SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA"

Transkriptio

1 SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 2 Sisällys 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Kansalaistoiminnan vahvistaminen Mielenterveysosaamisen kehittäminen Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen... 4 SOS-keskus... 4 Kriisiauttamisen valtakunnallinen koordinaatio Kehittämistoiminta Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio Viestintä Hallinto ja henkilöstö Talous Tulevaisuuden näkymät... 8 Tuloslaskelma... 9 Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä tilikirjoista Suomen Mielenterveysseura ry Y-tunnus Kotipaikka Helsinki Maistraatinportti 4 A Helsinki

3 3 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä Seura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka toimintavuonna täytti 117 vuotta. Perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy. Jäsenistön muodostavat ( ) 54 paikallista mielenterveysseuraa, 29 valtakunnallista järjestöä ja 557 henkilöjäsentä. Vuoden teemana oli Mielenterveyttä kulttuurista. Mental Health Art Week (MHAW) järjestettiin toukokuussa ensimmäistä kertaa Suomessa. Muut keskeiset tapahtumat olivat Mieli päivät Tampereella, järjestöpäivät ja liittokokous Tuusulassa, kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä ja maailman mielenterveyspäivä Toiminta perustui vuosien strategiaan, jossa on neljä painopistettä: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaistoiminnan vahvistaminen, mielenterveysosaamisen kehittäminen sekä kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen. Uuden strategian valmistelu eteni suunnitelmien mukaan laajana yhteistyönä. 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Keskeisiä yhteistyörakenteita olivat edelleen alalla toimivien valtakunnallisten järjestöjen muodostama Mielenterveyspooli, jossa on jäseninä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä että ammattijärjestöjä. Kansanedustajien ja neljän valtakunnallisen mielenterveysjärjestön Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta käsitteli useaan otteeseen muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltolakien uudistamista. Aloitetta kansalliseksi itsemurhien ehkäisyohjelmaksi vietiin eteenpäin eri foorumeilla, mutta toistaiseksi ilman tulosta. Vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten muotoiltiin vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet, joissa itsemurhien ehkäisyohjelman ohella toisena kärkitavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin kansallinen ohjelma. Toimintavuoden aikana otettiin aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin (muun muassa soteuudistukseen) tiedotteiden, lausuntojen ja kuulemistilaisuuksien muodossa. Seura osallistui aktiivisesti Mental Health Europen (MHE) ja World Federation for Mental Health (WFMH) -järjestön toimintaan. 3. Kansalaistoiminnan vahvistaminen Yhteistyössä paikallisten mielenterveysseurojen kanssa korostui uuden strategian ja brändiuudistuksen valmistelu. Toimintavuonna toteutettiin runsaasti Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia ja -ohjaajakoulutuksia. Yhteistyötä tehtiin myös valtakunnallisilla järjestöpäivillä sekä MHAW-viikon tapahtumissa, joihin eri puolilla Suomea osallistui noin kansalaista. Paikallisten mielenterveysseurojen kehittämissuunnitelmien tekemistä ja seurantaa jatkettiin. Seurojen toimijoille järjestettyihin koulutuksiin osallistui noin 800 toimijaa ja yhdistyskäyntejä tehtiin noin 150. Uusi kriisikeskus aloitti toimintansa Kainuussa. Yrittäjien Kilta -hankkeessa saatuja kokemuksia tuotiin esille mm. osallistumalla YLE:n Lanttulataamo-ohjelmaan. Kilta-koulutuksia järjestettiin 12 eri puolilla Suomea ja Kilta oli mukana Työelämä hankkeessa.

4 4 Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeessa toteutettiin mm. teemaseminaari, valmisteltiin kehittämislinjauksia ja haettiin valtakunnallisen liikuntajärjestön statusta ja valtionapukelpoisuutta. 4. Mielenterveysosaamisen kehittäminen Koulutustoiminnan haasteet liittyivät tutkintoon johtavien perheterapiakoulutusten loppuun saattamiseen ja muiden kuin tutkintoon johtavien koulutusten määrän lisäämiseen. Perheterapiakoulutukset päättyivät vuoden aikana. Seuran yli 30-vuotinen historia maan suurimpana perheterapiakoulutuksen järjestäjänä päättyi joulukuussa. Perhearviointimenetelmäkoulutuksen kysyntä oli edelleen vilkasta. Psykoterapian perusteet - koulutus toteutettiin suunnitellusti kahdella paikkakunnalla. Lyhyempien koulutusten määrän ja tuottojen lisäämisessä ei onnistuttu tavoitteen mukaisesti. Uudet koulutusohjelmat "jalkautuvat" ja tuottavat tulosta hitaasti. Jo vakiintuneiden koulutusten kysyntä ei ollut toiveiden mukaista. Tämä johtui mm. kuntien heikentyneestä taloustilanteesta ja niiden koulutusmäärärahojen supistumisesta. Jo tilattuja koulutuksia peruuntui. Koulutukseen toimintavuonna osallistuneiden määrä oli noin Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen SOS-kriisikeskus Kriisityön muodot ovat kriisivastaanotto, kriisipuhelin, verkkokriisityö ja ryhmätoiminnat. Kriisivastaanotolla asiakaskäyntejä oli (2013: 3408) ja asiakkaita 989 (2013: 834). Yleisin tulosyy oli edelleen pari-/perhesyyt, muita yleisiä tulosyitä olivat masentuneisuus ja läheisen kuolema. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan tapaamisaika noin viikon sisällä yhteydenotosta. Koulutetut vapaaehtoiset tarjosivat tukikeskusteluja ei-traumaattisen kriisin kokeneille. Maahanmuuttajia oli noin kolmannes asiakkaista. Toimintavuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta maahanmuuttajien kriisityön aloittamisesta. Vuonna 2014 kriisipuhelimen päivystysaikoja lisättiin siten, että puhelin on avoinna vuoden jokaisena yönä. SOS-kriisikeskus hoiti 37 % vastatuista puheluista. Verkkokriisityöhön ovat osallistuneet kriisityöntekijöiden ohella vapaaehtoiset sekä opiskelijat. Vapaaehtoisten rooli on kasvanut merkittävästi (2014: 12 %, 2013: 2 %). Ryhmätoiminnat sisältävät ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä intensiivikursseja eri puolilla maata. Ryhmiä ja kursseja järjestettiin itsemurhan tehneiden läheisille (suurin kohderyhmä), henkirikoksen uhrien läheisille, muutoin äkillisesti läheisensä menettäneille sekä masentuneille ja tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Vuoden 2014 suunnitelma toteutui hyvin. Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston palvelupisteiden (6) toimintaa johdetaan aluetoimistosta, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun palvelupisteen yhteydessä osana SOS-kriisikeskusta. Toiminta-alueella on 44 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 2 miljoonaa. Valtaosa asiakkaitten tapauksista (noin 75 %) liittyi erilaiseen väkivaltarikollisuuteen. Vuonna 2014 asiakastyöhön liittyviä kontakteja oli noin (2013: noin 8 300) ja asiakkaita (2013: 1394). Työntekijöitä työskenteli vuonna 2014 viidessä eri Visitor-kohteessa. Vapaaehtoistoimijoita oli 71, joista 14 Juristin puhelinneuvonnassa. Tukisuhteita oli 720 (2013: 630). Asiakkaiden ja tukisuhteiden määrä kasvoi 15 %.

5 5 Toimintavuonna seura osallistui ensimmäistä kertaa vuosittaisen Tampereella pidetyn Surukonferenssin järjestämiseen yhteistyössä mm. Tampereen yliopiston kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettu kolmen järjestön hanke Yhteisvastuu nuoresta päättyi. Löydä oma tarinasi -ryhmiä toteutettiin 18 yhteensä 13 paikkakunnalla. Vuosi 2014 oli Tasapainovalmennus-hankkeen viimeinen vuosi. Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille - LINITY -hanke eteni suunnitelmien mukaan. Feeniks-Helsinki -hanke, jossa olisi tuettu lapsensa menettäneitä vapaaehtoistyön, viranomaisverkoston ja surujärjestöjen yhteistyöllä, jäi toteutumatta, koska rahoitusta ei saatu. Kriisiauttamisen valtakunnallinen koordinaatio Koordinaatio käsittää puhelin- ja verkkokriisityön sekä kriisikeskusverkoston koordinoinnin. Kriisikeskusverkosto asiakasmäärä oli (2013: 8 595), joista 527 (2013: 541) oli maahanmuuttajataustaisia. Yleisimmät yhteydenoton syyt olivat parisuhde- ja perheongelmat ja ahdistuneisuus. Verkoston kriisikeskuksista suurimmat asiakasmäärät olivat Helsingin, Tampereen ja Kuopion kriisikeskuksissa. Kajaanissa käynnistyi uusi Kainuun kriisikeskus. Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tuli ennätykselliset soittoa (2013: ). Vastattuja puheluja oli (2013: ) ja vastausprosentti 30 (2013: 25). Yleisimmät soiton syyt olivat ihmissuhdeongelmat (19 %). Kriisipuhelimeen soitti useimmin eläkkeellä oleva vuotias nainen, joka asuu yksin kaupungissa ja jolla on hoitosuhde. Vapaaehtoiset vastasivat noin 57 % vastatuista kriisipuheluista. Verkkokriisityön koordinaatio käsittää Tukinetissa tehtävän työn, Selma-oma-apuohjelman ja etsivän palveluohjauksen Suomi24.fi-sivustolla. Vuoden aikana koulutettiin mukaan kaksi uutta päivystyspaikkakuntaa. Vuonna 2014 päivystys oli auki myös juhlapyhinä. Net tuki -palvelussa kirjoitettiin yli viestiä noin asiakkaan kanssa. Net tuki livessä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi 27 %. 6. Kehittämistoiminta Tavoitteena on edistää suomalaisten mielenterveyttä uudistamalla ja vahvistamalla seuran toimintaa strategisilla painopistealueilla. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä seuran kaikkien toimintojen kanssa. Toimintavuoden erityisenä tehtävänä oli seuran tulevan strategian valmistelu. Kehittämisyksikkö Horisontti toteutti kriisikeskusverkostolle kyselyn mielenterveyspalvelujen toimivuudesta ja mielenterveyden edistämisen toteutumisesta. Mielenterveyden ensiapukoulutuksia levitettiin uusille paikkakunnille. Kurssimäärä ylitti tavoitteet. Perhepeili-mallia levitettiin kuuteen kriisikeskukseen. Horisontti tuotti vuoden aikana useita raportteja ja artikkeleita. SADe Mielenterveystalo-hanke käynnistyi ja siinä tuotettiin aineistoa HUS Mielenterveystaloon. Mielenterveystaidot kasvuun -hankekokonaisuus tuotti useita koulutusmalleja ja -aineistoja varhaiskasvatus- ja neuvolatyöhön. Hankkeiden valtakunnallista jalkauttavaa työtä toteutettiin 20 koulutuksella ja kehittämistyötä vahvistettiin paikallisten seurojen kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä lähes eri kohderyhmien ammattilaista. Hankkeita arvioitiin useilla menetelmillä. Nuorisotyö-hankkeelle ja toisen asteen Hyvinvointi-hankkeelle saatiin jatkorahoitusta. Kasvun tuki -hankkeessa käynnistyi vaikuttavien työmenetelmien kokoaminen verkkoon. Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeen painopiste oli kehittämistyön toimintamuotojen kuvaamisessa ja niiden tueksi kehitettävän materiaalin tuottamisessa. Uutena

6 6 avauksena aloitettiin jalkautuva kriisityö yhteistyössä Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa. Yhteistyö useiden järjestöjen kanssa oli aktiivista Eloisa ikä -ohjelman puitteissa. Lapinlahden Lähde on kansalaistoimijalähtöinen hanke, jossa kehitetään kotipesää uudenlaiselle toiminnalle, jossa yhdistyvät taide, kulttuuri, yhteiskunnallinen yritystoiminta, järjestötoiminta, yhteisöllisyys, osallisuus ja vertaistuki. Hanke sai rahoituksen vuodeksi ja keskittyi vuoden 2014 aikana konseptin luomiseen ja neuvotteluihin avaintoimijoiden kanssa. Joint Action - Eurooppalainen yhteistoimi mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ( ) on merkittävin eurooppalainen mielenterveysalan hanke. Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamana seura koordinoi yhtä kuudesta osahankkeesta. Toimintavuonna hankkeessa kartoitettiin ja arvioitiin hyviä käytäntöjä yhteiskunnan eri sektoreiden osallistamiseksi mielenterveystyöhön Euroopassa. NUOVO-hanke, jonka tavoitteena oli nuorten (13 29-vuotiaiden) mielenterveyttä edistävän työn ja osaamisen levittäminen järjestökentälle ja suoraan nuorille, jäi toteuttamatta, koska rahoitusta ei saatu. 7. Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio siirtyi toimintavuoden alussa seuraan Suomen Setlementtiliitolta. RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluja. Toiminta-alueena on koko maa ja toimintaa toteutettiin ammattihenkilöstön sekä yli 300 vapaaehtoisen voimin. Vuosi 2014 oli RIKUn 20-vuotisjuhlavuosi. Asiakkaiden määrä nousi ennätystasolle. Kontaktien määrä oli (2013: ). Tukisuhteiden määrä oli 2 640, missä oli nousua edellisvuoteen 16 %. Soitot Auttavaan puhelimeen pysyivät ennallaan, mutta Juristin puhelinneuvonnan ja RIKUnet-palvelun suosio kasvoi. RIKUn tukipalvelujen saatavuus lisääntyi pienen resurssikasvun myötä. Suhteessa kasvaneisiin asiakasmääriin lisäys oli riittämätön ja edelleen joillakin alueilla palvelut ruuhkautuivat. Tästä huolimatta asiakkailta ja vapaaehtoisilta saatu palaute oli positiivista. Uusien kotisivujen avautumisen myötä käynnistyi nuorten chat-palvelun rinnalle aikuisille suunnattu chat-toiminta, joka tavoitti heti asiakkaat. Chat-työhön osallistuivat ensimmäistä kertaa koulutetut vapaaehtoiset. Vaikuttamistyön keskiössä oli EU:n rikosuhridirektiivi, joka tulee saattaa voimaan marraskuussa Se säätelee uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua ja edellyttää jäsenmailta mm. tarpeen mukaisia tukipalveluja. RIKU toteutti vuonna 2014 kahta kehittämishanketta. NUORIKU-hanke eteni suunnitelmien mukaan. Uudelle ORAVA-hankkeelle (osaamista raja-alueille vapaaehtoistoimintaan) saatiin rahoitus ja se käynnistyi toimintavuonna. 8. Viestintä Seura uudisti verkkosivustonsa ja seitsemän erillistä sivustoa yhdistettiin samaan palveluun osoitteessa mielenterveysseura.fi. Samalla uudistettiin seuran hajanainen ulkoasu ja visuaalinen ilme sekä otettiin käyttöön Mieli-tunnus. Uudistuksessa toteutettiin 20 uuden ilmeen mukaista sovellusta, joista osa on tarkoitettu kriisikeskusten ja paikallisseurojen käyttöön.

7 7 Maailman mielenterveyspäivää vietettiin "Kuule ja näe minut" -viestillä. Yli 200 päiväkodissa ja alakoulussa askarreltiin hyvän mielen aurinkoja ja jaettiin vanhemmille esitteitä. Samalla luotiin aikuisille ja lapsille tilaisuuksia keskustella mielen hyvinvointia lisäävistä teemoista. Seura ja paikalliset seurat viestivät kampanjasta yhtenäisesti sosiaalisessa mediassa. Mieli-päivien teemana oli "Aikaa perheille! Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?" Seura näkyi myös 20 messutapahtumassa esittelemässä toimintaansa. Seuran viestit näkyivät mediassa keskimäärin yhdeksän kertaa viikossa. Nuorten mainonnan ja markkinoinnin suunnittelijoiden Young Lions -kilpailun kohteeksi valittiin Mielenterveysseura. Yle Puheen kanssa toteutettiin Lanttulataamo-sarja mielenterveydestä. Seura julkaisi verkkosivustoa, uutiskirjeitä, sosiaalisen median sisältöjä sekä kuudesti vuodessa ilmestyvää Mielenterveys-lehteä ja neljästi vuodessa ilmestyvää Perheterapia-lehteä. 9. Hallinto ja henkilöstö Seuran ylin päättävä elin on liittokokous, joka pidettiin Tuusulassa. Liittokokous valitsi liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Seuran ja liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tohtori Pentti Arajärvi. Liittohallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa ja työvaliokunta neljä kertaa. Asiantuntijaelimenä toimiva taloustyöryhmä piti neljä kokousta. Seuran palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 98 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa oli 67 ja määräaikaisessa työsuhteessa 31 työntekijää. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, kehitysjohtaja, järjestöjohtaja, SOS-kriisikeskuksen johtaja, koulutusjohtaja, viestintäjohtaja ja hallintojohtaja. Merkittävimpänä hankkeena aloitettiin seuran Intranet-sivujen uudistaminen ja uudet sivut otetaan käyttöön vuoden 2015 helmikuussa. Uudistuksen tavoitteena on yhteisöllisten työtapojen käyttöönotto, tiedonvälityksen parantaminen sekä sen avoimuuden lisääminen. Tarkoituksena on myös parantaa paikallisseurojen viestintää. 10. Talous Vuoden 2014 lopussa seuran talous oli vakaalla pohjalla. Toimintavuoden tulos syntyi ns. vapaiden rahoituslähteiden ylijäämästä. Seuran esittämä asemakaavaehdotus Veikkolan vanhalle parantola-alueelle on menossa kunnan viranomaiskäsittelyyn. Tavoitteena on yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa saada aikaan kaavamuutos, joka mahdollistaa luopumisen seuran nykyisen toiminnan kannalta tarpeettomista rakennuksista ja maa-alueista. Kehittämistoimista huolimatta koulutuskeskuksen taloudellinen tulos muodostui toimintavuodelta alijäämäiseksi. Yksityiskohtaisen kuvan seuran toiminnan kohdentumisesta antaa tuloslaskelman liitetietojen erittely toiminnoittain ja avustuskohteittain.

8 8 11. Tulevaisuuden näkymät Seuran toiminnan rahoitus tulee pääosin Raha-automaattiyhdistykseltä. Muista rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys ry, jonka avustuksella edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään ongelmien syntymistä. Toimintavuoden lopulla tuli julkisuuteen hanke saattaa yhteen Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto. Tämä on synnyttänyt epävarmuutta julkisen rahoituksen kohdentumisesta mahdollisten muutosten jälkeen. Jo nyt kansantalouden taloudenpidon niukkuus on johtanut tilanteisiin, joissa uusia ja seuran strategian mukaisia hankkeita ei ole voitu käynnistää rahoituksen puuttuessa. Taloudellisen epävarmuuden jatkuminen saattaa edelleen vaikuttaa vähentävästi keräys- ja lahjoitustuottoihin sekä muihin rahoituslähteisiin. Seuran rahoituksen monipuolistaminen muodostuu jatkossa entistä tärkeämmäksi.

9 9 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot Raha-automaattiyhdistyksen avustukset , ,56 Julkiset määrärahat , ,09 Muut tuotot , ,30 Kulut Henkilöstökulut , ,59 Poistot , ,92 Muut kulut , ,16 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,72 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Keräystuotot , ,60 Lahjoitukset ja muut tuotot , ,51 Muu varainhankinta , ,48 Lahjoitus ja keräystuottojen siirto , ,00 Kulut Jäsenmaksukulut 4 645, ,12 Keräyskulut 7 396, ,42 Muut kulut 822,01 871,94 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot 100,00 100,00 Korkotuotot , ,26 Vuokratuotot , ,38 Omaisuuden myyntivoitot 2 620,00 0,00 Muut omaisuustuotot , ,00 Kulut Poistot , ,96 Muut kulut , ,21 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä , ,47 Yleisavustukset Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus , ,12 Jäsenyhdistyksille annetut yleisavustukset 0, ,55 Muut yleisavustukset , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,43

10 10 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 278, ,78 Muut aineettomat hyödykkeet , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,76 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Koneet ja kalusto , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet , ,91 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 522, ,82 Muut osakkeet ja osuudet , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,77 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 534,51 630,42 Muut saamiset 2 156, ,41 Siirtosaamiset , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , ,28 Vastaavaa yhteensä , ,09

11 11 Tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,32 Muut rahastot Tapolan rahasto , ,41 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,38 Tilikauden yli-/alijäämä , ,43 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,65 Velat saman konsernin yritykselle 4 295, ,19 Muut lyhytaikaiset velat 128, ,48 Siirtovelat , ,67 Vastattavaa yhteensä , ,09

12 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1.1. Arvostusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Käytetyt pitoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto Suurehkot korjausmenot 5v 5v 5v 5v Aikaisempien tilikausien aikana saadut investointiavustukset on kirjattu ao. investoinnin hankintamenon vähennykseksi. Poiketen yllä mainituista poistoajoista Ratamestarinkatu 9:ssä sijaitsevaan vuokrattuun toimistotilaan kohdistuva aktivoitu korjausmeno poistetaan vuokrasopimuksen kestoaikana 4 vuodessa. Sijoitusomaisuuteen sisältyvät SMS-Tuotanto Oy:n osakkeet ja muut osakkeet sekä toimitilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöyhtiöiden osakkeet on kirjattu alkuperäiseen hankintamenoon. Kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin saatu investointiavustus on kirjattu ao. hankintamenon vähennykseksi Avustusten ja lahjoitusten tuloutusperiaatteet Tilikaudella saaduista kohdennetuista avustuksista on tuloutettu toteutuneita kuluja vastaava osuus. Käyttämätön osa myönnetyistä avustuksista on kirjattu taseen ennakkomaksuihin ja nostamaton jo tuloutettujen avustusten osuus siirtosaamisiin. Tilikaudella saaduista kohdennetuista avustuksista käyttämätön osuus on siirretty ennakoiksi ja ne käytetään pääosin vuoden 2015 aikana. Tuloslaskelman alaosassa yleisavustuksissa on esitetty sekä RAY:ltä saatu yleisavustus että Suomen Kansanterveysyhdistykseltä saatu yleisavustus, joka on kirjattu muihin yleisavustuksiin. Edellisenä vuonna 2013 jäsenyhdistyksille maksetut yleisavustukset esitettiin myös tässä ryhmässä. Nyt päättyneellä tilikaudella 2014 ne rahoitettiin omalla Raha-automaattiyhdistyksen osoittamalla avustuksella ja kirjattiin varsinaisen toiminnan kuluihin Tilinpäätöksen laajuus Suomen Mielenterveysseura ry ja tytäryhtiö SMS-Tuotanto Oy (Y-tunnus ), omistusosuus 100 % muodostavat konsernin. Koska kirjanpitolain 6 luvun pakottavien säännösten edellytykset konsernitilinpäätöksen laatimisesta eivät täyttyneet, konsernitilinpäätöstä ei laadittu Varsinainen toiminta Tuloslaskelmassa ja liitetiedoissa Suomen Mielenterveysseuran varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eritelty julkisesti rahoitettuun järjestölähtöiseen auttamis- ja vaikuttamistoimintaan ja koulutustoimintaan.

13 13 Julkisen rahoituksen avulla toteutetun toiminnan pääasiallinen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys (RAY). Muita merkittävimpiä julkisia rahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Yksityisten ja institutionaalisten lahjoittajien tuki täydentää julkisin varoin rahoitettua toimintaa. Tuloslaskelman liitetietoina ovat lisäksi julkisesti rahoitetusta toiminnasta erikseen laskelmat kustakin kohdennetusta avustuksesta ja hankkeesta erikseen rahoituslähde mainiten. Viestinnän ja hallinnon linjan menot on katettu RAY:ltä saadulta yleisavustuksella. Koulutustoiminnan tuotot ja kulut on eritelty liitetiedoissa omina erinään Varainhankinta Varainhankinnassa on esitetty Suomen Mielenterveysseuran henkilö-, yhdistys- ja kannatusjäseniltä keräämät jäsen- ja kannatusmaksut, tilikauden aikana saadut keräystuotot, lahjoitukset, testamentit sekä näiden tuottojen keräämisestä aiheutuneet kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot sisältävät pääasiassa Veikkolassa sijaitsevan kiinteistön maavuokratuloja, Itä-Pasilassa sijaitsevan toimistotilan vuokratuloja, metsänmyynnistä saatuja tuloja sekä pankkitileiltä saatuja korkotuottoja. Järjestön sijoitusomaisuuteen sisältyvät Kirkkonummen rakennusten ja maa-alueen ohella metsätila Orimattilassa sekä toimitilahuoneistot Helsingin Itä- ja Länsi-Pasilassa.

14 14 2. Tuloslaskelman liitetiedot Varsinainen toiminta Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan tuotot Raha-automaattiyhdistyksen avustukset , ,56 STM, OPM, OKM ja OPH , ,56 Kuntien avustukset , ,00 Seurakuntien avustukset , ,00 Muut julkiset avustukset , ,53 Muut määrärahat , ,00 Kurssi-, seminaari- ja materiaalimaksut , ,65 Lahjoitukset , ,71 Muut tuotot , ,62 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan tuotot yhteensä , ,63 Koulutustoiminnan tuotot Tutkintoon johtava koulutustoiminta , ,00 Muu koulutus- ja kehittämistoiminta , ,00 Muut koulutustuotot 7 180, ,32 Koulutustoiminnan tuotot yhteensä , ,32 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä , ,95 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,26 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Poistot , ,92 Muut kulut Materiaaliostot , ,49 Asiantuntijapalvelut , ,94 Muut ulkopuoliset palvelut , ,53 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,69 Toimitilakulut , ,88 ATK-ohjelmistokulut , ,26 Leasing-vuokrat , ,45 Kone- ja kalustohankinnat , ,68 Matkakulut , ,41 Toimisto-, kokous- ja neuvottelukulut , ,50 Markkinointi- ja ilmoituskulut , ,68 Vapaaehtoistoiminnan kulut , ,36 Muut kulut , ,44 Eteenpäin siirretyt avustukset ,32 0,00 Muut kulut yhteensä , ,31 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan kulut yhteensä , ,53

15 Koulutustoiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,13 Eläkekulut , ,95 Muut henkilösivukulut 9 450, ,21 Henkilöstökulut yhteensä , ,29 Muut kulut Materiaaliostot 2 058, ,82 Asiantuntijapalvelut , ,02 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,94 Toimitilakulut , ,69 ATK-ohjelmistokulut 2 777, ,88 Leasing-maksut 6 049, ,53 Kone- ja kalustohankinnat 541,58 339,75 Matkakulut , ,19 Toimisto-, kokous- ja neuvottelukulut , ,89 Markkinointi- ja ilmoituskulut 4 748, ,70 Muut kulut , ,44 Muut kulut yhteensä , ,85 Koulutustoiminnan kulut yhteensä , ,14 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , ,67 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,72 Varainhankinta Tuotot Jäsen- ja kannatusmaksut yhteisöjäseniltä , ,00 Jäsen- ja kannatusmaksut henkilöjäseniltä 6 910, ,00 Keräystuotot , ,60 Lahjoitukset 7 283, ,51 Testamenttilahjoitukset ,19 0,00 Muut varainhankinnan tuotot , ,48 Lahjoitusten ja keräystuottojen siirto seuraavalle vuodelle , ,00 Varainhankinnan tuotot yhteensä , ,59 Kulut Painatus- ja postituskulut 4 131, ,01 Materiaalikulut 513,53 250,11 Muut varainhankinnan kulut 8 218, ,36 Varainhankinnan kulut yhteensä , ,48 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,11

16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kiinteistövuokratuotot , ,40 Käyttömaksut 2 412,60 804,20 Maavuokratuotot , ,78 Osingot 100,00 100,00 Korkotuotot , ,26 Omaisuuden myyntivoitot 2 620,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä , ,64 Kulut Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , ,96 Yhtiövastikkeet , ,56 Kiinteistön korjaukset 309,61 0,00 Kiinteistöhuolto 8 962, ,27 Asiantuntijapalvelut , ,10 Muut kiinteistökulut , ,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä , ,17 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä , ,47 Yleisavustukset RAY:n yleisavustus , ,12 Jäsenyhdistyksille annetut yleisavustukset 0, ,55 Suomen Kansanterveysyhdistyksen yleisavustus , ,00 Yleisavustukset yhteensä , ,57 Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Lakisääteinen tilintarkastus , ,47 Muut palvelut , ,29 Työntekijöiden lukumäärä tilikaudella Vakituisia toimihenkilöitä Määräaikaisia toimihenkilöitä Yhteensä Henkilöstökulujen erittely Palkat , ,48 Palkkiot , ,12 Eläkekulut , ,52 Muut henkilösivukulut , ,47 Henkilöstökulut yhteensä , ,59

17 17 Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain ja avustuskohteittain KANSALAISTOIMINNOT SMS ry SMS ry Tukihenkilö-ja vapaaehtoistoiminta RAY Ak13 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,64 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,64 Tulot toimintavuonna 9 933, ,38 Kulut toimintavuonna Katetaan RAY avustuksella Siirtyy seuraavalle vuodelle , , , ,66 Yrittäjien hyvinvointikiltamallin jalkauttaminen RAY C87 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,26 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,26 Kulut toimintavuonna , ,79 Katetaan RAY avustuksella , ,79 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,47 Liikunnan koordinoinnin kehittäminen OKM Siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 698, ,79 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Muut tulot toimintavuonna 0, ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,79 Kulut toimintavuonna , ,68 Kulujäämä ,07-2,92 Paikallisseurojen toiminta-avustukset RAY Ak16 Saatu avustus toimintavuodelle ,00 Tulot toimintavuonna ,00 Kulut toimintavuonna ,75 Katetaan RAY avustuksella ,75 Siirtyy seuraavalle vuodelle 1 697,25 0,00 SOS-KRIISIKESKUS SOS-Keskus RAY Ak12 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,30 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,30 Tulot toimintavuonna , ,56 Kulut toimintavuonna , ,58 Katetaan RAY avustuksella , ,02 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,28 Mielenterveyskurssit/Ryhmätoiminnat RAY Ak4 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,48 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,48 Tulot toimintavuonna , ,00 Kulut toimintavuonna , ,20 Katetaan RAY avustuksella , ,20 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,28

18 18 Kriisiapu valtakunnallisessa kriisipuhelimessa/tukinet RAY Ak14 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,30 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,30 Tulot toimintavuonna 2 300, ,00 Kulut toimintavuonna , ,68 Katetaan RAY avustuksella , ,68 kulujäämä 1 844,38 0,00 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0, ,62 Tasapainovalmennus RAY C89 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,39 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,39 Kulut toimintavuonna , ,98 Katetaan RAY avustuksella , ,98 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,41 v avustusosuus vanhentunut seuraavalle vuodelle siirtyy 2014 avustus LINITY RAY C90 Siirtynyt edelliseltä vuodelta ,35 0,00 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,00 Kulut toimintavuonna , ,65 Katetaan RAY avustuksella , ,65 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,35 Yhteisvastuukeräys Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,57 Tulot toimintavuodelle 1 939,42 486,25 Käytössä toimintavuodelle yht , ,82 Kulut toimintavuonna , ,50 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0, ,32 Sirpaleinen mieli, A-klinikkasäätiö Tulot toimintavuonna , ,07 Kulut toimintavuonna , ,07 Siirtyy seuraavalle vuodelle 5 423,41 0,00 Tuotot/kulut 0,00 0,00 KEHITTÄMISTOIMINTA Kehittämistoiminta RAY Ak8 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,58 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,58 Tulot toimintavuonna , ,85 Kulut toimintavuonna , ,91 Katetaan RAY avustuksella , ,38 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,20 Toinen aste jatko OPH-ESR Käytössä toimintavuodelle yht , ,81 Kulut toimintavuonna , ,62 Tuotto/kulujäämä -371, ,19

19 19 Täydennyskoulutus OPH Käytössä toimintavuodelle yht ,31 Kulut toimintavuonna ,96 Kulujäämä 0,00-639,65 Mielenterveystaidot alakouluun OKM Opetus ja kulttuuriministeriö , ,65 Muut tuotot ,09 0,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,65 Kulut toimintavuonna , ,56 Siirtyvä avustus , ,09 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Nuorisotyö jatkohanke OKM Käytössä toimintavuodelle yht ,47 Kulut toimintavuonna ,30 Tuotto/kulujäämä 0,00-528,83 Nuorisotyö rantauttaminen OKM Opetus ja kulttuuriministeriö , ,00 Muut tuotot 1 055, ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,00 Kulut toimintavuonna , ,85 siirtyvä avustus 0, ,15 Tuotto/kulujäämä -106,86 0,00 Nuorisotyö jalkauttaminen OKM Opetus ja kulttuuriministeriö ,00 Muut tuotot 1 599,80 Käytössä toimintavuodelle yht ,80 Kulut toimintavuonna ,25 siirtyvä avustus ,55 Tuotto/kulujäämä 0,00 0,00 Hyvän mielen koulu 2012 Käytössä toimintavuodelle yht. 0,00 Kulut toimintavuonna 2 000,00 Tuotto/kulujäämä 0, ,00 Toiminta lahjoitusvaroin Tuotot toimintavuonna 5 123,48 Kulut toimintavuonna 5 123,48 tuotot/kulut 0,00 Tuotto/kulujäämä 0, ,48 Palaset kohdalleen RAY C85 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 901,86 0,00 Saatu avustus toimintavuodelle 0, ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,00 Tulot toimintavuonna , ,50 Kulut toimintavuonna , ,64 Katetaan RAY avustuksella 8 901, ,14 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0, ,86

20 20 Turvallisin mielin hanke RAY C86 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 934, ,96 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,96 Tulot toimintavuonna 5 795,55 0,00 Kulut toimintavuonna , ,39 Katetaan RAY avustuksella , ,39 Siirtyy seuraavalle vuodelle ,37 934,57 MIRAKLE - mielenhyvinvoinnin rakennuspuut RAY C88 Siirtynyt edelliseltä vuodelta , ,08 Saatu avustus toimintavuodelle , ,00 Käytössä toimintavuodelle yht , ,08 Tulot toimintavuonna 4 595, ,00 Kulut toimintavuonna , ,67 Katetaan RAY avustuksella , ,67 Siirtyy seuraavalle vuodelle , ,41 SADe Mielenterveystalossa RAY C94 Saatu avustus toimintavuodelle ,00 Käytössä toimintavuodelle yht ,00 Kulut toimintavuonna ,00 Katetaan RAY avustuksella ,00 Siirtyy seuraavalle vuodelle ,00 0,00 Joint Action EU ja STM Tulot toimintavuonna , ,58 Kulut toimintavuonna , ,58 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Lapinlahden lähde ELY ESR Tulot toimintavuonna ,97 Kulut toimintavuonna ,97 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Muut kehittämishankkeet Tulot toimintavuonna ,03 Kulut toimintavuonna ,05 Tuotot/kulut ,98 0,00 MUU VARSINAINEN TOIMINTA Paikka-auki RAY C92 Saatu avustus toimintavuodelle ,00 Käytössä toimintavuodelle yht ,00 0,00 Tulot toimintavuonna 0,00 Kulut toimintavuonna ,13 Katetaan RAY avustuksella ,13 Siirtyy seuraavalle vuodelle ,87 0,00 Lahjoitus ja keräysvaroin järjestetty toiminta Tulot toimintavuonna , ,96 Kulut toimintavuonna , ,96 Tuotot/kulut 0,00 0,00

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN PERUSTEHTÄVÄ ON MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN JA ONGELMIEN EHKÄISY.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN PERUSTEHTÄVÄ ON MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN JA ONGELMIEN EHKÄISY. Vuosikirja 2015 SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN PERUSTEHTÄVÄ ON MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN JA ONGELMIEN EHKÄISY. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 4 YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAMISTA 6 KANSALAISTOIMINNAN VAHVISTAMISTA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot