TILINPÄÄTÖS. TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS. www.altiacorporation.com TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

2 _Sisältö 5

3 Altia tilinpäätös Altian vuosi 06 Hallituksen toimintakertomus 18 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 19 Konsernin tase (IFRS) 20 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 21 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 22 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 65 Konsernin tunnusluvut 68 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 69 Emoyhtiön tase (FAS) 71 Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS) 72 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 80 Hallituksen voitonjakoesitys 81 Tilintarkastuskertomus 82 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkkioselvitys 92 Hallitus 94 Johtoryhmä 96 Yhteystiedot

4 Baltian johta _Pohjoismaide Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomayhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee, markkinoi, myy, vie ja tuo maahan omia ja päämiestuotteita. Altian omia brändejä ovat muun muassa Blossa, Xanté, Chill Out, Explorer, Renault, Grönstedts, Koskenkorva, Jaloviina, O.P. Anderson, Skåne Akvavit ja Arsenitch. Niillä on vahva markkinaasema ja monilla pitkä historia vaalittavanaan. Altian päämiestuotteiden valikoima koostuu sekä paikallisista että kansainvälisistä brändeistä eri puolilta maailmaa. Niihin kuuluvat esimerkiksi Hardy s, Codorníu, Drostdy-Hof, Jack Daniels, Morrison-Bowmore, Nederburg, Ravenswood ja Robert Mondavi. Altialla on Pohjoismaiden ja Baltian alueella kattava tuotanto-, myynti- ja logistiikkaverkosto, jonka avulla se palvelee laajasti asiakkaita, päämiehiä ja kuluttajia lähellä markkinoita.

5 Altia tilinpäätös 2012 n ja va toimija Altia-konsernin avainluvut Liikevaihto, milj. 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto, milj. 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta ) 6,1 6,7 6,8 Tulos ennen veroja, milj. 24,8 31,1 29,6 (% liikevaihdosta ) 5,1 6,0 6,2 Tilikauden voitto, milj. 20,8 21,3 25,7 (% liikevaihdosta ) 4,3 4,1 5,3 Taseen loppusumma, milj. 590,3 586,8 581,1 Oman pääoman tuotto, % 10,6 11,6 17,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,6 8,4 10,0 Omavaraisuusaste, % 35,4 32,5 29,6 Gearing, % 62,9 51,8 76,3 Investoinnit, milj. 27,6 6,1 106,4 Henkilöstö keskimäärin

6 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleisen markkinatilanteen heikentyminen, Altian markkinaosuuksien lasku sekä strategian mukaiset liiketoimintojen myynnit vaikuttivat Altia-konsernin vuoden 2012 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Altia-konsernin liikevaihto oli 483,3 miljoonaa euroa, mikä on 6,9 % vähemmän kuin vertailuvuonna (2011: 519,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 26,8 miljoonaan euroon (35,9 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 % (6,9 %). Kertaluonteisten erien jälkeinen liikevoitto laski 29,4 miljoonaan euroon (35,0 miljoonaa euroa). Altia-konsernin vuoden 2012 tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Vertailulukuina on käytetty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu (luvut suluissa). Toimintaympäristö 2012 Suomen, Ruotsin ja Norjan osalta vähittäiskaupalla tarkoitetaan valtion monopolien (Alko Oyj, Systembolaget AB ja Vinmonopolet A/S) alkoholimyyntiä. Luvut perustuvat monopolien julkaisemiin litramääräisiin myynteihin. Tanskan, Viron ja Latvian tiedot perustuvat Altian omiin arvioihin. Kaikilla monopolimarkkinoilla kuluttajien osto- ja käyttötottumusten muutos on pääosin samansuuntainen. Väkevien juomien myynti monopoleista laskee ja viinien, erityisesti kevyempien viinien, kuten rosee- ja kuohuviinien kulutus kasvaa. Taustalla on kuluttajien käyttötottumusten muutos aikaisempaa miedompiin tuotteisiin. Avoimilla markkinoilla kilpailu on kiristynyt entisestään. Alennukset sekä kampanjat ovat muuttuneet jatkuvaksi ilmiöksi, jonka seurauksena tuotemerkkiuskollisuus on vähentynyt ja hinnan merkitys on korostunut ostopäätöksessä. Erityisesti Tanskassa, mutta myös muissa Pohjoismaissa alkoholiveron korotukset ja suuret kuluttajahintojen erot naapurimaiden välillä ovat lisänneet raja- ja verovapaan kaupan osuutta. Ekologisten tuotteiden rooli viinikaupassa on kasvanut viime vuosina saavuttaen Suomessa ja Ruotsissa noin 6 %:n ja Norjassa noin 2 %:n osuuden mietojen viinien kategoriassa. Suomessa alkoholijuomien myynnin lasku on jatkunut. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden koko on hieman kasvanut. Suomessa alkoholijuomien kokonaismyynnin muutos oli -1,9 % (-1,1 %). Väkevien alkoholijuomien myynnin laskeva trendi hidastui jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena ja oli -2,7 % (-3,4 %). Viinien myynti jatkoi lievää kasvua ja oli 0,5 % (1,2 %). Viinikategorian sisällä erot olivat suuria. Kuohuviinien kulutuksen muutos oli 2,0 % (5,3 %) ja väkevien viinien -5,5 % (-7,5 %). Suurimmissa viinikategorioissa kasvu oli maltillista. Punaviinien kulutus kasvoi 1,0 % (0,1 %) ja valkoviinien vastaavasti 0,9 % (3,7 %). Ruotsissa kokonaismyynti kasvoi 0,6 % (0,9 %). Myynnin muutos väkevissä alkoholijuomissa oli -0,5 % (-2,6 %) ja viineissä vastaavasti 1,6 % (1,7 %). Ruotsin markkinoiden kehitys oli hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Kuohuviinien myynti kasvoi 3,3 % (6,3 %), valkoviinien 0,5 % (2,3 %) ja punaviinien 2,7 % (-0,4 %). Väkevien viinien myynnin muutos oli -8,7 % (-21,1 %). Monopolimarkkinoilla merkittävin kasvu tapahtui Norjassa, jossa kokonaismyynti kasvoi viime vuonna 1,8 % (0,9 %). Viinien kokonaismyynti kasvoi 2,1 % (1,5 %). Myyntiä kasvattivat erityisesti kuohuviinit 12,3 % (8,9 %), roseeviinit 12,9 % (18,0 %) ja valkoviinit 3,1 % (4,5 %). Punaviinien myynti kääntyi kasvuun viime vuoden laskun jälkeen kasvaen 0,8 % (-0,5 %). Myynnin muutos väkevissä alkoholijuomissa oli -2,0 % (-3,8 %). Norjan alkoholiverotus on Euroopan korkein ja siksi sekä raja- että verovapaa kauppa on erittäin vilkasta ja vie myyntiä monopolilta.

7 Altia tilinpäätös 2012 Tanskassa alkoholijuomien kulutus oli arvioiden mukaan selkeässä laskussa. Tanskan sisämarkkinoilla alkoholijuomien myynnin lasku on vielä suurempi kuin kulutuksen lasku, sillä vuoden 2012 alusta toteutettu viinin alkoholiveron korotus (+55 %) on kasvattanut rajakauppaa noin %. Rajakaupan suosion uskotaan jatkuvan vahvana, sillä myös muiden kuin alkoholijuomien kauppa on vilkastunut rajakaupassa johtuen mm. sokeri- ja rasvaverojen nostoista vuoden 2012 alussa. Virossa väkevien viinojen myynti kasvoi hieman, vaikka alkoholiveroa korotettiin 5 % helmikuussa Myynnin kasvu johtui lähinnä viskin ja konjakin myynnin kasvusta. Viinien ja Ready to Drink -juomien kulutus laski hieman. Viron markkinoilla alennuksilla ja kampanjoilla on merkittävä rooli kulutuskäyttäytymisen ohjaamisessa, minkä johdosta myös tuotemerkkiuskollisuus on melko heikkoa. Harmaan alkoholijuomakaupan arvioidaan olevan vodkissa % ja yhteensä kaikissa tuoteryhmissä noin 10 %. Suomalaisten turistien osuus Viron alkoholijuomakaupassa on tilastojen mukaan noin 25 % koko maan alkoholijuomamarkkinoista. Latviassa kokonaismarkkinan kehitys jatkui vahvana ja oli noin 4 % (4 %). Alkoholivero laski yhden prosenttiyksikön heinäkuussa Viinimarkkinoiden koon arvioidaan pysyneen samana ja viinien myynnin suurin kasvu on nyt Latviassa takana (vuonna 2011 kasvua oli 10 %). Latviassa vodkakategorian laillinen myynti laski hieman. Harmaan markkinan osuus vodkan myynnistä arvioidaan olevan noin 35 %. Viskin, konjakin ja liköörin myynti kasvoi merkittävästi etupäässä suurten alennusten ja kampanjoiden johdosta. Tuloskehitys Altia-konsernin liikevaihto oli 483,3 miljoonaa euroa, joka on 35,7 miljoonaa euroa eli 6,9 % vähemmän kuin vertailuvuonna (519,0 miljoonaa euroa). Merkittävimpiä tekijöitä liikevaihdon laskuun olivat VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n myynti, A-Pullo Oy:n liiketoiminnan loppuminen, Koskenkorva Viinan hinnantarkistukset ja päämiesportfolion muutokset. Lisäksi vertailukauden liikevaihtoon sisältyi Maximus Vodka -tuotemerkin myyntiä. Näiden yhteisvaikutus liikevaihtoon oli noin - 32,9 miljoonaa euroa. Yritysostot helmikuussa (The Xanté Company AB) sekä syyskuussa (SIA Jaunalko) kasvattivat liikevaihtoa 5,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi valuuttakursseilla (SEK ja NOK) oli liikevaihtoon noin 7,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 8,3 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 13,6 (17,2) miljoonaa euroa. Tuottoihin sisältyi raportointikaudella kertaluonteisia yritysmyynteihin liittyviä myyntivoittoja 4,5 (7,4) miljoonaa euroa, jotka saatiin VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n myynnistä. Vertailukauden lukuun sisältyy Maximus Vodka -tuotemerkin sekä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeiden myynneistä saadut tuotot. Tämän lisäksi liiketoiminnan muut tuotot sisälsivät myyntituottoja pääsääntöisesti höyryn, energian ja veden myynnistä 3,7 (3,5) miljoonaa euroa, vuokratuottoja 1,4 (1,3) miljoonaa euroa sekä käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,3 (1,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 65,2 (72,5) miljoonaa euroa sisältäen palkkoja ja palkkioita 51,3 (57,7) miljoonaa euroa. Tilikauden henkilöstökuluihin sisältyi tulospalkkiovarauksia sosiaalikuluineen 1,5 (7,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 86,7 (82,3) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana konserniyhtiöiden vaihtoomaisuudesta tehtiin epäkuranttius- ja arvonalennuskirjauksia yhteensä noin 3,3 (1,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 26,8 miljoonaan euroon (35,9) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 % (6,9 %). Kertaluonteisten erien jälkeinen liikevoitto oli 29,4 miljoonaa euroa (35,0). Liikevoittoprosentti kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,1 % (6,7 %). Liikevoittoon sisältyi yllä mainittujen kertaluonteisten tuottojen lisäksi kertaluonteisina kuluina oikeudenkäyntikuluja 0,8 miljoonaa euroa sekä Odensen logistiikkakeskuksen myynnistä realisoitunut 1,0 miljoonan euron tappio. Nettorahoituskulut olivat 5,7 (5,5) miljoonaa euroa. Nettokorkokulut laskivat noin 0,8 miljoonaa euroa 4,7 miljoonaan euroon johtuen euromääräisten markkinakorkojen laskusta, mutta vastaavasti muut rahoituskulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Osuus yhteisyrityksen tuloksesta laski 1,0 miljoonaan euroon (1,6). Tilikauden voitto oli 20,8 (21,3) miljoonaa euroa. Verot olivat 4,0 (9,8) miljoonaa euroa. Verojen pienentymiseen

8 vaikuttivat muuan muassa Ruotsin tytäryhtiöiden alhaiset verot johtuen verokannan muutoksesta sekä tytäryhtiöfuusiossa siirtyneiden vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen. Rahoitus ja maksuvalmius Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (38,5 miljoonaa euroa). Konjakkivaraston kasvun vaikutus oli 13,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestointeihin käytettiin 27,6 (6,1) miljoonaa euroa. Altia-konsernin maksuvalmius oli hyvä koko katsauskauden ajan. Konsernin likviditeettireservin muodostivat yhteensä 40,0 miljoonan euron suuruinen valmiusluottolimiitti sekä 30,0 miljoonan euron konsernitililimiitit. Limiitit olivat käyttämättä Konsernin korollinen nettovelka oli 131,7 (98,8) miljoonaa euroa vuoden lopussa ja nettovelkaantumisaste oli 62,9 % (51,8 %). Omavaraisuusaste oli 35,4 % (32,5 %). tuotantomäärä oli 35,4 (34,3) miljoonaa litraa ja Viron Tabasalun alkoholijuomatehtaan kokonaistuotanto oli 4,0 (4,3) miljoonaa litraa. Koskenkorvan tehtaalla käytettiin 169,6 (180,2) miljoonaa kiloa kotimaista ohraa, josta valmistui 23,2 (22,3) miljoonaa kiloa viljaviinaa, 42,4 (49,6) miljoonaa kiloa tärkkelystä ja 58,4 (63,4) miljoonaa kiloa rehua. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoimintakulut olivat 3,1 (2,7) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat alkoholijuomien tuotekehitykseen. Toiminnallisten segmenttien kehitys Altia-konsernissa toimintasegmentit raportoidaan IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Erillisinä raportoitavat toimintasegmentit ovat Brands, Trading ja Industrial Services. Altia Oyj perusti toukokuussa 2012 kotimaisen yritystodistusohjelman. Ohjelman enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa. Liikkeeseen laskettujen yritystodistusten nimellisarvo oli yhteensä 20,5 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. KONSERNIN INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit olivat 33,4 (9,5) miljoonaa euroa. Bruttoinvestointeihin sisältyy tytäryritysten hankintoja yhteensä 21,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä The Xanté Company AB:n hankinnasta kohdistui liikearvoon 8,7 miljoonaa euroa ja aineettomiin oikeuksiin (tavaramerkit) 11,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä SIA Jaunalkon hankinnasta kohdistui aineettomiin oikeuksiin (tavaramerkit) 2,1 miljoonaa euroa. Muut investoinnit liittyvät keskeneräisiin laitehankintoihin ja uusien logistiikkakeskusten rakentamiseen Tanskassa ja Ruotsissa. Tuotanto Rajamäen alkoholijuomatehtaalla valmistettiin väkeviä alkoholijuomia ja viinejä 49,0 (53,9) miljoonaa litraa. Tanskan Svendborgin alkoholijuomatehtaan vastaava BRANDS-LIIKETOIMINTA-ALUE Brands-liiketoiminta-alue vastaa Altian omien tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista sekä tuotekehitystoiminnasta. Brandsin myynti koostuu omista alueellisista ja paikallisista tuotemerkeistä. Tarjontaa täydentävät valikoidut päämiesten tuotemerkit. milj. EUR 1-12/ /2011 Myynti 207,3 212,3 Segmenttien välinen myynti -0,8-3,1 Liikevaihto 206,5 209,2 Liikevoitto 32,0 41,2 Liikevoitto % 15,5 19,4 Poistot 4,0 3,1 Investoinnnit 21,1 0,3 Henkilöstö ( keskimäärin ) Liikevaihto Brands-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski noin 3 miljoonaa euroa (1,3 %) ollen 206,5 miljoonaa euroa

9 Altia tilinpäätös 2012 (209,2 miljoonaa euroa). Raportointikauden liikevaihtoon sisältyy helmikuussa hankitun Xanté-tuotteen myyntiä ja syyskuussa hankitun Arsenitch-tuotteen myyntiä yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi liikevaihtoon sisältyy Trading-liiketoiminta-alueelta siirrettyjen Altian omien tuotteiden myyntiä. Edellisenä vuonna osa vastaavien tuotteiden myynnistä (1,6 miljoonaa euroa) sisältyi Tradingin liikevaihtoon. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat positiivisesti raportointikauden liikevaihtoon ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 2,8 %. Liikevaihto kehittyi hyvin Norjassa, Virossa ja matkustajakaupassa. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vertailukelpoinen liikevaihto laski. Suomessa väkevien alkoholijuomien liikevaihto laski johtuen osittain helmikuussa toteutetuista Koskenkorva Viinan hinnanmuutoksista. Myös viinien ja päämiesliiketoiminnan liikevaihto laskivat Suomessa. Ruotsissa viinien liikevaihto laski. SIA Jaunalkon hankinta syyskuussa kasvatti liikevaihtoa Latviassa. Vientiliiketoiminnan liikevaihto laski 0,7 miljoonaa euroa johtuen Maximus Vodka -tuotemerkin myynnistä edellisvuoden kesäkuussa. Liikevoitto Liikevoitto jäi noin 9 miljoonaa euroa (22,2 %) edellisestä vuodesta ja oli 32,0 miljoonaa euroa (41,2 miljoonaa euroa) johtuen pääosin myynnin suhteellisen kannattavuuden alenemisesta ja liikevaihdon laskusta. Lisäksi markkinointipanostukset kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto laski etenkin Suomessa johtuen liikevaihdon ja suhteellisen kannattavuuden laskusta, mihin vaikutti muun muassa helmikuussa toteutetut Koskenkorva Viinan hintamuutokset. Lisäksi viiniliiketoiminnan myynnin ja kannattavuuden lasku Suomessa ja Ruotsissa heikensi liikevoittoa. Myös Latviassa liikevoitto jäi edellisestä vuodesta johtuen kiristyneestä kilpailusta. Investoinnit Investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna merkittävästi ja olivat 21,1 miljoonaa euroa johtuen kauden aikana hankituista yhtiöistä (The Xanté Company AB ja SIA Jaunalko). Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 173, mikä oli 11 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärän nousu johtui vuoden 2012 aikana hankituista yhtiöistä (The Xanté Company AB ja SIA Jaunalko). Markkinaosuudet Suomessa omien tuotemerkkien markkinaosuus laski etenkin viineissä. Ruotsissa väkevien alkoholijuomien markkinaosuus on kasvanut, mutta viinien laskenut. Norjassa omien tuotemerkkien markkinaosuus väkevissä juomissa on hieman kasvanut. Tanskassa katkeroiden ja akvaviittien markkinaosuus on kasvanut. TRADING-LIIKETOIMINTA-ALUE Trading-liiketoiminta-alue vastaa päämiessuhteista sekä päämiestuotteiden markkinoinnista ja myynnistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Trading-liiketoiminta-alueella on vahva kansainvälisten tuotemerkkien valikoima. milj. EUR 1-12/ /2011 Myynti 132,9 144,8 Segmenttien välinen myynti 0,0-0,6 Liikevaihto 132,9 144,2 Liikevoitto 6,0 7,4 Liikevoitto % 4,5 5,1 Poistot 2,7 3,2 Investoinnnit 0,1 0,1 Henkilöstö ( keskimäärin ) Liikevaihto Trading-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski noin 11 miljoonaa euroa (7,8 %) ollen 132,9 miljoonaa euroa (144,2 miljoonaa euroa). Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat positiivisesti raportointikauden liikevaihtoon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 10,8 %. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä tuoteja päämiesportfolion sisäisistä ja ulkoisista muutoksista etenkin Norjassa.

10 Liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto laski 1,4 miljoonaa euroa (18,9 %) ja oli 6,0 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa) johtuen pääasiassa tuote- ja päämiesportfolion sisäisistä ja ulkoisista muutoksista. Investoinnit Trading-liiketoiminta-alueella ei ollut merkittäviä investointeja raportointikaudella eikä vertailukaudella. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 92, mikä oli 7 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Henkilömäärän lievä lasku selittyy Norjan päämiesportfolion muutoksilla. Industrial Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 15 miljoonaa euroa (9,5 %) ollen 143,2 miljoonaa euroa (158,2 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskun pääasiallinen syy oli logistiikkaliiketoimintayksikkö VSD:n myynti toukokuun alussa 2012 Skanlog A/S:lle. Vertailukauden liikevaihto sisältää VSD:n liikevaihdon koko vuodelta. Liikevoitto Industrial Services -liiketoiminta-alueen liikevoitto laski noin 2 miljoonaa euroa (14 %) edellisestä vuodesta johtuen alentuneista myyntivolyymeistä ja viljan hinnan noususta. Liiketoiminta-alueen suhteellinen kannattavuus pysyi vertailuvuoden tasolla. Markkinaosuudet Norjassa markkinaosuus viineissä laski päämiesportfoliomuutoksista johtuen. Myös Ruotsissa markkinaosuus laski hieman. Sen sijaan Suomessa markkinaosuus on hieman noussut. INDUSTRIAL SERVICES -LIIKETOIMINTA-ALUE Industrial Services -liiketoiminta-alue koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: sopimuspalvelut, tärkkelys- ja rehuliiketoiminta ja tekninen etanoli, jotka palvelevat ulkoisia asiakkaita. milj. EUR 1-12/ /2011 Myynti 147,7 173,7 Segmenttien välinen myynti -4,5-15,4 Liikevaihto 143,2 158,2 Investoinnit Liiketoiminta-alueen investoinnit nousivat 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Investoinnit liittyivät varastointipalvelusopimuksen. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 36, mikä oli 35 edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömäärän lasku johtui VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n myynnistä toukokuun alussa. MUUT TOIMINNOT Muut toiminnot muodostuvat Supply Chain -toiminnosta sekä konsernin tukitoiminnoista. Supply Chain sisältää konsernin tuotanto-, logistiikka- ja hankintatoiminnat. Liikevoitto 11,2 13,1 Liikevoitto % 7,6 7,5 Poistot 0,9 0,7 Investoinnnit 1,3 0,8 Henkilöstö ( keskimäärin ) 36 71

11 Altia tilinpäätös 2012 Supply Chain -toiminnon jakamattomat toimintakulut olivat 8,2 (12,3) miljoonaa euroa ja konsernin tukitoimintojen vastaavasti 14,3 (11,2) miljoonaa euroa. Supply Chainin jakamattomien toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen johtui pääosin kustannussäästöistä. Konsernin tukitoimintojen jakamattomien kulujen nousu johtui pääsääntöisesti konsernin liiketoiminnan kehittämiskuluista. Supply Chain -toiminnon poistot olivat 9,7 (10,4) miljoonaa euroa ja tukitoimintojen vastaavasti 4,0 (4,0) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen investoinnit olivat yhteensä 5,2 (8,2) miljoonaa euroa. Supply Chain -toiminnon henkilöstömäärä oli keskimäärin 664 (712). Henkilöstömäärän lasku johtui henkilöstövähennyksistä ja eläköitymisistä. Tukitoimintojen henkilöstömäärä oli keskimäärin 143 (134). STRATEGIA JA TOIMINTAMALLI Altian strategia tähtää yhtiön arvon kasvattamiseen kolmessa aallossa toteutettavan kasvustrategian avulla. Aaltojen teemat ovat tehostaminen, kasvu ja laajentuminen. Vuonna 2012 strategian toteuttaminen jatkui yrityskaupoilla. Tavoiteltua orgaanista kasvua ei saavutettu, mikä johtui sekä yleisestä markkinatilanteen heikentymisestä että Altian markkinaosuuden laskusta. Ensimmäisen aallon aikana toimintamallia kehitetään edelleen ja kilpailukykyä vahvistetaan. Vuoden aikana myytiin Altian ydinliiketoimintaan kuulumattomat VSD Logistics Ab ja VSD Logistics AS. Altia on myös tarkentanut operatiivista toimintamalliaan strategian mukaisesti. Toisessa, kasvua tavoittelevassa aallossa vahvistetaan Altian asemaa Pohjoismaiden ja Baltian johtavana alkoholijuomayhtiönä tavoitteena kasvattaa markkinaosuuksia yleistä markkinakasvua nopeammin. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Vuoden 2012 alussa Altia osti Xanté-tuotemerkin, joka vahvistaa Altian asemaa pohjoismaisessa alkoholijuomakaupassa. Syksyllä tehdyn kaupan myötä Altian omistukseen siirtyi 99,84 % SIA Jaunalkosta, jonka merkittävin tuotemerkki on Arsenitch Vodka. Kolmatta, laajentumiseen keskittyvää aaltoa, täsmennetään strategiapäivityksen yhteydessä. YHTIÖN JOHTO Yhtiön johtoryhmään kuului vuonna 2012 kuusi henkilöä, jotka olivat toimitusjohtaja Antti Pankakosken lisäksi henkilöstöasioiden SVP (Senior Vice President) Sanna Hokkanen, Trading-liiketoiminta-alueen SVP Joacim Hultin, Brands-liiketoiminta-alueen SVP Kari Lampinen, CFO Tomi Tanninen sekä Industrial Services - ja Supply Chain -toimintojen SVP Hannu Tuominen. Henkilöstö Vuonna 2012 Altia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (1 178). Henkilöstömäärä oli (1 146), joista Suomessa oli 530 (542), Ruotsissa 172 (189), Tanskassa 179 (197), Norjassa 39 (70), Latviassa 114 (79) ja Eestissä 72 (69) henkilöä. Yrityksen menestyksen perustana on myös hyvä yrityskulttuuri. Altia aloitti pitkän tähtäimen työn rakentaakseen ja vahvistaakseen yrityskulttuuria, jonka avulla yritystä kehitetään ja työtapoja yhdenmukaistetaan strategian toteutumiseksi. Palkitsemisjärjestelmät Vuosibonus Altian toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johto kuuluivat Altia-konsernissa noudatettavan tulospalkkausjärjestelmän piiriin. Mahdollinen vuosibonus perustuu hallituksen vahvistamiin konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Työntekijätehtävissä toimivat henkilöt kuuluivat tuotantopalkkiojärjestelmän piiriin. Tuotantopalkkio perustui kunkin tuotantoyksikön tavoitteisiin. Tilikauden tulokseen sisältyi tulospalkkiovarausta 1,5 (5,4) miljoonaa euroa sosiaalikuluineen. Vuoden 2011 tuloksen perusteella tilikauden 2012 aikana maksettiin tulospalkkioita sosiaalikuluineen 4,9 (4,1) miljoonaa euroa. Tuotantopalkkioita sosiaalikuluineen sisältyi tilikauden tulokseen yhteensä 0,4 (0,5) miljoonaa euroa.

12 Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä Altialla oli vuosina käytössä pitkäaikainen kannustinjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Ansainta määräytyi konsernitasoisten taloudellisten kriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmän piiriin kuului 29 henkilöä. Järjestelmä on toteutettu valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä Hallitus päätti uudesta pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä vuosiksi Järjestelmällä pyritään tukemaan yhtiön strategiaa ja palkitsemaan sen toteuttamisesta, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön ja tarjoamaan heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Ansainta määräytyy konsernitasoisten taloudellisten kriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat ansaintajakson alkaessa hallituksen päättämät konsernin avainhenkilöt, joiden osallistuminen järjestelmään vahvistetaan jokaiselle vuodelle erikseen. Järjestelmä on toteutettu valtioomisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perusteella vuosien aikana kertyneet palkkiot sosiaalikuluineen olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, joista tilikauden aikana maksettiin 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tulokseen ei sisälly varausta pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä , mutta vertailuvuoden tulokseen sisältyi 2,5 miljoonan euron varaus sosiaalikuluineen liittyen kannustinjärjestelmään TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Sairauspoissaolot vuonna 2012 olivat lähellä elintarviketeollisuuden keskiarvoa. Vuoden aikana asetettiin selkeät työkyvyn parantamistavoitteet kolmeksi vuodeksi sairauspoissaolojen vähentämiseksi, työurien pidentämiseksi sekä mahdollisten eläköitymisten ehkäisemiseksi. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää tiivistettyä yhteistyötä työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa, esimiestyön kehittämistä sekä laadukasta ja kokonaisvaltaista työkykyriskien johtamista kaikissa toimipaikoissa. Altian toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen ja Tanskan Svendborgin alkoholijuomatehtaiden toimintaan. Baltian markkinoita palveleva Tabasalun alkoholijuomatehdas on tuotantovolyymiltaan huomattavasti muita tehtaita pienempi, joten myös sen ympäristövaikutukset ovat pienempiä. Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa, myynnissä ja markkinoinnissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Svendborgin tehtaalla panostettiin tuoteturvallisuuteen ja tehdas sai 2012 ISO 22000:2005 tuoteturvallisuussertifikaatin. Ympäristötavoitteet saavutettiin osittain. Energian käytön vähentämisen suhteen tulos parani hieman vuoden 2011 tasosta. Veden käytön vähentämisen ja jäteveden laadun parantamisen suhteen tulos parani selvästi vuoden 2011 tasosta. Eniten tuloksia paransi edellä mainittujen kriteerien osalta Rajamäen tehdas. Hävitettävän pakkausmateriaalin euromääräisen arvon vähentäminen alitti selvästi sille määritetyn tavoitetason. Altian ympäristötavoitteet jaksolle yhtenäistettiin koskemaan kaikkia tehtaita. Yhteisiä ympäristötavoitteita ovat edelleen energian ja veden käytön vähentäminen sekä jäteveden laadun parantaminen (COD). Uusiksi tavoitteiksi valittiin jätemateriaalien ja hävitettävän alkoholin määrien vähentäminen. Altian tehtaiden energiakulut vuonna 2012 olivat yli seitsemän miljoonaa euroa. Koskenkorvan tislaamo käyttää Altian koko tuotannossaan käyttämästä energiasta noin 75 prosenttia. Energian säästötoimet ovat Altialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Energian käytön vähentämisen tavoitetaso perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen valtion vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, johon Altia liittyi vuonna Energiatehokkuusohjelman myötä Altia on sitoutunut vähentämään energian käyttöään Suomessa 9 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Energian säästö vuoden 2012 osalta oli MWh eli 20,2 % verrattuna vuoden 2011 tasoon sekä MWh eli 30,7 % verrattuna vuoden 2005 tasoon.

13 Altia tilinpäätös 2012 Altian tavoitteena on suojella liiketoiminnalle tärkeitä pohjavesivaroja. Rajamäen tehtaan vedenottoalueen läheisyydessä sijaitseva Kurkisuo nimettiin Altian hakemuksesta luonnonsuojelualueeksi. Luonnonsuojelualueen koko on 144,1 hehtaaria. Kurkisuo kuuluu kymmenen valtakunnallisesti tärkeän suon joukkoon. Altia-konserniin kuuluva A-Pullo Oy lopetti toimintansa ja samalla Altia liittyi Suomessa kierrätyslasipullojärjestelmään. Tämä merkitsi pullojen pesun lopettamista ja sen myötä energian käytön, pesuaineiden, veden ja jäteveden määrien vähenemistä Rajamäen tehtaalla. Ohran jyvä hyödynnetään Koskenkorvan tehtaalla 100-prosenttisesti viljaviinan, tärkkelyksen ja rehujen tuotantoon. Tehtaalla otettiin käyttöön uudet kivikuorijat, joiden avulla jyvästä saadaan aikaisempaa tarkemmin kuori pois. Kuorien entistä tehokkaampi poisto tehostaa etanoliprosessia ja siten energiankäyttöä. Ohrankuoret poltetaan voimalaitoksella energiaksi. Altian Koskenkorvan tehtaan energiankäyttöön liittyvä merkittävä toimenpide oli päätös höyryntuotantoon rakennettavan, 100-prosenttisesti peltobiomassojen polttoon soveltuvan höyryvoimalaitoksen rakentamisesta. Rakennettava voimalaitos on tekniikaltaan ja polttoainesovellukseltaan ensimmäinen Suomessa. Tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät lähes puoleen nykytasosta. Voimalan rakennustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2013 ja uusi kattila otetaan käyttöön vuoden 2014 loppupuolella. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle uuden teknologian käyttöönottoon noin 1,5 miljoonan euron investointituen. Koskenkorvan tehtaan energiantuotanto kuuluu päästökaupan piiriin. Svendborgin tehtaalle rakennettiin uusi logistiikkakeskus, joka korvasi Odensessa sijainneen logistiikkakeskuksen ja poisti kuljetukset Svendborgin ja Odensen väliltä. Veden- ja energiankäyttöä pienensi eniten pullonpesukoneen poistaminen tuotannosta. Ympäristölupavelvoitteet sekä kunnan asettamat tavoitetasot toteutuivat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta Rajamäen, Koskenkorvan, Svendborgin ja Tabasalun tehtailla. Rajamäen, Koskenkorvan, Svendborgin ja Tabasalun keskimääräinen jätteiden kierrätysaste ja hyötykäyttö energiana oli 89 %. Altian valmistamat tuotteet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä pakkaus- ja raaka-ainevalmistajien yksittäisiin eriin saakka. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUS- TEKIJÄT SEKÄ RISKIENHALLINTA Altia-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. Riskienhallinta on toimintaa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävämmät ulkoiset ja sisäiset epävarmuustekijät, jotka voivat uhata strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Altia-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden, erityisesti ohran hintakehitykseen. Taloudelliset riskit koostuvat valuuttariskistä, korkoriskistä, likviditeettiriskistä ja luottoriskeistä. Niiden varalta suojaudutaan konsernin riskienhallintapolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Konsernin riskejä ja niiden hallintaperiaatteita on tarkemmin kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Rahoitusriskien hallintaperiaatteet. Kokonaisvaltaisiin strategisiin, operatiivisiin, rahoitukseen sekä vaaratilanteisiin liittyvien riskien hallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin vuonna Tavoitteena on erityisesti operatiivisen toiminnan ja riskienhallinnan integroiminen, riskienhallintavalmennus sekä riskienhallintamittariston luominen. Erityinen paino on ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämisellä. Kriisitilantanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu. Altian liiketoiminta-alueet vastaavat toimintaansa liittyvistä riskeistä, niiden haittojen ennaltaehkäisemisestä ja riskeiltä suojautumiselta. Riskienhallinta on osa konsernin jokapäiväistä toimintaa sekä osa operatiivista suunnittelu- ja ohjausprosessia, jota johtaa konsernin taloustoiminto talous- ja rahoitusjohtajan johdolla. Riskienhallinta kartoittaa osana raportointi- ja suunnitteluprosessia liiketoiminta-alueiden riskit, joita arvioidaan niiden vaikutusten ja todennäköisyyden perusteella. Keskeisiä riskejä kuvataan ja analysoidaan tarkemmin. Edelleen määritellään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi sekä näihin liittyvät tehtävät ja vastuut. Tunnistettuja riskejä pyritään mahdollisuuksien mukaan pienentämään tai siirtämään. Rahoitusosasto vastaa koko konsernin käsittävistä vakuutusohjelmista. Vakuutusten kattavuutta arvioidaan muun muassa toimipaikkojen riskikartoituksen yhteydessä.

14 KONSERNIRAKENNE Konsernirakenteessa tapahtui raportointikauden aikana seuraavat muutokset: Altia Oyj:n tammikuussa allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti The Xanté Company AB:n ja sen omistaman tuotemerkin omistus siirtyi Altialle helmikuun alussa. Kaupan jälkeen Altia omistaa The Xante AB:n ja sen tytäryhtiön Päronkonjak i Sverige AB:n 100 %:sesti. Erityisesti Pohjoismaissa ja kansainvälisessä matkustajakaupassa laajasti tunnettu Xanté-premium-likööribrändi vahvisti Altian asemaa pohjoismaisessa alkoholijuomakaupassa ja vahvisti Altian kansainvälistä tuoteportfoliota. Maaliskuussa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Altia myi VSD Logistics AB:n ja VSD Logistics AS:n Scanlog Skandinavisk Logistik AS:lle toukokuun alussa. Altia omisti Industrial Services -liiketoiminta-alueeseen kuuluneista yhtiöistä 100 %. Altia Oyj lunasti huhtikuun alussa vähemmistöosuuden (23,76 %) tytäryhtiöstään A-Pullo Oy:stä. Hankinnan myötä Altia omisti tytäryhtiöstään 100 %. A-Pullo Oy sulautettiin emoyhtiöön SIA Altia Latvia sulautui kesäkuussa emoyhtiöönsä SIA Mobil Plus ADV:hen. Samanaikaisesti SIA Mobil Plus ADV:n nimi muutettiin SIA Altia Latviaksi. Altian syyskuussa allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti 88,35 %:n omistusosuus SIA Jaunalkosta ja sen omistamista tuotemerkeistä (muun muassa Arsenitch) siirtyi Altian tytäryhtiölle SIA Altia Latvialle syyskuun alussa. Lokakuussa tehdyn lisäkaupan jälkeen SIA Altia Latvia omistaa 99,84 % SIA Jaunalkosta. OSAKKEET Altia Oyj:n osakekanta muodostuu A- ja L-osake - sarjoista. Tilikauden 2012 lopussa A-sarjan osakkeita oli kpl ja L-sarjan osakkeita oli kpl. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset ääni- ja taloudelliset oikeudet. Kauden lopussa kaikki L-sarjan osakkeet, jotka liittyivät aikaisemmin yhtiön palkitsemisjärjestelmään, olivat yhtiön hallussa. Altia Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Emoyhtiön tulos Emoyhtiön liikevaihto oli 202,8 (203,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto/tappio oli 1,6 (-30,7) miljoonaa euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyi norjalaisten tytäryhtiöosakkeiden arvonalentumisesta johtuvia kuluja 49,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön nettorahoituskulut olivat 2,9 (-15,1) miljoonaa euroa. Vertailukauden nettorahoituskuluihin sisältyi osinkotuottoja tytäryhtiöiltä 19,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tappio oli -0,4 (-17,3) miljoonaa euroa. Hallitus, tilintarkastajat ja yhtiökokous Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: ekonomi Matti Tikkakoski, puheenjohtaja toimitusjohtaja Mikael Aro, jäsen toimitusjohtaja Catarina Fagerholm, varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Ainomaija Haarla, jäsen lakiasiainjohtaja Minna Huhtaniska, jäsen johtaja Annikka Hurme, jäsen finanssineuvos Jarmo Kilpelä, jäsen Hallituksella on kaksi valiokuntaa, palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Tikkakosken ja muiksi jäseniksi Mikael Aron ja Jarmo Kilpelän. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Catarina Fagerholm ja muiksi jäseniksi Matti Tikkakoski ja Ainomaija Haarla. Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Altia Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jari Härmälä, KHT. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohden eli euroa. Osinko maksettiin

15 Altia tilinpäätös 2012 Hallituksen esitys voitonjaosta Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilinpäätöksessä ,28 euroa, josta tilikauden tappio on ,97 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksukykyä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osakkeelta, eli yhteensä euroa. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Altia Oyj:n Altia Finland -myynti- ja markkinointiyksikössä aloitettiin ja saatiin päätökseen tammikuussa 2013 yhteistoimintamenettely toiminnan sopeuttamiseksi toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksiin. Organisaatiomuutos aiheutti viiden henkilön vähentämisen Altia Finlandin myyntitoiminnoista. Tehostamistoimenpiteiden tavoitteena oli turvata pitkän tähtäimen kilpailukyky ja kannattavuus. Brands-liiketoiminta-alueen johtaja Kari Lampinen lopetti yhtiön palveluksessa tammikuussa Altian Koskenkorvan tehtaan höyryntuotantoon rakennetaan 100-prosenttisesti peltobiomassojen polttoon soveltuva 10 megawatin höyryvoimalaitos. Rakennustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2013 ja uusi kattila otetaan käyttöön vuoden 2014 loppupuolella. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Osana höyryvoimalaitosprojektin toteutusta Koskenkorvan tehtaan höyryntuotannon liiketoiminta siirtyi Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy:lle alkaen. Työntekijät (12 henkilöä) siirtyvät STEPin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Koskenkorvan tehtaan kiinteistöhuolto- ja kunnossapitotoiminta siirtyi YIT Teollisuus Oy:lle. Kiinteistö- ja kunnossapito-osastoilta 15 henkilöä siirtyi vanhoina työntekijöinä YIT Teollisuus Oy:n palvelukseen Koskenkorvan tehtaalla aloitettiin helmikuussa toiminnan tehostamiseksi koko tehtaan henkilökuntaa koskeva yhteistoimintamenettely. Mahdolliset henkilöstövaikutukset voivat olla organisaatiomuutoksesta johtuvia tehtävän ja toimenkuvan muutoksia, osa-aikaistamisia sekä eläköitymisratkaisuja. Lisäksi saatetaan joutua irtisanomaan enintään 10 henkilöä. Suomen hallituksen maaliskuun 2013 kehysriihen päätöksen mukaisesti alkoholijuomien valmisteveroa korotettaneen vuoden 2014 alusta siten, että mietojen juomien (esim. olut ja siideri) veroa korotetaan 15 prosenttia ja muiden 10 %. Veronkorotusten arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti Altian Suomen liiketoimintojen liikevaihtoon ja liikevoittoon. Tulevaisuuden näkymät Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys ja alkoholiverotuksen muutokset. Toimiala on kausiluonteinen ja kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat normaalisti merkittävästi muita vuosineljänneksiä suuremmat. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Euroalueen kriisille ei ole löytynyt lopullista ratkaisua, mikä aiheuttaa epävarmuutta muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Raaka-ainehintojen ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla ja volatiliteetin suurena. Näkymä vuodelle 2013: Vuoden 2013 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2013 pysyvän samalla tasolla kuin vuoden 2012 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä. Rajamäellä, maaliskuun 27. päivänä 2013 Altia Oyj Hallitus

16 _Konsernitilinpäätös 16 17

17 Altia tilinpäätös 2012 Konserni Konsernitilinpäätös (IFRS) 2012

18 18 19 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) milj. EUR liite LIIKEVAIHTO ,3 519,0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 5,8 6,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3. 13,6 17,2 Materiaalit ja palvelut -299,0-322,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ,2-72,5 Poistot ja arvonalentumiset ,4-24,4 Liikearvon arvonalentuminen ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,7-82,3-473,3-507,6 LIIKEVOITTO 29,4 35,0 Rahoitustuotot 8. 8,1 7,4 Rahoituskulut ,8-12,9 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 1,0 1,6 VOITTO ENNEN VEROJA 24,8 31,1 Tuloverot ,0-9,8 TILIKAUDEN VOITTO 20,8 21,3 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Rahavirran suojaukset -2,1-3.9 Myytävissä olevat rahoitusvarat Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,0-0.2 Muuntoerot 7,1 0.8 Muut muutokset -0,3 - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 10. 0,5 1.1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 5,2-2.6 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 26, Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 20,9 21,3 Määräysvallattomille omistajille -0,1-0,1 20,8 21,3 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille 26,1 18,8 Määräysvallattomille omistajille -0,1-0,1 26,0 18,7 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos ( laimentamaton/laimennettu ): 0,58 0,59

19 Altia tilinpäätös 2012 Konserni Konsernin tase (IFRS) milj. EUR liite VAR AT Pitkäaikaiset varat Liikearvo ,5 98,8 Muut aineettomat hyödykkeet ,9 49,0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,1 80,5 Sijoituskiinteistöt 14. 0,0 0,0 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 28. 8,9 8,9 Myytävissä olevat sijoitukset 15. 0,8 0,6 Muut saamiset 16. 0,8 1,1 Laskennalliset verosaamiset 17. 4,2 4,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 256,3 243,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,2 77,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset ,9 190,6 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 5,9 3,4 Myytävissä olevat rahoitusvarat 20. 0,0 0,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 21. 0,8 0,7 Rahavarat ,2 70,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 334,0 342,9 VARAT YHTEENSÄ 590,3 586,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 60,5 60,5 Ylikurssirahasto 0,0 0,0 Suojausrahasto -4,3-2,7 Muuntoerot 13,4 5,6 Kertyneet voittovarat 139,6 127,0 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ,2 190,3 Määräysvallattomien omistajen osuus 0,0 0,6 Oma pääoma yhteensä 209,2 190,9 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat ,9 22,3 Korolliset rahoitusvelat ,4 149,8 Eläkevelvoitteet 25. 5,8 6,8 Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 25. 0,1 0,6 Pitkäaikaiset velat yhteensä 162,2 179,5 Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat ,4 19,5 Ostovelat ja muut velat ,9 188,3 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 4,6 8,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 218,9 216,5 Velat yhteensä 381,1 395,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 590,3 586,8

20 20 21 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) milj. EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT: Myynnistä saadut maksut 483,3 516,8 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 8,8 13,7 Maksut liiketoiminnan kuluista -478,1-479,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 14,1 51,1 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -9,0-11,9 Saadut korot liiketoiminnasta 6,5 4,9 Maksetut välittömät verot -10,8-5,7 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA ( A ) 0,8 38,5 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12,4-9,5 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,4 2,5 Tytäryritysten luovutustulot 4,2 - Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -21,1 - Lainasaamisten takaisinmaksut 0,3-0,0 Saadut osingot investoinneista 1,0 0,9 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA ( B) -27,6-6,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT: Yrityslainaohjelman mukaiset nostot 20,5 - Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,4 0,2 Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,4 - Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -18,7-19,2 Maksetut osingot ja muu voitonjako -7,2 - RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA (C) -5,4-19,0 RAHAVAROJEN MUUTOS ( A+B+C ) LISÄYS+/VÄHENNYS- -32,2 13,3 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA 70,5 56,9 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,9 0,3 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 40,2 70,5 Rahavarat Käteinen raha ja pankkitilit 40,2 65,3 Muut rahavarat 0,0 5,3 Rahavarat yhteensä 40,2 70,5 Muut likvidit varat Myytävissä olevat rahoitusvarat tilikauden lopussa 0,0 0,0 Muut likvidit varat yhteensä 0,0 0,0 Rahavarat ja muut likvidit varat yhteensä 40,2 70,5

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Altian tulos vuodelta 2013 selvästi alle odotusten

Altian tulos vuodelta 2013 selvästi alle odotusten Altian tulos vuodelta 2013 selvästi alle odotusten Altian liiketoiminnan kehitys oli epätyydyttävä vuonna 2013. Taloudellisista tavoitteista jäätiin selvästi keskeisten mittarien jatkaessa laskua toisena

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. www.altiacorporation.com TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS. www.altiacorporation.com TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 www.altiacorporation.com 2012 TILINPÄÄTÖS _Sisältö 5 Altia tilinpäätös 2012 04 Altian vuosi 06 Hallituksen toimintakertomus 18 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 19 Konsernin tase (IFRS)

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla 1 (11) Osavuosikatsaus 11.8.2011 Editan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011: Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla Edita-konsernin liikevaihto oli 55,7 milj. euroa. Liikevaihto laski neljä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot