STRATEGIA VUOTEEN 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA VUOTEEN 2020"

Transkriptio

1 Kannelmäen Voimistelijat ry STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toimintaa ohjaavat tekijät 2.1. Toiminnan arvopohja 2.2. SWOT-analyysi suunnittelun taustalla 3. Toimintaa ohjaavat tavoitteet vuoteen Suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi 4.1. Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan 4.2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen 5. Resurssit tavoitteisiin pääsemiseksi 1

2 1. JOHDANTO Kannelmäen Voimistelijat ry on helsinkiläinen voimisteluseura, joka tarjoaa tasokasta liikuntaa Kaarelan (Kannelmäki, Malminkartano, Maununneva ja Hakuninmaa) sekä Haagan alueen ja niiden lähialueiden asukkaille. Seura on Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) jäsen. Kannelmäen Voimistelijat on saanut Voimisteluliiton sinettiseuran arvon laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta sekä Voimisteluliiton Priima -aikuisliikunnan laatuseurasertifikaatin tasokkaasta aikuisten liikunnasta. Kannelmäen Voimistelijat osallistui vuosina Voimisteluliiton hankkeeseen Svoli 2010 Pro Seurat. Hankkeen aikana seura laati itselleen mission ja vision, määritteli toimintansa arvot sekä laati strategian vuoteen Kun seuran hallitus arvioi strategian toteutumista syyskuussa 2011, se antoi tavoitteiden saavuttamiselle kouluarvosanan 9 (keskiarvo yksittäisten jäsenten arvioinnista). Erityisesti seuraavissa asioissa koettiin, että strategia oli toteutunut erinomaisesti: organisaatio toimii hyvin; jäsenrekisteri on käytössä ja toimii; seura on moderni, haluttu ja laadukas; toiminnan pelisäännöistä on sovittu ja niistä pidetään kiinni; verkkosivut ja intranet on uusittu ja toimivat; miesten ryhmien määrä on lisääntynyt. Lisäksi oltiin tyytyväisiä siihen, että myös strategiaan kirjattu oppisopimustyöntekijän ottaminen oli realisoitunut. Syyskuussa 2011 seuran hallitus käynnisti uuden strategiatyöskentelyn. Strategia laaditaan vuoteen 2020 asti ja se tehdään yhteistyössä seuran kaikkien toimijoiden kanssa. Ensimmäisessä strategian valmistelukokouksessa seuran hallituksen jäsenet hahmottelivat mielikuvaharjoituksen avulla, minkälainen on heidän unelmiensa seura: Unelmien seuralla on oma talo, jossa on seuran toimisto, kaksi jumppasalia ja välinevarasto. Seura tarjoaa mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Seura on mahdollisuuksien seura. Liikuntatunteja on aamusta iltaan. Kaikilla on hyvä mieli, niin jumppaajilla kuin toimijoillakin. Kaikille on tilaa seuran toiminnassa. Mukaan mahtuu niin höyrypäänä jumppaava kuin satunnaisestikin jumppaava, megatoimija ja harvoin toimija. Kaikki kohderyhmät ja erityisesti nuoret on huomioitu tuntitarjonnassa. Jokaisessa lähialueen perheessä olisi ainakin yksi jäsen, joka olisi seuran jäsen. Unelmien seura pysyy ajan hengessä mukana. Onko Kannelmäen Voimistelijat ry unelmien seura vuonna 2020? 2

3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT Kannelmäen Voimistelijat ry:n missio on seuraava: Kannelmäen Voimistelijat ry on korkeatasoinen seura. Osaavat ohjaajat ja toimiva organisaatio tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, myönteisiä kokemuksia ja uusia elämyksiä kaiken ikäisille. Tarkoituksena on miettiä tarkasti, mitä toimintaa tarjotaan. Tärkeää on ottaa jäsenten toiveet ja tarpeet huomioon (kysynnän mukaista toimintaa), mutta myös pyrkiä luomaan itse kysyntää hyvällä, ajanmukaisella ja innovatiivisella tarjonnalla Toiminnan arvopohja Arvot ohjaavat toimintaa kaikilla käytännön tasoilla: ryhmän toiminnassa, ohjaustoiminnassa, hallitustyöskentelyssä, toimistotyössä ja vapaaehtoistoiminnassa. Ne eivät ole tai saa olla vain kauniita sanoja tai korulauseita, vaan niiden tulee konkretisoitua toiminnan joka hetkessä. Kannelmäen Voimistelijat ry:n toimintaa ohjaavat arvot ovat seuraavat: Jäsenlähtöisyys Toiminta perustuu jäsentemme tarpeisiin ja toiveisiin. Jäsenet ovat seuran ydin: voimavara ja toiminnan kohde. Jäsenten mielipiteitä arvostetaan. Turvallisuus Toiminta on fyysisesti ja henkisesti turvallista. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa fyysisten puitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja sopivuutta, riskikartoitusten ja turvallisuussuunnitelmien tekemistä sekä ensiapuvalmiutta. Henkinen turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea olevansa tervetullut sellaisena kuin on. Luotettavuus/luottamus ja avoimuus Ihmisiin voi luottaa. Luottamuksen rakentaminen on pitkä ja sitkeä prosessi, jonka eteen on tehtävä töitä. Luottamus syntyy siitä, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja toiminta on avointa jokaiselle. Luottamus on moninaisuuden hyväksymistä, jolloin jokainen saa osallistua omista lähtökohdistaan vapaaehtoisesti liikunta- ja seuratoimintaan. Luottamus syntyy avoimesta, rehellisestä ja rikastavasta vuorovaikutuksesta, jossa kannustetaan toisia, kuunnellaan, kerrotaan ja jaetaan. Toisten mielipiteitä ja ajatuksia arvostetaan. Toiminta on järkevää ja tarkoituksenmukaista ja sen jatkuvuuteen voi luottaa. 3

4 Kehittymisen mahdollisuus Kehittyminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena. Seura ei ole koskaan valmis jo siksi, että maailma ympärillä muuttuu kaiken aikaa. Toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaiseksi, jäseniä hyvin palvelevaksi ja sellaiseksi, että toiminnassa on hyvä olla mukana. Kehittyminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan palvelee seuran tavoitteita ja päämääriä. Seuran arvojen pohjalta laaditaan hyvän toiminnan pelisäännöt ja hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Lisäksi lasten ja nuorten ryhmissä käydään pelisääntökeskustelu, jonka tarkoituksena on sopia ryhmän yhteisistä säännöistä ja konkreettisista toimintatavoista. Seura haluaa profiloitua hyvänä ja luotettavana työnantajana, jolloin toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota työnantajana toimimisen hyviin käytäntöihin ja työntekijöiden arvostamiseen. Tämän toivotaan näkyvän työntekijöiden (ohjaajat ja kokopäiväiset toimistossa työskentelevät) hyvänä sitoutumisena ja motivoitumisena. Käytännössä työntekijät ovat niitä henkilöitä, jotka kohtaavat jäsenen eli henkilön, jota varten seura on olemassa. Motivoituneet ja innostuneet työntekijät luovat hyvää henkeä toimintaan, jolloin jäsenet haluavat liikkua hyvässä seurassa SWOT-analyysi suunnittelun taustalla Seurassa on ollut vuoden alusta 2008 perinteenä käydä hallituksen jäsenten kanssa ns. kehityskeskustelut. Seuraava SWOT-analyysi on laadittu pääosin vuoden 2011 kehityskeskustelujen sekä saman vuoden keväällä ohjaajille, luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoistoimijoille tehdyn toimijakyselyn pohjalta. VAHVUUDET Hyvä, positiivinen, kannustava ja avoin ilmapiiri ja yhteishenki (toimitaan tiiviinä, positiivisena ryhmänä, helppo hypätä seuran toimintaan mukaan, hyvä keskusteluilmapiiri, helppo olla mukana ja sanoa oma mielipiteensä, mielipiteitä arvostetaan ja toiveita kuunnellaan) Perinteikäs ja arvostettu toimija, hyvä tunnettuus ja näkyvyys Laadukas ja monipuolinen tuntitarjonta, toiminta lähellä ihmisiä, kohtuuhintaista ja kaikille avointa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua voimavarojensa mukaan. Energinen ja iloinen meininki, nuorekas ja innokas uusia tuulia kohtaan Osaavat, aktiiviset ja mukavat ihmiset oikeilla paikoilla: - aktiivinen puheenjohtaja - kokoaikainen toiminnanjohtaja - hyvät ja osaavat ohjaajat - tarpeelliset ja hyvät apuohjaajat Priima ja Sinetti -tunnukset laadun kriteereinä. 4 HEIKKOUDET Ohjaustoiminta: - ohjaajien sitoutumattomuus - ohjaajien osallistaminen toimintaan haasteellista - joskus vaikea saada sijaisia - palkka voisi olla suurempi - työntekijä ja työnantaja eivät näe juurikaan toisiaan - työ jakautuu epäsäännöllisesti vuodelle - paljon freelancer -ohjaajia jne Toimiston toiminta - töiden jakautuminen epätasaisesti ympäri vuoden - pieni työnantaja: ei varaventtiiliä, jos toimistolla sairastutaan Välineet - mankkojen laatu epätasaista Muut: - yhteisiä hetkiä on vähän tai niitä on vaikea löytää (ihmisillä menoja) - joskus epäselvää keneltä pitäisi kysyä ja mitä - vuorovaikutuksessa on vielä kehittymisen varaa - seura voi tuntua etäiseltä jumppaajalle - ihmisten tarpeet yksilöityvät ja pirstaloituvat, jolloin niihin vastaaminen saattaa olla haasteellista

5 Työnantajana joustava, täsmällinen ja asiallinen (noudatetaan säädöksiä ja lakeja, palkka maksetaan ajallaan, selkeät säännöt, tasapuolinen kohtelu, kilpailukykyinen palkka, kannustaa kouluttautumaan myös yhdistysasioissa) Järkeviä ja tarkoituksenmukaisia toimintamalleja ja suunnitelmallista toimintaa: kehityskeskustelut, ohjaajien tapaamiset, sijaistuskäytännöt (ei jouduta perumaan tunteja kovin usein), yhteistyö muiden seurojen kanssa, hyvä tiedonkulku MAHDOLLISUUDET Tuntitarjonnassa aina kehittämisen varaa, halu toiminnan uudistamiseen - lisää tanssillisia tunteja valikoimaan - lisää iäkkäiden tunteja - nuorten toiminnan kehittäminen - miesten tuntien kehittäminen - liikuntasisällön laajentaminen muuhunkin kuin jumppaan - asiakaskentän monipuolistaminen Ohjaajiin liittyvät asiat - kummi-ohjaajasysteemin kehittäminen - ohjaajien perehdyttämisen kehittäminen - apuohjaajille oma perehdytys - hyvä tietopaketti uusille ohjaajille - tuntien arvioinnin kehittäminen ja rakentavan palautteen antaminen ohjaajille Näytöstoiminnan kehittäminen - enemmän esiintyviä ryhmiä - näytösasioista yhteinen kokous, johon ohjaajatkin voisivat tulla antamaan ideoita Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen - tapahtumien ja tempausten markkinointi hyvissä ajoin - ohjaajille esitteitä jakoon enemmän - työryhmien aktiivisempi kuittaus viesteihin - tuntien markkinoinnin kehittäminen - tietoisuuden lisääminen seurasta kaikilla tasolla ja seuran näkyvyyden parantaminen entisestään toiminta-alueella - verkkosivuille tietoa, mitä etuja ohjaajat/vapaaehtoiset saavat - liikuntapaikoista kuvallinen opas ja kulkuohjeet UHAT Ohjaajiin liittyvät asiat: - puute ohjaajista - ohjaajien sitoutumattomuus - ohjaajien sairastelu - ohjaajien pitkät työmatkat Tiloihin liittyvät asiat: - liikuntatilojen puute - salivuokrien nousu Talouteen liittyvät asiat: - avustusten väheneminen - salivuokrien nousu Liian monessa mukana oleminen - työntekijöiden ylikuormittuminen - vapaaehtoistyön määrän kuormittuminen yksittäisille henkilöille - muiden sitoutumattomuus - kiire Muut: - Aktiivisten toimijoiden väheneminen - Yhteishengen vähentyminen - Jäsenmäärän vähentyminen - Riidat ja eripurat - Yllättävät huonot tilanteet Muut: - seuralle omat ideapäivät - olennaisiin asioihin keskittyminen - entistä avoimempi vuorovaikutus ja luottamus - yhteistyömahdollisuuksia muiden paikallisten toimijoiden kanssa kannattaa edelleen tarkastella, tarjoaa myös mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen On järkevää aika ajoin tarkastella ja kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja. Seura haluaa kehittää toimintaansa ja elää ajan hermolla. Uusia ja tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja etsitään ja kehitetään aktiivisesti. Erityisesti haetaan suunnitelmallisia ja systemaattisia pitkän tähtäimen ratkaisuja. 5

6 3. TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET VUOTEEN 2020 Kannelmäen Voimistelijat ry:n visiona on, että vuonna 2020 Mahdollisuuksien seurassa kaikki voivat harrastaa liikuntaa ja saada tukea kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Toiminta on ennakkoluulotonta, vaikuttavaa ja näkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että seura on helposti lähestyttävä ja kynnys on matala osallistua seuran toimintaa millä tahansa toiminnan tasolla osallistujana, ohjaajana, työntekijänä, luottamushenkilönä tai muuna vapaaehtoistoimijana. Lisäksi seuran toiminta on monipuolista. Se huomioi eri kohderyhmät ja hakee aktiivisesti uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa. Vaikka jäsenten liikunnallisen elämäntavan tukeminen on toiminnan keskipisteessä, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelu kannustaa kiinnittämään huomiota myös muihin hyvinvoinnin osatekijöihin, kuten ruokailutottumuksiin, unen ja levon määrään ja vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisääntymiseen. Kannelmäen Voimistelijat ry:n kaksi päätavoitetta, joihin halutaan muutosta ja joihin pyritään strategian avulla: 1. Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan 2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen 4. SUUNNITELMA TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Strategian kahteen tavoitteeseen päästään käytännönläheisten ja konkreettisten kärkikeinojen avulla. Keinot käsitellään seuraavassa tavoite kerrallaan Jäsenmäärän kasvu ja uusien jumppaajien innostaminen liikkumaan Kannelmäen Voimistelijat ry:n jäsenet ovat henkilöjäseniä. Vuonna 2020 seurassa on 1600 jäsentä. Miehiä ja poikia odotetaan olevan vähintään 20 % (320) ja naisia ja tyttöjä korkeintaan 80 % (1280) jäsenistä. Lapsia ennakoidaan olevan noin puolet jäsenistä. Lisäksi seurassa on vähintään kymmenen kannatusjäsentä vuonna Otetaan käyttöön ainaisjäsenyys (sääntömuutos). Seura toimii edelleen pääosin harrasteseurana. Tavoitteena jäsenmäärän kasvu ei ole itsetarkoitus, vaan tähtää siihen, että yhä useampi löytäisi liikunnan avulla hyvää oloa. 6

7 Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Kartoitetaan seuran toiminta-alueen väestöprofiili ja seurataan sen kehittymistä ja ennusteita. Otetaan demografiset tiedot (alueen asukkaiden määrä, maantieteellinen jakautuminen, ikärakenne jne.) huomioon toimintaa suunniteltaessa ja ihmisten tavoittamisessa. - Tarjotaan edelleen liikuntamahdollisuuksia kaikille alueen asukkaille ja suunnittelussa huomioidaan ne ryhmät (esim. keski-ikäiset naiset), joita liikkuu seurassa eniten. Kartoitetaan kuitenkin uusia kohderyhmiä (esim. kotiäidit, etniset vähemmistöt) ja mietitään liikuntatarjonnan kohdentamista heidän tarpeisiinsa. Lisäksi huomioidaan tuntitarjonnan suunnittelussa erityisesti nuoret, miehet ja iäkkäät, joita seurassa liikkuu vielä kohtuullisen vähän ja joille kohdennettua tarjontaa on niukasti. Kiinnitetään huomiota tuntinimikkeiden ja tuntien sisältökuvausten houkuttelevuuteen ja informatiivisuuteen. - Kehitetään uudenlaisia liikuntamahdollisuuksia jäsenille: pienryhmätoimintaa, personal trainer -tyyppistä ohjausta, liikunta- ja terveysneuvontaa, ulkoliikuntaa. - Toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa. Kehitetään vuorovaikutusta niin, että jäsenet ja toimijat haluavat ja uskaltavat esittää ajatuksiaan ja ideoitaan toiminnan kehittämiseksi. - Pyritään säilyttämään jäsenmaksu ennallaan vuoteen 2020 asti (20 eur/10 eur). - Kiinnitetään huomiota vanhojen jäsenten sitoutumiseen: pidetään kiinni toiminnan laadusta ja tarjotaan hyvää jäsenpalvelua. Kehitetään jäsenetutarjontaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Toiminnan laadun takeena säilytetään edelleen Priima- ja Sinetti-tunnukset. - Järjestetään liikuntatoimintaa eri aikaan päivästä: liikuntatunteja myös aamuisin ja päivisin. - Ollaan näkyvästi esillä paikallismedioissa, sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tapahtumissa. - Etsitään yhä nopeampia ja yksilöllisempiä tiedottamisen tapoja (esimerkiksi tekstiviestit) kuitenkin niin, että tiedottaminen on selkeää ja suunnitelmallista. Päivitetään viestintästrategia ainakin kerran vuoteen 2020 mennessä. - Järjestetään toimintaa lähellä ihmistä, jotta osallistumisen kynnys säilyy matalana. Markkinoidaan seuraa uusille jäsenille ensisijaisesti lähiseurana, vaikka laadukas liikuntatoiminta houkuttelee jäseniä myös kauempaa. - Järjestetään vähintään parin vuoden välein jäsenhankintakampanja. - Etsitään uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia uusien jäsenten tavoittamiseksi: o alueen koulut (liikunnalliset iltapäiväkerhot, lasten ja nuorten jumppatuntien tarjoaminen päivällä) o seurakunnan kerhot (äideille jumppaa tai sauvakävelyä samaan aikaan, kun lapsille on tarjolla kerhotoimintaa tai lapsiparkkia jonkun toisen tahon toimesta) o alueen muut urheiluseurat (tarjotaan osaamista monipuolisen ja palloilulajeja (esim. jalkapallo, jääkiekko, koripallo) tukevan oheisharjoittelun toteuttamiseen) 7

8 4.2. Seuran jäsenten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen Kannelmäen Voimistelijat ry on liikuntaseura ja keskittynyt tarjoamaan mahdollisuuksia voimistelun, jumpan ja tanssin harrastamiseen. Voimistelutuntien tavoitteena on tukea osallistujien kasvua ja kehitystä sekä pitää yllä ja edistää osallistujien terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja kuntoa. Vaikka jäsenten liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen on toiminnan keskipisteessä, tuetaan jäsenten kokonaisvaltaista (fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen) hyvinvointia myös nostamalla esille ruokailutottumuksiin, unen ja levon määrään sekä palautumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen sekä mielenterveyteen liittyviä asioita. Vähennetään yksinäisyyttä ja tuetaan yhteisöllisyyttä seuran sisällä. Kiinnitetään huomiota myös toimijoiden hyvinvointiin. Tavoitteena on, että seuraorganisaatio toimii hyvin ja että toiminnassa on mukana motivoituneita ja aktiivisia toimijoita. Seurassa arvostetaan vapaaehtoistoimijoiden ja palkattujen työntekijöiden työtä seuran ja jäsenten hyväksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Pidetään liikuntatuntitarjonta edelleen monipuolisena. - Kannustetaan jäseniä harrastamaan arkiliikuntaa ja liikkumaan monipuolisesti myös seuran ulkopuolella. - Hyödynnetään -sivustoa ja laaditaan seuran sisäinen Terve voimistelija -ohjelma lasten ja nuorten liikunnan tueksi. - Järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka tarjoavat yhdessä tekemisen paikkoja ja tukevat yhteisöllisyyttä: o Asema-tapahtuma o näytökset ja esitykset o jäsentapahtumat: starttitapahtumat, teemapäivät, yhteiset kulttuurikäynnit, teema- ja tupaillat, yleisöluennot, lyhytkurssit, leirit, puheenjohtajan kahvihetket o ohjaajien tapaamiset ja koulutukset o toimijoiden kesäpäivät, talvipäivät ja toiminnansuunnittelupäivät/-illat - Sisällytetään edellä mainittuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan sisältöjä, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. - Tarjotaan jäsenille ja toimijoille mahdollisuus osallistua Voimisteluliiton (kansainvälisiin) suurtapahtumiin (esim. Sun Lahti vuonna 2013, Gymnaestrada Helsingissä vuonna 2015). - Tuetaan ryhmien osallistumista harrastekilpailuihin ja muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin. - Tarjotaan eri alan opiskelijoille opinnäytetyön aiheita (vrt. Hanna Kivirinnan opinnäytetyönä laatima Ravitsemusopas Kannelmäen Voimistelijoiden naisjäsenille ). - Toimijoiden jaksamista ja motivaatiota tuetaan valitsemalla vuoden lasten ja aikuisten ohjaajat ja vuoden vapaaehtoinen ja palkitsemalla toimijoita tehdystä työstä. - Tarkastellaan mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja ystävyysseuratoimintaan. 8

9 5. RESURSSIT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI Kannelmäen Voimistelijat ry on vakiinnuttanut asemansa liikuntapalveluja tarjoavana paikallistoimijana toiminta-alueellaan. Toiminnan jatkuvuuden ja strategian tavoitteisiin pääsemisen takaavat riittävät resurssit: toimiva seuraorganisaatio (luottamushenkilöt ja työntekijät), tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä taloudelliset resurssit Toimiva seuraorganisaatio Toimiva seuraorganisaatio käsittää tässä erityisesti mukana olevat henkilöt eli toimijat: hallitus ja puheenjohtaja, työryhmät, pääasiassa toimistolla työskentelevät kokopäiväiset työntekijät sekä osaaikaiset tuntiohjaajat. Tavoitteena on, että toimijat ovat motivoituneita ja innostuneita ja jaksavat työskennellä seuran ja sen jäsenten hyväksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Varmistetaan, että seuran arvot läpileikkaavat kaiken toiminnan. Asiaa pidetään esillä ja siitä keskustellaan toimijoiden yhteisissä tilaisuuksissa. - Kannustetaan mukaan uusia luottamushenkilöitä, jotka kukin voivat osallistua niiden resurssien puitteissa, jotka heillä on käytettävissään. - Työryhmät valmistelevat oman osa-alueensa asiat hallitukselle. Tarkoituksenmukaisia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Turhia työryhmiä ja kokouksia pyritään välttämään. - Pyritään säilyttämään edelleenkin hyvän työnantajan maine: noudatetaan työehtosopimuksia, hyviä käytänteitä ja hyvää tapaa toimia. Sovitut käytänteet, menettelytavat ja periaatepäätökset kirjataan, tehdään näkyviksi ja niistä pidetään kiinni. - Seurassa työskentelee vähintään yksi vakituinen kokopäiväinen työntekijä toimistotyössä. - Tarkastellaan mahdollisuutta toisen vakituisen kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseen. Hänen työtehtäviinsä kuuluisi myös liikunnan ohjaaminen. - Seurassa ohjaa oman työnsä ohella sivutoimisia lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajia. Lisäksi seurassa ohjaa apuohjaajia lasten tunneilla sekä joitakin ulkopuolisia sijaisia. - Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ohjaajat sitoutuisivat pitkäaikaisesti ohjaamaan seurassa. - Kehitetään ohjaajarekrytointia. Panostetaan erityisesti oman seuran kasvatteihin : kannustetaan nuoria ryhtymään apuohjaajiksi ja ohjaajiksi ja houkutellaan aikuisten ryhmistä aktiivisia jumppaajia ohjaajiksi. - Kehitetään kummi-ohjaajatoimintaa. - Kehitetään ohjaajien koulutustoimintaa: valitaan koulutusvastaava, kerätään tietoa ohjaajien koulutustarpeista ja markkinoidaan sopivia koulutuksia ohjaajille, järjestetään itse koulutuksia. - Vakiinnutetaan ohjaajien tutortoiminta. 9

10 5.2. Tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet Seura on riippuvainen asianmukaisista liikuntatiloista, joissa järjestää tunteja. Toiminta-alueen salitilanne on ollut pitkään kestämätön: tiloja ei ole riittävästi kaikille alueen toimijoille ja jatkuvat muutokset (koulujen remontit, koulujen lakkauttamisuhat, yllättävät tilanteet) vaikeuttavat toiminnan suunnittelua. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Vaikutetaan alueen liikuntapolitiikkaan uusien tilojen saamiseksi (esim. Kaarelan jäähallihanke). - Perustetaan ns. tilatyöryhmä, joka tarkastelee mahdollisuutta oman liikuntatilan hankkimiseen ja kartoittaa alueen liikuntatilat (esim. päiväkodit, palvelutalot, yritysten liikuntatilat; sisäliikuntatilat, uima-altaat) ja miettii myös ennakkoluulottomia ja luovia liikuntatilaratkaisuja. - Kartoitetaan seuran laitteiden ja välineiden turvallisuus. - Pidetään yllä päivitettyä listaa seuran laitteista ja välineistä ja niiden sijainnista. - Hankitaan laitteita ja välineitä yhteistyökumppaneiden avustuksella ( kohdistamme varat tämän välineen hankintaan ) - Jatketaan sähköisen rekisteri- ja ilmoittautumisohjelman käyttöä Taloudelliset resurssit Seuran toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsen- ja kausimaksuilla. Lisäksi Helsingin kaupungin liikuntaviraston toiminta-, tapahtuma- ja vuokra-avustukset ovat merkittäviä rahoituslähteitä. Seuran suurimpia kulueriä ovat palkkakustannukset ja salivuokrat. Talouden valitettava kehityssuunta on se, että kustannuksista salivuokrat ja palkkakustannukset nousevat ja toisaalta kaupungin avustukset pienenevät kaiken aikaa. Jotta talous olisi kestävällä pohjalla ja jotta liikuntaan osallistuminen olisi mahdollista myös vähävaraisille, eikä jäsenille kohdistuvia maksuja tarvitsisi koko ajan korottaa, täytyy tehdä kestävät suunnitelmat oman varainhankinnan tehostamiseksi. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: - Etsitään toimivia varainhankinnan tuotteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jouluarpa, oma joulukortti, t-paidat ja mainosten myynti verkkosivuille. - Päivitetään mediakortti vuosittain. - Kehitetään yhteistyötä paikallisten (pien)yritysten kanssa. Tavoitellaan erityisesti jatkuvia ja pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joista molemmat osapuolet voivat hyötyä. - Toimitaan kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti: suositaan sähköisiä asiakirjoja paperisten sijaan, laite- ja välinehankinnoissa ostetaan kunnollista ja kestävää jne. 10

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ TAJU on lähellä KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Mullista elämäsi tule. Friskis&Svettis-toimijaksi!

Mullista elämäsi tule. Friskis&Svettis-toimijaksi! Mullista elämäsi tule Friskis&Svettis-toimijaksi! 1 Friskis&Svettis Helsingin vapaaehtoisena toimijana edistät hyvinvointia ja terveyttä; tuot iloa monen elämään. Saat innostavan harrastuksen, jossa voit

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Mullista elämäsi. tule Friskis&Svettis toimijaksi!

Mullista elämäsi. tule Friskis&Svettis toimijaksi! Mullista elämäsi tule Friskis&Svettis toimijaksi! 1 Friskis&Svettis Helsingin vapaaehtoisena toimijana edistät hyvinvointia ja terveyttä, tuot iloa monen elämään. Saat innostavan harrastuksen, kohtaat

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely

Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2016-2017 Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 42,4 % 21,2 % 27,3 % 6,1 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.85, Hajonta:0.99)

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016. Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016. Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monen ikäisille liikkujille.

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014 1 Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen liikuntaseura. Raision Jumpparit tarjoaa liikuntaa kaiken

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monenikäisille

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Seuralla on yhteiset kirjalliset seuran sisäiset pelisäännöt.

Seuralla on yhteiset kirjalliset seuran sisäiset pelisäännöt. TOIMINTALINJA 2014 2015 SISÄLLYS 1 Visio... 1 2 Kuvaus seurasta... 1 3 Seuran pelisäännöt... 1 4 Vastuun jakaminen seurassa... 2 5 Seuran ongelmaratkaisupolku... 2 6 Seuran kehittäminen ja laadun tarkkailu...

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot