1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa"

Transkriptio

1

2 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa seuratoimintaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri luo perustaa liikunnalliselle elämäntavalle seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun koulussa opitaan ja innostutaan liikunnasta toimivat seurat ovat urheilu- ja liikuntatoiminnan edellytys urheilu ja liikunta ovat seuratoiminnan ydintä seuran toimintaedellytykset vastaavat tarpeita Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen Jäsenjärjestöille tukea laadukkailla palveluilla omaehtoinen liikunta antaa fiilistä elämään urheiluseura tarjoaa harrastamisen mahdollisuuksia koko elämänkulun ajan työyhteisö liikuttaa sporttirekisteri tukee operatiivista toimintaa palvelut tehostavat jäsenjärjestöjen toimintaa strategisen johtamisen tuki 2. PoPLi:n TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on maakunnan asukkaiden liikuntaharrastuksen lisääminen kaikissa ikäryhmissä hyvässä yhteistyössä urheiluseurojen, muiden paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 3. PoPLi:n VISIO PoPLi on Pohjois-Pohjanmaan johtava liikunnan vaikuttaja, ylläpitäjä ja kehittäjä. Liikunta on maakunnallinen elämäntapa. 2

3 4. PoPLi:n STRATEGIAN TAVOITTEET liikunnan edistäminen kaikissa ikäryhmissä liikunta ja urheilu vahvistuvat lapsia ja nuoria eniten kiinnostavana ja innostavana vapaa-ajan toimintatapana Pohjois-Pohjanmaalla on elinvoimaiset ja monipuoliset urheiluseurat, joissa vaalitaan ja toteutetaan moniarvoista liikuntakulttuuria kunnissa edistetään paikallista verkostoitumista ja liikunnan käytännön toteuttamista urheiluseurojen, kunnan ja urheiluseurojen sekä kunnan eri toimialojen välillä seuroja kehittävä, auttava, palveleva PoPLi asiakaslähtöiset palvelut ajan henkeen sopivat palvelut ja tuotteet sekä markkinointi urheiluseuroille koulutuksella turvataan riittävä määrä taitavia, osaavia ja innostuneita ohjaajia, valmentajia ja toimijoita jäsenyhteisöt hyväksyvät ja noudattavat Valon Reilun Pelin sääntöjä 5. POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNNAN VUODEN 2014 TEEMANA ON: yhteinen tekeminen on kilpailuetumme eri toimialojen toiminnan synkronointi On PoP Liikkua viikko koululaisten kerhotoiminta urheiluseurat aikuisten kuntoliikunta urheiluseurat seuraneuvottelukunta seurafoorumit kunnat Valo lajiliitot liikunnan aluejärjestöt 6. PÄÄTOIMIALAT 6.1. Seuratoiminta Urheilun yhteisen vision 2020 mukaan seuratoiminnan edistämisen keskeisimmät asiat ovat Urheilijan polun edistäminen ja Seuratoiminnan laadun parantaminen. Uuden liikuntajärjestön vuodelle 2014 valtakunnallisesti sovitut tavoitteet seuratoiminnan toimialalla ovat erityisesti seuratoiminnan laadun kehittäminen ja Ratkaisut urheilijan polulla. Lisäksi PoPLi:n voimassa olevan oman strategian mukaan seuratoiminnan tavoitteet ovat tavoitteena on parantaa yksittäisten urheiluseurojen johtamista, osaamista ja toimintaa sekä palvelukykyä. tavoitteena on kuntatasolla edistää paikallista verkostoitumista ja liikunnan käytännön toteuttamista urheiluseurojen, kunnan ja urheiluseurojen sekä kunnan eri toimialojen välillä. koulutuksen avulla varmistaa, että seuroissa on riittävä määrä innostuneita ja osaavia ohjaajia, valmentajia sekä seuratoimijoita. uuden liikuntajärjestön ja lajiliittojen seuratoimintaa tukevien tavoitteiden ohjelmien hyödyntäminen ja toteuttaminen. 3

4 Toimenpiteet: Seuratoiminnan toimialan toiminta painottuu neljään osa-alueeseen: seurakehittämiseen, kuntayhteistyöhön, koulutustoimintaan ja urheiluun suunnattuihin testauspalveluihin. Seurakehittäminen Suora seurakohtainen kehitystyö (strategiatyö, seuran eri toimintojen kehittäminen (mm. puheenjohtajakerhotoiminta), webropol- kyselyt Passiivisten urheiluseurojen aktivointi Kuntien kanssa yhteistyössä tehtävä kehitystyö Lajiliittojen kanssa yhteistyössä tehtävä kehitystyö Sinettiseuratoiminta Sinettiseurojen kehittämistyö yhteistyössä Uuden järjestön ja lajiliittojen kanssa. Seurajohdon ja päätoimisten toiminnan tukeminen Urheiluseuroille suunnattujen tukien viestintä ja toiminta Kuntayhteistyö Kuntien liikuntavastaavien tapaamiset Kuntakohtaiset seuratapaamiset Kunnan kanssa sovittu seurakehitystyö Kuntakohtaiset koulutukset tarpeen mukaan OnPoPLiikkua -viikkojen toteuttaminen Koulutustoiminta a. Seurojen toimihenkilökoulutus Seuratoiminnan perusteet (Päätä oikein) Uusien seuratoimijoiden hankkiminen (Nappaa mukaan) Seuratoiminnan johtaminen (Johda innostavasti) Seuran taloudenhoito Urheiluseuran managerointikoulutus Urheiluseuran viestintä Järjestyksenvalvojakoulutus b. Uudistettu 1-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen järjestäminen Koulutuskokonaisuus on 50 tuntia, josta 40 tuntia lähiopetuksena. Sisällöistä rakennetaan toimivia kokonaisuuksia. Toteutus tapahtuu sekä arki-ilta että viikonloppukoulutuksina. Koulutus toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen, alueiden ja VALON kanssa. Kannustava valmentaja ja ohjaaja Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa Liikunnallinen elämäntapa Liikkuvuus- ja taitoharjoittelu Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa Fyysinen harjoittelu Eettisesti hyvä harjoittelu Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa Harjoittelun suunnittelu ja arviointi c. Valmentajien ja ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksia järjestetään tukemaan uudistuvaa 1-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutusta Henkinen valmennus Monipuolinen taitovalmennus d. Urheiluseurojen liikuntakerhojen ohjaajakoulutus Liikuntakerhotoiminta vuotiaille Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus <7 -vuotiaat Urheiljoiden testaustoiminta Urheiluseuroille, valmentajille ja urheilijoille tarjotaan suorituskyvyn kehittymiseen testauspalveluita nopeuden, voimantuoton ja kestävyyden alueilta PoPLi:n hankkimilla testilaitteistoilla. Toiminta toteutetaan Eikka-auton toimintaan liittyvien kuntasopimusten kautta sekä erikseen sovittuina testeinä urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. 4

5 6.2. Lasten ja nuorten liikunta Strategian mukaan lapsi- ja nuorisoliikunnan tavoitteet ovat lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla liikunnan merkityksen tiedottaminen normaalin motorisen kehityksen turvaamiseksi yhteistyön lisääminen oppilaitosten ja urheiluseurojen välille yhteistyön lisääminen lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan ja oppilaitosyhteistyön suuntaan herättää lapsissa ja nuorissa kiinnostus monipuolisen liikunnan harrastamiseen saada lapset ja nuoret omaksumaan liikunnalliset ja terveet elämäntavat ohjata lapsia ja nuoria urheiluseuratoimintaan ja muuhun järjestäytyneen liikunnan pariin vanhempiin vaikuttaminen korostamalla liikunnan merkitystä, elämyksellisyyttä sekä liikunnan sallimista, tukemista ja siihen kannustamista Lasten ja nuorten liikunnassa painotetaan Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelmaa ja se on suunniteltu yhdessä OKM:n, Valo ry:n ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Pääpainopistealueena on Liikkuva koulu -ohjelman kautta koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Toimenpiteiden kohteina ovat sekä hankeavustusta saaneet koulut ja kunnat, mutta myös muut aktiiviset koulut ja kunnat, jotka haluavat lisätä koulupäivän aikaista liikkumista. Toimenpiteet: kunta- ja koulukohtainen mentorointi paikallisen mentoriverkoston avulla o alkuvuonna 7 kuntaa/45 koulua Kehittää koulun ja urheiluseurojen välille yhteistoimintamalleja o kerhotoiminnan, aamu-iltapäivätoiminnan kehittäminen (urheiluseura yhteistyö) välituntiliikunnan toteuttamisen/tehostamisen eri toimenpiteet liikuntatutor -toiminnan käynnistämisen toimenpiteet (lasten ja nuorten vertaisohjaajatoiminta) toiminnallisten opetus-/oppimismenetelmien toimenpiteet liikuntatapahtumat (On PoP Liikkua) toiminnalliset ja liikuntapainotteiset vanhempainillat paneelit, seminaariluennot, työpajat oppilaitosyhteistyö Oulun Yliopiston kanssa Nuoren Suomen koulutukset, joissa painotetaan kouluhenkilöstöä kohderyhmänä (opettajat, kouluavustajat, kerhoohjaajat, oppilaat, alan opiskelijat) Soveltava liikunta on sisäistetty osaksi kaikkia muita toimintoja (esim. koulutus, liikuntatapahtumat, olosuhdetyö) ja sitä tehdään yhteistyössä VAU:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Olemme mukana VAU ry:n hankkeessa, jossa tavoitteena on, että neljännes lasten ja nuorten liikuntaa järjestävistä urheiluseuroista toteuttaa toimintaa erityisryhmille tai ottaa yleisiin ryhmiinsä mukaan erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. On PoP Liikkua On PoP Liikkua -tapahtumasarjalla jalkautetaan ja toteutetaan PoPLi:n strategian eri toimintoja käytännössä. Toimenpiteet: keväällä ja syksyllä 2014 toteutettavat On PoP Liikkua tapahtumat PoPLi:n toimialueen kunnissa. Aktivoidaan paikalliset urheiluseurat mukaan liikuntahaipakka tapahtumiin. 5

6 6.3. Aikuisliikunta Strategian mukaan aikuisliikunnan tavoitteet ovat saada aikuisväestö liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan ja edistetään ohjatusti ja/tai omatoimisesti toteutuvaa terveyttä ja toimintakykyä lisäävää liikuntaa työyhteisössä ja vapaa-aikana Vuoden 2014 aikana pyritään tuotteistamaan urheiluseurojen ja kuntien käyttöön palveluita, joilla saadaan lisää osaamispääomaa kuntatason toimintaan. Aikuisliikunnan toiminta perustuu vahvaan maakunnalliseen kumppanuuteen. Uudet toimintatavat ja uuden oppiminen vaatii paikallistason tekijän ja osaamista. Tavoitteiden toteutumisessa ja eri toimialojen yhteistyössä Eikka-bussilla on merkittävä rooli käytännön toteutuksessa. KKI toiminta Kunnossa kaiken ikää ohjelma on valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. KKIhanketukea on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. PoPLi toimii alueellisena asiantuntijana ja esimerkiksi neuvoo hanketukihakemuksen tekemisessä. Liikkujan Apteekki PoPLi toimii Pohjois-Suomen alueen asiantuntijana ja starttitoiminnan käynnistäjänä Liikkujan Apteekki toiminnassa. Eikka-bussi yhteistyö Eikka-bussi mahdollistaa pitkäjänteisen paikallistason kehittämisen kuntayhteistyökumppaneiden kanssa. Bussikiertueet toteutetaan yhteistyössä muiden PoPLi:n toimialojen kanssa. Työpaikkaliikunnan sertifikaatti PoPLi on alueellinen asiantuntija työyhteisöliikunnan kehittämisessä. Työkaluna on Aktiivisen Työpaikan Sertifiointi-ohjelma, jonka avulla pystytään arvioimaan työpaikkojen henkilöstöliikunnan kehittämistarpeita sekä Henkilöstöliikunnan strateginen koulutusohjelma Jäsenpalvelut Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry tarjoaa jäsenilleen jäsenpalveluina kokonaisvaltaisesti taloushallinnon palveluja. Tavoitteena on jäsenpalveluasiakkaiden tietoisuuden lisääminen talouden hoitoon liittyvissä asioissa. Toimenpiteet: Toimisto- ja taloushallinnon palvelut kirjanpito maksuliikenne ja myyntilaskutus palkkalaskenta raportointi viranomaisille kuukausittain / vuosittain kokoustilapalvelut toimistopalvelut seura- ja lajiliittotoimintaan liittyvä ajankohtainen tieto kuten yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja urheilijoiden sosiaaliturva neuvonta / konsultointi / seurakäynnit pyydettäessä 6

7 7. VAIKUTTAMINEN Strategian mukaan vaikuttamisen tavoitteet ovat Tavoitteena on erityisesti liikunnan ja urheilun harrastamisen edellytysten parantaminen paikallistasolla, varsinkin liikuntaolosuhteiden kehittämisen ja henkilö- ja taloudellisten resurssien lisäämisen sekä yhteistyön näkökulmasta. Vaikuttamisessa tulee näkyä myös selvästi jäsenjärjestöjen tavoitteet ja haasteet. Toimenpiteet: toimintavuonna selvitetään alueen kaikissa kunnissa liikunnan rooli kunnallisissa strategioissa; Onko liikunta mainittu kuntastrategiassa ja millä painoarvolla? Onko kunnassa oma liikuntastrategia vai onko se osa jotain muuta? Selvityksen perusteella ryhdytään toimenpiteisiin hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa liikunnan roolin ja merkityksen huomioimisessa kuntasuunnittelussa. PoPLi:n rooli koordinaattorina Oulun seuraneuvottelukunnassa korostuu. Neuvottelukunnan rooli tulee kasvamaan, ennen kaikkea liikunta-asioiden asiantuntijanan. Lisäksi toiminnan vaikuttavuus lisääntyy lajiryhmätyöllä, jonka avulla voidaan nostaa esiin entistä konkreettisempia ongelmia ja kehittämistarpeita. Vastaavaa toimintatapaa pyritään laajentamaan myös alueen muihin kuntiin. urheilu- ja liikuntafoorumeissa eri puolilla toimialuetta nostetaan keskusteluissa esiin paikallisia kehittämisasioita. Eri yhteistyömuodot seurojen kesken ja yhteistyö kunnan kanssa ovat keskeisimpiä asioita. alueellisen liikuntaneuvoston kautta PoPLi on vahvasti mukana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikuntapaikkarakentamisessa ja muussa liikunnan kehittämistyössä. Lisäksi: PoPLi:n tulee toimia vaikuttajana jäseniensä asioissa. PoPLi:n jäseninä on 135 urheiluseuraa, kolmetoista kuntaa, kolmetoista lajiliiton alue- tai piirijärjestöä sekä kaksi yhteisöä. Pohjois-Pohjanmaalla on n. 500 urheiluseuraa, joista puolet Oulussa. Aktiivisesti toimivia urheiluseuroja Oulussa on noin 125 (hakivat toiminta-avustusta kaupungilta). Jotta PoPLi voisi toimia ja käyttää ääntä toimialueen seurojen näkökulmasta, tulee PoPLi:n jäsenmäärä lisätä. Toimintavuonna käynnistetään jäsenhankintakampanja, jonka tavoitteena on urheiluseurajäsenten lisääminen. Samassa yhteydessä määritellään jäsenedut, joita PoPLi:n historiassa ei aikaisemmin ole juurikaan ollut. Tavoitteena on nostaa urheiluseurojen jäsenmäärä yli 200:n. 7

8 8. TAPAHTUMAT, YHTEISÖLLISYYS 8.1. On PoP Liikkua On PoP Liikkua -tapahtumasarjalla jalkautetaan ja toteutetaan PoPLi:n strategian eri toimintoja käytännössä. Keväällä ja Syksyllä 2014 järjestetään On PoP Liikkua tapahtumat PoPLi:n toimialueen kunnissa. Tapahtuma kestää joka kunnassa keskimäärin viikon, jonka aikana toteutetaan erilaisia urheiluun ja liikuntaan liittyviä toimintoja. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä seurojen, lajiliittojen ja kuntien kanssa Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala toteutetaan helmikuun 1.päivänä Urheilugaalassa huomioidaan edellisen vuoden maakunnan parhaita toimijoita. Edellisvuoden kokemusten perusteella tavoitteena on, että Urheilugaala on maakunnan arvostetuin urheilun ja liikunnan huomioimistapahtuma Eikka-bussi Eikka-bussi jatkaa Maakunta Liikkeelle -hanketta PoPLi:n omana toimintana. Maakuntaa ja osittain Lappia kiertää Eikka-bussi, joka on varustettu eri testausvälineillä. Testausten yhteydessä testattaville annetaan tietoa liikunnan terveydellisistä vaikutuksista. Auto on osa SuomiMies -rekkakiertuetta ja se toteutetaan yhdessä eri kuntien ja KKI ohjelman kanssa. Toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi yhteistyösopimukset kuntien kanssa on tehty ajalle. Lisäksi sovitaan paikallisten urheiluseurojen ja kuntien liikuntatoimen kanssa liikuntaneuvonnan ja liikuntatoiminnan toteuttamisesta testauksen jatkotoimenpiteenä. Toiminnan tavoitteena on myös synnyttää eri paikkakunnille seurojen toteuttamaa terveysliikuntaa Yritysyhteistyö Oman varainhankinnan lisääminen kaikilla toimialoilla on PoPLi:n talouden vahvistamisen kannalta tärkeää. Yritysyhteistyön kautta on mahdollista lisätä osapuolten tunnettavuutta ja palveluiden sekä tuotteidenkäyttöä. Lisäksi lisätään yritysten kanssa tehtävää työpaikkaliikuntaa Eikka-bussia hyödyntäen Viestintä Tehdään tunnetuksi PoPLi:n toimintaa ja palveluja, välitetään jäsenille tietoa liikunnan ja urheilun ajankohtaisista asioista sekä tuetaan jäsenten tiedottamista ja markkinointia. jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista tärkeimpinä tiedonvälityskeinoina ovat kotisivut, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti sekä Facebook järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista tiedotetaan PoPLi:n toiminnasta maakunnan tiedotusvälineissä PoPLi:n paikallista näkyvyyttä lisätään tehokkaalla paikallislehtien yhteistyöllä (koko maakunnan alueella) jatketaan yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa 8.6. Maakunnallinen yhteistyö Toimintavuoden aikana toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman kanssa allekirjoitettua kumppanuussopimusta, jonka tavoitteena on laatia Pohjois-Pohjanmaalle terveysliikuntastrategia, joka jalkautetaan alueen kaikkiin kuntiin. Lisäksi PoPLi on kiinteästi mukana rakennettaessa Pohjois-Pohjanmaalle järjestöasiain neuvottelukuntaa Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö Kuntayhteistyöllä on keskeinen asema PoPLi:n toiminnassa, joka näkyy kaikilla eri osa-alueilla. Yhteistyön avulla kehitetään paikallistason liikunta- ja urheilutoimintaa ja olosuhteita. Kuntien sisäistä liikuntaan liittyvää yhteistyötä edistetään poikkihallinnollisesti erityisesti liikunta sekä opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen kesken. Sidosryhmistä keskeisin on Pohjois-Pohjanmaan Liitto, jonka lisäksi yhteistyötä tehdään mm. Liikunta- ja urheiluopistojen, valtion aluehallintoviranomaisten, yliopiston, maaseudun kehittämisyhdistysten ja seutukuntien kanssa Liikunnan tasa-arvo ja erityisliikunta Tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen sisältyy kaikkien valiokuntien toimintaperiaatteisiin PoPLi:n tasaarvosuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvotyön valiokuntana toimii Oulun LiikunNaiset. Erityisryhmien liikuntaa edistetään soveltavan liikunnan keinoin. Tavoitteena on lisätä liikunnan yhdenvertaisia edellytyksiä ja liikunnan harrastusta. Yhteistyötä tehdään etenkin alueen kuntien ja valtakunnallisten erityisliikuntajärjestöjen kautta. järjestetään soveltavan liikunnan koulutustilaisuuksia levitetään tiedotus-, materiaali- ja koulutusaineistoja käytetään PoPLi:n asiantuntemusta alueellisesti ja paikallisesti soveltavaa liikuntaa edistävien hankkeiden ja toimintojen kartoittamisessa, toteutuksessa ja arvioinnissa kehitetään ja ylläpidetään alueellista ja paikallista yhteistyötä 8.9. Jäsenyydet: PoPLi on jäsenenä tai osakkaana ja sitä kautta vaikuttaa seuraavien tahojen toimintaan: Valo ry Kalottiurheilu ry Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry Kiinteistö Oy Kaijonharjun Yritystalo 8

9 9. TALOUS 9.1. Talousarvion perusteet valtion perusavustus nousee noin 3 %: > palkankorotus yleissopimuksen mukaan 20 / hlö elokuussa 2014 henkilöstön määrä vähenee yhdellä, 9,5 htv -> 8,5 htv PoPLi:n Liikuntatalon tilat ovat kokonaan käytössä / vuokrattu urheilujärjestöille vastikkeet nousevat 2 % kone- ja laitevuokriin ei ole tulossa merkittäviä muutoksia Pohjois-Pohjanmaan liiton tuki säilynee ennallaan; OKM avustaa Liikkuva Koulu-ohjelmaa KKI avustus säilynee ennallaan; KKI avustus Eikka-bussiin; PoPLi:n jäsenmaksut ennallaan; poistot liikuntatalon lainan ja koron lyhennykset investointivaraus hallituksen käyttöön tarpeellinen puskurivaraus hallitus esittää syyskokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuudet tehdä toimintavuoden kuluessa TTS:aan hallituksen harkitsemat tarvittavat muutokset 9.2. Taloussuunnitelma Toteutuma 2012 TA 2013 TA 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Kulut henkilöstökulut muut kulut Varainhankinta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Yleisavustukset Poistot Lainan lyhennykset Varaukset investointeihin Varaus hallituksen käyttöön Tulos

10 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry Sammonkatu OULU Puhelin (08) Fax. (08) Eikka liikuntaneuvonta-auton nimenjulkistamistilaisuus Oulun torilla kesäkuussa

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

11-15-vuotiaiden valmennuksen kehittäminen seurassa

11-15-vuotiaiden valmennuksen kehittäminen seurassa 11-15-vuotiaiden valmennuksen kehittäminen seurassa Suunnistusvalmennusseminaari Vierumäki 8.2.2013 Katri Lilja Nuorisotoiminnan kehityspäällikkö Suomen Suunnistusliitto Esityksen taustaa, esityksen näkökulma:

Lisätiedot