Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi Tietoa 7. luokalle siirtymisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi Tietoa 7. luokalle siirtymisestä"

Transkriptio

1 Kuudesluokkalaisen opas Lukuvuosi Tietoa 7. luokalle siirtymisestä 1

2 Kuudesluokkalaisesta ylälaiseksi Olet varmasti miettinyt yläun siirtymistä. Toivon, että suhtaudut edessä olevaan muutokseen uteliaan luottavaisesti. Vaikka yläun siirtyminen tuo paljon muutoksia, moni asia säilyy ennallaan. Sinulla on edelleen oma luokka, luokkakaverit ja luokanohjaaja. Myös suurin osa oppiaineista on vanhoja tuttuja. Valinnaisaineet tuovat vaihtelua, opit uusia taitoja ja tutustut uusiin ihmisiin. Työelämäjaksoilla saat itsetuntemusta ja -luottamusta, onnistumisen kokemuksia ja kenties jopa kesätyöpaikan. Ylän mukana tulee vapautta, mutta myös vastuuta. On tärkeää, että kiinnität huomiota opiskelurutiineihisi ja omaan tapaasi suhtautua opiskeluun. Etsi onnistumisia ja puhu itsestäsi ja luokkatovereistasi hyvää. Myönteisellä asenteella ja sisäisellä motivaatiolla on suuri merkitys hyvien opiskelutulosten saavuttamisessa. Oppimisen iloa ja paljon uusia oivalluksia matkallesi! Sisällys Mitä uutta ssa tulee luokilla?... 3 Miten 7. luokalle siirrytään?... 4 Mitä ja miten luokilla opiskellaan?... 6 Käytännön asioita... 9 Oppilaan arviointi...10 Osallisuutta ja kestävää kehitystä...11 Kodin ja n yhteistyö...12 Monipuolista apua ja tukea oppimiseen...13 Helsingin t...14 Eteläinen ja keskinen alue...15 Läntinen ja pohjoinen alue...18 Koillinen alue...21 Itäinen ja kaakkoinen alue...23 Vuosaari...26 Muut t...27 Satu Hietala Oppilaanohjaaja Kruununhaan Lisätietoa netistä mm. lomakkeet ja usein kysytyt kysymykset Opetus ja tus -kohdassa opetukseen liittyvät Helsingin palvelut kartalla Helsingin kaikki t aakkosittain ja asteittain jaoteltuna oman n kotisivut n opetussuunnitelma, kielitarjonta, työ- ja loma-ajat, tiedotustilaisuudet, soveltuvuuskokeiden ajankohdat ym. 2

3 Mitä uutta ssa tulee luokilla? Siirtyminen 7. luokalle voi tuntua isolta muutokselta, kun tulee paljon uusia opettajia, uusia oppiaineita ja uusia tapoja opiskella. Moni asia kuitenkin jatkuu samalla tavalla kuin aikaisemmin. Uusia oppiaineita ovat toinen kotimainen kieli, kotitalous, terveystieto ja oppilaanohjaus. Opinto-ohjelmaa voi painottaa valinnaisaineilla, joita opiskellaan luokilla. Lukuvuosi on usein jaettu jaksoihin. Se tarkoittaa sitä, että eri jaksoilla voidaan opiskella eri oppiaineita. Rehtori vastaa opetusryhmien muodostamisesta ja oppilaiden työ- eli lukujärjestyksistä. Oppitunteja on keskimäärin 30 tuntia viikossa eli enemmän kuin alemmilla luokilla. Hyppytunteja eli tyhjiä tunteja opetustuntien välissä ei päivän aikana ole. Joka aineessa oma opettaja 7. luokalta alkaen opettajina ovat aineenopettajat eli lehtorit, ei enää oma luokanopettaja. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokan- tai ryhmänohjaaja. Oppilaalla ei ole enää omaa luokkahuonetta, vaan oppitunnit pidetään kunkin oppiaineen omissa luokkahuoneissa. Syyslukukauden alussa ssa järjestetään 7. luokan oppilaille yhteistä toimintaa, joka helpottaa uusiin kavereihin tutustumista. Nykyään issa puhutaan oppimisympäristöistä. Se tarkoittaa, että erilaisia asioita voi oppia eri tilanteissa ja paikoissa. Fyysisen ympäristön lisäksi oppimiseen vaikuttavat oppilaan omat taidot, tunteet sekä vuorovaikutus opettajan kanssa. Myös opetuksessa käytetyt pedagogiset menetelmät ja käytännöt ovat osa oppimisympäristöä. Opetuksessa hyödynnetään uusia opetusvälineitä. Helsingin issa on käytössä verkko-oppimisalusta Fronter. Oma on aina lähellä Helsingin verkko on suunniteltu siten, että lähes kaikki oppilaat voivat opiskella koko aikansa omalla asuinalueellaan lähissa. Jos oppilas käy yhtenäistä a, a ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä. Lähi on useimmiten kävelymatkan päässä. Helsingissä toimii kaupungin omien jen rinnalla yksityisiä sopimusja, jotka kuuluvat kaupungin palveluverkkoon. Lisäksi Helsingissä on yksityisiä ja ja valtion ja. 3

4 Miten 7. luokalle siirrytään? Yhtenäisen n oppilaat jatkavat opiskelua omassa ssaan. Muut 6.-luokkalaiset saavat vuoden 2014 alussa oppilastietolomakkeen, johon on merkitty oma lähi. Jokaisella on oikeus päästä omaan lähiun. Jos oppilas hakee muuhun kuin lähiun tai painotettuun opetukseen, hän täyttää oppilastietolomakkeen ja soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeen yhdessä huoltajiensa kanssa. Luokanopettaja auttaa tarvittaessa. Vuosaaren laajennettu oppilaaksiottoalue Vuosaaren oppilaaksiottoalueella sijaitsee useampi kuin yksi suomenkielinen. Yhtenäisen n oppilaat jatkavat opiskelua omassa ssaan. Muille 6.-luokkalaisille kaupunki osoittaa lähin matkan tai sisaruuden perusteella. Oppilaan paikasta päättää aluepäällikkö. Painotettu opetus Osassa Helsingin ista järjestetään luokilla painotettua opetusta. Painotetut aineet ja t löytyvät tämän oppaan Helsingin t -luvusta. Oppilaaksioton perusteet Oppilaaksioton perusteet ja siihen liittyvät opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston päätökset löytyvät edu.hel.fi/ kuudesluokkalaisenopas-sivustolta. Oppilaaksioton perusteet ovat saatavilla myös ista ja opetusviraston neuvonnasta (s-posti: puh ). Lisätietoa netistä mm. lomakkeet ja usein kysytyt kysymykset Opetus ja tus - kohdassa opetukseen liittyvät Helsingin palvelut kartalla Helsingin kaikki t aakkosittain ja asteittain jaoteltuna oman n kotisivut n opetussuunnitelma, kielitarjonta, työ- ja lomaajat, tiedotustilaisuudet, soveltuvuuskokeiden ajankohdat ym. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella. Oppilas voi ilmoittautua korkeintaan kahden eri aineen soveltuvuuskokeeseen. Eri aineiden kokeet pidetään eri päivinä. Soveltuvuuskokeiden ajankohdat löytyvät painotettua opetusta tarjoavien jen kotisivuilta. Erityinen tuki Jos oppilaalla on jo päätös erityisestä tuesta, 6. luokalla oppilaan erityisen tuen päätöstä on arvioitava. Tämä tapahtuu pedagogisella selvityksellä, joka laaditaan moniammatillisesti oppilaan nykyisessä ssa. Jos oppilas tarvitsee edelleen erityistä tukea tai hänelle esitetään erityistä tukea, oppilasta ja hänen huoltajaansa kuullaan nykyisessä ssa erityisen tuen järjestelyistä. Päätökset erityisestä tuesta tehdään Helsingin opetusvirastossa ja päätös lähetetään huoltajille kotiin. 4

5 Tärkeät päivämäärät Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista jen kotisivuilta Oppilastietolomakkeen viimeinen palautuspäivä. Kortti palautetaan omalle luokanopettajalle. Soveltuvuuskokeiden ilmoittautumislomakkeen viimeinen palautuspäivä. Lomake palautetaan siihen painotetun opetuksen un, johon oppilas ensisijaisesti hakee Painotetun opetuksen jen soveltuvuuskokeet Koulut julkaisevat oppilaaksiottopäätökset klo 12.00, minkä jälkeen tiedot postitetaan kotiin. Huoltajat saavat viimeistään tiedon erityisluokalla jatkavan tai sille siirtyvän lapsensa uudesta sta Huoltaja lähettää kirjallisesti peruutuksen painotetun opetuksen un, jollei oppilas ota vastaan soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa. Oppilaaksiotto päättyy. Lomakkeet Kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas. 5

6 Mitä ja miten luokilla opiskellaan? Koulun lukuvuosi on jaettu 38 viikkoon, ja viikossa on pääsääntöisesti 30 oppituntia. Koulussa opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita ja valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa issa. Opinto-ohjelmaa voi painottaa valinnaisaineilla. Vapaaehtoisen A-kielen 4. luokalla aloittaneilla oppilailla kyseinen kieli on luokilla yksi valinnaisaine tai sen opetus annetaan ylimääräisinä tunteina. Kaikki oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen luokilla kerrotaan n omassa opetussuunnitelmassa. Perusn oppiaineet luokilla äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli * B-kieli matematiikka biologia ja maantieto fysiikka ja kemia * terveystieto uskonto/elämänkatsomustieto historia ja yhteiskuntaoppi musiikki kuvataide käsityö liikunta * kotitalous * oppilaanohjaus valinnaiset aineet * = 7. luokalla alkavia uusia oppiaineita Oppilaanohjaus Jokainen opettaja ohjaa oppilasta nkäynnissä, opiskelutaidoissa, eri oppiaineiden opiskelussa ja valinnoissa. Yhteistyö huoltajien kanssa on hyvin tärkeää. Opinto-ohjaaja auttaa nuorta miettimään tulevaisuutta ja jatko-opintoja. Oppilaanohjaukseen kuuluvat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, luokkatunnit ja tutustumisjaksot työelämään (ns. TET). Opetussuunnitelma Jokaisen n oma opetussuunnitelma on n toiminnan ja opetuksen perusta. Se kertoo, miten ssa työskennellään ja mitä työssään painottaa. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä työtavat ja arvioinnin perusteet. 6

7 Kielten opiskelu luokilla opiskellaan vähintään kahta kieltä. Perusn toinen pakollinen kieli (= B-kieli) aloitetaan 7. luokalla. Oppilaan B-kieleksi tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi, ellei hän ole jo opiskellut sitä A-kielenä tai vapaaehtoisena A-kielenä. Jos oppilas on aloittanut 4. luokalla vapaaehtoisen A-kielen, sen opetus jatkuu luokilla joko ylimääräisinä tunteina tai valinnaisaineena, jolloin opetustunnit (2 3 tuntia viikossa) otetaan valinnaisaineiden kokonaistuntimäärästä. Valinnaisen A-kielen tuntimäärä vaihtelee ittain. Oppilas saavuttaa vapaaehtoisessa A-kielessä 6. luokan loppuun mennessä saman kielitaidon tason kuin 3. luokalla alkaneessa A-kielessä. Koulu voi 7. luokalla yhdistää vapaaehtoisen A-kielen ja yhteisen A-kielen oppilaat samaan ryhmään. Kielet valinnaisaineina luokilla voi opiskella myös valinnaisaineina kieliä (=B2-kieli). Valinnaisia kieliä Helsingin eri issa ovat espanja, italia, kiina, latina, ranska, saksa, venäjä ja viro. Latinan opiskelu alkaa jo 7. luokalla ja siihen pyritään soveltuvuuskokeella. Koulujen kielitarjonta löytyy jen kotisivuilta ja tämän oppaan Helsingin t -luvusta. Perusn kieliopinnot Varhennettu A-kieli Vapaaehtoinen A-kieli A-kieli jatkuu valinnaisena A-kielenä B-kieli B2-kieli Luokka Varhennettu A-kieli = 1. tai 2. luokalla alkava kieli A-kieli = 3. luokalla alkava yhteinen kieli Vapaaehtoinen A-kieli = 4. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli Valinnainen A-kieli = 4. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli, jonka nimitys muuttuu luokilla valinnaiseksi A-kieleksi B-kieli = yhteinen kieli B2-kieli = 7. tai 8. luokalla alkava valinnaisaine = pakolliset, kaikille yhteiset kielet 7

8 Suomi toisena kielenä Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, hän voi opiskella suomea toisena kielenä (=S2) joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän sijaan. Oppilaan kielitaidon taso arvioidaan ssa, ja päättää, opiskeleeko oppilas S2-oppimäärän mukaan. Oppilas saa S2-opetusta niin kauan, kunnes hänen suomen kielen taitonsa saavuttaa äidinkielisen tason kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kielen rakenne ja sanasto). Opetus ei ole tuki- tai erityisopetusta. Oman äidinkielen opetus Helsingin kaupungin a käyville tarjotaan oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen opetusta 2 tuntia viikossa. Opetukseen voivat osallistua oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi oppilaat, joiden äidinkieli on romani tai saame ulkomailta takaisin Suomeen muuttavat oppilaat, jotka ovat opiskelleet ulkomailla jollain vieraalla kielellä Ilmoittautumislomakkeen saa sta ja edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas-sivuilta. Lisätietoa edu.hel.fi > Esitteet ja oppaat > Koulu tutuksi Opas helsinkiläisestä sta 8

9 Käytännön asioita Koululaisen matkakortti Jos luokkalaisen oppilaan matka kodista lähiun on vähintään 3 kilometriä, hän saa Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) matkakortin. Matkakortin saa myös oppilas, joka pääsee soveltuvuuskokeen kautta painotettuun opetukseen muuhun kuin omaan lähiun tai valitsee 3. luokalla alkavan A-kielen, jota ei opeteta lähissa. Oppilas saa matkakortin myös, jos hän osallistuu oman äidinkielen opetukseen toisessa ssa, jonne matkaa omasta sta on vähintään 3 kilometriä. Matkakortin voi saada myös erityisluokalla opiskeleva. Matkakortin voi saada vain Helsingissä asuva oppilas. Lisätietoa netistä Koulun työ- ja loma-ajat Lukuvuoden työ- ja loma-ajat päättää opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto. Koulujen loma-ajat voivat vaihdella jonkin verran, sillä n johto kunta voi päättää enintään kolmen työ päivän muutoksista lukuvuoden työ- ja loma-aikoihin. Yksityisillä ja valtion illa voi olla poikkeavia loma-aikoja. Koulu on oppilaan työtä ja poissaolo vähentää oppilaan saaman opetuksen määrää. Perheen lomat tulisi sovittaa n loma-aikoihin. Vanhemmat voivat anoa erityisestä syystä lapselle vapautusta työstä, mutta oppilas on sen aikanakin oppivelvollinen. Vanhempien pitää huolehtia, että lapsi opiskelee poissaoloajan asiat. Näin varmistetaan, ettei poissaolosta aiheudu haittaa oppilaalle ja luokan työskentelylle. Lisätietoa n kotisivut ja edu.hel.fi > Lukuvuosikalenteri Vakuutukset Helsingin kaupunki on vakuuttanut kaikki laiset tapaturmien varalta. Vakuutukset eivät koske oppilaiden henkilökohtaista omaisuutta. mm. lomakkeet ja usein kysytyt kysymykset Opetus ja tus - kohdassa opetukseen liittyvät Helsingin palvelut kartalla Helsingin kaikki t aakkosittain ja asteittain jaoteltuna oman n kotisivut n opetussuunnitelma, kielitarjonta, työ- ja loma- ajat, tiedotustilaisuudet, soveltuvuuskokeiden ajankohdat ym. 9

10 Oppilaan arviointi Oppilaan arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Kun opettaja tekee arviointia, hän käyttää pohjana valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden kuvausta oppilaan hyvästä osaamisesta. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden. Numeroarvostelun lisäksi tärkeää on opettajan antama monipuolinen sanallinen palaute. Mitä n jälkeen? Opintopolku.fi-palvelusta löydät tietoa yhteishausta, ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista. 9. luokan keväällä täytät Opintopolussa yhteishaun hakulomakkeen. Myöhemmin Opintopolkuun on tulossa tietoa myös muista n jälkeisistä vaihtoehdoista, videoita ja haastatteluja, joissa eri oppilaitoksissa opiskelevat tai ammatinharjoittajat kertovat, miten valitsivat oman alansa. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opiskelua tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista vahvistaa oppilaan luottamusta itseensä oppijana. Koulu päättää arviointipalautteen määrän Opetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan itsearviointitaitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan asettamaan tavoitteita työskentelylleen, oppimiselle ja yhdessä toimimiselle sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. 7. luokalla oppilaan arviointi voi olla yhteisissä ja valinnaisaineissa sanallista arviointia, numeroarvostelu tai näiden yhdistelmä luokilla yhteisissä aineissa käytetään numeroarvostelua. Valinnaisaineet, joiden laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia, arvostellaan numeroin. Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka on opettajan antama arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Lukuvuoden aikana annettavan arviointipalautteen määrästä ja muodosta päätetään n opetussuunnitelmassa. Oppilaan itsearviointi ei sisälly varsinaiseen lukuvuositodistukseen, mutta se voidaan antaa erillisenä lukuvuositodistuksen liitteenä. Päättötodistuksella jatko-opintoihin 9. luokalla oppilas hakee jatkoopintoihin perusopetuksen päättötodistuksella. Päättötodistuksessa arvostellaan numeroin yhteiset oppiaineet eli äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. On tärkeää huomata, että joidenkin oppiaineiden, esimerkiksi musiikin, oppimäärä opiskellaan usein jo 7. luokalla kokonaan loppuun. Näin oppiaineesta saatu arvosana jää voimaan päättötodistukseen. 10

11 Osallisuutta ja kestävää kehitystä Helsingin kaupungin opetussuunnitelma kannustaa oppilaita n toiminnan, kulttuurin ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallisuus parantaa viihtyvyyttä ja oppimistuloksia. Osallisuutta lisätään esimerkiksi oppilaiden välisten ristiriitatilanteiden vertaissovittelulla, ympäristöstä huolehtimisella ja oppilaskuntatoiminnalla. Kaikissa issa toimii oppilaskunta, jolle valitaan vuosittain oppilaskunnan hallitus. Kaikki t ovat mukana Helsingin kaupungin Ruuti-vaikuttamisjärjestelmässä, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta. Kouluissa lajitellaan jätteet Helsingin issa edistetään kestävää kehitystä. Koulussa käytetään säästeliäästi energiaa, vettä ja materiaaleja ja lajitellaan jätteet. Kaikki Helsingin t ovat liittäneet ympäristöohjelman osaksi toimintasuunnitelmaansa. Lähes kaikissa kaupungin issa toimii oppilaiden ympäristöryhmä, joka kehittää n ympäristötyötä yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Lisätietoa 11

12 Kodin ja n yhteistyö luokilla nuori tekee jo valintoja, jotka vaikuttavat hänen tulevaisuuteensa. On tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita nuoren elämästä ja nkäynnistä ja pitävät yhteyttä un. Onnistunut kodin ja n yhteistyö perustuu avoimeen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Kodin ja n yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen n opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat vanhempainvartit yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä n ja huoltajien kanssa. Kodin ja n yhteistyö on vasta vuoroista. Koulu tiedottaa opiskeluun ja oppimiseen liittyvistä asioista. Kotien toivotaan osallistuvan aktiivisesti n vanhempaintoimintaan. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista yhteisön jäsenenä. Jos lapsi on pois sta, huoltajien velvollisuus on ilmoittaa siitä välittömästi. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Vanhempien omat verkostot ja n johtokunta Vanhemmat voivat tutustua toisiinsa n järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Usein issa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko n toimintaa. Jokaisessa ssa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan ehdottamat edustajat. Helsingin opetuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää n toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää n opetussuunnitelman opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi. Hyödyllisiä linkkejä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Vanhempainliitto Väestöliitto Helsingin vanhempainyhdistysten yhdistys Helvary ry Vinkkejä vanhemmille ole kiinnostunut lapsesi nkäynnistä tue nuoren vahvoja puolia ja kerro, että hyväksyt hänet ihmisenä, vaikket aina voisikaan hyväksyä kaikkia hänen tekojaan huolehdi, että nuori saa tarpeeksi unta, ruokaa ja liikuntaa varaa aikaa perheen yhteiselle tekemiselle ole tietoinen nuoren vapaa-ajan tekemisistä seuraa nuoren jakso-, lukukausi- ja lukuvuositodistuksia tutustu tarvittaessa lapsesi kavereiden vanhempiin ota rohkeasti yhteyttä un, jos jokin asia mietityttää Lähteenä mm. MLL:n Vanhempainnetti 12

13 Monipuolista apua ja tukea oppimiseen Helsingin issa on mahdollisuus saada monenlaista tukea oppimiseen. Oppimista tukevat yleisesti mm. monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät opiskelu joustavissa opetusryhmissä tukiopetus kerhotoiminta osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon palvelut Jos yhdessä huoltajien kanssa todetaan, että oppimiseen tarvitaan enemmän tukea, voidaan lapselle laatia oma oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppimisen tavoitteet ja keinot. Kodin rooli nuoren oppimisen ja kasvun tukemisessa on tärkeä. Nuoren oppimista arvioidaan ja huoltajien kanssa keskustellaan siitä, onko annettu tuki ollut riittävää. Jos oppilas tarvitsee lisää tukea, voidaan harkita erityisen tuen päätöstä. Erityinen tuki voi olla erityisopetusta omassa luokassa, erityisluokassa tai erityisssa. Oppilaan hyvinvointi Koulun hyvinvointia ja turvallisuutta edistetään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, johon kuuluvat yleensä rehtori, terveydenhoitaja, oppilashuollon psykologi ja kuraattori, erityisopettaja sekä opinto-ohjaaja. Joka lla on oma toimintamallinsa kriisien ja kiusaamisen varalle. Oppilashuolto seuraa ja tukee myös yksittäisten oppilaiden työtä ja hyvinvointia. Yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön kootaan tarvittaessa tapauskohtainen asiantuntijaryhmä. Tähän ryhmään osallistujat päätetään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Kaikissa issa on käytössä jokin vuorovaikutustaitoja lisäävä ohjelma kuten Kiva. Lisätietoa Oppilashuollon palvelut Jokaiselle lle on nimetty oma kuraattori, psykologi, lääkäri ja terveydenhoitaja. Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia. Kuraattori auttaa, jos lapsella on pulmia nkäynnissä, kavereiden kanssa tai jos hänen elämässään on ollut suuria muutoksia selvittää kotitilanteeseen ja kasvatukseen liittyviä asioita Koulupsykologi auttaa oppimiseen, keskittymiseen ja mielenterveyteen liittyvissä pulmissa selvittää kotitilanteeseen ja kasvatukseen liittyviä asioita Koululääkäri mm. tekee laajan terveystarkastuksen kaikille 8.-luokkalaisille Kouluterveydenhoitaja mm. tapaa oppilaan vuosittain terveystarkastuksessa 13

14 Helsingin t lukuvuosi Helsingissä on ja, joissa on vuosiluokat 1 6, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään 7. luokalle. Yhtenäisen n oppilaat jatkavat omassa ssaan. Tässä oppaassa kerrotaan jen yhteystiedot, jen kielitarjonta sekä mahdollinen vieraskielinen ja painotettu opetus. Koulujen kieliohjelmat muuttuvat alkaen. Koulun kotisivuilta saa lisätietoa opetuksesta ja kaikista ajankohtaisista asioista. Kouluverkkoa tarkistetaan joka vuosi Kouluverkkoa tarkistetaan vuosittain sen mukaan, miten oppilasmäärät muuttuvat. Ylimääräisistä tiloista luovutaan niillä asuinalueilla, joilla oppilasmäärä laskee pysyvästi. Vastaavasti uusille asuinalueille rakennetaan ja. Yhtenäisten jen määrää pyritään lisäämään. Kaupungin verkkoon voi tulla joitain muutoksia tämän oppaan julkaisemisen jälkeen. Lisätietoa muutoksista edu.hel.fi > Palveluverkko Eteläinen ja keskinen alue Läntinen ja pohjoinen alue Koillinen alue Itäinen ja kaakkoinen alue Kaupunkimittausosasto, Helsinki (013/2013) 14

15 Eteläinen ja keskinen alue Luokka Luokka Luokka Arabian Yhtenäis Kaisaniemen Kruununhaan Aleksis Kiven Koskelan ala-asteen Käpylän Katajanokan Kruununhaan Kallion Aleksis Kiven Käpylän Suomenlinnan Kruununhaan Vallilan Aleksis Kiven Töölön Töölön yhteis Snellmanin Helsingin normaalilyseo Eläintarhan Alppilan Ruoholahden Taivallahden Tehtaankadun Helsingin normaalilyseo Länsi-Pasilan (luokat 1 4) 1 Alppilan Taivallahden Ressun 1) vuosiluokat 5 6 Eläintarhan ssa Lauttasaaren Lauttasaaren yhteis 15

16 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Aleksis Kiven Alppilan Porvoonkatu 2 puh. kanslia Tammisaarenkatu 2 puh. kanslia A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa B-kieli englanti, ruotsi B2-kieli espanja, ranska, saksa Painotettu opetus kuvataide, 3. ja 7. luokalla alkava Kielikylpy (ruotsi, 7. luokalla jatkuva Kallion, Puotilan ja Roihuvuoren ala-asteella aloittaneille). Arabian Helsingin normaalilyseo Kruununhaan Käpylän * Arabianpolku 1 C puh Ratakatu 6 puh. kanslia Snellmaninkatu 18 puh. kanslia Mäkelänkatu 93 Untamontie 2 Väinölänkatu 7 puh. kanslia ja A-kieli englanti, ranska Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ranska, ruotsi A-kieli englanti, ranska, ruotsi Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi B2-kieli latina (), ranska, saksa, venäjä A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa, englanti A-kieli englanti Varhennettu A-kieli espanja 1. luokalta alkaen Vapaaehtoinen/ valinnainen A-kieli ruotsi, saksa, espanja, espanja latina, musiikki, tanssi luonto ja tiede, 3. luokalla alkava, täydennyshaku 7. luokalla alkavaan. Vieraskielinen opetus, suomi espanja 1. luokalla alkava Lauttasaaren yhteis Isokaari 19 puh. kanslia A-kieli englanti, ranska, ruotsi Valinnainen A-kieli englanti, saksa B2-kieli italia, ranska, saksa, venäjä Kielikylpy (ruotsi) * Koskelan n, Käpylän n ja Yhtenäisn oppilaaksiottoalueet yhdistetään alkaen laajennetuksi oppilaaksiottoalueeksi. 16

17 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Ressun Lapinlahdenkatu 10 puh. kanslia Suomenkielinen opetus A-kieli englanti (1. luokalla alkava) Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli espanja, ranska, ruotsi, venäjä Painotettu opetus Englanninkielinen opetus A-kieli ranska Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli espanja, ruotsi B2-kieli saksa, venäjä Koulussa kaikki oppilaat opiskelevat suomalaisen n opetussuunnitelman ja kansainvälisen IB/PYP-opetusohjelman mukaisesti luokilla 1 4 ja IB/MYP-opetusohjelman mukaisesti luokilla 5 9. Koulussa on suomen- ja englanninkielistä IB-opetusta. IB=International Baccalaureate PYP=Primary Years Programme MYP=Middle Years Programme Taivallahden Eteläinen Hesperiankatu 38 puh. kanslia A-kieli englanti, saksa (2. luokalla kaikille saksan kielisuihku) Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, espanja, englanti, espanja Kielikylpy (ruotsi) 1. luokalla alkava Töölön yhteis Urheilukatu puh. kanslia A-kieli englanti Valinnainen A-kieli ranska, ruotsi, saksa B2-kieli latina, ranska, saksa matematiikka, latina, 7. luokalla alkava Yhtenäis* Louhentie 3 puh. kanslia * Koskelan n, Käpylän n ja Yhtenäisn oppilaaksiottoalueet yhdistetään alkaen laajennetuksi oppilaaksiottoalueeksi. Vieraskielinen opetus suomi englanti A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ranska, espanja 17

18 Läntinen ja pohjoinen alue Luokka Luokka Luokka Maunulan Maunulan yhteis Pitäjänmäen Pohjois-Haagan Pohjois- Haagan yhteis Metsolan Oulunkylän yhteis Strömbergin Pitäjänmäen Haagan Oulunkylän Oulunkylän yhteis Konalan Apollon Yhteis Munkkiniemen Munkkiniemen yhteis Pakilan Pakilan Malminkartanon Apollon Yhteis Munkkivuoren Munkkiniemen yhteis Paloheinän Pakilan Pihkapuiston Apollon Yhteis Meilahden Meilahden Torpparinmäen Kannelmäen Pikku Huopalahden Meilahden Pelimannin Kannelmäen 18

19 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Apollon Yhteis Haagan Kannelmäen Maunulan yhteis Arentipolku 1 puh. kanslia Isonnevantie 16 puh. kanslia Runonlaulajantie 40 puh. kanslia Kanneltie 1 puh. kanslia , ma ja to Kaarelan raitti 1 Kuusikkotie 3 puh. kanslia A-kieli englanti, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, saksa A-kieli englanti, ruotsi, saksa Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, saksa, espanja, englanti B2-kieli espanja, ranska, saksa A-kieli englanti, ruotsi, ranska, saksa Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa, englanti A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa B1-kieli englanti, ruotsi B2-kieli espanja, ranska, saksa, venäjä Painotettu opetus musiikki, kuvataide liikunta, 3. luokalla alkava liikunta, matematiikka Vieraskielinen opetus, englanninkielinen opetus Meilahden Kuusitie 12 puh. kanslia A-kieli englanti, kiina, ranska, ruotsi Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa, kiina B2-kieli espanja, kiina, ranska, saksa kuvataide ja tietotekniikkapainotteinen kuvataide Kielikylpy (ruotsi) Vieraskielinen opetus, suomi-kiina (mandariinikiina) Munkkiniemen yhteis Oulunkylän yhteis Pakilan Laajalahdentie 21 puh. kanslia Siltavoudintie 24 puh. kanslia Pilkekuja 10 puh. kanslia A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa B1-kieli ruotsi A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa matematiikka, musiikki, liikunta, musiikki 19

20 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Pitäjänmäen Pohjois-Haagan yhteis Torpparinmäen Turkismiehenpolku 2 puh. kanslia Pietari Hannikaisen tie 6 puh. kanslia Ylä-Fallin tie 54 Käräjätuvantie 3 puh. kanslia A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ranska, ruotsi, saksa A-kieli englanti, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa A-kieli englanti (1. luokalla alkava) Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ranska, saksa, latina Painotettu opetus nykytanssi, liikunta, matematiikka, liikunta matematiikka 20

21 Koillinen alue Luokka Luokka Luokka Jakomäen Hiidenkiven Pukinmäen Puistolanraitin Puistolan Maatullin Hiidenkiven Pihlajamäen Helsingin Uusi Yhteis Puistolan Tapanilan Hiidenkiven Pihlajiston Helsingin Uusi Yhteis Siltamäen Suutarilan Hietakummun Ylä-Malmin Helsingin yliopiston Viikin normaali Suutarilan Suutarilan Kotinummen Ylä-Malmin Latokartanon Töyrynummen Suutarilan Soinisen Ylä-Malmin Ylä-Malmin 21

22 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Helsingin Uusi Yhteis Helsingin yliopiston Viikin normaali Hiidenkiven Jakomäen Latokartanon Lucina Hagmanin kuja Helsinki puh. kanslia Kevätkatu 2 vuosiluokat 1 6 puh. kanslia puh. kanslia Rajatie 7 puh. kanslia Somerikkopolku 6 Huokotie 3 puh. kanslia Agronominkatu 22 Leskirouva Freytagin kuja 9 puh. kanslia A-kieli englanti, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, saksa, espanja Vieraskielinen opetus, suomi englanti A-kieli englanti, ranska, saksa Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, ranska, saksa, venäjä B2-kieli espanja, ranska, saksa, venäjä A-kieli englanti, ranska Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, ruotsi A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, englanti B2-kieli saksa, ranska A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa (2. luokalla alkavat) Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, venäjä, viro Painotettu opetus kuvataide, mediakasvatus, tietotekniikka ja viestintäteknologia 3. luokalla alkava Vieraskielinen opetus, suomi viro 1. luokalla alkava Puistolan Pukinmäen Suutarilan Ylä-Malmin vuosiluokat 1 9 Koudantie 2 puh. kanslia 1-6 luokat puh. kanslia 7-9 luokat Kenttäkuja 12 Immolantie 9 puh. kanslia Vaskiniitynkuja 2 puh. kanslia Talvelantie 1 Kirkonkyläntie 17 puh. kanslia A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, saksa, espanja A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, saksa B2-kieli espanja, ranska, venäjä A-kieli englanti Valinnainen A-kieli ranska, ruotsi, saksa B2-kieli latina, ranska, saksa A-kieli englanti 2. luokalla alkava Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, venäjä B2-kieli espanja, ranska, saksa liikunta, musiikki, latina, 22

23 Itäinen ja kaakkoinen alue Luokka Luokka Luokka Kontulan Helsingin yhteislyseo Vartiokylän Vartiokylän Herttoniemen Herttoniemen yhteis Laakavuoren Helsingin yhteislyseo Itäkeskuksen Siilitien Herttoniemen yhteis Mellunmäen Helsingin yhteislyseo Sakarinmäen Herttoniemenrannan Porolahden Keinutien Vesalan Laajasalon Porolahden Vesalan Vesalan Poikkilaakson Laajasalon Roihuvuoren Porolahden Myllypuron Myllypuron Santahaminan Laajasalon Kulosaaren Kulosaaren yhteis Puotilan Vartiokylän Tahvonlahden Laajasalon 23

24 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteis Itäkeskuksen Kulosaaren yhteis Rintinpolku 2 puh. kanslia Kettutie 6 puh. kanslia Jäätanssipolku 1 puh. kanslia Ståhlberginkuja 1 puh. kanslia A-kieli englanti, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, saksa, venäjä A-kieli englanti, ranska, ruotsi Valinnainen A-kieli englanti, ranska, ruotsi, latina A-kieli englanti ja soveltuvuuskokeilla valituille ranska, saksa Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti alkaa 4. luokalla kevätlukukauden alussa B2-kieli espanja, ranska, saksa, venäjä A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa B2-kieli espanja, ranska, saksa Painotettu opetus kuvataide, matematiikka latina, liikunta, ranskan ja saksan kieli 3. luokalla alkava Vieraskielinen opetus englanninkielinen opetus Laajasalon Myllypuron Koulutanhua 1 Holmanmoisionpolku 1 puh. kanslia tai Yläkivenrinne 4 puh. kanslia A-kieli englanti, ruotsi, ranska, espanja (7. 9. lk) Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, saksa, espanja (7. 9. lk) B2-kieli espanja, italia, ranska, saksa, venäjä A-kieli englanti, venäjä Valinnainen A-kieli ranska, ruotsi B2-kieli saksa musiikki, 3. ja 7. luokalla alkava Vieraskielinen opetus suomi venäjä Porolahden Roihuvuorentie 2 Satumaanpolku 2 Paasitie 5 Kreijarinkuja 4 puh. kanslia A-kieli englanti, ruotsi, saksa, ranska Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, ranska, saksa B-kieli englanti, ruotsi musiikki, 1. luokalla alkava lisätietoja kuvataide, 24

25 Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Sakarinmäen Vartiokylän Vesalan Knutersintie 924 puh. kanslia Rusthollarintie 6 puh. kanslia Sakara 5 puh. kanslia A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, espanja B1-kieli ruotsi B2-kieli espanja, ranska A-kieli englanti, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, saksa B-2-kieli ranska, saksa A-kieli englanti, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, englanti Painotettu opetus viestintä (äidinkieli/kirjallisuus) luonnotiedematematiikka (LUMA), luonto ja tiede, 25

26 Vuosaari Luokka Luokka Heteniityn Meri-Rastilan Aurinkolahden Kallahden 8 9 Vuosaaren alue on ns. laajennettu oppilaaksiottoalue, jossa kaupunki osoittaa lapsen lähiksi yhden alueen ista. Lisätietoja edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas Mustakiven Vuosaaren Vuosaaren Tehtaanpuiston Koulu Yhteystiedot Kielitarjonta/vieraskielinen opetus Aurinkolahden Kallahden Tehtaanpuiston Vuosaaren Iiluodonpiha 1 Villiruusunkuja 4 Aurinkotuulenkatu 11 puh. kanslia Kallvikinniementie 1 puh. kanslia Vuosaarentie 7 puh. kanslia Venemestarintie 14 Koukkusaarentie 9 puh. kanslia A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli saksa, ruotsi B2-kieli saksa A-kieli englanti, ranska Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ranska, englanti, ruotsi A-kieli englanti, ruotsi, saksa Valinnainen A-kieli englanti, ruotsi, saksa A-kieli englanti Vapaaehtoinen/valinnainen A-kieli ruotsi, ranska, englanti Painotettu opetus teknologiakasvatus, luonto ja tiede, 3. luokalla alkava ilmaisu- ja kuvataide, liikunta musiikki, luonto ja tiede (matematiikka luonnontiede) 26

27 Erityist ja sairaala Koulu Brahenpuiston Yhteystiedot Porvoonkatu 2 puh. kanslia Karviaistien Karviaistie 1 puh. kanslia Lemmilän Lemmiläntie Hyvinkää puh. kanslia Naulakallion Naulakalliontie 13 puh. kanslia Outamon Karkalintie 148 B, Lohja puh. kanslia Solakallion Kansantie 1 puh. kanslia Toivolan Mikkolankuja 3 puh. kanslia Sophie Mannerheimin (sairaala) Mechelininkatu 46 B puh. kanslia Muut t Koulu Elias- Englantilainen The English School Helsingin eurooppalainen Helsingin Juutalainen Yhteis Helsingin kansainvälinen International School of Helsinki Helsingin Kristillinen Helsingin ranskalaissuomalainen Lycée franco-finlandais d Helsinki Helsingin Rudolf Steiner - Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Helsingin Saksalainen Deutsche Schule Helsinki Helsingin Suomalainen Yhteis Suomalais-venäläinen Финско-Русская Школа Yhteystiedot

28 Opetusviraston neuvonta- ja palvelupiste puh , Avoinna arkisin klo Hämeentie 11 A, 3. kerros, Helsinki 53 PL 3000, Helsingin kaupunki edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas facebook.com/helsinginopetusvirasto blogit.fi Lue lisää netistä Julkaisija Helsingin kaupungin opetusvirasto, ulkoasu D3, valokuvat Rhinoceros, painopaikka Kirjapaino Uusimaa, 11/2014. Oppaan tiedot tarkistettu lokakuussa Pidätämme oikeudet muutoksiin. Ajantasaiset tiedot edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas ja jen kotisivuilla.

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut t lukuvuosi 2014 2015 Helsingissä on ja, joissa on, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt perus t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas 6. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi 2018 2019 - luokkalaisen opas Tervetuloa Sisällys 4 5 Tärkeät päivämäärät, lomakkeet ja lisätietoa 6 7 Miten 7. luokalle siirrytään?

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2016 2017. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä

Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2016 2017. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä Kuudesluokkalaisen opas Lukuvuosi 2016 2017 Tietoa 7. luokalle siirtymisestä 1 Tervetuloa yläkoululaiseksi! Sinua kuudesluokkalaisena voi mietityttää yläkouluun siirtyminen. Monissa yhtenäisissä peruskouluissa

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi Tietoa 7. luokalle siirtymisestä

Kuudesluokkalaisen. opas. Lukuvuosi Tietoa 7. luokalle siirtymisestä Kuudesluokkalaisen opas Lukuvuosi 2017 2018 Tietoa 7. luokalle siirtymisestä 1 Tervetuloa yläkoululaiseksi! Sinua kuudesluokkalaisena voi mietityttää yläkouluun siirtyminen. Monissa yhtenäisissä peruskouluissa

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2015 2016. Opas syksyn 2015 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2015 2016. Opas syksyn 2015 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2015 2016 Opas syksyn 2015 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Näin un ilmoittaudutaan... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2014 2015. Opas syksyn 2014 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2014 2015. Opas syksyn 2014 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2014 2015 Opas syksyn 2014 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Näin un ilmoittaudutaan... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut. Lukuvuosi 2012 2013

Helsingin peruskoulut. Lukuvuosi 2012 2013 Helsingin t Lukuvuosi 2012 2013 Lukijalle Tästä oppaasta löydät tietoa koulujen kielitarjonnasta, painotetusta ja vieraskielisestä opetuksesta sekä kaikkien koulujen yhteystiedot. Opas on koottu alueellisesti.

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2013 2014 Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (6) 7 1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013197 T 12 00 01 Päätösehdotus päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2018-2019 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (vuosiluokat 1 9). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhmitellyt perus koulut viidelle maantieteelli

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2019-2020 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (vuosiluokat 1 9). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhmitellyt perus koulut viidelle maantieteelli

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2018-2019 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (vuosiluokat 1 9). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhmitellyt perus koulut viidelle maantieteelli

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2017 2018 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Lukuvuosi 2012 2013. Tervetuloa kouluun! Opas ensi syksyn ekaluokkalaisen vanhemmille

Lukuvuosi 2012 2013. Tervetuloa kouluun! Opas ensi syksyn ekaluokkalaisen vanhemmille Lukuvuosi 2012 2013 Tervetuloa kouluun! Opas ensi syksyn ekaluokkalaisen vanhemmille Hei! TÄSTÄ OPPAASTA saat tietoa kouluun ilmoittautumisesta ja siitä, mitä peruskoulussa 1. 6. luokilla opiskellaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 8 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätösehdotus päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) 43 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätös päätti kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

Pakilan yläasteen koulu

Pakilan yläasteen koulu Pakilan yläasteen koulu 6. luokkien vanhempainilta Rehtori Juha Leino Tukioppilastoiminnan tavoitteet Toiset huomioivat käyttäytymisen edistäminen koulussa Nuorten osallisuuden lisääminen koulussa Ongelmien

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2012 2013 Koululaisten iltapäivätoiminta Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingin kaupunki tarjoaa peruskoulujen 1. 2.-luokkalaisille ja erityisopetuksessa

Lisätiedot

Siivouspalvelut , , , , ,07

Siivouspalvelut , , , , ,07 Siivouspalvelut 2014 Myyntisopimukset 74 97 187 110 190 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 1 798 133,00 2 865 951,00 2 710 874,28 2 633 861,00 2 775 644,07 NR. VIRASTO PALVELU KOHDE OSOITE ALUE PIIRI PRIME

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman Muutokset luku 1 2019 perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016

Lisätiedot

PARKANON YHTENÄISKOULU

PARKANON YHTENÄISKOULU PARKANON YHTENÄISKOULU Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna, Satakunnankatu 36, 39700 Parkano TIEDOTUSLEHTI PERUSOPETUKSEN 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA NÄIDEN HUOLTAJILLE KESÄKUU 2019 REHTORIN TERVEHDYS Yläluokille

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Opas syksyn 2018 ekaluokkalaisen vanhemmille. Lukuvuosi Tervetuloa kouluun! Helsingin kaupunki 1

Opas syksyn 2018 ekaluokkalaisen vanhemmille. Lukuvuosi Tervetuloa kouluun! Helsingin kaupunki 1 Opas syksyn 2018 ekaluokkalaisen vanhemmille. Lukuvuosi 2018 2019 Tervetuloa kouluun! Helsingin kaupunki 1 Sisällys 4 5...Tärkeät päivämäärät ja lähikoulu löytyy omalta asuinalueelta 6 7...Näin kouluun

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut 2014

Kiinteistöpalvelut 2014 Kiinteistöpalvelut 2014 Myyntisopimukset 72 117 54 48 65 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 2 997 204,53 963 017,87 750 314,54 614 572,34 705 862,30 NR. VIRASTO PALVELU KOHDE OSOITE ALUE PRIME NUMERO VUOSI

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/2018 VUONIITYN PERUSKOULU JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/5 Kokousaika klo :15

HELSINGIN KAUPUNKI 1/2018 VUONIITYN PERUSKOULU JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/5 Kokousaika klo :15 JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/5 Kokousaika 3.4.2018 klo 17.40-19:15 Kokouspaikka Vuoniityn peruskoulu, Koukkusaarentie 9 Läsnä Das Bhowmik Elina, puheenjohtaja Taruvuori Teemu Luiskari Petri Tiikasalo Päivi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Yläkoulun valinnaiset opinnot

Yläkoulun valinnaiset opinnot Yläkoulun valinnaiset opinnot Valinnaisaineiden opiskelu Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Tietoa valinnaisaineiden sisällöistä, opiskelutavoista ja -tavoitteista saat valinnaisaineiden opettajilta.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! (Uusi koulu alkaen)

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! (Uusi koulu alkaen) Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! (Uusi koulu 1.8.2016 alkaen) Rehtori Leena Hiillos Virka-apulaisrehtori Mikko Kytömäki Yleistietoa koulusta Oppilaita ~ 900 Yhtenäinen peruskoulu, luokka-asteet

Lisätiedot

Opas valinnaisuuteen. Saarnilaakson koulu

Opas valinnaisuuteen. Saarnilaakson koulu Saarnilaakson koulu Opas valinnaisuuteen Sisällysluettelo 1. Valinnaisuus perusopetuksessa... 2 2. Valinnaiset aineet... 3 3. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit... 3 4. Arviointi... 4 Valinnaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Huoltajakyselyn tuloksia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 16.4.2019 Toisen vuosikurssin

Lisätiedot

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta 1.11.2011 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2012-2016 Vertailu Tilakeskuksen Opetuslautakunnan lausunto 1 Olk Opetustoimen uudisrakennushankkeet

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kirkonkylän yhtenäiskoulu. 7lk. Info

Kirkonkylän yhtenäiskoulu. 7lk. Info Kirkonkylän yhtenäiskoulu 7lk. Info Ohjelma Klo 12.45 Klo 13.10 Info (Yleistä, Valinnaisaineet) Luokkiin (Luokanohjaajat) 19.10.2018 Alatunniste tähän 4 Yleistä 19.10.2018 Alatunniste tähän 5 YHTENÄISEN

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille keskiviikkona Aineisto osoitteessa:

Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille keskiviikkona Aineisto osoitteessa: Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille keskiviikkona 22.5.2019 Aineisto osoitteessa: www.lauta.edu.hel.fi Satu Hakulinen, rehtori Saara Kourouma, apulaisrehtori Solveig Korhonen, terveydenhoitaja

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuus

Koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuus Koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuus 25.4.2018 Kaukajärven koulu 2018-2019 32 perusopetusryhmää (13 ak, 19 yk) 4 alueellisen erityisopetuksen pienryhmää 2 laaja-alaisten oppimisvaikeuksien erityisopetuksen

Lisätiedot

Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset LIITE 1

Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset LIITE 1 Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset 1.8.2018- LIITE 1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 9.4.18 ylimääräisessä kokouksessaan, että varhennettu kieli aloitetaan kaikissa Espoon kouluissa

Lisätiedot

Perjantain koulupolut

Perjantain koulupolut erjantain koulupolut SYVE STADI KOULUPOLUT PE 14.9.2007 B8 HIIDENKIVI B1 PUISTOLA B7 TORPPARINMÄKI (pk+aa+nurkka) B3 KANNELMÄKI B17 YHTENÄISKOULU B9 KARVIAISTIE B4 PELIMANNI 50 B2 JAKOMÄKI (aa+ya) 10 PITÄJÄNMÄKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (5) 51 Soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen perusteet HEL 2014-004410 T 12 00 01 Päätös päätti seuraavista soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot