TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014"

Transkriptio

1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN HAKEMUKSET JA MYÖNNÖT TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN HAKIJAT JA SAAJAT APURAHOJEN HAKIJAT JA SAAJAT 2014: ALUE, KIELIRYHMÄ APURAHOJEN HAKIJAT JA SAAJAT: IKÄ, SUKUPUOLI OIKAISUVAATIMUKSET MUUTOKSET AIKASARJOJA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUESTA JA HAKIJOISTA Taike/Kehittämisen vastuualue/lokakuu 2015 Tiedustelut: 1

2 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2014 Kohdeapurahat ja kansainvälisen toiminnan tuki laskenut taiteilija-apurahat ja toiminta-avustukset kasvaneet Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen toiminnan tuesta sekä kehittämis- ja hanketoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat. Nämä kaksi toimintoa muodostavat taiteen edistämisen 1. Vuonna 2014 Taike edisti taiteellista toimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 32,4 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,3 prosenttia eli noin euroa. Kehittämis- ja hanketoimintaan käytettiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Summa on samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Kokonaisuudessaan taiteen edistämiseen käytettiin 35,2 miljoonaa euroa vuonna Kasvua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttia. Taiteen edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat ja kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat eli ns. kirjastoapurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan veikkausvoittovaroista. Yli 60 prosenttia taiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta on veikkausvoittovaroja. Useiden Taiken tukimuotojen kohdalla määrärahat olivat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Laskua oli muun muassa eri taiteenalojen kohdeapurahoissa ja erityisavustuksissa sekä kansainväliseen toimintaan kohdennetuissa apurahoissa ja avustuksissa. Nousua puolestaan oli taiteilija-apurahoissa, mikä johtui sekä normaaleista indeksikorotuksista että taiteilijaprofessorien palkkasummien siirtymisestä taiteilija-apurahoihin 2. Niin ikään eri taiteenalojen toimintaavustuksiin kohdistettu määräraha nousi kokonaisuudessaan vaikka taiteenaloittain olikin vaihtelua. Nousua taiteen tukemisen määrärahoihin toi myös uusi tukimuoto Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -avustus, johon kohdennettiin kaikkiaan euroa. 1 Laki Taiteen edistämiskeskuksesta: Taiteen edistämistä varten on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. (2012/657). 2 Vuonna 2010 taiteilijaprofessorien virat lakkautettiin ja määräraha siirrettiin taiteilija-apurahoihin (ns. taiteilijaprofessoriapurahat). Siirto tapahtuu porrastetusti vuoteen 2015 mennessä. 2

3 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 Tuki taiteelliseen toimintaan VALTAKUNNALLISET TUKIMUODOT 2014 MUUTOS % Työskentelyapurahat ja palkinnot 15,3 milj. 0 % Apurahat kirjailijoille ja kääntäjille % Kuvittajien kirjastoapurahat % Näyttöapurahat % Säveltaiteen kirjastoapurahat % Taiteilija-apurahat % Taiteilijaprofessorien palkat * Valtionpalkinnot % Kohdeapurahat 3,2 milj. -4% Eri taiteenalojen kohdeapurahat % Apurahat kansainväliseen toimintaan % Matka-apurahat sekä residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta % Monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin % Taideneuvoston hanke ( Se on taidetta ) ** Avustukset yhteisöille 10,1 milj. 2 % Eri taiteenalojen erityisavustukset % Eri taiteenalojen toiminta-avustukset % Avustukset kansainväliseen toimintaan % Residenssiavustuksiin % Avustukset "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" - hankkeille Uusi VALTAKUNNALLISET TUKIMUODOT YHTEENSÄ 28,6 milj. 0 % ALUEELLISET TUKIMUODOT Työskentelyapurahat % Kohdeapurahat % Avustukset yhteisöille % Palkinnot % ALUEELLISET TUKIMUODOT YHTEENSÄ 3,8 milj. 2 % TUKI TAITEELLISEEN TOIMINTAAN YHTEENSÄ 32,4 milj. 0,3 % * Suurin osa taiteilijaprofessoreiden palkkasummasta on siirtynyt ns. taiteilijaprofessoriapurahoihin (sis. riville taiteilijaapurahat ). **Vuonna 2013 taideneuvoston hanke oli ryhmitelty taulukossa yhteisöjen tukeen ( ). 3 Josta tietokirjailijoille 10 %. 4 Kaikkien taiteenalojen taiteilija-apurahat. Sisältää myös aiempina vuosina myönnetyt monivuotiset taiteilija-apurahat. 5 Sisältää näyttämötaiteen kantaesitystuen ja valokuvan laatutuen. 6 Sisältää elokuvan laatutuen. 7 Sisältää lastenkulttuurin kohdeapurahat ja matka-apurahat. 8 Sisältää lastenkulttuurin valtionavustukset sekä avustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan. 3

4 Kehittämis- ja hanketoimintaan 2014 Muutos % PROJEKTIT JA LÄÄNINTAITEILIJATYÖ 2,6 milj. 1 %* Projektit % Läänintaiteilijoiden palkat % Ulkomaan taiteilija-asunnot % TIEDONTUOTANTO JA -VÄLITYS % Tiedontuotanto % Tiedonvälitys % Jakamaton ** KEHITTÄMIS- JA HANKETOIMINTA YHTEENSÄ 2,8 milj. 3 % TAITEEN EDISTÄMISEEN YHTEENSÄ 35,2 milj. 0,5 % * Vuonna 2013 laskelmissa olivat mukana läänintaiteilijoiden ns. käyttövarat, jotka nyt sisältyvät palkka- ja projektisummiin. ** Uusi määräraha. Taiteen edistämiskeskuksen hallintomäärärahat 5,0 milj. 2 % TAITEEN EDISTÄMISEEN YHTEENSÄ ,2 milj. Taiteelliseen toimintaan 32,4 milj. Kehittämis- ja hanketoimintaan 2,8 milj. Taiteilijoille ja työryhmille (= suora taiteilijatuki) 21,3 milj. Yhteisöille 11,1 milj. Läänintaiteilijat ja projektit 2,6 milj. Asiantuntijapalvelut 0,2 milj. Hakemuksesta myönnettävä tuki taiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille 32,0 milj. Ilman hakemusta (palkinnot, taiteilijaprofessorien palkat) 0,4 milj. 4

5 Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteen edistämiseen on 0,06 prosenttia valtion menoista ja vajaat kahdeksan prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvion menoluokasta taide ja kulttuuri. TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUEN JA TAITEEN EDISTÄMISEN OSUUS VUONNA 2014 (%) Taiteelliseen toimintaan ( 32,4 milj.) Taiteen edistämiseen yhteensä ( 35,2 milj.) Valtion menoista ( 54,8 mrd.) 0,06 % 0,06 % Budjettimomentti Taide ja kulttuuri ( 456,1 milj.) Lähde: 7,1 % 7,7 % TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KAUTTA JAETTAVAT VEIKKAUSVOITTOVARAT Muutos Elokuvakulttuurin edistämiseen % Kirjallisuuden edistämiseen % Kuvataiteen edistämiseen % Näyttämötaiteen edistämiseen % Arkkitehtuurin edistämiseen % Musiikin edistämiseen % Muotoilun edistämiseen % Tanssitaiteen edistämiseen % Valokuvataiteen edistämiseen % Sirkustaiteen edistämiseen % Sarjakuvataiteen edistämiseen % Kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden kirjastoapurahat % Musiikin kirjastoapurahat % Kuvataiteen apurahoihin % Taiteilijoiden valtionpalkintoihin % Valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin jne % Lastenkulttuurin edistämiseen % Kansainvälisen toiminnan edistämiseen % Monitaiteelliseen sekä taiteiden raja-alueella olevaan toimintaan % % Monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin % Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan % Yhteensä ,1 % Taiteen edistämiskeskuksen tuki jakautuu valtakunnalliseen (aik. valtion taidetoimikunnat) ja alueelliseen (aik. alueelliset taidetoimikunnat). Valtakunnallisina tukimuotoina jaettiin 5

6 vuonna 2014 kaikkiaan 28,6 miljoonaa euroa eli käytännössä lähes sama summa kuin edellisenä vuonna. Valtakunnallisesta tuesta suurimmat osuudet menivät aiempien vuosien tapaan kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja näyttämötaiteelle. Alueellisina tukimuotoina myönnettiin 3,8 miljoonaa euroa, mikä on niin ikään suuruudeltaan edellisvuoden tasoa. Tästä summasta suurimmat osuudet menivät kuvataiteelle ja säveltaiteelle. Kaiken kaikkiaan neljä suurinta taiteenalaa, kirjallisuus, kuvataide, näyttämötaide ja säveltaide saivat 66 prosenttia Taiteen edistämiskeskuksen tuesta. Omana taiteenalanaan tuli tuettavien joukkoon vuonna 2014 kuvitustaide, jolle myönnettiin aiemmin apurahoja ja avustuksia muotoilun ja kirjallisuuden tukimuodoista sekä kuvittajien kirjastoapurahoista. Kuvataiteen ja sarjakuvan tuki kasvanut Eri taiteenalojen osuus Taiken kokonaistuesta on pysynyt pääpiirteissään ennallaan. Tuen ykkönen, kuvataide, on kuitenkin kasvattanut osuuttaan edellisvuodesta erityisesti valtakunnallisen tuen kohdalla. Kaikkiaan kuvataiteen Taiken kautta saama tuki on kasvanut edellisvuodesta lähes 8 prosenttia ja se muodosti vuonna 2014 Taiken koko tuesta viidenneksen. Merkittävin tekijä tuen kasvussa on vuoden 2014 uusi Prosenttitaide tukimuoto ( euroa) 9. Suurin suhteellinen kasvu tapahtui sarjakuvan tuessa, joka yli kaksinkertaistui vuosien 2013 ja 2014 välillä. Sen sijaan muun muassa muotoilun, arkkitehtuurin ja valokuvataiteen tuki laski lievästi edellisvuoteen verrattuna. 9 Kyseisen tukimuodon hankkeet edustavat mahdollisesti monia visuaalisia aloja, mutta tietokantaan näitä ei ole eritelty taiteenaloittain. Tässä vaiheessa tuki on sijoitettu kuvataiteeseen, sillä tuki maksetaan kuvataiteen edistämiseen tarkoitetusta määrärahasta. Jatkossa on syytä luokitella muiden tukimuotojen tapaan ne taiteenalat, joihin tuki kohdistuu. 6

7 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN APURAHAT*, AVUSTUKSET JA PALKINNOT TAITEENALOITTAIN (%) VUONNA 2014 Taiteenala Valtakunnalliset % Alueelliset % Yhteensä % Kuvataide 19,7 27,0 20,5 Kirjallisuus 18,3 12,4 17,6 Näyttämötaide 15,1 12,8 14,9 Säveltaide/musiikki 13,0 14,4 13,2 Tanssitaide 7,3 5,4 7,1 Elokuvataide 6,9 3,5 6,5 Valokuvataide 4,5 3,8 4,4 Taideteollisuus/muotoilu 4,1 4,6 4,1 Sirkustaide 2,7 2,0 2,6 Monitaide** 2,5 9,8 3,4 Rakennustaide/arkkitehtuuri 2,3 0,3 2,0 Mediataide 1,8 2,3 1,8 Sarjakuva 0,9 1,5 0,9 Arvostelijat 0,5 0,4 0,5 Kuvitustaide*** 0,4-0,4 Yhteensä Yhteensä 28,6 milj. 3,8 milj. 32,4 milj. *Sisältää maksussa oleva taiteilija-apurahat sekä taiteilijaprofessorien palkat ( ). Vuonna 2010 taiteilijaprofessorien virat muutettiin taiteilija-apurahoiksi. Muutos toteutetaan vähitellen sitä mukaa kuin määräaikaiset virkasuhteet päättyvät (2015). **Sisältää monitaiteelliset ja taiteenaloittain luokittelemattomat. ***Alueellisissa tukimuodoissa kuvitusta ei ole kaikissa tapauksissa ryhmitelty omaksi tukimuodokseen vaan alojen tuki sisältyy esimerkiksi monitaiteeseen tai yhteiseen sarjakuva- ja kuvitustaide -ryhmään. TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN APURAHAT*, AVUSTUKSET JA PALKINNOT TAITEENALOITTAIN ( ) VUONNA 2014 Taiteenala Yhteensä Muutos % (2013) Kuvataide % Kirjallisuus % Näyttämötaide % Säveltaide/musiikki % Tanssitaide % Elokuvataide % Valokuvataide % Taideteollisuus/muotoilu % Monitaide** % Sirkustaide % Rakennustaide/arkkitehtuuri % Mediataide % Sarjakuva % Arvostelijat % Kuvitustaide*** Yhteensä 32,4 milj. 0,3 % *Sisältää maksussa oleva taiteilija-apurahat sekä taiteilijaprofessorien palkat ( ). Vuonna 2010 taiteilijaprofessorien virat muutettiin taiteilija-apurahoiksi. Muutos toteutetaan vähitellen sitä mukaa kuin määräaikaiset virkasuhteet päättyvät (2015). **Sisältää monitaiteelliset ja taiteenaloittain luokittelemattomat. ***Kuvitustaide otettiin käyttöön omana hakemusluokkanaan vuonna Kirjallisuuden tuesta lähes 100 % vertaisarvioitua näyttämötaiteen tuesta alle puolet 7

8 Taike-uudistuksen myötä taiteellisen toiminnan tukea koskeva päätösvalta jaettiin taidetoimikuntien ja viraston (johtajan) kesken. Valtakunnallisesta tuesta 66 prosenttia ja alueellisesta 77 prosenttia oli vuonna 2014 taidetoimikuntien päättämää eli vertaisarvioitua. Taiteenalakohtaiset erot olivat kuitenkin suuret. Esimerkiksi kirjallisuuden tuesta lähes kaikki (96 %) on toimikuntien (ml. alueelliset taidetoimikunnat ja kirjastoapurahalautakunta) päättämää kun taas esimerkiksi näyttämötaiteessa toimikunnat päättävät noin kolmasosasta Taiken kautta myönnettävästä tuesta. Sellaisilla taiteenaloilla, joissa on myönnettävänä paljon toiminta-avustuksia, on tuen painopiste euromääräisesti siirtynyt viraston päätettäväksi. VERTAISARVIOINNIN* OSUUS TAIKEN APURAHOISTA JA AVUSTUKSISTA TAI- TEENALOITTAIN VUONNA 2014 Taiteenala Valtakunnalliset % Alueelliset % Yhteensä % Arvostelijat/taidejournalismi 96 % 81 % 95 % Elokuvataide 56 % 76 % 58 % Kirjallisuus 97 % 81 % 96 % Kuvataide 73 % 87 % 76 % Kuvitustaide 96 % - 96 % Mediataide 90 % 96 % 91 % Monitaide** 79 % 47 % 68 % Muotoilu 86 % 91 % 87 % Näyttämötaide 31 % 67 % 34 % Rakennustaide/arkkitehtuuri 79 % 65 % 78 % Sarjakuva 92 % 81 % 90 % Sirkustaide 28 % 73 % 32 % Säveltaide/musiikki 59 % 72 % 61 % Tanssitaide 43 % 79 % 46 % Valokuvataide 70 % 89 % 71 % Yhteensä 66 % 77 % 67 % * Vertaisarvioinnin osuus = taidetoimikuntien ja lautakuntien päättämä osuus taiteenalan kokonaistuesta. ** Sisältää monitaiteelliset ja taiteenaloittain luokittelemattomat. 8

9 VERTAISARVIOINNIN OSUUS TAIKEN APURAHOISTA JA AVUSTUKSISTA TAI- TEENALOITTAIN VUONNA 2014 Kuvitustaide Kirjallisuus Arvostelijat/taidejournalismi Mediataide Sarjakuva Muotoilu Rakennustaide/arkkitehtuuri Kuvataide Valokuvataide Monitaide** Säveltaide/musiikki Elokuvataide Tanssitaide Näyttämötaide Sirkustaide 34% 32% 46% 61% 58% 78% 76% 71% 68% 96% 96% 95% 91% 90% 87% 0% 25% 50% 75% 100% 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT 2014 Taiteen edistämiskeskuksen toimialueilla toteutettiin vuonna 2014 kaikkiaan 77 Taiken tulostavoitteisiin liittyvää projektia (ks. Taiteen edistämiskeskuksen projekteihin käytettiin taiteen edistämisen määrärahaa runsaat euroa. Vajaa kymmenesosa (9 %) tästä käytettiin Taiken ulkomaan taiteilijaasuntoihin. Pohjois-Pohjanmaa ja Satakunta käyttivät suurimmat osuudet projekteihin kohdennetusta määrärahasta. Eniten määrärahaa kohdentui kuvataiteeseen (21 %) ja taiteenalojen välisiin ja yhteisiin hankkeisiin (muu/monitaide, 23 %). Painopistealueittain tarkasteltuna eniten projekteja toteutettiin taiteilijoiden työskentelyedellytysten sekä saatavuuden ja saavutettavuuden painopistealueilla. 9

10 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT* ( ) ALUEITTAIN VUONNA 2014 Alue % Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Lappi Pohjois-Karjala Häme Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Uusimaa Yhteensä * Sisältää Taiken ulkomaan taiteilija-asunnot. TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT TAITEENALOITTAIN* VUONNA 2014 Taiteenala % Muu/monitaide ** Kehitysyhteistyö Monikulttuurisuus Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Yleisötyö Kuvataide Säveltaide/musiikki Muotoilu/taideteollisuus Elokuva Näyttämötaide Mediataide Kirjallisuus Sirkustaide Sarjakuva Rakennustaide/arkkitehtuuri Valokuva Tanssitaide Yhteensä * Ilman ulkomaan taiteilija-asuntojen kuluja ( ). **Taiteenalojen väliset, tapahtumien tuottaminen jne. 10

11 3 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN 2014 Taiteen edistämiskeskus myönsi vuonna 2014 kansainväliseen toimintaan matka-apurahoja sekä tukea kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön ja residenssi- ja taiteilijavaihtoon. Lisäksi tuettiin kansainvälistä toimintaa muiden tukimuotojen (kohdeapurahat) kautta. Alueelliset toimipisteet ylläpitivät myös taiteilija-asuntoja ulkomailla. Niin ikään Taikella oli kansainvälisiä projekteja 10. Kaiken kaikkiaan Taike käytti vuonna 2014 kansainväliseen toimintaan yli miljoona euroa. TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN VUON- NA 2014 Apurahat ja avustukset kansainvälisen toiminnan edistämiseen Matka-apurahat Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta Muut tukimuodot * Taiken kansainväliset projektit** Taiken ulkomaan taiteilija-asunnot Yhteensä * Eri taiteenalojen kohdeapurahat ja yhteisöavustukset. ** Josta EU-rahoituksella Yli kolmasosa kansainväliseen toimintaan kohdistetuista apurahoista ja avustuksista (yhteensä lähes euroa) suuntautui kuvataiteelle (35 %). 10 Esimerkiksi Lapin toimipisteen Arkhangelsk & Berlin Connections (ks. Näiden lisäksi kulttuurivaihtoon (ei ulkomailla tapahtuvaa toimintaa) käytettiin euroa. 11

12 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TUKI*(, %) TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 Taiteenala % Kuvataide Muu/monitaide Taideteollisuus/muotoilu Säveltaide/musiikki Rakennustaide/arkkitehtuuri Tanssitaide Mediataide Näyttämötaide Valokuvataide Sirkustaide Elokuvataide Kirjallisuus Sarjakuva Arvostelijat/taidejournalismi Kuvitustaide Yhteensä * Vain valtakunnalliset apurahat ja avustukset. Ilman taiteilija-asuntoja ja kansainvälisiä projekteja. 4 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN HAKEMUKSET JA MYÖNNÖT 2014 Vuonna Taiteen edistämiskeskukselle osoitettiin apuraha- ja avustushakemusta. Valtakunnallisiin tukimuotoihin osoitettuja hakemuksia oli ja alueellisiin tukimuotoihin Kaikkiaan apurahoja ja avustuksia myönnettiin runsaat eli vajaa kolmannes (30 %) hakemuksista sai myönteisen vastauksen. Valtakunnallisissa tukimuodoissa eniten kysyntää kohdistui taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuihin apurahoihin eli taiteilija-apurahoihin, kirjastoapurahoihin ja näyttöapurahoihin. Noin puolet hakemuksista oli osoitettu edellä mainittuihin. Alueellisissa tukimuodoissa hakemukset ja myönnöt painottuvat eri tavoin. Suurin osuus hakemuksista (38 %) kohdistuu työskentelyapurahoihin, mutta myönnöistä suurin osuus (40 %) kohdistuu yhteisöjen tukiin. Hakijoiden määrä on hakemusten määrää pienempi, sillä sama hakija on voinut jättää useamman hakemuksen eri tukimuotoihin tai eri taiteenaloille. Kaikkiaan yli hakijaa jätti useamman kuin yhden hakemuksen vuoden 2014 aikana. Suurin yksittäisen hakijan hakemusmäärä oli 12 hakemusta. 11 Hakemukset ja myönnöt, jotka ovat kohdistuneet vuoden 2014 määrärahaan. 12

13 Myös tuen saajien määrä on pienempi kuin myöntöjen määrä, sillä sama hakija on voinut saada useamman apurahan/avustuksen (esim. useita matka-apurahoja, kirjastoapurahaa ja kantaesitystukea jne.). Useamman kuin yhden apurahan/avustuksen sai vuonna 2014 kaikkiaan runsaat 500 hakijaa. VALTAKUNNALLISTEN TUKIMUOTOJEN HAKEMUKSET, HAKIJAT JA APURAHAT VUONNA 2014 Tukimuoto Hakemuksia (%) Hakijoita (%) Myöntöjä (%) Apurahan saajia (%) Työskentelyapurahat (49) (59) (45) (51) Vuosiapurahat Kohdeapurahat (39) (46) (38) (42) Erityis- ja toiminta-avustukset yhteisöille (12) 882 (14) 513 (17) 480 (19) Yhteensä (100) (*) (100) (*) * Prosenttien summa ei ole 100, sillä hakijat ovat voineet hakea ja saada useasta eri tukimuotoryhmästä. Yhteislukumäärästä on poistettu päällekkäisyydet ALUEELLISTEN TUKIMUOTOJEN HAKEMUKSET, HAKIJAT JA APURAHAT VUON- NA 2014 Tukimuoto Hakemuksia (%) Hakijoita (%) Myöntöjä (%) Apurahan saajia (%) Työskentelyapurahat (38) (45) 290 (25) 289 (26) Kohdeapurahat (39) (44) 407 (35) 404 (36) Valtionavustukset yhteisöille (23) 873 (24) 456 (40) 421 (38) Yhteensä (100) (*) (100) (*) * Prosenttien summa ei ole 100, sillä hakijat ovat voineet hakea ja saada useasta eri tukimuodosta. Yhteissummasta on poistettu päällekkäisyydet. 13

14 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN HAKEMUKSET, HAKIJAT JA APURAHAT VUONNA 2014 Tukimuoto Hakemuksia (%) Hakijoita (%) Myöntöjä (%) Apurahan saajia (%) Työskentelyapurahat (45) (55) (40) (45) Kohdeapurahat (39) (46) (37) (39) Valtionavustukset yhteisöille (16) (18) 969 (23) 781 (23) Yhteensä (100) (*) (100) (*) * Prosenttien summa ei ole 100, sillä hakijat ovat voineet hakea ja saada useasta eri tukimuotoryhmästä. Yhteislukumäärästä on poistettu päällekkäisyydet. 5 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN APURAHOJEN JA AVUSTUS- TEN HAKIJAT JA SAAJAT Taiteen edistämiskeskuksen valtakunnallista apurahaa tai avustusta haki kaikkiaan hakijaa, joista yksityishenkilöitä oli 77 prosenttia, työryhmiä 9 prosenttia ja yhteisöjä 14 prosenttia. Suurimmat ryhmät olivat kuvataiteen (25 %) ja kirjallisuuden (23 %) hakijat, jotka muodostivat lähes puolet koko hakijakunnasta. Vähiten hakijoita (1 %) oli rakennustaiteessa ja arvostelijoissa (taidejournalismi). Valtakunnallisten avustusten hakijoiden määrä oli kasvanut runsaalla 100 hakijalla (2 %). VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN HAKIJAT (%, N = 6 238) TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kuvataide kirjallisuus säveltaide näyttämötaide monitaide muotoilu tanssitaide elokuva valokuvataide mediataide sarjakuva kuvitus sirkustaide rakennustaide arvostelijat/taidejournalismi 6,4 5,3 5,3 5,2 4,5 2,8 2,4 2,0 1,8 1,3 0,8 Prosenttien summa ei ole 100, sillä hakijat voivat hakea usealta taiteenalalta. 8,9 14,0 25,0 23,2 Vain ko taiteenalalta hakeneet Usealta taiteenalalta hakeneet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 12 Tiedot koskevat kaikkien tukimuotojen hakemuksia, jotka kohdistuvat vuoden 2014 määrärahaan (tukea haettu joko 2013 tai 2014). 14

15 Alueellista apurahaa ja avustusta haki kaikkiaan hakijaa, joista 63 prosenttia oli yksityishenkilöitä, 13 prosenttia työryhmiä ja 24 prosenttia yhteisöjä. Eniten hakijoita oli Uudenmaan alueella (30 % kaikista alueiden hakijoista). Seuraavaksi suurimmat hakijamäärät olivat Varsinais-Suomessa (11 %) ja Pirkanmaalla (9 %). Alueellisten apurahojen ja avustusten hakijoiden suurimmat ryhmät olivat kuvataiteen (28 %) ja säveltaiteen (16 %) aloilta. Alueellisten tukimuotojen hakijoiden määrä oli edellisvuoteen verrattuna laskenut runsaalla 300 hakijalla (- 9 %). Laskua oli muun muassa valokuvataiteen, rakennustaiteen/arkkitehtuurin sekä muotoilun hakijoiden määrässä. ALUEELLISTEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN HAKIJAT (%, N = 3 605) TAI- TEENALOITTAIN VUONNA 2014 Kuvataide Musiikki Näyttämötaide Monitaide Kirjallisuus Tanssitaide Muotoilu Valokuvataide Elokuvataide Mediataide Sarjakuva Kuvitustaide Sirkustaide Arvostelijat/taidejournalismi Rakennustaide/arkkitehtuuri 5,8 4,6 4,5 4,2 2,9 1,9 1,9 1,4 0,4 0,3 10,0 9,8 12,8 28,3 16,9 Vain ko taiteenalalta hakeneet Usealta taiteenalalta hakeneet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% * Sisältää taiteenaloittain luokittelemattomat sekä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävä toiminta. Prosenttien summa ei ole 100, sillä hakijat voivat hakea usealta taiteenalalta. Taiteen edistämiskeskuksen avustusta tai apurahaa haki vuonna 2014 kaikkiaan runsaat hakijaa, joista kuvataiteen (24 %) ja kirjallisuuden (20 %) hakijat muodostivat suurimmat ryhmät. Yksityishenkilöitä oli hakijoista 78 prosenttia, työryhmiä 4 prosenttia ja yhteisöjä 18 prosenttia 13. Yhteisöhakijoiden osuus oli muita suurempi sirkustaiteen (32 %), säveltaiteen (31 %) ja näyttämön (31 %) hakijoiden joukossa. Taiken hakijoiden määrä oli edellisvuodesta laskenut vajaalla 200 hakijalla (- 2 %). Laskua oli muun muassa muotoilun ja kirjallisuuden hakijoiden määrässä. 13 Osa hakijoista on hakenut apurahaa sekä yksityishenkilönä että työryhmässä. Tällaiset hakijat on laskettu tässä yksityishenkilöihin. 15

16 Yli (39 %) hakijaa jätti useamman kuin yhden hakemuksen. Sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien tukea haki yhteensä hakijaa (22 %). Suurimmat osuudet sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien apurahoja hakeneista olivat Etelä- Karjalassa ja Kainuussa (33 % hakijoista). TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KAIKKI APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN HAKI- JAT (%, N = 8 091) TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kuvataide kirjallisuus säveltaide/musiikki näyttämötaide monitaide/muu tanssitaide taideteollisuus/muotoilu elokuva valokuvataide mediataide sarjakuva sirkustaide kuvitustaide rakennustaide/arkkiteht arvostelijat/taidejournal 2,9 2,2 1,6 1,6 1,1 0,5 5,4 5,3 5,2 4,6 8,4 10,8 24,5 19,7 16,3 Vain ko taiteenalalta hakeneet Usealta taiteenalalta hakeneet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Valtakunnallisten apurahojen/avustusten saajia oli yhteensä eli 41 prosenttia hakijoista. Suurimmat saajaryhmät olivat aikaisempien vuosien tapaan kirjallisuus (35 %), kuvataide (17 %) ja säveltaide (13 %). Valtakunnallisten apurahojen saajien määrä oli edellisvuodesta pudonnut neljä prosenttia. Pudotusta oli muun muassa kirjallisuuden ja muotoilun apurahan saajien määrissä. Valtakunnallisten apurahojen/avustusten saajista useamman kuin yhden apurahan sai 13 prosenttia. Neljä prosenttia sai apurahan useammalta kuin yhdeltä taiteenalalta. 16

17 VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN SAAJAT (%, N = 2 577) TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kirjallisuus kuvataide säveltaide näyttämötaide elokuva taideteollisuus/muoto valokuvataide tanssitaide mediataide monitaide/muu sarjakuva sirkustaide rakennustaide kuvitus arvostelijat 5,0 4,3 3,8 3,5 3,0 2,7 2,0 1,7 1,7 1,7 0,6 8,0 12,8 17,4 35,4 Vain ko taiteenalalta saaneet Usealta taiteenalalta saaneet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alueellisia apurahoja/avustuksia sai kaikkiaan henkilöä, työryhmää tai yhteisöä. Apurahan tai avustuksen saajista 24 prosenttia edusti kuvataidetta, 16 prosenttia musiikkia/säveltaidetta ja 15 prosenttia näyttämötaidetta. Apurahojen ja avustusten saajien määrä laski edellisvuodesta kuusi prosenttia. Eniten laskua oli monitaiteen, säveltaiteen ja tanssitaiteen tuen saajien määrässä. Alueellisten apurahojen/avustusten saajista neljä prosenttia sai useamman kuin yhden apurahan. 17

18 ALUEELLISTEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN SAAJAT (%, N = 1 107) TAI- TEENALOITTAIN VUONNA 2014 kuvataide 23,7 säveltaide 16,2 näyttämötaide 14,9 monitaide/muu 10,7 kirjallisuus 10,3 tanssitaide 5,4 elokuva 4,5 taideteollisuus/muoto 4,3 valokuvataide mediataide sirkustaide sarjakuva ja kuvitus 2,1 2,0 1,6 4,0 Vain ko taiteenalalta saaneet Usealta taiteenalalta saaneet rakennustaide 0,5 arvostelijat 0,5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kaiken kaikkiaan Taiteen edistämiskeskuksen apurahoja ja avustuksia sai yhteensä hakijaa, joista lähes kolmannes (29 %) edusti kirjallisuutta. Useamman kuin yhden apurahan sai kaikkiaan 16 prosenttia apurahan/avustuksen saajista. Taiken apurahojen ja avustusten saajien määrä laski vuoteen 2013 verrattuna kolmella prosentilla. Eniten laskua oli kirjallisuuden, muotoilun ja musiikin apurahan saajien määrissä. Yksityishenkilöiden saamat apurahasummat vaihtelivat noin 200 eurosta lähes euroon. Saatujen apurahojen mediaani oli euroa (valtakunnalliset 3 000, alueelliset ). Kaikkiaan runsaat 200 hakijaa (7 % tukea saaneista) sai apurahan/avustuksen sekä valtakunnallisista että alueellisista tukimuodoista. 18

19 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KAIKKI APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN SAA- JAT (%, N = 3 428) TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kirjallisuus kuvataide säveltaide näyttämötaide monitaide/muu* elokuva taideteollisuus/muoto tanssitaide valokuvataide mediataide sirkustaide sarjakuva rakennustaide kuvitustaide arvostelijat 5,3 4,8 4,3 4,1 3,8 2,9 1,8 1,8 1,3 1,3 0,5 10,3 14,3 18,9 Vain ko taiteenalalta saaneet Usealta taiteenalalta saaneet 28,5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% * Sisältää taiteenaloittain luokittelemattomat ja monitaiteelliset. Valtakunnallisissa tukimuodoissa taiteenalojen välinen vaihtelu apurahan/avustuksen hakijoiden onnistumisessa on suurta. Kuvataiteen, monitaiteen ja tanssin hakijoista alle 30 prosenttia sai tukea kun kirjallisuuden hakijoista myönteisen päätöksen sai yli 60 prosenttia. Tanssin aiemmista vuosista alentunut onnistumisprosentti selittyy osin tanssitaidetoimikunnan päätöksellä myöntää suurempia apurahasummia. Kirjallisuuden korkea prosentti johtuu erillisestä kirjailijoiden ja kääntäjien tukimuodosta (kirjastoapurahat), joka on suuruudeltaan noin 2,7 miljoonaa euroa. VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN/AVUSTUSTEN SAAJIEN OSUUS (%) HAKI- JOISTA TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kaikki kirjallisuus rakennustaide mediataide sirkus elokuva säveltaide näyttämötaide* kuvitus valokuvataide sarjakuva muotoilu arvostelijat/taidejournalismi kuvataide tanssi monitaide 17% 29% 29% 27% 41% 45% 40% 40% 38% 37% 36% 35% 34% 34% 55% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 19

20 Valtion työskentelyapurahoja (taiteilija-apurahat) sai vain runsas kymmenesosa (14 %) niitä hakeneista. Kaikkein alhaisin saajien osuus oli kuvataiteessa, kuvitustaiteessa ja monitaiteessa (8-9 %). VALTION TAITEILIJA-APURAHAN SAAJIEN OSUUS (%) HAKIJOISTA TAITEEN- ALOITTAIN VUONNA 2014 kaikki rakennustaide arvostelijat sirkustaide näyttämötaide säveltaide kirjallisuus mediataide elokuvataide tanssitaide valokuvataide taideteollisuus/muotoilu sarjakuva kuvitustaide muu/monitaide kuvataide 9% 9% 8% 14% 17% 17% 15% 15% 14% 14% 12% 11% 22% 21% 27% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alueellisten apurahojen ja avustusten hakijoista 31 prosenttia sai myönteisen apurahapäätöksen. Alhaisimmat osuudet olivat mediataiteen ja kuvataiteen hakijoiden kohdalla, joista noin neljännes sai apurahan. Parhaiten onnistuivat sirkustaiteen hakijat, joista yli 40 prosenttia sai apurahan Sirkustaiteen hakijoiden määrä on pieni (51 hakijaa). 20

21 ALUEELLISTEN APURAHOJEN/AVUSTUSTEN SAAJIEN OSUUS (%) HAKIJOISTA TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kaikki sirkustaide rakennustaide näyttämötaide arvostelijat elokuva monitaide/muu kirjallisuus säveltaide taideteollisuus/muotoilu tanssitaide valokuvataide sarjakuva ja kuvitus kuvataide mediataide 22% 31% 36% 33% 33% 33% 32% 29% 29% 29% 27% 26% 26% 43% 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Myös alueellisten työskentelyapurahojen saajien osuus oli alhaisempi kuin apurahoissa yleensä. Alueellisia työskentelyapurahoja hakeneista kaikkiaan 18 prosenttia sai apurahan. Niin ikään alueellisten työskentelyapurahojen osalta taiteenalojen välinen vaihtelu oli suurta. Alhaisin saajien osuus oli kuvataiteen (13 %) sekä sarjakuvan/kuvituksen (12 %) hakijoiden keskuudessa ja korkein taidejournalismissa (43 %). Viimeksi mainituilla aloilla hakijoiden määrä on ollut kymmenen tai vähemmän. 21

22 ALUEELLISTEN TYÖSKENTELYAPURAHOJEN SAAJIEN OSUUS (%) HAKIJOISTA TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kaikki 18% taidejournalismi 43% sirkustaide 29% valokuvataide 25% kirjallisuus 23% mediataide 21% näyttämötaide 20% musiikki 20% elokuvataide 19% monitaide 18% muotoilu 17% tanssitaide 15% kuvataide 13% sarjakuva- ja kuvitustaide 12% arkkitehtuuri* 0% * työskentelyapurahojen hakijoita vain kaksi. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kaikista Taiteen edistämiskeskuksen apurahojen/avustusten hakijoista 42 prosenttia sai tukea. Suurin myönteisen tukipäätöksen saaneiden osuus oli kirjallisuudessa (61 %). Alhaisin apurahan saajien osuus oli monitaiteen (26 %), arvostelijoiden (32 %) ja tanssitaiteen (32 %) hakijoiden joukossa. TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KAIKKIEN APURAHOJEN/AVUSTUSTEN SAA- JIEN OSUUS (%) HAKIJOISTA TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 kaikki kirjallisuus rakennustaide/arkkitehtuuri sirkustaide mediataide näyttämötaide elokuvataide musiikki/säveltaide kuvitustaide valokuvataide muotoilu sarjakuva kuvataide tanssitaide arvostelijat/taidejournalismi monitaide 26% 42% 47% 42% 40% 40% 37% 36% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 53% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 22

23 6 APURAHOJEN HAKIJAT JA SAAJAT 2014: ALUE, KIELIRYHMÄ Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus painottui aikaisempaa enemmän Valtakunnallisten apurahojen hakijoista ja saajista runsas puolet oli pääkaupunkiseudulta. Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus oli suurin rakennustaiteen, arvostelijoiden ja elokuvan hakijoiden joukossa, pienin kirjallisuudessa ja kuvataiteessa mutta niissäkin lähes puolet. Pääkaupunkiseudulla asuvien apurahan/avustuksen saajien osuus painottui hakijaosuutta enemmän kaikilla muilla aloilla paitsi elokuvassa. Erityisesti kuvataiteen, kuvituksen ja sarjakuvan apurahan saajat painottuvat pääkaupunkiseudulle, muilla aloilla erot hakijoiden ja saajien osuuksissa ovat melko pienet. PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ASUVIEN OSUUS (%) VALTAKUNNALLISTEN APURA- HOJEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (SISÄLTÄÄ YHTEISÖT) kaikki rakennustaide arvostelijat/taidejournalismi elokuva mediataide tanssi näyttämötaide muotoilu säveltaide 56 kuvitus monitaide valokuvataide sarjakuva sirkus kuvataide kirjallisuus % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pääkaupunkiseudulla hakijoista % pääkaupunkiseudulla saajista % 23

24 Myös alueellisten apurahojen ja avustusten hakijoista ja saajista enemmistö (yli 60 %) asui alueensa keskuskaupungissa. Erityisesti sirkustaiteen, tanssin ja mediataiteen hakijat olivat keskittyneet keskuksiin. Alueellisten apurahojen saajien osuus vastasi hieman valtakunnallisia paremmin heidän osuuttaan hakijoista. Poikkeuksena kirjallisuus ja sarjakuva/kuvitus, jotka näyttivät saajien osalta painottuvan keskuskaupunkeihin ja toisaalta säveltaide, jossa keskuskaupungeissa asuvien osuus saajista oli pienempi kuin heidän osuutensa hakijoista. ALUEEN KESKUSKAUPUNGEISSA* ASUVIEN OSUUS (%) ALUEELLISTEN TAIDE- TOIMIKUNTIEN APURAHAN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (SIS. YH- TEISÖT) kaikki sirkustaide mediataide tanssitaide sarjakuva ja kuvitus elokuva näyttämötaide rakennustaide taideteollisuus/muotoilu monitaide/muu kirjallisuus valokuvataide kuvataide säveltaide arvostelijat tapauksia alle 10 tapauksia alle % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hakijoita keskuskaupunki % Saajia keskuskaupunki % * Keskuskaupungit: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa. Kun tarkastellaan koko Taiken hakijakuntaa (alueelliset tukimuodot mukaan lukien) pääkaupunkiseudulla asuvien osuus luonnollisesti laskee siitä huolimatta että Uudenmaan alueellista tukea hakeneiden määrä on alueellisista hakijoista suurin ja hakijat painottuvat nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Myös muiden alueiden tukimuodoista voidaan hakea valtakunnallisesti, mikä onkin jossain määrin lisännyt pääkaupunkiseutulaisten hakijoiden määrää muilla alueilla. Pääkaupunkiseudulla asuvia, mutta muualta alueellista apurahaa/avustusta hakeneita oli kaikkiaan 91 hakijaa (3 % alueellisten hakijoista). 24

25 PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ASUVIEN OSUUS (%) KAIKISTA TAIKEN APURAHOJEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (SISÄLTÄÄ YHTEISÖT) kaikki rakennustaide/arkkit arvostelijat/taidejour elokuvataide mediataide kuvitustaide tanssitaide sirkustaide sarjakuva näyttämötaide valokuvataide musiikki/säveltaide muotoilu kirjallisuus monitaide kuvataide % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pääkaupunkiseutu hakijoista % pääkaupunkiseutu saajista % Puolet apurahojen ja avustusten hakijoista ja saajista on Uudeltamaalta Taiteen edistämiskeskuksen kaikista hakijoista noin puolet on Uudenmaan maakunnasta ja muiden maakuntien osuus jää alle kymmenen prosentin. 25

26 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN APURAHOJEN JA AVUSTUSTEN HAKIJAT JA SAAJAT MAAKUNNITTAIN VUONNA 2014 Hakijoita Saajia Uusimaa 49,5 % 50,8 % Pirkanmaa 8,1 % 9,0 % Varsinais-Suomi 8,3 % 7,2 % Pohjois-Pohjanmaa 3,9 % 3,7 % Keski-Suomi 3,6 % 4,1 % Pohjois-Savo 2,7 % 2,6 % Pohjois-Karjala 2,6 % 2,4 % Satakunta 2,5 % 2,5 % Lappi 2,5 % 2,6 % Päijät-Häme 2,4 % 1,9 % Ulkomaat 2,4 % 2,1 % Kanta-Häme 2,2 % 2,0 % Pohjanmaa 1,7 % 2,0 % Etelä-Savo 1,9 % 2,0 % Kymenlaakso 1,6 % 1,4 % Etelä-Karjala 1,3 % 1,3 % Etelä-Pohjanmaa 1,3 % 1,2 % Keski-Pohjanmaa 0,8 % 0,7 % Kainuu 0,5 % 0,4 % Ahvenanmaa 0,3 % 0,2 % 100,0 % 100,0 % N Ruotsinkielisten osuus täsmälleen sama kuin aiempina vuosina Ruotsinkielisten osuus sekä valtakunnallisten apurahojen hakijoista että saajista oli kuusi prosenttia kuten aiemminkin. Ruotsinkielisten osuus oli suurin kuvittajien, arvostelijoiden/taidejournalismin sekä näyttämötaiteen hakijoiden ja saajien joukossa. 26

27 RUOTSINKIELISTEN OSUUS (%) VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN JA AVUS- TUSTEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 (SISÄL- TÄÄ YHTEISÖT) kaikki kuvitus arvostelijat/taidejournalismi näyttämötaide valokuvataide kirjallisuus mediataide kuvataide säveltaide monitaide rakennustaide sirkus muotoilu elokuva tanssi sarjakuva 6 tapauksia alle 10 tapauksia alle ruotsinkielisiä hakijoista % ruotsinkielisiä saajista % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Vieraskielisten osuus pysynyt samana - monitaiteessa suurin % -osuus Vieraskielisiä 15 oli valtakunnallisten apurahojen/avustusten hakijoista neljä prosenttia ja saajista kolme prosenttia. Heidän osuutensa oli edellisvuosien tapaan suurin mediataiteessa ja valokuvataiteessa. 15 Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia. Saamenkielisiä hakijoita oli vuonna 2014 kaikkiaan viisi. 27

28 VIERASKIELISTEN OSUUS (%) VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN JA AVUS- TUSTEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA TAITEENALOITTAIN VUONNA 2014 (SISÄL- TÄÄ YHTEISÖT) kaikki 4 3 monitaide kuvitus 2 8 mediataide 9 13 säveltaide 6 5 tanssi 3 5 kuvataide 5 6 näyttämötaide 4 3 elokuva 5 4 muotoilu rakennustaide valokuvataide vieraskielisiä hakijoista % vieraskielisiä saajista % arvostelijat/taidejour - 2 kirjallisuus 2 1 sirkus - 2 sarjakuva - 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 7 APURAHOJEN HAKIJAT JA SAAJAT: IKÄ, SUKUPUOLI Valtakunnallisten apurahojen saajista vain 17 % alle 35-vuotiaita Taiteen edistämiskeskuksen kaikista apurahan hakijoista (yksityishenkilöt ilman työryhmien yhteyshenkilöitä, N = ) nuoria, alle 35-vuotiaita, oli neljännes. Osuudessa oli kuitenkin pientä vaihtelua valtakunnallisten ja alueellisten tukimuotojen sekä eri taiteenalojen välillä. Valtakunnallisten tukimuotojen hakijoista alle 35-vuotiaita oli 23 prosenttia ja alueellisten tukimuotojen hakijoista 28 prosenttia. Taiken hakijoista eniten alle 35-vuotiaita hakijoita oli sirkustaiteen (62 %) ja tanssitaiteen alalla (44 %). Vähiten nuoria hakijoita oli kirjallisuudessa (11 %). Alle 35-vuotiaiden osuus apurahan saajista oli viidennes, mutta alueellisten tukimuotojen osalta hieman korkeampi (25 %). Valtakunnallisten tukimuotojen kohdalla nuorten osuus apurahan saajista putosi ensimmäisen kerran alle 20 prosentin. 16 Kokonaisuudessaan yksityishenkilöiden määrä on 5 995, mutta kaikkien ikä ei ole tiedossa. 28

29 Valtakunnallisista apurahoista suurimmillaan nuorten apurahan saajien osuus oli sirkustaiteessa (62 %) ja sarjakuvassa (42 %) ja pienimmillään kirjallisuudessa (11 %) 17. Nuorten osuus apurahan saajista oli kaikilla aloilla joko heidän hakijaosuuttaan pienempi tai sama. Kaiken kaikkiaan valtakunnallisten apurahojen saajista alle viidennes (17 %) oli alle 35- vuotiaita. Taiteen edistämiskeskuksen apurahan hakijoiden keski-ikä vuonna 2014 oli 44 vuotta (alueellisten tukimuotojen 43 v.). Nuorimpia olivat sirkuksen (34 v.), tanssitaiteen ja sarjakuvan (38 v.) hakijat. Vanhimpia olivat kirjallisuuden (52 v.) hakijat. Apurahan saajien keski-ikä oli niin ikään 45 vuotta (valtakunnallisten tukimuotojen 47 v. ja alueellisten 42 v.). ALLE 35-VUOTIAIDEN OSUUS (%) VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN HAKI- JOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (YKSITYISHENKILÖT) kaikki sirkus sarjakuva tanssi mediataide kuvitus elokuva valokuvataide säveltaide monitaide kuvataide muotoilu näyttämötaide rakennustaide arvostelijat/taidejournalismi kirjallisuus tapauksia alle tapauksia alle alle 35-vuotiaita hakijoista % (N = 4807) alle 35-vuotiaita saajista % (N = 1988) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17 Arvostelijoiden/taidejournalismin apurahan saajissa ei ollut yhtään alle 35-vuotiasta. 29

30 ALLE 35-VUOTIAIDEN OSUUS (%) ALUEELLISTEN APURAHOJEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (YKSITYISHENKILÖT) kaikki sirkustaide tanssitaide säveltaide sarjakuva ja kuvitus elokuva rakennustaide tapauksia alle 10 mediataide tapauksia alle monitaide/muu tapauksia alle valokuvataide alle 35-vuotiaita hakijoista % (N = 2268) taideteollisuus/muot kuvataide alle 35-vuotiaita saajista % (N = 559) näyttämötaide arvostelijat tapauksia alle 10 kirjallisuus % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ALLE 35-VUOTIAIDEN OSUUS (%) KAIKISTA TAIKEN APURAHAN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (YKSITYISHENKILÖT) kaikki sirkustaide tanssitaide sarjakuva elokuvataide mediataide musiikki/säveltaide valokuvataide kuvitustaide monitaide muotoilu näyttämötaide rakennustaide/arkkitehtuuri kuvataide arvostelijat/taidejournalismi kirjallisuus tapauksia alle tapauksia alle tapauksia alle alle 35-vuotiaita hakijoista % (N = 6 283) alle 35-vuotiaita saajista % (N = 2 565) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 Säveltaide edelleen miesvaltaisin taiteenala Naisten osuus sekä Taiteen edistämiskeskuksen apurahan hakijoista että saajista oli runsaat puolet, mutta vaihteli taiteenaloittain ja jonkin verran myös alueellisten ja valtakunnallisten tukimuotojen välillä. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoiden joukossa naisten osuus oli suurempi (60 %) kuin valtion taidetoimikuntien (54 %). Suurimmillaan naisten osuus oli tanssissa, kuvitustaiteessa ja muotoilussa. Naisten osuus oli pienin säveltaiteessa, sarjakuvassa ja elokuvassa. Naisten osuus apurahan saajista oli useimmilla taiteenaloilla heidän hakijaosuuttaan vastaava tai erot olivat hyvin pieniä. Muun muassa taidejournalismin, näyttämötaiteen ja muotoilun aloilla naispuolisten apurahan saajien osuus oli hieman heidän hakijaosuuttaan suurempi ja musiikissa ja sarjakuvassa hakijaosuutta pienempi. NAISTEN OSUUS (%) VALTAKUNNALLISTEN APURAHOJEN HAKIJOISTA JA SAA- JISTA VUONNA 2014 (YKSITYISHENKILÖT) kaikki kuvitus tanssi muotoilu monitaide kuvataide näyttämötaide valokuvataide mediataide sirkus kirjallisuus elokuva rakennustaide arvostelijat/taidejourn sarjakuva säveltaide tapauksia alle naisia hakijoista % (N = 4 829) naisia saajista % (N = 1 990) 42 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 31

32 NAISTEN OSUUS (%) ALUEELLISTEN APURAHOJEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (YKSITYISHENKILÖT) kaikki tanssitaide taideteollisuus/muot monitaide/muu sirkustaide sarjakuva ja kuvitus kuvataide näyttämötaide kirjallisuus valokuvataide mediataide elokuva säveltaide rakennustaide arvostelijat tapauksia alle 10 tapauksia alle naisia hakijoista % (N =2 268) naisia saajista % (N = 559) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NAISTEN OSUUS (%) KAIKISTA TAIKEN APURAHOJEN HAKIJOISTA JA SAAJISTA VUONNA 2014 (YKSITYISHENKILÖT) kaikki tanssitaide kuvitustaide muotoilu monitaide kuvataide näyttämötaide sirkustaide valokuvataide mediataide rakennustaide/arkkitehtuuri kirjallisuus arvostelijat/taidejournalismi elokuvataide sarjakuva musiikki/säveltaide naisia hakijoista % (N = 6309) naisia saajista % (N = 2 565) 35 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

33 8 OIKAISUVAATIMUKSET Oikaisuvaatimusten määrä väheni Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen lain mukaan apuraha- ja avustuspäätöksiin voi vaatia oikaisua. Muutos ei koske erillisiä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoja (kirjastoapurahat) eikä kuvataiteilijoiden apurahoja (näyttöapuraha). Taiteen edistämiskeskukselle osoitettiin vuoden 2014 päätöksiin kaikkiaan 17 oikaisuvaatimusta. Oikaisuja on 6 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna. Määrä on 0,2 prosenttia Taikelle osoitettujen hakemusten määrästä. Suurin osa (13 kpl) oikaisuvaatimuksista oli yksityishenkilöiden tekemiä. Oikaisuvaatimuksia oli kahdeksalta eri taiteenalalta, pääasiassa yksittäisiä tapauksia. Kirjallisuuden alalta oikaisuvaatimuksia oli kaikkiaan neljä ja säveltaiteen/musiikin alalta viisi. Alueellisia tukimuotoja koskevia oikaisuvaatimuksia oli kolme, muut koskivat valtakunnallisia tukimuotoja. Eniten oikaisuvaatimuksia kohdistui matka-apurahoihin (5 kpl). Suurin osa oikaisuvaatimuksista (13) kohdistui tukimuotoon, jossa tukipäätöksen tekee virasto. Yhtä lukuun ottamatta kaikki oikaisuvaatimukset hylättiin. 33

34 9 MUUTOKSET Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteelliseen toimintaan ja kehittämis- ja hanketoimintaan (35,2 milj. ) kasvoi edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Tuen osuus valtion menoista oli edelleen 0,06 % ja valtion taidebudjetista 18 7,7 %. Osuus taidebudjetista oli aavistuksen korkeampi kuin edellisvuonna (7,4 % vuonna 2013). Apurahoina, avustuksina ja palkintoina taiteelliseen toimintaan myönnetty tuki oli vuonna 2014 kaikkiaan 32,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 0,3 prosenttia. Valtakunnallinen tuki 19 kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 0,1 prosenttia (n euroa). Nousua oli vain sarjakuvan ja sirkuksen sekä kuvataiteen tuessa. Viimeksi mainittu johtui uudesta tukimuodosta (Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen). Kaikkien muiden taiteenalojen tukisummat laskivat tai pysyivät ennallaan. Alueellisina 20 apurahoina, avustuksina, palkintoina myönnetty tuki kasvoi kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten tuki kasvoi Varsinais-Suomessa (yli /17 %) ja Pohjois- Pohjanmaalla ja Kainuussa (yli /11 %). Nimellisesti eniten vähennystä alueellisessa tuessa oli Pohjois-Karjalassa (-21 %), jossa syynä oli vuoden 2013 poikkeuksellinen, ylimääräinen myöntökierros. Pohjanmaalla myönnetty tuki oli vähentynyt edellisvuoteen nähden 10 prosenttia ja Etelä-Savossa kuusi prosenttia. Läänintaiteilijoiden palkkoina ja käyttövaroina käytettiin runsaat euroa (16 %) enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu on näennäinen, sillä edellisvuonna läänintaiteilijoiden palkkakustannukset olivat tavallista pienemmät vähäisten rekrytointien vuoksi. Alueelliset toimipisteet käyttivät projekteihin neljä prosenttia suuremman summan kuin edellisvuonna (n euroa). Taiteenaloittain projektien tuki jakautui edellisvuotta vastaavalla tavalla, suurimmat käytetyt määrärahat menivät kuvataiteen, säveltaiteen ja monitaiteen/muun aloille. Kansainväliseen toimintaan kohdennettiin vuonna 2014 tukea runsaat euroa (-12 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä siitä huolimatta, että edellisvuoden laskelmissa eivät olleet mukana kansainväliset projektit 21. Taiteen edistämiskeskukselle osoitettuja hakemuksien määrä oli käytännössä sama kuin edellisvuonna (n ). Yksittäisiä hakijoita oli noin 200 vähemmän kuin vuonna 2013 eli laskeva suuntaus jatkui. Apurahojen ja avustusten saajia oli runsaat 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja tässäkin suhteessa laskeva trendi jatkui. Valtakunnallisiin tukimuotoihin osoitettujen hakemusten määrä kasvoi yhdellä prosentilla ja hakijoiden määrä kahdella prosentilla. Apurahojen ja avustusten saajien määrä putosi neljällä prosentilla. Osasyy pienempään avustuksen saajien määrään oli myöntösummien nostaminen tietyillä aloilla (mm. tanssitaide). Alueellisia tukimuotoja koskevien hakemusten määrä laski kuusi prosenttia. Yksittäisten hakijoiden määrä laski 8 prosenttia (noin 300 hakijaa). Myönnettyjen apurahojen ja avustusten lukumäärä laski muutamalla kymmenellä (- 4 %). 18 Opetus- ja kulttuuriministeriön menoluokka Taide ja kulttuuri. 19 Valtion taidetoimikuntien ja lautakuntien sekä viraston (johtaja) päättämä tuki. 20 Alueellisten taidetoimikuntien sekä viraston (johtaja) päättämä tuki. 21 Mikäli kansainvälisiä projekteja ei oteta vertailussa huomioon, on kansainväliseen toimintaan kohdennetun tuen lasku yli 20 prosenttia. 34

35 Useamman kuin yhden hakemuksen jättäneiden hakijoiden määrä (noin 3 000) on noussut muutamalla kymmenellä hakijalla. Hakemukset eivät välttämättä kohdistu samaan käyttökohteeseen. Sekä valtakunnallista että alueellista tukea hakevien määrä oli edellisvuoteen verrattuna sama eli noin hakijaa. Eri taiteenalojen osuus valtakunnallisen tuen hakijoista ja saajista pysyi lähes ennallaan. Edelleen kuvataiteen ja kirjallisuuden osuudet olivat suurimmat sekä hakijoista että saajista. Näiden alojen hakijat muodostavat yhteensä noin puolet kaikista valtakunnallisten tukimuotojen hakijoista. Alueellisten tukimuotojen hakijaryhmistä suurimmat olivat edelleen kuvataiteen ja säveltaiteen/musiikin edustajat. Apurahan saaneiden osuus hakijoista oli valtakunnallisissa tukimuodoissa edellisvuotta alhaisempi (44 % 41 %). Alueellista apurahaa tai avustusta saaneiden osuus oli käytännössä sama kuin vuonna Sekä valtakunnallisten että alueellisten tukimuotojen hakijoiden ja apurahan saajien keski-ikä oli täsmälleen sama kuin edellisenä vuonna: valtakunnalliset hakijat 45 v., saajat 47 v., alueelliset hakijat 43 v., saajat 42 v.. Nuorten, alle 35-vuotiaiden, osuus hakijoista ja saajista jatkoi laskuaan valtakunnallisten tukimuotojen osalta. Alle 35-vuotiaita oli valtakunnallisten tukimuotojen hakijoista 23 prosenttia ja saajista 17 prosenttia vuonna 2013 osuudet olivat 24 ja 18 prosenttia. Myös alueellisten tukimuotojen saajista alle 35-vuotiaita oli vähemmän kuin edellisvuonna (29 % 25 %). Sen sijaan naisten osuus hakijoista ja saajista jatkaa hitaasti nousua kasvua edellisvuodesta kaksi prosenttiyksikköä (hakijoista 56 %, saajista 54 %). Pääkaupunkiseudulla ja alueellisissa keskuskaupungeissa asui edelleen enemmistö apurahojen ja avustusten hakijoista. Valtakunnallisissa tukimuodoissa pääkaupunkiseudulla asuvien osuus hakijoista oli laskenut yhden prosenttiyksikön (52 % 51 %) mutta osuus saajista sen sijaan kasvanut kolme prosenttiyksikköä (53 % 56 %). Myös eri taiteenaloilla oli aiempaa enemmän painotusta pääkaupunkiseudulla asuvien saajien hyväksi. Ruotsinkielisten osuus hakijoista ja saajista oli täsmälleen sama kuin kolmena aiempana vuonna (osuus molemmista 6 %). Vieraskielisten 22 osuus valtion taidetoimikuntien apurahan hakijoista ja saajista oli sama kuin kolmena aiempana vuonna (hakijat 4 %, saajat 3 %). Oikaisuvaatimusten määrä oli pudonnut vuodesta 2013, jolloin niitä vastaanotettiin 23. Vuoden 2014 määrärahaan kohdistuvia oikaisuvaatimuksia oli Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvat. 35

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 1 Taiteen edistämiskeskuksen määrärahat ja tuki 2014... 2 2 Taiteen edistämiskeskuksen projektit 2014... 10 3 Taiteen edistämiskeskuksen tuki kansainväliseen

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI 2013

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI 2013 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI 2013 PK/Marraskuu 2014 SISÄLLYS 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2013... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT 2013... 7 3 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015 Sisällys 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2015... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAT JA PROJEKTIT 2015...

Lisätiedot

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016 Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016 Lisätietoja: paula.karhunen@taike.fi Sisällys 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2016... 1 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Esa Rantanen Taiteen tukemisen päällikkö 7.4.2014 Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) laki Taiteen edistämiskeskuksesta voimaan 1.1.2013 Taike

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Tehtävämme Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntijavirasto.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemukset Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen toiminnasta. Sakarias Sokka 2016

Kolmen vuoden kokemukset Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen toiminnasta. Sakarias Sokka 2016 Kolmen vuoden kokemukset Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen toiminnasta Sakarias Sokka 2016 Kolmen vuoden kokemukset Selonteko Taiteen edistämiskeskuksen toiminnasta Tämä selonteko kartoittaa Taiteen

Lisätiedot

Paula Karhunen. Tilastotietoa taiteilijatuesta. Statistics about artist support. Tilastotiedote Facts and figures 1/2000

Paula Karhunen. Tilastotietoa taiteilijatuesta. Statistics about artist support. Tilastotiedote Facts and figures 1/2000 Paula Karhunen Tilastotietoa taiteilijatuesta Statistics about artist support Tilastotiedote Facts and figures 1/2000 Taiteen keskustoimikunta Arts Council of Finland NRO 1/2000 SISÄLTÖ/ CONTENTS I II

Lisätiedot

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on:

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on: Pyyntö TKT/1/511/2016 1 (5) 04.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012) Asia Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi Pyydämme yhteisöänne

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta Taiteen edistämiskeskus Centret för konstfrämjande Arts Promotion Centre Finland Pyyntö TKT/5/511/2014 1 (5) 09.06.2014 Viite Asia Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Paula Karhunen Kaija Rensujeff TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2009 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen Kaija Rensujeff TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2009 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen Kaija Rensujeff TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2009 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2010 Paula Karhunen, Kaija Rensujeff ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2011 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2011 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2011 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2012 Paula Karhunen ja taiteen keskustoimikunta 2012 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2010 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2010 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2010 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2011 Paula Karhunen ja taiteen keskustoimikunta 2011 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen... Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...5 2.1. Tavoitteet ja toteuma... 5 2.2. Toiminnallinen tehokkuus,

Lisätiedot

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Kaija Rensujef f Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Saamelaiset taiteilijat Suomessa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 38 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 38 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Pauli Rautiainen. Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000-2008

Pauli Rautiainen. Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000-2008 Pauli Rautiainen Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000-2008 Työpapereita Working Papers 48 Taiteen keskustoimikunta Arts Council of Finland Tutkimusyksikkö Research Unit Pauli Rautiainen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2008 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2008 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2008 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2009 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2009 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite lausuntopyyntönne 23.6.2010 nro 18/010/2010 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSESTA

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS 0 Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS 0 Paula Karhunen ja Taiteen edistämiskeskus 2013 Helsinki 2013 Taiteen edistämiskeskus jatkaa taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan vuonna State Support for Artistic Activity in 2001

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan vuonna State Support for Artistic Activity in 2001 Paula Karhunen Valtion tuki taiteelliseen toimintaan vuonna 2001 State Support for Artistic Activity in 2001 Tilastotiedote Facts and Figures 2/2002 NRO 2/2002 sisältö/contents I Tuki taiteelliseen toimintaan

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN TUEN HAKIJAT JA SAAJAT ALUEITTAIN APPLICANTS AND RECIPIENTS OF ARTS COUNCILS BY REGION

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN TUEN HAKIJAT JA SAAJAT ALUEITTAIN APPLICANTS AND RECIPIENTS OF ARTS COUNCILS BY REGION Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN TUEN HAKIJAT JA SAAJAT ALUEITTAIN 2005 APPLICANTS AND RECIPIENTS OF ARTS COUNCILS BY REGION Tilastotiedote Facts and Figures 1/200 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

VALTION TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI

VALTION TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI Paula Karhunen VALTION TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2005 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2006 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Erika

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005

Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005 Foundation Support for the Arts in 2001 and 2005 TILASTOTIETOA TAITEESTA N:o 38 FACTS ABOUT THE ARTS No. 38 Taiteen keskustoimikunta Pekka

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan State support for artistic activity in 2002

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan State support for artistic activity in 2002 Paula Karhunen Valtion tuki taiteelliseen toimintaan 2002 State support for artistic activity in 2002 Tilastotiedote Facts and Figures 2/2003 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2003 Kansi: Erika

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 2. VUODEN 2008 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. Tavoitteet ja toteuma 2.2. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja

Lisätiedot

VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN TUKI

VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN TUKI Paula Karhunen VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN TUKI 2000-2004 ARTS COUNCIL SUPPORT Tilastotiedote - Facts and Figures 2/ 2005 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2005 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Matkailun merkitys Kymenlaaksolle. Matkailuparlamentti Kuusankoski Jaakko Mikkola

Matkailun merkitys Kymenlaaksolle. Matkailuparlamentti Kuusankoski Jaakko Mikkola Matkailun merkitys Kymenlaaksolle Matkailuparlamentti 17.10.2017 Kuusankoski Jaakko Mikkola Matkailun kokonaiskysyntä maakunnittain Alueellisesti matkailukysyntä painottuu Uudenmaan lisäksi erityisesti

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2007 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2007 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2007 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2008 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2008 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013

Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013 Tiedote 23.8.2012, sivut 1-5 Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustuksia Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIOESITYS 2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taiteen keskustoimikunta 19.12.2003 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA VALTION TAIDETOIMIKUNTIEN TALOUSARVIOESITYS 2005 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA-AJATUS JA TULOSTAVOITTEET Taiteen

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Kyselytutkimuksen pohjalta erilaisten apurahojen taloudellinen merkitys on valtion apurahan saajille yhtä tärkeä kuin taiteellisen työn merkitys.

Kyselytutkimuksen pohjalta erilaisten apurahojen taloudellinen merkitys on valtion apurahan saajille yhtä tärkeä kuin taiteellisen työn merkitys. 7 YHTEENVETO Tässä kyselytutkimuksessa on kartoitettu valtion apurahojen merkitystä niille taiteilijoille, jotka saivat apurahan vuonna 1996. Kirjekysely tehtiin alkukesästä 1997 runsaalle 700:lle taiteen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Kulttuurin rahoittajat: Avustusta valtiolta ja säätiöiltä? Elina Orjatsalo

Kulttuurin rahoittajat: Avustusta valtiolta ja säätiöiltä? Elina Orjatsalo Kulttuurin rahoittajat: Avustusta valtiolta ja säätiöiltä? Elina Orjatsalo Säveltaiteen tuottaja -läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimipiste Kulttuuriprojektin kulku" 1. Valtaisa

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö:

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö: Liite 5 Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit 2000 2015 lukujen valossa Sisältö: Taulukko 1: Kulttuurifoorumien 2000 2015 osallistujien sivu 2 Taulukko 2: Kulttuurifoorumien 2000 2015 partnereiden sivu

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT

YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT YLIOPPILASTUTKINNON KOEVALINNAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Ylioppilastutkintolautakunta 14.12.2010 2 Tutkinnon rakenteesta Lukiokoulutuksen päätteeksi toimeenpantavaan ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Kulttuurin Kaukametsä - Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Tomi Aho pääsihteeri Lapin taidetoimikunta

Kulttuurin Kaukametsä - Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Tomi Aho pääsihteeri Lapin taidetoimikunta Kulttuurin Kaukametsä - Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 30.8.2011 Tomi Aho pääsihteeri Lapin taidetoimikunta Taidetoimikuntalaitos Valtion taidetoimikuntalaitoksen muodostavat: - taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla

Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.1.2018 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 722,1

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot