SISÄLTÖ. 1. Yleistä Jäsenet Toiminnan strateginen pohja Toimintatapa Organisaatio 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2009

2 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä Jäsenet Toiminnan strateginen pohja Toimintatapa Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna Seuratoiminta Lasten ja nuorten liikunta Kunto- ja terveysliikunta Liikunnan edunvalvonta Muut toiminta-alueet Lajiliittoyhteistyö Yritysyhteistyö Jäsenpalvelut Viestintä Taloudellisten resurssien turvaaminen Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö Työ tasa-arvon, erityisliikunnan ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi Kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen ja tukeminen Taloussuunnitelma

3 1. YLEISTÄ 3 Opetusministeriön asettaman toimikunnan työstämä Kansallinen liikuntaohjelma on valmistunut, ja siitä on tekeillä valtioneuvoston periaatepäätös. Yhtenä ohjelmaan sisältyvänä konkreettisena toimenpiteenä alkaa kolmevuotinen pilottihanke, jonka tavoitteena on ohjata valtiolta suoraa tukea urheilu- ja liikuntaseuroille 200 päätoimisen työntekijän palkkaamiseen. PoPLi on luonnollisesti mukana hankkeen toteuttamisessa Pohjois-Pohjanmaalla. Seuroille haku avataan helmikuussa, ja hankkeen toteuttaminen alkaa elokuun alussa. Kuntavaaleissa valituille kuntien liikunnasta vastaavien luottamuselinten jäsenille sekä henkilöstölle toimitetaan tehtävän hoitamisen tueksi SLU:n toimesta tuotettua materiaalia ja tiedotetaan heille ajankohtaisista liikunta-asioista. Kuntakäyntejä jatketaan tavoitteena tiivistää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä kaikilla toimialoilla tavoitteena erityisesti kertoa kunnille niistä konkreettisista keinoista, joilla PoPLi voi auttaa kuntia liikuntaedellytysten kehittämisessä kuntalaisten liikuttamiseksi ja siten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuoden 2009 teemana on perheliikunta, jota toteutetaan erityisesti aikuisliikunnan sekä ja lapsi- ja nuorisoliikunnan toimialojen toimenpitein sekä (lähi)liikunnan olosuhdetyöllä. Perheliikunta on mukana kaikkien toimialojen työssä. PoPLin allekirjoittaman Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointisopimuksen velvoitteisiin vastataan liikunnan osalta erityisesti Maakunta liikkeelle kärkihankkeeseen lukeutuvan aikuisten terveysliikuntaa edistävän projektin jatkamisella. Maakunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta saadaan erityisesti työyhteisöille suunnattujen, avointen liikuntatapahtumien kehittämisellä ja toteuttamalla. Nämä tapahtumat ovat keväällä PoPLin johdolla järjestettävät työpaikkaliikuntafestivaali Liikkuva Ihiminen ja Tervasauva- sauvakävelytapahtuma Jäsenet Pohjois-Pohjanmaan Liikunta PoPLi ry on alueellinen liikunnan ja urheilun yhteistyö-, edunvalvonta-, kehittämis- ja palvelujärjestö, jonka toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. PoPLi:n jäseniä voivat sääntöjen 4 :n mukaan olla rekisteröidyt Pohjois-Pohjanmaalla toimivat liikunta- ja urheiluseurat sekä liikunnan ja urheilun piirijärjestöt, lajiliitot ja/tai niiden P-P:lla toimivat alueorganisaatiot erityisliikunnan järjestöt mukaan lukien, Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä muut liikuntaa ja urheilua harrastavat tai edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. 1.2 Toiminnan strateginen pohja Visio 2010 PoPLi on Pohjois-Pohjanmaan johtava liikunnan vaikuttaja, ylläpitäjä ja kehittäjä. Liikunta on maakunnallinen elämäntapa. Toiminta-ajatus Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on maakunnan asukkaiden liikuntaharrastuksen lisääminen kaikissa ikäryhmissä hyvässä yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa.

4 Tavoitteet Liikunnan edistäminen kaikissa ikäryhmissä Asiakaslähtöiset palvelut Liikuntaolosuhteiden parantaminen erityisesti lähiliikuntapaikkojen kautta Koulutuksella turvataan seuroissa riittävä määrä taitavia, osaavia ja innostuneita ohjaajia, valmentajia ja seuratoimitsijoita Toimijoiden osaamisen vahvistaminen Jäsenyhteisöt hyväksyvät ja noudattavat SLU:n Reilun Pelin sääntöjä Seuroissa ja muissa kohderyhmissä on riittävästi osaajia Pohjois-Pohjanmaalla on elinvoimaiset ja monipuoliset urheiluseurat sekä lajien aluejärjestöt, joissa vaalitaan moniarvoista liikuntakulttuuria Liikunta ja urheilu säilyy lapsia ja nuoria eniten kiinnostavana ja innostavana vapaa-ajan toimintatapana 4 Painopistealueet Seuratoiminta Lapsi- ja nuorisoliikunta Kunto- ja terveysliikunta Edunvalvonta Muita toiminta-alueita, jotka tukevat ja/tai ovat mukana em. painopistealueilla työskentelyssä, ovat lajiliittoyhteistyö toimisto- ja taloushallinnon palvelut ja muut jäsenpalvelut viestintä taloudellisten resurssien turvaaminen kunta- ja sidosryhmäyhteistyö työ tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja erityisliikunnan edistämiseksi kilpailupainotteisen liikunnan ja urheilun edistäminen ja tukeminen 1.3. Toimintatapa PoPLi ry on itsenäinen järjestö, joka toimii yhteistyössä verkostoituen omien jäsenyhteisöjensä, muiden aluejärjestöjen sekä SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa liikunnan ja urheilun maakunnallisena edunvalvojana, kehittäjänä, kouluttajana, palvelujen tuottajana ja yhteistyötahona, mutta ei varsinaisen liikuntatoiminnan toteuttajana PoPLi on asiakaslähtöisesti toimiva palvelujärjestö Toiminnan lähtökohtana on terveellä pohjalla oleva talous 1.4. Organisaatio PoPLi:n jäsenistöllä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Uusittujen sääntöjen mukaan kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

5 5 Syyskokouksessa valitaan PoPLi:n hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 8 jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa. Hallitus valitsee tarpeelliset valiokunnat, jotka kokoontuvat tarvittaessa. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan tammikuussa ja elokuussa pidettävillä hallituksen ja henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä. PoPLi:n vakinaisen henkilökunnan muodostavat aluejohtaja, toimistopäällikkö, toimistosihteeri, kehittämispäällikkö, kunto- ja terveysliikuntapäällikkö sekä lasten liikunnan päällikkö. Lisäksi on palkattu määräaikainen liikuntaneuvoja ja toimistotyöntekijä sekä käytetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muita työntekijöitä sekä työharjoittelijoita. 2. PÄÄTULOSALUEET VUONNA Seuratoiminta Strategian mukaan seuratoiminnan tavoitteet ovat Hyvä Seura ohjelman maakunnallinen toteuttaminen Toimialojen (Nuori Suomi, Kunto) seuratoimintaa tukevien ohjelmien maakunnallinen toteuttaminen Koulutuksen avulla varmistaa, että seuroissa on riittävä määrä innostuneita ja osaavia ohjaajia, valmentajia sekä seuratoimijoita Toimenpiteet Urheiluseurojen toimintaedellytysten parantaminen Toiminta on osa valtakunnallista Hyvä Seura-hanketta, jossa ovat yhteistyössä SLU- alueet, SLU, lajiliitot, toimialat (Nuori Suomi, Olympiakomitea, Kunto) sekä liikunta- ja urheiluopistot. Tavoitteena on seuroissa toimivien ihmisten osaamisen ja innostuksen lisääminen ihmisten omia tarpeita ja valintoja kunnioittaen. Tavoitteena on seurakehittämisessä painottaa koko perheen liikuntatarpeiden huomioimista. Lisäksi tavoitteena on parantaa liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytyksiä sekä paikallisilla että valtakunnallisilla tukitoimilla. a) Urheiluseuratoiminnan kehittämispalvelut Lajiliittojen kanssa yhteistyössä tehtävä kehitystyö 4 lajiliittoa Suora seurakohtainen kehitystyö 5 seuraa ESR- hankkeen (LIKE) tukeminen Haukiputaan Heitto Sinettiseuratoiminta Auditointi 5 seuraa Seuratilaisuudet 4 / 09 b) Kuntayhteistyö Yhteistyön tavoitteena on lisätä paikallista yhteistyötä seuratoiminnan tukemiseksi. Suoritetaan kuntakäynnit sovituissa kunnissa. Pääkohderyhminä ovat liikunta- ja opetustoimen vastaavat. Kuntien liikuntavastaavien tapaamiset 10 kuntaa Kuntakohtaiset seuratapaamiset 7 kunnassa Kunnan kanssa sovittu seurakehitystyö 5 kunnassa Kuntakohtaiset koulutukset 7 kunnassa

6 6 c) Urheiluseurajohdon tapaamiset Puheenjohtajatapaamiset kevät ja syksy / 40 osanottajaa Urheiluseurojen päätoimisten tapaamiset kevät ja syksy / 30 osanottajaa d) Urheiluseuroille suunnattujen tukien viestintä ja toiminta Suora seuratuki (OPM) Hyvä Seura Pohjola- palkinnon maakunnallinen toiminta 6-9/09 Seuratoiminnan kehittämistuki (Nuori Suomi) Koulutus a) Seurojen toimihenkilökoulutus Seuratoiminnan perusteet (Päätä oikein) 2 koulutusta / 35 Uusien seuratoimijoiden hankkiminen (Nappaa mukaan) 2 koulutusta / 35 Seuratoiminnan johtaminen (Johda innostavasti) 2 koulutusta / 35 Seuran taloudenhoito 5 konsultaatiota / 20 Turvallisuuskoulutus 2 koulutusta / 40 Tapahtuman järjestämiskoulutus 2 koulutusta / 30 Urheiluseuran viestintä 2 koulutusta / 40 Joukkueenjohtajakoulutus selvitetään tarve Järjestyksenvalvojakoulutus 2 koulutusta / 60 b) 1-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutus Fyysisen harjoittelun perusteet 2 koulutusta / 35 Opettaminen ja taidon oppimisen perusteet 2 koulutusta / 35 Lasten urheilun perusteet 2 koulutusta / 35 Tervetuloa ohjaajaksi (uusi koulutus) 2 koulutusta / 40 c) Valmentajien ja ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutukset Henkinen valmennus 2 koulutusta / 30 Urheilu ja ravinto 2 koulutusta / 30 Urheilijan lihashuolto ja tukitoimet 2 koulutusta / 50 Motoriset perusvalmiudet urheilijoilla 2 koulutusta / 50 d) Urheiluseurojen liikuntakerhojen ohjaajakoulutus Löydä liikunta 3 koulutusta / 60 e) Kouluttajien ja henkilöstön koulutus Kouluttajakoulutuksiin osallistuminen Osallistuminen Hyvä Seura-kehittäjien koulutukseen

7 2.2. Lasten ja nuorten liikunta 7 Strategian mukaan lapsi- ja nuorisoliikunnan tavoitteet ovat lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla liikunnan merkityksen tiedottaminen normaalin motorisen kehityksen turvaamiseksi herättää lapsissa ja nuorissa kiinnostus monipuolisen liikunnan harrastamiseen saada lapset ja nuoret omaksumaan liikunnalliset terveet elämäntavat ohjata lapsia ja nuoria järjestäytyneen liikunnan pariin Toimenpiteet Lasten ja nuorten liikunnassa painotetaan Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelmaa ( ), joka on jatkoa vuosina ja toteutetuille ohjelmille ja se on suunniteltu yhdessä Opetusministeriön ja Nuoren Suomen kanssa. Sen yleistavoite on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Ohjelman toteutuksessa on valtakunnallisesti sovittu aluejärjestöjen tehtäväkenttä, joka painottuu vuodelle 2009 seuraavasti: koulutukset, joissa 3-5 painotettua ns. kärkikoulutusta eri kohderyhmille (nimetään NS:n taholta myöhemmin) kohtaamiset (kuntakäynnit), joiden muoto tarkennetaan valtakunnallisesti myöhemmin kehittämistyö, jonka aiheet valitaan valtakunnallisesti myöhemmin Tämän lisäksi painopistealueina ovat soveltava lasten liikunta sekä liikunnan olosuhdetyö. Perheliikunta Perheliikuntaa toteutetaan yhteistyössä kunto- ja terveysliikunnan toimialan kanssa erilaisin liikuntatapahtumin, kuten päiväkotien perheliikuntailtapäivät sekä liikunnalliset kevät- yms. juhlat ja liikunnalliset vanhempainillat päiväkodeille ja kouluille. Vanhempien liikunta-asenteisiin pyritään vaikuttamaan päivähoidon ja koulun kautta. Määrällinen tavoite on yhteensä 20 vanhempainiltaa ja/tai liikunnallista kevät- yms. juhlaa. Liikuttava Lauantai on ensi vuodelle suunniteltava toimintamalli koulujen lauantaityöpäiville. Liikuttava Lauantai koostuu paketista, joka sisältää tietoa liikunnasta, levosta ja ravinnosta sekä käytännön liikuntaosuudesta. Liikuttava Lauantai liikuttaa lapsia, vanhempia sekä opettajia. Määrällinen tavoite on yhteensä viisi Liikuttava Lauantai -toimintapäivää. Alle kouluikäisten lasten liikunta Nuori Suomi koulutukset (3-9h, 16 koulutussisältöä) o määrällinen tavoite ns. kärkikoulutuksille 20 koulutusta, 400 henkilöä o määrällinen tavoite muille koulutuksille 10 koulutusta, 200 henkilöä Liikuntaleikkikoulukoulutus (16h) päiväkoti- ja seuratoimintahenkilöstölle o määrällinen tavoite 3 koulutusta, 60 henkilöä Kuntakohtaamiset eri kohderyhmien kanssa o määrällinen tavoite tarkentuu, kun muodot on valtakunnallisesti sovittu Vanhempainillat, paneelit Koulutussisältöjen kehittäminen yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa

8 8 Kouluikäisten lasten liikunta Nuori Suomi koulutukset (3-6h, 4 koulutussisältöä) o määrällinen tavoite ns. kärkikoulutuksille 10 koulutusta, 200 henkilöä Vanhempainillat, rehtoritapaamiset Koulupäivien liikunnallistamisen kehittämishankkeet Iltapäivätoiminta Nuori Suomi koulutukset (edellä mainitut sekä erityisesti iltapäiväohjaajille tarkoitetut) o määrälliset tavoitteet sisältyvät em. kärki- ja muihin koulutuksiin Soveltava lasten liikunta LKL koulutus (14h) o määrällinen tavoite 2 koulutusta, 40 henkilöä Koulutussisältöjen kehittäminen yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa Liikunnan olosuhdetyö Lähiliikuntapaikkakohteiden (päiväkodit, koulut, urheilualueet, leikkikentät) suunnittelutuki yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa Kuntakohtaisen verkostoyhteistyön tukeminen Kansalaistoiminnalla toteutettavien kohteiden konsultointi - määrällinen arvio kohdetta 2.3. Kunto- ja terveysliikunta Strategian mukaan kunto- ja terveysliikunnan tavoitteet ovat saada aikuisväestö liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan ja edistetään ohjatusti ja/tai omatoimisesti toteutuvaa terveyttä ja toimintakykyä lisäävää liikuntaa työyhteisössä ja vapaa-aikana 1) Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan Kunnossa Kaiken Ikää ohjelman toteuttamiseen yhteistyössä mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin sekä Virpiniemen liikuntaopiston kanssa tiedonvälitys kuntiin ja järjestöihin kunto- ja terveysliikunnan koulutukset (20 eri koulutusta) kuntoliikuntakampanjat (yksi koko alueen kampanja, 10 työyhteisökohtaista) toiminnan kehittämis- ja ideointipalaverit kuntakierrosten myötä (20) tiivistetään yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa aloitetaan terveysliikunnan organisaattoriverkoston luominen kuntatasolle (5 kuntaa) markkinoidaan jäsenyhteisöjen palveluja ja toimintoja mahdollisuuksien mukaan tiivistetään yhteistyötä opiskelijayhteistyön suuntaan (amk, 2 opiskelijaa harjoittelussa)

9 2) Työyhteisöille suunnattu tyopaikkaliikunta.fi toiminta 9 terveysliikunnan hyödyllisyyden viestittäminen henkilöstöjohtoon ja johdon sitouttaminen henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen monipuolisen vuosisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa työ ja toimintakykyä edistävän liikunnan järjestämistä työyhteisöissä (liikuntatapahtumia 600, joissa kontakteja 6.000) jatketaan yhteistyötä työterveyshuollon toimijoiden kanssa palveluketjun rakentamisessa työterveyshuollon ja työpaikkaliikunnan välille (100 kontaktia) luennot terveydestä, ravinnosta, liikunnasta jne.(500 kontaktia) markkinoidaan työyhteisöille liikunnallisia virkistys- ja toimintapäiviä (500 kontaktia) tyopaikkaliikunta.fi - toimintaa Oulussa 12 työyhteisössä, Haukiputaalla 6 työyhteisössä, Kiimingissä 2 työyhteisössä ja Iissä 2 työyhteisössä sekä Kuusamossa 3 työyhteisössä, toiminnan aloitus Kempeleessä ja Oulunsalossa pilottihankkeena työyhteisöille suunnattujen, avointen liikuntatapahtumien kehittäminen ja toteutus (työpaikkaliikuntafestivaali ja Tervasauva- sauvakävelytapahtuma) Työpaikkaliikuntafestivaali (1.000 osallistujaa) Tervasauva sauvakävelytapahtuma (500 osallistuijaa) 3) Työikäisten Terveysliikunta - projekti jatketaan vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä Iin ja Kiimingin kanssa. Jatketaan Kuusamossa alkanutta yhteistyötä Koillismaan terveysliikuntahankkeen kanssa sekä aloitetaan pilottitoiminta Kempeleessä ja Oulunsalossa 4) Perheliikunta Jatketaan Oulun kaupungin päivähoidon kanssa toteuttavaa perheliikuntailtapäivää eri päiväkodeissa. Kuukaudessa tarjotaan neljä eri liikunnallista teemaa, jonka aikana lapsiaan päiväkodeista hakevat vanhemmat osallistuvat yhdessä lasten kanssa liikuntaan (10 päiväkotia, 40 kertaa ja 500 kontaktia). Samalla päivähoitohenkilökunta ohjataan tarvittaessa jatkamaan mallia omana käytäntönään. Yhdessä lasten - ja nuorten toimialan kanssa suunnitellaan, markkinoidaan ja toteutetaan maakuntaan "Liikkuva Lauantai" teemapäivää, jonka aikana perheet liikkuvat yhdessä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa (10 kuntaa,750 kontaktia). Lisäksi tarjotaan myöhemmin valittavalle kohderyhmälle Perheliikunta-koulutus a`7 tuntia, 20 osallistujaa. 5) Valtakunnalliset tapahtumat toteutetaan yhteistyössä KKI:n ja Kuntoliikuntaliiton valtakunnallisia tapahtumia. Mukana asiantuntijana kehittämässä Kuntoliikuntaliiton Terveysliikunnan Seurasertifikaattia. 6) Seurapilottihanke toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa Haukiputaan Heiton seurapilottihanketta ja aktiivisesti tuetaan uusia seuroja aloittamaan aikuisliikuntaa (Kemin Lämärit, Kiimingin Urheilijat). 7) Vuoden Liikuttaja kunto- ja terveysliikuntavaliokunnan esityksen pohjalta hallitus valitsee syksyllä Vuoden 2009 Liikuttajan 8) Kuntakierrokset suoritetaan kuntakäynnit sovituissa kunnissa - pääkohderyhmänä liikunta- ja terveystoimi

10 Liikunnan edunvalvonta Strategian mukaan edunvalvonnan tavoitteet ovat Liikunnan edunvalvonta on yhteinen nimittäjä kaikessa PoPLin toiminnassa. Tavoitteina on erityisesti liikunnan harrastamisen edellytysten parantaminen paikallistasolla varsinkin liikuntaolosuhteiden kehittämisen sekä henkilö- ja taloudellisten resurssien lisäämisen kautta. Kuntavaaleissa valituille kuntien liikunnasta vastaavien luottamuselinten jäsenille sekä henkilöstölle toimitetaan tehtävän hoitamisen tueksi SLU:n toimesta tuotettua materiaalia ja tiedotetaan heille ajankohtaisista liikunta-asioista. - esille nostettavia asioita ovat mm. kuntien panostukset liikuntaan (henkilöt, liikuntapaikat, liikuntamäärärahat), kuntien liikuntatoimen virkojen säilyttäminen, urheilu- ja muihin liikuntaseuroihin kuulumisen lisääminen, liikunnan yleisen arvostuksen ja liikunnan harrastamisen lisääminen, liikuntapalvelujen riittävän saatavuuden varmistaminen kunnissa ja paikallistason yhdyshenkilöverkoston luominen kuntiin (kunnan liikuntatoimesta vastaavat ja muut hallintokunnat) Kehitetään kuntien omaa ja seutukuntien yhteistä liikuntapaikkarakentamista mm. olemalla mukana ja vaikuttamalla Oulun läänin liikuntaneuvostossa 3. MUUT TOIMINTA-ALUEET 3.1. Lajiliittoyhteistyö Tavoite: Lajiliittoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on tukea lajiliittoja niiden omassa toiminnassa ja luoda niiden toiminnalle entistä paremmat edellytykset. PoPLi tarjoaa omia palvelujaan ja osaamistaan lajiliittojen ja niiden alueellisten organisaatioiden käyttöön. Käytännössä tavoitteita toteutetaan edellä kohdassa 2. ja jäljempänä kohdassa 3. mainituin toimenpitein sekä PoPLin palvelujen, osaamisen ja viestinnän kautta Yritysyhteistyö Tavoite: Oman varainhankinnan lisääminen kaikilla toimialoilla on PoPLin talouden vahvistamisen kannalta tärkeää. Yhteistyön kautta on mahdollista lisätä osapuolten tunnettavuutta ja palveluiden sekä tuotteiden käyttöä. Etsitään erityisesti toimintaan liittyen kumppaneita sellaisista yrityksistä, joiden toiminta ei ole ristiriidassa PoPLin strategian, tavoitteiden ja toiminnan kanssa.

11 3.3. Jäsenpalvelut 11 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry tarjoaa jäsenilleen jäsenpalveluina kokonaisvaltaisesti taloushallinnon palveluja. Tavoitteet: Jäsenpalveluasiakkaiden tietoisuuden lisääminen talouden hoitoon liittyvissä asioissa Jäsenasiakkaiden lisääminen 2 jäsenjärjestöllä Toimisto- ja taloushallinnon palvelut kirjanpito maksuliikenne ja myyntilaskutus palkkalaskenta raportointi viranomaisille kuukausittain / vuosittain kokoustilapalvelut toimistopalvelut Seura- ja lajiliittotoimintaan liittyvä ajankohtainen tieto kuten yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja urheilijoiden sosiaaliturva Neuvonta / konsultointi / seurakäynnit pyydettäessä 3.4. Viestintä Tavoitteet: Tehdään tunnetuksi PoPLi:n toiminta, palvelut, tavoitteet ja mahdollisuudet Välitetään jäsenille tietoa liikunnan ja urheilun ajankohtaisista asioista Tuetaan jäsenten tiedottamista Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista Tärkeimpinä tiedonvälityskeinoina ovat kotisivut ja sähköposti Sähköinen uutiskirje Liikuntatalon Uutiset lähetetään 4 6 kertaa Tiedotteet / kutsut ajankohtaisista asioista lähetetään tarvittaessa myös kirjepostina Järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista Tiedotetaan PoPLi n toiminnasta maakunnan tiedotusvälineissä Jatketaan tiivistä yhteistyötä tiedotusvälineiden ja erityisesti Oulun Seudun Urheilutoimittajat ry:n kanssa Kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän käyttäminen Liikunta-alan tutkimus- ja kehitystyön sekä etutyön toimenpiteiden (mm. talkootyö, verotus, urheilijoiden sosiaaliturva, eettisen säännökset jne.) seuraaminen ja niitä koskevan tiedon välittäminen Toimitaan v hyväksytyn Viestintäohjeen mukaisesti 3.5. Taloudellisten resurssien turvaaminen PoPLin oman toiminnan lähtökohtana on terveellä pohjalla oleva talous PoPLi:n talouden perustana ovat valtionavustus, toimistopalvelu- ja taloushallinnon sopimukset, jäsenmaksut, Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämis- ja hankeavustukset, OPM:n projektiavustukset sekä muut avustukset ja yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa solmitut yhteistyösopimukset.

12 Liikunnan rahoituksen edistäminen 12 Tuetaan mm. tiedottamisen avulla SLU:n edunvalvontayksikön toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pitää yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankinta edelleen pääsääntöisesti verotuksen ulkopuolella. Tuetaan mm. tiedottamisen avulla niitä SLU:n ja Suomen toimenpiteitä, joiden tavoitteena on säilyttää Suomessa rahapelien yksinoikeus Veikkaus Oy:llä Seurojen varainhankinnan tukemiseksi jatketaan yhteistyössä SLU:n kanssa työtä syksyllä järjestettävien valtakunnallisten Lumilyhty-arpajaisten myynnin edistämiseksi Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö Tavoite: Erityisesti paikallistason liikunta- ja urheilutoiminnan elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Pohjois-Pohjanmaalla, PoPLi:n oman elinvoimaisuuden varmistaminen ja liikunnan yleinen edunvalvonta Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan Liiton, Oulun lääninhallituksen, muiden maakunnallisten organisaatioiden ja valtion piirihallintoviranomaisten, maakunnan seutukuntien ja kuntien ja muiden päättäjien sekä lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen kesken. Saatetaan loppuun kuntakäyntikierros, jonka aikana käydään kaikissa PoPLin toimialueen kunnissa. Kohdekunnat ja aikataulu päätetään vuoden alussa yhdessä toimialojen kanssa. Em. käyntien sekä muun toiminnallisen yhteistyön kautta edistetään kuntien sisäistä liikuntaan liittyvää yhteistyötä poikkihallinnollisesti erityisesti liikunnan sekä sosiaali- ja terveystoimien ja nuorisotoimen kesken Toimintaan liittyvä yhteistyö jäsenten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa 3.7. Työ tasa-arvon, erityisliikunnan ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi Liikunnan tasa-arvotyö Oulun LiikunNaiset edistää liikunnan moniarvoisuutta ja toimii PoPLi:n tasa-arvotyön valiokuntana. Tavoitteet: Tavoitteena on yksilölliset ominaisuudet huomioiva liikuntakulttuuri, jossa kaiken ikäisillä naisilla, miehillä, tytöillä ja pojilla sekä erityisryhmillä on tasavertaiset mahdollisuudet harrastustoimintaan ja päätöksentekoon. Tehdään yhteistyötä SLU:n ja valtakunnallisen LiikunNaiset verkoston kanssa sekä tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvotyötä. Vaikutetaan Oulun alueen liikuntapaikkojen toimintaperiaatteisiin parantamalla seurojen, lajiyhteisöjen, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja -ajankohtaa. Tuetaan naisia liikuntakulttuurin päätöksenteossa. Järjestetään tapaamisia naisliikuntavaikuttajien, eri yhteistyöryhmien sekä Oulun alueen urheilu- ja liikuntaseuroissa toimivien naisten ja nuorten kanssa. Laaditaan esityksiä ja aloitteita liikuntatoiminnassa esiin tulevista kehittämistarpeista ja käynnistetään projekteja ajankohtaisten aiheiden pohjalta.

13 13 Osallistutaan tapahtumiin ja seminaareihin, joissa käsitellään liikuntaa moniarvoisuuden näkökulmasta. Tiedotetaan ajankohtaisista tasa-arvotapahtumista nettisivujen (www.popli.fi/popli.ry/liikunnaiset) ja sähköpostin välityksellä jäsenille, lähiverkostoille, urheiluseuroille ja liikuntavaikuttajille sekä vaikutetaan liikuntatiedottamisen tasapuolisuuteen. Esitetään PoPLin hallitukselle vuoden 2009 Tasa-arvotyön palkinnon saajaa Erityisliikunta Erityisryhmien liikuntaa edistetään soveltavan liikunnan keinoin. Tavoitteet: Tavoitteena on lisätä liikunnan yhdenvertaisia edellytyksiä, liikunnan harrastusta sekä kuntoa ylläpitävää aktiivista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa kaikissa ikäryhmissä. Järjestetään soveltavan liikunnan koulutustilaisuuksia Levitetään tiedotus-, materiaali- ja koulutusaineistoja Käytetään PoPLin asiantuntemusta alueellisesti ja paikallisesti soveltavaa liikuntaa edistävien hankkeiden ja toimintojen kartoittamisessa, toteutuksessa ja arvioinnissa Kehitetään ja ylläpidetään alueellista ja paikallista yhteistyötä Liikunnan suvaitsevaisuustyö Tavoite: Liikunnan ja urheilun avulla poistetaan ennakkoluuloja, edistetään suvaitsevaisuutta, torjutaan rasismia sekä edesautetaan maahanmuuttajien kotouttamista ympäröivään yhteiskuntaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tuetaan liikunnan piirissä olevia toimintamuotoja ja yhteistoimintamalleja, joiden avulla yhteiskunnallinen suvaitsevaisuus ja rasismin vastaiset asenteet lisääntyvät 3.8. Kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen ja tukeminen Keskeinen osa kansallista liikuntakulttuuria on huipulle tähtäävä urheilu, joka on tärkeänä esimerkkinä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen viriämisessä ja säilymisessä koko elinkaaren kestävänä toimintana. Tavoitteet: Kilpa- ja huippu-urheilu Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu, ja sen vaikutusta erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen viriämisessä tuetaan PoPLin strategian mukaisin toimialojen toimenpitein. Huippu- ja kilpaurheilutoiminnan perusta on tuhansien urheiluseurojen vapaaehtoistyössä, jota ylläpidetään ja edistetään erityisesti toimialojen koulutusten, tapahtumien ja viestinnän toimenpitein Urheilun eettisiä arvoja edistetään erityisesti tuomalla esille Reilun Pelin sääntöjä ja tekemällä dopingin vastaista työtä koulutusten ja viestinnän kautta Osallistutaan Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen I- tason käytännön toteutukseen Luodaan ja laajennetaan maakunnallinen yhteistyöverkosto valmentajakoulutuksessa lajiliittoyhteistyön, seurojen, kuntien ja Virpiniemen liikuntaopiston välille Tukitoimet liikuntapaikkarakentamisen, markkinoinnin ja toiminnan suunnittelun ja johtamisen alueilla (mm. seurojen ja lajien kehittämiskoulutuksen kautta)

14 14 Aloitteellinen liikuntaolosuhteiden parantaminen ja kehityksen seuranta (mm. läänin liikuntatoimi ja liikuntaneuvosto) Jatketaan yhteistyötä Ouluseudun Urheiluakatemian kanssa Kalottiurheilu ry:n kautta saadaan toimintaan osallistuville kansainvälistä kokemusta ja kontakteja Palkitaan vuosittain alueen menestyneitä lajeja, seuroja, urheilijoita ja valmentajia kehitetyn palkitsemisjärjestelmän mukaisesti Kansainvälinen toiminta PoPLi ry osallistuu edelleen Kalottiurheilu ry:n hallintoon ja toimintaan, ja sitä kautta Barentsin alueen urheiluyhteistyöhön sekä SLU:n koordinoimaan kansainväliseen toimintaan. Osallistutaan Barentsin alueen urheiluyhteistyöhön olemalla mukana Kalottiurheilu ry:n toiminnassa ja hallinnossa. Kalottiurheilu ry vastaa Suomen osalta Barentsin urheiluyhteistyöstä (mukana Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Venäjä), jossa mm. käydään Barentsin ottelut vuosittain 12 lajissa Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Oulussa ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla järjestettävien kansainvälisten liikunta- ja urheilutapahtumien järjestelyihin Osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan SLU:n koordinoimaan kansainväliseen yhteistyöhön, jonka ajankohtaisia painopisteitä ovat tiedonvälitys, koulutus ja vaikuttaminen Euroopan unioniin; yhteistyö lähialueille sekä Kansainvälisen Forumin toiminta liikuntajärjestöjen kansainvälisiä kysymyksiä pohtivana työryhmänä. PoPLin 10 käskyä 1. Teen yhteistyötä 2. Noudatan yhdessä sovittuja pelisääntöjä 3. Huolehdin osaltani, että tieto kulkee 4. Sovimme yhdessä mitä teemme teemme yhdessä mitä sovimme 5. Arvostan toista ja toisen työtä olen avoin, tasapuolinen ja rehellinen 6. Emme lakaise roskia maton alle ratkaisemme ongelmat heti 7. Huolehdin työympäristön viihtyisyydestä 8. Arvioimme jatkuvasti omaa toimintaamme 9. Arvostan asiakasta 10. Kehitän itseäni sekä vaalin ja kehitän PoPLin henkeä

15 15 4. TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion perusteet Valtion perusavustus nousee: nyt e ( 10 %? / VLN:n päätös ) Palkkoihin 2.5 % korotus (2.5 % 10/08, 2.5 % 10/09) Henkilöstön määrä ainakin ennallaan (ks. alla TerLi-hanke) PoPLin Liikuntatalon tilat ovat kokonaan käytössä/vuokrattuina; vuokrankorotukset 5 % Vastikemaksut; vastikkeiden korotukset 5 % Kone- ja laitevuokrat ovat ennallaan Arpajaistuotot (Joulu) 3000 e Pohjois-Pohjanmaan liiton tuki säilynee ennallaan; e? OPM:n avustaa Lasten ja Nuorten Liikuntaohjelman toteuttamista (v e) Seuratoiminnan hankeavustus P-P liitolta (?) KKI-avustus säilynee ennallaan; e PoPLin jäsenmaksut ennallaan; arvio e P-P liiton TerLi-hankeavustus: nyt e jatkohakemus käsittelyyn haetaan merkittävää korotusta (mm. 1½ työntekijän palkkaukseen) Poistot e Liikuntatalon lainan lyhennykset e Investointivaraukset e Liikkuva Ihiminen + Tervasauva-tapahtumat (mahd. tuotto e ei ole ta:ssa) Puskuri vähintään e

16 Taloussuunnitelma Toteutuma 2007 TA 2008 Arvio tot TA 2009 Varsinainen toiminta Tuotot Kulut - henkilöstökulut muut kulut Varainhankinta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Yleisavustukset Poistot Lainan lyhennykset Varaus investointeihin Rahoituskate

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2008 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2008 4 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

6.1. Seuratoiminta... 4 6.2. Lasten ja nuorten liikunta... 6 6.3. Aikuisliikunta... 7 6.4. Jäsenpalvelut... 8

6.1. Seuratoiminta... 4 6.2. Lasten ja nuorten liikunta... 6 6.3. Aikuisliikunta... 7 6.4. Jäsenpalvelut... 8 Sisällysluettelo 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUYHTEISÖJEN VISIO 2020... 3 2. PoPLi:n TOIMINTA-AJATUS... 3 3-4. PoPLi:n STRATEGIAN 2011 2015 VISIO JA TAVOITTEET... 3-4 5. POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNNAN VUODEN

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3

SISÄLTÖ. 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Yleistä -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajan sana ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajan sana ----------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot