Toimintasuunnitelma 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Cheerleadingliitto

2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu 5 3 Koulutustoiminta Lajitaitokoulutus Valmentajakoulutus Tuomarikoulutus Muut koulutukset 8 4 Kilpailutoiminta 9 5 Kansainvälinen toiminta 10 6 Yhteinen toiminta Markkinointi ja viestintä Hallinto ja talous Edunvalvonta ja yhteistyö 11 Liite: Tapahtumakalenteri

3 1 Johdanto Suomen Cheerleadingliiton toiminta vuonna 2013 pohjautuu aikaisempien vuosien aikana tehtyyn kehitystyöhön, jossa toiminta painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Liiton tarjoamien toimintojen ja tapahtumien tarkoituksena on parantaa ja kehittää liiton jäsenseurojen toimintaedellytyksiä. Suomen Cheerleadingliiton strategia vuoteen 2018 saakka on valmisteltu loppuun vuoden 2012 aikana ja toteutus käynnistyy vaiheittain alkaen vuodesta Strategiaan on kirjattu tulevaisuuden tavoitteet lajin ja lajiliiton eri toimintojen osa-alueiden kehittämiselle, liiton jäsenmäärän kasvulle, jäsenistön tukitoiminnoille jäsenseurojen koon ja tarpeiden mukaan, liittojohtoiselle huippu-urheilun kehittämiselle, urheilijan polun luomiselle, lajin harrasteliikunnan mahdollisuuksien monipuolistamiselle sekä koulutuksien edelleen kehittämiselle. Cheerleadingin visio 2018 on: Cheerleading on kiinnostava ja menestyvä urheilu- ja liikuntamuoto. Liitto toimii näkyvänä vaikuttajana kotimaassa ja kansainvälisesti. Strategian kolme päävalintaa ovat: Seuratoiminnan kehittäminen Jäsenseuroja tuetaan monipuolisesti tarjoamalla työkaluja toiminnan vahvistamiseen, kasvattamiseen ja laadulliseen parantamiseen. Liitto vie lajia aktiivisesti uusille paikkakunnille. Kohti liittojohtoista huippu-urheilua Rakenteelliset ja järjestelmälliset puitteet luodaan takaamaan huippu-urheilun laadullista kehittymistä yhdeksi maailman johtavista cheerleading -maista. Urheilijapolun kuvaaminen. Harrasteliikunta kaiken perustana Tunnistetaan harrasteliikunnan tärkeys lajin kehityksen perustana ja luodaan lisää toimintamalleja jäsenseurojen harrastepohjan laajentamiseen. Seuratoiminnan kehittäminen jakautuu strategiassa kahteen eri osa-alueeseen: Uusien jäsenseurojen rekrytointiin ja olemassa olevien jäsenseurojen tukemiseen. Vuonna 2013 kehitystyö aloitetaan olemassa olevien jäsenseurojen tukitarpeiden kartoittamisella. Jäsenseuroille lähetettävällä kyselyllä kartoitetaan tukitoimet, joita SCL voi tarjota jäsenseuroilleen profiloidusti seurojen koon mukaan. Seuroille pyritään tarjoamaan tukipalveluita muun muassa neuvomalla ja ohjaamalla seuraedustajia toimintasuunnitelman ja/tai pitkäntähtäimen strategian laadinnassa, talous- ja varainhankinnan kysymyksissä, seuratoiminnan johtamisessa, viestinnässä tai markkinoinnin kysymyksissä. Vuoden 2013 aikana aloitetaan myös Cheerleadingseuran kehityspolku -manuaalin valmistelutyöt: Manuaalista jäsenseurat saavat tietoa kuinka seuratoimintaa kasvatetaan pienestä suureksi, mitä pitää olla kunnossa ja missä järjestyksessä seuran kehittämistä tehdään. Seuratoiminnan kehitystyön puitteissa kartoitetaan myös ne cheerleading-toimintaa harjoittavat seurat tai muut tahot, jotka eivät toistaiseksi ole SCL:n jäseniä. Vuonna 2013 luodaan myös nk. Starttipaketti uusille jäsenille ja cheerleading-toimintaa aloittaville seuroille. Starttipaketti sisältää tietoa ja neuvoja, minkälaisia asioita ja tehtäviä tarvitaan seuratoiminnan käynnistämiseen, mallidokumentteja ja toimintaohjeita seuran toimintaan ja cheerleadingin harjoittamiseen turvallisesti. Strategian toisen päävalinnan mukaisesti SCL tähtää kohti liittojohtoista huippu-urheilua. Tähän liittyy vuonna 2013 tanssimaajoukkueen toiminta kun ensimmäinen, vuonna 2012 koottu tanssimaajoukkue kilpailee huhtikuussa MM-kilpailuissa ja projekti päättyy toukokuussa Tämän projektin kautta saatua tietoa hyödynnetään seuraavaan tanssimaajoukkueprojektiin, joka käynnistetään urheilijavalinnoilla kesällä

4 Huippu-urheilun laadullista kehittymistä tavoitellaan myös strategiaan kirjatuilla maajoukkuerinkileirityksillä, joiden valmistelu aloitetaan vuoden 2013 aikana ja ensimmäiset rinkien leiritykset toteutetaan vuonna Maajoukkueringit on suunnattu vuosittain suomalaisille seurajoukkueille, jotka kilpailevat Suomen mestaruus -tason kärjessä. Rinkitoiminta aloitetaan ensimmäisessä vaiheessa tyttöjen ja naisten cheer-sarjoista ja maajoukkuerinkiin voivat hakea mukaan SMkilpailujen perusteella sijoille sijoittuneet joukkueet. Sijoilta voi hakea mukaan varasijalle ja päästä rinkiin, mikäli joku edelle sijoittuneista joukkueista ei ota paikkaansa vastaan. Rinkiin valituille seurajoukkueille järjestetään kaksi osittain omakustanteista leiriä vuodessa, joissa joukkueille ja valmentajille on tarjolla opetusta ja valmennusta kolmessa huippu-urheilun kannalta oleellisessa pääkohdassa: Oikeaoppinen fysiikkavalmennus, psyykkinen valmennus ja edistyneet lajitaidot. Liitto tuo nämä elementit leirille ja niitä toteuttavat kotimaiset ja ulkomaiset lajin ja eri osa-alueiden huippuvalmentajat - Tavoitteenaan nostaa suomalaisen cheerleadingin tasoa kohti maailman huippua. Kolmantena päävalintana SCL:n strategiassa tunnistetaan harrasteliikunnan tärkeys lajin kehityksen perustana ja luodaan lisää toimintamalleja jäsenseurojen harrastepohjan laajentamiseen. Tämä työ käynnistetään vuonna 2013 harjoitustunti-konseptien suunnittelulla, jossa tarkoituksena on luoda valmiita harjoitusmalleja ja -kokonaisuuksia eri-ikäisten harrasteryhmien vetämiseen. Konseptituntien avulla pyritään tarjoamaan jäsenseuroille lisätyökaluja esimerkiksi pienten lasten ryhmien perustamiseen ja aikuisten harrasteliikunnan käynnistämiseen seuroissa. Strategian seuraavassa vaiheessa kartoitetaan ja kehitetään koulutusta harrastevalmennukseen suuntautuneille valmentajille, tavoitteena laadukas ohjaus ja valmennus, joka ei painotu kilpailuihin tähtäävään harjoitteluun. Tällöin toiminnassa vallitsevat erilaiset painopistealueet ja ajattelumallit valmentamisessa. Tulevaisuudessa liitto järjestää myös täsmäkoulutuksia ja lyhytkursseja, joiden opetussisältö ei ole kilpailemiseen tähtäävää. Vuoden 2013 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Seuratoiminnan kehittäminen kartoittamalla jäsenseurojen tukitarpeita ja kanavoimalla tukipalveluja profiloidusti seuroille koon ja tarpeiden mukaan 2. Uusien jäsenseurojen rekrytointi ja uusien seurojen Starttipaketti-manuaalin luominen 3. Lajin liittojohtoisen huippu-urheilun edelleen kehittäminen tanssimaajoukkuetoiminnan jatkamisella ja maajoukkuerinkien toiminnan valmistelutöillä 4. Harrastetoiminnan kehityksen tukeminen suunnittelemalla harrasteliikuntatuntien konsepteja eriikäisille harrasteryhmille jäsenseurojen toiminnan tueksi 2 Yleistä Suomen Cheerleadingliiton toiminta on jakautuu uuden strategian mukaisesti viiteen osaalueeseen: Lajitoiminta, koulutus, kilpailut, seuratoiminta ja hallinto. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näissä viidessä toiminnanalassa. 2.1 Organisaatio Suomen Cheerleadingliiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2013 tuomarivaliokunta, kilpailuvaliokunta ja kilpailusääntövaliokunta, joissa toimii noin 20 luottamustoimista henkilöä. Vuonna 2013 Suomen Cheerleadingliitossa työskentelee päätoimisesti kolme toimihenkilöä. Vuoden 2012 lopussa palkattu toiminnanjohtaja vastaa liiton operatiivisesta johdosta, taloudesta ja kokonaistoiminnasta vuositasolla. Koulutussuunnittelija tehostaa ja kehittää liiton ohjaaja- sekä valmentajakoulutusten ja lajitaitoleirien toimintaa, lajikouluttajien jatkokoulutusta sekä niiden laatua ja määrää. Järjestösihteeri vastaa vuosittain kasvavien kilpailutapahtumien järjestelyistä ja 4

5 operatiivisesta puolesta. Järjestösihteerin tehtäviin kuuluvat myös liiton toimistorutiinit ja erikseen osoitetut järjestötoiminnan toimet. Valiokuntien ja toimihenkilöiden avulla nostetaan ja monipuolistetaan SCL:n jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä luodaan uusia monipuolisia harraste- ja kilpailumahdollisuuksia jäsenille. Toiminnanjohtajan palkkauksen myötä liitto pystyy tarjoamaan entistä laajempaa palvelukonseptia jäsenjärjestöilleen. Toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu muun muassa jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja seurakehittäminen jäsenseurojen koon ja tarpeiden mukaan. Lisäksi uuden työntekijän avulla resurssit lajin levittämiseen Suomessa lisääntyvät. 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta Vuoden 2012 toiminnallisesta tuloksesta on tulossa positiivinen. Toiminnasta saaduilla varoilla rahoitetaan toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian mukaan toiminnanjohtajan myötä resursseja kanavoidaan seurakentän ja jäsenistön tarpeiden kartoitukseen ja seurapalvelujen lisäämiseen ja laadulliseen kehittämiseen. 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin sekä tiedottamisen avulla. Pääpaino huippukilpaurheilun tiedottamisen lisäksi on lajiliiton ja lajin imagon vahvistamisessa kasvavana, yhä suurempia massoja liikuttavana urheilumuotona. 2.4 Määrällinen kasvu Jäsenseurojen ja niissä harrastavien lasten, nuorten ja aikuisten määrät ovat kasvaneet edelleen. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä ja kannustaa edelleen jäseniksi niitä seuroja, joissa on cheerleading-toimintaa ja jotka eivät ole vielä liittyneet SCL:on jäseniksi. Edelleen SCL kartoittaa ja pyrkii tukemaan toiminnan käynnistämistä myös niillä paikkakunnilla, joilla lajin harrastemahdollisuutta ei toistaiseksi ole, tarjoamalla työkaluja koululiikunnan valinnaiseen liikuntatuntiin ja tukemalla aktiivisesti uusia käynnistymässä olevia seuroja. Liiton tavoitteena on myös aktivoida niitä jäsenseuroja, jotka eivät vielä aktiivisesti hyödynnä liiton koulutus- ja muita palveluita oman toimintansa kehittämiseksi. Kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi tuetaan myös sellaisia jäsenseuroja, joiden toiminta on harrastuspainotteista, monipuolistamalla liiton tarjoamia palveluita harrasteliikunnan kehittämiseksi niin harrastekilpailujen tarjonnan lisäämisellä kuin koulutuksen kehittämiselläkin. Nykyistä yhteistyötä SCL:n ja koulujen välillä pyritään edelleen kehittämään, tavoitteena tuoda cheerleading vaihtoehtona osaksi valinnaista koululiikuntaa. Suuren suosion saavuttanutta ja kouluille maksutonta, vuonna 2011 valmistunutta liikunnanopettajille suunnattua opettajan opasta ja opetusvideota markkinoidaan edelleen kouluille ja näin pyritään tarjoamaan yhä useammalle mahdollisuus lajin kokeiluun ja tutustumiseen perusopetuksen yhteydessä koululiikuntatunnilla. 5

6 3 Koulutustoiminta Suomen Cheerleadingliiton koulutustoimintaan kuuluvat lajitaito-, valmentaja- ja tuomarikoulutukset. Syksylle painottuvan kilpailukalenterin myötä koulutukset ja leirit painottuvat vuonna 2013 kevääseen. Koulutustoimintaa ohjaa vakinainen työntekijä, koulutussuunnittelija, yhdessä hallituksen kanssa. 3.1 Lajitaitokoulutus Suomen Cheerleadingliiton lajitaitokoulutuksien tavoitteena on opettaa lajin harrastajille perustaitoja, turvallisuutta sekä kehittää harrastajien ja urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Lajitaitokoulutusta lapsille ja nuorille pyritään toteuttamaan vuonna 2013 SCL:n perinteisellä cheerkesäleirillä, junioreiden stunttileirillä, mini- ja mikropäivillä, tanssileireillä, akrobatialeireillä sekä junioreiden SM-karsintakilpailuun valmistavalla joukkueleirillä. Cheertanssijoille tarjotaan vuonna 2013 erillinen tanssin kesäleiri. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyillä koulutuksilla ja valmennusavun antamisella seuroille. Suosittuja lasten Minipäivä-tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea, yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Minipäivät järjestettäväkseen saanut jäsenseura vastaa käytännön järjestelyistä: Minipäivät on hyvä tilaisuus seuroille harjoitella tapahtuman järjestämistä ja ne antavat myös valmentajille mahdollisuuden hankkia valmennuskokemusta isommista ryhmistä ja muiden joukkueiden harrastajien valmentamisesta. Minipäivien tavoitteena on myös antaa nuorille harrastajille mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita muiden seurojen harrastajiin ja näin vahvistaa lajiimme mehenkeä. Minipäivä-tapahtuma tähtää matalan osallistumiskynnyksen toimintaan, jolloin puuhapäivä on jäsenseurojen lapsille osallistumismaksuiltaan edullinen ja matkakuluiltaan huokea, sillä Minipäiville matkustavalla ulkopaikkakuntalaisella joukkueella on mahdollisuus hakea matkakuluihin osittaista korvausta liitosta. Lasten ja nuorten lajitaitokoulutuksen tavoitteet vuonna 2013: 1. Osallistujamäärien kasvattaminen edelleen leiritoiminnassa 30 % 2. Lajitaitokoulutuksien toteuttaminen kohdistetuilla seuravierailuilla ja uusien seurojen aktivointi mukaan liiton koulutustoimintaan Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoiden lajitaitoja kehitetään vuonna 2013 järjestämällä cheerin stunttileiri, SM-karsintakilpailuihin valmistava leiri sekä huippu-urheilijoille ja harrastelijoille suunnattu yhteinen akrobatialeiri. Cheertanssin kilpa- ja harrastetason urheilijoille järjestetään vuonna 2013 tanssin alueellinen leiri sekä SM-karsintakilpailuleiri. Lisäksi uusille ja pienille jäsenseuroille tarjotaan kohdistetusti mahdollisuus maksuttomaan koulutussuunnittelijan tai toiminnanjohtajan vierailuun. Vierailun tavoite on antaa uusille tai vasta vähän cheerleading-toimintaa järjestäneille seuroille neuvoja ja lisäkoulutusta toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, kunkin seuran tarpeiden mukaan. Vierailun sisältö voi olla seuraorganisaation ja hallinnon kehittämiseen keskittyvää, tai koulutussuunnittelijan vetämänä ohjaajakoulutusta tai lajitaitojen läpikäymistä harrastajien kanssa. SCL:n tavoitteena on käyttää maailmanliitto International Cheerleading Unionin (ICU) ohjaajia tai muita ulkomaisia huippuvalmentajia kouluttajina kilpa- ja huippu-urheilijoille suunnatuilla cheer- ja tanssileireillä, lisäksi leiri- ja koulutustoiminnassa käytetään suomalaisia cheerleadingin huippuosaajia. Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilun lajitaitoleirien tavoitteet vuonna 2013: 1. Aikuisten leiritoiminnan laadun ja määrän parantaminen 2. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 40 % 6

7 3.2 Valmentajakoulutus Cheer-valmentajien koulutusjärjestelmää jatketaan neliportaisena: SCL Ohjaaja perustason koulutus SCL Valmentaja jatkokoulutus I SCL Valmentaja SM-taso jatkokoulutus II Workshopit ja Ideapäivät, täydennyskoulutusta ja virikkeitä valmennustyöhön Cheerleadingin perustason koulutus jatkaa vuonna 2012 tehdyillä laajennuksilla suurempana kokonaisuutena, jotta se antaa jatkossa laajemmat perustiedot ja taidot lajin ohjaamiseen. Aloitteleva ohjaaja saa perusvalmiudet lajin ohjaamiseen ja SCL Ohjaaja statuksen käytyään kolme päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I, Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I. Nämä muodostavat ohjaajakoulutuksen perustason. Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I käyvät läpi eri osa-alueiden tekniikkaa ja opettamista. Ohjauksen perusteet I kurssi sisältää pedagogiikkaa, koreografian suunnittelun perusteita sekä huudon, tanssin ja hyppyjen perusopetukseen liittyvät koulutuksen osat. Tanssivalmentajien perustaso on kaksivaiheinen ja sisältää kaksi päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I ja Tanssitekniikka I, jossa käydään läpi cheertanssin perustekniikat ja niiden opettaminen. SCL Ohjaaja -koulutuksen moduulikursseja järjestetään hajautetusti ympäri Suomea siten, että osallistumisen kynnys on mahdollisimman pieni ja kaikki aloittelevat ohjaajat saadaan aktivoitua peruskursseille. Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa valmentajakoulutuksen tasolla I jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2013 järjestetään cheer-valmentajien valmentajakoulutuksen taso I kerran kokonaisuudessaan. Lisäksi järjestetään tanssivalmentajien valmentajakoulutuksen taso I, jonka yleiset luennot ovat yhdessä cheer-valmentajien kanssa ja käytännön harjoitteet eriytettynä cheertanssin ohjaajille. Valmentajakoulutuksen tason I käynyt ohjaaja saa SCL Valmentaja statuksen suoritettuaan lähijaksot sekä itsenäiset oppimistehtävät. Vuonna 2013 tarjotaan Valmentajakoulutuksen taso I:n käyneille cheer-valmentajille ensimmäistä kertaa jatkokoulutuskokonaisuus, jonka suorittamalla valmentaja saa SCL Valmentaja SM-taso statuksen. Kokonaisuus sisältää kolme erillistä moduulia: Akrobatiatekniikka II ja Stunttitekniikka II moduulit, sekä vuonna 2013 lanseerattavan viimeisen osamoduulin, joka käsittää psyykkisen valmennuksen, ravintovalmennuksen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen luentokokonaisuudet. Kolmas moduuli suoritetaan yhden viikonlopun lähijakson aikana Vierumäellä ja se toteutetaan yhdessä Suomen Urheiluopiston kouluttajien ja SCL:n lajikouluttajien kanssa. Kokeneemmille ja pitkään valmentaneille valmentajille tarjotaan koulutus- ja keskustelumahdollisuus vuonna 2013 Workshop-päivillä, jotka järjestetään nyt viidettä kertaa. Vuosittain kerättävän palautteen ja valmentajien toiveiden mukaisesti koulutuksen luennot suunnitellaan valmentajien tarpeita vastaaviksi. Myös tanssin valmentajille järjestetään vuosittainen Workshoppäivä, jolloin on mahdollisuus tutustua muihin suomalaisiin tanssivalmentajiin sekä lisätä omaa valmennusosaamistaan eri luennoitsijoiden tunneilla. Viime vuonna aloitettua ja suuren suosion saanutta Ideapäivä lasten valmentajille kurssia, jossa käydään läpi erityispiirteitä lasten valmentamisesta ja taitojen opettamisesta, jatketaan myös vuonna Aiheina muun muassa 6-12-vuotiaiden oppiminen ja fyysiset ominaisuudet, kuinka harjoittaa cheerleadingin liikkeitä lapsilla turvallisesti ja monipuolisesti sekä ideoita innostavaan lasten ohjaamiseen. 7

8 Tuomarivaliokunta on mukana järjestämässä kilpajoukkueiden valmentajille suunnattua Tuomaroinnin workshop -vinkkikoulutusta, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita hyvän kilpailuesityksen laatimisesta tuomarien näkökulmasta sekä auttaa valmentajia ymmärtämään paremmin arvostelukaavakkeita ja tuomariarvostelua. Nuoren Suomen Kasva Urheilijaksi materiaalia sisällytetään Suomen Cheerleadingliiton koulutustarjontaan workshopeissa ja ideapäivillä, joissa materiaalin testausmahdollisuuksia ja liikuntamääräsuosituksia esitellään valmentajille. Valmentajiston tutustuttaminen Kasva Urheilijaksi -materiaaleihin on osa alustavaa työtä strategiassa vuosille sijoittuvaa Urheilijan polku cheerleadingissä projektia varten. Valmentajakoulutuksen tavoitteet vuodelle 2013: 1. Kehittää ja laajentaa cheerleadingin koulutustarjontaa edelleen 2. Kehittää cheertanssivalmentajien koulutustarjontaa ja saada yhä useampi valmentaja mukaan koulutuksiin 3. Tiedottaa liikunnan aluejärjestöjen kurssitarjonnasta ja kansainvälisistä valmentajakoulutuksista 3.3 Tuomarikoulutus Tuomarikoulutuksissa keskitytään vuonna 2013 tuomareiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi pyritään kehittämään cheerleading tuomarointia laajemmassa mittakaavassa; laajentamalla tuomariyhteistyötä lajin ulkopuolelle. Koulutusta tarjotaan sekä viimeksi valmistuneille tuomareille että jo pidempään toiminnassa mukana olleille. Vuosina koulutettujen ja valmistuneiden tuomarien sekä kokeneiden tuomareiden toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen täydentävillä koulutuksilla, muun muassa tuomariklinikoilla. Vuoden 2013 aikana järjestetään kaksi tuomariklinikkaa, joista toinen keskittyy teknisten tuomareiden kouluttamiseen ja toinen yhteistyössä Sääntövaliokunnan kanssa, jossa perehdytään syvällisemmin kauden aikana tehtyihin sääntötulkintoihin. Tuomaroinnin peruskurssia uudistetaan ja laajennnetaan, näin ollen tuomaroinnin peruskurssi järjestetään seuraavan kerran vasta vuonna Tällä varmistetaan jo koulutetuille tuomareille mahdollisuus tuomaroida riittävä määrä kilpailuja, jotta he pystyvät ylläpitämään taitotasonsa. Lisäksi pyritään laajentamaan tuomareiden kehittymistä järjestämällä yhteinen workshop taito- ja muodostelmaluistelu tuomareiden kanssa. Kansainvälistä koulutusta tarjotaan kokeneimmille tuomareille maailmanliitto International Cheer Unionin vetämillä tuomariklinikoilla. Lisäksi pyritään järjestämään International Cheer Unionin tarjoama tuomarikurssi Suomessa. Virallisten koulutusten lisäksi tuomareille tarjotaan videoworkshopeja ja keskustelutilaisuuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tuomarikoulutuksen tavoitteet vuodelle 2013: 1. Täydennyskoulutuksen järjestäminen tuomareille 2. Laajentaa tuomariyhteistyötä lajin ulkopuolelle 3. Valmentajille tarkoitetut vinkkikoulutukset (workshop) 3.4 Muut koulutukset Liiton tavoitteena on tarjota tukea jäsenseuroille myös seuraorganisaation kehittämiseen, tuoda seurajohtajille lisää tietoa lajin ajankohtaisista asioista sekä lisätä valmentajien ja joukkueenjohtajien antidoping-tietoutta. Vuonna 2013 järjestetään yhteistyössä SLU:n aluejärjestöjen kouluttajien kanssa kaksi kurssia seuratoiminnan ja seurajohtamisen parissa toimiville. Kevään seuratoimijoiden koulutuksen aiheita ovat vapaaehtoisten hankkiminen seuran toimintaan ja cheerleadingin tulevaisuus, jossa keskustellaan SCL:n edustajien johdolla lajin kotimaisesta ja kansainvälisestä kentästä sekä lajin tulevaisuudennäkymistä. Syksyn seuratoimijoiden koulutuksessa käsitellään yhdistyslakia ja seuratoiminnan sääntöjä ja vastuita. 8

9 Valmentajille, joukkueenjohtajille ja seurajohdolle suunnattu antidoping-koulutus järjestetään vuonna 2013 kuudetta kertaa, yhdessä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Tavoitteena on lisätä adt-tietoutta seuroissa ja valmennuksessa ja tiedottaa muuttuneista testauskäytännöistä sekä kielletyistä aineista kattavasti. Tarkoituksena on antaa seuroille riittävät voimavarat huolehtia harrastajien terveestä harrastamisesta sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin koskien antidopingia. 4 Kilpailutoiminta Vuonna 2013 järjestetään kotimaisia kilpailutapahtumia ja kilpailusarjoja aloittelija-, edistyneet- ja SM-tasoille. Suomen mestaruus -kilpailuiden perusteella SCL valitsee vuosittain Suomen edustajat kansainvälisten arvokilpailuiden suuriin joukkuesarjoihin ja pienryhmien sarjoihin niissä sarjoissa, joissa ei ole liittojohtoista maajoukkuetoimintaa. SM-kilpailut järjestetään SCL:n toimesta joulukuussa. SM-kilpailuun karsitaan osallistujat marraskuussa järjestettävästä SMkarsintakilpailusta, joka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa, jäsenseuran paikkakunnalla. Suomen mestaruuskilpailuiden lisäksi erittäin tärkeä osa kilpailutoimintaa ovat harrastelijoille suunnatut kilpailut, joihin uudemmat lajin harrastajat ja jäsenseurat voivat helpommin osallistua. Aloittelijoille tarjotaan mahdollisuutta kilpailla omalla tasollaan yhdeksättä kertaa järjestettävässä May Madness kevätkilpailussa toukokuussa. Samana viikonloppuna toukokuun May Madness kilpailun kanssa Suomi emännöi ensimmäistä kertaa järjestettävän uuden kilpailutapahtuman, cheerleadingin Suomi-Ruotsi Maaottelun. Jatkossa Maaottelu järjestetään joka toinen vuosi PMkilpailujen välivuosina vuoroin molemmissa maissa. Syksyn kotimaisen kilpailukauden avaavat vuonna 2013 lajin Syyskilpailut, jotka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa. Syyskilpailuissa kilpaillaan laajalti eritasoisia sarjoja sekä myös niin kutsuttuja yhdistettyjen ikäluokkien sarjoja, joihin pienemmät jäsenseurat voivat koota eriikäisistä harrastajistaan joukkueen ja osallistua näin harrastetason kilpailutoimintaan. Myöhemmin syksyllä järjestetään Super Cheer kilpailu, joka on edistyneet-tason sarjojen päätapahtuma. Super Cheer kilpailussa kilpaillaan lasten, junioreiden ja aikuisten ikäluokissa. Kilpailutapahtumien ja tuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2012 investoitu ohjelmisto tuloslaskennan reaaliaikaiseen pisteenlaskuun otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana kotimaisissa kilpailuissa. Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2013: 1. Panostaa kilpailuiden ammattimaiseen järjestämiseen ja kilpailutapahtumien laadukkuuteen 2. Kasvattaa entisestään yleisömääriä tehostamalla näkyvyyttä ja hankkimalla yhteistyökumppaneita eri kilpailutapahtumille 3. Rekrytoida uusia jäseniä toimimaan aktiivisena osana kilpailuvaliokuntaa 4. Kilpailujärjestelymanuaalin luominen jäsenseurojen kilpailujärjestelyiden tueksi 9

10 5 Kansainvälinen toiminta Suomen Cheerleadingliitto osallistuu aktiivisesti lajin kattojärjestöjen, Euroopan- ja maailmanliittojen päätöksentekoon. SCL valvoo kokouksissa suomalaisten jäsenseurojen etua ottamalla osaa kilpailusääntöjen luontiin ja muokkaamiseen, jäsenasioiden käsittelemiseen sekä auttamalla kansainvälisten lajiliittojen mahdollisuuksia lisätä cheerleadingin tunnettavuutta ja arvostusta maailmanlaajuisesti. Suomen Cheerleadingliitto pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen toimintaan edustajiensa kautta kansainvälisten kattojärjestöjen kokouksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kv-liittojen sääntövaliokunnissa sekä tuomarivaliokunnissa. Liiton kautta jäsenseurat pääsevät osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin ja koulutuksiin. Vuoden 2013 merkittävin kansainvälinen lajitapahtuma on maailman mestaruus -kilpailut maajoukkueille Orlandossa Floridassa, Yhdysvalloissa. Lisäksi vuonna 2013 järjestetään lajin Euroopan mestaruus -kilpailut ja junioreiden Euroopan mestaruus -kilpailut Glasgowissa, Skotlannissa. Ensimmäistä kertaa Suomen ja Ruotsin lajiliittojen yhteistyön tuloksena järjestetään myös cheerleadingin Suomi-Ruotsi Maaottelu, lauantaina Vantaalla. Lisäksi liitto lähettää osallistujia kansainvälisiin tuomarikoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan muihin kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin. Vuoden 2013 maailman mestaruus -kilpailuiden tanssisarjassa Suomea edustaa SCL:n kokoama tanssin maajoukkue, joka harjoittelee keväällä 2013 leiritysmuotoisesti tavoitteenaan parantaa suomalaista tanssisarjan mm-kilpailumenestystä aiemmilta vuosilta. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2013: 1. Vaikuttaa aktiivisesti kv-liittojen päätöksentekoon ja toimintaan 2. Tiedottaa lajin kansainvälisen kentän uutisista jäsenistöä 6 Yhteinen toiminta 6.1 Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä pyritään lisäämään lajin tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattamaan jäsenseurojen määrää sekä jäsenseuroissa harrastavien harrastajien ja urheilijoiden lukumäärää. Kohdistetulla tapahtumamarkkinoinnilla tavoitellaan kilpailuiden katsojamäärien kasvua sekä uusia yhteistyökumppanuuksia. Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin jäsenistölle lähetettävien sähköisten jäsentiedotteiden, liiton internet-sivujen sekä facebook-sivun avulla. Viestinnän tavoitteena on informoida tulevista tapahtumista ja kilpailuista sekä lisätä avoimuutta liitotason toimintaa kohtaan. Vuonna 2013 sisäisessä tiedotuksessa painotetaan viestintää liiton strategisista valinnoista ja aloitetaan liiton strategian jalkauttaminen jäsenseuroihin tehokkaan tiedottamisen avulla. Ulkoinen viestintä painottuu tulostiedottamiseen kotimaan ja kansainvälisten arvokilpailujen osalta, sekä kilpailujen ennakkotiedottamiseen lehdistötiedotteiden ja -tilaisuuksien avulla. Sosiaalisessa mediassa pyritään toteuttamaan mahdollisimman reaaliaikaista kilpailu- ja tulosseurantaa kansainvälisten arvokilpailujen osalta. Vuoden 2013 viestinnässä painotetaan tanssin maajoukkueprojektin esilletuomista. Maajoukkueprojektin tiedotukseen panostetaan voimakkaasti ennen huhtikuussa käytäviä MMkilpailuja ja viestintää tehostetaan edelleen välittömästi kilpailujen jälkeen. Projektin viestintään 10

11 kuuluvia toimenpiteitä ovat joukkueen ja valmentajien esilletuonti liiton internetsivuilla haastatteluiden ja erillisten urheilijaprofiilien kautta sekä läpi kevään tehostettu ulkoinen tiedotus. Kilpailujen aikana tehdään mahdollisimman ajankohtaista kilpailu- ja tulosseurantaa sosiaalisessa mediassa. MM-kilpailuiden tulostiedotuksessa painotetaan tanssimaajoukkueen menestystä ja kilpailun jälkeen pyritään aktivoimaan mediaa edelleen tuomaan esille kilpailumatkalta palaavia maajoukkueurheilijoita. 6.2 Hallinto ja talous Suomen Cheerleadingliiton organisaatiorakennetta ja hallintoa kehitetään edelleen, tavoitteena palvella paremmin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä. Suomen Cheerleadingliiton tarkoituksena on kehittää edelleen liiton valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintoja ja toimenkuvia siten, että SCL:n hallituksen työ voi jatkossa painottua entistä enemmän strategiseen johtamiseen. Hallituksen toiminta painottuu vuonna 2013 laajemman strategiatyön toiminnan seuraamiseen. SCL:n strategia vuoteen 2018 saakka on valmisteltu loppuun vuoden 2012 aikana ja toteutus käynnistyy vaiheittain alkaen vuodesta Strategiaan on kirjattu Suomen Cheerleadingliitolle pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, yhteinen visio ja strategia lajin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Talousarvio vuodelle 2013 on laadittu lähelle nollatulosta. Edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää tarvitaan puskurina vuonna 2013 liiton toiminnan laajentumisen kustannuksiin. Jäsenmaksuihin vuodelle 2013 esitetään kahden (2) euron korotusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaavustukseen haetaan euron korotusta. Kirjanpitopalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Suomen Cheerleadingliiton tavoitteena on liiton taloudellisen tilan vakauden ja hyvän maksuvalmiuden ylläpitäminen. Tavoitteet vuodelle 2013: 1. Uuden strategian täytäntöön paneminen strategisten valintojen mukaisesti 2. Jäsenseurojen määrän kasvu 10 % ja lisenssiurheilijoiden kasvu 5 % 6.3 Edunvalvonta ja yhteistyö Suomen Cheerleadingliiton rooli cheerleadingin puolestapuhujana kaikilla yhteiskunnan tasoilla on kasvanut jatkuvasti. Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa on mukana jäsenseurojen kautta lähes 5000 cheerleaderia, heidän valmentajiaan ja muita seura-aktiiveja. SCL tukee paikallistason edunvalvontatyötä, jota tehdään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. SCL:n tehtävänä on pitää jäsenjärjestönsä tietoisina oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimintansa kehittämisessä ja turvaamisessa sekä valvoa näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja täyttämistä. SCL antaa tarvittaessa myös asiantuntijalausuntoja esimerkiksi paikallisista harjoitusolosuhteista. Valtakunnallisella tasolla Suomen Cheerleadingliitto korostaa cheerleadingiä urheilulajina ja toimii luontevien yhteistyötahojen kanssa cheerleadingin edistämiseksi. Valtakunnallisella tasolla kehitetään edelleen yhteistyötä muiden valtakunnallisten lajiliittojen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Uuden Liikuntajärjestön kanssa. 11

12 TAPAHTUMAKALENTERI 2013 TAMMIKUU Ohjauksen perusteet (Cheer) Tampere Akrobatiatekniikka I Tampere HELMIKUU Valmentajakoulutus taso I lähijakso 1 Vierumäki Ryhmä- ja paristuntleiri Fiskars Kisakeskus Akrobatiatekniikka II Järvenpää Minivalmentajien ideapäivä Oulu MAALISKUU 2.3. Stunttitekniikka II Helsinki 9.3. Ohjauksen perusteet (Cheer) Seinäjoki Stunttitekniikka I Seinäjoki 16.3 Minipäivät Seinäjoki Akrobatiatekniikka I Espoo Tuomaroinnin Workshop cheer-valmentajille Helsinki Alueellinen tanssileiri Turku Valmentajakoulutus taso I lähijakso 2 Vierumäki HUHTIKUU Akrobatialeiri Seinäjoki Seurakoulutus: Nappaa mukaan ja Lajin tulevaisuus Espoo Antidoping-koulutus Espoo SCL Kevätkokous Espoo Maailman mestaruus -kilpailut Orlando, Florida TOUKOKUU Minipäivä Järvenpää Tanssivalmentajien workshop Helsinki Suomi-Ruotsi maaottelu Vantaa May Madness -kilpailut Vantaa KESÄKUU Kokeneiden valmentajien Workshop Tampere Akrobatialeiri Tampere HEINÄKUU Euroopan mestaruus -kilpailut Glasgow, Skotlanti Cheerleading kesäleiri Vierumäki Cheertanssi kesäleiri Fiskars Kisakeskus ELOKUU Ohjauksen perusteet (Cheer) Helsinki Ohjauksen perusteet (Tanssi) Helsinki Stunttitekniikka I Helsinki Tanssitekniikka I Helsinki SYYSKUU 8.9. SCL kouluttajien ja ohjaajien virike- ja koulutuspäivä Helsinki SM-karsintakilpailuleiri I (cheer juniorit) Vierumäki LOKAKUU Syyskilpailut Vantaa SM-karsintakilpailuleiri II (cheer ja tanssi, juniorit ja aikuiset) Vierumäki MARRASKUU Seurakoulutus: Päätä oikein -SLU koulutus Jyväskylä SCL Syyskokous Jyväskylä SM-karsintakilpailut Tampere Super Cheer kilpailut Vantaa JOULUKUU Suomen mestaruus kilpailut Helsinki 12

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2016 TAMMIKUU 30.-31.1. Coed Camp, Kisakeskus Lohja UUTUUS! HELMIKUU 25.-26.2. Alueellinen Stunttileiri, Kisakeskus Lohja UUTUUS! 26.-28.2. Maajoukkuerinkileiri

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton visio 2018

Suomen Cheerleadingliiton visio 2018 Suomen Cheerleadingliiton visio 2018 Cheerleading on kiinnostava ja menestyvä liikuntamuoto. Suomen Cheerleadingliitto toimii näkyvänä vaikuttajana kotimaassa ja kansainvälisesti. Strategian päävalinnat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2017 TAMMIKUU 8.-10.1.2017 Yläkoululeiritys leiri I, Kisakallio Lohja UUTUUS! 30.1.-2.2.2017 Yläkoululeiritys leiri II, Kisakallio Lohja UUTUUS! HELMIKUU 4.-5.2.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2017 TAMMIKUU 13.1.2017 Active Cheer -ohjaaja Turku 14.1.2017 Ohjauksen perusteet, cheer, Helsinki 15.1.2017 Stunttitekniikka I, Helsinki 21.1.2017 Active Cheer

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry VALMENTAJAKOULUTUKSET 2018 KEVÄT 2018 Tammikuu 13.1.2018 Ohjauksen perusteet, Cheer Helsinki 20.1.2018 Active Cheer ohjaaja Lahti 21.1.2018 Apuohjaajakoulutus Tampere 27.1.2018

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto

Suomen Cheerleadingliitto Suomen Cheerleadingliitto Vuosikertomus 2012 Suomen Cheerleadingliitto - SCL ry Vuosikertomus 2012 Sisällys Järjestötoiminta Jäsenistö Hallinto ja valiokunnat Järjestötoiminta Strategia ja visio Tiedotus

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry !"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Toimintasuunnitelma 2014 Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%" Sisältö 1. Seuran tarkoitus... 3 2. Visio 2014... 3 3. Johdanto... 3 4. Organisaatio... 4 Toimihenkilöt... 4

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 6/2013 Kiitos kaudesta 2013 Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 kuudes ja viimeinen jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat

Lisätiedot

JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 [] JAGUARS SPIRIT ATHLETES [Author Toimintasuunnitelma 2013 [] SISÄLLYSLUETTELO 1 Seuran tarkoitus... 2 2 Visio vuodelle 2013... 2 3 Johdanto... 2 4 Yleistä... 3 4.1 Organisaatio... 3 4.2 Vakaa talous ja

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2014 Syyskausi käynnistyy pian Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 neljäs jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2 (5) 1. Yhdistystoiminta 2. Junioritoiminta 3. Aikuiset Tavoitteenamme vuodelle on edelleen pystyä muokkaamaan ja sopeuttamaan toimintaamme toimintaympäristömme muutosten mukaan. Tätä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN Jonna Talja Seurakehittäjä 19.4.2008 SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON VISIO JA MISSIO VISIO MISSIO Mukaansa tempaavaa, monipuolista ampumahiihdon seuratoimintaa,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry Jäsentiedote 2/2013 Kevään kuulumisia Hyvä jäsenemme, tulet jatkossa saamaan jäsentiedotteita noin kuusi kertaa vuodessa. Nämä jäsentiedotteet ovat yhdessä internetsivujemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia ja erilaisia kursseja. Yhdistys pyrkii tarjoamaan toimintaa

Lisätiedot

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 Pelin avaus Maali visio Taktiikka - valinnat Lajiylpeys Sisäinen arvostus

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Suomalaisen suunnistuksen yhteinen Suunta Huipulle Yhteinen valmennuslinja Parhaat parhaassa valmennuksessa Huippuseuraprojekti Näkyvyys ja valmennuksellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa!

MAAJOUKKUEVALMENNUS. TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017. Voimistelu liikuttaa! MAAJOUKKUEVALMENNUS TeamGymin maajoukkue- ja EM-valmennus 2015-2017 Esim. otsikko JÄRJESTELMÄ Maajoukkuevalmennus on osa liittojohtoista TeamGymin valmennusjärjestelmää Maajoukkuevalmennuksen tarkoituksena

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 Tuomarioikeuksia ja koulutusta koskevat määräykset 3(7) 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot