Tilannekatsaus. Ajankohtaista Onnistunut muutto Käpylään viikolla 49. EstLink 2 kaapelinlasku Suomessa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilannekatsaus. Ajankohtaista 10.12.2012. Onnistunut muutto Käpylään viikolla 49. EstLink 2 kaapelinlasku Suomessa 25.11. alkaen"

Transkriptio

1 Asiakohta 4 Tilannekatsaus Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Ajankohtaista Onnistunut muutto Käpylään viikolla 49 valvomoiden yhdistäminen tammikuussa 2013 EstLink 2 kaapelinlasku Suomessa alkaen kaapelin peittäminen käynnissä Käyttövarmuuspäivä Tietoverkot ja kyberturvallisuus, tuotantorakenteen muutos, talven tehotilanne, käyttötoiminnan verkkosäännöt, käyttötoiminta

2 Asiakohta 5 Sähkömarkkinaintegraation eteneminen Neuvottelukunta Vaikea vuosi markkinoille Raja Pullonkaulatunnit (%) kokonaisajasta Suomen ja Ruotsin välillä ennätykselliset pullonkaulakustannukset ( : 83 M ) Pohjoismainen vesitilanne Fenno-Skan 2 kaapelivika Venäjän tuonnin romahdus Pullonkaulakustannus (M ) NO2-DK1 51 % 53 SE3-DK1 42 % 28 SE1-FI 41 % 53 SE3-FI 37 % 30 FI-EE 36 % 12 SE4-DK2 33 % 42 NO1-SE3 32 % SE3-SE4 12 % 66 SE2-SE3 4 % 30 Joulukuu 2012 NO2 28,1 NO1 28,4 DK1 DK1 36,3 DE 43,2 NO4 30,0 SE3 31,3 SE4 33,3 SE2 30,7 Elspot hinnat [EUR/MWh] F SE1 30,6 FI EE 38,8 LT 45,7 35,7 2

3 5 Markkinoiden mielestä hintaerot säilyvät jatkossakin Hyvä vesitilanne Pohjoismaissa ja pienentynyt Venäjän tuonti pitävät Suomen hintatasoa korkealla Ruotsiin verrattuna Viron ja Suomen hintatasot lähenevät EstLink 2 käyttöönoton myötä Aluehintaero ( /MWh) HEL-SE1 HEL-SE3 HEL-TAL 2012* 5,1 4,4-3,1 Q1/2013 4,9 2,6 1,3 Q2/2013 3,7 2,4 1,5 Q3/2013 7,8 6,5 1,3 Q4/2013 5,7 3, ,1 3,0 0, ,6 2,3 0,2 Aluehintaerojen laskenta perustuu CfD-tuotteiden noteeraukseen (Nasdaq OMX) *) Toteuma ajalta Joulukuu Pohjoismainen integraatio syvenee Nordic Balance Settlement yhteispohjoismainen taseselvitys luo samat toimintaedellytykset pohjoismaisilla markkinoilla Säätösähkömarkkinoiden tehostaminen mitä voidaan hoitaa yhteisesti ja mitä kansallisesti? Tulisiko siirtokapasiteetin määrittämisessä ottaa huomioon mm. tuotannon ja kulutuksen sijoittuminen (flow-based -menetelmä)? Muita selvitettäviä asioita: 15 min tase, reservimarkkinat, kysynnän aktivointi, ym. Joulukuu

4 7 Suomen ja Venäjän sähkökauppa kaksisuuntaiseksi Suomen ja Pietarin alueen sähkön hinnat tasoittuneet. Sähkö Pietarissa ajoittain kalliimpaa kuin Suomessa. Tavoitteena siirto halvan hinnan alueelta kalliin hinnan alueelle => tuonti ja vienti Venäjän kapasiteettimarkkinat romahduttaneet Venäjän tuonnin. Kaupan normalisoituminen vaatisi muutoksia Venäjän sisäisiin markkinasääntöihin. Kehityspolkua itärajalla Helposti saatavan markkinainformaation tärkeys korostuu Yksisuuntaisesta kaksisuuntaiseen kauppaan, mutta aikataulu auki EstLink2 lisää kaupankäyntimahdollisuutta Suomen ja Venäjän välillä Kauppatapojen edelleen kehitys ja markkinaehtouistaminen (esim. eksplisiittiset huutokaupat, pörssien välinen kauppa) Venäjän tuonti (TWh/a) * 2014* Vuodet arvioitu Source: SKM Long Term Power Outlook Joulukuu Pohjoismaiden ja Baltian integroituminen jatkuu Itämeren alueen sähkömarkkinat hahmottuvat Kaikki Baltian maat Elspotmarkkinoilla Elbas 2014? Riippumattomat järjestelmävastaavat EU:n markkinasäännöt Baltian uudet EU-yhteydet Suomi 2014 (650 MW) Ruotsi 2016 (700 MW) Puola 201X (500 MW) Siirtokapasiteetin niukkuutta Viron ja Latvian rajalla Venäjän yhteydet Joulukuu

5 9 Eurooppalaiset "Elspot"-markkinat 2015 Vuorokausimarkkinoiden markkinakytkentä etenee positiivisesti 2010 mid-2013 end Central West + Pohjoismaat + UK + Baltia + Central South + Iberia + Central East + South-East Eurooppalainen tavoitemalli Joulukuu 2012 Sähkömarkkinat 2013: 13 maata Sähkön kulutus 1900 TWh/a Maiden rajat ylittävä kauppa 200 TWh/a 10 Markkinasäännöt eurooppalaistuvat Mikä voisi muuttua Pohjoismaissa? Häviökustannusten huomiointi rajajohdoilla edellyttää kansantaloudellista hyötyä ja regulaattorin hyväksyntä kahden tarjousalueen välillä olisi aina hintaero, joka olisi vähintään häviökustannusten suuruinen ylittävätkö haitat hyödyt? Siirtokapasiteetin määrittämisen ottamalla huomioon mm. tuotannon ja kulutuksen sijoittuminen (flow-based -menetelmä) ilmeiset hyödyt vahvasti silmukoidussa Pohjoismaiset hyödyt selvitetään Sähkökaupan taseselvitysjaksoksi max. 30 min (nykyinen 60 min) Voimalaitoskohtaisen tuotannon julkaiseminen, yli 100 MW Joulukuu

6 11 Kapasiteettikorvaukset uhka sähkön sisämarkkinoille? Eurooppalainen tavoitemalli perustuu "energy only" markkinoihin. Tuuli ja aurinkovoiman laajamittainen markkinoille tulo muuttanut markkinoita säätävän lauhdevoimatuotannon käyttöaika lyhentynyt ja kannattavuus heikennyt säädön tarve lisääntynyt säätävän lauhdekapasiteetin riittävyys? Kansallisen toimitusvarmuuden turvaaminen => kansalliset kapasiteettikorvaukset uhkana kansallisten mallien heikko yhteensopivuus tavoitemallin kanssa kapasiteettikorvauksesta voi muodostua merkittävä kaupan este ja hidaste tavoitemallin toimeenpanolle esim. Venäjän kapasiteettimarkkinoiden vaikutus Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan Joulukuu Komission tiedonanto sähkön sisämarkkinoista Keskeistä kansalliset kapasiteettikorvaukset ja uusiutuvien tuki Tuki markkinakehitykselle ja tavoitemallille Huoli kansallisten päätösten vaikutuksista Kriteerit kansallisten kapasiteettikorvausten arvioimiseksi Konsultaatio toimitusvarmuuden turvaamisesta ja kapasiteettimekanismeista Kokonaisuudessaan tiedonanto on askel positiiviseen suuntaan Brussels, COM(2012) 663 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Making the internal energy market work EN {SWD(2012) 367 final} {SWD(2012) 368 final} EN Joulukuu

7 13 Sähkömarkkinoiden kehittäminen (Fingridin strategiasta) Markkinoiden tehokkuus Suomi pidetään yhtenä hinta-alueena ja rajakapasiteettia rajoitetaan mahdollisimman vähän Taseselvityksen korkea laatutaso ylläpidetään (nopeus ja virheettömyys) Luodaan edellytykset markkinatoimijoiden tehokkaalle tiedonvaihdolle Parannetaan markkinatiedon läpinäkyvyyttä Parannetaan säätävän tuotannolle ja kulutusjouston markkinaedellytyksiä Uusia markkinapaikkoja reserveille Markkinaintegraatio Länsi-Eurooppa ja Itämeren alue: NWE markkinakytkentä, Baltia osaksi pohjoismaisia markkinoita Pohjoismaat: tasepalvelut yhdistetään ja säätösähkömarkkinoita tehostetaan Venäjä: kaksisuuntainen kauppa käynnistetään Pelisääntöjen harmonisointi Vaikutetaan aktiivisesti eurooppalaisten markkinasääntöjen valmisteluun Suomelle ja Baltialle yhteensopivat rajakaupan periaatteet Venäjän suuntaan Markkinoiden läpinäkyvyys Euroopassa pohjoismaiselle tasolle Joulukuu 2012 Asiakohta 6 Suomen kantaverkon mitoitus ja verkkosuunnittelu Itämeren alueella Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta

8 15 Tuotannon ja kulutuksen muutokset Suomessa ja lähialueilla pakottavat verkkoinvestointeihin Kantaverkko mitoitetaan tuotanto- ja kulutusennusteiden perusteella riittäville siirtokapasiteeteille, muutokset naapurimaissa vaikuttavat myös siirtoihin Voimajärjestelmän on kestettävä kaikissa tilanteissa minkä tahansa yksittäisen kohteen vika eli (n-1): varattava riittävästi reservitehoa sekä voimalaitoksista että siirtoverkosta Verkkoa rakennetaan vaiheittain pitkän aikavälin suunnitelmiin perustuen Investoinnit optimoidaan perusparannus- ja kunnonhallintatarpeiden kanssa Investointitoiminta kokonaisuudessaan suunnitellaan siten, että Fingrid pystyy täyttämään sille asetetut velvoitteet samalla, kun yhtiön talous on kestävällä pohjalla ja ohjelman toteutus on realistinen Jussi Jyrinsalo 16 Investoinnit lähtevät eri tarpeista Kehittämisvelvoitteen ja järjestelmävastuun hoidon edellyttämät hankkeet Varaudutaan tuotanto- ja kulutusmuutoksiin kotimaassa Investoinnit käytännössä pakko tehdä, jotta kapasiteetti riittää Kustannukset peritään kantaverkkotariffin kautta, mutta asiakkaan suorat liityntäkustannukset peritään erillisellä liittymismaksulla. Sähkömarkkinoiden edistämiseksi tehtävät hankkeet Pienennetään yhteisen markkina-alueen pullonkauloja Kannattavuutta arvioidaan myös kansantaloudellisten hyötyjen kannalta Kustannukset sovitaan TSOiden kesken ja peritään kantaverkkotariffien kautta. Markkina-alueen ulkopuoliseen maahan suuntautuvat hankkeet Kyseessä Suomen energiapolitiikan mukaiset kapasiteetin muutokset Venäjän suuntaan Otetaan huomioon hankkeen vaikutus sähkömarkkinoiden toimivuuteen ja käyttövarmuuteen. Myös taloudelliset riskit arvioidaan ja niihin varaudutaan. Kustannukset peritään yhteyden kautta tapahtuvalta sähkönsiirrolta erillisellä rajasiirtotariffilla Jussi Jyrinsalo 8

9 17 Kansantaloudellisten hyötyjen arviointi Suunnittelualueen markkinahyödyt analysoidaan ilman investointia ja sen kanssa: tuottajahyöty kuluttajahyöty pullonkaulatulot verkkohäviöt. Jotkut muutoksista negatiivisia, jotkut positiivisia. Hyötyjen laskemiseksi tarvittavat siirtojen pysyvyydet ja pullonkaulatunnit saadaan selville markkinasimuloinnein Jussi Jyrinsalo 18 Eri tason verkkosuunnitelmat Kansallinen verkkosuunnitelma (Fingrid) Joka toinen vuosi Alueellinen verkkosuunnitelma (ENTSO-E) Suomi kuuluu Itämeren alueryhmään (9 maata) julkaistaan yhdessä Eurooppalainen kymmenvuotissuunnitelma (ENTSO-E) Sisältää kuusi alueellista suunnitelmaa Sisältää arvion tuotannon riittävyydestä (5/15 vuotta) Päivitetään parillisina vuosina: pilotti julkaistiin 2010, ja ensimmäinen top-down suunnitelma Jussi Jyrinsalo 9

10 19 Kansallinen investointiohjelma Fenno-Skan 2 Seinäjoki - Tuovila Forssan varavoimalaitos Yllikkälä - Huutokoski Hyvinkää - Hikiä EstLink 2 Ulvila - Kristinestad Hikiä - Forssa Hirvisuo - Pyhänselkä Lieto - Forssa Keminmaa - Pyhänselkä Keski-Suomi - Oulujoki yhteyden vahvistaminen Pohjoinen yhdysjohto Suomi - Ruotsi Ydinvoiman ja tuulivoiman verkkoon liittäminen Hirvisuo 400 kv rakenteen kantaverkko 400 kv rakenteilla kantaverkon perusratkaisut varavoimalaitos Keminmaa Pyhänselkä Tuovila : 400 kv voimajohtoja noin 1500 km, 110 kv johtoja noin 1000 km YVA-menettely / esisuunnittelu Yleissuunnittelu ja luvitus Rakentaminen Kristinestad Seinäjoki Ulvila Huutokoski Voimajohdoista yli 90% rakennetaan nykyisten johtojen paikalle tai rinnalle. Lieto Forssa Hikiä Yllikkälä Jussi Jyrinsalo 20 Verkon lisäksi on mitoitettava reservit Taajuusohjattu käyttöreservi säätää koko ajan: pyörivät voimalaitokset sekä Venäjän ja Viron tasasähkölinkit Säätösähkömarkkinoita käytetään 70% tunneista: vesivoimaa ja tuontia Taajuusohjattu häiriöreservi korjaa automaattisesti taajuutta häiriötilanteissa: pyörivät voimalaitokset ja irtikytkettävät kuormat Nopea häiriöreservi aktivoidaan manuaalisesti siirtojen palauttamiseksi: kaasuturbiinit ja irtikytkettävät kuormat Hz 50,1 50,0 49,9 Taajuusohjattu käyttöreservi Reaaliaikainen tehotasapainon ylläpito käyttötunnin aikana Säätösähkömarkkinat Taajuusohjattu häiriöreservi Nopea häiriöreservi Huom: Pohjoismaissa tulossa käyttöön uusi reservilaji taajuuden palauttamiseen, aluksi 100 MW Jussi Jyrinsalo 10

11 21 Ydinvoima lisää häiriöreservien tarvetta Suomeen suunniteltu 2500 MW tuulivoima lisää säätösähkön tarvetta, mutta ei häiriöreservien tarvetta, sillä sen tehonmuutokset ovat ennustettavissa Olkiluoto 3 ( MW) lisää taajuusohjatun ja nopean häiriöreservin tarvetta Mahdolliset uudet suuret laitosyksiköt lisäävät edelleen reservien tarvetta järjestelmäsuojan irtikytkemiä kuormia ei saada palautettua riittävän nopeasti toisen yksikön käyttöön Lisäksi suuri yksikkö varaa myös verkosta siirtokapasiteettia Suomen osuus taajuusohjatusta häiriöreservistä vs. suurin laukeava teho (MW) Jussi Jyrinsalo 22 Yksikkökoolle on rajansa Suuren laitosyksikön vikaantuminen tulee kestää ilman sähkönkuluttajiin kohdistuvia katkoksia: tehonvajaussuojaus toimii eri puolilla pohjoismaita taajuuden laskiessa alle 49 Hz Rajoittavana tekijänä on Pohjoismaisen voimajärjestelmän tahtikäytössä toimivien voimalaitosten pyörivä massa, joka on edelleen pienenemässä tuulija aurinkovoiman korvatessa synkronikoneita Taajuus / Hz 50 49,9 49,8 49,7 49,6 49,5 49,4 49,3 49,2 49, ,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, MW tehonmuutos kesäkauden tuotantotilanteessa (Wkin=150GWs) nykyverkko, johon lisätty häiriöreservejä yksikkökokoa vastaavasti Jussi Jyrinsalo 11

12 23 Inertian määrä vaikuttaa tehorajaan Tällä hetkellä inertian määrä saadaan selville vain vikojen yhteydessä. Alla arvioitu inertian riittävyytta kahdelle eri laukeavalle teholle: 1800 MW: 48% ajasta 1650 MW: 86% ajasta 1800 MW: 47% ajasta 1650 MW: 92% ajasta Jussi Jyrinsalo 24 Alueellinen suunnitteluyhteistyö laajentunut nopeasti Pohjoismaiset verkkosuunnitelmat (Nordel, neljä TSO:ta) 2002: pullonkaulojen analysointi 2004: viisi priorisoitua hanketta 2008: kolme uutta hanketta, manner- Euroopan yhteyksien analysointi Baltian maiden liittäminen (kuusi TSO:ta) 2009: kolme hanketta alueen liittämiseksi Itämeren alueen verkkosuunnittelu (ENTSO-E alueryhmä, yhdeksän TSO:ta) 2010: ensimmäinen hankelista 2012: ensimmäinen yhteisiin analyyseihin perustuva aluesuunnitelma Jussi Jyrinsalo 12

13 25 Tulevaisuuden siirtotarpeet Itämeren alueella Pääsiirtosuunta keskimääräisessä tilanteessa pohjoisesta etelään, mutta suuria ajallisia vaihteluita (esim. säätötarpeet) Paljon epävarmuuksia, osin myös poliittisia: tuulivoiman kasvu alueen ydinvoimalaitokset Baltian alueen puuttuvat yhteydet EU-Venäjä rajapinta Saksan tehotase Jussi Jyrinsalo Uutta tuotantoa Suljettavaa tuotantoa ja suuri kulutus 26 Itämeren alueelle suunnitellut verkkovahvistukset vuoteen 2022 Pohjoismaiden väliset vahvistukset, uutta kapasiteettia 2800 MW Baltian integrointi Pohjoismaihin, uutta kapasiteettia 1350 MW Baltian integrointi Puolaan, uutta kapasiteettia 1000 MW Yhteydet Norjasta ja Tanskasta Länsi- Eurooppaan, uutta kapasiteettia 4500 MW Eri maiden sisäiset vahvistukset, jotka tekevät mahdolliseksi tuuli- ja ydinvoiman liittämisen sekä kasvavat rajasiirtokapasiteetit Jussi Jyrinsalo 13

14 27 Uudet pohjoismaiset rajasiirtoyhteydet Project Connection points Capacity [MW] Planned commissioning Estlink 2 (DC) FI-EE Skagerrak 4 (DC) Nor-DK NordBalt (DC) Swe-Lit /16 Cobra (DC) DK-Neth West DK-Germany (AC) DK-Ger 1000/ NORD.LINK (DC) Nor-Ger NSN (DC) Nor-UK South-West Link (DC) Nor-Swe * Finland-Sweden (AC) Fin-Swe * Kriegers Flak CGS (DC) DK-Ger NA NA Jussi Jyrinsalo * jatkoharkinnassa Koko Eurooppaan syntymässä paljon uutta siirtokapasiteettia vuoteen 2022 mennessä 19% 14% 28% < 1 GW GW 2.0 to 3.9 GW 39% 4 GW & beyond Yhteensä noin 500 eurooppalaista merkitystä omaavaa siirtoverkkohanketta, joiden kustannusarvio noin 100 miljardia euroa Komissio haluaa kiihdyttää hankkeiden toteutusta energiainfra-asetuksen (EIP) avulla: Projects of Common Interest (PCI), joille luvitus- ja rahoitushelpotuksia

15 Verkon riittävyys vuonna Asiakohta 7 Fingridin asiakastoiminnan kehittäminen Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta

16 31 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi: Siirrämme luotettavasti sähköä Edistämme aktiivisesti sähkömarkkinoita Kehitämme pitkäjänteisesti kantaverkkoa Arvot Avoimuus Tasapuolisuus Tehokkuus Vastuullisuus Jussi Jyrinsalo 32 Fingridin toimintaa suunnitellaan tasapainoisesti eri näkökulmien mukaisesti Asiakkaat ja sidosryhmät Turvaamme yhteiskunnalle varman kantaverkon ja toimivat markkinat. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuiset palvelut ja edullisen hinnoittelun. Talous Olemme kustannustehokas ja tuotamme arvoa omistajille Siirtokapasiteetin varmistaminen Teemme investoinnit ja kunnossapidon tehokkaasti oikeaan aikaan Sisäiset prosessit Käyttövarmuuden hallinta Olemme ennakoiva ja luotettava järjestelmävastaava Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen Olemme sähkömarkkinoiden aktiivinen ylläpitäjä ja kehittäjä Henkilöstö ja osaaminen Toimintamme tukipilari on tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö Toimintasuunnitelma

17 33 Keskustelun tavoitteena on kartoittaa, millaisia odotuksia neuvottelukunnalla on Fingridin asiakastoiminnan kehittämisen suhteen: 1. Millaisena toimijana haluatte kokea Fingridin? Yhdessä tekemistä vai ohjaamista? Toimiiko sama lähestymistapa kaikkien asioiden hoitamisessa? 2. Kuinka asiakasnäkökulma varmistetaan Fingridin toiminnassa? Mitkä ovat palveluidemme ja asiakastoimintamme tärkeimmät kehityskohteet? Jussi Jyrinsalo Asiakohta 8 Neuvottelukunnan kokoonpano Matti Tähtinen Neuvottelukunta

18 Asiakohta 9 Neuvottelukunnan 60 kokousta ja 15 vuotta Matti Tähtinen Neuvottelukunta

19 Ote Neuvottelukunnan 1. kokouksen muistiosta Ote Neuvottelukunnan 1. kokouksen muistiosta 19

20 Fingrid välittää. Varmasti. 20

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Ajankohtaista. Tasevastaavaseminaari 8.11.2012 Reima Päivinen

Ajankohtaista. Tasevastaavaseminaari 8.11.2012 Reima Päivinen Ajankohtaista Tasevastaavaseminaari Reima Päivinen Poikkeuksellinen alkuvuosi Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi Fenno-Skan 2: lisää kapasiteettia, kaapelivika

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2012 ajankohtaista 2013. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja

Katsaus vuoteen 2012 ajankohtaista 2013. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja Katsaus vuoteen 2012 ajankohtaista 2013 Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja Toimintaympäristö 2012: Eurooppa Saksan ydinvoimapäätöksen seurauksena Euroopan sähköjärjestelmä koetuksella heti talvella 2012 Tuulivoiman

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Tilannekatsaus Neuvottelukunnan joulukokous 17.12.2010 Jukka Ruusunen

Tilannekatsaus Neuvottelukunnan joulukokous 17.12.2010 Jukka Ruusunen Asiakohta 4 Tilannekatsaus Neuvottelukunnan joulukokous 17.12.2010 Jukka Ruusunen Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva Missio siirtää toimintavarmasti sähköä markkinoita

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013

Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013 Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013 Säännelty verkkotoiminta mahdollistaa kilpailun sähkömarkkinoilla Tuotanto ja myynti: 400 voimalaitosta (FI) 120

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Muistio - luonnos 1 (5) FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN TALVIKOKOUS 2012 Aika 7.3.2012 10:00-12:30 Paikka Fingrid Oyj toimitilat, Arkadiankatu 23B, Helsinki Läsnä Pentti Kellokumpu pj. Inergia Oy Heikki

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2008. Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4. Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8

Fingrid Oyj:n lehti 1/2008. Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4. Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8 Fingrid Oyj:n lehti 1/2008 Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4 Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 11. vuosikerta 1/2008 Toimitus Puhelin:

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 Aika 10.9.2013 klo 9:00-11:45 Paikka Fingrid Oyj, Helsinki Läsnä Tapani Liuhala pj. Elenia Oy Tapio Jalonen Rovakaira Oy Antti Koskelainen Outokumpu Oyj Jussi

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4

KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4 KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4 Investointikatsaus 2012-2013 Kari Kuusela 2 Investointikatsaus Verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Katsaus vuoden 2012 hankkeisiin - Vuonna 2012 valmistuneet

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä 20.8.2009 Jussi Jyrinsalo

Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä 20.8.2009 Jussi Jyrinsalo Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää mille uralle päädytäänkään? Verkkopäivä 20.8.2009 Jussi Jyrinsalo Tuuli tuottaa ja verkko yhdistää Tuotanto- ja kulutusskenaariot verkkosuunnittelussa VTT:n kanssa tehdyt

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot