TILINPÄÄTÖS. TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS. www.altiacorporation.com TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

2 _Sisältö 5

3 Altia tilinpäätös Altian vuosi 06 Hallituksen toimintakertomus 18 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 19 Konsernin tase (IFRS) 20 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 21 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 22 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 65 Konsernin tunnusluvut 68 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 69 Emoyhtiön tase (FAS) 71 Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS) 72 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 80 Hallituksen voitonjakoesitys 81 Tilintarkastuskertomus 82 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkkioselvitys 92 Hallitus 94 Johtoryhmä 96 Yhteystiedot

4 Baltian johta _Pohjoismaide Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomayhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee, markkinoi, myy, vie ja tuo maahan omia ja päämiestuotteita. Altian omia brändejä ovat muun muassa Blossa, Xanté, Chill Out, Explorer, Renault, Grönstedts, Koskenkorva, Jaloviina, O.P. Anderson, Skåne Akvavit ja Arsenitch. Niillä on vahva markkinaasema ja monilla pitkä historia vaalittavanaan. Altian päämiestuotteiden valikoima koostuu sekä paikallisista että kansainvälisistä brändeistä eri puolilta maailmaa. Niihin kuuluvat esimerkiksi Hardy s, Codorníu, Drostdy-Hof, Jack Daniels, Morrison-Bowmore, Nederburg, Ravenswood ja Robert Mondavi. Altialla on Pohjoismaiden ja Baltian alueella kattava tuotanto-, myynti- ja logistiikkaverkosto, jonka avulla se palvelee laajasti asiakkaita, päämiehiä ja kuluttajia lähellä markkinoita.

5 Altia tilinpäätös 2012 n ja va toimija Altia-konsernin avainluvut Liikevaihto, milj. 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto, milj. 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta ) 6,1 6,7 6,8 Tulos ennen veroja, milj. 24,8 31,1 29,6 (% liikevaihdosta ) 5,1 6,0 6,2 Tilikauden voitto, milj. 20,8 21,3 25,7 (% liikevaihdosta ) 4,3 4,1 5,3 Taseen loppusumma, milj. 590,3 586,8 581,1 Oman pääoman tuotto, % 10,6 11,6 17,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,6 8,4 10,0 Omavaraisuusaste, % 35,4 32,5 29,6 Gearing, % 62,9 51,8 76,3 Investoinnit, milj. 27,6 6,1 106,4 Henkilöstö keskimäärin

6 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleisen markkinatilanteen heikentyminen, Altian markkinaosuuksien lasku sekä strategian mukaiset liiketoimintojen myynnit vaikuttivat Altia-konsernin vuoden 2012 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Altia-konsernin liikevaihto oli 483,3 miljoonaa euroa, mikä on 6,9 % vähemmän kuin vertailuvuonna (2011: 519,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 26,8 miljoonaan euroon (35,9 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 % (6,9 %). Kertaluonteisten erien jälkeinen liikevoitto laski 29,4 miljoonaan euroon (35,0 miljoonaa euroa). Altia-konsernin vuoden 2012 tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Vertailulukuina on käytetty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu (luvut suluissa). Toimintaympäristö 2012 Suomen, Ruotsin ja Norjan osalta vähittäiskaupalla tarkoitetaan valtion monopolien (Alko Oyj, Systembolaget AB ja Vinmonopolet A/S) alkoholimyyntiä. Luvut perustuvat monopolien julkaisemiin litramääräisiin myynteihin. Tanskan, Viron ja Latvian tiedot perustuvat Altian omiin arvioihin. Kaikilla monopolimarkkinoilla kuluttajien osto- ja käyttötottumusten muutos on pääosin samansuuntainen. Väkevien juomien myynti monopoleista laskee ja viinien, erityisesti kevyempien viinien, kuten rosee- ja kuohuviinien kulutus kasvaa. Taustalla on kuluttajien käyttötottumusten muutos aikaisempaa miedompiin tuotteisiin. Avoimilla markkinoilla kilpailu on kiristynyt entisestään. Alennukset sekä kampanjat ovat muuttuneet jatkuvaksi ilmiöksi, jonka seurauksena tuotemerkkiuskollisuus on vähentynyt ja hinnan merkitys on korostunut ostopäätöksessä. Erityisesti Tanskassa, mutta myös muissa Pohjoismaissa alkoholiveron korotukset ja suuret kuluttajahintojen erot naapurimaiden välillä ovat lisänneet raja- ja verovapaan kaupan osuutta. Ekologisten tuotteiden rooli viinikaupassa on kasvanut viime vuosina saavuttaen Suomessa ja Ruotsissa noin 6 %:n ja Norjassa noin 2 %:n osuuden mietojen viinien kategoriassa. Suomessa alkoholijuomien myynnin lasku on jatkunut. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden koko on hieman kasvanut. Suomessa alkoholijuomien kokonaismyynnin muutos oli -1,9 % (-1,1 %). Väkevien alkoholijuomien myynnin laskeva trendi hidastui jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena ja oli -2,7 % (-3,4 %). Viinien myynti jatkoi lievää kasvua ja oli 0,5 % (1,2 %). Viinikategorian sisällä erot olivat suuria. Kuohuviinien kulutuksen muutos oli 2,0 % (5,3 %) ja väkevien viinien -5,5 % (-7,5 %). Suurimmissa viinikategorioissa kasvu oli maltillista. Punaviinien kulutus kasvoi 1,0 % (0,1 %) ja valkoviinien vastaavasti 0,9 % (3,7 %). Ruotsissa kokonaismyynti kasvoi 0,6 % (0,9 %). Myynnin muutos väkevissä alkoholijuomissa oli -0,5 % (-2,6 %) ja viineissä vastaavasti 1,6 % (1,7 %). Ruotsin markkinoiden kehitys oli hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Kuohuviinien myynti kasvoi 3,3 % (6,3 %), valkoviinien 0,5 % (2,3 %) ja punaviinien 2,7 % (-0,4 %). Väkevien viinien myynnin muutos oli -8,7 % (-21,1 %). Monopolimarkkinoilla merkittävin kasvu tapahtui Norjassa, jossa kokonaismyynti kasvoi viime vuonna 1,8 % (0,9 %). Viinien kokonaismyynti kasvoi 2,1 % (1,5 %). Myyntiä kasvattivat erityisesti kuohuviinit 12,3 % (8,9 %), roseeviinit 12,9 % (18,0 %) ja valkoviinit 3,1 % (4,5 %). Punaviinien myynti kääntyi kasvuun viime vuoden laskun jälkeen kasvaen 0,8 % (-0,5 %). Myynnin muutos väkevissä alkoholijuomissa oli -2,0 % (-3,8 %). Norjan alkoholiverotus on Euroopan korkein ja siksi sekä raja- että verovapaa kauppa on erittäin vilkasta ja vie myyntiä monopolilta.

7 Altia tilinpäätös 2012 Tanskassa alkoholijuomien kulutus oli arvioiden mukaan selkeässä laskussa. Tanskan sisämarkkinoilla alkoholijuomien myynnin lasku on vielä suurempi kuin kulutuksen lasku, sillä vuoden 2012 alusta toteutettu viinin alkoholiveron korotus (+55 %) on kasvattanut rajakauppaa noin %. Rajakaupan suosion uskotaan jatkuvan vahvana, sillä myös muiden kuin alkoholijuomien kauppa on vilkastunut rajakaupassa johtuen mm. sokeri- ja rasvaverojen nostoista vuoden 2012 alussa. Virossa väkevien viinojen myynti kasvoi hieman, vaikka alkoholiveroa korotettiin 5 % helmikuussa Myynnin kasvu johtui lähinnä viskin ja konjakin myynnin kasvusta. Viinien ja Ready to Drink -juomien kulutus laski hieman. Viron markkinoilla alennuksilla ja kampanjoilla on merkittävä rooli kulutuskäyttäytymisen ohjaamisessa, minkä johdosta myös tuotemerkkiuskollisuus on melko heikkoa. Harmaan alkoholijuomakaupan arvioidaan olevan vodkissa % ja yhteensä kaikissa tuoteryhmissä noin 10 %. Suomalaisten turistien osuus Viron alkoholijuomakaupassa on tilastojen mukaan noin 25 % koko maan alkoholijuomamarkkinoista. Latviassa kokonaismarkkinan kehitys jatkui vahvana ja oli noin 4 % (4 %). Alkoholivero laski yhden prosenttiyksikön heinäkuussa Viinimarkkinoiden koon arvioidaan pysyneen samana ja viinien myynnin suurin kasvu on nyt Latviassa takana (vuonna 2011 kasvua oli 10 %). Latviassa vodkakategorian laillinen myynti laski hieman. Harmaan markkinan osuus vodkan myynnistä arvioidaan olevan noin 35 %. Viskin, konjakin ja liköörin myynti kasvoi merkittävästi etupäässä suurten alennusten ja kampanjoiden johdosta. Tuloskehitys Altia-konsernin liikevaihto oli 483,3 miljoonaa euroa, joka on 35,7 miljoonaa euroa eli 6,9 % vähemmän kuin vertailuvuonna (519,0 miljoonaa euroa). Merkittävimpiä tekijöitä liikevaihdon laskuun olivat VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n myynti, A-Pullo Oy:n liiketoiminnan loppuminen, Koskenkorva Viinan hinnantarkistukset ja päämiesportfolion muutokset. Lisäksi vertailukauden liikevaihtoon sisältyi Maximus Vodka -tuotemerkin myyntiä. Näiden yhteisvaikutus liikevaihtoon oli noin - 32,9 miljoonaa euroa. Yritysostot helmikuussa (The Xanté Company AB) sekä syyskuussa (SIA Jaunalko) kasvattivat liikevaihtoa 5,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi valuuttakursseilla (SEK ja NOK) oli liikevaihtoon noin 7,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 8,3 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 13,6 (17,2) miljoonaa euroa. Tuottoihin sisältyi raportointikaudella kertaluonteisia yritysmyynteihin liittyviä myyntivoittoja 4,5 (7,4) miljoonaa euroa, jotka saatiin VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n myynnistä. Vertailukauden lukuun sisältyy Maximus Vodka -tuotemerkin sekä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeiden myynneistä saadut tuotot. Tämän lisäksi liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät myyntituottoja pääsääntöisesti höyryn, energian ja veden myynnistä 3,7 (3,5) miljoonaa euroa, vuokratuottoja 1,4 (1,3) miljoonaa euroa sekä käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,3 (1,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 65,2 (72,5) miljoonaa euroa sisältäen palkkoja ja palkkioita 51,3 (57,7) miljoonaa euroa. Tilikauden henkilöstökuluihin sisältyi tulospalkkiovarauksia sosiaalikuluineen 1,5 (7,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 86,7 (82,3) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana konserniyhtiöiden vaihtoomaisuudesta tehtiin epäkuranttius- ja arvonalennuskirjauksia yhteensä noin 3,3 (1,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 26,8 miljoonaan euroon (35,9) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 % (6,9 %). Kertaluonteisten erien jälkeinen liikevoitto oli 29,4 miljoonaa euroa (35,0). Liikevoittoprosentti kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,1 % (6,7 %). Liikevoittoon sisältyi yllä mainittujen kertaluonteisten tuottojen lisäksi kertaluonteisina kuluina oikeudenkäyntikuluja 0,8 miljoonaa euroa sekä Odensen logistiikkakeskuksen myynnistä realisoitunut 1,0 miljoonan euron tappio. Nettorahoituskulut olivat 5,7 (5,5) miljoonaa euroa. Nettokorkokulut laskivat noin 0,8 miljoonaa euroa 4,7 miljoonaan euroon johtuen euromääräisten markkinakorkojen laskusta, mutta vastaavasti muut rahoituskulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta laski 1,0 miljoonaan euroon (1,6). Tilikauden voitto oli 20,8 (21,3) miljoonaa euroa. Verot olivat 4,0 (9,8) miljoonaa euroa. Verojen pienentymiseen

8 vaikuttivat muuan muassa Ruotsin tytäryhtiöiden alhaiset verot johtuen verokannan muutoksesta sekä tytäryhtiöfuusiossa siirtyneiden vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen. Rahoitus ja maksuvalmius Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (38,5 miljoonaa euroa). Konjakkivaraston kasvun vaikutus oli 13,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestointeihin käytettiin 27,6 (6,1) miljoonaa euroa. Altia-konsernin maksuvalmius oli hyvä koko katsauskauden ajan. Konsernin likviditeettireservin muodostivat yhteensä 40,0 miljoonan euron suuruinen valmiusluottolimiitti sekä 30,0 miljoonan euron konsernitililimiitit. Limiitit olivat käyttämättä Konsernin korollinen nettovelka oli 131,7 (98,8) miljoonaa euroa vuoden lopussa ja nettovelkaantumisaste oli 62,9 % (51,8 %). Omavaraisuusaste oli 35,4 % (32,5 %). tuotantomäärä oli 35,4 (34,3) miljoonaa litraa ja Viron Tabasalun alkoholijuomatehtaan kokonaistuotanto oli 4,0 (4,3) miljoonaa litraa. Koskenkorvan tehtaalla käytettiin 169,6 (180,2) miljoonaa kiloa kotimaista ohraa, josta valmistui 23,2 (22,3) miljoonaa kiloa viljaviinaa, 42,4 (49,6) miljoonaa kiloa tärkkelystä ja 58,4 (63,4) miljoonaa kiloa rehua. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoimintakulut olivat 3,1 (2,7) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat alkoholijuomien tuotekehitykseen. Toiminnallisten segmenttien kehitys Altia-konsernissa toimintasegmentit raportoidaan IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Erillisinä raportoitavat toimintasegmentit ovat Brands, Trading ja Industrial Services. Altia Oyj perusti toukokuussa 2012 kotimaisen yritystodistusohjelman. Ohjelman enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa. Liikkeeseen laskettujen yritystodistusten nimellisarvo oli yhteensä 20,5 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. KONSERNIN INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit olivat 33,4 (9,5) miljoonaa euroa. Bruttoinvestointeihin sisältyy tytäryritysten hankintoja yhteensä 21,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä The Xanté Company AB:n hankinnasta kohdistui liikearvoon 8,7 miljoonaa euroa ja aineettomiin oikeuksiin (tavaramerkit) 11,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä SIA Jaunalkon hankinnasta kohdistui aineettomiin oikeuksiin (tavaramerkit) 2,1 miljoonaa euroa. Muut investoinnit liittyvät keskeneräisiin laitehankintoihin ja uusien logistiikkakeskusten rakentamiseen Tanskassa ja Ruotsissa. Tuotanto Rajamäen alkoholijuomatehtaalla valmistettiin väkeviä alkoholijuomia ja viinejä 49,0 (53,9) miljoonaa litraa. Tanskan Svendborgin alkoholijuomatehtaan vastaava BRANDS-LIIKETOIMINTA-ALUE Brands-liiketoiminta-alue vastaa Altian omien tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista sekä tuotekehitystoiminnasta. Brandsin myynti koostuu omista alueellisista ja paikallisista tuotemerkeistä. Tarjontaa täydentävät valikoidut päämiesten tuotemerkit. milj. EUR 1-12/ /2011 Myynti 207,3 212,3 Segmenttien välinen myynti -0,8-3,1 Liikevaihto 206,5 209,2 Liikevoitto 32,0 41,2 Liikevoitto % 15,5 19,4 Poistot 4,0 3,1 Investoinnnit 21,1 0,3 Henkilöstö ( keskimäärin ) Liikevaihto Brands-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski noin 3 miljoonaa euroa (1,3 %) ollen 206,5 miljoonaa euroa

9 Altia tilinpäätös 2012 (209,2 miljoonaa euroa). Raportointikauden liikevaihtoon sisältyy helmikuussa hankitun Xanté-tuotteen myyntiä ja syyskuussa hankitun Arsenitch-tuotteen myyntiä yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi liikevaihtoon sisältyy Trading-liiketoiminta-alueelta siirrettyjen Altian omien tuotteiden myyntiä. Edellisenä vuonna osa vastaavien tuotteiden myynnistä (1,6 miljoonaa euroa) sisältyi Tradingin liikevaihtoon. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat positiivisesti raportointikauden liikevaihtoon ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 2,8 %. Liikevaihto kehittyi hyvin Norjassa, Virossa ja matkustajakaupassa. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vertailukelpoinen liikevaihto laski. Suomessa väkevien alkoholijuomien liikevaihto laski johtuen osittain helmikuussa toteutetuista Koskenkorva Viinan hinnanmuutoksista. Myös viinien ja päämiesliiketoiminnan liikevaihto laskivat Suomessa. Ruotsissa viinien liikevaihto laski. SIA Jaunalkon hankinta syyskuussa kasvatti liikevaihtoa Latviassa. Vientiliiketoiminnan liikevaihto laski 0,7 miljoonaa euroa johtuen Maximus Vodka -tuotemerkin myynnistä edellisvuoden kesäkuussa. Liikevoitto Liikevoitto jäi noin 9 miljoonaa euroa (22,2 %) edellisestä vuodesta ja oli 32,0 miljoonaa euroa (41,2 miljoonaa euroa) johtuen pääosin myynnin suhteellisen kannattavuuden alenemisesta ja liikevaihdon laskusta. Lisäksi markkinointipanostukset kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto laski etenkin Suomessa johtuen liikevaihdon ja suhteellisen kannattavuuden laskusta, mihin vaikutti muun muassa helmikuussa toteutetut Koskenkorva Viinan hintamuutokset. Lisäksi viiniliiketoiminnan myynnin ja kannattavuuden lasku Suomessa ja Ruotsissa heikensi liikevoittoa. Myös Latviassa liikevoitto jäi edellisestä vuodesta johtuen kiristyneestä kilpailusta. Investoinnit Investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna merkittävästi ja olivat 21,1 miljoonaa euroa johtuen kauden aikana hankituista yhtiöistä (The Xanté Company AB ja SIA Jaunalko). Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 173, mikä oli 11 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärän nousu johtui vuoden 2012 aikana hankituista yhtiöistä (The Xanté Company AB ja SIA Jaunalko). Markkinaosuudet Suomessa omien tuotemerkkien markkinaosuus laski etenkin viineissä. Ruotsissa väkevien alkoholijuomien markkinaosuus on kasvanut, mutta viinien laskenut. Norjassa omien tuotemerkkien markkinaosuus väkevissä juomissa on hieman kasvanut. Tanskassa katkeroiden ja akvaviittien markkinaosuus on kasvanut. TRADING-LIIKETOIMINTA-ALUE Trading-liiketoiminta-alue vastaa päämiessuhteista sekä päämiestuotteiden markkinoinnista ja myynnistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Trading-liiketoiminta-alueella on vahva kansainvälisten tuotemerkkien valikoima. milj. EUR 1-12/ /2011 Myynti 132,9 144,8 Segmenttien välinen myynti 0,0-0,6 Liikevaihto 132,9 144,2 Liikevoitto 6,0 7,4 Liikevoitto % 4,5 5,1 Poistot 2,7 3,2 Investoinnnit 0,1 0,1 Henkilöstö ( keskimäärin ) Liikevaihto Trading-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski noin 11 miljoonaa euroa (7,8 %) ollen 132,9 miljoonaa euroa (144,2 miljoonaa euroa). Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat positiivisesti raportointikauden liikevaihtoon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 10,8 %. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä tuoteja päämiesportfolion sisäisistä ja ulkoisista muutoksista etenkin Norjassa.

10 Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto laski 1,4 miljoonaa euroa (18,9 %) ja oli 6,0 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa) johtuen pääasiassa tuote- ja päämiesportfolion sisäisistä ja ulkoisista muutoksista. Investoinnit Trading-liiketoiminta-alueella ei ollut merkittäviä investointeja raportointikaudella eikä vertailukaudella. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 92, mikä oli 7 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Henkilömäärän lievä lasku selittyy Norjan päämiesportfolion muutoksilla. Industrial Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 15 miljoonaa euroa (9,5 %) ollen 143,2 miljoonaa euroa (158,2 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskun pääasiallinen syy oli logistiikkaliiketoimintayksikkö VSD:n myynti toukokuun alussa 2012 Skanlog A/S:lle. Vertailukauden liikevaihto sisältää VSD:n liikevaihdon koko vuodelta. Liikevoitto Industrial Services -liiketoiminta-alueen liikevoitto laski noin 2 miljoonaa euroa (14 %) edellisestä vuodesta johtuen alentuneista myyntivolyymeistä ja viljan hinnan noususta. Liiketoiminta-alueen suhteellinen kannattavuus pysyi vertailuvuoden tasolla. Markkinaosuudet Norjassa markkinaosuus viineissä laski päämiesportfoliomuutoksista johtuen. Myös Ruotsissa markkinaosuus laski hieman. Sen sijaan Suomessa markkinaosuus on hieman noussut. INDUSTRIAL SERVICES -LIIKETOIMINTA-ALUE Industrial Services -liiketoiminta-alue koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: sopimuspalvelut, tärkkelys- ja rehuliiketoiminta ja tekninen etanoli, jotka palvelevat ulkoisia asiakkaita. milj. EUR 1-12/ /2011 Myynti 147,7 173,7 Segmenttien välinen myynti -4,5-15,4 Liikevaihto 143,2 158,2 Investoinnit Liiketoiminta-alueen investoinnit nousivat 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Investoinnit liittyivät varastointipalvelusopimuksen. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 36, mikä oli 35 edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömäärän lasku johtui VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n myynnistä toukokuun alussa. MUUT TOIMINNOT Muut toiminnot muodostuvat Supply Chain -toiminnosta sekä konsernin tukitoiminnoista. Supply Chain sisältää konsernin tuotanto-, logistiikka- ja hankintatoiminnat. Liikevoitto 11,2 13,1 Liikevoitto % 7,6 7,5 Poistot 0,9 0,7 Investoinnnit 1,3 0,8 Henkilöstö ( keskimäärin ) 36 71

11 Altia tilinpäätös 2012 Supply Chain -toiminnon jakamattomat toimintakulut olivat 8,2 (12,3) miljoonaa euroa ja konsernin tukitoimintojen vastaavasti 14,3 (11,2) miljoonaa euroa. Supply Chainin jakamattomien toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen johtui pääosin kustannussäästöistä. Konsernin tukitoimintojen jakamattomien kulujen nousu johtui pääsääntöisesti konsernin liiketoiminnan kehittämiskuluista. Supply Chain -toiminnon poistot olivat 9,7 (10,4) miljoonaa euroa ja tukitoimintojen vastaavasti 4,0 (4,0) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen investoinnit olivat yhteensä 5,2 (8,2) miljoonaa euroa. Supply Chain -toiminnon henkilöstömäärä oli keskimäärin 664 (712). Henkilöstömäärän lasku johtui henkilöstövähennyksistä ja eläköitymisistä. Tukitoimintojen henkilöstömäärä oli keskimäärin 143 (134). STRATEGIA JA TOIMINTAMALLI Altian strategia tähtää yhtiön arvon kasvattamiseen kolmessa aallossa toteutettavan kasvustrategian avulla. Aaltojen teemat ovat tehostaminen, kasvu ja laajentuminen. Vuonna 2012 strategian toteuttaminen jatkui yrityskaupoilla. Tavoiteltua orgaanista kasvua ei saavutettu, mikä johtui sekä yleisestä markkinatilanteen heikentymisestä että Altian markkinaosuuden laskusta. Ensimmäisen aallon aikana toimintamallia kehitetään edelleen ja kilpailukykyä vahvistetaan. Vuoden aikana myytiin Altian ydinliiketoimintaan kuulumattomat VSD Logistics Ab ja VSD Logistics AS. Altia on myös tarkentanut operatiivista toimintamalliaan strategian mukaisesti. Toisessa, kasvua tavoittelevassa aallossa vahvistetaan Altian asemaa Pohjoismaiden ja Baltian johtavana alkoholijuomayhtiönä tavoitteena kasvattaa markkinaosuuksia yleistä markkinakasvua nopeammin. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Vuoden 2012 alussa Altia osti Xanté-tuotemerkin, joka vahvistaa Altian asemaa pohjoismaisessa alkoholijuomakaupassa. Syksyllä tehdyn kaupan myötä Altian omistukseen siirtyi 99,84 % SIA Jaunalkosta, jonka merkittävin tuotemerkki on Arsenitch Vodka. Kolmatta, laajentumiseen keskittyvää aaltoa, täsmennetään strategiapäivityksen yhteydessä. YHTIÖN JOHTO Yhtiön johtoryhmään kuului vuonna 2012 kuusi henkilöä, jotka olivat toimitusjohtaja Antti Pankakosken lisäksi henkilöstöasioiden SVP (Senior Vice President) Sanna Hokkanen, Trading-liiketoiminta-alueen SVP Joacim Hultin, Brands-liiketoiminta-alueen SVP Kari Lampinen, CFO Tomi Tanninen sekä Industrial Services - ja Supply Chain -toimintojen SVP Hannu Tuominen. Henkilöstö Vuonna 2012 Altia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (1 178). Henkilöstömäärä oli (1 146), joista Suomessa oli 530 (542), Ruotsissa 172 (189), Tanskassa 179 (197), Norjassa 39 (70), Latviassa 114 (79) ja Eestissä 72 (69) henkilöä. Yrityksen menestyksen perustana on myös hyvä yrityskulttuuri. Altia aloitti pitkän tähtäimen työn rakentaakseen ja vahvistaakseen yrityskulttuuria, jonka avulla yritystä kehitetään ja työtapoja yhdenmukaistetaan strategian toteutumiseksi. Palkitsemisjärjestelmät Vuosibonus Altian toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johto kuuluivat Altia-konsernissa noudatettavan tulospalkkausjärjestelmän piiriin. Mahdollinen vuosibonus perustuu hallituksen vahvistamiin konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Työntekijätehtävissä toimivat henkilöt kuuluivat tuotantopalkkiojärjestelmän piiriin. Tuotantopalkkio perustui kunkin tuotantoyksikön tavoitteisiin. Tilikauden tulokseen sisältyi tulospalkkiovarausta 1,5 (5,4) miljoonaa euroa sosiaalikuluineen. Vuoden 2011 tuloksen perusteella tilikauden 2012 aikana maksettiin tulospalkkioita sosiaalikuluineen 4,9 (4,1) miljoonaa euroa. Tuotantopalkkioita sosiaalikuluineen sisältyi tilikauden tulokseen yhteensä 0,4 (0,5) miljoonaa euroa.

12 Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä Altialla oli vuosina käytössä pitkäaikainen kannustinjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Ansainta määräytyi konsernitasoisten taloudellisten kriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmän piiriin kuului 29 henkilöä. Järjestelmä on toteutettu valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä Hallitus päätti uudesta pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä vuosiksi Järjestelmällä pyritään tukemaan yhtiön strategiaa ja palkitsemaan sen toteuttamisesta, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön ja tarjoamaan heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Ansainta määräytyy konsernitasoisten taloudellisten kriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat ansaintajakson alkaessa hallituksen päättämät konsernin avainhenkilöt, joiden osallistuminen järjestelmään vahvistetaan jokaiselle vuodelle erikseen. Järjestelmä on toteutettu valtioomisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perusteella vuosien aikana kertyneet palkkiot sosiaalikuluineen olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, joista tilikauden aikana maksettiin 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tulokseen ei sisälly varausta pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä , mutta vertailuvuoden tulokseen sisältyi 2,5 miljoonan euron varaus sosiaalikuluineen liittyen kannustinjärjestelmään TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Sairauspoissaolot vuonna 2012 olivat lähellä elintarviketeollisuuden keskiarvoa. Vuoden aikana asetettiin selkeät työkyvyn parantamistavoitteet kolmeksi vuodeksi sairauspoissaolojen vähentämiseksi, työurien pidentämiseksi sekä mahdollisten eläköitymisten ehkäisemiseksi. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää tiivistettyä yhteistyötä työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa, esimiestyön kehittämistä sekä laadukasta ja kokonaisvaltaista työkykyriskien johtamista kaikissa toimipaikoissa. Altian toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen ja Tanskan Svendborgin alkoholijuomatehtaiden toimintaan. Baltian markkinoita palveleva Tabasalun alkoholijuomatehdas on tuotantovolyymiltaan huomattavasti muita tehtaita pienempi, joten myös sen ympäristövaikutukset ovat pienempiä. Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa, myynnissä ja markkinoinnissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Svendborgin tehtaalla panostettiin tuoteturvallisuuteen ja tehdas sai 2012 ISO 22000:2005 tuoteturvallisuussertifikaatin. Ympäristötavoitteet saavutettiin osittain. Energian käytön vähentämisen suhteen tulos parani hieman vuoden 2011 tasosta. Veden käytön vähentämisen ja jäteveden laadun parantamisen suhteen tulos parani selvästi vuoden 2011 tasosta. Eniten tuloksia paransi edellä mainittujen kriteerien osalta Rajamäen tehdas. Hävitettävän pakkausmateriaalin euromääräisen arvon vähentäminen alitti selvästi sille määritetyn tavoitetason. Altian ympäristötavoitteet jaksolle yhtenäistettiin koskemaan kaikkia tehtaita. Yhteisiä ympäristötavoitteita ovat edelleen energian ja veden käytön vähentäminen sekä jäteveden laadun parantaminen (COD). Uusiksi tavoitteiksi valittiin jätemateriaalien ja hävitettävän alkoholin määrien vähentäminen. Altian tehtaiden energiakulut vuonna 2012 olivat yli seitsemän miljoonaa euroa. Koskenkorvan tislaamo käyttää Altian koko tuotannossaan käyttämästä energiasta noin 75 prosenttia. Energian säästötoimet ovat Altialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Energian käytön vähentämisen tavoitetaso perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen valtion vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, johon Altia liittyi vuonna Energiatehokkuusohjelman myötä Altia on sitoutunut vähentämään energian käyttöään Suomessa 9 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Energian säästö vuoden 2012 osalta oli MWh eli 20,2 % verrattuna vuoden 2011 tasoon sekä MWh eli 30,7 % verrattuna vuoden 2005 tasoon.

13 Altia tilinpäätös 2012 Altian tavoitteena on suojella liiketoiminnalle tärkeitä pohjavesivaroja. Rajamäen tehtaan vedenottoalueen läheisyydessä sijaitseva Kurkisuo nimettiin Altian hakemuksesta luonnonsuojelualueeksi. Luonnonsuojelualueen koko on 144,1 hehtaaria. Kurkisuo kuuluu kymmenen valtakunnallisesti tärkeän suon joukkoon. Altia-konserniin kuuluva A-Pullo Oy lopetti toimintansa ja samalla Altia liittyi Suomessa kierrätyslasipullojärjestelmään. Tämä merkitsi pullojen pesun lopettamista ja sen myötä energian käytön, pesuaineiden, veden ja jäteveden määrien vähenemistä Rajamäen tehtaalla. Ohran jyvä hyödynnetään Koskenkorvan tehtaalla 100-prosenttisesti viljaviinan, tärkkelyksen ja rehujen tuotantoon. Tehtaalla otettiin käyttöön uudet kivikuorijat, joiden avulla jyvästä saadaan aikaisempaa tarkemmin kuori pois. Kuorien entistä tehokkaampi poisto tehostaa etanoliprosessia ja siten energiankäyttöä. Ohrankuoret poltetaan voimalaitoksella energiaksi. Altian Koskenkorvan tehtaan energiankäyttöön liittyvä merkittävä toimenpide oli päätös höyryntuotantoon rakennettavan, 100-prosenttisesti peltobiomassojen polttoon soveltuvan höyryvoimalaitoksen rakentamisesta. Rakennettava voimalaitos on tekniikaltaan ja polttoainesovellukseltaan ensimmäinen Suomessa. Tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät lähes puoleen nykytasosta. Voimalan rakennustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2013 ja uusi kattila otetaan käyttöön vuoden 2014 loppupuolella. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle uuden teknologian käyttöönottoon noin 1,5 miljoonan euron investointituen. Koskenkorvan tehtaan energiantuotanto kuuluu päästökaupan piiriin. Svendborgin tehtaalle rakennettiin uusi logistiikkakeskus, joka korvasi Odensessa sijainneen logistiikkakeskuksen ja poisti kuljetukset Svendborgin ja Odensen väliltä. Veden- ja energiankäyttöä pienensi eniten pullonpesukoneen poistaminen tuotannosta. Ympäristölupavelvoitteet sekä kunnan asettamat tavoitetasot toteutuivat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta Rajamäen, Koskenkorvan, Svendborgin ja Tabasalun tehtailla. Rajamäen, Koskenkorvan, Svendborgin ja Tabasalun keskimääräinen jätteiden kierrätysaste ja hyötykäyttö energiana oli 89 %. Altian valmistamat tuotteet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä pakkaus- ja raaka-ainevalmistajien yksittäisiin eriin saakka. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUS- TEKIJÄT SEKÄ RISKIENHALLINTA Altia-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. Riskienhallinta on toimintaa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävämmät ulkoiset ja sisäiset epävarmuustekijät, jotka voivat uhata strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Altia-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden, erityisesti ohran hintakehitykseen. Taloudelliset riskit koostuvat valuuttariskistä, korkoriskistä, likviditeettiriskistä ja luottoriskeistä. Niiden varalta suojaudutaan konsernin riskienhallintapolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Konsernin riskejä ja niiden hallintaperiaatteita on tarkemmin kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Rahoitusriskien hallintaperiaatteet. Kokonaisvaltaisiin strategisiin, operatiivisiin, rahoitukseen sekä vaaratilanteisiin liittyvien riskien hallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin vuonna Tavoitteena on erityisesti operatiivisen toiminnan ja riskienhallinnan integroiminen, riskienhallintavalmennus sekä riskienhallintamittariston luominen. Erityinen paino on ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämisellä. Kriisitilantanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu. Altian liiketoiminta-alueet vastaavat toimintaansa liittyvistä riskeistä, niiden haittojen ennaltaehkäisemisestä ja riskeiltä suojautumiselta. Riskienhallinta on osa konsernin jokapäiväistä toimintaa sekä osa operatiivista suunnittelu- ja ohjausprosessia, jota johtaa konsernin taloustoiminto talous- ja rahoitusjohtajan johdolla. Riskienhallinta kartoittaa osana raportointi- ja suunnitteluprosessia liiketoiminta-alueiden riskit, joita arvioidaan niiden vaikutusten ja todennäköisyyden perusteella. Keskeisiä riskejä kuvataan ja analysoidaan tarkemmin. Edelleen määritellään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi sekä näihin liittyvät tehtävät ja vastuut. Tunnistettuja riskejä pyritään mahdollisuuksien mukaan pienentämään tai siirtämään. Rahoitusosasto vastaa koko konsernin käsittävistä vakuutusohjelmista. Vakuutusten kattavuutta arvioidaan muun muassa toimipaikkojen riskikartoituksen yhteydessä.

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011 Sisällysluettelo Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus... 1 Avainluvut Tunnusluvut 2007 2011... 12 Konserni vuosineljänneksittäin... 14 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet... 16 Konsernin tilinpäätös

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernin laaja

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto 21,0 (25,8) miljoonaa euroa Tilikauden tulos 5,8 (16,4) miljoonaa euroa Tietoja osakkeenomistajille

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 6

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 6 T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös 2006 (IFRS) Konsernin tase... 14 Konsernin tuloslaskelma... 15 Konsernin rahavirtalaskelma... 16 Laskelma konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous 2013 Oriola-KD Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona, maaliskuun 20. päivänä 2013 klo 17.00 Helsingin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus get the world Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liiketoimintayksiköittäin...6

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Rautaruukki. Tilinpäätös 2007

Rautaruukki. Tilinpäätös 2007 Rautaruukki Tilinpäätös 2007 Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia kompo nentteja, järjestelmiä ja kokonais toimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot