakon Suunnistus ry:n aluemestaruuskilpailut, pitkä matka ja viesti Tapahtuma-aika:

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

Muuttajan muistilista NÄIN YRITYKSEN MUUTTO SAADAAN ONNISTUMAAN

Muuttajan muistilista NÄIN YRITYKSEN MUUTTO SAADAAN ONNISTUMAAN Muuttajan muistilista NÄIN YRITYKSEN MUUTTO SAADAAN ONNISTUMAAN Tämän listan avulla muistat ottaa huomion kaiken olennaisen ennen yrityksesi muuttoa, muuton aikana sekä muuton jälkeen. Kun muutto on hyvin

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot