VUOSIKERTOMUS Kauppamiehenkatu 4, 2krs Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013. Kauppamiehenkatu 4, 2krs 45100 Kouvola www.kmsry.fi"

Transkriptio

1 UOSIKERTOMUS 2013 Sisältö: uosikertomus sivut 1-4 astuuhenkilöt sivu 5 Koulutus- ja tapahtumaluettelo (KoTa).sivut 6-7 Tuloslaskelma sivut 8-9 Tase...sivut Kauppamiehenkatu 4, 2krs Kouvola

2 UOSIKERTOMUS (11) Kouvolan Mielenterveysseura ry (KMSry) on perustettu Kuusankoskella. Seuran perustehtäviin kuuluvat palvelujen tuottaminen, joita ovat asumisen tukitoiminta, henkinen tuki, kriisipuhelinpäivystys, vaikuttaminen yhteistyöverkostojen kautta ja kehittämistoiminta. Kolmivuotisen uoroveto hankkeen jatkoksi käynnistyi kaksivuotinen uoroveto 2 hanke, jonka tavoitteena on kriisikeskuksen käynnistäminen. Yhdistys onnistui tehtävien toteutuksessa pääosin hyvin, osin kiitettävästi ja osin tyydyttävästi. Jäsenmäärän kasvu tasaantui. uoden lopussa jäseniä oli 183, joista 2 oli kannatusjäseniä ja 3 kunniajäseniä. Maksaneita jäseniä oli 175. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevia jäseniä oli uosikertomuksen liitteenä 1 on luettelo eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä tehtävineen. Tällä joukolla pystyttiin toteuttamaan erittäin laajaa toimintaa mielen hyvinvoinnin hyväksi. Luettelo tapahtumista on liitteenä 2. uoden 2009 alussa toteutettu, kuuden Pohjois-Kymenlaaksolaisen kunnan kuntaliitos asukkaan Kouvolan kaupungiksi, vaikuttaa yhä yhdistyksen toimintaympäristöön. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteelliset muutokset sekä työntekijämäärien vähentämiset jatkuvat. Kaupunki on muuttotappioaluetta, kaupungin talous on heikentynyt ja väestön sairastavuus on muuta maata suurempaa (lähde?). apaaehtoiselle, ihmisten tulevaisuudenuskoa ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävälle toiminnalle on tarvetta ja myös mahdollisuuksia. I. SEURAN PERUSTEHTÄÄT 1. äestön mielenterveyden edistäminen Kansalaistoiminta: oimarinki, uoroveto ja uoroveto2 2. Monimuotoinen henkinen tuki Palvelujen tuottaminen: apepan henkinen tuki, asumisen tuki, palveluohjaus, kriisipuhelin, uoroveto ja uoroveto2 3. Yhteistyö, valistus ja koulutus Asiantuntijuus: viranomaiset, SPR, apepa/spr, sovittelijat, potilasyhdistykset, maahanmuuttajat, uoroveto ja uoroveto2 4. Kannanotot ja aloitteet Äänettömän hädän puolesta: oimarinki, uoroveto ja uoroveto2 II. UODEN 2013 TAOITTEET JA TULOKSET 1. Parannetaan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä. a) Selvitetään edellytykset henkilöstön palkkaamiseksi. Päivitetään vaihtoehdot oman toimitilan säilyttämiselle. Tulos: Keväästä alkaen Kotipesässä on työskennellyt palkkatuettu, osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Hyvä tulos. Oman toimitilan eli Kotipesän ylläpitäminen edellyttää lisätulojen hankkimista vuonna 2014: tältä osin riittämätön tulos. b) Kehitetään tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa mm. uuden tiedottajan vapaaehtoistyön panoksella ja laatimalla tiedotussuunnitelma. Tulos: Tiedotus on käynnistynyt hyvin. Kotisivut on päivitetty, sosiaalisen median käyttö on aloitettu ja värikkäitä ja monisivuisia KMSry-iestejä tehtiin kaksi. Hyvä tulos. c) Kehitetään jäsenistön osallistumisedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia seuran toimintaan. Tulos: uoden aikana toteutettiin kymmeniä kehittämistilaisuuksia, joissa runsas joukko seuran aktiivitoimijoita kartoitti tarpeita ja keinoja kehittää seuran hallintoa, perustehtäviä, hanketoimintaa sekä eri osa-alueiden tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistumisaktiivisuus ja kehittämisen tulokset olivat kiitettäviä. Runsaan aineiston ja jatkosuunnitelmien hyödyntäminen jatkuvat vuonna Mielen hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ siirtyvät uoroveto-kehittämishankkeesta osaksi mielenterveysseuran perustoimintaa. Toimintavuonna vahvistetaan osa-alueen organisaatiota ja kehitetään rahoituspohjaa ehkäisevän toiminnan toteuttamisedellytysten lisäämiseksi. Tulos: Osa-alueelle ei ole saatu riittävää henkilö- eikä talousresurssia ja siirtymävaiheen toiminta on jäänyt niukaksi. Heikko tulos. 3. uoroveto-kehittämishankkeen päättyessä sopimus Kouvolan kaupungin kanssa vapaaehtoisten uoroveto kriisitukihenkilöiden toiminnasta on valmis. KMSry vastaa yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa vapaaehtoisen kriisitukihenkilötoiminnan vakiinnuttamisesta kiinteäksi osaksi Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen kriisiauttamismallia. Tulos: uoroveto- ja uoroveto2 hankkeiden välisen siirtymäkauden turvannut sopimus vuodelle 2013 saatiin tehtyä. Pysyvä yhteistoimintasopimus ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen kaupungin kanssa jäi tehtäväksi uoroveto 2 hankkeen jatkovuoden aikana vuonna Kohtalainen tulos. 4. uoroveto 2 hankkeen toteutuessa selvitetään hankkeen puitteissa, millä edellytyksillä Kouvolaan olisi perustettavissa vapaaehtoisten toimijoiden toteuttama uoroveto-kriisikeskus. Kriisikeskuksen käynnistämiseen sitoutuneiden tahojen kanssa tehdään sopimus, jonka pohjalta laaditaan rahoitushakemus uoroveto-kriisikeskuksen käynnistämishankkeelle aikaisintaan vuodesta 2014 alkaen. Tulos: Hanke sai rahoituksen ja käynnistyi. Kriisikeskuksen käynnistämisen edellytyksiä pystyttiin lisäämään. uoroveto 2 hankkeen toisena vuonna, 2014, uoroveto 2 hankkii kriisikeskustoiminnan pilotointia varten oman toimitilan. uoroveto kriisikeskuksen vakinaista käynnistämistä valmisteltiin tekemällä päätös toiminnan siirtämisestä KMSry:n vastuulta vuonna 2014 perustettavan uoroveto mielenterveysseura ry:n vastuulle alkaen vuonna Hyvä tulos.

3 2 (11) 5. Tukitoiminnan laadunvarmistusta tehostetaan. Kaikilla osa-alueilla on haasteena henkilöresurssien riittävyyden turvaaminen. a) Asumisen tukitoiminnassa lisätään mentorointia. Kirjataan edelleen palvelua saavien oma näkemys näkyviin tukisopimuksia päivitettäessä sekä arvioidaan sen pohjalta tarve muutoksiin. Tulos: Mentoroinnin lisäämiselle ei ollut tarvetta. Tuettavien näkemys kuultiin ja kirjattiin hyvin tukisopimuksia laadittaessa ja päivitettäessä. b) Kriisipuhelimen toimintakertojen määrää mukautetaan vapaaehtoisresurssin vaihtelun mukaan. Kummitoimintaa kehitetään. Tulos: Puhelinpäivystyskerrat lisääntyivät hieman, koska aktiivipäivystäjät lisäsivät henkilökohtaista panostaan. Kestävä toiminta edellyttää päivystäjäringin laajentamista. c) Henkisen tuen ryhmä on toiminut 20 vuotta. Juhlavuonna paikallista, alueellista ja valtakunnallista profiilia nostetaan. Ryhmän toimintaedellytykset turvataan edelleen. Tulos: 20-vuotisjuhlavuoden aikana ryhmä sai tunnustusta apepan taholta paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti sekä ryhmänä että yksittäisinä ryhmäläisinä. Kouvolan Mielenterveysseura palkitsi ryhmäläisiä huomionosoituksin. Ryhmän juhlavuoden tapahtumat toteutettiin Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan avulla. Henkisen tuen ryhmän koko säilyi täytenä eli 15 henkilönä. III. JÄRJESTÖTOIMINTA KANSALAISTOIMINTA JA MUU AIKUTTAMINEN: Laatija Ilkka Haapamäki Hanketyöskentelyyn osallistuminen seitsemättä vuotta perättäin vei suuren osan yhdistyksen voimavaroista. Seuran toiminnan ja projektien yhteisiä kehittämispäiviä oli kaksi. Yhdistyksen eri toimintoja varten oli edelleen nimettynä useita vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä, joiden toimintaa hallitus tuki mm. vastuuhenkilöille järjestetyn säännöllisen työnohjauksen avulla. Hallitus kokoontui 18 kertaa. Luettelo vastuuhenkilöistä on liitteenä no 1. Keväästä alkaen seuralla oli palkkatuen avulla palkattuna osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Osana kansalaistoimintaa, vaikuttamista ja asiantuntijuutta olimme edelleen mukana verkostoissa, joista osassa perustajajäsenenä: mm. Kouvolan sote-järjestöjen yhteistyöverkosto oimarinki ja Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistys. Kontakti oli myös Seiskan Sovittelijoihin ja maahanmuuttajiin. Kaupungin organisaatiomuutosten yhteydessä tukiasumisen neuvottelukunnan toiminta päättyi. Toiminta: Yhdistyksen toimijoille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin itse tai yhdessä tai ulkopuolisen tahon toimesta kymmenittäin monipuolista kansalais- ja tukitoiminnan koulutus- ja virkistystilaisuutta, joihin osallistui yli tuhat henkilöä. oimarinki järjesti ensimmäinen Kiitosgaalan, jonka järjestelyihin osallistuimme aktiivisti. Juhlaluennoitsija Pirkko Lahti luovutti seuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Ilkka Haapamäelle lähes 200 osallistujan edessä Suomen Mielenterveysseuran kultaisen ansiomerkin. apepan henkisen tuen ryhmästä tilaisuudessa palkitut on mainittu henkisen tuen osiossa. Kulttuuriyhteistyö mielen hyvinvoinnin hyväksi lisääntyi ja monipuolistui. astasimme SMS:n, RAY:n ja muiden tahojen kyselyihin, kartoituksiin ja arvioihin. Suomen Mielenterveysseuran kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä (osallistuminen aluefoorumeihin, järjestöpäiville ja koulutuksiin, aluetyöntekijän vierailut). Omia jäseniltoja ei juuri ollut, mutta jäseniä ohjattiin KY:n moniin tilaisuuksiin. Kesällä oli jäsenistön ja tuettavien yhteinen virkistys- ja kuntoutusretki Heinolaan. Seuran toiminta oli esillä useassa lehtiartikkelissa. Monisivuisia ja värikkäitä KMSry-iestejä lähetettiin kaksi ja jäsenistölle lähetettiin lukuisia tiedotteita sähköpostin kautta. 80 % jäsenistä antoi käyttöön sähköpostiosoitteensa, joka mahdollisti tehokkaan sähköisen viestinnän. Jäseniä ohjattiin käyttämään kotisivuja ja sosiaalisen median käyttö viestinnässä aloitettiin. Yhdistyksen eri tehtävissä oli yhteensä aktiivista toimijaa, joista useat toimivat useissa eri tehtävissä. Luettelo koulutuksista ja tapahtumista on esitetty eri toimialueiden yhteisessä liitteessä no 2. Arvio: Yhdistys pystyi resurssiensa puitteissa vaikuttamaan monimuotoisesti alueen mielenterveystyöhön ja jatkamaan onnistuneesti uoroveto ja uoroveto 2 -hankkeita. oimarinki on hyvä kanava sote-järjestöjen yhteistyöhön. Palkkatuella pystyttiin palkkaamaan osa-aikainen vapaaehtoistyön ohjaaja. Hyvinvointitoimintaa ei pystytty kehittämään. iestintä tehostui tiedottajan avulla. SMS:n yhdistys- ja tukitoiminnan arviossa yhdistys sai edelleen korkeat pistemäärät. uoden aikana toteutettiin kymmeniä kehittämistilaisuuksia huomioiden eri tilaisuudet ja työryhmien kokoukset. Niiden avulla runsas joukko seuran aktiivitoimijoita kartoitti tarpeita ja keinoja koskien muutoksia seuran hallinnossa, perustehtävissä, hanketoiminnassa ja eri osa-alueiden tavoitteissa ja toimintatavoissa. Runsaan aineiston ja jatkosuunnitelmien hyödyntäminen jatkuvat vuonna I. TUKITOIMINTA A. ASUMISEN TUKITOIMINTA: Laatijat Marja Tykkälä, Kaarina uorinen ja Timo Honkanen Nykyisellään toiminta-alue on koko Kouvolan kaupunki. Asumisen tukitoiminnan kantavina ajatuksina olivat edelleen tukea tarvitsevien oman näkemyksen kunnioittaminen ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi sekä kirjallisen tukipalvelusopimuksen laadinta yhteistyössä tuettavan, hoitavan yksikön ja sosiaalitoimen kanssa. Toiminta: Tukihenkilöt tukivat kuntoutujia kodin ulkopuoliseen asiointiin ja harrastamiseen, kuten potilasyhdistys Pohjatuulen ja ire talojen toimintaan, KMSry:n retkille sekä ryhmätoimintoihin. Toimintavuoden päätti tuettavien ja vapaaehtoisten yhteinen pikkujoulujuhla. Tukihenkilöille järjestettiin työnohjaus kerran kuukaudessa. Tukitoiminnan koulutukset ja tapahtumat on esitetty vuosikertomuksen liitteessä. Tuettavia oli vuoden aikana yksilö- ja ryhmätuen piirissä yhteensä 36 henkilöä ja tukihenkilöitä 25. Tuettava ja tukihenkilö tapaavat kerran viikossa ja sopimuskauden loppuvaiheessa tapaamisia harvennetaan. Toteutuneita tapaamisia oli noin 600 ja niihin kului yli 1500 vapaaehtoisen tekemää tuntia. Tukitapaamisten lisäksi tuettiin puhelimitse. Tapaamisten lisäksi vapaaehtoistyöhön käytettiin yli 500 tuntia. Suurin osa tästä oli tukisopimusten tekemistä, toiminnan suunnittelua sekä yhteydenpitoa tukihenkilöihin. Merkittävää on, että valtaosa vapaaehtoistyöstä on tänäkin vuonna kohdistunut yhdessäoloon tuettavien henkilöiden kanssa. Paljon yhteyksiä on

4 3 (11) pidetty myös entisiin tuettaviin. uosittaiset kehityskeskustelut tukihenkilöiden kanssa jatkuivat. Olimme aktiivisesti toteuttamassa seuratoiminnan riskien arviointia ja seuran kehittämistä. Arvio: Toiminta supistui hiukan johtuen siitä, että emme saaneen poistuneiden tukihenkilöiden tilalle riittävästi uusia. Syynä tähän oli syksyn tukihenkilökurssin peruuntuminen. Tilannetta helpotti hiukan se, että jo keväällä pystyttiin aktivoimaan toimintaan mukaan neljä aiemmin tukihenkilökurssin käynyttä henkilöä. Merkittävin työpanos tehtiin suorassa tukityössä, työssä, jota tukihenkilöt eniten arvostavat Tuettavien ja tukihenkilöiden yhteiset pikkujoulut ja kesäretki onnistuivat taas kerran hyvin: paljon osallistujia ja hyvä palaute tuettavilta. B. HENKINEN TUKI: Laatija Ulla-Maija Tukiainen KMSry on pioneeri apaaehtoisen pelastuspalvelun (apepa) henkisen tuen (hetu) ryhmän perustajana Suomessa. Ryhmä vietti kuluneena vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. KMSry:n henkisen tuen ryhmä toimii apepan hälytysryhmänä. apepa on 50 eri järjestön yhteenliittymä, jonka yleistä pelastustoimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti (SPR). apepa:n toiminta toteutuu viranomaisen (poliisi, pelastuslaitos, terveys- ja sosiaaliviranomainen) pyynnöstä ja on viranomaisen toimintaa tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa. Toiminnan motto on: "Lähimmäisen avuksi - viranomaisen tueksi". uonna 2012 vahvistettiin SMS:n ohjeistus siitä, miten paikallinen mielenterveysseura tulee mukaan apepa:n toimintaan henkisen tuen ryhmällä. Samoin "Seuralaisen käsikirjassa" on nyt huomioitu vapepalaiset henkisen tuen ryhmät vapaaehtoistoiminnan avustukseen osallisina. KMSry:n henkisen tuen ryhmän vahvuudeksi on määritelty 15 henkilöä sekä heille kaikille asiaankuuluvat varusteet. Ryhmä on apepa:n hälytyskortilla sitoutunut järjestämään hälytystehtävään 1-3 tunnin sisällä vähintään 2 henkilöä. Ryhmään liittyi vuoden aikana yksi henkilö ja yksi erosi, joten ryhmän koko on täysi, 15 henkilöä. Ryhmän vastuuhenkilöinä toimivat Ulla-Maija Tukiainen ja Kaisa Tylli. Tarvittaessa hälytyksien jälkeisinä ryhmän sisäisinä purkuohjaajina sekä kehityskeskustelujen suorittajina toimivat Tytti Dadu, Anne Liikanen ja Pekka Turunen. KMSry:n vastuuhenkilöiden työnohjaukseen osallistuttiin kaksi kertaa ja työnohjaajien ja vastuuhenkilöiden yhteistapaamiseen kaksi kertaa. Seuran puheenjohtajan kanssa pidettyyn kehityskeskusteluun osallistuivat molemmat hetun vastuuhenkilöt. Luottamustehtävät apepa:ssa vuonna 2013: - apepa:n Kymenlaakson maakuntatoimikunnassa toimi SMS:n edustajana Ulla-Maija Tukiainen, myös varapuheenjohtaja, varahenkilönä Pekka Turunen. - apepa:n Kouvolan paikallistoimikunnassa KMSry:n edustajana Ulla-Maija Tukiainen ja varana Katriina Tuviala. Toiminta: uonna 2013 apepa:n hälytyksiä oli neljä. Kaksi oli sosiaalipäivystyksen hälytystä, yksi poliisin etsintähälytys ja yksi poliisin valmiushälytys, joka ei johtanut toimintaan. Hälytystehtäviin osallistui 17 henkisen tuen ryhmäläistä. Käytetty aika oli 30 tuntia ja autettuja 19 henkilöä. apepa:n Kouvolan paikallistoimikunnan ja Kymenlaakson maakuntatoimikunnan sääntömääräisiin kokouksiin osallistuttiin 4 kertaa sekä kerran vuodessa pidettävään apepa-foorumiin. Suomen Mielenterveysseuran järjestämille Mielenterveysseurojen vapepa-toimijoiden neuvottelupäiville helmikuussa osallistui 4 ryhmäläistä. uoden 2014 vastaavat neuvottelupäivät järjestetään Kouvolassa apepa:n ohjeistaman kerran kuussa pidettävien omien kokous- ja ryhmäiltojen määrä oli 9, osallistujia keskimäärin 10 ryhmäläistä. apepa:n ja SPR:n järjestämiä koulutuksia, kursseja, ja leirejä oli 5, joihin osallistui 27 jäsentä. Yksi niistä oli "Hätäensiapukurssi" vastavuoroisuus- periaatteella toteutettu Kouvolan SPR:n ensiapuryhmän taholta. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden ja apepa:n valmiuspäällikkö Eila Siiran ja hetun ryhmäläisten yhteistapaamisia oli kaksi. Yhteensä tapaamisissa 29 henkilöä. Tapaamisia jatketaan myös vuonna KMSry:n järjestämiin kehittämispäiviin, riskienarviointiin ja "Muutoksen tuuliin" osallistuttiin 10 kertaa, 1-2 henkilön panoksella. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin virallisina KMSry:n edustajina ja epävirallisina 8 kertaa, osallistujia kerrallaan 1-6 henkilöä. Myös uoroveto2 seminaariin osallistui yksi ryhmäläinen. Arvio: Henkisen tuen ryhmäläiset ovat hyvin ryhmäytyneitä ja aktiivisia osallistujia, jotka luottavat toiminnan jatkumiseen ja vahvistumiseen. Osallistuminen SPR:n ja apepa:n paikallistoimikunnan tilaisuuksiin, koulutuksiin ja harjoituksiin on syventänyt tunnettavuutta ja luottamusta ryhmään henkisen tuen antajana ja kriisiavun järjestäjänä. Yhteistyötä paikallisten SPR:n ensiapuryhmien ja apepa:n hälytysryhmien kanssa jatketaan. Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystäjien kanssa yhteistyötä syvennetään edelleen. erkostoitumista jatketaan SPR:n Kaakkois- Suomen piirin alueella henkisen tuen ryhmien kesken. Seuraava valtakunnallinen Mielenterveysseurojen vapepalaisten yhteistapaaminen järjestetään Kouvolassa. Henkisen tuen ryhmän 20-vuotisjuhlavuosi: - Henkisen tuen ryhmän 20-vuotisjuhlavuotta 2013 huomioitiin järjestämällä "Henkisen tuen leiri Imatralla" ja osallistumalla "apepa:n etsinnän peruskurssille" ekaranjärvellä, joka kurssi toteutettiin "Kymijoki harjoituksen" eisotilaallisena osiona. - Juhlavuoden kunniaksi henkisen tuen ryhmä palkittiin apepa:n taholta apepa-viirillä. - apepa:n valtakunnallinen keskustoimikunta myönsi hopeisen ansiomitalin Tarja Tuoviselle. - Kymenlaakson maakuntatoimikunta myönsi apepa:n pronssiset ansiomitalit seitsemälle jäsenelle: Haron Dadu, Tytti Dadu, Anne Liikanen, Marja-Leena Marttila, Ulla-Maija Tukiainen, Marja-Leena Turunen ja Pekka Turunen. - Kouvolan paikallistoimikunta myönsi apepan I-luokan ansiomerkin Katriina Tuvialalle ja apepan ansiomerkit neljälle jäsenelle: Kaisa Karhu, Anne Korhonen, Henna Manninen ja Kaisa Tylli. - KMSry:n huomionositukset hetun jäsenille: Seuran perustajajäsenistä Tytti Dadu ja Pekka Turunen palkittiin Kii-

5 4 (11) tosgaalassa seuran kunniajäsenyydellä. Hetu:n juhlakokouksessa palkittiin seuran Onnistun patsaalla eli "pöytämyllynkivellä" Anne Liikanen ja Marja-Leena Turunen sekä Onnistun mitalilla eli mitali-myllynkivellä" Marja-Leena Marttila ja Ulla-Maija Tukiainen. Seuran kunniakirjalla palkittiin Anne Korhonen, Katriina Tuviala ja Kaisa Tylli. - Juhlavuoden kunniaksi tehtiin laulettava hetu-kronikka sekä "historiikki", jotka olivat kaikkien nähtävänä syksyn KMSry-iestissä. Toimintatäyteinen juhlavuosi! C. ALTAKUNNALLINEN KRIISIPUHELINPÄIYSTYS: Laatijat Heikki Pokki, Pekka Hartikainen ja Seija Laine KMSry on osallistunut SMS:n koordinoimaan valtakunnalliseen kriisipuhelinpäivystykseen viiden vuoden ajan. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia eettisiä periaatteita. Päivystäjät ovat käyneet KMSry:n järjestämän tukihenkilön peruskurssin ja puhelinpäivystäjän syventävän peruskoulutuksen. Päivystäjät ovat toimineet pääsääntöisesti pareittain, jolloin on voinut heti puhelun jälkeen keskustella puheluiden herättämistä kysymyksistä. Päivystäjän tukena on ollut takapäivystäjä ja säännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua seuran koulutuksiin ja virkistystoimintaan. astuuhenkilöinä toimivat Anne Ampuja ja Heikki Pokki, vuoden lopulta alkaen myös Seija Laine. Toiminta: Olemme päivystäneet vuoden 2013 aikana tiistaisin klo ja joka toinen tiistai myös aamupäivisin klo Lisäksi olemme päivystäneet parillisina perjantaina klo suunniteltuun nähden säännöllisesti ylimääräisen kerran. Syyskauden 2013 aikana olemme pystyneet lisäksi hoitamaan useita muita ylimääräisiä päivystysvuoroja keskuudessamme vallitsevan korkean motivaation ansiosta. Päivystyskertoja on vuoden 2013 aikana kertynyt 80 (v ) ja päivystystunteja 417h (v ). Päivystäjien lukumäärä on vähentynyt ollen 7 varsinaista päivystäjää ja 2 varapäivystäjää. Yhteisöllisyyttä olemme vaalineet kokoontumalla syksystä 2012 alkaen saman pöydän ääreen joka toinen kuukausi. Eteläisen- ja Itäisen Suomen puhelinpäivystyksen kehittämispäivään Kouvolassa osallistui 3 puhelinpäivystäjää. Lisäksi olemme osallistuneet oman seuran yhteiseen kehittämiseen. Kriisipuhelinpäivystyksen toiminnan parantamiseksi olemme saaneet uudet työvälineet: puhelimen ja kuulokkeet. Arvio: Päivystäjiä tarvitaan jatkuvasti lisää kriisipuhelinpäivystyksen jatkumisen takaamiseksi. Nykyisistä päivystäjistä täytyy pitää huolta: heille tarjotaan virikkeitä antavaa ajankohtaista koulutusta ja virkistystä. Yhteisiä tapaamisia jatketaan joka toinen kuukausi. Toiminnan kehittämistä tukee vuoden 2014 aikana uoroveto-kriisikeskuksesta päivystystä varten saatavat uudet tilat.. UOROETO JA UOROETO 2 HANKKEET Laatija Ilkka Haapamäki UOROETO-HANKE: Kolmivuotinen uoroveto kehittämishanke päättyi alkuvuonna Hankkeen tulokset on esitetty laajemmin hankkeen loppuraportissa (katso ja Hankkeen päätavoitteina oli: 1. Luoda usean kolmannen sektorin toimijan yhteisesti ylläpitämä vapaaehtoinen kriisitukiorganisaatio Kouvolaan. Tulos: Jalkautuvan kriisituen organisaatio on luotu ja se toimii. Mukana on tavoitteen mukaisesti KMSry:n lisäksi toimijoita useasta järjestöstä. Kriisitukihenkilöitä on yli 30. Jalkautuvaan kriisitukeen ohjaavat eri viranomaistahot. Näitä tahoja on lisätty asteittain jatkohankkeen, uoroveto 2:n aikana. Kouvolan kaupungin kanssa terhtiin hankkeiden siirtymäajalle sopimus vapaaehtoisten uoroveto-kriisitukihenkilöiden kouluttamisen ja toiminnan kulujen korvaamisesta vuonna uoroveto 2 hanke tukee toiminnan maastoutumista ja siirtymistä osaksi tuossa hankkeessa suunniteltavan kriisikeskuksen toimintaa. Arvio: Jalkautuva uoroveto-kriisituki vakiintuu osaksi tulevaa uoroveto-kriisikeskusta ja samalla osaksi Kouvolan kriisiauttamismallia. Samalla varmistuu toiminnan rahoituspohja. 2. Luoda malli mielenterveysongelmien ennaltaehkäisylle, jota toteuttaa yhdessä usea kolmannen sektorin toimija. Tulos: Ehkäisevän mielenterveystyö siirtyi hankkeen päättyessä osaksi Kouvolan Mielenterveysseuran toimintaa. UOROETO 2 HANKE: Hanke sai rahoituksen RAY:ltä ja käynnistyi alkuvuonna Hankkeen tavoitteena oli usean vapaaehtoisen toimijan yhteistyöhön perustuvan kriisikeskuksen perustamisedellytysten selvittämisen samalla, kun uoroveto-hankkeen käynnistämää jalkautuvaa kriisitukea maastoutetaan. Tulos: Kriisikeskuksen käynnistämisen edellytyksiä pystyttiin toimintavuonna lisäämään. uoroveto 2 hankkeelle myönnettiin rahoitus selvitystyön toiselle vuodelle. uonna 2014 kriisikeskukselle saadaan toiminnan pilotointia varten oma toimitila. Kriisikeskuksen vakinaista käynnistämistä valmisteltiin suunnittelemalla toiminnan siirtämistä KMSry:ltä vuonna 2014 perustettavan uoroveto mielenterveysseura ry:n vastuulle v.2015 alkaen. I. TALOUS Kouvolan Mielenterveysseura ry on yleishyödyllinen yhteisö. Tilintarkastajana toimi Jarmo Kuntonen (HTM) ja varatilintarkastajana Pasi Waris (KTM). II. KIITOS Seuran toimijat saivat lähes 30 tunnustuspalkintoa! Heidät on palkintoineen lueteltu oman toimialueensa kohdalla. apaaehtoistyöstä saatu hyvä mieli riitti hallitukselle ja muille seuran aktiiveille toimijoille korvaukseksi ja auttaa jatkamaan pyyteetöntä työtämme edelleen. Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille!

6 5 (11) SEURAN ASTUUHENKILÖT 2013 Hallitus: Puheenjohtaja Ilkka Haapamäki arapuheenjohtaja Anita Sipilä Sihteeri, jäsen Sari Laiho Talousvastaava, varajäsen Kirsti aurula Tiedottaja, jäsen Anitta Ollikainen Jäsen Riitta Myllylahti Jäsen Ulla-Maija Tukiainen Jäsen Timo Honkanen Jäsen Marja Tykkälä Jäsen Tarja Ulmanen arajäsen Haron Dadu arajäsen Helena Rouvinen arajäsen Anja Liimatta arajäsen Marjut Palmu arajäsen Anne Ampuja arajäsen Kaisa Tylli arajäsen Kaarina uorinen Muut vastuuhenkilöt Asumisen tukitoiminta: Kaarina uorinen, Marja Tykkälä ja Timo Honkanen Kriisipuhelinpäivystys: käytössä liittymänro Heikki Pokki Anne Ampuja Seija Laine Henkinen tuki, apepan hälytysryhmä: Ulla-Maija Tukiainen (Kaisa Tylli) Koulutustiimi: Koulutuskoordinaattori: Avoinna Jäsenet: Anja Liimatta, Kaarina uorinen ja Sari Laiho Järjestötoiminta Hyvinvointivastaava: avoinna Hyvinvointitreenit: avoinna Hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilöt: Ikäihmiset: Tarja Ulmanen ja Anitta Ollikainen Työikäiset: Avoinna Nuoret: Avoinna arhaiskasvatus: Avoinna Mielenterveyden Ensiapu 1 (MtEA1): Sirpa Heikkinen ja Tarja Tuovinen -reservissä Riitta Myllylahti apaaehtoistoimikunta: Yhteyshenkilö: Marja Tykkälä Jäsenet: Ritva Lapveteläinen, Heikki Pokki ja Tuula Jukkara apaaehtoistyön ohjaaja (osa-aik. palkattu) Heikki Pokki Esimies Sari Laiho Talkoolaiset Anja Liimatta, Anitta Ollikainen, Tarja Ulmanen, Kaarina uorinen Mentorointi ja työnohjaus Mentorointi: Ohjaaja: Anne Liikanen Työnohjaus: Yhteyshenkilö: Leena Inkilä Työnohjaajat: Eija Pyötsiä, Mervi Nuuttila, Marja Harju, Leena Mikkonen ja Seija Laine Taustatyönohjaaja: Leena Inkilä HETU:n purkutyönohjaajat: Anne Liikanen, Tytti Dadu ja Pekka Turunen Yhteyshenkilöt SMS:n aluefoorumit: Avoin Maahanmuuttajat Haron Dadu KY Timo Honkanen KYPS Ilkka Haapamäki Kouvolan psykiatrian poliklinikka: Marjo Muhli ja Susanna Leppäkoski oimarinki: Ilkka Haapamäki, Anja Liimatta ja Anita Sipilä apepa : Kymenlaakson maakuntatoimikunta (SMS:n nimeämänä): Ulla-Maija Tukiainen, vpj (vara PekkaTurunen) Kouvolan paikallistoimikunta (KMSry:n nimeämänä): Ulla-Maija Tukiainen (vara Katriina Tuviala) UOROETO 2 Hankevastaava: Anita Sipilä Hankepäällikkö: Annikki Arvila Järjestösuunnittelija Tarja Tuovinen Esimiehet Ilkka Haapamäki ja Anita Sipilä Työsuhdeasiat Kirsti aurula astaavat uoroveto-kriisitukihenkilöt Helena Rouvinen Pirjo Hasanen TOIMITILA ETURI: Kauppamiehenkatu 4, 2 krs, Kouvola (Pohjola-talo) Kotisivut: UOROETO GSM SEURAN GSM SMS:n valtakunnallinen kriisipuhelin (ppm) SMS:n Etelä-Suomen aluekoordinaattori Johannes Parkkonen SMS:n ekstranet: (kt: jokamies ss: pulloposti) Jäsenrekisteri: osoitemuutokset SMS tai KMSry:n Ryhmix:

7 6 (11) KOUOLAN MIELENTEREYSSEURA RY:N TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET UODELTA 2013 LIITE 2 TAPAHTUMA /KOULUTUS AIKA PAIKKA JÄRJESTÄJÄ OSALL. S=KMSry =uoroveto TAMMI-MAALISKUU Hyvinvointi-T Ikäasema, Kouvola uoroveto 30 MTEA1 -koulutus ekaranjärvi uoroveto 16 MTEA1 -koulutus ekaranjärvi uoroveto 16 apaaehtoistyön tukiohjaajakoulutus kertaa SMS SMS 2 S KMS ry kehittämispäivä 2.2. Toimitila eturi KMS ry 21 S Järjestöfoorumi Kouvolatalo Kouvolan kaupunki 4 S Mielenterveysseurojen apepa -toimijoiden Helsinki SMS ry 4 S / hetu neuvottelupäivät Naistenpäivä 9.3. Kauppakeskus eturi KMSry 4 S Ilomielin ideapäivä oikkaa Klupi KMSry uoroveto Talvivalkeat kirkkokonsertti, "ahvista ystävää" alkeala KMS ry 10 S Ravitsemuksen startti -koulutus Kouvola KymLi ry 3 S Tukihenkilöiden täydennyskoulutus, "uorovaikutus ja kohtaaminen" HUHTI-KESÄKUU Toimitila eturi KMS ry, Anita Sipilä 11 S Kyläyhteistyötapaaminen 3.4. Toimitila eturi oimarinki, Kymenlaaksom kylät 13 3 S työntekijää Majakkagaala 5.4. Hansakeskus Nuorisotoimi 2 S Miellenterveyden ensiapu 1-koulutus Toimitila eturi KY ry 3 S Parisuhde ja sairastuminen / vammautuminen 9.4. Toimitila eturi KY ry 3 S luento Kuntosaliohjaamisen startti -koulutus Kouvola KymLi ry 3 S Liittokokous Helsinki SMS 1 S Henkisen tuen apepan hälytysryhmien leiri, Hetun 20-vuotisjuhla yleisöä S Imatra SPR/apepa 8 S/hetu Hyväntekeväisyysillallinen Kouvola, Maria-Sali KMS ry 82 osall. 4 järjestäjää SPR Hätäensiapukoulutus Kouvola SPR/apepa 9 S/hetu Muutoksen tuulet Toimitila eturi KMSry 15 S "Kympin nainen" Kouvola SMS 15 S Kesäretki tuettaville ja tukihenkilöille 8.6. Heinolan lintutarha KMS ry 30 S kriisitukihlöiden koulutus+tapaaminen Ravintola Neville uoroveto2-hanke 13 Kriisikeskusfoorumi Toimitila eturi uoroveto2-hanke 25 onteenin valssi Sippolan kylätori oimarinki, Kymenlaakson 10 kontaktia S kylät Kesäretki Heinolan kesäteatteriin Heinola KY ry 3 S S HEINÄ-LOKAKUU erla laulaa ja soi 6.7. erla oimarinki, 15 kontaktia S Kymenlaakson kylät uoroveto-teltta keskiviikkoisin klo 9-13, 5krt Kauppatori uoroveto2-hanke 14 hlöä, 120 kontaktia uoroveto-teltta klo 13- Myllykoski uoroveto2-hanke 4 hlöä, kontaktia uoroveto-teltta klo uoroveto-teltta keskiviikk. klo 9-13, 3krt Kuusankoski uoroveto2-hanke 2 hlöä, 20 kontaktia Kauppatori uoroveto2-hanke 13 hlö, 60 kontaktia iranomaiset Manskilla Kävelykatu Manski oimarinki, Tarja, Anitta 2 hetua, kaup. Ummeljoen lentokenttätapahtuma Anjalankoski oimarinki, Tarja+Anitta Kymenlaakson kylät 30 kontaktia S 50 kontaktia S

8 7 (11) Mind Body Bridging -seminaari Helsinki SMS Koukes 1 apaaehtoisjohtamisesta voimaa Kauniainen SMS 1 järjestötyöhön Etelä- ja Itä-Suomen puhelin- ja verkkoautt Kouvola SMS/kriisipuhelin 3 S aluefoorumi Hyvänmielen metsäkävely 4.9. Repovesi- alkeala KMSry/Sari Laiho 50 KSAO:n opisk. S uoroveto- teltta 4.9. klo Kauppakeskus eturi uoroveto2-hanke 12 hlöä, 30 kontaktia apepan etsintäkurssi ekaranjärvi apepa/spr 5 hetu S/hetu ja harjoitus JYMPS-järjestötapahtuma Kouvola-talo kaupunki 4 S apaaehtoistoiminnan peruskurssi Toimitila eturi KY, + Tarja T. 12 kriisitukihlöä Seuran kehittämispäivä Toimitila eturi KMSry 16 S Mihin kauriit katosivat -runomonologi ja Toimitila eturi KY 20 S apepan etsintäharjoitus uohijärvi apepa/spr 3 hetu S/hetu MTEA-ohjaajien päivityskoulutus Toimitila eturi SMS 1 Seuran ja 2 kehittämispäivä Ravintola Neville Kammari KMSry+2 13 S uoroveto-kriisitukihenkilön koulutus iltaa Maailman mielenterveyspäivä klo 9-12 Ravintola Neville uoroveto2-hanke 13 uutta kriisitukihlöä Kouvolan kaupungin uoroveto2-hanke 4 hlöä, 10 hyvinvointipiste,kauppakeskus kontaktia altari Turvalauantai Koria Kymenlaakson Kylät 2 S ry / oimarinki SoKrin ja Hetun tapaaminen, Eila Siira PoKs Kuusankoski HETU 14, joista 10 hetua S/hetu LOKA-JOULUKUU Avoimet ovet Toimitila eturi KY 4 S Kepeä Kiitosgaala Pirkko Lahden luento Pasila Mtea-ohjaajakoulutuksen päivityskoulutus "Mistä hyvä elämä syntyy" klo Kouvola-talo oimarinki 100 S Kouvolan kaupungin Hyvinvointipiste kauppakeskus altari Kouvolan kaupungintalo Sosiaalipäivystys 10vjuhla SMS 1 uoroveto2-hanke 4 hlöä, 50 kontaktia KL kaupunki Sokri 2 S etaisryhmän ohjaajakoulutus Toimitila eturi KY 2 kriisitukihlöä apepa-foorum Tikkurila apepa/spr 1 hetu S/hetu Hallituksen+aktiivien+tukihlöiden pikkujoulut Kymen Paviljonki KMSry 27 S uoroveto-teltta Kauppakeskus Hansa uoroveto2-hanke 7 hlöä, 60 kontaktia Hetun kokous ja apepan ansiomerkkien Toimitila eturi HETU 13 S/hetu jako Tukihenkilöiden ja tuetavien pikkujoulut Ravintola Kastanjapuisto KMSry 30 S Osallistujia / toteuttajia yhteensä 1242 S Tilaisuuksia yhteensä 44 29

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 1 MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 3 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 5 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 5

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 10 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot