6.1. Seuratoiminta Lasten ja nuorten liikunta Aikuisliikunta Jäsenpalvelut... 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.1. Seuratoiminta... 4 6.2. Lasten ja nuorten liikunta... 6 6.3. Aikuisliikunta... 7 6.4. Jäsenpalvelut... 8"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUYHTEISÖJEN VISIO PoPLi:n TOIMINTA-AJATUS PoPLi:n STRATEGIAN VISIO JA TAVOITTEET POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNNAN VUODEN 2013 TEEMA: PÄÄTOIMIALAT 6.1. Seuratoiminta Lasten ja nuorten liikunta Aikuisliikunta Jäsenpalvelut VAIKUTTAMINEN TAPAHTUMAT, YHTEISÖLLISYYS On PoP Liikkua 8.2. Pohjois- Pohjanmaan Urheilugaala 8.3. Liikuntaneuvonta-auto 8.4. Yritysyhteistyö 8.5. Viestintä 8.6. Maakunnallinen yhteistyö 8.7. Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö 8.8. Liikunnan tasa-arvo ja erityisliikunta 8.9. Jäsenyydet 9. TALOUS Talousarvion perusteet 9.2. Taloussuunnitelma 2

3 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta vanhemmat ymmärtävät liikunnan ja urheilun merkityksen yksilön kasvuprosessissa vanhemmat kannustavat ja ohjaavat lapsiaan liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan Suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää menestyvät huippu-urheilijamme innostavat kaikenikäisiä urheilun pariin urheilullisesti lahjakkailla on mahdollisuus pyrkiä kansainväliselle huipulle Liikunta ja urheilu ovat elämäntapa liikunta ja urheilu ovat luonnollinen ja innostava osa kaikenikäisten elämää väestömme fyysinen aktiivisuus kasvaa Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme toimintakulttuurimme on rikastavaa, innostavaa, osaavaa ja kannustavaa toimintamme uudet rakenneratkaisut parantavat yhteistyötä ja vahvistavat mahdollisuuksia toteuttaa unelmaa liikunnan ja urheilun arvostus ja merkitys kasvavat, mikä edistää kumppanuuksia, voimavaroja ja liikunnan ja urheilun olosuhteita Liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät liikunta ja urheilu nähdään laajasti kansalaistaitoina liikunta ja urheilu tuovat elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille Vision toteuttamisen yhteiset ohjelmat ovat: 1. Vaikuttaminen olosuhteisiin ja edellytyksiin 2. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 3. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 4. Ratkaisut urheilijan polulla 5. Liikunnan ja urheilun eettiset kysymykset Tukitoiminnot/Palvelut jäsenjärjestöille 2. PoPLi:n TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on maakunnan asukkaiden liikuntaharrastuksen lisääminen kaikissa ikäryhmissä hyvässä yhteistyössä urheiluseurojen, muiden paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 3. PoPLi:n VISIO PoPLi on Pohjois-Pohjanmaan johtava liikunnan vaikuttaja, ylläpitäjä ja kehittäjä. Liikunta on maakunnallinen elämäntapa. 3

4 4. PoPLi:n STRATEGIAN TAVOITTEET liikunnan edistäminen kaikissa ikäryhmissä liikunta ja urheilu vahvistuu lapsia ja nuoria eniten kiinnostavana ja innostavana vapaa-ajan toimintatapana Pohjois-Pohjanmaalla on elinvoimaiset ja monipuoliset urheiluseurat, joissa vaalitaan ja toteutetaan moniarvoista liikuntakulttuuria kunnissa edistetään paikallista verkostoitumista ja liikunnan käytännön toteuttamista urheiluseurojen, kunnan ja urheiluseurojen sekä kunnan eri toimialojen välillä seuroja kehittävä, auttava, palveleva PoPLi asiakaslähtöiset palvelut ajan henkeen sopivat palvelut ja tuotteet sekä markkinointi urheiluseuroille koulutuksella turvataan riittävä määrä taitavia, osaavia ja innostuneita ohjaajia, valmentajia ja toimijoita jäsenyhteisöt hyväksyvät ja noudattavat SLU:n Reilun Pelin sääntöjä 5. POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNNAN VUODEN 2013 TEEMANA ON: Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme eri toimialojen toiminnan synkronointi On PoP Liikkua viikko koululaisten kerhotoiminta urheiluseurat aikuisten kuntoliikunta urheiluseurat seuraneuvottelukunta seurafoorumit kunnat uusi järjestö - lajiliitot 6. PÄÄTOIMIALAT 6.1. Seuratoiminta Urheilun yhteisen vision 2020 mukaan seuratoiminnan edistämisen keskeisimmät asiat ovat Urheilijan polun edistäminen ja Seuratoiminnan laadun parantaminen. Uuden liikuntajärjestön vuodelle 2013 valtakunnallisesti sovitut tavoitteet seuratoiminnan toimialalla ovat erityisesti Seuratoiminnan laadun kehittäminen ja Ratkaisut urheilijan polulla. Lisäksi PoPLi:n voimassa olevan oman strategian mukaan seuratoiminnan tavoitteet ovat parantaa yksittäisten urheiluseurojen johtamista, osaamista ja toimintaa sekä palvelukykyä. kuntatasolla edistää paikallista verkostoitumista ja liikunnan käytännön toteuttamista urheiluseurojen, kunnan ja urheiluseurojen sekä kunnan eri toimialojen välillä. koulutuksen avulla varmistaa, että seuroissa on riittävä määrä innostuneita ja osaavia ohjaajia, valmentajia sekä seuratoimijoita uuden liikuntajärjestön ja lajiliittojen seuratoimintaa tukevien tavoitteiden ohjelmien hyödyntäminen ja toteuttaminen. Kehittämistuen maakunnallinen julkistamistilaisuus PoPLi:n liikuntatalossa. 4

5 Toimenpiteet: seuratoiminnan toimialan toiminta painottuu kolmeen osa-alueeseen: seurakehittämiseen, kuntayhteistyöhön ja koulutustoimintaan 1-tason eri urheilulajeille suunnattu ohjaaja- ja valmentajakoulutus käynnistyy uusituilla sisällöillä vuoden alusta. toiminta on seurakehittämisen, kuntayhteistyön ja seurajohdon koulutustoiminnan osalta Maakunta liikkeelle hankkeen toimintaa saakka jatkuen PoPLi:n normaalina kehittämistoimintana loppuvuoden. Seurakehittäminen suora seurakohtainen kehitystyö (Strategiatyö, seuran eri toimintojen kehittäminen, webropol -kyselyt) kuntien kanssa yhteistyössä tehtävä kehitystyö lajiliittojen kanssa yhteistyössä tehtävä kehitystyö Sinettiseuratoiminta sinettiseurojen kehittämistyö yhteistyössä Uuden järjestön ja lajiliittojen kanssa. Seurajohdon foorumi Urheiluseurojen päätoimisten foorumi Urheiluseuroille suunnattujen tukien viestintä ja toiminta Kuntayhteistyö kuntien liikuntavastaavien tapaamiset kuntakohtaiset seuratapaamiset kunnan kanssa sovittu seurakehitystyö kuntakohtaiset koulutukset tarpeen mukaan On PoP Liikkua -viikkojen toteuttaminen painopisteenä Uusi Oulu Koulutustoiminta a. Seurojen toimihenkilökoulutus seuratoiminnan perusteet (Päätä oikein) uusien seuratoimijoiden hankkiminen (Nappaa mukaan) seuratoiminnan johtaminen (Johda innostavasti) seuran taloudenhoito urheiluseuran managerointikoulutus urheiluseuran viestintä järjestyksenvalvojakoulutus b. Uudistettu 1-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen järjestäminen Koulutuskokonaisuus on 50 tuntia, josta 40 tuntia lähiopetuksena. Sisällöistä rakennetaan toimivia kokonaisuuksia. Toteutus tapahtuu sekä arki-ilta että viikonloppukoulutuksina. kannustava valmentaja ja ohjaaja i ja harjoittelu oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa l liikkuvuus- ja taitoharjoittelu psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa fyysinen harjoittelu e valmentajana ja ohjaajana kehittyminen tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa harjoittelun suunnittelu ja arviointi c. Valmentajien ja ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksia järjestetään tukemaan uudistuvaa 1-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutusta henkisen valmennus urheilu ja ravinto motoriset perusvalmiudet urheilijoilla d. Urheiluseurojen liikuntakerhojen ohjaajakoulutus löydä liikunta vuotiaat liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus <7- vuotiaat 5

6 6.2. Lasten ja nuorten liikunta Strategian mukaan lapsi- ja nuorisoliikunnan tavoitteet ovat lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla liikunnan merkityksen tiedottaminen normaalin motorisen kehityksen turvaamiseksi herättää lapsissa ja nuorissa kiinnostus monipuolisen liikunnan harrastamiseen saada lapset ja nuoret omaksumaan liikunnalliset terveet elämäntavat ohjata lapsia ja nuoria järjestäytyneen liikunnan pariin vanhempiin vaikuttaminen valistamalla liikunnan merkityksestä ja elämyksellisyydestä sekä liikunnan sallimisesta, tukemisesta ja siihen kannustamisesta yhteistyön lisääminen lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan ja oppilaitosyhteistyön suuntaan Lasten ja nuorten liikunnassa painotetaan Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelmaa ja se on suunniteltu yhdessä OKM:n, Nuoren Suomen ja SLU-alueiden kanssa. Pääpainopistealueena on Liikkuva koulu -ohjelman kautta koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Toimenpiteiden kohteina ovat sekä hankeavustusta saaneet koulut ja kunnat, mutta myös muut aktiiviset koulut ja kunnat, jotka haluavat lisätä koulupäivän aikaista liikkumista. Toimenpiteet: kunta- ja koulukohtainen mentorointi paikallisen mentoriverkoston avulla o alkuvuonna 4 kuntaa, 23 koulua, uusi haku 2/2013 välituntiliikunnan toteuttamisen/tehostamisen eri toimenpiteet liikuntatutor -toiminnan käynnistämisen toimenpiteet (lasten ja nuorten vertaisohjaajatoiminta) toiminnallisten opetus-/oppimismenetelmien toimenpiteet (liikunnan integrointi oppiaineisiin) liikuntatapahtumat (On PoP Liikkua, Liikuttava lauantai) o n. 30 liikuntatapahtumaa toiminnalliset ja liikuntapainotteiset vanhempainillat o n. 15 vanhempainiltaa olosuhdekonsultaatio/lähiliikuntapaikkasuunnittelu yhteistyössä OAMK:n luonnonvarayksikön kanssa o n. 20 konsultaatio-/lähiliikuntapaikkakohdetta kerhotoiminnan, aamu-iltapäivätoiminnan ja koulumatkaliikunnan kehittäminen paneelit, seminaariluennot, työpajat oppilaitosyhteistyö Oulun Yliopiston kanssa Nuoren Suomen koulutukset, joissa painotetaan kouluhenkilöstöä kohderyhmänä (opettajat, kouluavustajat, kerhoohjaajat, oppilaat, alan opiskelijat) o n koulutettua koulukohderyhmässä Liikkuva koulu toimenpiteiden lisäksi painopistealueena on toimiminen Oulun kaupungin varhaiskasvatushankkeessa mm. koulutuksin, vanhempainilloin ja työpajaprosessien ohjauksessa. Soveltava liikunta on sisäistetty osaksi kaikkia muita toimintoja (esim. koulutus, liikuntatapahtumat, olosuhdetyö) ja sitä tehdään yhteistyössä VAU:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. 6

7 6.3. Aikuisliikunta Strategian mukaan aikuisten kunto- ja terveysliikunnan tavoitteet ovat saada aikuisväestö liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan ja edistetään ohjatusti ja/tai omatoimisesti toteutuvaa terveyttä ja toimintakykyä lisäävää liikuntaa työyhteisössä ja vapaaaikana Toimenpiteet: Aikuisliikunnan osalta perustoimenpiteiden kokonaisuuden muodostavat: KKI- toiminta, Maakunta Liikkeelle ESR-hanke, Liikkujan Apteekki kokonaisuus ja Suomi Mies -rekkakiertue. Lisäksi olemme mukana henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishankkeessa. Kunnossa kaiken ikää ohjelma on valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. PoPLi toimii maakunnallisena organisaattorina ja toteuttaa KKI ohjelman valtakunnallisia tavoitteita. Maakunta Liikkeelle ESR- hanke Hankkeen toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan virallisessa rahoittajan hyväksymässä hankesuunnitelmassa Toiminnan pääasiallisena tavoitteena on saada yksilöt kiinnostumaan omasta terveydestään ja liikunnasta. Toiminta ESRhankkeena lakkaa Tämän jälkeen toiminnot integroituvat toimialakohtaisiin suunnitelmiin. Maakuntaa koskeva testaustoiminta: - Inbody laitekiertokalenteri laaditaan kattamaan mukana olevat kunnat. - Jaamme malleja hyvistä käytännöistä yhteistyöverkostolle sekä kannustamme yhteistyöhän kolmannen sektorin kanssa. Vierailemme Pohjois-Pohjanmaan alueen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmissä jakamassa hyviä käytäntöjä sekä tutustumassa kuntien toimintaan. Seurayhteistyön osalta painopiste on paikallisten toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen. - Kuntien ja urheiluseurojen välinen yhteistyö. - Urheiluseurojen keskinäinen yhteistyö Tarjoamme avointa ja ilmaista koulutusta seuraavista kokonaisuuksista: ravitsemuksen startti, kuntosalistartti ja ohjaamisen startti. Seuratoiminnan osalta koulutustarjonnan piiriin kuuluu seurakehityspuun osakokonaisuudet sekä seurakehittäminen. Kokoamme verkoston urheiluseurojen aikuisliikuntavastaavista. Yhteistyössä OAMK fysioterapiaopiskelijoiden kanssa valmistuu kuusi opinnäytetyötä. Pidämme hankeen loppuseminaarin toukokuussa. Määrällisenä tavoitteena on kohtaamista. Liikkujan Apteekki PoPLi toimii pohjois-suomen alueen asiantuntijana ja starttitoiminnan käynnistäjänä Liikkujan apteekki toiminnassa. Suomi-Mies rekkakiertue & Kunnon Laiva Osallistutaan valtakunnallisen rekkakiertueen toteuttamiseen ja organisoimiseen. Pohjois-Suomen avajaistapahtuma on Oulussa ja maakunnalliset tapahtumat (10 kpl) toteutetaan syksyllä PoPLi:n omalla liikuntaneuvonta-autolla. Liikuntaneuvonta-auto jatkaa toimintaansa myös tulevina vuosina. Osallistutaan Kunnon Laivalle yhteistyökumppaneiden ja terveysliikunnan kehittäjien kanssa. Viestintä Kehitetään aktiivista viestintää aikuisliikunnan osalta Facebookissa, kuukausikirjeillä yhteistyökumppaneille sekä markkinointimixeillä kumppaneiden kanssa. 7

8 Henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishanke Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella Kuntoliikuntaliitossa on käynnistetty Henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa henkilöstöliikunnan edistämisen valtakunnallisia kehittämistyökaluja, sekä hyviä käytäntöjä Kuntoliikuntaliiton jäsenalueitten (PoPLi:n) käyttöön. Työkaluina ovat Aktiivisen Työpaikan sertifiointi-ohjelma, jonka avulla pystytään arvioimaan työpaikkojen henkilöstöliikunnan kehittämistarpeita, sekä Henkilöstöliikunnan strateginen koulutusohjelma. Koko maan kattavaa liikunnan- ja hyvinvoinnin palveluverkostoa tullaan vuoden 2013 alusta kehittämään yhteistyössä PoPLi:n kanssa, jolloin tavoitteena on saada mukaan myös liikuntapalveluiden tuottajia, sekä työterveyshuolto. Yritysliikunta ja On PoP Liikkua Opi liiku ja innostu tuotteet ja palvelut Kehitetään aktiivisesti yritysliikuntapalveluita yhteistyössä paikallisten kumppaneiden sekä urheiluseurojen kanssa. Uusi järjestö yhteistyö Osallistutaan aktiivisesti uusien aikuisliikunnan käytäntöjen ja mallien maakunnallistamiseen ja kehittämiseen Jäsenpalvelut Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry tarjoaa jäsenilleen jäsenpalveluina kokonaisvaltaisesti taloushallinnon palveluja. Tavoitteena on jäsenpalveluasiakkaiden tietoisuuden lisääminen talouden hoitoon liittyvissä asioissa. Toimenpiteet: Toimisto- ja taloushallinnon palvelut kirjanpito maksuliikenne ja myyntilaskutus palkkalaskenta raportointi viranomaisille kuukausittain / vuosittain kokoustilapalvelut toimistopalvelut seura- ja lajiliittotoimintaan liittyvä ajankohtainen tieto kuten yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja urheilijoiden sosiaaliturva neuvonta / konsultointi / seurakäynnit pyydettäessä 7. VAIKUTTAMINEN Strategian mukaan vaikuttamisen tavoitteet ovat Tavoitteina on erityisesti liikunnan harrastamisen edellytysten parantaminen paikallistasolla. Varsinkin liikuntaolosuhteiden kehittämisen ja henkilö- ja taloudellisten resurssien lisäämisen sekä yhteistyön näkökulmasta. Vaikuttaminen kuuluu olennaisesti koko PoPLi:n toimintaan. Toimenpiteet: PoPLi:n rooli koordinaattorina uuden Oulun seuraneuvottelukunnassa korostuu. Neuvottelukunnan rooli tulee kasvamaan, ennen kaikkea liikunta-asioiden asiantuntijana. Vastaava toimintatapa laajenee Raahen ja Koillismaan alueille sekä useisiin muihin kuntiin. urheilu- ja liikuntafoorumeissa eri puolilla toimialuetta nostetaan keskusteluissa esiin paikallisia kehittämisasioita. Eri yhteistyömuodot seurojen kesken ja yhteistyö kunnan kanssa ovat keskeisimpiä asioita. aluehallinnon kokonaisuudistuksen myötä läänien liikuntaneuvostot korvattiin alueellisilla liikuntaneuvostoilla. PoPLi on vahvasti mukana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikuntaneuvoston työssä. Raahen urheilu- ja liikuntafoorumi lokakuussa

9 8. TAPAHTUMAT, YHTEISÖLLISYYS 8.1. On PoP Liikkua On PoP Liikkua -tapahtumasarjalla jalkautetaan ja toteutetaan PoPLi:n strategian eri toimintoja käytännössä. Toimenpiteet: Keväällä ja Syksyllä 2013 toteutettavat On PoP Liikkua tapahtumat PoPLi:n toimialueen kunnissa. Tapahtuma kestää joka kunnassa keskimäärin viikon, jonka aikana toteutetaan erilaisia urheiluun ja liikuntaan liittyviä toimintoja. Tapahtumaketju huipentuu kesällä 2014 järjestettävään maakunnalliseen liikuntatapahtumaan Oulussa Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala toteutetaan tammikuun 12.päivänä Urheilugaalassa huomioidaan edellisen vuoden maakunnan parhaita toimijoita. Tavoitteena on, että Urheilugaala on maakunnan arvostetuin urheilun ja liikunnan huomioimistapahtuma Liikuntaneuvonta-auto Tavoite: Liikuntaneuvonta-auto jatkaa Maakunta Liikkeelle -hanketta PoPLin omana toimintana. Maakuntaa ja osittain Lappia kiertää kuorma-auto, joka on varustettu eri testausvälineillä. Testausten yhteydessä testattaville annetaan tietoa liikunnan terveydellisistä vaikutuksista. Auto on osa SuomiMies rekkakiertuetta ja se toteutetaan yhdessä eri kuntien ja KKI ohjelman kanssa. Toimenpiteet: PoPLi hankkii alkuvuodesta kuormaauton omistukseensa. Varsinainen toiminta alkaa alkusyksystä Toiminnan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi yhteistyösopimukset kuntien kanssa tehdään ajalle. Lisäksi sovitaan paikallisten urheiluseurojen ja kuntien liikuntatoimen kanssa liikuntaneuvonnan ja liikuntatoiminnan toteuttamisesta testauksen jatkotoimenpiteenä Yritysyhteistyö Oman varainhankinnan lisääminen kaikilla toimialoilla on PoPLi:n talouden vahvistamisen kannalta tärkeää. Yritysyhteistyön kautta on mahdollista lisätä osapuolten tunnettavuutta ja palveluiden sekä tuotteidenkäyttöä. Lisäksi lisätään yritysten kanssa tehtävää työpaikkaliikuntaa Viestintä Tehdään tunnetuksi PoPLi:n toimintaa ja palveluja, välitetään jäsenille tietoa liikunnan ja urheilun ajankohtaisista asioista sekä tuetaan jäsenten tiedottamista ja markkinointia. Toimenpiteet: jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista tärkeimpinä tiedonvälityskeinoina ovat kotisivut ja 4 kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista tiedotetaan PoPLi:n toiminnasta maakunnan tiedotusvälineissä PoPLi:n paikallista näkyvyyttä lisätään tehokkaalla paikallislehtien yhteistyöllä (koko maakunnan alueella) jatketaan yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa 8.6. Maakunnallinen yhteistyö Toimintavuoden aikana allekirjoitetaan Pohjois- Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman kanssa kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on laatia Pohjois-Pohjanmaalle terveysliikuntastrategia, joka jalkautetaan alueen kaikkiin kuntiin. Lisäksi PoPLi on kiinteästi mukana rakennettaessa Pohjois-Pohjanmaalle järjestöasiain neuvottelukuntaa Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö Kuntayhteistyöllä on keskeinen asema PoPLi:n toiminnassa, joka näkyy kaikilla eri osa-alueilla. Yhteistyön avulla kehitetään paikallistason liikunta- ja urheilutoimintaa ja olosuhteita. Kuntien sisäistä liikuntaan liittyvää yhteistyötä edistetään poikkihallinnollisesti erityisesti liikunta sekä opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen kesken. Sidosryhmistä keskeisin on Pohjois-Pohjanmaan Liitto, jonka lisäksi yhteistyötä tehdään mm. Liikunta- ja urheiluopistojen, valtion aluehallintoviranomaisten, sekä yliopiston ja seutukuntien kanssa Liikunnan tasa-arvo ja erityisliikunta Tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen sisältyy kaikkien valiokuntien toimintaperiaatteisiin PoPLi:n tasaarvosuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvotyön valiokuntana toimii Oulun LiikunNaiset. Erityisryhmien liikuntaa edistetään soveltavan liikunnan keinoin. Tavoitteena on lisätä liikunnan yhdenvertaisia edellytyksiä ja liikunnan harrastusta. Yhteistyötä tehdään etenkin alueen kuntien ja valtakunnallisten erityisliikuntajärjestöjen kautta. Toimenpiteet: järjestetään soveltavan liikunnan koulutustilaisuuksia levitetään tiedotus-, materiaali- ja koulutusaineistoja käytetään PoPLi:n asiantuntemusta alueellisesti ja paikallisesti soveltavaa liikuntaa edistävien hankkeiden ja toimintojen kartoittamisessa, toteutuksessa ja arvioinnissa kehitetään ja ylläpidetään alueellista ja paikallista yhteistyötä 8.9. Jäsenyydet: PoPLi on jäsenenä tai osakkaana ja sitä kautta vaikuttaa seuraavien tahojen toimintaan: Suomen Liikunta ja Urheilu ry Suomen Kuntourheiluliitto ry Kalottiurheilu ry Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry Kiinteistö Oy Kaijonharjun Yritystalo 9

10 9. TALOUS 9.1. Talousarvion perusteet valtion perusavustus noussee noin 3 %: palkankorotus raamin mukaan 0,8 %, korotus huhtikuun alusta 2013 henkilöstön määrä lisääntyy yhdellä (9.5 htv) PoPLi:n Liikuntatalon tilat ovat kokonaan käytössä/vuokrattuina urheilujärjestöille vastikkeet pysyvät ennallaan kone- ja laitevuokrat on tarkistettu eikä niihin ole tulossa muutoksia arpajaistuotot (Lumilyhty) 3000 Pohjois-Pohjanmaan liiton tuki säilynee ennallaan; OKM avustaa Lasten ja Nuorten Liikkuva koulu -ohjelmaa KKI-avustus säilynee ennallaan; KKI-avustus liikuntaneuvonta-auton hankintaan PoPLi:n jäsenmaksut ennallaan, arvio ELY-keskuksen kautta saatava Maakunta Liikkeelle -hankeavustus poistot liikuntatalon lainan lyhennykset investointivaraukset (liikuntaneuvonta-auto + sauna) hallituksen käyttöön tarpeellinen puskurivaraus hallitus esittää syyskokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuudet tehdä toimintavuoden kuluessa TTS:aan hallituksen harkitsemat tarvittavat muutokset 9.2. Taloussuunnitelma Toteutuma 2011 TA 2012 TA 2013 Varsinainen toiminta Tuotot Kulut henkilöstökulut muut kulut Varainhankinta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Yleisavustukset Poistot Lainan lyhennykset Varaukset investointeihin Varaus hallituksen käyttöön Tulos

11 PoPLi on myös Facebookissa 11

12 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry Sammonkatu OULU Puhelin (08) Fax. (08) Rukan alakoululaiset rekanvedossa Kuusamon On PoP Liikkua tapahtumassa syyskuussa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2008 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2008 4 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajan sana ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajan sana ----------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3

SISÄLTÖ. 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Yleistä -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

Puheenjohtajana kokouksessa toimi Matti Ansala. Kokouksessa oli edustettuna 11 jäsenyhteisöä.

Puheenjohtajana kokouksessa toimi Matti Ansala. Kokouksessa oli edustettuna 11 jäsenyhteisöä. LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLINTO VUOSIKOKOUS 24.4.2013 Lapin Urheiluopisto Puheenjohtajana kokouksessa toimi Matti Ansala. Edustettuna oli 9 jäsenyhteisöä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot