KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010"

Transkriptio

1 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne

2 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi kuuden kunnan liitoksesta. Uudessa kaupungissa yhdistettiin sosiaali- ja terveystoimi yhteiseksi perusturvan toimialaksi. Kuusankosken aluesairaala on Kymenlaakson sairaanhoitopiirin itsenäinen tulosalue, joka hoitaa lähes pelkästään uuden kunnan asukkaita. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki korostaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivistä yhteistyötä. Kouvolan erityisenä haasteena on väestön vanheneminen, lisääntyvät elintapasairaudet ja niiden aiheuttama palvelutarpeen kasvu sekä varsinkin henkilöstön rekrytointi. Palvelutarpeen kasvu tulee johtamaan nopeasti kasvavaan kustannuskehitykseen. Sekä aluesairaalan että terveyskeskuksen toiminnassa rekrytointi on ollut ongelmana ja tästä syystä on jouduttu turvautumaan runsaasti kalliisiin ostopalveluihin. Kouvolan kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2008 käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka tavoitteena on vahvistaa uuden Kouvolan kaupungin edellytyksiä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja terveydenhuollon kasvaviin menopaineisiin sekä muuttuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön Työtä varten nimettiin kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen vetämä strategiatyöryhmä, joka käytti työssään ulkopuolisina asiantuntijoina professori Mats Brommelsia ja dosentti Outi Elonheimoa (DRG Medical Systems Oy). Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2009 periaatepäätöksenä asiantuntijaselvityksen strategian jatkotyön pohjaksi. Jatkotyöskentely etenee KoTePa-hankkeena, jonka tavoitteena on ensiluokkainen terveydenhuolto koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on käyty perusteellisesti läpi konsulttien ehdotus terveyskeskuksen ja aluesairaalan toiminnan yhdistämisestä. Työryhmissä on ollut edustus sekä Kouvolan perusturvasta että Kymenlaakson sairaanhoitopiiristä, myös henkilöstöjärjestöjen edustus sekä asiantuntijoita mm. sairaanhoitopiirin liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä. Tämä väliraportti on koostettu työryhmien työn tuloksista. Aluesairaalan ja terveyskeskuksen yhdistäminen arvioitiin kaikissa työryhmissä myönteiseksi ratkaisuksi. Tärkeänä nähtiin, että Kouvola pysyy Kymenlaakson sairaanhoitopiirin jäsenenä. Koordinaatiotyöryhmä ehdottaa, että Kouvolan kaupunki tekisi aloitteen Kymenlaakson sairaanhoitopiirin yhtymäkokoukselle neuvottelujen käynnistämisestä Kuusankosken aluesairaalan toiminnan yhdistämiseksi Kouvolan kaupungin terveydenhuoltoon alkaen. Aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan perusturvan toiminnaksi tapahtuisi liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen, jolloin siirtyvän henkilöstön asema turvataan säädösten mukaisesti. Hankkeen jatkotyöskentelyssä on selvitettävä työryhmien esille nostamat kysymykset; kiinteistöratkaisut, maakunnallisesti järjestettävät tukipalvelut, tietojärjestelmäratkaisut sekä työnjako Kotkan keskussairaalan ja aluesairaalan välillä. Erityiskysymyksenä on ratkaistava psykiatrisen sairaalan tuleva toiminta. Hankkeeseen on anottu rahoitusta STM:n Kaste-hankkeesta.

3 3 SISÄLTÖ 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO TOIMINTAYMPÄRISTÖ KoTePa-HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET PROJEKTISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET TIEDOTTAMINEN VALMISTELUVAIHEEN TYÖRYHMÄT OHJAUSRYHMÄ YHTEISTYÖRYHMÄ KOORDINAATIOTYÖRYHMÄ TALOUDEN- JA HALLINNON TYÖRYHMÄ Talous Henkilöstönäkökulma TERVEYDENHUOLTOTYÖRYHMÄ Somaattisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistäminen Yhteispäivystys Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Kuntoutusryhmä MIELENTERVEYSPALVELUT - TYÖRYHMÄ Matalan kynnyksen palvelut Erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrinen laitoshoito KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ TUKIPALVELURYHMÄ LISÄSELVITYKSET PALVELUTARPEEN MUUTOKSESTA ENNUSTE VUOTEEN KOKONAISTUOTANNON MUUTOS ERIKOISALOITTAIN TERVEYDENHUOLLOSSA VUODEOSASTOHOIDON MUUTOKSET Sairaansijat Vuodeosastojen henkilöstötarve Leikkaussalitoiminta Erikoislääkäreiden määrä RISKIT KoTePa-HANKKEEN JATKO VUONNA

4 4 TAULUKOT TAULUKKO 1. Yhteenveto KoTePa-hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta TAULUKKO 2. Kouvolan perusturvan vakituiset työntekijät TAULUKKO 3. Kuusankosken aluesairaalan henkilöstön eläköityminen vuoteen 2023 asti TAULUKKO 4. Kouvolan kaupungin perusturvan henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin TAULUKKO 5. Kouvolan terveysasemalla, yhteispäivystyksessä ja aluesairaalan yöpäivystyksessä käyneiden terveyskeskuspäivystyspotilaiden määrät TAULUKKO 6. Kouvolan erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit aluesairaalan ensiapupoliklinikalla kolmen käynneiltään suurimman erikoisalan osalta vuodelta 2008 ja vuoden 2009 käynnit ajalta TAULUKKO 7. Aikuisten psykiatristen sairaansijojen käyttö Pohjois-Kymenlaaksossa vuosina 2001 ja 2008 TAULUKKO 8. Kouvolan väestön ikärakenteen aiheuttama erikoisaloittainen tuotannon muutos vuodesta 2007 vuoteen 2020 TAULUKKO 9. Sairaansijat 2009 sekä 5/2009 asiantuntijaselvityksen ehdotukset tarvittavista sairaansijoista TAULUKKO 10. KoTePa:n sairaalan osastojen sairaansijojen tarve vuonna 2020 TAULUKKO 11. KoTePa:n vuodeosastojen henkilökuntamitoitus 2020 TAULUKKO 12. KoTePa:n sairaalan leikkaussalitarve vuonna 2020 TAULUKKO 13. Erikoislääkäreiden määrä KoTePa:ssa vuonna 2020 TAULUKKO 14. KoTePa-hankkeen riskianalyysi KUVIOT KUVIO 1. Kuusankosken aluesairaalassa työskentelevät vakituiset ja määräaikaiset työntekijät KUVIO 2. Kouvolan perusterveydenhuollon henkilöstötarpeen kehitys KUVIO 3. Terveydenhuoltoryhmän toimenpide-ehdotusten yhteenveto KUVIO 4. Mielenterveysryhmän toimenpide-ehdotusten yhteenveto KUVIO 5. Kiinteistötyöryhmän toimenpide-ehdotusten yhteenveto KUVIO 6. Tietojärjestelmäryhmän toimenpide-ehdotusten yhteenveto KUVIO 7. Tukipalvelutryhmän toimenpide-ehdotusten yhteenveto KUVIO 8. KoTePa:n erikoissairaanhoidon tuotantolaskennan kulku ja tulostaulut

5 5 2 JOHDANTO Kouvolan, Kuusankosken, Anjalankosken, Elimäen, Valkealan ja Jaalan yhdistäminen uudeksi Kouvolaksi, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhdistäminen yhteiseksi perusturvaksi ja siirtyminen sopimusohjausmalliin ovat pohjana tulevaisuuden suunnittelulle. Kuntien yhdistyminen mahdollistaa rakenteellisten uudistusten käynnistämisen palvelujen tuottamisessa. Merkittävin käynnistynyt rakenneuudistus on perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon integrointi yhteen organisaatioon. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki korostaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivistä yhteistyötä. Kouvolan erityisenä haasteena on väestön vanheneminen, lisääntyvät elintapasairaudet ja niiden aiheuttama palvelutarpeen kasvu sekä varsinkin henkilöstön saatavuus. Kouvolan kaupunginhallitus päätti käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka tavoitteena on vahvistaa uuden Kouvolan kaupungin edellytyksiä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja terveydenhuollon kasvaviin menopaineisiin. Kaupunginhallitus perusti strategiaryhmän, jonka tehtäväksi annettiin: 1. Tehdä selvitys Kouvolan terveydenhuollon nykytilanteesta, ongelmista ja kehittämistarpeista. 2. Analysoida toimintaympäristössä jo tapahtuneita ja tulevia muutoksia. 3. Arvioida Kouvolan kaupungin terveydenhuollon palvelujen eri järjestämisvaihtoehtoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia. 4. Valmistella edellä mainittujen selvitysten pohjalta mennessä konkreettiset esitykset palvelujen rakenteellisesta uudistamisesta. Työtä varten nimettiin strategiaryhmä, joka käytti työssään ulkopuolisena asiantuntijana professori Mats Brommelsia ja dosentti Outi Elonheimoa (DRG Medical Systems Oy). Asiantuntijoiden loppuraportti esiteltiin valtuustoseminaarissa Kaupunginvaltuusto hyväksyi periaatepäätöksenä professori Mats Brommelsin ja dosentti Outi Elonheimon (DRG Medical Systems Oy) asiantuntijaselvityksen Kouvolan kaupungin terveydenhuollon strategia ja sen toimenpidesuosituksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kaupunginhallitus on toiminut jatkovalmistelun ohjausryhmänä. Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki organisoi virkamiesvalmistelun. Kaupunginjohtaja oli puheenjohtajana koordinaatioryhmässä, joka koostui alatyöryhmien puheenjohtajista ja poliittisten valtuustoryhmien edustajista sekä Kouvolan kaupungin perusturvan ja Kuusankosken aluesairaalan edustajista. Koordinaatioryhmä raportoi jatkovalmistelun etenemisestä kaupunginhallitukselle ja toimenpide-ehdotukset esitellään myös valtuustoseminaarissa Lopullinen päätös hankkeen jatkosta tehdään kaupunginvaltuustossa Projekti on nimetty: KoTePa-hankkeeksi (Kouvolan terveyspalveluhanke). Projektitiimi Nimi Rooli Organisaatio puhelin sähköposti Kati Myllymäki Projektipäällikkö Kouvolan kaupunki Irma Suonoja Projektivastaava Kouvolan kaupunki Tuija Rinne Projektisihteeri Kouvolan kaupunki

6 6 Projektiorganisaatio Terveydenhuollon strategia - organisointi Poliittinen ohjaus Päätöksenteko Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja = ohjausryhmä Kotka-SHP yhteistyöryhmä Koordinaatioryhmä = kaikkien alaryhmien puheenjohtajat, poliittisten ryhmien edustus Tekninen Asiantuntijavalmistelu Kiinteis -tö Kaupungin sisäinen valmistelu Talous ja hallinto Mielen terveys palvelut Terveyspalvelut Yhteistyöorganisaatioiden kanssa valmistelu Tieto järjestel mät Tukipalvelut

7 7 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Valtioneuvoston vuonna 2005 käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus eli PARAS-hanke on muuttanut kuntarakennetta ja ohjaa kuntia edelleen nostamaan tuottavuutta palvelurakenteen uudistamisen kautta. Valtioneuvoston selonteko PARAS-hankkeen etenemisestä annettiin eduskunnalle marraskuussa Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamista. Hallitusohjelman mukaisesti kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään terveydenhuoltolaiksi. Hallituksen esitys uudeksi terveydenhuoltolaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lisäksi uutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lakia (sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolaki), jossa määritellään kuntia koskeva sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne vuodesta 2013 eteenpäin. Peruspalveluministeri Paula Risikko esitti elokuussa 2009 sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden uudistamista sosiaali- ja terveysaluemallilla. Ministeri Risikon mukaan nykyrakenteilla ei selvitä tulevaisuuden haasteista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Talouden taantuman vaikutukset ovat pitkäaikaiset. Taantuma myös nopeuttaa muutostarvetta. Tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä selkeämpiä ja vahvempia rakenteita, koska esimerkiksi nykyinen perus- ja erikoissairaanhoidon rajanveto aiheuttaa sekä toiminnallisia että taloudellisia ongelmia. Lisäksi tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille kiinteä yhteys. Sosiaali- ja terveysalueet olisivat riittävän suuria kuntia tai kuntayhtymiä, joita maassa olisi Ne järjestäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja valtaosan erityispalveluista. Sosiaali- ja terveysalueet perustuisivat luonnollisiin asioimis- ja työssäkäyntialueisiin. Etelä-Karjalassa on muodostettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) vuoden 2009 alussa. Piiriin on yhdistetty alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhusten palvelut ja sosiaalihuolto. Kuntien nykyisin järjestämä terveys- ja sosiaalipalvelujen tuotanto ja henkilöstö siirtyvät piirille vuoden 2010 alusta. Imatran kaupunki on mukana ainoastaan erikoissairaanhoidon osalta. Piirin väestöpohja on noin asukasta. Päijät-Hämeessä aloitti toimintansa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Yhtymän toimialat ovat erikoissairaanhoito, sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä ympäristöterveydenhuolto. Sosiaali- ja terveysyhtymä antaa erikoissairaanhoidon palveluja 15 jäsenkunnalle. Iitti kuuluu piiriin. Jäsenkuntien asukasluku oli yhteensä Kahdeksan kuntaa (asukasluku ) on siirtänyt yhtymälle kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelunsa päivähoitoa lukuun ottamatta. Läntiseen perusturvapiiriin kuuluvat kunnat (asukasluku ), ovat siirtäneet yhtymään laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuollon sekä apuvälinehuollon toiminnan perusapuvälineiden osalta. Heinola ja Lahti järjestävät perustason palvelut itse. Heinolassa oli vuodenvaihteessa asukkaita ja Lahdessa Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (väestöpohja ) on kolme erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa; Kymenlaakson keskussairaala (Kotka), Kuusankosken aluesairaala ja Kymenlaakson psykiatrinen sairaala. Etelä- Kymenlaaksossa Haminan kaupungilla ( asukasta) on omaa erikoissairaanhoitoa. Kotkan kaupungilla on suunnitelmissa nk. hyvinvointipuisto, jossa kaupungin sote-palveluita keskitettäisiin keskussairaalan tontille ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille rakennettaisiin toiminnallista integraatiota ilman että tapahtuisi hallinnollista yhdistämistä. Eteläisen Kymenlaakson kunnat ovat selvitelleet myös sote-piirivaihtoehtoa ja linjaavat kantansa tammikuussa Pyhtään kunta (5100 asukasta) olisi piirivaihtoehdon kannalla. Etelä- Kymenlaakson seutuvaliokunta on määrännyt Kotkan kaupungin palvelujohtajan selvittämään sosiaali- ja terveyspiirin tai alueen muodostamisen edellytyksiä. Tavoitteena on kansalaisia lähellä olevat integroidut palvelut. Valtakunnallisessa sote-palveluiden kehittämisen KASTE-ohjelmassa Kymenlaakson kunnat ovat yhteisessä Kaakon SOTE-INTO kehittämishankkeessa. Tätä kautta rahoitetaan palvelurakenteen uudistamista PARAS-puitelain ja tulevan terveydenhuoltolain tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa tehdyt strategiset valinnat pohjautuvat valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin ja laatusuosituksiin, alueellisiin hyvinvointistrategioihin, sekä alueella tehtyihin selvityksiin.

8 8 Hankkeen strategisena valintana on vahvistaa peruspalveluita niin terveydenhuollossa kuin sosiaalipalveluissa. Hankkeen pääteemoiksi kohdentuu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatio, vanhus-, vammais- ja aikuispalveluiden kehittäminen ja sähköinen asiointi. Alueella tapahtuvat toimintaympäristön muutokset haastavat kuntia palvelurakenteiden uudistamiseen sekä palveluprosessien ja menetelmien kehittämiseen asiakaslähtöisiksi. Hankkeen avulla alueen toimijat voivat nopeuttaa palvelurakenteen muutosta ja ennakoida lainsäädännöllisiä muutoksia. Hankkeen kehittämistyöllä pyritään parantamaan palveluiden kustannusvaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kaakon SOTE-INTO -hankkeen ensimmäisen vaiheen työskentelyä jatketaan aikaisemman hankesuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Kehittämistyössä huomioidaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikissa toiminnoissa. Vanhusten ja vammaisten palveluiden osalta edistetään raja-aitojen madaltamista. Ennaltaehkäisevien käytäntöjen edistämistä ja juurruttamista jatketaan. Kaste-ohjelman toisen vaiheen Kouvolan osahankkeessa hankesuunnitelmassa kehittämistoimenpiteet kohdentuvat kansalaisten itsenäiseen selviytymiseen, integroituihin palveluprosesseihin ja -rakenteisiin, henkilöstön osaamisen, osallistumisen ja johtamisen vahvistamiseen sekä kustannuskehityksen hillitsemiseen. Kouvola sosiaali- ja terveysalueena Kouvolan kaupunki muodostaa omana kuntana jo riittävän vahvan väestöpohjan ( asukasta) sosiaali- ja terveydenhuoltoalueeksi. Aluesairaalan erikoissairaanhoidon yhdistäminen kaupungin perusturvaan vastaisi hyvin tulevan terveydenhuoltolain tavoitteeseen raja-aidan poistamisesta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Yhteys sosiaalitoimeen turvataan perusturvalautakunnan alaisuudessa. Kouvolan kaupungin erityiset haasteet liittyvät ikääntyvään väestörakenteeseen, elämäntapasairauksien aiheuttamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja taloudellisen kantokyvyn turvaamiseen. Henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat haitanneet sekä terveyskeskuksen että aluesairaalan toimintaa. 4 KoTePa-HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET Ensiluokkainen terveydenhuolto koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijät Kokonaistavoitteena on laadukas terveydenhuolto uudessa Kouvolassa, vetovoimainen toimintayksikkö, joka pystyy rekrytoimaan osaajia. Laaja-alainen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukeva toimintatapa osana koko kaupungin strategiaa Innovatiivinen terveydenhuolto-organisaatio, joka tarjoaa hyvät työskentelyolosuhteet, kannustavan työilmapiirin, korkean tutkimus- ja hoitoteknologia tason ja yhteistyömahdollisuuden muiden alojen osaajien kanssa. Terveyspalvelut tukevat kaupungin muuta hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa. Yhden oven toimintamallia integroidussa organisaatiossa, jossa raja-aidat on kaadettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Väestölle tarjottaville palveluille on ominaista joustavuus, kattavuus ja hyvä saatavuus. Innovatiivisilla uusilla palveluprosesseihin pohjautuvilla toimintamalleilla saadaan tehokkaampaa toimintaa ja hillittyä kustannusten nousuvauhtia. Uusi, moderni rakennusajattelu erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto saman katon alle. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoite oli valmistella esitys Kouvolan uudesta terveydenhuollosta päätöksenteon pohjaksi. Jatkohankkeessa valmistellaan mahdolliset toimenpiteet Kuusankosken aluesairaalan ja Kouvolan terveyskeskuksen integroimiseksi. Vanhusten palvelut, mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut olivat myös mu-

9 9 kana palvelurakenteen tarkastelussa. Samoin arvioidaan terveyspalveluiden palveluverkko sekä kiinteistöratkaisut sekä yhteistyö sosiaalipalveluiden kanssa. Integroidulla terveydenhuollolla tarkoitetaan palveluiden aitoa yhdistämistä. Tällöin terveyspalveluista vastaa yksi organisaatio, jolla on yksi strategia, yksi budjetti, yksi johtaja sekä yksi demokraattinen valvontaelin. Terveydenhuollon potilastiedot ovat yhteisessä tietojärjestelmässä (yksi rekisterinpitäjä) ja koko palveluprosessi rakennetaan potilaslähtöisesti. Palvelujärjestelmän tavoite on toiminnan kustannusvaikuttavuuden maksimointi yhteisötasolla. 5 PROJEKTISSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Avoimuus - avoin tiedottaminen päättäjille, henkilöstölle, sidosryhmille ja väestölle Tasapuolisuus - tasa-arvoinen yhteistyö ja kumppanuus aluesairaalan ja terveyskeskuksen välillä Innovatiivisuus - nyt haetaan uusia tapoja organisoida ja tuottaa palveluita 6 TIEDOTTAMINEN Kotepa-hankkeella on oma viestintästrategia, jossa korostuu avoimuuden periaate. Viestintä on avointa ja jatkuvaa. Se on henkilöstöä osallistavaa, toimii sekä vaaka- että pystysuuntaan, on vuorovaikutteista ja tukee henkilöstön henkistä hyvinvointia. Viestinnän sisäiset kohderyhmät ovat Kuusankosken aluesairaalan ja Kouvolan terveyskeskuksen henkilökunta, Kotkan keskussairaalan henkilökunta, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Kouvolan perusturvan toimiala ja perusturvalautakunta, hankkeen työryhmien puheenjohtajat, sihteerit ja jäsenet sekä Kouvolan kaupungin muu henkilökunta. Kaikissa työryhmissä on ollut mukana henkilöstön edustaja, joka on voinut tiedottaa työskentelystä omille henkilöstöryhmilleen. Viestintä on ollut jatkuvaa ja sidoksissa hankkeen etenemiseen ja päätöksiin. Keskeisiä tapahtumia ovat olleet lokakuun lopun asiantuntijaseminaari, ennen joulua pidetyt tiedotustilaisuudet kaupunginhallitukselle, medialle ja henkilöstölle. Tammikuussa tullaan pitämään valtuustoseminaari. Sisäisen viestinnän välineenä ovat toimineet Kouvolan kaupungin intranet, henkilöstölehdet, henkilöstöinfot ja toimialojen omat palaverit. Ulkoisen viestinnän välineitä ovat olleet Kouvolan kaupungin internetsivut, paikallinen ja valtakunnallinen media, terveysalan ammattilehdet: T EHY, Lääkärilehti, Perushoitaja, Terveydenhoitaja-lehti, Kuntalehti, Kuntaliiton nettikirjeet sekä lääketieteen toimittajat. Päävastuu tiedottamisesta hankkeen viestinnästä on ollut hankkeen projektipäälliköllä, johtava lääkäri Kati Myllymäellä sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajalla, kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäellä. Käytännön viestinnästä huolehtivat viestintäpäällikkö Heli Lehti, projektin sihteeri Tuija Rinne, projektivastaava Irma Suonoja, työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit. Seminaarien järjestämiseen osallistuu tarpeen mukaan myös muu viestintäja toimistohenkilöstö. Kouvolan Terveyspalvelut -hankkeen tiedottamisen yhteydessä on käytetty hankkeen omaa tunnusta. Tunnuksen keskellä oleva punainen ympyrä symbolisoi potilasta, jonka lähelle saadaan hankkeen tuloksena monet erilaiset palvelut. Tunnuksen väreissä on käytetty Kouvolan kaupungin markkinointitunnuksesta löytyviä värejä ja tekstilogon fontti (Utopia) on sama kuin kaupungin tunnuksessa.

10 10 TAULUKKO 1. Yhteenveto KoTePa-hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta Milloin Kenelle (Kohderyhmä) SISÄINEN Valtuutetuille ja henkilöstölle Henkilöstö: Kouvolan kaupungin, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Työryhmien jäsenet ja ohjausryhmä Jatkuva päivitys Koordinaatioryhmän kokousten jälkeen Kaupungin hallituksen infotilaisuus Henkilöstöinfo valtuuston infotilaisuus Henkilöstö: Kouvolan kaupungin, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, tytäryhtiöt Henkilöstö: Kouvolan kaupungin, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, tytäryhtiöt Asiasisältö Millä välineellä Vastuuhenkilö Asiantuntijaselvityksen esittely Tilannekatsaus, tarve, tavoitteet Infotilaisuus Infotilaisuus Lauri Lamminmäki Kati Myllymäki Käynnistämistilaisuus Infotilaisuus Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki, Irma Suonoja, Tuija Rinne Työryhmien asialistat, muistiot ja materiaalit Tilannekatsaus, yhteenveto Kouvolan kaupungin kotisivut. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin henkilökunta ja Kouvolan kaupungin henkilökunta kirjautuvat erillisillä tunnuksilla Ko- TePa-hankkeen sivuille Kouvolan kaupungin kotisivut. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin henkilökunta ja Kouvolan kaupungin henkilökunta kirjautuvat erillisillä tunnuksilla Ko- TePa-hankkeen sivuille Tuija Rinne, Kouvolan kaupunki, Sanna Arponen Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kati Myllymäki Kaupunginhallitus Väliraportti Infotilaisuus Kati Myllymäki Henkilöstö: Kouvolan kaupungin, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Tiedotusta Infotilaisuus Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki, Irma Suonoja, Tuija Rinne Valtuutetut Päätösehdotus Infotilaisuus Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki valtuuston kokous Valtuutetut ja kuntalaiset Päätös Kokous Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki ULKOINEN Hankkeen etenemisen mukaan valtakunnallinen kutsuseminaari, Kuusankoski Lehdistöinfo Kouvolan Sanomien liite ilmestyy Tammi-helmikuu Maakunnan asukkaat, suuri yleisö (pohjoinen-etelä) Hankkeen eteneminen, päätökset, kiinteistötyöryhmän tulokset mediatiedotteet (Tehy, Lääkärilehti, Perushoitaja, Kuntalehti, Terveydenhoitajalehti) Asiantuntijat, media Seminaarin sisältö Asiantuntijaseminaari, median artikkelit Media->kuntalaiset Kuntalaiset Valtuutetut, media, suuri yleisö Hankkeen tämän hetkinen tilanne Hankkeen tämän hetkinen tilanne ja tulevaisuus, päätösprosessivuosi 2010 Päätökset, ratkaisut, perustelut Erillinen tilaisuus Lehden liite Valtuustoseminaari, median artikkelit, tiedotteet Linkki hankeen kotisivuille osoitteeseen Kati Myllymäki, Heli Lehti Kati Myllymäki, Irma Suonoja, Tuija Rinne Lauri Lamminmäki, Kati Myllymäki, Irma Suonoja, Tuija Rinne Kati Myllymäki Kati Myllymäki, Valto Koski, Lauri Lamminmäki

11 11 7 VALMISTELUVAIHEEN TYÖRYHMÄT 7.1 OHJAUSRYHMÄ Projektin ohjausryhmänä toimii Kouvolan kaupunginhallitus. Tehtävät: - projektin valvonnan ja ohjauksen kokonaisvastuu sekä päätösesityksen esittely kaupunginvaltuustolle määrittää ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet - nimeää projektiryhmän - hyväksyy loppuraportin - hyväksyy projektin tuloksen - esittää projektin päättämisen Nimi Rooli Organisaatio sähköposti Pousi Juhani puheenjohtaja kaupunginhallitus Koivisto Antti I vpj kaupunginhallitus Hasu Tuomo II vpj kaupunginhallitus Helkala Maarit kaupunginhallitus Suomela Jari kaupunginhallitus Eloranta Maria kaupunginhallitus Kasurinen Outi kaupunginhallitus Harjula Mauri kaupunginhallitus Valkeapää Reijo kaupunginhallitus Lonka Mirja kaupunginhallitus Tiitinen Sari kaupunginhallitus Soininen Kari kaupunginhallitus Saavalainen Tiina kaupunginhallitus Vainio Vesa kaupunginhallitus Tähtinen Anssi kaupunginhallitus Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksessa , , ja sekä kaupunginvaltuustossa

12 YHTEISTYÖRYHMÄ Kouvolan kaupunginhallitus asetti yhteistyöryhmän, johon nimettiin kaupungin edustajat sekä poliittisten ryhmien edustajat. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ja Kotkan kaupunki nimesivät työryhmään edustajansa. Nimi asema organisaatio sähköposti Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki Telaranta Tauno palvelujohtaja Kotkan kaupunki Saastamoinen Markku kaupunginvaltuuston pj. Kotkan kaupunki Salminen Vesa kaupunginhallituksen pj. Kotkan kaupunki Ylimäki Rauli kaupunginhallituksen I vpj. Kotkan kaupunki Lommi Semi kaupunginhallituksen II vpj. Kotkan kaupunki von Hertzen Heikki hallituksen puheenjohtaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Hassinen Kari johtaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Pousi Juhani kaupunginhallituksen pj. Kouvolan kaupunki Hasu Tuomo kaupunginhallituksen II vpj. Kouvolan kaupunki Helminen Harri kaupunginvaltuuston jäsen Kouvolan kaupunki Soininen Kari kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki Kati Myllymäki johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Yhteistyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kokouksessa yhteistyöryhmä nimesi kuntien perusturvan edustajista (Miehikkälä, Virolahti, Hamina, Kotka, Pyhtää ja Kouvola) työryhmän, jonka tehtävänä on pitää kuntien sote-johto ajan tasalla meneillään olevista uudistushankkeista. Kaste-hankkeen alueellinen yhteistyö toteutuu Kaakon SOTE-INTO-hankkeen ohjausryhmän kautta yhteistyöryhmä sai Kouvolan kaupungin informaation KoTePa-hankkeen etenemisestä ja tulossa olevista ehdotuksista. Erityisesti nousi esiin tarve sopia keskussairaalan ja aluesairaalan tulevasta työnjaosta. Riskinä pidettiin mahdollista kilpavarustelua tai epätervettä rekrytointikilpailua. Terveydenhuoltolakiesityksessä mainittu palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma todettiin soveltuvaksi työkaluksi työnjaon tarkasteluun. Sovittiin että Hassinen, Telaranta ja Myllymäki valmistelevat seuraavaan kokoukseen tästä pohjaesitystä. Olennaista olisi sopia työnjaosta hyvässä yhteistyössä. Seuraava yhteistyöryhmän kokous on Kymenlaakson kuntien perusturvajohtajat ovat tavanneet sekä Näissä tapaamisissa on päivitetty tiedot kuntien omista sote-palvelurakennesuunnitelmista.

13 KOORDINAATIOTYÖRYHMÄ Koordinaatiotyöryhmä muodostuu Kouvolan kaupungin ja sairaanhoitopiirin virkamiehistä, Kouvolan kaupungin luottamushenkilöistä, henkilöstön edustajista ja yhdestä kutsutusta asiantuntijajäsenestä. Koordinaatiotyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Tehtävät: - yhteen sovittaa valmisteluryhmien työskentely, erityisesti rajapinnat, päällekkäisyydet sekä ryhmien välinen työnjako - valmistella raportointi ja päätösesitys kaupunginhallitukselle - yhteydenpito muihin toimielimiin - vastaa tiedotuksesta yhdessä kaupunginjohtajan ja projektipäällikön kanssa - kontaktipinta lainsäädännön tuleviin muutoksiin Rooli Nimi Asema Organisaatio Virkamiehet: puheenjohtaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki Karjalainen Kalevi tulosalueenjohtaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri/kas Komulainen Mikko perusturvapalvelujen tuotantojohtaja Kouvolan kaupunki Kontula Ilpo kirurgiylilääkäri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri/kas Korhonen Ismo strategiapäällikkö Kouvolan kaupunki Laari Sakari perusturvan tilaajajohtaja Kouvolan kaupunki Luotonen Hannu kaavoitusarkkitehti Kouvolan kaupunki Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Mäntynen Sirpa tietohallintopäällikkö Kouvolan kaupunki sihteeri Rinne Tuija hallintosihteeri Kouvolan kaupunki Saario Asta perusturvan palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Siikaluoma Esa liiketoimintajohtaja Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöt: Eloranta Maria kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki Puujalka Sirpa valtuutettu Kouvolan kaupunki Saavalainen Tiina kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki Sburatura Liisa valtuutettu Kouvolan kaupunki Soininen Kari kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki Tähtinen Anssi kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki Wall Janne kaupunginvaltuuston I vpj. Kouvolan kaupunki henkilöstön ed. Nupponen Hannele perushoitaja Super/Kouvola henkilöstön ed. Tuominen Leena terveydenhoitaja KTN/Sthl Kutsuttu asiantuntija asiantuntija Voipio-Pulkki Liisa-Maria hallintoylilääkäri Suomen Kuntaliitto

14 TALOUDEN- JA HALLINNON TYÖRYHMÄ Tehtävät: - Taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten selvittäminen, omistusjärjestelyjen vaihtoehdot - Kouvola-Kymenlaakson sairaanhoitopiirin taloussuhteen selvittäminen (Audiatorin avulla) - Taloussuunnittelu - Mahdollisten investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen - yhteistyössä kiinteistöryhmän kanssa - Luonnostelee uuden organisaation hallintomallin - Linjaa mahdollisen yhdistymisen henkilöstöpolitiikkaa - Aluesairaalan mahdollisen yhdistämisen prosessin selvittäminen (juridiikka, päätösprosessi) suhteessa kaupungin hallintoon ja sairaanhoitopiirin hallintoon sekä perussopimukseen Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki sihteeri Rinne Tuija hallintosihteeri Kouvolan kaupunki Harjula Jyrki talousjohtaja Kouvolan kaupunki Huovinen Marja taloussuunnittelupäällikkö Kouvolan kaupunki Siikaluoma Esa liiketoimintajohtaja Kouvolan kaupunki Koivu Hannele talousanalyytikko Kouvolan kaupunki Kemppi Katri kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki Korhonen Ismo strategiapäällikkö Kouvolan kaupunki Karhu Päivi henkilöstöpäällikkö Kouvolan kaupunki Karjalainen Kalevi ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Kinnunen Helena laskentapäällikkö Kymenlaakson sairaanhoitopiiri henkil ed Kouhia-Turklin Pirkko terveydenhoitaja KTN Kouvola Talouden- ja hallinnon työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa Talous Kaupungin terveydenhuollon strategian laadinnassa on tunnistettu myös Kymenlaakson sairaanhoitopiirin talouden haasteet. Sairaanhoitopiirin talous on ollut pitkään heikko ja sen seurauksena sairaanhoitopiirin alijäämät ovat muodostuneet mittaviksi. Kouvolan kaupungin näkökulmasta myös kuntayhtymän kuntalaskutusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta on kyseenalaistettu. Kuntalaskutusjärjestelmän tasapuolisuuden arvioimiseksi ja terveydenhuollon strategisten linjausten edellyttämien organisointivaihtoehtojen kartoittamiseksi Audiator-Kehittämispalvelut käynnisti selvitystyön, jonka tavoitteena oli kartoittaa kaupungin terveydenhuollon strategisten linjausten täytäntöönpanon edellyttämät organisaatiomuutokset ja niiden vaihtoehdot sairaanhoitopiirin kuntayhtymään liittyen, kuvata periaatetasolla eri organisointivaihtoehtojen vaatimukset talouden ja hallinnon näkökulmasta, selvittää kuntien suoritekäytön ja kuntalaskutuksen välisen yhteyden nykytilanne sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksessa sekä tehdä arvio tilanteen kehittymisestä tulevaisuudessa, muodostaa näkemys siitä, onko tarve käynnistää neuvottelut laskutusjärjestelmän kehittämiseksi, kuvata vaihtoehdot mahdollisen kuntien välisen laskutustasauksen toteuttamiseksi.

15 15 Syksyn 2009 aikana selvitystyö on painottunut sairaanhoitopiirin kuntalaskutusjärjestelmän arviointiin ja ongelmakohtien perustelemiseen. Selvitystyössä on ollut merkillepantavaa osapuolten erilaiset näkemyksen laskutusjärjestelmän periaatteista. Periaatteiden selvittämiseen ja yhtenäisen näkemyksen etsimiseen on myös panostettu syksy aikana. Sairaanhoitopiiriltä on tulossa tarkempi selvitys kuntalaskutuksen toteutuksesta helmikuussa Tämän jälkeen käydään jäsenkuntien ja piirin kanssa keskustelut jatkotoimenpiteistä Henkilöstönäkökulma Henkilöstön aseman turvaaminen integraatiossa vaatii erityishuomiota, koska kysymys on työvoimavaltaisista terveydenhuollon organisaatioista ja suurelta osin asiantuntijahenkilöstöstä. Aluesairaalan toiminnan mahdollinen siirtäminen Kouvolan kaupungin toiminnaksi tapahtuisi liikkeenluovutuksen periaatteella. Henkilöstö siirtyy Kouvolan kaupungin palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen. - palvelussuhteen katsotaan jatkuneen keskeytymättä - entisin palvelussuhteen ehdoin - mikäli siirtyvän viranhaltijan tehtäviin ei kuulu enää julkisen vallan käyttöä, hän siirtyy vastaavaan työsuhteiseen tehtävään Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita (liikkeen luovutus) - Henkilöstö siirtyy automaattisesti kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain perusteella - Virkasuhde/työsuhde - Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä - Paikalliset sopimukset - Uudella työnantajalla on sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut. - Työsopimuksessa sovitut työsuhteen ehdot säilyvät. - Vanhan työnantajan tulee pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista! Kuusankosken aluesairaalan palveluksessa oli syyskuussa 494 henkeä (vakituisia ja määräaikaisia työntekijöitä). Tässä luvussa on mukana myös tukipalveluita tuottavien sairaanhoitopiirin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden henkilöstö. Tukipalveluiden henkilöstön työpanoksesta menee osa psykiatrisen sairaalan toimintaan. Varsinaisesti aluesairaalan kliinisen toiminnan henkilöstöä ja johtoa oli 287 henkeä. Kuviossa 1 on tarkempi yhteenveto koko henkilöstöstä syyskuulta 2009.

16 16 Vakituiset ja m ääräaikaiset Aluesairaalan vaikutusalueella työssä olevat ALUESAIRAALA KONSERNIN JOHTO JA YHTEISET PALVELUT KYMENLAAKSON SAIRAALA-APTEEKKI -LIIKELAITOS KYMENLAAKSON SAIRAALAPALVELUT -LIIKELAITOS KASTEK OY VAKITUINEN MÄÄRÄAIKAINEN YHTEENSÄ KUVIO 1. Kuusankosken aluesairaalassa työskentelevät vakituiset ja määräaikaiset työntekijät Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan ja avopalveluiden palveluksessa syksyllä 2009 oli 295 henkilöä eli suunnilleen saman verran kuin aluesairaalan palveluksessa. Kouvolan kaupungin perusturvan palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa 1661 työntekijää. Kotihoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstö on lähes kaksinkertainen terveydenhuollon henkilöstöön nähden. Taulukossa 2 on yhteenveto Kouvolan kaupungin perusturvan palvelualueiden vakituisesta henkilöstöstä TAULUKKO 2. Kouvolan perusturvan vakituiset työntekijät Palvelualueiden Vakituisia Huomioitavaa Hallinto ja tukipalvelut 47 Terveydenhuolto 501,5 21 työterveyshuollon työntekijää siirtyy Kymijoen Työterveys-liikelaitokseen Kotihoito- ja vanhuspalvelut 886 Aikuissosiaalipalvelut 132,5 Lapsiperhepalvelut 94 Yhteensä 1661

17 17 Henkilöstön saatavuus tulevaisuudessa Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö on työvoimavaltaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tärkein voimavara joskin myös suurin kustannuserä. Terveydenhuoltoalalla työvoiman saatavuus heikkenee jatkuen. Myös Kouvolan alueella tulee lähivuosina poistumaan runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä suurten ikäluokkien eläköityessä. Tämä ja henkilöstön ikääntyminen edellyttävät toimia vielä työelämässä olevien pitämiseksi alalla, varhaisen eläkkeelle siirtymisen estämiseksi ja myös uuden työvoiman rekrytoimiseksi. Jo nyt on ollut rekrytointiongelmia erityisesti lääkäreiden ja sairaanhoitajien kohdalla. Työolot tulevat osoittautumaan tulevaisuudessa yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä kun henkilöstö tekee työpaikkaansa koskevia valintoja. Samoin mielekkäällä työnkuvalla sekä hyvällä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisella saadaan houkuttelevuutta terveydenhuoltoon ammatinvalintatilanteissa. Kouvolan kaupungin perusterveydenhuollon rekrytointitarvetta havainnollistaa kuvio 2. Henkilöstön rekrytointitarve on vuoteen 2025 mennessä noin 300 henkilöä. Vanhustenhoidossa henkilöstötarpeet ovat vielä huimempia. Lisäystä aiheuttaa erikoisesti palvelutarpeen voimakas kasvu vanhusväestön lisääntyessä. Perusterveydenhuollon henkilöstötarpeen kehitys palvelutarveindeksien perusteella Arvioitu henkilöstötarve Käytettävissä oleva henkilöstö (nykyinen - eläköityvät) KUVIO 2. Kouvolan perusterveydenhuollon henkilöstötarpeen kehitys Kouvolan kaupungin ja sairaanhoitopiirin henkilöstöyksiköt ovat laatineet yhteenvedot henkilöstöjen eläkkeelle jäänneistä lähitulevaisuudessa. Taulukossa 3 on kuvattu tilanne Kuusankosken aluesairaalan henkilöstön osalta ja vastaavat tiedot Kouvolan kaupungin perusturvan osalta on kuvattu taulukossa 4. TAULUKKO 3. Kuusankosken aluesairaalan henkilöstön eläköityminen vuoteen 2023 asti lääkärit hoitohenkilöstö sairaalahuoltajat muut Yhteensä

18 18 TAULUKKO 4. Kouvolan kaupungin perusturvan henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin Kouvolan kaupungin perusturva Vuosi Yhteensä Johto, esimies- ja asiant.tehtävät Hammashoitajat Hoitajat, lähihoitajat, perushoitajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Laitoshuoltajat Sosiaalialan ohjaajat Apulaiset, avustajat Osastonhoitajat Psykologit Sairaanhoitajat Sosiaalityöntekijät Terveydenhoitajat Lääkärit Toimistohenkilöstö Muut Yhteensä Henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi on olemassa monia ratkaisumahdollisuuksia. Tärkeimpiä niistä ovat jatkuva toimintamallien uudistaminen, henkilöstön ammattitaidon maksimaalinen hyödyntäminen, ammattitaidon ylläpitäminen sekä joustava henkilöstöpolitiikka sekä kannustejärjestelmien kehittäminen ja käyttäminen. Tietoteknologian hyödyntäminen (mm. sähköinen asiointi) vapauttaa myös henkilöstövoimavaroja. Pohjois-Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden kannalta on tärkeää ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja korkeakoulujen tiedekuntien kanssa. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa on tehty opetusterveyskeskussopimus vuonna Kouvolan kaupunki on tehnyt esityksen yhteistyöstä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa marraskuussa 2009.

19 TERVEYDENHUOLTOTYÖRYHMÄ Tehtävät: - aluesairaalan toiminnan yhdistäminen perusterveydenhuoltoon - prosessiorganisaation ja palveluverkon selvittäminen tavoitteena integroitu potilaslähtöinen palvelukokonaisuus. - Kotkan keskussairaalan ja Kouvolan sairaalan työnjaon selkiyttäminen (toteutuu vasta jatkotyöskentelyssä) - ennaltaehkäisevätoiminta (neuvolat, terveyden edistämisen yksikkö, kytkentä hyvinvointikertomukseen) - erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen päivystys, jossa mukana sosiaalipäivystys, selviämisasema Terveydenhuoltotyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Rooli Nimi asema organisaatio Haavisto Ermo johtajaylilääkäri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Haimi Terhi sairaanhoitaja Kuusankosken aluesairaala Karonen Erkki ylilääkäri Kouvolan kaupunki Kääriäinen Anna-Maija ylihoitaja Kouvolan kaupunki Lahti Anssi avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki Leppänen Pirkko ylihoitaja Kuusankosken aluesairaala sihteeri Moisio Laura osastonhoitaja Kouvolan kaupunki puheenjohtaja Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Onali Markku ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Parkkima Marja-Liisa osastonhoitaja Kouvolan kaupunki Saario Asta terveydenhuollon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Salminen Martti osastonylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Salmio Johanna terveyskeskuslääkäri Kouvolan kaupunki Sihvonen Kristiina tilaajapäällikkö Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki henk.ed. Taavila Tarja sairaanhoitaja Tehy/Kouvola Tapiovaara Hannu ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Toukoaho Martti palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Alatyöryhmät Somaattisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistäminen Puheenjohtaja Johanna Salmio Työryhmän johtopäätökset ja toimenpide-ehdotuksia: Sairaalakeskus: Nykyisen aluesairaalan toiminta, terveyskeskussairaalan toiminta sekä yhteispäivystys ja diagnostiikkakeskus ja terveyskeskuksen avopalvelut (pääterveysasema, Kuusankosken, Korian ja Voikkaan terveysasemat). Osa suun terveydenhuollon palveluista keskitetään. - Erikoislääkäreiden vastaanottotoiminnan ehdotetaan keskittyvän pääosin sairaalakeskukseen. - Vuodeosastopaikkojen kokonaismäärästä (n.300) näkemys on samansuuntainen asiantuntijaselvityksen kanssa. Tulevaisuudessa nähdään kuntoutuspaikkojen tarpeen kasvavan. - Samalla vuodeosastolla voi olla eri erikoisalojen potilaita ja yleislääketieteen potilaita. Toiminnan kannalta pidettiin parempana keskittää saman erikoisalan potilaat samalle osastolle. Potilaan hoidosta vastaava lääkäri on aina oltava määritettynä. - Toiminnallisesti raja-aitojen kaataminen mahdollista, joskin erikoisalojen tulee edelleen selvästi erottua (erikoislääkärikoulutus, asiantuntijakoulutus, vastuukysymykset). - Muistipoliklinikka sijoitetaan sairaalakeskuksen yhteyteen.

20 20 Muut lääkärikeskukset: - Muita lääkärikeskuksia tulisi olemaan neljä (Elimäki, Jaala, Keltakangas ja Valkeala). Osa suun terveydenhuollon palveluista on lääkärikeskusten yhteydessä. - Jatkotyöskentelyssä tarkastellaan koko palveluverkko: kotiin vietävät palvelut, liikkuvat palvelut (esim. neuvolabussi), osa-aikaiset vastaanotot (nk. terveyskioski), palvelupisteet (esim. laboratorionäytteenotto). - Omalääkäri-omahoitaja -toimintamallia kannatetaan ja sitä halutaan kehittää. - Mikäli erikoislääkäreiden virkojen määrää lisätään, kiertävä vastaanotto voi olla mahdollinen joillakin erikoisaloilla. - Erikoislääkäreiden konsultaatiomahdollisuuksien kehittäminen. - Erikoishoitajien vastaanotot ovat tärkeitä palveluja kaikilla lääkärikeskuksissa - kehitetään edelleen. - Näytteenotto on tärkeä lähipalvelu, siksi se tulee säilyttää ainakin kaikissa lääkärikeskuksissa. - Yksi työterveyshuollon toimipiste tulee olla sairaalakeskuksessa. Kokonaisuutena työryhmä arvioi konsulttien esityksen toteuttamiskelpoiseksi. Termit lääkärikeskus ja sairaalakeskus herättivät keskustelua Yhteispäivystys Puheenjohtaja Kati Myllymäki Nykyisin terveyskeskuksessa annetaan akuuttiaikoja kaikilla terveysasemilla virka-aikana. Paaripotilaita varten on keskitetty päivystys arkisin klo 8-16 pääterveysasemalla. Iltaisin klo ja viikonloppuisin klo 8-22 perusterveydenhuollon päivystys on aluesairaalan tiloissa. Ongelmana on päivystyksen siirtäminen arkisin, koska tästä seuraa viivästystä ja potilaiden ambulanssisiirtoja kesken tutkimusten. Tämä johtaa toiminnan hidastumiseen ja tuottavuuden laskuun. Toiminnallisista syistä ja potilaiden kannalta päivystyksen tulisi toimia yhdessä pisteessä. Kouvolalaisten terveyskeskuspäivystyskäynneistä saa kokonaiskuvan taulukon 5 yhteenvedosta. Päivystyskäyntien määrään voidaan vaikuttaa terveysasemien akuuttivastaanottotoimintaa ja puhelinneuvontaa tehostamalla. TAULUKKO 5. Kouvolan terveysasemalla, yhteispäivystyksessä ja aluesairaalan yöpäivystyksessä käyneiden terveyskeskuspäivystyspotilaiden määrät Virka-ajan päivystys klo 8-16 Keskitetty ilta- ja vlpäivystys klo Yöpäivystyskäynnit KAS:ssa klo Yhteensä Lääkärillä Hoitajalla Yhteensä Erikoissairaanhoidon päivystystoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan Kuusankosken aluesairaalan ensiapupoliklinikalla. Potilaat hoidetaan sairaanhoitajan ja/tai lääkärin arvioimassa kiireellisyysjärjestyksessä. Ensiapupoliklinikalla toimii ympärivuorokautinen konservatiivinen ja operatiivinen etupäivystys. Takapäivystys virka-ajan ulkopuolella toimii sisätautien, kirurgian ja anestesiologian erikoisaloilla. Eniten on konservatiivisia käyntejä, toiseksi operatiivisia ja kolmantena on lastentaudit. Taulukossa 6 on edellä mainittujen erikoisalojen käyntimäärät Kouvolan osalta vuodelta 2008 ja vuoden 2009 käynnit ajalta

2 TERVEYDENHUOLTORYHMÄN KANNANOTOT/TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

2 TERVEYDENHUOLTORYHMÄN KANNANOTOT/TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 09.12.2009 Loppuraportti TERVEYDENHUOLTORYHMÄ 1 TYÖRYHMÄN ORGANISOITUMINEN JA TEHTÄVÄ 1.1 Työskentely Työryhmällä on ollut neljä kokousta: 08.09.2009 05.10.2009 11.11.2009 09.12.2009 1.2 Toimeksianto Tehtävät:

Lisätiedot

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille 3530/00.01.06/2010 Kh 21.12.2009 633 Kouvolan kaupunginhallitus päätti 24.11.2008 22 käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen LOPPURAPORTTI 11.4.2012. Kati Myllymäki Irma Suonoja

KoTePa-hankkeen LOPPURAPORTTI 11.4.2012. Kati Myllymäki Irma Suonoja KoTePa-hankkeen LOPPURAPORTTI 11.4.2012 Kati Myllymäki Irma Suonoja 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO JA TAUSTA..3 2 HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET.. 4 3 HANKKEEN ORGANISAATIO.. 4 4 TALOUS 6 5 PROJEKTITYÖSKENTELY 7 6

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Luonnos 15.2.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 Sisältö 1 TILANNE HELMIKUUSSA 2010... 3 2 HANKKEEN ORGANISOINTI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

SOTE VALMISTELU TOUKOKUU Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen

SOTE VALMISTELU TOUKOKUU Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen SOTE VALMISTELU TOUKOKUU 2017 Potilaan oikeusturvakeinot ja niihin vastaaminen 12.5.2017 Kymenlaakson Sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen organisointi SOTE projektijohtaja Annikki Niiranen SOTE projektiryhmä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 212 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Johtava ylilääkäri Arto

Lisätiedot

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa l Maakuntatilaisuus 22.4.2010 Kouvola Tauno Telaranta Palvelujohtaja Kotkan kaupunki 0400 659925 tauno.telaranta@kotka.fi Etelä-Kymenlaakso 87 371 asukasta 2 279 2,6%

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Integroitu terveydenhuolto Case Kouvola Miten integroitaisiin potilastietojärjestelmä?

Integroitu terveydenhuolto Case Kouvola Miten integroitaisiin potilastietojärjestelmä? Integroitu terveydenhuolto Case Kouvola Miten integroitaisiin potilastietojärjestelmä? Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri, Kouvolan kaupunki Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011, Lahti Uuden Kouvolan kunnat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTORYHMÄ Loppuraportti

TERVEYDENHUOLTORYHMÄ Loppuraportti TERVEYDENHUOLTORYHMÄ Loppuraportti 16.2.2011 1 TYÖRYHMÄN ORGANISOITUMINEN JA TEHTÄVÄ 1.1 Työskentely Työryhmä on kokoontunut kuusi (6) kertaa: 20.5.2010 17.8.2010 11.10.2010 2.11.2010 30.11.2010 21.12.2010

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tilaisuus 26.1.2017 Etelä-Karjala: Johtamisen rooli laajassa muutostyössä Marja Kosonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Eksote Etelä-Karjalan LAPE-hanke

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

SOTE alue Kouvolan malli

SOTE alue Kouvolan malli SOTE alue Kouvolan malli Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Kati Myllymäki 1 Uuden Kouvolan kunnat Asukasluku 89.000 Kati Myllymäki 2 Kuntaliitos 1.1.2009 Kuusi kuntaa

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 1. Tulosalue ja vyks Tulosalue - Lapsiperhepalvelut Vastuuyksikkö - Lapsiperheiden tuki 2. Kehittämisen kohde vuoden 2017 menestysteoksi - Hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kunnanhallitus 228 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 47 24.09.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2014-2017 143/00.01.02/2013

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO

SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET LOPPURAPORTIN YHTEENVETO 31.3.2017 Keijo Siiskonen etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 SOTE- PALVELUT JA RAKENTEET TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO / Kuvaus ja hahmotelma siitä,

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PoSoTe Liikelaitos-työryhmä. Loppuraportti

PoSoTe Liikelaitos-työryhmä. Loppuraportti PoSoTe Liikelaitos-työryhmä Loppuraportti Loppuraportti 1 (7) Sisällys 1 Liikelaitos-työryhmän loppuraportti 2017 2 1.1 Työryhmän tehtävä 2 1.2 Työryhmä 3 2 Ehdotukset ja tulokset 3 2.1 Palvelulupaus 3

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma

Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Päivitetty 1.4.2010/TR Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 Sisällysluettelo 1 TILANNE HELMIKUUSSA 2010... 3 2

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017)

Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) Sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) Kunnanvaltuustojen seminaari Lahdessa 3.11.2009 Valtiosihteeri Ilkka Oksala Sosiaali ja terveyspalveluiden haasteet 1. Kustannukset kasvaneet

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 2/ 2010 6.5.2011

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 2/ 2010 6.5.2011 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 2/ 2010 6.5.2011 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne Projektisuunnittelija Laura Moisio 45101 Kouvola

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot