ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC"

Transkriptio

1 ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen astianpesukoneen käyttämistä. Säilytä opas tulevia tarpeita varten. 1

2 SISÄLTÖ ASTIANPESUKONE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET 3 ASENNUSOHJEET 5 OSIEN NIMITYKSET 9 PAINIKKEIDEN TOIMINNOT 10 ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÄMISTÄ 12 KÄYTTÖ 13 KÄYTTÖVAIHEET 19 OHJELMAT 20 HUOLTO-OHJEET 21 VIANETSINTÄOPAS 22 TEKNISET TIEDOT 25 2

3 TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAOHJEITA VAROITUS - Noudata astianpesukoneen käytössä seuraavia perusvarotoimia: Lue tämä opas huolellisesti ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttöä. Tässä käyttöoppaassa on hyvin tärkeitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat käyttöturvaohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tämä astianpesukone on suunniteltu tavalliseen kotitalouskäyttöön. Älä käytä astianpesukonetta teolliseen tai kaupalliseen tarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen kuin kotitalouden tarpeisiin. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman valvontaa. Asennuksesta Sähköliitännän täytyy olla tyyppikilven mukainen. Sähköturvallisuus on taattu vain kun asuntonne suojamaadoitusjärjestelmä on paikallisten määräysten mukainen (älä käytä jatkojohtoa). Jos kuuman veden lämpötila on yli 65 o C, säädä tuloveden lämpöä. Jos kuuman veden lämpötila ei saada pysymään alle 65 o C asteessa astianpesukone täytyy liittää kylmävesilinjaan. Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen saa vaihdattaa vain maahantuojalla, valtuutetussa huollossa tai muulla asiantuntijalla. On vaarallista vaihtaa sitä itse. Laite täytyy sijoittaa niin, että sähköpistokkeeseen pääsee käsiksi. Vesijohtoverkkoliitännässä on käytettävä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää. Käytöstä Astianpesukoneessa saa pestä ainoastaan konepesun kestäviä astioita. (Älä pese koneella astioita, jotka eivät kestä lämpöä tai joissa on metallikoristeita tai muuta vastaavaa.) Älä käytä astianpesukoneessa minkäänlaisia liuottimia. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Varo roiskuttamasta vettä laitteen päälle. Vesi saattaa aiheuttaa sähkövian tai sähköiskun. Älä paina sisäluukkua alas äläkä istu sisäluukulla ulkoluukun ollessa auki. Luukku saattaa vaurioitua siten, että kone ei toimi. Älä käytä laitteessa astioiden käsinpesuun tarkoitettua ainetta. Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita, jotta kone toimisi normaalisti. Laite on varustettu turvatoiminnolla, joka pysäyttää astianpesukoneen automaattisesti, jos koneen verkossa esiintyy suuria häiriöitä. Astianpesukoneen pesuaineet ovat vahvasti emäksisiä. Ne voivat olla erittäin vaarallisia nieltyinä. Vältä iho- ja silmäkosketusta. Pidä lapset pois astianpesukoneelta luukun ollessa auki. Tarkista että pesuainekotelo on tyhjä pesun päätyttyä. 3

4 TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET Lasten turvallisuus Säätimet voi lukita Child Lock - Lapsilukitus -toiminnolla astianpesukoneen tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Pidä pesuaineet ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta. Opeta lapsille, ettei laite ole lelu. VAROITUS: tietoa virtajohdosta Useimmat laitteet suositellaan kytkettäviksi omaan piiriinsä, eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus kunkin laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta ja poista laite käytöstä. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiselta, taittumiselta ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliltä, ettei sen päälle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta. VAROITUS: Henkilöillä (mukaan lukien lapset) joilla on vähentyneitä fyysisiä, motoorisia tai henkisiä valmiuksia, tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista käyttää tätä laitetta, eivät saa käyttää astianpesukonetta ennen kuin heille on opastettu laitteen toiminnoista, rajoituksista ja vaaroista. Lasten turvallisuuden varmistamiseksi on heitä tarvittaessa valvottava, etteivät he leiki tämä laitteen kanssa. SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET MAADOITUSOHJEET Tämä laite on maadoitettava. Maadoitus vähentää sähköiskun todennäköisyyttä mahdollisen laitevian tai rikkoontumisen yhteydessä. Laitteen virtapistoke on kytkettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa, jakorasiaa tai muuta sovitinkappaletta pistokkeen ja pistorasian välillä. VAROITUS: Virtapistokkeen kytkeminen ohjeiden vastaisesti saattaa aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys sähköasentajaan mikäli epäilet, että astianpesukoneen pistorasia ei ole maadoitettu, tai että se ei ole yhteensopiva. Älä kytke sähköpistoketta epäyhteensopivaan sähköpistorasiaan, äläkä itse vaihda tai muokkaa sähköpistorasiaa. Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähkönasentaja. 4

5 ASENNUSOHJEET VAROITUS Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt täytyy antaa valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat putkityöt täytyy antaa valtuutetun LVI-asentajan tai muuten pätevän henkilön tehtäväksi. Ensimmäinen vaihe: Asennustilan valinta ja valmistelu 1. Tämä astianpesukone on suunniteltu sopimaan alla esitettyyn tilaan. 2. Valitse paikka mahdollisimman läheltä pesuallasta vesi- ja viemäriliitäntöjen helpottamiseksi. 3. Kunnolisen vedenpoiston varmistamiseksi astianpesukonetta ei tule asentaa kolmea metriä kauemmaksi pesualtaasta. Toinen vaihe: Sähköjohdotusten valmistelu VAARA Henkilöturvallisuuden varmistamiseksi, poista laitteen sähkölinjan varoke tai katkaise virta pääkytkimestä ennen asennusta. Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinpistoketta tämän laitteen kanssa. Sähkö- ja maadoitusliitäntöjen täytyy olla paikallisten sähkömääräysten mukaisia. 1. Tämän laitteen syöttöjännitteen ja taajuuden täytyy vastata käyttöoppaassa esitettyjä arvoja, ja liitännät täytyy tehdä erillisen oikein maadoitettuun sähkölinjaan suojattuina vähintään 10 ampeerin ylivirtasuojakytkimellä, tai aikaviivevarokkeella. 2. Sähköpistokkeen täytyy sijaita astianpesukoneen vieressä paikassa, johon on esteetön pääsy. Sähköpistoke ei saa sijaita astianpesukoneen takana vaan pitää sijaita enintään 1,2 metrin etäisyydellä astianpesukoneen kyljestä (katso sivu 7, kuva A). 3. Pistorasia täytyy maadoittaa oikein. Jos asian suhteen on epäselvyyttä, tarkistuta asia valtuutetulla sähköasentajalla. Samaan pistorasiaan ei saa liittää mitään muita laitteita jakopistokkeella tai vastaavalla. Yksikkö: mm aukko letkuille ja sähköjohdoille kummalla sivulla tahansa (noin 100 x 75) Jos astianpesukoneen vieressä tai päällä on paljasta lastulevyä, levy tulee pinnoittaa vedenpitävällä maalilla tai pinnoitteella, jotta höyry ei turvota sitä. 4. Jos astianpesukone halutaan asentaa nurkkaan, pesukoneen ja viereisen kaapin tai seinän väliin täytyy jättää vähintään 5 cm:n rako. 5

6 ASENNUSOHJEET Kolmas vaihe: Astianpesukoneen valmistelu asennukseen 1. Aseta astianpesukone makaamaan taustalevynsä varaan. 2. Säädä kotelon jalat oikeaan korkeuteen, kuten alla olevassa kuvassa esitetään. Säätöruuvit Neljäs vaihe: Asenna astianpesukone kaapistoon 1. Kaikki korkeussäädöt ja tasapainosäädöt tulee tehdä jakoavainta apuna käyttäen, ennen kuin astianpesukone työnnetään kaapiston aukkoon. 2. Työnnä astianpesukone varovasti kaapiston aukkoon. Varmista, ettei poistovesiletku ole kaapin sisällä mutkalla ja ettei se ole venynyt. VAARA Jos kaapiston korkeus on alle 850 mm, irrota ylälevy avaamalla kaksi ruuvia (takaa). Ylälevy 6

7 ASENNUSOHJEET Viides askel: Viemäriliitäntä 1. Jos poistoletkun pää ei sovi viemäriin, käytä kumista liitoskappaletta (hankittava erikseen), jonka täytyy kestää kuumuutta ja pesuaineita. Näitä liitoskappaleita saa LVI-liikkeistä. 2. Tyypillisiä liitäntöjä on kaksi kappaletta, kuten kuvissa A ja B esitetään. Kun poistoletku liitetään erilliseen pystyputkeen, on tärkeää tehdä liitoksesta ilmatiivis. Katso kuva B. Ilmatiivis liitos Kun käytät vedenpoistoon S-kirjaimen muotoista viemäriputkea, putkea täytyy kiertää auki, kunnes sisähalkaisija on suurin mahdollinen, ja veden kulun on oltava esteetön. Takaisinimun välttämiseksi noudata jotakin seuraavista menetelmistä: Pystyputken halkaisija vähintään 40 mm. Kun poistoletku liitetään pesualtaan hajulukkoon tai viemäröintiin, letku täytyy asettaa kiepille pöytälevyn alle ja kieppi on kiinnitettävä paikalleen. Kuva B: Viemäriliitäntä pystyputkea käyttäen. Poistoletkun jatkaminen: Pidennä poistoletkua alla kuvatulla tavalla. Pesuallas Poistoletku tulovesiletku Kuva A verkkojohto Kupariputki, halkaisijaltaan 20 mm, avarrettu poistoletkun puoleisesta päästä ja tarvittaessa toisesta päästä Käytä liitokseen asianmukaisia liittimiä jatkaessasi poistoletkua. Poistoletkun jatkoletku tai sisähalkaisijaltaan mm kumiletku, joka kestää kuumaa 90 o C vettä. VAARA Liittäessäsi tai jatkaessasi poistoletkua, varmista, ettei poistoletkussa ole jyrkkiä mutkia. (Mutkien säteen tulee olla 40 mm.) 7

8 ASENNUSOHJEET Kuudes vaihe: Syöttövesiliitäntä 1. Liitä syöttövesiletku vesihanaan kuvan alla osoittamalla tavalla. Astianpesukonetta voi käyttää joko kuumalla tai kylmällä vedellä. Jos veden lämpötilaa ei saada pysymään alle 65-asteessa, astianpesukone täytyy liittää kylmävesilinjaan. 2. Vesivuotojen välttämiseksi liitoksia tehtäessä täytyy käyttää tiivisteteippiä tai tiivistemassaa. Varmista, ettei letku ole sykkyrällä tai jyrkällä mutkalla. Kahdeksas vaihe: Laitteen asetus vaakasuoraan Jo luukku liikkuu jäykästi asennuksen jälkeen, tai jos asennuksen jälkeen kuuluu hankausääntä luukun sivuosan ja pesutilan välistä luukkua avattaessa tai suljettaessa, laitteen asentoa täytyy säätää. Tapaus 1. Luukku kallistuu oikealle Luukku Kallistuu oikealle Seitsemäs vaihe: Lopputarkastus ja kokoaminen Vesihana Syöttövesiletku 1. Tiukenna syöttövesiletku vesihanaan käsin ja varmista liitos. Liitä verkkojohdon pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan ja kytke pistorasiaan virta. 2. Kun tuote on asennettu, aja astianpesukoneella yksi pesujakso (suositetaan pikapesua) panematta siihen astioita. Koneen käydessä voit tarkistaa käyttötilat ja sen, ettei vettä vuoda. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, laite saattaa pitää asiaankuulumatonta ääntä. Kytke silloin virta pois päältä ja käynnistä astianpesukone uudelleen. Kuva C. Jos luukku on kallistunut oikealle kuvan C osoittamalla tavalla, toimi seuraavasti: 1. Kierrä (vastapäivään) vasenta takajalkaa auki ja nosta tasoa. 2. Tarkasta luukun avautuminen. Luukun pitäisi avautua helposti, eikä hankausääntä pitäisi kuulua. Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja sulkeutuu helposti eikä hankausääntä kuulu. Tapaus 2: Jos luukku kallistuu vasemmalle Kallistuu vasemmalle Kuva D Luukku Jos luukku on kallistunut vasemmalle kuvan D osoittamalla tavalla, toimi seuraavasti: 1. Kierrä (vastapäivään) oikeaa takajalkaa auki ja nosta tasoa. 2. Tarkasta luukun avautuminen. Luukun pitäisi avautua helposti, eikä hankausääntä pitäisi kuulua. Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja sulkeutuu helposti eikä hankausääntä kuulu. 8

9 OSIEN NIMITYKSET 1. Ohjauspaneeli 11. Yläkori 2. Luukun kahva 12. Aterinkori 3. Etulevy 13. Pesu- ja huuhteluainekotelo 4. Alalevy 14. Höyryventtiilin kansi 5. Näyttö 15. Yläsuihkuvarsi 6. Virtakytkin 16. Alasuihkuvarsi 7. Poistoletku 17. Suodatin ASM 8. Täyttöletku 18. Alakori 9. Verkkojohto 19. Kolmas kori (veitsiteline) 10. Säätöjalka 9

10 PAINIKKEIDEN TOIMINNOT Program 1. Program Paina tätä painiketta valitaksesi pesuohjelman. 2. UV Paina UV-painiketta jos haluat sterilisoida astiat. Kuivausohjelman jälkeen UV-ilmaisinvalo syttyy ja sterilisointitoiminto käynnistyy. Näytössä ilmenevä viesti St kertoo, että sterilisointitoiminto on käynnissä. UV-valo sammuu automaattisesti kun avaat luukun. Älä katso suoraan UV-valoon. 3. Ilmaisimet Lapsilukko Täytä huuhteluaineella 4. Jäljellä oleva aika Ennen pesuohjelman käynnistämistä, näytössä ilmoitetaan valitun ohjelman kesto. Käynnistämisen jälkeen, näytössä ilmoitetaan jäljellä oleva aika. Ongelmatilanteessa astianpesukoneen näytössä ilmoitetaan virhekoodi: OE, FE, IE, EI, HE, CE, LE, te. Tarkista tämän käyttöohjeen sivulla 24 mitä yllä esitetyt virhekoodit kertovat. 5. Merkkiääni päälle / pois päältä Kytke astianpesukoneen virta päälle. Merkkiäänen voi asettaa päälle / pois päältä painamalla Half Load ja Spray -painikkeet yhtä aikaa muutaman sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy tämän jälkeen viesti On. Merkkiäänen asetus palautuu automaattisesti oletukseksi sähkökatkon sattuessa. 10

11 UV Indicator Time Left Beep On/Off Rinse Half Load Delay Start Spray Power Child Lock 6. Rinse Paina useita kertoja valitaksesi Extra Hot, Rinse+, Extra Hot & Rinse+ -huuhteluohjelman. Extra Hot -toimintoa käytettäessä, veden lämpötila on jopa 80 o C. Rinse+ lisää yhden huuhtelukierroksen ohjelmaan. 7. Half Load Mikäli peset vain pieniä määriä astioita, käytä pelkästään yhtä koria ja valitse Half Load -ohjelma. Paina useita kertoja valitaksesi Upper (yläkorin) ja Lower (alakorin) välillä. Mikäli et valitset tätä ohjelmaa, astianpesukone pesee aina sekä ylempää, että alempaa koria. 8. Lapsilukko (Child Lock) Lukitsee painikkeet niin, että asetuksia tai ohjelmia ei voi muuttaa ilman lapsilukon poistamista. Paina Half Load sekä Rinse -painikkeet samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan asettaaksesi lapsilukon päälle sekä pois päältä. Lapsilukkotoimintoa voidaan kytkeä päälle vasta sen jälkeen kuin pesuohjelma on käynnistetty. Lapsilukkoa ei voida käyttää valmiustilassa. 9. Virtakytkin (Power) Paina tätä painiketta astianpesukoneen. Astianpesukone sammuu automaattisesti pesuohjelman valmistuttua virtaa säästääkseen, sekä turvallisuussyistä. Astianpesukone saattaa myös sammuta automaattisesti virhe- tai ongelmatilanteessa. 10. Spray Paina useita kertoja valitaksesi vesisuihkeen voimakkuuden vaihtoehdoista Strong, Medium sekä Soft. 11. Delay Start Paina tätä jos haluat viivyttää tietyn ohjelman alkamisajankohtaa. Jokainen painallus lisää yhden (1) tunnin alkamisajankohtaan. Alkamisajankohtaa voidaan viivyttää tunnista (1) aina 19 tuntiin. 11

12 ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÄMISTÄ Huuhtelukirkasteen lisääminen Huuhtelukirkastesäiliön täyttämiseksi, käännä ympyrämuotoinen kansi vastapäivään ja irrota. Täytä säiliö huuhtelukirkasteella maksimitasolle ja sulje kansi. Huuhtelukirkastetta käytetään automaattisesti viimeisen huuhtelukierroksen yhteydessä. Astianpesukone on tehtaalla asetettu käyttämään mahdollisimman sopivan määrän huuhtelukirkastetta. Mikäli pesun jälkeen huomaat sameita läikkiä, raitoja tai pisaran jälkiä laseissa, on ehkä syytä lisätä huuhtelukirkasteen käyttömäärää. Lisätäksesi määrän huuhtelukirkastetta jota astianpesukone käyttää, irrota ensin säiliön kansi ja käännä nuolta osoittamaan isompaa asetusta. Aseta kansi tämän jälkeen takaisin paikalleen. Jos lasit pesun jälkeen vaikuttavat tuhruisilta, tai mikäli lasien pohjalla on vaahtoa, aseta huuhtelukirkasteen käyttömäärän asetusta pienemmälle. 12

13 KÄYTTÖ 1. Astianpesukoneen täyttö Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että astianpesukone täytetään ohjeiden mukaisesti. Ennen astioiden sijoittamista pesukoneeseen, poista isot ruoantähteet ja erityisesti kiinteät aineosat, kuten luut, hammastikut, siemenet jne. Ota astianpesukoneen täytössä huomioon seuraavat yleisohjeet: Sijoita astiat siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille. Syvät astiat tulee asettaa syrjälleen, jotta vesi valuu pois ja jotta astiat kuivuvat kunnolla. Astiat, joissa on kiinnipalanutta ruokaa, täytyy liottaa ennen astianpesukoneeseen asettamista. 2. Veitsitelineen täyttö Veitsiteline soveltuu litteiden astioiden sekä erityisesti ruoanvalmistusvälineiden puhdistamiseen. Veitsien, haarukoiden sekä lusikoiden kahvat tulisi asettaa piikkien väliin. Jos jonkun aterimen kahva on liian paksu, käännä välineet toisin päin. Korkeuden säätö Veitsitelineen kummankin puolen korkeutta voi säätää erikseen, jotta eri kokoiset aterimet mahtuisi hyvin. Korit säädetään nostamalla niitä ylös ja kääntämällä sivuun. Veitsitelineen erottajat auttavat pitämään litteät astiat erilleen, jotta eivät vahingoittuisivat ja että pesutulos olisi parempi. Täyttöesimerkki Irrotettava veitsiteline Tarvittaessa koko veitsitelineen voi irrottaa astianpesukoneesta. Tämä on erityisen käytännöllistä, jos yläkoriin joutuu asettamaan isompia astioita. HUOM Poista aina veitset ja muut välineet veitsitelineestä, ennen kuin irrotat sen. 13

14 KÄYTTÖ Vedä teline ulos kiskoista ja nosta sitten etupuoli ylös, jotta pyörät irtoavat kiskoista. Nosta lopuksi koko teline pois. Täyttöesimerkkejä VAROITUS Käsittele teräviä esineitä varovasti. Laita aina veitsen terävä puoli alaspäin. 3. Aterinkorin käyttö Aterimet tulee asettaa aterinkorin eri lohkoihin niin, ettei samoja aterimia kerry yhteen lohkoon. Aseta aterimet kanteen kahvat alaspäin. Kannen voi kääntää ja napsauttaa pois korista, jos et halua käyttää sitä. Sijoita veitset erilliseen veitsitelineeseen (kohta 2). Käsittele teräviä esineitä varovasti. Aterinkorin käyttö VAROITUS Käsittele teräviä esineitä varovasti. Laita aina veitset, sekä muiden terävien esineiden terävät puolet alaspäin. Liu uta korit eri suuntiin ja vedä ne irti toisistaan. 4. Alakorin täyttö Alakoriin kannattaa sijoittaa lautasia, keittokulhoja, vateja, patoja, pannuja, kansia ym. isoja astioita. Lautaset tulee sijoittaa pystyyn yläpuoli kohti korin keskustaa. Padat, pannut ja suuret astiat täytyy kääntää ylöalaisin. Varo asettamasta esteitä pyörivien suihkuvarsien tielle. 14

15 KÄYTTÖ Alakorin käyttö Yläkorin käyttö Jakajia voidaan taittaa alas, jotta isommat astiat mahtuisivat paremmin. Täyttöesimerkki Litteät lautaset Keskisyvät lautaset Jakajia voidaan taittaa alas, jotta isommat astiat mahtuisivat paremmin. Täyttöesimerkki Lasit Kupit Keskisyvät lautaset Syvät lautaset Varo asettamasta esteitä pyörivien suihkuvarsien tielle ja varmista, ettei isot astiat estä pesuainekoteloa avautumasta. 5. Yläkorin täyttö Yläkoriin sopivat parhaiten helposti särkyvät esineet, pikkulautaset, pitkät aterimet ja ottimet, lasit sekä konepesun kestävät muoviastiat. Lautaset tulee sijoittaa pystyyn pohjat eteenpäin. Kupit, lasit ja kulhot sijoitetaan ylösalaisin. Lisäkuppeja ja keittiövälineitä voi asettaa alastaittuville kuppitelineille, jotka myös antavat tukea korkeajalkaisille laseille. Varo asettamasta esteitä yläkorin alla pyörivän suihkuvarren tielle. Pikkulautaset NÄMÄ EIVÄT KESTÄ KONEPESUA Veden korkeiden lämpötilojen ja astianpesuaineen yhdistelmä voi vaurioittaa tiettyjä esineitä, ja siksi emme suosittele seuraavanlaisten astioiden pesemistä astianpesukoneessa: Kuparia ja eloksoitua alumiinia sisältävät astiat. Lehtihopealla tai lehtikullalla koristellut astiat. Puu- tai luuvartiset välineet. Rautaiset astiat ja astiat, jotka eivät ole ruostumattomia. Muoviesineet, jotka eivät kestä konepesua. 15

16 KÄYTTÖ 6. Yläkorin korkeussäätö Yläkoria voidaan nostaa tai laskea, jolloin siihen mahtuu erikokoisia astioita. Varmista, että korissa ei ole astioita ennen sen säätämistä. Voit säätää yläkorin korkeutta nostamalla koria ylöspäin, ylempään kohtaan, tai vetämällä sivussa olevia kahvoja laskeaksesi sen alatasolle. Pidä kiinni korin keskiosasta kun nostat sen ylös. Tarkasta säädön jälkeen, että suihkuvarsi pyörii vapaasti. VAROITUS Ennen korkeuden säätämistä varmista, että kori on tyhjennetty kaikista astioista, sillä muuten astiat saattavat vahingoittua ja/tai aiheuttaa sinulle henkilövahinkoja. 7. Pesuaineen lisäys Pesuainekotelon lokeroon täytyy laittaa pesuainetta ennen kaikkien muiden ohjelmien paitsi Pre-Wash -esipesun käynnistystä. Määritettäessäsi oikeaa annostusta, noudata valmistajan oppaassa mainuttuja ohjeita. Jos astiasi eivät ole kovin likaisia, voit mahdollisesti käyttää suosituksia vähemmän pesuainetta. Lokeroihin mahtuu 15 g ja 25 g pesuainetta. Pesuaineen määrä riippuu ohjelmasta. Katso tiedot ohjetaulukosta. Pesuohjelma Pesuaineen määrä Pre-Wash Main-Wash Dual Wash 5 g 25 g Auto 5 g 20 g Eco50 5 g 15 g Gentle Quick Pre-Wash Ei pesuaineita 15 g 20 g Kun pesuaine on lisätty, sulje lokeron kansi. Pesuaine siirtyy pesutilaan automaattisesti ohjelman aikana. Ohjelman loputtua lokeron kansi jää auki. PESUAINETIETOJA Käytä ainoastaan kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta. Tavallisia käsinpesuaineita ei missään tapauksessa saa käyttää astianpesukoneissa, sillä vaahto saattaa haitata koneen toimintaa ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja. 16

17 KÄYTTÖ Avaa painamalla salpaa VAROITUS Käytettävä pesuaine on tarkoitettu astianpesuun, ja kaikkien kotitalouskemikaalien tavoin sitä tulee käsitellä myrkkyaineena ja se tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Jokaisen pesuohjelman päätyttyä pesuainekotelo tulee tarkistaa ja siitä tulee poistaa kaikki jäljelle jäänyt pesuaine. Lisää pesuaine tähän lokeroon. Käytä vain konepesuaineita. HUOMAUTUS Yhdistelmäpesuaineiden käyttö (esim. kolmitehotabletit) Jotkut huuhtelukirkastetta sisältävät yhdistelmäpesutabletit toimivat parhaiten vain tiettyjä ohjelmia käytettäessä. Suosittelemme erillisen jauheisen astianpesuaineen käyttöä yhdessä huuhtelukirkasteen kanssa. Jotkut yhdistelmäpesuaineet estävät myös pesuainelokeroa avautumasta. Ota yhteys pesuaineen valmistajaan tai edustajaan jos pesutulos tai kuivaustulos jää heikoksi, tai mikäli havaitset valkoisia jälkiä astioissa pesun jälkeen. Emme vastaa heikosta pesutuloksesta joka johtuu em. tuotteiden käytöstä. Kun käytät astianpesuainetta tablettimuodossa, aseta tabletti oven sisäpuolelle. Joidenkin yhdistelmätablettien käyttö saattaa estää pesuainelokeron kantta avautumasta. 17

18 KÄYTTÖ 8. Huuhtelukirkasteen lisäys Täyttö Huuhtelukirkasteen annosteluasetuksesta riippuen, huuhtelukirkastetta on lisättävä suurin piirtein kerran kuussa. Huuhtelukirkasteen määrän voi tarkistaa kahdella tavalla: Huuhtelukirkasteannostelijan ilmaisimesta luukun ollessa auki. Musta ilmaisin kertoo riittävästä kirkasteen määrästä. Läpinäkyvä ilmaisin kertoo, että huuhtelukirkastetta on syytä lisätä. Huuhtelukirkasteen määrä Säädä huuhtelukirkasteen annostusta. Ohjauspaneelin ilmaisinvalosta. Huuhtelukirkasteen ilmasinvalo syttyy kun astianpesukone on käynnissä ja huuhteluaine vähissä. Ilmaisinvalon syttyminen tarkoittaa, että huuhteluaine on melkein loppu. Lisää huuhteluainetta mahdollisimman pian. 9. Kuivaus Ohjelman päätyttyä suositetaan luukun avaamista, astioiden kuivumisen edistämiseksi. Huuhtelukirkasteen käyttö edistää kuivumista. Käytä Extra Hot -valintaa parhaimman kuivauksen aikaansaamiseksi. Eco 50 + Strong Spray Level -ohjelma heikentää kuivaustulosta, sillä tämä ohjelma pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän energiaa, kuivaustuloksen kustannuksella. 10. Dual Wash Ylä- ja alavarren suihkuvoimakkuutta voidaan säätää erikseen, likaisuudesta tai astioista riippuen. Jos esimerkiksi valitsee Soft Spray (kevyt suihku) ylävarrelle ja Strong Spray (kova suihku) alavarrelle, voit hellävaraisesti pestä helposti särkyviä astoita kuten viinilaseja yläkorissa, samalla kun alakorin erittäin likaiset pannut yms. saavat kovemman suihkeen. Dual Wash -ohjelman käynnistys: 1. Valitse Dual Wash -pesuohjelma. 2. Paina Half Load -painiketta tai valitse Upper tai Lower. Oletuksena Upper-ilmaisin on valittuna. 3. Paina Spray-painiketta asettaaksesi ylä- tai alasuihkuvarren suihkevoimakkuutta (Strong/ Medium/Soft, eli kova/keskikova/kevyt). Oletuksena varret käyttävät Medium-asetusta. 4. Aseta halutessasi muut asetukset. 5. Astianpesukone käynnistyy 10 sekunnin kuluttua asettamisesta. Tietoja huuhteluaineista Huuhteluainetta tarvitaan, jotta astioihin ei jää laikkuja tai raitoja, sekä astioiden kuivaamisen edistämiseksi. Oikea määrä huuhteluainetta parantaa pesutulosta. Liiallinen käyttö saa aikaan liikaa vaahtoa, josta voi aiheutua vesivuotoja. 11. Energiatesti (AS/NZS 2007) Laitteen täyttö seuraavalla tavalla: Esimerkki täytetystä astianpesukoneesta: sivu Tilavuus: 14 hengen astiasto Vertailuohjelma: Eco 50 o C Triple Spray-Strong Huuhteluaineasetus: 3 Vertailupesuaine: 22g pesuainetta luukun sisäpinnalle ja 10g täyttö pesuainekoteloon. Korkeussäädettävä kori täytyy asettaa ylimpään asentoonsa. 18

19 KÄYTTÖVAIHEET Paina Power -virtapainiketta. Tarkista, että koneessa on huuhteluainetta Jos tarvitaan täyttöä, vastaava merkkivalo palaa. Avaa luukku ja tarkista suodattimet Varmista, että suodattimet ovat puhtaat ja asetettu oikein (Katso Huolto-ohjeet ). Täytä kone astioilla Poista kaikki ruoantähteet. Vedä alakori ulos ja järjestele sille astiat ja aterimet. Vedä yläkori(t) ulos ja järjestele sille kupit, lasit ja niin edelleen. VAARA Älä laita astioita yläkoriin, kun alakori on vedetty ulos ja täytetty. Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti Mittaa pesuaine Lisää koteloon tarvittava määrä pesuainetta. Sulje pesuainekotelon kansi. Pesuohjelman päätyttyä Kun pesuohjelma on päättynyt, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee muutamaksi sekunniksi näkyviin End. Astianpesukone sammuu automaattisesti pesuohjelman päätyttyä, turvallisuus- sekä energiansäästösyistä. Jos valitsit UV -toiminnon, laite sammuu automaattisesti sterilisaatiotoiminnon jälkeen. HUOMAUTUS Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori. Näin vältät veden tippumisen yläkorista alakorin astioille. VAROITUS Yleisesti ei ole suositeltavaa avata luukkua koneen käynnin aikana. Jos luukku kuitenkin avataan, turvalaite varmistaa koneen pysähtymisen. Kun kone on kuuma, tai välittömästi ohjelman päätyttyä, luukku täytyy avata varoen, koska ulos saattaa tulla kuumaa höyryä. VAARA Pidä luukku suljettuna tai nostettuna ylös, jotta siihen ei kompastuisi. Valitse ja käynnistä ohjelma Valitse haluttu ohjelma ohjelmapainikkeella. Laite käynnistyy 10 sekunnin kuluttua. Valitse muut haluamasi lisävalintaohjelmat tarvittaessa. Ohjelman merkkivalo ja ohjelmavaiheiden merkkivalot syttyvät. Ennen ohjelman käynnistymistä aikanäytössä näkyy ohjelman kesoaika. Kun pesuohjelma on käynnistynyt, näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Ajan laskenta taaksepäin minuutti minuutilta alkaa näytössä. Mikäli luukku avataan koneen ollessa käynnissä, turvalaite pysäyttää koneen. Kun luukku suljetaan, ohjelman jatkuu siitä, mihin se jäi. 19

20 OHJELMAT Ohjelman kestoaika vaihtelee veden lämpötilan, paineen ja jännitteen mukaan. Kestoaikaan ei ole laskettu n. 30 minuuttia kestävää Cool Dry -kuivaustilaa. Program Dual Wash Wash Rinse Pre Wash Pre Wash 2 Main Wash Rinse Heating Rinse 40 o C 65 o C 70 o C Dry Cool Dry Auto Ohjelmajakso on optimoitu ja sovitettu sen mukaan, kuinka likaisia astiat ovat. Eco 50 Gentle 45 o C 40 o C 50 o C 70 o C Quick 50 o C 70 o C Pre Wash Dual Wash Tämä ohjelma soveltuu erityisen hyvin erittäin likaisten astioiden ja patojen pesuun. Tämän ohjelman avulla voit säätää eri suihkuvarsien tehokkuutta erikseen. Lisätietoja sivulla 18. Auto Wash (automaattipesu) Auto Wash -ohjelmassa astiapesukone määrittelee astioiden likaisuuden huuhteluveden sameuden perusteella. Ohjelma säätää automaattisesti pesuajan ja lämpötilan astioiden likaisuuden mukaan. Tuloksena on mahdollisimman alhainen energian ja veden kulutus. Näytössä näkyvä F kertoo anturin mittaavan astianpesukoneen tilaa. Gentle (helläpesu) Tämä ohjelma soveltuu erityisen hyvin helposti särkyvien astioiden, kuten lasien pesuun. Quick (pikapesu) Tämä ohjelma on vain kevyesti likaantuneiden ja/ tai äskettäin käytettyjen astioiden ja aterimien pikapesuun. Pikapesun (Quick) jälkeen suoritetaan automaattisesti kuivasohjelma Cool Dry. Pre Wash (esipesu) Pelkän esipesun (Pre Wash) käyttö on suositeltavaa, jos haluat huuhdella astioita pikaisesti ennen niiden pesemistä käsin. Esipesua käytetään automaattisesti Dual Wash, Eco 50 sekä Gentle -pesuohjelmissa. Eco 50 o Tämä ohjelma tarjoaa energiatehokkain sekä vähiten vettä kuluttavan astianpesun normaalin verran likaisille astioille. Suosittelemme tämän ohjelman käyttöä normaalitilanteissa. Automaattinen uudelleenkäynnistys Mikäli laitteen toiminta keskeytyy sähkökatkoksen takia, ohjelma jatkuu siitä, mihin se jäi kun konetta käynnistetään uudestaan Power-katkaisimella. 20

21 HUOLTO-OHJEET Ongelmien ja epätyydyttävän pesutuloksen välttämiseksi on syytä tarkastaa ja huoltaa suodattimet ja suihkuvarret säännöllisin väliajoin. Suodattimet Poista ensin alakori. Irrota verkkosihti kiertämällä vastapäivään. Ota verkkosihti, ylempi STS-suodatin ja ulkosuodatin pois. Puhdista ne tarvittaessa. Aseta takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Alasuihkuvarsi Tarkasta, että ruokahiukkaset eivät ole tukkineet suihkureikiä. Mikäli suihkuvartta on puhdistettava, irrota varsi vetämällä se ylös. Puhdista suihkuvarsi ja pane se takaisin painamalla se alas. verkkosihti ylempi STS-suodatin ulkosuodatin Puhdista suodatin aina käytön jälkeen parhaimman pesutuloksen varmistamiseksi. Tarkista, että suodatin on asennettu oikein ennen pesun käynnistämistä. Huonosti asennettu suodatin heikentää pesutulosta. Yläsuihkuvarsi Vedä yläkoria eteenpäin. Tarkasta, että ruokahiukkaset eivät ole tukkineet suihkureikiä. Mikäli suihkuvartta on puhdistettava, irrota varsi mutteria avaamalla. Puhdista suihkuvarsi ja pane se takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Yläsuihkuvarsi 21

22 VIANETSINTÄOPAS Jos koneessa ilmenee ongelmia, ota yhteys huoltoon. Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkasta seuraavista ohjeista, voiko ongelmaa ensin ratkaista itse. Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu Merkkivalot eivät syty vaikka virta on päällä. Kone ei käynnisty. Suihkuvarret eivät pyöri sulavasti. Pesun jälkeen koneessa on valkoisia jäämiä. Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Sulake on palanut tai vikavirtasuoja on lauennut. Talossa on sähkökatkos. Luukku ei ole kunnolla kiinni. Pesuohjelmaa ei ole käynnistetty. Ruoantähteet tukkivat suihkuvarsia. Pesuaineen tai huuhteluaineen määrä on väärin säädetty. Tarkista pistoke. Tarkista sulakkeet sekä talon sähkönsaanti. Ota tarvittaessa yhteys sähköyhtiöösi. Sulje luukku. Käynnistä pesuohjelma. Puhdista suihkuvarren reikiä. Tarkista pesuaineen ja/tai huuhteluaineen määrää sekä annostusta. Laseihin jää raitoja. Kuivaustulos on heikko. Pesutulos on heikko. Huuhteluainetta on liian vähän. Lisää huuhteluainetta. Huuhteluainetta on liian vähän. Väärä määrä pesuainetta. Aterimia asetettu väärin tai aterinkori on ylitäynnä. Suodattimet ovat tukkiintuneet. Suihkuvarsien reiät tukkiintuneet. Aterimet tai muu esine estää suihkuvartta pyörimästä vapaasti. Vääränlainen pesuohjelma valittu. Säädä huuhteluaineen käyttömäärää. 22

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1: ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Turvallisuusohjeet Suosituksia LUKU 2: ASENNUS Kuljetusruuvien poistaminen Jalkojen säätäminen Sähkökytkentä Tulovesiletkun kytkentä

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG B1245 http://fi.yourpdfguides.com/dref/788368

Käyttöoppaasi. SAMSUNG B1245 http://fi.yourpdfguides.com/dref/788368 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot