SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA"

Transkriptio

1 SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 2 Sisällys 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Kansalaistoiminnan vahvistaminen Mielenterveysosaamisen kehittäminen Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen... 4 SOS-keskus... 4 Kriisiauttamisen valtakunnallinen koordinaatio Kehittämistoiminta Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio Viestintä Hallinto ja henkilöstö Talous Tulevaisuuden näkymät... 8 Tuloslaskelma... 9 Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä tilikirjoista Suomen Mielenterveysseura ry Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Maistraatinportti 4 A Helsinki

3 3 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä Seura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka toimintavuonna täytti 117 vuotta. Perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy. Jäsenistön muodostavat ( ) 54 paikallista mielenterveysseuraa, 29 valtakunnallista järjestöä ja 557 henkilöjäsentä. Vuoden teemana oli Mielenterveyttä kulttuurista. Mental Health Art Week (MHAW) järjestettiin toukokuussa ensimmäistä kertaa Suomessa. Muut keskeiset tapahtumat olivat Mieli päivät Tampereella, järjestöpäivät ja liittokokous Tuusulassa, kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä ja maailman mielenterveyspäivä Toiminta perustui vuosien strategiaan, jossa on neljä painopistettä: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaistoiminnan vahvistaminen, mielenterveysosaamisen kehittäminen sekä kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen. Uuden strategian valmistelu eteni suunnitelmien mukaan laajana yhteistyönä. 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Keskeisiä yhteistyörakenteita olivat edelleen alalla toimivien valtakunnallisten järjestöjen muodostama Mielenterveyspooli, jossa on jäseninä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä että ammattijärjestöjä. Kansanedustajien ja neljän valtakunnallisen mielenterveysjärjestön Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta käsitteli useaan otteeseen muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltolakien uudistamista. Aloitetta kansalliseksi itsemurhien ehkäisyohjelmaksi vietiin eteenpäin eri foorumeilla, mutta toistaiseksi ilman tulosta. Vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten muotoiltiin vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet, joissa itsemurhien ehkäisyohjelman ohella toisena kärkitavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin kansallinen ohjelma. Toimintavuoden aikana otettiin aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin (muun muassa soteuudistukseen) tiedotteiden, lausuntojen ja kuulemistilaisuuksien muodossa. Seura osallistui aktiivisesti Mental Health Europen (MHE) ja World Federation for Mental Health (WFMH) -järjestön toimintaan. 3. Kansalaistoiminnan vahvistaminen Yhteistyössä paikallisten mielenterveysseurojen kanssa korostui uuden strategian ja brändiuudistuksen valmistelu. Toimintavuonna toteutettiin runsaasti Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia ja -ohjaajakoulutuksia. Yhteistyötä tehtiin myös valtakunnallisilla järjestöpäivillä sekä MHAW-viikon tapahtumissa, joihin eri puolilla Suomea osallistui noin kansalaista. Paikallisten mielenterveysseurojen kehittämissuunnitelmien tekemistä ja seurantaa jatkettiin. Seurojen toimijoille järjestettyihin koulutuksiin osallistui noin 800 toimijaa ja yhdistyskäyntejä tehtiin noin 150. Uusi kriisikeskus aloitti toimintansa Kainuussa. Yrittäjien Kilta -hankkeessa saatuja kokemuksia tuotiin esille mm. osallistumalla YLE:n Lanttulataamo-ohjelmaan. Kilta-koulutuksia järjestettiin 12 eri puolilla Suomea ja Kilta oli mukana Työelämä hankkeessa.

4 4 Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeessa toteutettiin mm. teemaseminaari, valmisteltiin kehittämislinjauksia ja haettiin valtakunnallisen liikuntajärjestön statusta ja valtionapukelpoisuutta. 4. Mielenterveysosaamisen kehittäminen Koulutustoiminnan haasteet liittyivät tutkintoon johtavien perheterapiakoulutusten loppuun saattamiseen ja muiden kuin tutkintoon johtavien koulutusten määrän lisäämiseen. Perheterapiakoulutukset päättyivät vuoden aikana. Seuran yli 30-vuotinen historia maan suurimpana perheterapiakoulutuksen järjestäjänä päättyi joulukuussa. Perhearviointimenetelmäkoulutuksen kysyntä oli edelleen vilkasta. Psykoterapian perusteet - koulutus toteutettiin suunnitellusti kahdella paikkakunnalla. Lyhyempien koulutusten määrän ja tuottojen lisäämisessä ei onnistuttu tavoitteen mukaisesti. Uudet koulutusohjelmat "jalkautuvat" ja tuottavat tulosta hitaasti. Jo vakiintuneiden koulutusten kysyntä ei ollut toiveiden mukaista. Tämä johtui mm. kuntien heikentyneestä taloustilanteesta ja niiden koulutusmäärärahojen supistumisesta. Jo tilattuja koulutuksia peruuntui. Koulutukseen toimintavuonna osallistuneiden määrä oli noin Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen SOS-kriisikeskus Kriisityön muodot ovat kriisivastaanotto, kriisipuhelin, verkkokriisityö ja ryhmätoiminnat. Kriisivastaanotolla asiakaskäyntejä oli (2013: 3408) ja asiakkaita 989 (2013: 834). Yleisin tulosyy oli edelleen pari-/perhesyyt, muita yleisiä tulosyitä olivat masentuneisuus ja läheisen kuolema. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan tapaamisaika noin viikon sisällä yhteydenotosta. Koulutetut vapaaehtoiset tarjosivat tukikeskusteluja ei-traumaattisen kriisin kokeneille. Maahanmuuttajia oli noin kolmannes asiakkaista. Toimintavuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta maahanmuuttajien kriisityön aloittamisesta. Vuonna 2014 kriisipuhelimen päivystysaikoja lisättiin siten, että puhelin on avoinna vuoden jokaisena yönä. SOS-kriisikeskus hoiti 37 % vastatuista puheluista. Verkkokriisityöhön ovat osallistuneet kriisityöntekijöiden ohella vapaaehtoiset sekä opiskelijat. Vapaaehtoisten rooli on kasvanut merkittävästi (2014: 12 %, 2013: 2 %). Ryhmätoiminnat sisältävät ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä intensiivikursseja eri puolilla maata. Ryhmiä ja kursseja järjestettiin itsemurhan tehneiden läheisille (suurin kohderyhmä), henkirikoksen uhrien läheisille, muutoin äkillisesti läheisensä menettäneille sekä masentuneille ja tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Vuoden 2014 suunnitelma toteutui hyvin. Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston palvelupisteiden (6) toimintaa johdetaan aluetoimistosta, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun palvelupisteen yhteydessä osana SOS-kriisikeskusta. Toiminta-alueella on 44 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 2 miljoonaa. Valtaosa asiakkaitten tapauksista (noin 75 %) liittyi erilaiseen väkivaltarikollisuuteen. Vuonna 2014 asiakastyöhön liittyviä kontakteja oli noin (2013: noin 8 300) ja asiakkaita (2013: 1394). Työntekijöitä työskenteli vuonna 2014 viidessä eri Visitor-kohteessa. Vapaaehtoistoimijoita oli 71, joista 14 Juristin puhelinneuvonnassa. Tukisuhteita oli 720 (2013: 630). Asiakkaiden ja tukisuhteiden määrä kasvoi 15 %.

5 5 Toimintavuonna seura osallistui ensimmäistä kertaa vuosittaisen Tampereella pidetyn Surukonferenssin järjestämiseen yhteistyössä mm. Tampereen yliopiston kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettu kolmen järjestön hanke Yhteisvastuu nuoresta päättyi. Löydä oma tarinasi -ryhmiä toteutettiin 18 yhteensä 13 paikkakunnalla. Vuosi 2014 oli Tasapainovalmennus-hankkeen viimeinen vuosi. Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille - LINITY -hanke eteni suunnitelmien mukaan. Feeniks-Helsinki -hanke, jossa olisi tuettu lapsensa menettäneitä vapaaehtoistyön, viranomaisverkoston ja surujärjestöjen yhteistyöllä, jäi toteutumatta, koska rahoitusta ei saatu. Kriisiauttamisen valtakunnallinen koordinaatio Koordinaatio käsittää puhelin- ja verkkokriisityön sekä kriisikeskusverkoston koordinoinnin. Kriisikeskusverkosto asiakasmäärä oli (2013: 8 595), joista 527 (2013: 541) oli maahanmuuttajataustaisia. Yleisimmät yhteydenoton syyt olivat parisuhde- ja perheongelmat ja ahdistuneisuus. Verkoston kriisikeskuksista suurimmat asiakasmäärät olivat Helsingin, Tampereen ja Kuopion kriisikeskuksissa. Kajaanissa käynnistyi uusi Kainuun kriisikeskus. Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tuli ennätykselliset soittoa (2013: ). Vastattuja puheluja oli (2013: ) ja vastausprosentti 30 (2013: 25). Yleisimmät soiton syyt olivat ihmissuhdeongelmat (19 %). Kriisipuhelimeen soitti useimmin eläkkeellä oleva vuotias nainen, joka asuu yksin kaupungissa ja jolla on hoitosuhde. Vapaaehtoiset vastasivat noin 57 % vastatuista kriisipuheluista. Verkkokriisityön koordinaatio käsittää Tukinetissa tehtävän työn, Selma-oma-apuohjelman ja etsivän palveluohjauksen Suomi24.fi-sivustolla. Vuoden aikana koulutettiin mukaan kaksi uutta päivystyspaikkakuntaa. Vuonna 2014 päivystys oli auki myös juhlapyhinä. Net tuki -palvelussa kirjoitettiin yli viestiä noin asiakkaan kanssa. Net tuki livessä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi 27 %. 6. Kehittämistoiminta Tavoitteena on edistää suomalaisten mielenterveyttä uudistamalla ja vahvistamalla seuran toimintaa strategisilla painopistealueilla. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä seuran kaikkien toimintojen kanssa. Toimintavuoden erityisenä tehtävänä oli seuran tulevan strategian valmistelu. Kehittämisyksikkö Horisontti toteutti kriisikeskusverkostolle kyselyn mielenterveyspalvelujen toimivuudesta ja mielenterveyden edistämisen toteutumisesta. Mielenterveyden ensiapukoulutuksia levitettiin uusille paikkakunnille. Kurssimäärä ylitti tavoitteet. Perhepeili-mallia levitettiin kuuteen kriisikeskukseen. Horisontti tuotti vuoden aikana useita raportteja ja artikkeleita. SADe Mielenterveystalo-hanke käynnistyi ja siinä tuotettiin aineistoa HUS Mielenterveystaloon. Mielenterveystaidot kasvuun -hankekokonaisuus tuotti useita koulutusmalleja ja -aineistoja varhaiskasvatus- ja neuvolatyöhön. Hankkeiden valtakunnallista jalkauttavaa työtä toteutettiin 20 koulutuksella ja kehittämistyötä vahvistettiin paikallisten seurojen kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä lähes eri kohderyhmien ammattilaista. Hankkeita arvioitiin useilla menetelmillä. Nuorisotyö-hankkeelle ja toisen asteen Hyvinvointi-hankkeelle saatiin jatkorahoitusta. Kasvun tuki -hankkeessa käynnistyi vaikuttavien työmenetelmien kokoaminen verkkoon. Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeen painopiste oli kehittämistyön toimintamuotojen kuvaamisessa ja niiden tueksi kehitettävän materiaalin tuottamisessa. Uutena

6 6 avauksena aloitettiin jalkautuva kriisityö yhteistyössä Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa. Yhteistyö useiden järjestöjen kanssa oli aktiivista Eloisa ikä -ohjelman puitteissa. Lapinlahden Lähde on kansalaistoimijalähtöinen hanke, jossa kehitetään kotipesää uudenlaiselle toiminnalle, jossa yhdistyvät taide, kulttuuri, yhteiskunnallinen yritystoiminta, järjestötoiminta, yhteisöllisyys, osallisuus ja vertaistuki. Hanke sai rahoituksen vuodeksi ja keskittyi vuoden 2014 aikana konseptin luomiseen ja neuvotteluihin avaintoimijoiden kanssa. Joint Action - Eurooppalainen yhteistoimi mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ( ) on merkittävin eurooppalainen mielenterveysalan hanke. Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamana seura koordinoi yhtä kuudesta osahankkeesta. Toimintavuonna hankkeessa kartoitettiin ja arvioitiin hyviä käytäntöjä yhteiskunnan eri sektoreiden osallistamiseksi mielenterveystyöhön Euroopassa. NUOVO-hanke, jonka tavoitteena oli nuorten (13 29-vuotiaiden) mielenterveyttä edistävän työn ja osaamisen levittäminen järjestökentälle ja suoraan nuorille, jäi toteuttamatta, koska rahoitusta ei saatu. 7. Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio siirtyi toimintavuoden alussa seuraan Suomen Setlementtiliitolta. RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluja. Toiminta-alueena on koko maa ja toimintaa toteutettiin ammattihenkilöstön sekä yli 300 vapaaehtoisen voimin. Vuosi 2014 oli RIKUn 20-vuotisjuhlavuosi. Asiakkaiden määrä nousi ennätystasolle. Kontaktien määrä oli (2013: ). Tukisuhteiden määrä oli 2 640, missä oli nousua edellisvuoteen 16 %. Soitot Auttavaan puhelimeen pysyivät ennallaan, mutta Juristin puhelinneuvonnan ja RIKUnet-palvelun suosio kasvoi. RIKUn tukipalvelujen saatavuus lisääntyi pienen resurssikasvun myötä. Suhteessa kasvaneisiin asiakasmääriin lisäys oli riittämätön ja edelleen joillakin alueilla palvelut ruuhkautuivat. Tästä huolimatta asiakkailta ja vapaaehtoisilta saatu palaute oli positiivista. Uusien kotisivujen avautumisen myötä käynnistyi nuorten chat-palvelun rinnalle aikuisille suunnattu chat-toiminta, joka tavoitti heti asiakkaat. Chat-työhön osallistuivat ensimmäistä kertaa koulutetut vapaaehtoiset. Vaikuttamistyön keskiössä oli EU:n rikosuhridirektiivi, joka tulee saattaa voimaan marraskuussa Se säätelee uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua ja edellyttää jäsenmailta mm. tarpeen mukaisia tukipalveluja. RIKU toteutti vuonna 2014 kahta kehittämishanketta. NUORIKU-hanke eteni suunnitelmien mukaan. Uudelle ORAVA-hankkeelle (osaamista raja-alueille vapaaehtoistoimintaan) saatiin rahoitus ja se käynnistyi toimintavuonna. 8. Viestintä Seura uudisti verkkosivustonsa ja seitsemän erillistä sivustoa yhdistettiin samaan palveluun osoitteessa mielenterveysseura.fi. Samalla uudistettiin seuran hajanainen ulkoasu ja visuaalinen ilme sekä otettiin käyttöön Mieli-tunnus. Uudistuksessa toteutettiin 20 uuden ilmeen mukaista sovellusta, joista osa on tarkoitettu kriisikeskusten ja paikallisseurojen käyttöön.

7 7 Maailman mielenterveyspäivää vietettiin "Kuule ja näe minut" -viestillä. Yli 200 päiväkodissa ja alakoulussa askarreltiin hyvän mielen aurinkoja ja jaettiin vanhemmille esitteitä. Samalla luotiin aikuisille ja lapsille tilaisuuksia keskustella mielen hyvinvointia lisäävistä teemoista. Seura ja paikalliset seurat viestivät kampanjasta yhtenäisesti sosiaalisessa mediassa. Mieli-päivien teemana oli "Aikaa perheille! Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?" Seura näkyi myös 20 messutapahtumassa esittelemässä toimintaansa. Seuran viestit näkyivät mediassa keskimäärin yhdeksän kertaa viikossa. Nuorten mainonnan ja markkinoinnin suunnittelijoiden Young Lions -kilpailun kohteeksi valittiin Mielenterveysseura. Yle Puheen kanssa toteutettiin Lanttulataamo-sarja mielenterveydestä. Seura julkaisi verkkosivustoa, uutiskirjeitä, sosiaalisen median sisältöjä sekä kuudesti vuodessa ilmestyvää Mielenterveys-lehteä ja neljästi vuodessa ilmestyvää Perheterapia-lehteä. 9. Hallinto ja henkilöstö Seuran ylin päättävä elin on liittokokous, joka pidettiin Tuusulassa. Liittokokous valitsi liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Seuran ja liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tohtori Pentti Arajärvi. Liittohallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa ja työvaliokunta neljä kertaa. Asiantuntijaelimenä toimiva taloustyöryhmä piti neljä kokousta. Seuran palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 98 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa oli 67 ja määräaikaisessa työsuhteessa 31 työntekijää. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, kehitysjohtaja, järjestöjohtaja, SOS-kriisikeskuksen johtaja, koulutusjohtaja, viestintäjohtaja ja hallintojohtaja. Merkittävimpänä hankkeena aloitettiin seuran Intranet-sivujen uudistaminen ja uudet sivut otetaan käyttöön vuoden 2015 helmikuussa. Uudistuksen tavoitteena on yhteisöllisten työtapojen käyttöönotto, tiedonvälityksen parantaminen sekä sen avoimuuden lisääminen. Tarkoituksena on myös parantaa paikallisseurojen viestintää. 10. Talous Vuoden 2014 lopussa seuran talous oli vakaalla pohjalla. Toimintavuoden tulos syntyi ns. vapaiden rahoituslähteiden ylijäämästä. Seuran esittämä asemakaavaehdotus Veikkolan vanhalle parantola-alueelle on menossa kunnan viranomaiskäsittelyyn. Tavoitteena on yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa saada aikaan kaavamuutos, joka mahdollistaa luopumisen seuran nykyisen toiminnan kannalta tarpeettomista rakennuksista ja maa-alueista. Kehittämistoimista huolimatta koulutuskeskuksen taloudellinen tulos muodostui toimintavuodelta alijäämäiseksi. Yksityiskohtaisen kuvan seuran toiminnan kohdentumisesta antaa tuloslaskelman liitetietojen erittely toiminnoittain ja avustuskohteittain.

8 8 11. Tulevaisuuden näkymät Seuran toiminnan rahoitus tulee pääosin Raha-automaattiyhdistykseltä. Muista rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys ry, jonka avustuksella edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään ongelmien syntymistä. Toimintavuoden lopulla tuli julkisuuteen hanke saattaa yhteen Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto. Tämä on synnyttänyt epävarmuutta julkisen rahoituksen kohdentumisesta mahdollisten muutosten jälkeen. Jo nyt kansantalouden taloudenpidon niukkuus on johtanut tilanteisiin, joissa uusia ja seuran strategian mukaisia hankkeita ei ole voitu käynnistää rahoituksen puuttuessa. Taloudellisen epävarmuuden jatkuminen saattaa edelleen vaikuttaa vähentävästi keräys- ja lahjoitustuottoihin sekä muihin rahoituslähteisiin. Seuran rahoituksen monipuolistaminen muodostuu jatkossa entistä tärkeämmäksi.

9 9 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot Raha-automaattiyhdistyksen avustukset , ,56 Julkiset määrärahat , ,09 Muut tuotot , ,30 Kulut Henkilöstökulut , ,59 Poistot , ,92 Muut kulut , ,16 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,72 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Keräystuotot , ,60 Lahjoitukset ja muut tuotot , ,51 Muu varainhankinta , ,48 Lahjoitus ja keräystuottojen siirto , ,00 Kulut Jäsenmaksukulut 4 645, ,12 Keräyskulut 7 396, ,42 Muut kulut 822,01 871,94 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot 100,00 100,00 Korkotuotot , ,26 Vuokratuotot , ,38 Omaisuuden myyntivoitot 2 620,00 0,00 Muut omaisuustuotot , ,00 Kulut Poistot , ,96 Muut kulut , ,21 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä , ,47 Yleisavustukset Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus , ,12 Jäsenyhdistyksille annetut yleisavustukset 0, ,55 Muut yleisavustukset , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,43

10 10 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 278, ,78 Muut aineettomat hyödykkeet , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,76 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Koneet ja kalusto , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet , ,91 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 522, ,82 Muut osakkeet ja osuudet , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,77 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 534,51 630,42 Muut saamiset 2 156, ,41 Siirtosaamiset , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , ,28 Vastaavaa yhteensä , ,09

11 11 Tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,32 Muut rahastot Tapolan rahasto , ,41 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,38 Tilikauden yli-/alijäämä , ,43 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,65 Velat saman konsernin yritykselle 4 295, ,19 Muut lyhytaikaiset velat 128, ,48 Siirtovelat , ,67 Vastattavaa yhteensä , ,09

12 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1.1. Arvostusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Käytetyt pitoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto Suurehkot korjausmenot 5v 5v 5v 5v Aikaisempien tilikausien aikana saadut investointiavustukset on kirjattu ao. investoinnin hankintamenon vähennykseksi. Poiketen yllä mainituista poistoajoista Ratamestarinkatu 9:ssä sijaitsevaan vuokrattuun toimistotilaan kohdistuva aktivoitu korjausmeno poistetaan vuokrasopimuksen kestoaikana 4 vuodessa. Sijoitusomaisuuteen sisältyvät SMS-Tuotanto Oy:n osakkeet ja muut osakkeet sekä toimitilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöyhtiöiden osakkeet on kirjattu alkuperäiseen hankintamenoon. Kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin saatu investointiavustus on kirjattu ao. hankintamenon vähennykseksi Avustusten ja lahjoitusten tuloutusperiaatteet Tilikaudella saaduista kohdennetuista avustuksista on tuloutettu toteutuneita kuluja vastaava osuus. Käyttämätön osa myönnetyistä avustuksista on kirjattu taseen ennakkomaksuihin ja nostamaton jo tuloutettujen avustusten osuus siirtosaamisiin. Tilikaudella saaduista kohdennetuista avustuksista käyttämätön osuus on siirretty ennakoiksi ja ne käytetään pääosin vuoden 2015 aikana. Tuloslaskelman alaosassa yleisavustuksissa on esitetty sekä RAY:ltä saatu yleisavustus että Suomen Kansanterveysyhdistykseltä saatu yleisavustus, joka on kirjattu muihin yleisavustuksiin. Edellisenä vuonna 2013 jäsenyhdistyksille maksetut yleisavustukset esitettiin myös tässä ryhmässä. Nyt päättyneellä tilikaudella 2014 ne rahoitettiin omalla Raha-automaattiyhdistyksen osoittamalla avustuksella ja kirjattiin varsinaisen toiminnan kuluihin Tilinpäätöksen laajuus Suomen Mielenterveysseura ry ja tytäryhtiö SMS-Tuotanto Oy (Y-tunnus ), omistusosuus 100 % muodostavat konsernin. Koska kirjanpitolain 6 luvun pakottavien säännösten edellytykset konsernitilinpäätöksen laatimisesta eivät täyttyneet, konsernitilinpäätöstä ei laadittu Varsinainen toiminta Tuloslaskelmassa ja liitetiedoissa Suomen Mielenterveysseuran varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eritelty julkisesti rahoitettuun järjestölähtöiseen auttamis- ja vaikuttamistoimintaan ja koulutustoimintaan.

13 13 Julkisen rahoituksen avulla toteutetun toiminnan pääasiallinen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys (RAY). Muita merkittävimpiä julkisia rahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Yksityisten ja institutionaalisten lahjoittajien tuki täydentää julkisin varoin rahoitettua toimintaa. Tuloslaskelman liitetietoina ovat lisäksi julkisesti rahoitetusta toiminnasta erikseen laskelmat kustakin kohdennetusta avustuksesta ja hankkeesta erikseen rahoituslähde mainiten. Viestinnän ja hallinnon linjan menot on katettu RAY:ltä saadulta yleisavustuksella. Koulutustoiminnan tuotot ja kulut on eritelty liitetiedoissa omina erinään Varainhankinta Varainhankinnassa on esitetty Suomen Mielenterveysseuran henkilö-, yhdistys- ja kannatusjäseniltä keräämät jäsen- ja kannatusmaksut, tilikauden aikana saadut keräystuotot, lahjoitukset, testamentit sekä näiden tuottojen keräämisestä aiheutuneet kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot sisältävät pääasiassa Veikkolassa sijaitsevan kiinteistön maavuokratuloja, Itä-Pasilassa sijaitsevan toimistotilan vuokratuloja, metsänmyynnistä saatuja tuloja sekä pankkitileiltä saatuja korkotuottoja. Järjestön sijoitusomaisuuteen sisältyvät Kirkkonummen rakennusten ja maa-alueen ohella metsätila Orimattilassa sekä toimitilahuoneistot Helsingin Itä- ja Länsi-Pasilassa.

14 14 2. Tuloslaskelman liitetiedot Varsinainen toiminta Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan tuotot Raha-automaattiyhdistyksen avustukset , ,56 STM, OPM, OKM ja OPH , ,56 Kuntien avustukset , ,00 Seurakuntien avustukset , ,00 Muut julkiset avustukset , ,53 Muut määrärahat , ,00 Kurssi-, seminaari- ja materiaalimaksut , ,65 Lahjoitukset , ,71 Muut tuotot , ,62 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan tuotot yhteensä , ,63 Koulutustoiminnan tuotot Tutkintoon johtava koulutustoiminta , ,00 Muu koulutus- ja kehittämistoiminta , ,00 Muut koulutustuotot 7 180, ,32 Koulutustoiminnan tuotot yhteensä , ,32 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä , ,95 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,26 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot , ,92 Muut kulut Materiaaliostot , ,49 Asiantuntijapalvelut , ,94 Muut ulkopuoliset palvelut , ,53 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,69 Toimitilakulut , ,88 ATK-ohjelmistokulut , ,26 Leasing-vuokrat , ,45 Kone- ja kalustohankinnat , ,68 Matkakulut , ,41 Toimisto-, kokous- ja neuvottelukulut , ,50 Markkinointi- ja ilmoituskulut , ,68 Vapaaehtoistoiminnan kulut , ,36 Muut kulut , ,44 Eteenpäin siirretyt avustukset ,32 0,00 Muut kulut yhteensä , ,31 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan kulut yhteensä , ,53

15 Koulutustoiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,13 Eläkekulut , ,95 Muut henkilösivukulut 9 450, ,21 Henkilöstökulut yhteensä , ,29 Muut kulut Materiaaliostot 2 058, ,82 Asiantuntijapalvelut , ,02 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,94 Toimitilakulut , ,69 ATK-ohjelmistokulut 2 777, ,88 Leasing-maksut 6 049, ,53 Kone- ja kalustohankinnat 541,58 339,75 Matkakulut , ,19 Toimisto-, kokous- ja neuvottelukulut , ,89 Markkinointi- ja ilmoituskulut 4 748, ,70 Muut kulut , ,44 Muut kulut yhteensä , ,85 Koulutustoiminnan kulut yhteensä , ,14 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , ,67 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,72 Varainhankinta Tuotot Jäsen- ja kannatusmaksut yhteisöjäseniltä , ,00 Jäsen- ja kannatusmaksut henkilöjäseniltä 6 910, ,00 Keräystuotot , ,60 Lahjoitukset 7 283, ,51 Testamenttilahjoitukset ,19 0,00 Muut varainhankinnan tuotot , ,48 Lahjoitusten ja keräystuottojen siirto seuraavalle vuodelle , ,00 Varainhankinnan tuotot yhteensä , ,59 Kulut Painatus- ja postituskulut 4 131, ,01 Materiaalikulut 513,53 250,11 Muut varainhankinnan kulut 8 218, ,36 Varainhankinnan kulut yhteensä , ,48 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,11

16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kiinteistövuokratuotot , ,40 Käyttömaksut 2 412,60 804,20 Maavuokratuotot , ,78 Osingot 100,00 100,00 Korkotuotot , ,26 Omaisuuden myyntivoitot 2 620,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä , ,64 Kulut Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , ,96 Yhtiövastikkeet , ,56 Kiinteistön korjaukset 309,61 0,00 Kiinteistöhuolto 8 962, ,27 Asiantuntijapalvelut , ,10 Muut kiinteistökulut , ,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä , ,17 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä , ,47 Yleisavustukset RAY:n yleisavustus , ,12 Jäsenyhdistyksille annetut yleisavustukset 0, ,55 Suomen Kansanterveysyhdistyksen yleisavustus , ,00 Yleisavustukset yhteensä , ,57 Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Lakisääteinen tilintarkastus , ,47 Muut palvelut , ,29 Työntekijöiden lukumäärä tilikaudella Vakituisia toimihenkilöitä Määräaikaisia toimihenkilöitä Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat , ,48 Palkkiot , ,12 Eläkekulut , ,52 Muut henkilösivukulut , ,47 Henkilöstökulut yhteensä , ,59

17 17 Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain ja avustuskohteittain KANSALAISTOIMINNOT SMS ry SMS ry Tukihenkilö-ja vapaaehtoistoiminta RAY Ak13 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,64 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,64 Tulot toimintavuonna 9 933, ,38 Kulut toimintavuonna Katetaan RAY avustuksella Siirtyy seuraavalle vuodelle , , , ,66 Yrittäjien hyvinvointikiltamallin jalkauttaminen RAY C87 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,26 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,26 Kulut toimintavuonna , ,79 Katetaan RAY avustuksella , ,79 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,47 Liikunnan koordinoinnin kehittäminen OKM Siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 698, ,79 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Muut tulot toimintavuonna 0, ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,79 Kulut toimintavuonna , ,68 Kulujäämä ,07-2,92 Paikallisseurojen toiminta-avustukset RAY Ak16 Saatu avustus toimintavuodelle ,00 Tulot toimintavuonna ,00 Kulut toimintavuonna ,75 Katetaan RAY avustuksella ,75 Siirtyy seuraavalle vuodelle 1 697,25 0,00 SOS-KRIISIKESKUS SOS-Keskus RAY Ak12 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,30 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,30 Tulot toimintavuonna , ,56 Kulut toimintavuonna , ,58 Katetaan RAY avustuksella , ,02 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,28 Mielenterveyskurssit/Ryhmätoiminnat RAY Ak4 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,48 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,48 Tulot toimintavuonna , ,00 Kulut toimintavuonna , ,20 Katetaan RAY avustuksella , ,20 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,28

18 18 Kriisiapu valtakunnallisessa kriisipuhelimessa/tukinet RAY Ak14 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,30 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,30 Tulot toimintavuonna 2 300, ,00 Kulut toimintavuonna , ,68 Katetaan RAY avustuksella , ,68 kulujäämä 1 844,38 0,00 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0, ,62 Tasapainovalmennus RAY C89 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,39 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,39 Kulut toimintavuonna , ,98 Katetaan RAY avustuksella , ,98 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,41 v avustusosuus vanhentunut seuraavalle vuodelle siirtyy 2014 avustus LINITY RAY C90 Siirtynyt edelliseltä vuodelta ,35 0,00 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,00 Kulut toimintavuonna , ,65 Katetaan RAY avustuksella , ,65 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,35 Yhteisvastuukeräys Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,57 Tulot toimintavuodelle 1 939,42 486,25 Käytössä toimintavuodelle yht , ,82 Kulut toimintavuonna , ,50 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0, ,32 Sirpaleinen mieli, A-klinikkasäätiö Tulot toimintavuonna , ,07 Kulut toimintavuonna , ,07 Siirtyy seuraavalle vuodelle 5 423,41 0,00 Tuotot/kulut 0,00 0,00 KEHITTÄMISTOIMINTA Kehittämistoiminta RAY Ak8 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,58 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,58 Tulot toimintavuonna , ,85 Kulut toimintavuonna , ,91 Katetaan RAY avustuksella , ,38 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,20 Toinen aste jatko OPH-ESR Käytössä toimintavuodelle yht , ,81 Kulut toimintavuonna , ,62 Tuotto/kulujäämä -371, ,19

19 19 Täydennyskoulutus OPH Käytössä toimintavuodelle yht ,31 Kulut toimintavuonna ,96 Kulujäämä 0,00-639,65 Mielenterveystaidot alakouluun OKM Opetus ja kulttuuriministeriö , ,65 Muut tuotot ,09 0,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,65 Kulut toimintavuonna , ,56 Siirtyvä avustus , ,09 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Nuorisotyö jatkohanke OKM Käytössä toimintavuodelle yht ,47 Kulut toimintavuonna ,30 Tuotto/kulujäämä 0,00-528,83 Nuorisotyö rantauttaminen OKM Opetus ja kulttuuriministeriö , ,00 Muut tuotot 1 055, ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,00 Kulut toimintavuonna , ,85 siirtyvä avustus 0, ,15 Tuotto/kulujäämä -106,86 0,00 Nuorisotyö jalkauttaminen OKM Opetus ja kulttuuriministeriö ,00 Muut tuotot 1 599,80 Käytössä toimintavuodelle yht ,80 Kulut toimintavuonna ,25 siirtyvä avustus ,55 Tuotto/kulujäämä 0,00 0,00 Hyvän mielen koulu 2012 Käytössä toimintavuodelle yht. 0,00 Kulut toimintavuonna 2 000,00 Tuotto/kulujäämä 0, ,00 Toiminta lahjoitusvaroin Tuotot toimintavuonna 5 123,48 Kulut toimintavuonna 5 123,48 tuotot/kulut 0,00 Tuotto/kulujäämä 0, ,48 Palaset kohdalleen RAY C85 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 901,86 0,00 Saatu avustus toimintavuodelle 0, ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,00 Tulot toimintavuonna , ,50 Kulut toimintavuonna , ,64 Katetaan RAY avustuksella 8 901, ,14 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0, ,86

20 20 Turvallisin mielin hanke RAY C86 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 934, ,96 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,96 Tulot toimintavuonna 5 795,55 0,00 Kulut toimintavuonna , ,39 Katetaan RAY avustuksella , ,39 Siirtyy seuraavalle vuodelle ,37 934,57 MIRAKLE - mielenhyvinvoinnin rakennuspuut RAY C88 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,08 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,08 Tulot toimintavuonna 4 595, ,00 Kulut toimintavuonna , ,67 Katetaan RAY avustuksella , ,67 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,41 SADe Mielenterveystalossa RAY C94 Saatu avustus toimintavuodelle ,00 Käytössä toimintavuodelle yht ,00 Kulut toimintavuonna ,00 Katetaan RAY avustuksella ,00 Siirtyy seuraavalle vuodelle ,00 0,00 Joint Action EU ja STM Tulot toimintavuonna , ,58 Kulut toimintavuonna , ,58 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Lapinlahden lähde ELY ESR Tulot toimintavuonna ,97 Kulut toimintavuonna ,97 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Muut kehittämishankkeet Tulot toimintavuonna ,03 Kulut toimintavuonna ,05 Tuotot/kulut ,98 0,00 MUU VARSINAINEN TOIMINTA Paikka-auki RAY C92 Saatu avustus toimintavuodelle ,00 Käytössä toimintavuodelle yht ,00 0,00 Tulot toimintavuonna 0,00 Kulut toimintavuonna ,13 Katetaan RAY avustuksella ,13 Siirtyy seuraavalle vuodelle ,87 0,00 Lahjoitus ja keräysvaroin järjestetty toiminta Tulot toimintavuonna , ,96 Kulut toimintavuonna , ,96 Tuotot/kulut 0,00 0,00

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

tasekirja Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Y

tasekirja Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Y 2016 tasekirja Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2016 Y 0231564-6 1 KUUROJEN LIITTO TASEKIRJA 2016 Sisältää Kuurojen Liitto ry:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Fredrikinkatu 33 A OOl20 HELSINKI Y-tunnus: 077177-g Tilinpäätös 1.1.201 - Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen allekirj o ituks et T il intarkastusrnerkintä Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot