TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Yhdistyksen toiminnan perustarkoituksena on kristillisellä arvopohjalla edistää romanien henkisen hyvinvoinnin kasvua, selviytymistä arkielämän haasteissa sekä kehittää romaniväestön yhteisöllisyyttä. Romanien henkistä ja sosiaalista kasvua kehitetään mm. hengellisen opetuksen kautta sekä osallistamalla romaniväestöä seurakuntien toimintaan. Tarkoituksena on myös romaniväestön muu yhteiskunnallinen osallistaminen, sekä kriisitilanteessa olevien romanien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja heidän elämänlaatunsa parantaminen humanitaarisen avun kautta. Yhdistyksen toiminta käsittää avustuskohteita koti- ja ulkomailla. (Elämä ja Valo ry:n säännöt 2 ) Elämä ja Valo ry. on valtakunnallinen romanijärjestö, joka on toiminut vuodesta Järjestön tavoitteena on romaniväestön fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi. Elämä ja Valo ry. tarjoaa tietoa romanikulttuurista, järjestää romaniväestölle osallistavaa toimintaa ja hengellisiä tapahtumia sekä edistää romaniväestön yhteisöllisyyttä. Järjestön toiminnan kautta tiedotetaan myös ulkomailla asuvien romanien tilanteista ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään kriisitilanteissa oleville humanitaarista apua. Järjestön pitkäjänteinen työ tähtää myös eriarvoisuuden vähenemiseen. Elämä ja Valo ry. on vakiintunut tärkeäksi valtakunnalliseksi suomalaiseksi kristillis- sosiaaliseksi romanijärjestöksi. Toimintamme kasvu ja pitkäaikainen toiminta ovat osoittaneet, että tarve tällaiselle järjestölle Suomessa on suuri. Sen ovat ottaneet omakseen paitsi romanit myös valtaväestön edustajat. Yhdistyksen kuva ja luottamusarvo Suomen eri seurakunnissa ja valtion virastoissa on suuri. Elämä ja Valo ry:n aatteellinen ja toiminnallinen pohja on osoittautunut kestäväksi. Vuosi 2015 on yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Toiminnan kehittämiseksi ja tulevaisuuden haasteiden huomioon ottamiseksi olisi tärkeää, että vuonna 2015 aloitettaisiin prosessi toimintastrategian luomiseksi vuosille TULEVAN TOIMIKAUDEN HAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Perhetyön kehittäminen Perhetyön eri osa- alueet on järjestömme perustoimintoja, joita haluamme kehittää edelleen. Onnellinen ja tasapainoinen perhe on kaiken hyvän perusta. Haluamme tukea perheitä myös avioliittotyön kautta. 2. Varainhankinta Järjestötoiminnan yleinen haaste on talous. Se luo myös meidän haasteita. Tulevana toimikautena tehostamme ja mietimme uusia keinoja varainhankintaan. Varainhankinnan kehittämiseen perustetaan 2-3 hengen työryhmä. 3. Viestintä

2 Tulevana toimintavuonna panostamme viestinnän kehittämiseen. Järjestön tiedottamisella on kaksi päätavoitetta: a) Tiedottamisen lisääminen siirtää haasteiden ja tehtävien omistajuutta siirretään vastuuhenkilötasolta enemmän ruohonjuuritasolle. b) Tiedottamisen lisääminen kasvattaa tietoisuutta järjestön hankkeista ja toimista lisääntyy. Toimenpiteet: a) Yhdyshenkilöverkoston luominen esim. lääneittäin b) Aluepäivien järjestäminen (6 kpl) c) Ideariihipäivät (2 kpl) d) EV- lehti (Ilmestyy aikakausilehtenä 3 krt/vuosi ja tabloid- mallisena 1 krt/vuosi) e) Internetsivut f) Jäsenkirjeet 3-4 krt/vuosi 4. Verkostoituminen Toiminnan haasteet ovat suuret, josta emme selviä yksin. Meidän tulee etsiä uusia sidosryhmiä ja kehittää nykyisiä suhteita olemassa oleviin sidosryhmiin. Verkostoitumista tulee tapahtua sekä Suomessa että ulkomailla. Poistamalla päällekkäisiä toimintoja meidän ja yhteistyökumppaneiden kesken, tehostamme toimintaamme ja taloushallintoamme. TOIMINTA VUONNA KOTIMAAN TYÖ 1.1. Varsinainen toiminta Toimintavuoden aikana lisätään varsinaisten jäsenten määrää 20 henkilöllä sekä kannattajajäsenten määrää 20 henkilöllä. Jäsenyys sisältää Elämä ja Valo - lehden vuosikerran. Mahdollisuudesta jäseneksi liittymiseen tiedotetaan EV- lehdessä, www- sivuilla, tapahtumissa sekä seminaareissa. Kannatusrenkaan jäsenmäärää pyritään lisäämään vuoden 2015 aikana kymmeneen aktiiviseen henkilöön. Kannatusrenkaan kannatusmaksu on tällä hetkellä 10 /kk. Internet- kaupan markkinointia ja myyntiä kehitetään ja lisätään. Tavoitemyynti vuodelle 2015 on 8 000,00. Vuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa kerätään Elämä ja Valo ry:n toiminnan tukemiseksi kolehtituottoja. Pääkaupunkiseudun alueella asuu noin puolet koko Suomen romaniväestöstä. Toimintavuoden aikana kehitämme mahdollisuuksiamme panostaa toimintaresursseja pääkaupunkiseudulle ja tukea alueen romanityötä Tapahtumat Toimintavuonna yhdistys järjestää 10 tapahtumapäivää eri puolilla Suomea. Näiden lisäksi järjestämme kuusi perhetyöviikkoa (ke- su) eri puolilla Suomea, joissa tavoitetaan romaneja pääasiallisesti kotikäynneillä.

3 Tapahtumien aikana kartoitetaan paikkakunnan romanien tarpeita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja näiden pohjalta toteutetaan perhetyötä pidemmällä aikavälillä. Tapahtumat ovat yhdistyksemme yksi näkyvimmistä toimintamuodoista. Tapahtumia kehitetään mm. palautelomakkeiden avulla Lapsi- ja nuorisotyö Toimintavuoden aikana järjestetään muiden toimijoiden kanssa yhdessä lapsille yksi teemaleiri. Tämän toiminnon lisäksi aktivoimme seurakuntien romanijäseniä osallistumaan seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin ja toimimaan kyseisissä seurakuntien toimikunnissa tai suunnitteluryhmissä. Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan romaninuorten integroitumista seurakuntien olemassa olevaan toimintaan. Lapsi- ja nuorisotyötoimikunnan toimintaa kehitetään Seminaarit ja leirit Toimintavuonna järjestetään yksi koulutus- ja virkistyspäivä vapaaehtoistyöntekijöille sekä kaksi kuulemistilaisuutta (ideariihipäivät) yhdistyksen aktiiviväelle sekä muille työstä kiinnostuneille. Näiden lisäksi järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa yksi perheleiri, yksi leiri vanhuksille, yksi lapsille, sekä erilliset leirit miehille ja naisille. Leirien aiheiden tarkoitus on antaa tukea ja neuvoja työn ja perheen arjen haasteisiin Tiedotus Yhdistyksen jäseniin pidetään yhteyttä EV- lehden avulla. Toimintavuonna lehti ilmestyy neljä kertaa. EV- lehdessä julkaistaan toimintaan liittyviä kirjoituksia ja runsaasti eri teemoja käsitteleviä artikkeleita. Lehden suunnittelusta vastaa erikseen nimetty päätoimittaja ja hänen tukenaan toimituskunta. Lehti julkaistaan myös yhdistyksen www- sivuilla. Toimintavuoden aikana haetaan Opetusministeriöstä kulttuurilehtien avustusta. Vuoden 2015 aikana EV- lehdestä tehdään yhteistyössä Hyvä Sanoma ry:n kanssa luettu näkövammaisversio. Kesän numero toteutetaan tabloidiversiona Ristin Voitto - lehden liitteenä. Lehden tilaajamäärää pyritään kasvattamaan toimintavuoden aikana 40 tilauksella (20 jäsentä + 20 kannattajajäsentä). Tärkeänä tiedonsaantikanavana toimivat myös yhdistyksen www- sivut (www.elamajavalo.fi). Niiden kautta on saatavissa sekä pysyvämpää tietoa, kuten yhdistyksen säännöt, yhteystiedot ja vuosikertomus, että tietoa ajankohtaisista asioista, kuten hankkeista, tapahtumista ja myyntituotteista. Vuoden 2015 aikana jatketaan www- sivujen uudistusta ja kehittelyä. Sivujen kehittämisestä ja päivityksestä vastaa Alvar Stenroth. Toimintavuoden aikana suunnitellaan jäsenistölle erityistä uutiskirjettä, mikä ilmestyisi kolme kertaa vuodessa EV- lehden liitteenä. Vuoden 2015 aikana järjestetään kuusi aluepäivää eri puolilla Suomea. Aluepäivien tarkoituksena on tiedottaa järjestön toiminnasta sekä aktivoida ihmisiä järjestön toimintaan. Tärkeänä tavoitteena on saada luotua järjestön yhdyshenkilöverkosto. Aluepäiviltä saatujen palautteiden perusteella kehitetään järjestön toimintaa.

4 Järjestön messuosasto pystytetään Helluntaiherätyksen juhannusjuhlille. Mahdollisuuksien mukaan infopiste/messuosasto pystytetään myös muissa tapahtumissa. Tuemme mahdollisuuksien mukaan Vapaakirkon romanityöryhmää Vapaakirkon kesäjuhlien romanityöosaston pystyttämisessä ja tilaisuuksien järjestämisessä. 2. AVUSTUSTYÖ 2.1. Itä- Euroopan romanit Toimintavuonna keskitymme enemmän Baltian alueen romanityöhön. Tuemme Latviassa tehtävää romanityötä sekä osallistumme Latviassa järjestettävään Roma Consultation - tapahtumaan. Kehitetään työtä myös Eestissä sekä Liettuassa. Osallistumme myös Balkanin alueella tehtävään romanityöhön sekä alueen Roma Consultation - tapahtumaan Stipendirahasto Tuemme toimintavuoden aikana romaniopiskelijoita raamattukouluopiskeluissa. Tiedotamme stipendirahastosta EV- lehdessä sekä www- sivuillamme. Varoja rahastoon keräämme adressimyynnillä, järjestämällä ruokailuja sekä keräämällä tilaisuuksissa kolehteja rahaston kartuttamiseksi. Stipendirahaston varoja myönnetään raamattukoulun osasuoritusten päättäville opiskelijoille järjestävien oppilaitoksen kautta Diakoniatyö Toimintavuoden aikana pyritään etsimään myös uusia mahdollisuuksia tukea humanitaarisissa hankkeissa Suomessa sekä muissa maissa. Tuemme Suomessa tehtävää vankilatyötä ja osallistumme vuosittaisille vankilatyöpäiville. 3. KEHITYSYHTEISTYÖ 3.1. Kehitysyhteistyö UM/Ukraina Vuoden 2015 aikana jatkamme Ukrainan romanikylien kyläkehityshanketta kolmen kylän parissa (Pasika, Holmok ja Radvanka). Vuoden 2015 hankepäätöksen mukaisesti meillä on varoja vuodelle Vuonna 2015 toteutetaan hankkeessa Exit- vaihe. Toimintavuoden aikana järjestämme päivittäisen toiminnan lisäksi kerran kahden päivän koulutuksen hankkeen toimijoille Ukrainassa, sekä toteutamme kaksi seurantamatkaa. Toimintavuoden aikana toteutetaan myös hankkeesta ( ) evaluaatio, jonka toteuttaa ulkopuolinen henkilö. Vuoden 2015 aikana kehitämme ja mietimme yhdessä Ukrainan toimihenkilöiden kanssa toimintojen jatkuvuutta. Näemme tärkeänä, että varsinkin esikoulutyö voisi jatkua vaikka hanke päättyy. Toimintavuoden aikana tehostamme kehitystyöosaamistamme mm. osallistumalla ulkoasiainministeriön, Fida International ry:n sekä KEPA:n koulutuksiin. Tiedotamme kehitysyhteistyöstä tapahtumissa, EV- lehdessä, Elämä ja Valo ry:n kotisivuilla sekä järjestön esitteessä.

5 4. HANKETYÖ 4.1. RAY- hanke (Romaniväestön osallisuutta vahvistava kansalaisjärjestötoiminta Suomessa) Toimintavuoden aikana järjestämme vapaaehtoistyöntekijöille yhden koulutus- ja virkistystapahtuman. Järjestämme myös romaneille kaksi kuulemistilaisuutta, joissa he voivat olla vaikuttamassa järjestömme tuleviin haasteisiin ja kehittää nykyistä toimintaa. Järjestämme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhden teemaleirin lapsille, yhden perheille, yhden miehille, yhden naisille ja yhden vanhuksille. Elämä ja Valo - tapahtumissa eri puolilla Suomea kootaan yhteen romaneita ja valtaväestön edustajia ja järjestetään mm. seminaareja eri teemoilla. Seminaarien tavoitteena on osallistaa ja aktivoida romaniväestöä vaikuttamaan ja huomaamaan omat vahvuutensa. Päivän erityistapahtumia järjestetään 10 kpl eri puolilla Suomea, sekä perhetyöviikkoja (ke- su) 6 kpl. Perhetyöviikkojen aikana tavoitamme romaneja varsinkin kotikäyntien avulla. Tapahtumissa kartoitetaan alueen romaniperheiden tilanteita ja tarpeita. Tapahtumiin osallistuvat laajasti myös ei- aktiivisesti uskonnolliset romanit runsaan musiikkitarjonnan ja tapahtumien luoman tapaamis- ja keskustelufoorumin takia. Toimintavuoden aikana järjestämme kuusi aluepäivää (maakunnittain?) eri puolilla Suomea. Aluepäivien kautta tehostamme kontaktipintaamme alueen romaneihin ja muihin sidosryhmiin. Aluepäivillä saadun palautteen mukaan voimme kehittää työtämme alueen romanien parissa. Kevään aikana koulutamme kaksi avioparia perhetyön ryhmävetäjiksi. Toteutamme toimintavuoden aikana kaksi viikonlopputapahtumaa, joissa koulutettuja ryhmävetäjiä käytetään. 5. KANSAINVÄLINEN TYÖ Yhteyksiä kansainvälisiin romanijärjestöihin tiivistetään. Osallistumme syksyllä 2015 Roma Consultation - tapahtumaan, mikä järjestetään ilmeisemmin Unkarissa. Tapahtumaan osallistuu kaksi henkilöä myös Give a Life - työstä. Mukaan tapahtumaan pyritään saamaan Balkanin alueen toimijoiden lisäksi myös toimijoita Puolasta. Osallistumme myös Latviassa järjestettävään Roma Consultation - tapahtumaan. Tapahtumaan osallistuu toimijoita Baltian maista, Valko- Venäjältä sekä Ukrainasta. Toimintavuoden aikana kehitetään avustustoimintaa Itä- Euroopan alueella. Tarkoituksena on tukea Itä- Euroopan romanilapsia ja - nuoria koulunkäynnissä. Uskomme, että tämä on kestävää kehitystä romanien elämälle. Jatkamme Latviassa olevan Valmieran seurakunnan kuukausittaista kannattamista. Avustuksen turvin he kuljettavat romaneja seurakunnan tilaisuuksiin. Muualle Latviaan järjestetään kymmenen matkaa, jossa matkanjohtajana toimii Allan Palm. Lastenleirejä järjestetään kolme (Riika- Jelgava, Ventpils- Talsi, Daugavpils). Latvian alueen konferenssi järjestetään kerran syksyllä. Varoja työmuotoon kerätään Suomessa seurakuntatilaisuuksissa kerättävillä kolehdeilla. Give a Life - työn kautta tavoitamme romaneja Puolassa.

6 Toimintavuoden aikana kaksi Give a Life - työn työntekijää osallistuu Iso Kirja - opiston järjestämään TAE- kurssiin. Puolaan järjestetään kolme aktiomatkaa, joihin osallistuu romaneja Suomesta. Suomeen järjestetään 6-7 tilaisuutta, jossa on mukana henkilöitä Puolasta. Suomessa järjestetään seurakunnissa Gife a Life - työn tiedotustilaisuuksia, joissa kerätään myös kolehtituottoja työlle. Itä- Euroopan romanityön koordinaattorina jatkaa Janne Harjukoski. Jatkamme hyvää yhteistyötä Lähetysjärjestö Fida International ry:n kanssa. Osallistumme Fidan Romanilähetystyön koordinaatioryhmän palavereihin. Suomen Romanifoorumi ry:n kautta meillä on mahdollisuus saada infoa Euroopan romanien sosiaalisesta tilanteesta. 6. KULTTUURITOIMINTA EV- lehdessä julkaistaan romanikielisiä artikkeleita. Toimintavuonna järjestetään romanikulttuurin luentoja eri seurakunnissa, oppilaitoksissa ja virastoissa. 7. EDUSTUKSET JA YHTEISTYÖ Yhdistyksellä on edustukset mm. - RONK (Romaniasian neuvottelukunta) - KOTUS (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) - Romaniväestön koulutustiimi (Opetushallitus) - HYRY (Helluntaisrk:ien rekisteröidyt yhdistykset) - SuHel (Helluntaiseurakuntien lähetysjärjestöt) - Helluntaiherätyksen konferenssitoimikunta (Iso Kirja ry.) - Romanilähetystyön koordinaatioryhmä (Fida International ry.) 8. AVUSTUKSET Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi haemme avustuksia seuraavilta tahoilta. - Raha- automaattiyhdistys (Kohdennettu toiminta- avustus) - TE- toimistot (Palkkatuki) - Opetusministeriö (Kulttuurilehtiavustus) 9. HALLINTO Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 5-6 kertaa ja päättää yhdistyksen keskeisimmistä asioista. Käytännön toimintaa varten hallitus nimeää toimikuntia ja työryhmiä, joiden toimintaa se seuraa. Hallituksen kokousten välillä käytännön toimintaa johtaa työvaliokunta. Se kokoontuu toimintavuoden aikana 5-6 kertaa, tarpeen vaatiessa lyhyelläkin varoitusajalla ja tekee päätökset hallituksen ohjeiden mukaan. Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistys järjestää koko jäsenistöä koskevia tilaisuuksia tarpeen vaatiessa.

7 Keskustoimistolla Nokialla palkattuina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja ja osa- aikainen toimistosihteeri. Resursseina voidaan mainita myös järjestötoiminnalle erittäin tärkeät vapaaehtoistyöntekijät. 10. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Hyvinvoiva perhe on yhteiskuntamme tärkein peruspilari. Tähän kokonaisuuteen kuuluu fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi. Järjestömme perustehtäviä onkin tukea ja auttaa perheitä selviämään arkipäivän haasteista. Tällä alueella Elämä ja Valo ry:n toiminnan kasvulle on selvä tilaus. Erilaisia haasteita toiminnan kehittämiselle on paljon. Omarahoitusosuuden lisäyksellä on merkittävä osuus, jotta kykenisimme paremmin vastaamaan esille tuleviin haasteisiin. Järjestön tulevaisuutta ajatellen toiminnan omistajuutta tulee lisätä osallistuttamalla ja kouluttamalla järjestön vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointi tulee ottaa huomioon järjestämällä heille koulutus- ja virkistystapahtumia sekä kuulemistilaisuuksia.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Mäkelänkatu 58-60 A 00510 HELSINKI INTERNET Fintiko Romano Forum, ry Mäkelänkatu 58-60 A, 00510 Helsinki www.romanifoorumi.fi 1. Yleistä Suomen Romanifoorumi on perustettu vuonna

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Vapaakirkon Nuoret ry 1 YLEISTÄ. Vuoden teema: Päätetään myöhemmin. Hyväksytty syyskokouksessa 27.09.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Vapaakirkon Nuoret ry 1 YLEISTÄ. Vuoden teema: Päätetään myöhemmin. Hyväksytty syyskokouksessa 27.09. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Vuoden teema: Päätetään myöhemmin Hyväksytty syyskokouksessa 27.09.2014 1 YLEISTÄ Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johtaa ja hallinnoi Vapaakirkon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin

Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin Sisällysluettelo Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi 2011 2013 1. Toimintaympäristö 2 Järjestötoiminnan haasteet Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot