STRATEGIA VUOTEEN 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA VUOTEEN 2020"

Transkriptio

1 Kannelmäen Voimistelijat ry STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toimintaa ohjaavat tekijät 2.1. Toiminnan arvopohja 2.2. SWOT-analyysi suunnittelun taustalla 3. Toimintaa ohjaavat tavoitteet vuoteen Suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi 4.1. Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan 4.2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen 5. Resurssit tavoitteisiin pääsemiseksi 1

2 1. JOHDANTO Kannelmäen Voimistelijat ry on helsinkiläinen voimisteluseura, joka tarjoaa tasokasta liikuntaa Kaarelan (Kannelmäki, Malminkartano, Maununneva ja Hakuninmaa) sekä Haagan alueen ja niiden lähialueiden asukkaille. Seura on Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) jäsen. Kannelmäen Voimistelijat on saanut Voimisteluliiton sinettiseuran arvon laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta sekä Voimisteluliiton Priima -aikuisliikunnan laatuseurasertifikaatin tasokkaasta aikuisten liikunnasta. Kannelmäen Voimistelijat osallistui vuosina Voimisteluliiton hankkeeseen Svoli 2010 Pro Seurat. Hankkeen aikana seura laati itselleen mission ja vision, määritteli toimintansa arvot sekä laati strategian vuoteen Kun seuran hallitus arvioi strategian toteutumista syyskuussa 2011, se antoi tavoitteiden saavuttamiselle kouluarvosanan 9 (keskiarvo yksittäisten jäsenten arvioinnista). Erityisesti seuraavissa asioissa koettiin, että strategia oli toteutunut erinomaisesti: organisaatio toimii hyvin; jäsenrekisteri on käytössä ja toimii; seura on moderni, haluttu ja laadukas; toiminnan pelisäännöistä on sovittu ja niistä pidetään kiinni; verkkosivut ja intranet on uusittu ja toimivat; miesten ryhmien määrä on lisääntynyt. Lisäksi oltiin tyytyväisiä siihen, että myös strategiaan kirjattu oppisopimustyöntekijän ottaminen oli realisoitunut. Syyskuussa 2011 seuran hallitus käynnisti uuden strategiatyöskentelyn. Strategia laaditaan vuoteen 2020 asti ja se tehdään yhteistyössä seuran kaikkien toimijoiden kanssa. Ensimmäisessä strategian valmistelukokouksessa seuran hallituksen jäsenet hahmottelivat mielikuvaharjoituksen avulla, minkälainen on heidän unelmiensa seura: Unelmien seuralla on oma talo, jossa on seuran toimisto, kaksi jumppasalia ja välinevarasto. Seura tarjoaa mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Seura on mahdollisuuksien seura. Liikuntatunteja on aamusta iltaan. Kaikilla on hyvä mieli, niin jumppaajilla kuin toimijoillakin. Kaikille on tilaa seuran toiminnassa. Mukaan mahtuu niin höyrypäänä jumppaava kuin satunnaisestikin jumppaava, megatoimija ja harvoin toimija. Kaikki kohderyhmät ja erityisesti nuoret on huomioitu tuntitarjonnassa. Jokaisessa lähialueen perheessä olisi ainakin yksi jäsen, joka olisi seuran jäsen. Unelmien seura pysyy ajan hengessä mukana. Onko Kannelmäen Voimistelijat ry unelmien seura vuonna 2020? 2

3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT Kannelmäen Voimistelijat ry:n missio on seuraava: Kannelmäen Voimistelijat ry on korkeatasoinen seura. Osaavat ohjaajat ja toimiva organisaatio tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, myönteisiä kokemuksia ja uusia elämyksiä kaiken ikäisille. Tarkoituksena on miettiä tarkasti, mitä toimintaa tarjotaan. Tärkeää on ottaa jäsenten toiveet ja tarpeet huomioon (kysynnän mukaista toimintaa), mutta myös pyrkiä luomaan itse kysyntää hyvällä, ajanmukaisella ja innovatiivisella tarjonnalla Toiminnan arvopohja Arvot ohjaavat toimintaa kaikilla käytännön tasoilla: ryhmän toiminnassa, ohjaustoiminnassa, hallitustyöskentelyssä, toimistotyössä ja vapaaehtoistoiminnassa. Ne eivät ole tai saa olla vain kauniita sanoja tai korulauseita, vaan niiden tulee konkretisoitua toiminnan joka hetkessä. Kannelmäen Voimistelijat ry:n toimintaa ohjaavat arvot ovat seuraavat: Jäsenlähtöisyys Toiminta perustuu jäsentemme tarpeisiin ja toiveisiin. Jäsenet ovat seuran ydin: voimavara ja toiminnan kohde. Jäsenten mielipiteitä arvostetaan. Turvallisuus Toiminta on fyysisesti ja henkisesti turvallista. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa fyysisten puitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta, riskikartoitusten ja turvallisuussuunnitelmien tekemistä sekä ensiapuvalmiutta. Henkinen turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea olevansa tervetullut sellaisena kuin on. Luotettavuus/luottamus ja avoimuus Ihmisiin voi luottaa. Luottamuksen rakentaminen on pitkä ja sitkeä prosessi, jonka eteen on tehtävä töitä. Luottamus syntyy siitä, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja toiminta on avointa jokaiselle. Luottamus on moninaisuuden hyväksymistä, jolloin jokainen saa osallistua omista lähtökohdistaan vapaaehtoisesti liikunta- ja seuratoimintaan. Luottamus syntyy avoimesta, rehellisestä ja rikastavasta vuorovaikutuksesta, jossa kannustetaan toisia, kuunnellaan, kerrotaan ja jaetaan. Toisten mielipiteitä ja ajatuksia arvostetaan. Toiminta on järkevää ja tarkoituksenmukaista ja sen jatkuvuuteen voi luottaa. 3

4 Kehittymisen mahdollisuus Kehittyminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena. Seura ei ole koskaan valmis jo siksi, että maailma ympärillä muuttuu kaiken aikaa. Toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaiseksi, jäseniä hyvin palvelevaksi ja sellaiseksi, että toiminnassa on hyvä olla mukana. Kehittyminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan palvelee seuran tavoitteita ja päämääriä. Seuran arvojen pohjalta laaditaan hyvän toiminnan pelisäännöt ja hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Lisäksi lasten ja nuorten ryhmissä käydään pelisääntökeskustelu, jonka tarkoituksena on sopia ryhmän yhteisistä säännöistä ja konkreettisista toimintatavoista. Seura haluaa profiloitua hyvänä ja luotettavana työnantajana, jolloin toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota työnantajana toimimisen hyviin käytäntöihin ja työntekijöiden arvostamiseen. Tämän toivotaan näkyvän työntekijöiden (ohjaajat ja kokopäiväiset toimistossa työskentelevät) hyvänä sitoutumisena ja motivoitumisena. Käytännössä työntekijät ovat niitä henkilöitä, jotka kohtaavat jäsenen eli henkilön, jota varten seura on olemassa. Motivoituneet ja innostuneet työntekijät luovat hyvää henkeä toimintaan, jolloin jäsenet haluavat liikkua hyvässä seurassa SWOT-analyysi suunnittelun taustalla Seurassa on ollut vuoden alusta 2008 perinteenä käydä hallituksen jäsenten kanssa ns. kehityskeskustelut. Seuraava SWOT-analyysi on laadittu pääosin vuoden 2011 kehityskeskustelujen sekä saman vuoden keväällä ohjaajille, luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoistoimijoille tehdyn toimijakyselyn pohjalta. VAHVUUDET Hyvä, positiivinen, kannustava ja avoin ilmapiiri ja yhteishenki (toimitaan tiiviinä, positiivisena ryhmänä, helppo hypätä seuran toimintaan mukaan, hyvä keskusteluilmapiiri, helppo olla mukana ja sanoa oma mielipiteensä, mielipiteitä arvostetaan ja toiveita kuunnellaan) Perinteikäs ja arvostettu toimija, hyvä tunnettuus ja näkyvyys Laadukas ja monipuolinen tuntitarjonta, toiminta lähellä ihmisiä, kohtuuhintaista ja kaikille avointa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua voimavarojensa mukaan. Energinen ja iloinen meininki, nuorekas ja innokas uusia tuulia kohtaan Osaavat, aktiiviset ja mukavat ihmiset oikeilla paikoilla: - aktiivinen puheenjohtaja - kokoaikainen toiminnanjohtaja - hyvät ja osaavat ohjaajat - tarpeelliset ja hyvät apuohjaajat Priima ja Sinetti -tunnukset laadun kriteereinä. 4 HEIKKOUDET Ohjaustoiminta: - ohjaajien sitoutumattomuus - ohjaajien osallistaminen toimintaan haasteellista - joskus vaikea saada sijaisia - palkka voisi olla suurempi - työntekijä ja työnantaja eivät näe juurikaan toisiaan - työ jakautuu epäsäännöllisesti vuodelle - paljon freelancer -ohjaajia jne Toimiston toiminta - töiden jakautuminen epätasaisesti ympäri vuoden - pieni työnantaja: ei varaventtiiliä, jos toimistolla sairastutaan Välineet - mankkojen laatu epätasaista Muut: - yhteisiä hetkiä on vähän tai niitä on vaikea löytää (ihmisillä menoja) - joskus epäselvää keneltä pitäisi kysyä ja mitä - vuorovaikutuksessa on vielä kehittymisen varaa - seura voi tuntua etäiseltä jumppaajalle - ihmisten tarpeet yksilöityvät ja pirstaloituvat, jolloin niihin vastaaminen saattaa olla haasteellista

5 Työnantajana joustava, täsmällinen ja asiallinen (noudatetaan säädöksiä ja lakeja, palkka maksetaan ajallaan, selkeät säännöt, tasapuolinen kohtelu, kilpailukykyinen palkka, kannustaa kouluttautumaan myös yhdistysasioissa) Järkeviä ja tarkoituksenmukaisia toimintamalleja ja suunnitelmallista toimintaa: kehityskeskustelut, ohjaajien tapaamiset, sijaistuskäytännöt (ei jouduta perumaan tunteja kovin usein), yhteistyö muiden seurojen kanssa, hyvä tiedonkulku MAHDOLLISUUDET Tuntitarjonnassa aina kehittämisen varaa, halu toiminnan uudistamiseen - lisää tanssillisia tunteja valikoimaan - lisää iäkkäiden tunteja - nuorten toiminnan kehittäminen - miesten tuntien kehittäminen - liikuntasisällön laajentaminen muuhunkin kuin jumppaan - asiakaskentän monipuolistaminen Ohjaajiin liittyvät asiat - kummi-ohjaajasysteemin kehittäminen - ohjaajien perehdyttämisen kehittäminen - apuohjaajille oma perehdytys - hyvä tietopaketti uusille ohjaajille - tuntien arvioinnin kehittäminen ja rakentavan palautteen antaminen ohjaajille Näytöstoiminnan kehittäminen - enemmän esiintyviä ryhmiä - näytösasioista yhteinen kokous, johon ohjaajatkin voisivat tulla antamaan ideoita Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen - tapahtumien ja tempausten markkinointi hyvissä ajoin - ohjaajille esitteitä jakoon enemmän - työryhmien aktiivisempi kuittaus viesteihin - tuntien markkinoinnin kehittäminen - tietoisuuden lisääminen seurasta kaikilla tasolla ja seuran näkyvyyden parantaminen entisestään toiminta-alueella - verkkosivuille tietoa, mitä etuja ohjaajat/vapaaehtoiset saavat - liikuntapaikoista kuvallinen opas ja kulkuohjeet UHAT Ohjaajiin liittyvät asiat: - puute ohjaajista - ohjaajien sitoutumattomuus - ohjaajien sairastelu - ohjaajien pitkät työmatkat Tiloihin liittyvät asiat: - liikuntatilojen puute - salivuokrien nousu Talouteen liittyvät asiat: - avustusten väheneminen - salivuokrien nousu Liian monessa mukana oleminen - työntekijöiden ylikuormittuminen - vapaaehtoistyön määrän kuormittuminen yksittäisille henkilöille - muiden sitoutumattomuus - kiire Muut: - Aktiivisten toimijoiden väheneminen - Yhteishengen vähentyminen - Jäsenmäärän vähentyminen - Riidat ja eripurat - Yllättävät huonot tilanteet Muut: - seuralle omat ideapäivät - olennaisiin asioihin keskittyminen - entistä avoimempi vuorovaikutus ja luottamus - yhteistyömahdollisuuksia muiden paikallisten toimijoiden kanssa kannattaa edelleen tarkastella, tarjoaa myös mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen On järkevää aika ajoin tarkastella ja kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja. Seura haluaa kehittää toimintaansa ja elää ajan hermolla. Uusia ja tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja etsitään ja kehitetään aktiivisesti. Erityisesti haetaan suunnitelmallisia ja systemaattisia pitkän tähtäimen ratkaisuja. 5

6 3. TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET VUOTEEN 2020 Kannelmäen Voimistelijat ry:n visiona on, että vuonna 2020 Mahdollisuuksien seurassa kaikki voivat harrastaa liikuntaa ja saada tukea kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Toiminta on ennakkoluulotonta, vaikuttavaa ja näkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että seura on helposti lähestyttävä ja kynnys on matala osallistua seuran toimintaa millä tahansa toiminnan tasolla osallistujana, ohjaajana, työntekijänä, luottamushenkilönä tai muuna vapaaehtoistoimijana. Lisäksi seuran toiminta on monipuolista. Se huomioi eri kohderyhmät ja hakee aktiivisesti uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa. Vaikka jäsenten liikunnallisen elämäntavan tukeminen on toiminnan keskipisteessä, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelu kannustaa kiinnittämään huomiota myös muihin hyvinvoinnin osatekijöihin, kuten ruokailutottumuksiin, unen ja levon määrään ja vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisääntymiseen. Kannelmäen Voimistelijat ry:n kaksi päätavoitetta, joihin halutaan muutosta ja joihin pyritään strategian avulla: 1. Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan 2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen 4. SUUNNITELMA TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Strategian kahteen tavoitteeseen päästään käytännönläheisten ja konkreettisten kärkikeinojen avulla. Keinot käsitellään seuraavassa tavoite kerrallaan Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan Kannelmäen Voimistelijat ry:n jäsenet ovat henkilöjäseniä. Vuonna 2020 seurassa on 1600 jäsentä. Miehiä ja poikia odotetaan olevan vähintään 20 % (320) ja naisia ja tyttöjä korkeintaan 80 % (1280) jäsenistä. Lapsia ennakoidaan olevan noin puolet jäsenistä. Lisäksi seurassa on vähintään kymmenen kannatusjäsentä vuonna Otetaan käyttöön ainaisjäsenyys (sääntömuutos). Seura toimii edelleen pääosin harrasteseurana. Tavoitteena jäsenmäärän kasvu ei ole itsetarkoitus, vaan tähtää siihen, että yhä useampi löytäisi liikunnan avulla hyvää oloa. 6

7 Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Kartoitetaan seuran toiminta-alueen väestöprofiili ja seurataan sen kehittymistä ja ennusteita. Otetaan demografiset tiedot (alueen asukkaiden määrä, maantieteellinen jakautuminen, ikärakenne jne.) huomioon toimintaa suunniteltaessa ja ihmisten tavoittamisessa. - Tarjotaan edelleen liikuntamahdollisuuksia kaikille alueen asukkaille ja suunnittelussa huomioidaan ne ryhmät (esim. keski-ikäiset naiset), joita liikkuu seurassa eniten. Kartoitetaan kuitenkin uusia kohderyhmiä (esim. kotiäidit, etniset vähemmistöt) ja mietitään liikuntatarjonnan kohdentamista heidän tarpeisiinsa. Lisäksi huomioidaan tuntitarjonnan suunnittelussa erityisesti nuoret, miehet ja iäkkäät, joita seurassa liikkuu vielä kohtuullisen vähän ja joille kohdennettua tarjontaa on niukasti. Kiinnitetään huomiota tuntinimikkeiden ja tuntien sisältökuvausten houkuttelevuuteen ja informatiivisuuteen. - Kehitetään uudenlaisia liikuntamahdollisuuksia jäsenille: pienryhmätoimintaa, personal trainer -tyyppistä ohjausta, liikunta- ja terveysneuvontaa, ulkoliikuntaa. - Toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa. Kehitetään vuorovaikutusta niin, että jäsenet ja toimijat haluavat ja uskaltavat esittää ajatuksiaan ja ideoitaan toiminnan kehittämiseksi. - Pyritään säilyttämään jäsenmaksu ennallaan vuoteen 2020 asti (20 eur/10 eur). - Kiinnitetään huomiota vanhojen jäsenten sitoutumiseen: pidetään kiinni toiminnan laadusta ja tarjotaan hyvää jäsenpalvelua. Kehitetään jäsenetutarjontaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Toiminnan laadun takeena säilytetään edelleen Priima- ja Sinetti-tunnukset. - Järjestetään liikuntatoimintaa eri aikaan päivästä: liikuntatunteja myös aamuisin ja päivisin. - Ollaan näkyvästi esillä paikallismedioissa, sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tapahtumissa. - Etsitään yhä nopeampia ja yksilöllisempiä tiedottamisen tapoja (esimerkiksi tekstiviestit) kuitenkin niin, että tiedottaminen on selkeää ja suunnitelmallista. Päivitetään viestintästrategia ainakin kerran vuoteen 2020 mennessä. - Järjestetään toimintaa lähellä ihmistä, jotta osallistumisen kynnys säilyy matalana. Markkinoidaan seuraa uusille jäsenille ensisijaisesti lähiseurana, vaikka laadukas liikuntatoiminta houkuttelee jäseniä myös kauempaa. - Järjestetään vähintään parin vuoden välein jäsenhankintakampanja. - Etsitään uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia uusien jäsenten tavoittamiseksi: o alueen koulut (liikunnalliset iltapäiväkerhot, lasten ja nuorten jumppatuntien tarjoaminen päivällä) o seurakunnan kerhot (äideille jumppaa tai sauvakävelyä samaan aikaan, kun lapsille on tarjolla kerhotoimintaa tai lapsiparkkia jonkun toisen tahon toimesta) o alueen muut urheiluseurat (tarjotaan osaamista monipuolisen ja palloilulajeja (esim. jalkapallo, jääkiekko, koripallo) tukevan oheisharjoittelun toteuttamiseen) 7

8 4.2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen Kannelmäen Voimistelijat ry on liikuntaseura ja keskittynyt tarjoamaan mahdollisuuksia voimistelun, jumpan ja tanssin harrastamiseen. Voimistelutuntien tavoitteena on tukea osallistujien kasvua ja kehitystä sekä pitää yllä ja edistää osallistujien terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja kuntoa. Vaikka jäsenten liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen on toiminnan keskipisteessä, tuetaan jäsenten kokonaisvaltaista (fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen) hyvinvointia myös nostamalla esille ruokailutottumuksiin, unen ja levon määrään sekä palautumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen sekä mielenterveyteen liittyviä asioita. Vähennetään yksinäisyyttä ja tuetaan yhteisöllisyyttä seuran sisällä. Kiinnitetään huomiota myös toimijoiden hyvinvointiin. Tavoitteena on, että seuraorganisaatio toimii hyvin ja että toiminnassa on mukana motivoituneita ja aktiivisia toimijoita. Seurassa arvostetaan vapaaehtoistoimijoiden ja palkattujen työntekijöiden työtä seuran ja jäsenten hyväksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Pidetään liikuntatuntitarjonta edelleen monipuolisena. - Kannustetaan jäseniä harrastamaan arkiliikuntaa ja liikkumaan monipuolisesti myös seuran ulkopuolella. - Hyödynnetään -sivustoa ja laaditaan seuran sisäinen Terve voimistelija -ohjelma lasten ja nuorten liikunnan tueksi. - Järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka tarjoavat yhdessä tekemisen paikkoja ja tukevat yhteisöllisyyttä: o Asema-tapahtuma o näytökset ja esitykset o jäsentapahtumat: starttitapahtumat, teemapäivät, yhteiset kulttuurikäynnit, teema- ja tupaillat, yleisöluennot, lyhytkurssit, leirit, puheenjohtajan kahvihetket o ohjaajien tapaamiset ja koulutukset o toimijoiden kesäpäivät, talvipäivät ja toiminnansuunnittelupäivät/-illat - Sisällytetään edellä mainittuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan sisältöjä, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. - Tarjotaan jäsenille ja toimijoille mahdollisuus osallistua Voimisteluliiton (kansainvälisiin) suurtapahtumiin (esim. Sun Lahti vuonna 2013, Gymnaestrada Helsingissä vuonna 2015). - Tuetaan ryhmien osallistumista harrastekilpailuihin ja muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin. - Tarjotaan eri alan opiskelijoille opinnäytetyön aiheita (vrt. Hanna Kivirinnan opinnäytetyönä laatima Ravitsemusopas Kannelmäen Voimistelijoiden naisjäsenille ). - Toimijoiden jaksamista ja motivaatiota tuetaan valitsemalla vuoden lasten ja aikuisten ohjaajat ja vuoden vapaaehtoinen ja palkitsemalla toimijoita tehdystä työstä. - Tarkastellaan mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja ystävyysseuratoimintaan. 8

9 5. RESURSSIT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Kannelmäen Voimistelijat ry on vakiinnuttanut asemansa liikuntapalveluja tarjoavana paikallistoimijana toiminta-alueellaan. Toiminnan jatkuvuuden ja strategian tavoitteisiin pääsemisen takaavat riittävät resurssit: toimiva seuraorganisaatio (luottamushenkilöt ja työntekijät), tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä taloudelliset resurssit Toimiva seuraorganisaatio Toimiva seuraorganisaatio käsittää tässä erityisesti mukana olevat henkilöt eli toimijat: hallitus ja puheenjohtaja, työryhmät, pääasiassa toimistolla työskentelevät kokopäiväiset työntekijät sekä osaaikaiset tuntiohjaajat. Tavoitteena on, että toimijat ovat motivoituneita ja innostuneita ja jaksavat työskennellä seuran ja sen jäsenten hyväksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Varmistetaan, että seuran arvot läpileikkaavat kaiken toiminnan. Asiaa pidetään esillä ja siitä keskustellaan toimijoiden yhteisissä tilaisuuksissa. - Kannustetaan mukaan uusia luottamushenkilöitä, jotka kukin voivat osallistua niiden resurssien puitteissa, jotka heillä on käytettävissään. - Työryhmät valmistelevat oman osa-alueensa asiat hallitukselle. Tarkoituksenmukaisia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Turhia työryhmiä ja kokouksia pyritään välttämään. - Pyritään säilyttämään edelleenkin hyvän työnantajan maine: noudatetaan työehtosopimuksia, hyviä käytänteitä ja hyvää tapaa toimia. Sovitut käytänteet, menettelytavat ja periaatepäätökset kirjataan, tehdään näkyviksi ja niistä pidetään kiinni. - Seurassa työskentelee vähintään yksi vakituinen kokopäiväinen työntekijä toimistotyössä. - Tarkastellaan mahdollisuutta toisen vakituisen kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseen. Hänen työtehtäviinsä kuuluisi myös liikunnan ohjaaminen. - Seurassa ohjaa oman työnsä ohella sivutoimisia lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajia. Lisäksi seurassa ohjaa apuohjaajia lasten tunneilla sekä joitakin ulkopuolisia sijaisia. - Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ohjaajat sitoutuisivat pitkäaikaisesti ohjaamaan seurassa. - Kehitetään ohjaajarekrytointia. Panostetaan erityisesti oman seuran kasvatteihin : kannustetaan nuoria ryhtymään apuohjaajiksi ja ohjaajiksi ja houkutellaan aikuisten ryhmistä aktiivisia jumppaajia ohjaajiksi. - Kehitetään kummi-ohjaajatoimintaa. - Kehitetään ohjaajien koulutustoimintaa: valitaan koulutusvastaava, kerätään tietoa ohjaajien koulutustarpeista ja markkinoidaan sopivia koulutuksia ohjaajille, järjestetään itse koulutuksia. - Vakiinnutetaan ohjaajien tutortoiminta. 9

10 5.2. Tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet Seura on riippuvainen asianmukaisista liikuntatiloista, joissa järjestää tunteja. Toiminta-alueen salitilanne on ollut pitkään kestämätön: tiloja ei ole riittävästi kaikille alueen toimijoille ja jatkuvat muutokset (koulujen remontit, koulujen lakkauttamisuhat, yllättävät tilanteet) vaikeuttavat toiminnan suunnittelua. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Vaikutetaan alueen liikuntapolitiikkaan uusien tilojen saamiseksi (esim. Kaarelan jäähallihanke). - Perustetaan ns. tilatyöryhmä, joka tarkastelee mahdollisuutta oman liikuntatilan hankkimiseen ja kartoittaa alueen liikuntatilat (esim. päiväkodit, palvelutalot, yritysten liikuntatilat; sisäliikuntatilat, uima-altaat) ja miettii myös ennakkoluulottomia ja luovia liikuntatilaratkaisuja. - Kartoitetaan seuran laitteiden ja välineiden turvallisuus. - Pidetään yllä päivitettyä listaa seuran laitteista ja välineistä ja niiden sijainnista. - Hankitaan laitteita ja välineitä yhteistyökumppaneiden avustuksella ( kohdistamme varat tämän välineen hankintaan ) - Jatketaan sähköisen rekisteri- ja ilmoittautumisohjelman käyttöä Taloudelliset resurssit Seuran toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsen- ja kausimaksuilla. Lisäksi Helsingin kaupungin liikuntaviraston toiminta-, tapahtuma- ja vuokra-avustukset ovat merkittäviä rahoituslähteitä. Seuran suurimpia kulueriä ovat palkkakustannukset ja salivuokrat. Talouden valitettava kehityssuunta on se, että kustannuksista salivuokrat ja palkkakustannukset nousevat ja toisaalta kaupungin avustukset pienenevät kaiken aikaa. Jotta talous olisi kestävällä pohjalla ja jotta liikuntaan osallistuminen olisi mahdollista myös vähävaraisille, eikä jäsenille kohdistuvia maksuja tarvitsisi koko ajan korottaa, täytyy tehdä kestävät suunnitelmat oman varainhankinnan tehostamiseksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Etsitään toimivia varainhankinnan tuotteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jouluarpa, oma joulukortti, t-paidat ja mainosten myynti verkkosivuille. - Päivitetään mediakortti vuosittain. - Kehitetään yhteistyötä paikallisten (pien)yritysten kanssa. Tavoitellaan erityisesti jatkuvia ja pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joista molemmat osapuolet voivat hyötyä. - Toimitaan kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti: suositaan sähköisiä asiakirjoja paperisten sijaan, laite- ja välinehankinnoissa ostetaan kunnollista ja kestävää jne. 10

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI Hiljainen päivä toimistolla. KOP KOP! Hmph. Kuka siellä koputtelee? Vaikket varmaan ihan heti usko, niin meiltä keskisuomalaisilta loppuu tätä menoa

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus erikoissuunnittelija ja terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15 A, 40720 Jyväskylä www.likes.fi

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot