SISÄLTÖ. 1. Yleistä Jäsenet Toiminnan painopistealueet Toimintatapa Organisaatio 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2008

2 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä Jäsenet Toiminnan painopistealueet Toimintatapa Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna Seuratoiminta Lasten ja nuorten liikunta Kunto- ja terveysliikunta Liikunnan edunvalvonta Muut toiminta-alueet Lajiliittoyhteistyö Yritysyhteistyö Jäsenpalvelut Viestintä Taloudellisten resurssien turvaaminen Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö Työ tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja erityisliikunnan edistämiseksi Kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen ja tukeminen 11

3 3 1. YLEISTÄ Opetusministeriön asettaman toimikunnan valmistelema Kansallinen liikuntaohjelma valmistuu keväällä v Ohjelmatyön tavoitteena on ensinnäkin eräänlainen "kansallinen sopimus" julkishallinnon ja liikunnan kansalaistoimijoiden kesken. Pyrkimyksenä on vahvistaa yhteistyötä liikuntahallinnon, liikunnan kansalaistoimijoiden ja muiden liikuntaa ja hyvinvointia edistävien tahojen kesken. Toisaalta halutaan edistää horisontaalista yhteistyötä hallinnossa eli sitä, että liikunnan edellytykset otetaan aiempaa paremmin huomioon usean ministeriön alueella. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen liikuntaa toteuttavien tahojen kesken sekä eräänlainen "yhteiskuntasopimus" julkishallinnon ja kansalaistoimijoiden välillä. Viime kädessä tavoitteena on liikunnan harrastamisen lisääminen, liikunnan harrastamisen olosuhteiden kehittäminen ja näiden kautta väestön hyvinvoinnin edistäminen. Vaikka lakimuutokset eivät tällä kertaa ole ensisijaisena tavoitteena, niin liikuntakulttuuri ja -hallinto ovat muuttuneet viime vuosina niin paljon, että laajalle uudelleenpohdinnalle on syntynyt tarvetta. Kunnallisvaalit pidetään PoPLi on mukana vaikuttamassa ehdokkaisiin vaalikampanjan aikana. Valtakunnallisista suuntaviivoista sovitaan yhdessä SLU:n kanssa, joka myös tuottaa valtakunnallista vaalimateriaalia. 14 SLU-aluetta ovat palkanneet yhteisen erityisasiantuntijan Timo Hämäläisen yhteistyössä OPM:n kanssa. PoPLi osallistuu kustannuksiin myös vuonna Tavoitteina on mm. kehittää alueiden hanketoimintaa ja varainhankintaa. Vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä maakunnallisten toimintaryhmien kanssa jatketaan tavoitteena löytää konkreettisia tapoja saada liikunta mukaan EU-hanketyöhön. Vuoden 2008 teemana on Kuntayhteistyö. Kuntakäyntejä jatketaan tavoitteena tiivistää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä kaikilla toimialoilla tavoitteena erityisesti kertoa kunnille niistä konkreettisista keinoista, joilla PoPLi voi auttaa kuntia liikuntaedellytysten kehittämisessä kuntalaisten liikuttamiseksi ja siten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Jäsenet Pohjois-Pohjanmaan Liikunta PoPLi ry on alueellinen liikunnan ja urheilun yhteistyö-, edunvalvonta-, kehittämis- ja palvelujärjestö, jonka toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. PoPLi:n jäseniä voivat sääntöjen 4 :n mukaan olla rekisteröidyt Pohjois-Pohjanmaalla toimivat liikunta- ja urheiluseurat sekä liikunnan ja urheilun piirijärjestöt, lajiliitot ja/tai niiden P-P:lla toimivat alueorganisaatiot erityisliikunnan järjestöt mukaan lukien, Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä muut liikuntaa ja urheilua harrastavat tai edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. 1.2 Toiminnan painopistealueet Strategian mukaiset PoPLin toiminnan painopistealueet ovat Seuratoiminta Lapsi- ja nuorisoliikunta Kunto- ja terveysliikunta Edunvalvonta Muita toiminta-alueita, jotka tukevat ja/tai ovat mukana em. painopistealueilla työskentelyssä, ovat

4 lajiliittoyhteistyö toimisto- ja taloushallinnon palvelut ja muut jäsenpalvelut viestintä taloudellisten resurssien turvaaminen kunta- ja sidosryhmäyhteistyö työ tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja erityisliikunnan edistämiseksi kilpailupainotteisen liikunnan ja urheilun edistäminen ja tukeminen Toimintatapa PoPLi ry on itsenäinen järjestö, joka toimii yhteistyössä verkostoituen omien jäsenyhteisöjensä, muiden aluejärjestöjen sekä SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa liikunnan ja urheilun maakunnallisena edunvalvojana, kehittäjänä, kouluttajana, palvelujen tuottajana ja yhteistyötahona, mutta ei varsinaisen liikuntatoiminnan toteuttajana PoPLi on asiakaslähtöisesti toimiva palvelujärjestö Toiminnan lähtökohtana on terveellä pohjalla oleva talous 1.4. Organisaatio PoPLi:n jäsenistöllä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Uusittujen sääntöjen mukaan kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Syyskokouksessa valitaan PoPLi:n hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 8 jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa. Hallitus valitsee tarpeelliset valiokunnat, jotka kokoontuvat tarvittaessa. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan tammikuussa ja elokuussa pidettävillä hallituksen ja henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä. PoPLi:n vakinaisen henkilökunnan muodostavat aluejohtaja, toimistopäällikkö, toimistosihteeri, kehittämispäällikkö, kunto- ja terveysliikuntapäällikkö sekä lasten liikunnan päällikkö. Lisäksi on palkattu määräaikainen liikuntaneuvoja sekä käytetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muita työntekijöitä sekä työharjoittelijoita. 2. PÄÄTULOSALUEET VUONNA Seuratoiminta Seuratoiminnan toimialan toteutuksen tärkeimmät toiminnat v ovat Hyvä Seura toiminta, Kuntayhteistyö, Valmentaja- ja ohjaajakoulutus ja Lasten ja nuorten liikuntaohjelman (LNLO) alueellinen toteutus Hyvä Seura toiminta Toiminta on osa valtakunnallista Hyvä Seura-hanketta, jossa ovat yhteistyössä SLU- alueet, SLU, lajiliitot, toimialat (Nuori Suomi, Olympiakomitea, Kunto) sekä liikunta- ja urheiluopistot. Tavoitteena on seuroissa toimivien ihmisten osaamisen ja innostuksen lisääminen ihmisten omia tarpeita ja valintoja kunnioittaen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytykset sekä paikallisilla että valtakunnallisilla tukitoimilla. Toimenpiteet 2008:

5 5 Seurojen toimihenkilökoulutus Seuratoiminnan perusteet (Päätä oikein) Uusien seuratoimijoiden hankkiminen (Nappaa mukaan) Seuratoiminnan johtaminen (Johda innostavasti) Seuran varainhankinta ja taloudenhoito Seuran taloudenhoito Turvallisuuskoulutus Tapahtuman järjestämiskoulutus Urheiluseuran tiedotustoiminta Seminaari seuratoiminnan toteuttajille Seuran kehittämisprosessit. Tehdään yhteistyössä lajiliittojen ja/tai suoraan seurojen kanssa Seura-analyysin käyttöönotto kehitystyön avuksi Puheenjohtajatapaamiset Puheenjohtajien yhteistapaamiset ja koulutukset Seurojen päätoimiset työntekijät Päätoimisten yhteistapaamiset ja koulutukset Lajiliittoyhteistyö Lajiliittojen seurakehitystyön tukeminen PoPLin seurakehityspalveluista tiedottamalla ja sopimalla yhteistyöstä lajiliiton tarpeiden mukaan. Hyvä Seura Pohjola- palkinnon maakunnallinen toiminta Kuntayhteistyö Yhteistyön tavoitteena on lisätä paikallista yhteistyötä seuratoiminnan tukemiseksi ja koulupäivän liikunnallistamiseen liittyvän toiminnan toteuttaminen. Suoritetaan kuntakäynnit sovituissa kunnissa. Pääkohderyhminä ovat liikunta- ja opetustoimen vastaavat Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 1-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen järjestäminen Fyysisen harjoittelun perusteet Opettaminen ja taidon oppimisen perusteet Lasten urheilun perusteet Psyykkisen valmennuksen perusteet VOK-yhteistyö- yhteisten sisältöjen työstö Valmentajien ja ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutukset Psyykkinen valmennus Urheilu ja ravinto Urheilijan lihashuolto ja tukitoimet Motoriset perusvalmiudet urheilijoilla Valmentajaseminaari Lasten ja nuorten liikuntaohjelma (LNLO)

6 Opettaja- ja kouluyhteistyö Koulutusprosessin toteuttaminen sovituissa kunnissa 6 Sinettiseurojen kehittämistoiminta Auditointi yhteistyössä lajiliittojen kanssa Sinettiseuratilaisuus Pelisääntökoulutukset Löydä Liikunta- monipuolinen liikuntakerhotoiminta 7-12 v. Tavoitteena on jo toimivien ja uusien kerho- ja harjoitusryhmien sekä joukkueiden toiminnan monipuolistaminen Löydä Liikunta- ohjaaja ja kerhovastaava koulutukset Nuorten harrasteliikunnan tukeminen Toiminnan käynnistäminen alueella Seuratoiminnan paikallistuki Tiedottaminen ja jakotilaisuuden järjestäminen Kouluttajien ja henkilöstön koulutus Kouluttajakoulutuksiin osallistuminen Osallistuminen Hyvä Seura-kehittäjien koulutukseen 2.2. Lasten ja nuorten liikunta Lasten ja nuorten liikunnassa painotetaan Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelmaa ( ), joka on jatkoa vuosina ja toteutetuille ohjelmille ja se on suunniteltu yhdessä Opetusministeriön ja Nuoren Suomen kanssa. Ohjelman toteutuksessa on valtakunnallisesti sovittu aluejärjestöjen tehtäväkenttä. Kehittämisohjelman yleistavoite on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan avulla. Tämän lisäksi painopistealueina ovat alle kouluikäisten liikunta, koulupäivien liikunnallistamishankkeet, luokanopettajien täydennyskoulutus, soveltava lasten liikunta sekä liikunnan olosuhdetyö. Vuonna 2008 merkittävänä toimintamuotona ovat kohtaamiset eri toimijoiden kanssa, joita toteutetaan mm. kuntakerrosten avulla kaikkien toimialojen kesken. Alle kouluikäisten lasten liikunta Nuori Suomi koulutukset (14 koulutussisältöä) Liikuntaleikkikoulukoulutus päiväkoti- ja seuratoimintahenkilöstölle Vanhempainillat, paneelit Koulutussisältöjen kehittäminen yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa

7 7 Kouluikäisten lasten liikunta Nuori Suomi koulutukset (mm. Koululaiset Liikkeelle opettajien täydennyskoulutus) Vanhempainillat Koulupäivien liikunnallistamisen kehittämishankkeet Iltapäivätoiminta Koulutukset iltapäiväohjaajille (Iloa liikkeelle iltapäiviin -perus- ja prosessikoulutus, Liikkujaksi koulutus, NS koulutukset) ja ohjaajatapaamiset Iltapäivätoimijoiden seminaarit ja tapaamiset Liikuntakerho-ohjaajien koulutus Liikuntakerhotoiminnan edistäminen ja kehittäminen Soveltava lasten liikunta Koulutukset yhteistyössä LKL hankkeen ja Nuoren Suomen kanssa (päivähoito, koulut, iltapäivähoito, liikuntakerhot, urheiluseurat) Koulutussisältöjen soveltamistyö yhteistyössä LKL hankkeen ja Nuoren Suomen kanssa Liikunnan olosuhdetyö Lähiliikuntapaikkakohteiden (päiväkodit, koulut, urheilualueet, leikkikentät) suunnittelutuki yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa Kuntakohtaisen verkostoyhteistyön tukeminen Kansalaistoiminnalla toteutettavien kohteiden konsultointi 2.3. Kunto- ja terveysliikunta Tavoitteet: Lisätään säännöllisesti liikkuvien määrää Pohjois-Pohjanmaalla, koulutetaan terveysliikunnan ohjaajia, tiivistetään yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa, tiedotetaan terveellisistä elämäntavoista ja terveysliikunnan hyödyllisyydestä sekä edistetään työyhteisöjen terveysliikuntaa. Terveysliikunnan edistäminen jatkuu myös Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa toteutettavalla Työikäisten terveysliikunta hankkeella. 1) Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan Kunnossa Kaiken Ikää ohjelman toteuttamiseen yhteistyössä mm. Oulun lääninhallituksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Virpiniemen liikuntaopiston kanssa tiedonvälitys kuntiin ja järjestöihin kunto- ja terveysliikunnan koulutukset kuntoliikuntakampanjat toiminnan kehittämis- ja ideointipalaverit kuntakierrosten myötä tiivistetään yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa aloitetaan terveysliikunnan organisaattoriverkoston luominen kuntatasolle

8 markkinoidaan jäsenyhteisöjen palveluja ja toimintoja mahdollisuuksien mukaan 8 2) Työyhteisöille suunnattu Kunnon Verkko toiminta terveysliikunnan hyödyllisyyden viestittäminen henkilöstöjohtoon ja johdon sitouttaminen henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen monipuolisen vuosisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa luennot terveydestä, ravinnosta, liikunnasta jne. markkinoidaan työyhteisöille liikunnallisia virkistys- ja toimintapäiviä 3) Työikäisten Terveysliikunta - projekti jatketaan vuonna 2007 aloitettua yhteistyötä Iin ja Haukiputaan kanssa. 4) Valtakunnalliset tapahtumat toteutetaan yhteistyössä KKI:n ja Kuntoliikuntaliiton valtakunnallisia tapahtumia. 5) Seurapilottihanke toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa Haukiputaan Heiton seurapilottihanketta 6) Vuoden Liikuttaja kunto- ja terveysliikuntavaliokunnan esityksen pohjalta hallitus valitsee syksyllä Vuoden 2008 Liikuttajan, joka julkistetaan syyskokouksessa. 7) Kuntakierrokset suoritetaan kuntakäynnit sovituissa kunnissa - pääkohderyhmänä liikunta- ja terveystoimi Liikunnan edunvalvonta Liikunnan edunvalvonta on yhteinen nimittäjä kaikessa PoPLin toiminnassa. Sen lisäksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä. Tavoitteina on erityisesti liikunnan harrastamisen edellytysten parantaminen paikallistasolla varsinkin liikuntaolosuhteiden kehittämisen sekä henkilö- ja taloudellisten resurssien lisäämisen kautta. Osallistutaan vuoden 2008 kunnallisvaaleihin liittyvään toimintaan yhdessä SLU:n, oululaisseurojen neuvottelukunnan, LiikunNaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa mm. toimittamalla puolueiden piirijärjestöille ehdokkaille välitettävää materiaalia Kehitetään kuntien omaa ja seutukuntien yhteistä liikuntapaikkarakentamista mm. olemalla mukana ja vaikuttamalla Oulun läänin liikuntaneuvostossa - Muita esille nostettavia asioita ovat mm. kuntien lisäpanostukset liikuntaan (henkilöt, liikuntapaikat, liikuntamäärärahat), kuntien liikuntatoimen virkojen säilyttäminen, urheilu- ja muihin liikuntaseuroihin kuulumisen lisääminen, liikunnan yleisen arvostuksen ja liikunnan harrastamisen lisääminen, liikuntapalvelujen riittävän saatavuuden varmistaminen kunnissa ja paikallistason yhdyshenkilöverkoston luominen kuntiin (kunnan liikuntatoimesta vastaavat ja muut hallintokunnat)

9 9 3. MUUT TOIMINTA-ALUEET 3.1. Lajiliittoyhteistyö Tavoite: Lajiliittoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on tukea lajiliittoja niiden omassa toiminnassa ja luoda niiden toiminnalle entistä paremmat edellytykset. PoPLi tarjoaa omia palvelujaan ja osaamistaan lajiliittojen ja niiden alueellisten organisaatioiden käyttöön. Käytännössä tavoitteita toteutetaan edellä kohdassa 2. ja jäljempänä kohdassa 3. mainituin toimenpitein sekä PoPLin palvelujen, osaamisen ja viestinnän kautta Yritysyhteistyö Tavoite: Oman varainhankinnan lisääminen kaikilla toimialoilla on PoPLin talouden vahvistamisen kannalta tärkeää. Yhteistyön kautta on mahdollista lisätä osapuolten tunnettavuutta ja palveluiden sekä tuotteiden käyttöä. Etsitään lisää kumppaneita sellaisista yrityksistä, joiden toiminta ei ole ristiriidassa PoPLin strategian, tavoitteiden ja toiminnan kanssa Jäsenpalvelut Tavoitteet: PoPLi:n Liikuntatalossa on edullisesti ja nopeasti saatavilla jäsenten tarvitsemia laadukkaita ja monipuolisia palveluita. PoPLi:n jäsenet ovat tietoisia liikunnan ajankohtaisista asioista. Toimisto- ja taloushallinnon palvelut; mm. kopiointi, postitus, faksi, tarrat, osoitteistot, kirjekuoret, ATK-palvelut, jäsenrekisterit, kirjanpito, sarjaohjelmat, tilastot, maksuliikenne, puhtaaksikirjoitus, kilpailu- ja muut kutsut, esitteet, skanneri, kokoustilat ja kokousten ym. tilaisuuksien järjestelyt, materiaalin välitys, tilauspohjaiset työt, kilpailukalenterit, sarjakirjat jne. Seura- ja lajiliittotoimintaan liittyvä ajankohtainen tieto kuten yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja urheilijoiden sosiaaliturva Neuvonta / konsultointi / seurakäynnit pyydettäessä Kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen ja käyttäminen 3.4. Viestintä Tavoitteet: Tehdään tunnetuksi PoPLi:n toiminta, palvelut, tavoitteet ja mahdollisuudet Välitetään jäsenille tietoa liikunnan ja urheilun ajankohtaisista asioista Tuetaan jäsenten tiedottamista

10 10 Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista Tärkeimpinä tiedonvälityskeinoina ovat kotisivut ja sähköposti Tiedotteet / kutsut ajankohtaisista asioista lähetetään tarvittaessa myös kirjepostina Järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista Tiedotetaan PoPLi n toiminnasta maakunnan tiedotusvälineissä Jatketaan tiivistä yhteistyötä tiedotusvälineiden ja erityisesti Oulun Seudun Urheilutoimittajat ry:n kanssa Kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän käyttäminen Liikunta-alan tutkimus- ja kehitystyön sekä etutyön toimenpiteiden (mm. talkootyö, verotus, urheilijoiden sosiaaliturva, eettisen säännökset jne.) seuraaminen ja niitä koskevan tiedon välittäminen Toimitaan v hyväksytyn Viestintäohjeen mukaisesti 3.5. Taloudellisten resurssien turvaaminen PoPLin oman toiminnan lähtökohtana on terveellä pohjalla oleva talous PoPLi:n talouden perustana ovat valtionavustus, toimistopalvelu- ja taloushallinnon sopimukset, jäsenmaksut, Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisavustus, OPM:n projektiavustukset sekä muut avustukset ja yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa solmitut yhteistyösopimukset. Liikunnan rahoituksen edistäminen Tuetaan mm. tiedottamisen avulla SLU:n edunvalvontayksikön toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pitää yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankinta edelleen pääsääntöisesti verotuksen ulkopuolella. Seurojen varainhankinnan tukemiseksi jatketaan yhteistyössä SLU:n kanssa työtä keväällä ja syksyllä järjestettävien valtakunnallisten arpajaisten myynnin edistämiseksi Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö Tavoite: Erityisesti paikallistason liikunta- ja urheilutoiminnan elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Pohjois-Pohjanmaalla, PoPLi:n oman elinvoimaisuuden varmistaminen ja liikunnan yleinen edunvalvonta Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä Oulun lääninhallituksen, Pohjois-Pohjanmaan Liiton, muiden maakunnallisten organisaatioiden ja valtion piirihallintoviranomaisten, maakunnan seutukuntien ja kuntien ja muiden päättäjien sekä lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen kesken. Myös liikunnan on varauduttava kuntien palvelu- ja rakenneuudistukseen. Yhteistyö jäsenten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa Kunta-/seutukuntayhteistyö ja toimintaan liittyvät kuntakäynnit Kuntien sisäisen liikuntaan liittyvän yhteistyön kehittäminen poikkihallinnollisesti erityisesti liikunnan sekä sosiaali- ja terveystoimien ja nuorisotoimen kesken

11 Työ tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja erityisliikunnan edistämiseksi Liikunnan tasa-arvotyö Oulun LiikunNaiset edistää liikunnan moniarvoisuutta ja toimii PoPLi:n tasa-arvotyön valiokuntana. Tavoitteet: Tavoitteena on yksilölliset ominaisuudet huomioiva liikuntakulttuuri, jossa kaiken ikäisillä naisilla, miehillä, tytöillä ja pojilla sekä erityisryhmillä on tasavertaiset mahdollisuudet harrastustoimintaan ja päätöksentekoon. Tehdään yhteistyötä SLU:n kanssa ja tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvotyötä. Vaikutetaan Oulun alueen liikuntapaikkojen toimintaperiaatteisiin parantamalla seurojen, lajiyhteisöjen, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja -ajankohtaa. Tuetaan naisia liikuntakulttuurin päätöksenteossa. Tehdään yhteistyötä valtakunnallisen LiikunNaiset verkoston kanssa keräten toimivia malleja liikunnan tasa-arvotyön toteuttamiseen. Järjestetään tapaamisia naisliikuntavaikuttajien, eri yhteistyöryhmien sekä Oulun alueen urheilu- ja liikuntaseuroissa ja lajijaostoissa toimivien naisten ja nuorten kanssa. Laaditaan esityksiä ja aloitteita eri hallintokunnille liikuntatoiminnassa esiin tulevista kehittämistarpeista ja käynnistetään projekteja ajankohtaisten aiheiden pohjalta. Osallistutaan tapahtumiin ja tasa-arvoseminaareihin, joissa käsitellään liikuntaa moniarvoisuuden näkökulmasta. Vaikutetaan kunnallisvaaleissa yhteistyössä PoPLin kanssa Tiedotetaan ajankohtaisista tasa-arvotapahtumista sanomalehtien seuratoimintapalstalla ja nettisivujen (www.popli.fi/popli_ry/liikunnaiset/) välityksellä jäsenille, lähiverkostoille, urheiluseuroille ja liikuntavaikuttajille sekä vaikutetaan liikuntatiedottamisen tasapuolisuuteen. Esitetään PoPLin hallitukselle vuoden 2008 Tasa-arvotyön palkinnon saajaa Liikunnan suvaitsevaisuustyö Tavoite: Liikunnan ja urheilun avulla poistetaan ennakkoluuloja, edistetään suvaitsevaisuutta, torjutaan rasismia sekä edesautetaan maahanmuuttajien kotouttamista ympäröivään yhteiskuntaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tuetaan liikunnan piirissä olevia toimintamuotoja ja yhteistoimintamalleja, joiden avulla yhteiskunnallinen suvaitsevaisuus ja rasismin vastaiset asenteet lisääntyvät.

12 3.8. Kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen ja tukeminen 12 Huipulle tähtäävä urheilu on keskeinen osa kansallista liikuntakulttuuria. Tärkeä ja pysyvä osa tätä toimintaa on urheilun eettisten arvojen edistäminen ja dopingin vastainen työ. Huippu- ja kilpaurheilutoiminnan perusta on tuhansien urheiluseurojen vapaaehtoistyössä. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen I- tason käytännön toteutukseen osallistuminen ja maakunnallisen yhteistyöverkoston luominen valmentajakoulutuksessa lajien, seurojen, kuntien ja Virpiniemen liikuntaopiston välille Tukitoimet liikuntapaikkarakentamisen, markkinoinnin ja toiminnan suunnittelun ja johtamisen alueilla (mm. seurojen ja lajien kehittämiskoulutuksen kautta) Aloitteellinen liikuntaolosuhteiden parantaminen ja kehityksen seuranta (mm. läänin liikuntatoimi ja liikuntaneuvosto) Jatketaan yhteistyötä Ouluseudun Urheiluakatemian kanssa Kalottiurheilu ry:n kautta saadaan toimintaan osallistuville kansainvälistä kokemusta ja kontakteja Palkitaan vuosittain alueen menestyneitä lajeja, seuroja, urheilijoita ja valmentajia kehitetyn palkitsemisjärjestelmän mukaisesti Kansainvälinen toiminta PoPLi ry osallistuu edelleen Kalottiurheilu ry:n hallintoon ja toimintaan, ja sitä kautta Barentsin alueen urheiluyhteistyöhön sekä SLU:n koordinoimaan kansainväliseen toimintaan. Osallistutaan Barentsin alueen urheiluyhteistyöhön olemalla mukana Kalottiurheilu ry:n toiminnassa ja hallinnossa. Kalottiurheilu ry vastaa Suomen osalta Barentsin urheiluyhteistyöstä (mukana Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Venäjä), jossa mm. käydään Barentsin ottelut vuosittain 12 lajissa Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Oulussa ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla järjestettävien kansainvälisten liikunta- ja urheilutapahtumien järjestelyihin Osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan SLU:n koordinoimaan kansainväliseen yhteistyöhön, jonka ajankohtaisia painopisteitä ovat tiedonvälitys, koulutus ja vaikuttaminen Euroopan unioniin; yhteistyö lähialueille sekä Kansainvälisen Forumin toiminta liikuntajärjestöjen kansainvälisiä kysymyksiä pohtivana työryhmänä. PoPLin 10 käskyä 1. Teen yhteistyötä 2. Noudatan yhdessä sovittuja pelisääntöjä 3. Huolehdin osaltani, että tieto kulkee 4. Sovimme yhdessä mitä teemme teemme yhdessä mitä sovimme 5. Arvostan toista ja toisen työtä olen avoin, tasapuolinen ja rehellinen 6. Emme lakaise roskia maton alle ratkaisemme ongelmat heti 7. Huolehdin työympäristön viihtyisyydestä 8. Arvioimme jatkuvasti omaa toimintaamme 9. Arvostan asiakasta 10. Vaalin ja kehitän PoPLin henkeä

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 SISÄLTÖ 1. Puheenjohtajalta --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Hallinto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot