STRATEGIA VUOTEEN 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA VUOTEEN 2020"

Transkriptio

1 Kannelmäen Voimistelijat ry STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toimintaa ohjaavat tekijät 2.1. Toiminnan arvopohja 2.2. SWOT-analyysi suunnittelun taustalla 3. Toimintaa ohjaavat tavoitteet vuoteen Suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi 4.1. Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan 4.2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen 5. Resurssit tavoitteisiin pääsemiseksi 1

2 1. JOHDANTO Kannelmäen Voimistelijat ry on helsinkiläinen voimisteluseura, joka tarjoaa tasokasta liikuntaa Kaarelan (Kannelmäki, Malminkartano, Maununneva ja Hakuninmaa) sekä Haagan alueen ja niiden lähialueiden asukkaille. Seura on Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) jäsen. Kannelmäen Voimistelijat on saanut Voimisteluliiton sinettiseuran arvon laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta sekä Voimisteluliiton Priima -aikuisliikunnan laatuseurasertifikaatin tasokkaasta aikuisten liikunnasta. Kannelmäen Voimistelijat osallistui vuosina Voimisteluliiton hankkeeseen Svoli 2010 Pro Seurat. Hankkeen aikana seura laati itselleen mission ja vision, määritteli toimintansa arvot sekä laati strategian vuoteen Kun seuran hallitus arvioi strategian toteutumista syyskuussa 2011, se antoi tavoitteiden saavuttamiselle kouluarvosanan 9 (keskiarvo yksittäisten jäsenten arvioinnista). Erityisesti seuraavissa asioissa koettiin, että strategia oli toteutunut erinomaisesti: organisaatio toimii hyvin; jäsenrekisteri on käytössä ja toimii; seura on moderni, haluttu ja laadukas; toiminnan pelisäännöistä on sovittu ja niistä pidetään kiinni; verkkosivut ja intranet on uusittu ja toimivat; miesten ryhmien määrä on lisääntynyt. Lisäksi oltiin tyytyväisiä siihen, että myös strategiaan kirjattu oppisopimustyöntekijän ottaminen oli realisoitunut. Syyskuussa 2011 seuran hallitus käynnisti uuden strategiatyöskentelyn. Strategia laaditaan vuoteen 2020 asti ja se tehdään yhteistyössä seuran kaikkien toimijoiden kanssa. Ensimmäisessä strategian valmistelukokouksessa seuran hallituksen jäsenet hahmottelivat mielikuvaharjoituksen avulla, minkälainen on heidän unelmiensa seura: Unelmien seuralla on oma talo, jossa on seuran toimisto, kaksi jumppasalia ja välinevarasto. Seura tarjoaa mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Seura on mahdollisuuksien seura. Liikuntatunteja on aamusta iltaan. Kaikilla on hyvä mieli, niin jumppaajilla kuin toimijoillakin. Kaikille on tilaa seuran toiminnassa. Mukaan mahtuu niin höyrypäänä jumppaava kuin satunnaisestikin jumppaava, megatoimija ja harvoin toimija. Kaikki kohderyhmät ja erityisesti nuoret on huomioitu tuntitarjonnassa. Jokaisessa lähialueen perheessä olisi ainakin yksi jäsen, joka olisi seuran jäsen. Unelmien seura pysyy ajan hengessä mukana. Onko Kannelmäen Voimistelijat ry unelmien seura vuonna 2020? 2

3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT Kannelmäen Voimistelijat ry:n missio on seuraava: Kannelmäen Voimistelijat ry on korkeatasoinen seura. Osaavat ohjaajat ja toimiva organisaatio tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, myönteisiä kokemuksia ja uusia elämyksiä kaiken ikäisille. Tarkoituksena on miettiä tarkasti, mitä toimintaa tarjotaan. Tärkeää on ottaa jäsenten toiveet ja tarpeet huomioon (kysynnän mukaista toimintaa), mutta myös pyrkiä luomaan itse kysyntää hyvällä, ajanmukaisella ja innovatiivisella tarjonnalla Toiminnan arvopohja Arvot ohjaavat toimintaa kaikilla käytännön tasoilla: ryhmän toiminnassa, ohjaustoiminnassa, hallitustyöskentelyssä, toimistotyössä ja vapaaehtoistoiminnassa. Ne eivät ole tai saa olla vain kauniita sanoja tai korulauseita, vaan niiden tulee konkretisoitua toiminnan joka hetkessä. Kannelmäen Voimistelijat ry:n toimintaa ohjaavat arvot ovat seuraavat: Jäsenlähtöisyys Toiminta perustuu jäsentemme tarpeisiin ja toiveisiin. Jäsenet ovat seuran ydin: voimavara ja toiminnan kohde. Jäsenten mielipiteitä arvostetaan. Turvallisuus Toiminta on fyysisesti ja henkisesti turvallista. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa fyysisten puitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta, riskikartoitusten ja turvallisuussuunnitelmien tekemistä sekä ensiapuvalmiutta. Henkinen turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea olevansa tervetullut sellaisena kuin on. Luotettavuus/luottamus ja avoimuus Ihmisiin voi luottaa. Luottamuksen rakentaminen on pitkä ja sitkeä prosessi, jonka eteen on tehtävä töitä. Luottamus syntyy siitä, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja toiminta on avointa jokaiselle. Luottamus on moninaisuuden hyväksymistä, jolloin jokainen saa osallistua omista lähtökohdistaan vapaaehtoisesti liikunta- ja seuratoimintaan. Luottamus syntyy avoimesta, rehellisestä ja rikastavasta vuorovaikutuksesta, jossa kannustetaan toisia, kuunnellaan, kerrotaan ja jaetaan. Toisten mielipiteitä ja ajatuksia arvostetaan. Toiminta on järkevää ja tarkoituksenmukaista ja sen jatkuvuuteen voi luottaa. 3

4 Kehittymisen mahdollisuus Kehittyminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena. Seura ei ole koskaan valmis jo siksi, että maailma ympärillä muuttuu kaiken aikaa. Toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaiseksi, jäseniä hyvin palvelevaksi ja sellaiseksi, että toiminnassa on hyvä olla mukana. Kehittyminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan palvelee seuran tavoitteita ja päämääriä. Seuran arvojen pohjalta laaditaan hyvän toiminnan pelisäännöt ja hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Lisäksi lasten ja nuorten ryhmissä käydään pelisääntökeskustelu, jonka tarkoituksena on sopia ryhmän yhteisistä säännöistä ja konkreettisista toimintatavoista. Seura haluaa profiloitua hyvänä ja luotettavana työnantajana, jolloin toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota työnantajana toimimisen hyviin käytäntöihin ja työntekijöiden arvostamiseen. Tämän toivotaan näkyvän työntekijöiden (ohjaajat ja kokopäiväiset toimistossa työskentelevät) hyvänä sitoutumisena ja motivoitumisena. Käytännössä työntekijät ovat niitä henkilöitä, jotka kohtaavat jäsenen eli henkilön, jota varten seura on olemassa. Motivoituneet ja innostuneet työntekijät luovat hyvää henkeä toimintaan, jolloin jäsenet haluavat liikkua hyvässä seurassa SWOT-analyysi suunnittelun taustalla Seurassa on ollut vuoden alusta 2008 perinteenä käydä hallituksen jäsenten kanssa ns. kehityskeskustelut. Seuraava SWOT-analyysi on laadittu pääosin vuoden 2011 kehityskeskustelujen sekä saman vuoden keväällä ohjaajille, luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoistoimijoille tehdyn toimijakyselyn pohjalta. VAHVUUDET Hyvä, positiivinen, kannustava ja avoin ilmapiiri ja yhteishenki (toimitaan tiiviinä, positiivisena ryhmänä, helppo hypätä seuran toimintaan mukaan, hyvä keskusteluilmapiiri, helppo olla mukana ja sanoa oma mielipiteensä, mielipiteitä arvostetaan ja toiveita kuunnellaan) Perinteikäs ja arvostettu toimija, hyvä tunnettuus ja näkyvyys Laadukas ja monipuolinen tuntitarjonta, toiminta lähellä ihmisiä, kohtuuhintaista ja kaikille avointa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua voimavarojensa mukaan. Energinen ja iloinen meininki, nuorekas ja innokas uusia tuulia kohtaan Osaavat, aktiiviset ja mukavat ihmiset oikeilla paikoilla: - aktiivinen puheenjohtaja - kokoaikainen toiminnanjohtaja - hyvät ja osaavat ohjaajat - tarpeelliset ja hyvät apuohjaajat Priima ja Sinetti -tunnukset laadun kriteereinä. 4 HEIKKOUDET Ohjaustoiminta: - ohjaajien sitoutumattomuus - ohjaajien osallistaminen toimintaan haasteellista - joskus vaikea saada sijaisia - palkka voisi olla suurempi - työntekijä ja työnantaja eivät näe juurikaan toisiaan - työ jakautuu epäsäännöllisesti vuodelle - paljon freelancer -ohjaajia jne Toimiston toiminta - töiden jakautuminen epätasaisesti ympäri vuoden - pieni työnantaja: ei varaventtiiliä, jos toimistolla sairastutaan Välineet - mankkojen laatu epätasaista Muut: - yhteisiä hetkiä on vähän tai niitä on vaikea löytää (ihmisillä menoja) - joskus epäselvää keneltä pitäisi kysyä ja mitä - vuorovaikutuksessa on vielä kehittymisen varaa - seura voi tuntua etäiseltä jumppaajalle - ihmisten tarpeet yksilöityvät ja pirstaloituvat, jolloin niihin vastaaminen saattaa olla haasteellista

5 Työnantajana joustava, täsmällinen ja asiallinen (noudatetaan säädöksiä ja lakeja, palkka maksetaan ajallaan, selkeät säännöt, tasapuolinen kohtelu, kilpailukykyinen palkka, kannustaa kouluttautumaan myös yhdistysasioissa) Järkeviä ja tarkoituksenmukaisia toimintamalleja ja suunnitelmallista toimintaa: kehityskeskustelut, ohjaajien tapaamiset, sijaistuskäytännöt (ei jouduta perumaan tunteja kovin usein), yhteistyö muiden seurojen kanssa, hyvä tiedonkulku MAHDOLLISUUDET Tuntitarjonnassa aina kehittämisen varaa, halu toiminnan uudistamiseen - lisää tanssillisia tunteja valikoimaan - lisää iäkkäiden tunteja - nuorten toiminnan kehittäminen - miesten tuntien kehittäminen - liikuntasisällön laajentaminen muuhunkin kuin jumppaan - asiakaskentän monipuolistaminen Ohjaajiin liittyvät asiat - kummi-ohjaajasysteemin kehittäminen - ohjaajien perehdyttämisen kehittäminen - apuohjaajille oma perehdytys - hyvä tietopaketti uusille ohjaajille - tuntien arvioinnin kehittäminen ja rakentavan palautteen antaminen ohjaajille Näytöstoiminnan kehittäminen - enemmän esiintyviä ryhmiä - näytösasioista yhteinen kokous, johon ohjaajatkin voisivat tulla antamaan ideoita Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen - tapahtumien ja tempausten markkinointi hyvissä ajoin - ohjaajille esitteitä jakoon enemmän - työryhmien aktiivisempi kuittaus viesteihin - tuntien markkinoinnin kehittäminen - tietoisuuden lisääminen seurasta kaikilla tasolla ja seuran näkyvyyden parantaminen entisestään toiminta-alueella - verkkosivuille tietoa, mitä etuja ohjaajat/vapaaehtoiset saavat - liikuntapaikoista kuvallinen opas ja kulkuohjeet UHAT Ohjaajiin liittyvät asiat: - puute ohjaajista - ohjaajien sitoutumattomuus - ohjaajien sairastelu - ohjaajien pitkät työmatkat Tiloihin liittyvät asiat: - liikuntatilojen puute - salivuokrien nousu Talouteen liittyvät asiat: - avustusten väheneminen - salivuokrien nousu Liian monessa mukana oleminen - työntekijöiden ylikuormittuminen - vapaaehtoistyön määrän kuormittuminen yksittäisille henkilöille - muiden sitoutumattomuus - kiire Muut: - Aktiivisten toimijoiden väheneminen - Yhteishengen vähentyminen - Jäsenmäärän vähentyminen - Riidat ja eripurat - Yllättävät huonot tilanteet Muut: - seuralle omat ideapäivät - olennaisiin asioihin keskittyminen - entistä avoimempi vuorovaikutus ja luottamus - yhteistyömahdollisuuksia muiden paikallisten toimijoiden kanssa kannattaa edelleen tarkastella, tarjoaa myös mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen On järkevää aika ajoin tarkastella ja kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja. Seura haluaa kehittää toimintaansa ja elää ajan hermolla. Uusia ja tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja etsitään ja kehitetään aktiivisesti. Erityisesti haetaan suunnitelmallisia ja systemaattisia pitkän tähtäimen ratkaisuja. 5

6 3. TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET VUOTEEN 2020 Kannelmäen Voimistelijat ry:n visiona on, että vuonna 2020 Mahdollisuuksien seurassa kaikki voivat harrastaa liikuntaa ja saada tukea kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Toiminta on ennakkoluulotonta, vaikuttavaa ja näkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että seura on helposti lähestyttävä ja kynnys on matala osallistua seuran toimintaa millä tahansa toiminnan tasolla osallistujana, ohjaajana, työntekijänä, luottamushenkilönä tai muuna vapaaehtoistoimijana. Lisäksi seuran toiminta on monipuolista. Se huomioi eri kohderyhmät ja hakee aktiivisesti uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa. Vaikka jäsenten liikunnallisen elämäntavan tukeminen on toiminnan keskipisteessä, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelu kannustaa kiinnittämään huomiota myös muihin hyvinvoinnin osatekijöihin, kuten ruokailutottumuksiin, unen ja levon määrään ja vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisääntymiseen. Kannelmäen Voimistelijat ry:n kaksi päätavoitetta, joihin halutaan muutosta ja joihin pyritään strategian avulla: 1. Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan 2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen 4. SUUNNITELMA TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Strategian kahteen tavoitteeseen päästään käytännönläheisten ja konkreettisten kärkikeinojen avulla. Keinot käsitellään seuraavassa tavoite kerrallaan Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan Kannelmäen Voimistelijat ry:n jäsenet ovat henkilöjäseniä. Vuonna 2020 seurassa on 1600 jäsentä. Miehiä ja poikia odotetaan olevan vähintään 20 % (320) ja naisia ja tyttöjä korkeintaan 80 % (1280) jäsenistä. Lapsia ennakoidaan olevan noin puolet jäsenistä. Lisäksi seurassa on vähintään kymmenen kannatusjäsentä vuonna Otetaan käyttöön ainaisjäsenyys (sääntömuutos). Seura toimii edelleen pääosin harrasteseurana. Tavoitteena jäsenmäärän kasvu ei ole itsetarkoitus, vaan tähtää siihen, että yhä useampi löytäisi liikunnan avulla hyvää oloa. 6

7 Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Kartoitetaan seuran toiminta-alueen väestöprofiili ja seurataan sen kehittymistä ja ennusteita. Otetaan demografiset tiedot (alueen asukkaiden määrä, maantieteellinen jakautuminen, ikärakenne jne.) huomioon toimintaa suunniteltaessa ja ihmisten tavoittamisessa. - Tarjotaan edelleen liikuntamahdollisuuksia kaikille alueen asukkaille ja suunnittelussa huomioidaan ne ryhmät (esim. keski-ikäiset naiset), joita liikkuu seurassa eniten. Kartoitetaan kuitenkin uusia kohderyhmiä (esim. kotiäidit, etniset vähemmistöt) ja mietitään liikuntatarjonnan kohdentamista heidän tarpeisiinsa. Lisäksi huomioidaan tuntitarjonnan suunnittelussa erityisesti nuoret, miehet ja iäkkäät, joita seurassa liikkuu vielä kohtuullisen vähän ja joille kohdennettua tarjontaa on niukasti. Kiinnitetään huomiota tuntinimikkeiden ja tuntien sisältökuvausten houkuttelevuuteen ja informatiivisuuteen. - Kehitetään uudenlaisia liikuntamahdollisuuksia jäsenille: pienryhmätoimintaa, personal trainer -tyyppistä ohjausta, liikunta- ja terveysneuvontaa, ulkoliikuntaa. - Toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa. Kehitetään vuorovaikutusta niin, että jäsenet ja toimijat haluavat ja uskaltavat esittää ajatuksiaan ja ideoitaan toiminnan kehittämiseksi. - Pyritään säilyttämään jäsenmaksu ennallaan vuoteen 2020 asti (20 eur/10 eur). - Kiinnitetään huomiota vanhojen jäsenten sitoutumiseen: pidetään kiinni toiminnan laadusta ja tarjotaan hyvää jäsenpalvelua. Kehitetään jäsenetutarjontaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Toiminnan laadun takeena säilytetään edelleen Priima- ja Sinetti-tunnukset. - Järjestetään liikuntatoimintaa eri aikaan päivästä: liikuntatunteja myös aamuisin ja päivisin. - Ollaan näkyvästi esillä paikallismedioissa, sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tapahtumissa. - Etsitään yhä nopeampia ja yksilöllisempiä tiedottamisen tapoja (esimerkiksi tekstiviestit) kuitenkin niin, että tiedottaminen on selkeää ja suunnitelmallista. Päivitetään viestintästrategia ainakin kerran vuoteen 2020 mennessä. - Järjestetään toimintaa lähellä ihmistä, jotta osallistumisen kynnys säilyy matalana. Markkinoidaan seuraa uusille jäsenille ensisijaisesti lähiseurana, vaikka laadukas liikuntatoiminta houkuttelee jäseniä myös kauempaa. - Järjestetään vähintään parin vuoden välein jäsenhankintakampanja. - Etsitään uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia uusien jäsenten tavoittamiseksi: o alueen koulut (liikunnalliset iltapäiväkerhot, lasten ja nuorten jumppatuntien tarjoaminen päivällä) o seurakunnan kerhot (äideille jumppaa tai sauvakävelyä samaan aikaan, kun lapsille on tarjolla kerhotoimintaa tai lapsiparkkia jonkun toisen tahon toimesta) o alueen muut urheiluseurat (tarjotaan osaamista monipuolisen ja palloilulajeja (esim. jalkapallo, jääkiekko, koripallo) tukevan oheisharjoittelun toteuttamiseen) 7

8 4.2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen Kannelmäen Voimistelijat ry on liikuntaseura ja keskittynyt tarjoamaan mahdollisuuksia voimistelun, jumpan ja tanssin harrastamiseen. Voimistelutuntien tavoitteena on tukea osallistujien kasvua ja kehitystä sekä pitää yllä ja edistää osallistujien terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja kuntoa. Vaikka jäsenten liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen on toiminnan keskipisteessä, tuetaan jäsenten kokonaisvaltaista (fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen) hyvinvointia myös nostamalla esille ruokailutottumuksiin, unen ja levon määrään sekä palautumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen sekä mielenterveyteen liittyviä asioita. Vähennetään yksinäisyyttä ja tuetaan yhteisöllisyyttä seuran sisällä. Kiinnitetään huomiota myös toimijoiden hyvinvointiin. Tavoitteena on, että seuraorganisaatio toimii hyvin ja että toiminnassa on mukana motivoituneita ja aktiivisia toimijoita. Seurassa arvostetaan vapaaehtoistoimijoiden ja palkattujen työntekijöiden työtä seuran ja jäsenten hyväksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Pidetään liikuntatuntitarjonta edelleen monipuolisena. - Kannustetaan jäseniä harrastamaan arkiliikuntaa ja liikkumaan monipuolisesti myös seuran ulkopuolella. - Hyödynnetään -sivustoa ja laaditaan seuran sisäinen Terve voimistelija -ohjelma lasten ja nuorten liikunnan tueksi. - Järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka tarjoavat yhdessä tekemisen paikkoja ja tukevat yhteisöllisyyttä: o Asema-tapahtuma o näytökset ja esitykset o jäsentapahtumat: starttitapahtumat, teemapäivät, yhteiset kulttuurikäynnit, teema- ja tupaillat, yleisöluennot, lyhytkurssit, leirit, puheenjohtajan kahvihetket o ohjaajien tapaamiset ja koulutukset o toimijoiden kesäpäivät, talvipäivät ja toiminnansuunnittelupäivät/-illat - Sisällytetään edellä mainittuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan sisältöjä, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. - Tarjotaan jäsenille ja toimijoille mahdollisuus osallistua Voimisteluliiton (kansainvälisiin) suurtapahtumiin (esim. Sun Lahti vuonna 2013, Gymnaestrada Helsingissä vuonna 2015). - Tuetaan ryhmien osallistumista harrastekilpailuihin ja muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin. - Tarjotaan eri alan opiskelijoille opinnäytetyön aiheita (vrt. Hanna Kivirinnan opinnäytetyönä laatima Ravitsemusopas Kannelmäen Voimistelijoiden naisjäsenille ). - Toimijoiden jaksamista ja motivaatiota tuetaan valitsemalla vuoden lasten ja aikuisten ohjaajat ja vuoden vapaaehtoinen ja palkitsemalla toimijoita tehdystä työstä. - Tarkastellaan mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja ystävyysseuratoimintaan. 8

9 5. RESURSSIT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Kannelmäen Voimistelijat ry on vakiinnuttanut asemansa liikuntapalveluja tarjoavana paikallistoimijana toiminta-alueellaan. Toiminnan jatkuvuuden ja strategian tavoitteisiin pääsemisen takaavat riittävät resurssit: toimiva seuraorganisaatio (luottamushenkilöt ja työntekijät), tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä taloudelliset resurssit Toimiva seuraorganisaatio Toimiva seuraorganisaatio käsittää tässä erityisesti mukana olevat henkilöt eli toimijat: hallitus ja puheenjohtaja, työryhmät, pääasiassa toimistolla työskentelevät kokopäiväiset työntekijät sekä osaaikaiset tuntiohjaajat. Tavoitteena on, että toimijat ovat motivoituneita ja innostuneita ja jaksavat työskennellä seuran ja sen jäsenten hyväksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Varmistetaan, että seuran arvot läpileikkaavat kaiken toiminnan. Asiaa pidetään esillä ja siitä keskustellaan toimijoiden yhteisissä tilaisuuksissa. - Kannustetaan mukaan uusia luottamushenkilöitä, jotka kukin voivat osallistua niiden resurssien puitteissa, jotka heillä on käytettävissään. - Työryhmät valmistelevat oman osa-alueensa asiat hallitukselle. Tarkoituksenmukaisia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Turhia työryhmiä ja kokouksia pyritään välttämään. - Pyritään säilyttämään edelleenkin hyvän työnantajan maine: noudatetaan työehtosopimuksia, hyviä käytänteitä ja hyvää tapaa toimia. Sovitut käytänteet, menettelytavat ja periaatepäätökset kirjataan, tehdään näkyviksi ja niistä pidetään kiinni. - Seurassa työskentelee vähintään yksi vakituinen kokopäiväinen työntekijä toimistotyössä. - Tarkastellaan mahdollisuutta toisen vakituisen kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseen. Hänen työtehtäviinsä kuuluisi myös liikunnan ohjaaminen. - Seurassa ohjaa oman työnsä ohella sivutoimisia lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajia. Lisäksi seurassa ohjaa apuohjaajia lasten tunneilla sekä joitakin ulkopuolisia sijaisia. - Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ohjaajat sitoutuisivat pitkäaikaisesti ohjaamaan seurassa. - Kehitetään ohjaajarekrytointia. Panostetaan erityisesti oman seuran kasvatteihin : kannustetaan nuoria ryhtymään apuohjaajiksi ja ohjaajiksi ja houkutellaan aikuisten ryhmistä aktiivisia jumppaajia ohjaajiksi. - Kehitetään kummi-ohjaajatoimintaa. - Kehitetään ohjaajien koulutustoimintaa: valitaan koulutusvastaava, kerätään tietoa ohjaajien koulutustarpeista ja markkinoidaan sopivia koulutuksia ohjaajille, järjestetään itse koulutuksia. - Vakiinnutetaan ohjaajien tutortoiminta. 9

10 5.2. Tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet Seura on riippuvainen asianmukaisista liikuntatiloista, joissa järjestää tunteja. Toiminta-alueen salitilanne on ollut pitkään kestämätön: tiloja ei ole riittävästi kaikille alueen toimijoille ja jatkuvat muutokset (koulujen remontit, koulujen lakkauttamisuhat, yllättävät tilanteet) vaikeuttavat toiminnan suunnittelua. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Vaikutetaan alueen liikuntapolitiikkaan uusien tilojen saamiseksi (esim. Kaarelan jäähallihanke). - Perustetaan ns. tilatyöryhmä, joka tarkastelee mahdollisuutta oman liikuntatilan hankkimiseen ja kartoittaa alueen liikuntatilat (esim. päiväkodit, palvelutalot, yritysten liikuntatilat; sisäliikuntatilat, uima-altaat) ja miettii myös ennakkoluulottomia ja luovia liikuntatilaratkaisuja. - Kartoitetaan seuran laitteiden ja välineiden turvallisuus. - Pidetään yllä päivitettyä listaa seuran laitteista ja välineistä ja niiden sijainnista. - Hankitaan laitteita ja välineitä yhteistyökumppaneiden avustuksella ( kohdistamme varat tämän välineen hankintaan ) - Jatketaan sähköisen rekisteri- ja ilmoittautumisohjelman käyttöä Taloudelliset resurssit Seuran toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsen- ja kausimaksuilla. Lisäksi Helsingin kaupungin liikuntaviraston toiminta-, tapahtuma- ja vuokra-avustukset ovat merkittäviä rahoituslähteitä. Seuran suurimpia kulueriä ovat palkkakustannukset ja salivuokrat. Talouden valitettava kehityssuunta on se, että kustannuksista salivuokrat ja palkkakustannukset nousevat ja toisaalta kaupungin avustukset pienenevät kaiken aikaa. Jotta talous olisi kestävällä pohjalla ja jotta liikuntaan osallistuminen olisi mahdollista myös vähävaraisille, eikä jäsenille kohdistuvia maksuja tarvitsisi koko ajan korottaa, täytyy tehdä kestävät suunnitelmat oman varainhankinnan tehostamiseksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Etsitään toimivia varainhankinnan tuotteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jouluarpa, oma joulukortti, t-paidat ja mainosten myynti verkkosivuille. - Päivitetään mediakortti vuosittain. - Kehitetään yhteistyötä paikallisten (pien)yritysten kanssa. Tavoitellaan erityisesti jatkuvia ja pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joista molemmat osapuolet voivat hyötyä. - Toimitaan kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti: suositaan sähköisiä asiakirjoja paperisten sijaan, laite- ja välinehankinnoissa ostetaan kunnollista ja kestävää jne. 10

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO... 3 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA... 7 3. JUMPPAKOULUN TOIMIALA... 10 4. TANSSITOIMIALA... 13 5. KILPAILUN

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

VANTAAN NMKY kohti 40 v:n ikää.

VANTAAN NMKY kohti 40 v:n ikää. VANTAAN NMKY kohti 40 v:n ikää. Analyysiä yhdistyksestämme kulkiessamme kohti 40v -juhlavuotta: työstössä mukana edustus johtokunnasta, sihteereistä, ohjaajista ja toiminnanjohtaja VANTAAN NMKY:STÄ LYHYESTI

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 6 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot