VUOSIKERTOMUS Kauppamiehenkatu 4, 2krs Kouvola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi"

Transkriptio

1 UOSIKERTOMUS 2013 Sisältö: uosikertomus sivut 1-4 astuuhenkilöt sivu 5 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 6-7 Tuloslaskelma sivut 8-9 Tase...sivut Kauppamiehenkatu 4, 2krs Kouvola

2 UOSIKERTOMUS (11) Kouvolan Mielenterveysseura ry (KMSry) on perustettu Kuusankoskella. Seuran perustehtäviin kuuluvat palvelujen tuottaminen, joita ovat asumisen tukitoiminta, henkinen tuki, kriisipuhelinpäivystys, vaikuttaminen yhteistyöverkostojen kautta ja kehittämistoiminta. Kolmivuotisen uoroveto hankkeen jatkoksi käynnistyi kaksivuotinen uoroveto 2 hanke, jonka tavoitteena on kriisikeskuksen käynnistäminen. Yhdistys onnistui tehtävien toteutuksessa pääosin hyvin, osin kiitettävästi ja osin tyydyttävästi. Jäsenmäärän kasvu tasaantui. uoden lopussa jäseniä oli 183, joista 2 oli kannatusjäseniä ja 3 kunniajäseniä. Maksaneita jäseniä oli 175. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevia jäseniä oli uosikertomuksen liitteenä 1 on luettelo eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä tehtävineen. Tällä joukolla pystyttiin toteuttamaan erittäin laajaa toimintaa mielen hyvinvoinnin hyväksi. Luettelo tapahtumista on liitteenä 2. uoden 2009 alussa toteutettu, kuuden Pohjois-Kymenlaaksolaisen kunnan kuntaliitos asukkaan Kouvolan kaupungiksi, vaikuttaa yhä yhdistyksen toimintaympäristöön. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteelliset muutokset sekä työntekijämäärien vähentämiset jatkuvat. Kaupunki on muuttotappioaluetta, kaupungin talous on heikentynyt ja väestön sairastavuus on muuta maata suurempaa (lähde?). apaaehtoiselle, ihmisten tulevaisuudenuskoa ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävälle toiminnalle on tarvetta ja myös mahdollisuuksia. I. SEURAN PERUSTEHTÄÄT 1. äestön mielenterveyden edistäminen Kansalaistoiminta: oimarinki, uoroveto ja uoroveto2 2. Monimuotoinen henkinen tuki Palvelujen tuottaminen: apepan henkinen tuki, asumisen tuki, palveluohjaus, kriisipuhelin, uoroveto ja uoroveto2 3. Yhteistyö, valistus ja koulutus Asiantuntijuus: viranomaiset, SPR, apepa/spr, sovittelijat, potilasyhdistykset, maahanmuuttajat, uoroveto ja uoroveto2 4. Kannanotot ja aloitteet Äänettömän hädän puolesta: oimarinki, uoroveto ja uoroveto2 II. UODEN 2013 TAOITTEET JA TULOKSET 1. Parannetaan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä. a) Selvitetään edellytykset henkilöstön palkkaamiseksi. Päivitetään vaihtoehdot oman toimitilan säilyttämiselle. Tulos: Keväästä alkaen Kotipesässä on työskennellyt palkkatuettu, osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Hyvä tulos. Oman toimitilan eli Kotipesän ylläpitäminen edellyttää lisätulojen hankkimista vuonna 2014: tältä osin riittämätön tulos. b) Kehitetään tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa mm. uuden tiedottajan vapaaehtoistyön panoksella ja laatimalla tiedotussuunnitelma. Tulos: Tiedotus on käynnistynyt hyvin. Kotisivut on päivitetty, sosiaalisen median käyttö on aloitettu ja värikkäitä ja monisivuisia KMSry-iestejä tehtiin kaksi. Hyvä tulos. c) Kehitetään jäsenistön osallistumisedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia seuran toimintaan. Tulos: uoden aikana toteutettiin kymmeniä kehittämistilaisuuksia, joissa runsas joukko seuran aktiivitoimijoita kartoitti tarpeita ja keinoja kehittää seuran hallintoa, perustehtäviä, hanketoimintaa sekä eri osa-alueiden tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistumisaktiivisuus ja kehittämisen tulokset olivat kiitettäviä. Runsaan aineiston ja jatkosuunnitelmien hyödyntäminen jatkuvat vuonna Mielen hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ siirtyvät uoroveto-kehittämishankkeesta osaksi mielenterveysseuran perustoimintaa. Toimintavuonna vahvistetaan osa-alueen organisaatiota ja kehitetään rahoituspohjaa ehkäisevän toiminnan toteuttamisedellytysten lisäämiseksi. Tulos: Osa-alueelle ei ole saatu riittävää henkilö- eikä talousresurssia ja siirtymävaiheen toiminta on jäänyt niukaksi. Heikko tulos. 3. uoroveto-kehittämishankkeen päättyessä sopimus Kouvolan kaupungin kanssa vapaaehtoisten uoroveto kriisitukihenkilöiden toiminnasta on valmis. KMSry vastaa yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa vapaaehtoisen kriisitukihenkilötoiminnan vakiinnuttamisesta kiinteäksi osaksi Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen kriisiauttamismallia. Tulos: uoroveto- ja uoroveto2 hankkeiden välisen siirtymäkauden turvannut sopimus vuodelle 2013 saatiin tehtyä. Pysyvä yhteistoimintasopimus ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen kaupungin kanssa jäi tehtäväksi uoroveto 2 hankkeen jatkovuoden aikana vuonna Kohtalainen tulos. 4. uoroveto 2 hankkeen toteutuessa selvitetään hankkeen puitteissa, millä edellytyksillä Kouvolaan olisi perustettavissa vapaaehtoisten toimijoiden toteuttama uoroveto-kriisikeskus. Kriisikeskuksen käynnistämiseen sitoutuneiden tahojen kanssa tehdään sopimus, jonka pohjalta laaditaan rahoitushakemus uoroveto-kriisikeskuksen käynnistämishankkeelle aikaisintaan vuodesta 2014 alkaen. Tulos: Hanke sai rahoituksen ja käynnistyi. Kriisikeskuksen käynnistämisen edellytyksiä pystyttiin lisäämään. uoroveto 2 hankkeen toisena vuonna, 2014, uoroveto 2 hankkii kriisikeskustoiminnan pilotointia varten oman toimitilan. uoroveto kriisikeskuksen vakinaista käynnistämistä valmisteltiin tekemällä päätös toiminnan siirtämisestä KMSry:n vastuulta vuonna 2014 perustettavan uoroveto mielenterveysseura ry:n vastuulle alkaen vuonna Hyvä tulos.

3 2 (11) 5. Tukitoiminnan laadunvarmistusta tehostetaan. Kaikilla osa-alueilla on haasteena henkilöresurssien riittävyyden turvaaminen. a) Asumisen tukitoiminnassa lisätään mentorointia. Kirjataan edelleen palvelua saavien oma näkemys näkyviin tukisopimuksia päivitettäessä sekä arvioidaan sen pohjalta tarve muutoksiin. Tulos: Mentoroinnin lisäämiselle ei ollut tarvetta. Tuettavien näkemys kuultiin ja kirjattiin hyvin tukisopimuksia laadittaessa ja päivitettäessä. b) Kriisipuhelimen toimintakertojen määrää mukautetaan vapaaehtoisresurssin vaihtelun mukaan. Kummitoimintaa kehitetään. Tulos: Puhelinpäivystyskerrat lisääntyivät hieman, koska aktiivipäivystäjät lisäsivät henkilökohtaista panostaan. Kestävä toiminta edellyttää päivystäjäringin laajentamista. c) Henkisen tuen ryhmä on toiminut 20 vuotta. Juhlavuonna paikallista, alueellista ja valtakunnallista profiilia nostetaan. Ryhmän toimintaedellytykset turvataan edelleen. Tulos: 20-vuotisjuhlavuoden aikana ryhmä sai tunnustusta apepan taholta paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti sekä ryhmänä että yksittäisinä ryhmäläisinä. Kouvolan Mielenterveysseura palkitsi ryhmäläisiä huomionosoituksin. Ryhmän juhlavuoden tapahtumat toteutettiin Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan avulla. Henkisen tuen ryhmän koko säilyi täytenä eli 15 henkilönä. III. JÄRJESTÖTOIMINTA KANSALAISTOIMINTA JA MUU AIKUTTAMINEN: Laatija Ilkka Haapamäki Hanketyöskentelyyn osallistuminen seitsemättä vuotta perättäin vei suuren osan yhdistyksen voimavaroista. Seuran toiminnan ja projektien yhteisiä kehittämispäiviä oli kaksi. Yhdistyksen eri toimintoja varten oli edelleen nimettynä useita vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä, joiden toimintaa hallitus tuki mm. vastuuhenkilöille järjestetyn säännöllisen työnohjauksen avulla. Hallitus kokoontui 18 kertaa. Luettelo vastuuhenkilöistä on liitteenä no 1. Keväästä alkaen seuralla oli palkkatuen avulla palkattuna osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Osana kansalaistoimintaa, vaikuttamista ja asiantuntijuutta olimme edelleen mukana verkostoissa, joista osassa perustajajäsenenä: mm. Kouvolan sote-järjestöjen yhteistyöverkosto oimarinki ja Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistys. Kontakti oli myös Seiskan Sovittelijoihin ja maahanmuuttajiin. Kaupungin organisaatiomuutosten yhteydessä tukiasumisen neuvottelukunnan toiminta päättyi. Toiminta: Yhdistyksen toimijoille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin itse tai yhdessä tai ulkopuolisen tahon toimesta kymmenittäin monipuolista kansalais- ja tukitoiminnan koulutus- ja virkistystilaisuutta, joihin osallistui yli tuhat henkilöä. oimarinki järjesti ensimmäinen Kiitosgaalan, jonka järjestelyihin osallistuimme aktiivisti. Juhlaluennoitsija Pirkko Lahti luovutti seuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Ilkka Haapamäelle lähes 200 osallistujan edessä Suomen Mielenterveysseuran kultaisen ansiomerkin. apepan henkisen tuen ryhmästä tilaisuudessa palkitut on mainittu henkisen tuen osiossa. Kulttuuriyhteistyö mielen hyvinvoinnin hyväksi lisääntyi ja monipuolistui. astasimme SMS:n, RAY:n ja muiden tahojen kyselyihin, kartoituksiin ja arvioihin. Suomen Mielenterveysseuran kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä (osallistuminen aluefoorumeihin, järjestöpäiville ja koulutuksiin, aluetyöntekijän vierailut). Omia jäseniltoja ei juuri ollut, mutta jäseniä ohjattiin KY:n moniin tilaisuuksiin. Kesällä oli jäsenistön ja tuettavien yhteinen virkistys- ja kuntoutusretki Heinolaan. Seuran toiminta oli esillä useassa lehtiartikkelissa. Monisivuisia ja värikkäitä KMSry-iestejä lähetettiin kaksi ja jäsenistölle lähetettiin lukuisia tiedotteita sähköpostin kautta. 80 % jäsenistä antoi käyttöön sähköpostiosoitteensa, joka mahdollisti tehokkaan sähköisen viestinnän. Jäseniä ohjattiin käyttämään kotisivuja ja sosiaalisen median käyttö viestinnässä aloitettiin. Yhdistyksen eri tehtävissä oli yhteensä aktiivista toimijaa, joista useat toimivat useissa eri tehtävissä. Luettelo koulutuksista ja tapahtumista on esitetty eri toimialueiden yhteisessä liitteessä no 2. Arvio: Yhdistys pystyi resurssiensa puitteissa vaikuttamaan monimuotoisesti alueen mielenterveystyöhön ja jatkamaan onnistuneesti uoroveto ja uoroveto 2 -hankkeita. oimarinki on hyvä kanava sote-järjestöjen yhteistyöhön. Palkkatuella pystyttiin palkkaamaan osa-aikainen vapaaehtoistyön ohjaaja. Hyvinvointitoimintaa ei pystytty kehittämään. iestintä tehostui tiedottajan avulla. SMS:n yhdistys- ja tukitoiminnan arviossa yhdistys sai edelleen korkeat pistemäärät. uoden aikana toteutettiin kymmeniä kehittämistilaisuuksia huomioiden eri tilaisuudet ja työryhmien kokoukset. Niiden avulla runsas joukko seuran aktiivitoimijoita kartoitti tarpeita ja keinoja koskien muutoksia seuran hallinnossa, perustehtävissä, hanketoiminnassa ja eri osa-alueiden tavoitteissa ja toimintatavoissa. Runsaan aineiston ja jatkosuunnitelmien hyödyntäminen jatkuvat vuonna I. TUKITOIMINTA A. ASUMISEN TUKITOIMINTA: Laatijat Marja Tykkälä, Kaarina uorinen ja Timo Honkanen Nykyisellään toiminta-alue on koko Kouvolan kaupunki. Asumisen tukitoiminnan kantavina ajatuksina olivat edelleen tukea tarvitsevien oman näkemyksen kunnioittaminen ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi sekä kirjallisen tukipalvelusopimuksen laadinta yhteistyössä tuettavan, hoitavan yksikön ja sosiaalitoimen kanssa. Toiminta: Tukihenkilöt tukivat kuntoutujia kodin ulkopuoliseen asiointiin ja harrastamiseen, kuten potilasyhdistys Pohjatuulen ja ire talojen toimintaan, KMSry:n retkille sekä ryhmätoimintoihin. Toimintavuoden päätti tuettavien ja vapaaehtoisten yhteinen pikkujoulujuhla. Tukihenkilöille järjestettiin työnohjaus kerran kuukaudessa. Tukitoiminnan koulutukset ja tapahtumat on esitetty vuosikertomuksen liitteessä. Tuettavia oli vuoden aikana yksilö- ja ryhmätuen piirissä yhteensä 36 henkilöä ja tukihenkilöitä 25. Tuettava ja tukihenkilö tapaavat kerran viikossa ja sopimuskauden loppuvaiheessa tapaamisia harvennetaan. Toteutuneita tapaamisia oli noin 600 ja niihin kului yli 1500 vapaaehtoisen tekemää tuntia. Tukitapaamisten lisäksi tuettiin puhelimitse. Tapaamisten lisäksi vapaaehtoistyöhön käytettiin yli 500 tuntia. Suurin osa tästä oli tukisopimusten tekemistä, toiminnan suunnittelua sekä yhteydenpitoa tukihenkilöihin. Merkittävää on, että valtaosa vapaaehtoistyöstä on tänäkin vuonna kohdistunut yhdessäoloon tuettavien henkilöiden kanssa. Paljon yhteyksiä on

4 3 (11) pidetty myös entisiin tuettaviin. uosittaiset kehityskeskustelut tukihenkilöiden kanssa jatkuivat. Olimme aktiivisesti toteuttamassa seuratoiminnan riskien arviointia ja seuran kehittämistä. Arvio: Toiminta supistui hiukan johtuen siitä, että emme saaneen poistuneiden tukihenkilöiden tilalle riittävästi uusia. Syynä tähän oli syksyn tukihenkilökurssin peruuntuminen. Tilannetta helpotti hiukan se, että jo keväällä pystyttiin aktivoimaan toimintaan mukaan neljä aiemmin tukihenkilökurssin käynyttä henkilöä. Merkittävin työpanos tehtiin suorassa tukityössä, työssä, jota tukihenkilöt eniten arvostavat Tuettavien ja tukihenkilöiden yhteiset pikkujoulut ja kesäretki onnistuivat taas kerran hyvin: paljon osallistujia ja hyvä palaute tuettavilta. B. HENKINEN TUKI: Laatija Ulla-Maija Tukiainen KMSry on pioneeri apaaehtoisen pelastuspalvelun (apepa) henkisen tuen (hetu) ryhmän perustajana Suomessa. Ryhmä vietti kuluneena vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. KMSry:n henkisen tuen ryhmä toimii apepan hälytysryhmänä. apepa on 50 eri järjestön yhteenliittymä, jonka yleistä pelastustoimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti (SPR). apepa:n toiminta toteutuu viranomaisen (poliisi, pelastuslaitos, terveys- ja sosiaaliviranomainen) pyynnöstä ja on viranomaisen toimintaa tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa. Toiminnan motto on: "Lähimmäisen avuksi - viranomaisen tueksi". uonna 2012 vahvistettiin SMS:n ohjeistus siitä, miten paikallinen mielenterveysseura tulee mukaan apepa:n toimintaan henkisen tuen ryhmällä. Samoin "Seuralaisen käsikirjassa" on nyt huomioitu vapepalaiset henkisen tuen ryhmät vapaaehtoistoiminnan avustukseen osallisina. KMSry:n henkisen tuen ryhmän vahvuudeksi on määritelty 15 henkilöä sekä heille kaikille asiaankuuluvat varusteet. Ryhmä on apepa:n hälytyskortilla sitoutunut järjestämään hälytystehtävään 1-3 tunnin sisällä vähintään 2 henkilöä. Ryhmään liittyi vuoden aikana yksi henkilö ja yksi erosi, joten ryhmän koko on täysi, 15 henkilöä. Ryhmän vastuuhenkilöinä toimivat Ulla-Maija Tukiainen ja Kaisa Tylli. Tarvittaessa hälytyksien jälkeisinä ryhmän sisäisinä purkuohjaajina sekä kehityskeskustelujen suorittajina toimivat Tytti Dadu, Anne Liikanen ja Pekka Turunen. KMSry:n vastuuhenkilöiden työnohjaukseen osallistuttiin kaksi kertaa ja työnohjaajien ja vastuuhenkilöiden yhteistapaamiseen kaksi kertaa. Seuran puheenjohtajan kanssa pidettyyn kehityskeskusteluun osallistuivat molemmat hetun vastuuhenkilöt. Luottamustehtävät apepa:ssa vuonna 2013: - apepa:n Kymenlaakson maakuntatoimikunnassa toimi SMS:n edustajana Ulla-Maija Tukiainen, myös varapuheenjohtaja, varahenkilönä Pekka Turunen. - apepa:n Kouvolan paikallistoimikunnassa KMSry:n edustajana Ulla-Maija Tukiainen ja varana Katriina Tuviala. Toiminta: uonna 2013 apepa:n hälytyksiä oli neljä. Kaksi oli sosiaalipäivystyksen hälytystä, yksi poliisin etsintähälytys ja yksi poliisin valmiushälytys, joka ei johtanut toimintaan. Hälytystehtäviin osallistui 17 henkisen tuen ryhmäläistä. Käytetty aika oli 30 tuntia ja autettuja 19 henkilöä. apepa:n Kouvolan paikallistoimikunnan ja Kymenlaakson maakuntatoimikunnan sääntömääräisiin kokouksiin osallistuttiin 4 kertaa sekä kerran vuodessa pidettävään apepa-foorumiin. Suomen Mielenterveysseuran järjestämille Mielenterveysseurojen vapepa-toimijoiden neuvottelupäiville helmikuussa osallistui 4 ryhmäläistä. uoden 2014 vastaavat neuvottelupäivät järjestetään Kouvolassa apepa:n ohjeistaman kerran kuussa pidettävien omien kokous- ja ryhmäiltojen määrä oli 9, osallistujia keskimäärin 10 ryhmäläistä. apepa:n ja SPR:n järjestämiä koulutuksia, kursseja, ja leirejä oli 5, joihin osallistui 27 jäsentä. Yksi niistä oli "Hätäensiapukurssi" vastavuoroisuus- periaatteella toteutettu Kouvolan SPR:n ensiapuryhmän taholta. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden ja apepa:n valmiuspäällikkö Eila Siiran ja hetun ryhmäläisten yhteistapaamisia oli kaksi. Yhteensä tapaamisissa 29 henkilöä. Tapaamisia jatketaan myös vuonna KMSry:n järjestämiin kehittämispäiviin, riskienarviointiin ja "Muutoksen tuuliin" osallistuttiin 10 kertaa, 1-2 henkilön panoksella. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin virallisina KMSry:n edustajina ja epävirallisina 8 kertaa, osallistujia kerrallaan 1-6 henkilöä. Myös uoroveto2 seminaariin osallistui yksi ryhmäläinen. Arvio: Henkisen tuen ryhmäläiset ovat hyvin ryhmäytyneitä ja aktiivisia osallistujia, jotka luottavat toiminnan jatkumiseen ja vahvistumiseen. Osallistuminen SPR:n ja apepa:n paikallistoimikunnan tilaisuuksiin, koulutuksiin ja harjoituksiin on syventänyt tunnettavuutta ja luottamusta ryhmään henkisen tuen antajana ja kriisiavun järjestäjänä. Yhteistyötä paikallisten SPR:n ensiapuryhmien ja apepa:n hälytysryhmien kanssa jatketaan. Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystäjien kanssa yhteistyötä syvennetään edelleen. erkostoitumista jatketaan SPR:n Kaakkois- Suomen piirin alueella henkisen tuen ryhmien kesken. Seuraava valtakunnallinen Mielenterveysseurojen vapepalaisten yhteistapaaminen järjestetään Kouvolassa. Henkisen tuen ryhmän 20-vuotisjuhlavuosi: - Henkisen tuen ryhmän 20-vuotisjuhlavuotta 2013 huomioitiin järjestämällä "Henkisen tuen leiri Imatralla" ja osallistumalla "apepa:n etsinnän peruskurssille" ekaranjärvellä, joka kurssi toteutettiin "Kymijoki harjoituksen" eisotilaallisena osiona. - Juhlavuoden kunniaksi henkisen tuen ryhmä palkittiin apepa:n taholta apepa-viirillä. - apepa:n valtakunnallinen keskustoimikunta myönsi hopeisen ansiomitalin Tarja Tuoviselle. - Kymenlaakson maakuntatoimikunta myönsi apepa:n pronssiset ansiomitalit seitsemälle jäsenelle: Haron Dadu, Tytti Dadu, Anne Liikanen, Marja-Leena Marttila, Ulla-Maija Tukiainen, Marja-Leena Turunen ja Pekka Turunen. - Kouvolan paikallistoimikunta myönsi apepan I-luokan ansiomerkin Katriina Tuvialalle ja apepan ansiomerkit neljälle jäsenelle: Kaisa Karhu, Anne Korhonen, Henna Manninen ja Kaisa Tylli. - KMSry:n huomionositukset hetun jäsenille: Seuran perustajajäsenistä Tytti Dadu ja Pekka Turunen palkittiin Kii-

5 4 (11) tosgaalassa seuran kunniajäsenyydellä. Hetu:n juhlakokouksessa palkittiin seuran Onnistun patsaalla eli "pöytämyllynkivellä" Anne Liikanen ja Marja-Leena Turunen sekä Onnistun mitalilla eli mitali-myllynkivellä" Marja-Leena Marttila ja Ulla-Maija Tukiainen. Seuran kunniakirjalla palkittiin Anne Korhonen, Katriina Tuviala ja Kaisa Tylli. - Juhlavuoden kunniaksi tehtiin laulettava hetu-kronikka sekä "historiikki", jotka olivat kaikkien nähtävänä syksyn KMSry-iestissä. Toimintatäyteinen juhlavuosi! C. ALTAKUNNALLINEN KRIISIPUHELINPÄIYSTYS: Laatijat Heikki Pokki, Pekka Hartikainen ja Seija Laine KMSry on osallistunut SMS:n koordinoimaan valtakunnalliseen kriisipuhelinpäivystykseen viiden vuoden ajan. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia eettisiä periaatteita. Päivystäjät ovat käyneet KMSry:n järjestämän tukihenkilön peruskurssin ja puhelinpäivystäjän syventävän peruskoulutuksen. Päivystäjät ovat toimineet pääsääntöisesti pareittain, jolloin on voinut heti puhelun jälkeen keskustella puheluiden herättämistä kysymyksistä. Päivystäjän tukena on ollut takapäivystäjä ja säännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua seuran koulutuksiin ja virkistystoimintaan. astuuhenkilöinä toimivat Anne Ampuja ja Heikki Pokki, vuoden lopulta alkaen myös Seija Laine. Toiminta: Olemme päivystäneet vuoden 2013 aikana tiistaisin klo ja joka toinen tiistai myös aamupäivisin klo Lisäksi olemme päivystäneet parillisina perjantaina klo suunniteltuun nähden säännöllisesti ylimääräisen kerran. Syyskauden 2013 aikana olemme pystyneet lisäksi hoitamaan useita muita ylimääräisiä päivystysvuoroja keskuudessamme vallitsevan korkean motivaation ansiosta. Päivystyskertoja on vuoden 2013 aikana kertynyt 80 (v ) ja päivystystunteja 417h (v ). Päivystäjien lukumäärä on vähentynyt ollen 7 varsinaista päivystäjää ja 2 varapäivystäjää. Yhteisöllisyyttä olemme vaalineet kokoontumalla syksystä 2012 alkaen saman pöydän ääreen joka toinen kuukausi. Eteläisen- ja Itäisen Suomen puhelinpäivystyksen kehittämispäivään Kouvolassa osallistui 3 puhelinpäivystäjää. Lisäksi olemme osallistuneet oman seuran yhteiseen kehittämiseen. Kriisipuhelinpäivystyksen toiminnan parantamiseksi olemme saaneet uudet työvälineet: puhelimen ja kuulokkeet. Arvio: Päivystäjiä tarvitaan jatkuvasti lisää kriisipuhelinpäivystyksen jatkumisen takaamiseksi. Nykyisistä päivystäjistä täytyy pitää huolta: heille tarjotaan virikkeitä antavaa ajankohtaista koulutusta ja virkistystä. Yhteisiä tapaamisia jatketaan joka toinen kuukausi. Toiminnan kehittämistä tukee vuoden 2014 aikana uoroveto-kriisikeskuksesta päivystystä varten saatavat uudet tilat.. UOROETO JA UOROETO 2 HANKKEET Laatija Ilkka Haapamäki UOROETO-HANKE: Kolmivuotinen uoroveto kehittämishanke päättyi alkuvuonna Hankkeen tulokset on esitetty laajemmin hankkeen loppuraportissa (katso ja Hankkeen päätavoitteina oli: 1. Luoda usean kolmannen sektorin toimijan yhteisesti ylläpitämä vapaaehtoinen kriisitukiorganisaatio Kouvolaan. Tulos: Jalkautuvan kriisituen organisaatio on luotu ja se toimii. Mukana on tavoitteen mukaisesti KMSry:n lisäksi toimijoita useasta järjestöstä. Kriisitukihenkilöitä on yli 30. Jalkautuvaan kriisitukeen ohjaavat eri viranomaistahot. Näitä tahoja on lisätty asteittain jatkohankkeen, uoroveto 2:n aikana. Kouvolan kaupungin kanssa terhtiin hankkeiden siirtymäajalle sopimus vapaaehtoisten uoroveto-kriisitukihenkilöiden kouluttamisen ja toiminnan kulujen korvaamisesta vuonna uoroveto 2 hanke tukee toiminnan maastoutumista ja siirtymistä osaksi tuossa hankkeessa suunniteltavan kriisikeskuksen toimintaa. Arvio: Jalkautuva uoroveto-kriisituki vakiintuu osaksi tulevaa uoroveto-kriisikeskusta ja samalla osaksi Kouvolan kriisiauttamismallia. Samalla varmistuu toiminnan rahoituspohja. 2. Luoda malli mielenterveysongelmien ennaltaehkäisylle, jota toteuttaa yhdessä usea kolmannen sektorin toimija. Tulos: Ehkäisevän mielenterveystyö siirtyi hankkeen päättyessä osaksi Kouvolan Mielenterveysseuran toimintaa. UOROETO 2 HANKE: Hanke sai rahoituksen RAY:ltä ja käynnistyi alkuvuonna Hankkeen tavoitteena oli usean vapaaehtoisen toimijan yhteistyöhön perustuvan kriisikeskuksen perustamisedellytysten selvittämisen samalla, kun uoroveto-hankkeen käynnistämää jalkautuvaa kriisitukea maastoutetaan. Tulos: Kriisikeskuksen käynnistämisen edellytyksiä pystyttiin toimintavuonna lisäämään. uoroveto 2 hankkeelle myönnettiin rahoitus selvitystyön toiselle vuodelle. uonna 2014 kriisikeskukselle saadaan toiminnan pilotointia varten oma toimitila. Kriisikeskuksen vakinaista käynnistämistä valmisteltiin suunnittelemalla toiminnan siirtämistä KMSry:ltä vuonna 2014 perustettavan uoroveto mielenterveysseura ry:n vastuulle v.2015 alkaen. I. TALOUS Kouvolan Mielenterveysseura ry on yleishyödyllinen yhteisö. Tilintarkastajana toimi Jarmo Kuntonen (HTM) ja varatilintarkastajana Pasi Waris (KTM). II. KIITOS Seuran toimijat saivat lähes 30 tunnustuspalkintoa! Heidät on palkintoineen lueteltu oman toimialueensa kohdalla. apaaehtoistyöstä saatu hyvä mieli riitti hallitukselle ja muille seuran aktiiveille toimijoille korvaukseksi ja auttaa jatkamaan pyyteetöntä työtämme edelleen. Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille!

6 5 (11) SEURAN ASTUUHENKILÖT 2013 Hallitus: Puheenjohtaja Ilkka Haapamäki arapuheenjohtaja Anita Sipilä Sihteeri, jäsen Sari Laiho Talousvastaava, varajäsen Kirsti aurula Tiedottaja, jäsen Anitta Ollikainen Jäsen Riitta Myllylahti Jäsen Ulla-Maija Tukiainen Jäsen Timo Honkanen Jäsen Marja Tykkälä Jäsen Tarja Ulmanen arajäsen Haron Dadu arajäsen Helena Rouvinen arajäsen Anja Liimatta arajäsen Marjut Palmu arajäsen Anne Ampuja arajäsen Kaisa Tylli arajäsen Kaarina uorinen Muut vastuuhenkilöt Asumisen tukitoiminta: Kaarina uorinen, Marja Tykkälä ja Timo Honkanen Kriisipuhelinpäivystys: käytössä liittymänro Heikki Pokki Anne Ampuja Seija Laine Henkinen tuki, apepan hälytysryhmä: Ulla-Maija Tukiainen (Kaisa Tylli) Koulutustiimi: Koulutuskoordinaattori: Avoinna Jäsenet: Anja Liimatta, Kaarina uorinen ja Sari Laiho Järjestötoiminta Hyvinvointivastaava: avoinna Hyvinvointitreenit: avoinna Hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilöt: Ikäihmiset: Tarja Ulmanen ja Anitta Ollikainen Työikäiset: Avoinna Nuoret: Avoinna arhaiskasvatus: Avoinna Mielenterveyden Ensiapu 1 (MtEA1): Sirpa Heikkinen ja Tarja Tuovinen -reservissä Riitta Myllylahti apaaehtoistoimikunta: Yhteyshenkilö: Marja Tykkälä Jäsenet: Ritva Lapveteläinen, Heikki Pokki ja Tuula Jukkara apaaehtoistyön ohjaaja (osa-aik. palkattu) Heikki Pokki Esimies Sari Laiho Talkoolaiset Anja Liimatta, Anitta Ollikainen, Tarja Ulmanen, Kaarina uorinen Mentorointi ja työnohjaus Mentorointi: Ohjaaja: Anne Liikanen Työnohjaus: Yhteyshenkilö: Leena Inkilä Työnohjaajat: Eija Pyötsiä, Mervi Nuuttila, Marja Harju, Leena Mikkonen ja Seija Laine Taustatyönohjaaja: Leena Inkilä HETU:n purkutyönohjaajat: Anne Liikanen, Tytti Dadu ja Pekka Turunen Yhteyshenkilöt SMS:n aluefoorumit: Avoin Maahanmuuttajat Haron Dadu KY Timo Honkanen KYPS Ilkka Haapamäki Kouvolan psykiatrian poliklinikka: Marjo Muhli ja Susanna Leppäkoski oimarinki: Ilkka Haapamäki, Anja Liimatta ja Anita Sipilä apepa : Kymenlaakson maakuntatoimikunta (SMS:n nimeämänä): Ulla-Maija Tukiainen, vpj (vara PekkaTurunen) Kouvolan paikallistoimikunta (KMSry:n nimeämänä): Ulla-Maija Tukiainen (vara Katriina Tuviala) UOROETO 2 Hankevastaava: Anita Sipilä Hankepäällikkö: Annikki Arvila Järjestösuunnittelija Tarja Tuovinen Esimiehet Ilkka Haapamäki ja Anita Sipilä Työsuhdeasiat Kirsti aurula astaavat uoroveto-kriisitukihenkilöt Helena Rouvinen Pirjo Hasanen TOIMITILA ETURI: Kauppamiehenkatu 4, 2 krs, Kouvola (Pohjola-talo) Kotisivut: UOROETO GSM SEURAN GSM SMS:n valtakunnallinen kriisipuhelin (ppm) SMS:n Etelä-Suomen aluekoordinaattori Johannes Parkkonen SMS:n ekstranet: (kt: jokamies ss: pulloposti) Jäsenrekisteri: osoitemuutokset SMS tai KMSry:n Ryhmix:

7 6 (11) KOUOLAN MIELENTEREYSSEURA RY:N TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET UODELTA 2013 LIITE 2 TAPAHTUMA /KOULUTUS AIKA PAIKKA JÄRJESTÄJÄ OSALL. S=KMSry =uoroveto TAMMI-MAALISKUU Hyvinvointi-T Ikäasema, Kouvola uoroveto 30 MTEA1 -koulutus ekaranjärvi uoroveto 16 MTEA1 -koulutus ekaranjärvi uoroveto 16 apaaehtoistyön tukiohjaajakoulutus kertaa SMS SMS 2 S KMS ry kehittämispäivä 2.2. Toimitila eturi KMS ry 21 S Järjestöfoorumi Kouvolatalo Kouvolan kaupunki 4 S Mielenterveysseurojen apepa -toimijoiden Helsinki SMS ry 4 S / hetu neuvottelupäivät Naistenpäivä 9.3. Kauppakeskus eturi KMSry 4 S Ilomielin ideapäivä oikkaa Klupi KMSry uoroveto Talvivalkeat kirkkokonsertti, "ahvista ystävää" alkeala KMS ry 10 S Ravitsemuksen startti -koulutus Kouvola KymLi ry 3 S Tukihenkilöiden täydennyskoulutus, "uorovaikutus ja kohtaaminen" HUHTI-KESÄKUU Toimitila eturi KMS ry, Anita Sipilä 11 S Kyläyhteistyötapaaminen 3.4. Toimitila eturi oimarinki, Kymenlaaksom kylät 13 3 S työntekijää Majakkagaala 5.4. Hansakeskus Nuorisotoimi 2 S Miellenterveyden ensiapu 1-koulutus Toimitila eturi KY ry 3 S Parisuhde ja sairastuminen / vammautuminen 9.4. Toimitila eturi KY ry 3 S luento Kuntosaliohjaamisen startti -koulutus Kouvola KymLi ry 3 S Liittokokous Helsinki SMS 1 S Henkisen tuen apepan hälytysryhmien leiri, Hetun 20-vuotisjuhla yleisöä S Imatra SPR/apepa 8 S/hetu Hyväntekeväisyysillallinen Kouvola, Maria-Sali KMS ry 82 osall. 4 järjestäjää SPR Hätäensiapukoulutus Kouvola SPR/apepa 9 S/hetu Muutoksen tuulet Toimitila eturi KMSry 15 S "Kympin nainen" Kouvola SMS 15 S Kesäretki tuettaville ja tukihenkilöille 8.6. Heinolan lintutarha KMS ry 30 S kriisitukihlöiden koulutus+tapaaminen Ravintola Neville uoroveto2-hanke 13 Kriisikeskusfoorumi Toimitila eturi uoroveto2-hanke 25 onteenin valssi Sippolan kylätori oimarinki, Kymenlaakson 10 kontaktia S kylät Kesäretki Heinolan kesäteatteriin Heinola KY ry 3 S S HEINÄ-LOKAKUU erla laulaa ja soi 6.7. erla oimarinki, 15 kontaktia S Kymenlaakson kylät uoroveto-teltta keskiviikkoisin klo 9-13, 5krt Kauppatori uoroveto2-hanke 14 hlöä, 120 kontaktia uoroveto-teltta klo 13- Myllykoski uoroveto2-hanke 4 hlöä, kontaktia uoroveto-teltta klo uoroveto-teltta keskiviikk. klo 9-13, 3krt Kuusankoski uoroveto2-hanke 2 hlöä, 20 kontaktia Kauppatori uoroveto2-hanke 13 hlö, 60 kontaktia iranomaiset Manskilla Kävelykatu Manski oimarinki, Tarja, Anitta 2 hetua, kaup. Ummeljoen lentokenttätapahtuma Anjalankoski oimarinki, Tarja+Anitta Kymenlaakson kylät 30 kontaktia S 50 kontaktia S

8 7 (11) Mind Body Bridging -seminaari Helsinki SMS Koukes 1 apaaehtoisjohtamisesta voimaa Kauniainen SMS 1 järjestötyöhön Etelä- ja Itä-Suomen puhelin- ja verkkoautt Kouvola SMS/kriisipuhelin 3 S aluefoorumi Hyvänmielen metsäkävely 4.9. Repovesi- alkeala KMSry/Sari Laiho 50 KSAO:n opisk. S uoroveto- teltta 4.9. klo Kauppakeskus eturi uoroveto2-hanke 12 hlöä, 30 kontaktia apepan etsintäkurssi ekaranjärvi apepa/spr 5 hetu S/hetu ja harjoitus JYMPS-järjestötapahtuma Kouvola-talo kaupunki 4 S apaaehtoistoiminnan peruskurssi Toimitila eturi KY, + Tarja T. 12 kriisitukihlöä Seuran kehittämispäivä Toimitila eturi KMSry 16 S Mihin kauriit katosivat -runomonologi ja Toimitila eturi KY 20 S apepan etsintäharjoitus uohijärvi apepa/spr 3 hetu S/hetu MTEA-ohjaajien päivityskoulutus Toimitila eturi SMS 1 Seuran ja 2 kehittämispäivä Ravintola Neville Kammari KMSry+2 13 S uoroveto-kriisitukihenkilön koulutus iltaa Maailman mielenterveyspäivä klo 9-12 Ravintola Neville uoroveto2-hanke 13 uutta kriisitukihlöä Kouvolan kaupungin uoroveto2-hanke 4 hlöä, 10 hyvinvointipiste,kauppakeskus kontaktia altari Turvalauantai Koria Kymenlaakson Kylät 2 S ry / oimarinki SoKrin ja Hetun tapaaminen, Eila Siira PoKs Kuusankoski HETU 14, joista 10 hetua S/hetu LOKA-JOULUKUU Avoimet ovet Toimitila eturi KY 4 S Kepeä Kiitosgaala Pirkko Lahden luento Pasila Mtea-ohjaajakoulutuksen päivityskoulutus "Mistä hyvä elämä syntyy" klo Kouvola-talo oimarinki 100 S Kouvolan kaupungin Hyvinvointipiste kauppakeskus altari Kouvolan kaupungintalo Sosiaalipäivystys 10vjuhla SMS 1 uoroveto2-hanke 4 hlöä, 50 kontaktia KL kaupunki Sokri 2 S etaisryhmän ohjaajakoulutus Toimitila eturi KY 2 kriisitukihlöä apepa-foorum Tikkurila apepa/spr 1 hetu S/hetu Hallituksen+aktiivien+tukihlöiden pikkujoulut Kymen Paviljonki KMSry 27 S uoroveto-teltta Kauppakeskus Hansa uoroveto2-hanke 7 hlöä, 60 kontaktia Hetun kokous ja apepan ansiomerkkien Toimitila eturi HETU 13 S/hetu jako Tukihenkilöiden ja tuetavien pikkujoulut Ravintola Kastanjapuisto KMSry 30 S Osallistujia / toteuttajia yhteensä 1242 S Tilaisuuksia yhteensä 44 29

9 8 (11)

10 9 (11)

11 10 (11)

12 11 (11)

VUOSIKERTOMUS 2014. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi

VUOSIKERTOMUS 2014. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikertomus 2014..sivut 1-4 Vastuuhenkilöt sivu 5 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 6-7 Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi VUOSIKERTOMUS 2014 1(8)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Kauppamiehenkatu 4, 2 krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi

VUOSIKERTOMUS 2011. Kauppamiehenkatu 4, 2 krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi UOIKERTOMU 0 isältö: uosikertomus 0..sivut -4 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 5-6 Kauppamiehenkatu 4, krs 4500 Kouvola www.kmsry.fi UOIKERTOMU 0 (6) Kouvolan Mielenterveysseura (KMry) on perustettu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi

VUOSIKERTOMUS 2012. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi UOIKERTOMU 01 isältö: uosikertomus 01..sivut 1-4 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 5-7 Kauppamiehenkatu 4, krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi UOIKERTOMU 01 1 (7) Kouvolan Mielenterveysseura (KMry)

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

KOUVOLAN MIELENTERVEYSSEURAN (KMSry) VUOROVETO-PROJEKTI V. 2010 2013

KOUVOLAN MIELENTERVEYSSEURAN (KMSry) VUOROVETO-PROJEKTI V. 2010 2013 1 KOUVOLAN MIELENTERVEYSSEURAN (KMSry) VUOROVETO-PROJEKTI V. 2010 2013 TUKIHENKILÖTOIMINNAN KEHITTÄMISEN HANKESUUNNITELMA 28.5.2009 Perustelut sille, miksi hanke pitäisi toteuttaa Tarve kunnan toimintaa

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 13.11.2017 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 13.11.2017. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

ROVANIEMEN NEUVOKAS Vapaaehtoista hyvinvointityötä yli 20 vuotta. Kumppanuutta kotona pärjäämisen kehittämiseksi Suvimaria Saarenpää

ROVANIEMEN NEUVOKAS Vapaaehtoista hyvinvointityötä yli 20 vuotta. Kumppanuutta kotona pärjäämisen kehittämiseksi Suvimaria Saarenpää ROVANIEMEN NEUVOKAS Vapaaehtoista hyvinvointityötä yli 20 vuotta Kumppanuutta kotona pärjäämisen kehittämiseksi 20.04.2017 Suvimaria Saarenpää ROVANIEMEN NEUVOKAS Yli 50 toimijan yhteenliittymä, jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Kainuun mielenterveysseura KaMi ry:n toimintasuunnitelma 2016

Kainuun mielenterveysseura KaMi ry:n toimintasuunnitelma 2016 Kainuun mielenterveysseura KaMi ry:n toimintasuunnitelma 2016 Laatijat: Puheenjohtaja Miikka Kortelainen ja Sihteeri Susanna Määttä 20.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

HUOMIONOSOITUKSET. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

HUOMIONOSOITUKSET. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu HUOMIONOSOITUKSET Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Johdanto: Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on perustettu vuonna 1964, ja siihen kuuluu vuonna 2013 50 yhdistystä, yhtymää ja kansalaisjärjestöä. Järjestöt ovat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Case Lavia kolmannen sektorin osallistuminen turvapuhelinpäivystyksen hoitamiseen

Case Lavia kolmannen sektorin osallistuminen turvapuhelinpäivystyksen hoitamiseen Case Lavia kolmannen sektorin osallistuminen turvapuhelinpäivystyksen hoitamiseen Kotihoitoilta II 21.9.2017 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Historiaa Lavian

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU - HEINÄKUU 2013

TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU - HEINÄKUU 2013 KOUVOLAN VAMMAISJÄRJESTÖJEN YHDISTYS RY (KVY) YHDESSÄ ENEMMÄN TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU - HEINÄKUU 2013 www.kvyry.fi Hei Yhdistysväki! Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistys ry (KVY ry) on perustettu vuonna

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella.

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella. RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 1.3.2008 RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt,

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

Yhteistyössä apua maatiloille

Yhteistyössä apua maatiloille Varavoimaa Farmarille II - apua jaksamiseen, hyvinvointiin ja talousasioihin Yhteistyössä apua maatiloille MOTTO: aina on toivoa ja monenlaisista vaikeuksista selvitään Riitta Seppälä MTK-Satakunta 044

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki.

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki. ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Salibandyliitto ry:n huomionosoituksia voidaan myöntää henkilöille, seuroille tai muille yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton ja/tai alueiden toimintaa ja/tai muuten toimineet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat Ryhmätoiminnat Omaiset ja läheiset Päihdeja mielenterveysasiakkaat Kouvolan kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut Tuettu asuminen / ryhmätoiminnat Tarkoitettu kouvolalaisille kotona asuville mielenterveys-

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi Vapaaehtoistoiminnan Doinita Negruti kurssi Kurssin sisältö Osa 1: Vapaaehtoistoiminta Suomessa (6 h) Yhteiskunnan sektorit Kansalaistoiminnan historiaa Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus, periaatteet, oikeudet

Lisätiedot