BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje"

Transkriptio

1 HB-BETONIHARKOT BETONIHARKOT suunnittelu- ja työohje HB-BEHA JA HB-JUHA

2

3 SISÄLTÖ: HB-BETONIHARKOT YLEISTÄ... Harkkojen ominaisuudet... Esimerkkejä käyttökohteista... Tekniset tiedot... Suunnittelun perusteet... Määräykset ja ohjeet... Liikuntasaumat... Perustukset... Muuraus... Saumat... Raudoitus... Kantavat väliseinät... Ei kantavat väliseinät... Maanpaineseinä... Pilarit... Sokkeli... Betonivalu... Aukkoylitykset Pinnoittaminen... Sisäpinnat Kalkkihärmä... JUHA-AITA... Esimerkkejä toteutuksista Viiden tähden betonituottaja HB-Betoni on viiden tähden betonituottaja, joka tarjoaa laadukkaat tuotteet ja luotettavat toimitukset. Pitkä, yli 40 vuoden kokemus sekä perheyrityksen ihmisläheinen palvelu luovat vakaan pohjan meidän ja asiakkaidemme väliselle yhteistyölle. Toimintaamme ohjaavat ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004-ympäristö- ja laatujärjestelmät. Korkeatasoisia erikoistuotteita Valmistamme pihatuotteita, harkkoja, mosaiikkibetonilaattoja, portaita sekä valmisbetonia. Tytäryhtiömme HB-Priima Kivitalot Oy markkinoi pientalopakettiratkaisuja kevytsoraja betoniharkoista. Kestävä, kotimainen työllistäjä Tehtaamme sijaitsevat Jyväskylässä ja Somerolla. Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen ja toimitusvarmuuteen, jota uusi Jyväskylässä toimiva tehdas parantaa entisestään. Euroopan nykyaikaisimmassa betonituotetehtaassa valmistetaan erilaisia harkko- ja ympäristöbetonituotteita. HB-Betoniteollisuus Oy:n Palveluksessa on n. 150 henkilöä. Toimimme myös Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä.

4 Yleistä Esimerkkejä käyttökohteista Tämä suunnittelu- ja työohje on tarkoitettu ainoastaan HB-Betoniteollisuus Oy:n muurattavien betoniharkkojen (JUHA-100, JUHA-200, BEHA-100, BEHA-5 ja BEHA-200) ohjeeksi. HB-betoniharkkoja käytetään mm. seiniin ja sokkeleihin sekä maanpaineseiniin. Tässä suunnittelu- ja työohjeessa on esitetty ohjeellisia ratkaisumalleja rakenteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Toteutettavista rakenteista vastaa aina kohteen rakennesuunnittelija. Harkkojen yhdisteleminen muiden HB-harkkotuotteiden kanssa rakenteessa on mahdollista. Betoniharkot ovat lujaa materiaalia, joka kestää hyvin pakkasrasitusta. Ammattitaitoisen henkilöiden käsissä niistä syntyy luja, näyttävä ja kestävä rakenne. Harkkojen korkeus on mm ja kokonaisleveydet 100, 5, ja 200 mm. Harkkojen nimellispituus on mm. Kulmakappaleet toimitetaan eri lavoilla, paitsi BEHA 390x200x, jossa lavalla on n. 20 % kulmakappaleita. Juha-100: seinien julkisivut Harkot ovat mittatarkkoja ja kuuluvat muurauskappaleiden standardin SFS-EN 771-3, kategoriaan I. Harkot kuuluvat aukkoryhmään 2, paitsi JUHA 100 kuuluu aukkoryhmään 1. Harkkojen ominaisuudet Harkot täyttävät standardin SFS-EN vaatimukset. Pakkasenkestävyys osoitetaan SFSkäsikirjan 17, osa III, liite C, mukaan. JUHA- ja BEHA-harkot valmistetaan Jyväskylän tehtailla. Tuotteita ja toimintaa valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. HB-Betoniteollisuus Oy noudattaa sertifioituja ISO 9001:2008 laatu- ja ISO 14001:2004 ympäristöstandardeja. Juha-200: seinien julkisivut, sokkelit ja aidat Beha-100: ei-kantavat väliseinät, julkisivut Beha-5: kantavat ja ei-kantavat väliseinät, julkisivut 4 Beha-200: maanpaineseinät, perustukset, kantavat väliseinät

5 Kuva 1. Beha- harkot BEHA-200 PÄÄTY Kuva 2. Juha- harkot 5

6 Tekniset tiedot Juha 100 Juha 100 kulma Juha 200 Juha 200 kulma Beha 100 Beha 100 kulma Beha 5 Beha 5 kulma Beha 200 Beha 200 kulma korkeus [mm] toleranssi pituus [mm] toleranssi leveys [mm] toleranssi n. 100 n. 100 n. 200 n paino [kg] n. 13,5 n. 10,5 n. 19 n ,5 11, nettokuivatiheys [kg/m 3 ] bruttokuivatiheys [kg/m 3 ] ~00 ~00 ~00 ~ paloluokka A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 ilmaääneneristysluku Rw [db] muurattu seinä, tasoite molemmilla puolilla harkkomenekki/m 2 [kpl],5,5,5,5,5 laastimenekki/ kg/kpl 1,8-3,2-1,8-2,7-3,2 - nimellispuristuslujuus [MN/m 2 ] palonkestoluokka Rak MK B9 taulukko M.1 EI 30 - REI 30 - REI 30 REI 0 - REI 90 - Aukkoryhmä vesihöyryn läpäisevyys; diffuusiokerroin (EN 1745) 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 kapillaarinen vedenimukyky [g/m 2 s] kannas- ja (seinämäpaksuus) Taulukko 1. Tekniset tiedot. * Huomioi myös terästen betonipeitteen vähimmäispaksuudet, sekä Beha- harkoille pinnoituksella aikaansaatava lisä palonkestoluokkaan.

7 Suunnittelun perusteet Määräykset ja ohjeet Kuva 3. Nurkkaladonnan periaate. Mitoituksessa noudatetaan seuraavia ohjeita: RakMK B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset RakMK B2 Kantavat rakenteet RakMK B4 Betonirakenteet RakMK B9 Betoniharkkorakenteet By 50 Betoninormit By 0: EC 2 Liikuntasaumat Rakenteisiin voidaan suunnitella liikuntasaumat. Liikuntasaumassa on koko rakenne katkaistava harkkojen ja terästen osalta. Liikuntasaumojen käyttöä kannattaa harkita tarkoin ja yleensä pientaloissa ne tulevat kysymykseen lähinnä, kylmän ja lämpimän rakenteen liittymäkohdissa, sekä kuorimuureissa. Betoniharkkokuorien liikuntasaumavälit Seinän korkeus [m] Saumaväli [m] Taulukko 2. Kuorimuurien liikuntasaumaesimerkkejä. Liikuntasaumat suunnittelee aina rakennesuunnittelija. Perustukset Anturat tehdään kohteen rakennesuunnittelijan rakennekuvien mukaan. Anturan yläpinnan tulee olla mahdollisimman suora ja tasainen, sekä oikeassa korossa. Tarvittaessa anturan yläpintaan asennetaan bitumihuopa katkaisemaan veden kapillaarinen nousu. Muuraus Ennen työn aloittamista on tarkastettava, että harkot ovat puhtaita, eikä niissä ole jäätä tai lunta. Harkot muurataan kulmatukiin kiinnitettyjen linjalankojen avulla. Tarkastetaan myös ristimitat. Harkot muurataan ½ harkon limityksillä. Kulmissa käytetään erillisiä kulmaharkkoja. Harkot voidaan katkaista timanttilaikalla. Lohkeamia tai läpivientien aukkoja paikataan laastilla. Teräkset asennetaan niin, että muurauslaasti ympäröi ne joka puolelta ja vaadittavat toiminnalliset etäisyydet ja suojaetäisyydet saavutetaan. 7

8 Saumat Betoniharkot muurataan normaalisti harkkomuurauslaastia tai värillistä muurauslaastia 100/500 käyttäen. Harkot on mitoitettu 10 mm saumalle. Harkoissa, missä on raudoitusura, tulee laastin täyttää ura kokonaisuudessaan sekä ympäröidä teräkset. Harkot on mahdollista myös muurata ohutsaumamuurauksella. Ohuempi sauma tulee tällöin ottaa huomioon mitoituksessa ja laastin tulee olla ohutsaumamuuraukseen soveltuvaa (esim. saneerauslaasti). Ohutsaumamuurattu Juha-100 soveltuu esimerkiksi hyvin sisäverhoiluharkoksi. Kuva 4. Harkkojen saumaus. Raudoitus Kutistumaraudoitusta käytetään betoniharkkokuorien muurauksessa yleensä vain aukkojen yläpuolisen osan kannatuspalkeissa ja tasaamaan halkeilualttiiden kohtien jännityshuippuja. Mikäli kuorimuurissa halutaan käyttää kutistumisteräksiä, on JUHA 100 harkkojen yhteydessä käytettävä ruostumatonta terästä, esim. ansasrakenteena. Mikäli kuorimuurissa halutaan käyttää kutistumisteräksiä halkeilun estämiseksi (suositeltavaa), on JUHA 100 harkkojen yhteydessä käytettävä ruostumatonta terästä, kuten esimerkiksi korroosiosuojattua reikänauhaa joka neljännessä vaakasaumassa. JUHA 200 ja BEHA harkkoja muuratessa raudoitus sijoitetaan raudoitusuraan ja käytetään teräslaatua A 500 H. Kuva 5. Vaakaraudoituksen periaate. 8

9 Kantavat väliseinät Väli- ja ulkoseinän liitoksessa tehdään reikä ulkoseinän harkkokuoren sisäpintaan ja taivutetut teräkset viedään riittävän pitkälle ulkoseinään. Mitoitukset tehdään rakennesuunnitelman mukaan. Kuva. Kantava BEHA-5 väliseinä/liittolaatta Kuva 7. BEHA 200 kantava väliseinä. 9

10 Ei kantavat väliseinät Ei kantavissa väliseinissä tartuntana riittää suora teräs porattuun ulkoseinän sisäkuoren reikään. Teräs ulotetaan väliseinän saumaan 200 mm, tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös reikänauhaa. Helpointa on tehdä ei-kantava, ei-jäykistävä väliseinä Priima väliseinälevyistä, käyttäen lähtölistaa. Maanpaineseinä Harkot on suunniteltu käytettäväksi myös lämpimien tilojen maanpaineseinissä. Maanpaineseinän mitoittaa aina kohteen rakennesuunnittelija. Maanpaineseinää voidaan tukea lisäksi pilareilla tai pilastereilla. Pilareina voidaan käyttää kevytsora- tai betonipilariharkkoja tai vaihtoehtoisesti käyttää paikalla valuratkaisua. Tukimuurin takainen täyttö on tehtävä niin, ettei täyttövaiheessa syntyvä kuormitus riko rakennetta. Eristyksissä, täytöissä ja salaojituksissa on huomioitava voimassaolevat rakennusmääräykset. Kuva 8. BEHA-200 maanpaineseinä. 10

11 Pilarit Pilareissa suositellaan käytettäväksi kevytsora- (PH 240xx240), betonipilariharkkoja (BH 240xx240), pyöreää pilariharkkoa (Ø300 h 300) tai paikalla valuratkaisua. Sokkeli Kuva 9. Esimerkki sokkeliratkaisusta. 11

12 Kuva 10. EM-400 valueristeharkko, MH-150 kantavana sisäseinänä, ja JUHA-100 julkisivu.

13 Kuvat ylin: Seinäratkaisuna HB-Valuharkko 150 mm, eristemateriaali esim. polyuretaani 150 mm ja HB-JUHA-julkisivuharkko 100 mm Kuva alin: Puurunkoisen seinäratkaisun ulkoverhous HB-JUHA-julkisivuharkolla 100 mm. 13

14 Betonivalu JUHA-200 ja BEHA-200 voidaan myös valaa umpeen. Betonimassan minimilujuus on K30-2 ja maksimiraekoko 1 mm, itsetiivistyvässäbetonissa maksimiraekoko myös 1 mm. Massa tulee olla nestemäistä tai vetelää. Ennen valua harkot kastellaan. Em. seikat edesauttavat betonimassan leviämistä kaikkiin tyhjätiloihin. Valaessa tulee olla erityisen tarkka, koska harkkojen yläpuolinen aukko on pienempi, kuin alapuolen aukko. Harkot valetaan täyteen välipohjien tuilla ja seinän yläpäässä, muulloin työsauma suositellaan tekemään harkkokerroksen puoliväliin. Lisäksi vibrataan joka toisesta reiästä vibralla hyvin kevyesti, asennuksia ja putkituksia varoen. Valu aloitetaan nurkista ja kiertäen edetään täyttymistä ja muottien mittojen pysyvyyttä tarkkaillen. Valettaessa maksimivalukorkeus on 1,0 m. Itsetiivistyvää betonia käyttäessä, vibraus jätetään pois. Betonin valupurseiden poisto tehdään valun jälkeen esim. harjaamalla. Rakenne on suojattava jäätymiseltä, ennen kuin betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Betoninrakenteen jälkihoitona suositellaan rakenteen seinäpintojen kevyttä kastelua ja/tai peittämistä. Jälkihoitoa suositellaan tehtäväksi 5 vuorokautta valun jälkeen. Jälkihoidon laiminlyönti saattaa heikentää betonin loppulujuutta oleellisesti. Aukkoylitykset Kapeimmilla harkoilla (JUHA-100 sekä BEHA:t 100 ja 5) on aukonylitys helpoin tehdä käyttäen ruostumatonta L-terästä (kuva 11). Ylityksissä voidaan myös käyttää muitakin teräsprofiileja. Vaihtoehtoisesti voidaan valaa aukon kohdalle palkki betonista. Aukkojen pielissä käytetään päätyharkkoa. Palkin raudoituksen suunnittelee rakennesuunnittelija (Rak MK B9 mukaan). Palkin pohja tuetaan ja tiivistetään vahvalla muotilla. Muotin saa purkaa vasta, kun betoni on saavuttanut muotinpurkulujuuden. Kuva 11. Kulmarauta aukonylityksessä JUHA-100:lla. 14

15 Pinnoittaminen Ulkopuolinen pinnoittaminen suositellaan tehtäväksi yhden lämmityskauden jälkeen, jolloin seinän tasapainokosteuden voidaan olettaa olevan normalisoitunut rakennusaikaisen kosteuden poistuttua. Sisäpinnat Sisäpintojen pinnoittaminen voidaan aloittaa, kun on varmistuttu rakennusaikaisen kosteustason alentumisesta. Turvallisesti pinnoitus voidaan suorittaa 9 viikon kuluttua lämmityksen aloittamisesta. JUHA-AITA JUHA-200:lla on mahdollista rakentaa latomalla tai muuraamalla matalia aitoja. Muuraamalla päästään korkeampiinkin aitoihin, kun aita muurataan anturan päälle. Latomalla voidaan rakentaa 00 mm korkea aita ilman anturaa routimattoman maan päälle. Perustukset rakennetaan aina rakennesuunnitelmien mukaisesti. JUHA-aita voidaan viimeistellä asentamalla aidan päälle esimerkiksi Vallikiven kansikivi (kts. Vallikiviesite). Pinnoituksena käytetään mm: maalaus slammaus oikaisu/tasoite lasikuitutapetti Kaikissa pinnoitevalinnoissa on noudatettava ko. tuotteen valmistajan antamia työohjeita. Kalkkihärme Kalkkihärme on betonin pinnalle nouseva valkoinen ja huonosti liukeneva ominaisuus. Kaikessa betonissa on kalkkia, koska kalkkikivi on yksi sementin raaka-aine. Kalkkihärme on betonin sisällä olevaa sitoutumatonta kalkkia, mikä nousee betonin pintaan veden mukana. Kalkkihärme ei huononna betonin ominaisuuksia, eikä sitä siten pidetä tuotevikana. Kalkkihärmettä nousee betonin pintaan erityisesti silloin, kun betoni nopeasti kastuu voimakkaasti ja kuivuu esimerkiksi tuulessa. Ajan myötä kalkkihärmettä ei enää betonin pinnalle nouse. Kalkkihärmettä voi yrittää pestä pois. Aluksi kannattaa kokeilla pelkästään vedellä ja karkealla harjalla hankaamista. Painepesurilla pesu on myös mahdollista, riippuen betonin sijainnista (haittaako roiskevedet?). Pesuaineena voidaan käyttää tiili- ja betonipesuaineita tai laimennettua suolahappoliuosta (1 osa suolahappoa ja 5 osaa vettä). Pesuaineita käytettäessä, on aina toimittava valmistajan ohjeiden mukaan ja huomioitava riittävä suojaus. Suolahappoliuosta käytettäessä, on suojauduttava kumihanskoilla ja suojattava silmät. Suolahappoliuos on huuhdeltava huolellisesti betonin pinnalta, koska suolahappo ei tee hyvää betonin pinnalle. Kuvat a ja b Kuvat ylin (a): Messuosastolla oleva JUHA-aita ja portin/aidanpylväät toteutettu ruskealla HB-JUHA-harkolla (100 mm) latomalla. Kuva alin (b): JUHA-aita on toteutettu valkoisesta HB-JUHA harkoista (100 mm) muuraamalla ja kansiratkaisuna on HB-Isovallikansi. 15

16 Kuva 13. JUHA/BEHA-200 aita ladottuna 1

17 Kuva 14. JUHA/BEHA-200 aita muurattuna. 17

18

19

20 HB-BETONIHARKOT HB-JUHA -julkisivuharkot ja HB-BEHA betoniharkot Harkkojen mitat ja painot JUHA 100 JUHA 100 kulma JUHA 200 JUHA 200 kulma korkeus pituus leveys paino mm mm mm kg/kpl , , , ,0 Värivalikoima: JUHA 200 harmaa, keltainen, punainen ja ruskea JUHA 100 harmaa, keltainen, punainen, ruskea, valkoinen, rose ja grey BEHA 100 BEHA 100 kulma BEHA 5 BEHA 5 kulma BEHA 200 BEHA 200 kulma , 9,0 13,5 11,3 17,0 17,0 Kirjapaino Kari Ky / 1009 / 2000 HB-BETONITEOLLISUUS OY Laastitie1 I Jyväskylä I Puh. (014) , Fax (014)

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

FABBRICADELLAPIETRA (versio 04082006)

FABBRICADELLAPIETRA (versio 04082006) . m FABBRICADELLAPIETRA (versio 04082006) Sisustuskivien asennusohje Ohje tulee ehdottomasti lukea ennen Sisustuskivien asennusta jotta saavutetaan toivottu esteettinen lopputulos. TUOTEKUVAUS Sisustuskivi

Lisätiedot

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 JOHDANTO Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950 luvulla. Lattiat,

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset FESCOTERM ERISTERAPPAUS Ulkopuolinen lisäeristäminen ja pinnoittaminen on julkisivun korjausmenetelmistä eräs parhaista, koska

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN LAADITTU

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön SISUSTUSkuvasto 2010 www.agrimarket.fi Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin 6 14 44 Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön Rautakauppa Asiakasomistajan

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

Hirsitalon rungon korjaus

Hirsitalon rungon korjaus Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsitalon rungon korjaus Sisältö Yleistä... 2 Sanastoa... 2 Hirsi rakennusmateriaalina... 4 Kuntoarvio... 5 Perustuksista johtuvat vauriot... 6 Laho- ja hyönteisvauriot...

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot