VUOSIKERTOMUS Kauppamiehenkatu 4, 2krs Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi"

Transkriptio

1 UOSIKERTOMUS 2013 Sisältö: uosikertomus sivut 1-4 astuuhenkilöt sivu 5 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 6-7 Tuloslaskelma sivut 8-9 Tase...sivut Kauppamiehenkatu 4, 2krs Kouvola

2 UOSIKERTOMUS (11) Kouvolan Mielenterveysseura ry (KMSry) on perustettu Kuusankoskella. Seuran perustehtäviin kuuluvat palvelujen tuottaminen, joita ovat asumisen tukitoiminta, henkinen tuki, kriisipuhelinpäivystys, vaikuttaminen yhteistyöverkostojen kautta ja kehittämistoiminta. Kolmivuotisen uoroveto hankkeen jatkoksi käynnistyi kaksivuotinen uoroveto 2 hanke, jonka tavoitteena on kriisikeskuksen käynnistäminen. Yhdistys onnistui tehtävien toteutuksessa pääosin hyvin, osin kiitettävästi ja osin tyydyttävästi. Jäsenmäärän kasvu tasaantui. uoden lopussa jäseniä oli 183, joista 2 oli kannatusjäseniä ja 3 kunniajäseniä. Maksaneita jäseniä oli 175. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevia jäseniä oli uosikertomuksen liitteenä 1 on luettelo eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä tehtävineen. Tällä joukolla pystyttiin toteuttamaan erittäin laajaa toimintaa mielen hyvinvoinnin hyväksi. Luettelo tapahtumista on liitteenä 2. uoden 2009 alussa toteutettu, kuuden Pohjois-Kymenlaaksolaisen kunnan kuntaliitos asukkaan Kouvolan kaupungiksi, vaikuttaa yhä yhdistyksen toimintaympäristöön. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteelliset muutokset sekä työntekijämäärien vähentämiset jatkuvat. Kaupunki on muuttotappioaluetta, kaupungin talous on heikentynyt ja väestön sairastavuus on muuta maata suurempaa (lähde?). apaaehtoiselle, ihmisten tulevaisuudenuskoa ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävälle toiminnalle on tarvetta ja myös mahdollisuuksia. I. SEURAN PERUSTEHTÄÄT 1. äestön mielenterveyden edistäminen Kansalaistoiminta: oimarinki, uoroveto ja uoroveto2 2. Monimuotoinen henkinen tuki Palvelujen tuottaminen: apepan henkinen tuki, asumisen tuki, palveluohjaus, kriisipuhelin, uoroveto ja uoroveto2 3. Yhteistyö, valistus ja koulutus Asiantuntijuus: viranomaiset, SPR, apepa/spr, sovittelijat, potilasyhdistykset, maahanmuuttajat, uoroveto ja uoroveto2 4. Kannanotot ja aloitteet Äänettömän hädän puolesta: oimarinki, uoroveto ja uoroveto2 II. UODEN 2013 TAOITTEET JA TULOKSET 1. Parannetaan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä. a) Selvitetään edellytykset henkilöstön palkkaamiseksi. Päivitetään vaihtoehdot oman toimitilan säilyttämiselle. Tulos: Keväästä alkaen Kotipesässä on työskennellyt palkkatuettu, osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Hyvä tulos. Oman toimitilan eli Kotipesän ylläpitäminen edellyttää lisätulojen hankkimista vuonna 2014: tältä osin riittämätön tulos. b) Kehitetään tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa mm. uuden tiedottajan vapaaehtoistyön panoksella ja laatimalla tiedotussuunnitelma. Tulos: Tiedotus on käynnistynyt hyvin. Kotisivut on päivitetty, sosiaalisen median käyttö on aloitettu ja värikkäitä ja monisivuisia KMSry-iestejä tehtiin kaksi. Hyvä tulos. c) Kehitetään jäsenistön osallistumisedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia seuran toimintaan. Tulos: uoden aikana toteutettiin kymmeniä kehittämistilaisuuksia, joissa runsas joukko seuran aktiivitoimijoita kartoitti tarpeita ja keinoja kehittää seuran hallintoa, perustehtäviä, hanketoimintaa sekä eri osa-alueiden tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistumisaktiivisuus ja kehittämisen tulokset olivat kiitettäviä. Runsaan aineiston ja jatkosuunnitelmien hyödyntäminen jatkuvat vuonna Mielen hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ siirtyvät uoroveto-kehittämishankkeesta osaksi mielenterveysseuran perustoimintaa. Toimintavuonna vahvistetaan osa-alueen organisaatiota ja kehitetään rahoituspohjaa ehkäisevän toiminnan toteuttamisedellytysten lisäämiseksi. Tulos: Osa-alueelle ei ole saatu riittävää henkilö- eikä talousresurssia ja siirtymävaiheen toiminta on jäänyt niukaksi. Heikko tulos. 3. uoroveto-kehittämishankkeen päättyessä sopimus Kouvolan kaupungin kanssa vapaaehtoisten uoroveto kriisitukihenkilöiden toiminnasta on valmis. KMSry vastaa yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa vapaaehtoisen kriisitukihenkilötoiminnan vakiinnuttamisesta kiinteäksi osaksi Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen kriisiauttamismallia. Tulos: uoroveto- ja uoroveto2 hankkeiden välisen siirtymäkauden turvannut sopimus vuodelle 2013 saatiin tehtyä. Pysyvä yhteistoimintasopimus ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen kaupungin kanssa jäi tehtäväksi uoroveto 2 hankkeen jatkovuoden aikana vuonna Kohtalainen tulos. 4. uoroveto 2 hankkeen toteutuessa selvitetään hankkeen puitteissa, millä edellytyksillä Kouvolaan olisi perustettavissa vapaaehtoisten toimijoiden toteuttama uoroveto-kriisikeskus. Kriisikeskuksen käynnistämiseen sitoutuneiden tahojen kanssa tehdään sopimus, jonka pohjalta laaditaan rahoitushakemus uoroveto-kriisikeskuksen käynnistämishankkeelle aikaisintaan vuodesta 2014 alkaen. Tulos: Hanke sai rahoituksen ja käynnistyi. Kriisikeskuksen käynnistämisen edellytyksiä pystyttiin lisäämään. uoroveto 2 hankkeen toisena vuonna, 2014, uoroveto 2 hankkii kriisikeskustoiminnan pilotointia varten oman toimitilan. uoroveto kriisikeskuksen vakinaista käynnistämistä valmisteltiin tekemällä päätös toiminnan siirtämisestä KMSry:n vastuulta vuonna 2014 perustettavan uoroveto mielenterveysseura ry:n vastuulle alkaen vuonna Hyvä tulos.

3 2 (11) 5. Tukitoiminnan laadunvarmistusta tehostetaan. Kaikilla osa-alueilla on haasteena henkilöresurssien riittävyyden turvaaminen. a) Asumisen tukitoiminnassa lisätään mentorointia. Kirjataan edelleen palvelua saavien oma näkemys näkyviin tukisopimuksia päivitettäessä sekä arvioidaan sen pohjalta tarve muutoksiin. Tulos: Mentoroinnin lisäämiselle ei ollut tarvetta. Tuettavien näkemys kuultiin ja kirjattiin hyvin tukisopimuksia laadittaessa ja päivitettäessä. b) Kriisipuhelimen toimintakertojen määrää mukautetaan vapaaehtoisresurssin vaihtelun mukaan. Kummitoimintaa kehitetään. Tulos: Puhelinpäivystyskerrat lisääntyivät hieman, koska aktiivipäivystäjät lisäsivät henkilökohtaista panostaan. Kestävä toiminta edellyttää päivystäjäringin laajentamista. c) Henkisen tuen ryhmä on toiminut 20 vuotta. Juhlavuonna paikallista, alueellista ja valtakunnallista profiilia nostetaan. Ryhmän toimintaedellytykset turvataan edelleen. Tulos: 20-vuotisjuhlavuoden aikana ryhmä sai tunnustusta apepan taholta paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti sekä ryhmänä että yksittäisinä ryhmäläisinä. Kouvolan Mielenterveysseura palkitsi ryhmäläisiä huomionosoituksin. Ryhmän juhlavuoden tapahtumat toteutettiin Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan avulla. Henkisen tuen ryhmän koko säilyi täytenä eli 15 henkilönä. III. JÄRJESTÖTOIMINTA KANSALAISTOIMINTA JA MUU AIKUTTAMINEN: Laatija Ilkka Haapamäki Hanketyöskentelyyn osallistuminen seitsemättä vuotta perättäin vei suuren osan yhdistyksen voimavaroista. Seuran toiminnan ja projektien yhteisiä kehittämispäiviä oli kaksi. Yhdistyksen eri toimintoja varten oli edelleen nimettynä useita vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä, joiden toimintaa hallitus tuki mm. vastuuhenkilöille järjestetyn säännöllisen työnohjauksen avulla. Hallitus kokoontui 18 kertaa. Luettelo vastuuhenkilöistä on liitteenä no 1. Keväästä alkaen seuralla oli palkkatuen avulla palkattuna osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Osana kansalaistoimintaa, vaikuttamista ja asiantuntijuutta olimme edelleen mukana verkostoissa, joista osassa perustajajäsenenä: mm. Kouvolan sote-järjestöjen yhteistyöverkosto oimarinki ja Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistys. Kontakti oli myös Seiskan Sovittelijoihin ja maahanmuuttajiin. Kaupungin organisaatiomuutosten yhteydessä tukiasumisen neuvottelukunnan toiminta päättyi. Toiminta: Yhdistyksen toimijoille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin itse tai yhdessä tai ulkopuolisen tahon toimesta kymmenittäin monipuolista kansalais- ja tukitoiminnan koulutus- ja virkistystilaisuutta, joihin osallistui yli tuhat henkilöä. oimarinki järjesti ensimmäinen Kiitosgaalan, jonka järjestelyihin osallistuimme aktiivisti. Juhlaluennoitsija Pirkko Lahti luovutti seuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Ilkka Haapamäelle lähes 200 osallistujan edessä Suomen Mielenterveysseuran kultaisen ansiomerkin. apepan henkisen tuen ryhmästä tilaisuudessa palkitut on mainittu henkisen tuen osiossa. Kulttuuriyhteistyö mielen hyvinvoinnin hyväksi lisääntyi ja monipuolistui. astasimme SMS:n, RAY:n ja muiden tahojen kyselyihin, kartoituksiin ja arvioihin. Suomen Mielenterveysseuran kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä (osallistuminen aluefoorumeihin, järjestöpäiville ja koulutuksiin, aluetyöntekijän vierailut). Omia jäseniltoja ei juuri ollut, mutta jäseniä ohjattiin KY:n moniin tilaisuuksiin. Kesällä oli jäsenistön ja tuettavien yhteinen virkistys- ja kuntoutusretki Heinolaan. Seuran toiminta oli esillä useassa lehtiartikkelissa. Monisivuisia ja värikkäitä KMSry-iestejä lähetettiin kaksi ja jäsenistölle lähetettiin lukuisia tiedotteita sähköpostin kautta. 80 % jäsenistä antoi käyttöön sähköpostiosoitteensa, joka mahdollisti tehokkaan sähköisen viestinnän. Jäseniä ohjattiin käyttämään kotisivuja ja sosiaalisen median käyttö viestinnässä aloitettiin. Yhdistyksen eri tehtävissä oli yhteensä aktiivista toimijaa, joista useat toimivat useissa eri tehtävissä. Luettelo koulutuksista ja tapahtumista on esitetty eri toimialueiden yhteisessä liitteessä no 2. Arvio: Yhdistys pystyi resurssiensa puitteissa vaikuttamaan monimuotoisesti alueen mielenterveystyöhön ja jatkamaan onnistuneesti uoroveto ja uoroveto 2 -hankkeita. oimarinki on hyvä kanava sote-järjestöjen yhteistyöhön. Palkkatuella pystyttiin palkkaamaan osa-aikainen vapaaehtoistyön ohjaaja. Hyvinvointitoimintaa ei pystytty kehittämään. iestintä tehostui tiedottajan avulla. SMS:n yhdistys- ja tukitoiminnan arviossa yhdistys sai edelleen korkeat pistemäärät. uoden aikana toteutettiin kymmeniä kehittämistilaisuuksia huomioiden eri tilaisuudet ja työryhmien kokoukset. Niiden avulla runsas joukko seuran aktiivitoimijoita kartoitti tarpeita ja keinoja koskien muutoksia seuran hallinnossa, perustehtävissä, hanketoiminnassa ja eri osa-alueiden tavoitteissa ja toimintatavoissa. Runsaan aineiston ja jatkosuunnitelmien hyödyntäminen jatkuvat vuonna I. TUKITOIMINTA A. ASUMISEN TUKITOIMINTA: Laatijat Marja Tykkälä, Kaarina uorinen ja Timo Honkanen Nykyisellään toiminta-alue on koko Kouvolan kaupunki. Asumisen tukitoiminnan kantavina ajatuksina olivat edelleen tukea tarvitsevien oman näkemyksen kunnioittaminen ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi sekä kirjallisen tukipalvelusopimuksen laadinta yhteistyössä tuettavan, hoitavan yksikön ja sosiaalitoimen kanssa. Toiminta: Tukihenkilöt tukivat kuntoutujia kodin ulkopuoliseen asiointiin ja harrastamiseen, kuten potilasyhdistys Pohjatuulen ja ire talojen toimintaan, KMSry:n retkille sekä ryhmätoimintoihin. Toimintavuoden päätti tuettavien ja vapaaehtoisten yhteinen pikkujoulujuhla. Tukihenkilöille järjestettiin työnohjaus kerran kuukaudessa. Tukitoiminnan koulutukset ja tapahtumat on esitetty vuosikertomuksen liitteessä. Tuettavia oli vuoden aikana yksilö- ja ryhmätuen piirissä yhteensä 36 henkilöä ja tukihenkilöitä 25. Tuettava ja tukihenkilö tapaavat kerran viikossa ja sopimuskauden loppuvaiheessa tapaamisia harvennetaan. Toteutuneita tapaamisia oli noin 600 ja niihin kului yli 1500 vapaaehtoisen tekemää tuntia. Tukitapaamisten lisäksi tuettiin puhelimitse. Tapaamisten lisäksi vapaaehtoistyöhön käytettiin yli 500 tuntia. Suurin osa tästä oli tukisopimusten tekemistä, toiminnan suunnittelua sekä yhteydenpitoa tukihenkilöihin. Merkittävää on, että valtaosa vapaaehtoistyöstä on tänäkin vuonna kohdistunut yhdessäoloon tuettavien henkilöiden kanssa. Paljon yhteyksiä on

4 3 (11) pidetty myös entisiin tuettaviin. uosittaiset kehityskeskustelut tukihenkilöiden kanssa jatkuivat. Olimme aktiivisesti toteuttamassa seuratoiminnan riskien arviointia ja seuran kehittämistä. Arvio: Toiminta supistui hiukan johtuen siitä, että emme saaneen poistuneiden tukihenkilöiden tilalle riittävästi uusia. Syynä tähän oli syksyn tukihenkilökurssin peruuntuminen. Tilannetta helpotti hiukan se, että jo keväällä pystyttiin aktivoimaan toimintaan mukaan neljä aiemmin tukihenkilökurssin käynyttä henkilöä. Merkittävin työpanos tehtiin suorassa tukityössä, työssä, jota tukihenkilöt eniten arvostavat Tuettavien ja tukihenkilöiden yhteiset pikkujoulut ja kesäretki onnistuivat taas kerran hyvin: paljon osallistujia ja hyvä palaute tuettavilta. B. HENKINEN TUKI: Laatija Ulla-Maija Tukiainen KMSry on pioneeri apaaehtoisen pelastuspalvelun (apepa) henkisen tuen (hetu) ryhmän perustajana Suomessa. Ryhmä vietti kuluneena vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. KMSry:n henkisen tuen ryhmä toimii apepan hälytysryhmänä. apepa on 50 eri järjestön yhteenliittymä, jonka yleistä pelastustoimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti (SPR). apepa:n toiminta toteutuu viranomaisen (poliisi, pelastuslaitos, terveys- ja sosiaaliviranomainen) pyynnöstä ja on viranomaisen toimintaa tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa. Toiminnan motto on: "Lähimmäisen avuksi - viranomaisen tueksi". uonna 2012 vahvistettiin SMS:n ohjeistus siitä, miten paikallinen mielenterveysseura tulee mukaan apepa:n toimintaan henkisen tuen ryhmällä. Samoin "Seuralaisen käsikirjassa" on nyt huomioitu vapepalaiset henkisen tuen ryhmät vapaaehtoistoiminnan avustukseen osallisina. KMSry:n henkisen tuen ryhmän vahvuudeksi on määritelty 15 henkilöä sekä heille kaikille asiaankuuluvat varusteet. Ryhmä on apepa:n hälytyskortilla sitoutunut järjestämään hälytystehtävään 1-3 tunnin sisällä vähintään 2 henkilöä. Ryhmään liittyi vuoden aikana yksi henkilö ja yksi erosi, joten ryhmän koko on täysi, 15 henkilöä. Ryhmän vastuuhenkilöinä toimivat Ulla-Maija Tukiainen ja Kaisa Tylli. Tarvittaessa hälytyksien jälkeisinä ryhmän sisäisinä purkuohjaajina sekä kehityskeskustelujen suorittajina toimivat Tytti Dadu, Anne Liikanen ja Pekka Turunen. KMSry:n vastuuhenkilöiden työnohjaukseen osallistuttiin kaksi kertaa ja työnohjaajien ja vastuuhenkilöiden yhteistapaamiseen kaksi kertaa. Seuran puheenjohtajan kanssa pidettyyn kehityskeskusteluun osallistuivat molemmat hetun vastuuhenkilöt. Luottamustehtävät apepa:ssa vuonna 2013: - apepa:n Kymenlaakson maakuntatoimikunnassa toimi SMS:n edustajana Ulla-Maija Tukiainen, myös varapuheenjohtaja, varahenkilönä Pekka Turunen. - apepa:n Kouvolan paikallistoimikunnassa KMSry:n edustajana Ulla-Maija Tukiainen ja varana Katriina Tuviala. Toiminta: uonna 2013 apepa:n hälytyksiä oli neljä. Kaksi oli sosiaalipäivystyksen hälytystä, yksi poliisin etsintähälytys ja yksi poliisin valmiushälytys, joka ei johtanut toimintaan. Hälytystehtäviin osallistui 17 henkisen tuen ryhmäläistä. Käytetty aika oli 30 tuntia ja autettuja 19 henkilöä. apepa:n Kouvolan paikallistoimikunnan ja Kymenlaakson maakuntatoimikunnan sääntömääräisiin kokouksiin osallistuttiin 4 kertaa sekä kerran vuodessa pidettävään apepa-foorumiin. Suomen Mielenterveysseuran järjestämille Mielenterveysseurojen vapepa-toimijoiden neuvottelupäiville helmikuussa osallistui 4 ryhmäläistä. uoden 2014 vastaavat neuvottelupäivät järjestetään Kouvolassa apepa:n ohjeistaman kerran kuussa pidettävien omien kokous- ja ryhmäiltojen määrä oli 9, osallistujia keskimäärin 10 ryhmäläistä. apepa:n ja SPR:n järjestämiä koulutuksia, kursseja, ja leirejä oli 5, joihin osallistui 27 jäsentä. Yksi niistä oli "Hätäensiapukurssi" vastavuoroisuus- periaatteella toteutettu Kouvolan SPR:n ensiapuryhmän taholta. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden ja apepa:n valmiuspäällikkö Eila Siiran ja hetun ryhmäläisten yhteistapaamisia oli kaksi. Yhteensä tapaamisissa 29 henkilöä. Tapaamisia jatketaan myös vuonna KMSry:n järjestämiin kehittämispäiviin, riskienarviointiin ja "Muutoksen tuuliin" osallistuttiin 10 kertaa, 1-2 henkilön panoksella. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin virallisina KMSry:n edustajina ja epävirallisina 8 kertaa, osallistujia kerrallaan 1-6 henkilöä. Myös uoroveto2 seminaariin osallistui yksi ryhmäläinen. Arvio: Henkisen tuen ryhmäläiset ovat hyvin ryhmäytyneitä ja aktiivisia osallistujia, jotka luottavat toiminnan jatkumiseen ja vahvistumiseen. Osallistuminen SPR:n ja apepa:n paikallistoimikunnan tilaisuuksiin, koulutuksiin ja harjoituksiin on syventänyt tunnettavuutta ja luottamusta ryhmään henkisen tuen antajana ja kriisiavun järjestäjänä. Yhteistyötä paikallisten SPR:n ensiapuryhmien ja apepa:n hälytysryhmien kanssa jatketaan. Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystäjien kanssa yhteistyötä syvennetään edelleen. erkostoitumista jatketaan SPR:n Kaakkois- Suomen piirin alueella henkisen tuen ryhmien kesken. Seuraava valtakunnallinen Mielenterveysseurojen vapepalaisten yhteistapaaminen järjestetään Kouvolassa. Henkisen tuen ryhmän 20-vuotisjuhlavuosi: - Henkisen tuen ryhmän 20-vuotisjuhlavuotta 2013 huomioitiin järjestämällä "Henkisen tuen leiri Imatralla" ja osallistumalla "apepa:n etsinnän peruskurssille" ekaranjärvellä, joka kurssi toteutettiin "Kymijoki harjoituksen" eisotilaallisena osiona. - Juhlavuoden kunniaksi henkisen tuen ryhmä palkittiin apepa:n taholta apepa-viirillä. - apepa:n valtakunnallinen keskustoimikunta myönsi hopeisen ansiomitalin Tarja Tuoviselle. - Kymenlaakson maakuntatoimikunta myönsi apepa:n pronssiset ansiomitalit seitsemälle jäsenelle: Haron Dadu, Tytti Dadu, Anne Liikanen, Marja-Leena Marttila, Ulla-Maija Tukiainen, Marja-Leena Turunen ja Pekka Turunen. - Kouvolan paikallistoimikunta myönsi apepan I-luokan ansiomerkin Katriina Tuvialalle ja apepan ansiomerkit neljälle jäsenelle: Kaisa Karhu, Anne Korhonen, Henna Manninen ja Kaisa Tylli. - KMSry:n huomionositukset hetun jäsenille: Seuran perustajajäsenistä Tytti Dadu ja Pekka Turunen palkittiin Kii-

5 4 (11) tosgaalassa seuran kunniajäsenyydellä. Hetu:n juhlakokouksessa palkittiin seuran Onnistun patsaalla eli "pöytämyllynkivellä" Anne Liikanen ja Marja-Leena Turunen sekä Onnistun mitalilla eli mitali-myllynkivellä" Marja-Leena Marttila ja Ulla-Maija Tukiainen. Seuran kunniakirjalla palkittiin Anne Korhonen, Katriina Tuviala ja Kaisa Tylli. - Juhlavuoden kunniaksi tehtiin laulettava hetu-kronikka sekä "historiikki", jotka olivat kaikkien nähtävänä syksyn KMSry-iestissä. Toimintatäyteinen juhlavuosi! C. ALTAKUNNALLINEN KRIISIPUHELINPÄIYSTYS: Laatijat Heikki Pokki, Pekka Hartikainen ja Seija Laine KMSry on osallistunut SMS:n koordinoimaan valtakunnalliseen kriisipuhelinpäivystykseen viiden vuoden ajan. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia eettisiä periaatteita. Päivystäjät ovat käyneet KMSry:n järjestämän tukihenkilön peruskurssin ja puhelinpäivystäjän syventävän peruskoulutuksen. Päivystäjät ovat toimineet pääsääntöisesti pareittain, jolloin on voinut heti puhelun jälkeen keskustella puheluiden herättämistä kysymyksistä. Päivystäjän tukena on ollut takapäivystäjä ja säännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua seuran koulutuksiin ja virkistystoimintaan. astuuhenkilöinä toimivat Anne Ampuja ja Heikki Pokki, vuoden lopulta alkaen myös Seija Laine. Toiminta: Olemme päivystäneet vuoden 2013 aikana tiistaisin klo ja joka toinen tiistai myös aamupäivisin klo Lisäksi olemme päivystäneet parillisina perjantaina klo suunniteltuun nähden säännöllisesti ylimääräisen kerran. Syyskauden 2013 aikana olemme pystyneet lisäksi hoitamaan useita muita ylimääräisiä päivystysvuoroja keskuudessamme vallitsevan korkean motivaation ansiosta. Päivystyskertoja on vuoden 2013 aikana kertynyt 80 (v ) ja päivystystunteja 417h (v ). Päivystäjien lukumäärä on vähentynyt ollen 7 varsinaista päivystäjää ja 2 varapäivystäjää. Yhteisöllisyyttä olemme vaalineet kokoontumalla syksystä 2012 alkaen saman pöydän ääreen joka toinen kuukausi. Eteläisen- ja Itäisen Suomen puhelinpäivystyksen kehittämispäivään Kouvolassa osallistui 3 puhelinpäivystäjää. Lisäksi olemme osallistuneet oman seuran yhteiseen kehittämiseen. Kriisipuhelinpäivystyksen toiminnan parantamiseksi olemme saaneet uudet työvälineet: puhelimen ja kuulokkeet. Arvio: Päivystäjiä tarvitaan jatkuvasti lisää kriisipuhelinpäivystyksen jatkumisen takaamiseksi. Nykyisistä päivystäjistä täytyy pitää huolta: heille tarjotaan virikkeitä antavaa ajankohtaista koulutusta ja virkistystä. Yhteisiä tapaamisia jatketaan joka toinen kuukausi. Toiminnan kehittämistä tukee vuoden 2014 aikana uoroveto-kriisikeskuksesta päivystystä varten saatavat uudet tilat.. UOROETO JA UOROETO 2 HANKKEET Laatija Ilkka Haapamäki UOROETO-HANKE: Kolmivuotinen uoroveto kehittämishanke päättyi alkuvuonna Hankkeen tulokset on esitetty laajemmin hankkeen loppuraportissa (katso ja Hankkeen päätavoitteina oli: 1. Luoda usean kolmannen sektorin toimijan yhteisesti ylläpitämä vapaaehtoinen kriisitukiorganisaatio Kouvolaan. Tulos: Jalkautuvan kriisituen organisaatio on luotu ja se toimii. Mukana on tavoitteen mukaisesti KMSry:n lisäksi toimijoita useasta järjestöstä. Kriisitukihenkilöitä on yli 30. Jalkautuvaan kriisitukeen ohjaavat eri viranomaistahot. Näitä tahoja on lisätty asteittain jatkohankkeen, uoroveto 2:n aikana. Kouvolan kaupungin kanssa terhtiin hankkeiden siirtymäajalle sopimus vapaaehtoisten uoroveto-kriisitukihenkilöiden kouluttamisen ja toiminnan kulujen korvaamisesta vuonna uoroveto 2 hanke tukee toiminnan maastoutumista ja siirtymistä osaksi tuossa hankkeessa suunniteltavan kriisikeskuksen toimintaa. Arvio: Jalkautuva uoroveto-kriisituki vakiintuu osaksi tulevaa uoroveto-kriisikeskusta ja samalla osaksi Kouvolan kriisiauttamismallia. Samalla varmistuu toiminnan rahoituspohja. 2. Luoda malli mielenterveysongelmien ennaltaehkäisylle, jota toteuttaa yhdessä usea kolmannen sektorin toimija. Tulos: Ehkäisevän mielenterveystyö siirtyi hankkeen päättyessä osaksi Kouvolan Mielenterveysseuran toimintaa. UOROETO 2 HANKE: Hanke sai rahoituksen RAY:ltä ja käynnistyi alkuvuonna Hankkeen tavoitteena oli usean vapaaehtoisen toimijan yhteistyöhön perustuvan kriisikeskuksen perustamisedellytysten selvittämisen samalla, kun uoroveto-hankkeen käynnistämää jalkautuvaa kriisitukea maastoutetaan. Tulos: Kriisikeskuksen käynnistämisen edellytyksiä pystyttiin toimintavuonna lisäämään. uoroveto 2 hankkeelle myönnettiin rahoitus selvitystyön toiselle vuodelle. uonna 2014 kriisikeskukselle saadaan toiminnan pilotointia varten oma toimitila. Kriisikeskuksen vakinaista käynnistämistä valmisteltiin suunnittelemalla toiminnan siirtämistä KMSry:ltä vuonna 2014 perustettavan uoroveto mielenterveysseura ry:n vastuulle v.2015 alkaen. I. TALOUS Kouvolan Mielenterveysseura ry on yleishyödyllinen yhteisö. Tilintarkastajana toimi Jarmo Kuntonen (HTM) ja varatilintarkastajana Pasi Waris (KTM). II. KIITOS Seuran toimijat saivat lähes 30 tunnustuspalkintoa! Heidät on palkintoineen lueteltu oman toimialueensa kohdalla. apaaehtoistyöstä saatu hyvä mieli riitti hallitukselle ja muille seuran aktiiveille toimijoille korvaukseksi ja auttaa jatkamaan pyyteetöntä työtämme edelleen. Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille!

6 5 (11) SEURAN ASTUUHENKILÖT 2013 Hallitus: Puheenjohtaja Ilkka Haapamäki arapuheenjohtaja Anita Sipilä Sihteeri, jäsen Sari Laiho Talousvastaava, varajäsen Kirsti aurula Tiedottaja, jäsen Anitta Ollikainen Jäsen Riitta Myllylahti Jäsen Ulla-Maija Tukiainen Jäsen Timo Honkanen Jäsen Marja Tykkälä Jäsen Tarja Ulmanen arajäsen Haron Dadu arajäsen Helena Rouvinen arajäsen Anja Liimatta arajäsen Marjut Palmu arajäsen Anne Ampuja arajäsen Kaisa Tylli arajäsen Kaarina uorinen Muut vastuuhenkilöt Asumisen tukitoiminta: Kaarina uorinen, Marja Tykkälä ja Timo Honkanen Kriisipuhelinpäivystys: käytössä liittymänro Heikki Pokki Anne Ampuja Seija Laine Henkinen tuki, apepan hälytysryhmä: Ulla-Maija Tukiainen (Kaisa Tylli) Koulutustiimi: Koulutuskoordinaattori: Avoinna Jäsenet: Anja Liimatta, Kaarina uorinen ja Sari Laiho Järjestötoiminta Hyvinvointivastaava: avoinna Hyvinvointitreenit: avoinna Hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilöt: Ikäihmiset: Tarja Ulmanen ja Anitta Ollikainen Työikäiset: Avoinna Nuoret: Avoinna arhaiskasvatus: Avoinna Mielenterveyden Ensiapu 1 (MtEA1): Sirpa Heikkinen ja Tarja Tuovinen -reservissä Riitta Myllylahti apaaehtoistoimikunta: Yhteyshenkilö: Marja Tykkälä Jäsenet: Ritva Lapveteläinen, Heikki Pokki ja Tuula Jukkara apaaehtoistyön ohjaaja (osa-aik. palkattu) Heikki Pokki Esimies Sari Laiho Talkoolaiset Anja Liimatta, Anitta Ollikainen, Tarja Ulmanen, Kaarina uorinen Mentorointi ja työnohjaus Mentorointi: Ohjaaja: Anne Liikanen Työnohjaus: Yhteyshenkilö: Leena Inkilä Työnohjaajat: Eija Pyötsiä, Mervi Nuuttila, Marja Harju, Leena Mikkonen ja Seija Laine Taustatyönohjaaja: Leena Inkilä HETU:n purkutyönohjaajat: Anne Liikanen, Tytti Dadu ja Pekka Turunen Yhteyshenkilöt SMS:n aluefoorumit: Avoin Maahanmuuttajat Haron Dadu KY Timo Honkanen KYPS Ilkka Haapamäki Kouvolan psykiatrian poliklinikka: Marjo Muhli ja Susanna Leppäkoski oimarinki: Ilkka Haapamäki, Anja Liimatta ja Anita Sipilä apepa : Kymenlaakson maakuntatoimikunta (SMS:n nimeämänä): Ulla-Maija Tukiainen, vpj (vara PekkaTurunen) Kouvolan paikallistoimikunta (KMSry:n nimeämänä): Ulla-Maija Tukiainen (vara Katriina Tuviala) UOROETO 2 Hankevastaava: Anita Sipilä Hankepäällikkö: Annikki Arvila Järjestösuunnittelija Tarja Tuovinen Esimiehet Ilkka Haapamäki ja Anita Sipilä Työsuhdeasiat Kirsti aurula astaavat uoroveto-kriisitukihenkilöt Helena Rouvinen Pirjo Hasanen TOIMITILA ETURI: Kauppamiehenkatu 4, 2 krs, Kouvola (Pohjola-talo) Kotisivut: UOROETO GSM SEURAN GSM SMS:n valtakunnallinen kriisipuhelin (ppm) SMS:n Etelä-Suomen aluekoordinaattori Johannes Parkkonen SMS:n ekstranet: (kt: jokamies ss: pulloposti) Jäsenrekisteri: osoitemuutokset SMS tai KMSry:n Ryhmix:

7 6 (11) KOUOLAN MIELENTEREYSSEURA RY:N TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET UODELTA 2013 LIITE 2 TAPAHTUMA /KOULUTUS AIKA PAIKKA JÄRJESTÄJÄ OSALL. S=KMSry =uoroveto TAMMI-MAALISKUU Hyvinvointi-T Ikäasema, Kouvola uoroveto 30 MTEA1 -koulutus ekaranjärvi uoroveto 16 MTEA1 -koulutus ekaranjärvi uoroveto 16 apaaehtoistyön tukiohjaajakoulutus kertaa SMS SMS 2 S KMS ry kehittämispäivä 2.2. Toimitila eturi KMS ry 21 S Järjestöfoorumi Kouvolatalo Kouvolan kaupunki 4 S Mielenterveysseurojen apepa -toimijoiden Helsinki SMS ry 4 S / hetu neuvottelupäivät Naistenpäivä 9.3. Kauppakeskus eturi KMSry 4 S Ilomielin ideapäivä oikkaa Klupi KMSry uoroveto Talvivalkeat kirkkokonsertti, "ahvista ystävää" alkeala KMS ry 10 S Ravitsemuksen startti -koulutus Kouvola KymLi ry 3 S Tukihenkilöiden täydennyskoulutus, "uorovaikutus ja kohtaaminen" HUHTI-KESÄKUU Toimitila eturi KMS ry, Anita Sipilä 11 S Kyläyhteistyötapaaminen 3.4. Toimitila eturi oimarinki, Kymenlaaksom kylät 13 3 S työntekijää Majakkagaala 5.4. Hansakeskus Nuorisotoimi 2 S Miellenterveyden ensiapu 1-koulutus Toimitila eturi KY ry 3 S Parisuhde ja sairastuminen / vammautuminen 9.4. Toimitila eturi KY ry 3 S luento Kuntosaliohjaamisen startti -koulutus Kouvola KymLi ry 3 S Liittokokous Helsinki SMS 1 S Henkisen tuen apepan hälytysryhmien leiri, Hetun 20-vuotisjuhla yleisöä S Imatra SPR/apepa 8 S/hetu Hyväntekeväisyysillallinen Kouvola, Maria-Sali KMS ry 82 osall. 4 järjestäjää SPR Hätäensiapukoulutus Kouvola SPR/apepa 9 S/hetu Muutoksen tuulet Toimitila eturi KMSry 15 S "Kympin nainen" Kouvola SMS 15 S Kesäretki tuettaville ja tukihenkilöille 8.6. Heinolan lintutarha KMS ry 30 S kriisitukihlöiden koulutus+tapaaminen Ravintola Neville uoroveto2-hanke 13 Kriisikeskusfoorumi Toimitila eturi uoroveto2-hanke 25 onteenin valssi Sippolan kylätori oimarinki, Kymenlaakson 10 kontaktia S kylät Kesäretki Heinolan kesäteatteriin Heinola KY ry 3 S S HEINÄ-LOKAKUU erla laulaa ja soi 6.7. erla oimarinki, 15 kontaktia S Kymenlaakson kylät uoroveto-teltta keskiviikkoisin klo 9-13, 5krt Kauppatori uoroveto2-hanke 14 hlöä, 120 kontaktia uoroveto-teltta klo 13- Myllykoski uoroveto2-hanke 4 hlöä, kontaktia uoroveto-teltta klo uoroveto-teltta keskiviikk. klo 9-13, 3krt Kuusankoski uoroveto2-hanke 2 hlöä, 20 kontaktia Kauppatori uoroveto2-hanke 13 hlö, 60 kontaktia iranomaiset Manskilla Kävelykatu Manski oimarinki, Tarja, Anitta 2 hetua, kaup. Ummeljoen lentokenttätapahtuma Anjalankoski oimarinki, Tarja+Anitta Kymenlaakson kylät 30 kontaktia S 50 kontaktia S

8 7 (11) Mind Body Bridging -seminaari Helsinki SMS Koukes 1 apaaehtoisjohtamisesta voimaa Kauniainen SMS 1 järjestötyöhön Etelä- ja Itä-Suomen puhelin- ja verkkoautt Kouvola SMS/kriisipuhelin 3 S aluefoorumi Hyvänmielen metsäkävely 4.9. Repovesi- alkeala KMSry/Sari Laiho 50 KSAO:n opisk. S uoroveto- teltta 4.9. klo Kauppakeskus eturi uoroveto2-hanke 12 hlöä, 30 kontaktia apepan etsintäkurssi ekaranjärvi apepa/spr 5 hetu S/hetu ja harjoitus JYMPS-järjestötapahtuma Kouvola-talo kaupunki 4 S apaaehtoistoiminnan peruskurssi Toimitila eturi KY, + Tarja T. 12 kriisitukihlöä Seuran kehittämispäivä Toimitila eturi KMSry 16 S Mihin kauriit katosivat -runomonologi ja Toimitila eturi KY 20 S apepan etsintäharjoitus uohijärvi apepa/spr 3 hetu S/hetu MTEA-ohjaajien päivityskoulutus Toimitila eturi SMS 1 Seuran ja 2 kehittämispäivä Ravintola Neville Kammari KMSry+2 13 S uoroveto-kriisitukihenkilön koulutus iltaa Maailman mielenterveyspäivä klo 9-12 Ravintola Neville uoroveto2-hanke 13 uutta kriisitukihlöä Kouvolan kaupungin uoroveto2-hanke 4 hlöä, 10 hyvinvointipiste,kauppakeskus kontaktia altari Turvalauantai Koria Kymenlaakson Kylät 2 S ry / oimarinki SoKrin ja Hetun tapaaminen, Eila Siira PoKs Kuusankoski HETU 14, joista 10 hetua S/hetu LOKA-JOULUKUU Avoimet ovet Toimitila eturi KY 4 S Kepeä Kiitosgaala Pirkko Lahden luento Pasila Mtea-ohjaajakoulutuksen päivityskoulutus "Mistä hyvä elämä syntyy" klo Kouvola-talo oimarinki 100 S Kouvolan kaupungin Hyvinvointipiste kauppakeskus altari Kouvolan kaupungintalo Sosiaalipäivystys 10vjuhla SMS 1 uoroveto2-hanke 4 hlöä, 50 kontaktia KL kaupunki Sokri 2 S etaisryhmän ohjaajakoulutus Toimitila eturi KY 2 kriisitukihlöä apepa-foorum Tikkurila apepa/spr 1 hetu S/hetu Hallituksen+aktiivien+tukihlöiden pikkujoulut Kymen Paviljonki KMSry 27 S uoroveto-teltta Kauppakeskus Hansa uoroveto2-hanke 7 hlöä, 60 kontaktia Hetun kokous ja apepan ansiomerkkien Toimitila eturi HETU 13 S/hetu jako Tukihenkilöiden ja tuetavien pikkujoulut Ravintola Kastanjapuisto KMSry 30 S Osallistujia / toteuttajia yhteensä 1242 S Tilaisuuksia yhteensä 44 29

9 8 (11)

10 9 (11)

11 10 (11)

12 11 (11)

VUOSIKERTOMUS 2014. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi

VUOSIKERTOMUS 2014. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikertomus 2014..sivut 1-4 Vastuuhenkilöt sivu 5 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 6-7 Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi VUOSIKERTOMUS 2014 1(8)

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

HUOMIONOSOITUKSET. Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu

HUOMIONOSOITUKSET. Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu HUOMIONOSOITUKSET Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu Hyväksytty 10.3.2016 Johdanto: Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on perustettu vuonna 1964, ja siihen kuuluu 52 yhdistystä, yhtymää ja kansalaisjärjestöä (v.

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 AIKA: 8.11.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot