Suomen Cheerleadingliitto ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Cheerleadingliitto ry"

Transkriptio

1 Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu Koulutustoiminta Lajitaitokoulutus Valmentajakoulutus Tuomarikoulutus Muut koulutukset Kilpailutoiminta Kansainvälinen toiminta Yhteinen toiminta Markkinointi ja viestintä Hallinto ja talous Edunvalvonta ja yhteistyö Liite: Tapahtumakalenteri

3 1 Johdanto Suomen Cheerleadingliiton toiminta vuonna 2012 pohjautuu aikaisempien vuosien aikana tehtyyn kehitystyöhön, jossa toiminta pohjautuu jäsenistön tarpeisiin ja toiveisiin. Kehitystyö painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Liiton tarjoaman koulutus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa ja kehittää liiton jäsenseurojen toimintaedellytyksiä ja samalla muokata liiton toimintatapoja paremmin jäseniä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Toiminnan jako osa-alueisiin takaa kaikkien eri toiminnanalojen tasapuolisen kehittämisen ja mahdollisuuden lajin tason jatkuvaan paranemiseen Suomessa. Suomen Cheerleadingliitto on käynnistänyt vuonna 2011 strategiatyön, jota jatketaan vuonna Strategiatyön tavoitteena on asettaa pitkän tähtäimen tavoitteet eri osaalueiden kehittämiselle, liiton jäsenmäärän kasvulle, jäsenistön tuelle, liittojohtoiselle huippu-urheilun kehittämiselle sekä koulutuksien edelleen kehittämiselle. Vuoden 2012 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja määrän lisääminen 2. Liiton tarjoamien palveluiden monipuolistaminen, laajentaminen ja lisääminen yhteistyössä jäsenseurojen kanssa 3. Lajitaitoleiri- ja valmentajakoulutustoiminnan laadun ja määrän kehittäminen 4. Strategian valmistelu vuoteen 2018 saakka 2 Yleistä Suomen Cheerleadingliiton toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: järjestötoiminta, 2.1 Organisaatio lasten ja nuorten liikunta, aikuisten liikunta sekä kilpa- ja huippu-urheilu. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näissä neljässä toiminnanalassa. Suomen Cheerleadingliiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2012 tuomarivaliokunta, kilpailuvaliokunta sekä kilpailusääntövaliokunta. Valiokuntien avulla nostetaan ja monipuolistetaan SCL:n jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä luodaan uusia monipuolisia harraste- ja kilpailumahdollisuuksia jäsenille. 3

4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta Vuoden 2011 toiminnallisesta tuloksesta on tulossa jälleen positiivinen. Toiminnasta saaduilla varoilla rahoitetaan toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin sekä tiedottamisen avulla. Pääpaino huippukilpaurheilun tiedottamisen lisäksi on lajiliiton ja lajin imagon vahvistamisessa kasvavana, yhä suurempia massoja liikuttavana urheilumuotona. 2.4 Määrällinen kasvu Jäsenseurojen ja harrastajien määrät ovat kasvaneet edelleen. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä ja kannustaa edelleen jäseniksi niitä seuroja, joissa on cheerleading-toimintaa ja jotka eivät ole vielä liittyneet SCL:on jäseniksi. Edelleen SCL kartoittaa ja pyrkii tukemaan toiminnan käynnistämistä myös niillä paikkakunnilla, joilla lajin harrastemahdollisuutta ei toistaiseksi ole, tarjoamalla työkaluja koululiikunnan valinnaiseen liikuntatuntiin ja tukemalla aktiivisesti uusia käynnistymässä olevia seuroja. Liiton tavoitteena on myös aktivoida niitä jäsenseuroja, jotka eivät vielä aktiivisesti hyödynnä liiton koulutus- ja muita palveluita oman toimintansa kehittämiseksi. Kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi tuetaan myös sellaisia jäsenseuroja, joiden toiminta on harrastuspainotteista, monipuolistamalla liiton tarjoamia palveluita harrasteliikunnan kehittämiseksi niin harrastekilpailujen tarjonnan lisäämisellä kuin koulutuksen kehittämiselläkin. Tavoitteena on myös luoda ja kehittää nykyistä yhteistyötä SCL:n ja koulujen välille sekä tuoda cheerleading vaihtoehtona osaksi valinnaista koululiikuntaa. Vuonna 2011 valmistuneen liikunnanopettajille suunnatun opettajan oppaan ja opetusvideon tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus lajin kokeiluun ja tutustumiseen perusopetuksen yhteydessä, koululiikuntatunnilla. 3 Koulutustoiminta Suomen Cheerleadingliiton koulutustoimintaan kuuluvat lajitaito-, valmentaja- ja tuomarikoulutukset. Syksylle painottuvan kilpailukalenterin myötä koulutukset ja 4

5 leirit painottuvat vuonna 2012 kevääseen. Koulutustoimintaa ohjaa vakinainen työntekijä, koulutussuunnittelija, yhdessä hallituksen kanssa. 3.1 Lajitaitokoulutus Suomen Cheerleadingliiton lajitaitokoulutuksien tavoitteena on opettaa lajin harrastajille perustaitoja, turvallisuutta sekä kehittää harrastajien ja urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Lajitaitokoulutusta lapsille ja nuorille pyritään toteuttamaan vuonna 2012 SCL:n perinteisellä cheer-kesäleirillä, junioreiden stunttileirillä, mini- ja mikropäivillä, tanssileireillä, akrobatialeireillä sekä junioreiden SM-karsintakilpailuun valmistavalla joukkueleirillä. Cheertanssijoiden leiritarjontaa lisätään vuonna 2012 järjestämällä erillinen tanssin kesäleiri ensimmäistä kertaa. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyillä koulutuksilla ja valmennusavun antamisella seuroille. Suosittuja lasten Minipäivä-tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea, yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Minipäivät järjestettäväkseen saanut jäsenseura vastaa käytännön järjestelyistä: Minipäivät on hyvä tilaisuus seuroille harjoitella tapahtuman järjestämistä ja antaa myös valmentajille mahdollisuuden hankkia valmennuskokemusta isommista ryhmistä sekä muiden joukkueiden harrastajien valmentamisesta. Minipäivien tavoitteena on myös antaa pienille harrastajille mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita muiden seurojen harrastajiin ja näin vahvistaa lajiimme me-henkeä. SCL panostaa voimakkaasti Minipäivä-toimintaan taloudellisesti, jolloin puuhapäivä on jäsenseurojen lapsille maksuton ja matkakuluiltaan erittäin huokea. Lasten ja nuorten lajitaitokoulutuksen tavoitteet vuonna 2012: 1. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 5 % 2. Lajitaitokoulutuksien toteuttaminen kohdistetuilla seuravierailuilla 3. Jäsenseurojen valmentajien järjestäminen ohjaajiksi SCL:n, muiden urheiluliittojen sekä erityislasten leireille ja tapahtumiin Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoiden lajitaitoja pyritään kehittämään vuonna 2012 järjestämällä cheerin stuntleiri, SM-karsintakilpailuihin valmistava leiri sekä huippuurheilijoille että harrastelijoille yhteinen akrobatialeiri. Cheertanssin kilpa- ja harrastetason urheilijoille järjestetään tanssin alueellinen leiri sekä SMkarsintakilpailuleiri. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyissä seurakohtaisissa koulutuksissa. SCL:n tavoitteena on käyttää maailmanliitto 5

6 International Cheerleading Unionin (ICU) valmentajia tai muita ulkomaisia huippuvalmentajia kouluttajina kilpa- ja huippu-urheilijoille suunnatuilla cheer- ja tanssileireillä mahdollisimman paljon. Aikuisten kilpa- sekä huippu-urheilun tapahtumat ja tavoitteet vuonna 2011: 1. Aikuisten leiritoiminnan laadun ja määrän parantaminen 2. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 3.2 Valmentajakoulutus Cheer-valmentajien koulutusjärjestelmää jatketaan nykymuotoisesti neliportaisena. Cheerleadingin perustason ohjaajakoulutusta laajennetaan ja muokataan kolmivaiheiseksi siten, että se antaa jatkossa laajemmat perustiedot ja taidot lajin ohjaamiseen. Aloitteleva ohjaaja saa perusvalmiudet lajin ohjaamiseen ja SCL Ohjaaja statuksen käytyään kolme päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I, Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I. Nämä muodostavat ohjaajakoulutuksen perustason. Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I käyvät läpi eri osa-alueiden tekniikkaa ja opettamista. Ohjauksen perusteet kurssi sisältää pedagogiiikkaa, koreografian suunnittelun perusteita sekä huudon, tanssin ja hyppyjen perusopetukseen liittyvät koulutuksen osat. Tanssivalmentajien perustaso on kaksivaiheinen ja sisältää kaksi päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I ja Tanssitekniikka I, jossa käydään läpi cheertanssin perustekniikat ja niiden opettaminen. Valmentajakoulutusta järjestetään hajautetusti ympäri Suomea niin, että osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman pieni ja kaikki aloittelevat valmentajat saadaan aktivoitua peruskursseille. Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa valmentajakoulutuksen tasoilla I ja II jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2012 järjestetään cheer-valmentajien valmentajakoulutuksen molemmat tasot I ja II kerran kokonaisuudessaan. Uutena koulutuksena aloitetaan tanssivalmentajien valmentajakoulutuksen taso I, jonka yleiset luennot ovat yhdessä cheer-valmentajien kanssa ja käytännön harjoitteet eriytettynä cheertanssin ohjaajille. 6

7 Kokeneemmille, pitkään valmentaneille valmentajille tarjotaan koulutus- ja keskustelumahdollisuus vuonna 2012 Workshop-päivillä, jotka järjestetään nyt neljättä kertaa. Vuosittain kerättävän palautteen ja valmentajien toiveiden mukaisesti koulutuksen luennot suunnitellaan valmentajien tarpeita vastaaviksi. Myös tanssin valmentajille järjestetään vuosittainen Workshop-päivä, jolloin on mahdollisuus tutustua muihin suomalaisiin tanssivalmentajiin sekä lisätä omaa valmennusosaamistaan eri luennoitsijoiden tunneilla. Valmentajille tarjotaan myös lisäkouluttautumismahdollisuuksia lajin eri osa-alueiden tekniikan jatkokoulutuksissa. Akrobatiatekniikka II syventää maa-akrobatian opetusta ja uutena vuonna 2012 järjestettävä Stunttitekniikka II jatkaa ilma-akrobatian tekniikoiden syventämistä. Uutena päiväkurssina vuonna 2012 aloitetaan Ideapäivä lasten valmentajille kurssi, jossa käydään läpi erityispiirteitä lasten valmentamisesta ja taitojen opettamisesta. Aiheina muun muassa 6-12-vuotiaiden oppiminen ja fyysiset ominaisuudet, kuinka harjoittaa cheerleadingin liikkeitä lapsilla turvallisesti ja monipuolisesti sekä ideoita innostavaan lasten ohjaamiseen. SCL tiedottaa SLU:n koulutuksista jäsenistöä vuoden mittaan ja välittää niistä aluekohtaisesti tietoa jäsenseuroille. Valmentajakoulutuksen tavoitteet vuodelle 2012: 1. Kehittää ja laajentaa cheerleadingin koulutustarjontaa 2. Kehittää cheertanssivalmentajien koulutustarjontaa 3. Tiedottaa muiden urheilujärjestöjen (SLU, Nuori Suomi) kurssitarjonnasta ja kansainvälisistä valmentajakoulutuksista 3.3 Tuomarikoulutus Tuomarikoulutuksissa keskitytään vuonna 2012 tuomareiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Koulutusta tarjotaan sekä viimeksi valmistuneille tuomareille että jo pidempään toiminnassa mukana olleille. Vuosina koulutettujen ja valmistuneiden tuomarien sekä kokeneiden tuomareiden toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen täydentävillä koulutuksilla, 7

8 muun muassa tuomariklinikoilla. Vuoden 2012 aikana järjestetään kaksi tuomariklinikkaa, joista toinen keskittyy basket-heittoihin ja toinen teknisten tuomareiden kouluttamiseen. Vuonna 2012 järjestetään ensimmäistä kertaa tanssituomareiden erikoistumiskoulutus Tanssi II, joka on avoin kaikille jo toimiville tuomareille. Kansainvälistä koulutusta tarjotaan kokeneimmille tuomareille maailmanliitto International Cheer Unionin vetämillä tuomariklinikoilla. Virallisten koulutusten lisäksi tuomareille tarjotaan videoworkshopeja ja keskustelutilaisuuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tuomarivaliokunta on mukana järjestämässä kilpajoukkueiden valmentajille suunnattua Tuomaroinnin workshop -vinkkikoulutusta, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita hyvän kilpailuesityksen laatimisesta tuomarien näkökulmasta sekä auttaa valmentajia ymmärtämään paremmin arvostelukaavakkeita ja tuomariarvostelua. Tuomarikoulutuksen tavoitteet vuodelle 2012: 1. Tanssin erikoistumiskurssi jo toimiville tuomareille 2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen tuomareille 3. Valmentajille tarkoitetut vinkkikoulutukset (workshop) 3.4 Muut koulutukset Liiton tavoitteena on tarjota tukea jäsenseuroille myös seuraorganisaation kehittämiseen sekä lisätä valmentajien ja joukkueenjohtajien antidoping-tietoutta. Vuonna 2012 järjestetään yhteistyössä SLU:n kouluttajien kanssa kaksi kurssia seuratoiminnan ja seurajohtamisen parissa toimiville. Kevään seuratoimijoiden koulutuksen aiheita ovat innostava urheiluseuran johtaminen ja työntekijän palkkaaminen cheerleading-seuraan. Syksyn seuratoimijoiden koulutuksessa käsitellään seuran varainkeräystä. Valmentajille, joukkueenjohtajille ja seurajohdolle suunnattu antidoping-koulutus järjestetään vuonna 2012 viidettä kertaa, yhdessä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Tavoitteena on lisätä adt-tietoutta seuroissa ja valmennuksessa ja tiedottaa muuttuneista testauskäytännöistä sekä kielletyistä aineista kattavasti. Tarkoituksena 8

9 on antaa seuroille riittävät voimavarat huolehtia harrastajien terveestä harrastamisesta sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin koskien antidopingia. 4 Kilpailutoiminta Suomen mestaruus -kilpailuiden perusteella SCL valitsee vuosittain Suomen edustajat kansainvälisten arvokilpailuiden suuriin joukkuesarjoihin ja pienryhmien sarjoihin. SM-kilpailut järjestetään SCL:n toimesta joulukuussa. SM-kilpailuun karsitaan osallistujat marraskuussa järjestettävästä SM-karsintakilpailusta, joka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa, jäsenseuran paikkakunnalla. Suomen mestaruuskilpailuiden lisäksi erittäin tärkeä osa kilpailutoimintaa ovat harrastelijoille suunnatut kilpailut, joihin uudemmat lajin harrastajat ja jäsenseurat voivat helpommin osallistua. Vuonna 2012 SCL uudistaa kilpailutoimintaa ja taitotasoluokkia lisäämällä uuden harraste-taitoluokan kilpailusääntöihin. Vuonna 2012 tarjotaan kilpailuja jo olemassa olevien aloittelija- ja sm-tasojen lisäksi myös uudella harrastetasolla. Vuonna 2012 aloittelijatason päätapahtuma, May Madness -kevätkilpailut järjestetään kahdeksatta kertaa omana tapahtumanaan, jolloin aloittelijoille ja harrastelijoille tarjotaan mahdollisuutta kilpailla omalla tasollaan. Uutena taitoluokkana May Madness tapahtumassa kilpaillaan myös aloittelija minit kilpailusarja, joka tarjoaa uusille aloittaville lasten ryhmille hyvän tilaisuuden osallistua kilpailutoimintaan. Vuoden 2012 kevätkilpailut järjestetään yksipäiväisenä tapahtumana SCL:n toimesta. Syksyn kotimaisen kilpailukauden avaavat vuonna 2012 lajin Syyskilpailut, jotka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa. Syyskilpailuissa kilpaillaan laajalti eritasoisia sarjoja sekä myös niin kutsuttuja yhdistettyjen ikäluokkien sarjoja, joihin pienemmät jäsenseurat voivat koota eri-ikäisistä harrastajistaan joukkueen ja osallistua näin harrastetason kilpailutoimintaan. Myöhemmin syksyllä järjestetään uutena kilpailuna harrastetason päätapahtuma, jossa kilpaillaan minien sarjat sekä uudet harrastesarjat junioreissa ja aikuisissa. Samassa tapahtumassa kilpaillaan myös lasten päätapahtuma, minien Super Cheer kilpailu. 9

10 Kilpailutapahtumien ja tuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja vuonna 2012 investoidaan ohjelmisto sekä tarvittavat työvälineet tuloslaskennan reaaliaikaiseen pisteenlaskuun. Tuloslaskennan ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana kotimaisissa kilpailuissa. Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2012: 1. Laajentaa kilpailutarjontaa ja mahdollisuuksia myös harrastetason joukkueille 2. Panostaa kilpailuiden ammattimaiseen järjestämiseen ja kilpailutapahtumien laadukkuuteen 3. Kasvattaa entisestään yleisömääriä tehostamalla näkyvyyttä ja hankkimalla yhteistyökumppaneita eri kilpailutapahtumille 4. Rekrytoida uusia jäseniä toimimaan aktiivisena osana kilpailuvaliokuntaa 5 Kansainvälinen toiminta Suomen Cheerleadingliitto osallistuu aktiivisesti lajin kattojärjestöjen, Euroopan - ja maailmanliittojen päätöksentekoon. SCL valvoo kokouksissa suomalaisten jäsenseurojen etua ottamalla osaa kilpailusääntöjen luontiin, jäsenasioiden käsittelemiseen sekä auttamalla kansainvälisten lajiliittojen mahdollisuuksia lisätä cheerleadingin tunnettavuutta ja arvostusta maailmanlaajuisesti. Suomen Cheerleadingliitto pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen toimintaan edustajiensa kautta kansainvälisten kattojärjestöjen kokouksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kv-liittojen sääntövaliokunnissa sekä tuomarivaliokunnissa. Lisäksi SCL seuraa tiiviisti lajin ja lajiliittojen kehitystä Euroopassa. Liiton kautta jäsenseurat pystyvät osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin ja koulutuksiin. Vuoden 2012 merkittävin kansainvälinen tapahtuma on maailman mestaruus -kilpailu maajoukkueille Floridassa, Yhdysvalloissa. Lisäksi vuonna 2012 järjestetään lajin Euroopan mestaruus -kilpailut ja junioreiden Euroopan mestaruus -kilpailut Riccionessa, Italiassa. Toista kertaa järjestetään myös Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut, jotka Ruotsi isännöi Boråsissa. Lisäksi liitto lähettää osallistujia kansainvälisiin tuomarikoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan muihin kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin. 10

11 SCL kokoaa vuoden 2013 maailman mestaruus -kilpailuihin tanssin maajoukkueen. Tanssimaajoukkueen projekti käynnistyy vuoden 2012 loppupuolella valmentajien ja koreografien hakuprosessilla, urheilijavalinnoilla ja yhdellä projektin aloitusleirillä, joka järjestetään vuoden 2012 loppupuolella. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2012: 1. Tiedottaa jäsenilleen kansainvälisissä kokouksissa tehdyistä päätöksistä 2. Edistää suomalaisen cheerleading-osaamisen tunnettuutta maailmalla 3. Kartoittaa, seurata ja vaikuttaa aktiivisesti lajin kv-liittojen toimintaan 4. Tiedottaa jäsenille kattavasti kansainvälisistä kilpailutapahtumista 5. Luoda ja vahvistaa yhteyksiä kansainvälisiin alan toimijoihin 6 Yhteinen toiminta 6.1 Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä pyritään lisäämään lajin tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattamaan jäsenseurojen määrää sekä jäsenseuroissa harrastavien harrastajien ja urheilijoiden lukumäärää. Kohdistetulla tapahtumamarkkinoinnilla tavoitellaan kilpailuiden katsojamäärien kasvua sekä uusia yhteistyökumppanuuksia. Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin jäsenistölle lähetettävien jäsentiedotteiden ja liiton internet-sivujen avulla. Viestinnän tavoitteena on informoida tulevista tapahtumista ja kilpailuista sekä lisätä avoimuutta hallitustoimintaa kohtaan. Ulkoinen viestintä keskittyy tulostiedottamiseen kotimaan ja kansainvälisten arvokilpailujen osalta. Internet-sivuille toteutetaan vuoden 2012 aikana mittava uudistus, jonka avulla internet-sivustosta luodaan entistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi niin jäsenille kuin lajin ulkopuolisille vierailijoillekin. SCL siirtyy myös vuoden 2012 aikana voimakkaammin sosiaaliseen mediaan ja tehostaa tätä kautta myös tavoitettavuutta ja tiedotusta. 6.2 Hallinto ja talous Suomen Cheerleadingliiton organisaatiorakennetta ja hallintoa kehitetään edelleen, tavoitteena palvella paremmin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä. 11

12 Vuoden 2012 alussa liitossa jatkaa kaksi vakituista työntekijää. Koulutussuunnittelija tehostaa ja kehittää liiton ohjaaja- sekä valmentajakoulutusten ja lajitaitoleirien toimintaa, lajikouluttajien jatkokoulutusta sekä niiden laatua ja määrää. Tapahtumakoordinaattori kehittää liiton tapahtumajärjestämistä ja vastaa vuosittain kasvavien kilpailutapahtumien laadusta ja operatiivisesta puolesta. Tapahtumakoordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös liiton toimistorutiinit ja erikseen osoitetut järjestötoiminnan toimet. Kirjanpitopalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Vuonna 2012 Suomen Cheerleadingliiton tarkoituksena on kehittää liiton valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintoja siten, että SCL:n hallituksen työ voi jatkossa painottua entistä enemmän strategisten linjojen suunnittelutyöhön kuin varsinaisten tapahtumien käytännön järjestelytyöhön. Vuoden 2012 syksyllä Suomen Cheerleadingliitto palkkaa kolmannen työntekijän vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Toiminnanjohtaja toimii liiton muille työntekijöille esimiehenä, koordinoi valiokuntien toimintaa sekä vastaa liiton taloudesta ja kokonaistoiminnasta vuositasolla. Hallituksen toiminnassa painottuu vuonna 2012 laajemman strategisen suunnittelutyön valmistelu, jonka tavoitteena on kirjata Suomen Cheerleadingliitolle pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, yhteinen visio ja strategia lajin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Strategiatyön suunnittelussa seurataan Suomen Liikunta ja Urheilun Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio suunitelman puitteissa päättettyjä strategisia valintoja liikunnan edistämiseksi. Talousarvio vuodelle 2012 on laadittu lähelle nollatulosta. Edellisen vuoden kertynyttä ylijäämää tarvitaan puskurina vuonna 2012 liiton toiminnan laajentumisen kustannuksiin ja kertaluontoiseen hankekuluun reaaliaikaisen pisteenlaskun mahdollistavan tuloslaskentaohjelmiston hankintaan. SCL:n järjestämien peruskoulutusten hinnoitteluperiaatteet on tarkistettu ja yhdenmukaistettu, ja lasten ja nuorten koulutuksien ja lajitaitoleirien tukeminen jatkuu voimakkaana edelleen. Jäsenmaksuihin vuodelle 2012 ei esitetä korotusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustukseen haetaan euron korotusta. Suomen Cheerleadingliiton tavoitteena on liiton taloudellisen tilan vakauden ja maksuvalmiuden ylläpitäminen. 12

13 Tavoitteet vuodelle 2012: 1. Laajemman kehitysstrategian suunnittelutyön valmistelu, strategiavalintojen päättäminen ja toimenpiteiden käynnistäminen 2. Toiminnanjohtajan palkkaaminen tukemaan liiton toimintoja, jäsenseurojen kehitystä ja jäsenmäärän kasvua 3. Valiokuntien, toimihenkilöiden ja hallituksen toimintojen tehostaminen ja tätä kautta liiton jäsenpalveluiden parantaminen 6.3 Edunvalvonta ja yhteistyö Suomen Cheerleadingliiton rooli cheerleadingin puolestapuhujana kaikilla yhteiskunnan tasoilla on kasvanut jatkuvasti. Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa on mukana jäsenseurojen kautta lähes 5000 cheerleaderia, heidän valmentajiaan ja muita seura-aktiiveja. SCL tukee paikallistason edunvalvontatyötä, jota tehdään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. SCL:n tehtävänä on pitää jäsenjärjestönsä tietoisina oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimintansa kehittämisessä ja turvaamisessa sekä valvoa näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja täyttämistä. SCL antaa myös asiantuntijalausuntoja esimerkiksi paikallisista harjoitusolosuhteista. Valtakunnallisella tasolla Suomen Cheerleadingliitto korostaa cheerleadingiä urheilulajina ja toimii luontevien yhteistyötahojen kanssa cheerleadingin edistämiseksi. Valtakunnallisella tasolla kehitetään edelleen yhteistyötä muiden valtakunnallisten lajiliittojen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) ja Nuoren Suomen kanssa. 13

14 TAPAHTUMAKALENTERI 2012 TAMMIKUU 14.1 Ohjauksen perusteet (Cheer) Seinäjoki Valmentajakoulutus taso I lähijakso 1 Vierumäki 20.1 Tuomareiden erikoistumiskoulutus Tanssi II Helsinki Akrobatialeiri Vaasa HELMIKUU Ryhmä- ja paristuntleiri Kisakeskus, Fiskars 11.2 Akrobatiatekniikka I Tampere 12.2 Ohjauksen perusteet (Cheer) Tampere Alueellinen tanssileiri Oulu 18.2 Akrobatiatekniikka II Järvenpää 26.2 Tuomaroinnin erikoistumiskoulutus Tanssi II Helsinki MAALISKUU 3.3 Stunttitekniikka II Tampere 4.3 Ideapäivä mini- ja mikrovalmentajille Tampere Valmentajakoulutus taso I lähijakso 2 Vierumäki Valmentajakoulutus taso II lähijakso 1 Vierumäki 24.3 Stunttitekniikka I Jyväskylä 24.3 Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut Borås, Ruotsi 25.3 Minipäivä Jyväskylä 31.1 Akrobatiatekniikka I Oulu HUHTIKUU 1.4 Tuomaroinnin workshop valmentajille (cheer) Helsinki 14.4 Tuomariklinikka Helsinki 14.4 Seurakoulutus: Johda innostavasti & työntekijän palkkaus Turku 15.4 Antidoping-koulutus Turku 15.4 SCL Kevätkokous Turku Maailman mestaruus -kilpailut Orlando, Florida TOUKOKUU Valmentajakoulutus taso II lähijakso 2 Vierumäki May Madness -kilpailut Valtti Areena, Vantaa 26.5 Minipäivä Tampere 27.5 Tanssivalmentajien workshop Helsinki KESÄKUU Kokeneidenvalmentajien workshop Helsinki 14

15 30.6. Euroopan mestaruus -kilpailut Riccione, Italia HEINÄKUU 1.7. Euroopan mestaruus -kilpailut Riccione, Italia Cheertanssi kesäleiri Tampere Cheerleading kesäleiri Vierumäki ELOKUU 25.8 Ohjauksen perusteet (Cheer) Helsinki 25.8 Ohjauksen perusteet (Tanssi) Helsinki 26.8 Stunttitekniikka I Helsinki 26.8 Tanssitekniikka I Helsinki SYYSKUU Valmentajakoulutus taso II lähijakso 3 Vierumäki 8.9 SCL kouluttajien ja ohjaajien virike- ja koulutuspäivä Helsinki 15.9 Tuomariklinikka Helsinki SM-karsintakilpailuleiri, juniorit Vierumäki SM-karsintakilpailuleiri, aikuiset Vierumäki SM-karsintakilpailuleiri, tanssijoukkueet Vierumäki LOKAKUU avoin Syyskilpailut paikka avoin MARRASKUU avoin SM-karsintakilpailut paikka avoin Harrastekilpailu Vierumäki Cup Suomen Urheiluopisto, Heinola Seurakoulutus: Rahaa seuran kassaan - SLU koulutus Jyväskylä SCL Syyskokous Jyväskylä JOULUKUU 7.12 Tuomareiden ICU-klinikka Helsinki Suomen mestaruus -kilpailut Helsingin Jäähalli, Helsinki 15

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Cheerleadingliitto SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Yleistä 4 2.1 Organisaatio 4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta 5 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat 5 2.4 Määrällinen kasvu

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2016 TAMMIKUU 30.-31.1. Coed Camp, Kisakeskus Lohja UUTUUS! HELMIKUU 25.-26.2. Alueellinen Stunttileiri, Kisakeskus Lohja UUTUUS! 26.-28.2. Maajoukkuerinkileiri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry VALMENTAJAKOULUTUKSET 2018 KEVÄT 2018 Tammikuu 13.1.2018 Ohjauksen perusteet, Cheer Helsinki 20.1.2018 Active Cheer ohjaaja Lahti 21.1.2018 Apuohjaajakoulutus Tampere 27.1.2018

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2017 TAMMIKUU 13.1.2017 Active Cheer -ohjaaja Turku 14.1.2017 Ohjauksen perusteet, cheer, Helsinki 15.1.2017 Stunttitekniikka I, Helsinki 21.1.2017 Active Cheer

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto

Suomen Cheerleadingliitto Suomen Cheerleadingliitto Vuosikertomus 2012 Suomen Cheerleadingliitto - SCL ry Vuosikertomus 2012 Sisällys Järjestötoiminta Jäsenistö Hallinto ja valiokunnat Järjestötoiminta Strategia ja visio Tiedotus

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 6/2013 Kiitos kaudesta 2013 Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 kuudes ja viimeinen jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2017 TAMMIKUU 8.-10.1.2017 Yläkoululeiritys leiri I, Kisakallio Lohja UUTUUS! 30.1.-2.2.2017 Yläkoululeiritys leiri II, Kisakallio Lohja UUTUUS! HELMIKUU 4.-5.2.2017

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry !"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Toimintasuunnitelma 2014 Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%" Sisältö 1. Seuran tarkoitus... 3 2. Visio 2014... 3 3. Johdanto... 3 4. Organisaatio... 4 Toimihenkilöt... 4

Lisätiedot

JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 [] JAGUARS SPIRIT ATHLETES [Author Toimintasuunnitelma 2013 [] SISÄLLYSLUETTELO 1 Seuran tarkoitus... 2 2 Visio vuodelle 2013... 2 3 Johdanto... 2 4 Yleistä... 3 4.1 Organisaatio... 3 4.2 Vakaa talous ja

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2014 Syyskausi käynnistyy pian Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 neljäs jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2 (5) 1. Yhdistystoiminta 2. Junioritoiminta 3. Aikuiset Tavoitteenamme vuodelle on edelleen pystyä muokkaamaan ja sopeuttamaan toimintaamme toimintaympäristömme muutosten mukaan. Tätä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 Pelin avaus Maali visio Taktiikka - valinnat Lajiylpeys Sisäinen arvostus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia ja erilaisia kursseja. Yhdistys pyrkii tarjoamaan toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. OHJAAJATUTKINNON TASOT I - III

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. OHJAAJATUTKINNON TASOT I - III Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. OHJAAJATUTKINNON TASOT I - III Ohjaajatutkinnon tasot I - III Kolme sisältöaluetta Ensimmäiseksi ohjaajakoulutus kehittää ohjaajien toimintaedellytyksiä: syventämällä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton visio 2018

Suomen Cheerleadingliiton visio 2018 Suomen Cheerleadingliiton visio 2018 Cheerleading on kiinnostava ja menestyvä liikuntamuoto. Suomen Cheerleadingliitto toimii näkyvänä vaikuttajana kotimaassa ja kansainvälisesti. Strategian päävalinnat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN Jonna Talja Seurakehittäjä 19.4.2008 SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON VISIO JA MISSIO VISIO MISSIO Mukaansa tempaavaa, monipuolista ampumahiihdon seuratoimintaa,

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2008 Nummelan Palloseura ry 28.11.2007 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot