ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC"

Transkriptio

1 ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen astianpesukoneen käyttämistä. Säilytä opas tulevia tarpeita varten. 1

2 SISÄLTÖ ASTIANPESUKONE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET 3 ASENNUSOHJEET 5 OSIEN NIMITYKSET 9 PAINIKKEIDEN TOIMINNOT 10 ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÄMISTÄ 12 KÄYTTÖ 13 KÄYTTÖVAIHEET 19 OHJELMAT 20 HUOLTO-OHJEET 21 VIANETSINTÄOPAS 22 TEKNISET TIEDOT 25 2

3 TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAOHJEITA VAROITUS - Noudata astianpesukoneen käytössä seuraavia perusvarotoimia: Lue tämä opas huolellisesti ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttöä. Tässä käyttöoppaassa on hyvin tärkeitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat käyttöturvaohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tämä astianpesukone on suunniteltu tavalliseen kotitalouskäyttöön. Älä käytä astianpesukonetta teolliseen tai kaupalliseen tarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen kuin kotitalouden tarpeisiin. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman valvontaa. Asennuksesta Sähköliitännän täytyy olla tyyppikilven mukainen. Sähköturvallisuus on taattu vain kun asuntonne suojamaadoitusjärjestelmä on paikallisten määräysten mukainen (älä käytä jatkojohtoa). Jos kuuman veden lämpötila on yli 65 o C, säädä tuloveden lämpöä. Jos kuuman veden lämpötila ei saada pysymään alle 65 o C asteessa astianpesukone täytyy liittää kylmävesilinjaan. Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen saa vaihdattaa vain maahantuojalla, valtuutetussa huollossa tai muulla asiantuntijalla. On vaarallista vaihtaa sitä itse. Laite täytyy sijoittaa niin, että sähköpistokkeeseen pääsee käsiksi. Vesijohtoverkkoliitännässä on käytettävä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää. Käytöstä Astianpesukoneessa saa pestä ainoastaan konepesun kestäviä astioita. (Älä pese koneella astioita, jotka eivät kestä lämpöä tai joissa on metallikoristeita tai muuta vastaavaa.) Älä käytä astianpesukoneessa minkäänlaisia liuottimia. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Varo roiskuttamasta vettä laitteen päälle. Vesi saattaa aiheuttaa sähkövian tai sähköiskun. Älä paina sisäluukkua alas äläkä istu sisäluukulla ulkoluukun ollessa auki. Luukku saattaa vaurioitua siten, että kone ei toimi. Älä käytä laitteessa astioiden käsinpesuun tarkoitettua ainetta. Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita, jotta kone toimisi normaalisti. Laite on varustettu turvatoiminnolla, joka pysäyttää astianpesukoneen automaattisesti, jos koneen verkossa esiintyy suuria häiriöitä. Astianpesukoneen pesuaineet ovat vahvasti emäksisiä. Ne voivat olla erittäin vaarallisia nieltyinä. Vältä iho- ja silmäkosketusta. Pidä lapset pois astianpesukoneelta luukun ollessa auki. Tarkista että pesuainekotelo on tyhjä pesun päätyttyä. 3

4 TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET Lasten turvallisuus Säätimet voi lukita Child Lock - Lapsilukitus -toiminnolla astianpesukoneen tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Pidä pesuaineet ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta. Opeta lapsille, ettei laite ole lelu. VAROITUS: tietoa virtajohdosta Useimmat laitteet suositellaan kytkettäviksi omaan piiriinsä, eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus kunkin laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta ja poista laite käytöstä. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiselta, taittumiselta ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliltä, ettei sen päälle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta. VAROITUS: Henkilöillä (mukaan lukien lapset) joilla on vähentyneitä fyysisiä, motoorisia tai henkisiä valmiuksia, tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista käyttää tätä laitetta, eivät saa käyttää astianpesukonetta ennen kuin heille on opastettu laitteen toiminnoista, rajoituksista ja vaaroista. Lasten turvallisuuden varmistamiseksi on heitä tarvittaessa valvottava, etteivät he leiki tämä laitteen kanssa. SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET MAADOITUSOHJEET Tämä laite on maadoitettava. Maadoitus vähentää sähköiskun todennäköisyyttä mahdollisen laitevian tai rikkoontumisen yhteydessä. Laitteen virtapistoke on kytkettävä maadoitettuun sähköpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa, jakorasiaa tai muuta sovitinkappaletta pistokkeen ja pistorasian välillä. VAROITUS: Virtapistokkeen kytkeminen ohjeiden vastaisesti saattaa aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys sähköasentajaan mikäli epäilet, että astianpesukoneen pistorasia ei ole maadoitettu, tai että se ei ole yhteensopiva. Älä kytke sähköpistoketta epäyhteensopivaan sähköpistorasiaan, äläkä itse vaihda tai muokkaa sähköpistorasiaa. Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähkönasentaja. 4

5 ASENNUSOHJEET VAROITUS Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt täytyy antaa valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat putkityöt täytyy antaa valtuutetun LVI-asentajan tai muuten pätevän henkilön tehtäväksi. Ensimmäinen vaihe: Asennustilan valinta ja valmistelu 1. Tämä astianpesukone on suunniteltu sopimaan alla esitettyyn tilaan. 2. Valitse paikka mahdollisimman läheltä pesuallasta vesi- ja viemäriliitäntöjen helpottamiseksi. 3. Kunnolisen vedenpoiston varmistamiseksi astianpesukonetta ei tule asentaa kolmea metriä kauemmaksi pesualtaasta. Toinen vaihe: Sähköjohdotusten valmistelu VAARA Henkilöturvallisuuden varmistamiseksi, poista laitteen sähkölinjan varoke tai katkaise virta pääkytkimestä ennen asennusta. Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinpistoketta tämän laitteen kanssa. Sähkö- ja maadoitusliitäntöjen täytyy olla paikallisten sähkömääräysten mukaisia. 1. Tämän laitteen syöttöjännitteen ja taajuuden täytyy vastata käyttöoppaassa esitettyjä arvoja, ja liitännät täytyy tehdä erillisen oikein maadoitettuun sähkölinjaan suojattuina vähintään 10 ampeerin ylivirtasuojakytkimellä, tai aikaviivevarokkeella. 2. Sähköpistokkeen täytyy sijaita astianpesukoneen vieressä paikassa, johon on esteetön pääsy. Sähköpistoke ei saa sijaita astianpesukoneen takana vaan pitää sijaita enintään 1,2 metrin etäisyydellä astianpesukoneen kyljestä (katso sivu 7, kuva A). 3. Pistorasia täytyy maadoittaa oikein. Jos asian suhteen on epäselvyyttä, tarkistuta asia valtuutetulla sähköasentajalla. Samaan pistorasiaan ei saa liittää mitään muita laitteita jakopistokkeella tai vastaavalla. Yksikkö: mm aukko letkuille ja sähköjohdoille kummalla sivulla tahansa (noin 100 x 75) Jos astianpesukoneen vieressä tai päällä on paljasta lastulevyä, levy tulee pinnoittaa vedenpitävällä maalilla tai pinnoitteella, jotta höyry ei turvota sitä. 4. Jos astianpesukone halutaan asentaa nurkkaan, pesukoneen ja viereisen kaapin tai seinän väliin täytyy jättää vähintään 5 cm:n rako. 5

6 ASENNUSOHJEET Kolmas vaihe: Astianpesukoneen valmistelu asennukseen 1. Aseta astianpesukone makaamaan taustalevynsä varaan. 2. Säädä kotelon jalat oikeaan korkeuteen, kuten alla olevassa kuvassa esitetään. Säätöruuvit Neljäs vaihe: Asenna astianpesukone kaapistoon 1. Kaikki korkeussäädöt ja tasapainosäädöt tulee tehdä jakoavainta apuna käyttäen, ennen kuin astianpesukone työnnetään kaapiston aukkoon. 2. Työnnä astianpesukone varovasti kaapiston aukkoon. Varmista, ettei poistovesiletku ole kaapin sisällä mutkalla ja ettei se ole venynyt. VAARA Jos kaapiston korkeus on alle 850 mm, irrota ylälevy avaamalla kaksi ruuvia (takaa). Ylälevy 6

7 ASENNUSOHJEET Viides askel: Viemäriliitäntä 1. Jos poistoletkun pää ei sovi viemäriin, käytä kumista liitoskappaletta (hankittava erikseen), jonka täytyy kestää kuumuutta ja pesuaineita. Näitä liitoskappaleita saa LVI-liikkeistä. 2. Tyypillisiä liitäntöjä on kaksi kappaletta, kuten kuvissa A ja B esitetään. Kun poistoletku liitetään erilliseen pystyputkeen, on tärkeää tehdä liitoksesta ilmatiivis. Katso kuva B. Ilmatiivis liitos Kun käytät vedenpoistoon S-kirjaimen muotoista viemäriputkea, putkea täytyy kiertää auki, kunnes sisähalkaisija on suurin mahdollinen, ja veden kulun on oltava esteetön. Takaisinimun välttämiseksi noudata jotakin seuraavista menetelmistä: Pystyputken halkaisija vähintään 40 mm. Kun poistoletku liitetään pesualtaan hajulukkoon tai viemäröintiin, letku täytyy asettaa kiepille pöytälevyn alle ja kieppi on kiinnitettävä paikalleen. Kuva B: Viemäriliitäntä pystyputkea käyttäen. Poistoletkun jatkaminen: Pidennä poistoletkua alla kuvatulla tavalla. Pesuallas Poistoletku tulovesiletku Kuva A verkkojohto Kupariputki, halkaisijaltaan 20 mm, avarrettu poistoletkun puoleisesta päästä ja tarvittaessa toisesta päästä Käytä liitokseen asianmukaisia liittimiä jatkaessasi poistoletkua. Poistoletkun jatkoletku tai sisähalkaisijaltaan mm kumiletku, joka kestää kuumaa 90 o C vettä. VAARA Liittäessäsi tai jatkaessasi poistoletkua, varmista, ettei poistoletkussa ole jyrkkiä mutkia. (Mutkien säteen tulee olla 40 mm.) 7

8 ASENNUSOHJEET Kuudes vaihe: Syöttövesiliitäntä 1. Liitä syöttövesiletku vesihanaan kuvan alla osoittamalla tavalla. Astianpesukonetta voi käyttää joko kuumalla tai kylmällä vedellä. Jos veden lämpötilaa ei saada pysymään alle 65-asteessa, astianpesukone täytyy liittää kylmävesilinjaan. 2. Vesivuotojen välttämiseksi liitoksia tehtäessä täytyy käyttää tiivisteteippiä tai tiivistemassaa. Varmista, ettei letku ole sykkyrällä tai jyrkällä mutkalla. Kahdeksas vaihe: Laitteen asetus vaakasuoraan Jo luukku liikkuu jäykästi asennuksen jälkeen, tai jos asennuksen jälkeen kuuluu hankausääntä luukun sivuosan ja pesutilan välistä luukkua avattaessa tai suljettaessa, laitteen asentoa täytyy säätää. Tapaus 1. Luukku kallistuu oikealle Luukku Kallistuu oikealle Seitsemäs vaihe: Lopputarkastus ja kokoaminen Vesihana Syöttövesiletku 1. Tiukenna syöttövesiletku vesihanaan käsin ja varmista liitos. Liitä verkkojohdon pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan ja kytke pistorasiaan virta. 2. Kun tuote on asennettu, aja astianpesukoneella yksi pesujakso (suositetaan pikapesua) panematta siihen astioita. Koneen käydessä voit tarkistaa käyttötilat ja sen, ettei vettä vuoda. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, laite saattaa pitää asiaankuulumatonta ääntä. Kytke silloin virta pois päältä ja käynnistä astianpesukone uudelleen. Kuva C. Jos luukku on kallistunut oikealle kuvan C osoittamalla tavalla, toimi seuraavasti: 1. Kierrä (vastapäivään) vasenta takajalkaa auki ja nosta tasoa. 2. Tarkasta luukun avautuminen. Luukun pitäisi avautua helposti, eikä hankausääntä pitäisi kuulua. Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja sulkeutuu helposti eikä hankausääntä kuulu. Tapaus 2: Jos luukku kallistuu vasemmalle Kallistuu vasemmalle Kuva D Luukku Jos luukku on kallistunut vasemmalle kuvan D osoittamalla tavalla, toimi seuraavasti: 1. Kierrä (vastapäivään) oikeaa takajalkaa auki ja nosta tasoa. 2. Tarkasta luukun avautuminen. Luukun pitäisi avautua helposti, eikä hankausääntä pitäisi kuulua. Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja sulkeutuu helposti eikä hankausääntä kuulu. 8

9 OSIEN NIMITYKSET 1. Ohjauspaneeli 11. Yläkori 2. Luukun kahva 12. Aterinkori 3. Etulevy 13. Pesu- ja huuhteluainekotelo 4. Alalevy 14. Höyryventtiilin kansi 5. Näyttö 15. Yläsuihkuvarsi 6. Virtakytkin 16. Alasuihkuvarsi 7. Poistoletku 17. Suodatin ASM 8. Täyttöletku 18. Alakori 9. Verkkojohto 19. Kolmas kori (veitsiteline) 10. Säätöjalka 9

10 PAINIKKEIDEN TOIMINNOT Program 1. Program Paina tätä painiketta valitaksesi pesuohjelman. 2. UV Paina UV-painiketta jos haluat sterilisoida astiat. Kuivausohjelman jälkeen UV-ilmaisinvalo syttyy ja sterilisointitoiminto käynnistyy. Näytössä ilmenevä viesti St kertoo, että sterilisointitoiminto on käynnissä. UV-valo sammuu automaattisesti kun avaat luukun. Älä katso suoraan UV-valoon. 3. Ilmaisimet Lapsilukko Täytä huuhteluaineella 4. Jäljellä oleva aika Ennen pesuohjelman käynnistämistä, näytössä ilmoitetaan valitun ohjelman kesto. Käynnistämisen jälkeen, näytössä ilmoitetaan jäljellä oleva aika. Ongelmatilanteessa astianpesukoneen näytössä ilmoitetaan virhekoodi: OE, FE, IE, EI, HE, CE, LE, te. Tarkista tämän käyttöohjeen sivulla 24 mitä yllä esitetyt virhekoodit kertovat. 5. Merkkiääni päälle / pois päältä Kytke astianpesukoneen virta päälle. Merkkiäänen voi asettaa päälle / pois päältä painamalla Half Load ja Spray -painikkeet yhtä aikaa muutaman sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy tämän jälkeen viesti On. Merkkiäänen asetus palautuu automaattisesti oletukseksi sähkökatkon sattuessa. 10

11 UV Indicator Time Left Beep On/Off Rinse Half Load Delay Start Spray Power Child Lock 6. Rinse Paina useita kertoja valitaksesi Extra Hot, Rinse+, Extra Hot & Rinse+ -huuhteluohjelman. Extra Hot -toimintoa käytettäessä, veden lämpötila on jopa 80 o C. Rinse+ lisää yhden huuhtelukierroksen ohjelmaan. 7. Half Load Mikäli peset vain pieniä määriä astioita, käytä pelkästään yhtä koria ja valitse Half Load -ohjelma. Paina useita kertoja valitaksesi Upper (yläkorin) ja Lower (alakorin) välillä. Mikäli et valitset tätä ohjelmaa, astianpesukone pesee aina sekä ylempää, että alempaa koria. 8. Lapsilukko (Child Lock) Lukitsee painikkeet niin, että asetuksia tai ohjelmia ei voi muuttaa ilman lapsilukon poistamista. Paina Half Load sekä Rinse -painikkeet samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan asettaaksesi lapsilukon päälle sekä pois päältä. Lapsilukkotoimintoa voidaan kytkeä päälle vasta sen jälkeen kuin pesuohjelma on käynnistetty. Lapsilukkoa ei voida käyttää valmiustilassa. 9. Virtakytkin (Power) Paina tätä painiketta astianpesukoneen. Astianpesukone sammuu automaattisesti pesuohjelman valmistuttua virtaa säästääkseen, sekä turvallisuussyistä. Astianpesukone saattaa myös sammuta automaattisesti virhe- tai ongelmatilanteessa. 10. Spray Paina useita kertoja valitaksesi vesisuihkeen voimakkuuden vaihtoehdoista Strong, Medium sekä Soft. 11. Delay Start Paina tätä jos haluat viivyttää tietyn ohjelman alkamisajankohtaa. Jokainen painallus lisää yhden (1) tunnin alkamisajankohtaan. Alkamisajankohtaa voidaan viivyttää tunnista (1) aina 19 tuntiin. 11

12 ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÄMISTÄ Huuhtelukirkasteen lisääminen Huuhtelukirkastesäiliön täyttämiseksi, käännä ympyrämuotoinen kansi vastapäivään ja irrota. Täytä säiliö huuhtelukirkasteella maksimitasolle ja sulje kansi. Huuhtelukirkastetta käytetään automaattisesti viimeisen huuhtelukierroksen yhteydessä. Astianpesukone on tehtaalla asetettu käyttämään mahdollisimman sopivan määrän huuhtelukirkastetta. Mikäli pesun jälkeen huomaat sameita läikkiä, raitoja tai pisaran jälkiä laseissa, on ehkä syytä lisätä huuhtelukirkasteen käyttömäärää. Lisätäksesi määrän huuhtelukirkastetta jota astianpesukone käyttää, irrota ensin säiliön kansi ja käännä nuolta osoittamaan isompaa asetusta. Aseta kansi tämän jälkeen takaisin paikalleen. Jos lasit pesun jälkeen vaikuttavat tuhruisilta, tai mikäli lasien pohjalla on vaahtoa, aseta huuhtelukirkasteen käyttömäärän asetusta pienemmälle. 12

13 KÄYTTÖ 1. Astianpesukoneen täyttö Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että astianpesukone täytetään ohjeiden mukaisesti. Ennen astioiden sijoittamista pesukoneeseen, poista isot ruoantähteet ja erityisesti kiinteät aineosat, kuten luut, hammastikut, siemenet jne. Ota astianpesukoneen täytössä huomioon seuraavat yleisohjeet: Sijoita astiat siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille. Syvät astiat tulee asettaa syrjälleen, jotta vesi valuu pois ja jotta astiat kuivuvat kunnolla. Astiat, joissa on kiinnipalanutta ruokaa, täytyy liottaa ennen astianpesukoneeseen asettamista. 2. Veitsitelineen täyttö Veitsiteline soveltuu litteiden astioiden sekä erityisesti ruoanvalmistusvälineiden puhdistamiseen. Veitsien, haarukoiden sekä lusikoiden kahvat tulisi asettaa piikkien väliin. Jos jonkun aterimen kahva on liian paksu, käännä välineet toisin päin. Korkeuden säätö Veitsitelineen kummankin puolen korkeutta voi säätää erikseen, jotta eri kokoiset aterimet mahtuisi hyvin. Korit säädetään nostamalla niitä ylös ja kääntämällä sivuun. Veitsitelineen erottajat auttavat pitämään litteät astiat erilleen, jotta eivät vahingoittuisivat ja että pesutulos olisi parempi. Täyttöesimerkki Irrotettava veitsiteline Tarvittaessa koko veitsitelineen voi irrottaa astianpesukoneesta. Tämä on erityisen käytännöllistä, jos yläkoriin joutuu asettamaan isompia astioita. HUOM Poista aina veitset ja muut välineet veitsitelineestä, ennen kuin irrotat sen. 13

14 KÄYTTÖ Vedä teline ulos kiskoista ja nosta sitten etupuoli ylös, jotta pyörät irtoavat kiskoista. Nosta lopuksi koko teline pois. Täyttöesimerkkejä VAROITUS Käsittele teräviä esineitä varovasti. Laita aina veitsen terävä puoli alaspäin. 3. Aterinkorin käyttö Aterimet tulee asettaa aterinkorin eri lohkoihin niin, ettei samoja aterimia kerry yhteen lohkoon. Aseta aterimet kanteen kahvat alaspäin. Kannen voi kääntää ja napsauttaa pois korista, jos et halua käyttää sitä. Sijoita veitset erilliseen veitsitelineeseen (kohta 2). Käsittele teräviä esineitä varovasti. Aterinkorin käyttö VAROITUS Käsittele teräviä esineitä varovasti. Laita aina veitset, sekä muiden terävien esineiden terävät puolet alaspäin. Liu uta korit eri suuntiin ja vedä ne irti toisistaan. 4. Alakorin täyttö Alakoriin kannattaa sijoittaa lautasia, keittokulhoja, vateja, patoja, pannuja, kansia ym. isoja astioita. Lautaset tulee sijoittaa pystyyn yläpuoli kohti korin keskustaa. Padat, pannut ja suuret astiat täytyy kääntää ylöalaisin. Varo asettamasta esteitä pyörivien suihkuvarsien tielle. 14

15 KÄYTTÖ Alakorin käyttö Yläkorin käyttö Jakajia voidaan taittaa alas, jotta isommat astiat mahtuisivat paremmin. Täyttöesimerkki Litteät lautaset Keskisyvät lautaset Jakajia voidaan taittaa alas, jotta isommat astiat mahtuisivat paremmin. Täyttöesimerkki Lasit Kupit Keskisyvät lautaset Syvät lautaset Varo asettamasta esteitä pyörivien suihkuvarsien tielle ja varmista, ettei isot astiat estä pesuainekoteloa avautumasta. 5. Yläkorin täyttö Yläkoriin sopivat parhaiten helposti särkyvät esineet, pikkulautaset, pitkät aterimet ja ottimet, lasit sekä konepesun kestävät muoviastiat. Lautaset tulee sijoittaa pystyyn pohjat eteenpäin. Kupit, lasit ja kulhot sijoitetaan ylösalaisin. Lisäkuppeja ja keittiövälineitä voi asettaa alastaittuville kuppitelineille, jotka myös antavat tukea korkeajalkaisille laseille. Varo asettamasta esteitä yläkorin alla pyörivän suihkuvarren tielle. Pikkulautaset NÄMÄ EIVÄT KESTÄ KONEPESUA Veden korkeiden lämpötilojen ja astianpesuaineen yhdistelmä voi vaurioittaa tiettyjä esineitä, ja siksi emme suosittele seuraavanlaisten astioiden pesemistä astianpesukoneessa: Kuparia ja eloksoitua alumiinia sisältävät astiat. Lehtihopealla tai lehtikullalla koristellut astiat. Puu- tai luuvartiset välineet. Rautaiset astiat ja astiat, jotka eivät ole ruostumattomia. Muoviesineet, jotka eivät kestä konepesua. 15

16 KÄYTTÖ 6. Yläkorin korkeussäätö Yläkoria voidaan nostaa tai laskea, jolloin siihen mahtuu erikokoisia astioita. Varmista, että korissa ei ole astioita ennen sen säätämistä. Voit säätää yläkorin korkeutta nostamalla koria ylöspäin, ylempään kohtaan, tai vetämällä sivussa olevia kahvoja laskeaksesi sen alatasolle. Pidä kiinni korin keskiosasta kun nostat sen ylös. Tarkasta säädön jälkeen, että suihkuvarsi pyörii vapaasti. VAROITUS Ennen korkeuden säätämistä varmista, että kori on tyhjennetty kaikista astioista, sillä muuten astiat saattavat vahingoittua ja/tai aiheuttaa sinulle henkilövahinkoja. 7. Pesuaineen lisäys Pesuainekotelon lokeroon täytyy laittaa pesuainetta ennen kaikkien muiden ohjelmien paitsi Pre-Wash -esipesun käynnistystä. Määritettäessäsi oikeaa annostusta, noudata valmistajan oppaassa mainuttuja ohjeita. Jos astiasi eivät ole kovin likaisia, voit mahdollisesti käyttää suosituksia vähemmän pesuainetta. Lokeroihin mahtuu 15 g ja 25 g pesuainetta. Pesuaineen määrä riippuu ohjelmasta. Katso tiedot ohjetaulukosta. Pesuohjelma Pesuaineen määrä Pre-Wash Main-Wash Dual Wash 5 g 25 g Auto 5 g 20 g Eco50 5 g 15 g Gentle Quick Pre-Wash Ei pesuaineita 15 g 20 g Kun pesuaine on lisätty, sulje lokeron kansi. Pesuaine siirtyy pesutilaan automaattisesti ohjelman aikana. Ohjelman loputtua lokeron kansi jää auki. PESUAINETIETOJA Käytä ainoastaan kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta. Tavallisia käsinpesuaineita ei missään tapauksessa saa käyttää astianpesukoneissa, sillä vaahto saattaa haitata koneen toimintaa ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja. 16

17 KÄYTTÖ Avaa painamalla salpaa VAROITUS Käytettävä pesuaine on tarkoitettu astianpesuun, ja kaikkien kotitalouskemikaalien tavoin sitä tulee käsitellä myrkkyaineena ja se tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Jokaisen pesuohjelman päätyttyä pesuainekotelo tulee tarkistaa ja siitä tulee poistaa kaikki jäljelle jäänyt pesuaine. Lisää pesuaine tähän lokeroon. Käytä vain konepesuaineita. HUOMAUTUS Yhdistelmäpesuaineiden käyttö (esim. kolmitehotabletit) Jotkut huuhtelukirkastetta sisältävät yhdistelmäpesutabletit toimivat parhaiten vain tiettyjä ohjelmia käytettäessä. Suosittelemme erillisen jauheisen astianpesuaineen käyttöä yhdessä huuhtelukirkasteen kanssa. Jotkut yhdistelmäpesuaineet estävät myös pesuainelokeroa avautumasta. Ota yhteys pesuaineen valmistajaan tai edustajaan jos pesutulos tai kuivaustulos jää heikoksi, tai mikäli havaitset valkoisia jälkiä astioissa pesun jälkeen. Emme vastaa heikosta pesutuloksesta joka johtuu em. tuotteiden käytöstä. Kun käytät astianpesuainetta tablettimuodossa, aseta tabletti oven sisäpuolelle. Joidenkin yhdistelmätablettien käyttö saattaa estää pesuainelokeron kantta avautumasta. 17

18 KÄYTTÖ 8. Huuhtelukirkasteen lisäys Täyttö Huuhtelukirkasteen annosteluasetuksesta riippuen, huuhtelukirkastetta on lisättävä suurin piirtein kerran kuussa. Huuhtelukirkasteen määrän voi tarkistaa kahdella tavalla: Huuhtelukirkasteannostelijan ilmaisimesta luukun ollessa auki. Musta ilmaisin kertoo riittävästä kirkasteen määrästä. Läpinäkyvä ilmaisin kertoo, että huuhtelukirkastetta on syytä lisätä. Huuhtelukirkasteen määrä Säädä huuhtelukirkasteen annostusta. Ohjauspaneelin ilmaisinvalosta. Huuhtelukirkasteen ilmasinvalo syttyy kun astianpesukone on käynnissä ja huuhteluaine vähissä. Ilmaisinvalon syttyminen tarkoittaa, että huuhteluaine on melkein loppu. Lisää huuhteluainetta mahdollisimman pian. 9. Kuivaus Ohjelman päätyttyä suositetaan luukun avaamista, astioiden kuivumisen edistämiseksi. Huuhtelukirkasteen käyttö edistää kuivumista. Käytä Extra Hot -valintaa parhaimman kuivauksen aikaansaamiseksi. Eco 50 + Strong Spray Level -ohjelma heikentää kuivaustulosta, sillä tämä ohjelma pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän energiaa, kuivaustuloksen kustannuksella. 10. Dual Wash Ylä- ja alavarren suihkuvoimakkuutta voidaan säätää erikseen, likaisuudesta tai astioista riippuen. Jos esimerkiksi valitsee Soft Spray (kevyt suihku) ylävarrelle ja Strong Spray (kova suihku) alavarrelle, voit hellävaraisesti pestä helposti särkyviä astoita kuten viinilaseja yläkorissa, samalla kun alakorin erittäin likaiset pannut yms. saavat kovemman suihkeen. Dual Wash -ohjelman käynnistys: 1. Valitse Dual Wash -pesuohjelma. 2. Paina Half Load -painiketta tai valitse Upper tai Lower. Oletuksena Upper-ilmaisin on valittuna. 3. Paina Spray-painiketta asettaaksesi ylä- tai alasuihkuvarren suihkevoimakkuutta (Strong/ Medium/Soft, eli kova/keskikova/kevyt). Oletuksena varret käyttävät Medium-asetusta. 4. Aseta halutessasi muut asetukset. 5. Astianpesukone käynnistyy 10 sekunnin kuluttua asettamisesta. Tietoja huuhteluaineista Huuhteluainetta tarvitaan, jotta astioihin ei jää laikkuja tai raitoja, sekä astioiden kuivaamisen edistämiseksi. Oikea määrä huuhteluainetta parantaa pesutulosta. Liiallinen käyttö saa aikaan liikaa vaahtoa, josta voi aiheutua vesivuotoja. 11. Energiatesti (AS/NZS 2007) Laitteen täyttö seuraavalla tavalla: Esimerkki täytetystä astianpesukoneesta: sivu Tilavuus: 14 hengen astiasto Vertailuohjelma: Eco 50 o C Triple Spray-Strong Huuhteluaineasetus: 3 Vertailupesuaine: 22g pesuainetta luukun sisäpinnalle ja 10g täyttö pesuainekoteloon. Korkeussäädettävä kori täytyy asettaa ylimpään asentoonsa. 18

19 KÄYTTÖVAIHEET Paina Power -virtapainiketta. Tarkista, että koneessa on huuhteluainetta Jos tarvitaan täyttöä, vastaava merkkivalo palaa. Avaa luukku ja tarkista suodattimet Varmista, että suodattimet ovat puhtaat ja asetettu oikein (Katso Huolto-ohjeet ). Täytä kone astioilla Poista kaikki ruoantähteet. Vedä alakori ulos ja järjestele sille astiat ja aterimet. Vedä yläkori(t) ulos ja järjestele sille kupit, lasit ja niin edelleen. VAARA Älä laita astioita yläkoriin, kun alakori on vedetty ulos ja täytetty. Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti Mittaa pesuaine Lisää koteloon tarvittava määrä pesuainetta. Sulje pesuainekotelon kansi. Pesuohjelman päätyttyä Kun pesuohjelma on päättynyt, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee muutamaksi sekunniksi näkyviin End. Astianpesukone sammuu automaattisesti pesuohjelman päätyttyä, turvallisuus- sekä energiansäästösyistä. Jos valitsit UV -toiminnon, laite sammuu automaattisesti sterilisaatiotoiminnon jälkeen. HUOMAUTUS Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori. Näin vältät veden tippumisen yläkorista alakorin astioille. VAROITUS Yleisesti ei ole suositeltavaa avata luukkua koneen käynnin aikana. Jos luukku kuitenkin avataan, turvalaite varmistaa koneen pysähtymisen. Kun kone on kuuma, tai välittömästi ohjelman päätyttyä, luukku täytyy avata varoen, koska ulos saattaa tulla kuumaa höyryä. VAARA Pidä luukku suljettuna tai nostettuna ylös, jotta siihen ei kompastuisi. Valitse ja käynnistä ohjelma Valitse haluttu ohjelma ohjelmapainikkeella. Laite käynnistyy 10 sekunnin kuluttua. Valitse muut haluamasi lisävalintaohjelmat tarvittaessa. Ohjelman merkkivalo ja ohjelmavaiheiden merkkivalot syttyvät. Ennen ohjelman käynnistymistä aikanäytössä näkyy ohjelman kesoaika. Kun pesuohjelma on käynnistynyt, näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Ajan laskenta taaksepäin minuutti minuutilta alkaa näytössä. Mikäli luukku avataan koneen ollessa käynnissä, turvalaite pysäyttää koneen. Kun luukku suljetaan, ohjelman jatkuu siitä, mihin se jäi. 19

20 OHJELMAT Ohjelman kestoaika vaihtelee veden lämpötilan, paineen ja jännitteen mukaan. Kestoaikaan ei ole laskettu n. 30 minuuttia kestävää Cool Dry -kuivaustilaa. Program Dual Wash Wash Rinse Pre Wash Pre Wash 2 Main Wash Rinse Heating Rinse 40 o C 65 o C 70 o C Dry Cool Dry Auto Ohjelmajakso on optimoitu ja sovitettu sen mukaan, kuinka likaisia astiat ovat. Eco 50 Gentle 45 o C 40 o C 50 o C 70 o C Quick 50 o C 70 o C Pre Wash Dual Wash Tämä ohjelma soveltuu erityisen hyvin erittäin likaisten astioiden ja patojen pesuun. Tämän ohjelman avulla voit säätää eri suihkuvarsien tehokkuutta erikseen. Lisätietoja sivulla 18. Auto Wash (automaattipesu) Auto Wash -ohjelmassa astiapesukone määrittelee astioiden likaisuuden huuhteluveden sameuden perusteella. Ohjelma säätää automaattisesti pesuajan ja lämpötilan astioiden likaisuuden mukaan. Tuloksena on mahdollisimman alhainen energian ja veden kulutus. Näytössä näkyvä F kertoo anturin mittaavan astianpesukoneen tilaa. Gentle (helläpesu) Tämä ohjelma soveltuu erityisen hyvin helposti särkyvien astioiden, kuten lasien pesuun. Quick (pikapesu) Tämä ohjelma on vain kevyesti likaantuneiden ja/ tai äskettäin käytettyjen astioiden ja aterimien pikapesuun. Pikapesun (Quick) jälkeen suoritetaan automaattisesti kuivasohjelma Cool Dry. Pre Wash (esipesu) Pelkän esipesun (Pre Wash) käyttö on suositeltavaa, jos haluat huuhdella astioita pikaisesti ennen niiden pesemistä käsin. Esipesua käytetään automaattisesti Dual Wash, Eco 50 sekä Gentle -pesuohjelmissa. Eco 50 o Tämä ohjelma tarjoaa energiatehokkain sekä vähiten vettä kuluttavan astianpesun normaalin verran likaisille astioille. Suosittelemme tämän ohjelman käyttöä normaalitilanteissa. Automaattinen uudelleenkäynnistys Mikäli laitteen toiminta keskeytyy sähkökatkoksen takia, ohjelma jatkuu siitä, mihin se jäi kun konetta käynnistetään uudestaan Power-katkaisimella. 20

21 HUOLTO-OHJEET Ongelmien ja epätyydyttävän pesutuloksen välttämiseksi on syytä tarkastaa ja huoltaa suodattimet ja suihkuvarret säännöllisin väliajoin. Suodattimet Poista ensin alakori. Irrota verkkosihti kiertämällä vastapäivään. Ota verkkosihti, ylempi STS-suodatin ja ulkosuodatin pois. Puhdista ne tarvittaessa. Aseta takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Alasuihkuvarsi Tarkasta, että ruokahiukkaset eivät ole tukkineet suihkureikiä. Mikäli suihkuvartta on puhdistettava, irrota varsi vetämällä se ylös. Puhdista suihkuvarsi ja pane se takaisin painamalla se alas. verkkosihti ylempi STS-suodatin ulkosuodatin Puhdista suodatin aina käytön jälkeen parhaimman pesutuloksen varmistamiseksi. Tarkista, että suodatin on asennettu oikein ennen pesun käynnistämistä. Huonosti asennettu suodatin heikentää pesutulosta. Yläsuihkuvarsi Vedä yläkoria eteenpäin. Tarkasta, että ruokahiukkaset eivät ole tukkineet suihkureikiä. Mikäli suihkuvartta on puhdistettava, irrota varsi mutteria avaamalla. Puhdista suihkuvarsi ja pane se takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Yläsuihkuvarsi 21

22 VIANETSINTÄOPAS Jos koneessa ilmenee ongelmia, ota yhteys huoltoon. Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkasta seuraavista ohjeista, voiko ongelmaa ensin ratkaista itse. Ongelma Mahdollisia syitä Ratkaisu Merkkivalot eivät syty vaikka virta on päällä. Kone ei käynnisty. Suihkuvarret eivät pyöri sulavasti. Pesun jälkeen koneessa on valkoisia jäämiä. Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Sulake on palanut tai vikavirtasuoja on lauennut. Talossa on sähkökatkos. Luukku ei ole kunnolla kiinni. Pesuohjelmaa ei ole käynnistetty. Ruoantähteet tukkivat suihkuvarsia. Pesuaineen tai huuhteluaineen määrä on väärin säädetty. Tarkista pistoke. Tarkista sulakkeet sekä talon sähkönsaanti. Ota tarvittaessa yhteys sähköyhtiöösi. Sulje luukku. Käynnistä pesuohjelma. Puhdista suihkuvarren reikiä. Tarkista pesuaineen ja/tai huuhteluaineen määrää sekä annostusta. Laseihin jää raitoja. Kuivaustulos on heikko. Pesutulos on heikko. Huuhteluainetta on liian vähän. Lisää huuhteluainetta. Huuhteluainetta on liian vähän. Väärä määrä pesuainetta. Aterimia asetettu väärin tai aterinkori on ylitäynnä. Suodattimet ovat tukkiintuneet. Suihkuvarsien reiät tukkiintuneet. Aterimet tai muu esine estää suihkuvartta pyörimästä vapaasti. Vääränlainen pesuohjelma valittu. Säädä huuhteluaineen käyttömäärää. 22

Käyttöoppaasi. LG LD-2293THB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909431

Käyttöoppaasi. LG LD-2293THB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909431 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709177928 13 astiastoa 3 koria 10 ohjelmaa (joista 5 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, Auto 45-65,

Lisätiedot

ST2FABRO2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIASTIANPESUKONE PINKKI ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABRO2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIASTIANPESUKONE PINKKI ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABRO2 60 CM ASTIASTIANPESUKONE PINKKI ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709166939 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70, Super pika ohjelmaa:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT Suomi Käyttöohje Tämä yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suunniteltu astioiden pesuun. Erittäin tärkeää: Lue koko tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KDIX 8810. Asennusohjeet

KDIX 8810. Asennusohjeet KDIX 8810 Asennusohjeet Astianpesukoneen turvallisuus 4 Asennusvaatimukset 5 Asennusohjeet 7 Astianpesukoneen turvallisuus Sinun ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää. Ohjekirjassa ja laitteessa on

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Astianpesukone Käyttöokjeet Arvoisa asiakas, Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen astianpesukoneen asentamista ja sen ensimmäistä käyttöä. Nämä tiedot annetaan tapaturmariskien ja/tai

Lisätiedot

Astianpesukoneen käyttöohje

Astianpesukoneen käyttöohje Astianpesukoneen käyttöohje VAVA II Astianpesukoneen käyttöohje Työryhmä Marja Suokas-Korhonen Liisa Varis Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto Janne Kuivalainen,

Lisätiedot

ASKO Astianpesukoneet

ASKO Astianpesukoneet ASKO Astianpesukoneet Täyttömäärä ja joustavuus maailman parhaimpia Tavoitteenamme on, että tuotteemme helpottavat arkea. Olemme sen vuoksi tehneet vuosien ajan kovaa työtä markkinoiden suurimpiin ja joustavimpiin

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita.

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita. SISÄLLYSLUETTELO Asennusohje - F17926010601 1 / TURVALLISUUSOHJEET Tärkeät varoitukset 2 2 / ASTIANPESUKONEEN ASENNUS Vapaasti sijoitettavat laitteet 3 Kalusteisiin upotettavat laitteet 3 Keittotason alle

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Astianpesukone TSG 704, pöytämalli Käyttöohje

Astianpesukone TSG 704, pöytämalli Käyttöohje Netrauta.fi Bomann astianpesukone TSG 704, käyttöohje Astianpesukone TSG 704, pöytämalli Käyttöohje TEKNISET TIEDOT TEHO 1280 W Jännite 220 240 V, 50 Hz Sulake 10 A Veden paine 0,03 1 Mbar Täyttömäärä

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

6 TH SENSE POWERCLEAN ASTIANPESUKONEET AISTI PUHTAALLE LOPPUTULOKSELLE

6 TH SENSE POWERCLEAN ASTIANPESUKONEET AISTI PUHTAALLE LOPPUTULOKSELLE 6 TH SENSE POWERCLEAN ASTIANPESUKONEET AISTI PUHTAALLE LOPPUTULOKSELLE SENSORITEKNIIKKA, JOKA SAA AIKAAN TÄYDELLISEN PUHTAAN LOPPUTULOKSEN TEHOKKAAT KORKEAPAINESUUTTIMET JOTKA PUHDISTAVAT PINTTYNEIMMÄTKIN

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Turvatietoja...1. Asennusohjeet Sähkökytkentä...10 Liitin...10 Vesiliitäntä...11 Ulkomitat...11

Turvatietoja...1. Asennusohjeet Sähkökytkentä...10 Liitin...10 Vesiliitäntä...11 Ulkomitat...11 Lue tämä ohjekirja Tässä ohjekirjassa on otteita turvaohjeista, käyttöohjeista, asennusohjeista ja vianmääritystä koskevista vinkeistä. Huolellinen perehtyminen ohjekirjaan ennen astianpesukoneen käyttöä

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE TEKA DW1-603FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASTIANPESUKONE TEKA DW1-603FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASTIANPESUKONE TEKA DW1-603FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Pakkauksesta poistamisen jälkeen on tarkistettava, onko laite vahingoittamaton ja ehjä. Tämä laite ei ole tarkoitettu

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA! ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI KÄYTTÖPANEELI POISTUU KÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI 30 SEKUNNIN KULUTTUA, JOS MITÄÄN

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A EAN13: 8017709165949 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 pikaohjelmaa): Liotus, lasiohjelma, normaali, ECO, Super Pikaohjelmat: 27 min pika, ECO-pika,

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy valitun ohjelman numero

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Astianpesukone SFO 2200. Käyttöohje

Astianpesukone SFO 2200. Käyttöohje Astianpesukone SFO 2200 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje Sisältö Hyvä asiakas, Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Tämä auttaa sinua käyttämään ja huoltamaan laitetta oikein. Säilytä

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot